هتل ساحلی پردیس مبارکه

مبارکه، 45 کیلومتری جنوب اصفهان، محله اسماعیل ترخان ، حاشیه زاینده رود
-
امتیاز کاربران
14
نظرات کاربران

معرفی هتل ساحلی پردیس مبارکه

هتل ساحلی و توریستی پردیس در بهشت گمشده اصفهان در همجواری بناهای تاریخی دوره قاجاریه ثبت شده در آثار ملی شامل مسجد آجری و برج کبوترخانه و چشم انداز چم پردیس رودخانه زاینده رود ، شالیزار برنج و در طبیعتی بکر ، زیبا و در محیطی آرام و به دور از الودگی های صوتی شهرنشینی احداث گردیده است.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل ساحلی پردیس مبارکه

ساحلی پردیس-اتاق دوتخته توئین (بانورگیر کوچک)
اتاق دوتخته توئین (بانورگیر کوچک)
هتل یار
275,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 دی
دوشنبه
275,000
تومان
30 دی
سه شنبه
275,000
تومان
1 بهمن
چهارشنبه
410,000
تومان
2 بهمن
پنجشنبه
410,000
تومان
3 بهمن
جمعه
410,000
تومان
4 بهمن
شنبه
410,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
410,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
410,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
410,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
410,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
410,000
تومان
ساحلی پردیس-اتاق دوتخته دبل (بانورگیر کوچک)
اتاق دوتخته دبل (بانورگیر کوچک)
هتل یار
275,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 دی
دوشنبه
275,000
تومان
30 دی
سه شنبه
275,000
تومان
1 بهمن
چهارشنبه
410,000
تومان
2 بهمن
پنجشنبه
410,000
تومان
3 بهمن
جمعه
410,000
تومان
4 بهمن
شنبه
410,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
410,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
410,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
410,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
410,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
410,000
تومان
جاباما
290,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 دی
دوشنبه
290,000
تومان
30 دی
سه شنبه
290,000
تومان
1 بهمن
چهارشنبه
290,000
تومان
2 بهمن
پنجشنبه
290,000
تومان
3 بهمن
جمعه
290,000
تومان
4 بهمن
شنبه
290,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
290,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
290,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
290,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
290,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
290,000
تومان
ساحلی پردیس-اتاق دوتخته دبل چشم انداز
اتاق دوتخته دبل چشم انداز
هتل یار
310,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 دی
دوشنبه
310,000
تومان
30 دی
سه شنبه
310,000
تومان
1 بهمن
چهارشنبه
462,000
تومان
2 بهمن
پنجشنبه
462,000
تومان
3 بهمن
جمعه
462,000
تومان
4 بهمن
شنبه
462,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
462,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
462,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
462,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
462,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
462,000
تومان
جاباما
330,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 دی
دوشنبه
330,000
تومان
30 دی
سه شنبه
330,000
تومان
1 بهمن
چهارشنبه
330,000
تومان
2 بهمن
پنجشنبه
330,000
تومان
3 بهمن
جمعه
330,000
تومان
4 بهمن
شنبه
330,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
330,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
330,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
330,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
330,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
330,000
تومان
ساحلی پردیس-اتاق دوتخته توئین چشم انداز
اتاق دوتخته توئین چشم انداز
هتل یار
310,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 دی
دوشنبه
310,000
تومان
30 دی
سه شنبه
310,000
تومان
1 بهمن
چهارشنبه
462,000
تومان
2 بهمن
پنجشنبه
462,000
تومان
3 بهمن
جمعه
462,000
تومان
4 بهمن
شنبه
462,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
462,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
462,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
462,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
462,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
462,000
تومان
ساحلی پردیس-سوئیت یکخوابه دونفره
سوئیت یکخوابه دونفره
هتل یار
392,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 دی
دوشنبه
392,000
تومان
30 دی
سه شنبه
392,000
تومان
1 بهمن
چهارشنبه
584,000
تومان
2 بهمن
پنجشنبه
584,000
تومان
3 بهمن
جمعه
584,000
تومان
4 بهمن
شنبه
584,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
584,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
584,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
584,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
584,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
584,000
تومان
جاباما
410,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 دی
دوشنبه
410,000
تومان
30 دی
سه شنبه
410,000
تومان
1 بهمن
چهارشنبه
410,000
تومان
2 بهمن
پنجشنبه
410,000
تومان
3 بهمن
جمعه
410,000
تومان
4 بهمن
شنبه
410,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
410,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
410,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
410,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
410,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
410,000
تومان
ساحلی پردیس-اتاق سه تخته (بانورگیر کوچک)
اتاق سه تخته (بانورگیر کوچک)
هتل یار
366,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 دی
دوشنبه
366,000
تومان
30 دی
سه شنبه
366,000
تومان
1 بهمن
چهارشنبه
545,000
تومان
2 بهمن
پنجشنبه
545,000
تومان
3 بهمن
جمعه
545,000
تومان
4 بهمن
شنبه
545,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
545,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
545,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
545,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
545,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
545,000
تومان
جاباما
390,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 دی
دوشنبه
390,000
تومان
30 دی
سه شنبه
390,000
تومان
1 بهمن
چهارشنبه
390,000
تومان
2 بهمن
پنجشنبه
390,000
تومان
3 بهمن
جمعه
390,000
تومان
4 بهمن
شنبه
390,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
390,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
390,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
390,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
390,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
390,000
تومان
ساحلی پردیس-اتاق سه تخته چشم انداز
اتاق سه تخته چشم انداز
هتل یار
396,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 دی
دوشنبه
396,000
تومان
30 دی
سه شنبه
396,000
تومان
1 بهمن
چهارشنبه
590,000
تومان
2 بهمن
پنجشنبه
590,000
تومان
3 بهمن
جمعه
590,000
تومان
4 بهمن
شنبه
590,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
590,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
590,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
590,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
590,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
590,000
تومان
جاباما
420,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 دی
دوشنبه
420,000
تومان
30 دی
سه شنبه
420,000
تومان
1 بهمن
چهارشنبه
420,000
تومان
2 بهمن
پنجشنبه
420,000
تومان
3 بهمن
جمعه
420,000
تومان
4 بهمن
شنبه
420,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
420,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
420,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
420,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
420,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
420,000
تومان
ساحلی پردیس-سوئیت دوخوابه چهار نفره
سوئیت دوخوابه چهار نفره
هتل یار
512,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 دی
دوشنبه
512,000
تومان
30 دی
سه شنبه
512,000
تومان
1 بهمن
چهارشنبه
763,000
تومان
2 بهمن
پنجشنبه
763,000
تومان
3 بهمن
جمعه
763,000
تومان
4 بهمن
شنبه
763,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
763,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
763,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
763,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
763,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
763,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 دی
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
30 دی
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
1 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل ساحلی پردیس مبارکه

اعلام حریق
تلویزیون در لابی
خدمات تهيه بليط
رستوران بام
لباسشویی
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
زمین ورزشی
پارک کودک
گیم نت
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
خدمات خانه داری
مینی بار با هزینه
شبکه پخش فیلم
پذیرش 24 ساعته
ترانسفر برگشت با هزینه
ترانسفر رفت با هزینه
زنگ هشدار
پرینتر
تلفن در لابی
فكس
روم سرويس
اينترنت در لابی
كافی شاپ
پاركينگ
خدمات بیدار باش
آژانس مسافرتي
وسایل بدنسازی
بازی ویدئویی
کپسول آتش‌نشانی در لابی
اینترنت بی سیم
پارکینگ در هتل
اتاق جلسات
رستوران در هتل
پارکینگ در اطراف هتل
روزنامه رایگان
سالن جشن و مراسم و عروسی
اینترنت با سرعت بالا
خدمات نگهداری کودک
پرداخت ویزا و مسترکارت
سرویس حرم
گشت نیم روزی
سالن كنفرانس
زمين تنيس
سالن بيليارد
خدمات پزشكي
خدمات باربري
جكوزی
اتاق ميهمانی و جلسات كاری
سالن همايش
چايخانه سنتی
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
آتلیه
كتابخانه
خدمات خشکشویی
صبحانه رایگان
سیستم تهویه مطبوع
استخر
خدمات تور
پرینت
کافی‌شاپ
اتاق چمدان
تالار پذیرایی
ماساژ
جعبه کمک های اولیه
سالن اجتماعات
رستوران
سونا
تاکسی سرویس
فضای سبز
نمازخانه
آسانسور
سرویس بهداشتی فرنگی
صندوق امانات
یخچال
تلویزیون
دستگاه خودپرداز
خشکشویی (لاندری)
تبديل ارز
فتوکپی
روزنامه
سالن ورزشی
مینی بار رایگان
تلفن در اتاق
فوتبال دستی
کافی نت
رستوران فرنگی
خدمات برای معلولین
کپسول آتش نشانی
میز بیلیارد
اینترنت در قسمت لابی
فروشگاه
آرایشگاه
خشکشویی
بیلیارد
سوئیت
سرویس ایرانی
پارکینگ روباز
سرویس فرنگی
اینترنت
مرکز خرید
اتاق سیگار
لابی
اطفای حریق
اتاق بازی
خدمات بیدارباش
رستوران ایرانی
پله اضطراری
اینترنت رایگان و محدود در لابی
دستگاه واکس کفش
رخت آویز

آدرس هتل ساحلی پردیس مبارکه روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل ساحلی پردیس مبارکه

(14 نظر)
هتل نسبتا تر و تمیز بود. برخورد پرسنل هم خوب بود. کیفیت صبحانه ش متوسط بود. می تونست بهتر باشه. کنار رود زاینده رود بودنش خیلی فضای بیرون رو دل انگیز کرده. صبحانه ش تازه نبود
همه چیز خوب بود
من بهمراه خانواده یک شب در این مکان اقامت داشتیم. از آنجا که آن شب تولد فرزندم بود با همکاری بی نظیر کارکنان هتل مخصوصا سرکار خانم ایرانپور یک شب بیاد ماندنی برای ما بوجود آمد. هتل در کنار ساحل رودخانه و در منطقه ای توریستی واقع شده. ابعاد اتاق ها مناسب بود. غذا خیلی خوب بود. کارکنان خوش برخورد و مهربان بودند. امکانات اتاق قابل قبول بود. قیمت مناسب بود.
با توجه به سه ستاره بودن همه چی خوب بود رفتار پرسنل همگی عالی نظافت خوب فقط بعضی قسمتها احتیاج به بازسازی جزیی دارند.
هتل در كنار زاينده رود واقع شده و منظره خوبي داره. برخورد پرسنل هتل بسيار خوبه. در فاصله كمي از شهر اصفهان و مراكز مهم آن قرار داره و در عين حال از ترافيك شهر اصفهان دوره.
هتل از همه نظر خوب بود پرسنل برخورد خوبی داشتن و تمیز بود و از همه مهمتر کنار رود زاینده رود بود و میتونستی کنار رود بشینی و لذت ببری
پذیرش متوسط، صبحانه بسیار متوسط
نسبت به موقعیت هتل و دور بودن از اصفهان به هیچ وجه توقع نداشتم هتل خوبی باشه ولی وقتی در اونجا اقامت کردم به شدت نظرم عوض شد. همه چیز نسبت به موقعیت هتل خیلی خوب بود. حتما اگر خواستید در مبارکه اقامت داشته باشید این هتل رو انتخاب کنید.
محلی مناسب برای اهالی اصفهان برای دور شدن از فضای شهری و داشتن آرامش
واقعا همه چیز عالی بود ممنون ازتون
همه چیز خوب و از اقامتی که در این هتل داشتم راضی هستم.
اگر در شهرستان مبارکه کار داری مناسبترین مکان اقامت است
در صورتي كه هدف بازديد از اماكن ديدني اصفهان باشد موقعيت هتل دور مي باشدو حدود ٤٥ دقيقه فاصله از اصفهان دارد.از نظر اسكان در كنار رود ديد خيلي خوبي دارد براي دوستداران طبيعت.كاركنان برخود مناسبي دارند.صبحانه فوق العاده معمولي و ساده مي باشد.بر گذاري جشن در طبقه دوم موجب بر هم خوردن ارامش ميهمانان هتل مي شود.اتاقهاي چشم انداز نيازمند بالكن مي باشد.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل ساحلی پردیس مبارکه

مهمانان هتل ساحلی پردیس مبارکه در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل ساحلی پردیس مبارکه از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل ساحلی پردیس مبارکه بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل ساحلی پردیس مبارکه رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل ساحلی پردیس مبارکه را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.