هتل آپارتمان زیبا تبریز

تبریز، خیابان ارگ جدید(مصلی)، نرسیده به تقاطع مقصودیه، جنب ساختمان شهرداری
3.3
امتیاز کاربران
9
نظرات کاربران

معرفی هتل آپارتمان زیبا تبریز

هتل آپارتمان زیبا که در سال 1391 تاسیس شده است، با سه طبقه و نه سوییت در خیابان ارگ جدید (مصلی) قرار دارد. این هتل آپارتمان در مرکز شهر قرار گرفته و از جهت دسترسی به مراکز خرید و مکان‌های دیدنی در موقیعت مناسبی است. برخی از امکانات این اقامتگاه اینترنت و صبحانه رایگان را می‌توان نام برد. سوییت‌های مجهز با قیمت مناسب هتل آپارتمان زیبا برای مسافرانی که به صورت خانوادگی و دسته جمعی به شهر تاریخی و دیدنی تبریز سفر می‌کنند بسیار مناسب است.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل آپارتمان زیبا تبریز

زیبا-سوئیت یک نفره
سوئیت یک نفره
ای‌گردش
124,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 آذر
چهارشنبه
124,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
124,000
تومان
7 آذر
جمعه
124,000
تومان
8 آذر
شنبه
124,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
124,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
124,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
124,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
124,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
124,000
تومان
14 آذر
جمعه
124,000
تومان
15 آذر
شنبه
124,000
تومان
اقامت 24
125,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 آذر
چهارشنبه
125,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
125,000
تومان
7 آذر
جمعه
125,000
تومان
8 آذر
شنبه
125,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
125,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
125,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
125,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
125,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
125,000
تومان
14 آذر
جمعه
125,000
تومان
15 آذر
شنبه
125,000
تومان
هتل یار
125,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 آذر
چهارشنبه
125,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
125,000
تومان
7 آذر
جمعه
125,000
تومان
8 آذر
شنبه
125,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
125,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
125,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
125,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
125,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
125,000
تومان
14 آذر
جمعه
125,000
تومان
15 آذر
شنبه
125,000
تومان
زیبا-سوئیت دونفره
سوئیت دونفره
ای‌گردش
164,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 آذر
چهارشنبه
164,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
164,000
تومان
7 آذر
جمعه
164,000
تومان
8 آذر
شنبه
164,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
164,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
164,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
164,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
164,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
164,000
تومان
14 آذر
جمعه
164,000
تومان
15 آذر
شنبه
164,000
تومان
هتل یار
165,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 آذر
چهارشنبه
165,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
165,000
تومان
7 آذر
جمعه
165,000
تومان
8 آذر
شنبه
165,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
165,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
165,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
165,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
165,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
165,000
تومان
14 آذر
جمعه
165,000
تومان
15 آذر
شنبه
165,000
تومان
اقامت 24
165,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 آذر
چهارشنبه
165,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
165,000
تومان
7 آذر
جمعه
165,000
تومان
8 آذر
شنبه
165,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
165,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
165,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
165,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
165,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
165,000
تومان
14 آذر
جمعه
165,000
تومان
15 آذر
شنبه
165,000
تومان
زیبا-سوئیت سه نفره
سوئیت سه نفره
ای‌گردش
194,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 آذر
چهارشنبه
194,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
194,000
تومان
7 آذر
جمعه
194,000
تومان
8 آذر
شنبه
194,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
194,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
194,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
194,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
194,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
194,000
تومان
14 آذر
جمعه
194,000
تومان
15 آذر
شنبه
194,000
تومان
اقامت 24
195,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 آذر
چهارشنبه
195,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
195,000
تومان
7 آذر
جمعه
195,000
تومان
8 آذر
شنبه
195,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
195,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
195,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
195,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
195,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
195,000
تومان
14 آذر
جمعه
195,000
تومان
15 آذر
شنبه
195,000
تومان
هتل یار
195,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 آذر
چهارشنبه
195,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
195,000
تومان
7 آذر
جمعه
195,000
تومان
8 آذر
شنبه
195,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
195,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
195,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
195,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
195,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
195,000
تومان
14 آذر
جمعه
195,000
تومان
15 آذر
شنبه
195,000
تومان
زیبا-سوئیت دوخوابه چهارتخته
سوئیت دوخوابه چهارتخته
ای‌گردش
229,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 آذر
چهارشنبه
229,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
229,000
تومان
7 آذر
جمعه
229,000
تومان
8 آذر
شنبه
229,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
229,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
229,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
229,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
229,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
229,000
تومان
14 آذر
جمعه
229,000
تومان
15 آذر
شنبه
229,000
تومان
هتل یار
230,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 آذر
چهارشنبه
230,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
230,000
تومان
7 آذر
جمعه
230,000
تومان
8 آذر
شنبه
230,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
230,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
230,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
230,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
230,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
230,000
تومان
14 آذر
جمعه
230,000
تومان
15 آذر
شنبه
230,000
تومان
اقامت 24
230,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 آذر
چهارشنبه
230,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
230,000
تومان
7 آذر
جمعه
230,000
تومان
8 آذر
شنبه
230,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
230,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
230,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
230,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
230,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
230,000
تومان
14 آذر
جمعه
230,000
تومان
15 آذر
شنبه
230,000
تومان
زیبا-سوئیت دوخوابه پنج نفره
سوئیت دوخوابه پنج نفره
ای‌گردش
275,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 آذر
چهارشنبه
275,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
275,000
تومان
7 آذر
جمعه
275,000
تومان
8 آذر
شنبه
275,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
275,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
275,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
275,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
275,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
275,000
تومان
14 آذر
جمعه
275,000
تومان
15 آذر
شنبه
275,000
تومان
هتل یار
275,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 آذر
چهارشنبه
275,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
275,000
تومان
7 آذر
جمعه
275,000
تومان
8 آذر
شنبه
275,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
275,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
275,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
275,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
275,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
275,000
تومان
14 آذر
جمعه
275,000
تومان
15 آذر
شنبه
275,000
تومان
اقامت 24
275,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 آذر
چهارشنبه
275,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
275,000
تومان
7 آذر
جمعه
275,000
تومان
8 آذر
شنبه
275,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
275,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
275,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
275,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
275,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
275,000
تومان
14 آذر
جمعه
275,000
تومان
15 آذر
شنبه
275,000
تومان
زیبا-سوئیت دوخوابه شش نفره
سوئیت دوخوابه شش نفره
ای‌گردش
319,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 آذر
چهارشنبه
319,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
319,000
تومان
7 آذر
جمعه
319,000
تومان
8 آذر
شنبه
319,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
319,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
319,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
319,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
319,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
319,000
تومان
14 آذر
جمعه
319,000
تومان
15 آذر
شنبه
319,000
تومان
اقامت 24
320,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 آذر
چهارشنبه
320,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
320,000
تومان
7 آذر
جمعه
320,000
تومان
8 آذر
شنبه
320,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
320,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
320,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
320,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
320,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
320,000
تومان
14 آذر
جمعه
320,000
تومان
15 آذر
شنبه
320,000
تومان
هتل یار
320,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 آذر
چهارشنبه
320,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
320,000
تومان
7 آذر
جمعه
320,000
تومان
8 آذر
شنبه
320,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
320,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
320,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
320,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
320,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
320,000
تومان
14 آذر
جمعه
320,000
تومان
15 آذر
شنبه
320,000
تومان
زیبا-سوئیت سه خوابه هشت نفره
سوئیت سه خوابه هشت نفره
ای‌گردش
444,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 آذر
چهارشنبه
444,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
444,000
تومان
7 آذر
جمعه
444,000
تومان
8 آذر
شنبه
444,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
444,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
444,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
444,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
444,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
444,000
تومان
14 آذر
جمعه
444,000
تومان
15 آذر
شنبه
444,000
تومان
هتل یار
445,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 آذر
چهارشنبه
445,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
445,000
تومان
7 آذر
جمعه
445,000
تومان
8 آذر
شنبه
445,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
445,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
445,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
445,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
445,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
445,000
تومان
14 آذر
جمعه
445,000
تومان
15 آذر
شنبه
445,000
تومان
اقامت 24
445,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 آذر
چهارشنبه
445,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
445,000
تومان
7 آذر
جمعه
445,000
تومان
8 آذر
شنبه
445,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
445,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
445,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
445,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
445,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
445,000
تومان
14 آذر
جمعه
445,000
تومان
15 آذر
شنبه
445,000
تومان

امکانات اتاق های هتل آپارتمان زیبا تبریز

اعلام حریق
اتاق تلفن (اپراتور)
آژانس مسافرتي
مینی بار با هزینه
خدمات بیدار باش
خدمات تهيه بليط
رستوران بام
لباسشویی
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
زمین ورزشی
پارک کودک
گیم نت
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
كتابخانه
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
تلویزیون در لابی
خدمات خانه داری
شبکه پخش فیلم
پذیرش 24 ساعته
ترانسفر برگشت با هزینه
ترانسفر رفت با هزینه
زنگ هشدار
پرینتر
تلفن در لابی
فكس
اينترنت در لابی
روم سرويس 24 ساعته
آتلیه
پاركينگ
پارکینگ در اطراف هتل
تلفن
دمپایی
حوله
سرویس فرنگی
مینی بار
یخچال
اینترنت در اتاق
رخت آویز
کپسول آتش‌نشانی در لابی
پنجره
تلویزیون lcd
صندوق امانات در لابی
اینترنت با سرعت بالا
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
خدمات نگهداری کودک
پرداخت ویزا و مسترکارت
سرویس حرم
بازی ویدئویی
گشت نیم روزی
زمين تنيس
سالن بيليارد
خدمات پزشكي
خدمات باربري
جكوزی
چايخانه سنتی
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
كافی شاپ
وسایل بدنسازی
سیستم تهویه مطبوع
تاکسی سرویس
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
دمپایی
حوله
اتاق چمدان
ماساژ
جعبه کمک های اولیه
اینترنت در لابی
رستوران
سونا
استخر
نمازخانه
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
آسانسور
سرویس بهداشتی فرنگی
مبلمان
اینترنت در اتاق
صندوق امانات
یخچال
تلویزیون
دستگاه خودپرداز
خشکشویی (لاندری)
تبديل ارز
فتوکپی
خدمات تور
روزنامه
مینی بار
سرویس ایرانی
صبحانه رایگان
مینی بار رایگان
کافی نت
خدمات برای معلولین
کپسول آتش نشانی
اينترنت (Wifi)
حمام
اینترنت در قسمت لابی
فروشگاه
آرایشگاه
سوئیت
تلفن در اتاق
سرویس فرنگی
فضای سبز
اینترنت
مرکز خرید
اتاق سیگار
لابی
اشپزخانه
سرویس بهداشتی ایرانی
اتاق بازی
خدمات بیدارباش
پله اضطراری
دستگاه واکس کفش
تلفن
سالن ورزشی
حمام

آدرس هتل آپارتمان زیبا تبریز روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل آپارتمان زیبا تبریز

(9 نظر)
نقاط قوت:
خیلی عالی بود
نقاط ضعف:
موردی نبود
نقاط قوت:
اصلا خوب نبود
نقاط ضعف:
نظافت و .... بسیار ضعیف
نقاط قوت:
نظافت بد نبود به نسبت خوب بود
نقاط ضعف:
هتل خیلی قدیمی بود خیلی جای جالبی نبود سرویس دستشویی و حمام با هم یکی بود اصلا مناسب نبود سیستم سرمایشی ضعیف بود فقط یک دریچه تو حال داشت داخل اتاقها نداشت
سلام ... هتل آپارتمان زیبا در مرکز شهر واقع شده و دسترسی به بازار و اماکن تاریخی بدون استفاده از وسیله نقلیه امکان پذیراست ما سه خانواده بودیم که برای سه شب اقامت داشتیم و از نظر اقتصادی به صرف و صلاح خانواده بود و اگر بخواهیم یکبار دیگر به به تبریز سفر کنیم قطعا این هتل رو انتخاب می کنیم.
با سلام وقتتون بخیر بنده در عید نوروز در این هتل اقامت داشتم واقعا اتاق هاشون بسیار خوب هستش و دسترسی به تمام نقاط تاریخی شهر به آسانی صورت می گیرد و کارکنان بسیار خوبی دارد و اینکه من خیلی پسند کردم اینجا رو بنظرم هر وقت اومدین تبریز تو این هتل اقامت داشته باشین
با امكانات محدود بسيار عالي خدمات مي داد مرتب تميز فقط ضعفش حمام تنگش بود كه با توالت يكيه اما همونم آب داغ و فشار آب و نظافتش عالي بود. بسيار مودب و با نظم زياد خدمات مي دادن ضمن اينكه واقعاً دلسوزانه حواسشون به تك تك مهمانها بود
نقاط قوت:
هزینه پایین، رفتار نسبتا خوب گردانندگان، محل قرار گرفتن
نقاط ضعف:
یکی بودن حمام و سرویس بهداشتی، مستعمل و کهنه بودن مبلمان، نقص لوازم از قبیل چای ساز و کتری، تکراری بودن منوی صبحانه، نقص سیستم آب گرم، خرابی و نقص پنجره اتاقها
کلا متوسط به پایین است و برای مسافرت با خانواده خیلی مناسب نیست.
سرویس بهداشتی بهتره جدا میبود
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل آپارتمان زیبا تبریز

مهمانان هتل آپارتمان زیبا تبریز در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل آپارتمان زیبا تبریز از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل آپارتمان زیبا تبریز بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل آپارتمان زیبا تبریز رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل آپارتمان زیبا تبریز را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.