هتل آپارتمان لیان رامسر

رامسر، بلوار معلم، کوی همیشه بهار
4.2
امتیاز کاربران
55
نظرات کاربران

معرفی هتل آپارتمان لیان رامسر

هتل آپارتمان سه ستاره لیان رامسر به مساحت ۹۰۰ متر مربع در سال ۱۳۸۸ افتتاح گردید. از ویژگی‌های خاص این هتل زیبا فاصله 5 دقیقه‌ای آن با ساحل دریا و عبور از بلوار کازینو رامسر است. امکانات داخلی اتاق‌های این هتل و معماری زیبای آن فضایی آرام و دلنشینی را برای مسافران فراهم نموده است.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل آپارتمان لیان رامسر

ظرفیت 2 نفر

آپارتمان 1خوابه برای 2 نفر - دارای یک اتاق خواب مجهز به تخت دونفره و پذیرایی دارای مبلمان تخت خوابشو ،آشپزخانه، حمام
هتل یار
2,500,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 فروردین
یکشنبه
2,500,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
2,500,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
2,500,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
2,500,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
2,500,000 تومان
11 فروردین
جمعه
2,500,000 تومان
12 فروردین
شنبه
2,500,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
2,500,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
2,500,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
2,500,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
2,500,000 تومان
آپارتمان یک خوابه دو تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
6 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
7 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
13 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
14 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
15 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
16 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
آپارتمان یک خوابه دو نفره
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
6 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
7 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
13 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
14 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
15 فروردین
سه‌شنبه
1,600,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
1,600,000 تومان
ظرفیت 3 نفر

آپارتمان 1خوابه برای 3 نفر - دارای یک اتاق خواب مجهز به تخت دونفره و پذیرایی دارای مبلمان تخت خوابشو ،آشپزخانه، حمام
هتل یار
2,900,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 فروردین
یکشنبه
2,900,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
2,900,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
2,900,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
2,900,000 تومان
11 فروردین
جمعه
2,900,000 تومان
12 فروردین
شنبه
2,900,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
2,900,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
2,900,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
2,900,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
2,900,000 تومان
آپارتمان یک خوابه سه تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
6 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
7 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
2,900,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
2,900,000 تومان
11 فروردین
جمعه
2,900,000 تومان
12 فروردین
شنبه
2,900,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
2,900,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
2,900,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
16 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
آپارتمان یک خوابه سه نفره
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
6 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
7 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
2,900,000 تومان
11 فروردین
جمعه
2,900,000 تومان
12 فروردین
شنبه
2,900,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
2,900,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
2,900,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
1,900,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
1,900,000 تومان
ظرفیت 4 نفر

آپارتمان 1خوابه برای 4 نفر - دارای یک اتاق خواب مجهز به تخت دونفره و پذیرایی دارای مبلمان تخت خوابشو ،آشپزخانه، حمام،
هتل یار
3,300,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 فروردین
یکشنبه
3,300,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
3,300,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
3,300,000 تومان
11 فروردین
جمعه
3,300,000 تومان
12 فروردین
شنبه
3,300,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
3,300,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
3,300,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
3,300,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
3,300,000 تومان
آپارتمان یک خوابه چهار تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
6 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
7 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
3,300,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
3,300,000 تومان
11 فروردین
جمعه
3,300,000 تومان
12 فروردین
شنبه
3,300,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
3,300,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
3,300,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
16 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
آپارتمان یک خوابه چهار نفره
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
6 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
7 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
3,300,000 تومان
11 فروردین
جمعه
3,300,000 تومان
12 فروردین
شنبه
3,300,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
3,300,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
3,300,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
2,200,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
2,200,000 تومان
ظرفیت 5 نفر

آپارتمان دو خوابه پنج تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
6 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
7 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
8 فروردین
سه‌شنبه
3,700,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
3,700,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
3,700,000 تومان
11 فروردین
جمعه
3,700,000 تومان
12 فروردین
شنبه
3,700,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
3,700,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
3,700,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
16 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
آپارتمان 2خوابه برای 5 نفر - دارای دو اتاق خواب که یکی از اتاقها مجهز به تخت دو نفره و اتاق دیگردارای سه تخت یک نفره و پذیرایی دارای مبلمان تخت خوابشو،آشپزخانه، حمام
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
6 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
7 فروردین
دوشنبه
3,700,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
3,700,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
3,700,000 تومان
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 فروردین
شنبه
3,700,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
3,700,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
3,700,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
3,700,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
3,700,000 تومان
آپارتمان دو خوابه پنج نفره
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
6 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
7 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
3,700,000 تومان
11 فروردین
جمعه
3,700,000 تومان
12 فروردین
شنبه
3,700,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
3,700,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
3,700,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
2,500,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
2,500,000 تومان

امکانات اتاق های هتل آپارتمان لیان رامسر

تلویزیون
یخچال
نمازخانه
اعلام حریق
سیستم تهویه مطبوع
فتوکپی
تلویزیون LED در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
کپسول آتش نشانی
پاركينگ
اينترنت در لابی
مسلط به زبان انگليسی
خدمات خانه داری
آژانس مسافرتی
اينترنت در اتاق
تبديل ارز
خدمات تهيه بليط
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
مبلمان
آسانسور
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
رستوران
ماهواره
اینترنت در لابی
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
اتاق چمدان
حوله
دمپایی
خدمات تهیه بلیط
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
تلفن
دستگاه واکس کفش
پله اضطراری
فکس
اتاق بازی
اشپزخانه
اطفای حریق
امکان شارژ وسایل الکتریکی
پارکینگ سرپوشیده
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
سرویس روزانه اتاق
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
مینی بار
نمای کوه
وسایل بدنسازی
مبل
كافی شاپ
سالن صبحانه خوری
تلويزيون در لابی
ميز
روم سرويس
خدمات بيدار باش
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
تلويزيون LCD در لابی
رستوران بام
آشپزخانه
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات باربري
خدمات پزشكي
تلويزيون معمولی در لابی
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
نمای باغ
تلویزیون lcd
پنجره
کپسول آتش‌نشانی در لابی
Business Center
لابی
تلويزيون در لابی
مبل
ميز
خدمات بيدار باش
فكس
سالن صبحانه خوری
فضای سبز
نمای باغ
نمای کوه
تلويزيون معمولی در لابی
اینترنت در اتاق
یخچال
مینی بار
حوله
دمپایی
تلفن
حمام

آدرس هتل آپارتمان لیان رامسر روی نقشه

مشاهده اقامتگاه بر روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل آپارتمان لیان رامسر

(55 نظر)
نقاط قوت:
در حد سه ستاره خوب بود
نقاط ضعف:
در حد سه ستاره خوب بود
در کل نسبت به پولی که میدین خوب بود دیگه انتظار هتل پنج ستاره نباید داشت
نقاط قوت:
تمیز و آرام ، مکان و دسترسی عالی، وسایل اشپزخانه استیل و تمیز، ملافه یکبار مصرف
نقاط ضعف:
تمیز و آرام ، مکان و دسترسی عالی، وسایل اشپزخانه استیل و تمیز، ملافه یکبار مصرف
نقاط قوت:
نظاااافت عالی و نامبر وان.برخورد پرسنل محترمانه.صبحانه با سلف سرویس و کیفیت خوبی انجام شد.درکل محیط کاملا آرامش بخش و عالی بود.
نقاط ضعف:
بنظر بنده که ساکن اتاقا ۲ نفره شماره ۴ بودم جانمایی تلوزیون باید تغییر کند خیلی کنج قرار دارد.بهتر است تمامی اتاق ها سرویس بهداشتی ایرانی و فرنگی باهم داشته باشد.بهتر است ساعت سرو صبحانه ۸ باشد.
از هر نظر خوب بود
نقاط قوت:
نظافت و بوی خوب اتاق ها
نقاط ضعف:
نظافت و بوی خوب اتاق ها
نقاط قوت:
از هر لحاظ خوب
نقاط ضعف:
صبحونه ایراد داشت درست رسیدگی نمیشد
نقاط قوت:
مکان و موقعیت مناسب و آرام و دلنشین و رفتار و شخصیت بسیار خوب کارکنان
نقاط ضعف:
مکان و موقعیت مناسب و آرام و دلنشین و رفتار و شخصیت بسیار خوب کارکنان
بسیار دلنشین
نقاط قوت:
خیلی خوب بود
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
موقعیت و آدرس هتل و زیبایی بی نظیر بلوار معلم
نقاط ضعف:
موقعیت و آدرس هتل و زیبایی بی نظیر بلوار معلم
خستگی ناشی از نظافت ضعیف سایر ویلاهای اجاره ای و البته قیمت غیر معقول اونها با اقامت در این هتل به کل فراموش شد
نقاط قوت:
راضی بودم
نقاط ضعف:
تنوع صبحانه کم بود و پارک ماشین خیلی سخت بود
نقاط قوت:
نظافت هتل در حد عالی و بر خورد پرسنل عالی بود
نقاط ضعف:
نکات منفی نداشت
نقاط قوت:
سکوت مدیریت خوب نظافت و بهداشت خیلی خوب موقعیت خیلی خوب
نقاط ضعف:
در حد هتل آپارتمان سه ستاره بجز محدودیت در تنوع صبحانه در مقایسه با هتلهای سه ستاره همه چیز خیلی خوب بود
نقاط قوت:
مکان مناسب و / برخورد مودبانه کارمندان /
نقاط ضعف:
مشکل پارگینگ / کولر گازی فقط در سالن هست / اطاق خواب سرمایش کافی نداره / تا اطاق میخواد خنک بشه مسافرهای داخل سالن یخ میزنن
نقاط قوت:
تمیزی برخورد خوب نقشه ساختمان دنج و زیبا
نقاط ضعف:
تمیزی برخورد خوب نقشه ساختمان دنج و زیبا
نسبت به قیمت تقریبا خوب بود فقط درب سرویس بهداشتی نیاز به تعمیر داشت البته صبحانه هم یکم مختصر بود
نقاط قوت:
پرسنل خوش برخورد.
نقاط ضعف:
سرويس بهداشتي قديمي و ضعيف بود و از اطراف شير آب مي پاشيد
نقاط قوت:
سلام. برخورد مهماندار مناسب بود. امکانات هتل خوب بود.
نقاط ضعف:
وضعیت پارکینگ علیرغم اینکه در فهرست امکانات ثبت شده بود ولی در اختیار همان واحد نبود و مجبور شدم یک شب ماشین را در حیاط پارک کنم.
نقاط قوت:
اخلاق پرسنل خوب بود
نقاط ضعف:
کیفیت در حد صفر.تمیزی در حد صفر. کل شیرآلات خراب.
نقاط قوت:
نسبت به قیمت ،تمیز بود با موقعیت مکانی عالی و برخورد خوب پرسنل
نقاط ضعف:
فاقد توالت فرنگی بود
نقاط قوت:
کادری بسیار محترم خوش برخورد موقعیتی عالی و اقامتی به یاد ماندنی را داشتیم
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
موقعیت خوب هتل ، آرامش و تمیزی ، برخورد خوب پرسنل
نقاط ضعف:
نکته منفی مشاهده نشد
نقاط قوت:
تمام موارد یک هتل ایده آل رعایت شده بود.بسیار رضایت بخش بود.
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
برخورد مدیریت بسیار قابل تقدیر می باشد.
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
خیلی معمولی بود. صبحانه ضعیف؛ تخم مرغ آب پز با پنیر و کره. چای رو هم خودت باید تو اتاق درست کنی.
کارمندان پذیرش بسیار مودب. صبحانه در اتاق آورده میشد که نسبت به درجه هتل قابل قبول بود. سوییت ها راحت با امکانات کامل و البته تمیز (در حد یک آپارتمان تک خوابه با تمام امکانات اقامتی و آشپزخانه).. پارکینگ با توجه به خودروی ما کمی کوچک بود که مسئولین پذیرش هر شب سعی کردند جای مناسبی اختصاص بدهند و می آمد کامل فرمان میداد که راحت پارک کنیم. این نکته هم بگم که موقعیت شهری هتل در بهترین حالت ممکن بود. در کل این هتل با توجه به قیمتش بسیار بسیار فراتر و بهتر از آنچه ما انتظار داشتیم بود. کاملا احساس راحتی داشتیم. سعی کنید طبقه اول را انتخاب کنید چون کلا دک طبقه هست و طبقه دوم آسانسور نداره. اگر خانوادگی مسافرت میروید در انتخاب هتل شک نکنید. بسیار راحت، تمیز و در کل فراتر از آنچه هست که شما با این قیمت انتظار دارید.
برخورد مدیریت و پذیرش خیلی خوب بود ، تمیزی سوئیت هم خوب بود ، تنها نکته منفی صبحانه خیلی معمولی و تکراری بود ، و البته انتقال صدا از داخل اتاق به بیرون
در مجموع نسبت به قیمت هتل راضی بودیم
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
بسیار تمیز رفتار پرسنل عالی و خوش برخورد خوش موقعیت که دسترسی خوب به دریا یک واحد ۵۰متری با تمام لوازمات در اختیارشما میزاره قیمتش تو آف خیلی خوبه
نقاط ضعف:
پارکینگ داره ولی بسیار سخت ماشین توش جا میشه برق اضطراری نداره و وقتی برق رفت باید تو گرما بمونی آسانسور نداره ولی در کل ۲ طبقه بیشتر نیست
نقاط قوت:
همه چیز عالی بود
نقاط ضعف:
فاصله تا دریا
نقاط قوت:
هتل تمیزی بود با لوکیشنه خوب
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
خوب بود
نسبت به قیمت و محل هتل خوبه.
موقعیت هتل مناسب بود
نقاط قوت:
در حد خودش بود
نقاط ضعف:
معمولی بود
رفتار پرسنل خوب بود، هرچند در روز تحویل و در ساعت 4 بعد از ظهر به ما گفتن هنوز اتاق آماده تحویل نمی‌باشد ولی بعد از مدت کوتاهی اتاق رو آماده کردن. از لحاظ تمیزی، هتل خوبی می‌باشد. موقعیت هتل و قرار گیری در محل بلوار کازینو هم بسیار مناسب می باشد. تنها نکته منفی هتل از نظر من، محل صرف صبحانه است که جای بسیار کمی دارند و صبحانه هم تنوعی نداره. بقیه موارد کاملا خوب و مناسب هست.
هتلی بسیار تمیز و مرتب
خوب ،محترمانه
من نوروز امسال (98) در این هتل اقامت داشتم. اتاقها بوی خاک میداد. راهرو پارکینگ بسیار تنگ که امکان برخورد با دیوارها وجود داره و با اینکه دو خانواده بودیم فقط یک پارکینگ به ما دادند آنهم در فضای باز که تا صبح ماشین زیر بارون بود. سرویس صبحانه کاملاً افتضاحه. برخورد مدیریت یه چیزی بدتر از افتضاح. هرگز این هتل رو برای اقامت در رامسر پیشنهاد نمیکنم.
منظم و قابل احترام
نقاط قوت:
برخورد مودبانه کارکنان- نظافت خوب
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
رفتار پرسنل بسیار خوب بود و هتل از نظر تمیزی بسیار تمیز و مرتب بود
موقعیت خوب، اتاق بزرگ و تمیز، پرسنل مودب، پارکینگ کوچک، صبحانه معمولی و قابل قبول، فاقد رستوران برای ناهار و شام ، پسورد وای فای را دادند ولی استفاده نکردم
محيطي آرام وراحت وكاركنان خوبي داشت
به جز چند مورد جزئی مثل فرسودگی نسبی ،شیر آلات سرویس بهداشتی و حمام و نداشتن صندوق امانات در سوئیت و البته نداشتن آسانسور ، باقی شرایط این هتل ایده آل و رفتار و روابط کارکنان آن عالی و دوستانه بود.
نقاط قوت:
از نکات مثبتقرار گرفتن در مکان دنج و ارامبرخورد خوب پرسنلتمیزی هتل
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
محیطی آرام و دلنشین اما مشکل پارکینگ دارد
نقاط قوت:
عالی
نقاط ضعف:
-
کارکنان منضبط
نقاط قوت:
هتلی تمیز موقعیت مکانی عالی آرام و بی سر صدا پرسنل پذیرش خوش برخورد
نقاط ضعف:
نکته منفی ندیدم
هتل خوبی بود و از همه چی راضی بودم تنها مورد منفی صبحانه بود که ضعیف بود از نظرم
این چندمین اقامت ما در هتل لیان طی هشت سال گذشته بود . هتل جمع و جور و خوبی است و در منطقه مناسبی در رامسر واقع شده است . فضای داخل سوییت بسیار مناسب است و امکانات اولیه خوبی جهت اقامت دارد . به هیچ وجه لوکس نیست بلکه خانگی است و احساس آرامش دارد. وای فای داخل سوییت هم قابل قبول است . رفتار پرسنل هم بسیار دوستانه است .پیشنهاد میکنم که تشک های فنری را تعویض نمایند چون فرسوده شده اند . به امید خدا در آینده من باز هم به این هتل خواهم رفت.
نقاط قوت:
برخورد بسیار عالی پرسنل فضا و محیط بسیار تمیز رسیدگی فوری پرسنل به درخواستهای مسافرین
نقاط ضعف:
سنگینی بیش از حد وسایل چوبی داخل اتاقها این سنگینی باعث شد پای پسر من آسیب ببیند
نقاط قوت:
برخورد پرسنل بسیار عالی و محترمانه استهتل بسیار تمیز و پاکیزه است
نقاط ضعف:
نداشتن رستوران
نقاط قوت:
برخوردمناسب پرسنل- ارامش داخلي فضا-
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
موقعیت مناسب نسبت به ساحل دریا مرکز و نقاط دیدنی شهر.
نقاط ضعف:
پارکینگ و رستوران هتل کمی کوچک بود و در تایم پیک این دو موضوع خود نمایی می کرد.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل آپارتمان لیان رامسر

مهمانان هتل آپارتمان لیان رامسر در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل آپارتمان لیان رامسر از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل آپارتمان لیان رامسر بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات هتل آپارتمان لیان رامسر رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل آپارتمان لیان رامسر را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.