هتل بزرگ زنجان

زنجان، میدان بسیج
3.4
امتیاز کاربران
60
نظرات کاربران

معرفی هتل بزرگ زنجان

هتل ۴ ستاره بزرگ زنجان با وسعت حدود ۱۰۰۰۰ متر مربع در ۶ طبقه در ضلع شمالي ميدان بسيج، اولين ميدان ورودی جاده ی تهران به زنجان واقع شده است. هتل بزرگ از بزرگترین هتل های زنجان محصور در کوه و جنگل با ۴۲ اتاق مجهز، امکان اقامت ۱۵۰ نفر را دارد و سعی در فراهم کردن اوقات خوشی را برای میهمانان می نماید.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل بزرگ زنجان

بزرگ-اتاق دو تخته دبل
اتاق دو تخته دبل
ای‌گردش
615,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 مرداد
سه شنبه
615,000
تومان
15 مرداد
چهارشنبه
615,000
تومان
16 مرداد
پنجشنبه
615,000
تومان
17 مرداد
جمعه
615,000
تومان
18 مرداد
شنبه
615,000
تومان
19 مرداد
یکشنبه
615,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
615,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
615,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
615,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
615,000
تومان
24 مرداد
جمعه
615,000
تومان
اقامت 24
638,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 مرداد
سه شنبه
638,000
تومان
15 مرداد
چهارشنبه
638,000
تومان
16 مرداد
پنجشنبه
638,000
تومان
17 مرداد
جمعه
638,000
تومان
18 مرداد
شنبه
638,000
تومان
19 مرداد
یکشنبه
638,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
638,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
638,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
638,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
638,000
تومان
24 مرداد
جمعه
638,000
تومان
علاءالدین
638,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 مرداد
سه شنبه
638,000
تومان
15 مرداد
چهارشنبه
638,000
تومان
16 مرداد
پنجشنبه
638,000
تومان
17 مرداد
جمعه
638,000
تومان
18 مرداد
شنبه
638,000
تومان
19 مرداد
یکشنبه
638,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
638,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
638,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
638,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
638,000
تومان
24 مرداد
جمعه
638,000
تومان
هتل یار
638,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 مرداد
سه شنبه
638,000
تومان
15 مرداد
چهارشنبه
638,000
تومان
16 مرداد
پنجشنبه
638,000
تومان
17 مرداد
جمعه
638,000
تومان
18 مرداد
شنبه
638,000
تومان
19 مرداد
یکشنبه
638,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
638,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
638,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
638,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
638,000
تومان
24 مرداد
جمعه
638,000
تومان
جاباما
638,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 مرداد
سه شنبه
638,000
تومان
15 مرداد
چهارشنبه
638,000
تومان
16 مرداد
پنجشنبه
638,000
تومان
17 مرداد
جمعه
638,000
تومان
18 مرداد
شنبه
638,000
تومان
19 مرداد
یکشنبه
638,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
638,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
638,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
638,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
638,000
تومان
24 مرداد
جمعه
638,000
تومان
ایران مارکوپولو
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
14 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
15 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
16 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
17 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
18 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
19 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
20 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
21 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
22 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
23 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
24 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
بزرگ-سوئیت یکخوابه لوکس دو نفره
سوئیت یکخوابه لوکس دو نفره
علاءالدین
843,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 مرداد
سه شنبه
843,000
تومان
15 مرداد
چهارشنبه
843,000
تومان
16 مرداد
پنجشنبه
843,000
تومان
17 مرداد
جمعه
843,000
تومان
18 مرداد
شنبه
843,000
تومان
19 مرداد
یکشنبه
843,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
843,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
843,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
843,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
843,000
تومان
24 مرداد
جمعه
843,000
تومان
ای‌گردش
850,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 مرداد
سه شنبه
850,000
تومان
15 مرداد
چهارشنبه
850,000
تومان
16 مرداد
پنجشنبه
850,000
تومان
17 مرداد
جمعه
850,000
تومان
18 مرداد
شنبه
850,000
تومان
19 مرداد
یکشنبه
850,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
850,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
850,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
850,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
850,000
تومان
24 مرداد
جمعه
850,000
تومان
هتل یار
873,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 مرداد
سه شنبه
873,000
تومان
15 مرداد
چهارشنبه
873,000
تومان
16 مرداد
پنجشنبه
873,000
تومان
17 مرداد
جمعه
873,000
تومان
18 مرداد
شنبه
873,000
تومان
19 مرداد
یکشنبه
873,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
873,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
873,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
873,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
873,000
تومان
24 مرداد
جمعه
873,000
تومان
اقامت 24
874,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 مرداد
سه شنبه
874,000
تومان
15 مرداد
چهارشنبه
874,000
تومان
16 مرداد
پنجشنبه
874,000
تومان
17 مرداد
جمعه
874,000
تومان
18 مرداد
شنبه
874,000
تومان
19 مرداد
یکشنبه
874,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
874,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
874,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
874,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
874,000
تومان
24 مرداد
جمعه
874,000
تومان
جاباما
874,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 مرداد
سه شنبه
874,000
تومان
15 مرداد
چهارشنبه
874,000
تومان
16 مرداد
پنجشنبه
874,000
تومان
17 مرداد
جمعه
874,000
تومان
18 مرداد
شنبه
874,000
تومان
19 مرداد
یکشنبه
874,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
874,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
874,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
874,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
874,000
تومان
24 مرداد
جمعه
874,000
تومان
ایران مارکوپولو
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
14 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
15 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
16 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
17 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
18 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
19 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
20 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
21 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
22 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
23 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
24 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
بزرگ-اتاق دو تخته توئین
اتاق دو تخته توئین
ای‌گردش
615,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 مرداد
سه شنبه
615,000
تومان
15 مرداد
چهارشنبه
615,000
تومان
16 مرداد
پنجشنبه
615,000
تومان
17 مرداد
جمعه
615,000
تومان
18 مرداد
شنبه
615,000
تومان
19 مرداد
یکشنبه
615,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
615,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
615,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
615,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
615,000
تومان
24 مرداد
جمعه
615,000
تومان
اقامت 24
638,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 مرداد
سه شنبه
638,000
تومان
15 مرداد
چهارشنبه
638,000
تومان
16 مرداد
پنجشنبه
638,000
تومان
17 مرداد
جمعه
638,000
تومان
18 مرداد
شنبه
638,000
تومان
19 مرداد
یکشنبه
638,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
638,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
638,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
638,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
638,000
تومان
24 مرداد
جمعه
638,000
تومان
هتل یار
638,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 مرداد
سه شنبه
638,000
تومان
15 مرداد
چهارشنبه
638,000
تومان
16 مرداد
پنجشنبه
638,000
تومان
17 مرداد
جمعه
638,000
تومان
18 مرداد
شنبه
638,000
تومان
19 مرداد
یکشنبه
638,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
638,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
638,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
638,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
638,000
تومان
24 مرداد
جمعه
638,000
تومان
بزرگ-دوتخته میهمان خارجی
دوتخته میهمان خارجی
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
14 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
15 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
16 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
17 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
18 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
19 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
20 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
21 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
22 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
23 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
24 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
ایران مارکوپولو
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
14 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
15 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
16 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
17 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
18 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
19 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
20 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
21 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
22 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
23 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
24 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
بزرگ-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
ای‌گردش
789,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 مرداد
سه شنبه
789,000
تومان
15 مرداد
چهارشنبه
789,000
تومان
16 مرداد
پنجشنبه
789,000
تومان
17 مرداد
جمعه
789,000
تومان
18 مرداد
شنبه
789,000
تومان
19 مرداد
یکشنبه
789,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
789,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
789,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
789,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
789,000
تومان
24 مرداد
جمعه
789,000
تومان
علاءالدین
808,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 مرداد
سه شنبه
808,000
تومان
15 مرداد
چهارشنبه
808,000
تومان
16 مرداد
پنجشنبه
808,000
تومان
17 مرداد
جمعه
808,000
تومان
18 مرداد
شنبه
808,000
تومان
19 مرداد
یکشنبه
808,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
808,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
808,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
808,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
808,000
تومان
24 مرداد
جمعه
808,000
تومان
اقامت 24
810,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 مرداد
سه شنبه
810,000
تومان
15 مرداد
چهارشنبه
810,000
تومان
16 مرداد
پنجشنبه
810,000
تومان
17 مرداد
جمعه
810,000
تومان
18 مرداد
شنبه
810,000
تومان
19 مرداد
یکشنبه
810,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
810,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
810,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
810,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
810,000
تومان
24 مرداد
جمعه
810,000
تومان
هتل یار
810,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 مرداد
سه شنبه
810,000
تومان
15 مرداد
چهارشنبه
810,000
تومان
16 مرداد
پنجشنبه
810,000
تومان
17 مرداد
جمعه
810,000
تومان
18 مرداد
شنبه
810,000
تومان
19 مرداد
یکشنبه
810,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
810,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
810,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
810,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
810,000
تومان
24 مرداد
جمعه
810,000
تومان
جاباما
810,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 مرداد
سه شنبه
810,000
تومان
15 مرداد
چهارشنبه
810,000
تومان
16 مرداد
پنجشنبه
810,000
تومان
17 مرداد
جمعه
810,000
تومان
18 مرداد
شنبه
810,000
تومان
19 مرداد
یکشنبه
810,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
810,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
810,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
810,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
810,000
تومان
24 مرداد
جمعه
810,000
تومان
ایران مارکوپولو
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
14 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
15 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
16 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
17 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
18 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
19 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
20 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
21 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
22 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
23 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
24 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل بزرگ زنجان

چای ساز
تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
مبلمان
سشوار
سرویس بهداشتی فرنگی
سالن کنفرانس
آسانسور
نمازخانه
خود پرداز
اعلام حریق
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
ماهواره
لاندری
سالن اجتماعات
اینترنت در لابی
جعبه کمک های اولیه
کافی‌شاپ 24 ساعته
ماساژ
تالار پذیرایی
اتاق چمدان
دراور
کمد لباس
حوله
دمپایی
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
خدمات خانه‌داری
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
صرافی
اباژور
تلفن
پارکینگ روباز
دستگاه واکس کفش
رستوران 24 ساعته
پله اضطراری
رستوران ایرانی
ویلچر
خدمات بیدارباش
اتاق بازی
سرویس بهداشتی ایرانی
اطفای حریق
فروشگاه صنایع‌دستی و سوغات
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
سرویس فرنگی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
فروشگاه و غرفه
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
سیستم تهویه هوا
حمام
سرویس روزانه اتاق
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
مینی بار
وسایل بدنسازی
تهویه مطبوع
سیستم سرمایش
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
روم سرويس
نهار در اتاق
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
سیستم اعلام حریق
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
لاندری (خشکشویی)
اتاق تلفن (اپراتور)
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
لباسشویی
تلويزيون LCD در لابی
فتوكپي
رستوران بام
خودپرداز
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
آژانس مسافرتي
روم سرويس 24 ساعته
دستگاه ATM
سالن كنفرانس
فضائی برای پياده روی
كتابخانه
سرویس بهداشتی ایرانی در راهرو
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
سالن همايش
ويدئو كنفرانس
جكوزی
امكانات برای معلولين
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
رستوران بوفه
اینترنت با سرعت بالا
رستوران در هتل
اتاق جلسات
اینترنت بی سیم
تلویزیون lcd
پنجره
میزکار
لوازم بهداشتی
کپسول آتش‌نشانی در لابی
اسانسور
شارژ وسایل الکترونیکی در لابی
سالن جلسات
Business Center
پاركينگ
دستگاه ATM
تراس
روزنامه
نمازخانه
صندوق امانات
لابی
رستوران
اينترنت در لابی
اينترنت در اتاق
امكان شارژ وسايل الكترونيكی در لابی
نمای شهر
مسلط به زبان انگليسی
تلويزيون در لابی
مبل
ميز
روم سرويس
لاندري
خشکشویی
خدمات بيدار باش
خدمات اتو
دستگاه واکس کفش
فكس
فتوكپي
تلويزيون LED در لابی
اتاق چمدان
كافی شاپ
سالن همايش
نمای فضای سبز
نمای باغ
مسير پياده روی
فروشگاه سوغاتی
فضای باغ در هتل
امكانات برای معلولين
فروشگاه صنايع دستی
شارژ وسایل الکترونیکی در لابی
سالن جلسات
اب معدنی رایگان
حوله حمام
دمپایی یکبار مصرف
سیستم گرمایش
کارت هوشمند درب اتاق
دمپایی حمام
شام در اتاق
رخت آویز
اینترنت در اتاق
تهویه مطبوع
یخچال
مینی بار
سرویس فرنگی
حوله
دمپایی
تلفن
حمام

آدرس هتل بزرگ زنجان روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل بزرگ زنجان

(60 نظر)
از نظر نظافت، برخورد کارکنان و فضای داخل حیاط هتل که عالیه ولی امکانات داخل اتاق در حد ۴ ستاره نیست. صبحانه ضعیفه و تنوعی نداره.
در مقایسه با هتل های دیگه ،، گرونتر از امکاناتش هست .
هتلي با خدمات حداقلي صبحانه بسيار ضعيف و بد
هتلِ خوبی که در گوشه‌ی شهر واقع شده. اگر در شهرهای اطراف کاری دارید بهترین گزینه است.
از طرف شرمت پارماتیک برای عقد قرار دادی به شهر زنجان سفر کرده بودیم که در این هتل اقامت داشتیم خدماتش واقعا خوب بود
نقاط قوت:
راضی بودیم
نقاط ضعف:
مورد خاصی نداشت
زیاد ویو خوب نداره
نقاط قوت:
اصلا نکته مثبت نداشت
نقاط ضعف:
بسیار بسیار افتضاح
نقاط قوت:
راضی بودیم
نقاط ضعف:
چیزی مشاهده نشد
هتلى زيبا و عالى ،كاركنان بسيار مودب ولى صبحانه نسبت به تعداد ستاره هاى هتل ضعيف بود
از هر نظر هتل قابل قبول و خوبي بود فقط صبحانه ميتونه بهتر باشه
نقاط قوت:
همه چی خیلی خوب و اوکی بود
نقاط ضعف:
نکته منفی مشاهده نشد
نقاط قوت:
ما کاملا راضی بودیم همه چی عالی
نقاط ضعف:
رستوران هتل کیفیت غذا و سالاد بار پایین بود و صبحانه متنوع نبود
برخورد كار كنان بي نظير نظافت هتل و صبحانه هتل و اتاق خوب بود ولي سرو صدا زياد بود چون سالن عروسي وروديش با هتل يكي است در ضمن در داخل اتاق هم چيلرها خيلي صداي بدي مي داد و چون سر وصداي بيرون هم زياد بود نمي شد پنجره ها را باز كرد كيفيت صبحانه خوب بود ولي تنوع ان كم بود
نقاط قوت:
نظافت عالی بود
نقاط ضعف:
امکانات هتل بسیار کم بود آب معدنی نداشت ظروف کم بود
نقاط قوت:
موقعیت در ورودی شهر و نزدیک به اتوبان برخورد مناسب پرسنل صبحانه عالی
نقاط ضعف:
ورود با کفش به اتاق توسط پرسنل منظور از پرسنل (راهنما . تأسیسات . نظافتچی)
نسبت به قیمت بالای یک شب این هتل، وضعیت مناسبی مشاهده نشد.
نقاط قوت:
خیلی هتل تمیزی بود احساس راحتی داشتیم و رویهم عالی بود
نقاط ضعف:
موقع صرف غذا پرسنل رستوران خیلی نگاه میکردن به طوری که معذب میشدی
نکات مثبت: تمیزی - برخورد خوب پرسنل - همکاری در تحویل زودتر از وقت اتاق - راهنمایی در مورد محل قابل بازدیدنکات منفی: عایق نبودن دیوار های بین اتاق ها : صدای حرف زدن مهمانان اتاق همجوار می اید - وای فای بسیار ضعیف - عملا من در یکشب اقامت نتوانستم از اینترنت هتل استفاده کنم
نقاط قوت:
راضی بودیم
نقاط ضعف:
مورد خاصی ندیدیم
از هر نظر بسیار خوب و تمیز
ما در هتل برای استراحت کوتاه و ناهار توقف کردیم. کیفیت غذای رستوران هتل بسبار ضعیف بود. جوجه کبتب بسیار خشک بود ودر کوبیده ادویه های غیر معمول اضافه شده بود. زرشک پلو متوسط بود. کیفیت پدیرایی و مهمانداری هم متوسط ، کیفیت محیط خوب
نقاط قوت:
برخورد پرسنل و صبحانه خیلی خوب بود
نقاط ضعف:
قیمت بالا رو انداز تختها و پتو خوب نبود نظافت ضعیف بود یکم
برخورد پرسنل بسیار خوب، اتاقها تمیز، موقعیت هتل عالی، صبحانه میتوانست بهتر باشد
بخش های مختلف پاسخگو و بر خورد کارکنان مناسب و عالی بود
كارمندان رفتار محترمانه اي داشتند مديريت رستوران و كافي شاپ نياز به توجه بيشتري دارند
ضعیف بود
نقاط قوت:
برخورد پرسنل بسیار خوب بود
نقاط ضعف:
صبحانه اصلا خوب نبود زود تموم میشد ، ماهواره نداشت اتاق ، حمام وان نداشت و اصلا راضی کننده نیست
نقاط قوت:
همه چی خوب بود
نقاط ضعف:
موردی نبود
نقاط قوت:
همه چی عالی بود راضی بودیم
نقاط ضعف:
یکم از مرکز شهر دور بود اما با توجه به این موضوع دنج بودن خودشو داشت هتل
هتل خوب و تميز و با مقررات ميباشد صبحانه در حد متوسط ، ولي اتاق هاي خوب و فضاي داخلي اتاق ها با معماري و متريال خوب كار شده است تازه ساخت است در كل من پيشنهاد ميكنم
هتل بسیار خوبی بود ، برخورد پرسنل عالی و اتاقها بسیار خوب و تمیز بود
خوب و عالی, جای مناسب برای برگزاری مراسمات; از جمله جشن و عقد
در حد یه هتل ۴ ستاره خوبه، بهتر از این هم تو زنجان پیدا نمیشه، ولی پرسنل خیلی آموزش دیده نیستند.
رفتار كاركنان بسيار خوب و مؤدبانه بود ، هتل تميز بود ، متأسفانه در زمينه غذا (بخصوص صبحانه و كافى شاپ) ضعيف بود
خيلي براشون متاسفم چون من تماس گرفتم كه سيل امده و ما نميتونيم بياييم وهتل شهرستان بانه هم لطف كردن نصف هزينه رو برگردوندن ولي هتل بزرگ اصلا توجه نكردن در صورتيكه هتل هاي شيراز تمام هزينه رو برگردوندن
هتل خوبی هستش ولی غذاهاش زیاد تعریفی نداره و خیلی گرونه
هتل خوبیه به نسبت قیمتش امکاناتشم در حد معقوله
نظافت کمی نامناسب بود. برخورد پرسنل بسیار خوب بوده است .صبحانه تنوع کمی داشته است .
خوب و راحت
هتلي با نظم، تميز، اتاقي با دكوري مناسب، برخورد كاركنان بسياررر عالي و زمان check in و check out ما يك دقيقه بيشتر طول نكشيد.
هنگامی که مراسم عروسی در تالار هتل در حال برگزاری است باید نظارت بر پارک ماشین های میهمانان عروسی بیشتر باشد تا جای پارک برای میهمانان هتل باشد.
همونطور که سایرین هم نوشتند صبحانه ضعیف و در حد ستاره های هتل نبود .سرو صدای اتاق بالایی و بغلی بوضوح میومد.بروشور و دفترچه های راهنمایی که معمولا توی هتلها هست ، وجود نداشت، صندوق امانات هم نداشت. ولی تا دلتون بخواد عروسی بود و ساز و دهل اونم نصفه شب ...ما هم مجبور شدیم از خواب بلند بشیم و عروس و داماد رو مشایعت کنیم!!!! البته انصافا پرسنل مودب و خوش برخوردی داشت
کافی شاپ ضعیف و غذای رستوران نچندان خوب
برخورد کل پرسنل عالی٫ صبحانه متوسط، سوییت بسیار تمیز ،پارکینگ عالی ولی یه ایراد خیلی بزرگ که راحتی و ارامش اتاقها رو کم میکنه اینه که صدا از اتاقهای کناری و رو برو وارد محل اقامت میشه من پارسال یک شب اقامت داشتم مشکلی ایجاد نشد ولی امسال اتاقهای روبرویی ما یک خونواده بی ملاحظه بودن که سرو صداشون ازار دهنده بود با پذیرش تماس گرفتیم ظاهرا بهشون تذکر دادن عایق بندی صوتی اتاقها به هیچ عنوان مناسب نیست ومتاسفانه فرهنگ بعضی از هموطنان هم پایین و مراعات نمیکنن احتمالا فکر میکنن چون پول دادن باید از خونه خودشون ازادی عمل بیشتری داشته باشن در ضمن هتل بزرگ ٫لوکس ترین هتل زنجانه و هتلهای دیگه یه سرو گردن و شاید خیلی بیشتر در رده های پایین تر بعدی هستن ٫تشکر از سایت رزرو ایران هتل که بدون معطلی کار رزرو رو انجام دادن و پرسنل خوب هتل بزرگ🌺🌺🙏🙏
در حد یک هتل ۴ ستاره نباید انتظار داشت،صبحانه بسیار ضعیف،اطاقها با اندازه و نور متوسط،از اطاق دید خوبی به شهر وجود داشت،و از نظر موقعیت مکانی در ابتدای ورودی شهر بود و دسترسی خوبی به رستوران ها و مغازه ها وجود داشت
صبحانه خیلی ضعیف و بی کیفیت بود
متاسفم براي هتل بزرگ زنجان كه مثلا بهترين هتل در شهرشان است اما تخت دبل ندارند و من براي سومين بار در سالهاي گذشته هنوز تخت دبل ندارند و اتاق هايشان نياز به بازسازي دارد و اينكه كولر اتاق در گرماي نابستان به صورت فن كار ميكرد و هيچ خنك كنندگي نداشت
اصلا به نسبت قیمتش در شهر زنجان توصیه نمیکنم ، امکاناتش بسیار ضعیف بود نسبت به اختلاف بسیار زیادش با بقیه هتل های شهر
نقاط قوت:
اتاق تمیز بود
نقاط ضعف:
صبحانه خوب نبود
نقاط قوت:
هتل زيبا بود و تميز و مناسب بود براي اقامت خيلي راحت و مناسب بود
نقاط ضعف:
تنوع غذايي بسيار پايين بود كيفيت غذا خيلي پايين بود منوهاي كافي شاپ خيلي كم بود تعداد پرسنل خيلي كم بود و براي درخواست يك دمپايي ٦ بار تماس گرفتم و آخر هم يك جفت آوردند!!! تنوع صبحانه خوب نبود
نمیدونم چجوری از سایتتون تشکر کنم که همیشه بهترین رو برای مشتریاش حاظر میکنه.
هتل نسبت به ستاره هاش خوب بود اما هر وفت خواستیم از کافی شاپش استفاده کنیم کسی نبود! در واقع کافی شاپش قابل استفاده نبود.
به نظرم مدیریت این هتل مشکل داره. تا ساعت ۱۲ تو هتل عروسی بود و نمیتونستیم استراحت کنیم. مردم اون شب از سر درد.
نسبت به ستاره هتل باید نظر بدیم. اینجوری بررسی کنیم خیلی عالی بود.
هتل بد نبود. ولی از سایت خیلی خیلی خوشم اومد. کار باهاش راحت بود و هر موقع هتلی خواستم داشت. خیلی ممنون از مدیریت سایت.
نسبت به پولی که دادیم و چهارستاره بودن هتل خوب بود. امکاناتش زیاد نبود که اونم انتظاری نمیرفت.
نقاط قوت:
برخورد مناسب در ميز پذيرش عرضه تولیدات سنتی زنجان که می تواند تنوع بیشتری داشته باشد
نقاط ضعف:
كيفيت پايين و محدوديت انتخابي در ميز صبحانه
یه مشکلاتی هتل داشت، مثلا تهویه اش خراب بود و اگر این درست بشه و بقیه چیزای خوبش خراب نشه باز هم میرم همین هتل!
دارای موقعیت عالی نزدیک پارک ملت و رستورانهای خوب شهردو تشک تک نفره را روی تخت دابل گذاشته بودند.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل بزرگ زنجان

مهمانان هتل بزرگ زنجان در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل بزرگ زنجان از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل بزرگ زنجان بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل بزرگ زنجان رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل بزرگ زنجان را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.