هتل پارس کاروانسرا آبادان

آبادان، میدان بریم، جنب فرودگاه بین المللی
3.2
امتیاز کاربران
129
نظرات کاربران

معرفی هتل پارس کاروانسرا آبادان

​هتل چهار ستاره پارس کاروانسرای آبادان از سال ۱۳۵۰ مورد بهره برداری قرار گرفته و با شروع جنگ تحمیلی فعالیت هتل متوقف گردید. در زمان جنگ تحمیلی و دفاع مقدس، هتل در اختیار رزمندگان اسلام بود که آثار باقیمانده از جنگ بصورت ماکت در هتل موجود است. بعد از جنگ تحمیلی، کار بازسازی آن توسط دادستانی انقلاب شروع گردیده و طی سال‌های ۱۳۷۰-۱۳۷۴ مورد بازسازی اساسی قرار گرفت. هتل پارس (کاروانسرا) از ابتدای سال ۱۳۷۴ تحت سر پرستی و مدیریت ستاد اجرایی فرمان امام (ره) فعالیت جدید خود را آغاز نمود و در سال ۱۳۸۷ به گروه هتل‌های پارس واگذار گردید.

توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل پارس کاروانسرا آبادان

ظرفیت 1 نفر

یک تخته لوکس
علاءالدین
2,253,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 خرداد
یکشنبه
2,253,000 تومان
28 خرداد
دوشنبه
2,253,000 تومان
29 خرداد
سه‌شنبه
2,253,000 تومان
30 خرداد
چهارشنبه
2,253,000 تومان
31 خرداد
پنج‌شنبه
2,253,000 تومان
1 تیر
جمعه
2,253,000 تومان
2 تیر
شنبه
2,253,000 تومان
3 تیر
یکشنبه
2,253,000 تومان
4 تیر
دوشنبه
2,253,000 تومان
5 تیر
سه‌شنبه
2,253,000 تومان
6 تیر
چهارشنبه
2,253,000 تومان
اتاق یک تخته لوکس
هتل یار
2,286,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 خرداد
سه‌شنبه
2,286,000 تومان
30 خرداد
چهارشنبه
2,286,000 تومان
31 خرداد
پنج‌شنبه
2,286,000 تومان
1 تیر
جمعه
2,286,000 تومان
2 تیر
شنبه
2,286,000 تومان
3 تیر
یکشنبه
2,286,000 تومان
4 تیر
دوشنبه
2,286,000 تومان
5 تیر
سه‌شنبه
2,286,000 تومان
6 تیر
چهارشنبه
2,286,000 تومان
دو تخته برای یک نفر
اقامت 24
2,406,700 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 خرداد
یکشنبه
2,406,700 تومان
28 خرداد
دوشنبه
2,406,700 تومان
29 خرداد
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
30 خرداد
چهارشنبه
2,406,700 تومان
31 خرداد
پنج‌شنبه
2,406,700 تومان
1 تیر
جمعه
2,406,700 تومان
2 تیر
شنبه
2,406,700 تومان
3 تیر
یکشنبه
2,406,700 تومان
4 تیر
دوشنبه
2,406,700 تومان
5 تیر
سه‌شنبه
2,406,700 تومان
6 تیر
چهارشنبه
2,406,700 تومان
ظرفیت 2 نفر

دوتخته دبل لوکس
علاءالدین
2,816,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 خرداد
یکشنبه
2,816,000 تومان
28 خرداد
دوشنبه
2,816,000 تومان
29 خرداد
سه‌شنبه
2,816,000 تومان
30 خرداد
چهارشنبه
2,816,000 تومان
31 خرداد
پنج‌شنبه
2,816,000 تومان
1 تیر
جمعه
2,816,000 تومان
2 تیر
شنبه
2,816,000 تومان
3 تیر
یکشنبه
2,816,000 تومان
4 تیر
دوشنبه
2,816,000 تومان
5 تیر
سه‌شنبه
2,816,000 تومان
6 تیر
چهارشنبه
2,816,000 تومان
دوتخته توئین لوکس
علاءالدین
2,816,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 خرداد
یکشنبه
2,816,000 تومان
28 خرداد
دوشنبه
2,816,000 تومان
29 خرداد
سه‌شنبه
2,816,000 تومان
30 خرداد
چهارشنبه
2,816,000 تومان
31 خرداد
پنج‌شنبه
2,816,000 تومان
1 تیر
جمعه
2,816,000 تومان
2 تیر
شنبه
2,816,000 تومان
3 تیر
یکشنبه
2,816,000 تومان
4 تیر
دوشنبه
2,816,000 تومان
5 تیر
سه‌شنبه
2,816,000 تومان
6 تیر
چهارشنبه
2,816,000 تومان
اتاق دو تخته لوکس
هتل یار
2,870,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 خرداد
سه‌شنبه
2,870,000 تومان
30 خرداد
چهارشنبه
2,870,000 تومان
31 خرداد
پنج‌شنبه
2,870,000 تومان
1 تیر
جمعه
2,870,000 تومان
2 تیر
شنبه
2,870,000 تومان
3 تیر
یکشنبه
2,870,000 تومان
4 تیر
دوشنبه
2,870,000 تومان
5 تیر
سه‌شنبه
2,870,000 تومان
6 تیر
چهارشنبه
2,870,000 تومان
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
3,261,400 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 خرداد
یکشنبه
3,261,400 تومان
28 خرداد
دوشنبه
3,261,400 تومان
29 خرداد
سه‌شنبه
3,261,400 تومان
30 خرداد
چهارشنبه
3,261,400 تومان
31 خرداد
پنج‌شنبه
3,261,400 تومان
1 تیر
جمعه
3,261,400 تومان
2 تیر
شنبه
3,261,400 تومان
3 تیر
یکشنبه
3,261,400 تومان
4 تیر
دوشنبه
3,261,400 تومان
5 تیر
سه‌شنبه
3,261,400 تومان
6 تیر
چهارشنبه
3,261,400 تومان
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
3,261,400 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 خرداد
یکشنبه
3,261,400 تومان
28 خرداد
دوشنبه
3,261,400 تومان
29 خرداد
سه‌شنبه
3,261,400 تومان
30 خرداد
چهارشنبه
3,261,400 تومان
31 خرداد
پنج‌شنبه
3,261,400 تومان
1 تیر
جمعه
3,261,400 تومان
2 تیر
شنبه
3,261,400 تومان
3 تیر
یکشنبه
3,261,400 تومان
4 تیر
دوشنبه
3,261,400 تومان
5 تیر
سه‌شنبه
3,261,400 تومان
6 تیر
چهارشنبه
3,261,400 تومان
سوئیت دو نفره
علاءالدین
4,000,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 خرداد
یکشنبه
4,000,000 تومان
28 خرداد
دوشنبه
4,000,000 تومان
29 خرداد
سه‌شنبه
4,000,000 تومان
30 خرداد
چهارشنبه
4,000,000 تومان
31 خرداد
پنج‌شنبه
4,000,000 تومان
1 تیر
جمعه
4,000,000 تومان
2 تیر
شنبه
4,000,000 تومان
3 تیر
یکشنبه
4,000,000 تومان
4 تیر
دوشنبه
4,000,000 تومان
5 تیر
سه‌شنبه
4,000,000 تومان
6 تیر
چهارشنبه
4,000,000 تومان
سوئیت معمولی - یک اتاق با تخت double
هتل یار
4,050,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 خرداد
سه‌شنبه
4,050,000 تومان
30 خرداد
چهارشنبه
4,050,000 تومان
31 خرداد
پنج‌شنبه
4,050,000 تومان
1 تیر
جمعه
4,050,000 تومان
2 تیر
شنبه
4,050,000 تومان
3 تیر
یکشنبه
4,050,000 تومان
4 تیر
دوشنبه
4,050,000 تومان
5 تیر
سه‌شنبه
4,050,000 تومان
6 تیر
چهارشنبه
4,050,000 تومان
سوئیت جونیور دو نفره
اقامت 24
4,633,200 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 خرداد
یکشنبه
4,633,200 تومان
28 خرداد
دوشنبه
4,633,200 تومان
29 خرداد
سه‌شنبه
4,633,200 تومان
30 خرداد
چهارشنبه
4,633,200 تومان
31 خرداد
پنج‌شنبه
4,633,200 تومان
1 تیر
جمعه
4,633,200 تومان
2 تیر
شنبه
4,633,200 تومان
3 تیر
یکشنبه
4,633,200 تومان
4 تیر
دوشنبه
4,633,200 تومان
5 تیر
سه‌شنبه
4,633,200 تومان
6 تیر
چهارشنبه
4,633,200 تومان
ظرفیت 3 نفر

سه تخته لوکس
علاءالدین
3,588,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 خرداد
یکشنبه
3,588,000 تومان
28 خرداد
دوشنبه
3,588,000 تومان
29 خرداد
سه‌شنبه
3,588,000 تومان
30 خرداد
چهارشنبه
3,588,000 تومان
31 خرداد
پنج‌شنبه
3,588,000 تومان
1 تیر
جمعه
3,588,000 تومان
2 تیر
شنبه
3,588,000 تومان
3 تیر
یکشنبه
3,588,000 تومان
4 تیر
دوشنبه
3,588,000 تومان
5 تیر
سه‌شنبه
3,588,000 تومان
6 تیر
چهارشنبه
3,588,000 تومان
اتاق سه تخته لوکس
هتل یار
3,650,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 خرداد
سه‌شنبه
3,650,000 تومان
30 خرداد
چهارشنبه
3,650,000 تومان
31 خرداد
پنج‌شنبه
3,650,000 تومان
1 تیر
جمعه
3,650,000 تومان
2 تیر
شنبه
3,650,000 تومان
3 تیر
یکشنبه
3,650,000 تومان
4 تیر
دوشنبه
3,650,000 تومان
5 تیر
سه‌شنبه
3,650,000 تومان
6 تیر
چهارشنبه
3,650,000 تومان
اتاق سه تخته
اقامت 24
4,156,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 خرداد
یکشنبه
4,156,000 تومان
28 خرداد
دوشنبه
4,156,000 تومان
29 خرداد
سه‌شنبه
4,156,000 تومان
30 خرداد
چهارشنبه
4,156,000 تومان
31 خرداد
پنج‌شنبه
4,156,000 تومان
1 تیر
جمعه
4,156,000 تومان
2 تیر
شنبه
4,156,000 تومان
3 تیر
یکشنبه
4,156,000 تومان
4 تیر
دوشنبه
4,156,000 تومان
5 تیر
سه‌شنبه
4,156,000 تومان
6 تیر
چهارشنبه
4,156,000 تومان
ظرفیت 4 نفر

سوئیت رویال - یک اتاق با تخت double - یک اتاق با دو تخت twin
هتل یار
5,010,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 خرداد
سه‌شنبه
5,010,000 تومان
30 خرداد
چهارشنبه
5,010,000 تومان
31 خرداد
پنج‌شنبه
5,010,000 تومان
1 تیر
جمعه
5,010,000 تومان
2 تیر
شنبه
5,010,000 تومان
3 تیر
یکشنبه
5,010,000 تومان
4 تیر
دوشنبه
5,010,000 تومان
5 تیر
سه‌شنبه
5,010,000 تومان
6 تیر
چهارشنبه
5,010,000 تومان
سوئیت رویال چهار نفره
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
27 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
28 خرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
29 خرداد
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
30 خرداد
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
31 خرداد
پنج‌شنبه
5,791,500 تومان
1 تیر
جمعه
تکمیل ظرفیت
2 تیر
شنبه
تکمیل ظرفیت
3 تیر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
4 تیر
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
5 تیر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
6 تیر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت

امکانات اتاق های هتل پارس کاروانسرا آبادان

تلویزیون
یخچال
سالن کنفرانس
آسانسور
نمازخانه
اعلام حریق
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
آلاچیق
اتاق چمدان
روزنامه
دستگاه واکس کفش
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
کافی شاپ 24 ساعته
کافی نت
پاركينگ
اينترنت در لابی
مسلط به زبان انگليسی
روم سرويس
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
آژانس مسافرتی
اينترنت در اتاق
تبديل ارز
خدمات تهيه بليط
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
مبلمان
سشوار
اتاق میهمانی و جلسات کاری
سالن همایش
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
ماهواره
سالن اجتماعات
اینترنت در لابی
فست‌فود
سفره‌خانه
رمپ جهت ویلچر معلولین
سیستم گرمایشی سرمایشی
جعبه کمک های اولیه
کافی‌شاپ تابستانه
ماساژ
کافی‌شاپ
دراور
کمد لباس
حوله
دمپایی
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
پرینت
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
فضای سبز
سالن ورزشی
سالن بدنسازی
زمین تنیس
غذای دریایی
اباژور
تلفن
میز تحریر
پارکینگ روباز
رمپ
پله اضطراری
رستوران ایرانی
خدمات بیدارباش
اتاق بازی
پارکینگ سرپوشیده
سرویس بهداشتی مخصوص معلولین
لابی
استخر رایگان
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
فروشگاه و غرفه
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
سرویس روزانه اتاق
میز بیلیارد
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
استخر روباز
زمین فوتبال
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
مینی بار
وسایل بدنسازی
خدمات خشکشویی
سیستم سرمایش
كافی شاپ
نهار در اتاق
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
لباسشویی
رستوران بام
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
صبحانه در اتاق
روم سرويس 24 ساعته
سالن كنفرانس
فضائی برای پياده روی
زمين فوتبال
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
آرايشگاه مردانه
چايخانه سنتی
سالن همايش
ويدئو كنفرانس
اتاق ميهمانی و جلسات كاری
جكوزی
امكانات برای معلولين
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
آرايشگاه زنانه
زمين تنيس
سالن تشريفات
گشت نیم روزی
رستوران سنتی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
رستوران بوفه
رستوران فست فود
مسیر دوچرخه سواری
اینترنت با سرعت بالا
سالن جشن و مراسم و عروسی
پارکینگ در اطراف هتل
پارکینگ در هتل
صندوق امانات در لابی
ترانسفر از هتل به فرودگاه
اینترنت بی سیم
تلویزیون lcd
پنجره
لوازم بهداشتی
Business Center
صندوق امانات
لابی
سالن اجتماعات
مسلط به زبان عربی
تلويزيون در لابی
مبل
ميز
خشکشویی
خدمات اتو
فكس
خدمات اینترنتی
چايخانه سنتی
تلويزيون LED در لابی
نمای رو به حیاط
كافی شاپ
فروشگاه و غرفه
كتابخانه
آرايشگاه مردانه
آرايشگاه زنانه
سالن تشريفات
سالن همايش
سالن كنفرانس
اتاق ميهمانی و جلسات كاری
باغچه
فضای سبز
نمای فضای سبز
اتاق بازی
پذيرش 24 ساعته
خدمات ترانسفر پولي
سالن جلسات
اب معدنی رایگان
حوله حمام
دمپایی یکبار مصرف
سیستم گرمایش
کارت هوشمند درب اتاق
دمپایی حمام
کف پوش موکت
شام در اتاق
کارت هوشمند درب اتاق ها
رخت آویز
اینترنت در اتاق
یخچال
مینی بار
حوله
دمپایی
تلفن
حمام

آدرس هتل پارس کاروانسرا آبادان روی نقشه

مشاهده اقامتگاه بر روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل پارس کاروانسرا آبادان

(129 نظر)
همه چیز تمیز و خوب بود
به نسبت قیمت هتل ۵ ستاره،امکانات نداشت
در کل اقامت خوبی داشتیم .فقط غذای هتل نسبت به بیرون یک مقدار گرونه و شیرآلات سرویس قدیمیه .با این قیمت هتل باید عوض بشه .بنده و خانواده همیشه دوست داریم در سفر ها تو هتل های پارسیان اقامت داشته باشیم .یک مقدار بیشتر به لوازم رسیدگی کنن خیلی خوب میشه
در کل معمولی بود برای هتل ۵ ستاره کیفیت خیلی بالاتر انتظار میره
امکانات و رسیدگی بسیار ضعیف
متاسفانه یک هتل که با استاندارد های ۵ ستاره ۵۰ سال پیش ساخته شده است اما به علت عدم نگهداری مناسب و عدم بروزآوری تجهیزات از استاندار دها فاصله جدی پیدا کرده است. قیمت غذاها بسیار بالا بود
هتل قدیمی و متوسطی بود اصلا تمیز نبود و اتاق جارو نشده بود . صبحانه بسیار معمولی بود.حوله و ملافه ها کهنه بود
مرتب، منظم و پرسنل مودب. موقعیت مکانی مناسب به دور از ترافیک. دارای جای پارک مناسب.
کمی قیمت بالاست. ولی کمتراز فعلا نداره تو اون منطقه.
نسبت به هتل های هم ردیف دیگر خیلی ضعیفتر بود
نامطلوب و ناخوشایند با قیمت این هتل جای بسیار بهتری را می‌توان برای اقامت انتخاب کرد
قیمت بالا
بنظر م هتل و امکانات ورزشی خوبی دارد و در منطقه آرامی قرار گرفته
از مرکز شهر دور بود ولی کلا تمییز و خوب بود
هتل قدیمی به نام و با موقعیت عالی
هنه چیز عالی بود
نقاط قوت:
امکانات ، سالن انتظار عالی ، آرامش ، نظافت فوق العاده
نقاط ضعف:
امکانات ، سالن انتظار عالی ، آرامش ، نظافت فوق العاده
من بخاطر کارم در شهرهای مختلف آبادان ، خرمشهر و آبادان هتل های زیادی رو امتحان کردم، واقعا میتونم بگم از لحاظ سرویس دهی ، نظافت ، امکانات این هتل فوق العاده اس. من سه روز با دمپایی های روفرشی داخل اتاق بودم و حتی یکم رنگ سفید کف دمپایی تغییر نکرد و این درصورتیهدکه بعضی هتلها انقدر کثیفه که نمیشه کفشت رو دربیاری روی زمین. درکل عالیه
هتل زیبا و تمیزی بود. صبحانه منو و کیفیت قابل قبولی داشت بخصوص آش شله قلمکارش عااالی بود. اتاق دلباز و ملحفه ها تمیز
برخوردپرسنل خیلی خوب بود وکلا خوب بود
کارکنان و پرسنل بسیار خوش برخورد و پی گیر . محوطه بسیار تمیز و زیبا . صبحانه عالی . اتاق های بزرگ و دل باز که در هتل های جدید و نو ساز کمتر مشاهده میشود.سرویس اتاق ها کامل .دارای سالن بیلیارد . کافی شاپ . پارکینگ خوب .فقط غذای رستوران معمولی. ( طبق تجربه چندین بار اقامت در این هتل)
کهنه
سه حداکثر چهار ستاره خانه داری خوب صبحانه ضعیف دسترسی و موقیت خوب رفتار پرسنل متوسط
خوب
همه کارکنان عالی .چند سال این هتل میرم.
از لحاظ نظافت و بخش خدمات خانه داری در حد ایده آل. برخورد کارکنان عالی. صبحانه معمولی و کمی هم سرد شده بود، هزینه لاندری کمی بالا بود.
قیمت غذا بسیار زیاد است..ولی دیگر امکانات خوب است
چاشتِ تازه و خوشمزه، برای ما داخل اتاق سرو کردند بدون اینکه هزینه اضافه ای درخواست کنند. باید بیشتر از اینها بهش رسیدگی بشه: پنچره اتاق چفت نمیشد، در اتاق قفل نمیشد! بیشتر پرسنل مهربون و خوش اخلاق بودند.
فقط برای بردن وسایل شخصی ما کسی نبود کمک بکنه
هتل ساکت تمیز ومرتب بابرخورد خوب کارکنان وموقعیت خوب دردسترسی به فرودگاه ودارای محوطه زیبا .
بهترین هتل آبادان که امکانات خیلی خوبی داره و غذاهای جنوبی هتل هم فوق العاده هست .
اقامتی به یاد ماندنی در آبادان
در زمان جنگ تحمیلی و دفاع مقدس، هتل در اختیار رزمندگان اسلام بود که آثار باقیمانده از جنگ بصورت ماکت در هتل موجود است
لذت سفر هیجان انگیز به آبادان رو با اقامت در هتل این هتل 5 ستاره و عالی تکمیل کنید
برخورد عالی کارکنان از رزرو تا خدمه صبحانه متنوع و با کیفیت اتاق های بزرگ و تمیز مبلمان شیک و تمیز و سالم سیستم خنک کننده عالی در اتاق ها سرویس بهداشتی و حمام فوق العاده تمیز محوطه سرسبز و با صفا شاید یک مقدار گران باشه اما به آرامش و راحتی می ارزه
هتلی زیبا در دل آبادان همیشه سرافراز با موزه جنگش که خاطرات جنگ و تداعی میکنه
هتل خوبی است اما نه در حد ۵ ستاره کارکنانش خیلی مودب و خوش برخورد بودند هتل هم بسیار تمیز بود از نظر دسترسی خیلی عالی بود اما غذای رستوران به نسبت کیفیت خیلی گرون بود ضمن اینکه در اتاقها چای ساز هم نداشتند که برای یک هتل ۵ ستاره بعیده سیستم گرمایشی کار نمیکرد که از کارکنان هتل لطف کردند و هیتر برقی بهمون دادند .
از نظر كلي هتل خوبه ومديريت وكاركنان بسيار عالي هستن اگر داخل اتاق ها كتري برقي وچاي نسكافه داشته باشه مطلوب تره
كاركنان مودب و همراه محيط آرام و دلنشين
کارکنان بسیار مودب
فوق‌العاده در زمینه پذیرایی صبحانه خساست به خرج داده شده و اصلا در حد و اندازه هتل ۴ ستاره هم شاید نباشه چه رسد به این هتل که ادعای ۵ ستاره بودن دارد. میز اردور نهار و شام که واقعا مایه تأسف و دلسردی است، اول به خاطر عدم تنوع و در ثانی قیمت مسخره‌تر آن!!!
یک هتل ۴ ستاره متوسط و احتمالاً بهترین هتل شهر آبادان ، هتلی نسبتاً قدیمی با امکانات خوب ، اتاق های بزرگ ، سرویس بهداشتی فرنگی ، حمام ، سیستم سرمایشی ، تلویزیون ، تخت های نرم ! بدون حق انتخاب ، یخچال ، سیف باکس ، لوازم بهداشتی و در حاشیه غربی شهر دقیقاً مجاور مرز ایران و عراق ، هتل نسبتاً بزرگ است و امکانات آن و طراحی مربوط به دهه های پیشین اما هنوز هم یک هتل مناسب و قابل قبول است ، هرچند از آبادان انتظار هتل های بهتری داریم ، اما نسبت به قیمت هتل مناسبی است مقابل توصیه ، نظافت آن قابل قبول ، صبحانه تقریبا کامل اما پرسنل قدری مبتدی هستند بخصوص پرسنل بخش پذیرش .
كاركنان بسيار مؤدب و خدمات هتل در حد خوب
هتل خوبی بود کارکنان بسیار مهربان و خوش برخورد صبحانه آش و حلیم خوبی دارد کافی شاپ لابی عالی سرویس دهی خوب
خوب بود
یکی از قشنگ ترین وقدیمی ترین هتل های ابادان
سرویس دهی هتل ضعیف بود تنوع صبحانه کم بود
عالی ترین هتل آبادان
ارزش رفتن دارد
كترى برقى بدون چای و نسكافه سر و صداى باشگاه توى حياط زياد بودو از تو اتاق ها شنيده ميشد.
پذيرش كاركنان عالی ، به نظر ميهمان اهميت ميدن
کیفیت غذاهاش با قیمت همخوانی نداره صبحانه هم در حد یک هتل 5 ستاره نیست اصلا
برخورد كاركنان بسيار عالی بود و به خواست ميهمان توجه كامل داشتن ، هتل خوبی بود راضی بودم ولی مينی بار يخچال بنظرم خوب نبود .
خيلي خوبه
هتل پنج ستاره خوبی بود ،فقط میبایست سرویس چای و نسکافه بصورت رایگان وجود داشته باشد .
همه چیز خوب بود، فقط کارکنان هتل، بویژه پذیرش، که باید با مهمانها تعامل می کردن، سرد و غیرصمیمی بودن، چه از بابت سلام و خوشامدگویی، چه از بابت پاسخ به سوالات، و چه از بابت رفع دغدغه های مهمانان... اصلا انگار آبادانی نبودن! چندین بار تماس برای روشن کردن تهویه مطبوع هم، جواب روشنی در پی نداشت...
در كل خوب بود .
سرویس اتاق متناسب با تعداد نفرات نبود.تختها نامرتب بود.دستشویی تمیز بود.تلویزیون مرتب قطع و وصل میشد. روز اول از گرما هلاک شدیم و دما را پایین نیاوردند.ما اتاق دوتخته با یک تخت اضافه گرفته بودیم ولی سرویس اتاق دو نفره بود که بعد دوبار تماس باز هم سرویس کامل نبود.یخچال سرویسش بسیار بی کیفیت بود.برخورد آقای درون پذیرش با وجود در دست داشتن شناسنامه ها خوب نبود.کیفیت صبحانه خوب بود ولی برای نان باید در صف می ماندیم.رستوران بصورت سلف سرویس بود که با توجه به قیمت صرف نمیکرد.در کل متناسب با انتظارات من و خانواده نبود
مهربان و با ادب خونگرم
فروردین ۹۸ در این هتل اقامت داشتم. سیستم سرمایشی و تهویه مطبوع خاموش بود و هوای اتاقها بسیار گرم و ناراحت کننده بطوریکه در حال حاضر نیمه شب است و امکان خوابیدن به سبب گرما و هوای نامطبوع از من سلب شده. بدیهی است براحتی میتوان ۳ ستاره از ستاره های این به اصطلاح ۵ ستاره را از آن کم کرد. این هتل حد اکثر یک دو ستاره است و من مجددا در هیچیک از هتلهای مجموعه پارس اقامت نخواهم کرد. لطفا دقت بفرمایید.
خوب
اتاق تمیز خودش تاریخیه حیاط زیبا صبحانه خوب
هتل معمولی و برخورد کارکنان و بخصوص پذیرش کاملا گزینشی و متفاوت ، طوری که در یک لحظه مسئول پذیرش با برخورد کاملا متفاوت با مسافران رفتار میکرد... غذای رستوران بسیار گران و کیفیت معمولی ، بوی آشپزخانه در لابی و رستوران کاملا احساس میشه... پرسنل این هتل فقط با مهمانان خاصی درست رفتار میکنن ، انگار که دیگران مجانی در هتل اقامت دارن..
فقط صدای بلند موسیقی یک کافی شا| در پشت هتل یه مقدار ایجاد مزاحمت میکرد که با تماس با لابی برطرف شد
پرسنل خوش برخورد و خوبي دارد اما توري هاي اتاق خراب بودند و پشه ها واقعا آزار دهنده بودند.در مورد آب ،پرسنل اطلاعي ندادند.صبحانه خوبي هم دارند.
خوب ولی اگه کتری برقی و اتو هم داشت بهتر بود.
کارمندان خوب بودند ولی آموزش حرفه ای ندیده اند. کمی بی توجه بودند حمام بسیار کوچک بود. خیلی پشه داخل اتاق ها بود. برای این هتل زشت است که پشه داشته باشد. توری پنجره خیلی چیز گرانی نیست. شیر آبها و تهویه حمامها مشکل دارد. کتری برقی هم نداشت .چای بسیار گران بود
نقاط قوت:
تميزي و نظافت
نقاط ضعف:
- قيمت بالا و به نسبت امكانات كم
فقط شیر اب سرد و گرم مشکل داشت(برعکس بود)و اذیت کننده
هتل خوبی بود راضی بودم مشکل خاصی نداشتم .
درآبادان هتل خوبی است درکل هتل خوبی است .
هتل خوبیه برخورد کارکنان خیلی خوب بود ولی امکانات در حد پنج ستاره نیست از نظر موقعیت خیلی مناسبه صبحانه هم خیلی خوب نبود.
هتل خوبی بود و من ازش راضی بودم
کاش کتری برقی هم داشت.
سلام.از هر نظر خوب بود.فقط قیمت بعضی خوردنیها قدری گران بود.البته این میتونه بخاطر کیفیت مواد ،طبخ و نحوهٔ ارائه باشد.
رستوران هتل آمادگی پذیرایی از مهمانان را در زمان صبحانه نداشت، از مهمانان به صورت گزینشی و با توجه به جایگاه مهمانان توجه می شود.پذیرایی برای مسافرین و توریست ها خوب نبود و با کلی خواهش بوفه صبحانه شارژ شد که باز هم ناقص بود. من به عنوان کسی که هتل های شهرهای زیادی رو دیدم، به این هتل برنمی گردم .
نسبت به قیمت و عنوان ۵ ستاره، ضعیف بود، فضای کوچک و بدون دیزاین اتاق ها، نور کم اتاق، همه چیز نسبت به قیمت دریافتی ضعیف و معمولی بود، حتی حوله های حمام فرسوده و نخ کش شده بود، تاکید می کنم نسبت به قیمت انتظار بیش تری داشتم
برخورد خوب کارکنان ، تمیزی اتاقها ، موقعیت مکانی مناسب
امکانات اتاق(روتختی و ملحفه و پتو)نیاز داردکه ارتقا داده بشه،اینترنت سرعتش و بردش خیلی کم و ضعیفه.
پرسنل خیلی خوش برخورد ولی آماتور بودند و به نظر می رسید خیلی آموزش مناسب با هتل 5 ستاره دریافت نکرده اند. کیفیت شام خوب بود ولی تنوع صبحانه مناسب نبود. موضوع مهم تمیزی اتاق بود که رد خاک در کف اتاق کاملا مشخص بود!! در کل با استاندارد یک هتل 5 ستاره فاصله داشت. مشکل پشه هم آزار دهنده بود که با توجه به موقعیت شهر قابل اغماض بود. سرویس دهی تاکسی هتل خیلی بود
هتل با کیفیت هتل های خارجی 5 ستاره
هتل با کیفیت هتل های خارجی 5 ستاره ...
هتلی کامل عالی و با کیفیت از هر لحاظ واقعا به تمامی عزیزان پیشنهاد می کنم اگر قصد مسافرت به آبادان را دارند و نیاز به اقامت در هتل حتما این هتل را انتخاب کنید.
هتلی کامل عالی و با کیفیت از هر لحاظ واقعا به تمامی عزیزان پیشنهاد می کنم اگر قصد مسافرت به آبادان را دارند و نیاز به اقامت در هتل حتما این هتل را انتخاب کنید....
هتل خوبی بود اما قیمت ها به نسبت بالا بود.
تمیزی و برخورد مناسب ، قیمت مناسب
هتل خوبی بود اما قیمت ها به نسبت بالا بود....
هتل بسیار عالی بود خیلی خوب بود راضی بودم
من برای همکارم این هتل رو رزرو کردم. از اقامتشون راضی بودن و مشکلی نداشتن
به نسبت شهر هتل خوبی هستش، صبحانه تنوع زیادی نداشت اما با کیفیت بود، مشکلی که کلا تو رستوران ممکن بود اذیت کنه وجود پشه ها بود که تو شهرهای جنوبی تا حدودی اجتناب ناپذیره، کیفیت غذای رستورانش واقعا خوب بود، موقعیتش از شهر دور بود ولی تاکسی سرویس همیشه در دسترس بود، چایخانه سنتی و فضای داخلی دلنشینی داشت، سیستم سرمایشش خیلی خوب بود، نظافت و تمیزی و بزرگی فضای اتاق ها خوب بود ولی ایراد اتاق تخت های قدیمی ش بود که نیازمند تعویض است به نظرم، در کل راضی کننده بود و برای اقامت باز هم اینجا رو انتخاب می کنم.
به نسبت شهر هتل خوبی هستش، صبحانه تنوع زیادی نداشت اما با کیفیت بود، مشکلی که کلا تو رستوران ممکن بود اذیت کنه وجود پشه ها بود که تو شهرهای جنوبی تا حدودی اجتناب ناپذیره، کیفیت غذای رستورانش واقعا خوب بود، موقعیتش از شهر دور بود ولی تاکسی سرویس همیشه در دسترس بود، چایخانه سنتی و فضای داخلی دلنشینی داشت، سیستم سرمایشش خیلی خوب بود، نظافت و تمیزی و بزرگی فضای اتاق ها خوب بود ولی ایراد اتاق تخت های قدیمی ش بود که نیازمند تعویض است به نظرم، در کل راضی کننده بود و برای اقامت باز هم اینجا رو انتخاب می کنم....
تخت ها مناسب نبود و نیاز به تعویض داره. نسبت به این شهر هتل خوبیه
کیفیت این هتل در قیاس با هتل های دیگر این شهر بسیار بالا و همه چیز عالی بود از مدیریت محترم و پرسنل زحمتکش هتل کمال تشکر را دارم
هتل خوبی بود راضی بودم
هتل بسیار عالی بود خیلی خوب بود راضی بودم ...
هتل خوب بود و تقریبا راضی بودم
من برای همکارم این هتل رو رزرو کردم. از اقامتشون راضی بودن و مشکلی نداشتن...
زیبایی چشم نوازی و تمیزی هتل به کنار. ایراداتی که من برخورد کردم با توجه به محل قرارگیری هتل باید بطور اتوماتیک فکری بابت پشه ها بشه، نه اینکه تماس بگیریم و درخواست پشه کش بکنیم و... آبادان هوای متغیری داره، زمانی که من رسیدم هوا خنک شده بود ولی سیستم رو به سمت سرمایش تنظیم کرده بودن و قابل تغییر هم نبود که آزار دهنده بود
پرسنل خیلی خشک و سرد رفتار میکنن. مثل یه ربات که وظیفه شو خوب انجام میده. به دلیل نزدیکی هتل به دریاچه و کلاً شرایط آب و هوایی آبادان پشه توی اتاق ها خیلی زیاده و هر 3 باری که من مهمان این هتل بودم تجربه گزیدگی پشه رو داشتم. ولی نظافت و نظم و آرامش هتل خیلی خوبه. تجهیزات داخل اتاق ها همه سالم و تمیز هستن. روم سرویس خیلی خوب و تمیز انجام میشه. ولی صبحانه تنوع زیادی نداره و تقریباً هر روز میز صبحانه بدون تغییره.
مناسب برای اقامت و راحت
فقط ورودیش ایراد داشت (دور میدون بود، ماشین ها با سرعت میومدن و ورود رو سخت می کردن)
تخت ها مناسب نبود و نیاز به تعویض داره. نسبت به این شهر هتل خوبیه...
چندتا عیب داشت که به نظر من جالب نبود. وقتی با خودرو وارد محوطه هتل شدم هیچ احدی نبود که راهنمایی کنه ماشین رو کجا پارک کنم که آخر سر محوطه رو دور زدم رفتم پیاده شدم رفتم از حراست دم درب پرسیدم. شب اتاق ما نزدیک به چای خونه بود که به قدری صدای آهنگ و جیغ صوت زیاد ازش میومد که انگار تو اتاق ما آهنگ گذاشتن این موردی که میگم ساعت 11 شب بود و من میخواستم استراحت کنم و اذیت میکرد زنگ زدم لاندری موضوع رو گفتم گفتند که این چند شب به این صورت هست و تا ساعت 12 تموم میشه و هیچ اقدامی هم بر ای قطع آهنگ یا کم کردن صداش نکردند.من هم هرجور بود خوابیدم. درکل به غیر از این دومورد بقیه موارد خوب بود
هتل خوبي بود. قيمت هتل كمي گران بود
صدای بیرون کاملا وارد اتاق میشد و اذیت کننده بود.
هتل خوبی بود راضی بودم...
همه بخش ها خوب و برخورد پرسنل فوق العاده بود متشكرم
پس از چهارده ساعت رانندگی، به هتل رسیدم با کوله باری از خاطرات پدرم، دریغ از یک خسته نباشید ساده توسط مسئولان پذیرش، اتاق VIP یک نفره عبارت بود از یک اتاق دو تخته ، همین، حتی شماره تماس با پذیرش یا قسمت‌های مختلف در اتاق VIP موجود نبود، شلنگ توالت نشت آب داشت سه بار توضیح داده شد، دریغ از تعویض، صبحانه در حد هتل دو ستاره، اساسا گویا آقایان هیچگاه در هیچ هتلی خارج از ایران اقامت نداشته‌اند.
اولا در لابی هتل سرو هرگونه نوشیدنی ممنوع بود دوما ظروف که به اتاق آورده میشد برای بردنش اقدام نمیشد سوما تمیز کردن اتاقها با تاخیر و تماس تلفنی انجام میپذیرفت چهارما برای خوردن صبحانه میز تمیز پیدا نمیشد یعنی میزها را تمیز نمیکردند
هتل دارای پیشینه بسیار زیادی است و معروف است فضای خوبی دارد و بیرون هتل چشمنواز است ، لابی بسیار کوچک و نامناسب است ، صبحانه خوبی دارد ، اتاق ها بسیار قدیمی است ، سیستم گرمایش و سرمایش بسیار ضعیف است در مجموع برای اقامت کوتاه توصیه می شود
از اقامت در این هتل رضایت داشتم فقط کیفیت غذا زیاد جالب نبود
رستوران و صبحانه خوب نبود
با سلام،من هروقت آبادان میرم فقط وفقط هتل پارس کاروانسرای آبادان رو انتخاب میکنم حتی اگه جا نداشته باشه سفرم را به تاریخ دیگری موکول میکنم.از خود هتل مدیریت وکلیه کارکنانش رضایت کامل دارم . موفق وپیروز باشید.
با توجه به اینکه سیستم خنک کننده هتل فن کویل می باشد جوابگوی تابستان های داغ خوزستان نیست. اتاق های تویین VIP بازسازی شده و تمیز هستند . منتها در بازسازی بی سلیقگی و سهل انگاری صورت گرفته است.
در زمان اقامت من هتل بوی خوبی نداشت. هيچگونه دستگاه خشبو كننده هوا هم وجود نداره
رفتار کارکنان عالی بود
کارکنان و پرسنل بسیار خوب.صبحانه کامل و عالی همینطور غذاهای هتل بسیار خوب بود.بعضی از قسمتهای داخلی نیاز به بازسازی و به روز شدن دارد.
اقامت بسیار خوبی در هتل داشتیم. صد در صد این هتل رو به بقیه پیشنهاد میدم
كاركنان و پرسنل بسيار گرم و صميمي
در حد خوب
همه كاركنان هتل با طرز رفتار عالي و سرويس دهي عالي قابل تشويق و تعظيم اما در بخش حراست كمي سخت گيريه زياد باعث نارضايتي مهمان ميشود.همچنين بالا بودن قيمت ان ...
کارکنان خوب هتل نیاز به امکانات بیشتر دارد
سفر خیلی خوبی داشتم به راحتی هتل را پیدا کردیم و اتاق خیلی خوبی داشتیم. من و خانواده ام یک اتاق سه تخته رزرو کرده بودیم ولی در کل هتل خوبی بود. من ساعت 10 صبح رسیدم ولی اتاق رو تحویل دادند.
هتلی بسیار تمیز با همکارانی بسیار مهمان نواز
من واقعا از این هتل رضایت داشتم .
نقاط قوت:
ادب و رفتار پرسنل
نقاط ضعف:
سرو صداي زياد در شب و مواقع استراحت در راهروها
از هتل راضی بودم اتاقم خوب بود از خدمات هتل مثل رستوران و اینترنت هم استفاده کردم و راضی بودم
از این هتل راضی بودم اتاقم ، رستوران، پرسنل همه چی خوب بود و دوباره به این هتل خواهم رفت
کارکنان عالى هتل از همه لحاظ عالی بودند
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل پارس کاروانسرا آبادان

مهمانان هتل پارس کاروانسرا آبادان در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل پارس کاروانسرا آبادان از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل پارس کاروانسرا آبادان بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات هتل پارس کاروانسرا آبادان رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل پارس کاروانسرا آبادان را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.