ساختمان قدیم پست چابهار(ساختمان تلگرافخانه انگلیسی ها)

معرفی ساختمان قدیم پست چابهار(ساختمان تلگرافخانه انگلیسی ها)

یکی از بناهای تاریخی چابهار تلگرافخانه است. این بنا را انگلیسی ها در اواخر حکومت قاجار ساخته اند. البته قبل از اینکه تلگرافخانه شود اولین مرکز تجاری کمپانی هند شرقی در بندر جاسک بود که برای تجارت و دریانوردی ساخته شد تا بین هند، گواتر، جاسک و بندر عباس ارتباط برقرار کند. این بنای سنگی تنها بنای مدرن در زمان ساخت بوده است. برای همین هنوز با نام ساختمان تلگرافخانه معروف است حتا با وجود تغییر کاربری ای که دوباره داده شد و به ساختمان پست زاهدان تبدیل شد.. از ویژگی های این بنا توجه به معماری نواحی گرمسیری است. این ساختمان رواق هایی هلالی شکل دارد. ساختمان تلگراف خانه یک بار در سال 1392 بازسازی شد و در فهرست آثار ملی ایران نیز ثبت شده است.
 1  نفر از کاربران در تکمیل این مطلب همراه ما بودند.
نظرات کاربران
اولین نفری باشید که در مورد این جاذبه نظر می دهد:

مکان های اطراف ساختمان قدیم پست چابهار(ساختمان تلگرافخانه انگلیسی ها) در چابهار