آب و هوای آبادان

سه شنبه
30 شهریور
آبادان
29 oC
4.12km/h
چهارشنبه
40oC
28oC
پنجشنبه
41oC
29oC
جمعه
42oC
30oC
شنبه
43oC
31oC
یکشنبه
40oC
30oC

نقشه آبادان