هتل لیدو رامسر

رامسر، بلوار شهید باهنر، نبش ساحل ۱۱
-
امتیاز کاربران
47
نظرات کاربران

معرفی هتل لیدو رامسر

هتل سه ستاره لیدو رامسر در سال ۱۳۹۸ افتتاح گردیده است. از مزایای این هتل می‌توان به دسترسی آسان به ساحل زیبای دریای خزر، تله کابین رامسر، مرکز شهر، بلوار کازینو اشاره نمود. این هتل در ۱۳ طبقه و ۶۰ باب اتاق و سوئیت آماده میزبانی از شما میهمانان گرامی می‌باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل لیدو رامسر

ظرفیت 2 نفر

دوتخته - نمای کوه و جنگل
هتل یار
1,850,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 فروردین
شنبه
1,850,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
1,850,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,439,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
1,439,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
1,439,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
1,439,000 تومان
18 فروردین
جمعه
1,439,000 تومان
19 فروردین
شنبه
1,439,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
1,439,000 تومان
21 فروردین
دوشنبه
1,439,000 تومان
22 فروردین
سه‌شنبه
1,439,000 تومان
اتاق دو تخته
اقامت 24
2,000,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 فروردین
شنبه
2,000,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
2,000,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
2,060,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
2,060,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
2,060,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
2,060,000 تومان
18 فروردین
جمعه
2,060,000 تومان
19 فروردین
شنبه
2,060,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
2,060,000 تومان
21 فروردین
دوشنبه
2,060,000 تومان
22 فروردین
سه‌شنبه
2,060,000 تومان
دوتخته - دید دریا
هتل یار
2,060,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 فروردین
شنبه
2,060,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
2,060,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,601,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
1,601,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
1,601,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
1,601,000 تومان
18 فروردین
جمعه
1,601,000 تومان
19 فروردین
شنبه
1,601,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
1,601,000 تومان
21 فروردین
دوشنبه
1,601,000 تومان
22 فروردین
سه‌شنبه
1,601,000 تومان
اتاق دو تخته دریا
اقامت 24
2,200,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 فروردین
شنبه
2,200,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
2,200,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
2,310,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
2,310,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
2,310,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
2,310,000 تومان
18 فروردین
جمعه
2,310,000 تومان
19 فروردین
شنبه
2,310,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
2,310,000 تومان
21 فروردین
دوشنبه
2,310,000 تومان
22 فروردین
سه‌شنبه
2,310,000 تومان
ظرفیت 3 نفر

سه تخته آسایش
هتل یار
2,420,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 فروردین
شنبه
2,420,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
2,420,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,874,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
1,874,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
1,874,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
1,874,000 تومان
18 فروردین
جمعه
1,874,000 تومان
19 فروردین
شنبه
1,874,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
1,874,000 تومان
21 فروردین
دوشنبه
1,874,000 تومان
22 فروردین
سه‌شنبه
1,874,000 تومان
اتاق سه تخته آسایش
اقامت 24
2,600,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 فروردین
شنبه
2,600,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
2,600,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
2,730,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
2,730,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
2,730,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
2,730,000 تومان
18 فروردین
جمعه
2,730,000 تومان
19 فروردین
شنبه
2,730,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
2,730,000 تومان
21 فروردین
دوشنبه
2,730,000 تومان
22 فروردین
سه‌شنبه
2,730,000 تومان
سه تخته - دید دریا
هتل یار
2,690,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 فروردین
شنبه
2,690,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
2,690,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
2,082,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
2,082,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
2,082,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
2,082,000 تومان
18 فروردین
جمعه
2,082,000 تومان
19 فروردین
شنبه
2,082,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
2,082,000 تومان
21 فروردین
دوشنبه
2,082,000 تومان
22 فروردین
سه‌شنبه
2,082,000 تومان
سه تخته - دید دریا تراس دار
هتل یار
2,870,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 فروردین
شنبه
2,870,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
2,870,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
2,219,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
2,219,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
2,219,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
2,219,000 تومان
18 فروردین
جمعه
2,219,000 تومان
19 فروردین
شنبه
2,219,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
2,219,000 تومان
21 فروردین
دوشنبه
2,219,000 تومان
22 فروردین
سه‌شنبه
2,219,000 تومان
اتاق سه تخته (دریا)
اقامت 24
2,900,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 فروردین
شنبه
2,900,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
2,900,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
3,050,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
3,050,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
3,050,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
3,050,000 تومان
18 فروردین
جمعه
3,050,000 تومان
19 فروردین
شنبه
3,050,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
3,050,000 تومان
21 فروردین
دوشنبه
3,050,000 تومان
22 فروردین
سه‌شنبه
3,050,000 تومان
اتاق سه تخته تراس دار
اقامت 24
3,100,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 فروردین
شنبه
3,100,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
3,100,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
3,260,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
3,260,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
3,260,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
3,260,000 تومان
18 فروردین
جمعه
3,260,000 تومان
19 فروردین
شنبه
3,260,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
3,260,000 تومان
21 فروردین
دوشنبه
3,260,000 تومان
22 فروردین
سه‌شنبه
3,260,000 تومان
ظرفیت 4 نفر

چهارتخته آرامش
هتل یار
3,040,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 فروردین
شنبه
3,040,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
3,040,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
2,355,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
2,355,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
2,355,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
2,355,000 تومان
18 فروردین
جمعه
2,355,000 تومان
19 فروردین
شنبه
2,355,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
2,355,000 تومان
21 فروردین
دوشنبه
2,355,000 تومان
22 فروردین
سه‌شنبه
2,355,000 تومان
اتاق چهار تخته
اقامت 24
3,300,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 فروردین
شنبه
3,300,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
3,300,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
3,470,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
3,470,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
3,470,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
3,470,000 تومان
18 فروردین
جمعه
3,470,000 تومان
19 فروردین
شنبه
3,470,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
3,470,000 تومان
21 فروردین
دوشنبه
3,470,000 تومان
22 فروردین
سه‌شنبه
3,470,000 تومان
ظرفیت 5 نفر

سوئیت پنج تخته - کانکت دید دریا
هتل یار
3,500,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 فروردین
شنبه
3,500,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
3,500,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
2,700,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
2,700,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
2,700,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
2,700,000 تومان
18 فروردین
جمعه
2,700,000 تومان
19 فروردین
شنبه
2,700,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
2,700,000 تومان
21 فروردین
دوشنبه
2,700,000 تومان
22 فروردین
سه‌شنبه
2,700,000 تومان
اتاق پنج تخته ویو جنگل و دریا
اقامت 24
4,000,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 فروردین
شنبه
4,000,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
4,000,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
4,000,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
4,000,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
4,000,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
4,000,000 تومان
18 فروردین
جمعه
4,000,000 تومان
19 فروردین
شنبه
4,000,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
4,000,000 تومان
21 فروردین
دوشنبه
4,000,000 تومان
22 فروردین
سه‌شنبه
4,000,000 تومان

امکانات اتاق های هتل لیدو رامسر

تلویزیون
یخچال
اعلام حریق
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
آژانس مسافرتی
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
صندوق امانات
مبلمان
آسانسور
نمازخانه
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
ماساژ
اتاق چمدان
کمد لباس
حوله
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
خدمات تور
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
تلفن
دستگاه واکس کفش
پله اضطراری
اتاق بازی
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
سوئیت
فروشگاه و غرفه
آرایشگاه
فروشگاه
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
وسایل بدنسازی
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات باربري
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
لوازم بهداشتی
حوله حمام
رخت آویز

نظرات کاربران برای هتل لیدو رامسر

(47 نظر)
نقاط قوت:
موقعیت عالی ویو ابدی رو به دریا
نقاط ضعف:
صبحانه ضعیفی دارن متاسفانه
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل صبحانه متنوع
نقاط ضعف:
کمبود جای پارک خودرو نداشتن کتری برقی در اتاق تخت ۲نفره نامناسب
نقاط قوت:
ویو عالی اتاق ها و رستوران هتل دسترسی آسان به پلاژهای مهم شهر
نقاط ضعف:
بازنشدن پنجره ها
نقاط قوت:
تمیزی، نظم
نقاط ضعف:
پارکینگ نامناسب.
نقاط قوت:
پرسنل بسیار مودب و مهربان - جای پارک خوب در محوطه هتل- منظره زیبا رو به دریا
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
موقعیت و دید خوب به مناظر طبیعی بیرون
نقاط ضعف:
تعمیرات در هتل و زیاد بودن سر وصداعدم وجود فضای پارک کافی برای وسایل نقلیه باتوجه به ظرفیت هتلنامناسب بودن وضعیت نظافت ملحفه ها و پتو به طوریکه ۳ بار محلفه و پتو ها به دلیل کثیفی و لکه تعویض شد.
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
محیطی آرامپرسنل مجربویو عالینظافت هم عالی
نقاط قوت:
پرسنل با اخلاق ویو عالی روبه دریا موقعیت عالی برای تفریح در شهر زیبای رامسر
نقاط ضعف:
نداشتن پارکینگ و محوطه وجایی برای بازی کودکان
نقاط قوت:
اتاق خیلی دلبازبود و ویو خوبی داشت. در کل پیشنهاد میشه.
نقاط ضعف:
صبحانه زیاد تنوع نداشتعلارغم اینکه گفتیم، در طول اقامت اتاق رو تمیر نکردند.
نقاط قوت:
چشم انداز رو به دریا در طبقات بالا
نقاط ضعف:
به دلیل نداشتن پنجره های ۲جداره صدای خیابان سرسام اور است سرویس بهداشتی داخل اتاق هواکش نداره تهویه اتاق ها اصلا مناسب نبود و بسیار گرم در آبان ماهپارکینگ ها بسیار محدود بود و اصلا مناسب تعبیه نشده بود برای همچین هتل بزرگی
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
سرویس بهداشتی کثیف — پارکینگ نداشت
نقاط قوت:
خیلی زیبا بود همه چیز خوب و سر جاش بود چند تا ایراد خیلی کوچیک داشت تو نکات منفی عرض میکنم
نقاط ضعف:
صبحانه شون خوب بود ولی میتونست بهتر هم باشهشیشه اتاق که رو به دریا بود از بیرون کثیف بود کاش یه فکری به حالش بکنن
نقاط قوت:
موقعیت مکانی عالییییی
نقاط ضعف:
پارکینگ کوچک صبحانه تکراری
نقاط قوت:
ارامش و سکوت هتل، دسترسی عالی به جاهای تفریحی و دریا. پرسنل خوش برخورد
نقاط ضعف:
چایی ساز، نبود رستوران برای نهار و شام.
نقاط قوت:
نزدیکی به دریا منو صبحانه
نقاط ضعف:
نظافت متوسطپارکینگ نامناسب و بسیار بد
نقاط قوت:
موقعیت مکانی خوب
نقاط ضعف:
صدای شیرآب. نبودن چای ساز
نقاط قوت:
مکان هتل
نقاط ضعف:
مدیریت ضعیف، مخصوصاً در بدو ورودتشک خیلی سفت بودفضای کم رستوران و کمبود پرسنلقیمت بالا با توجه به نقاط ضعف مشکل پارکینگ
نقاط قوت:
موقعیت مکانی فقط
نقاط ضعف:
نبود پارکینگ مناسب . نبود رستوران. نبود فضای مناسب برای اتاق دو تخته.نظافت نکردن اتاق
نقاط قوت:
نزدیکی به دریا ویو بسیار زیبا از دریا برای طبقات بالا صبحانه متنوعی داشت ماکارونی شله زرد شیر برنج بندری عدسی و....
نقاط ضعف:
اتاق ما پتو نداشت وقتی اطلاع دادیم آوردن که یکیشون ملحفه نداشت و سرویس بهداشتی فقط فرنگی موجود بود که قدیمی بود وخیلی تمیز نبود
نقاط قوت:
نزدیکی به بلوار معلم و دریا
نقاط ضعف:
قیمت بالا نسبت به امکانات و مطابق نبودن نوع اتاق با چیزی که در سایت گفته میشد
نقاط قوت:
صبحانه خوب
نقاط ضعف:
بوی گند فاضلاب و عدم تهویه هوای سرویی بهداشتی... لحاف کثیف و پر از مو و لکه خووون واقا" چندش آوره
نقاط قوت:
دسترسی به امکانات شهری و ویو اتاق ک‌رو به دریا بود
نقاط ضعف:
تخت و پتوها بسیااار کثیف بود
نقاط قوت:
موقعیت مکانی
نقاط ضعف:
مهمانداری بسیار بد سرویس ناقص حتی در حوله و موارد بهداشتی خست داشتیدصبحانه بسیار ناقص
نقاط قوت:
مناسفانه هتل خوبي نبود و فقط ويو داشت بنده كه راضي نبودم
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
موقعیت مکانی مناسب
نقاط ضعف:
کیفیت پایین اتاق
نقاط قوت:
هیچی ،اتاق ها فقط به اندازه یک تخت جا دارن و حتی یک میز ده سانتی هم ندارن با عکس های موجود در سایت کاملا فرق دارن و کلا با هزینه ای که میکنید جز یک تخت هیچی نصیبتون نمیشه با اون هزینه میتونید بهترین ویلارو اجاره کنید یا هر هتل دیگه ای با امکان بیشتری برید… کلا کلاهبرداری
نقاط ضعف:
کلا منفی همه چی با زمان رزرو فرق داره و هرچقدرم با پرسنل هتل صحبت شد بی فایده بود و هیچکس اهمیت نداد…با تمام هتل هایی که در زندگیم دیدم فرق داشت و سرویس و خدماتش فقط در حد یک ستاره بود هرجای دیگه ای برید بهتر از این هتل
نقاط قوت:
نزديكى به دريا و جنگل ويو زيبا رو ب دريا
نقاط ضعف:
قيمت بالا نسبت به امكانات وبهداشت اتاق ها نداشتن پنجره باز شو در بعضى اتاق هاى دو نفره نداشتن لامپ مركزى وروشنايي بيشتر اتاق هاتميز نبودن فرش و سراميك ها
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
اگه ميدونستيم اين حجم مهمان عراقي پرسروصدا و بدون رعايت پروتكل بهداشتي دارين نميومديم،پنجره هاي كثيف هتل امكان لذت بردن از دريا رو نميداد عدم نصب برچسب ضدعفوني در سرويس خيلي بده كلا راضي نبوديم☹️☹️
نقاط قوت:
ویو عالی
نقاط ضعف:
تخت افتضاح سرویس کثیف قیمت یک هتل ۴ ستاره با امکانات دو ستاره پارکینگ کوچک
نقاط قوت:
ویو رو به دریا
نقاط ضعف:
پارکینگ کوچک و نامناسب برخورد پرسنل خوب نبود در بدو ورود زیاد معطل شدیم و چند بار تذکر دادیم تا رسیدگی شد
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
نظافت افتضاح قالیچه کف اطاق کثـــیف پنجره اطاق خراب. بالش ها پر از مو. حوله پر از مو
نقاط قوت:
نكات مثبت نداشت
نقاط ضعف:
اصلا هتل خوبي نيست ملافه ها بسيار كثيف البته وقتي گفتيم عوض كردند صبحانه در حد خيلي خيلي معمولي نسبت به قيمت اصلا خوب نبود
نقاط قوت:
نكات مثبت نداشت
نقاط ضعف:
هتل خوبي نبود اتاق تميز نبود ملافه تميز نبود البته وقتي گفتيم عوض كردند صبحونه در حد نون و پنير بود متنوع نبود نسبت به شبي نهصد تومان اصلا خوب نبود من اصلا پيشنهاد نميكنم كه از اين هتل استفاده شود
نقاط قوت:
موقعیت مکانی
نقاط ضعف:
صبحانه نامتناسب با هتلپارکینگ نامناسب
نقاط قوت:
موقعیت مکانی
نقاط ضعف:
ضدعفونی شده نبودن ملحغه ها و سرویس بهداشتی
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
بوی‌بد فاضلاب ساختماننداشتن رستوران در هتلامکانات داخل اتاق ضعیفوای فای صفرمیز صبحانه بشدت بد
نقاط قوت:
دسترسی خوب صبحانه عالی
نقاط ضعف:
دستشویی ایرانی در هیچکدام از اتاق ها وجود ندارد فقط یکی در لابی نظافت بسیار ضعیف کلی دستمال کاغذی و مسواک زیر تخت ها ریخته بود غذای رستوران افتضاح قرمه سبزی سفارش دادیم کلش رو ریختیم بیرون پارکینگ محدود
نقاط قوت:
ویو عالی
نقاط ضعف:
به نظرم به جای اینکه روز آخر بعد تخلیه ی اتاق سطل آشغال هارو خالی میکنند، اگر هر روز سطل آشغال رو خالی میکردن بهتر میشد
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
صبحانه فوق العاده افتضاح و برخورد بد کارکنان
نقاط قوت:
من در نظرها خونده بودم که هتل تمیز نبوده ولی باید بگم واقعا اتاقش تمیز و خوش بود بود سرویس بهداشتی تمیز بود و صبحانه هم نسبت به قیمت خیلی خوب بود در کل هتلی هست که به نظرم برای سفرهای کوتاه عالیه مکانشم عالی بود رو به دریا
نقاط ضعف:
فقط داخل راهروهای اتاقها در طبقات موکت پهن بود که خیلی کثیف و بد شکل شده بود و توی ذوق میزد کاش برای اونم یه فکری بکنن. تشکر
نقاط قوت:
برخورد مناسب و فعالیت عالی
نقاط ضعف:
پارکینگ محدود
نقاط قوت:
نزديكى به دريا و محيط آرام
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
بر خلاف نظراتی که خوندم ویو عالی موقعیت مکانی خوب رسیدگی و رفتار کادر خوب صبحانه عالی ومتنوع گرمایش و اب حموم عالی
نقاط ضعف:
با اینکه هتل نوسازه ولی اتاق ها یه مقدار بیشتر کارکرده نشون میده
نقاط قوت:
موقعیت مکانی پرسنل خوب و خوش اخلاق
نقاط ضعف:
صبحانه واقعا ضعیف درحد نون و پنیر و کره مربا همییییین :/
نقاط قوت:
موقعيت مكاني بسيار خوب و ديد بسيار عالي
نقاط ضعف:
امكانات سرويس بهداشتي كمه وسرويس ايراني حتي داخل طبقات هم نيست و داخل اتاقها چاي ساز نداشت
نقاط قوت:
پرسنل بسیار کاربلد و مودب امکانات بسیار خوب قیمت این فصل نسبت به سرویس دهی خوب بود .
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
انظباط پرسنل مودب بودن پرسنل تمیز بودن سرویس عالی
نقاط ضعف:
ندیدم
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل لیدو رامسر

مهمانان هتل لیدو رامسر در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل لیدو رامسر از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل لیدو رامسر بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات هتل لیدو رامسر رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل لیدو رامسر را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.