هتل آپارتمان کوثر رامسر

رامسر، سه راهی سادات شهر
2.9
امتیاز کاربران
61
نظرات کاربران

معرفی هتل آپارتمان کوثر رامسر

هتل آپارتمان کوثر در شهرستان زیبا وسرسبز رامسر واقع شده است. این هتل آپارتمان در منطقه‌ای مشرف به جنگل و دریا قرار گرفته و دارای 107 باب اتاق با کلیه امکانات رفاهی آماده است تا سفری دلپذیر را به شهر زیبایی های خطه شمالی کشور به شما هدیه دهد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل آپارتمان کوثر رامسر

ظرفیت 2 نفر

دو تخته
ای‌گردش
750,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
750,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
750,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
750,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
750,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
750,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
750,000
تومان
28 مرداد
جمعه
750,000
تومان
29 مرداد
شنبه
750,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
750,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
750,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
750,000
تومان
اتاق دو تخته
هتل یار
754,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
754,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
754,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
754,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
754,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
754,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
754,000
تومان
28 مرداد
جمعه
754,000
تومان
29 مرداد
شنبه
754,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
754,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
754,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
754,000
تومان
اتاق دوتخته - VIPدبل
هتل یار
1,154,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
1,154,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,154,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,154,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,154,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,154,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,154,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,154,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,154,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,154,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,154,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,154,000
تومان
اتاق دوتخته - VIPتوئین
هتل یار
1,154,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
1,154,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,154,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,154,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,154,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,154,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,154,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,154,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,154,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,154,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,154,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,154,000
تومان
دو تخته ویژه
ای‌گردش
1,154,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
1,154,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,154,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,154,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,154,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,154,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,154,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,154,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,154,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,154,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,154,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,154,000
تومان
اتاق دو تخته ویژه
اقامت 24
1,420,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
1,420,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,420,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,420,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,420,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,420,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,420,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,420,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,420,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,420,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,420,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
دو تخته دابل بازسازی شده
اسنپ تریپ
1,440,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
1,440,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,440,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,440,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,440,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,440,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,440,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,440,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,440,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,440,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,440,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,440,000
تومان
اتاق دو تخته
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
23 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
24 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
25 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
26 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
27 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
28 مرداد
جمعه
744,000
تومان
29 مرداد
شنبه
744,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
744,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
744,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
دو تخته تویین VIP
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
23 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
24 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
25 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
26 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
27 مرداد
پنجشنبه
1,174,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,174,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,174,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,174,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,174,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,174,000
تومان
دو تخته دابل VIP
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
23 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
24 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
25 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
26 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
27 مرداد
پنجشنبه
1,174,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,174,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,174,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,174,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,174,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,174,000
تومان
دو تخته دابل
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
23 مرداد
یکشنبه
754,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
25 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
26 مرداد
چهارشنبه
754,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
754,000
تومان
28 مرداد
جمعه
754,000
تومان
29 مرداد
شنبه
754,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
754,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
754,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
754,000
تومان
سوئیت دو نفره VIP
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
23 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
24 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
25 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
26 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
27 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
28 مرداد
جمعه
1,139,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,139,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,139,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,139,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 4 نفر

سوئیت معمولی دو خوابه چهار نفره
اقامت 24
941,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
941,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
941,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
941,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
941,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
941,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
28 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
29 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
30 مرداد
یکشنبه
941,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
941,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
سوئیت آپارتمان - 4 تخت سینگل
هتل یار
958,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
958,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
958,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
958,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
958,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
958,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
958,000
تومان
28 مرداد
جمعه
958,000
تومان
29 مرداد
شنبه
958,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
958,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
958,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
958,000
تومان
سوئیت آپارتمان - دبل+توئین
هتل یار
958,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
958,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
958,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
958,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
958,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
958,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
958,000
تومان
28 مرداد
جمعه
958,000
تومان
29 مرداد
شنبه
958,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
958,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
958,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
958,000
تومان
سوئیت چهار تخته
ای‌گردش
958,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
958,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
958,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
958,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
958,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
958,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
958,000
تومان
28 مرداد
جمعه
958,000
تومان
29 مرداد
شنبه
958,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
958,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
958,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
958,000
تومان
سوئیت دو خوابه چهار تخته باز سازی نشده
اسنپ تریپ
978,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
978,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
978,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
978,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
978,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
978,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
28 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
29 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
30 مرداد
یکشنبه
978,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
978,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
978,000
تومان
سوئیت رویال یکخوابه چهار نفره(سوئیت دو نفره+دو سرویس اضافه)
اقامت 24
1,643,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
1,643,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,643,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,643,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
26 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
27 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
28 مرداد
جمعه
1,643,000
تومان
29 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
30 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
سوییت رویال
هتل یار
1,654,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
1,654,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,654,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,654,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,654,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,654,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,654,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,654,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,654,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,654,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,654,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,654,000
تومان
سوئیت یک خوابه چهار نفره رویال
اسنپ تریپ
1,654,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
1,654,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,654,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,654,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,654,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,654,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
28 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
29 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
30 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
سه شنبه
1,654,000
تومان
سوئیت VIP
ای‌گردش
1,660,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
1,660,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,660,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,660,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,660,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,660,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,660,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,660,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,660,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,660,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,660,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,660,000
تومان
سوئیت رویال چهار نفره
ای‌گردش
1,660,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
1,660,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,660,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,660,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,660,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,660,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,660,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,660,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,660,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,660,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,660,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,660,000
تومان
ویلای شوکا
ای‌گردش
3,514,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
3,514,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
3,514,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
3,514,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
3,514,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
3,514,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
3,514,000
تومان
28 مرداد
جمعه
3,514,000
تومان
29 مرداد
شنبه
3,514,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
3,514,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
3,514,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
3,514,000
تومان
ویلای شوکا - سمت کوه
هتل یار
3,514,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
3,514,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
3,514,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
3,514,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
3,514,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
3,514,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
3,514,000
تومان
28 مرداد
جمعه
3,514,000
تومان
29 مرداد
شنبه
3,514,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
3,514,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
3,514,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
3,514,000
تومان
ظرفیت 5 نفر

ویلای روجا
هتل یار
2,060,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
2,060,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
2,060,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
2,060,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
2,060,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
2,060,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
2,060,000
تومان
28 مرداد
جمعه
2,060,000
تومان
29 مرداد
شنبه
2,060,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
2,060,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
2,060,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
2,060,000
تومان
ویلای روجا رو به دریا
ای‌گردش
2,080,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
2,080,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
2,080,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
2,080,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
2,080,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
2,080,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
2,080,000
تومان
28 مرداد
جمعه
2,080,000
تومان
29 مرداد
شنبه
2,080,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
2,080,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
2,080,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
2,080,000
تومان
ظرفیت 7 نفر

ویلای ترمه
هتل یار
4,408,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
4,408,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
4,408,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
4,408,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
4,408,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
4,408,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
4,408,000
تومان
28 مرداد
جمعه
4,408,000
تومان
29 مرداد
شنبه
4,408,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
4,408,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
4,408,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
4,408,000
تومان
ویلای ترمه
ای‌گردش
4,408,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
4,408,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
4,408,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
4,408,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
4,408,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
4,408,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
4,408,000
تومان
28 مرداد
جمعه
4,408,000
تومان
29 مرداد
شنبه
4,408,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
4,408,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
4,408,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
4,408,000
تومان
ظرفیت 3 نفر

ظرفیت 6 نفر

امکانات اتاق های هتل آپارتمان کوثر رامسر

تلویزیون
یخچال
آسانسور
نمازخانه
اعلام حریق
رستوران
آلاچیق
اتاق چمدان
روزنامه
دستگاه واکس کفش
فتوکپی
تلویزیون LED در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
کپسول آتش نشانی
پاركينگ
اينترنت در لابی
مسلط به زبان انگليسی
روم سرويس
خدمات خانه داری
آژانس مسافرتی
اينترنت در اتاق
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
صندوق امانات
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
ماهواره
سالن اجتماعات
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
کافی‌شاپ
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
خدمات تور
گشت غیررایگان
فضای سبز
سالن ورزشی
ساحل اختصاصی
تلفن
پارکینگ روباز
رمپ
اینترنت رایگان و محدود در لابی
پله اضطراری
رستوران ایرانی
ویلچر
خدمات باربری
خدمات بیدارباش
اتاق بازی
امکانات بازی کودکان
اطفای حریق
پارکینگ سرپوشیده
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
سالن ورزش
فروشگاه و غرفه
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
خدمات برای معلولین
فضای بازی کودکان رایگان
امکانات تفریحی ابی غیررایگان
زمین تنیس رایگان
سرویس بهداشتی
سرویس بهداشتی معلولان
کافی نت
فوتبال دستی
زمین فوتبال رایگان
قایق‌سواری غیررایگان
زمین والیبال رایگان
مینی بار رایگان
قایق سواری
مینی بار
وسایل بدنسازی
كافی شاپ
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
لباسشویی
تلويزيون LCD در لابی
رستوران بام
آشپزخانه
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
فضائی برای پياده روی
پارک بازی كودكان
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
جكوزی
امكانات برای معلولين
خدمات باربري
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
پينگ پنگ
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
مسیر دوچرخه سواری
اتاق جلسات
ورزش های ابی
اینترنت بی سیم
کپسول آتش‌نشانی در لابی
كنار دريا
قايق سواری
شارژ وسایل الکترونیکی در لابی
Business Center
اب نما
صندوق امانات
لابی
امكان شارژ وسايل الكترونيكی در لابی
تلويزيون LCD در لابی
مسلط به زبان عربی
تلويزيون در لابی
مبل
ميز
خشکشویی
فكس
خدمات اینترنتی
كافی شاپ
فروشگاه و غرفه
باغچه
فضای سبز
نمای کوه
فضای بيرون هتل برای نشستن
پارک بازی كودكان
پينگ پنگ
خدمات راهنمای تور
كافي شاپ 24 ساعته
فضای باغ در هتل
امكانات برای معلولين
مسير دوچرخه سواری
ساحل اختصاصی
زمين اسكيت
اسكی
شارژ وسایل الکترونیکی در لابی
مرکز تجاری
نفریحات دریایی
آنتن مرکزی
رخت آویز
دستگاه های ورزشی پارکی
زمین های ورزشی
تلویزیون ، ویدئو مرکزی
پیست دوچرخه سواری
فضای پیاده روی
گالری صنایع دستی
پیست اسکیت
پیست اسب سواری
هتل کوثر رامسر هتلی زیبا مشرف به دریا و جنگل می باشد.

آدرس هتل آپارتمان کوثر رامسر روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل آپارتمان کوثر رامسر

(61 نظر)
نقاط قوت:
موقعیت مکانی بسسیار عالی و محوطه ی بسیار زیباپارکینگ مسقفبرخورد عالی کارکنان
نقاط ضعف:
فقط ای کاش تمام اتاقا بازسازی شوند، یا حداقل کاشی کاری سرویسای بهداشتی و حمام تعویض شوند، نظافتشون به خوبی رعایت شده، ولی خب نمای ظاهری خوبی ندارند.
نقاط قوت:
برخورد مناسب پرسنل -
نقاط ضعف:
امکانات و قیمت هتل ، همخونی نداره
نقاط قوت:
اتاقهاي ويژه عالي بود يكسري امكاناتي داشت ك هتل هاي ٥ ستاره ندارند خيلي تميز شيك بود برخورد پرسنل عالي بود
نقاط ضعف:
در كل خوب بود ولي لابي تاريك و دلگير و قديمي بود
نقاط قوت:
اتاق دو تخته ویژه، امکانات کامل، محوطه داخلی سرسبز و ساحل اختصاصی خیلی خوب و دلچسب،
نقاط ضعف:
فعال نبودن کافی شاپ و سفره خانه سنتی، ساخت و ساز اطراف هتل و وجود صداهای مزاحم
نقاط قوت:
موقعیت هتل از لحاظ نزدیک دریا وفرودگاه
نقاط ضعف:
موقعیت هتل از لحاظ نزدیک دریا وفرودگاه
بايستي غذا درست بشود وصالون ورزشى بگذارید
نقاط قوت:
سلام از مهمان نوازی و احترامشون خیلی راضی بودم دوباره راهم به رامسر بیفته. حتما اتخابم هتل کوثر خواهد بود خیلی تمیز و عالی بود
نقاط ضعف:
هیچ نکته منفی نداشت
نقاط قوت:
موقعیت مکانی و دور بودن از شهر و ساحل زیبا
نقاط ضعف:
بوی نمور در تمام فضای هتل صبحانه واقعا بعد و سرو صبحانه به صورت سهمیه بندی توسط پرسنل
نقاط قوت:
رفتار خوب کارکنان رستوران
نقاط ضعف:
رفتار خوب کارکنان رستوران
نقاط قوت:
اتاقها بسیار تمیز و شیک، ساحل اختصاصی، محوطه بیرونی بسیار زیبا، پارکینگ مناسب، برخورد مناسب پرسنل
نقاط ضعف:
لابی بسیار قدیمی بدون بازسازی و نم گرفته نمای قدیمی و نام مناسب ساحل بدون هیچ امکانات تفریحی و رفاهی رسیدگی بسیار ضعیف به ساحل
نقاط قوت:
رفتار خوب كاركنان و پرسنل،فضاى بيرونى و حياط بسيار بسيار عالى و بزرگ
نقاط ضعف:
به نسبت قيمتى كه داره كه حتى از هتل ازادى رامسر هم گرونتره نميارزه،صبحونه افتضاح،لوبيا و عدسى و سوسيس تخم مرغ،اونم هرروز،يكم خلاقيت نداشتن كه حداقل يه روز يه چيزيو كم و زياد كنن،كولر تمام اتاق ها هم آب ميده
نقاط قوت:
پرسنل محترم محوطه ی زیبا
نقاط ضعف:
سرویس بهداشتی و حمام آب چکه میکرد
نقاط قوت:
اتاقهای بازسازی شده عالی هستند و محوطه و ساحل اختصاصی فوق العده و آرامش
نقاط ضعف:
اتاقهای بازسازی شده عالی هستند و محوطه و ساحل اختصاصی فوق العده و آرامش
نقاط قوت:
چشم انداز زیبا
نقاط ضعف:
چشم انداز زیبا
قیمتش بالایه پول اتاق vip رو میدی ولی عملا در حد معمولیه
نقاط قوت:
محوطه و فضای سبز زیبا طراحی مناسب اتاق های vip
نقاط ضعف:
ساعت صبحانه از ساعت ۸ بود که اگر زودتر بود بهتر بود مثلا از ۷ با توجه به بارندگی زیاد در صورت امکان روی تاب های بزرگسال و کودکان سایبان نصب شود
نقاط قوت:
محيط زيبا دسترسي به ساحل
نقاط ضعف:
محيط زيبا دسترسي به ساحل
نقاط قوت:
موقعیت
نقاط ضعف:
موقعیت
در کل خوب بود
نقاط قوت:
برخوردکارکنان وپرسنل عالی.جاوموقعیت مکانی بیست.بیست وچهارساعت نگهبان ساحل داشت
نقاط ضعف:
تهویه نداشت اتاقا.زباله دانی پشت پنجره اتاق بودونمیشدپنجره بازکردودوروزی که بودیم زباله هاروبرنداشتن واتاق شماره ۲۲۵ بومیدادشدید
نقاط قوت:
فقط بزرگ بودن محیط سوییت
نقاط ضعف:
اتاق‌ها وسرویس واشپزخانه داخل سوییت کثیف ‌و وسایل وتحهیزات زنگ زده خراب وبسیار قدیمی بیشتر شبیه مسافرخانه
هتل:در مورد اتاقها و سوييتهاى قديمى(تو سفر نوروز ،سوييت رزرو كرده بوديم كه به محض ورود تصميم گرفتيم محل اقامت رو تغيير بديم و خوشبختانه اتاقهاى بازسازى شده خالى داشتن كه تو سايت نبود و ما حضورا موفق شديم يكى از اتاقهاى دبل هتل رو بگيريم)،در صورت پيشنهاد اقامت رايگان هم به شما،اين پيشنهاد رو قبول نكنيد،بسيار قديمى و كثيف و بوى نامطبوع در كل فضاى سوييت آزار دهنده بود ،تختها و وسائل از رده خارج اتاقهاى بازسازى شده:زيبا سرويس خانه دارى:بسيار ضعيف،مسواك و خمير دندان موجود نبود،دنپايى هم به همين شكل-آب معدنى از همان ورود به اتاق با هزينه اضافى شارژ شد-در خواست تميز كردن اتاق رو داديم كه بعد از برگشت به اتاق تنها لحاف روى تخت مرتب شده بودو سطل آشغال خالى شده بود،حتى ملحفه روى تخت نه تنها عوض نشد كه مرتب هم نشده بود،رانر روى تخت هم به صورت مچاله روى پاتختى گذاشته بودن - دستمال سرويسها شارژ نشده بود و دستمال بسيار كثيف گلى كه از زمان بازسازى تو سرويس بود ،همونجا جاخوش كرده بود،تلفن خانه دارى هم پاسخگو نبود. خانه دارى:امتياز منفى داشت صبحانه:بسيار ضعيف (همون چند تا قلم صبحانه از جمله سوسيس كه تموم شده بود و در خواست داديم بهشون ،بدون توجه موندو شارژ نشد) محوطه:بسيار زيبا مديريت داخلى:محترم بودند و با اخلاق- تمام نظرات مارو گوش كردند و قرار شد بازبينى كنند(اميدوارم اين انفاق بيفته) مجموعه زيبا كه نياز به بازسازى اتاقهاى قديمى و بازنگرى در مديريت رستوران و بازبينى ضرورى در خانه دارى هتل داره.
نقاط قوت:
با سلام ما تو اتاق ۳۳۰ بودیم همراه خانواده فوق العاده تمیز روبروی پنجره درخت نارنج با میوه هاش ، صبحانه عالی ،اخلاق کارکنان عالی من در کل راضی بودم سیستم گرمای عالی بود ساحل خوب ،فضای سبز هتل خیلی زیبا حسن قوی دل ۰۹۱۲۷۴۷۸۸۰۶ کارشناس حرفه ای گردشگری تاریخ ۲۴اسفند ۱۴۰۰
نقاط ضعف:
رستوران نهار ،شام نداشت اتاق ها پوشیده موکت نبود راه روها موکت نداشتن جلوی اسانسور چراغ روشن نمیشد البته طبقه هم کف
من اتاق رویال گرفته بودم خوب بود،اما فقط اتاق تمیز وخوب بود،ویو داغون سمت محوطه ای که آشغال ریخته بودند،ساختمان قدیمی و اطراف مخروبه بود،ولی محوطه بسیار زیبا وبزرگ بود،
نقاط قوت:
فضا ی بیرونش وموقعیت جغرافیا یی خوبی داره
نقاط ضعف:
خیلی سوئیت کلاسیکش کثیف ودربه داغونه موکت کفش انگار انگار از میکایکی اومده
نقاط قوت:
طبیعت بسیار زیبا ،محوطه تمیز ،ساحل بسیار زیبا و تمیز ، پرسنل خوب
نقاط ضعف:
نظافت حمام و سرویس بهداشتی ضعیف
سرویس بهداشتی در حد پایین بود بو میداد. پول آب معدنی رو گرفتن. فضای محوطه خوب بود. امکانات تفریحی ساحلی نداشت.
به ترتیب مراحل اقامت: پارکینگ خوبی داره، یک دوربرگردون در بلوار روبروی هتل باز کردن که راه رو خیلی نزدیک میکنه، پذیرش بسیار کند هست همزمان با ما مهمان عراقی داشت هتل که ما رو انقدر معطل کردن تا مهمان عراقی شون تمام اتاقها رو ببینه و یکی رو بپسنده! در نهایت با وقاحت تمام اتاق ما رو دادن به ایشون و اتاق ما افتاد رو به خیابون که واقعا اگر به صدا حساسید تا صبح نخواهید خوابید. اتاق ماvip بود با چیدمان خیلی عجیب مثلا درب توالت رو به تختخواب باز میشه. نظافت اتاق خوب بود و کف اتاق پارکت که قابل ضدعفونی کردنه. پنجره اتاقها مثل پنجره خوابگاه عمومی به اندازه چند سانت باز میشه و شما نمی تونید پنجره دو بار کنید کامل. صبحانه هتل در رستورانی بود که به طرز دردناکی کثیفه، این روزها کمتر رستوران بین راهی هم به این کثیفی میبینید. نکته جالب اینه که رستوران یک درب به جاده داره و صبح اتوبوس های مسافرتی یکهو میان صبحانه هتل که اینم در کرونا یک شاهکاره. صبحانه هتل در اردوی مدرسه است هیچ توقع هتل نداشته باشید. ساحل اختصاصی هتل آنچنان آلوده است که گریه داره. هتل چون لب آب هست ملت میگیرنش اما حال نداره لب ساحل رو تمیز کنه. اگر بارون بیاد کف محوطه تا لب جدولها آب میگیره و عملا دسترسی به ساحل غیر ممکنه.
پول آب معدنی هم گرفتند
کاشی و سرامیک سرویس بهداشتی و آشپزخانه ، قدیمی و تا حدی کثیف می باشد .
برخورد کارکنان عالی و کیفیت غذای هتل بی‌نظیر بود
نقاط قوت:
اتاق ها عالی بودند و بسیار تمیز
نقاط ضعف:
صبحانه ضعیف بود
ما در اتاق های بازسازی شده سکونت داشتیم. کیفیت اتاق بسیار خوب بود. برخورد کارکنان نیز بسیار خوب بود. محوطه فضای سبز هنچتل بسیار خوب است و ساحل تمیز و زیبایی دارد. متاسفانه تنوع صبحانه هتل ضعیف است.
ما برای 2 شب در سوئیت 4 نفره با 2 اتاق خواب و آشپزخانه بودیم. بافت هتل و اتاق ها قدیمیه و البته بزرگ و تمیزند. پنجره ها 2 جداره نیست و ویوی دریا ندارند اما ویوی به محوطه زیباست. کل هتل و بخصوص محوطه ی سرگرمی و دوچرخه سواری نیاز به بازسازی و سرمایه گذاری دارد. اگه با خانواده هستید و میخواهید ضمن دسترسی به مکانهای گردشگری رامسر، امکان پخت و پز و دسترسی به دریا و محوطه ی بازی و فضا برای پیاده روی داشته باشید، در مقایسه باقیمت سایر هتل آپارتمان ها ی رامسر که هیچ فضای بیرونی ندارند، انتخاب بهتر و جای دنج و آرامی ست البته اگه با قدیمی بودن و کمی بیرون شهر بودن هتل کنار بیایید.
تمام وسایل هتل برای ۵۰ سال پیش بود وان و توالت فرنگی شکسته بود فضای بیرونی هتل زیبا بود که زحمتش را ۵۰ سال پیش کشیده بودند
سلام هتل متعلق به بنیاد شهید است .از لحاظموقعیت مکانی بسیار عالی و بین جاده و دریا واقع شده است . اطاق ما به دلیل vip بودن خوب بود وتاز باز سازی شده بود . خوب هزینه اضافه هم دریافت کردند. محوطه بسیار بزرگ و کنار دریا بسیار عالی بود . برخلاف خیلی از مکات های اقامتی من از محوطه لذت بردم . ولی کادر بدلیل دولتی بودن مانند کارمندا ن ولی کمی بهتر . صبحانه متوسط و پایینتر . اگر قصد اقامت و لذت بردن از هوای دریایی دارین خیلی عالی است . با تشکر
عالییییییییییییییییییی
فقط ويلا ها ارزش اقامت داره اما در كل امكانات و سرويس ضعيف به نسبت مبلغ اما فضاي خود ويلا چون توستر خوب بود.اما بالكن تميز نبود.
کافی شاپ و رستوران فعال نبود
وضعیت داخلی اتاقها اصلا خوب نیست. قدیمی و کهنه و ..... فضای بیرونی و محوطه ساحلی هتل عالی است.
این هتل نیاز به بازسازی کامل دارد
از نظر دسترسی به دریا ومحوطه بازی خوب است ،کیفیت صبحانه پایین است .
نقاط قوت:
در حد خودش خوب بود
نقاط ضعف:
مشکل خاصی وجود نداشت
تنها مشکل این بود که نزدیک به ۱ ساعت معطل شدیم
موقعیت هتل نسبت به دریا خوب بود و اینکه داخل اتاق ها خیلی شیک و تمیز بود ضمن اینکه صبحانه خوبی داشت
نقاط قوت:
خوب بود
نقاط ضعف:
مشکلی نبود
بدترین اقامتگاه ممکن
هتل خوبیه، محوطه خوبی داره ، دسترسی به دریا عالیه ، مجموعا خوبه .
نقاط قوت:
محیط ارام وساکت
نقاط ضعف:
عدم ارائه اینترنت.با تماسی که با رسپشن داشتم در مورد عدم وجود کبریت،گفتند خودم باید برم از رسپشن بگیرم
نقاط قوت:
هتل خوبی بود راضی بودیم
نقاط ضعف:
سیستم سرمایشی اتاق خوب نبود اتاق خیلی گرم بود
صبحانه بسیار ضعیف تر از مجتمع بین راهی، تمیزی سوئیت ها عالی نیست اما اتاقهای بازسازی شده تمیزن، هتل آب بطری رو میفروشه!!! در حالیکه خودش آب مناسب آشامیدن نداره! محوطه هتل بزرگ و قشنگ و امنه برای بچه ها، لب دریا میز و صندلی هست برای نشستن. فقط نمیدونم چرا هتل ساحل رو پاکسازی نمیکنه. پارک بازی برای بچه ها داره و منقل برای کباب.
نقاط قوت:
راضیم از هتل همیشه همین هتلو انتخاب میکنم به خاطر موقعیت مکانی
نقاط ضعف:
هیچ نکته منفی وجود نداشت
نقاط قوت:
محوطه بسیار زیبا
نقاط ضعف:
کولر ها برای فصل گرم توانایی خنک سازی اتاق را ندارند
محیط با صفایی دارد، مکان و طراحی رستوران خوب نیست.
کارکنان بعضا خوب وگاهی بی حوصله نظافت و تمیزی بسیار خوب سیستم سرویس ها قدیمی ، در مجموع هتل مناسبی است.
ما دو شب میهمان این هتل بودیم،که هم برخورد کارکنان و هم موقعیت هتل بسیار خوب بود،هم از نظر نزدیکی به گردشگاه های رامسر و هم ساحل خود هتل
وضعیت ساختمان و اتاقها ضعیف، نظافت ضعیف، برخورد کارکنان پذیرش ضعیف تا متوسط، برخورد و همکاری کارکنان خدماتی خوب
نقاط قوت:
محوطه بزرگ با امکانات متنوع و تمیز تهویه و تمیزی اتاقها عالی
نقاط ضعف:
رستوران در حد متوسط بود
نقاط قوت:
موقعیت مکانی وامکانات هتل
نقاط ضعف:
کیفیت غذا وخصوصا صبحانه ضعیف است
نقاط قوت:
محوطه بسیار قشنگ
نقاط ضعف:
نداشتن بعضی از لوازم و امکانات که در لیست ذکر شده بود
نقاط قوت:
دارای محوطه‌ای زیبا ساحل اختصاصی پرسنل بسیار مودب و خوش برخورد
نقاط ضعف:
اگر توی هر اتاق سشوار هم بود خیلی عالی می شد
نقاط قوت:
محیط ارام تمیز و چشم انداز زیبا
نقاط ضعف:
غذای رستوران فاقد کیفیت بود تاسیسات گرمایشی و سرمایشی متناسب با نیاز مشتری فعال نبود بلکه تابع سیاست های سازمانی بود خرابه های ساختمان قدیمی مشرف به دریا بسیار ازاردهنده است در صورت ازمیان برداشته شدن خرابه ها هم چشم انداز دریا به مجموعه اضافه می شود و هم صدای امواج اب
نقاط قوت:
۱_ازنظروسعت،آرایش مکانها(دل باز بودن) ۲_تمیزی ساختمان و محوطه ۳_برخورد خوب پرسنل
نقاط ضعف:
۱_امکانات ضعیف داخل اطاق ۲_خراب بودن سشوار، عوض نکردن آن ۳_درست کارنکردن سیستم سرمایش ۴_دم کردن اطاق
نقاط قوت:
از محوطه و امکانات ورزشی خوبی برخوردار است .
نقاط ضعف:
وجود ساختمان های قدیمی و مخروبه منظره ساحل را زشت و دلگیر کرده است .
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل آپارتمان کوثر رامسر

مهمانان هتل آپارتمان کوثر رامسر در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل آپارتمان کوثر رامسر از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل آپارتمان کوثر رامسر بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل آپارتمان کوثر رامسر رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل آپارتمان کوثر رامسر را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.