هتل دریا تبریز

تبریز، خیابان راه آهن (22 بهمن)، روبروی مرکز درمانی بابک
2.2
امتیاز کاربران
61
نظرات کاربران

معرفی هتل دریا تبریز

هتل سه ستاره دریا در خیابان بیست و دو بهمن تبریز واقع و آخرین بازسازی آن در سال ۱۳۸۲ انجام گردیده است. این مجموعه دارای ۱۰۴ باب واحد اقامتی با امکانات مناسب بوده و دسترسی مناسبی به مراکز خرید از جمله بازار بزرگ تبریز و اماکن دیدنی همچون خانه مشروطه دارد. هتل دریا با برخورداری از پرسنلی مجرب و امکانات رفاهی مناسب اقامتی خوش را برای شما میهمانان گرامی آرزومند است.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل دریا تبریز

ظرفیت 1 نفر

اتاق یک تخته
اقامت 24
644,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
644,000 تومان
13 خرداد
شنبه
644,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
644,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
644,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
644,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
644,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
644,000 تومان
19 خرداد
جمعه
644,000 تومان
20 خرداد
شنبه
644,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
644,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
644,000 تومان
یک تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت
13 خرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
14 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
15 خرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
16 خرداد
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
17 خرداد
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
18 خرداد
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
19 خرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت
20 خرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
21 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
22 خرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
یک تخته VIP
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت
13 خرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
14 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
15 خرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
16 خرداد
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
17 خرداد
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
18 خرداد
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
19 خرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت
20 خرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
21 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
22 خرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
ظرفیت 2 نفر

اتاق دو تخته Vip
اقامت 24
1,220,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
1,220,000 تومان
13 خرداد
شنبه
1,220,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
1,220,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
1,220,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
1,220,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
1,220,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,220,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,220,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,220,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,220,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,220,000 تومان
دو تخته تویین
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت
13 خرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
14 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
15 خرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
16 خرداد
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
17 خرداد
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
18 خرداد
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
19 خرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت
20 خرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
21 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
22 خرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
دو تخته دابل
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت
13 خرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
14 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
15 خرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
16 خرداد
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
17 خرداد
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
18 خرداد
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
19 خرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت
20 خرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
21 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
22 خرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
دو تخته دابل VIP
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت
13 خرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
14 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
15 خرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
16 خرداد
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
17 خرداد
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
18 خرداد
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
19 خرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت
20 خرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
21 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
22 خرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت
13 خرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
14 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
15 خرداد
دوشنبه
941,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
941,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
941,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
941,000 تومان
19 خرداد
جمعه
941,000 تومان
20 خرداد
شنبه
941,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
941,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
941,000 تومان
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت
13 خرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
14 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
15 خرداد
دوشنبه
941,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
941,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
941,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
941,000 تومان
19 خرداد
جمعه
941,000 تومان
20 خرداد
شنبه
941,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
941,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
941,000 تومان
ظرفیت 3 نفر

اتاق سه تخته VIP
اقامت 24
1,584,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
1,584,000 تومان
13 خرداد
شنبه
1,584,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
1,584,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
1,584,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
1,584,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
1,584,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,584,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,584,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,584,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,584,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,584,000 تومان
ظرفیت 4 نفر

کانکت چهار تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت
13 خرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
14 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
15 خرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
16 خرداد
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
17 خرداد
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
18 خرداد
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
19 خرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت
20 خرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
21 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
22 خرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
اتاق چهار تخته کانکت برای خانواده
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت
13 خرداد
شنبه
1,760,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
1,760,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
1,760,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
1,760,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
1,760,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,760,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,760,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,760,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,760,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,760,000 تومان

امکانات اتاق های هتل دریا تبریز

تلویزیون
یخچال
اعلام حریق
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
خدمات خانه داری
آژانس مسافرتی
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
مبلمان
آسانسور
نمازخانه
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
اتاق چمدان
حوله
دمپایی
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
سونا بخار
تلفن
پارکینگ روباز
دستگاه واکس کفش
ماساژ غیررایگان
پله اضطراری
سالن بیلیارد
اتاق بازی
سالن بدنسازی غیررایگان
لابی
جکوزی رایگان
استخر رایگان
سونا رایگان
اتاق سیگار
مرکز خرید
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
شطرنج
کافی نت
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
مینی بار
سونا خشک
استخر سرپوشیده
وسایل بدنسازی
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
روم سرويس
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
لباسشویی
تلويزيون LCD در لابی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
اینترنت با سرعت بالا
صندوق امانات در لابی
تلویزیون lcd
پنجره
Business Center
اینترنت در اتاق
یخچال
مینی بار
حوله
دمپایی
تلفن
حمام

آدرس هتل دریا تبریز روی نقشه

مشاهده اقامتگاه بر روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل دریا تبریز

(61 نظر)
نقاط قوت:
خوش رو بودن. یه اقایی بود زمان صبحانه زیاد حساس بودن و همش حواسشون بود همه چیز باشه سرجاش و تمیز باشه در کل خوب بودن و با این قیمت هم خیلی خوبه و واقعا آرامش داشتیم
نقاط ضعف:
خوش رو بودن. یه اقایی بود زمان صبحانه زیاد حساس بودن و همش حواسشون بود همه چیز باشه سرجاش و تمیز باشه در کل خوب بودن و با این قیمت هم خیلی خوبه و واقعا آرامش داشتیم
نقاط قوت:
در کل هتل خوبی بود من ۳شب اقامت داشتم راضی بودم موقعیت مکانی خوب بود استخر رایگان بود رفتار پرسنل عالی بود صبحانه هم گرم بود هم سرد
نقاط ضعف:
فقط پیشنهاد من برای بهتر شدن این هتل تنوع و عوض کردن حداقل یکی از غذاهای صبحانه در روزبعد بود که تکراری نشه
نقاط قوت:
بهداشت خوب استخر برای هتل رایگان و عالیصبحانه خوب موقعیت مکانی خوبرفتار پرسنل عالیدر کل هتل خوبی بود ما ۳شب اقامت داشتیم خیلی راضی بودیم
نقاط ضعف:
فقط کاش حداقل یکی از غذای صبحانه در روز عوض میشد تا هرروز تکراری نباشه پیشنهاد میکنم این امکان وجود داشته باشه عالی میشه
نقاط قوت:
برخورد عالی پرسنل
نقاط ضعف:
برخورد عالی پرسنل
نقاط قوت:
برخورد پرسنل خوب بود
نقاط ضعف:
سرویس بهداشتی و حمام مناسب نداشت
نقاط قوت:
هتل کاملا تمیز و مرتب.کاملا مشخص بود که همه چیز سازماندهی شده است.صبحانه متنوع و خوشمزه ای داشت. امکانات سونا و استخر هم برقرار بود.اتاق ها هم نورگیر و تمیز بود.برخورد پرسنل هم عالی بود‌ضمن اینکه قیمت هم بسیار مناسب بود.
نقاط ضعف:
هتل کاملا تمیز و مرتب.کاملا مشخص بود که همه چیز سازماندهی شده است.صبحانه متنوع و خوشمزه ای داشت. امکانات سونا و استخر هم برقرار بود.اتاق ها هم نورگیر و تمیز بود.برخورد پرسنل هم عالی بود‌ضمن اینکه قیمت هم بسیار مناسب بود.
نقاط قوت:
همه چیز در حد خوب
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
وجود استخر و رفع خستگی روز کاری
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
خیلی کادر خوب و هتل تمیزیه نسبت به قیمتش هم عالیه
نقاط ضعف:
چیز خاصی نظرم رو جلب نکرد
نقاط قوت:
استخری که داره بعد یک روز کاری میچسبههمچنین پرسنل با ادب و خوبش
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
سکوت و دنج بودن
نقاط ضعف:
سکوت و دنج بودن
عااالی
نقاط قوت:
نزدیکی به اماکن مختلف تبریزتمیزی ملحفه ها
نقاط ضعف:
کوچک بودن سرویس بهداشتیمشترک بودن سرویس بهداشتی با حمامجمع شدن آب کثیف در کف حمام عدم شارژ آب معدنی روزانهعدم وجود لوازم شخصی هتلی مثل شامپو و واکس و ....
نقاط قوت:
رفتار و برخورد ریسبشن خیلی خوب بود
نقاط ضعف:
رفتار و برخورد ریسبشن خیلی خوب بود
در کل خوب بود
نقاط قوت:
پارکینگ اختصاصی با امنیت بالا و سر پوشیدهمحیط لابی آرام ، دنج و راحتخدمات دهی و پذیرایی مناسببرخورد شایسته پرسنلمسیر مستقیم و سر راست تا مرکز شهرنزدیکی به ایستگاه بی آر تیخدمات استخر و دسترسی به باشگاه ورزشیراهنمای تور ها و امکان تفریحی و تاریخی شهر
نقاط ضعف:
دوری از بازار ها ، پاساژ های بزرگ و اماکن
نقاط قوت:
هر روز میتوان از استخر رایگان این هتل استفاده کرد. استخر کیفیت خوبی دارد.
نقاط ضعف:
رستوران ندارد.
نقاط قوت:
برخورد خوب،. سرویس دهی خوب،. صبحانه خوب
نقاط ضعف:
برخورد خوب،. سرویس دهی خوب،. صبحانه خوب
نقاط قوت:
برخورد خوب کادر هتل
نقاط ضعف:
تمیزی اتاق ها جای کار داشتفن کویل ترموستات نداشت سرویس و حمام تمیز نبودن، منظور تمیزی در حد سرویس خونه نبود ولی از توالت عمومی بهتر بود
نقاط قوت:
پذیرایی عالی
نقاط ضعف:
عدم عودت مبلغ روز آخر با اینکه زودتر ازمواد اقدام به ترک هتل کردم
نقاط قوت:
رفتار بی نظیر پرسنل و داشتن احساس راحتی و آرامش...
نقاط ضعف:
ندارد
نقاط قوت:
استخر تمیزپرسنل عالیپارکینگوای فای قویقیمت مینی بار مناسببه قیمتش می ارزه واقعا
نقاط ضعف:
فقط کیفیت صبحانه از لحاظ تنوع و نبودن خیارشور میتونست بهتر باشه🙏
نقاط قوت:
پرسنل عالی و خوش برخوردامکان استفاده از استخر هتلفراهم بودن کلیه امکانات رفاهی برای مسافرین
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
مکانی دنج و تمیز با کادری با اخلاق و خوش برخورد
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
خانم رزروشن مهربان و مودب و مدیر هتل مودب و خوش برخورد .
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
اتاق ها تمیز بودندصبحانه متوسط بود
نقاط ضعف:
از اتاق های مجاور صدا راحت می‌آمد ( صدای خر و پف اتاق کنار شنیده میشد!!!)دسترسی به اینترنت به سختی امکانپذیر بود
نقاط قوت:
پرسنل خوب و مودب وخوش رو ممنون ازشون
نقاط ضعف:
موقعی که من رفتم پارکینگ رو داشتن سقف می زدن جای پارک سخت بود
نقاط قوت:
رفتار پرسنل هتل بسیار خوب بود، خوش برخورد بودند و صمیمانه هر راهنمایی که احتیاج بود ازشون میگرفتیم، دسترسی هتل خیلی خوب بود، با اتوبوس بی آر تی که دقیقاً ایستگاهش رو به روی هتل بود به بازار و مراکز دیدنی در کمترین زمان دسترسی هست، تمیزی و صبحانه هتل هم بسیار خوب و راضی کننده بود با توجه به قیمت هتل...قطعاً برای سفرهای بعدی به تبریز هم مجدد همین هتلُ رزرو خواهم کرد...
نقاط ضعف:
با توجه به قیمتی که بابت هتل پرداخت کردیم، واقعاً هیچ نکته منفی ندیدیم و همه چی خوب و راضی کننده بود...
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
متاسفانه استخر فقط مردانه بود ولی در خصوص این موضوع هیچ اطلاع رسانی قبلی ایی نشده بود.آب حمام به آب استخر متصل بود و بو کلر می داد.رفتار رسپشن در برخورد با مشتری و توجیه ایشان در خصوص اوردن نفر اضافی مناسب نبود
نقاط قوت:
صبحانه خوب
نقاط ضعف:
نبودن دستمال کاغذی و دستمال توالت
نقاط قوت:
به نظرم همه امكانات هتل پنج ستاره رو داره
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
رفتار محترمانه تمام پرسنل. عالی بودن. صبحانه هم عالی و متنوع بود.فن کوئل اتاق هم عالی بود و هوای اتاق مطبوع بود.اتاق ما در دستشویی بسته نمیشد که وقتی اعلام کردیم اومدن و درستش کردن
نقاط ضعف:
در پارکینگ هتل مشغول ساخت و ساز بودن که جای پارک ها رو کم میکرد. البته فک کنم موقتی باشه.اتاق ما دستشویی اش ایرانی بود که در وهله اول سنگ و چاه بستش تو ذوق میزد. کلا سرویس بهداشتی با بقیه اتاق همخونی نداشت و قدیمی بود.حوله ها هم خیلی سفید نبودن. مشخص بود خیلی شسته شدن و قدیمی هستن.البته اگه خیلی خیلی حساس نباشید هتل خوبیه.
نقاط قوت:
صبحانه متنوعبرخورد پرسنل عالی
نقاط ضعف:
اتاق ها توالت ایرانی نداشتملافه و پتو به شدت کثیف و پرموفاصله ی دور تا مکان تفریحیقیمت هتل با توجه به امکانات زیاد
نقاط قوت:
نظافتش خوب بود امکانات و کیفیت با توجه به قیمت خوب بود
نقاط ضعف:
تنوع صبحانه کم بود و فشار آبم کم بود
نقاط قوت:
پرسنل مودب ومهربان
نقاط ضعف:
درحال تعمیر است وصدا زیاداست
بنده به اتفاق خانواده در تاریخ 18 مرداد 1401 ساعت 10 شب وارد این هتل شدم. اتاق تمیز نبود و ملافه ها درست شسته نشده بود. شیرآلات سرویس بهداشتی و حمام خراب بود.
نقاط قوت:
عالی نسبت به قیمت و امکانات
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
باکلاس بودن و بزرگ بودن لابیبرخوردبسیارخوب رزپشن و اطلاعات دقیق نسبت به تبریزقیمت مناسباستخر تمیز و رایگان(که البته برای عموم آزاد وبرای مسافران هتل رایگانه)یخچال داخل اتاق کاملا نو و بی صدافن کویل سالم و باد خنکصبحانه خوب به همراه میوه(انگور)
نقاط ضعف:
نبودن سه شوار (که البته با هماهنگی براتون سه شوار میارن)
نقاط قوت:
صبحانه‌ی خوشمزه و متنوعی داره،پرسنلش بسیار خوش برخوردن،از لحاظ دسترسی به بی‌آرتی و فروشگاهها در موقعیت مکانی خوبی قراره داره.
نقاط ضعف:
مبل‌ها و پرده‌ی اتاق بوی سیگار می‌داد،تهویه هوای سرویس بهداشتی اصلا خوب نبود و تا ساعت‌ها آب روی کاشی‌ها می‌موند،امکانات ساده‌ای مثل دستمال توالت و خمیردندون نداشت و خودم مجبور به تهیه شدم،بشقاب‌هایی که توی اتاق من بود شسته نشده بود و می‌شد لکه‌ی غذا رو روی اونا دید،کف اتاق هم به خوبی تمیز نشده بود و پر از مو بود،در کل زیاد راضی نبودم!
نقاط قوت:
۱.رفتار خوب پرسنل هتل۲.تمیز بودن اتاق۳.صبحانه و سرویس دهی مناسب و خوب ۴.سر راست بودن محل هتل از نظر رفت و آمد۵.فشار آب حمام خوب و قابل قبول بوددر کل هتل خوبی بود و راضی بودم :)
نقاط ضعف:
۱.مینی بار معمولی( در حد نوشابه و ابمیوه و چیپس و بیسکوییت و آب معدنی ) که میتونست قوی تر از این باشه۲.نبود چایی ساز یا حداقل فلاسک برای چای۳.نمیشه گفت نکته منفی ولی جهت اطلاع مسافران محترم باید بگم اتاق فقط دارای توالت فرهنگی است.
نقاط قوت:
کارکنان هتل بسیار مودب و متشخص و آموزش دیده و مدیریت هتل بسیار پاسخگو ودر دسترسفضای صبحانه بسیار خوب با صبحانه کامل و کارکنان بسیار خوبهمکاری و درک مسافر - من بامداد رسیدم هتل و لطف کردند لوازمم را نگه داستند و روز آخر هم دیرقت برگشتم هتل و باز هم لطف کردند لوازمم را نگه داشتند - وقتی اتو خواستم برام با میز اتو آوردندنشانی هتل بسیار سرراست و دسترسی کامل به مکانهای تاریخی و تفریحی تبریز با اتوبوس بی ار تی و تاکسینزدیکی بسیار به ایستگله راه آهن بطوریکه میشه پیاده رفت هتلاتاقها و تختها خیلی تمیز با نور کافی و یخچال و تلوزیون نو و شیکاستخر رایگانمن بازهم به این هتل خواهم رفت و به همگان هم سفارش میکنم
نقاط ضعف:
کمی سر وصدای خودروها در اتاقهای مشرف به خیابان به گوش میرسیدکاشکی کتری برقی یا فلاسک چای در اتاق بود. الیته کافی شاپ سویس میداد اما نوشیدن چای در دیرقت برای کسانی مانند من که تادیروقت کارمیکنند موهبتی بزرگ استمن بازم به این هتل میروم اما با خودم کتری برقی کوچکی خواهم برد
رفتار پرسنل خیلی عالی بود اتاق خیلی تمیز و مرتب و انجام سفارشات خیلی سریع بود
نقاط قوت:
لابی بزرگ و راحتاستخر کنار هتل
نقاط ضعف:
فشار کم دوش حمامسقف کم برای فقط ۴خودرو در پارکینگ قرارگیری نامناسب توالت فرنگینداشتن توالت ایرانینظافت ضعیف سرویس‌ها
نقاط قوت:
خوب عالی
نقاط ضعف:
اینقدر خوبن هی دلت نمیاد برگردی
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل صبحانه کامل و مفصل تمیزی و نظافت اتاق
نقاط ضعف:
عدم وجود چای ساز و اختصاصی نبودن استخر و سونا و با اینکه در صفحه معرفی هتل به عنوان مزایای هتل ذکر شده بود
نقاط قوت:
اتاق خوب‌ بود
نقاط ضعف:
حموم سشوار نداشت باید درخواست می کردی که من نمیدونستم و موقع تحویل کلید بهتره بگنولی صبح موقع تحویل اتاق پرسیدن سشوار رو گرفته بودین پس دادین؟
نقاط قوت:
برخورد پرسنل عالی بوددر کل همه چیز خوب بود به دوستان پیشنهاد میکنم از این هتل استفاده کنن قطعا راضی خواهند بود
نقاط ضعف:
ندیدم
نقاط قوت:
در مجموع خوب بود
نقاط ضعف:
سر و صدای خیابون سیستم ضعیف سرمایشیکامل نبودن کانالهای تلویزیون
نقاط قوت:
نزديك بي ارتي بودن،و بي ارتي شهر تبريز هيلي خوبه،راحت و در دسترس.صبحونه هم خوب بود .رفتار پرسنل هم خوب بود.
نقاط ضعف:
چايي ساز نوشته بودن داشتن ولي نداشتند.
نقاط قوت:
اقامت خوبی بود اتاقها تمیز با امکانات خوب. صبحانه عالی و لابی تمیز و وافای هم تونستم کارهای عقب افتادمو انجام بدم. در نتیجه خوب بود.
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
با سلام . لابی بسیار بزرگ و کافی شاپ خوبی داشت من از اتاق vip استفاده کردم عالی بود همه وسایل مرتب و نو بود . در کل نسبت به قیمت خیلی خوب بود
نقاط ضعف:
متاسفانه در رزرو هتل به مشکل بر می خورم و رزرو بسته است
نقاط قوت:
استخر رایگان صبحانه مناسب برخورد محترمانه و پرسنل خوب
نقاط ضعف:
موقعیت نامناسب سنگ توالت ایرانی و فرنگی فشار کم آب در نیمه شب به بعد
نقاط قوت:
من یه سفر کاری داشتم که برای اقامت این هتل انتخاب کردم .خداروشکر حمل نقل عمومی خیلی نزدیک بود وتوانستم در مدت ۱۵ دقیقه به هتل برسم .کل پرسنل هتل پروتکل های بهداشتی را کاملا رعایت کرده بودن.به علت خستگی راه که داشتم از استخر وجکوزی که کاملا رایگان بود استفاده کردم خیلی خوب بود توانستم با چند نفر آشنا بشم. صبحانه متنوع و کاملی داشت . هتل در حال تغییراتی بود که در کل خوب بود
نقاط ضعف:
پرسنل هتل در حال گل کاری بودن به همین علت پارکینگ بهم ریخته بود
نقاط قوت:
خانوم قسمت پذیرش عالی بودند
نقاط ضعف:
صبحانه خیلی کیفیت نداشت
نقاط قوت:
پرسنل عالی
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
یک مقدار قدیمی است اما تمیز و مرتبه
نقاط قوت:
راضی بودم
نقاط ضعف:
نداشت
نقاط قوت:
راضی کننده بود
نقاط ضعف:
نداره
نقاط قوت:
خوب
نقاط ضعف:
-
نقاط قوت:
خوب
نقاط ضعف:
-
از پاکیزگی و امکانات اتاقم راضی نبودم از رستوران هتل استفاده نکردم. در کل نسبت به هزینه ای که کردم از این هتل راضی نبودم
هتل خوبی بود برخورد پرسنل مناسب بود و اتاقمون تمیز بود
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل دریا تبریز

مهمانان هتل دریا تبریز در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل دریا تبریز از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل دریا تبریز بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات هتل دریا تبریز رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل دریا تبریز را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.