هتل لیپار چابهار

چابهار، منطقه آزادتجاری صنعتی
3.4
امتیاز کاربران
169
نظرات کاربران

معرفی هتل لیپار چابهار

هتل چهار ستاره لیپار در شهر زیبای چابهار واقع شده است.. لازم به ذکر است اتاق‌های دو تخته طبقه همکف دارای دو تخت توئین (دو تخت یک نفره) و فقط دارای سرویس ایرانی می‌باشند.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل لیپار چابهار

ظرفیت 1 نفر

یک تخته
علاءالدین
2,359,500 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 مرداد
چهارشنبه
2,359,500 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
2,359,500 تومان
5 مرداد
جمعه
2,359,500 تومان
6 مرداد
شنبه
2,359,500 تومان
7 مرداد
یکشنبه
2,359,500 تومان
8 مرداد
دوشنبه
2,359,500 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
2,359,500 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
2,359,500 تومان
11 مرداد
پنج‌شنبه
2,359,500 تومان
12 مرداد
جمعه
2,359,500 تومان
13 مرداد
شنبه
2,359,500 تومان
اتاق یک تخته دید به محوطه
ایران هتل آنلاین
2,359,500 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 مرداد
چهارشنبه
2,359,500 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
2,359,500 تومان
5 مرداد
جمعه
2,359,500 تومان
6 مرداد
شنبه
2,359,500 تومان
7 مرداد
یکشنبه
2,359,500 تومان
8 مرداد
دوشنبه
2,359,500 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
2,359,500 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
2,359,500 تومان
11 مرداد
پنج‌شنبه
2,359,500 تومان
12 مرداد
جمعه
2,359,500 تومان
13 مرداد
شنبه
2,359,500 تومان
یک تخته رو به باغ
اسنپ تریپ
2,359,500 تومان
قیمت شب‌های دیگر
4 مرداد
پنج‌شنبه
2,359,500 تومان
7 مرداد
یکشنبه
2,359,500 تومان
یک تخته رو به دریا
علاءالدین
2,904,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 مرداد
چهارشنبه
2,904,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
2,904,000 تومان
5 مرداد
جمعه
2,904,000 تومان
6 مرداد
شنبه
2,904,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
2,904,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
2,904,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
2,904,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
2,904,000 تومان
11 مرداد
پنج‌شنبه
2,904,000 تومان
12 مرداد
جمعه
2,904,000 تومان
13 مرداد
شنبه
2,904,000 تومان
یک تخته رو به دریا
اسنپ تریپ
2,904,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 مرداد
چهارشنبه
2,904,000 تومان
اتاق یک تخته رو به باغ
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
3 مرداد
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
4 مرداد
پنج‌شنبه
2,359,000 تومان
5 مرداد
جمعه
2,359,000 تومان
6 مرداد
شنبه
2,359,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
2,359,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
2,359,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
2,359,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
2,359,000 تومان
11 مرداد
پنج‌شنبه
2,359,000 تومان
12 مرداد
جمعه
2,359,000 تومان
13 مرداد
شنبه
2,359,000 تومان
اتاق یک تخته جهت دریا
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
3 مرداد
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
4 مرداد
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
5 مرداد
جمعه
2,904,000 تومان
6 مرداد
شنبه
2,904,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
2,904,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
2,904,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
2,904,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
2,904,000 تومان
11 مرداد
پنج‌شنبه
2,904,000 تومان
12 مرداد
جمعه
2,904,000 تومان
13 مرداد
شنبه
2,904,000 تومان
ظرفیت 2 نفر

اتاق دو تخته دبل دید به محوطه
ایران هتل آنلاین
4,053,500 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 مرداد
چهارشنبه
4,053,500 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
4,053,500 تومان
5 مرداد
جمعه
4,053,500 تومان
6 مرداد
شنبه
4,053,500 تومان
7 مرداد
یکشنبه
4,053,500 تومان
8 مرداد
دوشنبه
4,053,500 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
4,053,500 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
4,053,500 تومان
11 مرداد
پنج‌شنبه
4,053,500 تومان
12 مرداد
جمعه
4,053,500 تومان
13 مرداد
شنبه
4,053,500 تومان
دوتخته دبل باغ
علاءالدین
4,053,500 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 مرداد
چهارشنبه
4,053,500 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
4,053,500 تومان
5 مرداد
جمعه
4,053,500 تومان
6 مرداد
شنبه
4,053,500 تومان
7 مرداد
یکشنبه
4,053,500 تومان
8 مرداد
دوشنبه
4,053,500 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
4,053,500 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
4,053,500 تومان
11 مرداد
پنج‌شنبه
4,053,500 تومان
12 مرداد
جمعه
4,053,500 تومان
13 مرداد
شنبه
4,053,500 تومان
اتاق دو تخته دبل رو به باغ
اقامت 24
4,053,500 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 مرداد
چهارشنبه
4,053,500 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
4,053,500 تومان
5 مرداد
جمعه
4,053,500 تومان
6 مرداد
شنبه
4,053,500 تومان
7 مرداد
یکشنبه
4,053,500 تومان
8 مرداد
دوشنبه
4,053,500 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
4,053,500 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
4,053,500 تومان
11 مرداد
پنج‌شنبه
4,053,500 تومان
12 مرداد
جمعه
4,053,500 تومان
13 مرداد
شنبه
4,053,500 تومان
اتاق دو تخته توئین دید به محوطه
ایران هتل آنلاین
4,416,500 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 مرداد
چهارشنبه
4,416,500 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
4,416,500 تومان
5 مرداد
جمعه
4,416,500 تومان
6 مرداد
شنبه
4,416,500 تومان
7 مرداد
یکشنبه
4,416,500 تومان
8 مرداد
دوشنبه
4,416,500 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
4,416,500 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
4,416,500 تومان
11 مرداد
پنج‌شنبه
4,416,500 تومان
12 مرداد
جمعه
4,416,500 تومان
13 مرداد
شنبه
4,416,500 تومان
دو تخته تویین باغ
علاءالدین
4,416,500 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 مرداد
چهارشنبه
4,416,500 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
4,416,500 تومان
5 مرداد
جمعه
4,416,500 تومان
6 مرداد
شنبه
4,416,500 تومان
7 مرداد
یکشنبه
4,416,500 تومان
8 مرداد
دوشنبه
4,416,500 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
4,416,500 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
4,416,500 تومان
11 مرداد
پنج‌شنبه
4,416,500 تومان
12 مرداد
جمعه
4,416,500 تومان
13 مرداد
شنبه
4,416,500 تومان
دو تخته تویین رو به باغ
اسنپ تریپ
4,416,500 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 مرداد
چهارشنبه
4,416,500 تومان
اتاق دو تخته دبل دید به دریا
ایران هتل آنلاین
4,598,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 مرداد
چهارشنبه
4,598,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
4,598,000 تومان
5 مرداد
جمعه
4,598,000 تومان
6 مرداد
شنبه
4,598,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
4,598,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
4,598,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
4,598,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
4,598,000 تومان
11 مرداد
پنج‌شنبه
4,598,000 تومان
12 مرداد
جمعه
4,598,000 تومان
13 مرداد
شنبه
4,598,000 تومان
دوتخته دبل رو به دریا
علاءالدین
4,598,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 مرداد
چهارشنبه
4,598,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
4,598,000 تومان
5 مرداد
جمعه
4,598,000 تومان
6 مرداد
شنبه
4,598,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
4,598,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
4,598,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
4,598,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
4,598,000 تومان
11 مرداد
پنج‌شنبه
4,598,000 تومان
12 مرداد
جمعه
4,598,000 تومان
13 مرداد
شنبه
4,598,000 تومان
اتاق دو تخته دبل جهت دریا
اقامت 24
4,598,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 مرداد
چهارشنبه
4,598,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
4,598,000 تومان
5 مرداد
جمعه
4,598,000 تومان
6 مرداد
شنبه
4,598,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
4,598,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
4,598,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
4,598,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
4,598,000 تومان
11 مرداد
پنج‌شنبه
4,598,000 تومان
12 مرداد
جمعه
4,598,000 تومان
13 مرداد
شنبه
4,598,000 تومان
دو تخته تویین رو به دریا
علاءالدین
4,840,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 مرداد
چهارشنبه
4,840,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
4,840,000 تومان
5 مرداد
جمعه
4,840,000 تومان
6 مرداد
شنبه
4,840,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
4,840,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
4,840,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
4,840,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
4,840,000 تومان
11 مرداد
پنج‌شنبه
4,840,000 تومان
12 مرداد
جمعه
4,840,000 تومان
13 مرداد
شنبه
4,840,000 تومان
اتاق دو تخته توئین رو به باغ
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
3 مرداد
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
4 مرداد
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
5 مرداد
جمعه
4,416,500 تومان
6 مرداد
شنبه
4,416,500 تومان
7 مرداد
یکشنبه
4,416,500 تومان
8 مرداد
دوشنبه
4,416,500 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
4,416,500 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
4,416,500 تومان
11 مرداد
پنج‌شنبه
4,416,500 تومان
12 مرداد
جمعه
4,416,500 تومان
13 مرداد
شنبه
4,416,500 تومان
ظرفیت 3 نفر

اتاق سه تخته دید به محوطه
ایران هتل آنلاین
4,961,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 مرداد
چهارشنبه
4,961,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
4,961,000 تومان
5 مرداد
جمعه
4,961,000 تومان
6 مرداد
شنبه
4,961,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
4,961,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
4,961,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
4,961,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
4,961,000 تومان
11 مرداد
پنج‌شنبه
4,961,000 تومان
12 مرداد
جمعه
4,961,000 تومان
13 مرداد
شنبه
4,961,000 تومان
اتاق سه تخته رو به باغ
اقامت 24
4,961,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 مرداد
چهارشنبه
4,961,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
4,961,000 تومان
5 مرداد
جمعه
4,961,000 تومان
6 مرداد
شنبه
4,961,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
4,961,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
4,961,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
4,961,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
4,961,000 تومان
11 مرداد
پنج‌شنبه
4,961,000 تومان
12 مرداد
جمعه
4,961,000 تومان
13 مرداد
شنبه
4,961,000 تومان
اتاق سه تخته همکف دید به محوطه(سرویس بهداشتی ایرانی)
اقامت 24
4,961,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 مرداد
چهارشنبه
4,961,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
4,961,000 تومان
5 مرداد
جمعه
4,961,000 تومان
6 مرداد
شنبه
4,961,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
4,961,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
4,961,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
4,961,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
4,961,000 تومان
11 مرداد
پنج‌شنبه
4,961,000 تومان
12 مرداد
جمعه
4,961,000 تومان
13 مرداد
شنبه
4,961,000 تومان
سه تخته رو به باغ
علاءالدین
4,961,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 مرداد
جمعه
4,961,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
4,961,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
4,961,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
4,961,000 تومان
11 مرداد
پنج‌شنبه
4,961,000 تومان
سه تخته رو به باغ
اسنپ تریپ
4,961,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 مرداد
جمعه
4,961,000 تومان
اتاق سه تخته دید به دریا
ایران هتل آنلاین
5,445,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 مرداد
چهارشنبه
5,445,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
5,445,000 تومان
5 مرداد
جمعه
5,445,000 تومان
6 مرداد
شنبه
5,445,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
5,445,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
5,445,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
5,445,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
5,445,000 تومان
11 مرداد
پنج‌شنبه
5,445,000 تومان
12 مرداد
جمعه
5,445,000 تومان
13 مرداد
شنبه
5,445,000 تومان
سه تخته رو به دریا
علاءالدین
5,445,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 مرداد
چهارشنبه
5,445,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
5,445,000 تومان
5 مرداد
جمعه
5,445,000 تومان
6 مرداد
شنبه
5,445,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
5,445,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
5,445,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
5,445,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
5,445,000 تومان
11 مرداد
پنج‌شنبه
5,445,000 تومان
12 مرداد
جمعه
5,445,000 تومان
13 مرداد
شنبه
5,445,000 تومان
اتاق سه تخته جهت دریا
اقامت 24
5,445,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 مرداد
چهارشنبه
5,445,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
5,445,000 تومان
5 مرداد
جمعه
5,445,000 تومان
6 مرداد
شنبه
5,445,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
5,445,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
5,445,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
5,445,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
5,445,000 تومان
11 مرداد
پنج‌شنبه
5,445,000 تومان
12 مرداد
جمعه
5,445,000 تومان
13 مرداد
شنبه
5,445,000 تومان
سه تخته رو به دریا
اسنپ تریپ
5,445,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 مرداد
شنبه
5,445,000 تومان
13 مرداد
شنبه
5,445,000 تومان
سوئیت یک خوابه سه نفره
علاءالدین
7,502,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 مرداد
چهارشنبه
7,502,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
7,502,000 تومان
6 مرداد
شنبه
7,502,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
7,502,000 تومان
12 مرداد
جمعه
7,502,000 تومان
13 مرداد
شنبه
7,502,000 تومان
ظرفیت 4 نفر

سوئیت یک خوابه چهار نفره(سه تخته+کاناپه)
اقامت 24
7,502,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 مرداد
چهارشنبه
7,502,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
7,502,000 تومان
5 مرداد
جمعه
7,502,000 تومان
6 مرداد
شنبه
7,502,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
7,502,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
7,502,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
7,502,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
7,502,000 تومان
11 مرداد
پنج‌شنبه
7,502,000 تومان
12 مرداد
جمعه
7,502,000 تومان
13 مرداد
شنبه
7,502,000 تومان
سوئیت یک خوابه چهار نفره
اسنپ تریپ
7,502,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 مرداد
دوشنبه
7,502,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
7,502,000 تومان
11 مرداد
پنج‌شنبه
7,502,000 تومان
سوئیت دو خوابه رویال برای چهار نفر
ایران هتل آنلاین
11,495,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 مرداد
چهارشنبه
11,495,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
11,495,000 تومان
5 مرداد
جمعه
11,495,000 تومان
6 مرداد
شنبه
11,495,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
11,495,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
11,495,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
11,495,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
11,495,000 تومان
11 مرداد
پنج‌شنبه
11,495,000 تومان
12 مرداد
جمعه
11,495,000 تومان
13 مرداد
شنبه
11,495,000 تومان
سوئیت دو خوابه چهار نفره
علاءالدین
11,495,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 مرداد
چهارشنبه
11,495,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
11,495,000 تومان
5 مرداد
جمعه
11,495,000 تومان
6 مرداد
شنبه
11,495,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
11,495,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
11,495,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
11,495,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
11,495,000 تومان
11 مرداد
پنج‌شنبه
11,495,000 تومان
12 مرداد
جمعه
11,495,000 تومان
13 مرداد
شنبه
11,495,000 تومان
سوئیت دو خوابه چهار نفره رویال
اقامت 24
11,495,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 مرداد
چهارشنبه
11,495,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
11,495,000 تومان
5 مرداد
جمعه
11,495,000 تومان
6 مرداد
شنبه
11,495,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
11,495,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
11,495,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
11,495,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
11,495,000 تومان
11 مرداد
پنج‌شنبه
11,495,000 تومان
12 مرداد
جمعه
11,495,000 تومان
13 مرداد
شنبه
11,495,000 تومان
سوئیت دو خوابه چهار تخته رویال
اسنپ تریپ
11,495,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 مرداد
جمعه
11,495,000 تومان

امکانات اتاق های هتل لیپار چابهار

تلویزیون
یخچال
آسانسور
نمازخانه
اعلام حریق
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
اتاق چمدان
روزنامه
سالن ورزشی
دستگاه واکس کفش
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
اطفای حریق
سرویس فرنگی
کافی شاپ 24 ساعته
پاركينگ
اينترنت در لابی
مسلط به زبان انگليسی
روم سرويس
خدمات خانه داری
آژانس مسافرتی
تاکسی سرویس شبانه روزی
اينترنت در اتاق
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
مبلمان
سشوار
IPTV
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
ماهواره
اینترنت در لابی
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
تالار پذیرایی
رستوران فضای باز
دراور
کمد لباس
حوله
دمپایی
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
گشت غیررایگان
فضای سبز
سالن بدنسازی
سرویس رایگان از فرودگاه به هتل
اباژور
تلفن
میز تحریر
پارکینگ روباز
رمپ
پله اضطراری
رستوران ایرانی
خدمات بیدارباش
سالن بیلیارد
اتاق بازی
سالن بدنسازی غیررایگان
فروشگاه صنایع‌دستی و سوغات
لابی
اتاق سیگار
سالن بیلیارد غیررایگان
مرکز خرید
اینترنت
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سالن ورزش
بیلیارد
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
مینی بار
وسایل بدنسازی
خدمات خشکشویی
سیستم سرمایش
كافی شاپ
نهار در اتاق
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
لباسشویی
تلويزيون LCD در لابی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
صبحانه در اتاق
روم سرويس 24 ساعته
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
جكوزی
امكانات برای معلولين
خدمات باربري
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
رستوران سنتی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
رستوران فست فود
اینترنت با سرعت بالا
روزنامه رایگان
اتاق جلسات
پارکینگ در هتل
اجاره اتومبیل
ترانسفر از فرودگاه به هتل
ترانسفر از هتل به فرودگاه
اینترنت بی سیم
دسترسی به دریا
تلویزیون lcd
پنجره
میزکار
لوازم بهداشتی
کپسول آتش‌نشانی در لابی
Business Center
صندوق امانات
لابی
نمای شهر
مسلط به زبان عربی
تلويزيون در لابی
مبل
ميز
خشکشویی
خدمات بيدار باش
خدمات اتو
فكس
خدمات اینترنتی
تلويزيون LED در لابی
كافی شاپ
فضای سبز
ویلچر
رمپ
رستوران فست فود
سالن بيليارد
سالن چند منظوره
سالن بدنسازی
استخر
رستوران سنتی
كافي شاپ 24 ساعته
فضای باغ در هتل
خدمات تور
نمای دريا
خدمات ترانسفر رفت فرودگاهي رايگان
رستوران روف گاردن
اجاره ماشين با راننده
حوله حمام
دمپایی یکبار مصرف
سیستم گرمایش
کارت هوشمند درب اتاق
دمپایی حمام
کف پوش موکت
شام در اتاق
کارت هوشمند درب اتاق ها
رخت آویز

آدرس هتل لیپار چابهار روی نقشه

مشاهده اقامتگاه بر روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل لیپار چابهار

(169 نظر)
نقاط قوت:
محل ونزدیکی به ساحل،تمیز وآرام
نقاط ضعف:
امکانات جانبی
empty comment
نقاط قوت:
موقعیت مکانی عالی کیفیت غذای رستوران عالی
نقاط ضعف:
عدم تنظیم دمای اتاق بر اساس سانتیگراد
empty comment
نقاط قوت:
زیبایی اتاق ها.ویو هتل.رستوران.امکانات تفریحی خوب.فست فود
نقاط ضعف:
کیفیت پایین غذاها.قیمت بسیاربسیار گران غذاهای رستوران وکافی شاپ.برخوردضعیف پرسنل.قطعی مکررآب.سردنکردن اطاق توسط ایرکاندیشن.
empty comment
نقاط قوت:
کان زیبا
نقاط ضعف:
سرویس دهی کم
empty comment
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل
نقاط ضعف:
کیفیت در حد هتل ۳ ستاره
empty comment
نقاط قوت:
موقعیت مکانی
نقاط ضعف:
ضعف امکانات داخل اتاق، عدم وجود چای ساز، تنوع کم صبحانه
empty comment
نقاط قوت:
صرفا تمیز بود
نقاط ضعف:
امکانات در حد هتل ۳ ستاره قیمت ها بسیار بالا و کیفیت بسیار پایین
empty comment
نقاط قوت:
رو به دريا چند رستوران داره نزديك به مراكز خريد
نقاط ضعف:
كهنه شدن شيرالات و امكانات كم نسبت به هتل پنج ستاره
empty comment
نقاط قوت:
هيچي
نقاط ضعف:
نور كم اتاق ها صبحانه كيفيت پايين عدم حوله كوچك داخل سرويس
empty comment
نقاط قوت:
نقطه قوت خاصی نداره
نقاط ضعف:
۱. قیمت بالای غذا در عین بی کیفیتی غذا ۲. نبود چای ساز در اتاق ها ۳. سر و صدای زیاد موسیقی تا پاسی از شب ۴. عدم در اختیار قرار دادن وای فای ۵. کیفیت پایین صبحانه در کل، هتل در حد ۳ ستاره هست
empty comment
نقاط قوت:
نقاط ضعف:
استخر
empty comment
نقاط قوت:
کیفیت مناسب خدمات تمییزی هتل رفتار خوب پرسنل
نقاط ضعف:
سیستم سرمایش هتل چیلر است و کیفیت مناسب ندارد
empty comment
نقاط قوت:
نزدیکی به مراکز خرید ، چشم انداز دریا، موزیک زنده در رستوران، زیبایی هتل
نقاط ضعف:
سرویسهای بهداشتی عمومی کثیف بود و متاسفانه در زمان اقامت ما هتل اینترنت نداشت.
empty comment
نقاط قوت:
نقاط ضعف:
غذای رستورانر با کیفیت پایین و قیمت نجومی
empty comment
نقاط قوت:
از هر نظر بهترین
نقاط ضعف:
empty comment
نقاط قوت:
دسترسی به بازار های ویو هتل
نقاط ضعف:
کیفیت بد وای فای پارکینگ سرپوشیده نداره در اتاق ها کتری برقی و لیوان و آب معدنی نیست دستمال توالت نبود (با پیگیری ما از روز دوم گذاشتن) حوله حمام نبود( با پیگیری ما از روز دوم گذاشتن) مینی بار خالی بود (با پیگیری ما از روز دوم گذاشتن) صندوق سیف باکس در اتاق ما نبود گران بودن بی اساس هتل
empty comment
نقاط قوت:
در کل نسبت به منطقه ای خوب بود
نقاط ضعف:
بعضا نظافت خوبی نداشتن در اتاق ها و نیاز به بازسازی داشتن برای دوران عید تعداد کارکنان کم بود
empty comment
نقاط قوت:
نقاط ضعف:
قیمت بسیار بالا اصلا در حد هتل پنج ستاره نیست غذا افتضاح وبسیار گران
empty comment
نقاط قوت:
کارکنان مودب و انتقادپذیری داشتند
نقاط ضعف:
هتل واقعا در حد مسافرخونه بود نه یه هتل بین المللی ۵ ستاره، در نوع مدیریت هتل باید یه بازنگری بشه، چون ساختمان هتل ، اتاقها و وسایل، واقعا نیاز به بازسازی و نوسازی داره، کارکنان علی رغم اینکه اغلب دارای شخصیت محترم و مودبی بودند اما به اصول هتل‌داری ناآشنا هستند و این مشخصا نشونه ضعف مدیریت هست که به کارمندان آموزش صحیح داده نشده
empty comment
نقاط قوت:
نقاط ضعف:
empty comment
نقاط قوت:
نظافت روزانه
نقاط ضعف:
شیر الات کهنه وخراب تلویزیون کنترل نداشت توالت فرنگی نداشت مبلمان اتاق نداشت
empty comment
نقاط قوت:
هیچی واقعا
نقاط ضعف:
برای یک هتل ۵ ستاره که نوشته بین المللی دو تا آسانسور خراب، اتاق اینترنت ندارد که هیچ گوشی هم آنتن ندارد. آب و چای ساز که نبود در حالی که برای شبی ۳ میلیون در یک هتل ۳ ستاره هم این امکانات هست. در عوض تو اتاق مگس و پشه بود. پذیرش به شدت نابلد و بی تجربه تو ارائه خدمات به مسافر متاسفم واقعا براشون که معلوم نیس کی ۵ ستاره داده!
empty comment
نقاط قوت:
دسترسی به دریا و مناطق تجاری
نقاط ضعف:
نسبت به ۵ ستاره بودن هیچ معیارشو نداشت ولی نسبت به هتل های دیگه که اونجا هست باید بهتر باشه چون ۵ستاره بود
empty comment
نقاط قوت:
هیچ نقطه قوتی ندارد
نقاط ضعف:
empty comment
نقاط قوت:
موقعيت مكاني عالي،
نقاط ضعف:
اصلا در حد هتل ٥ ستاره نبود،خيلي از وسايل اتاق قديمي و در حال خراب شدن بود، اتوشويي هتل خراب بود. در اتاق كتري برقي جهت جوشاندن آب نبود. واقعا كيفيت يك هتل ٥ ستاره را نداشت.
empty comment
نقاط قوت:
فقط موقعیت مکانی و فاصله تا دریا خوب بود.
نقاط ضعف:
اینترنت هتل افتضاح، خط دهی مبایل و حتی اینترنت همراه اول را هم در اتاقمان نداشتیم، در غذا ها چندین بار مو بود، اصلا ماسک نمیزنند پرسنل هتل ، حتی پرسنل اشپزخانه و رستوران،ملحفه ها شسته بود ولی پر مو بودند که باز تماس گرفتیم عوض شود ، اما ملحفه های جدیدم همین بود، چایساز در هتل ۵ ستاره در اتاق ها نیست،در کل نسبت به قیمت هتل اصلا نمی ارزید.
empty comment
نقاط قوت:
برخورد‌ مثبت کارکنان
نقاط ضعف:
کیفیت خیلی پایین اتاقها کیفیت خیلی خیلی پایین غذاها نبود میوه در هتل فرسوده بودن اناق ووسایل اتاقها میفیت پایین محصولات موجود در اتاق اعم از شامپو ومواد بار
empty comment
نقاط قوت:
ویوی بسیار زیبا هتل
نقاط ضعف:
امکانات افتضاح پرسنل غیر حرفه ای
empty comment
نقاط قوت:
سلام من با توجه به نظرات کاربران با استرس فراوان اتاق در هتل لیپار چابهار رزرو کردم و انتظار داشتم با مکانی ضعیف روبرو شوم اما همه چی عالی بود به نسبت شهر چابهار امیدوارم دوستداران طبیعت و منظره‌های بکر بیشتر به این شهر سفر کنند و مانند من از اقامت‌شون و زیبایی های طبیعی این منطقه بیشتر لذت ببرند واقعا زیبایی های اینجا با هیچ جای ایران حتی دنیا قابل قیاس نیست سفر بعدی‌تان چابهار 😁
نقاط ضعف:
empty comment
نقاط قوت:
موقعیت مکانی مناسب
نقاط ضعف:
empty comment
نقاط قوت:
کیفیت غذای خوب برخورد خوب پرسنل
نقاط ضعف:
پذیرایی و سرویس دهی رستوران ضعیف احتمالا به خاطر کم بود نیرو با توجه به داشتن رستوران های متعدد متاسفانه از ساعت ۴ تا ساعت ۸ شب غذا در هتل سرو نمیشود صبحانه نسبت به هتل ۵ ستاره فوقالعاده ضعیف دیزاین و استفاده از اوازم به کار برده برای اتاق ها بسیار ضعیف ماساژ نداره در صورتی که همه جا تبلیغش رو زده 😊
empty comment
نقاط قوت:
موقعیت مکانی خوب و ویو عالی تنها آپشن خوب این هتل هستش که در مقابل ضعفهاش قابل مقایسه نیست
نقاط ضعف:
نظافت ضعیف پرسنل غیرحرفه‌ای فرسودگی اتاقهای هتل منو غذا محدود و آشپزی ضعیف و ظروف غذا کهنه و قدیمی سرویس‌ها و شیرآلات تجهیزات اناقها فرسوده در کل مدیریت بسسسسیار ضعیف
empty comment