هتل آپارتمان کوثر رامسر

رامسر، سه راهی سادات شهر
2.9
امتیاز کاربران
45
نظرات کاربران

معرفی هتل آپارتمان کوثر رامسر

هتل آپارتمان کوثر در شهرستان زیبا وسرسبز رامسر واقع شده است. این هتل آپارتمان در منطقه‌ای مشرف به جنگل و دریا قرار گرفته و دارای 107 باب اتاق با کلیه امکانات رفاهی آماده است تا سفری دلپذیر را به شهر زیبایی های خطه شمالی کشور به شما هدیه دهد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل آپارتمان کوثر رامسر

کوثر-سوئیت رویال یکخوابه چهار نفره(سوئیت دو نفره+دو سرویس اضافه)
سوئیت رویال یکخوابه چهار نفره(سوئیت دو نفره+دو سرویس اضافه)
اقامت 24
605,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 اسفند
سه شنبه
605,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
605,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
605,000
تومان
22 اسفند
جمعه
605,000
تومان
23 اسفند
شنبه
605,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
605,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
977,000
تومان
26 اسفند
سه شنبه
977,000
تومان
27 اسفند
چهارشنبه
977,000
تومان
28 اسفند
پنجشنبه
977,000
تومان
29 اسفند
جمعه
977,000
تومان
هتل یار
605,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 اسفند
سه شنبه
605,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
605,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
605,000
تومان
22 اسفند
جمعه
605,000
تومان
23 اسفند
شنبه
605,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
605,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
1,007,000
تومان
26 اسفند
سه شنبه
1,007,000
تومان
27 اسفند
چهارشنبه
1,007,000
تومان
28 اسفند
پنجشنبه
1,007,000
تومان
29 اسفند
جمعه
1,007,000
تومان
علاءالدین
617,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 اسفند
سه شنبه
617,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
617,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
617,000
تومان
22 اسفند
جمعه
617,000
تومان
23 اسفند
شنبه
617,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
617,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
956,000
تومان
26 اسفند
سه شنبه
956,000
تومان
27 اسفند
چهارشنبه
956,000
تومان
28 اسفند
پنجشنبه
956,000
تومان
29 اسفند
جمعه
956,000
تومان
کوثر-اتاق دو تخته
اتاق دو تخته
هتل یار
330,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 اسفند
سه شنبه
330,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
330,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
330,000
تومان
22 اسفند
جمعه
330,000
تومان
23 اسفند
شنبه
330,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
330,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
582,000
تومان
26 اسفند
سه شنبه
582,000
تومان
27 اسفند
چهارشنبه
582,000
تومان
28 اسفند
پنجشنبه
582,000
تومان
29 اسفند
جمعه
582,000
تومان
اقامت 24
330,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 اسفند
سه شنبه
330,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
330,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
330,000
تومان
22 اسفند
جمعه
330,000
تومان
23 اسفند
شنبه
330,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
330,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
552,000
تومان
26 اسفند
سه شنبه
552,000
تومان
27 اسفند
چهارشنبه
552,000
تومان
28 اسفند
پنجشنبه
552,000
تومان
29 اسفند
جمعه
552,000
تومان
علاءالدین
331,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 اسفند
سه شنبه
331,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
331,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
331,000
تومان
22 اسفند
جمعه
331,000
تومان
23 اسفند
شنبه
331,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
331,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
331,000
تومان
26 اسفند
سه شنبه
518,000
تومان
27 اسفند
چهارشنبه
518,000
تومان
28 اسفند
پنجشنبه
518,000
تومان
29 اسفند
جمعه
518,000
تومان
کوثر-خیمه ساحلی دو نفره دامون(یک کاناپه تختخواب شو دونفره)
خیمه ساحلی دو نفره دامون(یک کاناپه تختخواب شو دونفره)
هتل یار
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
22 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
23 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
24 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
25 اسفند
دوشنبه
692,000
تومان
26 اسفند
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
27 اسفند
چهارشنبه
692,000
تومان
28 اسفند
پنجشنبه
692,000
تومان
29 اسفند
جمعه
692,000
تومان
کوثر-اتاق دو تخته VIP جدید
اتاق دو تخته VIP جدید
هتل یار
480,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 اسفند
سه شنبه
480,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
480,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
480,000
تومان
22 اسفند
جمعه
480,000
تومان
23 اسفند
شنبه
480,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
480,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
26 اسفند
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
27 اسفند
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
28 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
29 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
ای‌گردش
483,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 اسفند
سه شنبه
483,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
483,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
483,000
تومان
22 اسفند
جمعه
483,000
تومان
23 اسفند
شنبه
483,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
483,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
785,000
تومان
26 اسفند
سه شنبه
785,000
تومان
27 اسفند
چهارشنبه
785,000
تومان
28 اسفند
پنجشنبه
785,000
تومان
29 اسفند
جمعه
785,000
تومان
علاءالدین
488,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 اسفند
سه شنبه
488,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
488,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
488,000
تومان
22 اسفند
جمعه
488,000
تومان
23 اسفند
شنبه
488,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
488,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
796,000
تومان
26 اسفند
سه شنبه
796,000
تومان
27 اسفند
چهارشنبه
796,000
تومان
28 اسفند
پنجشنبه
796,000
تومان
29 اسفند
جمعه
796,000
تومان
کوثر-سوئیت معمولی دو خوابه سه نفره
سوئیت معمولی دو خوابه سه نفره
هتل یار
388,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 اسفند
سه شنبه
388,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
388,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
388,000
تومان
22 اسفند
جمعه
388,000
تومان
23 اسفند
شنبه
388,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
388,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
26 اسفند
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
27 اسفند
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
28 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
29 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
ای‌گردش
388,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 اسفند
سه شنبه
388,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
388,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
388,000
تومان
22 اسفند
جمعه
388,000
تومان
23 اسفند
شنبه
388,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
388,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
620,000
تومان
26 اسفند
سه شنبه
620,000
تومان
27 اسفند
چهارشنبه
620,000
تومان
28 اسفند
پنجشنبه
620,000
تومان
29 اسفند
جمعه
620,000
تومان
کوثر-سوئیت دو خوابه چهار نفره VIP
سوئیت دو خوابه چهار نفره VIP
هتل یار
540,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 اسفند
سه شنبه
540,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
540,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
540,000
تومان
22 اسفند
جمعه
540,000
تومان
23 اسفند
شنبه
540,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
540,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
26 اسفند
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
27 اسفند
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
28 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
29 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
ای‌گردش
543,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 اسفند
سه شنبه
543,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
543,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
543,000
تومان
22 اسفند
جمعه
543,000
تومان
23 اسفند
شنبه
543,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
543,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
710,000
تومان
26 اسفند
سه شنبه
710,000
تومان
27 اسفند
چهارشنبه
710,000
تومان
28 اسفند
پنجشنبه
710,000
تومان
29 اسفند
جمعه
710,000
تومان
کوثر-سوئیت معمولی دو خوابه چهار نفره
سوئیت معمولی دو خوابه چهار نفره
اقامت 24
420,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 اسفند
سه شنبه
420,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
420,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
420,000
تومان
22 اسفند
جمعه
420,000
تومان
23 اسفند
شنبه
420,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
420,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
652,000
تومان
26 اسفند
سه شنبه
652,000
تومان
27 اسفند
چهارشنبه
652,000
تومان
28 اسفند
پنجشنبه
652,000
تومان
29 اسفند
جمعه
652,000
تومان
ای‌گردش
425,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 اسفند
سه شنبه
425,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
425,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
425,000
تومان
22 اسفند
جمعه
425,000
تومان
23 اسفند
شنبه
425,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
425,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
550,000
تومان
26 اسفند
سه شنبه
550,000
تومان
27 اسفند
چهارشنبه
550,000
تومان
28 اسفند
پنجشنبه
550,000
تومان
29 اسفند
جمعه
550,000
تومان
هتل یار
425,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 اسفند
سه شنبه
425,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
425,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
425,000
تومان
22 اسفند
جمعه
425,000
تومان
23 اسفند
شنبه
425,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
425,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
26 اسفند
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
27 اسفند
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
28 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
29 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
علاءالدین
427,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 اسفند
سه شنبه
427,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
427,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
427,000
تومان
22 اسفند
جمعه
427,000
تومان
23 اسفند
شنبه
427,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
427,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
621,000
تومان
26 اسفند
سه شنبه
621,000
تومان
27 اسفند
چهارشنبه
621,000
تومان
28 اسفند
پنجشنبه
621,000
تومان
29 اسفند
جمعه
621,000
تومان
کوثر-ویلای دو خوابه چهارنفره شوکا
ویلای دو خوابه چهارنفره شوکا
هتل یار
2,010,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 اسفند
سه شنبه
2,010,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
2,010,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
2,010,000
تومان
22 اسفند
جمعه
2,010,000
تومان
23 اسفند
شنبه
2,010,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
2,010,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
2,251,000
تومان
26 اسفند
سه شنبه
2,251,000
تومان
27 اسفند
چهارشنبه
2,251,000
تومان
28 اسفند
پنجشنبه
2,251,000
تومان
29 اسفند
جمعه
2,251,000
تومان
ای‌گردش
2,010,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 اسفند
سه شنبه
2,010,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
2,010,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
2,010,000
تومان
22 اسفند
جمعه
2,010,000
تومان
23 اسفند
شنبه
2,010,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
2,010,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
2,180,000
تومان
26 اسفند
سه شنبه
2,180,000
تومان
27 اسفند
چهارشنبه
2,180,000
تومان
28 اسفند
پنجشنبه
2,180,000
تومان
29 اسفند
جمعه
2,180,000
تومان
کوثر-ویلا دوخوابه پنج تخته روجا
ویلا دوخوابه پنج تخته روجا
ای‌گردش
1,450,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 اسفند
سه شنبه
1,450,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
1,450,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
1,450,000
تومان
22 اسفند
جمعه
1,450,000
تومان
23 اسفند
شنبه
1,450,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
1,450,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
1,550,000
تومان
26 اسفند
سه شنبه
1,550,000
تومان
27 اسفند
چهارشنبه
1,550,000
تومان
28 اسفند
پنجشنبه
1,550,000
تومان
29 اسفند
جمعه
1,550,000
تومان
هتل یار
1,450,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 اسفند
سه شنبه
1,450,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
1,450,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
1,450,000
تومان
22 اسفند
جمعه
1,450,000
تومان
23 اسفند
شنبه
1,450,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
1,450,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
1,623,000
تومان
26 اسفند
سه شنبه
1,623,000
تومان
27 اسفند
چهارشنبه
1,623,000
تومان
28 اسفند
پنجشنبه
1,623,000
تومان
29 اسفند
جمعه
1,623,000
تومان
کوثر-ویلای دوخوابه شش نفره ماهتو
ویلای دوخوابه شش نفره ماهتو
ای‌گردش
1,665,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 اسفند
سه شنبه
1,665,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
1,665,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
1,665,000
تومان
22 اسفند
جمعه
1,665,000
تومان
23 اسفند
شنبه
1,665,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
1,665,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
1,790,000
تومان
26 اسفند
سه شنبه
1,790,000
تومان
27 اسفند
چهارشنبه
1,790,000
تومان
28 اسفند
پنجشنبه
1,790,000
تومان
29 اسفند
جمعه
1,790,000
تومان
هتل یار
1,665,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 اسفند
سه شنبه
1,665,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
1,665,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
1,665,000
تومان
22 اسفند
جمعه
1,665,000
تومان
23 اسفند
شنبه
1,665,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
1,665,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
1,854,000
تومان
26 اسفند
سه شنبه
1,854,000
تومان
27 اسفند
چهارشنبه
1,854,000
تومان
28 اسفند
پنجشنبه
1,854,000
تومان
29 اسفند
جمعه
1,854,000
تومان
کوثر-ویلای سه خوابه هفت تخته ترمه
ویلای سه خوابه هفت تخته ترمه
هتل یار
2,540,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 اسفند
سه شنبه
2,540,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
2,540,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
2,540,000
تومان
22 اسفند
جمعه
2,540,000
تومان
23 اسفند
شنبه
2,540,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
2,540,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
2,809,000
تومان
26 اسفند
سه شنبه
2,809,000
تومان
27 اسفند
چهارشنبه
2,809,000
تومان
28 اسفند
پنجشنبه
2,809,000
تومان
29 اسفند
جمعه
2,809,000
تومان
ای‌گردش
2,540,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 اسفند
سه شنبه
2,540,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
2,540,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
2,540,000
تومان
22 اسفند
جمعه
2,540,000
تومان
23 اسفند
شنبه
2,540,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
2,540,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
2,740,000
تومان
26 اسفند
سه شنبه
2,740,000
تومان
27 اسفند
چهارشنبه
2,740,000
تومان
28 اسفند
پنجشنبه
2,740,000
تومان
29 اسفند
جمعه
2,740,000
تومان

امکانات اتاق های هتل آپارتمان کوثر رامسر

آسانسور
پينگ پنگ
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
جكوزی
امكانات برای معلولين
خدمات باربري
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
كتابخانه
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
مسیر دوچرخه سواری
اتاق جلسات
ورزش های ابی
اینترنت بی سیم
آتلیه
پارک بازی كودكان
كنار دريا
گیم نت
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
پارک کودک
فضائی برای پياده روی
زمین ورزشی
لباسشویی
تلويزيون LCD در لابی
تبديل ارز
رستوران بام
آشپزخانه
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
کپسول آتش‌نشانی در لابی
قايق سواری
فكس
نفریحات دریایی
فضای باغ در هتل
امكانات برای معلولين
مسير دوچرخه سواری
ساحل اختصاصی
زمين اسكيت
اسكی
شارژ وسایل الکترونیکی در لابی
مرکز تجاری
آنتن مرکزی
خدمات راهنمای تور
رخت آویز
دستگاه های ورزشی پارکی
زمین های ورزشی
تلویزیون ، ویدئو مرکزی
پیست دوچرخه سواری
فضای پیاده روی
گالری صنایع دستی
پیست اسکیت
پیست اسب سواری
كافي شاپ 24 ساعته
پينگ پنگ
شارژ وسایل الکترونیکی در لابی
مبل
Business Center
اب نما
صندوق امانات
لابی
رستوران
امكان شارژ وسايل الكترونيكی در لابی
تلويزيون LCD در لابی
مسلط به زبان عربی
تلويزيون در لابی
ميز
پارک بازی كودكان
خشکشویی
فكس
خدمات اینترنتی
كافی شاپ
فروشگاه و غرفه
باغچه
فضای سبز
نمای کوه
فضای بيرون هتل برای نشستن
تلفن در لابی
روم سرويس
نمازخانه
سالن اجتماعات
اعلام حریق
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
ماهواره
جعبه کمک های اولیه
آلاچیق
ماساژ
اتاق چمدان
کافی‌شاپ
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
خدمات تور
گشت غیررایگان
روزنامه
فضای سبز
صندوق امانات
ساحل اختصاصی
پاركينگ
دستگاه واکس کفش
فتوکپی
تلویزیون LED در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
کپسول آتش نشانی
اينترنت در لابی
یخچال
مسلط به زبان انگليسی
آژانس مسافرتی
اينترنت در اتاق
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
تلویزیون
سالن ورزشی
تلفن
کافی نت
اینترنت در قسمت لابی
خدمات برای معلولین
فضای بازی کودکان رایگان
امکانات تفریحی ابی غیررایگان
زمین تنیس رایگان
سرویس بهداشتی
سرویس بهداشتی معلولان
فوتبال دستی
آرایشگاه
زمین فوتبال رایگان
قایق‌سواری غیررایگان
زمین والیبال رایگان
مینی بار رایگان
قایق سواری
مینی بار
وسایل بدنسازی
كافی شاپ
فروشگاه
خشکشویی
پارکینگ روباز
امکانات بازی کودکان
رمپ
اینترنت رایگان و محدود در لابی
پله اضطراری
رستوران ایرانی
ویلچر
خدمات باربری
خدمات بیدارباش
اتاق بازی
اطفای حریق
فروشگاه و غرفه
پارکینگ سرپوشیده
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
سالن ورزش
هتل کوثر رامسر هتلی زیبا مشرف به دریا و جنگل می باشد.

آدرس هتل آپارتمان کوثر رامسر روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل آپارتمان کوثر رامسر

(45 نظر)
نقاط قوت:
ساحل ارام محوطه زیبا اتاق دنج
نقاط ضعف:
ساحل ارام محوطه زیبا اتاق دنج
من در روزهایی در این هتل اقامت داشتم که حال روحی مناسبی نداشتن و تنها سفر کردم در روزهایی کرونایی که ممنوعییت تردد بود سه روز در هتل بودم به عیر از ی دو ساعت از هتل خارج نشدم محوطه و ساحل ارام این هتل و سکوت این روزها کلی به آرامش من کمک کرد و واقعا موقع برگشت کلی سرحال بودم
نقاط قوت:
تمیزی ، خوشرویی کارکنان ، فضای سبز و محوطه عالی
نقاط ضعف:
تمیزی ، خوشرویی کارکنان ، فضای سبز و محوطه عالی
من و همسرم دو شب اینجا اقامت داشتیم. همه چی خوب بود ، رفتار پرسنل و کارکنان خیلی خوب بود ، بسیار تمیز بود . صبحانه هتل اصلااااااا مناسب و در حد و اندازه ی این هتل نبود ، بسیار بسیار صبحانه معمولی و ضعیف. فضای سبز و ساحل اختصاصی هتل خیلی خوووب بود. در کل نسبت به قیمتش خوب بود.
سلام هتل متعلق به بنیاد شهید است .از لحاظموقعیت مکانی بسیار عالی و بین جاده و دریا واقع شده است . اطاق ما به دلیل vip بودن خوب بود وتاز باز سازی شده بود . خوب هزینه اضافه هم دریافت کردند. محوطه بسیار بزرگ و کنار دریا بسیار عالی بود . برخلاف خیلی از مکات های اقامتی من از محوطه لذت بردم . ولی کادر بدلیل دولتی بودن مانند کارمندا ن ولی کمی بهتر . صبحانه متوسط و پایینتر . اگر قصد اقامت و لذت بردن از هوای دریایی دارین خیلی عالی است . با تشکر
عالییییییییییییییییییی
فقط ويلا ها ارزش اقامت داره اما در كل امكانات و سرويس ضعيف به نسبت مبلغ اما فضاي خود ويلا چون توستر خوب بود.اما بالكن تميز نبود.
کافی شاپ و رستوران فعال نبود
وضعیت داخلی اتاقها اصلا خوب نیست. قدیمی و کهنه و ..... فضای بیرونی و محوطه ساحلی هتل عالی است.
این هتل نیاز به بازسازی کامل دارد
نقاط قوت:
معمولی بود از نظر فضای هتل خیلی خوب بود
نقاط ضعف:
معمولی
از نظر دسترسی به دریا ومحوطه بازی خوب است ،کیفیت صبحانه پایین است .
نقاط قوت:
در حد خودش خوب بود
نقاط ضعف:
مشکل خاصی وجود نداشت
تنها مشکل این بود که نزدیک به ۱ ساعت معطل شدیم
موقعیت هتل نسبت به دریا خوب بود و اینکه داخل اتاق ها خیلی شیک و تمیز بود ضمن اینکه صبحانه خوبی داشت
نقاط قوت:
خوب بود
نقاط ضعف:
مشکلی نبود
بدترین اقامتگاه ممکن
من سال 96 دو بار توی این هتل اقامت داشتم فروردین و خرداد. خیلی راضی بودیم از فضا و محوطه. از ساحل اختصاصی. آرام و دنج بودن هتل. الان هم برای شهریور رزرو کردم امیدوارم مثل همیشه خوش بگذره بهمون
هتل خوبیه، محوطه خوبی داره ، دسترسی به دریا عالیه ، مجموعا خوبه .
نقاط قوت:
محیط ارام وساکت
نقاط ضعف:
عدم ارائه اینترنت.با تماسی که با رسپشن داشتم در مورد عدم وجود کبریت،گفتند خودم باید برم از رسپشن بگیرم
نقاط قوت:
هتل خوبی بود راضی بودیم
نقاط ضعف:
سیستم سرمایشی اتاق خوب نبود اتاق خیلی گرم بود
صبحانه بسیار ضعیف تر از مجتمع بین راهی، تمیزی سوئیت ها عالی نیست اما اتاقهای بازسازی شده تمیزن، هتل آب بطری رو میفروشه!!! در حالیکه خودش آب مناسب آشامیدن نداره! محوطه هتل بزرگ و قشنگ و امنه برای بچه ها، لب دریا میز و صندلی هست برای نشستن. فقط نمیدونم چرا هتل ساحل رو پاکسازی نمیکنه. پارک بازی برای بچه ها داره و منقل برای کباب.
نقاط قوت:
راضیم از هتل همیشه همین هتلو انتخاب میکنم به خاطر موقعیت مکانی
نقاط ضعف:
هیچ نکته منفی وجود نداشت
نقاط قوت:
محوطه بسیار زیبا
نقاط ضعف:
کولر ها برای فصل گرم توانایی خنک سازی اتاق را ندارند
محیط با صفایی دارد، مکان و طراحی رستوران خوب نیست.
کارکنان بعضا خوب وگاهی بی حوصله نظافت و تمیزی بسیار خوب سیستم سرویس ها قدیمی ، در مجموع هتل مناسبی است.
ما دو شب میهمان این هتل بودیم،که هم برخورد کارکنان و هم موقعیت هتل بسیار خوب بود،هم از نظر نزدیکی به گردشگاه های رامسر و هم ساحل خود هتل
هتل از نظر موقعیت و فضای سبز عالی بود ، کارکنان خوشرو و مودب بودن، فضای بازی کودکان هم مناسب بود در مورد نظافت هم مقداری ضعیف بود و داخل سوییت بوی نا مطبوعی میومد و صبحانه هم بسیار ضعیف بود در کل اگه برایتان استفاده از دریا و فضای سبز و گرفتن عکسهای زیبا مهمه انتخابه خوبیه
از نظر من هتل خوب و تمیزی بود محوطه بسیار قشنگی داشت. البته اتاق رویال داشتیم که شیک و تمیز بود.فقط صبحانه هتل بسیار معمولی بود .
وضعیت ساختمان و اتاقها ضعیف، نظافت ضعیف، برخورد کارکنان پذیرش ضعیف تا متوسط، برخورد و همکاری کارکنان خدماتی خوب
بهتراست سريعترنسبت به بازسازي اتاقهاي هتل اقدام گردد
اتاق ما جزو معدود اتاق های بازسازی شده و خیلی خوب بود. از آن جا که هتل محوطه و ساحل و فضای زیبایی دارد بازسازی هرچه سریعتر اتاق ها و افزایش کیفیت صبحانه می تواند این هتل را با توجه به موقعیت مکانی ایده آل آن تبدیل به یکی از بهترین های منطقه کند .
نقاط قوت:
محوطه بزرگ با امکانات متنوع و تمیز تهویه و تمیزی اتاقها عالی
نقاط ضعف:
رستوران در حد متوسط بود
هتل نسبتا تمیز و دارای اتاق های بسیار بزرگ می باشد... کیفیت صبحانه ضعیف بود... توصیه می شود صبحانه با این کیفیت از هتل حذف شود... صبحانه محدود...
نقاط قوت:
موقعیت مکانی وامکانات هتل
نقاط ضعف:
کیفیت غذا وخصوصا صبحانه ضعیف است
دارای محیط و ساحلی دلپذیر و ساختمانی بزرگ اما کمی قدیمی. در کل راضی کننده
ساختمان هتل خیلی قدیمی بود، اتاقها نیاز مبرم به بازسازی دارند، امکانات داخلی هتل کم و‌ بسیار قدیمی است، درب یخچال بسیار صدا میداد، ویو اتاقها نه دید دریا داشت و نه دید کوه!!! در حالیکه فضای بیرون هتل بسیار زیبا بود، درختکاری های بسیار جالبی داشت، ساحل اختصاصیه هتل هم وضعیت نسبتا خوبی داشت. برخورد کارکنان هتل متوسط بود. صبحانه خیلی متنوع نبود و در حد کاملا متوسط بود. فضای رستوران برای صبحانه خیلی جالب نبود. کلا ساختمان هتل طوری بود که گویا قبلا اصلا کاربری برای هتل نداشته و باید دید تاریخچه آن به چه صورت بوده!!!! اینترنت وای فای فقط ۲۰ دقیقه در روز رایگان بود و بیشتر از آن شارژ اضافی دریافت میشد!!!
تنها قسمت عالی هتل فضای باز بسیار قشنگ بود. معلوم بود زمانی برای خودش هتلی بوده. ولی الان با یه بزک ساده سعی کرده اند قشنگ شود. سوییت ما ملحفه ها و روبالشیها کثیف بودند. دریغ از یک شامپو یا مسواک یا صابون در حمام. سینک آشپزخانه زنگ زده و کنار دیوارها معلوم بود مدتها با مواد زمین شور یا سینک شور تمیز نشده بود. ترموستات داخل اتاق کار نمی کرد یعنی فن کویل یا دایم روشن بود یا خاموش. پنجره ها قدیم تک جداره و کامل بسته نمیشد و صدای ماشینهای جاده بسیار آزار دهده بود. جالبیش اینه که هتل پر بود و جای خالی نداشت. یعنی مردم ما از روی اجبار و به خاطر حجم بالای مسافر مجبورند در این هتل ها بمانند.
نقاط قوت:
محوطه بسیار قشنگ
نقاط ضعف:
نداشتن بعضی از لوازم و امکانات که در لیست ذکر شده بود
نقاط قوت:
دارای محوطه‌ای زیبا ساحل اختصاصی پرسنل بسیار مودب و خوش برخورد
نقاط ضعف:
اگر توی هر اتاق سشوار هم بود خیلی عالی می شد
زمانی که رسیدیم حدود یک ساعت معطل شدیم تا اتاق را دادند.. در اتاق بوی ماهی میآمد....اتاق آماده نبود بعد خودمان متوجه شدیم در یخچال ماهی منجمد شده هست....هتل مسواک و خمیر دندان را حذف کرده است....بعد از تصفیه حساب برگه تصفیه حساب را تحویل ندادند.
محوطه بیرونی هتل خوب و زیبا است .لیکن محوطه ساحل کنار دریا اصلا وضعیت خوبی ندارد و نیازمند توجه و کار بیشتر است. برخورد پرسنل در مجموع رضایت بخش می باشد.
ارتباط و رفتار کارکنان هتل عالی بود ولی حیف که ساختمان کهنه و فرسوده شده و رسیدگی نمیشود ملحفه و حوله ها تمیز بود ولی به صورت کلی اتاق و سرویس ها خیلی تمیز نبود
نقاط قوت:
محیط ارام تمیز و چشم انداز زیبا
نقاط ضعف:
غذای رستوران فاقد کیفیت بود تاسیسات گرمایشی و سرمایشی متناسب با نیاز مشتری فعال نبود بلکه تابع سیاست های سازمانی بود خرابه های ساختمان قدیمی مشرف به دریا بسیار ازاردهنده است در صورت ازمیان برداشته شدن خرابه ها هم چشم انداز دریا به مجموعه اضافه می شود و هم صدای امواج اب
نقاط قوت:
۱_ازنظروسعت،آرایش مکانها(دل باز بودن) ۲_تمیزی ساختمان و محوطه ۳_برخورد خوب پرسنل
نقاط ضعف:
۱_امکانات ضعیف داخل اطاق ۲_خراب بودن سشوار، عوض نکردن آن ۳_درست کارنکردن سیستم سرمایش ۴_دم کردن اطاق
نقاط قوت:
از محوطه و امکانات ورزشی خوبی برخوردار است .
نقاط ضعف:
وجود ساختمان های قدیمی و مخروبه منظره ساحل را زشت و دلگیر کرده است .
نقاط قوت:
فضای ارام و تمیز ، نزدیکی به ساحل دریا ، نزدیکی به ساحل مجاز برای شنا
نقاط ضعف:
قیمت کمی بالا ، امکانات رفاهی در حد معمولی است و موارد خاصی ندارد ، اما با این وجود در حد تامین آرامش و آسایش حین سفر کافی است.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل آپارتمان کوثر رامسر

مهمانان هتل آپارتمان کوثر رامسر در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل آپارتمان کوثر رامسر از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل آپارتمان کوثر رامسر بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل آپارتمان کوثر رامسر رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل آپارتمان کوثر رامسر را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.