هتل دورنا مشگین شهر

مشگین شهر، خیابان سعدی، نرسیده به میدان موئیل (چمران)
2.5
امتیاز کاربران
12
نظرات کاربران

معرفی هتل دورنا مشگین شهر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل دورنا مشگین شهر

ظرفیت 2 نفر

اتاق دو تخته
اقامت 24
316,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
316,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
316,000
تومان
8 بهمن
جمعه
316,000
تومان
9 بهمن
شنبه
316,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
316,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
316,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
316,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
316,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
316,000
تومان
15 بهمن
جمعه
316,000
تومان
16 بهمن
شنبه
316,000
تومان
دو تخته
ای‌گردش
316,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
316,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
316,000
تومان
8 بهمن
جمعه
316,000
تومان
9 بهمن
شنبه
316,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
316,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
316,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
316,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
316,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
316,000
تومان
15 بهمن
جمعه
316,000
تومان
16 بهمن
شنبه
316,000
تومان
اتاق دو تخته (کاروانسرا) - سرویس بهداشتی فرنگی+حمام+بخاری گازی+یخچال
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
پنجشنبه
533,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
533,000
تومان
اتاق دو تخته (کاروانسرا) - سرویس بهداشتی فرنگی+حمام+بخاری گازی(غیر ایرانی)
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
9 بهمن
شنبه
540,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
540,000
تومان
16 بهمن
شنبه
540,000
تومان
دو تخته
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 3 نفر

سه تخته
ای‌گردش
388,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
388,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
388,000
تومان
8 بهمن
جمعه
388,000
تومان
9 بهمن
شنبه
388,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
388,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
388,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
388,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
388,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
388,000
تومان
15 بهمن
جمعه
388,000
تومان
16 بهمن
شنبه
388,000
تومان
اتاق سه تخته
اقامت 24
388,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
388,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
388,000
تومان
8 بهمن
جمعه
388,000
تومان
9 بهمن
شنبه
388,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
388,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
388,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
388,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
388,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
388,000
تومان
15 بهمن
جمعه
388,000
تومان
16 بهمن
شنبه
388,000
تومان
سه تخته
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
اتاق سه تخته (کاروانسرا) - سرویس بهداشتی فرنگی+حمام+بخاری گازی+یخچال
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
742,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
742,000
تومان
اتاق سه تخته (کاروانسرا) - سرویس بهداشتی فرنگی+حمام+بخاری گازی(غیر ایرانی)
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
10 بهمن
یکشنبه
760,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
760,000
تومان
سوئیت سه نفره VIP
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 4 نفر

اتاق چهار تخته
اقامت 24
451,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
451,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
451,000
تومان
8 بهمن
جمعه
451,000
تومان
9 بهمن
شنبه
451,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
451,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
451,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
451,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
451,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
451,000
تومان
15 بهمن
جمعه
451,000
تومان
16 بهمن
شنبه
451,000
تومان
چهارتخته
ای‌گردش
451,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
451,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
451,000
تومان
8 بهمن
جمعه
451,000
تومان
9 بهمن
شنبه
451,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
451,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
451,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
451,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
451,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
451,000
تومان
15 بهمن
جمعه
451,000
تومان
16 بهمن
شنبه
451,000
تومان
چهار تخته
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
کلبه کوهستانی - دارای دو تخت، 2دست وسایل خواب+شومینه هیزمی +سیستم گرمایشی )بخاری گازی(+اجاق گاز و وسایل پخت و پز+یخچال+حمام و سرویس فرنگی
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
15 بهمن
جمعه
990,000
تومان
ظرفیت 5 نفر

اتاق پنج تخته
اقامت 24
514,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
514,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
514,000
تومان
8 بهمن
جمعه
514,000
تومان
9 بهمن
شنبه
514,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
514,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
514,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
514,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
514,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
514,000
تومان
15 بهمن
جمعه
514,000
تومان
16 بهمن
شنبه
514,000
تومان
پنج تخته
ای‌گردش
514,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
514,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
514,000
تومان
8 بهمن
جمعه
514,000
تومان
9 بهمن
شنبه
514,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
514,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
514,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
514,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
514,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
514,000
تومان
15 بهمن
جمعه
514,000
تومان
16 بهمن
شنبه
514,000
تومان
سوئیت پنج تخته
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 6 نفر

اتاق شش تخته (کاروانسرا) - سرویس بهداشتی فرنگی+حمام+بخاری گازی+یخچال
هتل یار
1,207,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
1,207,000
تومان

امکانات اتاق های هتل دورنا مشگین شهر

آسانسور
گیم نت
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
آتلیه
كتابخانه
مینی بار با هزینه
خدمات بیدار باش
خدمات تهيه بليط
رستوران بام
زمین ورزشی
پارک کودک
اتاق تلفن (اپراتور)
جكوزی
تلویزیون در لابی
خدمات خانه داری
شبکه پخش فیلم
پذیرش 24 ساعته
ترانسفر برگشت با هزینه
ترانسفر رفت با هزینه
زنگ هشدار
پرینتر
تلفن در لابی
فكس
اينترنت در لابی
چايخانه سنتی
خدمات باربري
پاركينگ
لابی
مسلط به زبان فرانسه
خدمات راهنمای تور
سالن صبحانه خوری
نمای خیابان
نمای کوچه
فكس
خدمات بيدار باش
ميز
مبل
تلويزيون در لابی
تلويزيون LCD در لابی
پنجره
خدمات پزشكي
تلویزیون lcd
سالن جشن و مراسم و عروسی
اینترنت با سرعت بالا
رستوران فست فود
خدمات نگهداری کودک
پرداخت ویزا و مسترکارت
سرویس حرم
بازی ویدئویی
گشت نیم روزی
زمين تنيس
سالن بيليارد
كافی شاپ
وسایل بدنسازی
اعلام حریق
خشکشویی (لاندری)
سونا
استخر
تاکسی سرویس
نمازخانه
اینترنت در اتاق
صندوق امانات
یخچال
تلویزیون
دستگاه خودپرداز
رستوران
تبديل ارز
تاکسی سرویس شبانه روزی
آژانس مسافرتی
روم سرويس
مسلط به زبان انگليسی
سرویس فرنگی
سرویس بهداشتی ایرانی
فتوکپی
اتاق چمدان
سیستم تهویه مطبوع
ماساژ
مینی بار
مرکز خرید
صبحانه رایگان
مینی بار رایگان
کافی نت
خدمات برای معلولین
کپسول آتش نشانی
حمام
فروشگاه
آرایشگاه
سوئیت
تلفن در اتاق
اینترنت
اتاق سیگار
لابی
اتاق بازی
پله اضطراری
دستگاه واکس کفش
تلفن
سالن ورزشی
فضای سبز
روزنامه
خدمات تور
دمپایی
حوله
مسلط به زبان آلمانی

آدرس هتل دورنا مشگین شهر روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل دورنا مشگین شهر

(12 نظر)
نقاط قوت:
کلا خوب بود
نقاط ضعف:
چیز خاصی ملاحظه نشد
خوب بخصوص یکی از مسوولان پذیرش شیفت شب عالی بود
برخورد کارکنان خوب نظافت اتاق درحد ۳خوب فضای هتل بسیار کوچک و نه چندان تمیز بدون جای پارک خودرو اتاقهای رو به خیابان و نه چندان ساکت .کولر آبی و دارای کنترل از پذیرش. در کل جهت اقامت در مشگین شهر گزینه های متنوعی وجود ندارد در ضمن صبحانه بسیار ساده بود
در داخل شهر و در خيابان منتهي به پل معلق ميباشد. جاي پارك فقط در حاشيه خيابان كم عرض و در صورت خالي بودن فضا دارد. يك ساختمان قديمي مسكوني كه بصورت ناشيانه اي به هتل آپارتمان تبديل شده و به مهمانخانه بيشتر شبيه است. تمام تخت هاي آن همراه با صداي اضافه اي شبيه صداي نايلكس لود كه آرامش آدم را هنگام خواب سلب ميكرد. صبحانه بسيار ساده و محدود و در فضاي نامناسبي بود. تمايلي براي يك شب بيشتر در آن ماندن حس نميشود. البته مشگين شهر هم مانند خلخال از امكانات اقامتي ضعيفي برخوردار است و حق انتخاب زيادي نداريد.
عدم وجود اسایش به علت صدای فاضلاب در داخل اتاق ها، عدم امکان استفاده از رستوران به علت برگزاری مراسم عروسی،
برخورد کارکنان خیلی خوب بودولی امکانات کم بودکنترل کم یا زیاد کردن کولردراطاق نیست بعضی هاگرمه وبعضی وقت ها یخ میزن واطاق فاقدساعت واینه میباشد و وسایل داخل حمام و دستشویی کهنه وبعضا معیوب میباشد ولی دسترسی به مکانهای گردشگری راحت ونزدیک است
نقاط قوت:
در حد خودش عالی بود
نقاط ضعف:
فاقد نکته منفی
در کل هتل خوبی هست برای این منطقه. به نکته منفی خاصی برخورد نکردیم
این هتل پارکینگ داره ولی ضعف آن شیب نا مناسبه که ممکنه به کف ماشین گیر کنه هم چنین فاقد رستورانه ولی یک فست فود با غذای خوشمزه و قیمت مناسب داره
فشار آب خیلی کم بود
اتاق آینه نداشت. تلویزیون خراب بود. کرکره خراب بود. چراغ سقف چشمک میزد. حشرات موذی در اتاق بود. سیفون توالت خراب بود. رفتار مسوول پذیرش روز بسیار بی ادبانه بود. هتل صبحانه گرم نداشت و سلفی نبود. بلکه به تعداد چیده شده بود و تنوع بسیار کمی داشت. وسایل بهداشتی (شامپو و صابون ) جداگانه در سرویس موجود نبود.
رفتار همه کارکنان شایسته و مناسب بود. اتاق تمیز و مورد قبول بود.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل دورنا مشگین شهر

مهمانان هتل دورنا مشگین شهر در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل دورنا مشگین شهر از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل دورنا مشگین شهر بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل دورنا مشگین شهر رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل دورنا مشگین شهر را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.