آب و هوای مشگین شهر

پنجشنبه
02 اردیبهشت
مشگین شهر
15 oC
1.71km/h
جمعه
21oC
11oC
شنبه
21oC
11oC
یکشنبه
23oC
10oC
دوشنبه
26oC
13oC

نقشه مشگین شهر