آب و هوای خرم آباد

پنجشنبه
29 اردیبهشت
خرم آباد
21 oC
2.91km/h
جمعه
23oC
15oC
شنبه
17oC
14oC
یکشنبه
22oC
15oC
دوشنبه
27oC
20oC
سه شنبه
21oC
20oC

نقشه خرم آباد