هتل بزرگ زنجان

زنجان، میدان بسیج
3.4
امتیاز کاربران
51
نظرات کاربران

معرفی هتل بزرگ زنجان

هتل ۴ ستاره بزرگ زنجان با وسعت حدود ۱۰۰۰۰ متر مربع در ۶ طبقه در ضلع شمالي ميدان بسيج، اولين ميدان ورودی جاده ی تهران به زنجان واقع شده است. هتل بزرگ از بزرگترین هتل های زنجان محصور در کوه و جنگل با ۴۲ اتاق مجهز، امکان اقامت ۱۵۰ نفر را دارد و سعی در فراهم کردن اوقات خوشی را برای میهمانان می نماید.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل بزرگ زنجان

بزرگ-اتاق دو تخته دبل
اتاق دو تخته دبل
ای‌گردش
807,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 شهریور
شنبه
807,000
تومان
28 شهریور
یکشنبه
807,000
تومان
29 شهریور
دوشنبه
807,000
تومان
30 شهریور
سه شنبه
807,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
807,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
807,000
تومان
2 مهر
جمعه
807,000
تومان
3 مهر
شنبه
807,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
807,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
807,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
807,000
تومان
اقامت 24
807,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 شهریور
شنبه
807,000
تومان
28 شهریور
یکشنبه
807,000
تومان
29 شهریور
دوشنبه
807,000
تومان
30 شهریور
سه شنبه
807,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
807,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
807,000
تومان
2 مهر
جمعه
807,000
تومان
3 مهر
شنبه
807,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
807,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
807,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
807,000
تومان
هتل یار
807,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 شهریور
شنبه
807,000
تومان
28 شهریور
یکشنبه
807,000
تومان
29 شهریور
دوشنبه
807,000
تومان
30 شهریور
سه شنبه
807,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
807,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
864,000
تومان
2 مهر
جمعه
864,000
تومان
3 مهر
شنبه
864,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
864,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
864,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
864,000
تومان
علاءالدین
810,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 شهریور
شنبه
810,000
تومان
28 شهریور
یکشنبه
810,000
تومان
29 شهریور
دوشنبه
810,000
تومان
30 شهریور
سه شنبه
810,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
810,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
بزرگ-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
هتل یار
1,030,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 شهریور
شنبه
1,030,000
تومان
28 شهریور
یکشنبه
1,030,000
تومان
29 شهریور
دوشنبه
1,030,000
تومان
30 شهریور
سه شنبه
1,030,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
1,030,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
1,111,000
تومان
2 مهر
جمعه
1,111,000
تومان
3 مهر
شنبه
1,111,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
1,111,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
1,111,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
1,111,000
تومان
ای‌گردش
1,030,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 شهریور
شنبه
1,030,000
تومان
28 شهریور
یکشنبه
1,030,000
تومان
29 شهریور
دوشنبه
1,030,000
تومان
30 شهریور
سه شنبه
1,030,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
1,030,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
1,030,000
تومان
2 مهر
جمعه
1,030,000
تومان
3 مهر
شنبه
1,030,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
1,030,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
1,030,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
1,030,000
تومان
علاءالدین
1,030,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 شهریور
شنبه
1,030,000
تومان
28 شهریور
یکشنبه
1,030,000
تومان
29 شهریور
دوشنبه
1,030,000
تومان
30 شهریور
سه شنبه
1,030,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
1,030,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
1,030,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 شهریور
شنبه
1,030,000
تومان
28 شهریور
یکشنبه
1,030,000
تومان
29 شهریور
دوشنبه
1,030,000
تومان
30 شهریور
سه شنبه
1,030,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
1,030,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
1,030,000
تومان
2 مهر
جمعه
1,030,000
تومان
3 مهر
شنبه
1,030,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
1,030,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
1,030,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
1,030,000
تومان
بزرگ-سوئیت یکخوابه لوکس دو نفره
سوئیت یکخوابه لوکس دو نفره
اقامت 24
1,114,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 شهریور
شنبه
1,114,000
تومان
28 شهریور
یکشنبه
1,114,000
تومان
29 شهریور
دوشنبه
1,114,000
تومان
30 شهریور
سه شنبه
1,114,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
1,114,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
1,114,000
تومان
2 مهر
جمعه
1,114,000
تومان
3 مهر
شنبه
1,114,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
1,114,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
1,114,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
1,114,000
تومان
هتل یار
1,114,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 شهریور
شنبه
1,114,000
تومان
28 شهریور
یکشنبه
1,114,000
تومان
29 شهریور
دوشنبه
1,114,000
تومان
30 شهریور
سه شنبه
1,114,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
1,114,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
1,204,000
تومان
2 مهر
جمعه
1,204,000
تومان
3 مهر
شنبه
1,204,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
1,204,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
1,204,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
1,204,000
تومان
ای‌گردش
1,114,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 شهریور
شنبه
1,114,000
تومان
28 شهریور
یکشنبه
1,114,000
تومان
29 شهریور
دوشنبه
1,114,000
تومان
30 شهریور
سه شنبه
1,114,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
1,114,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
1,114,000
تومان
2 مهر
جمعه
1,114,000
تومان
3 مهر
شنبه
1,114,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
1,114,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
1,114,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
1,114,000
تومان
علاءالدین
1,140,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 شهریور
شنبه
1,140,000
تومان
28 شهریور
یکشنبه
1,140,000
تومان
29 شهریور
دوشنبه
1,140,000
تومان
30 شهریور
سه شنبه
1,140,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
1,140,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
بزرگ-اتاق دو تخته توئین
اتاق دو تخته توئین
ای‌گردش
807,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 شهریور
شنبه
807,000
تومان
28 شهریور
یکشنبه
807,000
تومان
29 شهریور
دوشنبه
807,000
تومان
30 شهریور
سه شنبه
807,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
807,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
807,000
تومان
2 مهر
جمعه
807,000
تومان
3 مهر
شنبه
807,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
807,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
807,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
807,000
تومان
اقامت 24
807,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 شهریور
شنبه
807,000
تومان
28 شهریور
یکشنبه
807,000
تومان
29 شهریور
دوشنبه
807,000
تومان
30 شهریور
سه شنبه
807,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
807,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
807,000
تومان
2 مهر
جمعه
807,000
تومان
3 مهر
شنبه
807,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
807,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
807,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
807,000
تومان
هتل یار
807,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 شهریور
شنبه
807,000
تومان
28 شهریور
یکشنبه
807,000
تومان
29 شهریور
دوشنبه
807,000
تومان
30 شهریور
سه شنبه
807,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
807,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
864,000
تومان
2 مهر
جمعه
864,000
تومان
3 مهر
شنبه
864,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
864,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
864,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
864,000
تومان
بزرگ-دوتخته میهمان خارجی
دوتخته میهمان خارجی
هتل یار
2,300,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 شهریور
شنبه
2,300,000
تومان
28 شهریور
یکشنبه
2,300,000
تومان
29 شهریور
دوشنبه
2,300,000
تومان
30 شهریور
سه شنبه
2,300,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
2,300,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
بزرگ-سوئیت لوکس - برای دو نفرتخت دبل (میهمان غیر ایرانی)
سوئیت لوکس - برای دو نفرتخت دبل (میهمان غیر ایرانی)
هتل یار
2,550,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 شهریور
شنبه
2,550,000
تومان
28 شهریور
یکشنبه
2,550,000
تومان
29 شهریور
دوشنبه
2,550,000
تومان
30 شهریور
سه شنبه
2,550,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
2,550,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
بزرگ-اتاق سه تخته - (میهمان غیر ایرانی)
اتاق سه تخته - (میهمان غیر ایرانی)
هتل یار
2,650,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 شهریور
شنبه
2,650,000
تومان
28 شهریور
یکشنبه
2,650,000
تومان
29 شهریور
دوشنبه
2,650,000
تومان
30 شهریور
سه شنبه
2,650,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
2,650,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل بزرگ زنجان

سالن کنفرانس
سالن بيليارد
چايخانه سنتی
سالن همايش
ويدئو كنفرانس
جكوزی
امكانات برای معلولين
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات پزشكي
زمين تنيس
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
رستوران بوفه
اینترنت با سرعت بالا
رستوران در هتل
اتاق جلسات
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
آتلیه
تلویزیون lcd
پارک کودک
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
زمین ورزشی
كتابخانه
لباسشویی
تلويزيون LCD در لابی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
روم سرويس 24 ساعته
سالن كنفرانس
فضائی برای پياده روی
اینترنت بی سیم
پنجره
تلفن در لابی
سیستم گرمایش
فروشگاه سوغاتی
فضای باغ در هتل
امكانات برای معلولين
فروشگاه صنايع دستی
شارژ وسایل الکترونیکی در لابی
سالن جلسات
اب معدنی رایگان
حوله حمام
دمپایی یکبار مصرف
کارت هوشمند درب اتاق
نمای باغ
دمپایی حمام
شام در اتاق
رخت آویز
اینترنت در اتاق
یخچال
مینی بار
حوله
دمپایی
تلفن
مسير پياده روی
نمای فضای سبز
میزکار
امكان شارژ وسايل الكترونيكی در لابی
لوازم بهداشتی
کپسول آتش‌نشانی در لابی
شارژ وسایل الکترونیکی در لابی
سالن جلسات
Business Center
تراس
صندوق امانات
لابی
رستوران
نمای شهر
سالن همايش
تلويزيون در لابی
مبل
ميز
خشکشویی
خدمات بيدار باش
خدمات اتو
فكس
تلويزيون LED در لابی
كافی شاپ
پرینتر
فكس
آسانسور
استخر
اینترنت در اتاق
مبلمان
سشوار
نمازخانه
اعلام حریق
پارکینگ
تاکسی سرویس
سونا
یخچال
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
ماهواره
سالن اجتماعات
اینترنت در لابی
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
تالار پذیرایی
اتاق چمدان
صندوق امانات
تلویزیون
کمد لباس
کافی شاپ 24 ساعته
روزنامه
دستگاه واکس کفش
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
پاركينگ
چای ساز
اينترنت در لابی
مسلط به زبان انگليسی
روم سرويس
آژانس مسافرتی
اينترنت در اتاق
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
دراور
حوله
نهار در اتاق
کپسول آتش نشانی
تلفن در اتاق
سوئیت
فروشگاه و غرفه
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
سرویس روزانه اتاق
خدمات برای معلولین
اینترنت
کافی نت
مینی بار رایگان
مینی بار
وسایل بدنسازی
سیستم سرمایش
كافی شاپ
کافی شاپ
مرکز خرید
دمپایی
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
فضای سبز
سالن ورزشی
اباژور
تلفن
پارکینگ روباز
رستوران 24 ساعته
اتاق سیگار
پله اضطراری
رستوران ایرانی
ویلچر
خدمات بیدارباش
اتاق بازی
اطفای حریق
فروشگاه صنایع‌دستی و سوغات
لابی
حمام

آدرس هتل بزرگ زنجان روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل بزرگ زنجان

(51 نظر)
قیمتش نسبت به امکانات و هتل‌های مشابه شهرهای دیگه خیلی بالاست!
نقاط قوت:
اتاق و محیط هتل بسیار تمیز بود. سر و صدای اضافه وجود نداشت.برخورد پرسنل عالی و کیفیت غذا هم خوب بود. سیستم سرمایش و تهویه خوب بود.بهداشت کاملا رعایت شده بود
نقاط ضعف:
اتاق و محیط هتل بسیار تمیز بود. سر و صدای اضافه وجود نداشت.برخورد پرسنل عالی و کیفیت غذا هم خوب بود. سیستم سرمایش و تهویه خوب بود.بهداشت کاملا رعایت شده بود
با سلام من به اتفاق خانواده ۲ شب در این هتل اقامت داشتیم واز هر نظر از هتل و کارکنان راضی بودیم هتل بسیار تمیز .خانه داری هتل عالی. صبحانه با تنوع .محوطه شب بی نظیر
نقاط قوت:
مجلل تمیز امکانات بسیار خوب
نقاط ضعف:
منوی صبحانه در حد ۴ ستاره نیست
نقاط قوت:
سلام. ضمن عرض تشكر. نكات مثبت بسيارى در هتل سما بود ولى چيزى را كه مورد توجه من قرار گرفت محبت پرسنل و برخورد بسيار صميمانه انها بود
نقاط ضعف:
متاسفانه قيمت اتاق ها نسبتا گران بودند.
ما خانوادگی به زنجان سفر کردیم و این هتل واقعا معرکه و عالی بود
Good
از نظر نظافت، برخورد کارکنان و فضای داخل حیاط هتل که عالیه ولی امکانات داخل اتاق در حد ۴ ستاره نیست. صبحانه ضعیفه و تنوعی نداره.
در مقایسه با هتل های دیگه ،، گرونتر از امکاناتش هست .
هتلي با خدمات حداقلي صبحانه بسيار ضعيف و بد
هتلِ خوبی که در گوشه‌ی شهر واقع شده. اگر در شهرهای اطراف کاری دارید بهترین گزینه است.
از طرف شرمت پارماتیک برای عقد قرار دادی به شهر زنجان سفر کرده بودیم که در این هتل اقامت داشتیم خدماتش واقعا خوب بود
نقاط قوت:
راضی بودیم
نقاط ضعف:
مورد خاصی نداشت
زیاد ویو خوب نداره
نقاط قوت:
راضی بودیم
نقاط ضعف:
چیزی مشاهده نشد
هتلى زيبا و عالى ،كاركنان بسيار مودب ولى صبحانه نسبت به تعداد ستاره هاى هتل ضعيف بود
از هر نظر هتل قابل قبول و خوبي بود فقط صبحانه ميتونه بهتر باشه
نقاط قوت:
همه چی خیلی خوب و اوکی بود
نقاط ضعف:
نکته منفی مشاهده نشد
نقاط قوت:
ما کاملا راضی بودیم همه چی عالی
نقاط ضعف:
رستوران هتل کیفیت غذا و سالاد بار پایین بود و صبحانه متنوع نبود
برخورد كار كنان بي نظير نظافت هتل و صبحانه هتل و اتاق خوب بود ولي سرو صدا زياد بود چون سالن عروسي وروديش با هتل يكي است در ضمن در داخل اتاق هم چيلرها خيلي صداي بدي مي داد و چون سر وصداي بيرون هم زياد بود نمي شد پنجره ها را باز كرد كيفيت صبحانه خوب بود ولي تنوع ان كم بود
نقاط قوت:
نظافت عالی بود
نقاط ضعف:
امکانات هتل بسیار کم بود آب معدنی نداشت ظروف کم بود
نقاط قوت:
موقعیت در ورودی شهر و نزدیک به اتوبان برخورد مناسب پرسنل صبحانه عالی
نقاط ضعف:
ورود با کفش به اتاق توسط پرسنل منظور از پرسنل (راهنما . تأسیسات . نظافتچی)
نسبت به قیمت بالای یک شب این هتل، وضعیت مناسبی مشاهده نشد.
نقاط قوت:
خیلی هتل تمیزی بود احساس راحتی داشتیم و رویهم عالی بود
نقاط ضعف:
موقع صرف غذا پرسنل رستوران خیلی نگاه میکردن به طوری که معذب میشدی
نکات مثبت: تمیزی - برخورد خوب پرسنل - همکاری در تحویل زودتر از وقت اتاق - راهنمایی در مورد محل قابل بازدیدنکات منفی: عایق نبودن دیوار های بین اتاق ها : صدای حرف زدن مهمانان اتاق همجوار می اید - وای فای بسیار ضعیف - عملا من در یکشب اقامت نتوانستم از اینترنت هتل استفاده کنم
نقاط قوت:
راضی بودیم
نقاط ضعف:
مورد خاصی ندیدیم
از هر نظر بسیار خوب و تمیز
ما در هتل برای استراحت کوتاه و ناهار توقف کردیم. کیفیت غذای رستوران هتل بسبار ضعیف بود. جوجه کبتب بسیار خشک بود ودر کوبیده ادویه های غیر معمول اضافه شده بود. زرشک پلو متوسط بود. کیفیت پدیرایی و مهمانداری هم متوسط ، کیفیت محیط خوب
نقاط قوت:
برخورد پرسنل و صبحانه خیلی خوب بود
نقاط ضعف:
قیمت بالا رو انداز تختها و پتو خوب نبود نظافت ضعیف بود یکم
برخورد پرسنل بسیار خوب، اتاقها تمیز، موقعیت هتل عالی، صبحانه میتوانست بهتر باشد
بخش های مختلف پاسخگو و بر خورد کارکنان مناسب و عالی بود
كارمندان رفتار محترمانه اي داشتند مديريت رستوران و كافي شاپ نياز به توجه بيشتري دارند
ضعیف بود
نقاط قوت:
همه چی خوب بود
نقاط ضعف:
موردی نبود
نقاط قوت:
برخورد پرسنل بسیار خوب بود
نقاط ضعف:
صبحانه اصلا خوب نبود زود تموم میشد ، ماهواره نداشت اتاق ، حمام وان نداشت و اصلا راضی کننده نیست
نقاط قوت:
همه چی عالی بود راضی بودیم
نقاط ضعف:
یکم از مرکز شهر دور بود اما با توجه به این موضوع دنج بودن خودشو داشت هتل
هتل خوب و تميز و با مقررات ميباشد صبحانه در حد متوسط ، ولي اتاق هاي خوب و فضاي داخلي اتاق ها با معماري و متريال خوب كار شده است تازه ساخت است در كل من پيشنهاد ميكنم
هتل بسیار خوبی بود ، برخورد پرسنل عالی و اتاقها بسیار خوب و تمیز بود
خوب و عالی, جای مناسب برای برگزاری مراسمات; از جمله جشن و عقد
در حد یه هتل ۴ ستاره خوبه، بهتر از این هم تو زنجان پیدا نمیشه، ولی پرسنل خیلی آموزش دیده نیستند.
رفتار كاركنان بسيار خوب و مؤدبانه بود ، هتل تميز بود ، متأسفانه در زمينه غذا (بخصوص صبحانه و كافى شاپ) ضعيف بود
خيلي براشون متاسفم چون من تماس گرفتم كه سيل امده و ما نميتونيم بياييم وهتل شهرستان بانه هم لطف كردن نصف هزينه رو برگردوندن ولي هتل بزرگ اصلا توجه نكردن در صورتيكه هتل هاي شيراز تمام هزينه رو برگردوندن
هتل خوبیه به نسبت قیمتش امکاناتشم در حد معقوله
نظافت کمی نامناسب بود. برخورد پرسنل بسیار خوب بوده است .صبحانه تنوع کمی داشته است .
خوب و راحت
هتلي با نظم، تميز، اتاقي با دكوري مناسب، برخورد كاركنان بسياررر عالي و زمان check in و check out ما يك دقيقه بيشتر طول نكشيد.
هنگامی که مراسم عروسی در تالار هتل در حال برگزاری است باید نظارت بر پارک ماشین های میهمانان عروسی بیشتر باشد تا جای پارک برای میهمانان هتل باشد.
همونطور که سایرین هم نوشتند صبحانه ضعیف و در حد ستاره های هتل نبود .سرو صدای اتاق بالایی و بغلی بوضوح میومد.بروشور و دفترچه های راهنمایی که معمولا توی هتلها هست ، وجود نداشت، صندوق امانات هم نداشت. ولی تا دلتون بخواد عروسی بود و ساز و دهل اونم نصفه شب ...ما هم مجبور شدیم از خواب بلند بشیم و عروس و داماد رو مشایعت کنیم!!!! البته انصافا پرسنل مودب و خوش برخوردی داشت
نقاط قوت:
اتاق تمیز بود
نقاط ضعف:
صبحانه خوب نبود
نقاط قوت:
هتل زيبا بود و تميز و مناسب بود براي اقامت خيلي راحت و مناسب بود
نقاط ضعف:
تنوع غذايي بسيار پايين بود كيفيت غذا خيلي پايين بود منوهاي كافي شاپ خيلي كم بود تعداد پرسنل خيلي كم بود و براي درخواست يك دمپايي ٦ بار تماس گرفتم و آخر هم يك جفت آوردند!!! تنوع صبحانه خوب نبود
دارای موقعیت عالی نزدیک پارک ملت و رستورانهای خوب شهردو تشک تک نفره را روی تخت دابل گذاشته بودند.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل بزرگ زنجان

مهمانان هتل بزرگ زنجان در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل بزرگ زنجان از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل بزرگ زنجان بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل بزرگ زنجان رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل بزرگ زنجان را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.