هتل آپارتمان کوثر رامسر

رامسر، سه راهی سادات شهر
2.9
امتیاز کاربران
54
نظرات کاربران

معرفی هتل آپارتمان کوثر رامسر

هتل آپارتمان کوثر در شهرستان زیبا وسرسبز رامسر واقع شده است. این هتل آپارتمان در منطقه‌ای مشرف به جنگل و دریا قرار گرفته و دارای 107 باب اتاق با کلیه امکانات رفاهی آماده است تا سفری دلپذیر را به شهر زیبایی های خطه شمالی کشور به شما هدیه دهد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل آپارتمان کوثر رامسر

ظرفیت 2 نفر

دو تخته
ای‌گردش
430,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
430,000
تومان
9 بهمن
شنبه
430,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
430,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
430,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
430,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
430,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
430,000
تومان
15 بهمن
جمعه
430,000
تومان
16 بهمن
شنبه
430,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
430,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
430,000
تومان
اتاق دو تخته
اقامت 24
432,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
432,000
تومان
9 بهمن
شنبه
432,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
432,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
432,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
432,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 بهمن
شنبه
432,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
432,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
432,000
تومان
سوئیت دو نفره
علاءالدین
432,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
432,000
تومان
9 بهمن
شنبه
432,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
432,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
432,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
432,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
432,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
432,000
تومان
15 بهمن
جمعه
432,000
تومان
16 بهمن
شنبه
432,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
432,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
432,000
تومان
دو تخته دابل
اسنپ تریپ
432,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
432,000
تومان
9 بهمن
شنبه
432,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
432,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
432,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
432,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
434,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
434,000
تومان
15 بهمن
جمعه
434,000
تومان
16 بهمن
شنبه
434,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
434,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
434,000
تومان
اتاق دو تخته
هتل یار
432,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
432,000
تومان
9 بهمن
شنبه
432,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
432,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
432,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
432,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
432,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
432,000
تومان
15 بهمن
جمعه
432,000
تومان
16 بهمن
شنبه
432,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
432,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
432,000
تومان
خیمه دامون
ای‌گردش
490,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
490,000
تومان
9 بهمن
شنبه
490,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
490,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
490,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
490,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
490,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
490,000
تومان
15 بهمن
جمعه
490,000
تومان
16 بهمن
شنبه
490,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
490,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
490,000
تومان
دو تخته ویژه
ای‌گردش
627,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
627,000
تومان
9 بهمن
شنبه
627,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
627,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
627,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
627,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
627,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
627,000
تومان
15 بهمن
جمعه
627,000
تومان
16 بهمن
شنبه
627,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
627,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
627,000
تومان
دو تخته تویین VIP
اسنپ تریپ
749,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
749,000
تومان
9 بهمن
شنبه
749,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
749,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
749,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
749,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
749,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
749,000
تومان
15 بهمن
جمعه
749,000
تومان
16 بهمن
شنبه
749,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
749,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
749,000
تومان
دو تخته دابل VIP
اسنپ تریپ
749,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
749,000
تومان
9 بهمن
شنبه
749,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
749,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
749,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
749,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
749,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
749,000
تومان
15 بهمن
جمعه
749,000
تومان
16 بهمن
شنبه
749,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
749,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
749,000
تومان
اتاق دوتخته - VIPتوئین
هتل یار
749,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
749,000
تومان
9 بهمن
شنبه
749,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
749,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
749,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
749,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
749,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
749,000
تومان
15 بهمن
جمعه
749,000
تومان
16 بهمن
شنبه
749,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
749,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
749,000
تومان
اتاق دوتخته - VIPدبل
هتل یار
749,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
749,000
تومان
9 بهمن
شنبه
749,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
749,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
749,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
749,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
749,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
749,000
تومان
15 بهمن
جمعه
749,000
تومان
16 بهمن
شنبه
749,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
749,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
749,000
تومان
سوئیت VIP دو نفره
علاءالدین
749,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
749,000
تومان
9 بهمن
شنبه
749,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
749,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
749,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
749,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
749,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
749,000
تومان
15 بهمن
جمعه
749,000
تومان
16 بهمن
شنبه
749,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
749,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
749,000
تومان
ظرفیت 4 نفر

سوئیت دو خوابه چهار تخته باز سازی نشده
اسنپ تریپ
545,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
545,000
تومان
9 بهمن
شنبه
545,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
545,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
545,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
545,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
545,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
545,000
تومان
15 بهمن
جمعه
545,000
تومان
16 بهمن
شنبه
545,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
545,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
545,000
تومان
سوئیت چهار تخته
ای‌گردش
545,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
545,000
تومان
9 بهمن
شنبه
545,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
545,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
545,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
545,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
545,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
545,000
تومان
15 بهمن
جمعه
545,000
تومان
16 بهمن
شنبه
545,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
545,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
545,000
تومان
سوئیت آپارتمان - دبل+توئین
هتل یار
547,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
547,000
تومان
9 بهمن
شنبه
547,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
547,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
547,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
547,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
547,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
547,000
تومان
15 بهمن
جمعه
547,000
تومان
16 بهمن
شنبه
547,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
547,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
547,000
تومان
سوئیت آپارتمان - 4 تخت سینگل
هتل یار
547,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
547,000
تومان
9 بهمن
شنبه
547,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
547,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
547,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
547,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
547,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
547,000
تومان
15 بهمن
جمعه
547,000
تومان
16 بهمن
شنبه
547,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
547,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
547,000
تومان
سوئیت چهار نفره
علاءالدین
547,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
547,000
تومان
9 بهمن
شنبه
547,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
547,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
547,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
547,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
547,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
547,000
تومان
15 بهمن
جمعه
547,000
تومان
16 بهمن
شنبه
547,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
547,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
547,000
تومان
سوئیت معمولی دو خوابه چهار نفره
اقامت 24
547,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
547,000
تومان
9 بهمن
شنبه
547,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
547,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
547,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
547,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
547,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
547,000
تومان
15 بهمن
جمعه
547,000
تومان
16 بهمن
شنبه
547,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
547,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
547,000
تومان
سوئیت رویال چهار نفره
ای‌گردش
788,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
788,000
تومان
9 بهمن
شنبه
788,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
788,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
788,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
788,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
788,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
788,000
تومان
15 بهمن
جمعه
788,000
تومان
16 بهمن
شنبه
788,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
788,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
788,000
تومان
سوئیت یک خوابه چهار نفره رویال
اسنپ تریپ
906,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
906,000
تومان
9 بهمن
شنبه
906,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
906,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
906,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
906,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
906,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
906,000
تومان
15 بهمن
جمعه
906,000
تومان
16 بهمن
شنبه
906,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
906,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
906,000
تومان
سوئیت رویال یکخوابه چهار نفره(سوئیت دو نفره+دو سرویس اضافه)
اقامت 24
906,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
906,000
تومان
9 بهمن
شنبه
906,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
906,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
906,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
906,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
906,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
906,000
تومان
15 بهمن
جمعه
906,000
تومان
16 بهمن
شنبه
906,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
906,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
906,000
تومان
سوییت رویال
هتل یار
906,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
906,000
تومان
9 بهمن
شنبه
906,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
906,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
906,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
906,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
906,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
906,000
تومان
15 بهمن
جمعه
906,000
تومان
16 بهمن
شنبه
906,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
906,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
906,000
تومان
سوئیت رویال چهار تخته
علاءالدین
906,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
906,000
تومان
9 بهمن
شنبه
906,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
906,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
906,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
906,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
906,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
906,000
تومان
15 بهمن
جمعه
906,000
تومان
16 بهمن
شنبه
906,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
906,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
906,000
تومان
ویلا دو خوابه شوکا
علاءالدین
2,257,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
2,257,000
تومان
9 بهمن
شنبه
2,257,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
2,257,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
2,257,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
2,257,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
2,257,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
2,257,000
تومان
15 بهمن
جمعه
2,257,000
تومان
16 بهمن
شنبه
2,257,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
2,257,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
2,257,000
تومان
ویلای شوکا - سمت کوه
هتل یار
2,257,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
2,257,000
تومان
9 بهمن
شنبه
2,257,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
2,257,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
2,257,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
2,257,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
2,257,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
2,257,000
تومان
15 بهمن
جمعه
2,257,000
تومان
16 بهمن
شنبه
2,257,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
2,257,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
2,257,000
تومان
ویلای شوکا
ای‌گردش
2,267,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
2,267,000
تومان
9 بهمن
شنبه
2,267,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
2,267,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
2,267,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
2,267,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
2,267,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
2,267,000
تومان
15 بهمن
جمعه
2,267,000
تومان
16 بهمن
شنبه
2,267,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
2,267,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
2,267,000
تومان
ظرفیت 5 نفر

ویلا دو خوابه روجا
علاءالدین
1,634,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
1,634,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,634,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,634,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,634,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,634,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,634,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,634,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,634,000
تومان
16 بهمن
شنبه
1,634,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
1,634,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
1,634,000
تومان
ویلای روجا
هتل یار
1,634,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
1,634,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,634,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,634,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,634,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,634,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,634,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,634,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,634,000
تومان
16 بهمن
شنبه
1,634,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
1,634,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
1,634,000
تومان
ویلای روجا رو به دریا
ای‌گردش
1,644,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
1,644,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,644,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,644,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,644,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,644,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,644,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,644,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,644,000
تومان
16 بهمن
شنبه
1,644,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
1,644,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
1,644,000
تومان
ظرفیت 6 نفر

ویلا دو خوابه ماهتو
علاءالدین
1,880,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
1,880,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,880,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,880,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,880,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,880,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,880,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,880,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,880,000
تومان
16 بهمن
شنبه
1,880,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
1,880,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
1,880,000
تومان
ویلای ماهتو
ای‌گردش
2,100,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
2,100,000
تومان
9 بهمن
شنبه
2,100,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
2,100,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
2,100,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
2,100,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
2,100,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
2,100,000
تومان
15 بهمن
جمعه
2,100,000
تومان
16 بهمن
شنبه
2,100,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
2,100,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
2,100,000
تومان
ظرفیت 7 نفر

ویلا سه خوابه ترمه
علاءالدین
2,859,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
2,859,000
تومان
9 بهمن
شنبه
2,859,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
2,859,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
2,859,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
2,859,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
2,859,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
2,859,000
تومان
15 بهمن
جمعه
2,859,000
تومان
16 بهمن
شنبه
2,859,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
2,859,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
2,859,000
تومان
ویلای ترمه
هتل یار
2,859,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
2,859,000
تومان
9 بهمن
شنبه
2,859,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
2,859,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
2,859,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
2,859,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
2,859,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
2,859,000
تومان
15 بهمن
جمعه
2,859,000
تومان
16 بهمن
شنبه
2,859,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
2,859,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
2,859,000
تومان
ویلای ترمه
ای‌گردش
2,869,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
2,869,000
تومان
9 بهمن
شنبه
2,869,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
2,869,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
2,869,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
2,869,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
2,869,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
2,869,000
تومان
15 بهمن
جمعه
2,869,000
تومان
16 بهمن
شنبه
2,869,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
2,869,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
2,869,000
تومان
ظرفیت 3 نفر

امکانات اتاق های هتل آپارتمان کوثر رامسر

آسانسور
سالن بيليارد
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
جكوزی
امكانات برای معلولين
خدمات باربري
خدمات پزشكي
پينگ پنگ
پارک بازی كودكان
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
مسیر دوچرخه سواری
اتاق جلسات
ورزش های ابی
كتابخانه
فضائی برای پياده روی
کپسول آتش‌نشانی در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
گیم نت
مینی بار با هزینه
پارک کودک
زمین ورزشی
لباسشویی
تلويزيون LCD در لابی
تبديل ارز
رستوران بام
آشپزخانه
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
اینترنت بی سیم
كنار دريا
روم سرويس
نفریحات دریایی
فضای باغ در هتل
امكانات برای معلولين
مسير دوچرخه سواری
ساحل اختصاصی
زمين اسكيت
اسكی
شارژ وسایل الکترونیکی در لابی
مرکز تجاری
آنتن مرکزی
خدمات راهنمای تور
رخت آویز
دستگاه های ورزشی پارکی
زمین های ورزشی
تلویزیون ، ویدئو مرکزی
پیست دوچرخه سواری
فضای پیاده روی
گالری صنایع دستی
پیست اسکیت
پیست اسب سواری
كافي شاپ 24 ساعته
پينگ پنگ
قايق سواری
مبل
شارژ وسایل الکترونیکی در لابی
Business Center
اب نما
صندوق امانات
لابی
امكان شارژ وسايل الكترونيكی در لابی
تلويزيون LCD در لابی
مسلط به زبان عربی
تلويزيون در لابی
ميز
پارک بازی كودكان
خشکشویی
فكس
خدمات اینترنتی
كافی شاپ
فروشگاه و غرفه
باغچه
فضای سبز
نمای کوه
فضای بيرون هتل برای نشستن
فكس
اينترنت در لابی
نمازخانه
ماهواره
اعلام حریق
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
سالن اجتماعات
صندوق امانات
جعبه کمک های اولیه
آلاچیق
ماساژ
اتاق چمدان
کافی‌شاپ
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
خدمات تور
گشت غیررایگان
روزنامه
یخچال
سالن ورزشی
کپسول آتش نشانی
دستگاه واکس کفش
فتوکپی
تلویزیون LED در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
پاركينگ
تلویزیون
مسلط به زبان انگليسی
آژانس مسافرتی
اينترنت در اتاق
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
فضای سبز
ساحل اختصاصی
كافی شاپ
سرویس بهداشتی معلولان
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
خدمات برای معلولین
فضای بازی کودکان رایگان
امکانات تفریحی ابی غیررایگان
زمین تنیس رایگان
سرویس بهداشتی
کافی نت
خشکشویی
فوتبال دستی
زمین فوتبال رایگان
قایق‌سواری غیررایگان
زمین والیبال رایگان
مینی بار رایگان
قایق سواری
مینی بار
وسایل بدنسازی
آرایشگاه
فروشگاه و غرفه
تلفن
اتاق بازی
پارکینگ روباز
رمپ
اینترنت رایگان و محدود در لابی
پله اضطراری
رستوران ایرانی
ویلچر
خدمات باربری
خدمات بیدارباش
امکانات بازی کودکان
سالن ورزش
اطفای حریق
پارکینگ سرپوشیده
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید