هتل لیپار چابهار

چابهار، منطقه آزادتجاری صنعتی
3.4
امتیاز کاربران
46
نظرات کاربران

معرفی هتل لیپار چابهار

هتل چهار ستاره لیپار در شهر زیبای چابهار واقع شده است.. لازم به ذکر است اتاق‌های دو تخته طبقه همکف دارای دو تخت توئین (دو تخت یک نفره) و فقط دارای سرویس ایرانی می‌باشند.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل لیپار چابهار

ظرفیت 1 نفر

یک تخته
علاءالدین
2,145,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
30 فروردین
پنج‌شنبه
2,145,000 تومان
31 فروردین
جمعه
2,145,000 تومان
1 اردیبهشت
شنبه
2,145,000 تومان
2 اردیبهشت
یکشنبه
2,145,000 تومان
3 اردیبهشت
دوشنبه
2,145,000 تومان
4 اردیبهشت
سه‌شنبه
2,145,000 تومان
5 اردیبهشت
چهارشنبه
2,145,000 تومان
6 اردیبهشت
پنج‌شنبه
2,145,000 تومان
7 اردیبهشت
جمعه
2,145,000 تومان
8 اردیبهشت
شنبه
2,145,000 تومان
9 اردیبهشت
یکشنبه
2,145,000 تومان
اتاق یک تخته رو به باغ
اقامت 24
2,145,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 اردیبهشت
دوشنبه
2,145,000 تومان
7 اردیبهشت
جمعه
2,145,000 تومان
یک تخته رو به دریا
علاءالدین
2,695,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
30 فروردین
پنج‌شنبه
2,695,000 تومان
31 فروردین
جمعه
2,695,000 تومان
1 اردیبهشت
شنبه
2,695,000 تومان
2 اردیبهشت
یکشنبه
2,695,000 تومان
3 اردیبهشت
دوشنبه
2,695,000 تومان
4 اردیبهشت
سه‌شنبه
2,695,000 تومان
5 اردیبهشت
چهارشنبه
2,695,000 تومان
6 اردیبهشت
پنج‌شنبه
2,695,000 تومان
7 اردیبهشت
جمعه
2,695,000 تومان
8 اردیبهشت
شنبه
2,695,000 تومان
9 اردیبهشت
یکشنبه
2,695,000 تومان
ظرفیت 2 نفر

دوتخته دبل باغ
علاءالدین
4,345,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
30 فروردین
پنج‌شنبه
4,345,000 تومان
31 فروردین
جمعه
4,345,000 تومان
1 اردیبهشت
شنبه
4,345,000 تومان
2 اردیبهشت
یکشنبه
4,345,000 تومان
3 اردیبهشت
دوشنبه
4,345,000 تومان
4 اردیبهشت
سه‌شنبه
4,345,000 تومان
5 اردیبهشت
چهارشنبه
4,345,000 تومان
6 اردیبهشت
پنج‌شنبه
4,345,000 تومان
7 اردیبهشت
جمعه
4,345,000 تومان
8 اردیبهشت
شنبه
4,345,000 تومان
9 اردیبهشت
یکشنبه
4,345,000 تومان
دو تخته تویین باغ
علاءالدین
4,345,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
30 فروردین
پنج‌شنبه
4,345,000 تومان
31 فروردین
جمعه
4,345,000 تومان
1 اردیبهشت
شنبه
4,345,000 تومان
2 اردیبهشت
یکشنبه
4,345,000 تومان
3 اردیبهشت
دوشنبه
4,345,000 تومان
4 اردیبهشت
سه‌شنبه
4,345,000 تومان
5 اردیبهشت
چهارشنبه
4,345,000 تومان
6 اردیبهشت
پنج‌شنبه
4,345,000 تومان
7 اردیبهشت
جمعه
4,345,000 تومان
8 اردیبهشت
شنبه
4,345,000 تومان
9 اردیبهشت
یکشنبه
4,345,000 تومان
دوتخته دبل رو به دریا
علاءالدین
4,895,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
30 فروردین
پنج‌شنبه
4,895,000 تومان
31 فروردین
جمعه
4,895,000 تومان
1 اردیبهشت
شنبه
4,895,000 تومان
2 اردیبهشت
یکشنبه
4,895,000 تومان
3 اردیبهشت
دوشنبه
4,895,000 تومان
4 اردیبهشت
سه‌شنبه
4,895,000 تومان
5 اردیبهشت
چهارشنبه
4,895,000 تومان
6 اردیبهشت
پنج‌شنبه
4,895,000 تومان
7 اردیبهشت
جمعه
4,895,000 تومان
8 اردیبهشت
شنبه
4,895,000 تومان
9 اردیبهشت
یکشنبه
4,895,000 تومان
دو تخته تویین رو به دریا
علاءالدین
4,895,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
30 فروردین
پنج‌شنبه
4,895,000 تومان
31 فروردین
جمعه
4,895,000 تومان
1 اردیبهشت
شنبه
4,895,000 تومان
2 اردیبهشت
یکشنبه
4,895,000 تومان
3 اردیبهشت
دوشنبه
4,895,000 تومان
4 اردیبهشت
سه‌شنبه
4,895,000 تومان
5 اردیبهشت
چهارشنبه
4,895,000 تومان
6 اردیبهشت
پنج‌شنبه
4,895,000 تومان
7 اردیبهشت
جمعه
4,895,000 تومان
8 اردیبهشت
شنبه
4,895,000 تومان
9 اردیبهشت
یکشنبه
4,895,000 تومان
اتاق دو تخته دبل جهت دریا
اقامت 24
4,895,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
9 اردیبهشت
یکشنبه
4,895,000 تومان
ظرفیت 3 نفر

اتاق سه تخته رو به باغ
اقامت 24
5,445,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
30 فروردین
پنج‌شنبه
5,445,000 تومان
اتاق سه تخته همکف دید به محوطه(سرویس بهداشتی ایرانی)
اقامت 24
5,445,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
31 فروردین
جمعه
5,445,000 تومان
8 اردیبهشت
شنبه
5,445,000 تومان
سه تخته رو به باغ
علاءالدین
5,445,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
30 فروردین
پنج‌شنبه
5,445,000 تومان
31 فروردین
جمعه
5,445,000 تومان
1 اردیبهشت
شنبه
5,445,000 تومان
2 اردیبهشت
یکشنبه
5,445,000 تومان
3 اردیبهشت
دوشنبه
5,445,000 تومان
4 اردیبهشت
سه‌شنبه
5,445,000 تومان
5 اردیبهشت
چهارشنبه
5,445,000 تومان
6 اردیبهشت
پنج‌شنبه
5,445,000 تومان
7 اردیبهشت
جمعه
5,445,000 تومان
8 اردیبهشت
شنبه
5,445,000 تومان
9 اردیبهشت
یکشنبه
5,445,000 تومان
سه تخته رو به دریا
علاءالدین
5,995,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
30 فروردین
پنج‌شنبه
5,995,000 تومان
31 فروردین
جمعه
5,995,000 تومان
1 اردیبهشت
شنبه
5,995,000 تومان
2 اردیبهشت
یکشنبه
5,995,000 تومان
3 اردیبهشت
دوشنبه
5,995,000 تومان
4 اردیبهشت
سه‌شنبه
5,995,000 تومان
5 اردیبهشت
چهارشنبه
5,995,000 تومان
6 اردیبهشت
پنج‌شنبه
5,995,000 تومان
7 اردیبهشت
جمعه
5,995,000 تومان
8 اردیبهشت
شنبه
5,995,000 تومان
9 اردیبهشت
یکشنبه
5,995,000 تومان
اتاق سه تخته جهت دریا
اقامت 24
5,995,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 اردیبهشت
پنج‌شنبه
5,995,000 تومان
ظرفیت 4 نفر

سوئیت یک خوابه چهار نفره
علاءالدین
7,975,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
30 فروردین
پنج‌شنبه
7,975,000 تومان
31 فروردین
جمعه
7,975,000 تومان
1 اردیبهشت
شنبه
7,975,000 تومان
2 اردیبهشت
یکشنبه
7,975,000 تومان
3 اردیبهشت
دوشنبه
7,975,000 تومان
4 اردیبهشت
سه‌شنبه
7,975,000 تومان
5 اردیبهشت
چهارشنبه
7,975,000 تومان
6 اردیبهشت
پنج‌شنبه
7,975,000 تومان
7 اردیبهشت
جمعه
7,975,000 تومان
8 اردیبهشت
شنبه
7,975,000 تومان
9 اردیبهشت
یکشنبه
7,975,000 تومان
سوئیت یک خوابه سه نفره
اقامت 24
7,975,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
1 اردیبهشت
شنبه
7,975,000 تومان
2 اردیبهشت
یکشنبه
7,975,000 تومان
5 اردیبهشت
چهارشنبه
7,975,000 تومان
سوئیت دو خوابه چهار نفره
علاءالدین
13,475,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
30 فروردین
پنج‌شنبه
13,475,000 تومان
31 فروردین
جمعه
13,475,000 تومان
1 اردیبهشت
شنبه
13,475,000 تومان
2 اردیبهشت
یکشنبه
13,475,000 تومان
3 اردیبهشت
دوشنبه
13,475,000 تومان
4 اردیبهشت
سه‌شنبه
13,475,000 تومان
5 اردیبهشت
چهارشنبه
13,475,000 تومان
6 اردیبهشت
پنج‌شنبه
13,475,000 تومان
7 اردیبهشت
جمعه
13,475,000 تومان
8 اردیبهشت
شنبه
13,475,000 تومان
9 اردیبهشت
یکشنبه
13,475,000 تومان
سوئیت دو خوابه چهار نفره رویال
اقامت 24
13,475,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
4 اردیبهشت
سه‌شنبه
13,475,000 تومان

امکانات اتاق های هتل لیپار چابهار

تلویزیون
یخچال
آسانسور
نمازخانه
اعلام حریق
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
اتاق چمدان
روزنامه
سالن ورزشی
دستگاه واکس کفش
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
اطفای حریق
سرویس فرنگی
کافی شاپ 24 ساعته
پاركينگ
اينترنت در لابی
مسلط به زبان انگليسی
روم سرويس
خدمات خانه داری
آژانس مسافرتی
تاکسی سرویس شبانه روزی
اينترنت در اتاق
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
مبلمان
سشوار
IPTV
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
ماهواره
اینترنت در لابی
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
تالار پذیرایی
رستوران فضای باز
دراور
کمد لباس
حوله
دمپایی
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
گشت غیررایگان
فضای سبز
سالن بدنسازی
سرویس رایگان از فرودگاه به هتل
اباژور
تلفن
میز تحریر
پارکینگ روباز
رمپ
پله اضطراری
رستوران ایرانی
خدمات بیدارباش
سالن بیلیارد
اتاق بازی
سالن بدنسازی غیررایگان
فروشگاه صنایع‌دستی و سوغات
لابی
اتاق سیگار
سالن بیلیارد غیررایگان
مرکز خرید
اینترنت
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سالن ورزش
بیلیارد
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
مینی بار
وسایل بدنسازی
خدمات خشکشویی
سیستم سرمایش
كافی شاپ
نهار در اتاق
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
لباسشویی
تلويزيون LCD در لابی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
صبحانه در اتاق
روم سرويس 24 ساعته
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
جكوزی
امكانات برای معلولين
خدمات باربري
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
رستوران سنتی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
رستوران فست فود
اینترنت با سرعت بالا
روزنامه رایگان
اتاق جلسات
پارکینگ در هتل
اجاره اتومبیل
ترانسفر از فرودگاه به هتل
ترانسفر از هتل به فرودگاه
اینترنت بی سیم
دسترسی به دریا
تلویزیون lcd
پنجره
میزکار
لوازم بهداشتی
کپسول آتش‌نشانی در لابی
Business Center
صندوق امانات
لابی
نمای شهر
مسلط به زبان عربی
تلويزيون در لابی
مبل
ميز
خشکشویی
خدمات بيدار باش
خدمات اتو
فكس
خدمات اینترنتی
تلويزيون LED در لابی
كافی شاپ
فضای سبز
ویلچر
رمپ
رستوران فست فود
سالن بيليارد
سالن چند منظوره
سالن بدنسازی
استخر
رستوران سنتی
كافي شاپ 24 ساعته
فضای باغ در هتل
خدمات تور
نمای دريا
خدمات ترانسفر رفت فرودگاهي رايگان
رستوران روف گاردن
اجاره ماشين با راننده
حوله حمام
دمپایی یکبار مصرف
سیستم گرمایش
کارت هوشمند درب اتاق
دمپایی حمام
کف پوش موکت
شام در اتاق
کارت هوشمند درب اتاق ها
رخت آویز

آدرس هتل لیپار چابهار روی نقشه

مشاهده اقامتگاه بر روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل لیپار چابهار

(46 نظر)
نقاط قوت:
موقعیت مکانی
نقاط ضعف:
موقعیت مکانی
نقاط قوت:
صرفا تمیز بود
نقاط ضعف:
صرفا تمیز بود
نقاط قوت:
رو به دريا چند رستوران داره نزديك به مراكز خريد
نقاط ضعف:
رو به دريا چند رستوران داره نزديك به مراكز خريد
نقاط قوت:
هيچي
نقاط ضعف:
هيچي
صبحانه ضعیف سیستم خنک کننده ضعیف محوطه خوب و پرسنل خوب در مجموع با توجه به قیمت در حد انتظار نبود
هم موقعیت جغرافیایی خوبی داشت و نزدیک مراکز خرید بود ( پیاده ۵ دقیقه ) و هم ساحل خوبی داشت بنظرم ۴ ستاره بود ولی پیشنهاد میکنم .
نقاط قوت:
نقطه قوت خاصی نداره
نقاط ضعف:
نقطه قوت خاصی نداره
هتل وایفای ندارد. با یک مودم رو میزی در رسپشن ۱۰۰ اتاق در چند طبقه را سرویس می دهند که ضعیف است. در چند روز حضور در هتل از این محل، اذیت شدیم.
تو شهرستان چابهار بهترین هست
موقعیت مکانی خوب ، ویوی مناسب به دریا ، کارکنان خوب، موسیقی زنده بسیار خوب در روف گاردن در کنار کیفیت غذای متوسط ، صبحانه خوب ، اینترنت ضعیف ولی در مجموع اقامت در این هتل را توصیه میکنم.
رفتار کارکنان و پرسنل خیلیییی خوب بود، کانال گردشگری بسیاااار خوبی داشت، ولی اتاق های دونفرش کوچیک بود، مکان هتل هم خیلییییی خوب بود
هتل های 5 ستاره در ایران اینقدر گران نیستند، ضمن اینکه این هتل واقعا در حد هتل 3 ستاره است، اکثر اتاق ها نیاز به بازسازی دارن ولی خب شما گزینه دیگه ای هم برای انتخاب ندارید. صبحانه هم معمولی
هزینه اقامت غیر منطقی تنوع غذایی محدود و کیفیت غذا در حد هتل ۵ ستاره نیست
امكانات داخل اتاق اصلا در حد هتل پنج ستاره نبود. اتاقها بسياركوچك بود، شبي سه مليون !!!!!! روف گاردن و رستوران خوب بود . ويو خوب بود. برخورد كاركنان خوب بود.
نظافت ضعیف،پرسنل بیشتر ماسک ندارند.رفتار عالی،سر و صدای زیاد
به عنوان مثال برای یک دریافت یک حوله بیش نیم ساعت می بایست منتظر بمانید...
بخش روف گاردن و باغ رستوران ضعيف عمل كردن اما در كل خوب بود
در اتاق با شبی ۱۶۵۰۰۰۰ میلیون تومان، حتی چایساز نداشت. صبحانه هر روز با تاخییر ۱۵ دقیقه شروع میشد. اون همه مهمان، با یک پرسنل میزها رو تمیز میکردن و ظرف های خالی صبحانه رو پر میکرد. بعد از ۱ ساعت از شروع صبحانه، تازه نان لواش اوردن🤣 واقعا خدمات ضعیییف بود. چون رقیب ندارن متاسفانه ،اصلا تلاش نمیکنن. هتل حداکثر ۳ ستاره است
هتل هاي ٥ ستاره زيادي را چه در ايران و چه خارج از كشور ديده و اقامت داشته ام ، متاسفانه امكانات اين هتل به هيچ وجه در حد هتل ٥ ستاره اون هم بين المللي نيست !!!! در اتاق هاي هتل هاي ٥ ستاره امكاناتي نظير چايساز، اتو ، حوله دست ، دمپايي مخصوص اتاق ، چرخ مخصوص حمل بار، و ... وجود دارد كه هيچ كدام در اين هتل به چشم نميخورد. ملحفه تخت ها سوراخ و نخ نما بود وقتي براي تعويض به مسئول خانه داري مراجعه كردم ايشان فرمودند همه ملحفه ها همين طور هستند! اتاق بوي نا و نم ميداد ! صبحانه هر روز تكراري و شارژ محدود ، كيفيت غذاي رستوان متوسط و بسيار گران بود در كل و با توجه به معيارهاي جهاني هتلي اين هتل يك هتل ٣ ستاره تاپ هست
رفتار و مهمان نوازی همه پرسنل اعم از پذیرش، گردشگری، رستوران، خدمات و ... واقعا عالی بود. امکانات هتل هم خوب بود فقط پیشنهاد می شود چای ساز داخل اتاق ها قرار داده شود. در مجموع بهترین انتخاب برای چابهار است و سفری خاطره انگیز خواهد شد.
به خاطر جاهای دیدنی زیادی که چابهار داره زمان کمتری در هتل بودیم و بیشتر برا خواب و استراحت ولی ایرادی که داشت پخش زنده موسیقی بود که تا دیر وقت ادامه داشت و صدای بلند آن در کل هتل پخش میشد. در کل موقعیت هتل خوبه به ساحل نزدیکه در حد هتل چهار ستاره هست خدمه برای جا به جایی چمدان و وسایل نبود کارکنان یه مقدار بی تفاوت بودند
من سه شب در این هتل اقامت داشتم. سه تخته رو به دریا موقعیت فوق العاده ای داره. هم به دریا و هم به منطقه آزاد نزدیک هست. صبحانه با کیفیت بود. ولی معایبی هم وجود داشت: نظافت اتاق ها ایده آل نبود. پرسنل عموما از ماسک استفاده نمی کردن. اتاق ها در مقایسه با ظرفیتشون فضای کمی دارن. به نظرم تخت اضافه کردن. خبری از اینترنت در اتاق نیست. فقط در لابی و رستوران اینترنت هست. کلا در حد هتل ۵ ستاره نبود.
درمیان هتل‌های چابهار هتل خوبی است ولی در حد چهار ستاره. کم و کسری نداشت بجز ترانسفر فرودگاهی.
کارکنان بسیار مودب و خوب بودند تور های هتل هم خیلی عالی بودن اماااا هتل و این همه سر و صدا ؟!!!!! آخه چرااا چرا. من توی این چند روز که برای آرامش و سکوت و تمدد اعصاب اومده بودم از این همه صدای ساز و آواز اذیت شدم اونم تا ساعت ۱۲ و نیم ......فکر میکنم شما باید به من خسارت پرداخت کنید . من که هر دوست و شاگرد و فامیل و ....بهم گفتن چطور بود فقط گفتم هتل ضعیف بقیه اش عالی بود .
هتل های 4 و 5 ستاره می بایست دارای امکاناتی باشند تا به آنها ستاره تعلق بگیرد و نیاز به مقایسه با شهرهای دیگر نیست 1. هتل فاقد ترانسفر فرودگاهی (درچابهار امکانات فرودگاهی ضعیف و کانتر تاکسی سرویس ندارد و شما بیرون از فرودگاه با فاصله 100 کیلومتر از هتل بدون تاکسی !!!) 2. هتل استخر ندارد (یکی از آیتم های هتل 4 و 5 ستاره ) 3. اتاق غیر استاندارد (اتاق 2 تخته تبدیل به 3 تخته شده بود و از عدم مدیریت امکانات 2 نفر داشت ) 4. اتاق ها فاقد چایساز می باشند ( اگر چایساز نباشد کافی شاپ می بایست جوابگو 24 ساعته مسافرین باشد در صورتی که متصدی کافی شاپ با جوابهای " آب جوش نیست و یک ساعت دیگر تماس بگیرید و سپس تلفن پاسخ داده نمی شود "جواب شما را می دهد ) حالا شما برای نوزاد نیاز به آب جوش برای تهیه غذا داری می بایست چه کار کرد ؟ 5. هتل سال 94 بازسازی شده و همچنان دیوار ها نم دارد و تهویه اتاق ضعیف است ( مسافر از اتاق خارج می شود سیستم الکتریکی قطع شده و درپی آن تهویه قطع می شود حالا درخواست کارت اضافه برای سیستم تهویه دارید با جواب غیر منطقی پذیرش مواجه می شوید { اجازه صدور کارت دوم نداریم } 6. درزمان بازسازی یادشان رفته برای درب سرویس بهداشتی قفل نصب شود ( یعنی اپن و نگران بچه که داخل توالت نرود ) 7 امکانات اتاق از قبیل حوله و ... به دلیل کرونا ندارد ( به نظر شما حوله باشد و انتخاب استفاده با مسافر بهتر نیست ؟ 8. نظارتی بر قیمت و خدمات رستوران نیست ( قیمتها دوبله { بصورتی که کل مردم چابهار می دانند لطفا بپرسید ) و جهت جابجایی صندلی باید آستین بالا زد و در زمان صبحانه با نبود آب جوش و چایی مواجه می شوید و در صورت درخواست ارسال غذا به اتاق اگر مستخدم کار داشته باشد خودتان زحمت بکشید !!!) 9. نظارت بر قیمت تورهای هتل نیست 10.اگر مسافر سفارش غذا از بیرون هتل بدهد پذیرش می بایست تماس با اتاق گرفته و یا غذا تحویل گرفته شود نه اینکه حامل غذا را به قسمتهای مختلف هتل هدایت کنند و مسافر دنبال غذای خود بگردد . 11. پرسنل هتل نیاز به گذراندن دوره های آموزشی دارند و ...
من شب قبل از ورود به هتل از جاباما اتاق رزرو‌کردم اما زمانی که به هتل رسیدم اسمم در ایست رزرو وجود نداشت و با کلی معطلی بالاخره با نشان دادن واچر موقت بنده را پذیرش نمودند و هیچ معذرت خواهی از بنده نشد
لوکیشن هتل عالی بود و همین نقطه مثبت و فریب دهنده هتل هست صبحانه فوق عالی غذاها عالیویو عالی،روف گاردن عالیروم سرویس ضعیف دیوار اتاقی ک ما در آن بودیم کاغذهایش از دیوار جدا شده بود و و حالتی مانند متروکه داشت بوی نا میداد اتاقدرب توالت شبشه ای بود و شیرآلات رو ب زنگ زدگی بودند ب طور کل از زمان ساخت هنل تا الان هیچ نغییری اعم از ترمیم و تعمیر و تعویض وسایل و اتاق ها انجام نشده با توجه ب هزینه ای ک دریافت میکنندموکت اتاق بسیار کثیفمینی بار چیز زیادی درش نبودسیستم گرمایشی در اتاق ها موجود نبود در صورتی ک چابهار شبهای خیلی خنکی داردرفتار پرسنل معمولی و بی تفاوتخبری از خوش آمدگویی در هتل ب اصطلاح ۵ ستاره بین الملل وجود نداشت.ب‌ طور کل کاملا متفاوت با تصورات هست و کلا ۳ ستاره میگیرد
واقعا اسمش رو نمیشه گذاشت هتل مسافرخونه بود در اصل
کارکنان کم تجربه هتل فاقد سیستم گرمایشی است و در این موقع از سال دمای شب ۱۱ درجه بود و برا سالمندان و کودکان نیاز به سیستم گرمایشی بود اما دریغ از یک بخاری برقی. اتاق ۲ تخته رو به دریا عملا وجود ندارد و فقط اسم رو به دریا را دارد.
اینترنت نداشتنور اتاق ها بسیار ضعیفرفتار پرسنل عالی
با توجه به منطقه قابل قبول است
به نسبت خوب بود
هتل خوبی هست و تمیز بود، پرسنل خوبی داره و با احترام برخورد می کنن. برای گشت اگر از تاکسی ۱۸۱۱ یا ۱۸۳۲ تماس بگیرین و یک راننده بگیرین از گشت دربستی هتل ارزانتر میشه. رستوران هتل نسبت به غذایی که سرو میکنه، هزینه زیادی میگیره. ۱۵ درصد حق سرویس برای هر وعده غذایی محاسبه می شود.
من در کنار قهوه وابجوش سوسک ریز مشاهده کردم.مگس فراوان وبوی تعفن در روف گاردن هتل .آلودگی وزباله اطراف هتل مشاهده کردم
عالی ولی گران قیمت
صدای اتاق بغل کاملا درون اتاق ما قابل شنیدن بود خانه داری ضعیف بود اتاق رو به دریا گرفته بودیم ولی فقط ۱۰ درصد دریا بود بقیش همش بیابون بود که کلی بهشون اعتراض کردیم صبحانه ضعیف اصلا در حد ۵ ستاره نیست و حتی وقتی سوسیس تموم شد ساعت ۸:۳۰ دیگه شارژ نشد یک روز آب قرار ندادن در یخچال و اعتراض کردیم گفتن آب هتل تموم شده بود ! هتل تمییز و شیک و مدرنی بود
برخورد پرسنل عالیه ، هتل تمیز و خوبی است، نکات منفیش فقط دیر شارژ شدن گوشی توی اتاق هتل و اینترنت ضعیف توی اتاقها است، همچنین اینکه صدای اتاق بغلی به وضوح شنیده میشد
مکان دنج و راحت با انواع رستوران وفست فود کنار دریای عمان
بسیار عالی ولی صبحانه و مدیریت رستوران افتضاح
بهترین هتل چابهار هست ؛ ولی قیمتش در مقایسه با هتلهای پنج ستاره شهرهای دیگه بالاست ؛؛ فاصله هم از دریا کمی زیاده و پیاده روی داره ؛؛
نقاط قوت:
موقعیت مکانی و استقبال خوب هنگام ورود گروه با آبمیوه و موزیک
نقاط ضعف:
کیفیت پایین برخی اتاقها- کیفیت صبحانه و رستوران ضعیف-
-بهترین هتل چابهار هست -بهترین مکان و دید رو داره -بهترین رستوران رو هم داره هم نزدیکش رستوران دریا هست -برخورد پرسنل خوب و گرم هست ( من که کلی بگو و بخند کردم باهاشون) -نظافت هم خوب و کامل انجام میشه -دکور و زیبایی داخلی هم خوب هست با اینکه زمانی که ما اونجا بودیم هنوز در حال تکمیل بود -ما کار شخصی هم داشتیم واسه چاپ رفتم بخش کامپیوترشون واسم مجانی انجام دادن
مساحت اتاق ٣ تخته خیلی کم بود کیفیت و تنوع صبحانه و إمکانات و پذیرایی در حد هتل ٥ ستاره نیست بلکه در حد هتل ٣ ستاره است من دو بار مهمان هتل شدم ولی چون در این شهر هتل بهتری نیست هر دوبار این هتل را انتخاب کردم ولی نسبت به هزینه اصلا از شرایط این هتل راضی نیستم و به نظرم دو ستاره این هتل زیاد است و این هتل حداکثر شرایط هتل ٣ ستاره را دارد .
همه چیز عالی ، رفتار پرسنل ، تمیزی ، موقعیت مکانی و ....
اتاق ها تمیز و عالی رفتار مناسب کارکنان
اتاق تمیز لابی شیک موقعیت مکانی خوب
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل لیپار چابهار

مهمانان هتل لیپار چابهار در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل لیپار چابهار از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل لیپار چابهار بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات هتل لیپار چابهار رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل لیپار چابهار را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.