آب و هوای مشگین شهر

سه شنبه
30 شهریور
مشگین شهر
12 oC
0.31km/h
چهارشنبه
27oC
13oC
پنجشنبه
26oC
13oC
جمعه
28oC
13oC
شنبه
23oC
11oC
یکشنبه
20oC
10oC

نقشه مشگین شهر