هتل فردوس چابهار

چابهار، منطقه آزاد تجاری صنعتی، خیابان تجارت
4
امتیاز کاربران
80
نظرات کاربران

معرفی هتل فردوس چابهار

هتل فردوس چابهار در سال ۱۳۹۵ به بهره برداری رسید، این هتل آماده خدمت رسانی و سرویس دهی با کیفیت مناسب به میهمانان گرامی می باشد، فاصله کوتاه تا دانشگاه آزاد اسلامی چابهار و مراکز خرید از نکات قابل توجه هتل به شمار می رود، همچنین موقعیت مکانی خاص هتل، موجب دسترسی آسان تا ساحل دریای عمان شده است.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل فردوس چابهار

فردوس-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
علاءالدین
861,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 بهمن
سه شنبه
861,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
861,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
861,000
تومان
10 بهمن
جمعه
861,000
تومان
11 بهمن
شنبه
861,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
861,000
تومان
13 بهمن
دوشنبه
861,000
تومان
14 بهمن
سه شنبه
861,000
تومان
15 بهمن
چهارشنبه
861,000
تومان
16 بهمن
پنجشنبه
861,000
تومان
17 بهمن
جمعه
861,000
تومان
ای‌گردش
870,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 بهمن
سه شنبه
870,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
870,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
870,000
تومان
10 بهمن
جمعه
870,000
تومان
11 بهمن
شنبه
870,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
870,000
تومان
13 بهمن
دوشنبه
870,000
تومان
14 بهمن
سه شنبه
870,000
تومان
15 بهمن
چهارشنبه
870,000
تومان
16 بهمن
پنجشنبه
870,000
تومان
17 بهمن
جمعه
870,000
تومان
هتل یار
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
7 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
شنبه
870,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
870,000
تومان
13 بهمن
دوشنبه
870,000
تومان
14 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
چهارشنبه
870,000
تومان
16 بهمن
پنجشنبه
870,000
تومان
17 بهمن
جمعه
870,000
تومان
فردوس-اتاق چهارتخته
اتاق چهارتخته
علاءالدین
971,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 بهمن
سه شنبه
971,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
971,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
971,000
تومان
10 بهمن
جمعه
971,000
تومان
11 بهمن
شنبه
971,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
971,000
تومان
13 بهمن
دوشنبه
971,000
تومان
14 بهمن
سه شنبه
971,000
تومان
15 بهمن
چهارشنبه
971,000
تومان
16 بهمن
پنجشنبه
971,000
تومان
17 بهمن
جمعه
971,000
تومان
ای‌گردش
980,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 بهمن
سه شنبه
980,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
980,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
980,000
تومان
10 بهمن
جمعه
980,000
تومان
11 بهمن
شنبه
980,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
980,000
تومان
13 بهمن
دوشنبه
980,000
تومان
14 بهمن
سه شنبه
980,000
تومان
15 بهمن
چهارشنبه
980,000
تومان
16 بهمن
پنجشنبه
980,000
تومان
17 بهمن
جمعه
980,000
تومان
هتل یار
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
7 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
شنبه
990,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
990,000
تومان
13 بهمن
دوشنبه
990,000
تومان
14 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
چهارشنبه
990,000
تومان
16 بهمن
پنجشنبه
990,000
تومان
17 بهمن
جمعه
990,000
تومان
فردوس-سوئیت دوخوابه چهارنفره
سوئیت دوخوابه چهارنفره
علاءالدین
1,545,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 بهمن
سه شنبه
1,545,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
1,545,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
1,545,000
تومان
10 بهمن
جمعه
1,545,000
تومان
11 بهمن
شنبه
1,545,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
1,545,000
تومان
13 بهمن
دوشنبه
1,545,000
تومان
14 بهمن
سه شنبه
1,545,000
تومان
15 بهمن
چهارشنبه
1,545,000
تومان
16 بهمن
پنجشنبه
1,545,000
تومان
17 بهمن
جمعه
1,545,000
تومان
ای‌گردش
2,140,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 بهمن
سه شنبه
2,140,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
2,140,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
2,140,000
تومان
10 بهمن
جمعه
2,140,000
تومان
11 بهمن
شنبه
2,140,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
2,140,000
تومان
13 بهمن
دوشنبه
2,140,000
تومان
14 بهمن
سه شنبه
2,140,000
تومان
15 بهمن
چهارشنبه
2,140,000
تومان
16 بهمن
پنجشنبه
2,140,000
تومان
17 بهمن
جمعه
2,140,000
تومان
هتل یار
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
7 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
شنبه
2,125,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
2,125,000
تومان
13 بهمن
دوشنبه
2,125,000
تومان
14 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
چهارشنبه
2,125,000
تومان
16 بهمن
پنجشنبه
2,125,000
تومان
17 بهمن
جمعه
2,125,000
تومان
فردوس-اتاق دو تخته توئین
اتاق دو تخته توئین
هتل یار
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
7 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
شنبه
720,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
720,000
تومان
13 بهمن
دوشنبه
720,000
تومان
14 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
چهارشنبه
720,000
تومان
16 بهمن
پنجشنبه
720,000
تومان
17 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
فردوس-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
علاءالدین
524,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 بهمن
سه شنبه
524,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
524,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
524,000
تومان
10 بهمن
جمعه
524,000
تومان
11 بهمن
شنبه
524,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
524,000
تومان
13 بهمن
دوشنبه
524,000
تومان
14 بهمن
سه شنبه
524,000
تومان
15 بهمن
چهارشنبه
524,000
تومان
16 بهمن
پنجشنبه
524,000
تومان
17 بهمن
جمعه
524,000
تومان
ای‌گردش
530,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 بهمن
سه شنبه
530,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
530,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
530,000
تومان
10 بهمن
جمعه
530,000
تومان
11 بهمن
شنبه
530,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
530,000
تومان
13 بهمن
دوشنبه
530,000
تومان
14 بهمن
سه شنبه
530,000
تومان
15 بهمن
چهارشنبه
530,000
تومان
16 بهمن
پنجشنبه
530,000
تومان
17 بهمن
جمعه
530,000
تومان
هتل یار
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
7 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
شنبه
510,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
510,000
تومان
13 بهمن
دوشنبه
510,000
تومان
14 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
چهارشنبه
510,000
تومان
16 بهمن
پنجشنبه
510,000
تومان
17 بهمن
جمعه
510,000
تومان
فردوس-اتاق دو تخته VIP
اتاق دو تخته VIP
علاءالدین
1,348,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 بهمن
سه شنبه
1,348,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
1,348,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
1,348,000
تومان
10 بهمن
جمعه
1,348,000
تومان
11 بهمن
شنبه
1,348,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
1,348,000
تومان
13 بهمن
دوشنبه
1,348,000
تومان
14 بهمن
سه شنبه
1,348,000
تومان
15 بهمن
چهارشنبه
1,348,000
تومان
16 بهمن
پنجشنبه
1,348,000
تومان
17 بهمن
جمعه
1,348,000
تومان
ای‌گردش
1,350,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 بهمن
سه شنبه
1,350,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
1,350,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
1,350,000
تومان
10 بهمن
جمعه
1,350,000
تومان
11 بهمن
شنبه
1,350,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
1,350,000
تومان
13 بهمن
دوشنبه
1,350,000
تومان
14 بهمن
سه شنبه
1,350,000
تومان
15 بهمن
چهارشنبه
1,350,000
تومان
16 بهمن
پنجشنبه
1,350,000
تومان
17 بهمن
جمعه
1,350,000
تومان
هتل یار
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
7 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
شنبه
1,331,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
1,331,000
تومان
13 بهمن
دوشنبه
1,331,000
تومان
14 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
چهارشنبه
1,331,000
تومان
16 بهمن
پنجشنبه
1,331,000
تومان
17 بهمن
جمعه
1,331,000
تومان
فردوس-سوئیت یکخوابه دونفره
سوئیت یکخوابه دونفره
ای‌گردش
1,495,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 بهمن
سه شنبه
1,495,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
1,495,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
1,495,000
تومان
10 بهمن
جمعه
1,495,000
تومان
11 بهمن
شنبه
1,495,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
1,495,000
تومان
13 بهمن
دوشنبه
1,495,000
تومان
14 بهمن
سه شنبه
1,495,000
تومان
15 بهمن
چهارشنبه
1,495,000
تومان
16 بهمن
پنجشنبه
1,495,000
تومان
17 بهمن
جمعه
1,495,000
تومان
علاءالدین
1,498,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 بهمن
سه شنبه
1,498,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
1,498,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
1,498,000
تومان
10 بهمن
جمعه
1,498,000
تومان
11 بهمن
شنبه
1,498,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
1,498,000
تومان
13 بهمن
دوشنبه
1,498,000
تومان
14 بهمن
سه شنبه
1,498,000
تومان
15 بهمن
چهارشنبه
1,498,000
تومان
16 بهمن
پنجشنبه
1,498,000
تومان
17 بهمن
جمعه
1,498,000
تومان
هتل یار
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
7 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
شنبه
1,500,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
1,500,000
تومان
13 بهمن
دوشنبه
1,500,000
تومان
14 بهمن
سه شنبه
1,500,000
تومان
15 بهمن
چهارشنبه
1,500,000
تومان
16 بهمن
پنجشنبه
1,500,000
تومان
17 بهمن
جمعه
1,500,000
تومان
فردوس-اتاق دو تخته دبل
اتاق دو تخته دبل
علاءالدین
720,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 بهمن
سه شنبه
720,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
720,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
720,000
تومان
10 بهمن
جمعه
720,000
تومان
11 بهمن
شنبه
720,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
720,000
تومان
13 بهمن
دوشنبه
720,000
تومان
14 بهمن
سه شنبه
720,000
تومان
15 بهمن
چهارشنبه
720,000
تومان
16 بهمن
پنجشنبه
720,000
تومان
17 بهمن
جمعه
720,000
تومان
ای‌گردش
730,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 بهمن
سه شنبه
730,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
730,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
730,000
تومان
10 بهمن
جمعه
730,000
تومان
11 بهمن
شنبه
730,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
730,000
تومان
13 بهمن
دوشنبه
730,000
تومان
14 بهمن
سه شنبه
730,000
تومان
15 بهمن
چهارشنبه
730,000
تومان
16 بهمن
پنجشنبه
730,000
تومان
17 بهمن
جمعه
730,000
تومان
هتل یار
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
7 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
16 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
17 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل فردوس چابهار

آسانسور
سالن بيليارد
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
نمای کوچه
چايخانه سنتی
جكوزی
محلی برای نشستن
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
سرویس بهداشتی فرنگی در راهرو
خدمات پزشكي
نمای دريا
آتلیه
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
خدمات تور شهری
نیمکت عمومی
اینترنت با سرعت بالا
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
سرویس بهداشتی ایرانی در راهرو
رستوران در هتل
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
اتاق تلفن (اپراتور)
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
تاکسی سرویس شبانه روزی
كتابخانه
تلويزيون LCD در لابی
رستوران بام
فضای بيرون هتل برای نشستن
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
صبحانه در اتاق
آژانس مسافرتي
روم سرويس 24 ساعته
روزنامه رایگان
اتاق جلسات
پذیرش 24 ساعته
شام در اتاق
نمای دريا
نیمکت عمومی
خدمات تور شهری
اب معدنی رایگان
حوله حمام
دمپایی یکبار مصرف
کارت هوشمند درب اتاق
دمپایی حمام
کف پوش موکت
کارت هوشمند درب اتاق ها
اتاق بازی
رخت آویز
سرویسبهداشتیفرنگی
اینترنت در اتاق
یخچال
مینی بار
سرویس فرنگی
حوله
دمپایی
تلفن
فضای بيرون هتل برای نشستن
سرویس بهداشتی ایرانی در راهرو
پارکینگ در هتل
اينترنت در لابی
اینترنت بی سیم
تلویزیون lcd
پنجره
لوازم بهداشتی
کپسول آتش‌نشانی در لابی
Business Center
پاركينگ
لابی
رستوران
تلويزيون در لابی
خدمات تهيه بليط
مبل
خشکشویی
خدمات بيدار باش
خدمات اتو
فكس
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
نمای کوچه
تلويزيون LED در لابی
محلی برای نشستن
شبکه پخش فیلم
ترانسفر برگشت با هزینه
نمازخانه
کافی‌شاپ
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
اینترنت در لابی
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
اتاق چمدان
بالکن
کمد لباس
پارکینگ
حوله
دمپایی
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
پرینت
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
کافی‌شاپ فضای باز
روزنامه
فضای سبز
تاکسی سرویس
اعلام حریق
اباژور
دستگاه واکس کفش
فتوکپی
اطفای حریق
مسلط به زبان انگليسی
روم سرويس
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
مبلمان
سشوار
سرویس بهداشتی فرنگی
سالن ورزشی
تلفن
ترانسفر رفت با هزینه
تلويزيون LED در لابی
کافی نت
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
مینی بار
وسایل بدنسازی
مبل
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
خدمات برای معلولین
تلويزيون در لابی
خدمات بيدار باش
خدمات اتو
نهار در اتاق
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
فضای بازی کودکان رایگان
کپسول آتش نشانی
میز تحریر
پارکینگ روباز
رمپ
پله اضطراری
رستوران ایرانی
خدمات بیدارباش
اتاق بازی
امکانات بازی کودکان
سرویس بهداشتی ایرانی
لابی
حمام
خدمات CIP
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
سرویس فرنگی
تلفن در اتاق
فروشگاه و غرفه
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
حمام

آدرس هتل فردوس چابهار روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل فردوس چابهار

(80 نظر)
نقاط قوت:
نزدیک به مراکز خرید و ساحل، موقعیت مکانی مناسب اتاق های دلباز و بزرگ محوطه خوب برای دورهمی کارمندان خوشرو و مهربان
نقاط ضعف:
نزدیک به مراکز خرید و ساحل، موقعیت مکانی مناسب اتاق های دلباز و بزرگ محوطه خوب برای دورهمی کارمندان خوشرو و مهربان
از مهمان نوازی خوبی که داشتن تشکر میکنم . برای من سفر به چابهار بسیار شیرین و دلچسب بود بویژه اینکه در هتل فردوس اقامت داشتم و واقعا دیسیپلین مناسبی داشت.
نقاط قوت:
موقعیت محلی و دسترسی به بازارها
نقاط ضعف:
موقعیت محلی و دسترسی به بازارها
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل ؛ نظافت هتل؛دسترسیخوب به بازار و ساحل؛کافی شاپ خوب؛ صبحانه متوسط
نقاط ضعف:
برخورد خوب پرسنل ؛ نظافت هتل؛دسترسیخوب به بازار و ساحل؛کافی شاپ خوب؛ صبحانه متوسط
ما به مدت ۶ شب ۳ اتاق رزرو کردیم در این هتل نسبت به امکانات چابهار هتل بسیار خوبی بود هم پرسنل خوشرفتار و با حوصله ای داشت هم دسترسی خوبی به مراکز تجاری منطقه ازاد داشت و پیاده میشد تمام مراکز خرید رفت تا ساحلم ۱۰ دقیقه پیاده روی داشت . درکل هتل خوبی بود و خاطره خوبی برای ما بجا گذاشت.
نقاط قوت:
پرسنل زحمت کش و دسترسی خوب به مراکز خرید و نقاط گردشگری
نقاط ضعف:
پرسنل زحمت کش و دسترسی خوب به مراکز خرید و نقاط گردشگری
تمامی پرسنل خاصه آقایان جامی و آنی بسیار خوشرو و کمک کننده بودند و هتل تاثیر زیادی در خاطرات خوب ما از این سفر داشت.
نقاط قوت:
نظم
نقاط ضعف:
نظم
عالی بود ما بخاطر کار رفته بودیم باهامون همکاری کردن ولی در کل برای سمینار و جلسات ویدیویی مکان هایی تعبیه بشه عالیه
رفتار بسیار خوب و مودبانه پرسنل ،صبحانه خوب و مناسب،غذای با کیفیت در رستوران ،سرویسدهی سریع در موراد نیاز ،دسترسی به مراکز تجاری به سهولت و آسانی،در کل از اقامت خود و خانواده در این هتل بسیار راضیم و انرا به سایرین توصیه میکنم.مدیریت هتل حرفه ای و عالی میباشد .
چیزی به عنوان ویو دریا وجود نداره چون این هتل از دریا فاصله داره و حتی من انتظار داشتم اتاق بالکن دار بهمون بدن که اونم چون بازیگر مهمون داشتن به اونا داده شده بود اتاقا و سرویس بهداشتی خوب بود صبحانه معمولی و غذای هتلم خوب بود
رزروشن ها با مهمانها حرفه ای برخورد نمیکنند اطاقها بزرگ و خوب اما سرویس بهداشتی و حمام درحد مسافرخانه . صبحانه خوب و تازه . درب ورودی اطاق و سرویس و کاشی سرویس خیلی معمولی نظافت هم معمولی
خوب بود
همه چیز خوب بود، به جز اینکه اتاق پنجره‌ی بازشو نداشت و با توجه به هوای چابهار، تهویه‌ی اتاق چندان مناسب نبود.
وضعيت اتاق ها: اتاق ها بزرگ و كاملا تميز و داراي تلويزيون و يخچال. داخل يخچال هم پر از قاقا لي لي هاي خوشمزه 😁 تخت ما تشك فنري داشت كه خيلي خوب و راحت بود. تشك اتاق مامان و بابام غيرفنري و سفت بود 😎 بعضي اتاق ها آشپزخونه و تراس هم داشت. سرويس بهداشتي داخل اتاق ها: كاشي ها قديمي اما كاملا تميز و بدون بو. وسايل نظافت داخل سرويس هاي بهداشتي كامل بود. حوله ها و ملافه ها كاملا تميز. داخل سرويس بهداشتي و داخل اتاق دمپايي هاي مجزا زنونه و مردونه گذاشته بودند كه خيلي خوب بود. موقع رزرو اتاق از توي سايت اتاق با تخت دبل خالي نبود اما موقع اسكان به ما اتاق با تخت دبل دادند 😍 صبحانه: فرني، حلوا، شعله زرد، كالباس، سوسيس بندري، دو مدل املت، تخم مرغ نيمرو و تخم مرغ آب پز يك روز در ميون، شير داغ، دو مدل آب ميوه، انواع چاي، خرما، پنير، خامه، سرشير، كره، مربا، عسل، خيار و گوجه، عدسي و لوبيا و غيره. صبحانه كامل و متنوع و با كيفيت. سالن غذاخوري رو به دريا و دلباز با سرويس دهي خوب. شام و نهار: غذاي رستوران خوشمزه و با كيفيت عالي. مخصوصا كباب بختياري و قيمه 😍 خيلي خيلي خوشمزه بود. سالاد بار شامل ترشي انبه و ترشي ليته، زيتون، سالاد فصل، سالاد شيرازي، ماست و ماست و خيار و چند مدل سالاد ديگه. كافه داخل حياط: محيط زيبا و با موسيقي عالي. قليون و چاي دمي رو از دست نديد. تا ساعت ١ شب باز بود. محيط مناسب براي دور همي دوستانه و خانوادگي. شب هاش خنك بود 😊 موقعيت مكاني هتل: همه مراكز خريد منطقه آزاد اطراف هتل بود و از اين نظر موقعيت هتل عالي است. صالحيار و فردوس و ابريشم و صدف خيلي خيلي نزديك به هتل فردوس است. مركز خريد صالحيار مناسب براي خريد لباس مردونه و عطر با كيفيت و قيمت مناسب. مركز خريد ابريشم بازار پارچه هاي رنگي رنگي است. بهترين مركز خريد هم پاساژ صدف است. توي مركز خريد صدف يك مغازه فروش صنايع دستي بود كه كارهاي بسيار زيبايي داشت. در هيچ كجاي ديگه چابهار نمي تونستيد كارهاي مشابه پيدا كنيد. فروشنده اين مغازه هم يك جوان بسيار با حوصله و خوش اخلاق است. بازار سنتي داخل شهر: مناسب براي خريد ادويه و صندل هاي رو فرشي كار شده فاصله با ماشين ده دقيقه محيط اطراف هتل كاملا امن و تردد زياد است و به راحتي مي توان شب ها اطراف هتل و پاساژها قدم زد. حتي خانم ها نيز تنها مي توانند شب ها اطراف هتل و مراكز خريد قدم بزنند. داخل اتاق ها اينترنت رايگان داشت اما ضعيف بود و قابل استفاده نبود اما آنتن دهي همراه اول و ايرانسل عالي بود.
خوب
نقاط قوت:
همه چی عالی بود
نقاط ضعف:
دیده نشد
نقاط قوت:
در کل خوب بود
نقاط ضعف:
خدمات نسبت به قیمت ضعیف بود
هتل خوبی بود ، اما زمانی که ما در هتل اقامت داشتیم در حال بازسازی اتاق ها بودند ،در کل هتل خوبی است هم از لحاظ دسترسی و هم خلوتی .
سلام‌نسبت به قیمت خووب بود و نزدیک به باراز خریدد
صبحانه خوب بود
هتل خیلی خوبی بود، کیفیت غذا بالا، برخورد پرسنل مناسب و دسترسی عالی.کافی شاپ محوطش خوبه. فقط فشارآب خوب نیس و تمیزی سنگهای سرویس و حموم به دل نمیشینه، اینترنت هتل هم همه جا جواب نمیده
تختها از لحاظ ابعاد بسیار نامناسب و تشک سفت هستند، نظافت داخل اتاق معمولیه و صبحانه هم کاملا معمولی. اتاقها بزرگ هستند ولی چای‌ساز ندارند.
هتل خوبیه دقیقا کنار مراکز خرید هست. کافی شاپش فضای باز داره تو حیاطه. صبحانه هم خوب بود و هر سه روز که اونجا بودیم تنوع غذایی داشت.
نقاط قوت:
عالی بود
نقاط ضعف:
هیچی
واقعا نظافت هتل بسیار ضعیفه و در حد هتل های دو ستاره هم نیست و مشخصه که مدیریت نامارآمدی داره
نقاط قوت:
معمولی بود
نقاط ضعف:
معمولی
نقاط قوت:
درکل خوب بود راضی بودم
نقاط ضعف:
فشار آب کم بود
- مدیریت عالی فضای هتل و موقعیت عالی اتاقهای خوب صبحانه معمولی در کل خیلی خوب غذای خیلی خیلی خوب
خوب بوده
اطاقها و سرویسها قدیمی و نامناسب
هتل نرمال و تک طبقه و بزرگی ( حدود ٧٠ اتاق ) است ، تمیز و مرتب، مکان بازی برای بچه ها دارد. روم سرویس و صبحانه منوی گرم و سرد دارد . پرسنل خوش اخلاق.
سرویس بهداشتی و حمام خوبی نداشت
لطفن حتمن نظر من نمايش داده شود، اگر اتاق هاي رو به دريا را كه تراس دارد رزرو كرديد هرگز پرده هاي اتاق را كنار نزنيد، تراس اتاقها به هم راه دارد و خدمه هاي مرد آنجا به تراس ها مي روند ، به پذيرش اطلاع دادم و آنها قول رسيدگي دادند ولي روزهاي بعد هم آنها آنجا رفت و آمد مي كردند، البته پرده را ديگر هرگز كنار نزديم، برخورد پرسنل پذيرش نيز بد بود. ديگر دادن اتاقي بدون نظافت بماند، كه مدتها گردگيري نشده بود. اينترنت هم كلن در سه روز اقامت ما قطع بود.
متوسط به پایین
هتل خوبی بود، برخورد بسیار خوب و محترمانه پرسنل، اتاق های بزرگ و ساکت و تمیز، نزدیکی به مراکز خرید و ساحل، پارک کودک برای کسایی که بچه کوچیک دارن بسیار خوبه، در کل راضی بودیمچایساز در اتاق ها نداره و برای چای باید تماس بگیری کافی شاپ تا بیارن اتاق و با هزینه جدا و اینکه ساعت 10 شب به بعد بدلیل نبود پرسنل سرویس نمیدن، ایراد دیگه ش اینه که اتاق سه تخته ای که ما بودیم تخت هاش از هم جدا بود و نباید اینطور باشه ، دو تا تختش باید به هم چسبیده باشه تقریبا میشه گفت اکثر اتاق هاش همینطوره حتی اتاقهای دوتخته ش، دیگه اینکه جلوی هتل خبری از تاکسی نیست و برای تاکسی معمولا معطلی داشت حتی ایامی که من رفته بودم و پیک شلوغی و تعطیلات آنچنانی نبود ، تنوع صبحانه ش هم کمه و نسبتا با معطلی زیاد شارژ میشد.
مکان و موقعیت هتل مناسب است، رستوران و لابی ضعیف ، اندازه اتاقها بزرگ و مناسب است،کارکنان فاقد اطلاعات لازم می باشند. دو آسانسور هتل در یک قسمت قرار دارند و اتاقها در قسمت دور از آنها می باشند. این فواصل زیاد است که رسیدن به آسانسورها را با فلش مشخص کرده اند. کولر درست نبود و ریزش زیاد آب داشت و اتاقها بوی نم می دادند و .... صبحانه و پذیرایی آن خوب و مناسب بود. برخورد کارکنان اتاقها خوب و مناسب بود.
برخورد کارکنان خوب بوده
نقاط قوت:
برخورد مودبانه پرسنل دکوراسیون مناسب اطاقها
نقاط ضعف:
ترانسفر فرودگاهی نداشت
نقاط قوت:
برخورد مودبانه پرسنل دکوراسیون مناسب اطاقها
نقاط ضعف:
ترانسفر فرودگاهی نداشت
نقاط قوت:
برخورد کارکنان عالی. تمیزی اتاق ها. کیفیت غذاخوب
نقاط ضعف:
هوای داخل اتاق دم داشت چون پنجره ها شیشه بود ودرنداشت.طوری من سردرد گرفتم. سرویس ها تمیز بود ولی زرد بود باجرم گیر شستشو نشده بود. فشارآب گرم حمام هم بسیار کم بود.
نقاط قوت:
برخورد کارکنان عالی. تمیزی اتاق ها. کیفیت غذاخوب
نقاط ضعف:
هوای داخل اتاق دم داشت چون پنجره ها شیشه بود ودرنداشت.طوری من سردرد گرفتم. سرویس ها تمیز بود ولی زرد بود باجرم گیر شستشو نشده بود. فشارآب گرم حمام هم بسیار کم بود.
خوب بود
نقاط قوت:
رفتار خوب کارکنان تمیز بودن اتاق و سرویس موقعیت خوب مکانی
نقاط ضعف:
اطلاعات محدود پذیرش در مورد جاذبه های گردشگری چابهار
نقاط قوت:
رفتار خوب کارکنان تمیز بودن اتاق و سرویس موقعیت خوب مکانی
نقاط ضعف:
اطلاعات محدود پذیرش در مورد جاذبه های گردشگری چابهار
از لحاظ تمیزی رختخواب و حوله وضعیت خوبی نداشت
نقاط قوت:
نزدیکی به مراکز خرید و ساحل
نقاط ضعف:
نبود کتری برقی در داخل اتاق نبود روزنامه و مجله و کمبود بروشورهای مربوط به گردشگری در لابی
نقاط قوت:
اتاقهای بزرگ و دلباز صبحانه کامل و مطلوب نظافت خوب دسترسی خوب نزدیکی به مراکز خرید در منطقه آزاد فاصله پیاده ۱۵ دقیقه تا اسکله برخورد مودب کارمندان
نقاط ضعف:
ساعت کاری کافی شاپ فقط بین ۱۰ صبح تا ۹.۵ شب در دسترس نبودن آب جوش سرعت اینترنت پایین
نقاط قوت:
صندلی ماساژور داشتن که خیلی استفاده ازش بعد از گردشگری میچسبید هتل لابی و راهروی شیکی داشت ولی اتاقاش خیلی شیک نبودن مثلا لابی در حد پنج ستاره بود اتاقها در حد سه ستاره و بعضا پایینتر رستورانش دلباز بود قیمت غذا در هتل واقعا خوب بود معماری داخل هتل عالی بود اتاق بازی برای بچه ها و فوتبال دستی برای بزرگسالانش پوینت مثبتی بود در کل حس خوبی داشت هتلش
نقاط ضعف:
دستشویی ها بوی بسیار تندی داشتند ما اتاق دبل گرفتیم ولی بهمون تویین دادن گفتن ما کاربران سایت تویین میدین فقط اتاق ما پنجرش رو به پاساژ فردوس بود که سرصدا بود دمپایی روفرشی یکبار مصرف نداشتن دمپایی ها پلاستیکی بود کف یکی از دمپایی ها حالت قارچ و کپک بود که بسیار بد منظره بود صبحانه کم تنوع بود ولی خوشمزه داخل اتاق چایساز نبود درحالیکه هتلهای ۴ستاره شهرای دیگه چایساز و نسکافه داخل اتاق رایگان هست دستشویی ما محل خروج آبجوش ابگرمکن بود و دایم اب جوش میریخت کف دستشویی و حمام و سُر میخوردیم... کمد لباس مون میله نداشت و لباسامون جای اویز با رختاویز نداشتن
- اتاق بوی بد می داد کیفیت غذا و تنوع غذایی خوب نبود
نقاط قوت:
صندلی ماساژور داشتن که خیلی استفاده ازش بعد از گردشگری میچسبید هتل لابی و راهروی شیکی داشت ولی اتاقاش خیلی شیک نبودن مثلا لابی در حد پنج ستاره بود اتاقها در حد سه ستاره و بعضا پایینتر رستورانش دلباز بود قیمت غذا در هتل واقعا خوب بود معماری داخل هتل عالی بود اتاق بازی برای بچه ها و فوتبال دستی برای بزرگسالانش پوینت مثبتی بود در کل حس خوبی داشت هتلش
نقاط ضعف:
دستشویی ها بوی بسیار تندی داشتند ما اتاق دبل گرفتیم ولی بهمون تویین دادن گفتن ما کاربران سایت تویین میدین فقط اتاق ما پنجرش رو به پاساژ فردوس بود که سرصدا بود دمپایی روفرشی یکبار مصرف نداشتن دمپایی ها پلاستیکی بود کف یکی از دمپایی ها حالت قارچ و کپک بود که بسیار بد منظره بود صبحانه کم تنوع بود ولی خوشمزه داخل اتاق چایساز نبود درحالیکه هتلهای ۴ستاره شهرای دیگه چایساز و نسکافه داخل اتاق رایگان هست دستشویی ما محل خروج آبجوش ابگرمکن بود و دایم اب جوش میریخت کف دستشویی و حمام و سُر میخوردیم... کمد لباس مون میله نداشت و لباسامون جای اویز با رختاویز نداشتن
نقاط قوت:
دسترسی به بازار برگزاری تور کیفیت و قیمت غذا برخورد خوب کارکنان
نقاط ضعف:
حمام و آب نامناسب سروصدا در اتاقهای مشرف به پاساژ
نقاط قوت:
برخورد نسبتا محترمانه پرسنل و موقعیت مکانی بسیار خوب هتل
نقاط ضعف:
کوچک بودن فضای رستوران. نامناسب بودن سرویس بهداشتی داخل اتاق ها و نیاز به بازسازی. نبودن میز و صندلی در اتاق با وجود فضای کافی.
نقاط قوت:
دسترسی به بازار برگزاری تور کیفیت و قیمت غذا برخورد خوب کارکنان
نقاط ضعف:
حمام و آب نامناسب سروصدا در اتاقهای مشرف به پاساژ
سلام. هتل در مرکز تجاری قرار داره و چسبیده به پاساژ فردوس یعنی فاصله اش با تمام پاساژهای بزرگ منطقه تجاری چند دقیقه پیاده روی است فقط و از این نظر خیلی خوب بود. صبحانه هم خوب بود. هر روز حلواهای خوشمزه سرو میشد و سه نوع هم غذای تخم مرغی داشت که هر روز تغییر می کرد. بقیه مخلفات صبحانه هم کامل و با کیفیت بود. پرسنل هم خیلی خوش اخلاق و با ادب بودند. فقط نکته منفی این بود که پرسنل بی تجربه بودند و علتش این بود که هتل دوساله افتتاح شده. تمام امکانات هتل خوب بود. رستوران هم قیمتش مناسب و با کیفیت بود و میشد با خیال راحت از غذاهاش استفاده کرد. در مجموع من خیلی راضی بود و مطمئنم در آینده بهتر هم خواهد شد. سرو صدای پاساژ هم اصلا آزار دهنده نبود و ما که راضی بودیم. سرعت اینترنت هم خوب بود.
نقاط قوت:
برخورد پرسنل بسیار عالی و خوب بود صبحانه متوسط رو یه خوب از نظر دسترسی به منطقه و امکانت عالی اتاق های بزرگ و خوب
نقاط ضعف:
اگر مثلا تعمیرات کوچک همیشگی باشه در هتل فکر میکنم کیفیت رو بالاتر میبره مثلا ایینه اتاق شکسته بود
سرويس بهداشتي اتاق ها از بهداشت مناسبي برخوردار نبود حمام آب در آن جمع مي شد. پاسخگويي كاركنان به مشكلات بسيار ضعيف بود. حوله ها بصورت پك بهداشتي نبود. نقطه قوت هتل صبحانه آن بود كه خوب و مرتب و با تنوع سرو مي شد.
نقاط قوت:
دسترسی آسان بهمنطقه آزا_ برخورد بسیار محترملنه پرسنل هتل
نقاط ضعف:
نداشتن اتاقک شیشه ای جهت اسحمام که باعث مستعمل شدن درب سرویس شده بود
من برای بار دوم این هتلو انتخاب کردم و باید بگم مثل قبل برخورد پرسنل واقعا عالی بود رستوران خوب و غذای کاملا خوشمزه و نزدیک بودن به مراکز خرید و اطاقهای بزرگ و تمیز از ویژگیهای این هتل بشمار میاد اگه قسد سفر دارید و دنبال هتلی با قیمت مناسب و امکانات خوب میگردید این هتل بهترین گزینه است
نقاط قوت:
بزرگ بودن اتاقها، فضاي سبز بسيار زيباي هتل،كافي شاپ خوب، نزديكي به مراكز خريد. قيمت مناسب نسبت به ساير هتلها. بخش پذيرش هم رفتار مودبانه و دوستانه اي داشتند.
نقاط ضعف:
-كيفيت پايين غذاي رستوران -كيفيت پايين خدمات خانه داري(بدليل كم تعداد بودن پرسنل) - رفتار غير دوستانه و سلام نكردن كاركنان رستوران(حتي يك لبخند هم نميزدند). بعضي از خوراكيهاي ميز صبحانه پس از تمام شدن شارژ نميشد و بعد از درخواست ميهمان و زمان طولاني شارژ ميشد. -در و پنجره اتاقها فاقد توري است و دري كه رو به بالكن مشترك همه اتاقهاست قفل نميشد. پايه يكي از صندلي ها و درب سطل زباله شكسته بود.تنها آباژور اتاق روشن نميشد و ساعت ديواري هم كار نمي كرد. از پكيج آب گرم كه داخل اتاق نصب شده آب نشت مي كرد روي ميز چوبي اي كه محل قرار گرفتن چمدان و... است(نصب پكيج در فضاي اتاق كمي عجيب و فاقد اصول ايمني است). سرويس بهداشتي خيلي ضعيف است و به هيج وجه در حد هتل چهار ستاره نيست. ضمنا هتل چهار ستاره بايد كتري برقي داشته باشد كه متاسفانه در اتاقها موجود نيست.
نقاط قوت:
بزرگ بودن اتاقها، فضاي سبز بسيار زيباي هتل،كافي شاپ خوب، نزديكي به مراكز خريد. قيمت مناسب نسبت به ساير هتلها. بخش پذيرش هم رفتار مودبانه و دوستانه اي داشتند.
نقاط ضعف:
-كيفيت پايين غذاي رستوران -كيفيت پايين خدمات خانه داري(بدليل كم تعداد بودن پرسنل) - رفتار غير دوستانه و سلام نكردن كاركنان رستوران(حتي يك لبخند هم نميزدند). بعضي از خوراكيهاي ميز صبحانه پس از تمام شدن شارژ نميشد و بعد از درخواست ميهمان و زمان طولاني شارژ ميشد. -در و پنجره اتاقها فاقد توري است و دري كه رو به بالكن مشترك همه اتاقهاست قفل نميشد. پايه يكي از صندلي ها و درب سطل زباله شكسته بود.تنها آباژور اتاق روشن نميشد و ساعت ديواري هم كار نمي كرد. از پكيج آب گرم كه داخل اتاق نصب شده آب نشت مي كرد روي ميز چوبي اي كه محل قرار گرفتن چمدان و... است(نصب پكيج در فضاي اتاق كمي عجيب و فاقد اصول ايمني است). سرويس بهداشتي خيلي ضعيف است و به هيج وجه در حد هتل چهار ستاره نيست. ضمنا هتل چهار ستاره بايد كتري برقي داشته باشد كه متاسفانه در اتاقها موجود نيست.
هتل خوبی بود
نقاط قوت:
دسترسی به دریا.کافه روباز.کیفیت خوراکی های کافه.تمیزی هتل
نقاط ضعف:
آبگرمکن اتاق مشکل داشت و استحمام با مشکل مواجه بود.
نقاط قوت:
برخورد بسیار خوب و محترمانه کارمندان هتل
نقاط ضعف:
تفاوت بسیار زیاد ظاهر و باطن هتل چشم انداز بسیار بد و زشت اتاق ها
موقعیت مکانی عالی هتل اتاق بازی برای بچه ها(با توجه به اینکه ما دوتا بچه داشتیم این ایتم هتل خیلی به نفع مون بود.) اندازه بزرگ با فضاهای کافی اتاق ها سرویس دهی و خدمات بسیار خوب بود صبحانه با توجه به داشتن نمادهای محلی، مثل نون صبحانه ای بنام "بوراته" و همینطور شیرچایی و حلوا برامون بسیارجالب بود. با توجه به اینکه ما زیاد اهل سفریم و قبل از سفر همه جوانب رو رصد می کنیم، این هتل رو (در مقایسه با هتل5ستاره شهر)با شک ، و صرفا بخاطر موقعیت مکانی و اتاق بازیش واسه بچه ها مون، انتخابش کردیم ولی در نهایت از انتخابمون بسیار راضی بودیم. طراحی داخلی اتاق ها کمی ضعیف هستن،پرده های زیاد و سرویس خواب ، حس اقامت هتل 4ستاره رو نمیدن ولی در کل با توجه به حال خوب گردشگر در چابهار زیبا، زندگی به راحتی جاریست و نمیشه سخت گیری کرد.
نقاط قوت:
دسترسی اسان به تمامی مراکز خرید پرسنل فوق العاده با ادب صبحانه عالی قیمت مناسب محیط ارام کافه دنج
نقاط ضعف:
ندارد.
نقاط قوت:
برخورد عالی پرسنل
نقاط ضعف:
قیمت بالا غذا کیفیت پایین غذا برداشتن امکانانی مثل چای ساز
داخل مرکز خرید .خیلی تمیز و مرتب.رستوران خوب .فضایی برا بازی بچه ها تعبیه شده بود و قیمت خیلی خوبی هم داشت
نقاط قوت:
مکان خوب ، نظم خوب ، برخورد خوب کارکنان
نقاط ضعف:
نداشتن لاندری، وجود مورچه زیاد در اتاق ها ، حیاط کوچک ، قیمت نسبتا زیاد ، کیفیت متوسط تا ضعیف غذا .
نقاط قوت:
راحتی و امکانات خوب و دسترسی عالی و نظافت خوب چشم انداز عالی برخورد پرسنل بسیار خوب
نقاط ضعف:
ناهماهنگی پرسنل بخش های مختلف خانه داری و پذیرش و رستوران صبحانه هتل تنوع پایینی داشت
نقاط قوت:
تمیزی اتاق ها
نقاط ضعف:
اینترنت بسیار ضعیف، کیفیت پایین رستوران هتل
نقاط قوت:
رفتار مناسب كاركنان،تهويه عالي راهروها،شهربازي و سرگرمي كودكان،موقعيت مكاني خوب
نقاط ضعف:
نداشتن كافي شاپ مناسب داخل هتل پاركينگ ظرفيت همه ماشينهاي مهمانها رو نداشت
نقاط قوت:
موقعیت نزدیک به بازار و پاساژ های منطقه آزاد
نقاط ضعف:
پنجره بعضی اتاقها (مثل اتاقی که به ما اختصاص داده بودند) دقیقا به بازار باز میشود و تا نیمه شب صداهای مزاحم زیادی برای استراحت و آرامش بوجود می آید.
نقاط قوت:
نظافت اتاق ها و هتل خوب بود نزدیکی به مراکز خرید قیمت خوب و کیفیت مناسب غذای رستوران میان وعده میوه خوب فضای اتاق ها خوب بود
نقاط ضعف:
ظرفیت پارکینگ برای تعطیلات نوروز بسیار کم بود تعداد میز ها و فضای رستوران و پرسنل رستوران برای تعداد بالای مسافرین در ایام نوروز بسیار بسیار کم بود( بخصوص هنگام صبحانه) نظافت میزهای رستوران خوب نبود بطوریکه بعد از ۲۴ ساعت رومیزی های کثیف عوض نشده بود
نقاط قوت:
درمرکز تجاری قراردارد
نقاط ضعف:
امکانات ضعیف
نقاط قوت:
1- برخورد محترمانه کارکنان و خدمه 2- تمیز بودن هتل 3- زیبا بودن فضای خارجی و کافی شاپ
نقاط ضعف:
1- نبود کتری برقی در اتاقها، علیرغم اینکه در وبسایت این هتل اعلام شده است 2- بدلیل راه رفتن افراد در بالکن مشترک (هنگام صحبت با موبایل و ...)، امکان کنار زدن پرده ها و حتی باز کردن درب بالکن (پنجره ها قابلیت باز شدن ندارند، اتاق 107) وجود نداشت و به همین خاطر هوای اتاق خفه بود. 3- کند بودن اینترنت در اتاق ها 4- نامناسب بودن آسانسور: تکان های شدید یک آسانسور که حس عدم امنیت را ایجاد می کرد و خراب بودن آسانسور دیگر و خارج از سرویس بودن آن طی 2 روز از اقامتم 5- بسته بودن کافی شاپ هتل، در روز جمعه، از صبح تا 4 بعد از ظهر! 6- کند بودن بیش از حد سرویس رسانی کافی شاپ
نقاط قوت:
هتل بسیار تمیزی بود رفتارکارکنان عالی بود اتاقها بزرگ و امکانات خوب بود
نقاط ضعف:
ویوی اتاقها متاسفانه رو به پاساژ و مغازه بود سرویسها آب گرم نداشتند
نقاط قوت:
برخورد خوب کارکنان
نقاط ضعف:
کیفیت پایین اتاقها وسرویسها
نقاط قوت:
ادب واحترام مناسب
نقاط ضعف:
عدم اطلاع مدیریت ازرزرو
نقاط قوت:
ادب واحترام مناسب
نقاط ضعف:
عدم اطلاع مدیریت ازرزرو
نقاط قوت:
مکان هتل
نقاط ضعف:
عدم پاسخگویی رزروشن ها عدم وجود وای فای در اتاق ها عدم وجود آب نوشیدنی روزانه کنترل تلویزیون با باتری سولفاته
نقاط قوت:
نزدیکی به مراکز خرید
نقاط ضعف:
خانه داری ضعیف کمبود برخی لوازم مانند بالشت
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل
نقاط ضعف:
قیمت بالای غذا
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل فردوس چابهار

مهمانان هتل فردوس چابهار در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل فردوس چابهار از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل فردوس چابهار بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل فردوس چابهار رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل فردوس چابهار را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.