هتل بزرگ زنجان

زنجان، میدان بسیج
3.4
امتیاز کاربران
41
نظرات کاربران

معرفی هتل بزرگ زنجان

هتل ۴ ستاره بزرگ زنجان با وسعت حدود ۱۰۰۰۰ متر مربع در ۶ طبقه در ضلع شمالي ميدان بسيج، اولين ميدان ورودی جاده ی تهران به زنجان واقع شده است. هتل بزرگ از بزرگترین هتل های زنجان محصور در کوه و جنگل با ۴۲ اتاق مجهز، امکان اقامت ۱۵۰ نفر را دارد و سعی در فراهم کردن اوقات خوشی را برای میهمانان می نماید.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل بزرگ زنجان

ظرفیت 2 نفر

اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
1,677,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
1,677,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
1,677,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
1,677,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
1,677,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
1,677,000
تومان
17 تیر
جمعه
1,677,000
تومان
18 تیر
شنبه
1,677,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
1,677,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
1,677,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
1,677,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
1,677,000
تومان
دو تخته توئین
ای‌گردش
1,677,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
1,677,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
1,677,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
1,677,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
1,677,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
1,677,000
تومان
17 تیر
جمعه
1,677,000
تومان
18 تیر
شنبه
1,677,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
1,677,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
1,677,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
1,677,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
1,677,000
تومان
دوتخته دبل
ای‌گردش
1,677,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
1,677,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
1,677,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
1,677,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
1,677,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
1,677,000
تومان
17 تیر
جمعه
1,677,000
تومان
18 تیر
شنبه
1,677,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
1,677,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
1,677,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
1,677,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
1,677,000
تومان
اتاق دو تخته توئین
ایران هتل آنلاین
1,677,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
1,677,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
1,677,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
1,677,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
1,677,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
1,677,000
تومان
17 تیر
جمعه
1,677,000
تومان
18 تیر
شنبه
1,677,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
1,677,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
1,677,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
1,677,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
1,677,000
تومان
اتاق دو تخته دبل
ایران هتل آنلاین
1,677,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
1,677,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
1,677,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
1,677,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
1,677,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
1,677,000
تومان
17 تیر
جمعه
1,677,000
تومان
18 تیر
شنبه
1,677,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
1,677,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
1,677,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
1,677,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
1,677,000
تومان
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
1,677,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
1,677,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
1,677,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
1,677,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
1,677,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
1,677,000
تومان
17 تیر
جمعه
1,677,000
تومان
18 تیر
شنبه
1,677,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
1,677,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
1,677,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
1,677,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
1,677,000
تومان
اتاق دو تخته دبل (میهمان خارجی)
اقامت 24
1,810,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
1,810,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
1,810,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
1,810,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
1,810,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
1,810,000
تومان
17 تیر
جمعه
1,810,000
تومان
18 تیر
شنبه
1,810,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
1,810,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
1,810,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
1,810,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
1,810,000
تومان
اتاق دو تخته توئین (میهمان خارجی)
اقامت 24
1,810,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
1,810,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
1,810,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
1,810,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
1,810,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
1,810,000
تومان
17 تیر
جمعه
1,810,000
تومان
18 تیر
شنبه
1,810,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
1,810,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
1,810,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
1,810,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
1,810,000
تومان
سوئیت یکخوابه لوکس دو نفره
اقامت 24
2,317,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
2,317,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
2,317,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
2,317,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
2,317,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
2,317,000
تومان
17 تیر
جمعه
2,317,000
تومان
18 تیر
شنبه
2,317,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
2,317,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
2,317,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
2,317,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
2,317,000
تومان
سوئيت رويال برای دو نفر
ایران هتل آنلاین
2,317,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
2,317,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
2,317,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
2,317,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
2,317,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
2,317,000
تومان
17 تیر
جمعه
2,317,000
تومان
18 تیر
شنبه
2,317,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
2,317,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
2,317,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
2,317,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
2,317,000
تومان
سوئیت یکخوابه لوکس دو نفره (میهمان خارجی)
اقامت 24
2,520,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
2,520,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
2,520,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
2,520,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
2,520,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
2,520,000
تومان
17 تیر
جمعه
2,520,000
تومان
18 تیر
شنبه
2,520,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
2,520,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
2,520,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
2,520,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
2,520,000
تومان
سوئیت
ای‌گردش
2,569,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
2,569,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
2,569,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
2,569,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
2,569,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
2,569,000
تومان
17 تیر
جمعه
2,569,000
تومان
18 تیر
شنبه
2,569,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
2,569,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
2,569,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
2,569,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
2,569,000
تومان
دو تخته دابل
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
13 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
14 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
15 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
16 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
17 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
18 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
19 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
20 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
21 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
22 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
سوئیت یک خوابه دو تخته لوکس
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
13 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
14 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
15 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
16 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
17 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
18 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
19 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
20 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
21 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
22 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
دو تخته تویین
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
13 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
14 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
15 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
16 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
17 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
18 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
19 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
20 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
21 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
22 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 3 نفر

اتاق سه تخته
اقامت 24
2,143,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
2,143,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
2,143,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
2,143,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
2,143,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
2,143,000
تومان
17 تیر
جمعه
2,143,000
تومان
18 تیر
شنبه
2,143,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
2,143,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
2,143,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
2,143,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
2,143,000
تومان
اتاق سه تخته
ایران هتل آنلاین
2,143,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
2,143,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
2,143,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
2,143,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
2,143,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
2,143,000
تومان
17 تیر
جمعه
2,143,000
تومان
18 تیر
شنبه
2,143,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
2,143,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
2,143,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
2,143,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
2,143,000
تومان
اتاق سه تخته (میهمان خارجی)
اقامت 24
2,326,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
2,326,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
2,326,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
2,326,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
2,326,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
2,326,000
تومان
17 تیر
جمعه
2,326,000
تومان
18 تیر
شنبه
2,326,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
2,326,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
2,326,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
2,326,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
2,326,000
تومان
سه تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
13 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
14 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
15 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
16 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
17 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
18 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
19 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
20 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
21 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
22 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل بزرگ زنجان

سالن کنفرانس
آسانسور
نمازخانه
اعلام حریق
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
اتاق چمدان
روزنامه
دستگاه واکس کفش
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
کافی شاپ 24 ساعته
پاركينگ
اينترنت در لابی
مسلط به زبان انگليسی
روم سرويس
خدمات خانه داری
آژانس مسافرتی
اينترنت در اتاق
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
چای ساز
تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
مبلمان
سشوار
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
ماهواره
سالن اجتماعات
اینترنت در لابی
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
تالار پذیرایی
دراور
کمد لباس
حوله
دمپایی
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
فضای سبز
سالن ورزشی
اباژور
تلفن
پارکینگ روباز
رستوران 24 ساعته
پله اضطراری
رستوران ایرانی
ویلچر
خدمات بیدارباش
اتاق بازی
اطفای حریق
فروشگاه صنایع‌دستی و سوغات
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
فروشگاه و غرفه
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
سرویس روزانه اتاق
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
مینی بار
وسایل بدنسازی
سیستم سرمایش
كافی شاپ
نهار در اتاق
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
لباسشویی
تلويزيون LCD در لابی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
روم سرويس 24 ساعته
سالن كنفرانس
فضائی برای پياده روی
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
سالن همايش
ويدئو كنفرانس
جكوزی
امكانات برای معلولين
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
رستوران بوفه
اینترنت با سرعت بالا
اتاق جلسات
اینترنت بی سیم
تلویزیون lcd
پنجره
میزکار
لوازم بهداشتی
کپسول آتش‌نشانی در لابی
شارژ وسایل الکترونیکی در لابی
سالن جلسات
Business Center
تراس
صندوق امانات
لابی
امكان شارژ وسايل الكترونيكی در لابی
نمای شهر
تلويزيون در لابی
مبل
ميز
خشکشویی
خدمات بيدار باش
خدمات اتو
فكس
تلويزيون LED در لابی
كافی شاپ
سالن همايش
نمای فضای سبز
نمای باغ
مسير پياده روی
فروشگاه سوغاتی
فضای باغ در هتل
امكانات برای معلولين
فروشگاه صنايع دستی
شارژ وسایل الکترونیکی در لابی
سالن جلسات
اب معدنی رایگان
حوله حمام
دمپایی یکبار مصرف
سیستم گرمایش
کارت هوشمند درب اتاق
دمپایی حمام
شام در اتاق
رخت آویز
اینترنت در اتاق
یخچال
مینی بار
حوله
دمپایی
تلفن
حمام

آدرس هتل بزرگ زنجان روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل بزرگ زنجان

(41 نظر)
نقاط قوت:
رعایت پروتکل بهداشتی
نقاط ضعف:
رعایت پروتکل بهداشتی
از این اقامت رتضی بودیم
امکانات هتل اصلا در حد چهار ستاره نبود و نسبت به هزینه ای که برای هر شب پرداخت کردم، خیلی پایین تر بود. در واقع یک هتل ۳ ستاره معمولی است نه چهار ستاره
نقاط قوت:
هتل تمیز بود. پرسنل بسیار خوش برخورد و محترم بودند. کیفیت غذای رستوران خوب بود.
نقاط ضعف:
صبحانه تنوع کمی داشت، به طور مثال حتی قهوه هم در صبحانه سرو نمی‌شود. سر و صدای زیادی در اتاقها وجود دارد. دستگاه تهویه قدیمی و پر سر و صدا بود. کافی شاپ هتل تعطیل بود.
نقاط قوت:
بسیار بسیار عالی من بهمراه همسرم سه روز اقامت عالی رو در این هتل تجربه کردیم. نظافت عالی اخلاق پرسنل عالی دسترسی عالی صبحانه عالی سرویس حمام و آبگرم عالی محیط آرام عالی چشم انداز عالی
نقاط ضعف:
با اینکه انسان بسیار نکته سنجی هستم ولی واقعاً هیچ کم و کاستی ندیدم.
نقاط قوت:
دسترسی خوب به اتوبان زنجان
نقاط ضعف:
دسترسی خوب به اتوبان زنجان
نقاط قوت:
تمیزی و نظافت اتاقها امکانات استاندارد اتاق تجهیزات سالم
نقاط ضعف:
برخورد نسبتا بد پرسنل بحث با مشتری در مورد چیزهایی بی اهمیت مثل تعداد آب معدنی مصرف شده ☹
نقاط قوت:
موقعیت مکانی هتل و رفتار پرسنل از نکات مثبت هتل هست
نقاط ضعف:
تنوع صبحانه بسیار بسیار پایین که اصلا در حد هتل ۴ ستاره نیست عدم وجود پریز برق کنار تخت ها و حتی در جاهای دیگر اتاق که بناچار باید تی وی یا اباژور رو خاموش کرد عدم وجود نور مناسب برای اتاق در کل این هتل اصلا مورد پسند نیست وبناچار و چون ظاهرا بهترین هتل هست ، رزرو میشه
همه جیز در حد بسیار خوب بجز صبحانه که ضعیف بود
نقاط قوت:
برخورد بسیار خوب پرسنل ویو اتاق زیبا بود
نقاط ضعف:
برخورد بسیار خوب پرسنل ویو اتاق زیبا بود
تجربه بدی نبود ، کیفیت صبحانه خوب ولی تنوع بسیار کم بود ، قیمت هتل نسبت به امکانات بسیار بالا بود ، به هرحال هتل مناسب آری متاسفانه در زنجان وجود ندارد.
هتل خوبی بود ولی با توجه به چهار ستاره بودن توقع بیشتری داشتم خود هتل قیمت داد شبی ۱۹۰۰ ولی من از سایت گرفتم ۹۰۰
هتل تمیز و خوبی بود ولی سطح امکانات درحد هتل چهارستاره نبود
قیمتش نسبت به امکانات و هتل‌های مشابه شهرهای دیگه خیلی بالاست!
نقاط قوت:
اتاق و محیط هتل بسیار تمیز بود. سر و صدای اضافه وجود نداشت.برخورد پرسنل عالی و کیفیت غذا هم خوب بود. سیستم سرمایش و تهویه خوب بود.بهداشت کاملا رعایت شده بود
نقاط ضعف:
اتاق و محیط هتل بسیار تمیز بود. سر و صدای اضافه وجود نداشت.برخورد پرسنل عالی و کیفیت غذا هم خوب بود. سیستم سرمایش و تهویه خوب بود.بهداشت کاملا رعایت شده بود
با سلام من به اتفاق خانواده ۲ شب در این هتل اقامت داشتیم واز هر نظر از هتل و کارکنان راضی بودیم هتل بسیار تمیز .خانه داری هتل عالی. صبحانه با تنوع .محوطه شب بی نظیر
ما خانوادگی به زنجان سفر کردیم و این هتل واقعا معرکه و عالی بود
از نظر نظافت، برخورد کارکنان و فضای داخل حیاط هتل که عالیه ولی امکانات داخل اتاق در حد ۴ ستاره نیست. صبحانه ضعیفه و تنوعی نداره.
نسبت به قيمت خوب نبود
در مقایسه با هتل های دیگه ،، گرونتر از امکاناتش هست .
هتلي با خدمات حداقلي صبحانه بسيار ضعيف و بد
هتلِ خوبی که در گوشه‌ی شهر واقع شده. اگر در شهرهای اطراف کاری دارید بهترین گزینه است.
از طرف شرمت پارماتیک برای عقد قرار دادی به شهر زنجان سفر کرده بودیم که در این هتل اقامت داشتیم خدماتش واقعا خوب بود
زیاد ویو خوب نداره
از هر نظر هتل قابل قبول و خوبي بود فقط صبحانه ميتونه بهتر باشه
هتلى زيبا و عالى ،كاركنان بسيار مودب ولى صبحانه نسبت به تعداد ستاره هاى هتل ضعيف بود
برخورد كار كنان بي نظير نظافت هتل و صبحانه هتل و اتاق خوب بود ولي سرو صدا زياد بود چون سالن عروسي وروديش با هتل يكي است در ضمن در داخل اتاق هم چيلرها خيلي صداي بدي مي داد و چون سر وصداي بيرون هم زياد بود نمي شد پنجره ها را باز كرد كيفيت صبحانه خوب بود ولي تنوع ان كم بود
نسبت به قیمت بالای یک شب این هتل، وضعیت مناسبی مشاهده نشد.
نکات مثبت: تمیزی - برخورد خوب پرسنل - همکاری در تحویل زودتر از وقت اتاق - راهنمایی در مورد محل قابل بازدید نکات منفی: عایق نبودن دیوار های بین اتاق ها : صدای حرف زدن مهمانان اتاق همجوار می اید - وای فای بسیار ضعیف - عملا من در یکشب اقامت نتوانستم از اینترنت هتل استفاده کنم
از هر نظر بسیار خوب و تمیز
ما در هتل برای استراحت کوتاه و ناهار توقف کردیم. کیفیت غذای رستوران هتل بسبار ضعیف بود. جوجه کبتب بسیار خشک بود ودر کوبیده ادویه های غیر معمول اضافه شده بود. زرشک پلو متوسط بود. کیفیت پدیرایی و مهمانداری هم متوسط ، کیفیت محیط خوب
برخورد پرسنل بسیار خوب، اتاقها تمیز، موقعیت هتل عالی، صبحانه میتوانست بهتر باشد
بخش های مختلف پاسخگو و بر خورد کارکنان مناسب و عالی بود
كارمندان رفتار محترمانه اي داشتند مديريت رستوران و كافي شاپ نياز به توجه بيشتري دارند
ضعیف بود
هتل بسیار خوبی بود ، برخورد پرسنل عالی و اتاقها بسیار خوب و تمیز بود
خوب و عالی, جای مناسب برای برگزاری مراسمات; از جمله جشن و عقد
در حد یه هتل ۴ ستاره خوبه، بهتر از این هم تو زنجان پیدا نمیشه، ولی پرسنل خیلی آموزش دیده نیستند.
رفتار كاركنان بسيار خوب و مؤدبانه بود ، هتل تميز بود ، متأسفانه در زمينه غذا (بخصوص صبحانه و كافى شاپ) ضعيف بود
خيلي براشون متاسفم چون من تماس گرفتم كه سيل امده و ما نميتونيم بياييم وهتل شهرستان بانه هم لطف كردن نصف هزينه رو برگردوندن ولي هتل بزرگ اصلا توجه نكردن در صورتيكه هتل هاي شيراز تمام هزينه رو برگردوندن
نظافت کمی نامناسب بود. برخورد پرسنل بسیار خوب بوده است .صبحانه تنوع کمی داشته است .
خوب و راحت
دارای موقعیت عالی نزدیک پارک ملت و رستورانهای خوب شهر
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل بزرگ زنجان

مهمانان هتل بزرگ زنجان در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل بزرگ زنجان از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل بزرگ زنجان بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل بزرگ زنجان رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل بزرگ زنجان را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.