هتل بام رامسر

رامسر، کیلومتر 5 غرب رامسر
3.9
امتیاز کاربران
90
نظرات کاربران

معرفی هتل بام رامسر

تسهیلات ویژه. سوئيت هاي اين مجتمع در ايستگاه بالاي تله كابين در ارتفاع ۷۰۰ متري از سطح دريا با منظره جنگل قرار گرفته كه تنها وسيله رفت و آمد به هتل تله كابين مي‌باشد. ساعات کار تله کابين از ۱۰ صبح تا ۱۷:۳۰ مي‌باشد. مهمانان موظفند يک ساعت قبل از پايان کار خط تله کابين در مجتمع حاضر باشند و در صورت کوتاهی مجتمع هيچ‌گونه مسئوليتی را نخواهد پذيرفت. هزينه اقامت و بليط تله كابين كودكان زير ۵ سال رايگان مي‌باشد و از ۵ سال به بالا شامل تمامی هزینه‌ها می‌شوند. (لازم به ذكر است، درصورتي كه مهمانان خارج از ساعات كار تله کابین(ساعت ۱۰:۰۰ الی ۱۷:۳۰) به هتل مراجعه نمايند، مي‌بايست توسط خودروي مخصوص هتل با هماهنگی تردد نمايند. مهمانان گرامي بعد از رزرو هتل مي‌بايست به نكات زير توجه نمايند: ۱- به دليل قرار گرفتن هتل در سايت بالاي تله كابين و تردد با تله‌كابين، از آوردن چمدان‌هاي حجيم و سنگين خودداري نمائيد، همچنین از آوردن حيوانات خانگي نیز خودداري نمائيد. ۲- خواهشمندیم شرایط کوهستانی هتل و استفاده از تله کابین جهت تردد، مورد توجه افراد سالمند و باردار قرار گیرد، ضمنا آتش درست کردن در محوطه هتل ممنوع می‌باشد. ۳- همراه داشتن شناسنامه برای تمامی افراد الزامی می‌باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل بام رامسر

بام-سوئیت دوتخته یاس
سوئیت دوتخته یاس
هتل یار
2,019,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
2,019,000
تومان
3 مهر
شنبه
2,019,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
2,019,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
2,019,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
2,019,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
2,019,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
2,019,000
تومان
9 مهر
جمعه
2,019,000
تومان
10 مهر
شنبه
2,019,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
2,019,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
2,019,000
تومان
ای‌گردش
2,030,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
2,030,000
تومان
3 مهر
شنبه
2,030,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
2,030,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
2,030,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
2,030,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
2,030,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
2,030,000
تومان
9 مهر
جمعه
2,030,000
تومان
10 مهر
شنبه
2,030,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
2,030,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
2,030,000
تومان
بام-کلبه جنگلی دوتخته
کلبه جنگلی دوتخته
ای‌گردش
1,245,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
1,245,000
تومان
3 مهر
شنبه
1,245,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
1,245,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
1,245,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
1,245,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
1,245,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
1,245,000
تومان
9 مهر
جمعه
1,245,000
تومان
10 مهر
شنبه
1,245,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
1,245,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
1,245,000
تومان
هتل یار
1,246,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
1,246,000
تومان
3 مهر
شنبه
1,246,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
1,246,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
1,246,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
1,246,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
1,246,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
1,246,000
تومان
9 مهر
جمعه
1,246,000
تومان
10 مهر
شنبه
1,246,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
1,246,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
1,246,000
تومان
اقامت 24
1,246,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
1,246,000
تومان
3 مهر
شنبه
1,246,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
1,246,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
1,246,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
1,246,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
1,246,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
1,246,000
تومان
9 مهر
جمعه
1,246,000
تومان
10 مهر
شنبه
1,246,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
1,246,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
1,246,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
بام-کلبه جنگلی چهارتخته (تخت دوطبقه+دوسرویس اضافه)
کلبه جنگلی چهارتخته (تخت دوطبقه+دوسرویس اضافه)
ای‌گردش
1,735,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
1,735,000
تومان
3 مهر
شنبه
1,735,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
1,735,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
1,735,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
1,735,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
1,735,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
1,735,000
تومان
9 مهر
جمعه
1,735,000
تومان
10 مهر
شنبه
1,735,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
1,735,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
1,735,000
تومان
اقامت 24
1,736,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
1,736,000
تومان
3 مهر
شنبه
1,736,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
1,736,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
1,736,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
1,736,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
1,736,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
1,736,000
تومان
9 مهر
جمعه
1,736,000
تومان
10 مهر
شنبه
1,736,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
1,736,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
1,736,000
تومان
هتل یار
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
شنبه
1,736,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
1,736,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
سه شنبه
1,736,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
1,736,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
1,736,000
تومان
9 مهر
جمعه
1,736,000
تومان
10 مهر
شنبه
1,736,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
1,736,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
1,736,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
بام-سوئيت دوتخته ماه عسل
سوئيت دوتخته ماه عسل
اقامت 24
1,724,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
1,724,000
تومان
3 مهر
شنبه
1,724,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
1,724,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
1,724,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
1,724,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
1,724,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
1,724,000
تومان
9 مهر
جمعه
1,724,000
تومان
10 مهر
شنبه
1,724,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
1,724,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
1,724,000
تومان
هتل یار
1,724,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
1,724,000
تومان
3 مهر
شنبه
1,724,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
1,724,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
1,724,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
1,724,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
1,724,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
1,724,000
تومان
9 مهر
جمعه
1,724,000
تومان
10 مهر
شنبه
1,724,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
1,724,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
1,724,000
تومان
ای‌گردش
1,724,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
1,724,000
تومان
3 مهر
شنبه
1,724,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
1,724,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
1,724,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
1,724,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
1,724,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
1,724,000
تومان
9 مهر
جمعه
1,724,000
تومان
10 مهر
شنبه
1,724,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
1,724,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
1,724,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
بام-سوئیت دوتخته تایتانیک
سوئیت دوتخته تایتانیک
هتل یار
2,019,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
2,019,000
تومان
3 مهر
شنبه
2,019,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
2,019,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
2,019,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
2,019,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
2,019,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
2,019,000
تومان
9 مهر
جمعه
2,019,000
تومان
10 مهر
شنبه
2,019,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
2,019,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
2,019,000
تومان
بام-سوئیت دوتخته کاملیا
سوئیت دوتخته کاملیا
هتل یار
2,019,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
2,019,000
تومان
3 مهر
شنبه
2,019,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
2,019,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
2,019,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
2,019,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
2,019,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
2,019,000
تومان
9 مهر
جمعه
2,019,000
تومان
10 مهر
شنبه
2,019,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
2,019,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
2,019,000
تومان
ای‌گردش
2,030,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
2,030,000
تومان
3 مهر
شنبه
2,030,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
2,030,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
2,030,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
2,030,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
2,030,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
2,030,000
تومان
9 مهر
جمعه
2,030,000
تومان
10 مهر
شنبه
2,030,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
2,030,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
2,030,000
تومان
بام-سوئیت دوتخته مگنولیا
سوئیت دوتخته مگنولیا
هتل یار
2,019,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
2,019,000
تومان
3 مهر
شنبه
2,019,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
2,019,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
2,019,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
2,019,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
2,019,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
2,019,000
تومان
9 مهر
جمعه
2,019,000
تومان
10 مهر
شنبه
2,019,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
2,019,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
2,019,000
تومان
بام-سوئیت دوتخته لیلیوم
سوئیت دوتخته لیلیوم
هتل یار
1,528,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
1,528,000
تومان
3 مهر
شنبه
1,528,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
1,528,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
1,528,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
1,528,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
1,528,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
1,528,000
تومان
9 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
شنبه
1,528,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
1,528,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
1,528,000
تومان
ای‌گردش
1,528,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
1,528,000
تومان
3 مهر
شنبه
1,528,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
1,528,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
1,528,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
1,528,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
1,528,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
1,528,000
تومان
9 مهر
جمعه
1,528,000
تومان
10 مهر
شنبه
1,528,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
1,528,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
1,528,000
تومان
اقامت 24
1,528,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
1,528,000
تومان
3 مهر
شنبه
1,528,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
1,528,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
1,528,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
1,528,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
1,528,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
1,528,000
تومان
9 مهر
جمعه
1,528,000
تومان
10 مهر
شنبه
1,528,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
1,528,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
1,528,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
بام-سوئیت دوتخته نرگس
سوئیت دوتخته نرگس
هتل یار
2,019,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
2,019,000
تومان
3 مهر
شنبه
2,019,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
2,019,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
2,019,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
2,019,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
2,019,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
2,019,000
تومان
9 مهر
جمعه
2,019,000
تومان
10 مهر
شنبه
2,019,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
2,019,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
2,019,000
تومان
ای‌گردش
2,030,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
2,030,000
تومان
3 مهر
شنبه
2,030,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
2,030,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
2,030,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
2,030,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
2,030,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
2,030,000
تومان
9 مهر
جمعه
2,030,000
تومان
10 مهر
شنبه
2,030,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
2,030,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
2,030,000
تومان
بام-سوئیت دوتخته VIP
سوئیت دوتخته VIP
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
بام-کلبه جنگلی شش تخته (تخت دوطبقه+دوسرویس اضافه)
کلبه جنگلی شش تخته (تخت دوطبقه+دوسرویس اضافه)
اقامت 24
2,264,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
2,264,000
تومان
3 مهر
شنبه
2,264,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
2,264,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
2,264,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
2,264,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
2,264,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
2,264,000
تومان
9 مهر
جمعه
2,264,000
تومان
10 مهر
شنبه
2,264,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
2,264,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
2,264,000
تومان
ای‌گردش
2,264,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
2,264,000
تومان
3 مهر
شنبه
2,264,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
2,264,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
2,264,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
2,264,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
2,264,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
2,264,000
تومان
9 مهر
جمعه
2,264,000
تومان
10 مهر
شنبه
2,264,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
2,264,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
2,264,000
تومان
هتل یار
2,264,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
2,264,000
تومان
3 مهر
شنبه
2,264,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
2,264,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
2,264,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
2,264,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
2,264,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
2,264,000
تومان
9 مهر
جمعه
2,264,000
تومان
10 مهر
شنبه
2,264,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
2,264,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
2,264,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
بام-سوئیت چهارتخته کوهستان
سوئیت چهارتخته کوهستان
هتل یار
2,313,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
2,313,000
تومان
3 مهر
شنبه
2,313,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
2,313,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
2,313,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
چهارشنبه
2,313,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
2,313,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
2,313,000
تومان
3 مهر
شنبه
2,313,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
2,313,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
2,313,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
2,313,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
2,313,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
2,313,000
تومان
9 مهر
جمعه
2,313,000
تومان
10 مهر
شنبه
2,313,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
2,313,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
2,313,000
تومان
ای‌گردش
2,313,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
2,313,000
تومان
3 مهر
شنبه
2,313,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
2,313,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
2,313,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
2,313,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
2,313,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
2,313,000
تومان
9 مهر
جمعه
2,313,000
تومان
10 مهر
شنبه
2,313,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
2,313,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
2,313,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل بام رامسر

چای ساز
اتاق ميهمانی و جلسات كاری
تلويزيون در لابی
مبل
خشکشویی
خدمات بيدار باش
فكس
چايخانه سنتی
آلاچيق بيرون از هتل
محلی برای نشستن
كافی شاپ
فروشگاه و غرفه
كتابخانه
سالن كنفرانس
فضای سبز
امكان شارژ وسايل الكترونيكی در لابی
اتاق بازی
اتاق عقد
رستوران فست فود
امكانات ورزشی در آب
فضای بيرون هتل برای نشستن
زمين تنيس
سالن بيليارد
نمای جنگل
پارک بازی كودكان
پينگ پنگ
خدمات راهنمای تور
مسير پياده روی
رستوران سنتی
تلويزيون LCD در لابی
رستوران
كافي شاپ 24 ساعته
اتاق جلسات
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
بانک
پیست کارتینگ
شهربازی
زیپ لاین
پینت بال
پیست باگی
باغ پرندگان
اینترنت با سرعت بالا
رستوران در هتل
ترانسفر از فرودگاه به هتل
لابی
ترانسفر از هتل به فرودگاه
اینترنت بی سیم
تلویزیون lcd
پنجره
لوازم بهداشتی
کپسول آتش‌نشانی در لابی
كافی نت
قايق سواری
آتليه عكاسی
شارژ وسایل الکترونیکی در لابی
سالن جلسات
Business Center
صندوق امانات
فروشگاه سوغاتی
سالن آمفی تئاتر
گشت نیم روزی
سیستمسرمایشوگرمایش
سالن پذیرایی
مرکز تجاری
اب معدنی رایگان
حوله حمام
دمپایی یکبار مصرف
سیستم گرمایش
کارت هوشمند درب اتاق
دمپایی حمام
اتاق نگهداری کودکان
کارت هوشمند درب اتاق ها
رخت آویز
گریم کودک
مینیبار
فضای پیاده روی
سالن جلسات
اتاق ماساژ
گالری صنایع دستی
اجاره اتومبیل
اینترنت در اتاق
یخچال
مینی بار
حوله
دمپایی
تلفن
حمام
سشوار
عکاسی با لباس محلی
جشنواره غذاهای محلی شمال در نوروز
خانه داری 24 ساعته
شارژ وسایل الکترونیکی در لابی
فضای باغ در هتل
رستوران تابستانی
ماساژ
فروشگاه صنايع دستی
DVD PLAYER
اتاق VIP
پیست کارتینگ
شهربازی
رستوران ايرانی
جت اسکی
رستوران روف گاردن
بانک
موج سواری
اسكی
خدمات عروس
فروشگاه پوشاک مردانه
سینما 5بعدی
امكانات ورزش های آبی
زیپ لاین
پینت بال
پارسلینگ با چتر
پیست باگی
ماساژ تایلندی
ماساژ سوئدی
ماساژ صورت
ماساژ روسی
آب نمای موزيكال
واحد گریم کودکان
استخر توپ
باغ پرندگان
رستوران سنتی
زمين تنيس
آسانسور
پرینت
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
ماهواره
اینترنت در لابی
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
سالن آمفی تئاتر
اتاق چمدان
کافی‌شاپ
دراور
حوله
دمپایی
خدمات تور
تاکسی سرویس
گشت غیررایگان
کافی‌شاپ فضای باز
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
اباژور
تلفن
پارکینگ روباز
دستگاه واکس کفش
اینترنت رایگان و محدود در لابی
ماساژ غیررایگان
پله اضطراری
رستوران ایرانی
استخر
پارکینگ
اشپزخانه
آژانس مسافرتی
نمازخانه
اعلام حریق
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
کافی نت
پاركينگ
اينترنت در لابی
مسلط به زبان انگليسی
خدمات خانه داری
اينترنت در اتاق
تبديل ارز
خدمات تهيه بليط
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
مبلمان
سشوار
اتاق بازی
لابی
پينگ پنگ
سالن كنفرانس
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
لباسشویی
تلويزيون LCD در لابی
رستوران بام
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
فضائی برای پياده روی
پذیرش 24 ساعته
پارک بازی كودكان
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
سالن همايش
اتاق ميهمانی و جلسات كاری
جكوزی
اجاره ماشين
خدمات باربري
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
شبکه پخش فیلم
ترانسفر برگشت با هزینه
اتاق سیگار
خدمات برای معلولین
مرکز خرید
اینترنت
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
بیلیارد
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
میز بیلیارد
کپسول آتش نشانی
ترانسفر رفت با هزینه
مینی بار رایگان
قایق سواری
مینی بار
وسایل بدنسازی
سیستم سرمایش
كافی شاپ
روم سرويس
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
اژانس گردشگری شهر سبز

آدرس هتل بام رامسر روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل بام رامسر

(90 نظر)
برای یک بار تجربه کردن خوبه
هتل زیبای بام سبز رامسر که احتمالا در دنیا زیبایی منحصربفردی دارد همچنان زیبا است ولی و قدیمی و در برخی موارد مانند فرش و مبلمان سوییت ها که قبلا رویایی بود الان متاسفانه نظافتشون ضعیف است . در دوران کرونا رستوران هتل نیاز به پروتکل های قوی دارد تا اعتماد مسافران بیش از این جلب شود . سرعت اینترنت رایگان سوییت نسبت به قبل بسیار بهتر شده بود همینطور کیفیت و تنوع کانال ها و شبکه های تلویزیونی.
جز معدود هتل هایی بود که پرسنل با جون و دل پاسخ گو بودند . بسیار آرام و دلنواز، تنها مسئله هتل منوی بسیار معمولی صبحانه بود.
غذاها با كميت و كيفيت متوسط خصوصا برای شام اما فضای زيبا و خاصی داره و تجربه خوبي بود
من سه شب اقامت داشتم .کلبه جنگلی روشویی اش داخلش آب جمع میشد .یک شب که روی تخت خوابیدیم کمر درد شدید گرفتیم . واحد رو عوض کردیم تایتانیک رو گرفتیم نسبتا بهتر شد ولی با توجه به مبلغ 2م شبی اصلا از امکاناتی که دادن راضی نبودم.برخورد پرسنل کافی شاپ اصلا خوب نبود. اگر برای صبحانه نمیرفتی نه کافی شاپ نه رستوران هیچ خدماتی نمیدادن . کیفیت غذا ضعیف بود . ولی برخورد پرسنل خوب بو د اینترنت وصل نمیشد حتی نت خط هم انتن نمیداد