هتل سالیز خرم آباد

خرم آباد، میدان امام خمینی، خیابان کاکاوند
3.5
امتیاز کاربران
48
نظرات کاربران

معرفی هتل سالیز خرم آباد

هتل سه ستاره سالیز در سال ۱۳۸۹ در خیابان کاکاوند شهر خرم آباد تاسیس و به بهره برداری رسید و در سال ۱۳۹۵ بازسازی بر روی بخش های مختلف از جمله اتاق ها و رستوران هتل صورت گرفت. این هتل از موقعیت مکانی مناسبی در مرکز شهر، جهت دسترسی آسان مهمانان گرامی برخوردار می باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل سالیز خرم آباد

ظرفیت 2 نفر

دو تخته دابل
اسنپ تریپ
272,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 بهمن
سه شنبه
272,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
272,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
272,000
تومان
8 بهمن
جمعه
272,000
تومان
9 بهمن
شنبه
272,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
272,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
272,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
272,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
272,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
272,000
تومان
15 بهمن
جمعه
272,000
تومان
دو تخته
ای‌گردش
277,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 بهمن
سه شنبه
277,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
277,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
277,000
تومان
8 بهمن
جمعه
277,000
تومان
9 بهمن
شنبه
277,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
277,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
277,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
277,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
277,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
277,000
تومان
15 بهمن
جمعه
277,000
تومان
دو تخته
علاءالدین
323,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 بهمن
سه شنبه
323,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
323,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
323,000
تومان
8 بهمن
جمعه
323,000
تومان
9 بهمن
شنبه
323,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
323,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
323,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
323,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
323,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
323,000
تومان
15 بهمن
جمعه
323,000
تومان
دوتخته - دبل
هتل یار
323,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 بهمن
سه شنبه
323,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
323,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
323,000
تومان
8 بهمن
جمعه
323,000
تومان
9 بهمن
شنبه
323,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
323,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
323,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
323,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
323,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
323,000
تومان
15 بهمن
جمعه
323,000
تومان
دوتخته - توئین
هتل یار
323,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 بهمن
سه شنبه
323,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
323,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
323,000
تومان
8 بهمن
جمعه
323,000
تومان
9 بهمن
شنبه
323,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
323,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
323,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
323,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
323,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
323,000
تومان
15 بهمن
جمعه
323,000
تومان
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
323,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 بهمن
سه شنبه
323,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
323,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
323,000
تومان
8 بهمن
جمعه
323,000
تومان
9 بهمن
شنبه
323,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
323,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
323,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
323,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
323,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
323,000
تومان
15 بهمن
جمعه
323,000
تومان
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
323,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 بهمن
سه شنبه
323,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
323,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
323,000
تومان
8 بهمن
جمعه
323,000
تومان
9 بهمن
شنبه
323,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
323,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
323,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
323,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
323,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
323,000
تومان
15 بهمن
جمعه
323,000
تومان
دو تخته تویین
اسنپ تریپ
348,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 بهمن
سه شنبه
348,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
348,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
348,000
تومان
8 بهمن
جمعه
348,000
تومان
9 بهمن
شنبه
348,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
348,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
348,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
348,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
348,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
348,000
تومان
15 بهمن
جمعه
348,000
تومان
ظرفیت 3 نفر

سه تخته
ای‌گردش
375,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 بهمن
سه شنبه
375,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
375,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
375,000
تومان
8 بهمن
جمعه
375,000
تومان
9 بهمن
شنبه
375,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
375,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
375,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
375,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
375,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
375,000
تومان
15 بهمن
جمعه
375,000
تومان
سه تخته - دبل+سینگل
هتل یار
449,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 بهمن
سه شنبه
449,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
449,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
449,000
تومان
8 بهمن
جمعه
449,000
تومان
9 بهمن
شنبه
449,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
449,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
449,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
449,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
449,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
449,000
تومان
15 بهمن
جمعه
449,000
تومان
سه تخته - 3 تخت سینگل
هتل یار
449,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 بهمن
سه شنبه
449,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
449,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
449,000
تومان
8 بهمن
جمعه
449,000
تومان
9 بهمن
شنبه
449,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
449,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
449,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
449,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
449,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
449,000
تومان
15 بهمن
جمعه
449,000
تومان
سه تخته
علاءالدین
449,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 بهمن
سه شنبه
449,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
449,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
449,000
تومان
8 بهمن
جمعه
449,000
تومان
9 بهمن
شنبه
449,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
449,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
449,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
449,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
449,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
449,000
تومان
15 بهمن
جمعه
449,000
تومان
اتاق سه تخته
اقامت 24
449,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 بهمن
سه شنبه
449,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
449,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
449,000
تومان
8 بهمن
جمعه
449,000
تومان
9 بهمن
شنبه
449,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
449,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
449,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
449,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
449,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
449,000
تومان
15 بهمن
جمعه
449,000
تومان
سه تخته
اسنپ تریپ
488,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 بهمن
سه شنبه
488,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
488,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
488,000
تومان
8 بهمن
جمعه
488,000
تومان
9 بهمن
شنبه
488,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
488,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
488,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
488,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
488,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
488,000
تومان
15 بهمن
جمعه
488,000
تومان
ظرفیت 4 نفر

چهارتخته
ای‌گردش
471,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 بهمن
سه شنبه
471,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
471,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
471,000
تومان
8 بهمن
جمعه
471,000
تومان
9 بهمن
شنبه
471,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
471,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
471,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
471,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
471,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
471,000
تومان
15 بهمن
جمعه
471,000
تومان
چهار تخته
علاءالدین
559,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 بهمن
سه شنبه
559,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
559,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
559,000
تومان
8 بهمن
جمعه
559,000
تومان
9 بهمن
شنبه
559,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
559,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
559,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
559,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
559,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
559,000
تومان
15 بهمن
جمعه
559,000
تومان
چهارتخته - دبل+2 سینگل
هتل یار
559,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 بهمن
سه شنبه
559,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
559,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
559,000
تومان
8 بهمن
جمعه
559,000
تومان
9 بهمن
شنبه
559,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
559,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
559,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
559,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
559,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
559,000
تومان
15 بهمن
جمعه
559,000
تومان
اتاق چهار تخته
اقامت 24
559,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 بهمن
سه شنبه
559,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
559,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
559,000
تومان
8 بهمن
جمعه
559,000
تومان
9 بهمن
شنبه
559,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
559,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
559,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
559,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
559,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
559,000
تومان
15 بهمن
جمعه
559,000
تومان
چهارتخته - 4 تخت سینگل
هتل یار
559,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 بهمن
سه شنبه
559,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
559,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
559,000
تومان
8 بهمن
جمعه
559,000
تومان
9 بهمن
شنبه
559,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
559,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
559,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
559,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
559,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
559,000
تومان
15 بهمن
جمعه
559,000
تومان
چهار تخته
اسنپ تریپ
610,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 بهمن
سه شنبه
610,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل سالیز خرم آباد

آسانسور
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
چايخانه سنتی
تلويزيون LCD در لابی
جكوزی
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات پزشكي
سالن چند منظوره
سالن بيليارد
رستوران بام
لباسشویی
گشت نیم روزی
ترانسفر برگشت با هزینه
روم سرويس
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
زمین ورزشی
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمين تنيس
رستوران سنتی
كافی شاپ
سالن چند منظوره
خدمات بيدار باش
خدمات اتو
فكس
نمای کوچه
نمای خیابان
محلی برای نشستن
هماهنگ کننده تور
ميز
رخت آویز
اینترنت در اتاق
یخچال
حوله
دمپایی
تلفن
خشکشویی
مبل
بازی ویدئویی
پارکینگ در هتل
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
رستوران فست فود
اینترنت با سرعت بالا
پارکینگ در اطراف هتل
صندوق امانات در لابی
تلويزيون در لابی
پنجره
کپسول آتش‌نشانی در لابی
Business Center
صندوق امانات
لابی
تلويزيون LCD در لابی
اينترنت در لابی
پاركينگ
نمازخانه
دستگاه خودپرداز
تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
اعلام حریق
تبديل ارز
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
خشکشویی (لاندری)
اينترنت در اتاق
اینترنت در لابی
فتوکپی
اتاق چمدان
دستگاه واکس کفش
سرویس بهداشتی ایرانی
آژانس مسافرتی
سرویس فرنگی
مسلط به زبان انگليسی
ماهواره
ماساژ
خدمات خشکشویی
فروشگاه
مرکز خرید
اینترنت
کافی شاپ
تلفن در اتاق
خشکشویی
آرایشگاه
اینترنت در قسمت لابی
لابی
حمام
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
وسایل بدنسازی
اتاق سیگار
اطفای حریق
تالار پذیرایی
گشت غیررایگان
کافی‌شاپ
حوله
دمپایی
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
خدمات تور
روزنامه
اتاق بازی
فضای سبز
سالن ورزشی
تلفن
اینترنت رایگان و محدود در لابی
پله اضطراری
رستوران ایرانی
حمام

آدرس هتل سالیز خرم آباد روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل سالیز خرم آباد

(48 نظر)
نقاط قوت:
خوش جا،قیمت مناسب
نقاط ضعف:
خوش جا،قیمت مناسب
نقاط قوت:
ورودی زیبا
نقاط ضعف:
ورودی زیبا
ضایعات تابلو برق و کمد پارسال که رفتم هنوز تو راهرو بود 🤗🤗🤗😅
نقاط قوت:
دسترسی به مرکز شهر
نقاط ضعف:
دسترسی به مرکز شهر
یک شب اقامت داشتم جای دنج و تمیزی بود
نقاط قوت:
دسترسی به مرکز شهر ...برخورد مناسب کارکنان
نقاط ضعف:
عدم وجود پارکینک در خود هتل ...از پارکینگ عمومی نزدیک هتل استفاده میکردیم ...اسانسور در بین طبقات بود و پله خور داشت ....دوساعتی هم آب قطع شد ...درمجموع متوسط بود
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل موقعیت خوب غذای خوب
نقاط ضعف:
اتاقها معمولی عدم‌نظافت مناسب اتاقها و رعایت نکات بهداشتی در برابر کرونا
نقاط قوت:
برخورد عالی کارکنان. غذای خوب رستوران نظافت مناسب
نقاط ضعف:
ایستگاه آسانسور در نیم طبقه ها می باشد از طبقه همکف ۷ پله باید بالا بری تا سوار آسانسور بشی در هر نیم طبقه هم ۷ پله باید بالا بری تا به طبقه خود برسی
نقاط قوت:
دسترسی وتمیزی متوسط
نقاط ضعف:
دسترسی وتمیزی متوسط
در مجموع نسبت به قیمت خوبه
نقاط قوت:
تمیز . موقعیت عالی . نوع برخورد . سکوت
نقاط ضعف:
چون رنگ دیوارها تیره بود بنظرم اگه از رنگ روشن استفاده بشه خیلی بهتره و دلنشین تره
نقاط قوت:
تمیز بودن
نقاط ضعف:
تمیز بودن
قیمت مناسبتری داشته باشند بهتره
من دو شب در این هتل اقامت داشتم، امکانات معمولی، صبحانه ضعیف یا بهتر بگم بد، راه پله و آسانسور کثیف، قیمت نامناسب (ولی خب تو ایران همینه دیگه)، دستمال توالت قبلی عوض نشده بود و نصفه بود.رو بالشی ها موهای ریز داشت البته کلا ما هر جا میریم روبالشی و ملافه میبریم، نکات مثبت:موقعیت مکانی خوب و دسترسی به نقاط مهم و اسپیلیت اتاق خوب بود، بر خورد کارکنان هم خوب بود.
نقاط قوت:
از همه نظر بسیار عالی بود
نقاط ضعف:
فاقد نکته منفی
نقاط قوت:
مطلوب بود
نقاط ضعف:
موردی نبود
برای چندمین باری هست که این هتل را رزرو میکنم . با توجه به قیمت و موقعیت مکانی هتل مناسبی هست و به دوستان معرفی میکنم . ممنون
صبحانه نسبت به هتلهای ۳ ستاره واقعا ضعیف و دور از انتظار بود نظافت سرویس بهداشتی ضعیف ،تختها سرو صدا داشت برخورد پرسنل خوب محل هتل خو
نقاط قوت:
۱_ پرسنل بسیار خوش برخورد و مودب ۲_ کیفیت و قیمت مناسب غذاها ۳_ تمیزی کل محیط هتل
نقاط ضعف:
۱_ عدم تنوع و عدم تغییر روزانه غذای صبحانه
من با خانواده و دو تا بچه رفتم خرم آباد. اولین بارم بود. بخاطر پارکینگ ماشین، این هتل را انتخاب کردم. در اولین برخورد ، یک نفر نیومد تا کمکم کنه ، بتونم چمدانها را بیارم داخل هتل و داخل اتاق. پارکینگش عمومی بود و همه نوع ماشین حتی خاور سنگین هم پارک میکرد و برای خارج کردن ماشین باید کلی وایستی تا ماشینهایی که جلوی شما هستن رو جابجا کنن. هتل ، نه صبحانه درست و حسابی داشت و نه شام و ناهار. ملافه ها تمیز نبود. یک لحظه با ماشین جلوی هتل وایستی ، همسایه هاش شاکی میشن. حتی موقع تحویل اتاق هم کسی کمک نکرد تا چمدانهام رو جابجا کنم. در حالیکه همه کارکنانش میدیدن که بچه کوچک همراهم هستش. آسانسور کوچک سه نفره اصلا جا برای مسافر و بار نداشت. جلوی هتل ، سپر ماشین صفرم آسیب دید و کلا خاطره بد اونجا رو تکمیل کرد.
در حد مسافرخانه های بین راهی بوی بسیار نامطبوع اتاقها سر و صدای اضافه و طولانی مدت در اتاقها ( حتی در ساعات نیمه شب ) وضعیت بسیار نامناسب بهداشت اتاقها، حوله ها، تختها و سرویس مثلاً بهداشتی عدم وجود پریز برق در اتاق ( به تعداد مناسب ) ساعت نامناسب سرو صبحانه برخورد غیرمسئولانه پرسنل پذیرش در بدو ورود
هتل خوبی و من خوشم اومد
نقاط قوت:
در کل خوب بود
نقاط ضعف:
موقعیت فیزیکی ساختمان خوب نبود
نقاط قوت:
همه چی عالی بود
نقاط ضعف:
هیچ نکته منفی نداشت
سلام اين هتل به نسبت قيمت و همچنين در مقايسه با يك هتل ديگر در خرم آباد كه از لحاظ رتبه بندي هتل ها بالاتر هم بود، بسيار خوب بوده و سرويس دهي بسيار عالي وسريع بود، اتاق نسبتا بزرگ و خوب و نظافت هم انصافا خيلي خوب بود. ممنون از پرسنل و مديريت هتل ساليز
هتل نسبتا خوبی در شهر نسبت ب بقیه هتلها
اگر پارکینگ خودرو برای شما اهمیتی نداره،بدون شک یکی از بهترین هتلهای خرم آبادهنداشتن پارکینگ خودرو،یک پارکینگ عمومی در ۱۰۰ متری هتل هست البته
بسیار از همه نظر مناسب بود
بسیار خوب و فراتر از انتظارم بود.قیمت مناسب و برخورد کارکنان دوستانه بود ضمناً اتاقها بزرگ و پاکیزه بود.
به نسبت هتل سه ستاره امکانات ارائه شده کم بود ملافه ها تمیز ولی کوچک بود طوری که زیر بدن جمع میشد . حوله های حمام تمیز ولی قدیمی بود . ولی مهمتر از همه اینکه پریز های برق در ارتفاع دو متری از سطح زمین قرار داشت و برای استفاده سیم رابط داشت .
معمولی
در پذیرش و رستوران، کارکنان، بسیار خوب و مؤدب بودند. نمازخانه به عنوان خوابگاه مورد استفاده قرار گرفته بود. پارکینگ و کارکنانش خوب بود. Wifi فقط در لابی جواب میداد.
معمولی...
در پذیرش و رستوران، کارکنان، بسیار خوب و مؤدب بودند. نمازخانه به عنوان خوابگاه مورد استفاده قرار گرفته بود. پارکینگ و کارکنانش خوب بود. Wifi فقط در لابی جواب میداد....
مشکلی که خیلی اذیت کننده بود، بوی زننده دستشویی بود که با وجود تهویه روشن، اما بو همچنان در اتاق بود و برطرف نشد. بقیه موارد خوب هست
نقاط قوت:
خوب
نقاط ضعف:
-
نقاط قوت:
همه چی خوب بوده
نقاط ضعف:
موردی ندیدم
اين هتل رو به كسي پيشنهاد نميكنم ، واقعاً متاسفم بابت ستاره هايي كه مثل آب به هتلهاي ايران ميدن. ملافه زمان تحويل پر از مو ، صبحانه ساده ، آب در حمام پايين نميرفت ، پريز برق اضافه تو اتاق نبود دصترسي به پاركينگ بد ، آسانسور كوچك ، كافي شاپ هتل هنوز بلد نيست يه قهوه فرانسه سرو كنه ديگه تا تهش رو بريد ...
اين هتل رو به كسي پيشنهاد نميكنم ، واقعاً متاسفم بابت ستاره هايي كه مثل آب به هتلهاي ايران ميدن. ملافه زمان تحويل پر از مو ، صبحانه ساده ، آب در حمام پايين نميرفت ، پريز برق اضافه تو اتاق نبود دصترسي به پاركينگ بد ، آسانسور كوچك ، كافي شاپ هتل هنوز بلد نيست يه قهوه فرانسه سرو كنه ديگه تا تهش رو بريد ......
همه چیز نسبتان خوب بود مخصوصا خانم های در پذیرش
همه چیز نسبتان خوب بود مخصوصا خانم های در پذیرش...
نقاط قوت:
نزدیکی و دسترسی آسان به بازار و مراکز خرید چشم انداز زیبا به شهر و قلعه فلک الافلاک پرسنل مودب و مجرب در کل انتظاراتی که از یک هتل سه ستاره میرفت خوب بود
نقاط ضعف:
میز بار صبحانه هتل بسیار محدود بود جانمایی تخت دبل زیر پنجره مناسب نیست.
مشکلی که خیلی اذیت کننده بود، بوی زننده دستشویی بود که با وجود تهویه روشن، اما بو همچنان در اتاق بود و برطرف نشد. بقیه موارد خوب هست...
برخی اتاقهای دو تخته توالت حمام بسیار کوچکی دارد که دوش حمام بر روی کاسه توالت است و عملا حمام کردن ممکن نیست.
بد بود
مسئول پذیرش خیلی خوش برخورد بود، صبحانه خیلی ساده بود ولی هتل نوساز و تمیزی بود. نسبت به قیمت ارزش داره
بد بود...
برخی اتاقهای دو تخته توالت حمام بسیار کوچکی دارد که دوش حمام بر روی کاسه توالت است و عملا حمام کردن ممکن نیست. ...
مسئول پذیرش خیلی خوش برخورد بود، صبحانه خیلی ساده بود ولی هتل نوساز و تمیزی بود. نسبت به قیمت ارزش داره...
نقاط قوت:
تميز و مرتب برخورد پرسنل بسيار خوب آرام و بدون سر و صدا محيطي مناسب
نقاط ضعف:
منوي غذا كلا ثابت است هم براي ظهر و هم شب و اين كمي به نظر بنده خوب نيست
همه چیز مناسب بود
همه چیز مناسب بود...
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل سالیز خرم آباد

مهمانان هتل سالیز خرم آباد در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل سالیز خرم آباد از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل سالیز خرم آباد بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل سالیز خرم آباد رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل سالیز خرم آباد را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.