درب خیابان تبریز

معرفی درب خیابان تبریز

در گذشته برای حفظ امنیت شهر دیوار هایی به دور آن می کشیدند و برای عبور و مرور کاروان ها و مسافرها دروازه هایی در بخش هایی از این دیواره تعبیه می کردند. در حال حاضر بخشی از این دروازه ها از آن دوران به جای مانده که یکی از آن ها درب خیابان در تبریز است. برخی ها می گویند نام این دروازه از آن جهت انتخاب شده است که در اولین خیابان تبریز ساخته شده است. اما روایت دیگری نیز وجود دارد که چون نخستین اهالی این مکان اهل خیاو مشکین شهر بوده اند نام آن را درب خیابان گذاشته اند. در هر صورت این دروازه در مسیر استان مرکزی و اصفهان به سمت شرق قرار داشته است. برای شناخت این دروازه تاریخی شهرداری کتابچه سنگی معرفی نامه آن را در این خیابان نصب کرده است.
 1  نفر از کاربران در تکمیل این مطلب همراه ما بودند.
نظرات کاربران
اولین نفری باشید که در مورد این جاذبه نظر می دهد:

مکان های اطراف درب خیابان در تبریز