هتل آپارتمان صائب تبریز

تبریز، خیابان شریعتی جنوبی، مابین تقاطع صائب و پاستور، روبروی قنادی فرهمند
4.2
امتیاز کاربران
62
نظرات کاربران

معرفی هتل آپارتمان صائب تبریز

هتل آپارتمان نوساز صائب واقع در خیابان شریعتی در سال ۱۳۹۶ فعالیت خود را آغاز نموده است. ساختمان ۵ طبقه این هتل دو ستاره دارای ۲۰ واحد اقامتی با امکانات رفاهی مناسب بوده که واقع بودن آن در مرکز شهر تبریز موجب دسترسی آسان به مراکز خرید و اماکن تاریخی همچون موزه تاریخ محلی، ارگ علیشاه، موزه ارگ جدید و خانه استاد شهریار گردیده است. کادر مجرب هتل آپارتمان صائب آماده ارائه خدمات مناسب در جهت جلب رضایت میهمانان گرامی می‌باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل آپارتمان صائب تبریز

ظرفیت 1 نفر

سوئیت یک نفره
اقامت 24
223,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
223,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
223,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
223,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
223,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
223,000
تومان
8 بهمن
جمعه
223,000
تومان
9 بهمن
شنبه
223,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
223,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
223,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
223,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
223,000
تومان
یک تخته
اسنپ تریپ
250,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
250,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
250,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
250,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
250,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
250,000
تومان
8 بهمن
جمعه
250,000
تومان
9 بهمن
شنبه
250,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
250,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
250,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
250,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
250,000
تومان
سوئیت یک تخته
اسنپ تریپ
536,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
536,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
536,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
536,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
536,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
536,000
تومان
8 بهمن
جمعه
536,000
تومان
9 بهمن
شنبه
536,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
536,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
536,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
536,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
536,000
تومان
سوئیت یک نفره
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
یک تخته
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 2 نفر

اتاق دو تخته
اقامت 24
228,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
228,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
228,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
228,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
228,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
228,000
تومان
8 بهمن
جمعه
228,000
تومان
9 بهمن
شنبه
228,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
228,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
228,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
228,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
228,000
تومان
سوئیت دو نفره دبل
اقامت 24
288,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
288,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
288,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
288,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
288,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
288,000
تومان
8 بهمن
جمعه
288,000
تومان
9 بهمن
شنبه
288,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
288,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
288,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
288,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
288,000
تومان
دو تخته دابل
اسنپ تریپ
300,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
300,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
300,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
300,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
300,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
300,000
تومان
8 بهمن
جمعه
300,000
تومان
9 بهمن
شنبه
300,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
300,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
300,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
300,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
300,000
تومان
سوئیت دو تخته
اسنپ تریپ
536,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
536,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
536,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
536,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
536,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
536,000
تومان
8 بهمن
جمعه
536,000
تومان
9 بهمن
شنبه
536,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
536,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
536,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
536,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
536,000
تومان
سوئیت دو نفره
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
دو تخته دبل
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 3 نفر

اتاق سه تخته
اقامت 24
268,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
268,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
268,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
268,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
268,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
268,000
تومان
8 بهمن
جمعه
268,000
تومان
9 بهمن
شنبه
268,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
268,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
268,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
268,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
268,000
تومان
سوئیت دو خوابه سه نفره
اقامت 24
331,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
331,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
331,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
331,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
331,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
331,000
تومان
8 بهمن
جمعه
331,000
تومان
9 بهمن
شنبه
331,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
331,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
331,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
331,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
331,000
تومان
سه تخته
اسنپ تریپ
350,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
350,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
350,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
350,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
350,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
350,000
تومان
8 بهمن
جمعه
350,000
تومان
9 بهمن
شنبه
350,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
350,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
350,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
350,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
350,000
تومان
سوئیت دو خوابه سه تخته
اسنپ تریپ
536,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
536,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
536,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
536,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
536,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
536,000
تومان
8 بهمن
جمعه
536,000
تومان
9 بهمن
شنبه
536,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
536,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
536,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
536,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
536,000
تومان
سه تخته
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
سوئیت سه نفره
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 4 نفر

اتاق چهار تخته
اقامت 24
301,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
301,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
301,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
301,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
301,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
301,000
تومان
8 بهمن
جمعه
301,000
تومان
9 بهمن
شنبه
301,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
301,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
301,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
301,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
301,000
تومان
سوئیت دو خوابه چهار نفره
اقامت 24
396,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
396,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
396,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
396,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
396,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
396,000
تومان
8 بهمن
جمعه
396,000
تومان
9 بهمن
شنبه
396,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
396,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
396,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
396,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
396,000
تومان
چهار تخته
اسنپ تریپ
400,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
400,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
400,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
400,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
400,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
400,000
تومان
8 بهمن
جمعه
400,000
تومان
9 بهمن
شنبه
400,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
400,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
400,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
400,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
400,000
تومان
سوئیت دو خوابه چهار تخته
اسنپ تریپ
536,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
536,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
536,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
536,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
536,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
536,000
تومان
8 بهمن
جمعه
536,000
تومان
9 بهمن
شنبه
536,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
536,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
536,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
536,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
536,000
تومان
چهار تخته
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
سوئیت دو خوابه چهار نفره
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 5 نفر

اتاق پنج تخته
اقامت 24
368,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
368,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
368,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
368,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
368,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
368,000
تومان
8 بهمن
جمعه
368,000
تومان
9 بهمن
شنبه
368,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
368,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
368,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
368,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
368,000
تومان
سوئیت دو خوابه پنج نفره
اقامت 24
428,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
428,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
428,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
428,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
428,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
428,000
تومان
8 بهمن
جمعه
428,000
تومان
9 بهمن
شنبه
428,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
428,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
428,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
428,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
428,000
تومان
پنج تخته
اسنپ تریپ
450,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
450,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
450,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
450,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
450,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
450,000
تومان
8 بهمن
جمعه
450,000
تومان
9 بهمن
شنبه
450,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
450,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
450,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
450,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
450,000
تومان
سوئیت دو خوابه پنج تخته
اسنپ تریپ
616,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
616,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
616,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
616,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
616,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
616,000
تومان
8 بهمن
جمعه
616,000
تومان
9 بهمن
شنبه
616,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
616,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
616,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
616,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
616,000
تومان
پنج تخته
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
سوئیت دو خوابه پنج نفره
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 6 نفر

سوئیت دو خوابه شش نفره
اقامت 24
482,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
482,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
482,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
482,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
482,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
482,000
تومان
8 بهمن
جمعه
482,000
تومان
9 بهمن
شنبه
482,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
482,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
482,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
482,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
482,000
تومان
سوئیت دو خوابه شش تخته
اسنپ تریپ
482,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
482,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
482,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
482,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
482,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
482,000
تومان
8 بهمن
جمعه
482,000
تومان
9 بهمن
شنبه
482,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
482,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
482,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
482,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
482,000
تومان
سوئیت دو خوابه شش نفره
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 8 نفر

سوئیت دو خوابه هشت نفره
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 10 نفر

سوئیت دو خوابه ده نفره
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 9 نفر

سوئیت دو خوابه نه نفره
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 7 نفر

سوئیت دو خوابه هفت نفره
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل آپارتمان صائب تبریز

اعلام حریق
رستوران بام
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات باربري
امكانات برای معلولين
جكوزی
چايخانه سنتی
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
آتلیه
كتابخانه
مینی بار با هزینه
خدمات بیدار باش
خدمات تهيه بليط
آشپزخانه
تلويزيون LCD در لابی
سالن بيليارد
لباسشویی
زمین ورزشی
پارک کودک
گیم نت
اتاق تلفن (اپراتور)
تلویزیون در لابی
خدمات خانه داری
شبکه پخش فیلم
پذیرش 24 ساعته
ترانسفر برگشت با هزینه
ترانسفر رفت با هزینه
زنگ هشدار
پرینتر
خدمات پزشكي
پينگ پنگ
فكس
حوله حمام
تلفن
دمپایی
حوله
مینی بار
یخچال
اینترنت در اتاق
اتاق نشیمن
رخت آویز
ظروف پخت و پز در برخی اتاق ها
واکس کفش
کف پوش موکت
دمپایی حمام
سیستم گرمایش
رمپ ورودی
زمين تنيس
دستگاه خودپرداز
Business Center
لوازم بهداشتی
پنجره
تلویزیون lcd
اینترنت بی سیم
فوتبال دستی رایگان
بانک
خدمات نگهداری کودک
پرداخت ویزا و مسترکارت
سرویس حرم
بازی ویدئویی
گشت نیم روزی
تلفن در لابی
اينترنت در لابی
سیستم تهویه مطبوع
آسانسور
حوله
کمد لباس
اتاق چمدان
ماساژ
جعبه کمک های اولیه
ماهواره
رستوران
سونا
استخر
تاکسی سرویس
نمازخانه
مبلمان
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
اینترنت در اتاق
صندوق امانات
یخچال
تلویزیون
چای ساز
خشکشویی (لاندری)
تبديل ارز
آژانس مسافرتی
سرویس فرنگی
اطفای حریق
سرویس بهداشتی ایرانی
فتوکپی
دمپایی
پرینت
كافی شاپ
اینترنت
پاركينگ
سیستم سرمایش
وسایل بدنسازی
مینی بار
قهوه ساز
مینی بار رایگان
کافی نت
سرویس بهداشتی
خدمات برای معلولین
کپسول آتش نشانی
حمام
فروشگاه
آرایشگاه
مرکز خرید
خدمات تور
اتاق سیگار
لابی
پارکینگ سرپوشیده
اتاق بازی
خدمات بیدارباش
پله اضطراری
دستگاه واکس کفش
تلفن
سالن ورزشی
فضای سبز
روزنامه
گشت غیررایگان
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
حمام

آدرس هتل آپارتمان صائب تبریز روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل آپارتمان صائب تبریز

(62 نظر)
نقاط قوت:
مکان خوب
نقاط ضعف:
مکان خوب
ملافه و حوله تمیز دادن.طوری بود که نگی جیزی نیس ولی فقط بود که اسمش بره.پارکینگ طوری بود که به زور میشد داخل شد و رفت و آمد کرد.دستشویی و آشپزخانه خیلی کثیف بود.طوریکه نتونستیم غذا بپزیم.نصف شب صدای خنده از پایین میومد با سرو صدای بلند
نقاط قوت:
نداشت
نقاط ضعف:
نداشت
نقاط قوت:
دسترسی خوب به نقاط مختلف شهر تناسب قیمت و امکانات
نقاط ضعف:
دسترسی خوب به نقاط مختلف شهر تناسب قیمت و امکانات
به خاطر کثیفی به کسی پیشنهادش نمیکنم
نقاط قوت:
همه چیز در حد متوسط
نقاط ضعف:
همه چیز در حد متوسط
نقاط قوت:
موقعیت مکانی مناسب و برخورد محترمانه میزبان و بزرگی سویت تحویلی و تلاش در تامین خواسته مسافر در حد توان و بضاعت مجموعه و تحویل زودتر از موعد مکان مذکور به مسافر
نقاط ضعف:
موقعیت مکانی مناسب و برخورد محترمانه میزبان و بزرگی سویت تحویلی و تلاش در تامین خواسته مسافر در حد توان و بضاعت مجموعه و تحویل زودتر از موعد مکان مذکور به مسافر
از نظر موقعیت مکانی و دسترسی به امکاناتی از قبیل سوپر مارکت و بانک و ... در وضعیت مناسبی می باشد در خصوص جا نیز سویت تحویلی بزرگ و دلباز بودو برخورد کارکنان محترمانه بود . نقطه ضعف ان این بود که گولر گازی موجود در پذیرایی جواب گوی خنک کنندگی اتاق خوابها را نداشت و برخی وسایل موجود در سویت از قبیل اجاق گاز دو شعله یک شعله ان معیوب بود وسایل اشپزخانه مثل رنده کمبود داشت اما در مجموعه نظر مثبتی بر مجموعه مذکور دارم لازم به ذکر است که رستوران و پذیرایی نداشت اما چون بدون تکمیل کردن این گزینه امتیاز و نظر سنجی را ثبت نمی کرد مجبور به انتخاب گزینه متوسط شدم با تشکر
نقاط قوت:
بسیار برخورد خوبی دارن، مهربون و خوش اخلاق اتاقای دلباز و بزرگ و تمیز
نقاط ضعف:
بسیار برخورد خوبی دارن، مهربون و خوش اخلاق اتاقای دلباز و بزرگ و تمیز
نقاط قوت:
کولر گازی یخچال بزرگ
نقاط ضعف:
نظافت خوب نبود حوله نذاشته بودن مجبور شدیم بگیم که آوردن برامون کل سیستم شیرآلات و دوش و پکیج درست کار نمی‌کرد و داغون بود خمیر و مسواک و شامپو و... وجود نداشت صبحانه نداره
خیلی خوش برخورد بودن
سلام، بر اساس پولي كه پرداخت كرديم خوب است . فقط بايد دمپاي رو فرشي يك بار مصرف هتلي باشد،اب سرويس بهداشتي أصلا فشار نداشت بخصوص شير پايين دستشوي و روشوي، مشكلي داشتي سريع رفع ميكردن
هتل خوبه تمیزه ساکته این که ۱۰۰ تا پرسونلم هی تو دستو پا نیستن مثله خیلی جاها میتونی معمولی بیایی و بری عالیه
هتلی با قیمت مناسب و امکانات قابل قبول از قبیل پارکینگ سرپوشیده و اینترنت پرسرعت. محل هتل هم در یکی از خیابان های اصیل و قدیمی تبریز است که در همسایگی آن دسترسی به مغازه ها و رستوران های متعددی وجود دارد. در کل هتل آرام و قابل قبولی هست.
ما کارکنانی ندیدیم. یک نفر را فقط در پشت میز دفتر دیدیم.‌برخوردش معمولی بود
انصافا خوبه از نظر تمیزی اما حتی صبحانه هم نمیدن
باتوجه به شیوع کرونا اگه صبحانه را بارعایت پروتکل های بهداشتی سلف میکردند بنظر بنده بهترازاینهم میشد بهرحال رضایت بخش بود
همه چیز خوب و مرتب بود،فقط تنها ایراد،نبودن پریز برق برای شارژ کردن گوشی بود.
کاکنان هتل بسیار خوش برخورد صبحانه خوب بود ولی عالی نیست وسایل میشه گفت تقریبا کامل بود برای مسافر درکل راضی ام
کارکنان و پرسنل دوست داشتنی
این هتل را برای یک نفر یک شب رزرو کردیم و تمیز بود
عااااااااالی واقعا! کم جایی میشه همچین پرسنل مشتری مدار، مودب و صبور رو مشاهده کرد. کاش همه مثل این کسب و کارهای انگشت شمار اینقدر با مشتری خوش برخورد باشن. نسبت به قیمتش خیلی عالیه و به همه توصیه اش میکنم
خیلی بد و گرووون
در مجموع خوب بوده ولی انتظار بیشتری می رفت از نحوه پذیرایی صبحانه و خدمات. بزرگترین مزیت این هتل اتاق های بزرگ و جادار و نسبتا تمیزه. در مجموع برای یک اقامت چند روزه با تعداد زیادی از افراد خانواده می تونه مناسب باشه ولی برای برای سفر یک یا دو نفره گزینه های بهتری هم وجود داره
نقاط قوت:
راضی کننده بود
نقاط ضعف:
موردی نبود
نقاط قوت:
بسیار مطلوب و خوب بود
نقاط ضعف:
دیده نشد
نقاط قوت:
رضایت بخش بود
نقاط ضعف:
موردی نداشت
نظافت کلی و برخورد پرسنل خوب بود، صبحانه خیلی مختصر بود و بدلیل نبود رستوران تو اتاق ها سرو میشه، در کل به نسبت قیمت مناسب بود
نقاط قوت:
کاملا راضی کننده تمیز
نقاط ضعف:
نظافت خوب بود میتونه بهتر هم باشه مشکلی نبود اصلا
این هتل یکی از بهترین هتلای تبریزه پرسنل جنتلمن بودن هتل و اتاقا کاملا تمیز صبحانه رو در اتاق خوردیم اما لابی خیلی کوچیک بود در کل این هتل رو به همه پیشنهاد میکنم
اینجا یه مسافر خونه است .
برای تیم ورزشی که به دنبال کم کردن هزینه هاست هتلی بسیار عالی است
این هتل با توجه به پولی که دریافت میکند خدمات ارائه میدهد ولی صبحانه اش خیلی کم و ساده است به طور کلی اگر سفر ارزان میخواهید بروید جای مناسبی است اسانسورش هم خراب بود ما رفتیم داشتند درست میکردن
نقاط قوت:
خیلیییی تمیز بود فضای سویت بزرگ و مناسب بود از نظر موقعیت مکانی هم عالی بود نزدیک ب بازار و خیلی منطقه زنده ای بود
نقاط ضعف:
صبحانه فقط سرد بود و تو اتاق سرو میشد که خیلی محدود و ساده بود