هتل آپارتمان صائب تبریز

تبریز، خیابان شریعتی جنوبی، مابین تقاطع صائب و پاستور، روبروی قنادی فرهمند
4.2
امتیاز کاربران
73
نظرات کاربران

معرفی هتل آپارتمان صائب تبریز

هتل آپارتمان نوساز صائب واقع در خیابان شریعتی در سال ۱۳۹۶ فعالیت خود را آغاز نموده است. ساختمان ۵ طبقه این هتل دو ستاره دارای ۲۰ واحد اقامتی با امکانات رفاهی مناسب بوده که واقع بودن آن در مرکز شهر تبریز موجب دسترسی آسان به مراکز خرید و اماکن تاریخی همچون موزه تاریخ محلی، ارگ علیشاه، موزه ارگ جدید و خانه استاد شهریار گردیده است. کادر مجرب هتل آپارتمان صائب آماده ارائه خدمات مناسب در جهت جلب رضایت میهمانان گرامی می‌باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل آپارتمان صائب تبریز

ظرفیت 1 نفر

سوئیت یک تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
13 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
14 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
15 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
16 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
17 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
18 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
سوئیت یک نفره
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
13 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
14 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
15 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
16 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
17 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
18 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
اتاق یک تخته
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
13 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
14 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
15 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
16 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
17 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
18 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
ظرفیت 2 نفر

سوئیت دو تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
13 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
14 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
15 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
16 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
17 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
18 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
سوئیت دو نفره دبل
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
13 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
14 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
15 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
16 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
17 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
18 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
اتاق دو تخته
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
13 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
14 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
15 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
16 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
17 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
18 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
ظرفیت 3 نفر

سوئیت دو خوابه سه تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
13 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
14 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
15 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
16 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
17 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
18 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
سوئیت دو خوابه سه نفره
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
13 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
14 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
15 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
16 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
17 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
18 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
اتاق سه تخته
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
13 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
14 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
15 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
16 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
17 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
18 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
سوئیت یکخوابه سه نفره
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
13 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
14 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
15 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
16 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
17 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
18 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
ظرفیت 4 نفر

سوئیت دو خوابه چهار تخته
اسنپ تریپ
1,100,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 فروردین
سه‌شنبه
1,100,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
1,100,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,100,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,100,000 تومان
12 فروردین
شنبه
1,100,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
1,100,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,100,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
1,100,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
1,100,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
1,100,000 تومان
18 فروردین
جمعه
1,100,000 تومان
سوئیت دو خوابه چهار نفره
اقامت 24
1,100,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 فروردین
سه‌شنبه
1,100,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
1,100,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,100,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,100,000 تومان
12 فروردین
شنبه
1,100,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
1,100,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,100,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
1,100,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
1,100,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
1,100,000 تومان
18 فروردین
جمعه
1,100,000 تومان
اتاق چهار تخته
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
13 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
14 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
15 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
16 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
17 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
18 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
سوئیت یکخوابه چهار نفره
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
13 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
14 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
15 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
16 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
17 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
18 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
ظرفیت 5 نفر

سوئیت یکخوابه پنج نفره
اقامت 24
960,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 فروردین
سه‌شنبه
960,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
960,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
960,000 تومان
11 فروردین
جمعه
960,000 تومان
12 فروردین
شنبه
960,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
960,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
960,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
960,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
960,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
960,000 تومان
18 فروردین
جمعه
960,000 تومان
سوئیت یک خوابه پنج تخته
اسنپ تریپ
960,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 فروردین
سه‌شنبه
960,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
960,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
960,000 تومان
11 فروردین
جمعه
960,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
960,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
960,000 تومان
سوئیت دو خوابه پنج تخته
اسنپ تریپ
1,360,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
13 فروردین
یکشنبه
1,360,000 تومان
سوئیت دو خوابه پنج نفره
اقامت 24
1,360,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 فروردین
سه‌شنبه
1,360,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
1,360,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,360,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,360,000 تومان
12 فروردین
شنبه
1,360,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
1,360,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,360,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
1,360,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
1,360,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
1,360,000 تومان
18 فروردین
جمعه
1,360,000 تومان
ظرفیت 6 نفر

سوئیت یکخوابه شش نفره
اقامت 24
1,220,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 فروردین
سه‌شنبه
1,220,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
1,220,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,220,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,220,000 تومان
12 فروردین
شنبه
1,220,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
1,220,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,220,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
1,220,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
1,220,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
1,220,000 تومان
18 فروردین
جمعه
1,220,000 تومان
سوئیت یک خوابه شش تخته
اسنپ تریپ
1,220,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
14 فروردین
دوشنبه
1,220,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
1,220,000 تومان
18 فروردین
جمعه
1,220,000 تومان
سوئیت دو خوابه شش تخته
اسنپ تریپ
1,620,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 فروردین
سه‌شنبه
1,620,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
1,620,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,620,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,620,000 تومان
12 فروردین
شنبه
1,620,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
1,620,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,620,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
1,620,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
1,620,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
1,620,000 تومان
18 فروردین
جمعه
1,620,000 تومان
سوئیت دو خوابه شش نفره
اقامت 24
1,620,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 فروردین
سه‌شنبه
1,620,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
1,620,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,620,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,620,000 تومان
12 فروردین
شنبه
1,620,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
1,620,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,620,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
1,620,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
1,620,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
1,620,000 تومان
18 فروردین
جمعه
1,620,000 تومان
ظرفیت 7 نفر

سوئیت دو خوابه هفت تخته
اسنپ تریپ
1,880,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 فروردین
شنبه
1,880,000 تومان
سوئیت دو خوابه هفت نفره
اقامت 24
1,880,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 فروردین
سه‌شنبه
1,880,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
1,880,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,880,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,880,000 تومان
12 فروردین
شنبه
1,880,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
1,880,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,880,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
1,880,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
1,880,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
1,880,000 تومان
18 فروردین
جمعه
1,880,000 تومان

امکانات اتاق های هتل آپارتمان صائب تبریز

تلویزیون
یخچال
اعلام حریق
سیستم تهویه مطبوع
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
اطفای حریق
سرویس فرنگی
خدمات خانه داری
آژانس مسافرتی
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
چای ساز
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
مبلمان
آسانسور
نمازخانه
تاکسی سرویس
استخر
سونا
رستوران
ماهواره
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
اتاق چمدان
کمد لباس
حوله
دمپایی
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
پرینت
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
گشت غیررایگان
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
تلفن
دستگاه واکس کفش
پله اضطراری
خدمات بیدارباش
اتاق بازی
پارکینگ سرپوشیده
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
آرایشگاه
فروشگاه
حمام
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
سرویس بهداشتی
کافی نت
مینی بار رایگان
قهوه ساز
مینی بار
وسایل بدنسازی
سیستم سرمایش
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
لباسشویی
تلويزيون LCD در لابی
رستوران بام
آشپزخانه
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
جكوزی
امكانات برای معلولين
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
پينگ پنگ
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
بانک
فوتبال دستی رایگان
اینترنت بی سیم
تلویزیون lcd
پنجره
لوازم بهداشتی
Business Center
رمپ ورودی
حوله حمام
سیستم گرمایش
دمپایی حمام
کف پوش موکت
واکس کفش
ظروف پخت و پز در برخی اتاق ها
رخت آویز
اتاق نشیمن
اینترنت در اتاق
یخچال
مینی بار
حوله
دمپایی
تلفن
حمام

آدرس هتل آپارتمان صائب تبریز روی نقشه

مشاهده اقامتگاه بر روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل آپارتمان صائب تبریز

(73 نظر)
نقاط قوت:
رفتار مناسب و حرفه ای کارکنان اللخصوص خانم تحویل اتاق و رزوشن.
نقاط ضعف:
رفتار مناسب و حرفه ای کارکنان اللخصوص خانم تحویل اتاق و رزوشن.
محیط آرام قیمت مناسب و رفتار حرف ای پرسنل
نقاط قوت:
ممنونم از پذیرایی و مهمان نوازی کادر محترم هتل ،همه چی عالی بود سوئیت دوخوابه شیک و تمیز و مجهزی در اختیارمان دادند ، پذیرش هتل بسیار مودب و کاردان بودند تشکر میکنیم
نقاط ضعف:
ممنونم از پذیرایی و مهمان نوازی کادر محترم هتل ،همه چی عالی بود سوئیت دوخوابه شیک و تمیز و مجهزی در اختیارمان دادند ، پذیرش هتل بسیار مودب و کاردان بودند تشکر میکنیم
به خاطر نزدیکی به چهار راه شهناز و مراکز درمانی شهر تبریز و دسترسی راحت و آسان به بازار سرپوشیده و مراکز تفریحی به همه عزیزان که قصد سفر به شهر اولین ها را دارند هتل آپارتمان صائب را سفارش میکنیم.
نقاط قوت:
رفتار محترمانه و صمیمانه پرسنل هتل آپارتمان صائب، حس آرامش را در بدو ورود به من و خانواده ام منتقل کرد احساس غربت نداشتیم ،همه چیز خوب و عالی بود موقعیت هتل مرکز شهر و دسترسی آسان مبلمان هتل تازه ، نظافت عالی ، آشپزخانه تکمیل و مرتب مهمتر از همه پارکینگ سر پوشیده هتل آپارتمان
نقاط ضعف:
رفتار محترمانه و صمیمانه پرسنل هتل آپارتمان صائب، حس آرامش را در بدو ورود به من و خانواده ام منتقل کرد احساس غربت نداشتیم ،همه چیز خوب و عالی بود موقعیت هتل مرکز شهر و دسترسی آسان مبلمان هتل تازه ، نظافت عالی ، آشپزخانه تکمیل و مرتب مهمتر از همه پارکینگ سر پوشیده هتل آپارتمان
از مهمانداری و احترام کادر هتل سپاسگزارم و به دوستان هم سفارش میکنم که هتل صائب را برا مسافرت انتخاب کنند.
نقاط قوت:
تمیزی و نو بودن اکثر وسایل داخل اتاق پارکینگ سرپوشیده مناسب بودن قیمت .
نقاط ضعف:
تمیزی و نو بودن اکثر وسایل داخل اتاق پارکینگ سرپوشیده مناسب بودن قیمت .
وسایلای داخل اتاقو فکر کنم تازه عوض کرده بودن کارکنان خوش برخوردی داشتن در کل واسه یه هتل دو ستاره خوب بود .
نقاط قوت:
موقعیت مکانی هتل آپارتمان و دسترسی آسان به نقاط مختلف شهر
نقاط ضعف:
موقعیت مکانی هتل آپارتمان و دسترسی آسان به نقاط مختلف شهر
برخورد مناسب کارکنان بخصوص ورود به هتل که ساعت 11مراجعه کردم ، واحد در 5دقیفه اول تحویل دادن دمای -13شهر تبریز پارکینگ سرپوشیده داشتن که از برخورد پذیرش نهایت تشکر و داریم و در سفر ماه بعد هم علاوه بر انتخاب هتل آپارتمان صائب به همکاران شرکت هم توصیه میکنم 🙏🙏🌹🌹
نقاط قوت:
با سلام رفتار بسیار مودبانه کارکنان در کنار محیطی آرام و دلچسب واقعا هتل آپارتمان مناسبی هست.
نقاط ضعف:
یک مقدار به نظافت اتاق ها رسیدگی بشه پنج ستاره میشه
نقاط قوت:
از نظر نظافت عالی ،رفتار پرسنل محترمانه و دسترسی به پارکینگ و اینترنت هم خیلی خوب بود و اینکه سوئیت مطابق عکس در سایت بود. خیلی راضیم.
نقاط ضعف:
از نظر نظافت عالی ،رفتار پرسنل محترمانه و دسترسی به پارکینگ و اینترنت هم خیلی خوب بود و اینکه سوئیت مطابق عکس در سایت بود. خیلی راضیم.
در سفرهای بعدی برای اقامت هتل صائب را انتخاب خواهم کرد و به دوستان خود معرفی میکنم.
نقاط قوت:
برخورد مناسب وخوش کادر هتل.
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
پرسنل خوب و عالی بجز یک نفر
نقاط ضعف:
آخرش زدن همه چیو خراب کردن
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نسبت به قیمت واقعا ارزش داره . یکی از بهترین سفرهای ما بود تبریز
خیلیی تمیز و خوب والا اسمش دو ستاره هست از هتل ۴ستاره ای که ما تو سرعین رفتیم خیلیی تمیز تر و بهتر بود البته ما سوییت دو خواب گرفته بودیم ولی خیلییییی راضی بودیم
خیلی خوش برخورد بودن
سلام، بر اساس پولي كه پرداخت كرديم خوب است . فقط بايد دمپاي رو فرشي يك بار مصرف هتلي باشد،اب سرويس بهداشتي أصلا فشار نداشت بخصوص شير پايين دستشوي و روشوي، مشكلي داشتي سريع رفع ميكردن
هتل خوبه تمیزه ساکته این که ۱۰۰ تا پرسونلم هی تو دستو پا نیستن مثله خیلی جاها میتونی معمولی بیایی و بری عالیه
هتلی با قیمت مناسب و امکانات قابل قبول از قبیل پارکینگ سرپوشیده و اینترنت پرسرعت. محل هتل هم در یکی از خیابان های اصیل و قدیمی تبریز است که در همسایگی آن دسترسی به مغازه ها و رستوران های متعددی وجود دارد. در کل هتل آرام و قابل قبولی هست.
ما کارکنانی ندیدیم. یک نفر را فقط در پشت میز دفتر دیدیم.‌برخوردش معمولی بود
انصافا خوبه از نظر تمیزی اما حتی صبحانه هم نمیدن
باتوجه به شیوع کرونا اگه صبحانه را بارعایت پروتکل های بهداشتی سلف میکردند بنظر بنده بهترازاینهم میشد بهرحال رضایت بخش بود
همه چیز خوب و مرتب بود،فقط تنها ایراد،نبودن پریز برق برای شارژ کردن گوشی بود.
کاکنان هتل بسیار خوش برخورد صبحانه خوب بود ولی عالی نیست وسایل میشه گفت تقریبا کامل بود برای مسافر درکل راضی ام
کارکنان و پرسنل دوست داشتنی
این هتل را برای یک نفر یک شب رزرو کردیم و تمیز بود
عااااااااالی واقعا! کم جایی میشه همچین پرسنل مشتری مدار، مودب و صبور رو مشاهده کرد. کاش همه مثل این کسب و کارهای انگشت شمار اینقدر با مشتری خوش برخورد باشن. نسبت به قیمتش خیلی عالیه و به همه توصیه اش میکنم
خیلی بد و گرووون
در مجموع خوب بوده ولی انتظار بیشتری می رفت از نحوه پذیرایی صبحانه و خدمات. بزرگترین مزیت این هتل اتاق های بزرگ و جادار و نسبتا تمیزه. در مجموع برای یک اقامت چند روزه با تعداد زیادی از افراد خانواده می تونه مناسب باشه ولی برای برای سفر یک یا دو نفره گزینه های بهتری هم وجود داره
نقاط قوت:
راضی کننده بود
نقاط ضعف:
موردی نبود
نقاط قوت:
بسیار مطلوب و خوب بود
نقاط ضعف:
دیده نشد
نقاط قوت:
رضایت بخش بود
نقاط ضعف:
موردی نداشت
نظافت کلی و برخورد پرسنل خوب بود، صبحانه خیلی مختصر بود و بدلیل نبود رستوران تو اتاق ها سرو میشه، در کل به نسبت قیمت مناسب بود
نقاط قوت:
کاملا راضی کننده تمیز
نقاط ضعف:
نظافت خوب بود میتونه بهتر هم باشه مشکلی نبود اصلا
این هتل یکی از بهترین هتلای تبریزه پرسنل جنتلمن بودن هتل و اتاقا کاملا تمیز صبحانه رو در اتاق خوردیم اما لابی خیلی کوچیک بود در کل این هتل رو به همه پیشنهاد میکنم
اینجا یه مسافر خونه است .
برای تیم ورزشی که به دنبال کم کردن هزینه هاست هتلی بسیار عالی است
این هتل با توجه به پولی که دریافت میکند خدمات ارائه میدهد ولی صبحانه اش خیلی کم و ساده است به طور کلی اگر سفر ارزان میخواهید بروید جای مناسبی است اسانسورش هم خراب بود ما رفتیم داشتند درست میکردن
نقاط قوت:
خیلیییی تمیز بود فضای سویت بزرگ و مناسب بود از نظر موقعیت مکانی هم عالی بود نزدیک ب بازار و خیلی منطقه زنده ای بود
نقاط ضعف:
صبحانه فقط سرد بود و تو اتاق سرو میشد که خیلی محدود و ساده بود
ما صبح رسیدیم هتل،ولی بااینکه قانون هتل این هست که ساعت ۱۴ اتاق تحویل بدن،یکساعت بعد از رسیدن ما یعنی ساعت ۹:۳۰ صبح اتاق تحویل دادن، خیلی تشکر میکنم برخورد کارکنان خوب نظافت خوب موقعیت هتل خوب،
خوب
ممنون خوب بود
خیلی تمییز ،با موقعیت مکانی بسیار خوب و پرسنل بسیار مودب و مهربان.صبحانه مختصر و پارکینگ کوچک هم از ویژگی های منفی آن هست.در کل با توجه به هزینه ای که پرداخت میشود هتل بسیاااااار خوبی ست و پیشنهاد میشود
نقاط قوت:
تمیزی اتاق ها یخچال بزرگحوله های تمیز امکانات آشپزخانه کامل بوداتاقهای دلباز وبزرگ صبحانه خوب
نقاط ضعف:
یکی بودن حمام و دستشویی جای نامناسب تلویزیون ساعت سرو صبحانه زود بود
نقاط قوت:
تمیز و مرتب برخورد محترمانه تحویل به موقع اتاق
نقاط ضعف:
نداشتن نمازخانه و سرویس بهداشتی عمومی
نقاط قوت:
عالی بود فوق العاده
نقاط ضعف:
اصلا نداشت
باسلام کارکنان خوش برخورد، نظافت اتاق وهتل خوب موقعیت هتل خوب صبحانه مختصر ولی خوب فقط اگر آیینه داخل هردو اتاق بذارید خیلی بهتره یا لااقل در هال سوئیت آیینه بذارید سرعت اینترنت بسیار پایین بود
نقاط قوت:
برخورد پرسنل بسیارعالی بود
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
خوب بود
نقاط قوت:
در کل همه چی خوب بود امکانات اتاق نظافت هتل و اتاق
نقاط ضعف:
مورد خاصی ندیدم
نقاط قوت:
داشتن اجاق گاز در اشپزخانه نزدیک بودن به جاهای دیدنی شهر
نقاط ضعف:
نداشتن میز صندلی غذا خوری در سوئیت کم توجهی به نظافت و بهداشت سوئیت کم توجهی پرسنل هتل به مشکلات تاسیساتی سوئیت
برخورد کارکنان بسیار عالی و محترمانه بود..... امکانات هتل برای آرامش خانواده در سطح خوبی بود.
نقاط قوت:
من سوئیت هفت نفره گرفته بودم و به نظرم نقاط مثبت زیادی داشت. از جمله:تمیزی، شیکی و راحتی اتاقها.نو بودن و تمیز بودن وسائل، مبلها و ظروف آشپزخانه.برخورد محترمانه و مهربانانه همه کادر هتل.قیمت مناسب.موقعیت مناسب هتل و دسترسی خوب.
نقاط ضعف:
نکات منفی بسیار جزئی بود:دوش حمام نیاز به تعویض داشت.سطل زباله ی سرویس بهداشتی نیاز به تعویض داشت. پیشنهادمم اینه که دمپایی داخل اتاقها رو از دمپایی های یک بار مصرف بذارن.
نقاط قوت:
تمیزی هتل و پرسنل مودب
نقاط ضعف:
پارکینگ کوچک
هتل آپارتماني معمولي. البته هتل نه يك آپارتمان معمولي كه خدمات خاصي نداشته و شما تنها يك آپارتمان در اختيار داريد.پاركينگ كوچك-نظافت ضعيف كه در طول سه شب اقامت يك بار هم جهت نظافت و حتي تخليه سطل زباله مراجعه نشد.صبحانه اي بسیار ساده كه هر روز صبح در اتاق تحويل داده ميشد. ولي برخورد كاركنان خوب بود
نسبت به قیمت عالی بود
نقاط قوت:
همه امکانات عالی بود و به نظر من از خیلی از هتل های ۳ ستاره هم بهتر بود .کیفیت تختها حمام و موارد دیگر عالی و برخورد میزبانان نیز خوب بود
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
تمیز و مرتب اتاقها بزرگ تخت ها راحت قیمت عالی
نقاط ضعف:
درب سطل زباله شکسته بود نمکدان خالی بود صبحانه ساده و کم بود
نقاط قوت:
اتاقي تميز و شيك بود ،
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
بسیار تمیز پرسنل مودب و خوش برخورد لوازم و تجهیزات نو و خوب پارکینگ سرپوشیده در مجموع خوب بود و کاملا راضی هستم
نقاط ضعف:
لوازم پخت و پز ندارد
نقاط قوت:
دسترسی عالی امکانات مناسب برخورد مناسب
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
این هتل تازه تاسیس و خیلی تمیز و مرتب را به عزیزان سفارش میکنم سوئیت ها و اتاقهای تر و تمیز و کارکنان با ادب و خیلی راضی بودیم از اقامت در این هتل که مرکز شهر واقع شده بود
اتاق ها به خوبی که در عکس ها هست، می باشد/حمام و دستشویی مجزاست/آسانسور دارد/وای فای برای اتاق موجود هست و سرعت قابل قبولی دارد/برخورد پرسنل خوب بود/اتاق ها بسیار تمیز با ملحفه تمیز در پلاستیک پرس شدبساتاق ها و سالن نشیمن بسیار روشن و دلباز بود و با دکور عالی/سعی کرده بودن صبحانه تنوع داشته باشه به جز کره و پنیر و نون بربری؛ به تنوع شیر، آب پرتقال، کیک، عسل یا مربا یا تخم مرغ جوشیده سرو می شد/آینه ی قدی در هر اتاق موجود بود.پارکینگ وسیع و خیلی استانداردی نداشت یکم با عقب جلو کردن وقتت گرفته می شد/ به علت زمان پخت نون، صبحانه حدود 8:30 به بعد سرو میشد که برا ما یکم دیر بود/ دسشویی کوچیکی داشت/دستشویی فرنگی سیار داشت
نقاط قوت:
اتاق های بزرگ، پرسنل مودب و خوش برخورد، نو بودن و بی سر و صدا بودن ساختمان از هتل های ۴ ستاره ای که تا به حال رفتم هم بهتر بوده.
نقاط ضعف:
نبود بوفه ی صبحانه، پارکینگ کوچک البته نکات منفی در برابر محسنات هتل اصلا به چشم نمی آید.
نقاط قوت:
ممنونم از پرسنل این هتل و ممنونم از بابت نظافت و نظم این هتل.امیدوارم باز هم چون قبل به تلاششون ادامه بدن.خوشحالم اینبار تجربه اقامت در هتل صائب رو داشتیم.
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
سکوت و آرامش نزدیکی به مرکز شهر
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
بسیار عالی تمیز شیک
نقاط ضعف:
ندیدم
سلام خودپرداز این هتل خیلی بدردم خورد واقعا ممنونم
نقاط قوت:
هتل بسیار تمیز و عالی در کل شدیدا توصیه می شود
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
تمیزی هتل در حد عالی رفتار و عملکرد کارکنان بسیار عالی موقعیت هتل درست مرکز شهر
نقاط قوت:
تمیزی واحد ها. بسیار خوب بود .کارکنان بسیار خونگرم و مودب بودند صبحانه خوب بود ولی تنوع به نظر ضروریست
نقاط ضعف:
پارکینگ از لحاظ فضا کوچک بود جای تلویزیون جای مناسبی نبود گذاشتن تلفن در اتاقها ضروریست
نقاط قوت:
تمیزی.ارامش.عالی بود
نقاط ضعف:
نکته منفی ندیدم
نقاط قوت:
پرسنل محترم،تمیزی سوییت
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
بسیار عای .اتاقهای شیک وبزرگ با صبحانه عالی .درسترسی آسان به مراکز تفریحی و خرید .ماشینو تو مارکینگ پارک کنین و پاده بروید .
دسترسی آسان به مراکز خرید اصلی و بازارودارابودن پارکینگ شبانه روزی
دسترسی آسان و سریع به مراکز خرید و بازار تبریز.دارا بودن پارکینگ شبانه روزی
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل آپارتمان صائب تبریز

مهمانان هتل آپارتمان صائب تبریز در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل آپارتمان صائب تبریز از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل آپارتمان صائب تبریز بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات هتل آپارتمان صائب تبریز رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل آپارتمان صائب تبریز را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.