هتل ساحلی پردیس مبارکه

مبارکه، 45 کیلومتری جنوب اصفهان، محله اسماعیل ترخان ، حاشیه زاینده رود
-
امتیاز کاربران
13
نظرات کاربران

معرفی هتل ساحلی پردیس مبارکه

هتل ساحلی و توریستی پردیس در بهشت گمشده اصفهان در همجواری بناهای تاریخی دوره قاجاریه ثبت شده در آثار ملی شامل مسجد آجری و برج کبوترخانه و چشم انداز چم پردیس رودخانه زاینده رود ، شالیزار برنج و در طبیعتی بکر ، زیبا و در محیطی آرام و به دور از الودگی های صوتی شهرنشینی احداث گردیده است.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل ساحلی پردیس مبارکه

ظرفیت 2 نفر

دو تخته
علاءالدین
215,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
215,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
215,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
215,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
215,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
215,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
215,000
تومان
28 مرداد
جمعه
215,000
تومان
29 مرداد
شنبه
215,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
215,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
215,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
215,000
تومان
دوتخته چشم انداز
علاءالدین
231,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
231,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
231,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
231,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
231,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
231,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
231,000
تومان
28 مرداد
جمعه
231,000
تومان
29 مرداد
شنبه
231,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
231,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
231,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
231,000
تومان
سوئیت یک خوابه دو نفره
علاءالدین
291,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
291,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
291,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
291,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
291,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
291,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
291,000
تومان
28 مرداد
جمعه
291,000
تومان
29 مرداد
شنبه
291,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
291,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
291,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
291,000
تومان
اتاق دو تخته معمولی
ایران هتل آنلاین
833,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
833,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
833,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
833,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
833,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
833,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
833,000
تومان
28 مرداد
جمعه
833,000
تومان
29 مرداد
شنبه
833,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
833,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
833,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
880,000
تومان
اتاق دو تخته - دبل - بدون پنجره
هتل یار
833,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
833,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
833,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
833,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
833,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
833,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
833,000
تومان
28 مرداد
جمعه
833,000
تومان
29 مرداد
شنبه
833,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
833,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
833,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
880,000
تومان
اتاق دو تخته - توئین - بدون پنجره
هتل یار
833,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
833,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
833,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
833,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
833,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
833,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
833,000
تومان
28 مرداد
جمعه
833,000
تومان
29 مرداد
شنبه
833,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
833,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
833,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
880,000
تومان
اتاق دو تخته توئین ( یک نورگیر کوچک )
اقامت 24
843,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
843,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
843,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
843,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
843,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
843,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
843,000
تومان
28 مرداد
جمعه
843,000
تومان
29 مرداد
شنبه
843,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
843,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
843,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
803,000
تومان
اتاق دو تخته دبل ( یک نورگیر کوچک )
اقامت 24
843,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
843,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
843,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
843,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
843,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
843,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
843,000
تومان
28 مرداد
جمعه
843,000
تومان
29 مرداد
شنبه
843,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
843,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
843,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
803,000
تومان
اتاق دوتخته توئین چشم انداز
اقامت 24
937,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
937,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
937,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
937,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
937,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
937,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
937,000
تومان
28 مرداد
جمعه
937,000
تومان
29 مرداد
شنبه
937,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
937,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
937,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
908,000
تومان
اتاق دو تخته چشم انداز
ایران هتل آنلاین
937,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
937,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
937,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
937,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
937,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
937,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
937,000
تومان
28 مرداد
جمعه
937,000
تومان
29 مرداد
شنبه
937,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
937,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
937,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
991,000
تومان
اتاق دو تخته دبل چشم انداز
اقامت 24
937,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
937,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
937,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
937,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
937,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
937,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
937,000
تومان
28 مرداد
جمعه
937,000
تومان
29 مرداد
شنبه
937,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
937,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
937,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
908,000
تومان
اتاق دو تخته چشم انداز - دبل
هتل یار
937,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
937,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
937,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
937,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
937,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
937,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
937,000
تومان
28 مرداد
جمعه
937,000
تومان
29 مرداد
شنبه
937,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
937,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
937,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
991,000
تومان
اتاق دو تخته چشم انداز - توئین
هتل یار
937,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
937,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
937,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
937,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
937,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
937,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
937,000
تومان
28 مرداد
جمعه
937,000
تومان
29 مرداد
شنبه
937,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
937,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
937,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
991,000
تومان
سوئیت یک خوابه
هتل یار
1,178,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
1,178,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,178,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,178,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,178,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,178,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,178,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,178,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,178,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,178,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,178,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,245,000
تومان
سوئیت دو نفره
اقامت 24
1,178,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
1,178,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,178,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,178,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,178,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,178,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,178,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,178,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,178,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,178,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,178,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,148,000
تومان
سوئیت یک خوابه برای دو نفر
ایران هتل آنلاین
1,178,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
1,178,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,178,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,178,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,178,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,178,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,178,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,178,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,178,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,178,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,178,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,245,000
تومان
دو تخته تویین چشم انداز
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
23 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
24 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
25 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
26 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
27 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
28 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
29 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
30 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
سوئیت یک خوابه دو تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
23 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
24 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
25 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
26 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
27 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
28 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
29 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
30 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
دو تخته تویین معمولی
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
23 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
24 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
25 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
26 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
27 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
28 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
29 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
30 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
دو تخته دابل چشم انداز
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
23 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
24 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
25 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
26 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
27 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
28 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
29 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
30 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
دو تخته دابل معمولی
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
23 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
24 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
25 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
26 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
27 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
28 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
29 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
30 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 3 نفر

سه تخته
علاءالدین
269,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
269,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
269,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
269,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
269,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
269,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
269,000
تومان
28 مرداد
جمعه
269,000
تومان
29 مرداد
شنبه
269,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
269,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
269,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
269,000
تومان
سه تخته چشم انداز
علاءالدین
295,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
295,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
295,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
295,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
295,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
295,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
295,000
تومان
28 مرداد
جمعه
295,000
تومان
29 مرداد
شنبه
295,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
295,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
295,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
295,000
تومان
اتاق سه تخته
ایران هتل آنلاین
1,102,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
1,102,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,102,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,102,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,102,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,102,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,102,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,102,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,102,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,102,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,102,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,165,000
تومان
اتاق سه تخته (یک نورگیر کوچک)
اقامت 24
1,102,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
1,102,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,102,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,102,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,102,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,102,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,102,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,102,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,102,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,102,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,102,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,178,000
تومان
اتاق سه تخته - یک نورگیر کوچک
هتل یار
1,102,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
1,102,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,102,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,102,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,102,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,102,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,102,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,102,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,102,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,102,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,102,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,165,000
تومان
اتاق سه تخته چشم انداز
اقامت 24
1,208,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
1,208,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,208,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,208,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,208,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,208,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,208,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,208,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,208,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,208,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,208,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,178,000
تومان
اتاق سه تخته چشم انداز
ایران هتل آنلاین
1,208,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
1,208,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,208,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,208,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,208,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,208,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,208,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,208,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,208,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,208,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,208,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,277,000
تومان
اتاق سه تخته چشم انداز
هتل یار
1,208,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
1,208,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,208,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,208,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,208,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,208,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,208,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,208,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,208,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,208,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,208,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,277,000
تومان
سه تخته معمولی
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
23 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
24 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
25 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
26 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
27 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
28 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
29 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
30 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
سه تخته چشم انداز
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
23 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
24 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
25 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
26 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
27 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
28 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
29 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
30 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 4 نفر

سوئیت دو خوابه چهار نفره
علاءالدین
379,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
379,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
379,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
379,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
379,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
379,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
379,000
تومان
28 مرداد
جمعه
379,000
تومان
29 مرداد
شنبه
379,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
379,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
379,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
379,000
تومان
سوئیت چهار نفره
اقامت 24
1,524,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
1,524,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,524,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,524,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,524,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,524,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,524,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,524,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,524,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,524,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,524,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,494,000
تومان
سوئیت دو خوابه
هتل یار
1,524,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
1,524,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,524,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,524,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,524,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,524,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,524,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,524,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,524,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,524,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,524,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,612,000
تومان
سوئیت دو خوابه برای چهار نفر
ایران هتل آنلاین
1,524,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
1,524,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,524,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,524,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,524,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,524,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,524,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,524,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,524,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,524,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,524,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,612,000
تومان
سوئیت دو خوابه چهار تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
23 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
24 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
25 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
26 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
27 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
28 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
29 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
30 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل ساحلی پردیس مبارکه

تلویزیون
یخچال
اعلام حریق
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
خدمات خانه داری
آژانس مسافرتی
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
صندوق امانات
آسانسور
نمازخانه
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سالن اجتماعات
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
تالار پذیرایی
اتاق چمدان
کافی‌شاپ
پرینت
خدمات تور
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
پارکینگ روباز
دستگاه واکس کفش
اینترنت رایگان و محدود در لابی
پله اضطراری
رستوران ایرانی
خدمات بیدارباش
اتاق بازی
اطفای حریق
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
تلفن در اتاق
سوئیت
بیلیارد
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
میز بیلیارد
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
رستوران فرنگی
کافی نت
فوتبال دستی
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
وسایل بدنسازی
خدمات خشکشویی
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
روم سرويس
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
لباسشویی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
سالن كنفرانس
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
سالن همايش
اتاق ميهمانی و جلسات كاری
جكوزی
خدمات باربري
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
اینترنت با سرعت بالا
سالن جشن و مراسم و عروسی
روزنامه رایگان
پارکینگ در اطراف هتل
اتاق جلسات
پارکینگ در هتل
اینترنت بی سیم
کپسول آتش‌نشانی در لابی
رخت آویز

آدرس هتل ساحلی پردیس مبارکه روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل ساحلی پردیس مبارکه

(13 نظر)
همه چيز خوب بود فقط قيمت نسبت به ديگر هتلهاي استان اصفهان كمي بالا بود
همه چیز خوب بود
من بهمراه خانواده یک شب در این مکان اقامت داشتیم. از آنجا که آن شب تولد فرزندم بود با همکاری بی نظیر کارکنان هتل مخصوصا سرکار خانم ایرانپور یک شب بیاد ماندنی برای ما بوجود آمد. هتل در کنار ساحل رودخانه و در منطقه ای توریستی واقع شده. ابعاد اتاق ها مناسب بود. غذا خیلی خوب بود. کارکنان خوش برخورد و مهربان بودند. امکانات اتاق قابل قبول بود. قیمت مناسب بود.
با توجه به سه ستاره بودن همه چی خوب بود رفتار پرسنل همگی عالی نظافت خوب فقط بعضی قسمتها احتیاج به بازسازی جزیی دارند.
هتل از همه نظر خوب بود پرسنل برخورد خوبی داشتن و تمیز بود و از همه مهمتر کنار رود زاینده رود بود و میتونستی کنار رود بشینی و لذت ببری
پذیرش متوسط، صبحانه بسیار متوسط
نسبت به موقعیت هتل و دور بودن از اصفهان به هیچ وجه توقع نداشتم هتل خوبی باشه ولی وقتی در اونجا اقامت کردم به شدت نظرم عوض شد. همه چیز نسبت به موقعیت هتل خیلی خوب بود. حتما اگر خواستید در مبارکه اقامت داشته باشید این هتل رو انتخاب کنید.
محلی مناسب برای اهالی اصفهان برای دور شدن از فضای شهری و داشتن آرامش
واقعا همه چیز عالی بود ممنون ازتون
همه چیز خوب و از اقامتی که در این هتل داشتم راضی هستم.
اگر در شهرستان مبارکه کار داری مناسبترین مکان اقامت است
در صورتي كه هدف بازديد از اماكن ديدني اصفهان باشد موقعيت هتل دور مي باشدو حدود ٤٥ دقيقه فاصله از اصفهان دارد.از نظر اسكان در كنار رود ديد خيلي خوبي دارد براي دوستداران طبيعت.كاركنان برخود مناسبي دارند.صبحانه فوق العاده معمولي و ساده مي باشد.بر گذاري جشن در طبقه دوم موجب بر هم خوردن ارامش ميهمانان هتل مي شود.اتاقهاي چشم انداز نيازمند بالكن مي باشد.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل ساحلی پردیس مبارکه

مهمانان هتل ساحلی پردیس مبارکه در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل ساحلی پردیس مبارکه از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل ساحلی پردیس مبارکه بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل ساحلی پردیس مبارکه رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل ساحلی پردیس مبارکه را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.