آب و هوای آبادان

جمعه
07 بهمن
آبادان
6 oC
0km/h
شنبه
18oC
11oC
یکشنبه
20oC
12oC
دوشنبه
21oC
14oC
سه‌شنبه
21oC
17oC
چهارشنبه
18oC
17oC

نقشه آبادان