هتل آپارتمان کوثر رامسر

رامسر، سه راهی سادات شهر
2.9
امتیاز کاربران
78
نظرات کاربران

معرفی هتل آپارتمان کوثر رامسر

هتل آپارتمان کوثر در شهرستان زیبا وسرسبز رامسر واقع شده است. این هتل آپارتمان در منطقه‌ای مشرف به جنگل و دریا قرار گرفته و دارای 107 باب اتاق با کلیه امکانات رفاهی آماده است تا سفری دلپذیر را به شهر زیبایی های خطه شمالی کشور به شما هدیه دهد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل آپارتمان کوثر رامسر

ظرفیت 2 نفر

دو تخته
ای‌گردش
784,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
784,000 تومان
8 بهمن
شنبه
784,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
784,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
784,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
784,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
784,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
784,000 تومان
14 بهمن
جمعه
784,000 تومان
15 بهمن
شنبه
784,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
784,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
784,000 تومان
اتاق دو تخته
هتل یار
784,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
784,000 تومان
8 بهمن
شنبه
784,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
784,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
784,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
784,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
784,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
784,000 تومان
14 بهمن
جمعه
784,000 تومان
15 بهمن
شنبه
784,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
784,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
784,000 تومان
اتاق دوتخته
ایران هتل آنلاین
784,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
784,000 تومان
8 بهمن
شنبه
784,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
784,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
784,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
784,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
784,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
784,000 تومان
14 بهمن
جمعه
784,000 تومان
15 بهمن
شنبه
784,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
784,000 تومان
اتاق دوتخته - VIPدبل
هتل یار
1,184,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
1,184,000 تومان
8 بهمن
شنبه
1,184,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
1,184,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
1,184,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
1,184,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
1,184,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
1,184,000 تومان
14 بهمن
جمعه
1,184,000 تومان
15 بهمن
شنبه
1,184,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
1,184,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
1,184,000 تومان
اتاق دوتخته - VIPتوئین
هتل یار
1,184,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
1,184,000 تومان
8 بهمن
شنبه
1,184,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
1,184,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
1,184,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
1,184,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
1,184,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
1,184,000 تومان
14 بهمن
جمعه
1,184,000 تومان
15 بهمن
شنبه
1,184,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
1,184,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
1,184,000 تومان
اتاق دو تخته vip
ایران هتل آنلاین
1,184,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
1,184,000 تومان
8 بهمن
شنبه
1,184,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
1,184,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
1,184,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
1,184,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
1,184,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
1,184,000 تومان
14 بهمن
جمعه
1,184,000 تومان
15 بهمن
شنبه
1,184,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
1,184,000 تومان
دو تخته ویژه
ای‌گردش
1,184,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
1,184,000 تومان
8 بهمن
شنبه
1,184,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
1,184,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
1,184,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
1,184,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
1,184,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
1,184,000 تومان
14 بهمن
جمعه
1,184,000 تومان
15 بهمن
شنبه
1,184,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
1,184,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
1,184,000 تومان
دوتخته ویژه جدید
ایران هتل آنلاین
1,450,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
1,450,000 تومان
8 بهمن
شنبه
1,450,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
1,450,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
1,450,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
1,450,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
1,450,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
1,450,000 تومان
14 بهمن
جمعه
1,450,000 تومان
15 بهمن
شنبه
1,450,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
1,450,000 تومان
دوتخته دبل
ای‌گردش
1,450,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
1,450,000 تومان
8 بهمن
شنبه
1,450,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
1,450,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
1,450,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
1,450,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
1,450,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
1,450,000 تومان
14 بهمن
جمعه
1,450,000 تومان
15 بهمن
شنبه
1,450,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
1,450,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
1,450,000 تومان
دو تخته دابل
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
تکمیل ظرفیت
8 بهمن
شنبه
تکمیل ظرفیت
9 بهمن
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
10 بهمن
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
11 بهمن
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
12 بهمن
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
13 بهمن
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
14 بهمن
جمعه
تکمیل ظرفیت
15 بهمن
شنبه
تکمیل ظرفیت
16 بهمن
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
17 بهمن
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
سوئیت دو نفره
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
تکمیل ظرفیت
8 بهمن
شنبه
تکمیل ظرفیت
9 بهمن
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
10 بهمن
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
11 بهمن
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
12 بهمن
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
13 بهمن
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
14 بهمن
جمعه
تکمیل ظرفیت
15 بهمن
شنبه
تکمیل ظرفیت
16 بهمن
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
17 بهمن
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
سوئیت VIP دو نفره
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
تکمیل ظرفیت
8 بهمن
شنبه
تکمیل ظرفیت
9 بهمن
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
10 بهمن
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
11 بهمن
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
12 بهمن
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
13 بهمن
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
14 بهمن
جمعه
تکمیل ظرفیت
15 بهمن
شنبه
تکمیل ظرفیت
16 بهمن
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
17 بهمن
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
دو تخته تویین VIP
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
تکمیل ظرفیت
8 بهمن
شنبه
تکمیل ظرفیت
9 بهمن
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
10 بهمن
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
11 بهمن
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
12 بهمن
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
13 بهمن
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
14 بهمن
جمعه
تکمیل ظرفیت
15 بهمن
شنبه
تکمیل ظرفیت
16 بهمن
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
17 بهمن
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
دو تخته دابل VIP
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
تکمیل ظرفیت
8 بهمن
شنبه
تکمیل ظرفیت
9 بهمن
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
10 بهمن
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
11 بهمن
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
12 بهمن
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
13 بهمن
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
14 بهمن
جمعه
تکمیل ظرفیت
15 بهمن
شنبه
تکمیل ظرفیت
16 بهمن
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
17 بهمن
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
اتاق دو تخته ویژه
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
تکمیل ظرفیت
8 بهمن
شنبه
تکمیل ظرفیت
9 بهمن
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
10 بهمن
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
11 بهمن
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
12 بهمن
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
13 بهمن
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
14 بهمن
جمعه
تکمیل ظرفیت
15 بهمن
شنبه
تکمیل ظرفیت
16 بهمن
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
17 بهمن
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
اتاق دو تخته
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
تکمیل ظرفیت
8 بهمن
شنبه
تکمیل ظرفیت
9 بهمن
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
10 بهمن
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
11 بهمن
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
12 بهمن
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
13 بهمن
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
14 بهمن
جمعه
تکمیل ظرفیت
15 بهمن
شنبه
تکمیل ظرفیت
16 بهمن
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
17 بهمن
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
اتاق دو تخته VIP
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
تکمیل ظرفیت
8 بهمن
شنبه
تکمیل ظرفیت
9 بهمن
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
10 بهمن
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
11 بهمن
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
12 بهمن
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
13 بهمن
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
14 بهمن
جمعه
تکمیل ظرفیت
15 بهمن
شنبه
تکمیل ظرفیت
16 بهمن
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
17 بهمن
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
دو تخته دابل بازسازی شده
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
تکمیل ظرفیت
8 بهمن
شنبه
تکمیل ظرفیت
9 بهمن
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
10 بهمن
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
11 بهمن
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
12 بهمن
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
13 بهمن
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
14 بهمن
جمعه
تکمیل ظرفیت
15 بهمن
شنبه
تکمیل ظرفیت
16 بهمن
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
17 بهمن
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
ظرفیت 4 نفر

سوئیت چهار تخته
ای‌گردش
988,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
988,000 تومان
8 بهمن
شنبه
988,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
988,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
988,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
988,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
988,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
988,000 تومان
14 بهمن
جمعه
988,000 تومان
15 بهمن
شنبه
988,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
988,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
988,000 تومان
سوئیت آپارتمان - دبل+توئین
هتل یار
988,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
988,000 تومان
8 بهمن
شنبه
988,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
988,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
988,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
988,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
988,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
988,000 تومان
14 بهمن
جمعه
988,000 تومان
15 بهمن
شنبه
988,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
988,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
988,000 تومان
سوئیت آپارتمان - 4 تخت سینگل
هتل یار
988,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
988,000 تومان
8 بهمن
شنبه
988,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
988,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
988,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
988,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
988,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
988,000 تومان
14 بهمن
جمعه
988,000 تومان
15 بهمن
شنبه
988,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
988,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
988,000 تومان
سوئیت دو خوابه برای چهار نفر
ایران هتل آنلاین
988,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
988,000 تومان
8 بهمن
شنبه
988,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
988,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
988,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
988,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
988,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
988,000 تومان
14 بهمن
جمعه
988,000 تومان
15 بهمن
شنبه
988,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
988,000 تومان
سوئیت VIP
ای‌گردش
1,684,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
1,684,000 تومان
8 بهمن
شنبه
1,684,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
1,684,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
1,684,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
1,684,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
1,684,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
1,684,000 تومان
14 بهمن
جمعه
1,684,000 تومان
15 بهمن
شنبه
1,684,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
1,684,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
1,684,000 تومان
سوییت رویال
هتل یار
1,684,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
1,684,000 تومان
8 بهمن
شنبه
1,760,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
1,684,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
1,684,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
1,684,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
1,760,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
1,684,000 تومان
14 بهمن
جمعه
1,760,000 تومان
15 بهمن
شنبه
1,684,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
1,760,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
1,684,000 تومان
ویلای شوکا
ای‌گردش
3,544,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
3,544,000 تومان
8 بهمن
شنبه
3,544,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
3,544,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
3,544,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
3,544,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
3,544,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
3,544,000 تومان
14 بهمن
جمعه
3,544,000 تومان
15 بهمن
شنبه
3,544,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
3,544,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
3,544,000 تومان
سوئیت یک خوابه چهار نفره رویال
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
تکمیل ظرفیت
8 بهمن
شنبه
تکمیل ظرفیت
9 بهمن
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
10 بهمن
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
11 بهمن
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
12 بهمن
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
13 بهمن
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
14 بهمن
جمعه
تکمیل ظرفیت
15 بهمن
شنبه
تکمیل ظرفیت
16 بهمن
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
17 بهمن
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
سوئیت چهار نفره
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
تکمیل ظرفیت
8 بهمن
شنبه
تکمیل ظرفیت
9 بهمن
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
10 بهمن
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
11 بهمن
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
12 بهمن
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
13 بهمن
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
14 بهمن
جمعه
تکمیل ظرفیت
15 بهمن
شنبه
تکمیل ظرفیت
16 بهمن
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
17 بهمن
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
سوئیت دو خوابه چهار تخته باز سازی نشده
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
تکمیل ظرفیت
8 بهمن
شنبه
تکمیل ظرفیت
9 بهمن
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
10 بهمن
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
11 بهمن
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
12 بهمن
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
13 بهمن
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
14 بهمن
جمعه
تکمیل ظرفیت
15 بهمن
شنبه
تکمیل ظرفیت
16 بهمن
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
17 بهمن
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
سوئیت رویال چهار تخته
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
تکمیل ظرفیت
8 بهمن
شنبه
تکمیل ظرفیت
9 بهمن
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
10 بهمن
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
11 بهمن
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
12 بهمن
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
13 بهمن
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
14 بهمن
جمعه
تکمیل ظرفیت
15 بهمن
شنبه
تکمیل ظرفیت
16 بهمن
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
17 بهمن
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
ویلا دو خوابه شوکا
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
تکمیل ظرفیت
8 بهمن
شنبه
تکمیل ظرفیت
9 بهمن
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
10 بهمن
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
11 بهمن
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
12 بهمن
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
13 بهمن
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
14 بهمن
جمعه
تکمیل ظرفیت
15 بهمن
شنبه
تکمیل ظرفیت
16 بهمن
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
17 بهمن
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
سوئیت معمولی چهار نفره
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
تکمیل ظرفیت
8 بهمن
شنبه
تکمیل ظرفیت
9 بهمن
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
10 بهمن
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
11 بهمن
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
12 بهمن
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
13 بهمن
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
14 بهمن
جمعه
تکمیل ظرفیت
15 بهمن
شنبه
تکمیل ظرفیت
16 بهمن
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
17 بهمن
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
ظرفیت 5 نفر

ویلای روجا رو به دریا
ای‌گردش
2,090,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
2,090,000 تومان
8 بهمن
شنبه
2,090,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
2,090,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
2,090,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
2,090,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
2,090,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
2,090,000 تومان
14 بهمن
جمعه
2,090,000 تومان
15 بهمن
شنبه
2,090,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
2,090,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
2,090,000 تومان
ویلای روجا
هتل یار
2,090,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
2,090,000 تومان
8 بهمن
شنبه
تکمیل ظرفیت
9 بهمن
یکشنبه
2,090,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
2,090,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
12 بهمن
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
13 بهمن
پنج‌شنبه
2,090,000 تومان
14 بهمن
جمعه
تکمیل ظرفیت
15 بهمن
شنبه
تکمیل ظرفیت
16 بهمن
یکشنبه
2,090,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
ویلای دو خوابه روجا برای پنج نفر
ایران هتل آنلاین
2,090,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
2,090,000 تومان
8 بهمن
شنبه
2,090,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
2,090,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
2,090,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
2,090,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
2,090,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
2,090,000 تومان
14 بهمن
جمعه
2,090,000 تومان
15 بهمن
شنبه
2,090,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
2,090,000 تومان
ویلا دو خوابه روجا
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
تکمیل ظرفیت
8 بهمن
شنبه
تکمیل ظرفیت
9 بهمن
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
10 بهمن
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
11 بهمن
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
12 بهمن
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
13 بهمن
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
14 بهمن
جمعه
تکمیل ظرفیت
15 بهمن
شنبه
تکمیل ظرفیت
16 بهمن
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
17 بهمن
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
ظرفیت 7 نفر

ویلای ترمه
ای‌گردش
4,438,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
4,438,000 تومان
8 بهمن
شنبه
4,438,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
4,438,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
4,438,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
4,438,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
4,438,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
4,438,000 تومان
14 بهمن
جمعه
4,438,000 تومان
15 بهمن
شنبه
4,438,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
4,438,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
4,438,000 تومان
ویلا سه خوابه ترمه
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
تکمیل ظرفیت
8 بهمن
شنبه
تکمیل ظرفیت
9 بهمن
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
10 بهمن
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
11 بهمن
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
12 بهمن
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
13 بهمن
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
14 بهمن
جمعه
تکمیل ظرفیت
15 بهمن
شنبه
تکمیل ظرفیت
16 بهمن
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
17 بهمن
دوشنبه
تکمیل ظرفیت

امکانات اتاق های هتل آپارتمان کوثر رامسر

تلویزیون
یخچال
آسانسور
نمازخانه
اعلام حریق
رستوران
آلاچیق
اتاق چمدان
روزنامه
دستگاه واکس کفش
فتوکپی
تلویزیون LED در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
کپسول آتش نشانی
پاركينگ
اينترنت در لابی
مسلط به زبان انگليسی
روم سرويس
خدمات خانه داری
آژانس مسافرتی
اينترنت در اتاق
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
صندوق امانات
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
ماهواره
سالن اجتماعات
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
کافی‌شاپ
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
خدمات تور
گشت غیررایگان
فضای سبز
سالن ورزشی
ساحل اختصاصی
تلفن
پارکینگ روباز
رمپ
اینترنت رایگان و محدود در لابی
پله اضطراری
رستوران ایرانی
ویلچر
خدمات باربری
خدمات بیدارباش
اتاق بازی
امکانات بازی کودکان
اطفای حریق
پارکینگ سرپوشیده
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
سالن ورزش
فروشگاه و غرفه
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
خدمات برای معلولین
فضای بازی کودکان رایگان
امکانات تفریحی ابی غیررایگان
زمین تنیس رایگان
سرویس بهداشتی
سرویس بهداشتی معلولان
کافی نت
فوتبال دستی
زمین فوتبال رایگان
قایق‌سواری غیررایگان
زمین والیبال رایگان
مینی بار رایگان
قایق سواری
مینی بار
وسایل بدنسازی
كافی شاپ
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
لباسشویی
تلويزيون LCD در لابی
رستوران بام
آشپزخانه
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
فضائی برای پياده روی
پارک بازی كودكان
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
جكوزی
امكانات برای معلولين
خدمات باربري
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
پينگ پنگ
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
مسیر دوچرخه سواری
اتاق جلسات
ورزش های ابی
اینترنت بی سیم
کپسول آتش‌نشانی در لابی
كنار دريا
قايق سواری
شارژ وسایل الکترونیکی در لابی
Business Center
اب نما
صندوق امانات
لابی
امكان شارژ وسايل الكترونيكی در لابی
تلويزيون LCD در لابی
مسلط به زبان عربی
تلويزيون در لابی
مبل
ميز
خشکشویی
فكس
خدمات اینترنتی
كافی شاپ
فروشگاه و غرفه
باغچه
فضای سبز
نمای کوه
فضای بيرون هتل برای نشستن
پارک بازی كودكان
پينگ پنگ
خدمات راهنمای تور
كافي شاپ 24 ساعته
فضای باغ در هتل
امكانات برای معلولين
مسير دوچرخه سواری
ساحل اختصاصی
زمين اسكيت
اسكی
شارژ وسایل الکترونیکی در لابی
مرکز تجاری
نفریحات دریایی
آنتن مرکزی
رخت آویز
دستگاه های ورزشی پارکی
زمین های ورزشی
تلویزیون ، ویدئو مرکزی
پیست دوچرخه سواری
فضای پیاده روی
گالری صنایع دستی
پیست اسکیت
پیست اسب سواری
هتل کوثر رامسر هتلی زیبا مشرف به دریا و جنگل می باشد.

آدرس هتل آپارتمان کوثر رامسر روی نقشه

مشاهده اقامتگاه بر روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل آپارتمان کوثر رامسر

(78 نظر)