آب و هوای خرم آباد

پنجشنبه
06 آبان
خرم آباد
9 oC
1.54km/h
جمعه
18oC
14oC
شنبه
17oC
15oC
یکشنبه
18oC
15oC
دوشنبه
19oC
16oC
سه شنبه
17oC
17oC

نقشه خرم آباد