هتل آپارتمان کوثر رامسر

رامسر، سه راهی سادات شهر
2.9
امتیاز کاربران
74
نظرات کاربران

معرفی هتل آپارتمان کوثر رامسر

هتل آپارتمان کوثر در شهرستان زیبا وسرسبز رامسر واقع شده است. این هتل آپارتمان در منطقه‌ای مشرف به جنگل و دریا قرار گرفته و دارای 107 باب اتاق با کلیه امکانات رفاهی آماده است تا سفری دلپذیر را به شهر زیبایی های خطه شمالی کشور به شما هدیه دهد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل آپارتمان کوثر رامسر

ظرفیت 2 نفر

دو تخته تویین VIP
اسنپ تریپ
1,850,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
17 خرداد
چهارشنبه
1,850,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,850,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,850,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,850,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,850,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,850,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
1,850,000 تومان
24 خرداد
چهارشنبه
1,850,000 تومان
25 خرداد
پنج‌شنبه
1,850,000 تومان
26 خرداد
جمعه
1,850,000 تومان
27 خرداد
شنبه
1,850,000 تومان
دو تخته دابل VIP
اسنپ تریپ
1,850,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
17 خرداد
چهارشنبه
1,850,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,850,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,850,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,850,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,850,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,850,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
1,850,000 تومان
24 خرداد
چهارشنبه
1,850,000 تومان
25 خرداد
پنج‌شنبه
1,850,000 تومان
26 خرداد
جمعه
1,850,000 تومان
27 خرداد
شنبه
1,850,000 تومان
اتاق دوتخته - VIPدبل
هتل یار
1,850,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
17 خرداد
چهارشنبه
1,850,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,850,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,850,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,850,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,850,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,850,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
1,850,000 تومان
24 خرداد
چهارشنبه
1,850,000 تومان
25 خرداد
پنج‌شنبه
1,850,000 تومان
26 خرداد
جمعه
1,850,000 تومان
27 خرداد
شنبه
1,850,000 تومان
اتاق دوتخته - VIPتوئین
هتل یار
1,850,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
17 خرداد
چهارشنبه
1,850,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,850,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,850,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,850,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,850,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,850,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
1,850,000 تومان
24 خرداد
چهارشنبه
1,850,000 تومان
25 خرداد
پنج‌شنبه
1,850,000 تومان
26 خرداد
جمعه
1,850,000 تومان
27 خرداد
شنبه
1,850,000 تومان
دو تخته دابل
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
17 خرداد
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
18 خرداد
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
19 خرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت
20 خرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
21 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
22 خرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
23 خرداد
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
24 خرداد
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
25 خرداد
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
26 خرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت
27 خرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
ظرفیت 3 نفر

اتاق سه تخته جدید(بازسازی شده) - دبل+سینگل
هتل یار
2,600,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
17 خرداد
چهارشنبه
2,600,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
2,600,000 تومان
19 خرداد
جمعه
2,600,000 تومان
20 خرداد
شنبه
2,600,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
2,600,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
2,600,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
2,600,000 تومان
24 خرداد
چهارشنبه
2,600,000 تومان
25 خرداد
پنج‌شنبه
2,600,000 تومان
26 خرداد
جمعه
2,600,000 تومان
27 خرداد
شنبه
2,600,000 تومان
سه تخته جدید
اسنپ تریپ
2,600,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
17 خرداد
چهارشنبه
2,600,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
2,600,000 تومان
19 خرداد
جمعه
2,600,000 تومان
20 خرداد
شنبه
2,600,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
2,600,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
2,600,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
2,600,000 تومان
24 خرداد
چهارشنبه
2,600,000 تومان
25 خرداد
پنج‌شنبه
2,600,000 تومان
26 خرداد
جمعه
2,600,000 تومان
27 خرداد
شنبه
2,600,000 تومان
ظرفیت 4 نفر

سوئیت دو خوابه چهار تخته باز سازی نشده
اسنپ تریپ
1,450,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
17 خرداد
چهارشنبه
1,450,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,450,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,450,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,450,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,450,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,450,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
1,450,000 تومان
24 خرداد
چهارشنبه
1,450,000 تومان
25 خرداد
پنج‌شنبه
1,450,000 تومان
26 خرداد
جمعه
1,450,000 تومان
27 خرداد
شنبه
1,450,000 تومان
سوئیت یک خوابه چهار نفره رویال
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
17 خرداد
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
18 خرداد
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
19 خرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت
20 خرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
21 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
22 خرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
23 خرداد
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
24 خرداد
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
25 خرداد
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
26 خرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت
27 خرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
سوئیت آپارتمان - دبل+توئین
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
17 خرداد
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,450,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,450,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,450,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,450,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,450,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
1,450,000 تومان
24 خرداد
چهارشنبه
1,450,000 تومان
25 خرداد
پنج‌شنبه
1,450,000 تومان
26 خرداد
جمعه
1,450,000 تومان
27 خرداد
شنبه
1,450,000 تومان
سوئیت آپارتمان - 4 تخت سینگل
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
17 خرداد
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,450,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,450,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,450,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,450,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,450,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
1,450,000 تومان
24 خرداد
چهارشنبه
1,450,000 تومان
25 خرداد
پنج‌شنبه
1,450,000 تومان
26 خرداد
جمعه
1,450,000 تومان
27 خرداد
شنبه
1,450,000 تومان

امکانات اتاق های هتل آپارتمان کوثر رامسر

تلویزیون
یخچال
آسانسور
نمازخانه
اعلام حریق
رستوران
آلاچیق
اتاق چمدان
روزنامه
دستگاه واکس کفش
فتوکپی
تلویزیون LED در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
کپسول آتش نشانی
پاركينگ
اينترنت در لابی
مسلط به زبان انگليسی
روم سرويس
خدمات خانه داری
آژانس مسافرتی
اينترنت در اتاق
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
صندوق امانات
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
ماهواره
سالن اجتماعات
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
کافی‌شاپ
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
خدمات تور
گشت غیررایگان
فضای سبز
سالن ورزشی
ساحل اختصاصی
تلفن
پارکینگ روباز
رمپ
اینترنت رایگان و محدود در لابی
پله اضطراری
رستوران ایرانی
ویلچر
خدمات باربری
خدمات بیدارباش
اتاق بازی
امکانات بازی کودکان
اطفای حریق
پارکینگ سرپوشیده
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
سالن ورزش
فروشگاه و غرفه
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
خدمات برای معلولین
فضای بازی کودکان رایگان
امکانات تفریحی ابی غیررایگان
زمین تنیس رایگان
سرویس بهداشتی
سرویس بهداشتی معلولان
کافی نت
فوتبال دستی
زمین فوتبال رایگان
قایق‌سواری غیررایگان
زمین والیبال رایگان
مینی بار رایگان
قایق سواری
مینی بار
وسایل بدنسازی
كافی شاپ
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
لباسشویی
تلويزيون LCD در لابی
رستوران بام
آشپزخانه
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
فضائی برای پياده روی
پارک بازی كودكان
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
جكوزی
امكانات برای معلولين
خدمات باربري
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
پينگ پنگ
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
مسیر دوچرخه سواری
اتاق جلسات
ورزش های ابی
اینترنت بی سیم
کپسول آتش‌نشانی در لابی
كنار دريا
قايق سواری
شارژ وسایل الکترونیکی در لابی
Business Center
اب نما
صندوق امانات
لابی
امكان شارژ وسايل الكترونيكی در لابی
تلويزيون LCD در لابی
مسلط به زبان عربی
تلويزيون در لابی
مبل
ميز
خشکشویی
فكس
خدمات اینترنتی
كافی شاپ
فروشگاه و غرفه
باغچه
فضای سبز
نمای کوه
فضای بيرون هتل برای نشستن
پارک بازی كودكان
پينگ پنگ
خدمات راهنمای تور
كافي شاپ 24 ساعته
فضای باغ در هتل
امكانات برای معلولين
مسير دوچرخه سواری
ساحل اختصاصی
زمين اسكيت
اسكی
شارژ وسایل الکترونیکی در لابی
مرکز تجاری
نفریحات دریایی
آنتن مرکزی
رخت آویز
دستگاه های ورزشی پارکی
زمین های ورزشی
تلویزیون ، ویدئو مرکزی
پیست دوچرخه سواری
فضای پیاده روی
گالری صنایع دستی
پیست اسکیت
پیست اسب سواری
هتل کوثر رامسر هتلی زیبا مشرف به دریا و جنگل می باشد.

آدرس هتل آپارتمان کوثر رامسر روی نقشه

مشاهده اقامتگاه بر روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل آپارتمان کوثر رامسر

(74 نظر)
نقاط قوت:
نظافت اتاق vip
نقاط ضعف:
نظافت اتاق vip
پذیرش و چک اوت طولانی
نقاط قوت:
موقعیت مکانی عالی، ساحل اختصاصی، رفتار پرسنل و تمیزی اتاق
نقاط ضعف:
موقعیت مکانی عالی، ساحل اختصاصی، رفتار پرسنل و تمیزی اتاق
اتاق ۳ تخته جدیدش عالیه، حتما در آینده بیشتر به این هتل میایم
نقاط قوت:
پرسنل خوشرو.دسترسی راحت به اماکن دیدنی شهر رامسر.ساحل اختصاصی.محوطه بزرگ و تمیز و آرام.
نقاط ضعف:
پرسنل خوشرو.دسترسی راحت به اماکن دیدنی شهر رامسر.ساحل اختصاصی.محوطه بزرگ و تمیز و آرام.
هتل قدیمی و فرسوده بود. بنده این هتل را توصیه نمی کنم. حیف اون همه زمین هتل که چنین واحدهای فرسوده ای داخل آن باشد.
نقاط قوت:
تمیز بودن اتاق
نقاط ضعف:
تمیز بودن اتاق
حتما حتما اتاقای جدید و وی ای پیشو بگیری تمیز تر از بقیه جاهاشه
از سال ۹۹ تا به امروز با توجه به بازسازی و رسیدگی های مناسب هتل وضعیت مناسبتری پیدا کرده اما هنوز جای بهتر شدن وجود دارد. موقعیت هتل بسیار عالی میباشد در صورت ایجاد تمهیدات بهتر در زمینه محوطه سازی و ارائه امکانات شایسته جای پیشرفت بیشتری دارد
نقاط قوت:
موقعيت دريا
نقاط ضعف:
موقعيت دريا
نقاط قوت:
فضای بسیار عالی هتل، نزدیکی به دریا و فضای سبز برخورد محترمانه پرسنل هتل غذای رستوران بسیار با کیفیت و خوشمزه است پارکینگ مسقف
نقاط ضعف:
تنها نکته منفی کیفیت و تنوع پایین صبحانه هست
نقاط قوت:
ساحل بسیار زیبا و محیط فرح بخش و روح نواز
نقاط ضعف:
دولتی بودن در حال مرمت و نوسازی میز صبحانه ضعیف مینی بار خیلی ضعیف
نقاط قوت:
محوطه زيبا
نقاط ضعف:
خيلي خيلي خيلي كثيف قديمي آلوده صبحانه غير كامل
نقاط قوت:
محوطه بسیار عالی دسترسی ساحل عالی
نقاط ضعف:
نظافت اتاق رعایت نمیشد ملحفه ها کثیف بود صبحانه خیلی بد بود البته به نظر میاد اتاق های بازسازی شده بهتر بود
من اتاق وی آی پی دبل گرفتم خوب بود
نقاط قوت:
نزدیک بودن به دریا و ساحل تمیز محوطه بزرگ هتل کاشتن درخت به نام شهدا عالی بود چون داشتن آرامش در کنار خانواده ام را مدیون از جان گذشتگی و گرنه مثل مردم سوریه دیگه مناظر زیبای وطن برایمان لذت بخش نبود برخود خیلی عالی و مهربان خدمات و رستوران
نقاط ضعف:
برخورد پذیرش احساس میگردی تو یه منطقه نظامی هستی البته نه همه افراد رسیدگی و زیباتر کردن لابی هتل
نقاط قوت:
اتاقهای بزرگ و تمیز با امکانات کافی.
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
فقط تمیز بودن اتاق
نقاط ضعف:
دروغ بودن تمام امکانات اعلامی کیفیت فوق العاده پایین صبحانه و استفاده از مواد غذایی مانده از قبل گرم نبودن آب روشویی و توالت ندادن سرویس در اتاق قطع بودن تلفن داخل اتاق برای ارتباط با بیرون نداشتن اینترنت رفتار نامناسب پرسنل پذیرش و خدمات
نقاط قوت:
اتاق ما دو تخته vip بود و ما از اقامت در این هتل لذت بردیم خدمات عالی بود پرسنل عالی
نقاط ضعف:
نداشت
نقاط قوت:
فضاي پاركينگ و ساحلي مناسب
نقاط ضعف:
برخورد پرسنل خوب نيست
نقاط قوت:
نزدیکی به ساحل
نقاط ضعف:
پذیرش خوش برخورد نبود. موقع برگشت وسایلمون رو گفتیم خدمه با چرخ آورد پایین، تا بریم ماشینو از تو پارکینگ بیاریم دیدیم همه رو چیده رو زمین تو حیاط. عکسهایی که هست مال اتاقهای بازسازی شده هست. اگه اینجا رزرو میکنید حتما اتاق بازسازی شده بگیرید یا برید یه هتل دیگه. اتاق ما بازسازی شده نبود. دسشویی از سقفش آب میچیکید رو سرت. نمیدونم آب لوله کشی بود یا آب دسشویی طبقه بالا بود.
نقاط قوت:
موقعیت مکانی بسسیار عالی و محوطه ی بسیار زیباپارکینگ مسقفبرخورد عالی کارکنان
نقاط ضعف:
فقط ای کاش تمام اتاقا بازسازی شوند، یا حداقل کاشی کاری سرویسای بهداشتی و حمام تعویض شوند، نظافتشون به خوبی رعایت شده، ولی خب نمای ظاهری خوبی ندارند.
نقاط قوت:
برخورد مناسب پرسنل -
نقاط ضعف:
امکانات و قیمت هتل ، همخونی نداره
نقاط قوت:
اتاقهاي ويژه عالي بود يكسري امكاناتي داشت ك هتل هاي ٥ ستاره ندارند خيلي تميز شيك بود برخورد پرسنل عالي بود
نقاط ضعف:
در كل خوب بود ولي لابي تاريك و دلگير و قديمي بود
نقاط قوت:
اتاق دو تخته ویژه، امکانات کامل، محوطه داخلی سرسبز و ساحل اختصاصی خیلی خوب و دلچسب،
نقاط ضعف:
فعال نبودن کافی شاپ و سفره خانه سنتی، ساخت و ساز اطراف هتل و وجود صداهای مزاحم
نقاط قوت:
موقعیت هتل از لحاظ نزدیک دریا وفرودگاه
نقاط ضعف:
موقعیت هتل از لحاظ نزدیک دریا وفرودگاه
بايستي غذا درست بشود وصالون ورزشى بگذارید
نقاط قوت:
سلام از مهمان نوازی و احترامشون خیلی راضی بودم دوباره راهم به رامسر بیفته. حتما اتخابم هتل کوثر خواهد بود خیلی تمیز و عالی بود
نقاط ضعف:
هیچ نکته منفی نداشت
نقاط قوت:
موقعیت مکانی و دور بودن از شهر و ساحل زیبا
نقاط ضعف:
بوی نمور در تمام فضای هتل صبحانه واقعا بعد و سرو صبحانه به صورت سهمیه بندی توسط پرسنل
نقاط قوت:
اتاقها بسیار تمیز و شیک، ساحل اختصاصی، محوطه بیرونی بسیار زیبا، پارکینگ مناسب، برخورد مناسب پرسنل
نقاط ضعف:
لابی بسیار قدیمی بدون بازسازی و نم گرفته نمای قدیمی و نام مناسب ساحل بدون هیچ امکانات تفریحی و رفاهی رسیدگی بسیار ضعیف به ساحل
نقاط قوت:
رفتار خوب كاركنان و پرسنل،فضاى بيرونى و حياط بسيار بسيار عالى و بزرگ
نقاط ضعف:
به نسبت قيمتى كه داره كه حتى از هتل ازادى رامسر هم گرونتره نميارزه،صبحونه افتضاح،لوبيا و عدسى و سوسيس تخم مرغ،اونم هرروز،يكم خلاقيت نداشتن كه حداقل يه روز يه چيزيو كم و زياد كنن،كولر تمام اتاق ها هم آب ميده
نقاط قوت:
پرسنل محترم محوطه ی زیبا
نقاط ضعف:
سرویس بهداشتی و حمام آب چکه میکرد
نقاط قوت:
محوطه و فضای سبز زیبا طراحی مناسب اتاق های vip
نقاط ضعف:
ساعت صبحانه از ساعت ۸ بود که اگر زودتر بود بهتر بود مثلا از ۷ با توجه به بارندگی زیاد در صورت امکان روی تاب های بزرگسال و کودکان سایبان نصب شود
نقاط قوت:
برخوردکارکنان وپرسنل عالی.جاوموقعیت مکانی بیست.بیست وچهارساعت نگهبان ساحل داشت
نقاط ضعف:
تهویه نداشت اتاقا.زباله دانی پشت پنجره اتاق بودونمیشدپنجره بازکردودوروزی که بودیم زباله هاروبرنداشتن واتاق شماره ۲۲۵ بومیدادشدید
نقاط قوت:
فقط بزرگ بودن محیط سوییت
نقاط ضعف:
اتاق‌ها وسرویس واشپزخانه داخل سوییت کثیف ‌و وسایل وتحهیزات زنگ زده خراب وبسیار قدیمی بیشتر شبیه مسافرخانه
هتل:در مورد اتاقها و سوييتهاى قديمى(تو سفر نوروز ،سوييت رزرو كرده بوديم كه به محض ورود تصميم گرفتيم محل اقامت رو تغيير بديم و خوشبختانه اتاقهاى بازسازى شده خالى داشتن كه تو سايت نبود و ما حضورا موفق شديم يكى از اتاقهاى دبل هتل رو بگيريم)،در صورت پيشنهاد اقامت رايگان هم به شما،اين پيشنهاد رو قبول نكنيد،بسيار قديمى و كثيف و بوى نامطبوع در كل فضاى سوييت آزار دهنده بود ،تختها و وسائل از رده خارج اتاقهاى بازسازى شده:زيبا سرويس خانه دارى:بسيار ضعيف،مسواك و خمير دندان موجود نبود،دنپايى هم به همين شكل-آب معدنى از همان ورود به اتاق با هزينه اضافى شارژ شد-در خواست تميز كردن اتاق رو داديم كه بعد از برگشت به اتاق تنها لحاف روى تخت مرتب شده بودو سطل آشغال خالى شده بود،حتى ملحفه روى تخت نه تنها عوض نشد كه مرتب هم نشده بود،رانر روى تخت هم به صورت مچاله روى پاتختى گذاشته بودن - دستمال سرويسها شارژ نشده بود و دستمال بسيار كثيف گلى كه از زمان بازسازى تو سرويس بود ،همونجا جاخوش كرده بود،تلفن خانه دارى هم پاسخگو نبود. خانه دارى:امتياز منفى داشت صبحانه:بسيار ضعيف (همون چند تا قلم صبحانه از جمله سوسيس كه تموم شده بود و در خواست داديم بهشون ،بدون توجه موندو شارژ نشد) محوطه:بسيار زيبا مديريت داخلى:محترم بودند و با اخلاق- تمام نظرات مارو گوش كردند و قرار شد بازبينى كنند(اميدوارم اين انفاق بيفته) مجموعه زيبا كه نياز به بازسازى اتاقهاى قديمى و بازنگرى در مديريت رستوران و بازبينى ضرورى در خانه دارى هتل داره.
نقاط قوت:
با سلام ما تو اتاق ۳۳۰ بودیم همراه خانواده فوق العاده تمیز روبروی پنجره درخت نارنج با میوه هاش ، صبحانه عالی ،اخلاق کارکنان عالی من در کل راضی بودم سیستم گرمای عالی بود ساحل خوب ،فضای سبز هتل خیلی زیبا حسن قوی دل ۰۹۱۲۷۴۷۸۸۰۶ کارشناس حرفه ای گردشگری تاریخ ۲۴اسفند ۱۴۰۰
نقاط ضعف:
رستوران نهار ،شام نداشت اتاق ها پوشیده موکت نبود راه روها موکت نداشتن جلوی اسانسور چراغ روشن نمیشد البته طبقه هم کف
من اتاق رویال گرفته بودم خوب بود،اما فقط اتاق تمیز وخوب بود،ویو داغون سمت محوطه ای که آشغال ریخته بودند،ساختمان قدیمی و اطراف مخروبه بود،ولی محوطه بسیار زیبا وبزرگ بود،
نقاط قوت:
فضا ی بیرونش وموقعیت جغرافیا یی خوبی داره
نقاط ضعف:
خیلی سوئیت کلاسیکش کثیف ودربه داغونه موکت کفش انگار انگار از میکایکی اومده
نقاط قوت:
طبیعت بسیار زیبا ،محوطه تمیز ،ساحل بسیار زیبا و تمیز ، پرسنل خوب
نقاط ضعف:
نظافت حمام و سرویس بهداشتی ضعیف
سرویس بهداشتی در حد پایین بود بو میداد. پول آب معدنی رو گرفتن. فضای محوطه خوب بود. امکانات تفریحی ساحلی نداشت.
نقاط قوت:
در مجوع خوب بوده. در نظرات دیگران دیده بودم که صبحانه آن خوب نیست، در حالیکه صبحانه کامل و متنوعی داشت
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
رستوران ضعیف
به ترتیب مراحل اقامت: پارکینگ خوبی داره، یک دوربرگردون در بلوار روبروی هتل باز کردن که راه رو خیلی نزدیک میکنه، پذیرش بسیار کند هست همزمان با ما مهمان عراقی داشت هتل که ما رو انقدر معطل کردن تا مهمان عراقی شون تمام اتاقها رو ببینه و یکی رو بپسنده! در نهایت با وقاحت تمام اتاق ما رو دادن به ایشون و اتاق ما افتاد رو به خیابون که واقعا اگر به صدا حساسید تا صبح نخواهید خوابید. اتاق ماvip بود با چیدمان خیلی عجیب مثلا درب توالت رو به تختخواب باز میشه. نظافت اتاق خوب بود و کف اتاق پارکت که قابل ضدعفونی کردنه. پنجره اتاقها مثل پنجره خوابگاه عمومی به اندازه چند سانت باز میشه و شما نمی تونید پنجره دو بار کنید کامل. صبحانه هتل در رستورانی بود که به طرز دردناکی کثیفه، این روزها کمتر رستوران بین راهی هم به این کثیفی میبینید. نکته جالب اینه که رستوران یک درب به جاده داره و صبح اتوبوس های مسافرتی یکهو میان صبحانه هتل که اینم در کرونا یک شاهکاره. صبحانه هتل در اردوی مدرسه است هیچ توقع هتل نداشته باشید. ساحل اختصاصی هتل آنچنان آلوده است که گریه داره. هتل چون لب آب هست ملت میگیرنش اما حال نداره لب ساحل رو تمیز کنه. اگر بارون بیاد کف محوطه تا لب جدولها آب میگیره و عملا دسترسی به ساحل غیر ممکنه.
پول آب معدنی هم گرفتند
کاشی و سرامیک سرویس بهداشتی و آشپزخانه ، قدیمی و تا حدی کثیف می باشد .
برخورد کارکنان عالی و کیفیت غذای هتل بی‌نظیر بود
نقاط قوت:
اتاق رویال vip را پیشنهاد می کنم برای کسانی که علاقه به هتل های پنج ستاره دارن چون این اتاق مانند اتاق هتل پنج ستاره هست برخورد کار کنان بسیار عالی با رزرو اتاق معمولی توقع اتاق با کیفیت بالا نداشته باشید من اناق vip را پیشنهاد می کنم ضمن رعایت سکوت و این بسیار مهم بود برام سفر خوش????????
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
اتاق ها عالی بودند و بسیار تمیز
نقاط ضعف:
صبحانه ضعیف بود
ما در اتاق های بازسازی شده سکونت داشتیم. کیفیت اتاق بسیار خوب بود. برخورد کارکنان نیز بسیار خوب بود. محوطه فضای سبز هنچتل بسیار خوب است و ساحل تمیز و زیبایی دارد. متاسفانه تنوع صبحانه هتل ضعیف است.
ما برای 2 شب در سوئیت 4 نفره با 2 اتاق خواب و آشپزخانه بودیم. بافت هتل و اتاق ها قدیمیه و البته بزرگ و تمیزند. پنجره ها 2 جداره نیست و ویوی دریا ندارند اما ویوی به محوطه زیباست. کل هتل و بخصوص محوطه ی سرگرمی و دوچرخه سواری نیاز به بازسازی و سرمایه گذاری دارد. اگه با خانواده هستید و میخواهید ضمن دسترسی به مکانهای گردشگری رامسر، امکان پخت و پز و دسترسی به دریا و محوطه ی بازی و فضا برای پیاده روی داشته باشید، در مقایسه باقیمت سایر هتل آپارتمان ها ی رامسر که هیچ فضای بیرونی ندارند، انتخاب بهتر و جای دنج و آرامی ست البته اگه با قدیمی بودن و کمی بیرون شهر بودن هتل کنار بیایید.
تمام وسایل هتل برای ۵۰ سال پیش بود وان و توالت فرنگی شکسته بود فضای بیرونی هتل زیبا بود که زحمتش را ۵۰ سال پیش کشیده بودند
سلام هتل متعلق به بنیاد شهید است .از لحاظموقعیت مکانی بسیار عالی و بین جاده و دریا واقع شده است . اطاق ما به دلیل vip بودن خوب بود وتاز باز سازی شده بود . خوب هزینه اضافه هم دریافت کردند. محوطه بسیار بزرگ و کنار دریا بسیار عالی بود . برخلاف خیلی از مکات های اقامتی من از محوطه لذت بردم . ولی کادر بدلیل دولتی بودن مانند کارمندا ن ولی کمی بهتر . صبحانه متوسط و پایینتر . اگر قصد اقامت و لذت بردن از هوای دریایی دارین خیلی عالی است . با تشکر
عالییییییییییییییییییی
فقط ويلا ها ارزش اقامت داره اما در كل امكانات و سرويس ضعيف به نسبت مبلغ اما فضاي خود ويلا چون توستر خوب بود.اما بالكن تميز نبود.
کافی شاپ و رستوران فعال نبود
نقاط قوت:
در حد خودش خوب بود
نقاط ضعف:
مشکل خاصی وجود نداشت
تنها مشکل این بود که نزدیک به ۱ ساعت معطل شدیم
موقعیت هتل نسبت به دریا خوب بود و اینکه داخل اتاق ها خیلی شیک و تمیز بود ضمن اینکه صبحانه خوبی داشت
نقاط قوت:
خوب بود
نقاط ضعف:
مشکلی نبود
نقاط قوت:
محیط ارام وساکت
نقاط ضعف:
عدم ارائه اینترنت.با تماسی که با رسپشن داشتم در مورد عدم وجود کبریت،گفتند خودم باید برم از رسپشن بگیرم
نقاط قوت:
هتل خوبی بود راضی بودیم
نقاط ضعف:
سیستم سرمایشی اتاق خوب نبود اتاق خیلی گرم بود
نقاط قوت:
راضیم از هتل همیشه همین هتلو انتخاب میکنم به خاطر موقعیت مکانی
نقاط ضعف:
هیچ نکته منفی وجود نداشت
نقاط قوت:
محوطه بسیار زیبا
نقاط ضعف:
کولر ها برای فصل گرم توانایی خنک سازی اتاق را ندارند
نقاط قوت:
داشتن ساحل اختصاصی محیطی کاملا آرام پرسنل خوش اخلاق و مودب
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
فضای بزرگ و حیاط و محوطه زیبا با ساحل اختصاصی زیبا
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
ما دو شب میهمان این هتل بودیم،که هم برخورد کارکنان و هم موقعیت هتل بسیار خوب بود،هم از نظر نزدیکی به گردشگاه های رامسر و هم ساحل خود هتل
نقاط قوت:
نزدیک بودن به ساحل صد متر
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
ساحل اختصاصی و تمییز و نزدیک . صد متر برخورد خوب کلیه پرسنل و کارکنان کیفیت خوب غذا
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
محوطه بزرگ با امکانات متنوع و تمیز تهویه و تمیزی اتاقها عالی
نقاط ضعف:
رستوران در حد متوسط بود
نقاط قوت:
موقعیت مکانی وامکانات هتل
نقاط ضعف:
کیفیت غذا وخصوصا صبحانه ضعیف است
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
خدمات رستوران هتل خیلی ضعیف بود
نقاط قوت:
دارای محوطه‌ای زیبا ساحل اختصاصی پرسنل بسیار مودب و خوش برخورد
نقاط ضعف:
اگر توی هر اتاق سشوار هم بود خیلی عالی می شد
نقاط قوت:
محوطه بسیار قشنگ
نقاط ضعف:
نداشتن بعضی از لوازم و امکانات که در لیست ذکر شده بود
نقاط قوت:
محیط ارام تمیز و چشم انداز زیبا
نقاط ضعف:
غذای رستوران فاقد کیفیت بود تاسیسات گرمایشی و سرمایشی متناسب با نیاز مشتری فعال نبود بلکه تابع سیاست های سازمانی بود خرابه های ساختمان قدیمی مشرف به دریا بسیار ازاردهنده است در صورت ازمیان برداشته شدن خرابه ها هم چشم انداز دریا به مجموعه اضافه می شود و هم صدای امواج اب
نقاط قوت:
۱_ازنظروسعت،آرایش مکانها(دل باز بودن) ۲_تمیزی ساختمان و محوطه ۳_برخورد خوب پرسنل
نقاط ضعف:
۱_امکانات ضعیف داخل اطاق ۲_خراب بودن سشوار، عوض نکردن آن ۳_درست کارنکردن سیستم سرمایش ۴_دم کردن اطاق
نقاط قوت:
از محوطه و امکانات ورزشی خوبی برخوردار است .
نقاط ضعف:
وجود ساختمان های قدیمی و مخروبه منظره ساحل را زشت و دلگیر کرده است .
نقاط قوت:
محوطه زیبا ساحل اختصاصی دسترسی خوب به شهر آرامش در هتل برخورد خوب مدیریت وپرسنل و امکان طبخ در سوییتها و باربیکو باغ. موارد فوق سبب شده که بیش از ۱۷ سال است که مسافر این هتل هستم
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل آپارتمان کوثر رامسر

مهمانان هتل آپارتمان کوثر رامسر در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل آپارتمان کوثر رامسر از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل آپارتمان کوثر رامسر بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات هتل آپارتمان کوثر رامسر رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل آپارتمان کوثر رامسر را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.