هتل ساحل ارومیه

اروميه، بلوار والفجر 2
2.9
امتیاز کاربران
69
نظرات کاربران

معرفی هتل ساحل ارومیه

هتل ۴ ستاره ساحل ارومیه در سال ۱۳۷۶ در ۶ طبقه تاسیس شده است. این هتل با موقعیت مناسب و خارج از محدوده ترافیکی به بازار نزدیک بوده و فاصله آن تا فرودگاه ۲۵ کیلومتر می‌باشد. هتل ساحل در سال ۱۳۸۷ مورد بازسازی قرار گرفته و با امكانات مدرن آماده پذيرايي از ميهمانان گرامي مي باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل ساحل ارومیه

ساحل-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
ایران مارکوپولو
270,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 مرداد
شنبه
270,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
270,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
270,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
270,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
270,000
تومان
30 مرداد
پنجشنبه
270,000
تومان
31 مرداد
جمعه
270,000
تومان
1 شهریور
شنبه
270,000
تومان
2 شهریور
یکشنبه
270,000
تومان
3 شهریور
دوشنبه
270,000
تومان
4 شهریور
سه شنبه
270,000
تومان
اقامت 24
285,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 مرداد
شنبه
285,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
285,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
285,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
285,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
285,000
تومان
30 مرداد
پنجشنبه
285,000
تومان
31 مرداد
جمعه
285,000
تومان
1 شهریور
شنبه
285,000
تومان
2 شهریور
یکشنبه
285,000
تومان
3 شهریور
دوشنبه
285,000
تومان
4 شهریور
سه شنبه
285,000
تومان
ای‌گردش
285,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 مرداد
شنبه
285,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
285,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
285,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
285,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
285,000
تومان
30 مرداد
پنجشنبه
285,000
تومان
31 مرداد
جمعه
285,000
تومان
1 شهریور
شنبه
285,000
تومان
2 شهریور
یکشنبه
285,000
تومان
3 شهریور
دوشنبه
285,000
تومان
4 شهریور
سه شنبه
285,000
تومان
هتل یار
285,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 مرداد
شنبه
285,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
285,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
285,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
285,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
285,000
تومان
30 مرداد
پنجشنبه
285,000
تومان
31 مرداد
جمعه
285,000
تومان
1 شهریور
شنبه
285,000
تومان
2 شهریور
یکشنبه
285,000
تومان
3 شهریور
دوشنبه
285,000
تومان
4 شهریور
سه شنبه
285,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
25 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
26 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
27 مرداد
دوشنبه
285,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
285,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
285,000
تومان
30 مرداد
پنجشنبه
285,000
تومان
31 مرداد
جمعه
285,000
تومان
1 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
ساحل-سوئیت یکخوابه دو نفره
سوئیت یکخوابه دو نفره
ایران مارکوپولو
575,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 مرداد
شنبه
575,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
575,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
575,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
575,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
575,000
تومان
30 مرداد
پنجشنبه
575,000
تومان
31 مرداد
جمعه
575,000
تومان
1 شهریور
شنبه
575,000
تومان
2 شهریور
یکشنبه
575,000
تومان
3 شهریور
دوشنبه
575,000
تومان
4 شهریور
سه شنبه
575,000
تومان
اقامت 24
592,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 مرداد
شنبه
592,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
592,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
592,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
592,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
592,000
تومان
30 مرداد
پنجشنبه
592,000
تومان
31 مرداد
جمعه
592,000
تومان
1 شهریور
شنبه
592,000
تومان
2 شهریور
یکشنبه
592,000
تومان
3 شهریور
دوشنبه
592,000
تومان
4 شهریور
سه شنبه
592,000
تومان
ای‌گردش
592,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 مرداد
شنبه
592,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
592,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
592,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
592,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
592,000
تومان
30 مرداد
پنجشنبه
592,000
تومان
31 مرداد
جمعه
592,000
تومان
1 شهریور
شنبه
592,000
تومان
2 شهریور
یکشنبه
592,000
تومان
3 شهریور
دوشنبه
592,000
تومان
4 شهریور
سه شنبه
592,000
تومان
هتل یار
592,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 مرداد
شنبه
592,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
592,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
592,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
592,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
592,000
تومان
30 مرداد
پنجشنبه
592,000
تومان
31 مرداد
جمعه
592,000
تومان
1 شهریور
شنبه
592,000
تومان
2 شهریور
یکشنبه
592,000
تومان
3 شهریور
دوشنبه
592,000
تومان
4 شهریور
سه شنبه
592,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
25 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
26 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
27 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
28 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
29 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
ساحل-دوتخته دبل
دوتخته دبل
ایران مارکوپولو
360,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 مرداد
شنبه
360,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
360,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
360,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
360,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
360,000
تومان
30 مرداد
پنجشنبه
360,000
تومان
31 مرداد
جمعه
360,000
تومان
1 شهریور
شنبه
360,000
تومان
2 شهریور
یکشنبه
360,000
تومان
3 شهریور
دوشنبه
360,000
تومان
4 شهریور
سه شنبه
360,000
تومان
ای‌گردش
377,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 مرداد
شنبه
377,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
377,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
377,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
377,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
377,000
تومان
30 مرداد
پنجشنبه
377,000
تومان
31 مرداد
جمعه
377,000
تومان
1 شهریور
شنبه
377,000
تومان
2 شهریور
یکشنبه
377,000
تومان
3 شهریور
دوشنبه
377,000
تومان
4 شهریور
سه شنبه
377,000
تومان
اقامت 24
377,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 مرداد
شنبه
377,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
377,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
377,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
377,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
377,000
تومان
30 مرداد
پنجشنبه
377,000
تومان
31 مرداد
جمعه
377,000
تومان
1 شهریور
شنبه
377,000
تومان
2 شهریور
یکشنبه
377,000
تومان
3 شهریور
دوشنبه
377,000
تومان
4 شهریور
سه شنبه
377,000
تومان
هتل یار
377,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 مرداد
شنبه
377,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
377,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
377,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
377,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
377,000
تومان
30 مرداد
پنجشنبه
377,000
تومان
31 مرداد
جمعه
377,000
تومان
1 شهریور
شنبه
377,000
تومان
2 شهریور
یکشنبه
377,000
تومان
3 شهریور
دوشنبه
377,000
تومان
4 شهریور
سه شنبه
377,000
تومان
جاباما
377,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 مرداد
شنبه
377,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
377,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
377,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
377,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
377,000
تومان
30 مرداد
پنجشنبه
377,000
تومان
31 مرداد
جمعه
377,000
تومان
1 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
ساحل-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
اقامت 24
448,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 مرداد
شنبه
448,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
448,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
448,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
448,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
448,000
تومان
30 مرداد
پنجشنبه
448,000
تومان
31 مرداد
جمعه
448,000
تومان
1 شهریور
شنبه
448,000
تومان
2 شهریور
یکشنبه
448,000
تومان
3 شهریور
دوشنبه
448,000
تومان
4 شهریور
سه شنبه
448,000
تومان
ای‌گردش
448,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 مرداد
شنبه
448,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
448,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
448,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
448,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
448,000
تومان
30 مرداد
پنجشنبه
448,000
تومان
31 مرداد
جمعه
448,000
تومان
1 شهریور
شنبه
448,000
تومان
2 شهریور
یکشنبه
448,000
تومان
3 شهریور
دوشنبه
448,000
تومان
4 شهریور
سه شنبه
448,000
تومان
هتل یار
448,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 مرداد
شنبه
448,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
448,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
448,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
448,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
448,000
تومان
30 مرداد
پنجشنبه
448,000
تومان
31 مرداد
جمعه
448,000
تومان
1 شهریور
شنبه
448,000
تومان
2 شهریور
یکشنبه
448,000
تومان
3 شهریور
دوشنبه
448,000
تومان
4 شهریور
سه شنبه
448,000
تومان
ساحل-دوتخته + سرويس اضافه
دوتخته + سرويس اضافه
ایران مارکوپولو
392,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 مرداد
شنبه
392,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
392,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
392,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
392,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
392,000
تومان
30 مرداد
پنجشنبه
392,000
تومان
31 مرداد
جمعه
392,000
تومان
1 شهریور
شنبه
392,000
تومان
2 شهریور
یکشنبه
392,000
تومان
3 شهریور
دوشنبه
392,000
تومان
4 شهریور
سه شنبه
392,000
تومان
ساحل-سوئیت دوخوابه چهارنفره
سوئیت دوخوابه چهارنفره
ایران مارکوپولو
699,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 مرداد
شنبه
699,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
699,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
699,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
699,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
699,000
تومان
30 مرداد
پنجشنبه
699,000
تومان
31 مرداد
جمعه
699,000
تومان
1 شهریور
شنبه
699,000
تومان
2 شهریور
یکشنبه
699,000
تومان
3 شهریور
دوشنبه
699,000
تومان
4 شهریور
سه شنبه
699,000
تومان
اقامت 24
714,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 مرداد
شنبه
714,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
714,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
714,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
714,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
714,000
تومان
30 مرداد
پنجشنبه
714,000
تومان
31 مرداد
جمعه
714,000
تومان
1 شهریور
شنبه
714,000
تومان
2 شهریور
یکشنبه
714,000
تومان
3 شهریور
دوشنبه
714,000
تومان
4 شهریور
سه شنبه
714,000
تومان
ای‌گردش
714,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 مرداد
شنبه
714,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
714,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
714,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
714,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
714,000
تومان
30 مرداد
پنجشنبه
714,000
تومان
31 مرداد
جمعه
714,000
تومان
1 شهریور
شنبه
714,000
تومان
2 شهریور
یکشنبه
714,000
تومان
3 شهریور
دوشنبه
714,000
تومان
4 شهریور
سه شنبه
714,000
تومان
هتل یار
714,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 مرداد
شنبه
714,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
714,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
714,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
714,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
714,000
تومان
30 مرداد
پنجشنبه
714,000
تومان
31 مرداد
جمعه
714,000
تومان
1 شهریور
شنبه
714,000
تومان
2 شهریور
یکشنبه
714,000
تومان
3 شهریور
دوشنبه
714,000
تومان
4 شهریور
سه شنبه
714,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
25 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
26 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
27 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
28 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
29 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
ساحل-اتاق کانکت چهار نفره
اتاق کانکت چهار نفره
ای‌گردش
804,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 مرداد
شنبه
804,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
804,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
804,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
804,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
804,000
تومان
30 مرداد
پنجشنبه
804,000
تومان
31 مرداد
جمعه
804,000
تومان
1 شهریور
شنبه
804,000
تومان
2 شهریور
یکشنبه
804,000
تومان
3 شهریور
دوشنبه
804,000
تومان
4 شهریور
سه شنبه
804,000
تومان
اقامت 24
804,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 مرداد
شنبه
804,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
804,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
804,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
804,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
804,000
تومان
30 مرداد
پنجشنبه
804,000
تومان
31 مرداد
جمعه
804,000
تومان
1 شهریور
شنبه
804,000
تومان
2 شهریور
یکشنبه
804,000
تومان
3 شهریور
دوشنبه
804,000
تومان
4 شهریور
سه شنبه
804,000
تومان
هتل یار
804,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 مرداد
شنبه
804,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
804,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
804,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
804,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
804,000
تومان
30 مرداد
پنجشنبه
804,000
تومان
31 مرداد
جمعه
804,000
تومان
1 شهریور
شنبه
804,000
تومان
2 شهریور
یکشنبه
804,000
تومان
3 شهریور
دوشنبه
804,000
تومان
4 شهریور
سه شنبه
804,000
تومان
ایران مارکوپولو
834,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 مرداد
شنبه
834,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
834,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
834,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
834,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
834,000
تومان
30 مرداد
پنجشنبه
834,000
تومان
31 مرداد
جمعه
834,000
تومان
1 شهریور
شنبه
834,000
تومان
2 شهریور
یکشنبه
834,000
تومان
3 شهریور
دوشنبه
834,000
تومان
4 شهریور
سه شنبه
834,000
تومان
ساحل-اتاق کانکت پنج نفره
اتاق کانکت پنج نفره
ایران مارکوپولو
869,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 مرداد
شنبه
869,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
869,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
869,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
869,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
869,000
تومان
30 مرداد
پنجشنبه
869,000
تومان
31 مرداد
جمعه
869,000
تومان
1 شهریور
شنبه
869,000
تومان
2 شهریور
یکشنبه
869,000
تومان
3 شهریور
دوشنبه
869,000
تومان
4 شهریور
سه شنبه
869,000
تومان
اقامت 24
878,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 مرداد
شنبه
878,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
878,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
878,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
878,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
878,000
تومان
30 مرداد
پنجشنبه
878,000
تومان
31 مرداد
جمعه
878,000
تومان
1 شهریور
شنبه
878,000
تومان
2 شهریور
یکشنبه
878,000
تومان
3 شهریور
دوشنبه
878,000
تومان
4 شهریور
سه شنبه
878,000
تومان
ای‌گردش
878,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 مرداد
شنبه
878,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
878,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
878,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
878,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
878,000
تومان
30 مرداد
پنجشنبه
878,000
تومان
31 مرداد
جمعه
878,000
تومان
1 شهریور
شنبه
878,000
تومان
2 شهریور
یکشنبه
878,000
تومان
3 شهریور
دوشنبه
878,000
تومان
4 شهریور
سه شنبه
878,000
تومان
هتل یار
878,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 مرداد
شنبه
878,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
878,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
878,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
878,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
878,000
تومان
30 مرداد
پنجشنبه
878,000
تومان
31 مرداد
جمعه
878,000
تومان
1 شهریور
شنبه
878,000
تومان
2 شهریور
یکشنبه
878,000
تومان
3 شهریور
دوشنبه
878,000
تومان
4 شهریور
سه شنبه
878,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
25 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
26 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
27 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
28 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
29 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل ساحل ارومیه

تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
مبلمان
سشوار
آسانسور
نمازخانه
اعلام حریق
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
ماهواره
سالن اجتماعات
اینترنت در لابی
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
اتاق چمدان
کافی‌شاپ
دراور
کمد لباس
حوله
دمپایی
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
خدمات خانه‌داری
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
صرافی
سونا بخار
اباژور
تلفن
جکوزی غیررایگان
دستگاه واکس کفش
استخر غیررایگان
سونا غیررایگان
رمپ
ماساژ غیررایگان
پله اضطراری
رستوران ایرانی
اتاق بازی
سالن بدنسازی غیررایگان
پارکینگ سرپوشیده
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
مینی بار
سونا خشک
استخر سرپوشیده
وسایل بدنسازی
تهویه مطبوع
سیستم سرمایش
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
روم سرويس
نهار در اتاق
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
سیستم اعلام حریق
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
لاندری (خشکشویی)
اتاق تلفن (اپراتور)
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
تبديل ارز
فتوكپي
رستوران بام
خودپرداز
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
صبحانه در اتاق
آژانس مسافرتي
روم سرويس 24 ساعته
دستگاه ATM
سالن كنفرانس
فضائی برای پياده روی
كتابخانه
سرویس بهداشتی ایرانی در راهرو
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
سالن همايش
ويدئو كنفرانس
جكوزی
امكانات برای معلولين
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
سرویس بهداشتی فرنگی در راهرو
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
سالن تشريفات
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
سالن جشن و مراسم و عروسی
رستوران در هتل
اینترنت بی سیم
تلویزیون lcd
پنجره
سیستم اطفاء حریق دراتاق
لوازم بهداشتی
کپسول آتش‌نشانی در لابی
اسانسور
شارژ وسایل الکترونیکی در لابی
سالن جلسات
Business Center
پاركينگ
تراس
نمازخانه
صندوق امانات
لابی
رستوران
اينترنت در لابی
اينترنت در اتاق
امكان شارژ وسايل الكترونيكی در لابی
نمای شهر
مسلط به زبان انگليسی
تلويزيون در لابی
مبل
ميز
روم سرويس
لاندري
خشکشویی
خدمات بيدار باش
دستگاه واکس کفش
فتوكپي
تبديل ارز
اتاق چمدان
كافی شاپ
سالن همايش
باغچه
فضای سبز
نمای فضای سبز
اتاق عقد
فضای بيرون هتل برای نشستن
تلويزيون معمولی در لابی
مسلط به زبان ترکی
امكانات برای معلولين
فضائی برای غير سيگاری ها(عمومی)
مسلط به زبان کردی
شارژ وسایل الکترونیکی در لابی
سالن جلسات
حوله حمام
دمپایی یکبار مصرف
سیستم گرمایش
کارت هوشمند درب اتاق
دمپایی حمام
شام در اتاق
رخت آویز
اینترنت در اتاق
تهویه مطبوع
یخچال
مینی بار
سرویس فرنگی
حوله
دمپایی
تلفن
حمام

آدرس هتل ساحل ارومیه روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل ساحل ارومیه

(69 نظر)
نقاط قوت:
خیلی معمولی بود
نقاط ضعف:
در حد هتل ۴ستاره نبود
نقاط قوت:
بسیار عالی و فوق العاده
نقاط ضعف:
مورد منفی نداره
نقاط قوت:
در کل خوب بود بد نبود
نقاط ضعف:
اتاق خیلی گرم بود شوفاژ خراب بود که اتاقو عوض کردیم میتونه بهتر هم باشه
نقاط قوت:
در حد انتظار خوب بود
نقاط ضعف:
ملاحظه نشد
اصلا در حد هتل 4 ستاره که هیچ دو ستاره هم نبود
هتل تمیز و خوبی هست .مسیر بدون ترافیک.
نقاط قوت:
راضی نبودم
نقاط ضعف:
کاملا ناراضی
هتل تمیز و خوبی بود . قبلا هم به ارومیه سفر کرده بودمو همین هتل انتخاب کردم . به بقیه هم پیشنهاد میکنم
نقاط قوت:
راضی بودم
نقاط ضعف:
موردی نبود
نقاط قوت:
هتل رضایت بخشی بود
نقاط ضعف:
بدون نکته منفی
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل ، اتاق بزرگ بود
نقاط ضعف:
اصلا در حد ۴ستاره نبود در حد ۲ستاره کیفیت و خدمات رسانی بسیار ضعیف بود آب رایگان نداشت کیفیت صبحانه و تنوع خیلی ضعیف
با وجود قدیمی بودن هتل و اثاثیه ، اتاقها کاملا تمیز بودند و رفتار و برخورد کارکنان نیز بسیار محترمانه بود
نقاط قوت:
فوق العاده عالی بود
نقاط ضعف:
اصلا نقصی نداشت
خاطره انگیز با لوازم قدیمی
نقاط قوت:
در حد معمولی بود
نقاط ضعف:
معمولی
نقاط قوت:
آرامش تمیزی اتاق ها برخورد خوب پرسنل
نقاط ضعف:
صبحانه درحد هتل ۴ ستاره نبود فشار آب به شدت کم بود صندلی ها و مبل ها راحت نبودند
نقاط قوت:
رفتار و خدمات خوب
نقاط ضعف:
اتاق بسیار افتضاح در حد مسافر خونه راه آهن مبلهای داخل لابی بسیار کثیف
نقاط قوت:
عالی
نقاط ضعف:
قیمت بالا
سه ستاره با سبک قدیم ولی فضای خوب و تمیز و غذا هم بد نبود
سوپ خوشمزه و غذای خوب!
نقاط قوت:
خوب بود
نقاط ضعف:
در حد هتل ۴ستاره نبود اصلا
به هیچ عنوان این هتل با امکانات ناقص و قدیمی در حد هتل ۴ ستاره نیست و نهایتا در بهترین شرایط میتوان ۲ ستاره به این هتل داد
اثاثیه هتل کاملا قدیمی هستند مبلمان رنگ رو رفته تلفن با شماره گیر گردان _مزایای هتل شامل پارکینگ خوب اسانسورهای مطمئن _ناشتا کاملا تکراری _روی هم رفته بد نیست.
من شخصا از برخورد پرسنل هتل خیلی راضیم و در مورد شرایط هتل با محسنات و کم و کاستی هایی که داره نسبتا خوبه و انتظارات رو در حد متوسط برآورد میکنه ولی چیزی که مدیریت هتل میتونه بهش توجه کنه اینه که با مقداری هزینه بازسازی و نو کردن تجهیزات هتل شرایط بسیار مطلوب تری رو واسه میهمانانش فراهم کنه که در جذب بیشتر مشتری خیلی تاثیر مثبت داشته باشه چون واقعا این هتل پتانسیل ارتقا رو داره و میتونه خیلی شرایط کیفی بهتری رو واسه مشتری ها به وجود بیاره
نقاط قوت:
فقط برخورد پرسنل دیگه هیچی
نقاط ضعف:
کاملا ناراضی بودم
هتل قديمى هست-داخل اتاق خبرى از كترى برقى و چاى نيست كه جزو ضعفاى اين هتله درصورتيكه من تا الان هرچى هتل رفتم اين وسيله وجود داشته، درضمن از نظر سيستم سرمايشى داخل اتاق نامطلوب و گرم بود.
هتلی تمیز با غذا های لذیذ رستورانش با حیاط خوش منظره اما دکوراسیون آپدیت نیست.
نقاط قوت:
راضی بودم
نقاط ضعف:
ندیدم
نقاط قوت: با اینکه هتل قدیمی هست ولی اتاقها کاملا تمیز بود اتاقهای ۲ و ۳ نفره بزرگ هستند هتل در حاشیه خیابان اصلی قرار دارد و دسترسی به آن بسیار آسان است هتل روبروی رودخانه و پارک ساحلی است به مراکز خرید نزدیک می باشد رفتار کارکنان بسیار محترمانه بود پارکینگ مناسب و خوبی داشت نقاط ضعف: با اینکه کولر خاموش بود ولی شبها هوای سرد از کولر می آمد که اذیت کننده بود گفتند چاره ای نیست سرویس بهداشتی ایرانی که در راهروی طبقات بود قفل درب و فلاش تانکش خراب بود شیر آب هم مشکل داشت و آب میداد صبحانه هم معمولی بود
با سلام خسته نباشید متاسفانه سرویس دهی این هتل مناسب نبود کولر از کار افتاده بود و پرسنل هتل علیرغم درخواست ما، اتاق را تغییر ندادند و این در فصل تابستان رفتار شایسته ای نبود
نقاط قوت:
موقعیت مکانی مناسب
نقاط ضعف:
نهایتاً قابل مقایسه با هتل های سه ستاره _ ما به مدت دو شب در تیر ماه ۹۸ در این هتل اقامت داشتیم، روز دوم که بعد از گشت شهری به هتل برگشتیم، نظافت اتاق انجام نشده بود، و پس از صحبت با پذیرش جواب دادند که شما باید درخواست نظافت اتاق رو صبح اعلام می کردید، و الان هم نظافت اتاق امکان نداره چون نظافت چی ها ساعت چهار بعدازظهر هتل رو ترک میکنند، واین موضوع که برای نظافت اتاق باید قبلاً درخواست داده بشه برای من که به واسطه شغل و نوع زندگی زیاد سفر میرم و هتل های زیادی رو تجربه کردم خیلی عجیب بود، تا به این زمان چنین چیزی رو در هیچ هتلی نشنیده بودم _ هنگام تسویه حساب بابت آب معدنی داخل یخچال که مصرف کرده بودیم از ما پول خواسته شد، و با اینکه مبلغ زیادی نبود خیلی توی ذوق میزد، هتل ها با هر تعداد ستاره حداقل برای یک بطری آب معدنی در روز درخواست وجه نمیکنن
نقاط قوت:
راضی بودیم
نقاط ضعف:
نکته منفی نداره
نقاط قوت:
راضی نبودم
نقاط ضعف:
اصلا در حد هتل ۴ستاره نبود
این هتل واقعا چهار ستاره نیست سرویس بهداشتیش فوق العاده کثیف و برای تمیز کردنش کلی پیگیری کردم تا یکی بیاد درستش کنه ، حوله ها بدون هیچگونه روکشی روی کمد!!! تمیز بودن اولین شرط یه مکان اقامتیه که اینجا نداشت چه برسه به ۴ تا ستاره !!!!
نسبتا مطلوب
نقاط قوت:
زیاد راضی نبودم
نقاط ضعف:
در حد ۴ستاره نیست صبحانش اصلا با کیفیت نبود
هتلی با کیفیت متوسط یا پایین تر
نقاط قوت:
برخورد پرسنل خوب امکانات هتل و اتاق خوب اتاق تمیز صبحانه خوب بود
نقاط ضعف:
برای نهار و شام پرسنل ضعیف بودن و پر سروصدا راضی نبودم
نقاط قوت:
اصلا راضی نبودم از هتل
نقاط ضعف:
این هتل اصلا در حد ۴ستاره نبود صبحانه مسخره اتاقهای قدیمی
هتل خوبی بود و تمیز بود.نکته منفی نداشت
نقاط قوت:
از نظر موقعیت مکانی عالی بود
نقاط ضعف:
چون هتل قدیمی ساز هست بعضی از امکاناتش مثل کولرها باید به روز شود و نیاز به رسیدگی داره
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل
نقاط ضعف:
عدم وجود سیستم تهویه مطبوع وسایل اتاق ها مستعمل صبحانه نسبت به سالهای قبل تنزل درجه یافته عدم تناسب پارکینگ با تعداد اتاق ومسافر قیمت به نسبت سرویس بالا می باشد
نقاط قوت:
تمیز
نقاط ضعف:
قدیمی بودن امکانات
کیفیت اتاقها در حد هتل 3 ستاره است
اول اینکه هتل 4ستاره نبود وارد لابی که میشدی مبلمان کثیف وقدیمی ودرضمن فشارآب حمام خیلی کم بود وصبحانه درحد مسافرخونه بود و قیمتش هم خیلی گرون. هتلهای شهرهای دیگه آب معدنی مجانیه ولی این هتل حساب میکنه. ا
نقاط قوت:
عالی بودند.
نقاط ضعف:
پریز اتاق کار نمی کرد تا موبایلم رو شارژ کنم.
نقاط قوت:
.فقط برخورد خوب کارکنان
نقاط ضعف:
اطاقها کثیف ومورچه داشتند سیستم صوتی تصویری سیستم گرمایشی درعجبم چطور۴ستاره گرفته است
نقاط قوت:
ندارد
نقاط ضعف:
همه چيزش
سلاممن رفته بودم ماموریت که مجبور شدم شب بمونم و رانندم این هتل رو‌ پیشنهاد داد. لوازم اتاقم شبیه لوازم اتاق هتل های دهه 80 میلادی بود!!! ولی این اصلا نقطه ضعف نبود چون همه چیز لوکس به نظر میومد:) کارم طول کشید و مجبور شدم یک شب دیگه ارومیه بمونم که دوباره رفتم همون هتل چون راضی بودم.البته من 1 بعد از نیمه شب رسیدم و 7 صبح هم تخلیه کردم چون کار داشتم. در کل اینکه به عنوان یک هتل خوب با کارکنان متشخص و با قیمت مناسب پیشنهاد میکنم.البته هر طور نظر خودتونه:)
با سلام، از نظر برخورد پرسنل هتل و پاکیزگی وضعیت هتل خوب بود. امکانات بهداشتی در حد مطلوب بود. منظره رو به بیرون هتل عالی بود. فاصله هتل تا فرودگاه نیز نسبتا خوب بود. فاصله هتل به مرکز شهر نزدیک بود. امکانات گرمایشی هتل با وجود سرمای هوا مطلوب نبود منو و کیفیت غذاهای رستوران هتل اصلا خوب نبود.
نقاط قوت:
با سلام مطمنا اگر سفری به شهر زیبای ارومیه داشته باشم از همین هتل استفاده خواهم کرد
نقاط ضعف:
عالی بود
سلام و عرض ادب . سکوت و آرامش محیط و ادب کارکنان از مهمترین خصیصه هتل بود
یه هتل خیلی خیلی ابتدایی. قطعا در حد 4 ستاره نبود. نهایت
این هتل ، در حد یک مهمانخانه می باشد، اصلأ ۴ ستاره نمی باشد. مبلمان، پرده ها کثیف و مندرس می باشند، حوله ها پس از استفاده شستشو و استریل و وکیوم نمی‌شوند و در جا یک نوار در اطراف آنها پیچیده می‌شود که نشان دهند شستشو و استریل شده اند. سطلها زبانه شکسته و فاقد درب می‌باشند که باعث آلودگی محیط اتاق میشوند. در داخل حمام و دستشویی مایع دستشویی قرار نمیدهند و فقط یک صابون قرار می‌دهند که هم باید برای حمام و هم برای توالت رفتن استفاده شود.وقتی به این مورد اخیر اشاره کردم ،به دروغ گفتن بهداشت اجازه استفاده از مایع دستشویی را نمی‌دهد.با سامانه بهداشت ۱۹۰ تماس گرفتم و بهداشت ضمن تکذیب ، شکایت را ثبت و با مراجعه به هتل ، تاکید کرد باید