هتل ساحلی پردیس مبارکه

مبارکه، 45 کیلومتری جنوب اصفهان، محله اسماعیل ترخان ، حاشیه زاینده رود
-
امتیاز کاربران
13
نظرات کاربران

معرفی هتل ساحلی پردیس مبارکه

هتل ساحلی و توریستی پردیس در بهشت گمشده اصفهان در همجواری بناهای تاریخی دوره قاجاریه ثبت شده در آثار ملی شامل مسجد آجری و برج کبوترخانه و چشم انداز چم پردیس رودخانه زاینده رود ، شالیزار برنج و در طبیعتی بکر ، زیبا و در محیطی آرام و به دور از الودگی های صوتی شهرنشینی احداث گردیده است.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل ساحلی پردیس مبارکه

ظرفیت 2 نفر

اتاق دو تخته - توئین - بدون پنجره
هتل یار
2,170,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 اردیبهشت
پنج‌شنبه
2,170,000 تومان
7 اردیبهشت
جمعه
2,170,000 تومان
8 اردیبهشت
شنبه
2,170,000 تومان
9 اردیبهشت
یکشنبه
2,170,000 تومان
10 اردیبهشت
دوشنبه
2,170,000 تومان
11 اردیبهشت
سه‌شنبه
2,170,000 تومان
12 اردیبهشت
چهارشنبه
2,170,000 تومان
13 اردیبهشت
پنج‌شنبه
2,170,000 تومان
14 اردیبهشت
جمعه
2,170,000 تومان
15 اردیبهشت
شنبه
2,170,000 تومان
16 اردیبهشت
یکشنبه
2,170,000 تومان
اتاق دو تخته - دبل - بدون پنجره
هتل یار
2,170,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 اردیبهشت
پنج‌شنبه
2,170,000 تومان
7 اردیبهشت
جمعه
2,170,000 تومان
8 اردیبهشت
شنبه
2,170,000 تومان
9 اردیبهشت
یکشنبه
2,170,000 تومان
10 اردیبهشت
دوشنبه
2,170,000 تومان
11 اردیبهشت
سه‌شنبه
2,170,000 تومان
12 اردیبهشت
چهارشنبه
2,170,000 تومان
13 اردیبهشت
پنج‌شنبه
2,170,000 تومان
14 اردیبهشت
جمعه
2,170,000 تومان
15 اردیبهشت
شنبه
2,170,000 تومان
16 اردیبهشت
یکشنبه
2,170,000 تومان
اتاق دو تخته دبل (یک نورگیر کوچک)
اقامت 24
2,170,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 اردیبهشت
پنج‌شنبه
2,170,000 تومان
7 اردیبهشت
جمعه
2,170,000 تومان
8 اردیبهشت
شنبه
2,170,000 تومان
9 اردیبهشت
یکشنبه
2,170,000 تومان
10 اردیبهشت
دوشنبه
2,170,000 تومان
11 اردیبهشت
سه‌شنبه
2,170,000 تومان
12 اردیبهشت
چهارشنبه
2,170,000 تومان
13 اردیبهشت
پنج‌شنبه
2,170,000 تومان
14 اردیبهشت
جمعه
2,170,000 تومان
15 اردیبهشت
شنبه
2,170,000 تومان
16 اردیبهشت
یکشنبه
2,170,000 تومان
اتاق دو تخته توئین (یک نورگیر کوچک)
اقامت 24
2,170,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 اردیبهشت
پنج‌شنبه
2,170,000 تومان
7 اردیبهشت
جمعه
2,170,000 تومان
8 اردیبهشت
شنبه
2,170,000 تومان
9 اردیبهشت
یکشنبه
2,170,000 تومان
10 اردیبهشت
دوشنبه
2,170,000 تومان
11 اردیبهشت
سه‌شنبه
2,170,000 تومان
12 اردیبهشت
چهارشنبه
2,170,000 تومان
13 اردیبهشت
پنج‌شنبه
2,170,000 تومان
14 اردیبهشت
جمعه
2,170,000 تومان
15 اردیبهشت
شنبه
2,170,000 تومان
16 اردیبهشت
یکشنبه
2,170,000 تومان
اتاق دو تخته معمولی
ایران هتل آنلاین
2,175,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 اردیبهشت
پنج‌شنبه
2,175,000 تومان
7 اردیبهشت
جمعه
2,175,000 تومان
8 اردیبهشت
شنبه
2,175,000 تومان
9 اردیبهشت
یکشنبه
2,175,000 تومان
10 اردیبهشت
دوشنبه
2,175,000 تومان
11 اردیبهشت
سه‌شنبه
2,175,000 تومان
12 اردیبهشت
چهارشنبه
2,175,000 تومان
13 اردیبهشت
پنج‌شنبه
2,175,000 تومان
14 اردیبهشت
جمعه
2,175,000 تومان
15 اردیبهشت
شنبه
2,175,000 تومان
16 اردیبهشت
یکشنبه
2,175,000 تومان
اتاق دو تخته چشم انداز - توئین
هتل یار
2,260,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 اردیبهشت
پنج‌شنبه
2,260,000 تومان
7 اردیبهشت
جمعه
2,260,000 تومان
8 اردیبهشت
شنبه
2,260,000 تومان
9 اردیبهشت
یکشنبه
2,260,000 تومان
10 اردیبهشت
دوشنبه
2,260,000 تومان
11 اردیبهشت
سه‌شنبه
2,260,000 تومان
12 اردیبهشت
چهارشنبه
2,260,000 تومان
13 اردیبهشت
پنج‌شنبه
2,260,000 تومان
14 اردیبهشت
جمعه
2,260,000 تومان
15 اردیبهشت
شنبه
2,260,000 تومان
16 اردیبهشت
یکشنبه
2,260,000 تومان
اتاق دو تخته چشم انداز - دبل
هتل یار
2,260,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 اردیبهشت
پنج‌شنبه
2,260,000 تومان
7 اردیبهشت
جمعه
2,260,000 تومان
8 اردیبهشت
شنبه
2,260,000 تومان
9 اردیبهشت
یکشنبه
2,260,000 تومان
10 اردیبهشت
دوشنبه
2,260,000 تومان
11 اردیبهشت
سه‌شنبه
2,260,000 تومان
12 اردیبهشت
چهارشنبه
2,260,000 تومان
13 اردیبهشت
پنج‌شنبه
2,260,000 تومان
14 اردیبهشت
جمعه
2,260,000 تومان
15 اردیبهشت
شنبه
2,260,000 تومان
16 اردیبهشت
یکشنبه
2,260,000 تومان
اتاق دو تخته دبل چشم انداز
اقامت 24
2,260,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 اردیبهشت
پنج‌شنبه
2,260,000 تومان
7 اردیبهشت
جمعه
2,260,000 تومان
8 اردیبهشت
شنبه
2,260,000 تومان
9 اردیبهشت
یکشنبه
2,260,000 تومان
10 اردیبهشت
دوشنبه
2,260,000 تومان
11 اردیبهشت
سه‌شنبه
2,260,000 تومان
12 اردیبهشت
چهارشنبه
2,260,000 تومان
13 اردیبهشت
پنج‌شنبه
2,260,000 تومان
14 اردیبهشت
جمعه
2,260,000 تومان
15 اردیبهشت
شنبه
2,260,000 تومان
16 اردیبهشت
یکشنبه
2,260,000 تومان
اتاق دو تخته توئین چشم انداز
اقامت 24
2,260,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 اردیبهشت
پنج‌شنبه
2,260,000 تومان
7 اردیبهشت
جمعه
2,260,000 تومان
8 اردیبهشت
شنبه
2,260,000 تومان
9 اردیبهشت
یکشنبه
2,260,000 تومان
10 اردیبهشت
دوشنبه
2,260,000 تومان
11 اردیبهشت
سه‌شنبه
2,260,000 تومان
12 اردیبهشت
چهارشنبه
2,260,000 تومان
13 اردیبهشت
پنج‌شنبه
2,260,000 تومان
14 اردیبهشت
جمعه
2,260,000 تومان
15 اردیبهشت
شنبه
2,260,000 تومان
16 اردیبهشت
یکشنبه
2,260,000 تومان
اتاق دو تخته چشم انداز
ایران هتل آنلاین
2,265,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 اردیبهشت
پنج‌شنبه
2,265,000 تومان
7 اردیبهشت
جمعه
2,265,000 تومان
8 اردیبهشت
شنبه
2,265,000 تومان
9 اردیبهشت
یکشنبه
2,265,000 تومان
10 اردیبهشت
دوشنبه
2,265,000 تومان
11 اردیبهشت
سه‌شنبه
2,265,000 تومان
12 اردیبهشت
چهارشنبه
2,265,000 تومان
13 اردیبهشت
پنج‌شنبه
2,265,000 تومان
14 اردیبهشت
جمعه
2,265,000 تومان
15 اردیبهشت
شنبه
2,265,000 تومان
16 اردیبهشت
یکشنبه
2,265,000 تومان
سوئیت دو نفره یک خوابه
اقامت 24
3,240,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 اردیبهشت
پنج‌شنبه
3,240,000 تومان
7 اردیبهشت
جمعه
3,240,000 تومان
8 اردیبهشت
شنبه
3,240,000 تومان
9 اردیبهشت
یکشنبه
3,240,000 تومان
10 اردیبهشت
دوشنبه
3,240,000 تومان
11 اردیبهشت
سه‌شنبه
3,240,000 تومان
12 اردیبهشت
چهارشنبه
3,240,000 تومان
13 اردیبهشت
پنج‌شنبه
3,240,000 تومان
14 اردیبهشت
جمعه
3,240,000 تومان
15 اردیبهشت
شنبه
3,240,000 تومان
16 اردیبهشت
یکشنبه
3,240,000 تومان
سوئیت یک خوابه
هتل یار
3,244,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 اردیبهشت
پنج‌شنبه
3,244,000 تومان
7 اردیبهشت
جمعه
3,244,000 تومان
8 اردیبهشت
شنبه
3,244,000 تومان
9 اردیبهشت
یکشنبه
3,244,000 تومان
10 اردیبهشت
دوشنبه
3,244,000 تومان
11 اردیبهشت
سه‌شنبه
3,244,000 تومان
12 اردیبهشت
چهارشنبه
3,244,000 تومان
13 اردیبهشت
پنج‌شنبه
3,244,000 تومان
14 اردیبهشت
جمعه
3,244,000 تومان
15 اردیبهشت
شنبه
3,244,000 تومان
16 اردیبهشت
یکشنبه
3,244,000 تومان
سوئیت یک خوابه برای دو نفر
ایران هتل آنلاین
3,250,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 اردیبهشت
پنج‌شنبه
3,250,000 تومان
7 اردیبهشت
جمعه
3,250,000 تومان
8 اردیبهشت
شنبه
3,250,000 تومان
9 اردیبهشت
یکشنبه
3,250,000 تومان
10 اردیبهشت
دوشنبه
3,250,000 تومان
11 اردیبهشت
سه‌شنبه
3,250,000 تومان
12 اردیبهشت
چهارشنبه
3,250,000 تومان
13 اردیبهشت
پنج‌شنبه
3,250,000 تومان
14 اردیبهشت
جمعه
3,250,000 تومان
15 اردیبهشت
شنبه
3,250,000 تومان
16 اردیبهشت
یکشنبه
3,250,000 تومان
ظرفیت 3 نفر

اتاق سه تخته (یک نورگیر کوچک)
اقامت 24
2,920,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 اردیبهشت
پنج‌شنبه
2,920,000 تومان
7 اردیبهشت
جمعه
2,920,000 تومان
8 اردیبهشت
شنبه
2,920,000 تومان
9 اردیبهشت
یکشنبه
2,920,000 تومان
10 اردیبهشت
دوشنبه
2,920,000 تومان
11 اردیبهشت
سه‌شنبه
2,920,000 تومان
12 اردیبهشت
چهارشنبه
2,920,000 تومان
13 اردیبهشت
پنج‌شنبه
2,920,000 تومان
14 اردیبهشت
جمعه
2,920,000 تومان
15 اردیبهشت
شنبه
2,920,000 تومان
16 اردیبهشت
یکشنبه
2,920,000 تومان
اتاق سه تخته - یک نورگیر کوچک
هتل یار
2,923,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 اردیبهشت
پنج‌شنبه
2,923,000 تومان
7 اردیبهشت
جمعه
2,923,000 تومان
8 اردیبهشت
شنبه
2,923,000 تومان
9 اردیبهشت
یکشنبه
2,923,000 تومان
10 اردیبهشت
دوشنبه
2,923,000 تومان
11 اردیبهشت
سه‌شنبه
2,923,000 تومان
12 اردیبهشت
چهارشنبه
2,923,000 تومان
13 اردیبهشت
پنج‌شنبه
2,923,000 تومان
14 اردیبهشت
جمعه
2,923,000 تومان
15 اردیبهشت
شنبه
2,923,000 تومان
16 اردیبهشت
یکشنبه
2,923,000 تومان
اتاق سه تخته
ایران هتل آنلاین
2,925,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 اردیبهشت
پنج‌شنبه
2,925,000 تومان
7 اردیبهشت
جمعه
2,925,000 تومان
8 اردیبهشت
شنبه
2,925,000 تومان
9 اردیبهشت
یکشنبه
2,925,000 تومان
10 اردیبهشت
دوشنبه
2,925,000 تومان
11 اردیبهشت
سه‌شنبه
2,925,000 تومان
12 اردیبهشت
چهارشنبه
2,925,000 تومان
13 اردیبهشت
پنج‌شنبه
2,925,000 تومان
14 اردیبهشت
جمعه
2,925,000 تومان
15 اردیبهشت
شنبه
2,925,000 تومان
16 اردیبهشت
یکشنبه
2,925,000 تومان
اتاق سه تخته چشم انداز
اقامت 24
3,010,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 اردیبهشت
پنج‌شنبه
3,010,000 تومان
7 اردیبهشت
جمعه
3,010,000 تومان
8 اردیبهشت
شنبه
3,010,000 تومان
9 اردیبهشت
یکشنبه
3,010,000 تومان
10 اردیبهشت
دوشنبه
3,010,000 تومان
11 اردیبهشت
سه‌شنبه
3,010,000 تومان
12 اردیبهشت
چهارشنبه
3,010,000 تومان
13 اردیبهشت
پنج‌شنبه
3,010,000 تومان
14 اردیبهشت
جمعه
3,010,000 تومان
15 اردیبهشت
شنبه
3,010,000 تومان
16 اردیبهشت
یکشنبه
3,010,000 تومان
اتاق سه تخته چشم انداز
هتل یار
3,013,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 اردیبهشت
پنج‌شنبه
3,013,000 تومان
7 اردیبهشت
جمعه
3,013,000 تومان
8 اردیبهشت
شنبه
3,013,000 تومان
9 اردیبهشت
یکشنبه
3,013,000 تومان
10 اردیبهشت
دوشنبه
3,013,000 تومان
11 اردیبهشت
سه‌شنبه
3,013,000 تومان
12 اردیبهشت
چهارشنبه
3,013,000 تومان
13 اردیبهشت
پنج‌شنبه
3,013,000 تومان
14 اردیبهشت
جمعه
3,013,000 تومان
15 اردیبهشت
شنبه
3,013,000 تومان
16 اردیبهشت
یکشنبه
3,013,000 تومان
اتاق سه تخته چشم انداز
ایران هتل آنلاین
3,015,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 اردیبهشت
پنج‌شنبه
3,015,000 تومان
7 اردیبهشت
جمعه
3,015,000 تومان
8 اردیبهشت
شنبه
3,015,000 تومان
9 اردیبهشت
یکشنبه
3,015,000 تومان
10 اردیبهشت
دوشنبه
3,015,000 تومان
11 اردیبهشت
سه‌شنبه
3,015,000 تومان
12 اردیبهشت
چهارشنبه
3,015,000 تومان
13 اردیبهشت
پنج‌شنبه
3,015,000 تومان
14 اردیبهشت
جمعه
3,015,000 تومان
15 اردیبهشت
شنبه
3,015,000 تومان
16 اردیبهشت
یکشنبه
3,015,000 تومان
ظرفیت 4 نفر

سوئیت چهار نفره دو خوابه
اقامت 24
5,310,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 اردیبهشت
پنج‌شنبه
5,310,000 تومان
7 اردیبهشت
جمعه
5,310,000 تومان
8 اردیبهشت
شنبه
5,310,000 تومان
9 اردیبهشت
یکشنبه
5,310,000 تومان
10 اردیبهشت
دوشنبه
5,310,000 تومان
11 اردیبهشت
سه‌شنبه
5,310,000 تومان
12 اردیبهشت
چهارشنبه
5,310,000 تومان
13 اردیبهشت
پنج‌شنبه
5,310,000 تومان
14 اردیبهشت
جمعه
5,310,000 تومان
15 اردیبهشت
شنبه
5,310,000 تومان
16 اردیبهشت
یکشنبه
5,310,000 تومان
سوئیت دو خوابه
هتل یار
5,314,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 اردیبهشت
پنج‌شنبه
5,314,000 تومان
7 اردیبهشت
جمعه
5,314,000 تومان
8 اردیبهشت
شنبه
5,314,000 تومان
9 اردیبهشت
یکشنبه
5,314,000 تومان
10 اردیبهشت
دوشنبه
5,314,000 تومان
11 اردیبهشت
سه‌شنبه
5,314,000 تومان
12 اردیبهشت
چهارشنبه
5,314,000 تومان
13 اردیبهشت
پنج‌شنبه
5,314,000 تومان
14 اردیبهشت
جمعه
5,314,000 تومان
15 اردیبهشت
شنبه
5,314,000 تومان
16 اردیبهشت
یکشنبه
5,314,000 تومان
سوئیت دو خوابه برای چهار نفر
ایران هتل آنلاین
5,330,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 اردیبهشت
پنج‌شنبه
5,330,000 تومان
7 اردیبهشت
جمعه
5,330,000 تومان
8 اردیبهشت
شنبه
5,330,000 تومان
9 اردیبهشت
یکشنبه
5,330,000 تومان
10 اردیبهشت
دوشنبه
5,330,000 تومان
11 اردیبهشت
سه‌شنبه
5,330,000 تومان
12 اردیبهشت
چهارشنبه
5,330,000 تومان
13 اردیبهشت
پنج‌شنبه
5,330,000 تومان
14 اردیبهشت
جمعه
5,330,000 تومان
15 اردیبهشت
شنبه
5,330,000 تومان
16 اردیبهشت
یکشنبه
5,330,000 تومان

امکانات اتاق های هتل ساحلی پردیس مبارکه

تلویزیون
یخچال
اعلام حریق
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
خدمات خانه داری
آژانس مسافرتی
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
صندوق امانات
آسانسور
نمازخانه
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سالن اجتماعات
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
تالار پذیرایی
اتاق چمدان
کافی‌شاپ
پرینت
خدمات تور
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
پارکینگ روباز
دستگاه واکس کفش
اینترنت رایگان و محدود در لابی
پله اضطراری
رستوران ایرانی
خدمات بیدارباش
اتاق بازی
اطفای حریق
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
تلفن در اتاق
سوئیت
بیلیارد
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
میز بیلیارد
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
رستوران فرنگی
کافی نت
فوتبال دستی
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
وسایل بدنسازی
خدمات خشکشویی
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
روم سرويس
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
لباسشویی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
سالن كنفرانس
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
سالن همايش
اتاق ميهمانی و جلسات كاری
جكوزی
خدمات باربري
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
اینترنت با سرعت بالا
سالن جشن و مراسم و عروسی
روزنامه رایگان
پارکینگ در اطراف هتل
اتاق جلسات
پارکینگ در هتل
اینترنت بی سیم
کپسول آتش‌نشانی در لابی
رخت آویز

آدرس هتل ساحلی پردیس مبارکه روی نقشه

مشاهده اقامتگاه بر روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل ساحلی پردیس مبارکه

(13 نظر)
همه چيز خوب بود فقط قيمت نسبت به ديگر هتلهاي استان اصفهان كمي بالا بود
همه چیز خوب بود
من بهمراه خانواده یک شب در این مکان اقامت داشتیم. از آنجا که آن شب تولد فرزندم بود با همکاری بی نظیر کارکنان هتل مخصوصا سرکار خانم ایرانپور یک شب بیاد ماندنی برای ما بوجود آمد. هتل در کنار ساحل رودخانه و در منطقه ای توریستی واقع شده. ابعاد اتاق ها مناسب بود. غذا خیلی خوب بود. کارکنان خوش برخورد و مهربان بودند. امکانات اتاق قابل قبول بود. قیمت مناسب بود.
با توجه به سه ستاره بودن همه چی خوب بود رفتار پرسنل همگی عالی نظافت خوب فقط بعضی قسمتها احتیاج به بازسازی جزیی دارند.
هتل از همه نظر خوب بود پرسنل برخورد خوبی داشتن و تمیز بود و از همه مهمتر کنار رود زاینده رود بود و میتونستی کنار رود بشینی و لذت ببری
پذیرش متوسط، صبحانه بسیار متوسط
نسبت به موقعیت هتل و دور بودن از اصفهان به هیچ وجه توقع نداشتم هتل خوبی باشه ولی وقتی در اونجا اقامت کردم به شدت نظرم عوض شد. همه چیز نسبت به موقعیت هتل خیلی خوب بود. حتما اگر خواستید در مبارکه اقامت داشته باشید این هتل رو انتخاب کنید.
محلی مناسب برای اهالی اصفهان برای دور شدن از فضای شهری و داشتن آرامش
واقعا همه چیز عالی بود ممنون ازتون
همه چیز خوب و از اقامتی که در این هتل داشتم راضی هستم.
اگر در شهرستان مبارکه کار داری مناسبترین مکان اقامت است
در صورتي كه هدف بازديد از اماكن ديدني اصفهان باشد موقعيت هتل دور مي باشدو حدود ٤٥ دقيقه فاصله از اصفهان دارد.از نظر اسكان در كنار رود ديد خيلي خوبي دارد براي دوستداران طبيعت.كاركنان برخود مناسبي دارند.صبحانه فوق العاده معمولي و ساده مي باشد.بر گذاري جشن در طبقه دوم موجب بر هم خوردن ارامش ميهمانان هتل مي شود.اتاقهاي چشم انداز نيازمند بالكن مي باشد.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل ساحلی پردیس مبارکه

مهمانان هتل ساحلی پردیس مبارکه در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل ساحلی پردیس مبارکه از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل ساحلی پردیس مبارکه بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات هتل ساحلی پردیس مبارکه رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل ساحلی پردیس مبارکه را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.