هتل ساحلی پردیس مبارکه

مبارکه، 45 کیلومتری جنوب اصفهان، محله اسماعیل ترخان ، حاشیه زاینده رود
-
امتیاز کاربران
15
نظرات کاربران

معرفی هتل ساحلی پردیس مبارکه

هتل ساحلی و توریستی پردیس در بهشت گمشده اصفهان در همجواری بناهای تاریخی دوره قاجاریه ثبت شده در آثار ملی شامل مسجد آجری و برج کبوترخانه و چشم انداز چم پردیس رودخانه زاینده رود ، شالیزار برنج و در طبیعتی بکر ، زیبا و در محیطی آرام و به دور از الودگی های صوتی شهرنشینی احداث گردیده است.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل ساحلی پردیس مبارکه

ساحلی پردیس-اتاق دوتخته توئین (بانورگیر کوچک)
اتاق دوتخته توئین (بانورگیر کوچک)
اقامت 24
426,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
426,000
تومان
3 مهر
شنبه
426,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
426,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
426,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
426,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
426,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
426,000
تومان
9 مهر
جمعه
426,000
تومان
10 مهر
شنبه
426,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
426,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
426,000
تومان
هتل یار
435,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
435,000
تومان
3 مهر
شنبه
435,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
435,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
435,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
435,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
435,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
435,000
تومان
9 مهر
جمعه
435,000
تومان
10 مهر
شنبه
435,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
435,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
435,000
تومان
ساحلی پردیس-اتاق دوتخته دبل (بانورگیر کوچک)
اتاق دوتخته دبل (بانورگیر کوچک)
اقامت 24
426,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
426,000
تومان
3 مهر
شنبه
426,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
426,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
426,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
426,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
426,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
426,000
تومان
9 مهر
جمعه
426,000
تومان
10 مهر
شنبه
426,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
426,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
426,000
تومان
هتل یار
435,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
435,000
تومان
3 مهر
شنبه
435,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
435,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
435,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
435,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
435,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
435,000
تومان
9 مهر
جمعه
435,000
تومان
10 مهر
شنبه
435,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
435,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
435,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
ساحلی پردیس-اتاق دوتخته دبل چشم انداز
اتاق دوتخته دبل چشم انداز
اقامت 24
479,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
479,000
تومان
3 مهر
شنبه
479,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
479,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
479,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
479,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
479,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
479,000
تومان
9 مهر
جمعه
479,000
تومان
10 مهر
شنبه
479,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
479,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
479,000
تومان
هتل یار
488,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
488,000
تومان
3 مهر
شنبه
488,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
488,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
488,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
488,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
488,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
488,000
تومان
9 مهر
جمعه
488,000
تومان
10 مهر
شنبه
488,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
488,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
488,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
ساحلی پردیس-اتاق دوتخته توئین چشم انداز
اتاق دوتخته توئین چشم انداز
اقامت 24
479,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
479,000
تومان
3 مهر
شنبه
479,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
479,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
479,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
479,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
479,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
479,000
تومان
9 مهر
جمعه
479,000
تومان
10 مهر
شنبه
479,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
479,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
479,000
تومان
هتل یار
488,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
488,000
تومان
3 مهر
شنبه
488,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
488,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
488,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
488,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
488,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
488,000
تومان
9 مهر
جمعه
488,000
تومان
10 مهر
شنبه
488,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
488,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
488,000
تومان
ساحلی پردیس-سوئیت یکخوابه دونفره
سوئیت یکخوابه دونفره
اقامت 24
602,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
602,000
تومان
3 مهر
شنبه
602,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
602,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
602,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
602,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
602,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
602,000
تومان
9 مهر
جمعه
602,000
تومان
10 مهر
شنبه
602,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
602,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
602,000
تومان
هتل یار
612,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
612,000
تومان
3 مهر
شنبه
612,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
612,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
612,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
612,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
612,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
612,000
تومان
9 مهر
جمعه
612,000
تومان
10 مهر
شنبه
612,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
612,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
612,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
ساحلی پردیس-اتاق سه تخته (بانورگیر کوچک)
اتاق سه تخته (بانورگیر کوچک)
اقامت 24
568,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
568,000
تومان
3 مهر
شنبه
568,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
568,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
568,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
568,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
568,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
568,000
تومان
9 مهر
جمعه
568,000
تومان
10 مهر
شنبه
568,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
568,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
568,000
تومان
هتل یار
578,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
578,000
تومان
3 مهر
شنبه
578,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
578,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
578,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
578,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
578,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
578,000
تومان
9 مهر
جمعه
578,000
تومان
10 مهر
شنبه
578,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
578,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
578,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
ساحلی پردیس-اتاق سه تخته چشم انداز
اتاق سه تخته چشم انداز
اقامت 24
614,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
614,000
تومان
3 مهر
شنبه
614,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
614,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
614,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
614,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
614,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
614,000
تومان
9 مهر
جمعه
614,000
تومان
10 مهر
شنبه
614,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
614,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
614,000
تومان
هتل یار
623,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
623,000
تومان
3 مهر
شنبه
623,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
623,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
623,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
623,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
623,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
623,000
تومان
9 مهر
جمعه
623,000
تومان
10 مهر
شنبه
623,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
623,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
623,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
ساحلی پردیس-سوئیت دوخوابه چهار نفره
سوئیت دوخوابه چهار نفره
اقامت 24
791,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
791,000
تومان
3 مهر
شنبه
791,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
791,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
791,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
791,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
791,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
791,000
تومان
9 مهر
جمعه
791,000
تومان
10 مهر
شنبه
791,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
791,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
791,000
تومان
هتل یار
801,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
801,000
تومان
3 مهر
شنبه
801,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
801,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
801,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
801,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
801,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
801,000
تومان
9 مهر
جمعه
801,000
تومان
10 مهر
شنبه
801,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
801,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
801,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل ساحلی پردیس مبارکه

اعلام حریق
پذیرش 24 ساعته
خدمات بیدار باش
خدمات تهيه بليط
رستوران بام
لباسشویی
زمین ورزشی
پارک کودک
گیم نت
اتاق تلفن (اپراتور)
تلویزیون در لابی
خدمات خانه داری
شبکه پخش فیلم
ترانسفر برگشت با هزینه
سالن كنفرانس
ترانسفر رفت با هزینه
زنگ هشدار
پرینتر
تلفن در لابی
فكس
روم سرويس
اينترنت در لابی
كافی شاپ
پاركينگ
خدمات خشکشویی
وسایل بدنسازی
مینی بار با هزینه
كتابخانه
مینی بار رایگان
سرویس حرم
کپسول آتش‌نشانی در لابی
اینترنت بی سیم
پارکینگ در هتل
اتاق جلسات
رستوران در هتل
پارکینگ در اطراف هتل
روزنامه رایگان
سالن جشن و مراسم و عروسی
اینترنت با سرعت بالا
خدمات نگهداری کودک
پرداخت ویزا و مسترکارت
بازی ویدئویی
آتلیه
گشت نیم روزی
زمين تنيس
سالن بيليارد
خدمات پزشكي
خدمات باربري
جكوزی
اتاق ميهمانی و جلسات كاری
سالن همايش
چايخانه سنتی
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
صبحانه رایگان
فوتبال دستی
سیستم تهویه مطبوع
نمازخانه
اتاق چمدان
تالار پذیرایی
ماساژ
جعبه کمک های اولیه
سالن اجتماعات
رستوران
سونا
استخر
تاکسی سرویس
آسانسور
پرینت
صندوق امانات
یخچال
تلویزیون
دستگاه خودپرداز
خشکشویی (لاندری)
تبديل ارز
آژانس مسافرتی
سرویس فرنگی
سرویس بهداشتی ایرانی
فتوکپی
کافی‌شاپ
خدمات تور
کافی نت
اینترنت
رستوران فرنگی
خدمات برای معلولین
کپسول آتش نشانی
میز بیلیارد
اینترنت در قسمت لابی
فروشگاه
آرایشگاه
خشکشویی
بیلیارد
سوئیت
تلفن در اتاق
مرکز خرید
روزنامه
اتاق سیگار
لابی
اطفای حریق
اتاق بازی
خدمات بیدارباش
رستوران ایرانی
پله اضطراری
اینترنت رایگان و محدود در لابی
دستگاه واکس کفش
پارکینگ روباز
سالن ورزشی
فضای سبز
رخت آویز

آدرس هتل ساحلی پردیس مبارکه روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل ساحلی پردیس مبارکه

(15 نظر)
همه چيز خوب بود فقط قيمت نسبت به ديگر هتلهاي استان اصفهان كمي بالا بود
هتل نسبتا تر و تمیز بود. برخورد پرسنل هم خوب بود. کیفیت صبحانه ش متوسط بود. می تونست بهتر باشه. کنار رود زاینده رود بودنش خیلی فضای بیرون رو دل انگیز کرده. صبحانه ش تازه نبود
همه چیز خوب بود
من بهمراه خانواده یک شب در این مکان اقامت داشتیم. از آنجا که آن شب تولد فرزندم بود با همکاری بی نظیر کارکنان هتل مخصوصا سرکار خانم ایرانپور یک شب بیاد ماندنی برای ما بوجود آمد. هتل در کنار ساحل رودخانه و در منطقه ای توریستی واقع شده. ابعاد اتاق ها مناسب بود. غذا خیلی خوب بود. کارکنان خوش برخورد و مهربان بودند. امکانات اتاق قابل قبول بود. قیمت مناسب بود.
با توجه به سه ستاره بودن همه چی خوب بود رفتار پرسنل همگی عالی نظافت خوب فقط بعضی قسمتها احتیاج به بازسازی جزیی دارند.
هتل در كنار زاينده رود واقع شده و منظره خوبي داره. برخورد پرسنل هتل بسيار خوبه. در فاصله كمي از شهر اصفهان و مراكز مهم آن قرار داره و در عين حال از ترافيك شهر اصفهان دوره.
هتل از همه نظر خوب بود پرسنل برخورد خوبی داشتن و تمیز بود و از همه مهمتر کنار رود زاینده رود بود و میتونستی کنار رود بشینی و لذت ببری
پذیرش متوسط، صبحانه بسیار متوسط
نسبت به موقعیت هتل و دور بودن از اصفهان به هیچ وجه توقع نداشتم هتل خوبی باشه ولی وقتی در اونجا اقامت کردم به شدت نظرم عوض شد. همه چیز نسبت به موقعیت هتل خیلی خوب بود. حتما اگر خواستید در مبارکه اقامت داشته باشید این هتل رو انتخاب کنید.
محلی مناسب برای اهالی اصفهان برای دور شدن از فضای شهری و داشتن آرامش
واقعا همه چیز عالی بود ممنون ازتون
همه چیز خوب و از اقامتی که در این هتل داشتم راضی هستم.
اگر در شهرستان مبارکه کار داری مناسبترین مکان اقامت است
در صورتي كه هدف بازديد از اماكن ديدني اصفهان باشد موقعيت هتل دور مي باشدو حدود ٤٥ دقيقه فاصله از اصفهان دارد.از نظر اسكان در كنار رود ديد خيلي خوبي دارد براي دوستداران طبيعت.كاركنان برخود مناسبي دارند.صبحانه فوق العاده معمولي و ساده مي باشد.بر گذاري جشن در طبقه دوم موجب بر هم خوردن ارامش ميهمانان هتل مي شود.اتاقهاي چشم انداز نيازمند بالكن مي باشد.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل ساحلی پردیس مبارکه

مهمانان هتل ساحلی پردیس مبارکه در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل ساحلی پردیس مبارکه از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل ساحلی پردیس مبارکه بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل ساحلی پردیس مبارکه رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل ساحلی پردیس مبارکه را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.