هتل ساحل ارومیه

اروميه، بلوار والفجر 2
2.9
امتیاز کاربران
64
نظرات کاربران

معرفی هتل ساحل ارومیه

هتل ۴ ستاره ساحل ارومیه در سال ۱۳۷۶ در ۶ طبقه تاسیس شده است. این هتل با موقعیت مناسب و خارج از محدوده ترافیکی به بازار نزدیک بوده و فاصله آن تا فرودگاه ۲۵ کیلومتر می‌باشد. هتل ساحل در سال ۱۳۸۷ مورد بازسازی قرار گرفته و با امكانات مدرن آماده پذيرايي از ميهمانان گرامي مي باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل ساحل ارومیه

ظرفیت 1 نفر

یک تخته
علاءالدین
800,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 فروردین
پنج‌شنبه
800,000 تومان
11 فروردین
جمعه
800,000 تومان
12 فروردین
شنبه
800,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
800,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
800,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
800,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
800,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
800,000 تومان
18 فروردین
جمعه
800,000 تومان
19 فروردین
شنبه
800,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
800,000 تومان
اتاق یک تخته
اقامت 24
810,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 فروردین
پنج‌شنبه
810,000 تومان
11 فروردین
جمعه
810,000 تومان
12 فروردین
شنبه
810,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
810,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
810,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
810,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
810,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
810,000 تومان
18 فروردین
جمعه
810,000 تومان
19 فروردین
شنبه
810,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
810,000 تومان
یک تخته
اسنپ تریپ
811,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 فروردین
پنج‌شنبه
811,000 تومان
11 فروردین
جمعه
811,000 تومان
12 فروردین
شنبه
811,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
811,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
811,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
811,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
811,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
811,000 تومان
18 فروردین
جمعه
811,000 تومان
19 فروردین
شنبه
811,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
811,000 تومان
اتاق یک تخته
هتل یار
837,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 فروردین
پنج‌شنبه
837,000 تومان
11 فروردین
جمعه
837,000 تومان
12 فروردین
شنبه
837,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
837,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
837,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
837,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
767,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
767,000 تومان
18 فروردین
جمعه
767,000 تومان
19 فروردین
شنبه
767,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
767,000 تومان
ظرفیت 2 نفر

اتاق دو تخته
اقامت 24
1,090,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,090,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,090,000 تومان
12 فروردین
شنبه
1,090,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
1,090,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,090,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
1,090,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
1,090,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
1,090,000 تومان
18 فروردین
جمعه
1,090,000 تومان
19 فروردین
شنبه
1,090,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
1,090,000 تومان
دو تخته
علاءالدین
1,092,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,092,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,092,000 تومان
12 فروردین
شنبه
1,092,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
1,092,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,092,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
1,092,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
1,092,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
1,092,000 تومان
18 فروردین
جمعه
1,092,000 تومان
19 فروردین
شنبه
1,092,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
1,092,000 تومان
دو تخته تویین
اسنپ تریپ
1,092,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,092,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,092,000 تومان
12 فروردین
شنبه
1,092,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
1,092,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,092,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
1,092,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
1,092,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
1,092,000 تومان
18 فروردین
جمعه
1,092,000 تومان
19 فروردین
شنبه
1,092,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
1,092,000 تومان
دو تخته دابل
اسنپ تریپ
1,092,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,092,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,092,000 تومان
12 فروردین
شنبه
1,092,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
1,092,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,092,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
1,092,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
1,092,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
1,092,000 تومان
18 فروردین
جمعه
1,092,000 تومان
19 فروردین
شنبه
1,092,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
1,092,000 تومان
دوتخته
هتل یار
1,093,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,093,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,093,000 تومان
12 فروردین
شنبه
1,093,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
1,093,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,093,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
1,093,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
1,023,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
1,023,000 تومان
18 فروردین
جمعه
1,023,000 تومان
19 فروردین
شنبه
1,023,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
1,023,000 تومان
سوئیت یک خوابه دو نفره
اقامت 24
1,640,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,640,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,640,000 تومان
12 فروردین
شنبه
1,640,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
1,640,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,640,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
1,640,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
1,640,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
1,640,000 تومان
18 فروردین
جمعه
1,640,000 تومان
19 فروردین
شنبه
1,640,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
1,640,000 تومان
سوئیت یک خوابه دو تخته
اسنپ تریپ
1,709,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,709,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,709,000 تومان
12 فروردین
شنبه
1,709,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
1,709,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,709,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
1,709,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
1,709,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
1,709,000 تومان
18 فروردین
جمعه
1,709,000 تومان
19 فروردین
شنبه
1,709,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
1,709,000 تومان
ظرفیت 3 نفر

دوتخته + سرويس اضافه
علاءالدین
1,280,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,280,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,280,000 تومان
12 فروردین
شنبه
1,280,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
1,280,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,280,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
1,280,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
1,280,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
1,280,000 تومان
18 فروردین
جمعه
1,280,000 تومان
19 فروردین
شنبه
1,280,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
1,280,000 تومان
اتاق سه تخته
اقامت 24
1,280,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,280,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,280,000 تومان
12 فروردین
شنبه
1,280,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
1,280,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,280,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
1,280,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
1,280,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
1,280,000 تومان
18 فروردین
جمعه
1,280,000 تومان
19 فروردین
شنبه
1,280,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
1,280,000 تومان
اتاق سه تخته
هتل یار
1,290,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,290,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,290,000 تومان
12 فروردین
شنبه
1,290,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
1,290,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,290,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
1,290,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
1,220,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
1,220,000 تومان
18 فروردین
جمعه
1,220,000 تومان
19 فروردین
شنبه
1,220,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
1,220,000 تومان
سه تخته
اسنپ تریپ
1,309,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,309,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,309,000 تومان
12 فروردین
شنبه
1,309,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
1,309,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,309,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
1,309,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
1,309,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
1,309,000 تومان
18 فروردین
جمعه
1,309,000 تومان
19 فروردین
شنبه
1,309,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
1,309,000 تومان
سوئیت یک خوابه سه نفره
علاءالدین
1,620,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,620,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,620,000 تومان
12 فروردین
شنبه
1,620,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
1,620,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,620,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
1,620,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
1,620,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
1,620,000 تومان
18 فروردین
جمعه
1,620,000 تومان
19 فروردین
شنبه
1,620,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
1,620,000 تومان
سوئیت یک خوابه - سوئیت یک خوابه برای دو نفر + کاناپه تخت شو
هتل یار
1,653,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,653,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,653,000 تومان
12 فروردین
شنبه
1,653,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
1,653,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,653,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
1,653,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
1,583,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
1,583,000 تومان
18 فروردین
جمعه
1,583,000 تومان
19 فروردین
شنبه
1,583,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
1,583,000 تومان
ظرفیت 4 نفر

سوئیت دو خوابه چهار نفره
علاءالدین
2,000,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 فروردین
پنج‌شنبه
2,000,000 تومان
11 فروردین
جمعه
2,000,000 تومان
12 فروردین
شنبه
2,000,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
2,000,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
2,000,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
2,000,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
2,000,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
2,000,000 تومان
18 فروردین
جمعه
2,000,000 تومان
19 فروردین
شنبه
2,000,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
2,000,000 تومان
سوئیت دو خوابه چهار نفره
اقامت 24
2,010,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 فروردین
پنج‌شنبه
2,010,000 تومان
11 فروردین
جمعه
2,010,000 تومان
12 فروردین
شنبه
2,010,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
2,010,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
2,010,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
2,010,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
2,010,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
2,010,000 تومان
18 فروردین
جمعه
2,010,000 تومان
19 فروردین
شنبه
2,010,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
2,010,000 تومان
سوئیت دو خوابه
هتل یار
2,013,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 فروردین
پنج‌شنبه
2,013,000 تومان
11 فروردین
جمعه
2,013,000 تومان
12 فروردین
شنبه
2,013,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
2,013,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
2,013,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
2,013,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
1,943,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
1,943,000 تومان
18 فروردین
جمعه
1,943,000 تومان
19 فروردین
شنبه
1,943,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
1,943,000 تومان
سوئیت دو خوابه چهار تخته
اسنپ تریپ
2,104,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 فروردین
پنج‌شنبه
2,104,000 تومان
11 فروردین
جمعه
2,104,000 تومان
12 فروردین
شنبه
2,104,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
2,104,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
2,104,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
2,104,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
2,104,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
2,104,000 تومان
18 فروردین
جمعه
2,104,000 تومان
19 فروردین
شنبه
2,104,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
2,104,000 تومان
کانکت چهارنفره
علاءالدین
2,230,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 فروردین
پنج‌شنبه
2,230,000 تومان
11 فروردین
جمعه
2,230,000 تومان
12 فروردین
شنبه
2,230,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
2,230,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
2,230,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
2,230,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
2,230,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
2,230,000 تومان
18 فروردین
جمعه
2,230,000 تومان
19 فروردین
شنبه
2,230,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
2,230,000 تومان
اتاق کانکت چهار نفره
اقامت 24
2,230,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 فروردین
پنج‌شنبه
2,230,000 تومان
11 فروردین
جمعه
2,230,000 تومان
12 فروردین
شنبه
2,230,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
2,230,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
2,230,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
2,230,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
2,230,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
2,230,000 تومان
18 فروردین
جمعه
2,230,000 تومان
19 فروردین
شنبه
2,230,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
2,230,000 تومان
کانکت روم - برای چهار نفر
هتل یار
2,266,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 فروردین
پنج‌شنبه
2,266,000 تومان
11 فروردین
جمعه
2,266,000 تومان
12 فروردین
شنبه
2,266,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
2,266,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
2,266,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
2,266,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
2,196,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
2,196,000 تومان
18 فروردین
جمعه
2,196,000 تومان
19 فروردین
شنبه
2,196,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
2,196,000 تومان
ظرفیت 5 نفر

کانکت پنج نفره
علاءالدین
2,450,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 فروردین
پنج‌شنبه
2,450,000 تومان
11 فروردین
جمعه
2,450,000 تومان
12 فروردین
شنبه
2,450,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
2,450,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
2,450,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
2,450,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
2,450,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
2,450,000 تومان
18 فروردین
جمعه
2,450,000 تومان
19 فروردین
شنبه
2,450,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
2,450,000 تومان
اتاق کانکت پنج نفره
اقامت 24
2,460,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 فروردین
پنج‌شنبه
2,460,000 تومان
11 فروردین
جمعه
2,460,000 تومان
12 فروردین
شنبه
2,460,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
2,460,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
2,460,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
2,460,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
2,460,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
2,460,000 تومان
18 فروردین
جمعه
2,460,000 تومان
19 فروردین
شنبه
2,460,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
2,460,000 تومان
کانکت روم - برای 5 نفر
هتل یار
2,471,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 فروردین
پنج‌شنبه
2,471,000 تومان
11 فروردین
جمعه
2,471,000 تومان
12 فروردین
شنبه
2,471,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
2,471,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
2,471,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
2,471,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
2,401,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
2,401,000 تومان
18 فروردین
جمعه
2,401,000 تومان
19 فروردین
شنبه
2,401,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
2,401,000 تومان
کانکت پنج تخته
اسنپ تریپ
2,608,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 فروردین
پنج‌شنبه
2,608,000 تومان
11 فروردین
جمعه
2,608,000 تومان
12 فروردین
شنبه
2,608,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
2,608,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
2,608,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
2,608,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
2,608,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
2,608,000 تومان
18 فروردین
جمعه
2,608,000 تومان
19 فروردین
شنبه
2,608,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
2,608,000 تومان

امکانات اتاق های هتل ساحل ارومیه

تلویزیون
یخچال
آسانسور
نمازخانه
اعلام حریق
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
اتاق چمدان
دستگاه واکس کفش
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
اطفای حریق
سرویس فرنگی
پاركينگ
اينترنت در لابی
مسلط به زبان انگليسی
روم سرويس
خدمات خانه داری
آژانس مسافرتی
اينترنت در اتاق
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
مبلمان
سشوار
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
ماهواره
سالن اجتماعات
اینترنت در لابی
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
کافی‌شاپ
دراور
کمد لباس
حوله
دمپایی
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
سونا بخار
اباژور
تلفن
جکوزی غیررایگان
استخر غیررایگان
سونا غیررایگان
رمپ
ماساژ غیررایگان
پله اضطراری
رستوران ایرانی
اتاق بازی
سالن بدنسازی غیررایگان
پارکینگ سرپوشیده
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
مینی بار
سونا خشک
استخر سرپوشیده
وسایل بدنسازی
سیستم سرمایش
كافی شاپ
نهار در اتاق
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
صبحانه در اتاق
روم سرويس 24 ساعته
سالن كنفرانس
فضائی برای پياده روی
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
سالن همايش
ويدئو كنفرانس
جكوزی
امكانات برای معلولين
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
سالن تشريفات
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
سالن جشن و مراسم و عروسی
اینترنت بی سیم
تلویزیون lcd
پنجره
لوازم بهداشتی
کپسول آتش‌نشانی در لابی
شارژ وسایل الکترونیکی در لابی
سالن جلسات
Business Center
تراس
صندوق امانات
لابی
امكان شارژ وسايل الكترونيكی در لابی
نمای شهر
تلويزيون در لابی
مبل
ميز
خشکشویی
خدمات بيدار باش
كافی شاپ
سالن همايش
باغچه
فضای سبز
نمای فضای سبز
اتاق عقد
فضای بيرون هتل برای نشستن
تلويزيون معمولی در لابی
مسلط به زبان ترکی
امكانات برای معلولين
فضائی برای غير سيگاری ها(عمومی)
مسلط به زبان کردی
شارژ وسایل الکترونیکی در لابی
سالن جلسات
حوله حمام
دمپایی یکبار مصرف
سیستم گرمایش
کارت هوشمند درب اتاق
دمپایی حمام
شام در اتاق
رخت آویز
اینترنت در اتاق
یخچال
مینی بار
حوله
دمپایی
تلفن
حمام

آدرس هتل ساحل ارومیه روی نقشه

مشاهده اقامتگاه بر روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل ساحل ارومیه

(64 نظر)
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل
نقاط ضعف:
۱-نبود شارژ گوشی یا جای کابل شارژ در اتاق۲-نبود چایساز در اتاق که برای هتل ۴ ستاره لازمه۳-کهنه بودن اتاقها حداقل با رنگ میشد تمیزتر شود
نقاط قوت:
برخورد خوبرعایت زمان
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل
نقاط ضعف:
عدم توجه به نظافت بخصوص راهروهای هتل وسرویس بهداشتی عمومی موکتهای کف بسیار کهنه وفرسوده مبلهای لابی کثیف وقدیمی دربهای اطاقها قدیمی کلا به نظر میرسه که مدتهاست کسی به این هتل رسیدگی نکرده ونیاز به یک بازسازی کلی داره
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
افتضاح ترین هتلیه که تا حالا دیده بودم. از زیر بالشت سوسک بیرون اومد. بسیار فرسوده و بی مسئولیت نسبت به هتل. قدیمی، کهرمندای ناشایست و . . . .
نقاط قوت:
با احترام بودن و مهربان بودن عوامل هتل
نقاط ضعف:
مقداری کثیف بودن موکت اتاق
نقاط قوت:
پرسنل بسیار خوب و مودب
نقاط ضعف:
سرویس بهداشتی کثیفصبحانه در حد هتل ۲ ستاره
نقاط قوت:
به هیچ عنوان در حد هتل ۴ ستاره نبود .اتاقا کثیف.پتوها لاش موی زنونه.تخت شکسته و خراب که صدا میداد.توالت فرنگی نداشت تو اتاق ۳ تخته.تخت دونفره نداشت .ساعت باطری نداشت.لیوان ۲ عدد تو اتاق ۳ نفره.فقط نکته مثبتش پرسنل خوبش بودن همین.که ما یه روزه هتلمون رو عوض کردیم
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
پارکینگ خوب و جادار و تمیزی اتاق .
نقاط ضعف:
قیمت بالا به نسبت امکانات.نداشتن سینک ظرفشویی.اقلام داخل یخچال به قیمت بالاتر از روی جلد فروخته می‌شود.
نقاط قوت:
تقریبا از همه لحاظ خوب بود
نقاط ضعف:
تقریبا از همه لحاظ خوب بود
نظر خاصی ندارم در مسافرتهای بعدی هم اقامت میکنم و به چند نفر هم پیشنهاد کردم
نقاط قوت:
کارکنانش خیلی با احترام هستن
نقاط ضعف:
کارکنانش خیلی با احترام هستن
به نظرم از رستورانش کم استفاده کنید چون هم قیمت غذاهاش نجومیه هم کیفیتش متوسطه
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
قیمت اجناس داخل یخچال خیلی بالا بودبرای مثال:آبمعدنی ۸۵۰۰رانی ۲۵۰۰۰مغز بادام مزمز ۴۰۰۰۰
خوب نیست
نقاط قوت:
رفتار خوب پرسنل
نقاط ضعف:
رفتار خوب پرسنل
نقاط قوت:
برخورد پرسنل خانه داری بسیار خوب
نقاط ضعف:
برخورد پرسنل خانه داری بسیار خوب
به هیچ وجه در حد هتل چهار ستاره نیست
نقاط قوت:
موقعیت مکانی خوب و داشتن پارکینگ
نقاط ضعف:
موقعیت مکانی خوب و داشتن پارکینگ
نقاط قوت:
برخورد خوب کارکنان
نقاط ضعف:
گول ۴ستاره بودنشو خوردم ولی به هیچ وجه نیست.کثیف بوی بد عدم امکانات اولیه بهداشتی مثل دستمال کاغذی.سرویس بهداشتی افتضاح
نقاط قوت:
رفتار بسیار خوب کارمندان هتل محل هتل
نقاط ضعف:
مغایرت امکانات با ۴ ستاره اتاقهای بسیار تاریک تختهای کهنه و فرسوده مغایرت امکانات با آنچه در راهنمای هتل قید شده
نقاط قوت:
برخورد فوق العاده پرسنل هتل
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
از نظر مبلغ پرداختی امکانات وخدمات مناسب میباشد
نقاط ضعف:
هنگام ورود وخروج از پارکینگ زمانبر بود صبح ارایه شده متناسب با ستاره های اعلامی ودرجه بندی هتل نمیباشد
نقاط قوت:
رزرو از طريق سايت ارزون تر بود و به صرفه.بصورت حضوري مبلغ بالاتر بود. كاركنانش خوش برخورد بودند كيفيت غذاها بد نبود ، عالي هم نبود
نقاط ضعف:
داخل اتاق با كفش رفت و امد ميشد و تميز نبود و فرش نداشت سرويس بهداشتي ايراني نداشت صبحانه سلف سرويس نبود و كيفيت پاييني داشت(نون ها مونده بود. املت بدمزه بود و آبكي) بيشتر شبيه هتلهاي دو يا سه ستاره بود نه چهارستاره
نقاط قوت:
نداشت
نقاط ضعف:
- بهداشت ضعیف طوری که لکه و مو روی ملحفه ها بود و با اینکه گفتیم تعویض کنن روی ملحفه جدید هم مو بود  - بشدت قدیمه جوری که شمارو میبره دهه ۶۰ - اصلا ستاره هاشو ملاک قرار ندین چون بنظرم در حد ۲ ستاره بود نه ۴ ! - ۱ مهماندار دارن نو هر شیفت ! - صبحانه به صورت سلف نیست
لوکیشن خوبی داشت
great
رفتار کارکنان محترمانه بود اما وسایل و امکانات بسیار قدیمی و به نسبت هزینه مقرون بصرفه نبود
بدليل قديمي بودن و عدم موجود بود دستگاه ضدعفوني
نقاط قوت:
در حد انتظار خوب بود
نقاط ضعف:
ملاحظه نشد
هتل تمیز و خوبی هست .مسیر بدون ترافیک.
هتل تمیز و خوبی بود . قبلا هم به ارومیه سفر کرده بودمو همین هتل انتخاب کردم . به بقیه هم پیشنهاد میکنم
با وجود قدیمی بودن هتل و اثاثیه ، اتاقها کاملا تمیز بودند و رفتار و برخورد کارکنان نیز بسیار محترمانه بود
خاطره انگیز با لوازم قدیمی
نقاط قوت:
عالی
نقاط ضعف:
قیمت بالا
سوپ خوشمزه و غذای خوب!
سه ستاره با سبک قدیم ولی فضای خوب و تمیز و غذا هم بد نبود
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
با توجه به هزینه اقامتی هتل درهنگام تسویه شبی۲ هزارتومن بابت پارکینگ دریافت کردند که اصلا کار شایسته ای نبود و در شان هتل نبود
به هیچ عنوان این هتل با امکانات ناقص و قدیمی در حد هتل ۴ ستاره نیست و نهایتا در بهترین شرایط میتوان ۲ ستاره به این هتل داد
اثاثیه هتل کاملا قدیمی هستند مبلمان رنگ رو رفته تلفن با شماره گیر گردان _مزایای هتل شامل پارکینگ خوب اسانسورهای مطمئن _ناشتا کاملا تکراری _روی هم رفته بد نیست.
من شخصا از برخورد پرسنل هتل خیلی راضیم و در مورد شرایط هتل با محسنات و کم و کاستی هایی که داره نسبتا خوبه و انتظارات رو در حد متوسط برآورد میکنه ولی چیزی که مدیریت هتل میتونه بهش توجه کنه اینه که با مقداری هزینه بازسازی و نو کردن تجهیزات هتل شرایط بسیار مطلوب تری رو واسه میهمانانش فراهم کنه که در جذب بیشتر مشتری خیلی تاثیر مثبت داشته باشه چون واقعا این هتل پتانسیل ارتقا رو داره و میتونه خیلی شرایط کیفی بهتری رو واسه مشتری ها به وجود بیاره
هتل قديمى هست-داخل اتاق خبرى از كترى برقى و چاى نيست كه جزو ضعفاى اين هتله درصورتيكه من تا الان هرچى هتل رفتم اين وسيله وجود داشته، درضمن از نظر سيستم سرمايشى داخل اتاق نامطلوب و گرم بود.
هتلی تمیز با غذا های لذیذ رستورانش با حیاط خوش منظره اما دکوراسیون آپدیت نیست.
نقاط قوت: با اینکه هتل قدیمی هست ولی اتاقها کاملا تمیز بود اتاقهای ۲ و ۳ نفره بزرگ هستند هتل در حاشیه خیابان اصلی قرار دارد و دسترسی به آن بسیار آسان است هتل روبروی رودخانه و پارک ساحلی است به مراکز خرید نزدیک می باشد رفتار کارکنان بسیار محترمانه بود پارکینگ مناسب و خوبی داشت نقاط ضعف: با اینکه کولر خاموش بود ولی شبها هوای سرد از کولر می آمد که اذیت کننده بود گفتند چاره ای نیست سرویس بهداشتی ایرانی که در راهروی طبقات بود قفل درب و فلاش تانکش خراب بود شیر آب هم مشکل داشت و آب میداد صبحانه هم معمولی بود
با سلام خسته نباشید متاسفانه سرویس دهی این هتل مناسب نبود کولر از کار افتاده بود و پرسنل هتل علیرغم درخواست ما، اتاق را تغییر ندادند و این در فصل تابستان رفتار شایسته ای نبود
نقاط قوت:
راضی بودیم
نقاط ضعف:
نکته منفی نداره
نسبتا مطلوب
هتلی با کیفیت متوسط یا پایین تر
هتل خوبی بود و تمیز بود.نکته منفی نداشت
کیفیت اتاقها در حد هتل 3 ستاره است
اول اینکه هتل 4ستاره نبود وارد لابی که میشدی مبلمان کثیف وقدیمی ودرضمن فشارآب حمام خیلی کم بود وصبحانه درحد مسافرخونه بود و قیمتش هم خیلی گرون. هتلهای شهرهای دیگه آب معدنی مجانیه ولی این هتل حساب میکنه. ا
نقاط قوت:
عالی بودند.
نقاط ضعف:
پریز اتاق کار نمی کرد تا موبایلم رو شارژ کنم.
نقاط قوت:
پرسنل عالی
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
ندارد
نقاط ضعف:
همه چيزش
سلاممن رفته بودم ماموریت که مجبور شدم شب بمونم و رانندم این هتل رو‌ پیشنهاد داد. لوازم اتاقم شبیه لوازم اتاق هتل های دهه 80 میلادی بود!!! ولی این اصلا نقطه ضعف نبود چون همه چیز لوکس به نظر میومد:) کارم طول کشید و مجبور شدم یک شب دیگه ارومیه بمونم که دوباره رفتم همون هتل چون راضی بودم.البته من 1 بعد از نیمه شب رسیدم و 7 صبح هم تخلیه کردم چون کار داشتم. در کل اینکه به عنوان یک هتل خوب با کارکنان متشخص و با قیمت مناسب پیشنهاد میکنم.البته هر طور نظر خودتونه:)
سلام و عرض ادب . سکوت و آرامش محیط و ادب کارکنان از مهمترین خصیصه هتل بود
یه هتل خیلی خیلی ابتدایی. قطعا در حد 4 ستاره نبود. نهایت
رفتار کارکنان مودبانه بود
هتل ساحل زمانی نه چندان دور بهترین هتل ارومیه بود. الان هم با وجود قدیمی شدن شرایط بدی ندارد اما دیگر 4 ستاره نیست و میتونم گفت یک 3 ستاره خوب است. مشکلات عدیده ای هم در کل هتل های ارومیه وجود دارد مثل صبحانه ضعیف و... اما من این هتل رو به افرادی که ماشین شخصی دارن پیشنهاد میکنم چون هتل در بزرگراه واقع شده. امیدوارم در برخی موارد مدیریت تجدید نظر کند.
می تواند قوی تر شود از نظر ظاهری کیفیت همه چیز خیلی خوب بود فقط سلیقه خوبی در استفاده پارچه ها نداشتند که در کل هتل های این شهر قابل مشاهده می باشد
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل هتل با مشتریان
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
سلام من مدت طولانی موندم قیمت مناسبی داره ممنون
همه چیز تکمیل و از هتل راضی بودم.
به نسبت هزینه امکانات و خدمات در حد انتظارم بود. هتل مشکل چشمگیری نداشت
با توجه به قیمت مناسب نمی باشد.
عدم احترام به مهمان اتاق های بد بو روتختی های بد رنگ کمد و تخت و فرنیچر بی کیفیت و کهنه بوفه صبحانه بسیار ضعیف از شام هم راضی نبودم پنجره های قدیمی و سر و صدای خیابان به میزان کافی
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
منو ناهار ضعیف بود
نقاط قوت:
موقعیت محلی مناسب
نقاط ضعف:
سرویسهای بهداشتی قدیمی ارطبات وراهننمایی مسافر ضعیف
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل ساحل ارومیه

مهمانان هتل ساحل ارومیه در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل ساحل ارومیه از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل ساحل ارومیه بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات هتل ساحل ارومیه رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل ساحل ارومیه را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.