هتل آپارتمان کوثر رامسر

رامسر، سه راهی سادات شهر
2.9
امتیاز کاربران
55
نظرات کاربران

معرفی هتل آپارتمان کوثر رامسر

هتل آپارتمان کوثر در شهرستان زیبا وسرسبز رامسر واقع شده است. این هتل آپارتمان در منطقه‌ای مشرف به جنگل و دریا قرار گرفته و دارای 107 باب اتاق با کلیه امکانات رفاهی آماده است تا سفری دلپذیر را به شهر زیبایی های خطه شمالی کشور به شما هدیه دهد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل آپارتمان کوثر رامسر

کوثر-سوئیت رویال یکخوابه چهار نفره(سوئیت دو نفره+دو سرویس اضافه)
سوئیت رویال یکخوابه چهار نفره(سوئیت دو نفره+دو سرویس اضافه)
ای‌گردش
796,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
796,000
تومان
3 مهر
شنبه
796,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
796,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
796,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
796,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
796,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
796,000
تومان
9 مهر
جمعه
796,000
تومان
10 مهر
شنبه
796,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
796,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
796,000
تومان
علاءالدین
1,000,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
1,000,000
تومان
3 مهر
شنبه
1,000,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
1,000,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
1,000,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
1,000,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
1,000,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
1,000,000
تومان
9 مهر
جمعه
1,000,000
تومان
10 مهر
شنبه
1,000,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
1,000,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
1,000,000
تومان
هتل یار
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
شنبه
788,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
788,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
788,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
788,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
788,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
788,000
تومان
9 مهر
جمعه
788,000
تومان
10 مهر
شنبه
788,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
788,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
788,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
یکشنبه
788,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
788,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
788,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
788,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
788,000
تومان
9 مهر
جمعه
788,000
تومان
10 مهر
شنبه
788,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
788,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
788,000
تومان
کوثر-اتاق دو تخته
اتاق دو تخته
ای‌گردش
420,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
420,000
تومان
3 مهر
شنبه
420,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
420,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
420,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
420,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
420,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
420,000
تومان
9 مهر
جمعه
420,000
تومان
10 مهر
شنبه
420,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
420,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
420,000
تومان
علاءالدین
543,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
543,000
تومان
3 مهر
شنبه
543,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
543,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
543,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
543,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
543,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
543,000
تومان
9 مهر
جمعه
543,000
تومان
10 مهر
شنبه
543,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
543,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
543,000
تومان
هتل یار
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
شنبه
430,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
430,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
430,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
430,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
430,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
430,000
تومان
9 مهر
جمعه
430,000
تومان
10 مهر
شنبه
430,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
430,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
430,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
یکشنبه
428,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
428,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
428,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
428,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
428,000
تومان
9 مهر
جمعه
428,000
تومان
10 مهر
شنبه
428,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
428,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
428,000
تومان
کوثر-خیمه ساحلی دو نفره دامون(یک کاناپه تختخواب شو دونفره)
خیمه ساحلی دو نفره دامون(یک کاناپه تختخواب شو دونفره)
ای‌گردش
490,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
490,000
تومان
3 مهر
شنبه
490,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
490,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
490,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
490,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
490,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
490,000
تومان
9 مهر
جمعه
490,000
تومان
10 مهر
شنبه
490,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
490,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
490,000
تومان
کوثر-اتاق دو تخته VIP جدید
اتاق دو تخته VIP جدید
ای‌گردش
637,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
637,000
تومان
3 مهر
شنبه
637,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
637,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
637,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
637,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
637,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
637,000
تومان
9 مهر
جمعه
637,000
تومان
10 مهر
شنبه
637,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
637,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
637,000
تومان
علاءالدین
817,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
817,000
تومان
3 مهر
شنبه
817,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
817,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
817,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
817,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
817,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
817,000
تومان
9 مهر
جمعه
817,000
تومان
10 مهر
شنبه
817,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
817,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
817,000
تومان
کوثر-سوئیت معمولی دو خوابه چهار نفره
سوئیت معمولی دو خوابه چهار نفره
ای‌گردش
555,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
555,000
تومان
3 مهر
شنبه
555,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
555,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
555,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
555,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
555,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
555,000
تومان
9 مهر
جمعه
555,000
تومان
10 مهر
شنبه
555,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
555,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
555,000
تومان
علاءالدین
669,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
669,000
تومان
3 مهر
شنبه
669,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
669,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
669,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
669,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
669,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
669,000
تومان
9 مهر
جمعه
669,000
تومان
10 مهر
شنبه
669,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
669,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
669,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
یکشنبه
547,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
547,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
547,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
547,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
547,000
تومان
9 مهر
جمعه
547,000
تومان
10 مهر
شنبه
547,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
547,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
547,000
تومان
کوثر-ویلای دو خوابه چهارنفره شوکا
ویلای دو خوابه چهارنفره شوکا
ای‌گردش
1,720,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
1,720,000
تومان
3 مهر
شنبه
1,720,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
1,720,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
1,720,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
1,720,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
1,720,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
1,720,000
تومان
9 مهر
جمعه
1,720,000
تومان
10 مهر
شنبه
1,720,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
1,720,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
1,720,000
تومان
هتل یار
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
شنبه
2,267,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
2,267,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
2,267,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
2,267,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
2,267,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
2,267,000
تومان
9 مهر
جمعه
2,267,000
تومان
10 مهر
شنبه
2,267,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
2,267,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
2,267,000
تومان
کوثر-ویلا دوخوابه پنج تخته روجا
ویلا دوخوابه پنج تخته روجا
ای‌گردش
1,276,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
1,276,000
تومان
3 مهر
شنبه
1,276,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
1,276,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
1,276,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
1,276,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
1,276,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
1,276,000
تومان
9 مهر
جمعه
1,276,000
تومان
10 مهر
شنبه
1,276,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
1,276,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
1,276,000
تومان
هتل یار
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
شنبه
1,644,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
1,644,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
1,644,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
1,644,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
1,644,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
1,644,000
تومان
9 مهر
جمعه
1,644,000
تومان
10 مهر
شنبه
1,644,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
1,644,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
1,644,000
تومان
کوثر-ویلای سه خوابه هفت تخته ترمه
ویلای سه خوابه هفت تخته ترمه
ای‌گردش
2,203,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
2,203,000
تومان
3 مهر
شنبه
2,203,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
2,203,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
2,203,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
2,203,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
2,203,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
2,203,000
تومان
9 مهر
جمعه
2,203,000
تومان
10 مهر
شنبه
2,203,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
2,203,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
2,203,000
تومان
هتل یار
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
شنبه
2,869,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
2,869,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
2,869,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
2,869,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
2,869,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
2,869,000
تومان
9 مهر
جمعه
2,869,000
تومان
10 مهر
شنبه
2,869,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
2,869,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
2,869,000
تومان

امکانات اتاق های هتل آپارتمان کوثر رامسر

آسانسور
پينگ پنگ
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
جكوزی
امكانات برای معلولين
خدمات باربري
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
كتابخانه
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
مسیر دوچرخه سواری
اتاق جلسات
ورزش های ابی
اینترنت بی سیم
آتلیه
پارک بازی كودكان
كنار دريا
گیم نت
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
پارک کودک
فضائی برای پياده روی
زمین ورزشی
لباسشویی
تلويزيون LCD در لابی
تبديل ارز
رستوران بام
آشپزخانه
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
کپسول آتش‌نشانی در لابی
قايق سواری
فكس
نفریحات دریایی
فضای باغ در هتل
امكانات برای معلولين
مسير دوچرخه سواری
ساحل اختصاصی
زمين اسكيت
اسكی
شارژ وسایل الکترونیکی در لابی
مرکز تجاری
آنتن مرکزی
خدمات راهنمای تور
رخت آویز
دستگاه های ورزشی پارکی
زمین های ورزشی
تلویزیون ، ویدئو مرکزی
پیست دوچرخه سواری
فضای پیاده روی
گالری صنایع دستی
پیست اسکیت
پیست اسب سواری
كافي شاپ 24 ساعته
پينگ پنگ
شارژ وسایل الکترونیکی در لابی
مبل
Business Center
اب نما
صندوق امانات
لابی
رستوران
امكان شارژ وسايل الكترونيكی در لابی
تلويزيون LCD در لابی
مسلط به زبان عربی
تلويزيون در لابی
ميز
پارک بازی كودكان
خشکشویی
فكس
خدمات اینترنتی
كافی شاپ
فروشگاه و غرفه
باغچه
فضای سبز
نمای کوه
فضای بيرون هتل برای نشستن
تلفن در لابی
روم سرويس
نمازخانه
سالن اجتماعات
اعلام حریق
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
ماهواره
جعبه کمک های اولیه
آلاچیق
ماساژ
اتاق چمدان
کافی‌شاپ
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
خدمات تور
گشت غیررایگان
روزنامه
فضای سبز
صندوق امانات
ساحل اختصاصی
پاركينگ
دستگاه واکس کفش
فتوکپی
تلویزیون LED در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
کپسول آتش نشانی
اينترنت در لابی
یخچال
مسلط به زبان انگليسی
آژانس مسافرتی
اينترنت در اتاق
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
تلویزیون
سالن ورزشی
تلفن
کافی نت
اینترنت در قسمت لابی
خدمات برای معلولین
فضای بازی کودکان رایگان
امکانات تفریحی ابی غیررایگان
زمین تنیس رایگان
سرویس بهداشتی
سرویس بهداشتی معلولان
فوتبال دستی
آرایشگاه
زمین فوتبال رایگان
قایق‌سواری غیررایگان
زمین والیبال رایگان
مینی بار رایگان
قایق سواری
مینی بار
وسایل بدنسازی
كافی شاپ
فروشگاه
خشکشویی
پارکینگ روباز
امکانات بازی کودکان
رمپ
اینترنت رایگان و محدود در لابی
پله اضطراری
رستوران ایرانی
ویلچر
خدمات باربری
خدمات بیدارباش
اتاق بازی
اطفای حریق
فروشگاه و غرفه
پارکینگ سرپوشیده
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
سالن ورزش
هتل کوثر رامسر هتلی زیبا مشرف به دریا و جنگل می باشد.

آدرس هتل آپارتمان کوثر رامسر روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل آپارتمان کوثر رامسر

(55 نظر)
کاشی و سرامیک سرویس بهداشتی و آشپزخانه ، قدیمی و تا حدی کثیف می باشد .
نقاط قوت:
خیلی عالی بود
نقاط ضعف:
خیلی عالی بود
من از همه چی راضی بودم،بازم اگر بتونم بازهم میرم،پیشنهاد میکنم حتما یک بار باید
برخورد کارکنان عالی و کیفیت غذای هتل بی‌نظیر بود
نقاط قوت:
برخورد پرسنل خوب بود
نقاط ضعف:
تهویه مطبوع قابل قبول نبود با قطع برق اتاق ها دیگه میشد تنور حتی با وصل مجدد برق این مشگل خیلی اذیتمون کرد خیلی
نقاط قوت:
فضای بیرونی هتل قشنگ بود ساحل آرام و تمیز و خلوتی داشت اتاقها بزرگ بودند. برخورد پرسنل خوب بود
نقاط ضعف:
اتاقها بسیار کهنه و بعضاً کثیف صبحانه در حد پایینتر از متوسط در حمام بسته نمیشد
نقاط قوت:
هيچ
نقاط ضعف:
هيچ
يك شب اطاق دبل vip داشتيم ، اولا امكانات اطاق نسبت به مبلغ گزافي كه ميگيرند در حد مسافرخانه بود ،دوم اينكه به خواسته هاي ميهمان اصلا اهميت نمي دهند تا جايي كه براي تهيه نوشابه بايد خودمان حضوري ميرفتيم ، سوم پروتكلهاي بهداشتي اصلا رعايت نمي شد چهارم نظافت و بهداشت اطاق و سرويسها در حد يك مسافرخانه بود، پنجم قيمت بسيار بالا، علي رغم محوطه و موقعيت خوب هتل متاسفانه سوء مديريت كاملا بچشم ميامد . هرگز توصيه به اقامت در اين هتل نميكنم مخصوصًا در اين ايام كرونايي.
نقاط قوت:
هتل خوبیه دسترسی آسان وتمیز
نقاط ضعف:
هتل خوبیه دسترسی آسان وتمیز
تجربه خوبی بود هتل تمیزی است رستوران هم غذاهای خوشمزه وبا قیمت مناسبی دارد فقط پذیرش برخورد مناسبی ندارد وکارهای اداری خود را بر پذیرش وترخیص مسافر ترجیح میدهد .
نقاط قوت:
ساحل شنی بسیار تمیز و خلوت فضای بازی مناسب و محوطه زیبا برای اوقات فراغت غذای بسیار ارزون رستوران با کیفیت مطلوب نسبت به قیمت
نقاط ضعف:
قدیمی بودن ساختمان صدای زیاد موتور خانه و لرزش لوله ها در برخی اوقات یکجا بودن اتاقها در ساختمان و عدم توزیع مناسب جمعیت نسبت به ساختمان و اسانسور و در نتیجه سر و صدای زیاد خانه داری ضعیف و ندادن سرویس مناسب در اقامتهای طولانی
نقاط قوت:
اتاق های بازسازی شده بسیار تمیز و مرتب .محوطه عالی .ساحل بسیار تمیز.محیطی آرام و خانوادگی.کارکنان خوش رو
نقاط ضعف:
اتاق های بازسازی شده بسیار تمیز و مرتب .محوطه عالی .ساحل بسیار تمیز.محیطی آرام و خانوادگی.کارکنان خوش رو
ما چهار شب در اتاق چهارتخته رویال اقامت داشتیم که اتاق های بازسازی شده بود که بسیار مرتب ک تمیز بود.فشار آب حمام خیلی خوب بود .وسایل و مبلمان عالی .البته در کل هتل قدیمی ولی محوطه و فضای سبز عالی و ساحل بسیار زیبا و آرام و تمیزی داشت .کارکنان بسیار مودب .اما متاسفانه صبحانه خیلی ضعیف و معمولی داشت که از نقاط ضعف هتل بود .ضمنا آب معدنی رو هم باهامون حساب کردند
نقاط قوت:
فضایی بسیار زیبا
نقاط ضعف:
مدیریت و رفتار پرسنل بسیار ضعیف
نقاط قوت:
همه چي خوب بود
نقاط ضعف:
همه چي خوب بود
هتلي بسيار خوب كه يك بلوار ي زيبا و پر از درخت نخل شبيه بلوار معلم رامسر رو تو خودش طراحي كرده ساحل زيبا و اختصاصي و تميز كه مي شد اوقات بسيار لذتبخشي رو در كنار ساحل با آرامش سپري كني اتاق ما VIP دو نفره دابل بود كه واقعا چيزي كم نداشت تميز مرتب و شيك سرويس بهداشتي كاملا تميز و شيك بود صبحانه در حد هتل هاي ايراني ميشه گفت معمولي و خوب بود. تنها نقطه منفي نداشتن WiFi بود كه وقتي درخواست اينترنت كرديم گفتن به اندازه ده پانزده دقيقه رايگانه ولي بعدش پوليه كه خوب مي تونست حداقل تو لابي رايگان باشه در كل هتل كوثر خيل خوب و قطعا انتخاب بعدي خواهد بود
نقاط قوت:
هیچ
نقاط ضعف:
در حال مخروبه شدن بدلیل عدم رسیدگی
نقاط قوت:
فضای سبز و محوطه
نقاط ضعف:
اتاقهای طبقه یک مشرف به اداری و خدمات می باشد که مسافر اصلا آرامش ندارد صبحانه ضعیف نظافت ضعیف
نقاط قوت:
اتاق ها عالی بودند و بسیار تمیز
نقاط ضعف:
صبحانه ضعیف بود
ما در اتاق های بازسازی شده سکونت داشتیم. کیفیت اتاق بسیار خوب بود. برخورد کارکنان نیز بسیار خوب بود. محوطه فضای سبز هنچتل بسیار خوب است و ساحل تمیز و زیبایی دارد. متاسفانه تنوع صبحانه هتل ضعیف است.
ما برای 2 شب در سوئیت 4 نفره با 2 اتاق خواب و آشپزخانه بودیم. بافت هتل و اتاق ها قدیمیه و البته بزرگ و تمیزند. پنجره ها 2 جداره نیست و ویوی دریا ندارند اما ویوی به محوطه زیباست. کل هتل و بخصوص محوطه ی سرگرمی و دوچرخه سواری نیاز به بازسازی و سرمایه گذاری دارد. اگه با خانواده هستید و میخواهید ضمن دسترسی به مکانهای گردشگری رامسر، امکان پخت و پز و دسترسی به دریا و محوطه ی بازی و فضا برای پیاده روی داشته باشید، در مقایسه باقیمت سایر هتل آپارتمان ها ی رامسر که هیچ فضای بیرونی ندارند، انتخاب بهتر و جای دنج و آرامی ست البته اگه با قدیمی بودن و کمی بیرون شهر بودن هتل کنار بیایید.
نقاط قوت:
محوطه زيبا
نقاط ضعف:
١- قديمي و نمور بودن اتاق ٢- وجود سوسك در توالت ٣-رستوران ضعيف در پزيرايي ٤- لالي قديمي و زشت
نقاط قوت:
معمولی بودومورد خاصی نبود
نقاط ضعف:
سرویس ها قدیمی بود ومطابق عکسها نبود
تمام وسایل هتل برای ۵۰ سال پیش بود وان و توالت فرنگی شکسته بود فضای بیرونی هتل زیبا بود که زحمتش را ۵۰ سال پیش کشیده بودند
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل موقعیت خوب مکانی
نقاط ضعف:
فرسودگی لوازم و وسایل ساختمان هتل
نقاط قوت:
محوطه و ساحل اختصاصی
نقاط ضعف:
محوطه و ساحل اختصاصی
ما ۴ شب اقامت داشتیم و اول فقط یک شب رزرو کرده بودیم که اگر راضی نبودیم دیگه نمونیم ولی انقدر راضی بودیم که سه شب دیگه تمدید کردیم یک هتل ۳ ستاره است و نباید با دید یک هتل ۵ ستاره بهش نگاه کرد ساختمان قدیمی است و بعضی مشکلات طبیعی است و نیاز به بازسازی دارد
نقاط قوت:
ساحل زیبا فضای سبز مناسب
نقاط ضعف:
صبحانه افتضاح
سلام هتل متعلق به بنیاد شهید است .از لحاظموقعیت مکانی بسیار عالی و بین جاده و دریا واقع شده است . اطاق ما به دلیل vip بودن خوب بود وتاز باز سازی شده بود . خوب هزینه اضافه هم دریافت کردند. محوطه بسیار بزرگ و کنار دریا بسیار عالی بود . برخلاف خیلی از مکات های اقامتی من از محوطه لذت بردم . ولی کادر بدلیل دولتی بودن مانند کارمندا ن ولی کمی بهتر . صبحانه متوسط و پایینتر . اگر قصد اقامت و لذت بردن از هوای دریایی دارین خیلی عالی است . با تشکر
عالییییییییییییییییییی
فقط ويلا ها ارزش اقامت داره اما در كل امكانات و سرويس ضعيف به نسبت مبلغ اما فضاي خود ويلا چون توستر خوب بود.اما بالكن تميز نبود.
کافی شاپ و رستوران فعال نبود
وضعیت داخلی اتاقها اصلا خوب نیست. قدیمی و کهنه و ..... فضای بیرونی و محوطه ساحلی هتل عالی است.
این هتل نیاز به بازسازی کامل دارد
از نظر دسترسی به دریا ومحوطه بازی خوب است ،کیفیت صبحانه پایین است .
نقاط قوت:
در حد خودش خوب بود
نقاط ضعف:
مشکل خاصی وجود نداشت
تنها مشکل این بود که نزدیک به ۱ ساعت معطل شدیم
موقعیت هتل نسبت به دریا خوب بود و اینکه داخل اتاق ها خیلی شیک و تمیز بود ضمن اینکه صبحانه خوبی داشت
نقاط قوت:
خوب بود
نقاط ضعف:
مشکلی نبود
بدترین اقامتگاه ممکن
هتل خوبیه، محوطه خوبی داره ، دسترسی به دریا عالیه ، مجموعا خوبه .
نقاط قوت:
محیط ارام وساکت
نقاط ضعف:
عدم ارائه اینترنت.با تماسی که با رسپشن داشتم در مورد عدم وجود کبریت،گفتند خودم باید برم از رسپشن بگیرم
نقاط قوت:
هتل خوبی بود راضی بودیم
نقاط ضعف:
سیستم سرمایشی اتاق خوب نبود اتاق خیلی گرم بود
صبحانه بسیار ضعیف تر از مجتمع بین راهی، تمیزی سوئیت ها عالی نیست اما اتاقهای بازسازی شده تمیزن، هتل آب بطری رو میفروشه!!! در حالیکه خودش آب مناسب آشامیدن نداره! محوطه هتل بزرگ و قشنگ و امنه برای بچه ها، لب دریا میز و صندلی هست برای نشستن. فقط نمیدونم چرا هتل ساحل رو پاکسازی نمیکنه. پارک بازی برای بچه ها داره و منقل برای کباب.
نقاط قوت:
راضیم از هتل همیشه همین هتلو انتخاب میکنم به خاطر موقعیت مکانی
نقاط ضعف:
هیچ نکته منفی وجود نداشت
نقاط قوت:
محوطه بسیار زیبا
نقاط ضعف:
کولر ها برای فصل گرم توانایی خنک سازی اتاق را ندارند
محیط با صفایی دارد، مکان و طراحی رستوران خوب نیست.
کارکنان بعضا خوب وگاهی بی حوصله نظافت و تمیزی بسیار خوب سیستم سرویس ها قدیمی ، در مجموع هتل مناسبی است.
ما دو شب میهمان این هتل بودیم،که هم برخورد کارکنان و هم موقعیت هتل بسیار خوب بود،هم از نظر نزدیکی به گردشگاه های رامسر و هم ساحل خود هتل
وضعیت ساختمان و اتاقها ضعیف، نظافت ضعیف، برخورد کارکنان پذیرش ضعیف تا متوسط، برخورد و همکاری کارکنان خدماتی خوب
بهتراست سريعترنسبت به بازسازي اتاقهاي هتل اقدام گردد
اتاق ما جزو معدود اتاق های بازسازی شده و خیلی خوب بود. از آن جا که هتل محوطه و ساحل و فضای زیبایی دارد بازسازی هرچه سریعتر اتاق ها و افزایش کیفیت صبحانه می تواند این هتل را با توجه به موقعیت مکانی ایده آل آن تبدیل به یکی از بهترین های منطقه کند .
نقاط قوت:
محوطه بزرگ با امکانات متنوع و تمیز تهویه و تمیزی اتاقها عالی
نقاط ضعف:
رستوران در حد متوسط بود
هتل نسبتا تمیز و دارای اتاق های بسیار بزرگ می باشد... کیفیت صبحانه ضعیف بود... توصیه می شود صبحانه با این کیفیت از هتل حذف شود... صبحانه محدود...
نقاط قوت:
موقعیت مکانی وامکانات هتل
نقاط ضعف:
کیفیت غذا وخصوصا صبحانه ضعیف است
دارای محیط و ساحلی دلپذیر و ساختمانی بزرگ اما کمی قدیمی. در کل راضی کننده
نقاط قوت:
محوطه بسیار قشنگ
نقاط ضعف:
نداشتن بعضی از لوازم و امکانات که در لیست ذکر شده بود
نقاط قوت:
دارای محوطه‌ای زیبا ساحل اختصاصی پرسنل بسیار مودب و خوش برخورد
نقاط ضعف:
اگر توی هر اتاق سشوار هم بود خیلی عالی می شد
نقاط قوت:
محیط ارام تمیز و چشم انداز زیبا
نقاط ضعف:
غذای رستوران فاقد کیفیت بود تاسیسات گرمایشی و سرمایشی متناسب با نیاز مشتری فعال نبود بلکه تابع سیاست های سازمانی بود خرابه های ساختمان قدیمی مشرف به دریا بسیار ازاردهنده است در صورت ازمیان برداشته شدن خرابه ها هم چشم انداز دریا به مجموعه اضافه می شود و هم صدای امواج اب
نقاط قوت:
۱_ازنظروسعت،آرایش مکانها(دل باز بودن) ۲_تمیزی ساختمان و محوطه ۳_برخورد خوب پرسنل
نقاط ضعف:
۱_امکانات ضعیف داخل اطاق ۲_خراب بودن سشوار، عوض نکردن آن ۳_درست کارنکردن سیستم سرمایش ۴_دم کردن اطاق
نقاط قوت:
از محوطه و امکانات ورزشی خوبی برخوردار است .
نقاط ضعف:
وجود ساختمان های قدیمی و مخروبه منظره ساحل را زشت و دلگیر کرده است .
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل آپارتمان کوثر رامسر

مهمانان هتل آپارتمان کوثر رامسر در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل آپارتمان کوثر رامسر از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل آپارتمان کوثر رامسر بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل آپارتمان کوثر رامسر رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل آپارتمان کوثر رامسر را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.