هتل بزرگ ملکشاه رامسر

رامسر،چالکرود،خیابان شهید خلعتبری
1.8
امتیاز کاربران
3
نظرات کاربران

معرفی هتل بزرگ ملکشاه رامسر

هتل بزرگ ۳ ستاره ملکشاه که آخرین بازسازی این هتل در سال ۱۳۹۵ صورت گرفته در منطقه ساحلی چالکرود در فاصله ۶ کیلومتری شهر زیبای رامسر قرار گرفته است. در مقابل این هتل رودخانه‌ای بزرگ با طبیعتی زیبا و آرامش بخش که با فاصله کمی دسترسی مستقیم به دریا را فراهم می‌سازد، وجود دارد. این هتل در دو فاز ساخته شده که فاز اول آن در زمینی به مساحت ۷۰۰۰ متر قرار گرفته و فاز دوم آن نیز در زمینی به بزرگی ۲۵۰۰ متر با کلیه تجهیزات آماده پذیرایی از شما میهمانان گرامی می‌باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل بزرگ ملکشاه رامسر

ظرفیت 2 نفر

اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
404,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 دی
چهارشنبه
404,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
404,000
تومان
1 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
دو تخته توئین
ای‌گردش
404,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 دی
چهارشنبه
404,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
404,000
تومان
1 بهمن
جمعه
404,000
تومان
2 بهمن
شنبه
404,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
404,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
404,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
404,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
404,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
404,000
تومان
8 بهمن
جمعه
404,000
تومان
9 بهمن
شنبه
404,000
تومان
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
404,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 دی
چهارشنبه
404,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
404,000
تومان
1 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
دوتخته دبل
ای‌گردش
404,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 دی
چهارشنبه
404,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
404,000
تومان
1 بهمن
جمعه
404,000
تومان
2 بهمن
شنبه
404,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
404,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
404,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
404,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
404,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
404,000
تومان
8 بهمن
جمعه
404,000
تومان
9 بهمن
شنبه
404,000
تومان
دو تخته
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
29 دی
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 دی
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 3 نفر

سه تخته
ای‌گردش
496,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 دی
چهارشنبه
496,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
496,000
تومان
1 بهمن
جمعه
496,000
تومان
2 بهمن
شنبه
496,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
496,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
496,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
496,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
496,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
496,000
تومان
8 بهمن
جمعه
496,000
تومان
9 بهمن
شنبه
496,000
تومان
اتاق سه تخته
اقامت 24
496,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 دی
چهارشنبه
496,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
496,000
تومان
1 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 4 نفر

چهارتخته
ای‌گردش
588,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 دی
چهارشنبه
588,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
588,000
تومان
1 بهمن
جمعه
588,000
تومان
2 بهمن
شنبه
588,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
588,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
588,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
588,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
588,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
588,000
تومان
8 بهمن
جمعه
588,000
تومان
9 بهمن
شنبه
588,000
تومان
اتاق چهار تخته
اقامت 24
588,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 دی
چهارشنبه
588,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
588,000
تومان
1 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
سوئیت دو خوابه چهار نفره
ای‌گردش
680,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 دی
چهارشنبه
680,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
680,000
تومان
1 بهمن
جمعه
680,000
تومان
2 بهمن
شنبه
680,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
680,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
680,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
680,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
680,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
680,000
تومان
8 بهمن
جمعه
680,000
تومان
9 بهمن
شنبه
680,000
تومان
سوئیت دو خوابه چهار نفره
اقامت 24
680,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 دی
چهارشنبه
680,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
680,000
تومان
1 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
چهار تخته
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
29 دی
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 دی
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 5 نفر

سوئیت دو خوابه پنج نفره
ای‌گردش
772,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 دی
چهارشنبه
772,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
772,000
تومان
1 بهمن
جمعه
772,000
تومان
2 بهمن
شنبه
772,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
772,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
772,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
772,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
772,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
772,000
تومان
8 بهمن
جمعه
772,000
تومان
9 بهمن
شنبه
772,000
تومان
سوئیت دو خوابه پنج نفره
اقامت 24
772,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 دی
چهارشنبه
772,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
772,000
تومان
1 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل بزرگ ملکشاه رامسر

نمازخانه
رستوران بام
سالن همايش
چايخانه سنتی
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
آتلیه
كتابخانه
مینی بار با هزینه
خدمات بیدار باش
خدمات تهيه بليط
زمین ورزشی
خدمات باربري
پارک کودک
گیم نت
اتاق تلفن (اپراتور)
تلویزیون در لابی
خدمات خانه داری
شبکه پخش فیلم
پذیرش 24 ساعته
ترانسفر برگشت با هزینه
ترانسفر رفت با هزینه
زنگ هشدار
جكوزی
خدمات پزشكي
تلفن در لابی
خشکشویی
تلفن
دمپایی
حوله
یخچال
فضای پیاده روی
فضای سبز
سالن همايش
كافی شاپ
فكس
خدمات اتو
Business Center
سالن بيليارد
پنجره
تلویزیون lcd
پارکینگ در هتل
اینترنت با سرعت بالا
خدمات نگهداری کودک
پرداخت ویزا و مسترکارت
سرویس حرم
بازی ویدئویی
گشت نیم روزی
زمين تنيس
پرینتر
فكس
اعلام حریق
تلویزیون
ماساژ
سالن اجتماعات
سیستم تهویه مطبوع
سونا
استخر
تاکسی سرویس
آسانسور
صندوق امانات
یخچال
دستگاه خودپرداز
حوله
خشکشویی (لاندری)
تبديل ارز
آژانس مسافرتی
پاركينگ
سرویس فرنگی
سرویس بهداشتی ایرانی
فتوکپی
رستوران
اتاق چمدان
دمپایی
اينترنت در لابی
آرایشگاه
كافی شاپ
وسایل بدنسازی
صبحانه رایگان
مینی بار رایگان
کافی نت
خدمات برای معلولین
کپسول آتش نشانی
حمام
فروشگاه
اینترنت
خدمات تور
مرکز خرید
اتاق سیگار
لابی
اتاق بازی
پله اضطراری
دستگاه واکس کفش
تلفن
سالن ورزشی
فضای سبز
روزنامه
حمام

آدرس هتل بزرگ ملکشاه رامسر روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل بزرگ ملکشاه رامسر

(3 نظر)
نقاط قوت:
نسبت به قیمتش خوبه
نقاط ضعف:
مورد خاصی نداره
برای پارکینگ خیلی مشکل داره، یه باغچه بزرگ وسطشه که ماشین رو حسابی خط و خش میندازه، یکی بیاد پشت سر آدم دیگه نمی شه به راحتی خارج شد، اگر جشنی تو کافی شاپ باشه تا ساعت دو بعد از نیمه شب بزن و بکوب هست و هر چی ام تذکر بدید فایده ای نداره، صبحانه بد نبود، با خود رامسرم بیست دقیقه ای فاصله داره
نقاط قوت:
عالی
نقاط ضعف:
-
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل بزرگ ملکشاه رامسر

مهمانان هتل بزرگ ملکشاه رامسر در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل بزرگ ملکشاه رامسر از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل بزرگ ملکشاه رامسر بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل بزرگ ملکشاه رامسر رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل بزرگ ملکشاه رامسر را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.