درباره تبریز

تبریز کلانشهری در منطقه آذربایجان ایران و مرکز استان آذربایجان شرقی است. این شهر، بزرگ‌ترین قطب اقتصادی منطقهٔ آذربایجان ایران و مناطق آذری‌نشین بوده و مرکز اداری، ارتباطی، بازرگانی، سیاسی، صنعتی، فرهنگی و نظامی این منطقه شناخته می‌شود.

آب و هوای تبریز

دوشنبه
18 فروردین
تبریز
14 oC
5.1km/h
سه شنبه
10oC
2oC
چهارشنبه
6oC
0oC
پنجشنبه
13oC
3oC
جمعه
14oC
6oC
شنبه
14oC
7oC

نقشه تبریز