هتل گسترش تبریز

تبريز، چهار راه آب رسان
3.4
امتیاز کاربران
72
نظرات کاربران

معرفی هتل گسترش تبریز

هتل چهار ستاره بين المللی گسترش در یکی از بهترین و مرکزی ترین منطقه های شهر تبریز واقع و در سال ۱۳۹۵ آخرین بازسازی آن انجام گرفت. ساختمان هتل در ۱۱ طبقه با دارا بودن حدود ۱۴۵ اتاق و سوئيت متنوع با امكانات رفاهی عالی و چشم اندازی زيبا در قلب شهر تاريخی تبريز واقع شده است. نزديك بودن اين مجموعه به مکان های تاریخی و گردشگری، سازمان ها و ادارات دولتی، مراکز تجاری، بيمارستان ها و دانشگاه های تبريز موجب تسهیل دسترسی میهمانان و ایجاد موقعیت ممتاز برای هتل شده است. پرسنل هتل گسترش میزبان شما جهت جاودانه ساختن لحظات خوش در مدت اقامتتان خواهند بود.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل گسترش تبریز

ظرفیت 1 نفر

یک تخته
ای‌گردش
780,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
780,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
780,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
780,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
780,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
780,000
تومان
17 تیر
جمعه
780,000
تومان
18 تیر
شنبه
780,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
780,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
780,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
780,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
780,000
تومان
اتاق یک تخته
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
13 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
14 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
15 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
16 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
17 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
18 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
19 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
20 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
21 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
22 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
یک تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
13 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
14 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
15 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
16 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
17 تیر
جمعه
780,000
تومان
18 تیر
شنبه
780,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
780,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
21 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
22 تیر
چهارشنبه
780,000
تومان
ظرفیت 2 نفر

دو تخته
ای‌گردش
1,075,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
1,075,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
1,075,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
1,075,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
1,075,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
1,075,000
تومان
17 تیر
جمعه
1,075,000
تومان
18 تیر
شنبه
1,075,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
1,075,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
1,075,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
1,075,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
1,075,000
تومان
دو تخته دابل
اسنپ تریپ
1,075,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
1,075,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
1,075,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
1,075,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
16 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
17 تیر
جمعه
1,075,000
تومان
18 تیر
شنبه
1,075,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
1,075,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
21 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
22 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
دو تخته تویین
اسنپ تریپ
1,075,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
1,075,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
1,075,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
1,075,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
16 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
17 تیر
جمعه
1,075,000
تومان
18 تیر
شنبه
1,075,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
1,075,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
21 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
22 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
اتاق دو تخته
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
13 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
14 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
15 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
16 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
17 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
18 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
19 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
20 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
21 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
22 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 3 نفر

سه تخته
اسنپ تریپ
1,356,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
1,356,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
1,356,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
1,356,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
1,356,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
17 تیر
جمعه
1,356,000
تومان
18 تیر
شنبه
1,356,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
1,356,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
21 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
22 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
سه تخته
ای‌گردش
1,356,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
1,356,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
1,356,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
1,356,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
1,356,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
1,356,000
تومان
17 تیر
جمعه
1,356,000
تومان
18 تیر
شنبه
1,356,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
1,356,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
1,356,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
1,356,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
1,356,000
تومان
اتاق سه تخته
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
13 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
14 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
15 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
16 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
17 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
18 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
19 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
20 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
21 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
22 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 4 نفر

سوئیت جونیور
ای‌گردش
1,795,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
1,795,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
1,795,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
1,795,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
1,795,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
1,795,000
تومان
17 تیر
جمعه
1,795,000
تومان
18 تیر
شنبه
1,795,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
1,795,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
1,795,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
1,795,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
1,795,000
تومان
سوئیت چهارنفره جونیور
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
13 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
14 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
15 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
16 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
17 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
18 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
19 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
20 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
21 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
22 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
چهار تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
13 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
14 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
15 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
16 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
17 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
18 تیر
شنبه
1,795,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
1,795,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
21 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
22 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 5 نفر

سوئیت یک خوابه اکسکیوتیو
ای‌گردش
2,153,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
2,153,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
2,153,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
2,153,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
2,153,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
2,153,000
تومان
17 تیر
جمعه
2,153,000
تومان
18 تیر
شنبه
2,153,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
2,153,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
2,153,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
2,153,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
2,153,000
تومان
سوئیت پنج نفره VIP
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
13 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
14 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
15 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
16 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
17 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
18 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
19 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
20 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
21 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
22 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
سوییت پنج نفره اکسکیوتیو
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
13 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
14 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
15 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
16 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
17 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
18 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
19 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
20 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
21 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
22 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
پنج تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
13 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
14 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
15 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
16 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
17 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
18 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
19 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
20 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
21 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
22 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل گسترش تبریز

سالن کنفرانس
اعلام حریق
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
فتوکپی
تلویزیون LED در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی
اطفای حریق
سرویس فرنگی
کپسول آتش نشانی
کافی شاپ 24 ساعته
مسلط به زبان انگليسی
خدمات خانه داری
آژانس مسافرتی
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
مبلمان
سشوار
آسانسور
نمازخانه
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
ماهواره
سالن اجتماعات
اینترنت در لابی
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
سالن آمفی تئاتر
تالار پذیرایی
اتاق چمدان
دراور
کمد لباس
حوله
دمپایی
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
خدمات تور
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
سالن بدنسازی
اباژور
تلفن
میز تحریر
پارکینگ روباز
دستگاه واکس کفش
رمپ
اینترنت رایگان و محدود در لابی
ماساژ غیررایگان
پله اضطراری
رستوران ایرانی
ویلچر
فکس
خدمات بیدارباش
اتاق بازی
سالن بدنسازی غیررایگان
اسپا غیررایگان
ارایشگاه مردانه
لابی
جکوزی رایگان
استخر رایگان
سونا رایگان
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
سالن ورزش
فروشگاه و غرفه
سونا و جکوزی
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
سرویس روزانه اتاق
خدمات برای معلولین
رستوران فرنگی
کافی نت
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
مینی بار
سونا خشک
استخر سرپوشیده
وسایل بدنسازی
سیستم سرمایش
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
روم سرويس
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
لباسشویی
تلويزيون LCD در لابی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
سالن كنفرانس
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
آرايشگاه مردانه
چايخانه سنتی
سالن همايش
ويدئو كنفرانس
جكوزی
امكانات برای معلولين
خدمات باربري
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
حوضچه آب سرد
زمين تنيس
سالن تشريفات
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
اینترنت با سرعت بالا
سالن جشن و مراسم و عروسی
اتاق جلسات
اینترنت بی سیم
تلویزیون lcd
پنجره
لوازم بهداشتی
کپسول آتش‌نشانی در لابی
شارژ وسایل الکترونیکی در لابی
سالن جلسات
Business Center
شارژ وسایل الکترونیکی در لابی
سالن جلسات
سالن پذیرایی
مرکز تجاری
سالن زیبایی
رمپ ورودی
فرانسه
حوله حمام
دمپایی یکبار مصرف
سیستم گرمایش
دمپایی حمام
آنتن مرکزی
المانی
ترکی استانبولی

آدرس هتل گسترش تبریز روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل گسترش تبریز

(72 نظر)
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل اتاق های شیک کیفیت خوب صبحانه
نقاط ضعف:
خرابی دوش اتاق نبود مایع دستشویی یا صابون نبود واکس و شانه سر
به نظرم با توجه به قیمتش هتل خوبیه من برم تبریز بازم میرم هتل گسترش
نقاط قوت:
اتاق دلباز و شیک ،موقعیت خیلی خوب ، برخورد بسیار خوب کارکنان
نقاط ضعف:
اتاق دلباز و شیک ،موقعیت خیلی خوب ، برخورد بسیار خوب کارکنان
اتاق دلباز و شیک بود ، موقعیت هتل خیلی خوب بود، برخورد کارکنان بسیار خوب بود، در کل از هتل رضایت داشتم
نقاط قوت:
اتاق بالکن داشت.خیلی تمیز بود .دسترسی مکانی خوب بود .
نقاط ضعف:
اتاق بالکن داشت.خیلی تمیز بود .دسترسی مکانی خوب بود .
شاید بار دیگر هتل دیگری بگیرم .به نسبت امکانات و صبحانه،قیمت بالا بود
نقاط قوت:
تمیز بود
نقاط ضعف:
تمیز بود
نقاط قوت:
هم
نقاط ضعف:
هم
عالی
نقاط قوت:
اتاق بزرگ و خوبی بود متراژ مناسب داشت و تمییز بود
نقاط ضعف:
اتاق بزرگ و خوبی بود متراژ مناسب داشت و تمییز بود
اقامت خوبی بود در کل ممنون از کارکنان هتل ولی محل قرار گیری در شهر یکم تو ذوقمون خورد فکر میکردیم جای بهتری باشه
نقاط قوت:
موقعیت مناسب و دسترسی راحت به هتل وجود انواع امکانات در کنار هتل برخورد خوب پرسنل تمیزی کلی در حد مناسب
نقاط ضعف:
تنوع کم صبحانه منوی محدود ناهار و شام و کیفیت پایین غذاها وجود سر و صدای خیابان برای افراد حساس به صدا جزئیات نظافت خوب نیست. ممکنه وارد اتاقی بشید که مرتب و تمیزه ولی جای دست روغنی تعمیرکار رو سیفون سرویس مونده و نظافت نشده. هتل از سیستم فن کوئل استفاده می کنه. در روزهای کاملا سرد یا کاملا گرم مشکلی نیست اما وقتی هوا بینابین هست و یکی دوست داره اتاقش خنک باشه و یکی گرم بستگی داره سیستم مرکزی روی گرما باشه یا سرما. پنجره رو هم نمی تونید در طول شب باز بذارید چون هتل درست سر یه چهارراه شلوغه و صدا ممکنه مانع استراحت بشه. یه مقدار سرویس دهی ضعیفه. با این حال، در مجموع و با درنظر گرفتن نقاط ضعف و قوت هتل خوبیه.
نقاط قوت:
رفتار مودبانه پرسنل موقعیت مکانی عالی
نقاط ضعف:
صرفه جویی در ارائه لوازم اتاق
نقاط قوت:
اخلاق و‌رفتار خوب کارکنان هتل نزدیکی به مرکز شهر تمیزی هتل
نقاط ضعف:
صبحانه ضعیف،منو خیلی محدود بود نسبت به قیمتش
نقاط قوت:
در کل هتل تمیزی بود وپرسنل مودبی داشت وصبحانه خوبی داشت
نقاط ضعف:
اسانسورها مشکل داشت ودراتاقها چای ساز وجود نداشت وهوله ها داخل وکیوم پلاستیکی نبود
نقاط قوت:
موقعيت مكانى خوب پرسنل خوش رفتار
نقاط ضعف:
اتاقها به دليل دو جداره نبودن پنجره ها بسيار پر سر و صدا هستند پرده هاى اتاقها پاره هستند مبلمان داخل اتاق كثيف هستند
نقاط قوت:
رفتار مناسب کارکنان پذیرش ۲۴ ساعته تمیز بودن اتاق موقعیت فوق العاده هتل
نقاط ضعف:
بعد ۱۱ شب پارکینگ هتل جا نداره!!!!مجبورا باید بیرون پارک کنید
نقاط قوت:
استخر
نقاط ضعف:
موقع تحویل اتاق یک ساعت معطلی داشت
هتل خوب بود ولی هزینه هاش انصافا کمی بالا بود با اون قیمت غذای های ناهار و شام میشد بهترین غذا رو سفارش داد. صبحونه نسبت به قیمت اش خیلی ضعیف بود .
از لحاظ قیمت،میزبانی و.. عالی
نقاط قوت:
اتاق های دلباز رستوران عالی کادر عالی قیمت مناسب
نقاط ضعف:
نبودن کتری برقی ملحفه های کهنه
نقاط قوت:
نکات مثبت فقط نزدیک بودن به ایستگاه بی آر تی
نقاط ضعف:
رفتار بد یکی از پرنسل که تلفنی رزرو کرده بودیم رفتنی گفتن نمیشه اگه نمیشد پشت تلفن هم میتونست بگه نداشتن بعضی امکانات در مقایسه با هتل بین المللی تبریز مثل گوش پاککن واکس لیوان و پارچ بشقاب کارد و‌ چنگال کیت خیاطی کلاه حمام .... ... این موارد رو هتل بین المللی تبریز داره قیمتشم کمتر از گسترش هست شبانه رو خدامات داره حتی نصف شب حتی مهر برای نماز رو نداشت
برخورد پرسنل هتل در حد عالی.غذا خوب به بالا.موقعیت مکانی هم خوب بود.تمیزی و بهداشت کل هتل عالی بود.صبحانه هتل هم خوب به بالا بود.ممنونم
معمولی هست
با سلام و ادب هتل از نظر پاکیزگی خوب بود و اتاق در بدو ورود خوب بود ولی در روزهای بعد با درخواست ما خانه داری خوب تمییز نکرد که این موضوع ربطی به هتل ندارد صبحانه برخورد پرسنل خوب بود و دسترسی هتل خوب بود دوباره این هتل را انتخاب خواهم کرد
کمی رسیدگی به وسایل هتل لازمه چون بعضا احتیاج به تعمیر داشتن
فقط اینترنت هتل که رایگان بود وصل نمی شد
برخورد مناسبی دارند
رفتار پرسنل خیلی خوب بود فقط توی اتاقها لیوان و پیش دستی نذاشتن
هتل خوبی بود
راضی بودم
کارکنان خوب
با تشکر
متعادل بود
بخشها ی مختلف نسبتا بد نیستند توی بعضی موارد مثل تاسیسات مشکل داشت مثلا توی دو روز که من بودم یخچال مشکل داشت و اومدن دیدن ولی درست نشد
عالی
صبحانه هتل برای یک هتل چهار ستاره ضعیف بود .
هتل تمیز و راحتی بود.جای هتل مناسب بود، اما صبحانه هتل خیلی خوب نبود. پرسنل هم خوب و مودب بودن، در کل هتل خوبی بود و قیمت هم مناسب بود. از انتخاب این هتل راضی هستم.
دسترسی به پارکینگ مجموعه کمی سخت است و سیستم تهویه اتاق ها می تواند بهتر باشد، نظافت و سرویس دهی در حد بسیار خوبی است
هتل خوبیه، کارکنان خوبی هم داره. مرکز شهر واقع شده، اتاق ها هم تمیزن و اینکه هتل به تازگی نوسازی شده
همه چیز خوب بود
هتل عالی و مناسب
هتل خوبیه اما قدیمی. خدمات هتل اونطور که باید خوب نبود. صبحونه هم خوب بود. ضمن اینکه هتل استخر خوبی هم داره. اتاقها تمیز و تقریبا بزرگ هستن. البته پیدا کردن خدمه بخش خدمات خانه داری خیلی سخت بود و ازونجایی که تعداد آسانسور فقط دو تا بود، باید خیلی منتظر می موندیم.
خوب بود
هتل گسترش موقعیت خوبی داره، مرکز شهر و نزدیک دو تا ایستگاه مترو قرار گرفته. هتل خیلی بزرگیه با اتاق های خوب و جادار، کارکنان خوش برخورد و قیمت مناسب. اگه دوباره به تبریز سفر کنم، حتما همین هتل رو انتخاب می کنم
باسلام بنده در تعطيلات خرداد ٩٨ در هتل گسترش اقامت داشتم هتل در مركز شهر ميباشد بازسازي شده و اتاقهاي تميز و مرتبي داره مكان هتل چون مركز شهره به جاهاي ديدني شهر تقريبا نزديكه ولي اگر دنبال آرامش و آسايش هستين اين هتل پيشنهاد نميشه سرو صداي بوق ماشينها زياده كيفيت غذاي هتل خوبه صبحانه هم كافي بود ولي يك نكته مهم اينه كه سرمايشي هتل جوابگوي اتاقها نبود اميدوارم اين امر از طرف مديريت هتل ...
برخورد کارکنان و موقعیت مکانی خوب بود ولییییی از نظر نظافت بسیااااار بد و خانهداری که اصلااا حال و حوصله کار کردن نداشتند آسانسورها بسیاااااااار افتضاح در کل باید این هتل۲ ستاره باشه اینترنت در اتاقها نداشت ترانسفر فرودگاه نداشت
از همه نظر خوب بود برخورد کارکنان خوب نظافت خوب استخر عالی در مجموع خوب بود اتاق ما طبقه 10 بود نمای جالبی داشت
سلام. من به همراه همسر و دو فرزندم در اوایل خرداد ماه به مدت سه شب اقامت داشتیم....هتل بسیار مرتب و تمیز و مجلل.پرسنل خوش برخورد و محترم، نظافت به موقع. از نظر دسترسی در بهترین نقطه تبریز با ویوو عالی به سمت کوه زیبای عینالی. حتما اگر به تبریز بیایم باز هم این هتل را انتخاب میکنم.
ما 3 شب اینجا اقامت داشتیم. اتاقها تمیز و شیک هستند و امکانات لازم رو دارن. برخورد پرسنل بسیار خوبه. رسیدگی خوبه. پارکینگ پشت هتل هستش و از کوچه پشتی دسترسی داره...خیلی سخت نیست رفتن بهش. ورودی هتل نوسازی شده و شیکه و تو بعضی عکسا چیزی که میبیینید مال قدیمه هتله. استخر هتل متوسطه...تمیزه اما جکوزی خراب بود...خلوت.....کوچک. صبحانه بدی نداره و تنوعش هم بد نیست اما محیط سالن باید بهبود پیدا کنه. مشکل اسانسور که بعضا اشاره شد اینقدر حاد نیست که بعضی دوستان میگن. در مجموع رضایت مارو جلب کرد و پیشنهاد میکنم برید.
هتل خوبیه در مجموع مخصوصا مکان اون واسه سفر کاری ولی واسه تفریحی محلش خوب نیست
هتل جای خوبی از شهر قرار گرفته و می تونید با ماشین در کمتر از 20 دقیقه به جاهای تاریخی، رستوران ها و مراکز خرید برسید. اما اگه دنبال یه هتل خوب می گردید، بهتون پیشنهاد نمی کنم.
هتل تمیز و مناسب جهت گردشگردی به لحاظ موقعیت مکانی می باشد، هرچند که همین موقعیت باعث شده کمی سر و صدا نیاز داشته باشد. در مورد صبحانه در حد هتل های 4 و یا 5 ستاره نیست ولی بد هم نیست برخورد کارکنان خوب و محترمانه هست
هتل خیلی عالی فقط صبحونش خوب نیس
ما 5 نفر بودیم که 3 شب رو تو یک اتاق دو تخته و یک اتاق سه تخته این هتل گذروندیم. اتاق دوتخته خیلی کوچیک بود، اما اتاق سه تخته بزرگ بود. متاسفانه اتاق ها اصلا تمیز نبودن. حتی حوله ها هم مرتب چیده نشده بودن. صبحونه نسبت به قیمت خیلی معمولی بود. موقعیت مکانی هتل خوبه اما برای دیدن جاذبه ها نیاز به استفاده از تاکسی هست و نمیشه پیاده رفت
خوب بود
از هر نظر عالی. صبحانه ای با منو کامل استخر رایگان برای مهمان سرویس و ملافه ها بسیار تمیز
به همراه خانواده در این هتل رفتیم برخورد کارکنان خیلی عالی بود ممنونم از مدیریت محترم
نقاط قوت:
رفتار خوب كاركنان ، بازسازي كامل هتل ، اتاقهاي مرتب و خوب نسبت به ٤ ستاره بودن هتل
نقاط ضعف:
فشار بسيار كم آب البته اقامت ما در طبقه يازدهم بود ، صبحانه خيلي ساده
فشار آب کم بود . شلوغی جلوی هتل به علت وجود ایستگاه تاکسی
بسیار عالی بود
اتاق های کثیف، دمپایی یک جفت لنگ به لنگه و انقدر چرک که دمپایی تعمیرگاه از ان تمیزتر است. کف اتاق ها، راهرو ها و حتی درب ورودی بسیار کثیف و چرک. صبحانه خیار گوجه ۳ مدل تخم مرغ و سوپ؛ واقعا تنوع تخم مرغ فقط داشتند. این دوستانی که نسبت به این هتل نظر مثبت داشتند را دعوت میکنم به مشهد تشریف بیاورند تا کیفیت هتل ۴ستاره را متوجه شوند. حوله برای ۳ نفر ۱دست بدون بسته بندی. لباس دادم لاندری امروز صبح دادم فردا شب تحویل گرفتم. تا اعتراض میکردم به هر چیزی سریع یه شامپو و اب میفرستادند در اتاق. واقعا افتضاح بود واقعا
در کل پرسنل و اتاق عالی بودن
اتاقهای طبقات بازسازی شده بودن و فوق العاده عالی و شیک و سرویسها بسیار تمیز و بزرگ بودن محل هتل طرفای مرکز شهر هست و دسترسیش به بخشهای مختلف شهر خیلی خوبه پارکینگ بزرگ و خوبی داره هتل
بسیار تمیز و برخورد کارکنان عالی بود
هتل بازسازی شده و نظافت و سرویس بسیار خوب هست. در منطقه شلوغ و پرسروصدایی قرار داره.
بسیار تمیز و برخورد کارکنان عالی بود
برخورد کارکنان بسیار خوب بود
هرچند هتل در حال آماده سازی برای مسافرین نوروزی و از جمله تلفنهای داخلی و خارجی قطع بود ولی درمجموع برخورد کارکنان بسیار خوب و جبران کمبود ها را مینمود
هتل تمیزی بود و اتاقها دلباز بود، ما در آخرین طبقه هتل اقامت داشتیم ویوی بسیار خوبی داشت، برخورد کارکنان خوب و کیفیت و تنوع صبحانه هم بسیار خوب بود
رستوران و صبحانه هتل خیلی راضب کننده بود. اتاق ها هم تمیز و بسیار مرتب بود. سرویس روزانه اتاق هم در صورتی که درخواست میدادیم خیلی سریع انجام میگرفت. در کل به نظرم جزو هتل های 4 ستاره خوب شهر تبریز به حساب می آید
صدای خیابان های اطراف در اتاق ها شنیده میشود . در مقایسه با هتل های 4 ستاره دیگری که رفتم ، این هتل معمولی وسطحش پایینتر بود.
هتلی خوب در یک محلی مناسب با دسترسی بالا می باشد. اما بنظرم قیمت بالایی به نسبت موارد مشابه دارد. بنظرم نقطه مثبت و امتیاز این حسب صبحانه کامل و عالی می باشد اما در سایر امکانات تفاوت چندانی با هتل 2 ستاره مشابه در تبریز ندارد.
نقاط قوت:
يادم نيست
نقاط ضعف:
صداي ناراحت كننده احتمالاً چيلر پست بام
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل گسترش تبریز

مهمانان هتل گسترش تبریز در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل گسترش تبریز از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل گسترش تبریز بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل گسترش تبریز رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل گسترش تبریز را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.