آب و هوای آبادان

پنجشنبه
02 اردیبهشت
آبادان
26 oC
1.03km/h
جمعه
41oC
28oC
شنبه
42oC
30oC
یکشنبه
42oC
30oC
دوشنبه
40oC
27oC

نقشه آبادان