آب و هوای آبادان

پنج‌شنبه
28 تیر
آبادان
46 oC
10.81km/h
جمعه
49oC
35oC
شنبه
49oC
37oC
یکشنبه
50oC
38oC
دوشنبه
50oC
38oC
سه‌شنبه
44oC
37oC

نقشه آبادان