هتل لاله چابهار

چابهار، انتهای بلوار امام خمینی، انتهای بلوار، رو به رو پارک الغدیر
2.8
امتیاز کاربران
41
نظرات کاربران

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل لاله چابهار

لاله-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
اقامت 24
292,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 مهر
شنبه
292,000
تومان
25 مهر
یکشنبه
292,000
تومان
26 مهر
دوشنبه
292,000
تومان
27 مهر
سه شنبه
292,000
تومان
28 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
29 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
30 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
1 آبان
شنبه
428,000
تومان
2 آبان
یکشنبه
428,000
تومان
3 آبان
دوشنبه
428,000
تومان
4 آبان
سه شنبه
428,000
تومان
علاءالدین
299,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 مهر
شنبه
299,000
تومان
25 مهر
یکشنبه
299,000
تومان
26 مهر
دوشنبه
299,000
تومان
27 مهر
سه شنبه
299,000
تومان
28 مهر
چهارشنبه
299,000
تومان
29 مهر
پنجشنبه
299,000
تومان
30 مهر
جمعه
299,000
تومان
1 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
هتل یار
300,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 مهر
شنبه
300,000
تومان
25 مهر
یکشنبه
300,000
تومان
26 مهر
دوشنبه
300,000
تومان
27 مهر
سه شنبه
300,000
تومان
28 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
29 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
30 مهر
جمعه
300,000
تومان
1 آبان
شنبه
545,000
تومان
2 آبان
یکشنبه
545,000
تومان
3 آبان
دوشنبه
545,000
تومان
4 آبان
سه شنبه
545,000
تومان
ای‌گردش
374,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 مهر
شنبه
374,000
تومان
25 مهر
یکشنبه
374,000
تومان
26 مهر
دوشنبه
374,000
تومان
27 مهر
سه شنبه
374,000
تومان
28 مهر
چهارشنبه
374,000
تومان
29 مهر
پنجشنبه
374,000
تومان
30 مهر
جمعه
374,000
تومان
1 آبان
شنبه
374,000
تومان
2 آبان
یکشنبه
374,000
تومان
3 آبان
دوشنبه
374,000
تومان
4 آبان
سه شنبه
374,000
تومان
لاله-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
اقامت 24
385,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 مهر
شنبه
385,000
تومان
25 مهر
یکشنبه
385,000
تومان
26 مهر
دوشنبه
385,000
تومان
27 مهر
سه شنبه
385,000
تومان
28 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
29 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
30 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
1 آبان
شنبه
567,000
تومان
2 آبان
یکشنبه
567,000
تومان
3 آبان
دوشنبه
567,000
تومان
4 آبان
سه شنبه
567,000
تومان
لاله-سوییت یکخوابه معمولی دونفره
سوییت یکخوابه معمولی دونفره
اقامت 24
527,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 مهر
شنبه
527,000
تومان
25 مهر
یکشنبه
527,000
تومان
26 مهر
دوشنبه
527,000
تومان
27 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
28 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
29 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
30 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
1 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 آبان
دوشنبه
781,000
تومان
4 آبان
سه شنبه
781,000
تومان
علاءالدین
530,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 مهر
شنبه
530,000
تومان
25 مهر
یکشنبه
530,000
تومان
26 مهر
دوشنبه
530,000
تومان
27 مهر
سه شنبه
530,000
تومان
28 مهر
چهارشنبه
530,000
تومان
29 مهر
پنجشنبه
530,000
تومان
30 مهر
جمعه
530,000
تومان
1 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
هتل یار
564,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 مهر
شنبه
564,000
تومان
25 مهر
یکشنبه
564,000
تومان
26 مهر
دوشنبه
564,000
تومان
27 مهر
سه شنبه
564,000
تومان
28 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
29 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
30 مهر
جمعه
564,000
تومان
1 آبان
شنبه
1,015,000
تومان
2 آبان
یکشنبه
1,015,000
تومان
3 آبان
دوشنبه
1,015,000
تومان
4 آبان
سه شنبه
1,015,000
تومان
ای‌گردش
679,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 مهر
شنبه
679,000
تومان
25 مهر
یکشنبه
679,000
تومان
26 مهر
دوشنبه
679,000
تومان
27 مهر
سه شنبه
679,000
تومان
28 مهر
چهارشنبه
679,000
تومان
29 مهر
پنجشنبه
679,000
تومان
30 مهر
جمعه
679,000
تومان
1 آبان
شنبه
679,000
تومان
2 آبان
یکشنبه
679,000
تومان
3 آبان
دوشنبه
679,000
تومان
4 آبان
سه شنبه
679,000
تومان
لاله-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
علاءالدین
385,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 مهر
شنبه
385,000
تومان
25 مهر
یکشنبه
385,000
تومان
26 مهر
دوشنبه
385,000
تومان
27 مهر
سه شنبه
385,000
تومان
28 مهر
چهارشنبه
385,000
تومان
29 مهر
پنجشنبه
385,000
تومان
30 مهر
جمعه
385,000
تومان
1 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
385,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 مهر
شنبه
385,000
تومان
25 مهر
یکشنبه
385,000
تومان
26 مهر
دوشنبه
385,000
تومان
27 مهر
سه شنبه
385,000
تومان
28 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
29 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
30 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
1 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 آبان
یکشنبه
567,000
تومان
3 آبان
دوشنبه
567,000
تومان
4 آبان
سه شنبه
567,000
تومان
هتل یار
406,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 مهر
شنبه
406,000
تومان
25 مهر
یکشنبه
406,000
تومان
26 مهر
دوشنبه
406,000
تومان
27 مهر
سه شنبه
406,000
تومان
28 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
29 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
30 مهر
جمعه
406,000
تومان
1 آبان
شنبه
730,000
تومان
2 آبان
یکشنبه
730,000
تومان
3 آبان
دوشنبه
730,000
تومان
4 آبان
سه شنبه
730,000
تومان
ای‌گردش
494,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 مهر
شنبه
494,000
تومان
25 مهر
یکشنبه
494,000
تومان
26 مهر
دوشنبه
494,000
تومان
27 مهر
سه شنبه
494,000
تومان
28 مهر
چهارشنبه
494,000
تومان
29 مهر
پنجشنبه
494,000
تومان
30 مهر
جمعه
494,000
تومان
1 آبان
شنبه
494,000
تومان
2 آبان
یکشنبه
494,000
تومان
3 آبان
دوشنبه
494,000
تومان
4 آبان
سه شنبه
494,000
تومان
لاله-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
اقامت 24
497,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 مهر
شنبه
497,000
تومان
25 مهر
یکشنبه
497,000
تومان
26 مهر
دوشنبه
497,000
تومان
27 مهر
سه شنبه
497,000
تومان
28 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
29 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
30 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
1 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 آبان
دوشنبه
738,000
تومان
4 آبان
سه شنبه
738,000
تومان
علاءالدین
499,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 مهر
شنبه
499,000
تومان
25 مهر
یکشنبه
499,000
تومان
26 مهر
دوشنبه
499,000
تومان
27 مهر
سه شنبه
499,000
تومان
28 مهر
چهارشنبه
499,000
تومان
29 مهر
پنجشنبه
499,000
تومان
30 مهر
جمعه
499,000
تومان
1 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
ای‌گردش
642,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 مهر
شنبه
642,000
تومان
25 مهر
یکشنبه
642,000
تومان
26 مهر
دوشنبه
642,000
تومان
27 مهر
سه شنبه
642,000
تومان
28 مهر
چهارشنبه
642,000
تومان
29 مهر
پنجشنبه
642,000
تومان
30 مهر
جمعه
642,000
تومان
1 آبان
شنبه
642,000
تومان
2 آبان
یکشنبه
642,000
تومان
3 آبان
دوشنبه
642,000
تومان
4 آبان
سه شنبه
642,000
تومان
لاله-سوییت دوخوابه رویال چهارنفره
سوییت دوخوابه رویال چهارنفره
علاءالدین
599,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 مهر
شنبه
599,000
تومان
25 مهر
یکشنبه
599,000
تومان
26 مهر
دوشنبه
599,000
تومان
27 مهر
سه شنبه
599,000
تومان
28 مهر
چهارشنبه
599,000
تومان
29 مهر
پنجشنبه
599,000
تومان
30 مهر
جمعه
599,000
تومان
1 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
هتل یار
605,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 مهر
شنبه
605,000
تومان
25 مهر
یکشنبه
605,000
تومان
26 مهر
دوشنبه
605,000
تومان
27 مهر
سه شنبه
605,000
تومان
28 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
29 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
30 مهر
جمعه
605,000
تومان
1 آبان
شنبه
1,150,000
تومان
2 آبان
یکشنبه
1,150,000
تومان
3 آبان
دوشنبه
1,150,000
تومان
4 آبان
سه شنبه
1,150,000
تومان
ای‌گردش
767,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 مهر
شنبه
767,000
تومان
25 مهر
یکشنبه
767,000
تومان
26 مهر
دوشنبه
767,000
تومان
27 مهر
سه شنبه
767,000
تومان
28 مهر
چهارشنبه
767,000
تومان
29 مهر
پنجشنبه
767,000
تومان
30 مهر
جمعه
767,000
تومان
1 آبان
شنبه
767,000
تومان
2 آبان
یکشنبه
767,000
تومان
3 آبان
دوشنبه
767,000
تومان
4 آبان
سه شنبه
767,000
تومان

امکانات اتاق های هتل لاله چابهار

سالن کنفرانس
زمين تنيس
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
سالن همايش
جكوزی
اجاره ماشين
خدمات باربري
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
سالن تشريفات
آتلیه
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
سالن جشن و مراسم و عروسی
روزنامه رایگان
رستوران در هتل
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
كتابخانه
صندوق امانات در لابی
پارک کودک
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
زمین ورزشی
فضائی برای پياده روی
لباسشویی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
صبحانه در اتاق
روم سرويس 24 ساعته
سالن كنفرانس
اتاق جلسات
دسترسی به دریا
پرینتر
شام در اتاق
مسلط به زبان اردو
اب معدنی رایگان
حوله حمام
دمپایی یکبار مصرف
سیستم گرمایش
کارت هوشمند درب اتاق
دمپایی حمام
کف پوش موکت
ip tv
رمپ
کارت هوشمند درب اتاق ها
رخت آویز
اینترنت در اتاق
یخچال
مینی بار
حوله
دمپایی
تلفن
نمای دريا
فضای سبز
تلویزیون lcd
ميز
پنجره
لوازم بهداشتی
Business Center
صندوق امانات
لابی
رستوران
تلويزيون در لابی
مبل
خشکشویی
باغچه
خدمات بيدار باش
خدمات اتو
فكس
نمای خیابان
صبحانه در اتاق
تلويزيون LED در لابی
نمای رو به حیاط
كافی شاپ
سالن كنفرانس
زنگ هشدار
تلفن در لابی
آسانسور
سونا
اینترنت در اتاق
سالن همایش
نمازخانه
اعلام حریق
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سیستم تهویه مطبوع
یخچال
رستوران
ماهواره
سالن اجتماعات
اینترنت در لابی
رمپ جهت ویلچر معلولین
سیستم گرمایشی سرمایشی
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
صندوق امانات
تلویزیون
بالکن
کافی شاپ 24 ساعته
دستگاه واکس کفش
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
اطفای حریق
سرویس فرنگی
پاركينگ
دستگاه خودپرداز
اينترنت در لابی
مسلط به زبان انگليسی
روم سرويس
آژانس مسافرتی
تاکسی سرویس شبانه روزی
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
اتاق چمدان
کمد لباس
فكس
استخر سرپوشیده
حمام
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
مینی بار
وسایل بدنسازی
فروشگاه
خدمات خشکشویی
سیستم سرمایش
كافی شاپ
تلويزيون LED در لابی
نهار در اتاق
اینترنت در قسمت لابی
آرایشگاه
حوله
تلفن
دمپایی
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
خدمات تور
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
غذای دریایی
اباژور
خشکشویی
پله اضطراری
اتاق بازی
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
حمام

آدرس هتل لاله چابهار روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل لاله چابهار

(41 نظر)
نقاط قوت:
روبروی دریاست و صبحانه خوبی داشت البته شیر نداشت
نقاط ضعف:
روبروی دریاست و صبحانه خوبی داشت البته شیر نداشت
هتل متوسط روبه خوبی بود
صبحانه خوب بود. رفتار پرسنل قابل قبول بود. امکانات هتل با توجه به هزینه ای که می کنید معقول است.
هتل تمیز بود با آب شور استحمام می‌کردم صبحانه خوب بود کیفیت غذا جالب نبود
رسپشن هتل شبها درب هتل را می بندد و می خوابد. مهمان بی خبر از وضعیت شب پشت درب هتل می ماند و راهی برای خبر کردن رسپشن ندارد
نقاط قوت:
توجه به تذکرات توسط مدیریت هتل.
نقاط ضعف:
۳ ستاره هم با ارفاق به این هتل باید داد.غذای رستوران خیلی بد و بی کیفیت.عدم تعویض ملافه ها در مدت ۴ روز اقامت ،حتی در صورت درخواست سرویس اتاق.یخچال بسیار کوچک.نظافت سرویس بهداشتی وحمام ضعیف.
خیلی بد این قیمت توچابهار انتخابی ندارید ولی هتل شبیه۴ستاره نبود تهش ٢ فرسوده درحد هتل دهه ٧٠ صبحانه ۴قلم:املت،نیمرو،لوبیا و عدسی با ۴ تا پنیر ومربا
در توالت قفل نداره، خدمات ضعيفه. اتاقا در حد عادين
نقاط قوت:
پرسنل خوب نزدیک به مرکز شهر نزدیک به اسکله تهویه خوب حیاط خوب
نقاط ضعف:
در حد هتل دو ستاره تمیز نبودن ملحفه و اتاق تمیز نبودن سرویس و حمام مدیریت بسیار بد عدم استرداد وجه در صورت کنسلی دور بودن به منطقه آزاد و مراکز خرید نداشتن تنوع در صبحانه قدیمی بودن و کهنه بودن وسایل موکت و شیر آلات
نقاط قوت:
رفتار نیروی ها خوب بود نزدیک به اب بود
نقاط ضعف:
صبحانه خوب نبود سخت هتل قدیمی بود و باز سازی خوب انجام نشده بود دستشویی بو میداد ، اب سرد و گرم میشد به قیمتش نمی ارزید
فشار آب حمام ضعیف صبحانه در حد مسافرخانه . واقعا ضعیف بود.. من به همین راحتی ایراد نمیگیرم ولی واقعا ضعیف بود کیفیت غذا هتل افتضاح با اون قیمت های در حد رستوران خلیج ولی کارکنان خوش برخورد و مهمان نواز...
نقاط قوت:
لابی زیبا و فضای بیرونی مناسب
نقاط ضعف:
اصلا در حد ۴ ستاره نیست. اتاقهای مستهلک، تختهای کهنه، رستوران نامناسب و بوی نامطبوع اتاقها
هتل بسیار کثیف در حد 1 ستاره امکانات خیلی پایین. هیچ امکاناتی در هتل اتاق دونفره یک حوله نداشتن فلاسک و هیچ خوراکی در اتاق
نقاط قوت:
موقعیت مکانی و پرسنل با ادب و مهربان
نقاط ضعف:
اتاقها در مقایسه با هتلهای چهارستاره دیگر متاسفانه در حد زیر سه ستاره بود(نمیخواهم بگویم مسافرخانه) صبحانه خیلی ضعیف ولی کلیه پرسنل عالی بودن
نقاط قوت:
بسیار بد در حد مسافرخانه
نقاط ضعف:
بسیار بد در حد مسافرخانه
در حد مسافرخانه های داغون اتاق کوچک صبحانه در حد بسیار بد
نقاط قوت:
استخر دربست، ویوی خوب
نقاط ضعف:
استخر دربست، ویوی خوب
هتل لاله چابهار در حد مسافرخونه هم نیست. من اصلا راضی نبودم. رفتار پرسنل و بوی بد هتل خیلی توی ذوق میزنه
یه هتل قدیمی نزدیک ساحل چابهار یخورده از مراکز تجاری و خرید دوره کارکنان خوب
ضعف مدیریت ، نداشتن آب تصفیه، نامطبوع بودن اتاق و لابی، نداشتن قهوه در کافی شاپ به علت خرید روزانه،کلا هتل در حد دو ستاره میباشد فقط از کارمندان مهربان و دلسوز کمال تشکر رادارم .تاریخ آذر ماه 98
با سلام: برخورد کارکنان خیلی خوب بود. - دستشویی بینهایت بوی فاضلاب میداد - پرده ها ضخیم نبود به همین دلیل صبح ها نور آفتاب نمیگذاشت که بخوابی - روز سوم ساعت 9 صبح چایی تموم شده بود که با کلی اصرار یک قوری از کافی شاپ آوردند. - اگر دریا دوست داریم موقعیت هتل بسیار عالی هست ولی اگر بازار دوست دارید باید با تاکسی که کرایه اش 7000 تومان است به مارکز خرید بروید. (هتل فردوسی از نظر مرکز خرید فوق العاده است)
چابهار دو تا هتل خوب داره که هتل لاله داخل شهر و هتل لیپار با 10 دقیقه فاصله از شهر کاقع شده.هتل لاله هتل تر و تمیزیه،محلش کنار دریاست و به راحتی میتونید شب در پارک ساحلی قدم بزنید.این هتل بیلیارد و استخر هم داره.کافی شاپ هم داره.کیفیت هتل در کل خوبه و توصیه میکنم.
شیک، مجلسی و عآلی
نقاط قوت:
هتل لاله چابهار بسیار عالی برخورد پرسنل خیلی خوب بود نسبت به قیمتش خدمات دهیشون خوب بود
نقاط ضعف:
نداشت
ممنون از اطلاعات خوبتون قیمت ها برای رزرو با تعداد بالا یرای سفر کاری تخفیف ویژه هم دارد؟؟؟؟
برخورد پرسنل خوب، دسترسی داخل شهر و رستورانها خوب، با قسمت منطقه آزاد و مراکز خرید منطقه آزاد یه ربع با ماشین راهه درمجموع هتل خوبیه، ویو به دریا هم داره
خیلی گرانه
خوب بود ولی با این قیمت
خوب و مودب بودن
تمیزی هتل و برخورد کارکنان خیلی خوب و مودبانه بود ولی تنها ایراد و بزرگترین مشکل هتل این بود که در مدت زمان یک شب اقامتی که من در آن هتل داشتم آب هتل قطع شد و کارمندانش گفتند که لوله آب ترکیده است و این مسئله من را خیلی اذیت کرد چون برای یک دست و صورت شستن ساده هم مشکل داشتم.
برخورد کارکنان و موقعیت هتل خوب بود. ولی صبحانه هتل بسیار ضعیف بود. اتاق ها تمیز بود ولی در حد یک هتل سه ستاره
تجهیزات داخل اتاق مثل شیرآلات سرویس بهداشتی دستگاههای تهویه و مبلمان داخلی اتاق ها فرسوده هستند و در حد و اندازه یک هتل چهار ستاره نیست. هتل فاقد سالن ورزش و استخر می باشد
نقاط قوت:
نزدیکی به شهر اتاقهای بزرگ
نقاط ضعف:
آب شیر ، شور و غیر قابل استفاده اتاقها کمی قدیمی و از مد افتاده صبحانه کاملا معمولی
متاسفانه هر ماه شاهد افت بيشتر اين هتل هستيم بي حوصله بودن پرسنل در سرويس دهي ، فرسودگي لوله كشي هتل....
کیفیت نسبتا پایین نظافت
همه چیز خیلی معمولی بود مثل هتل ۳ ستاره
این هتل رو برای مهمانم رزرو کرده بودم و مهمانم از اقامتشون رضایت کامل داشتند
مشکل خاصی توی هتل نبود اما به نسبت هزینه که گران بود، توقع بیشتری از هتل داشتم.
حمید رحمانی مقدم نمره عالی را برای هتل لاله چابهار انتخاب کرده است
با وجود اینکه هتل قدیمی هست، اما همه چیز خوب بود و از اقامت در این هتل راضی هستم.
نقاط قوت:
برخورد مناسب کارکنان هتل نظافت و رعایت بهداست قابل قبول پاسخگو بودن پرسنل هتل
نقاط ضعف:
عدم برنامه ریزی مناسب تحویل اطاقها
اتاق ها كوچك و كم نور بودند. سرويس بهداشتي ها خيلي فرسوده بودند.
خیلی معمولی و متوسط بود
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل لاله چابهار

مهمانان هتل لاله چابهار در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل لاله چابهار از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل لاله چابهار بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل لاله چابهار رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل لاله چابهار را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.