هتل ساحل ارومیه

اروميه، بلوار والفجر 2
2.9
امتیاز کاربران
43
نظرات کاربران

معرفی هتل ساحل ارومیه

هتل ۴ ستاره ساحل ارومیه در سال ۱۳۷۶ در ۶ طبقه تاسیس شده است. این هتل با موقعیت مناسب و خارج از محدوده ترافیکی به بازار نزدیک بوده و فاصله آن تا فرودگاه ۲۵ کیلومتر می‌باشد. هتل ساحل در سال ۱۳۸۷ مورد بازسازی قرار گرفته و با امكانات مدرن آماده پذيرايي از ميهمانان گرامي مي باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل ساحل ارومیه

ظرفیت 1 نفر

یک تخته
علاءالدین
467,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 اردیبهشت
پنجشنبه
467,000
تومان
30 اردیبهشت
جمعه
467,000
تومان
31 اردیبهشت
شنبه
467,000
تومان
1 خرداد
یکشنبه
598,000
تومان
2 خرداد
دوشنبه
375,000
تومان
3 خرداد
سه شنبه
375,000
تومان
4 خرداد
چهارشنبه
375,000
تومان
5 خرداد
پنجشنبه
375,000
تومان
6 خرداد
جمعه
375,000
تومان
7 خرداد
شنبه
375,000
تومان
8 خرداد
یکشنبه
375,000
تومان
یک تخته
ای‌گردش
468,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 اردیبهشت
پنجشنبه
468,000
تومان
30 اردیبهشت
جمعه
468,000
تومان
31 اردیبهشت
شنبه
468,000
تومان
1 خرداد
یکشنبه
468,000
تومان
2 خرداد
دوشنبه
468,000
تومان
3 خرداد
سه شنبه
468,000
تومان
4 خرداد
چهارشنبه
468,000
تومان
5 خرداد
پنجشنبه
468,000
تومان
6 خرداد
جمعه
468,000
تومان
7 خرداد
شنبه
468,000
تومان
8 خرداد
یکشنبه
468,000
تومان
یک تخته
اسنپ تریپ
468,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 اردیبهشت
پنجشنبه
468,000
تومان
30 اردیبهشت
جمعه
468,000
تومان
31 اردیبهشت
شنبه
468,000
تومان
1 خرداد
یکشنبه
468,000
تومان
2 خرداد
دوشنبه
468,000
تومان
3 خرداد
سه شنبه
468,000
تومان
4 خرداد
چهارشنبه
468,000
تومان
5 خرداد
پنجشنبه
468,000
تومان
6 خرداد
جمعه
468,000
تومان
7 خرداد
شنبه
468,000
تومان
8 خرداد
یکشنبه
468,000
تومان
اتاق یک تخته
اقامت 24
468,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 اردیبهشت
پنجشنبه
468,000
تومان
30 اردیبهشت
جمعه
468,000
تومان
31 اردیبهشت
شنبه
468,000
تومان
1 خرداد
یکشنبه
468,000
تومان
2 خرداد
دوشنبه
468,000
تومان
3 خرداد
سه شنبه
468,000
تومان
4 خرداد
چهارشنبه
468,000
تومان
5 خرداد
پنجشنبه
468,000
تومان
6 خرداد
جمعه
468,000
تومان
7 خرداد
شنبه
468,000
تومان
8 خرداد
یکشنبه
468,000
تومان
اتاق یک تخته
هتل یار
468,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 اردیبهشت
پنجشنبه
468,000
تومان
30 اردیبهشت
جمعه
468,000
تومان
31 اردیبهشت
شنبه
468,000
تومان
1 خرداد
یکشنبه
468,000
تومان
2 خرداد
دوشنبه
468,000
تومان
3 خرداد
سه شنبه
468,000
تومان
4 خرداد
چهارشنبه
468,000
تومان
5 خرداد
پنجشنبه
468,000
تومان
6 خرداد
جمعه
468,000
تومان
7 خرداد
شنبه
468,000
تومان
8 خرداد
یکشنبه
468,000
تومان
ظرفیت 2 نفر

دو تخته
علاءالدین
622,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 اردیبهشت
پنجشنبه
622,000
تومان
30 اردیبهشت
جمعه
622,000
تومان
31 اردیبهشت
شنبه
622,000
تومان
1 خرداد
یکشنبه
804,000
تومان
2 خرداد
دوشنبه
494,000
تومان
3 خرداد
سه شنبه
494,000
تومان
4 خرداد
چهارشنبه
494,000
تومان
5 خرداد
پنجشنبه
494,000
تومان
6 خرداد
جمعه
494,000
تومان
7 خرداد
شنبه
494,000
تومان
8 خرداد
یکشنبه
494,000
تومان
دو تخته تویین
اسنپ تریپ
623,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 اردیبهشت
پنجشنبه
623,000
تومان
30 اردیبهشت
جمعه
623,000
تومان
31 اردیبهشت
شنبه
623,000
تومان
1 خرداد
یکشنبه
623,000
تومان
2 خرداد
دوشنبه
623,000
تومان
3 خرداد
سه شنبه
623,000
تومان
4 خرداد
چهارشنبه
623,000
تومان
5 خرداد
پنجشنبه
623,000
تومان
6 خرداد
جمعه
623,000
تومان
7 خرداد
شنبه
623,000
تومان
8 خرداد
یکشنبه
623,000
تومان
دوتخته
هتل یار
623,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 اردیبهشت
پنجشنبه
623,000
تومان
30 اردیبهشت
جمعه
623,000
تومان
31 اردیبهشت
شنبه
623,000
تومان
1 خرداد
یکشنبه
623,000
تومان
2 خرداد
دوشنبه
623,000
تومان
3 خرداد
سه شنبه
623,000
تومان
4 خرداد
چهارشنبه
623,000
تومان
5 خرداد
پنجشنبه
623,000
تومان
6 خرداد
جمعه
623,000
تومان
7 خرداد
شنبه
623,000
تومان
8 خرداد
یکشنبه
623,000
تومان
دو تخته دابل
اسنپ تریپ
623,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 اردیبهشت
پنجشنبه
623,000
تومان
30 اردیبهشت
جمعه
623,000
تومان
31 اردیبهشت
شنبه
623,000
تومان
1 خرداد
یکشنبه
623,000
تومان
2 خرداد
دوشنبه
623,000
تومان
3 خرداد
سه شنبه
623,000
تومان
4 خرداد
چهارشنبه
623,000
تومان
5 خرداد
پنجشنبه
623,000
تومان
6 خرداد
جمعه
623,000
تومان
7 خرداد
شنبه
623,000
تومان
8 خرداد
یکشنبه
623,000
تومان
دو تخته
ای‌گردش
623,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 اردیبهشت
پنجشنبه
623,000
تومان
30 اردیبهشت
جمعه
623,000
تومان
31 اردیبهشت
شنبه
623,000
تومان
1 خرداد
یکشنبه
623,000
تومان
2 خرداد
دوشنبه
623,000
تومان
3 خرداد
سه شنبه
623,000
تومان
4 خرداد
چهارشنبه
623,000
تومان
5 خرداد
پنجشنبه
623,000
تومان
6 خرداد
جمعه
623,000
تومان
7 خرداد
شنبه
623,000
تومان
8 خرداد
یکشنبه
623,000
تومان
اتاق دو تخته
اقامت 24
623,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 اردیبهشت
پنجشنبه
623,000
تومان
30 اردیبهشت
جمعه
623,000
تومان
31 اردیبهشت
شنبه
623,000
تومان
1 خرداد
یکشنبه
623,000
تومان
2 خرداد
دوشنبه
623,000
تومان
3 خرداد
سه شنبه
623,000
تومان
4 خرداد
چهارشنبه
623,000
تومان
5 خرداد
پنجشنبه
623,000
تومان
6 خرداد
جمعه
623,000
تومان
7 خرداد
شنبه
623,000
تومان
8 خرداد
یکشنبه
623,000
تومان
سوئیت دو نفره
علاءالدین
979,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 اردیبهشت
پنجشنبه
979,000
تومان
30 اردیبهشت
جمعه
979,000
تومان
31 اردیبهشت
شنبه
979,000
تومان
1 خرداد
یکشنبه
1,286,000
تومان
2 خرداد
دوشنبه
773,000
تومان
3 خرداد
سه شنبه
773,000
تومان
4 خرداد
چهارشنبه
773,000
تومان
5 خرداد
پنجشنبه
773,000
تومان
6 خرداد
جمعه
773,000
تومان
7 خرداد
شنبه
773,000
تومان
8 خرداد
یکشنبه
773,000
تومان
سوئیت یک خوابه
هتل یار
980,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 اردیبهشت
پنجشنبه
980,000
تومان
30 اردیبهشت
جمعه
980,000
تومان
31 اردیبهشت
شنبه
980,000
تومان
1 خرداد
یکشنبه
980,000
تومان
2 خرداد
دوشنبه
980,000
تومان
3 خرداد
سه شنبه
980,000
تومان
4 خرداد
چهارشنبه
980,000
تومان
5 خرداد
پنجشنبه
980,000
تومان
6 خرداد
جمعه
980,000
تومان
7 خرداد
شنبه
980,000
تومان
8 خرداد
یکشنبه
980,000
تومان
سوئیت یکخوابه دو نفره
اقامت 24
980,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 اردیبهشت
پنجشنبه
980,000
تومان
30 اردیبهشت
جمعه
980,000
تومان
31 اردیبهشت
شنبه
980,000
تومان
1 خرداد
یکشنبه
980,000
تومان
2 خرداد
دوشنبه
980,000
تومان
3 خرداد
سه شنبه
980,000
تومان
4 خرداد
چهارشنبه
980,000
تومان
5 خرداد
پنجشنبه
980,000
تومان
6 خرداد
جمعه
980,000
تومان
7 خرداد
شنبه
980,000
تومان
8 خرداد
یکشنبه
980,000
تومان
سوئیت یک خوابه دو تخته
اسنپ تریپ
1,014,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 اردیبهشت
پنجشنبه
1,014,000
تومان
30 اردیبهشت
جمعه
1,014,000
تومان
31 اردیبهشت
شنبه
1,014,000
تومان
1 خرداد
یکشنبه
1,014,000
تومان
2 خرداد
دوشنبه
1,014,000
تومان
3 خرداد
سه شنبه
1,014,000
تومان
4 خرداد
چهارشنبه
1,014,000
تومان
5 خرداد
پنجشنبه
1,014,000
تومان
6 خرداد
جمعه
1,014,000
تومان
7 خرداد
شنبه
1,014,000
تومان
8 خرداد
یکشنبه
1,014,000
تومان
ظرفیت 3 نفر

اتاق سه تخته
اقامت 24
743,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 اردیبهشت
پنجشنبه
743,000
تومان
30 اردیبهشت
جمعه
743,000
تومان
31 اردیبهشت
شنبه
743,000
تومان
1 خرداد
یکشنبه
743,000
تومان
2 خرداد
دوشنبه
743,000
تومان
3 خرداد
سه شنبه
743,000
تومان
4 خرداد
چهارشنبه
743,000
تومان
5 خرداد
پنجشنبه
743,000
تومان
6 خرداد
جمعه
743,000
تومان
7 خرداد
شنبه
743,000
تومان
8 خرداد
یکشنبه
743,000
تومان
اتاق سه تخته
هتل یار
743,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 اردیبهشت
پنجشنبه
743,000
تومان
30 اردیبهشت
جمعه
743,000
تومان
31 اردیبهشت
شنبه
743,000
تومان
1 خرداد
یکشنبه
743,000
تومان
2 خرداد
دوشنبه
743,000
تومان
3 خرداد
سه شنبه
743,000
تومان
4 خرداد
چهارشنبه
743,000
تومان
5 خرداد
پنجشنبه
743,000
تومان
6 خرداد
جمعه
743,000
تومان
7 خرداد
شنبه
743,000
تومان
8 خرداد
یکشنبه
743,000
تومان
سه تخته
ای‌گردش
743,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 اردیبهشت
پنجشنبه
743,000
تومان
30 اردیبهشت
جمعه
743,000
تومان
31 اردیبهشت
شنبه
743,000
تومان
1 خرداد
یکشنبه
743,000
تومان
2 خرداد
دوشنبه
743,000
تومان
3 خرداد
سه شنبه
743,000
تومان
4 خرداد
چهارشنبه
743,000
تومان
5 خرداد
پنجشنبه
743,000
تومان
6 خرداد
جمعه
743,000
تومان
7 خرداد
شنبه
743,000
تومان
8 خرداد
یکشنبه
743,000
تومان
سه تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
29 اردیبهشت
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
30 اردیبهشت
جمعه
ظرفیت تکمیل
31 اردیبهشت
شنبه
ظرفیت تکمیل
1 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
2 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
3 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
4 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
5 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
7 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
8 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 4 نفر

سوئیت دو خوابه چهار نفره
علاءالدین
1,189,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 اردیبهشت
پنجشنبه
1,189,000
تومان
30 اردیبهشت
جمعه
1,189,000
تومان
31 اردیبهشت
شنبه
1,189,000
تومان
1 خرداد
یکشنبه
1,558,000
تومان
2 خرداد
دوشنبه
933,000
تومان
3 خرداد
سه شنبه
933,000
تومان
4 خرداد
چهارشنبه
933,000
تومان
5 خرداد
پنجشنبه
933,000
تومان
6 خرداد
جمعه
933,000
تومان
7 خرداد
شنبه
933,000
تومان
8 خرداد
یکشنبه
933,000
تومان
سوئیت دو خوابه چهار تخته
اسنپ تریپ
1,189,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 اردیبهشت
پنجشنبه
1,189,000
تومان
30 اردیبهشت
جمعه
1,189,000
تومان
31 اردیبهشت
شنبه
1,189,000
تومان
1 خرداد
یکشنبه
1,189,000
تومان
2 خرداد
دوشنبه
1,189,000
تومان
3 خرداد
سه شنبه
1,189,000
تومان
4 خرداد
چهارشنبه
1,189,000
تومان
5 خرداد
پنجشنبه
1,189,000
تومان
6 خرداد
جمعه
1,189,000
تومان
7 خرداد
شنبه
1,189,000
تومان
8 خرداد
یکشنبه
1,189,000
تومان
سوئیت دو خوابه چهار نفره
ای‌گردش
1,190,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 اردیبهشت
پنجشنبه
1,190,000
تومان
30 اردیبهشت
جمعه
1,190,000
تومان
31 اردیبهشت
شنبه
1,190,000
تومان
1 خرداد
یکشنبه
1,190,000
تومان
2 خرداد
دوشنبه
1,190,000
تومان
3 خرداد
سه شنبه
1,190,000
تومان
4 خرداد
چهارشنبه
1,190,000
تومان
5 خرداد
پنجشنبه
1,190,000
تومان
6 خرداد
جمعه
1,190,000
تومان
7 خرداد
شنبه
1,190,000
تومان
8 خرداد
یکشنبه
1,190,000
تومان
سوئیت دو خوابه
هتل یار
1,190,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 اردیبهشت
پنجشنبه
1,190,000
تومان
30 اردیبهشت
جمعه
1,190,000
تومان
31 اردیبهشت
شنبه
1,190,000
تومان
1 خرداد
یکشنبه
1,190,000
تومان
2 خرداد
دوشنبه
1,190,000
تومان
3 خرداد
سه شنبه
1,190,000
تومان
4 خرداد
چهارشنبه
1,190,000
تومان
5 خرداد
پنجشنبه
1,190,000
تومان
6 خرداد
جمعه
1,190,000
تومان
7 خرداد
شنبه
1,190,000
تومان
8 خرداد
یکشنبه
1,190,000
تومان
سوئیت دوخوابه چهار نفره
اقامت 24
1,190,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 اردیبهشت
پنجشنبه
1,190,000
تومان
30 اردیبهشت
جمعه
1,190,000
تومان
31 اردیبهشت
شنبه
1,190,000
تومان
1 خرداد
یکشنبه
1,190,000
تومان
2 خرداد
دوشنبه
1,190,000
تومان
3 خرداد
سه شنبه
1,190,000
تومان
4 خرداد
چهارشنبه
1,190,000
تومان
5 خرداد
پنجشنبه
1,190,000
تومان
6 خرداد
جمعه
1,190,000
تومان
7 خرداد
شنبه
1,190,000
تومان
8 خرداد
یکشنبه
1,190,000
تومان
کانکت چهار نفره
ای‌گردش
1,344,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 اردیبهشت
پنجشنبه
1,344,000
تومان
30 اردیبهشت
جمعه
1,344,000
تومان
31 اردیبهشت
شنبه
1,344,000
تومان
1 خرداد
یکشنبه
1,344,000
تومان
2 خرداد
دوشنبه
1,344,000
تومان
3 خرداد
سه شنبه
1,344,000
تومان
4 خرداد
چهارشنبه
1,344,000
تومان
5 خرداد
پنجشنبه
1,344,000
تومان
6 خرداد
جمعه
1,344,000
تومان
7 خرداد
شنبه
1,344,000
تومان
8 خرداد
یکشنبه
1,344,000
تومان
اتاق کانکت چهار نفره
اقامت 24
1,344,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 اردیبهشت
پنجشنبه
1,344,000
تومان
30 اردیبهشت
جمعه
1,344,000
تومان
31 اردیبهشت
شنبه
1,344,000
تومان
1 خرداد
یکشنبه
1,344,000
تومان
2 خرداد
دوشنبه
1,344,000
تومان
3 خرداد
سه شنبه
1,344,000
تومان
4 خرداد
چهارشنبه
1,344,000
تومان
5 خرداد
پنجشنبه
1,344,000
تومان
6 خرداد
جمعه
1,344,000
تومان
7 خرداد
شنبه
1,344,000
تومان
8 خرداد
یکشنبه
1,344,000
تومان
کانکت روم - برای چهار نفر
هتل یار
1,344,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 اردیبهشت
پنجشنبه
1,344,000
تومان
30 اردیبهشت
جمعه
1,344,000
تومان
31 اردیبهشت
شنبه
1,344,000
تومان
1 خرداد
یکشنبه
1,344,000
تومان
2 خرداد
دوشنبه
1,344,000
تومان
3 خرداد
سه شنبه
1,344,000
تومان
4 خرداد
چهارشنبه
1,344,000
تومان
5 خرداد
پنجشنبه
1,344,000
تومان
6 خرداد
جمعه
1,344,000
تومان
7 خرداد
شنبه
1,344,000
تومان
8 خرداد
یکشنبه
1,344,000
تومان
ظرفیت 5 نفر

اتاق کانکت پنج نفره
اقامت 24
1,466,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 اردیبهشت
پنجشنبه
1,466,000
تومان
30 اردیبهشت
جمعه
1,466,000
تومان
31 اردیبهشت
شنبه
1,466,000
تومان
1 خرداد
یکشنبه
1,466,000
تومان
2 خرداد
دوشنبه
1,466,000
تومان
3 خرداد
سه شنبه
1,466,000
تومان
4 خرداد
چهارشنبه
1,466,000
تومان
5 خرداد
پنجشنبه
1,466,000
تومان
6 خرداد
جمعه
1,466,000
تومان
7 خرداد
شنبه
1,466,000
تومان
8 خرداد
یکشنبه
1,466,000
تومان
کانکت پنج تخته
اسنپ تریپ
1,466,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 اردیبهشت
پنجشنبه
1,466,000
تومان
30 اردیبهشت
جمعه
1,466,000
تومان
31 اردیبهشت
شنبه
1,466,000
تومان
1 خرداد
یکشنبه
1,466,000
تومان
2 خرداد
دوشنبه
1,466,000
تومان
3 خرداد
سه شنبه
1,466,000
تومان
4 خرداد
چهارشنبه
1,466,000
تومان
5 خرداد
پنجشنبه
1,466,000
تومان
6 خرداد
جمعه
1,466,000
تومان
7 خرداد
شنبه
1,466,000
تومان
8 خرداد
یکشنبه
1,466,000
تومان
کانکت پنج نفره
ای‌گردش
1,800,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 اردیبهشت
پنجشنبه
1,800,000
تومان
30 اردیبهشت
جمعه
1,800,000
تومان
31 اردیبهشت
شنبه
1,800,000
تومان
1 خرداد
یکشنبه
1,800,000
تومان
2 خرداد
دوشنبه
1,800,000
تومان
3 خرداد
سه شنبه
1,800,000
تومان
4 خرداد
چهارشنبه
1,800,000
تومان
5 خرداد
پنجشنبه
1,800,000
تومان
6 خرداد
جمعه
1,800,000
تومان
7 خرداد
شنبه
1,800,000
تومان
8 خرداد
یکشنبه
1,800,000
تومان
کانکت پنج نفره
علاءالدین
1,929,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 اردیبهشت
پنجشنبه
1,929,000
تومان
30 اردیبهشت
جمعه
1,929,000
تومان
31 اردیبهشت
شنبه
1,929,000
تومان
1 خرداد
یکشنبه
1,929,000
تومان
2 خرداد
دوشنبه
1,145,000
تومان
3 خرداد
سه شنبه
1,145,000
تومان
4 خرداد
چهارشنبه
1,145,000
تومان
5 خرداد
پنجشنبه
1,145,000
تومان
6 خرداد
جمعه
1,145,000
تومان
7 خرداد
شنبه
1,145,000
تومان
8 خرداد
یکشنبه
1,145,000
تومان
کانکت روم - برای 5 نفر
هتل یار
1,929,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 اردیبهشت
پنجشنبه
1,929,000
تومان
30 اردیبهشت
جمعه
1,929,000
تومان
31 اردیبهشت
شنبه
1,929,000
تومان
1 خرداد
یکشنبه
1,929,000
تومان
2 خرداد
دوشنبه
1,929,000
تومان
3 خرداد
سه شنبه
1,929,000
تومان
4 خرداد
چهارشنبه
1,929,000
تومان
5 خرداد
پنجشنبه
1,929,000
تومان
6 خرداد
جمعه
1,929,000
تومان
7 خرداد
شنبه
1,929,000
تومان
8 خرداد
یکشنبه
1,929,000
تومان

امکانات اتاق های هتل ساحل ارومیه

آسانسور
نمازخانه
اعلام حریق
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
اتاق چمدان
دستگاه واکس کفش
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
اطفای حریق
سرویس فرنگی
پاركينگ
اينترنت در لابی
مسلط به زبان انگليسی
روم سرويس
خدمات خانه داری
آژانس مسافرتی
اينترنت در اتاق
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
مبلمان
سشوار
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
ماهواره
سالن اجتماعات
اینترنت در لابی
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
کافی‌شاپ
دراور
کمد لباس
حوله
دمپایی
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
سونا بخار
اباژور
تلفن
جکوزی غیررایگان
استخر غیررایگان
سونا غیررایگان
رمپ
ماساژ غیررایگان
پله اضطراری
رستوران ایرانی
اتاق بازی
سالن بدنسازی غیررایگان
پارکینگ سرپوشیده
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
مینی بار
سونا خشک
استخر سرپوشیده
وسایل بدنسازی
سیستم سرمایش
كافی شاپ
نهار در اتاق
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
صبحانه در اتاق
روم سرويس 24 ساعته
سالن كنفرانس
فضائی برای پياده روی
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
سالن همايش
ويدئو كنفرانس
جكوزی
امكانات برای معلولين
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
سالن تشريفات
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
سالن جشن و مراسم و عروسی
اینترنت بی سیم
تلویزیون lcd
پنجره
لوازم بهداشتی
کپسول آتش‌نشانی در لابی
شارژ وسایل الکترونیکی در لابی
سالن جلسات
Business Center
تراس
صندوق امانات
لابی
امكان شارژ وسايل الكترونيكی در لابی
نمای شهر
تلويزيون در لابی
مبل
ميز
خشکشویی
خدمات بيدار باش
كافی شاپ
سالن همايش
باغچه
فضای سبز
نمای فضای سبز
اتاق عقد
فضای بيرون هتل برای نشستن
تلويزيون معمولی در لابی
مسلط به زبان ترکی
امكانات برای معلولين
فضائی برای غير سيگاری ها(عمومی)
مسلط به زبان کردی
شارژ وسایل الکترونیکی در لابی
سالن جلسات
حوله حمام
دمپایی یکبار مصرف
سیستم گرمایش
کارت هوشمند درب اتاق
دمپایی حمام
شام در اتاق
رخت آویز
اینترنت در اتاق
یخچال
مینی بار
حوله
دمپایی
تلفن
حمام

آدرس هتل ساحل ارومیه روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل ساحل ارومیه

(43 نظر)
نقاط قوت:
همه چی هتل عالی مخصوصا رفتار پرسنل
نقاط ضعف:
همه چی هتل عالی مخصوصا رفتار پرسنل
نقاط قوت:
برخورد محترمانه پرسنل
نقاط ضعف:
برخورد محترمانه پرسنل
نقاط قوت:
از نظر مبلغ پرداختی امکانات وخدمات مناسب میباشد
نقاط ضعف:
هنگام ورود وخروج از پارکینگ زمانبر بود صبح ارایه شده متناسب با ستاره های اعلامی ودرجه بندی هتل نمیباشد
نقاط قوت:
کادر موظف و خوش رفتار
نقاط ضعف:
کادر موظف و خوش رفتار
نظر خاصی ندارم
نقاط قوت:
خیلی هتل خوبی بود .چهار ستاره قدیمی هست.اتاق ها بزرگ و ساکت بود .سر و صدای راهرو و اتاق مجاور نبود .بالش راحتی داشت.حمام بزرگ بود .سشوار داشت .کتری برقی نداشت.تاکسی سرویس سریع می‌آمد.
نقاط ضعف:
خیلی هتل خوبی بود .چهار ستاره قدیمی هست.اتاق ها بزرگ و ساکت بود .سر و صدای راهرو و اتاق مجاور نبود .بالش راحتی داشت.حمام بزرگ بود .سشوار داشت .کتری برقی نداشت.تاکسی سرویس سریع می‌آمد.
از ارومیه خوشم آمد .سفر خوبی بود .مردم خیلی راحت فارسی حرف می‌زدند . تاکسی سرویس با ماشین های خوبی بود .آسفالت جاده ها از ارومیه به سلماس و خوی خیلی خوب بود . وضع جاده تا نقده زیاد خوب نبود .اولین سفرم به آذربایجان غربی بود .توصیه میکنم حتما به قره. کلیسا نزدیک چالدران برید .
نقاط قوت:
رزرو از طريق سايت ارزون تر بود و به صرفه.بصورت حضوري مبلغ بالاتر بود. كاركنانش خوش برخورد بودند كيفيت غذاها بد نبود ، عالي هم نبود
نقاط ضعف:
داخل اتاق با كفش رفت و امد ميشد و تميز نبود و فرش نداشت سرويس بهداشتي ايراني نداشت صبحانه سلف سرويس نبود و كيفيت پاييني داشت(نون ها مونده بود. املت بدمزه بود و آبكي) بيشتر شبيه هتلهاي دو يا سه ستاره بود نه چهارستاره
نقاط قوت:
نداشت
نقاط ضعف:
- بهداشت ضعیف طوری که لکه و مو روی ملحفه ها بود و با اینکه گفتیم تعویض کنن روی ملحفه جدید هم مو بود  - بشدت قدیمه جوری که شمارو میبره دهه ۶۰ - اصلا ستاره هاشو ملاک قرار ندین چون بنظرم در حد ۲ ستاره بود نه ۴ ! - ۱ مهماندار دارن نو هر شیفت ! - صبحانه به صورت سلف نیست
نقاط قوت:
فقط صبحانه
نقاط ضعف:
فقط صبحانه
به نظرم جاش اصلا جای مناسبی نیست تنها مزیتی که داشت صبحانش بود که به نظرم هم تمیز بود هم عالی بود وگرنه اتاقهاش سطح پایینی داشت
لوکیشن خوبی داشت
great
رفتار کارکنان محترمانه بود اما وسایل و امکانات بسیار قدیمی و به نسبت هزینه مقرون بصرفه نبود
بدليل قديمي بودن و عدم موجود بود دستگاه ضدعفوني
هتل تمیز و خوبی هست .مسیر بدون ترافیک.
هتل تمیز و خوبی بود . قبلا هم به ارومیه سفر کرده بودمو همین هتل انتخاب کردم . به بقیه هم پیشنهاد میکنم
با وجود قدیمی بودن هتل و اثاثیه ، اتاقها کاملا تمیز بودند و رفتار و برخورد کارکنان نیز بسیار محترمانه بود
خاطره انگیز با لوازم قدیمی
سوپ خوشمزه و غذای خوب!
سه ستاره با سبک قدیم ولی فضای خوب و تمیز و غذا هم بد نبود
به هیچ عنوان این هتل با امکانات ناقص و قدیمی در حد هتل ۴ ستاره نیست و نهایتا در بهترین شرایط میتوان ۲ ستاره به این هتل داد
اثاثیه هتل کاملا قدیمی هستند مبلمان رنگ رو رفته تلفن با شماره گیر گردان _مزایای هتل شامل پارکینگ خوب اسانسورهای مطمئن _ناشتا کاملا تکراری _روی هم رفته بد نیست.
من شخصا از برخورد پرسنل هتل خیلی راضیم و در مورد شرایط هتل با محسنات و کم و کاستی هایی که داره نسبتا خوبه و انتظارات رو در حد متوسط برآورد میکنه ولی چیزی که مدیریت هتل میتونه بهش توجه کنه اینه که با مقداری هزینه بازسازی و نو کردن تجهیزات هتل شرایط بسیار مطلوب تری رو واسه میهمانانش فراهم کنه که در جذب بیشتر مشتری خیلی تاثیر مثبت داشته باشه چون واقعا این هتل پتانسیل ارتقا رو داره و میتونه خیلی شرایط کیفی بهتری رو واسه مشتری ها به وجود بیاره
هتل قديمى هست-داخل اتاق خبرى از كترى برقى و چاى نيست كه جزو ضعفاى اين هتله درصورتيكه من تا الان هرچى هتل رفتم اين وسيله وجود داشته، درضمن از نظر سيستم سرمايشى داخل اتاق نامطلوب و گرم بود.
هتلی تمیز با غذا های لذیذ رستورانش با حیاط خوش منظره اما دکوراسیون آپدیت نیست.
نقاط قوت: با اینکه هتل قدیمی هست ولی اتاقها کاملا تمیز بود اتاقهای ۲ و ۳ نفره بزرگ هستند هتل در حاشیه خیابان اصلی قرار دارد و دسترسی به آن بسیار آسان است هتل روبروی رودخانه و پارک ساحلی است به مراکز خرید نزدیک می باشد رفتار کارکنان بسیار محترمانه بود پارکینگ مناسب و خوبی داشت نقاط ضعف: با اینکه کولر خاموش بود ولی شبها هوای سرد از کولر می آمد که اذیت کننده بود گفتند چاره ای نیست سرویس بهداشتی ایرانی که در راهروی طبقات بود قفل درب و فلاش تانکش خراب بود شیر آب هم مشکل داشت و آب میداد صبحانه هم معمولی بود
با سلام خسته نباشید متاسفانه سرویس دهی این هتل مناسب نبود کولر از کار افتاده بود و پرسنل هتل علیرغم درخواست ما، اتاق را تغییر ندادند و این در فصل تابستان رفتار شایسته ای نبود
نسبتا مطلوب
هتلی با کیفیت متوسط یا پایین تر
هتل خوبی بود و تمیز بود.نکته منفی نداشت
کیفیت اتاقها در حد هتل 3 ستاره است
اول اینکه هتل 4ستاره نبود وارد لابی که میشدی مبلمان کثیف وقدیمی ودرضمن فشارآب حمام خیلی کم بود وصبحانه درحد مسافرخونه بود و قیمتش هم خیلی گرون. هتلهای شهرهای دیگه آب معدنی مجانیه ولی این هتل حساب میکنه. ا
نقاط قوت:
ندارد
نقاط ضعف:
همه چيزش
سلاممن رفته بودم ماموریت که مجبور شدم شب بمونم و رانندم این هتل رو‌ پیشنهاد داد. لوازم اتاقم شبیه لوازم اتاق هتل های دهه 80 میلادی بود!!! ولی این اصلا نقطه ضعف نبود چون همه چیز لوکس به نظر میومد:) کارم طول کشید و مجبور شدم یک شب دیگه ارومیه بمونم که دوباره رفتم همون هتل چون راضی بودم.البته من 1 بعد از نیمه شب رسیدم و 7 صبح هم تخلیه کردم چون کار داشتم. در کل اینکه به عنوان یک هتل خوب با کارکنان متشخص و با قیمت مناسب پیشنهاد میکنم.البته هر طور نظر خودتونه:)
سلام و عرض ادب . سکوت و آرامش محیط و ادب کارکنان از مهمترین خصیصه هتل بود
یه هتل خیلی خیلی ابتدایی. قطعا در حد 4 ستاره نبود. نهایت
رفتار کارکنان مودبانه بود
هتل ساحل زمانی نه چندان دور بهترین هتل ارومیه بود. الان هم با وجود قدیمی شدن شرایط بدی ندارد اما دیگر 4 ستاره نیست و میتونم گفت یک 3 ستاره خوب است. مشکلات عدیده ای هم در کل هتل های ارومیه وجود دارد مثل صبحانه ضعیف و... اما من این هتل رو به افرادی که ماشین شخصی دارن پیشنهاد میکنم چون هتل در بزرگراه واقع شده. امیدوارم در برخی موارد مدیریت تجدید نظر کند.
می تواند قوی تر شود از نظر ظاهری کیفیت همه چیز خیلی خوب بود فقط سلیقه خوبی در استفاده پارچه ها نداشتند که در کل هتل های این شهر قابل مشاهده می باشد
سلام من مدت طولانی موندم قیمت مناسبی داره ممنون
همه چیز تکمیل و از هتل راضی بودم.
به نسبت هزینه امکانات و خدمات در حد انتظارم بود. هتل مشکل چشمگیری نداشت
با توجه به قیمت مناسب نمی باشد.
عدم احترام به مهمان اتاق های بد بو روتختی های بد رنگ کمد و تخت و فرنیچر بی کیفیت و کهنه بوفه صبحانه بسیار ضعیف از شام هم راضی نبودم پنجره های قدیمی و سر و صدای خیابان به میزان کافی
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل ساحل ارومیه

مهمانان هتل ساحل ارومیه در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل ساحل ارومیه از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل ساحل ارومیه بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل ساحل ارومیه رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل ساحل ارومیه را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.