آب و هوای مشگین شهر

چهارشنبه
04 خرداد
مشگین شهر
12 oC
2.04km/h
پنجشنبه
15oC
7oC
جمعه
20oC
8oC
شنبه
22oC
10oC
یکشنبه
23oC
12oC
دوشنبه
19oC
13oC

نقشه مشگین شهر