هتل لیدو رامسر

رامسر، بلوار شهید باهنر، نبش ساحل ۱۱
-
امتیاز کاربران
23
نظرات کاربران

معرفی هتل لیدو رامسر

هتل سه ستاره لیدو رامسر در سال ۱۳۹۸ افتتاح گردیده است. از مزایای این هتل می‌توان به دسترسی آسان به ساحل زیبای دریای خزر، تله کابین رامسر، مرکز شهر، بلوار کازینو اشاره نمود. این هتل در ۱۳ طبقه و ۶۰ باب اتاق و سوئیت آماده میزبانی از شما میهمانان گرامی می‌باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل لیدو رامسر

ظرفیت 2 نفر

اتاق دو تخته دبل رو به جنگل
اقامت 24
1,079,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
1,079,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
1,079,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
1,079,000
تومان
21 مرداد
جمعه
1,079,000
تومان
22 مرداد
شنبه
1,226,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,226,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,226,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,226,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,226,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,226,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,226,000
تومان
دوتخته - دید جنگل
هتل یار
1,226,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
1,226,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
1,226,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
1,226,000
تومان
21 مرداد
جمعه
1,226,000
تومان
22 مرداد
شنبه
1,226,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,226,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,226,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,226,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,226,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,226,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,226,000
تومان
دوتخته - دید دریا
هتل یار
1,370,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
1,370,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
1,370,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
1,370,000
تومان
21 مرداد
جمعه
1,370,000
تومان
22 مرداد
شنبه
1,370,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,370,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,370,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,370,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,370,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,370,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,370,000
تومان
اتاق دو تخته دبل رو به دریا
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
19 مرداد
چهارشنبه
1,205,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
1,205,000
تومان
21 مرداد
جمعه
1,205,000
تومان
22 مرداد
شنبه
1,370,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,370,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,370,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,370,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,370,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,370,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,370,000
تومان
ظرفیت 3 نفر

اتاق سه تخته آسایش
اقامت 24
1,415,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
1,415,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
1,415,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
1,415,000
تومان
21 مرداد
جمعه
1,415,000
تومان
22 مرداد
شنبه
1,610,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,610,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,610,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,610,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,610,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,610,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,610,000
تومان
اتاق سه تخته رو به دریا
اقامت 24
1,572,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
1,572,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
1,572,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
1,572,000
تومان
21 مرداد
جمعه
1,572,000
تومان
22 مرداد
شنبه
1,790,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,790,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,790,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,790,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,790,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,790,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,790,000
تومان
سه تخته آسایش
هتل یار
1,610,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
1,610,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
1,610,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
1,610,000
تومان
21 مرداد
جمعه
1,610,000
تومان
22 مرداد
شنبه
1,610,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,610,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,610,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,610,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,610,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,610,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,610,000
تومان
اتاق سه تخته تراس دار
اقامت 24
1,677,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
1,677,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
1,677,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
1,677,000
تومان
21 مرداد
جمعه
1,677,000
تومان
22 مرداد
شنبه
1,910,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,910,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,910,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,910,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,910,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,910,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,910,000
تومان
سه تخته - دید دریا
هتل یار
1,790,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
1,790,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
1,790,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
1,790,000
تومان
21 مرداد
جمعه
1,790,000
تومان
22 مرداد
شنبه
1,790,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,790,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,790,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,790,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,790,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,790,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,790,000
تومان
سه تخته - دید دریا تراس دار
هتل یار
1,910,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
1,910,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
1,910,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
1,910,000
تومان
21 مرداد
جمعه
1,910,000
تومان
22 مرداد
شنبه
1,910,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,910,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,910,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,910,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,910,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,910,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,910,000
تومان
ظرفیت 4 نفر

اتاق چهارتخته رو به جنگل
اقامت 24
1,782,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
1,782,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
1,782,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
1,782,000
تومان
21 مرداد
جمعه
1,782,000
تومان
22 مرداد
شنبه
2,030,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
2,030,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
2,030,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
2,030,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
2,030,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
2,030,000
تومان
28 مرداد
جمعه
2,030,000
تومان
چهارتخته - دید جنگل
هتل یار
2,030,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
2,030,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
2,030,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
2,030,000
تومان
21 مرداد
جمعه
2,030,000
تومان
22 مرداد
شنبه
2,030,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
2,030,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
2,030,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
2,030,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
2,030,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
2,030,000
تومان
28 مرداد
جمعه
2,030,000
تومان
ظرفیت 5 نفر

سوئیت پنج تخته - کانکت دید دریا
هتل یار
2,270,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
2,270,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
2,270,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
2,270,000
تومان
21 مرداد
جمعه
2,270,000
تومان
22 مرداد
شنبه
2,270,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
2,270,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
2,270,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
2,270,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
2,270,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
2,270,000
تومان
28 مرداد
جمعه
2,270,000
تومان
اتاق پنج تخته رو به جنگل و دریا
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
19 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
20 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
21 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
22 مرداد
شنبه
2,270,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
2,270,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
2,270,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
2,270,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
2,270,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
2,270,000
تومان
28 مرداد
جمعه
2,270,000
تومان

امکانات اتاق های هتل لیدو رامسر

تلویزیون
یخچال
اعلام حریق
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
آژانس مسافرتی
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
صندوق امانات
مبلمان
آسانسور
نمازخانه
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
ماساژ
اتاق چمدان
کمد لباس
حوله
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
خدمات تور
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
تلفن
دستگاه واکس کفش
پله اضطراری
اتاق بازی
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
سوئیت
فروشگاه و غرفه
آرایشگاه
فروشگاه
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
وسایل بدنسازی
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات باربري
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
لوازم بهداشتی
حوله حمام
رخت آویز

نظرات کاربران برای هتل لیدو رامسر

(23 نظر)
نقاط قوت:
هیچی ،اتاق ها فقط به اندازه یک تخت جا دارن و حتی یک میز ده سانتی هم ندارن با عکس های موجود در سایت کاملا فرق دارن و کلا با هزینه ای که میکنید جز یک تخت هیچی نصیبتون نمیشه با اون هزینه میتونید بهترین ویلارو اجاره کنید یا هر هتل دیگه ای با امکان بیشتری برید… کلا کلاهبرداری
نقاط ضعف:
کلا منفی همه چی با زمان رزرو فرق داره و هرچقدرم با پرسنل هتل صحبت شد بی فایده بود و هیچکس اهمیت نداد…با تمام هتل هایی که در زندگیم دیدم فرق داشت و سرویس و خدماتش فقط در حد یک ستاره بود هرجای دیگه ای برید بهتر از این هتل
نقاط قوت:
نزديكى به دريا و جنگل ويو زيبا رو ب دريا
نقاط ضعف:
قيمت بالا نسبت به امكانات وبهداشت اتاق ها نداشتن پنجره باز شو در بعضى اتاق هاى دو نفره نداشتن لامپ مركزى وروشنايي بيشتر اتاق هاتميز نبودن فرش و سراميك ها
نقاط قوت:
ویو عالی
نقاط ضعف:
تخت افتضاح سرویس کثیف قیمت یک هتل ۴ ستاره با امکانات دو ستاره پارکینگ کوچک
نقاط قوت:
ویو رو به دریا
نقاط ضعف:
پارکینگ کوچک و نامناسب برخورد پرسنل خوب نبود در بدو ورود زیاد معطل شدیم و چند بار تذکر دادیم تا رسیدگی شد
نقاط قوت:
نكات مثبت نداشت
نقاط ضعف:
اصلا هتل خوبي نيست ملافه ها بسيار كثيف البته وقتي گفتيم عوض كردند صبحانه در حد خيلي خيلي معمولي نسبت به قيمت اصلا خوب نبود
نقاط قوت:
نكات مثبت نداشت
نقاط ضعف:
هتل خوبي نبود اتاق تميز نبود ملافه تميز نبود البته وقتي گفتيم عوض كردند صبحونه در حد نون و پنير بود متنوع نبود نسبت به شبي نهصد تومان اصلا خوب نبود من اصلا پيشنهاد نميكنم كه از اين هتل استفاده شود
نقاط قوت:
موقعیت مکانی
نقاط ضعف:
صبحانه نامتناسب با هتل پارکینگ نامناسب
نقاط قوت:
موقعیت مکانی
نقاط ضعف:
ضدعفونی شده نبودن ملحغه ها و سرویس بهداشتی
نقاط قوت:
دسترسی خوب صبحانه عالی
نقاط ضعف:
دستشویی ایرانی در هیچکدام از اتاق ها وجود ندارد فقط یکی در لابی نظافت بسیار ضعیف کلی دستمال کاغذی و مسواک زیر تخت ها ریخته بود غذای رستوران افتضاح قرمه سبزی سفارش دادیم کلش رو ریختیم بیرون پارکینگ محدود
نقاط قوت:
ویو عالی
نقاط ضعف:
به نظرم به جای اینکه روز آخر بعد تخلیه ی اتاق سطل آشغال هارو خالی میکنند، اگر هر روز سطل آشغال رو خالی میکردن بهتر میشد
نقاط قوت:
من در نظرها خونده بودم که هتل تمیز نبوده ولی باید بگم واقعا اتاقش تمیز و خوش بود بود سرویس بهداشتی تمیز بود و صبحانه هم نسبت به قیمت خیلی خوب بود در کل هتلی هست که به نظرم برای سفرهای کوتاه عالیه مکانشم عالی بود رو به دریا
نقاط ضعف:
فقط داخل راهروهای اتاقها در طبقات موکت پهن بود که خیلی کثیف و بد شکل شده بود و توی ذوق میزد کاش برای اونم یه فکری بکنن. تشکر
نقاط قوت:
برخورد مناسب و فعالیت عالی
نقاط ضعف:
پارکینگ محدود
نقاط قوت:
ندارد
نقاط ضعف:
گرمایش اتاق به شدت ضعیف بود اتاق بسیار کثیف بود و سرویس بهداشتی رو اصلا نمیشد وارد شد صبحانه ابتدایی و تنوع بسیار پایین پیشنهاد نمیشود
نقاط قوت:
بر خلاف نظراتی که خوندم ویو عالی موقعیت مکانی خوب رسیدگی و رفتار کادر خوب صبحانه عالی ومتنوع گرمایش و اب حموم عالی
نقاط ضعف:
با اینکه هتل نوسازه ولی اتاق ها یه مقدار بیشتر کارکرده نشون میده
نقاط قوت:
فقط دسترسی خوبی داره همین.
نقاط ضعف:
در کل به کسی پیشنهاد نمیکنم به این هتل بره.
نقاط قوت:
موقعیت مکانی پرسنل خوب و خوش اخلاق
نقاط ضعف:
صبحانه واقعا ضعیف درحد نون و پنیر و کره مربا همییییین :/
نقاط قوت:
ازنکات مثبت هتل چشم انداز زیبا همچنین خدمات دهی مناسب و برخورد مناسب پرسنل
نقاط ضعف:
مشکل در پارک خودرو بوده که به تعداد اتاق ها نبوده وباعث اختلال در رفت و آمد خودروها میشود همچنین نبود رخت آویز ایستاده درون اتاق
نقاط قوت:
جای بسیار عالی از نظر موقعیت و نزدیکی به دریا و مکان‌های دیدنی
نقاط ضعف:
من تقریبا دو ساعت زودتر از ساعت دو رسیدم به هتل ولی اتاق تحویلم ندادن و گفتن باید بابت هر ساعت ۵۰ هزار تومان پرداخت کنید.
نقاط قوت:
کثیف ترین و بد ترین هتلی که تا به حال رفته بودم
نقاط ضعف:
کثیف ترین و بد ترین هتلی که تا به حال رفته بودم امکانات ضعیف . پرسنل بی مسئولیت . دوش خراب و.....
نقاط قوت:
سرمایشی مناسب
نقاط ضعف:
ساعت اتاق باطری نداشت و سرویس بهداشتی های اتاق بوی نامطبوع میداد و سوسک در ورودی ها و پارکینگ زیاد بود
نقاط قوت:
فقط لوکیشن خوبی داشت
نقاط ضعف:
نظافت اصلا خوب نبود.ورودی هتل خراب بود.در کل اصلا راضی نبودم
نقاط قوت:
موقعيت مكاني بسيار خوب و ديد بسيار عالي
نقاط ضعف:
امكانات سرويس بهداشتي كمه وسرويس ايراني حتي داخل طبقات هم نيست و داخل اتاقها چاي ساز نداشت
نقاط قوت:
انظباط پرسنل مودب بودن پرسنل تمیز بودن سرویس عالی
نقاط ضعف:
ندیدم
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل لیدو رامسر

مهمانان هتل لیدو رامسر در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل لیدو رامسر از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل لیدو رامسر بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل لیدو رامسر رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل لیدو رامسر را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.