هتل ساحل ارومیه

اروميه، بلوار والفجر 2
2.9
امتیاز کاربران
59
نظرات کاربران

معرفی هتل ساحل ارومیه

هتل ۴ ستاره ساحل ارومیه در سال ۱۳۷۶ در ۶ طبقه تاسیس شده است. این هتل با موقعیت مناسب و خارج از محدوده ترافیکی به بازار نزدیک بوده و فاصله آن تا فرودگاه ۲۵ کیلومتر می‌باشد. هتل ساحل در سال ۱۳۸۷ مورد بازسازی قرار گرفته و با امكانات مدرن آماده پذيرايي از ميهمانان گرامي مي باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل ساحل ارومیه

ساحل-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
هتل یار
369,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 مهر
چهارشنبه
369,000
تومان
29 مهر
پنجشنبه
369,000
تومان
30 مهر
جمعه
369,000
تومان
1 آبان
شنبه
369,000
تومان
2 آبان
یکشنبه
369,000
تومان
3 آبان
دوشنبه
369,000
تومان
4 آبان
سه شنبه
369,000
تومان
5 آبان
چهارشنبه
369,000
تومان
6 آبان
پنجشنبه
369,000
تومان
7 آبان
جمعه
369,000
تومان
8 آبان
شنبه
369,000
تومان
اقامت 24
369,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 مهر
چهارشنبه
369,000
تومان
29 مهر
پنجشنبه
369,000
تومان
30 مهر
جمعه
369,000
تومان
1 آبان
شنبه
369,000
تومان
2 آبان
یکشنبه
369,000
تومان
3 آبان
دوشنبه
369,000
تومان
4 آبان
سه شنبه
369,000
تومان
5 آبان
چهارشنبه
369,000
تومان
6 آبان
پنجشنبه
369,000
تومان
7 آبان
جمعه
369,000
تومان
8 آبان
شنبه
369,000
تومان
ای‌گردش
374,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 مهر
چهارشنبه
374,000
تومان
29 مهر
پنجشنبه
374,000
تومان
30 مهر
جمعه
374,000
تومان
1 آبان
شنبه
374,000
تومان
2 آبان
یکشنبه
374,000
تومان
3 آبان
دوشنبه
374,000
تومان
4 آبان
سه شنبه
374,000
تومان
5 آبان
چهارشنبه
374,000
تومان
6 آبان
پنجشنبه
374,000
تومان
7 آبان
جمعه
374,000
تومان
8 آبان
شنبه
374,000
تومان
علاءالدین
375,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 مهر
چهارشنبه
375,000
تومان
29 مهر
پنجشنبه
375,000
تومان
30 مهر
جمعه
375,000
تومان
1 آبان
شنبه
375,000
تومان
2 آبان
یکشنبه
375,000
تومان
3 آبان
دوشنبه
375,000
تومان
4 آبان
سه شنبه
375,000
تومان
5 آبان
چهارشنبه
375,000
تومان
6 آبان
پنجشنبه
375,000
تومان
7 آبان
جمعه
375,000
تومان
8 آبان
شنبه
375,000
تومان
ساحل-سوئیت یکخوابه دو نفره
سوئیت یکخوابه دو نفره
اقامت 24
767,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 مهر
چهارشنبه
767,000
تومان
29 مهر
پنجشنبه
767,000
تومان
30 مهر
جمعه
767,000
تومان
1 آبان
شنبه
767,000
تومان
2 آبان
یکشنبه
767,000
تومان
3 آبان
دوشنبه
767,000
تومان
4 آبان
سه شنبه
767,000
تومان
5 آبان
چهارشنبه
767,000
تومان
6 آبان
پنجشنبه
767,000
تومان
7 آبان
جمعه
767,000
تومان
8 آبان
شنبه
767,000
تومان
ای‌گردش
772,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 مهر
چهارشنبه
772,000
تومان
29 مهر
پنجشنبه
772,000
تومان
30 مهر
جمعه
772,000
تومان
1 آبان
شنبه
772,000
تومان
2 آبان
یکشنبه
772,000
تومان
3 آبان
دوشنبه
772,000
تومان
4 آبان
سه شنبه
772,000
تومان
5 آبان
چهارشنبه
772,000
تومان
6 آبان
پنجشنبه
772,000
تومان
7 آبان
جمعه
772,000
تومان
8 آبان
شنبه
772,000
تومان
علاءالدین
773,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 مهر
چهارشنبه
773,000
تومان
29 مهر
پنجشنبه
773,000
تومان
30 مهر
جمعه
773,000
تومان
1 آبان
شنبه
773,000
تومان
2 آبان
یکشنبه
773,000
تومان
3 آبان
دوشنبه
773,000
تومان
4 آبان
سه شنبه
773,000
تومان
5 آبان
چهارشنبه
773,000
تومان
6 آبان
پنجشنبه
773,000
تومان
7 آبان
جمعه
773,000
تومان
8 آبان
شنبه
773,000
تومان
هتل یار
773,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 مهر
چهارشنبه
773,000
تومان
29 مهر
پنجشنبه
773,000
تومان
30 مهر
جمعه
773,000
تومان
1 آبان
شنبه
773,000
تومان
2 آبان
یکشنبه
773,000
تومان
3 آبان
دوشنبه
773,000
تومان
4 آبان
سه شنبه
773,000
تومان
5 آبان
چهارشنبه
773,000
تومان
6 آبان
پنجشنبه
773,000
تومان
7 آبان
جمعه
773,000
تومان
8 آبان
شنبه
773,000
تومان
ساحل-دوتخته دبل
دوتخته دبل
ای‌گردش
493,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 مهر
چهارشنبه
493,000
تومان
29 مهر
پنجشنبه
493,000
تومان
30 مهر
جمعه
493,000
تومان
1 آبان
شنبه
493,000
تومان
2 آبان
یکشنبه
493,000
تومان
3 آبان
دوشنبه
493,000
تومان
4 آبان
سه شنبه
493,000
تومان
5 آبان
چهارشنبه
493,000
تومان
6 آبان
پنجشنبه
493,000
تومان
7 آبان
جمعه
493,000
تومان
8 آبان
شنبه
493,000
تومان
علاءالدین
494,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 مهر
چهارشنبه
494,000
تومان
29 مهر
پنجشنبه
494,000
تومان
30 مهر
جمعه
494,000
تومان
1 آبان
شنبه
494,000
تومان
2 آبان
یکشنبه
494,000
تومان
3 آبان
دوشنبه
494,000
تومان
4 آبان
سه شنبه
494,000
تومان
5 آبان
چهارشنبه
494,000
تومان
6 آبان
پنجشنبه
494,000
تومان
7 آبان
جمعه
494,000
تومان
8 آبان
شنبه
494,000
تومان
هتل یار
494,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 مهر
چهارشنبه
494,000
تومان
29 مهر
پنجشنبه
494,000
تومان
30 مهر
جمعه
494,000
تومان
1 آبان
شنبه
494,000
تومان
2 آبان
یکشنبه
494,000
تومان
3 آبان
دوشنبه
494,000
تومان
4 آبان
سه شنبه
494,000
تومان
5 آبان
چهارشنبه
494,000
تومان
6 آبان
پنجشنبه
494,000
تومان
7 آبان
جمعه
494,000
تومان
8 آبان
شنبه
494,000
تومان
اقامت 24
494,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 مهر
چهارشنبه
494,000
تومان
29 مهر
پنجشنبه
494,000
تومان
30 مهر
جمعه
494,000
تومان
1 آبان
شنبه
494,000
تومان
2 آبان
یکشنبه
494,000
تومان
3 آبان
دوشنبه
494,000
تومان
4 آبان
سه شنبه
494,000
تومان
5 آبان
چهارشنبه
494,000
تومان
6 آبان
پنجشنبه
494,000
تومان
7 آبان
جمعه
494,000
تومان
8 آبان
شنبه
494,000
تومان
ساحل-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
اقامت 24
580,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 مهر
چهارشنبه
580,000
تومان
29 مهر
پنجشنبه
580,000
تومان
30 مهر
جمعه
580,000
تومان
1 آبان
شنبه
580,000
تومان
2 آبان
یکشنبه
580,000
تومان
3 آبان
دوشنبه
580,000
تومان
4 آبان
سه شنبه
580,000
تومان
5 آبان
چهارشنبه
580,000
تومان
6 آبان
پنجشنبه
580,000
تومان
7 آبان
جمعه
580,000
تومان
8 آبان
شنبه
580,000
تومان
ای‌گردش
585,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 مهر
چهارشنبه
585,000
تومان
29 مهر
پنجشنبه
585,000
تومان
30 مهر
جمعه
585,000
تومان
1 آبان
شنبه
585,000
تومان
2 آبان
یکشنبه
585,000
تومان
3 آبان
دوشنبه
585,000
تومان
4 آبان
سه شنبه
585,000
تومان
5 آبان
چهارشنبه
585,000
تومان
6 آبان
پنجشنبه
585,000
تومان
7 آبان
جمعه
585,000
تومان
8 آبان
شنبه
585,000
تومان
هتل یار
586,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 مهر
چهارشنبه
586,000
تومان
29 مهر
پنجشنبه
586,000
تومان
30 مهر
جمعه
586,000
تومان
1 آبان
شنبه
586,000
تومان
2 آبان
یکشنبه
586,000
تومان
3 آبان
دوشنبه
586,000
تومان
4 آبان
سه شنبه
586,000
تومان
5 آبان
چهارشنبه
586,000
تومان
6 آبان
پنجشنبه
586,000
تومان
7 آبان
جمعه
586,000
تومان
8 آبان
شنبه
586,000
تومان
ساحل-دوتخته + سرويس اضافه
دوتخته + سرويس اضافه
علاءالدین
586,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 مهر
چهارشنبه
586,000
تومان
29 مهر
پنجشنبه
586,000
تومان
30 مهر
جمعه
586,000
تومان
1 آبان
شنبه
586,000
تومان
2 آبان
یکشنبه
586,000
تومان
3 آبان
دوشنبه
586,000
تومان
4 آبان
سه شنبه
586,000
تومان
5 آبان
چهارشنبه
586,000
تومان
6 آبان
پنجشنبه
586,000
تومان
7 آبان
جمعه
586,000
تومان
8 آبان
شنبه
586,000
تومان
ساحل-سوئیت دوخوابه چهارنفره
سوئیت دوخوابه چهارنفره
اقامت 24
927,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 مهر
چهارشنبه
927,000
تومان
29 مهر
پنجشنبه
927,000
تومان
30 مهر
جمعه
927,000
تومان
1 آبان
شنبه
927,000
تومان
2 آبان
یکشنبه
927,000
تومان
3 آبان
دوشنبه
927,000
تومان
4 آبان
سه شنبه
927,000
تومان
5 آبان
چهارشنبه
927,000
تومان
6 آبان
پنجشنبه
927,000
تومان
7 آبان
جمعه
927,000
تومان
8 آبان
شنبه
927,000
تومان
ای‌گردش
932,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 مهر
چهارشنبه
932,000
تومان
29 مهر
پنجشنبه
932,000
تومان
30 مهر
جمعه
932,000
تومان
1 آبان
شنبه
932,000
تومان
2 آبان
یکشنبه
932,000
تومان
3 آبان
دوشنبه
932,000
تومان
4 آبان
سه شنبه
932,000
تومان
5 آبان
چهارشنبه
932,000
تومان
6 آبان
پنجشنبه
932,000
تومان
7 آبان
جمعه
932,000
تومان
8 آبان
شنبه
932,000
تومان
علاءالدین
933,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 مهر
چهارشنبه
933,000
تومان
29 مهر
پنجشنبه
933,000
تومان
30 مهر
جمعه
933,000
تومان
1 آبان
شنبه
933,000
تومان
2 آبان
یکشنبه
933,000
تومان
3 آبان
دوشنبه
933,000
تومان
4 آبان
سه شنبه
933,000
تومان
5 آبان
چهارشنبه
933,000
تومان
6 آبان
پنجشنبه
933,000
تومان
7 آبان
جمعه
933,000
تومان
8 آبان
شنبه
933,000
تومان
هتل یار
933,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 مهر
چهارشنبه
933,000
تومان
29 مهر
پنجشنبه
933,000
تومان
30 مهر
جمعه
933,000
تومان
1 آبان
شنبه
933,000
تومان
2 آبان
یکشنبه
933,000
تومان
3 آبان
دوشنبه
933,000
تومان
4 آبان
سه شنبه
933,000
تومان
5 آبان
چهارشنبه
933,000
تومان
6 آبان
پنجشنبه
933,000
تومان
7 آبان
جمعه
933,000
تومان
8 آبان
شنبه
933,000
تومان
ساحل-اتاق کانکت چهار نفره
اتاق کانکت چهار نفره
ای‌گردش
1,049,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 مهر
چهارشنبه
1,049,000
تومان
29 مهر
پنجشنبه
1,049,000
تومان
30 مهر
جمعه
1,049,000
تومان
1 آبان
شنبه
1,049,000
تومان
2 آبان
یکشنبه
1,049,000
تومان
3 آبان
دوشنبه
1,049,000
تومان
4 آبان
سه شنبه
1,049,000
تومان
5 آبان
چهارشنبه
1,049,000
تومان
6 آبان
پنجشنبه
1,049,000
تومان
7 آبان
جمعه
1,049,000
تومان
8 آبان
شنبه
1,049,000
تومان
هتل یار
1,050,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 مهر
چهارشنبه
1,050,000
تومان
29 مهر
پنجشنبه
1,050,000
تومان
30 مهر
جمعه
1,050,000
تومان
1 آبان
شنبه
1,050,000
تومان
2 آبان
یکشنبه
1,050,000
تومان
3 آبان
دوشنبه
1,050,000
تومان
4 آبان
سه شنبه
1,050,000
تومان
5 آبان
چهارشنبه
1,050,000
تومان
6 آبان
پنجشنبه
1,050,000
تومان
7 آبان
جمعه
1,050,000
تومان
8 آبان
شنبه
1,050,000
تومان
اقامت 24
1,050,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 مهر
چهارشنبه
1,050,000
تومان
29 مهر
پنجشنبه
1,050,000
تومان
30 مهر
جمعه
1,050,000
تومان
1 آبان
شنبه
1,050,000
تومان
2 آبان
یکشنبه
1,050,000
تومان
3 آبان
دوشنبه
1,050,000
تومان
4 آبان
سه شنبه
1,050,000
تومان
5 آبان
چهارشنبه
1,050,000
تومان
6 آبان
پنجشنبه
1,050,000
تومان
7 آبان
جمعه
1,050,000
تومان
8 آبان
شنبه
1,050,000
تومان
ساحل-اتاق کانکت پنج نفره
اتاق کانکت پنج نفره
ای‌گردش
1,144,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 مهر
چهارشنبه
1,144,000
تومان
29 مهر
پنجشنبه
1,144,000
تومان
30 مهر
جمعه
1,144,000
تومان
1 آبان
شنبه
1,144,000
تومان
2 آبان
یکشنبه
1,144,000
تومان
3 آبان
دوشنبه
1,144,000
تومان
4 آبان
سه شنبه
1,144,000
تومان
5 آبان
چهارشنبه
1,144,000
تومان
6 آبان
پنجشنبه
1,144,000
تومان
7 آبان
جمعه
1,144,000
تومان
8 آبان
شنبه
1,144,000
تومان
هتل یار
1,145,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 مهر
چهارشنبه
1,145,000
تومان
29 مهر
پنجشنبه
1,145,000
تومان
30 مهر
جمعه
1,145,000
تومان
1 آبان
شنبه
1,145,000
تومان
2 آبان
یکشنبه
1,145,000
تومان
3 آبان
دوشنبه
1,145,000
تومان
4 آبان
سه شنبه
1,145,000
تومان
5 آبان
چهارشنبه
1,145,000
تومان
6 آبان
پنجشنبه
1,145,000
تومان
7 آبان
جمعه
1,145,000
تومان
8 آبان
شنبه
1,145,000
تومان
اقامت 24
1,145,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 مهر
چهارشنبه
1,145,000
تومان
29 مهر
پنجشنبه
1,145,000
تومان
30 مهر
جمعه
1,145,000
تومان
1 آبان
شنبه
1,145,000
تومان
2 آبان
یکشنبه
1,145,000
تومان
3 آبان
دوشنبه
1,145,000
تومان
4 آبان
سه شنبه
1,145,000
تومان
5 آبان
چهارشنبه
1,145,000
تومان
6 آبان
پنجشنبه
1,145,000
تومان
7 آبان
جمعه
1,145,000
تومان
8 آبان
شنبه
1,145,000
تومان

امکانات اتاق های هتل ساحل ارومیه

آسانسور
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
سالن همايش
ويدئو كنفرانس
جكوزی
امكانات برای معلولين
خدمات باربري
خدمات پزشكي
كتابخانه
سالن بيليارد
زمين تنيس
سالن تشريفات
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
سالن جشن و مراسم و عروسی
آتلیه
فضائی برای پياده روی
اینترنت بی سیم
اتاق تلفن (اپراتور)
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
گیم نت
سالن كنفرانس
پارک کودک
زمین ورزشی
تبديل ارز
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
صبحانه در اتاق
روم سرويس 24 ساعته
رستوران در هتل
تلویزیون lcd
فكس
سیستم گرمایش
مسلط به زبان ترکی
امكانات برای معلولين
فضائی برای غير سيگاری ها(عمومی)
مسلط به زبان کردی
شارژ وسایل الکترونیکی در لابی
سالن جلسات
حوله حمام
دمپایی یکبار مصرف
کارت هوشمند درب اتاق
فضای بيرون هتل برای نشستن
دمپایی حمام
شام در اتاق
رخت آویز
اینترنت در اتاق
یخچال
مینی بار
حوله
دمپایی
تلفن
تلويزيون معمولی در لابی
اتاق عقد
پنجره
امكان شارژ وسايل الكترونيكی در لابی
لوازم بهداشتی
کپسول آتش‌نشانی در لابی
شارژ وسایل الکترونیکی در لابی
سالن جلسات
Business Center
تراس
صندوق امانات
لابی
رستوران
نمای شهر
نمای فضای سبز
تلويزيون در لابی
مبل
ميز
خشکشویی
خدمات بيدار باش
كافی شاپ
سالن همايش
باغچه
فضای سبز
تلفن در لابی
نهار در اتاق
نمازخانه
سیستم تهویه مطبوع
سشوار
اعلام حریق
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
رستوران
اینترنت در اتاق
ماهواره
سالن اجتماعات
اینترنت در لابی
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
اتاق چمدان
کافی‌شاپ
دراور
کمد لباس
مبلمان
صندوق امانات
دمپایی
پاركينگ
دستگاه واکس کفش
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
اطفای حریق
سرویس فرنگی
اينترنت در لابی
یخچال
مسلط به زبان انگليسی
روم سرويس
آژانس مسافرتی
اينترنت در اتاق
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
تلویزیون
حوله
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
کافی نت
سوئیت
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
مینی بار رایگان
کافی شاپ
صبحانه رایگان
مینی بار
سونا خشک
استخر سرپوشیده
وسایل بدنسازی
سیستم سرمایش
كافی شاپ
تلفن در اتاق
اینترنت
خدمات تور
استخر غیررایگان
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
سونا بخار
اباژور
تلفن
جکوزی غیررایگان
سونا غیررایگان
مرکز خرید
رمپ
ماساژ غیررایگان
پله اضطراری
رستوران ایرانی
اتاق بازی
سالن بدنسازی غیررایگان
پارکینگ سرپوشیده
لابی
اتاق سیگار
حمام

آدرس هتل ساحل ارومیه روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل ساحل ارومیه

(59 نظر)
نقاط قوت:
با اینکه کمی قدیمی بود اما تمیز بود ساکت بود رفتار کارمندان صمیمانه و محترمانه بود در کل به نسبت قیمت مناسب بود
نقاط ضعف:
به اماکن تاریخی کمی دور بود کافی شاپ تعطیل بود این به هتل خیلی مرتبط نمیشه اما خب می تونن هتل هم کمک کنه که تورهای گردشی برگزار بشه یا بتونن به مسافرها پیشنهاد بدن
نقاط قوت:
تمیز بودن اتاق ها و داشتن کلیر گازی
نقاط ضعف:
حساب شدن خوراکی داخل یخچال بدون اطلاع قبلی
نقاط قوت:
برخورد مناسب کارکنان
نقاط ضعف:
فرسوده بودن موکت کف اتاق و دیگر وسایل
نقاط قوت:
نکته مثبتی نداشت
نقاط ضعف:
همه چی مزخرف صبحانه در حد مسافرخانه میدان راه اهن تهران
لوکیشن خوبی داشت
نقاط قوت:
فضای بسیار آرام و دلنشین
نقاط ضعف:
بسیار زیر ساخت ها قدیمی می‌باشد
great
رفتار کارکنان محترمانه بود اما وسایل و امکانات بسیار قدیمی و به نسبت هزینه مقرون بصرفه نبود
بدليل قديمي بودن و عدم موجود بود دستگاه ضدعفوني
نقاط قوت:
بسیار عالی و فوق العاده
نقاط ضعف:
مورد منفی نداره
نقاط قوت:
در حد انتظار خوب بود
نقاط ضعف:
ملاحظه نشد
اصلا در حد هتل 4 ستاره که هیچ دو ستاره هم نبود
هتل تمیز و خوبی هست .مسیر بدون ترافیک.
هتل تمیز و خوبی بود . قبلا هم به ارومیه سفر کرده بودمو همین هتل انتخاب کردم . به بقیه هم پیشنهاد میکنم
نقاط قوت:
راضی بودم
نقاط ضعف:
موردی نبود
نقاط قوت:
هتل رضایت بخشی بود
نقاط ضعف:
بدون نکته منفی
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل ، اتاق بزرگ بود
نقاط ضعف:
اصلا در حد ۴ستاره نبود در حد ۲ستاره کیفیت و خدمات رسانی بسیار ضعیف بود آب رایگان نداشت کیفیت صبحانه و تنوع خیلی ضعیف
با وجود قدیمی بودن هتل و اثاثیه ، اتاقها کاملا تمیز بودند و رفتار و برخورد کارکنان نیز بسیار محترمانه بود
نقاط قوت:
فوق العاده عالی بود
نقاط ضعف:
اصلا نقصی نداشت
خاطره انگیز با لوازم قدیمی
نقاط قوت:
عالی
نقاط ضعف:
قیمت بالا
سه ستاره با سبک قدیم ولی فضای خوب و تمیز و غذا هم بد نبود
سوپ خوشمزه و غذای خوب!
نقاط قوت:
خوب بود
نقاط ضعف:
در حد هتل ۴ستاره نبود اصلا
به هیچ عنوان این هتل با امکانات ناقص و قدیمی در حد هتل ۴ ستاره نیست و نهایتا در بهترین شرایط میتوان ۲ ستاره به این هتل داد
اثاثیه هتل کاملا قدیمی هستند مبلمان رنگ رو رفته تلفن با شماره گیر گردان _مزایای هتل شامل پارکینگ خوب اسانسورهای مطمئن _ناشتا کاملا تکراری _روی هم رفته بد نیست.
من شخصا از برخورد پرسنل هتل خیلی راضیم و در مورد شرایط هتل با محسنات و کم و کاستی هایی که داره نسبتا خوبه و انتظارات رو در حد متوسط برآورد میکنه ولی چیزی که مدیریت هتل میتونه بهش توجه کنه اینه که با مقداری هزینه بازسازی و نو کردن تجهیزات هتل شرایط بسیار مطلوب تری رو واسه میهمانانش فراهم کنه که در جذب بیشتر مشتری خیلی تاثیر مثبت داشته باشه چون واقعا این هتل پتانسیل ارتقا رو داره و میتونه خیلی شرایط کیفی بهتری رو واسه مشتری ها به وجود بیاره
هتل قديمى هست-داخل اتاق خبرى از كترى برقى و چاى نيست كه جزو ضعفاى اين هتله درصورتيكه من تا الان هرچى هتل رفتم اين وسيله وجود داشته، درضمن از نظر سيستم سرمايشى داخل اتاق نامطلوب و گرم بود.
هتلی تمیز با غذا های لذیذ رستورانش با حیاط خوش منظره اما دکوراسیون آپدیت نیست.
نقاط قوت:
راضی بودم
نقاط ضعف:
ندیدم
نقاط قوت: با اینکه هتل قدیمی هست ولی اتاقها کاملا تمیز بود اتاقهای ۲ و ۳ نفره بزرگ هستند هتل در حاشیه خیابان اصلی قرار دارد و دسترسی به آن بسیار آسان است هتل روبروی رودخانه و پارک ساحلی است به مراکز خرید نزدیک می باشد رفتار کارکنان بسیار محترمانه بود پارکینگ مناسب و خوبی داشت نقاط ضعف: با اینکه کولر خاموش بود ولی شبها هوای سرد از کولر می آمد که اذیت کننده بود گفتند چاره ای نیست سرویس بهداشتی ایرانی که در راهروی طبقات بود قفل درب و فلاش تانکش خراب بود شیر آب هم مشکل داشت و آب میداد صبحانه هم معمولی بود
با سلام خسته نباشید متاسفانه سرویس دهی این هتل مناسب نبود کولر از کار افتاده بود و پرسنل هتل علیرغم درخواست ما، اتاق را تغییر ندادند و این در فصل تابستان رفتار شایسته ای نبود
نقاط قوت:
راضی بودیم
نقاط ضعف:
نکته منفی نداره
این هتل واقعا چهار ستاره نیست سرویس بهداشتیش فوق العاده کثیف و برای تمیز کردنش کلی پیگیری کردم تا یکی بیاد درستش کنه ، حوله ها بدون هیچگونه روکشی روی کمد!!! تمیز بودن اولین شرط یه مکان اقامتیه که اینجا نداشت چه برسه به ۴ تا ستاره !!!!
نسبتا مطلوب
هتلی با کیفیت متوسط یا پایین تر
نقاط قوت:
برخورد پرسنل خوب امکانات هتل و اتاق خوب اتاق تمیز صبحانه خوب بود
نقاط ضعف:
برای نهار و شام پرسنل ضعیف بودن و پر سروصدا راضی نبودم
هتل خوبی بود و تمیز بود.نکته منفی نداشت
نقاط قوت:
از نظر موقعیت مکانی عالی بود
نقاط ضعف:
چون هتل قدیمی ساز هست بعضی از امکاناتش مثل کولرها باید به روز شود و نیاز به رسیدگی داره
نقاط قوت:
تمیز
نقاط ضعف:
قدیمی بودن امکانات
کیفیت اتاقها در حد هتل 3 ستاره است
اول اینکه هتل 4ستاره نبود وارد لابی که میشدی مبلمان کثیف وقدیمی ودرضمن فشارآب حمام خیلی کم بود وصبحانه درحد مسافرخونه بود و قیمتش هم خیلی گرون. هتلهای شهرهای دیگه آب معدنی مجانیه ولی این هتل حساب میکنه. ا
نقاط قوت:
عالی بودند.
نقاط ضعف:
پریز اتاق کار نمی کرد تا موبایلم رو شارژ کنم.
نقاط قوت:
.فقط برخورد خوب کارکنان
نقاط ضعف:
اطاقها کثیف ومورچه داشتند سیستم صوتی تصویری سیستم گرمایشی درعجبم چطور۴ستاره گرفته است
نقاط قوت:
ندارد
نقاط ضعف:
همه چيزش
سلاممن رفته بودم ماموریت که مجبور شدم شب بمونم و رانندم این هتل رو‌ پیشنهاد داد. لوازم اتاقم شبیه لوازم اتاق هتل های دهه 80 میلادی بود!!! ولی این اصلا نقطه ضعف نبود چون همه چیز لوکس به نظر میومد:) کارم طول کشید و مجبور شدم یک شب دیگه ارومیه بمونم که دوباره رفتم همون هتل چون راضی بودم.البته من 1 بعد از نیمه شب رسیدم و 7 صبح هم تخلیه کردم چون کار داشتم. در کل اینکه به عنوان یک هتل خوب با کارکنان متشخص و با قیمت مناسب پیشنهاد میکنم.البته هر طور نظر خودتونه:)
نقاط قوت:
با سلام مطمنا اگر سفری به شهر زیبای ارومیه داشته باشم از همین هتل استفاده خواهم کرد
نقاط ضعف:
عالی بود
سلام و عرض ادب . سکوت و آرامش محیط و ادب کارکنان از مهمترین خصیصه هتل بود
یه هتل خیلی خیلی ابتدایی. قطعا در حد 4 ستاره نبود. نهایت
رفتار کارکنان مودبانه بود
هتل ساحل زمانی نه چندان دور بهترین هتل ارومیه بود. الان هم با وجود قدیمی شدن شرایط بدی ندارد اما دیگر 4 ستاره نیست و میتونم گفت یک 3 ستاره خوب است. مشکلات عدیده ای هم در کل هتل های ارومیه وجود دارد مثل صبحانه ضعیف و... اما من این هتل رو به افرادی که ماشین شخصی دارن پیشنهاد میکنم چون هتل در بزرگراه واقع شده. امیدوارم در برخی موارد مدیریت تجدید نظر کند.
می تواند قوی تر شود از نظر ظاهری کیفیت همه چیز خیلی خوب بود فقط سلیقه خوبی در استفاده پارچه ها نداشتند که در کل هتل های این شهر قابل مشاهده می باشد
سلام من مدت طولانی موندم قیمت مناسبی داره ممنون
همه چیز تکمیل و از هتل راضی بودم.
به نسبت هزینه امکانات و خدمات در حد انتظارم بود. هتل مشکل چشمگیری نداشت
با توجه به قیمت مناسب نمی باشد.
عدم احترام به مهمان اتاق های بد بو روتختی های بد رنگ کمد و تخت و فرنیچر بی کیفیت و کهنه بوفه صبحانه بسیار ضعیف از شام هم راضی نبودم پنجره های قدیمی و سر و صدای خیابان به میزان کافی
نقاط قوت:
با توجه به اقامت کوتاه بنده، رفتار پرسنل و خدمات داخل هتل مناسب بوده است.
نقاط ضعف:
مهم ترین نکته منفی بحث حجمی بودن اینترنت می باشد که با توجه به میزان استفاده از اینترنت حجم کمی به مسافرین داده می شود.
نقاط قوت:
موقعیت محلی مناسب
نقاط ضعف:
سرویسهای بهداشتی قدیمی ارطبات وراهننمایی مسافر ضعیف
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل ساحل ارومیه

مهمانان هتل ساحل ارومیه در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل ساحل ارومیه از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل ساحل ارومیه بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل ساحل ارومیه رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل ساحل ارومیه را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.