هتل ساحلی پردیس مبارکه

مبارکه، 45 کیلومتری جنوب اصفهان، محله اسماعیل ترخان ، حاشیه زاینده رود
-
امتیاز کاربران
14
نظرات کاربران

معرفی هتل ساحلی پردیس مبارکه

هتل ساحلی و توریستی پردیس در بهشت گمشده اصفهان در همجواری بناهای تاریخی دوره قاجاریه ثبت شده در آثار ملی شامل مسجد آجری و برج کبوترخانه و چشم انداز چم پردیس رودخانه زاینده رود ، شالیزار برنج و در طبیعتی بکر ، زیبا و در محیطی آرام و به دور از الودگی های صوتی شهرنشینی احداث گردیده است.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل ساحلی پردیس مبارکه

ظرفیت 2 نفر

اتاق دو تخته دبل ( یک نورگیر کوچک )
اقامت 24
476,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
476,000
تومان
9 بهمن
شنبه
476,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
476,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
476,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
476,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
476,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
476,000
تومان
15 بهمن
جمعه
476,000
تومان
16 بهمن
شنبه
476,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
476,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
476,000
تومان
اتاق دو تخته توئین ( یک نورگیر کوچک )
اقامت 24
476,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
476,000
تومان
9 بهمن
شنبه
476,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
476,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
476,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
476,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
476,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
476,000
تومان
15 بهمن
جمعه
476,000
تومان
16 بهمن
شنبه
476,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
476,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
476,000
تومان
اتاق دوتخته توئین چشم انداز
اقامت 24
533,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
533,000
تومان
9 بهمن
شنبه
533,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
533,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
533,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
533,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
533,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
533,000
تومان
15 بهمن
جمعه
533,000
تومان
16 بهمن
شنبه
533,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
533,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
533,000
تومان
اتاق دو تخته دبل چشم انداز
اقامت 24
533,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
533,000
تومان
9 بهمن
شنبه
533,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
533,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
533,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
533,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
533,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
533,000
تومان
15 بهمن
جمعه
533,000
تومان
16 بهمن
شنبه
533,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
533,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
533,000
تومان
سوئیت دو نفره
اقامت 24
665,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
665,000
تومان
9 بهمن
شنبه
665,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
665,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
665,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
665,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
665,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
665,000
تومان
15 بهمن
جمعه
665,000
تومان
16 بهمن
شنبه
665,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
665,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
665,000
تومان
اتاق دو تخته - توئین - بدون پنجره
هتل یار
758,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
758,000
تومان
9 بهمن
شنبه
758,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
758,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
758,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
758,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
758,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
758,000
تومان
15 بهمن
جمعه
758,000
تومان
16 بهمن
شنبه
758,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
758,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
758,000
تومان
اتاق دو تخته - دبل - بدون پنجره
هتل یار
758,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
758,000
تومان
9 بهمن
شنبه
758,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
758,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
758,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
758,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
758,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
758,000
تومان
15 بهمن
جمعه
758,000
تومان
16 بهمن
شنبه
758,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
758,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
758,000
تومان
اتاق دو تخته چشم انداز - دبل
هتل یار
851,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
851,000
تومان
9 بهمن
شنبه
851,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
851,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
851,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
851,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
851,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
851,000
تومان
15 بهمن
جمعه
851,000
تومان
16 بهمن
شنبه
851,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
851,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
851,000
تومان
اتاق دو تخته چشم انداز - توئین
هتل یار
851,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
851,000
تومان
9 بهمن
شنبه
851,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
851,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
851,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
851,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
851,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
851,000
تومان
15 بهمن
جمعه
851,000
تومان
16 بهمن
شنبه
851,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
851,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
851,000
تومان
سوئیت یک خوابه
هتل یار
1,063,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
1,063,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,063,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,063,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,063,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,063,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,063,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,063,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,063,000
تومان
16 بهمن
شنبه
1,063,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
1,063,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
1,063,000
تومان
سوئیت یک خوابه دو نفره
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
دو تخته
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
دوتخته چشم انداز
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 3 نفر

اتاق سه تخته (یک نورگیر کوچک)
اقامت 24
629,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
629,000
تومان
9 بهمن
شنبه
629,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
629,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
629,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
629,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
629,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
629,000
تومان
15 بهمن
جمعه
629,000
تومان
16 بهمن
شنبه
629,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
629,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
629,000
تومان
اتاق سه تخته چشم انداز
اقامت 24
677,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
677,000
تومان
9 بهمن
شنبه
677,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
677,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
677,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
677,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
677,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
677,000
تومان
15 بهمن
جمعه
677,000
تومان
16 بهمن
شنبه
677,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
677,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
677,000
تومان
اتاق سه تخته - یک نورگیر کوچک
هتل یار
996,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
996,000
تومان
9 بهمن
شنبه
996,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
996,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
996,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
996,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
996,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
996,000
تومان
15 بهمن
جمعه
996,000
تومان
16 بهمن
شنبه
996,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
996,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
996,000
تومان
اتاق سه تخته چشم انداز
هتل یار
1,089,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
1,089,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,089,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,089,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,089,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,089,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,089,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,089,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,089,000
تومان
16 بهمن
شنبه
1,089,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
1,089,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
1,089,000
تومان
سه تخته
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
سه تخته چشم انداز
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 4 نفر

سوئیت چهار نفره
اقامت 24
867,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
867,000
تومان
9 بهمن
شنبه
867,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
867,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
867,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
867,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
867,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
867,000
تومان
15 بهمن
جمعه
867,000
تومان
16 بهمن
شنبه
867,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
867,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
867,000
تومان
سوئیت دو خوابه
هتل یار
1,368,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
1,368,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,368,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,368,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,368,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,368,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,368,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,368,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,368,000
تومان
16 بهمن
شنبه
1,368,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
1,368,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
1,368,000
تومان
سوئیت دو خوابه چهار نفره
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل ساحلی پردیس مبارکه

اعلام حریق
ترانسفر برگشت با هزینه
خدمات تهيه بليط
رستوران بام
لباسشویی
زمین ورزشی
پارک کودک
گیم نت
اتاق تلفن (اپراتور)
تلویزیون در لابی
خدمات خانه داری
شبکه پخش فیلم
پذیرش 24 ساعته
ترانسفر رفت با هزینه
مینی بار با هزینه
زنگ هشدار
پرینتر
تلفن در لابی
فكس
روم سرويس
اينترنت در لابی
كافی شاپ
پاركينگ
خدمات خشکشویی
وسایل بدنسازی
صبحانه رایگان
خدمات بیدار باش
سالن كنفرانس
فوتبال دستی
بازی ویدئویی
کپسول آتش‌نشانی در لابی
اینترنت بی سیم
پارکینگ در هتل
اتاق جلسات
پارکینگ در اطراف هتل
روزنامه رایگان
سالن جشن و مراسم و عروسی
اینترنت با سرعت بالا
خدمات نگهداری کودک
پرداخت ویزا و مسترکارت
سرویس حرم
گشت نیم روزی
كتابخانه
زمين تنيس
سالن بيليارد
خدمات پزشكي
خدمات باربري
جكوزی
اتاق ميهمانی و جلسات كاری
سالن همايش
چايخانه سنتی
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
آتلیه
مینی بار رایگان
کافی نت
سیستم تهویه مطبوع
آسانسور
تالار پذیرایی
ماساژ
جعبه کمک های اولیه
سالن اجتماعات
رستوران
سونا
استخر
تاکسی سرویس
نمازخانه
صندوق امانات
کافی‌شاپ
یخچال
تلویزیون
دستگاه خودپرداز
خشکشویی (لاندری)
تبديل ارز
آژانس مسافرتی
سرویس فرنگی
سرویس بهداشتی ایرانی
فتوکپی
اتاق چمدان
پرینت
رستوران فرنگی
مرکز خرید
خدمات برای معلولین
کپسول آتش نشانی
میز بیلیارد
اینترنت در قسمت لابی
فروشگاه
آرایشگاه
خشکشویی
بیلیارد
سوئیت
تلفن در اتاق
اینترنت
اتاق سیگار
خدمات تور
لابی
اطفای حریق
اتاق بازی
خدمات بیدارباش
رستوران ایرانی
پله اضطراری
اینترنت رایگان و محدود در لابی
دستگاه واکس کفش
پارکینگ روباز
سالن ورزشی
فضای سبز
روزنامه
رخت آویز

آدرس هتل ساحلی پردیس مبارکه روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل ساحلی پردیس مبارکه

(14 نظر)
همه چيز خوب بود فقط قيمت نسبت به ديگر هتلهاي استان اصفهان كمي بالا بود
همه چیز خوب بود
من بهمراه خانواده یک شب در این مکان اقامت داشتیم. از آنجا که آن شب تولد فرزندم بود با همکاری بی نظیر کارکنان هتل مخصوصا سرکار خانم ایرانپور یک شب بیاد ماندنی برای ما بوجود آمد. هتل در کنار ساحل رودخانه و در منطقه ای توریستی واقع شده. ابعاد اتاق ها مناسب بود. غذا خیلی خوب بود. کارکنان خوش برخورد و مهربان بودند. امکانات اتاق قابل قبول بود. قیمت مناسب بود.
با توجه به سه ستاره بودن همه چی خوب بود رفتار پرسنل همگی عالی نظافت خوب فقط بعضی قسمتها احتیاج به بازسازی جزیی دارند.
هتل در كنار زاينده رود واقع شده و منظره خوبي داره. برخورد پرسنل هتل بسيار خوبه. در فاصله كمي از شهر اصفهان و مراكز مهم آن قرار داره و در عين حال از ترافيك شهر اصفهان دوره.
هتل از همه نظر خوب بود پرسنل برخورد خوبی داشتن و تمیز بود و از همه مهمتر کنار رود زاینده رود بود و میتونستی کنار رود بشینی و لذت ببری
پذیرش متوسط، صبحانه بسیار متوسط
نسبت به موقعیت هتل و دور بودن از اصفهان به هیچ وجه توقع نداشتم هتل خوبی باشه ولی وقتی در اونجا اقامت کردم به شدت نظرم عوض شد. همه چیز نسبت به موقعیت هتل خیلی خوب بود. حتما اگر خواستید در مبارکه اقامت داشته باشید این هتل رو انتخاب کنید.
محلی مناسب برای اهالی اصفهان برای دور شدن از فضای شهری و داشتن آرامش
واقعا همه چیز عالی بود ممنون ازتون
همه چیز خوب و از اقامتی که در این هتل داشتم راضی هستم.
اگر در شهرستان مبارکه کار داری مناسبترین مکان اقامت است
در صورتي كه هدف بازديد از اماكن ديدني اصفهان باشد موقعيت هتل دور مي باشدو حدود ٤٥ دقيقه فاصله از اصفهان دارد.از نظر اسكان در كنار رود ديد خيلي خوبي دارد براي دوستداران طبيعت.كاركنان برخود مناسبي دارند.صبحانه فوق العاده معمولي و ساده مي باشد.بر گذاري جشن در طبقه دوم موجب بر هم خوردن ارامش ميهمانان هتل مي شود.اتاقهاي چشم انداز نيازمند بالكن مي باشد.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل ساحلی پردیس مبارکه

مهمانان هتل ساحلی پردیس مبارکه در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل ساحلی پردیس مبارکه از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل ساحلی پردیس مبارکه بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل ساحلی پردیس مبارکه رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل ساحلی پردیس مبارکه را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.