هتل بزرگ زنجان

زنجان، میدان بسیج
3.4
امتیاز کاربران
51
نظرات کاربران

معرفی هتل بزرگ زنجان

هتل ۴ ستاره بزرگ زنجان با وسعت حدود ۱۰۰۰۰ متر مربع در ۶ طبقه در ضلع شمالي ميدان بسيج، اولين ميدان ورودی جاده ی تهران به زنجان واقع شده است. هتل بزرگ از بزرگترین هتل های زنجان محصور در کوه و جنگل با ۴۲ اتاق مجهز، امکان اقامت ۱۵۰ نفر را دارد و سعی در فراهم کردن اوقات خوشی را برای میهمانان می نماید.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل بزرگ زنجان

ظرفیت 2 نفر

دو تخته
علاءالدین
1,175,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
1,175,000
تومان
28 دی
سه شنبه
1,175,000
تومان
29 دی
چهارشنبه
1,175,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
1,175,000
تومان
1 بهمن
جمعه
1,175,000
تومان
2 بهمن
شنبه
1,175,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
1,175,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
1,175,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
1,175,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,175,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,175,000
تومان
دو تخته دابل
اسنپ تریپ
1,183,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
1,183,000
تومان
28 دی
سه شنبه
1,183,000
تومان
29 دی
چهارشنبه
1,183,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
1,183,000
تومان
1 بهمن
جمعه
1,183,000
تومان
2 بهمن
شنبه
1,183,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
1,183,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
1,183,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
1,183,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,183,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,183,000
تومان
اتاق دو نفره - دو تخته دبل
هتل یار
1,183,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
1,183,000
تومان
28 دی
سه شنبه
1,183,000
تومان
29 دی
چهارشنبه
1,183,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
1,183,000
تومان
1 بهمن
جمعه
1,183,000
تومان
2 بهمن
شنبه
1,183,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
1,183,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
1,183,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
1,183,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,183,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,183,000
تومان
اتاق دو نفره - دو تخته توئین
هتل یار
1,183,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
1,183,000
تومان
28 دی
سه شنبه
1,183,000
تومان
29 دی
چهارشنبه
1,183,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
1,183,000
تومان
1 بهمن
جمعه
1,183,000
تومان
2 بهمن
شنبه
1,183,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
1,183,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
1,183,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
1,183,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,183,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,183,000
تومان
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
1,183,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
1,183,000
تومان
28 دی
سه شنبه
1,183,000
تومان
29 دی
چهارشنبه
1,183,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
1,183,000
تومان
1 بهمن
جمعه
1,183,000
تومان
2 بهمن
شنبه
1,183,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
1,183,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
1,183,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
1,183,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,183,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,183,000
تومان
دو تخته تویین
اسنپ تریپ
1,183,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
1,183,000
تومان
28 دی
سه شنبه
1,183,000
تومان
29 دی
چهارشنبه
1,183,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
1,183,000
تومان
1 بهمن
جمعه
1,183,000
تومان
2 بهمن
شنبه
1,183,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
1,183,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
1,183,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
1,183,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,183,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,183,000
تومان
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
1,183,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
1,183,000
تومان
28 دی
سه شنبه
1,183,000
تومان
29 دی
چهارشنبه
1,183,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
1,183,000
تومان
1 بهمن
جمعه
1,183,000
تومان
2 بهمن
شنبه
1,183,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
1,183,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
1,183,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
1,183,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,183,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,183,000
تومان
دوتخته دبل
ای‌گردش
1,183,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
1,183,000
تومان
28 دی
سه شنبه
1,183,000
تومان
29 دی
چهارشنبه
1,183,000
تومان
دو تخته توئین
ای‌گردش
1,183,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
1,183,000
تومان
28 دی
سه شنبه
1,183,000
تومان
29 دی
چهارشنبه
1,183,000
تومان
سوئیت دو نفره
علاءالدین
1,635,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
1,635,000
تومان
28 دی
سه شنبه
1,635,000
تومان
29 دی
چهارشنبه
1,635,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
1,635,000
تومان
1 بهمن
جمعه
1,635,000
تومان
2 بهمن
شنبه
1,635,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
1,635,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
1,635,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
1,635,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,635,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,635,000
تومان
سوئیت یک خوابه دو تخته لوکس
اسنپ تریپ
1,640,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
1,640,000
تومان
28 دی
سه شنبه
1,640,000
تومان
29 دی
چهارشنبه
1,640,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
1,640,000
تومان
1 بهمن
جمعه
1,640,000
تومان
2 بهمن
شنبه
1,640,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
1,640,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
1,640,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
1,640,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,640,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,640,000
تومان
سوئیت یکخوابه لوکس دو نفره
اقامت 24
1,640,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
1,640,000
تومان
28 دی
سه شنبه
1,640,000
تومان
29 دی
چهارشنبه
1,640,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
1,640,000
تومان
1 بهمن
جمعه
1,640,000
تومان
2 بهمن
شنبه
1,640,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
1,640,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
1,640,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
1,640,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,640,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,640,000
تومان
سوئیت لوکس - برای دو نفرتخت دبل
هتل یار
1,650,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
1,650,000
تومان
28 دی
سه شنبه
1,650,000
تومان
29 دی
چهارشنبه
1,650,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
1,650,000
تومان
1 بهمن
جمعه
1,650,000
تومان
2 بهمن
شنبه
1,650,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
1,650,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
1,650,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
1,650,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,650,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,650,000
تومان
سوئیت
ای‌گردش
1,650,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
1,650,000
تومان
28 دی
سه شنبه
1,650,000
تومان
29 دی
چهارشنبه
1,650,000
تومان
اتاق دو نفره - دو تخته دبل(میهمان غیر ایرانی)
هتل یار
3,050,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
3,050,000
تومان
28 دی
سه شنبه
3,050,000
تومان
29 دی
چهارشنبه
3,050,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
3,050,000
تومان
1 بهمن
جمعه
3,050,000
تومان
2 بهمن
شنبه
3,050,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
3,050,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
3,050,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
3,050,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
3,050,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
3,050,000
تومان
اتاق دو نفره - دو تخته توئین(میهمان غیر ایرانی)
هتل یار
3,050,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
3,050,000
تومان
28 دی
سه شنبه
3,050,000
تومان
29 دی
چهارشنبه
3,050,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
3,050,000
تومان
1 بهمن
جمعه
3,050,000
تومان
2 بهمن
شنبه
3,050,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
3,050,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
3,050,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
3,050,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
3,050,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
3,050,000
تومان
سوئیت لوکس - برای دو نفرتخت دبل (میهمان غیر ایرانی)
هتل یار
3,250,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
3,250,000
تومان
28 دی
سه شنبه
3,250,000
تومان
29 دی
چهارشنبه
3,250,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
3,250,000
تومان
1 بهمن
جمعه
3,250,000
تومان
2 بهمن
شنبه
3,250,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
3,250,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
3,250,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
3,250,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
3,250,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
3,250,000
تومان
ظرفیت 3 نفر

اتاق سه تخته
اقامت 24
1,510,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
1,510,000
تومان
28 دی
سه شنبه
1,510,000
تومان
29 دی
چهارشنبه
1,510,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
1,510,000
تومان
1 بهمن
جمعه
1,510,000
تومان
2 بهمن
شنبه
1,510,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
1,510,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
1,510,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
1,510,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,510,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,510,000
تومان
سه تخته
اسنپ تریپ
1,510,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
1,510,000
تومان
28 دی
سه شنبه
1,510,000
تومان
29 دی
چهارشنبه
1,510,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
1,510,000
تومان
1 بهمن
جمعه
1,510,000
تومان
2 بهمن
شنبه
1,510,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
1,510,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
1,510,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
1,510,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,510,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,510,000
تومان
سه تخته
علاءالدین
1,515,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
1,515,000
تومان
28 دی
سه شنبه
1,515,000
تومان
29 دی
چهارشنبه
1,515,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
1,515,000
تومان
1 بهمن
جمعه
1,515,000
تومان
2 بهمن
شنبه
1,515,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
1,515,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
1,515,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
1,515,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,515,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,515,000
تومان

امکانات اتاق های هتل بزرگ زنجان

سالن کنفرانس
خدمات پزشكي
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
سالن همايش
ويدئو كنفرانس
جكوزی
امكانات برای معلولين
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
سالن بيليارد
آتلیه
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
رستوران بوفه
اینترنت با سرعت بالا
اتاق جلسات
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
كتابخانه
تلویزیون lcd
گیم نت
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
پارک کودک
فضائی برای پياده روی
زمین ورزشی
لباسشویی
تلويزيون LCD در لابی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
روم سرويس 24 ساعته
سالن كنفرانس
اینترنت بی سیم
پنجره
فكس
سیستم گرمایش
فضای باغ در هتل
امكانات برای معلولين
فروشگاه صنايع دستی
شارژ وسایل الکترونیکی در لابی
سالن جلسات
اب معدنی رایگان
حوله حمام
دمپایی یکبار مصرف
کارت هوشمند درب اتاق
مسير پياده روی
دمپایی حمام
شام در اتاق
رخت آویز
اینترنت در اتاق
یخچال
مینی بار
حوله
دمپایی
تلفن
فروشگاه سوغاتی
نمای باغ
میزکار
نمای شهر
لوازم بهداشتی
کپسول آتش‌نشانی در لابی
شارژ وسایل الکترونیکی در لابی
سالن جلسات
Business Center
تراس
صندوق امانات
لابی
امكان شارژ وسايل الكترونيكی در لابی
تلويزيون در لابی
نمای فضای سبز
مبل
ميز
خشکشویی
خدمات بيدار باش
خدمات اتو
فكس
تلويزيون LED در لابی
كافی شاپ
سالن همايش
تلفن در لابی
نهار در اتاق
آسانسور
تاکسی سرویس
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
مبلمان
سشوار
نمازخانه
اعلام حریق
پارکینگ
استخر
تلویزیون
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
ماهواره
سالن اجتماعات
اینترنت در لابی
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
تالار پذیرایی
یخچال
چای ساز
دراور
سرویس فرنگی
اتاق چمدان
روزنامه
دستگاه واکس کفش
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
کافی شاپ 24 ساعته
دستگاه خودپرداز
پاركينگ
اينترنت در لابی
مسلط به زبان انگليسی
روم سرويس
آژانس مسافرتی
اينترنت در اتاق
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
کمد لباس
سرویس روزانه اتاق
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
فروشگاه و غرفه
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
کپسول آتش نشانی
مرکز خرید
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
مینی بار
وسایل بدنسازی
سیستم سرمایش
كافی شاپ
اینترنت
اتاق سیگار
حوله
پارکینگ روباز
دمپایی
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
فضای سبز
سالن ورزشی
اباژور
تلفن
لابی
رستوران 24 ساعته
پله اضطراری
رستوران ایرانی
ویلچر
خدمات بیدارباش
اتاق بازی
اطفای حریق
فروشگاه صنایع‌دستی و سوغات
حمام

آدرس هتل بزرگ زنجان روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل بزرگ زنجان

(51 نظر)
هتل تمیز و خوبی بود ولی سطح امکانات درحد هتل چهارستاره نبود
قیمتش نسبت به امکانات و هتل‌های مشابه شهرهای دیگه خیلی بالاست!
نقاط قوت:
اتاق و محیط هتل بسیار تمیز بود. سر و صدای اضافه وجود نداشت.برخورد پرسنل عالی و کیفیت غذا هم خوب بود. سیستم سرمایش و تهویه خوب بود.بهداشت کاملا رعایت شده بود
نقاط ضعف:
اتاق و محیط هتل بسیار تمیز بود. سر و صدای اضافه وجود نداشت.برخورد پرسنل عالی و کیفیت غذا هم خوب بود. سیستم سرمایش و تهویه خوب بود.بهداشت کاملا رعایت شده بود
با سلام من به اتفاق خانواده ۲ شب در این هتل اقامت داشتیم واز هر نظر از هتل و کارکنان راضی بودیم هتل بسیار تمیز .خانه داری هتل عالی. صبحانه با تنوع .محوطه شب بی نظیر
نقاط قوت:
مجلل تمیز امکانات بسیار خوب
نقاط ضعف:
منوی صبحانه در حد ۴ ستاره نیست
نقاط قوت:
سلام. ضمن عرض تشكر. نكات مثبت بسيارى در هتل سما بود ولى چيزى را كه مورد توجه من قرار گرفت محبت پرسنل و برخورد بسيار صميمانه انها بود
نقاط ضعف:
متاسفانه قيمت اتاق ها نسبتا گران بودند.
ما خانوادگی به زنجان سفر کردیم و این هتل واقعا معرکه و عالی بود
از نظر نظافت، برخورد کارکنان و فضای داخل حیاط هتل که عالیه ولی امکانات داخل اتاق در حد ۴ ستاره نیست. صبحانه ضعیفه و تنوعی نداره.
نسبت به قيمت خوب نبود
در مقایسه با هتل های دیگه ،، گرونتر از امکاناتش هست .
هتلي با خدمات حداقلي صبحانه بسيار ضعيف و بد
هتلِ خوبی که در گوشه‌ی شهر واقع شده. اگر در شهرهای اطراف کاری دارید بهترین گزینه است.
از طرف شرمت پارماتیک برای عقد قرار دادی به شهر زنجان سفر کرده بودیم که در این هتل اقامت داشتیم خدماتش واقعا خوب بود
نقاط قوت:
راضی بودیم
نقاط ضعف:
مورد خاصی نداشت
زیاد ویو خوب نداره
نقاط قوت:
راضی بودیم
نقاط ضعف:
چیزی مشاهده نشد
هتلى زيبا و عالى ،كاركنان بسيار مودب ولى صبحانه نسبت به تعداد ستاره هاى هتل ضعيف بود
از هر نظر هتل قابل قبول و خوبي بود فقط صبحانه ميتونه بهتر باشه
نقاط قوت:
همه چی خیلی خوب و اوکی بود
نقاط ضعف:
نکته منفی مشاهده نشد
نقاط قوت:
ما کاملا راضی بودیم همه چی عالی
نقاط ضعف:
رستوران هتل کیفیت غذا و سالاد بار پایین بود و صبحانه متنوع نبود
برخورد كار كنان بي نظير نظافت هتل و صبحانه هتل و اتاق خوب بود ولي سرو صدا زياد بود چون سالن عروسي وروديش با هتل يكي است در ضمن در داخل اتاق هم چيلرها خيلي صداي بدي مي داد و چون سر وصداي بيرون هم زياد بود نمي شد پنجره ها را باز كرد كيفيت صبحانه خوب بود ولي تنوع ان كم بود
نقاط قوت:
نظافت عالی بود
نقاط ضعف:
امکانات هتل بسیار کم بود آب معدنی نداشت ظروف کم بود
نقاط قوت:
موقعیت در ورودی شهر و نزدیک به اتوبان برخورد مناسب پرسنل صبحانه عالی
نقاط ضعف:
ورود با کفش به اتاق توسط پرسنل منظور از پرسنل (راهنما . تأسیسات . نظافتچی)
نسبت به قیمت بالای یک شب این هتل، وضعیت مناسبی مشاهده نشد.
نقاط قوت:
خیلی هتل تمیزی بود احساس راحتی داشتیم و رویهم عالی بود
نقاط ضعف:
موقع صرف غذا پرسنل رستوران خیلی نگاه میکردن به طوری که معذب میشدی
نکات مثبت: تمیزی - برخورد خوب پرسنل - همکاری در تحویل زودتر از وقت اتاق - راهنمایی در مورد محل قابل بازدید نکات منفی: عایق نبودن دیوار های بین اتاق ها : صدای حرف زدن مهمانان اتاق همجوار می اید - وای فای بسیار ضعیف - عملا من در یکشب اقامت نتوانستم از اینترنت هتل استفاده کنم
نقاط قوت:
راضی بودیم
نقاط ضعف:
مورد خاصی ندیدیم
از هر نظر بسیار خوب و تمیز
ما در هتل برای استراحت کوتاه و ناهار توقف کردیم. کیفیت غذای رستوران هتل بسبار ضعیف بود. جوجه کبتب بسیار خشک بود ودر کوبیده ادویه های غیر معمول اضافه شده بود. زرشک پلو متوسط بود. کیفیت پدیرایی و مهمانداری هم متوسط ، کیفیت محیط خوب
نقاط قوت:
برخورد پرسنل و صبحانه خیلی خوب بود
نقاط ضعف:
قیمت بالا رو انداز تختها و پتو خوب نبود نظافت ضعیف بود یکم
برخورد پرسنل بسیار خوب، اتاقها تمیز، موقعیت هتل عالی، صبحانه میتوانست بهتر باشد
بخش های مختلف پاسخگو و بر خورد کارکنان مناسب و عالی بود
كارمندان رفتار محترمانه اي داشتند مديريت رستوران و كافي شاپ نياز به توجه بيشتري دارند
ضعیف بود
نقاط قوت:
همه چی خوب بود
نقاط ضعف:
موردی نبود
نقاط قوت:
برخورد پرسنل بسیار خوب بود
نقاط ضعف:
صبحانه اصلا خوب نبود زود تموم میشد ، ماهواره نداشت اتاق ، حمام وان نداشت و اصلا راضی کننده نیست
نقاط قوت:
همه چی عالی بود راضی بودیم
نقاط ضعف:
یکم از مرکز شهر دور بود اما با توجه به این موضوع دنج بودن خودشو داشت هتل
هتل خوب و تميز و با مقررات ميباشد صبحانه در حد متوسط ، ولي اتاق هاي خوب و فضاي داخلي اتاق ها با معماري و متريال خوب كار شده است تازه ساخت است در كل من پيشنهاد ميكنم
هتل بسیار خوبی بود ، برخورد پرسنل عالی و اتاقها بسیار خوب و تمیز بود
خوب و عالی, جای مناسب برای برگزاری مراسمات; از جمله جشن و عقد
در حد یه هتل ۴ ستاره خوبه، بهتر از این هم تو زنجان پیدا نمیشه، ولی پرسنل خیلی آموزش دیده نیستند.
رفتار كاركنان بسيار خوب و مؤدبانه بود ، هتل تميز بود ، متأسفانه در زمينه غذا (بخصوص صبحانه و كافى شاپ) ضعيف بود
خيلي براشون متاسفم چون من تماس گرفتم كه سيل امده و ما نميتونيم بياييم وهتل شهرستان بانه هم لطف كردن نصف هزينه رو برگردوندن ولي هتل بزرگ اصلا توجه نكردن در صورتيكه هتل هاي شيراز تمام هزينه رو برگردوندن
نظافت کمی نامناسب بود. برخورد پرسنل بسیار خوب بوده است .صبحانه تنوع کمی داشته است .
خوب و راحت
هتلي با نظم، تميز، اتاقي با دكوري مناسب، برخورد كاركنان بسياررر عالي و زمان check in و check out ما يك دقيقه بيشتر طول نكشيد.
هنگامی که مراسم عروسی در تالار هتل در حال برگزاری است باید نظارت بر پارک ماشین های میهمانان عروسی بیشتر باشد تا جای پارک برای میهمانان هتل باشد.
همونطور که سایرین هم نوشتند صبحانه ضعیف و در حد ستاره های هتل نبود .سرو صدای اتاق بالایی و بغلی بوضوح میومد.بروشور و دفترچه های راهنمایی که معمولا توی هتلها هست ، وجود نداشت، صندوق امانات هم نداشت. ولی تا دلتون بخواد عروسی بود و ساز و دهل اونم نصفه شب ...ما هم مجبور شدیم از خواب بلند بشیم و عروس و داماد رو مشایعت کنیم!!!! البته انصافا پرسنل مودب و خوش برخوردی داشت
نقاط قوت:
اتاق تمیز بود
نقاط ضعف:
صبحانه خوب نبود
نقاط قوت:
هتل زيبا بود و تميز و مناسب بود براي اقامت خيلي راحت و مناسب بود
نقاط ضعف:
تنوع غذايي بسيار پايين بود كيفيت غذا خيلي پايين بود منوهاي كافي شاپ خيلي كم بود تعداد پرسنل خيلي كم بود و براي درخواست يك دمپايي ٦ بار تماس گرفتم و آخر هم يك جفت آوردند!!! تنوع صبحانه خوب نبود
دارای موقعیت عالی نزدیک پارک ملت و رستورانهای خوب شهر
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل بزرگ زنجان

مهمانان هتل بزرگ زنجان در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل بزرگ زنجان از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل بزرگ زنجان بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل بزرگ زنجان رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل بزرگ زنجان را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.