هتل آپارتمان ایرانیان تبریز

تبریز، خیابان آبرسان، هفت تیر، نبش کوچه لطفعلی زاده، پلاک 1
-
امتیاز کاربران
7
نظرات کاربران

معرفی هتل آپارتمان ایرانیان تبریز

هتل آپارتمان ایرانیان تبریز، اقامتگاهی بسیار مناسب، آرام و مجهز است؛ این هتل آپارتمان با امکانات استانداردی که برای میهمانانش فراهم آورده، سفر به تبریز را برای آنها خوشایند می‌سازد. یکی از ویژگی‌های این هتل آپارتمان شیک، برخورداری از اتاق‌هایی است که ظرفیت پذیرایی از تعداد قابل توجهی از میهمانان را دارد. ضمناً از آنجایی که این هتل آپارتمان در یکی از مناطق مرکزی تبریز واقع شده، دسترسی بسیار مناسبی به مکان‌های مهم، تاریخی و کلیدی شهر دارد. امکانات رفاهی دیگر نظیر اینترنت پرسرعت، پارکینگ و... از دیگر مزایایی است که رفاه میهمانان شهر تبریز را تأمین می‌کند.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل آپارتمان ایرانیان تبریز

ظرفیت 3 نفر

سوئیت دو خوابه برای سه نفر + یک کاناپه
ایران هتل آنلاین
466,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
13 تیر
دوشنبه
466,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
466,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
466,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
466,000
تومان
17 تیر
جمعه
466,000
تومان
18 تیر
شنبه
466,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
466,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
466,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
466,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
466,000
تومان
23 تیر
پنجشنبه
466,000
تومان
آپارتمان دوخوابه سه نفره
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
13 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
14 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
15 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
16 تیر
پنجشنبه
720,000
تومان
17 تیر
جمعه
720,000
تومان
18 تیر
شنبه
720,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
720,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
720,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
720,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
720,000
تومان
23 تیر
پنجشنبه
720,000
تومان
ظرفیت 4 نفر

سوئیت دو خوابه برای چهار نفر + یک کاناپه
ایران هتل آنلاین
511,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
13 تیر
دوشنبه
511,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
511,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
511,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
511,000
تومان
17 تیر
جمعه
511,000
تومان
18 تیر
شنبه
511,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
511,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
511,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
511,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
511,000
تومان
23 تیر
پنجشنبه
511,000
تومان
آپارتمان دوخوابه چهار نفره
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
13 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
14 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
15 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
16 تیر
پنجشنبه
810,000
تومان
17 تیر
جمعه
810,000
تومان
18 تیر
شنبه
810,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
810,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
810,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
810,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
810,000
تومان
23 تیر
پنجشنبه
810,000
تومان
ظرفیت 5 نفر

سوئیت دو خوابه برای پنج نفر + یک کاناپه
ایران هتل آنلاین
556,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
13 تیر
دوشنبه
556,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
556,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
556,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
556,000
تومان
17 تیر
جمعه
556,000
تومان
18 تیر
شنبه
556,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
556,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
556,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
556,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
556,000
تومان
23 تیر
پنجشنبه
556,000
تومان
ظرفیت 6 نفر

سوئیت دو خوابه برای شش نفر + یک کاناپه
ایران هتل آنلاین
601,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
13 تیر
دوشنبه
601,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
601,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
601,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
601,000
تومان
17 تیر
جمعه
601,000
تومان
18 تیر
شنبه
601,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
601,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
601,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
601,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
601,000
تومان
23 تیر
پنجشنبه
601,000
تومان
سوئیت سه خوابه برای شش نفر + یک کاناپه
ایران هتل آنلاین
691,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
13 تیر
دوشنبه
691,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
691,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
691,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
691,000
تومان
17 تیر
جمعه
691,000
تومان
18 تیر
شنبه
691,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
691,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
691,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
691,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
691,000
تومان
23 تیر
پنجشنبه
691,000
تومان
آپارتمان دوخوابه شش نفره
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
13 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
14 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
15 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
16 تیر
پنجشنبه
960,000
تومان
17 تیر
جمعه
960,000
تومان
18 تیر
شنبه
960,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
960,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
960,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
960,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
960,000
تومان
23 تیر
پنجشنبه
960,000
تومان
ظرفیت 7 نفر

سوئیت دو خوابه برای هفت نفر + یک کاناپه
ایران هتل آنلاین
646,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
13 تیر
دوشنبه
646,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
646,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
646,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
646,000
تومان
17 تیر
جمعه
646,000
تومان
18 تیر
شنبه
646,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
646,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
646,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
646,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
646,000
تومان
23 تیر
پنجشنبه
646,000
تومان
سوئیت سه خوابه برای هفت نفر + یک کاناپه
ایران هتل آنلاین
736,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
13 تیر
دوشنبه
736,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
736,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
736,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
736,000
تومان
17 تیر
جمعه
736,000
تومان
18 تیر
شنبه
736,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
736,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
736,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
736,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
736,000
تومان
23 تیر
پنجشنبه
736,000
تومان
سوئیت سه خوابه هفت نفره
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
13 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
14 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
15 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
16 تیر
پنجشنبه
1,150,000
تومان
17 تیر
جمعه
1,150,000
تومان
18 تیر
شنبه
1,150,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
1,150,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
1,150,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
1,150,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
1,150,000
تومان
23 تیر
پنجشنبه
1,150,000
تومان
ظرفیت 8 نفر

سوئیت دو خوابه برای هشت نفر + یک کاناپه
ایران هتل آنلاین
691,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
13 تیر
دوشنبه
691,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
691,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
691,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
691,000
تومان
17 تیر
جمعه
691,000
تومان
18 تیر
شنبه
691,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
691,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
691,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
691,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
691,000
تومان
23 تیر
پنجشنبه
691,000
تومان
آپارتمان دوخوابه هشت نفره
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
13 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
14 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
15 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
16 تیر
پنجشنبه
1,150,000
تومان
17 تیر
جمعه
1,150,000
تومان
18 تیر
شنبه
1,150,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
1,150,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
1,150,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
1,150,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
1,150,000
تومان
23 تیر
پنجشنبه
1,150,000
تومان
سوئیت سه خوابه هشت نفره
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
13 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
14 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
15 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
16 تیر
پنجشنبه
1,250,000
تومان
17 تیر
جمعه
1,250,000
تومان
18 تیر
شنبه
1,250,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
1,250,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
1,250,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
1,250,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
1,250,000
تومان
23 تیر
پنجشنبه
1,250,000
تومان
ظرفیت 10 نفر

سوئیت دو خوابه برای ده نفر + یک کاناپه
ایران هتل آنلاین
781,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
13 تیر
دوشنبه
781,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
781,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
781,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
781,000
تومان
17 تیر
جمعه
781,000
تومان
18 تیر
شنبه
781,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
781,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
781,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
781,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
781,000
تومان
23 تیر
پنجشنبه
781,000
تومان

امکانات اتاق های هتل آپارتمان ایرانیان تبریز

اعلام حریق
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
آژانس مسافرتی
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
صندوق امانات
آسانسور
نمازخانه
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
ماساژ
اتاق چمدان
خدمات تور
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
دستگاه واکس کفش
پله اضطراری
اتاق بازی
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
آرایشگاه
فروشگاه
اينترنت (Wifi)
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
وسایل بدنسازی
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات باربري
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک

نظرات کاربران برای هتل آپارتمان ایرانیان تبریز

(7 نظر)
نقاط قوت:
هشت نفره گرفته بودیم اما ده نفره آپارتمان جاشدیم نسبت به امکانات وهزینه تناسب بود برخوردخوب کارکنان مخصوصا خانوما آسانسوربی صدا مکان خوب وپارکینگ بیرون هتل وداخل هتل صبحانه رایگان
نقاط ضعف:
حمام ودستشویی باهم درجای تنگ آزاردهنده بود
هتل مناسبی بود
هتل صبحانه ضعیفی دارد تمیزی ظروف بد بود موقعیت هتل خوب است هتل رسیدگی ندارد و با حداقل پرسنل کار میکند چندان تمیز نیست برای مسافرتهای خانوادگی مناسب است اما اگر سخت گیر. باشید چندان توصیه نمیشود رختخوابها تمیز بودند نسبتا هم گران
کارکنان مودبی در این هتل کار می کنند ولی متاسفانه نظافت اتاق ها نا مناسب است و محل پذیرایی برای صبحانه بسیار کوچک و نامناسب است.
کولر گازی دارد 3 تا اتاق مجزا داشت و 8 تخت از خیلی از هتلهای 3 ستاره و 4 ستاره بهتر بود و با امکانات
محل عالي. كاركنان محترم و دلسوز. بدترين دستشويي و حمام در تمامي هتلها. صبحانه بسيار مختصر كه امكان تبديل يك تخم مرغ به دو عدد نبود.
متوسط
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل آپارتمان ایرانیان تبریز

مهمانان هتل آپارتمان ایرانیان تبریز در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل آپارتمان ایرانیان تبریز از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل آپارتمان ایرانیان تبریز بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل آپارتمان ایرانیان تبریز رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل آپارتمان ایرانیان تبریز را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.