هتل لیدو رامسر

رامسر، بلوار شهید باهنر، نبش ساحل ۱۱
-
امتیاز کاربران
19
نظرات کاربران

معرفی هتل لیدو رامسر

هتل سه ستاره لیدو رامسر در سال ۱۳۹۸ افتتاح گردیده است. از مزایای این هتل می‌توان به دسترسی آسان به ساحل زیبای دریای خزر، تله کابین رامسر، مرکز شهر، بلوار کازینو اشاره نمود. این هتل در ۱۳ طبقه و ۶۰ باب اتاق و سوئیت آماده میزبانی از شما میهمانان گرامی می‌باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل لیدو رامسر

ظرفیت 2 نفر

اتاق دو تخته دبل رو به جنگل
اقامت 24
545,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
545,000
تومان
9 بهمن
شنبه
545,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
545,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
700,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
700,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
700,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
700,000
تومان
15 بهمن
جمعه
700,000
تومان
16 بهمن
شنبه
700,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
700,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
700,000
تومان
دوتخته - دید جنگل
هتل یار
545,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
545,000
تومان
9 بهمن
شنبه
545,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
545,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
545,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
545,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
545,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
545,000
تومان
15 بهمن
جمعه
545,000
تومان
16 بهمن
شنبه
545,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
545,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
545,000
تومان
دوتخته - دید دریا
هتل یار
620,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
620,000
تومان
9 بهمن
شنبه
620,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
620,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
620,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
620,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
620,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
620,000
تومان
15 بهمن
جمعه
620,000
تومان
16 بهمن
شنبه
620,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
620,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
620,000
تومان
اتاق دو تخته دبل رو به دریا
اقامت 24
620,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
620,000
تومان
9 بهمن
شنبه
620,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
620,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
800,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
800,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
800,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
800,000
تومان
15 بهمن
جمعه
800,000
تومان
16 بهمن
شنبه
800,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
800,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
800,000
تومان
ظرفیت 3 نفر

سه تخته آسایش
هتل یار
770,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
770,000
تومان
9 بهمن
شنبه
770,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
770,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
770,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
770,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
770,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
770,000
تومان
15 بهمن
جمعه
770,000
تومان
16 بهمن
شنبه
770,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
770,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
770,000
تومان
اتاق سه تخته آسایش
اقامت 24
770,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
770,000
تومان
9 بهمن
شنبه
770,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
770,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,000,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,000,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,000,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,000,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,000,000
تومان
16 بهمن
شنبه
1,000,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
1,000,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
1,000,000
تومان
سه تخته - دید دریا
هتل یار
845,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
845,000
تومان
9 بهمن
شنبه
845,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
845,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
845,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
845,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
845,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
845,000
تومان
15 بهمن
جمعه
845,000
تومان
16 بهمن
شنبه
845,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
845,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
845,000
تومان
اتاق سه تخته رو به دریا
اقامت 24
845,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
845,000
تومان
9 بهمن
شنبه
845,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
845,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,100,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,100,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,100,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,100,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,100,000
تومان
16 بهمن
شنبه
1,100,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
1,100,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
1,100,000
تومان
ظرفیت 4 نفر

اتاق چهارتخته رو به جنگل
اقامت 24
995,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
995,000
تومان
9 بهمن
شنبه
995,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
995,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,300,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,300,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,300,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,300,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,300,000
تومان
16 بهمن
شنبه
1,300,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
1,300,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
1,300,000
تومان
چهارتخته - بدون دید دریا و جنگل
هتل یار
995,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
995,000
تومان
9 بهمن
شنبه
995,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
995,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
995,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
995,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
995,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
995,000
تومان
15 بهمن
جمعه
995,000
تومان
16 بهمن
شنبه
995,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
995,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
995,000
تومان
ظرفیت 5 نفر

سوئیت پنج تخته - دید دریا و جنگل
هتل یار
1,220,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
1,220,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,220,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,220,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,220,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,220,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,220,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,220,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,220,000
تومان
16 بهمن
شنبه
1,220,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
1,220,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
1,220,000
تومان
اتاق پنج تخته رو به جنگل و دریا
اقامت 24
1,220,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
1,220,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,220,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,220,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,600,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,600,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,600,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,600,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,600,000
تومان
16 بهمن
شنبه
1,600,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
1,600,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
1,600,000
تومان

امکانات اتاق های هتل لیدو رامسر

اعلام حریق
پذیرش 24 ساعته
زمین ورزشی
پارک کودک
گیم نت
اتاق تلفن (اپراتور)
تلویزیون در لابی
خدمات خانه داری
شبکه پخش فیلم
ترانسفر برگشت با هزینه
خدمات تهيه بليط
ترانسفر رفت با هزینه
زنگ هشدار
پرینتر
تلفن در لابی
فكس
اينترنت در لابی
كافی شاپ
پاركينگ
رستوران بام
خدمات بیدار باش
مینی بار رایگان
زمين تنيس
حوله حمام
لوازم بهداشتی
خدمات نگهداری کودک
پرداخت ویزا و مسترکارت
سرویس حرم
بازی ویدئویی
گشت نیم روزی
سالن بيليارد
مینی بار با هزینه
خدمات پزشكي
خدمات باربري
جكوزی
چايخانه سنتی
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
آتلیه
كتابخانه
وسایل بدنسازی
کافی نت
فتوکپی
مبلمان
رستوران
سیستم تهویه مطبوع
سونا
استخر
تاکسی سرویس
نمازخانه
آسانسور
صندوق امانات
اتاق چمدان
یخچال
تلویزیون
دستگاه خودپرداز
خشکشویی (لاندری)
تبديل ارز
آژانس مسافرتی
سرویس فرنگی
سرویس بهداشتی ایرانی
ماساژ
کمد لباس
خدمات برای معلولین
لابی
کپسول آتش نشانی
فروشگاه
آرایشگاه
فروشگاه و غرفه
سوئیت
اینترنت
مرکز خرید
اتاق سیگار
اتاق بازی
حوله
پله اضطراری
دستگاه واکس کفش
تلفن
سالن ورزشی
فضای سبز
روزنامه
خدمات تور
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
رخت آویز

نظرات کاربران برای هتل لیدو رامسر

(19 نظر)
نقاط قوت:
ندارد
نقاط ضعف:
گرمایش اتاق به شدت ضعیف بود اتاق بسیار کثیف بود و سرویس بهداشتی رو اصلا نمیشد وارد شد صبحانه ابتدایی و تنوع بسیار پایین پیشنهاد نمیشود
نقاط قوت:
بر خلاف نظراتی که خوندم ویو عالی موقعیت مکانی خوب رسیدگی و رفتار کادر خوب صبحانه عالی ومتنوع گرمایش و اب حموم عالی
نقاط ضعف:
با اینکه هتل نوسازه ولی اتاق ها یه مقدار بیشتر کارکرده نشون میده
نقاط قوت:
فقط دسترسی خوبی داره همین.
نقاط ضعف:
در کل به کسی پیشنهاد نمیکنم به این هتل بره.
نقاط قوت:
موقعیت مکانی پرسنل خوب و خوش اخلاق
نقاط ضعف:
صبحانه واقعا ضعیف درحد نون و پنیر و کره مربا همییییین :/
نقاط قوت:
ازنکات مثبت هتل چشم انداز زیبا همچنین خدمات دهی مناسب و برخورد مناسب پرسنل
نقاط ضعف:
مشکل در پارک خودرو بوده که به تعداد اتاق ها نبوده وباعث اختلال در رفت و آمد خودروها میشود همچنین نبود رخت آویز ایستاده درون اتاق
نقاط قوت:
جای بسیار عالی از نظر موقعیت و نزدیکی به دریا و مکان‌های دیدنی
نقاط ضعف:
من تقریبا دو ساعت زودتر از ساعت دو رسیدم به هتل ولی اتاق تحویلم ندادن و گفتن باید بابت هر ساعت ۵۰ هزار تومان پرداخت کنید.
نقاط قوت:
کثیف ترین و بد ترین هتلی که تا به حال رفته بودم
نقاط ضعف:
کثیف ترین و بد ترین هتلی که تا به حال رفته بودم امکانات ضعیف . پرسنل بی مسئولیت . دوش خراب و.....
نقاط قوت:
سرمایشی مناسب
نقاط ضعف:
ساعت اتاق باطری نداشت و سرویس بهداشتی های اتاق بوی نامطبوع میداد و سوسک در ورودی ها و پارکینگ زیاد بود
نقاط قوت:
فقط لوکیشن خوبی داشت
نقاط ضعف:
نظافت اصلا خوب نبود.ورودی هتل خراب بود.در کل اصلا راضی نبودم
نقاط قوت:
رفتار خوب خدمه
نقاط ضعف:
تخت دو نفره دوتا تشك تك نفره كنار هم بود كه فرو مي رفت وسطش فنجون ها لب پريده بودن و حس خوبي نبودش جاي پارك نامناسب
نقاط قوت:
دسترسی به ساحل
نقاط ضعف:
اتاقها نظافت مناسبی نداشت برخورد پرسنل به شدت بد بود کیفیت صبحانه پایین عدم سرویس بهداشتی ایرانی عدم پاسخگویی
نقاط قوت:
اتاق‌ها تمیز بود ویو دریا خیلی عالی بود
نقاط ضعف:
صبحانه خیلی بد بود وضعیت پارکینگ اصلا خوب نبود در داخل اتاق کتری و قوری و لیوان نداشت
نقاط قوت:
آرامش لازم
نقاط ضعف:
پاسخگویی ضعیف پرسنل عدم امکانات کافی در اتاق ها نبود وعده های غذایی در رستوران هزینه بالای رزرو با توجه به امکانات
نقاط قوت:
برخورد عالی پرسنل؛ نزدیکی به دریا
نقاط ضعف:
کثیف بودن موکت راهروها؛ ضعیف بودن منو صبحانه وجود سروصدا بدلیل عایق نبودن درب ها دوجداره نبودن پنجره ها و نداشتن طوری لق بودن دستگیره درب؛ نبود هواکش دستشویی
نقاط قوت:
موقعيت مكاني بسيار خوب و ديد بسيار عالي
نقاط ضعف:
امكانات سرويس بهداشتي كمه وسرويس ايراني حتي داخل طبقات هم نيست و داخل اتاقها چاي ساز نداشت
نقاط قوت:
منظره دریا عالی کافی شاپ خوب
نقاط ضعف:
صبحانه ضعیف بدون قهوه نسکافه نبودن سشوار در اتاقها
نقاط قوت:
انظباط پرسنل مودب بودن پرسنل تمیز بودن سرویس عالی
نقاط ضعف:
ندیدم
نقاط قوت:
نزديك به دريا
نقاط ضعف:
نداشتن آشپزخانه وگرم نبودن غذا
نقاط قوت:
۱- برخورد خوب فقط پرسنل خدماتی ۲- موقعیت نسبتا مناسب و آرام هتل
نقاط ضعف:
۱- سیستم گرمایش هتل بسیار نامناسب می باشد یعنی بصورت دستی و فاقد ترموستات جهت کنترل دما می باشد. وقتی روشن می کنید بلافاصله گرم می شود و وقتی خاموش می کنید سرد می شود مدام باید فن کویل سقفی را روشن خاموش کنید و این علی الخصوص در زمان خواب شب تا صبح بسیار آزار دهنده است. ۲- ضخامت دیوار اتاق ها بسیار نازک و فاقد عایق می باشد بطوریکه صدای مهمانان از راهرو یا اتاق های مجاور به وضوح به گوش می رسد و استراحت مناسبی نمی توانید داشته باشید. ۳- سطح بهداشتی اتاق ها اعم از نظافت موکت و سرامیک و همچنین تحویل ملحفه های شستشو شده و ضدعفونی شده یا کاور جهت لحاف پایین می باشد. ۴- رستوران هتل به هیچ عنوان جوابگوی ظرفیت کامل هتل در ایام پیک نمی باشد علی الخصوص در این ایام بیماری کرونا و نداشتن پنجره قابل باز شو . ۵- پارکینگ هتل به هیچ وجه جوابگوی تعداد کل خودروهای مهمانان نمی باشد و باید سوییچ را جهت جابجایی مداوم خودروی خود به پذیرش تحویل دهید. ۶- کیفیت و تنوع مواد غذایی در وعده صبحانه بسیار ضعیف می باشد. ۷- عدم وجود سشوار و سایر لوازم ضروری در سرویس حمام. ۸- طراحی نامناسب سرویس بهداشتی و حمام اتاق ها بطوریکه پس از استفاده از حمام تا ساعتها امکان استفاده از سرویس بهداشتی به دلیل خیس بودن وجود نخواهد داشت. ۹- اتاقهای رو به جنگل در حقیقت هیچ نمایی از جنگل نداشته و به سمت دیوار یا پشت بام ساختمان مجاور میباشد .
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل لیدو رامسر

مهمانان هتل لیدو رامسر در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل لیدو رامسر از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل لیدو رامسر بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل لیدو رامسر رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل لیدو رامسر را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.