هتل آپارتمان ایرانیان تبریز

تبریز، خیابان آبرسان، هفت تیر، نبش کوچه لطفعلی زاده، پلاک 1
-
امتیاز کاربران
6
نظرات کاربران

معرفی هتل آپارتمان ایرانیان تبریز

هتل آپارتمان ایرانیان تبریز، اقامتگاهی بسیار مناسب، آرام و مجهز است؛ این هتل آپارتمان با امکانات استانداردی که برای میهمانانش فراهم آورده، سفر به تبریز را برای آنها خوشایند می‌سازد. یکی از ویژگی‌های این هتل آپارتمان شیک، برخورداری از اتاق‌هایی است که ظرفیت پذیرایی از تعداد قابل توجهی از میهمانان را دارد. ضمناً از آنجایی که این هتل آپارتمان در یکی از مناطق مرکزی تبریز واقع شده، دسترسی بسیار مناسبی به مکان‌های مهم، تاریخی و کلیدی شهر دارد. امکانات رفاهی دیگر نظیر اینترنت پرسرعت، پارکینگ و... از دیگر مزایایی است که رفاه میهمانان شهر تبریز را تأمین می‌کند.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل آپارتمان ایرانیان تبریز

ایرانیان-آپارتمان دوخوابه سه نفره
آپارتمان دوخوابه سه نفره
اقامت 24
270,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 اردیبهشت
سه شنبه
270,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
270,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
270,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
270,000
تومان
1 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
5 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
7 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
ایرانیان-آپارتمان دوخوابه چهار نفره
آپارتمان دوخوابه چهار نفره
ای‌گردش
302,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 اردیبهشت
سه شنبه
302,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
302,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
302,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
302,000
تومان
1 خرداد
شنبه
302,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
302,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
302,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
302,000
تومان
5 خرداد
چهارشنبه
302,000
تومان
6 خرداد
پنجشنبه
302,000
تومان
7 خرداد
جمعه
302,000
تومان
اقامت 24
302,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 اردیبهشت
سه شنبه
302,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
302,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
302,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
302,000
تومان
1 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
5 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
7 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
ایرانیان-آپارتمان دوخوابه پنج نفره
آپارتمان دوخوابه پنج نفره
ای‌گردش
455,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 اردیبهشت
سه شنبه
455,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
455,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
455,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
455,000
تومان
1 خرداد
شنبه
455,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
455,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
455,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
455,000
تومان
5 خرداد
چهارشنبه
455,000
تومان
6 خرداد
پنجشنبه
455,000
تومان
7 خرداد
جمعه
455,000
تومان
ایرانیان-آپارتمان دوخوابه شش نفره
آپارتمان دوخوابه شش نفره
اقامت 24
448,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 اردیبهشت
سه شنبه
448,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
448,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
448,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
448,000
تومان
1 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
5 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
7 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
ایرانیان-آپارتمان دو خوابه هفت نفره
آپارتمان دو خوابه هفت نفره
ای‌گردش
500,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 اردیبهشت
سه شنبه
500,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
500,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
500,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
500,000
تومان
1 خرداد
شنبه
500,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
500,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
500,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
500,000
تومان
5 خرداد
چهارشنبه
500,000
تومان
6 خرداد
پنجشنبه
500,000
تومان
7 خرداد
جمعه
500,000
تومان
ایرانیان-آپارتمان سه خوابه هفت نفره
آپارتمان سه خوابه هفت نفره
اقامت 24
555,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 اردیبهشت
سه شنبه
555,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
555,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
555,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
555,000
تومان
1 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
5 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
7 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
ای‌گردش
590,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 اردیبهشت
سه شنبه
590,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
590,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
590,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
590,000
تومان
1 خرداد
شنبه
590,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
590,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
590,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
590,000
تومان
5 خرداد
چهارشنبه
590,000
تومان
6 خرداد
پنجشنبه
590,000
تومان
7 خرداد
جمعه
590,000
تومان
ایرانیان-آپارتمان دوخوابه هشت نفره
آپارتمان دوخوابه هشت نفره
ای‌گردش
545,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 اردیبهشت
سه شنبه
545,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
545,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
545,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
545,000
تومان
1 خرداد
شنبه
545,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
545,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
545,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
545,000
تومان
5 خرداد
چهارشنبه
545,000
تومان
6 خرداد
پنجشنبه
545,000
تومان
7 خرداد
جمعه
545,000
تومان
اقامت 24
594,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 اردیبهشت
سه شنبه
594,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
594,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
594,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
594,000
تومان
1 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
5 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
7 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
ایرانیان-سوئیت سه خوابه برای هشت نفر
سوئیت سه خوابه برای هشت نفر
ای‌گردش
635,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 اردیبهشت
سه شنبه
635,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
635,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
635,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
635,000
تومان
1 خرداد
شنبه
635,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
635,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
635,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
635,000
تومان
5 خرداد
چهارشنبه
635,000
تومان
6 خرداد
پنجشنبه
635,000
تومان
7 خرداد
جمعه
635,000
تومان
اقامت 24
636,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 اردیبهشت
سه شنبه
636,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
636,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
636,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
636,000
تومان
1 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
5 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
7 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
ایرانیان-سوئیت دو خوابه نه نفره
سوئیت دو خوابه نه نفره
ای‌گردش
680,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 اردیبهشت
سه شنبه
680,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
680,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
680,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
680,000
تومان
1 خرداد
شنبه
680,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
680,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
680,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
680,000
تومان
5 خرداد
چهارشنبه
680,000
تومان
6 خرداد
پنجشنبه
680,000
تومان
7 خرداد
جمعه
680,000
تومان
ایرانیان-آپارتمان سه خوابه ده نفره
آپارتمان سه خوابه ده نفره
اقامت 24
792,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 اردیبهشت
سه شنبه
792,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
792,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
792,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
792,000
تومان
1 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
5 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
7 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل آپارتمان ایرانیان تبریز

اعلام حریق
شبکه پخش فیلم
زمین ورزشی
پارک کودک
گیم نت
اتاق تلفن (اپراتور)
تلویزیون در لابی
خدمات خانه داری
پذیرش 24 ساعته
خدمات تهيه بليط
ترانسفر برگشت با هزینه
ترانسفر رفت با هزینه
زنگ هشدار
پرینتر
تلفن در لابی
فكس
رستوران بام
خدمات بیدار باش
كافی شاپ
خدمات پزشكي
پرداخت ویزا و مسترکارت
سرویس حرم
بازی ویدئویی
گشت نیم روزی
زمين تنيس
سالن بيليارد
خدمات باربري
مینی بار با هزینه
جكوزی
چايخانه سنتی
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
آتلیه
كتابخانه
اينترنت در لابی
پاركينگ
فتوکپی
آسانسور
سیستم تهویه مطبوع
سونا
استخر
تاکسی سرویس
پارکینگ
نمازخانه
صندوق امانات
اتاق چمدان
دستگاه خودپرداز
خشکشویی (لاندری)
تبديل ارز
آژانس مسافرتی
سرویس فرنگی
سرویس بهداشتی ایرانی
ماساژ
خدمات تور
وسایل بدنسازی
آرایشگاه
مینی بار رایگان
کافی نت
خدمات برای معلولین
کپسول آتش نشانی
اينترنت (Wifi)
فروشگاه
مرکز خرید
روزنامه
اتاق سیگار
لابی
اتاق بازی
پله اضطراری
دستگاه واکس کفش
سالن ورزشی
فضای سبز
خدمات نگهداری کودک

نظرات کاربران برای هتل آپارتمان ایرانیان تبریز

(6 نظر)
هتل صبحانه ضعیفی دارد تمیزی ظروف بد بود موقعیت هتل خوب است هتل رسیدگی ندارد و با حداقل پرسنل کار میکند چندان تمیز نیست برای مسافرتهای خانوادگی مناسب است اما اگر سخت گیر. باشید چندان توصیه نمیشود رختخوابها تمیز بودند نسبتا هم گران
کارکنان مودبی در این هتل کار می کنند ولی متاسفانه نظافت اتاق ها نا مناسب است و محل پذیرایی برای صبحانه بسیار کوچک و نامناسب است.
کولر گازی دارد3 تا اتاق مجزا داشت و 8 تخت از خیلی از هتلهای 3 ستاره و 4 ستاره بهتر بود و با امکانات ورودی پارکینگ خیلی مشکل داشت و با قلق خاصی باید بیرون بیایید حوله ها بوی عرق میداد هواکش آشپزخانه صدا میداد
کارکنان خوب و مودب و خوش برخوردی داشتند، سرو صدای محیطی وجود نداشت.فاصله دسترسی به تمام نقاط شهر به طور میانگین خوب است.بیشتر به مهمانسرا های شهرهای کوچک شبیه است تا هتل آپارتمان. امکاناتی مانند تلویزیون، سشوآر وحتی سرویسهای بهداشتی بسیار نامناسب. سرویسها برای حمام کردن مناسب نیست.دستشویی ایرانی و حمام یکجا است و نصب شیرآلات امکان استفاده از حمام را نمی دهد. پریز برق پشت شیر آب دستشوئی قرارداشت به گونه ای که دوشاخه هیچ دستگاه برقی داخل آن نمی شد.خلاصه آنکه ناچاراً برای استحمام به مکانی خارج از هتل آپارتمان مراجعه کردیم. شیشه های اتاق شکسته شده بود و مدت زیادی به همان وضع مانده بود.موکتهای کف اتاقها بسیار نازک و قدیمی بودند.سیستم صبحانه نیز قهوه خانه ای است. خلاصه برای یک شب اجباری بد نیست
محل عالي. كاركنان محترم و دلسوز. بدترين دستشويي و حمام در تمامي هتلها. صبحانه بسيار مختصر كه امكان تبديل يك تخم مرغ به دو عدد نبود.
متوسط
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل آپارتمان ایرانیان تبریز

مهمانان هتل آپارتمان ایرانیان تبریز در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل آپارتمان ایرانیان تبریز از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل آپارتمان ایرانیان تبریز بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل آپارتمان ایرانیان تبریز رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل آپارتمان ایرانیان تبریز را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.