هتل آپارتمان صائب تبریز

تبریز، خیابان شریعتی جنوبی، مابین تقاطع صائب و پاستور، روبروی قنادی فرهمند
4.2
امتیاز کاربران
61
نظرات کاربران

معرفی هتل آپارتمان صائب تبریز

هتل آپارتمان نوساز صائب واقع در خیابان شریعتی در سال ۱۳۹۶ فعالیت خود را آغاز نموده است. ساختمان ۵ طبقه این هتل دو ستاره دارای ۲۰ واحد اقامتی با امکانات رفاهی مناسب بوده که واقع بودن آن در مرکز شهر تبریز موجب دسترسی آسان به مراکز خرید و اماکن تاریخی همچون موزه تاریخ محلی، ارگ علیشاه، موزه ارگ جدید و خانه استاد شهریار گردیده است. کادر مجرب هتل آپارتمان صائب آماده ارائه خدمات مناسب در جهت جلب رضایت میهمانان گرامی می‌باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل آپارتمان صائب تبریز

صائب-سوئیت دوخوابه یک نفره
سوئیت دوخوابه یک نفره
ای‌گردش
150,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آبان
شنبه
150,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
150,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
150,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
150,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
150,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
150,000
تومان
9 آبان
جمعه
150,000
تومان
10 آبان
شنبه
150,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
150,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
150,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
150,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
3 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
صائب-سوئیت دوخوابه دونفره دبل
سوئیت دوخوابه دونفره دبل
ای‌گردش
187,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آبان
شنبه
187,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
187,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
187,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
187,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
187,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
187,000
تومان
9 آبان
جمعه
187,000
تومان
10 آبان
شنبه
187,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
187,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
187,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
187,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
3 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
3 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
صائب-سوئیت دوخوابه سه نفره
سوئیت دوخوابه سه نفره
ای‌گردش
214,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آبان
شنبه
214,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
214,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
214,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
214,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
214,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
214,000
تومان
9 آبان
جمعه
214,000
تومان
10 آبان
شنبه
214,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
214,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
214,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
214,000
تومان
اقامت 24
214,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آبان
شنبه
214,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
214,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
214,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
214,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
214,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
214,000
تومان
9 آبان
جمعه
214,000
تومان
10 آبان
شنبه
214,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
214,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
214,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
214,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
3 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
3 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
صائب-سوئیت دوخوابه چهارنفره
سوئیت دوخوابه چهارنفره
ای‌گردش
290,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آبان
شنبه
290,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
290,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
290,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
290,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
290,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
290,000
تومان
9 آبان
جمعه
290,000
تومان
10 آبان
شنبه
290,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
290,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
290,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
290,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
3 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
3 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
صائب-سوئیت دوخوابه پنج نفره
سوئیت دوخوابه پنج نفره
ای‌گردش
308,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آبان
شنبه
308,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
308,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
308,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
308,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
308,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
308,000
تومان
9 آبان
جمعه
308,000
تومان
10 آبان
شنبه
308,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
308,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
308,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
308,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
3 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
صائب-سوئیت دوخوابه شش نفره
سوئیت دوخوابه شش نفره
ای‌گردش
417,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آبان
شنبه
417,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
417,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
417,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
417,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
417,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
417,000
تومان
9 آبان
جمعه
417,000
تومان
10 آبان
شنبه
417,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
417,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
417,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
417,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
3 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
صائب-سوئیت دوخوابه هفت نفره
سوئیت دوخوابه هفت نفره
ای‌گردش
465,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آبان
شنبه
465,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
465,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
465,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
465,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
465,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
465,000
تومان
9 آبان
جمعه
465,000
تومان
10 آبان
شنبه
465,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
465,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
465,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
465,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
3 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
صائب-سوئیت دوخوابه هشت نفره
سوئیت دوخوابه هشت نفره
ای‌گردش
496,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آبان
شنبه
496,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
496,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
496,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
496,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
496,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
496,000
تومان
9 آبان
جمعه
496,000
تومان
10 آبان
شنبه
496,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
496,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
496,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
496,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
3 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
صائب-سوئیت دو خوابه نه تخته
سوئیت دو خوابه نه تخته
ای‌گردش
555,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آبان
شنبه
555,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
555,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
555,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
555,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
555,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
555,000
تومان
9 آبان
جمعه
555,000
تومان
10 آبان
شنبه
555,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
555,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
555,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
555,000
تومان
صائب-سوئیت دوخوابه ده نفره
سوئیت دوخوابه ده نفره
ای‌گردش
597,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آبان
شنبه
597,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
597,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
597,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
597,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
597,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
597,000
تومان
9 آبان
جمعه
597,000
تومان
10 آبان
شنبه
597,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
597,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
597,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
597,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
3 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل آپارتمان صائب تبریز

اعلام حریق
رستوران بام
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات باربري
امكانات برای معلولين
جكوزی
چايخانه سنتی
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
آتلیه
كتابخانه
آژانس مسافرتي
مینی بار با هزینه
خدمات بیدار باش
خدمات تهيه بليط
آشپزخانه
تلويزيون LCD در لابی
سالن بيليارد
لباسشویی
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
زمین ورزشی
پارک کودک
گیم نت
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
تلویزیون در لابی
خدمات خانه داری
شبکه پخش فیلم
پذیرش 24 ساعته
ترانسفر برگشت با هزینه
خدمات پزشكي
پينگ پنگ
زنگ هشدار
حوله حمام
تلفن
دمپایی
حوله
سرویس فرنگی
مینی بار
یخچال
اینترنت در اتاق
اتاق نشیمن
رخت آویز
ظروف پخت و پز در برخی اتاق ها
واکس کفش
کف پوش موکت
دمپایی حمام
سیستم گرمایش
رمپ ورودی
زمين تنيس
دستگاه خودپرداز
Business Center
لوازم بهداشتی
پنجره
تلویزیون lcd
اینترنت بی سیم
فوتبال دستی رایگان
بانک
خدمات نگهداری کودک
پرداخت ویزا و مسترکارت
سرویس حرم
بازی ویدئویی
گشت نیم روزی
ترانسفر رفت با هزینه
پرینتر
سیستم تهویه مطبوع
پرینت
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
دمپایی
حوله
کمد لباس
اتاق چمدان
ماساژ
جعبه کمک های اولیه
ماهواره
رستوران
سونا
استخر
تاکسی سرویس
نمازخانه
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
آسانسور
سرویس بهداشتی فرنگی
مبلمان
اینترنت در اتاق
صندوق امانات
یخچال
تلویزیون
چای ساز
خشکشویی (لاندری)
تبديل ارز
اطفای حریق
فتوکپی
خدمات تور
گشت غیررایگان
تلفن در لابی
فروشگاه
فكس
اينترنت در لابی
كافی شاپ
پاركينگ
سیستم سرمایش
وسایل بدنسازی
مینی بار
قهوه ساز
مینی بار رایگان
کافی نت
سرویس بهداشتی
خدمات برای معلولین
کپسول آتش نشانی
حمام
آرایشگاه
روزنامه
سرویس فرنگی
اینترنت
مرکز خرید
اتاق سیگار
لابی
پارکینگ سرپوشیده
اتاق بازی
خدمات بیدارباش
پله اضطراری
دستگاه واکس کفش
تلفن
سالن ورزشی
فضای سبز
حمام

آدرس هتل آپارتمان صائب تبریز روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل آپارتمان صائب تبریز

(61 نظر)
ما يك شب سوييت دو خواب اقامت داشتيم در اين هتل چند نكته را خدمت عزيزاني كه اولين بار ميخوان ازين هتل استفاده كنند عرض ميكنم ١-هتل در يك خيابان شلوغه كمي ترددرا سخت ميكنه ٢- نظافت هتل بسيار ضعيفه اتاقها اشپزخانه و ... تميز نبودن ٣- امكانات داخل سوييتها از نظر وسايل آشپزخانه خيلي ضعيفه ٤- هتل صبحانه نميده البته ميگفتن بخاطر كروناست كه بهتر كه صبحانه نميده چون همانطور كه گفتم از نظر نظافت اونم تو اين شرايط كرونايي خيلي هتل ضعيف كار ميكنه .
ممنونم همه چی عالی بودوخیلی راحت بودیم نزدیک مرکز شهر وخوشرویی کارکنان وبهداشتی بودن اتاق ها همه چی رو عالی میکرد
با سلام اقامت در این هتل عالی بود ولذت بردم تمیزی ونظافت وکارکنان مودب وخونگرم ونزدیکی به مراکز دیدنی وتفریحی باعث شد دفعه بعدهم این هتل رو انتخاب کنم
سلام دوستان ممنون از نظرات خوب وراهنماییهاتون که باعث شدین من ودوستام لذت کافی از این هتل رو ببریم بنده قبل رزرو کل نطرات هتلی که میخواستم بگیرم رو خوندم که اکثرا مثبت بودن وچندتا نظر منفی بود که منو مردد میکرد تا اینکه رزرو کردم موقع ورود کارکنان واقعا با خون گرمی استقبال کردن ویه اتاق خوب وبزرگ دادن ونظافت اتاق ها عالی وهرچند میخواستی واسه نظافت میومدن صبحانه کامل وسالم موکتاشونم خیلی تمییز بود ودسترسیش هم به جاهای دیدنی وتفریحی وبازار نزدیک بود خلاصه بگم من این هتل رو به همه اونایی که میخوان تبریز بیان توصیه میکنم ودفعه بعد هم این هتل رو انتخاب میکنم ممنون
ممنونم از اسنپ تریپ همه چیز عالی عالی بود من که راضی بود م واین هتل رو توصیه میکنم
سلام وممنون از اسنپ تریپ که این هتل رو برای ما پیشنهاد داد اول اینکه تمیزی واحدها که عالی بود وفضای بزرگ اتاق ها وصبحانه خوبی که داخل سوئیتها می اوردن واز هرلحاظ بهداشتی بود وپرسنل مودب وخون گرم که ارامش خاصی به ادم میداد وثانیا موقعیت مکانی هتل جوری بود که ماشین رو میزاشتی پارکینگ وپیاده بازار وموزه ها وپاساژا رو میگشتی وکلا بگم 4 شب اقامت داشتیم خوش گذشت
کاکنان هتل بسیار خوش برخورد صبحانه خوب بود ولی عالی نیست وسایل میشه گفت تقریبا کامل بود برای مسافر درکل راضی ام
کارکنان و پرسنل دوست داشتنی
این هتل را برای یک نفر یک شب رزرو کردیم و تمیز بود
عااااااااالی واقعا! کم جایی میشه همچین پرسنل مشتری مدار، مودب و صبور رو مشاهده کرد. کاش همه مثل این کسب و کارهای انگشت شمار اینقدر با مشتری خوش برخورد باشن. نسبت به قیمتش خیلی عالیه و به همه توصیه اش میکنم
خیلی بد و گرووون
در مجموع خوب بوده ولی انتظار بیشتری می رفت از نحوه پذیرایی صبحانه و خدمات. بزرگترین مزیت این هتل اتاق های بزرگ و جادار و نسبتا تمیزه. در مجموع برای یک اقامت چند روزه با تعداد زیادی از افراد خانواده می تونه مناسب باشه ولی برای برای سفر یک یا دو نفره گزینه های بهتری هم وجود داره
نقاط قوت:
راضی کننده بود
نقاط ضعف:
موردی نبود
نقاط قوت:
بسیار مطلوب و خوب بود
نقاط ضعف:
دیده نشد
نقاط قوت:
رضایت بخش بود
نقاط ضعف:
موردی نداشت
نظافت کلی و برخورد پرسنل خوب بود، صبحانه خیلی مختصر بود و بدلیل نبود رستوران تو اتاق ها سرو میشه، در کل به نسبت قیمت مناسب بود
نقاط قوت:
کاملا راضی کننده تمیز
نقاط ضعف:
نظافت خوب بود میتونه بهتر هم باشه مشکلی نبود اصلا
این هتل یکی از بهترین هتلای تبریزه پرسنل جنتلمن بودن هتل و اتاقا کاملا تمیز صبحانه رو در اتاق خوردیم اما لابی خیلی کوچیک بود در کل این هتل رو به همه پیشنهاد میکنم
اینجا یه مسافر خونه است .
برای تیم ورزشی که به دنبال کم کردن هزینه هاست هتلی بسیار عالی است
این هتل با توجه به پولی که دریافت میکند خدمات ارائه میدهد ولی صبحانه اش خیلی کم و ساده است به طور کلی اگر سفر ارزان میخواهید بروید جای مناسبی است اسانسورش هم خراب بود ما رفتیم داشتند درست میکردن
نقاط قوت:
خیلیییی تمیز بود فضای سویت بزرگ و مناسب بود از نظر موقعیت مکانی هم عالی بود نزدیک ب بازار و خیلی منطقه زنده ای بود
نقاط ضعف:
صبحانه فقط سرد بود و تو اتاق سرو میشد که خیلی محدود و ساده بود
ما صبح رسیدیم هتل،ولی بااینکه قانون هتل این هست که ساعت ۱۴ اتاق تحویل بدن،یکساعت بعد از رسیدن ما یعنی ساعت ۹:۳۰ صبح اتاق تحویل دادن، خیلی تشکر میکنم برخورد کارکنان خوب نظافت خوب موقعیت هتل خوب،
خوب
خیلی تمییز ،با موقعیت مکانی بسیار خوب و پرسنل بسیار مودب و مهربان.صبحانه مختصر و پارکینگ کوچک هم از ویژگی های منفی آن هست.در کل با توجه به هزینه ای که پرداخت میشود هتل بسیاااااار خوبی ست و پیشنهاد میشود
ممنون خوب بود
نقاط قوت:
تمیزی اتاق ها یخچال بزرگ حوله های تمیز امکانات آشپزخانه کامل بود اتاقهای دلباز وبزرگ صبحانه خوب
نقاط ضعف:
یکی بودن حمام و دستشویی جای نامناسب تلویزیون ساعت سرو صبحانه زود بود
نقاط قوت:
تمیز و مرتب برخورد محترمانه تحویل به موقع اتاق
نقاط ضعف:
نداشتن نمازخانه و سرویس بهداشتی عمومی
نقاط قوت:
عالی بود فوق العاده
نقاط ضعف:
اصلا نداشت
باسلام کارکنان خوش برخورد، نظافت اتاق وهتل خوب موقعیت هتل خوب صبحانه مختصر ولی خوب فقط اگر آیینه داخل هردو اتاق بذارید خیلی بهتره یا لااقل در هال سوئیت آیینه بذارید سرعت اینترنت بسیار پایین بود
خوب بود
نقاط قوت:
در کل همه چی خوب بود امکانات اتاق نظافت هتل و اتاق
نقاط ضعف:
مورد خاصی ندیدم
برخورد کارکنان بسیار عالی و محترمانه بود..... امکانات هتل برای آرامش خانواده در سطح خوبی بود.
نقاط قوت:
داشتن اجاق گاز در اشپزخانه نزدیک بودن به جاهای دیدنی شهر
نقاط ضعف:
نداشتن میز صندلی غذا خوری در سوئیت کم توجهی به نظافت و بهداشت سوئیت کم توجهی پرسنل هتل به مشکلات تاسیساتی سوئیت
نقاط قوت:
من سوئیت هفت نفره گرفته بودم و به نظرم نقاط مثبت زیادی داشت. از جمله: تمیزی، شیکی و راحتی اتاقها. نو بودن و تمیز بودن وسائل، مبلها و ظروف آشپزخانه. برخورد محترمانه و مهربانانه همه کادر هتل. قیمت مناسب. موقعیت مناسب هتل و دسترسی خوب.
نقاط ضعف:
نکات منفی بسیار جزئی بود: دوش حمام نیاز به تعویض داشت. سطل زباله ی سرویس بهداشتی نیاز به تعویض داشت. پیشنهادمم اینه که دمپایی داخل اتاقها رو از دمپایی های یک بار مصرف بذارن.
نقاط قوت:
تمیزی هتل و پرسنل مودب
نقاط ضعف:
پارکینگ کوچک
هتل آپارتماني معمولي. البته هتل نه يك آپارتمان معمولي كه خدمات خاصي نداشته و شما تنها يك آپارتمان در اختيار داريد.پاركينگ كوچك-نظافت ضعيف كه در طول سه شب اقامت يك بار هم جهت نظافت و حتي تخليه سطل زباله مراجعه نشد.صبحانه اي بسیار ساده كه هر روز صبح در اتاق تحويل داده ميشد. ولي برخورد كاركنان خوب بود
نسبت به قیمت عالی بود
برخورد کارکنان هتل بسیار خوب بود
سرویس بهداشتی کثیف بود وقتی درخواست تمیز کردن داشتیم گفتن نیرو نظافت فقط صبح ها حضور دارد
برخورد كاركنان خوب بود تميزي هتل خوب بود مي شد پياده تا ميدان ساعت و بازار تبريز رفت ولي تا مراكز خريد مثل لاله پارك بايد با تاكسي مي رفتيم ملحفه و حوله حمام و حوله دستي ضدعفوني در اتاق ها بود وسايل اشپزخانه براي يك پخت و پز ساده مهيا بود تنها ايراد اين بود كه هواكش دستشويي نداشت صبحانه هم خيلي خاص نبود و در اتاق سرو مي شد كه با توجه به قيمت دور از انتظار نبود
خوب فقط اینترنت اکثر مواقع قطع بود.
بسیار خوب و محترمانه
خدمات و سرویس دهی هتل بسیار عالی است و برخورد پرسنل همچنین بسیار خوب بوده است.
خدمات به نسبت پرداختی من عالی بود.
هتل خوبی است کارکنانی مودب وخدمات نسبت به قیمت آن مناسب میباشد.
كاركنان هتل بسيار مودب و پيگير بودند ولي متاسفانه راهروهاي تنگ و پارك كردن بد ماشينها در پاركينگ و.... مشكلات اقامت در اونجا بود
برخورد مناسب رزرویشن. پارکینگ مناسب، ٬ اتاقای فوق العاده تمیز، ٬ فقط صبحانه خیلی خوب نبود، آسانسور متناسب و در دسترس از پارکینگ تا طبقه آخر. پول بیشتر بگیرن ولی صبحانه عالی بزارن صبحانه مهم ترین وعده ی غذایی بشر است
نقاط قوت:
تمیز و مرتب اتاقها بزرگ تخت ها راحت قیمت عالی
نقاط ضعف:
درب سطل زباله شکسته بود نمکدان خالی بود صبحانه ساده و کم بود
نقاط قوت:
بسیار تمیز پرسنل مودب و خوش برخورد لوازم و تجهیزات نو و خوب پارکینگ سرپوشیده در مجموع خوب بود و کاملا راضی هستم
نقاط ضعف:
لوازم پخت و پز ندارد
این هتل تازه تاسیس و خیلی تمیز و مرتب را به عزیزان سفارش میکنم سوئیت ها و اتاقهای تر و تمیز و کارکنان با ادب و خیلی راضی بودیم از اقامت در این هتل که مرکز شهر واقع شده بود
اتاق ها به خوبی که در عکس ها هست، می باشد/حمام و دستشویی مجزاست/آسانسور دارد/وای فای برای اتاق موجود هست و سرعت قابل قبولی دارد/برخورد پرسنل خوب بود/اتاق ها بسیار تمیز با ملحفه تمیز در پلاستیک پرس شدبساتاق ها و سالن نشیمن بسیار روشن و دلباز بود و با دکور عالی/سعی کرده بودن صبحانه تنوع داشته باشه به جز کره و پنیر و نون بربری؛ به تنوع شیر، آب پرتقال، کیک، عسل یا مربا یا تخم مرغ جوشیده سرو می شد/آینه ی قدی در هر اتاق موجود بود.پارکینگ وسیع و خیلی استانداردی نداشت یکم با عقب جلو کردن وقتت گرفته می شد/ به علت زمان پخت نون، صبحانه حدود 8:30 به بعد سرو میشد که برا ما یکم دیر بود/ دسشویی کوچیکی داشت/دستشویی فرنگی سیار داشت
نقاط قوت:
اتاق های بزرگ، پرسنل مودب و خوش برخورد، نو بودن و بی سر و صدا بودن ساختمان از هتل های ۴ ستاره ای که تا به حال رفتم هم بهتر بوده.
نقاط ضعف:
نبود بوفه ی صبحانه، پارکینگ کوچک البته نکات منفی در برابر محسنات هتل اصلا به چشم نمی آید.
نقاط قوت:
بسیار عالی تمیز شیک
نقاط ضعف:
ندیدم
سلام خودپرداز این هتل خیلی بدردم خورد واقعا ممنونم
تمیزی هتل در حد عالی رفتار و عملکرد کارکنان بسیار عالی موقعیت هتل درست مرکز شهر
نقاط قوت:
تمیزی واحد ها. بسیار خوب بود .کارکنان بسیار خونگرم و مودب بودند صبحانه خوب بود ولی تنوع به نظر ضروریست
نقاط ضعف:
پارکینگ از لحاظ فضا کوچک بود جای تلویزیون جای مناسبی نبود گذاشتن تلفن در اتاقها ضروریست
نقاط قوت:
تمیزی.ارامش.عالی بود
نقاط ضعف:
نکته منفی ندیدم
بسیار عای .اتاقهای شیک وبزرگ با صبحانه عالی .درسترسی آسان به مراکز تفریحی و خرید .ماشینو تو مارکینگ پارک کنین و پاده بروید .
دسترسی آسان و سریع به مراکز خرید و بازار تبریز.دارا بودن پارکینگ شبانه روزی
دسترسی آسان به مراکز خرید اصلی و بازارودارابودن پارکینگ شبانه روزی
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل آپارتمان صائب تبریز

مهمانان هتل آپارتمان صائب تبریز در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل آپارتمان صائب تبریز از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل آپارتمان صائب تبریز بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل آپارتمان صائب تبریز رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل آپارتمان صائب تبریز را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.