آب و هوای نیک شهر

شنبه
29 اردیبهشت
نیک شهر
33 oC
1.86km/h
یکشنبه
39oC
29oC
دوشنبه
40oC
29oC
سه‌شنبه
41oC
30oC
چهارشنبه
42oC
30oC
پنج‌شنبه
43oC
31oC

نقشه نیک شهر