آب و هوای مشگین شهر

سه شنبه
08 مهر
مشگین شهر
9 oC
2.1km/h
چهارشنبه
18oC
8oC
پنجشنبه
20oC
10oC
جمعه
23oC
12oC
شنبه
20oC
12oC
یکشنبه
15oC
13oC

نقشه مشگین شهر