هتل بهشت قشم

قشم، چهارراه پردیس، خیابان فلسطین، مقابل استادیوم تختی
1.8
امتیاز کاربران
33
نظرات کاربران

معرفی هتل بهشت قشم

هتل ۳ ستاره بهشت قشم در بهترین موقعیت شهر قرار گرفته است. امتیاز ویژه این هتل نزدیکی به بازارهای بزرگ از قبیل بازار ستاره می باشد. هتل بهشت با امکانات مناسب و اتاق های تمیز و مرتب و همچنین با پارکینگ اختصاصی یکی از بهترین هتل های قشم محسوب می شود. رستوران هتل بسیار عالی و از بهترین رستوران‌های قشم به شمار می رود.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل بهشت قشم

ظرفیت 2 نفر

اتاق دو تخته
اقامت 24
530,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
530,000
تومان
28 دی
سه شنبه
530,000
تومان
29 دی
چهارشنبه
530,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
530,000
تومان
1 بهمن
جمعه
530,000
تومان
2 بهمن
شنبه
530,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
530,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
530,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
530,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
530,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
530,000
تومان
دو تخته تویین
اسنپ تریپ
550,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
550,000
تومان
28 دی
سه شنبه
550,000
تومان
29 دی
چهارشنبه
550,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
550,000
تومان
1 بهمن
جمعه
550,000
تومان
2 بهمن
شنبه
550,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
550,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
550,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
550,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
550,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
550,000
تومان
دو تخته
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
28 دی
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
29 دی
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 دی
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 3 نفر

اتاق سه تخته
اقامت 24
730,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
730,000
تومان
28 دی
سه شنبه
730,000
تومان
29 دی
چهارشنبه
730,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
730,000
تومان
1 بهمن
جمعه
730,000
تومان
2 بهمن
شنبه
730,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
730,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
730,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
730,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
730,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
730,000
تومان
سه تخته
اسنپ تریپ
770,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
770,000
تومان
28 دی
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
29 دی
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 دی
پنجشنبه
770,000
تومان
1 بهمن
جمعه
770,000
تومان
2 بهمن
شنبه
770,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
770,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
770,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
770,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
770,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
770,000
تومان
سه تخته
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
28 دی
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
29 دی
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 دی
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 4 نفر

اتاق چهار تخته
اقامت 24
880,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
880,000
تومان
28 دی
سه شنبه
880,000
تومان
29 دی
چهارشنبه
880,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
880,000
تومان
1 بهمن
جمعه
880,000
تومان
2 بهمن
شنبه
880,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
880,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
880,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
880,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
880,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
880,000
تومان
چهار تخته
اسنپ تریپ
880,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
880,000
تومان
28 دی
سه شنبه
880,000
تومان
29 دی
چهارشنبه
880,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
880,000
تومان
1 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
سوئیت دو خوابه چهار نفره
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
28 دی
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
29 دی
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 دی
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 1 نفر

یک تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
28 دی
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
29 دی
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 دی
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 5 نفر

سوئیت پنج نفره
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
28 دی
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
29 دی
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 دی
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
پنج تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
28 دی
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
29 دی
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 دی
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل بهشت قشم

سالن کنفرانس
پذیرش 24 ساعته
خدمات بیدار باش
خدمات تهيه بليط
رستوران بام
تلويزيون LCD در لابی
لباسشویی
زمین ورزشی
پارک کودک
گیم نت
اتاق تلفن (اپراتور)
تلویزیون در لابی
خدمات خانه داری
شبکه پخش فیلم
ترانسفر برگشت با هزینه
روم سرويس 24 ساعته
ترانسفر رفت با هزینه
زنگ هشدار
پرینتر
تلفن در لابی
فكس
روم سرويس
اينترنت در لابی
كافی شاپ
پاركينگ
وسایل بدنسازی
صبحانه رایگان
مینی بار رایگان
کافی نت
مینی بار با هزینه
كتابخانه
کپسول آتش نشانی
پرداخت ویزا و مسترکارت
تلفن
دمپایی
حوله
یخچال
کپسول آتش‌نشانی در لابی
پنجره
تلویزیون lcd
دسترسی به دریا
صندوق امانات در لابی
اتاق جلسات
سالن جشن و مراسم و عروسی
اینترنت با سرعت بالا
خدمات نگهداری کودک
سرویس حرم
آتلیه
بازی ویدئویی
رستوران سنتی
گشت نیم روزی
زمين تنيس
سالن بيليارد
خدمات پزشكي
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات باربري
جكوزی
سالن همايش
چايخانه سنتی
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
خدمات برای معلولین
سرویس روزانه اتاق
اعلام حریق
یخچال
جعبه کمک های اولیه
سالن اجتماعات
رستوران
سیستم تهویه مطبوع
سونا
استخر
تاکسی سرویس
پارکینگ
نمازخانه
آسانسور
صندوق امانات
تلویزیون
تالار پذیرایی
دستگاه خودپرداز
خشکشویی (لاندری)
تبديل ارز
آژانس مسافرتی
سرویس فرنگی
سرویس بهداشتی ایرانی
تلویزیون LED در لابی
فتوکپی
ماساژ
اتاق چمدان
حمام
رستوران ایرانی
اینترنت در قسمت لابی
فروشگاه
آرایشگاه
سوئیت
تلفن در اتاق
کافی شاپ
مرکز خرید
اتاق سیگار
لابی
امکان شارژ وسایل الکتریکی
اطفای حریق
اتاق بازی
پله اضطراری
کافی‌شاپ
رمپ
دستگاه واکس کفش
پارکینگ روباز
تلفن
سالن ورزشی
فضای سبز
روزنامه
کافی‌شاپ فضای باز
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
خدمات تور
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
دمپایی
حوله
حمام

آدرس هتل بهشت قشم روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل بهشت قشم

(33 نظر)
نقاط قوت:
کولر
نقاط ضعف:
کولر
اقت نرین این هتل پولتونو حدر ندین اصلا بدرد نمیخورهه خیلی امکانات بهداشتیش ضعیفههه حالتون بهم میخوره
نقاط قوت:
هیچی
نقاط ضعف:
هیچی
واقعا افتضاحه.من کامنت های قبلی رو خوندم و فکر کردم تا الان باتوجه به نظرات بدی که داده شده،حتما اصلاح شده اما خوب نشده که هیچ بدتر هم شده.اصلا میشنهاد نمیکنم.روکش ها پر از مو که دوبار گفتم نیومدن عوض کنن و از طریق پشتیبانی اسنپ تریپ پیگیری کردم و عوض شد.مورچه زیاد داره.سطل آشغال تو اتاق نیست و دوبار گفتم که آخرش هم نیاوردن.در مجموع اصلا پیشنهاد نمیکنم در حد کاروانسرا هم نیست چه برسه هتل و مسافرخونه‌.
نقاط قوت:
دسترسی به مراکز خرید
نقاط ضعف:
دسترسی به مراکز خرید
با توجه به شرایط کرونا وضعیت عادی نیست و نمیشه انتظار زیادی داشت ولی به نظر من مدیریت این هتل باید قوی تر عمل کنن. در کل میشه گفت این هتل در حد متوسطه
نقاط قوت:
اتاق بزرگ و بازسازی شده. خوشرویی کارکنان. محیط آرام.
نقاط ضعف:
اتاق بزرگ و بازسازی شده. خوشرویی کارکنان. محیط آرام.
نقاط قوت:
برخورد مناسب پرسنل
نقاط ضعف:
هیچ نکته مناسبی نبود، در مجموع افتضاح...
نقاط قوت:
نزدیک به مراکز خرید
نقاط ضعف:
نزدیک به مراکز خرید
نقاط قوت:
فقط نزدیک مکان های معروف بود
نقاط ضعف:
نظافت ضعیف بوی بد سرویس بهداشتی اتاق نم زده و قدیمی
نقاط قوت:
برخورد پرسنل عالی بود
نقاط ضعف:
اتاق ما مارمولک داشت و برای تعویض اتاق ی کم ناهماهنگی بود و اتاق ها هر روز تمیز نمیشد یعنی اصلن تمیز نمیشد
نقاط قوت:
موقعیت مناسبی نسبت به مجتمع های تجاری قیمت مناسب
نقاط ضعف:
صبحانه بسیار ضعیف است و از ظروف یک بار مصرف استفاده میشود جانوارانی مثل مورچه در کل اتاق و سرویس بهداشتی دیده میشد
نقاط قوت:
تنها نقطه قوت ان نزدیکی ب مراکز خرید است
نقاط ضعف:
تنها نقطه قوت ان نزدیکی ب مراکز خرید است
نسبت ب هزینه خوب بود
نقاط قوت:
هیچ
نقاط ضعف:
متاسفانه بیشتربه مسافرخانه شبیه بوده ومدیریت ونظافت هتل زیرصفر..وازشماخواهشمندم که این هتل روبدیگران پیشنهادنفرمایید..خداروشکرکه مبتلابه کرونانشدم......
نقاط قوت:
هیچ نکته مثبتی نداشت
نقاط ضعف:
اتاق ها و راهروها خیلی کثیف بود و از نظافت اصلا راضی نبودم.خدمات دهی هیچی نداشت.کلا در حد مسافر خانه است و حیف اسم هتل. پیشنهاد میکنم اصلا این هتل رو برای سفر انتخاب نکنید.در حد این قیمت هتلهای خیلی بهتری تو قشم است.
نقاط قوت:
هیچ نکته مثبتی نداشت.
نقاط ضعف:
نامرتب و کثیف. اتاق نمناک بود و گچ دیوار ریخته بود. بسیار قدیمی. موکت کف اتاق تکه تکه بود. چیزی به نام تخت وجود نداشت و دو تا تشک روی هم قرار داده بودند به اسم تخت. در کل اسم هتل برای این مکان نباید گذاشت بهیچ وجه. انتظار امکانات نداشتم انتظار تمیزی داشتم که اصلا اینجوری نبود دیگه از این سایت رزرو نخواهم کرد چون گفتند که تعدادی از اتاقها من جمله اتاقی که به من دادند جهت رزروهای اینترنتی اختصاص داده شده که اصلا توجیهی نداره این کارشون.
نقاط قوت:
نکته مثبت نداشت در حال تعمیر با مدیریت خیلی ضعیف وپرسنل لابی بسیار دروغگو خراب بودن دوش وآبگرمکن اتاق‌‌۲۸۰ نداشتن رستوران ونداشتن امکانات برای گرم کردن غذا بیش از ۲۰ بار در مورد دوش اتاق ۲۸۰ خواهش کردیم که خرابه وبا یه واشر حل میشه که کسی گوش نکرد
نقاط ضعف:
کلا همه چیز به معنی تمام منفی بود واصلا چادر زدن در اطراف ساحل رو به اقامت در این هتل ترجیح میدهم
حیف اسم هتل که رو این مسافرخونه گذاشته بشه اتاق پر از حشرات محلافه ها کثیف دستشویی کثیف اتاقمون سطل آشغالو دمپایی نداشت دستگیره های در خراب صبحانه هم که افتضاح تلفنم نداشت نمیدونم ستاره ها واسه چی بود ما بعد یک شب هتل رو ترک کردیم
نقاط قوت:
بسیار عالی و فوق العاده بود
نقاط ضعف:
اصلا
به نسبت هزینه هتل خوبی حسا ب میشه
با سلام . دوستان من 15 ام تا 19 آبان اسکان داشتم، اتاقهای خیلی کوچک، بوی نم ، پتوهای کثیف. در کل ضعیف بود . بیشتر شبیه مسافرخونه بود تا هتل 3 ستاره
نقاط قوت:
رفتار پرسنل خوب نظافت مناسب هست تقریبا
نقاط ضعف:
سرویس صبحانه بسیار ضعیف تنوع کم
بد نبود
بنظرم هتل خوبی بود یکم انصاف داشته باشیم خوبه من ازمدیرهتل اقای امامی قدردانی میکنم واقعا عالی بود ارپرسنل پذیرشم خوش برخورد بودن کمال تشکردارم بخصوص اقای کشکولی
خدمات هتل خوب نبود
هتل ارزان
واقعا بد بود تمیز نبود اتاق حتی حوله نداشت صبحانه رو تو اتاق میاوردن برامون چون سالن صبحانه مشکل داشت به دلیلی اصلا انتظار ادم رو براورده نمیکرد
در اصل مثل مهمانسرا بود نه خیلی خوب نیست
افتضاح ترین هتل! قشم نمور کثیف بی کیفیت از هر نظر بابت پرداخت پول و اتلاف وقتم متاسفم
خرابی خطوط تلفن حتی با اپراتور امکان تماس نبود و سفارش داده شده با تاخیر فراوان میرسید .
سرویس دهی نامناسب نداشتن رستوران(شما اگر از هر رستوران و بیرون بری غدا هم سفارش میدادی مبلغی به عنوان پورسانت هتل به فاکتور اضافه میکنن.) نداشتن نظافت روزانه و ارایه سرویس با توجه به ویژگی ها و خدماتی که ارایه میدادن مبلغ پرداختی زیاد بود. من اینجا رو بیشتر مسافرخانه دیدم تا حتی هتل ،من توصیه نمیکنم.
دوستان سلام فقط اینو بگم بهتون که اگر اقامت مجانی با صبحانه ناهار شامم دادن بهتون نرید
هتل متوسطي بود از نظر وضعيت آب گرم خراب بود تخت خوابها بدون ملحفه و حمام بدون حوله بود ولي فضاي بزرگ اتاقها خوب و مناسب بود
با سلام دوستان ما نوروز 97 در این هتل اقامت داشتیم واقعا متاسفم از کیفیت پایین این ( مسافرخانه) که اسمش هتله وضعیت نظافت ضعیف و بوی فاضلاب در بیشتر اماکن خصوصا اتاقهای آن مشهوده و جواب درستی هم از رزوشن هتل نمیگیرن در کل ما که ترجیح دادیم ابتدای صبح جا رو تحویل بدیم موندن. مواظب انتخابتون خیلی باشین اگر دنبال هتل بودین. سال خوبی براتون آرزو می کنم
در طول سه روز اقامت حتی یک مورد هم اطاق نظافت نشد. بطور کلی امکانات هتل در سطح هتل سه ستاره نبود. اقامت در این هتل را به دوستانم توصیه نخواهم کرد.
بزرگترین مشکل این هتل را میشه 3 ستاره بودن اون دونست؛ به این دلیل که مسافر بر اساس همین ستاره‌ها و البته نرخ اتاق‌های هتل (که بر مبنای همین ستاره‌ها تعیین میشه) اقدام به رزرو اتاق می‌کنه. متاسفانه سیستم ستاره‌دهی غلط موجب میشه که هتلی با کمترین امکانات به عنوان گزینه‌ای معقول پیش روی مسافر باشه. هتل به لحاظ ساخت قدیمی است؛ هر چند در حال بازسازی است اما سر و صدای ایجاد شده را هم باید در ...
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل بهشت قشم

مهمانان هتل بهشت قشم در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل بهشت قشم از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل بهشت قشم بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل بهشت قشم رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل بهشت قشم را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.