هتل سنگسر مهدی شهر

مهدیشهر، انتهای خیابان صاحب الزمان
1.8
امتیاز کاربران
26
نظرات کاربران

معرفی هتل سنگسر مهدی شهر

هتل سه ستاره سنگسر در ۱۵ كيلومتری سمنان در منطقه ییلاقی و خوش آب و هوای مهدی‌شهر و در دامنه رشته کوه البرز واقع شده است، این هتل در زمینی به مساحت ۲۵۰۰۰ متر مربع و به صورت دو ساختمان مجزا ساخته شده است و معماری خاص، سکوت و آرامش، چشم انداز زیبا و آب و هوای خنک و معتدل از خصوصیات بارز این هتل می‌باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل سنگسر مهدی شهر

سنگسر-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
هتل یار
310,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
6 مهر
سه شنبه
310,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
310,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
310,000
تومان
9 مهر
جمعه
310,000
تومان
10 مهر
شنبه
310,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
310,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
310,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
310,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
310,000
تومان
15 مهر
پنجشنبه
310,000
تومان
16 مهر
جمعه
310,000
تومان
علاءالدین
315,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
6 مهر
سه شنبه
315,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
315,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
315,000
تومان
9 مهر
جمعه
315,000
تومان
10 مهر
شنبه
315,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
315,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
315,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
315,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
315,000
تومان
15 مهر
پنجشنبه
315,000
تومان
16 مهر
جمعه
315,000
تومان
اقامت 24
356,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
6 مهر
سه شنبه
356,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
356,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
356,000
تومان
9 مهر
جمعه
356,000
تومان
10 مهر
شنبه
356,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
356,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
356,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
356,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
356,000
تومان
15 مهر
پنجشنبه
356,000
تومان
16 مهر
جمعه
356,000
تومان
سنگسر-سوئیت امپریال دونفره
سوئیت امپریال دونفره
هتل یار
363,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
6 مهر
سه شنبه
363,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
363,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
363,000
تومان
9 مهر
جمعه
363,000
تومان
10 مهر
شنبه
363,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
363,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
363,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
363,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
363,000
تومان
15 مهر
پنجشنبه
363,000
تومان
16 مهر
جمعه
363,000
تومان
علاءالدین
365,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
6 مهر
سه شنبه
365,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
365,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
365,000
تومان
9 مهر
جمعه
365,000
تومان
10 مهر
شنبه
365,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
365,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
365,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
365,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
365,000
تومان
15 مهر
پنجشنبه
365,000
تومان
16 مهر
جمعه
365,000
تومان
اقامت 24
412,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
6 مهر
سه شنبه
412,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
412,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
412,000
تومان
9 مهر
جمعه
412,000
تومان
10 مهر
شنبه
412,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
412,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
412,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
412,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
412,000
تومان
15 مهر
پنجشنبه
412,000
تومان
16 مهر
جمعه
412,000
تومان
سنگسر-سوئیت آپارتمان دونفره
سوئیت آپارتمان دونفره
علاءالدین
345,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
6 مهر
سه شنبه
345,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
345,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
345,000
تومان
9 مهر
جمعه
345,000
تومان
10 مهر
شنبه
345,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
345,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
345,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
345,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
345,000
تومان
15 مهر
پنجشنبه
345,000
تومان
16 مهر
جمعه
345,000
تومان
هتل یار
349,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
6 مهر
سه شنبه
349,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
349,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
349,000
تومان
9 مهر
جمعه
349,000
تومان
10 مهر
شنبه
349,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
349,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
349,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
349,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
349,000
تومان
15 مهر
پنجشنبه
349,000
تومان
16 مهر
جمعه
349,000
تومان
سنگسر-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
اقامت 24
356,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
6 مهر
سه شنبه
356,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
356,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
356,000
تومان
9 مهر
جمعه
356,000
تومان
10 مهر
شنبه
356,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
356,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
356,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
356,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
356,000
تومان
15 مهر
پنجشنبه
356,000
تومان
16 مهر
جمعه
356,000
تومان
سنگسر-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
هتل یار
380,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
6 مهر
سه شنبه
380,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
380,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
380,000
تومان
9 مهر
جمعه
380,000
تومان
10 مهر
شنبه
380,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
380,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
380,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
380,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
380,000
تومان
15 مهر
پنجشنبه
380,000
تومان
16 مهر
جمعه
380,000
تومان
علاءالدین
385,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
6 مهر
سه شنبه
385,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
385,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
385,000
تومان
9 مهر
جمعه
385,000
تومان
10 مهر
شنبه
385,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
385,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
385,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
385,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
385,000
تومان
15 مهر
پنجشنبه
385,000
تومان
16 مهر
جمعه
385,000
تومان
اقامت 24
438,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
6 مهر
سه شنبه
438,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
438,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
438,000
تومان
9 مهر
جمعه
438,000
تومان
10 مهر
شنبه
438,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
438,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
438,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
438,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
438,000
تومان
15 مهر
پنجشنبه
438,000
تومان
16 مهر
جمعه
438,000
تومان
سنگسر-اتاق چهارتخته
اتاق چهارتخته
علاءالدین
455,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
6 مهر
سه شنبه
455,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
455,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
455,000
تومان
9 مهر
جمعه
455,000
تومان
10 مهر
شنبه
455,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
455,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
455,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
455,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
455,000
تومان
15 مهر
پنجشنبه
455,000
تومان
16 مهر
جمعه
455,000
تومان
هتل یار
458,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
6 مهر
سه شنبه
458,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
458,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
458,000
تومان
9 مهر
جمعه
458,000
تومان
10 مهر
شنبه
458,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
458,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
458,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
458,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
458,000
تومان
15 مهر
پنجشنبه
458,000
تومان
16 مهر
جمعه
458,000
تومان
اقامت 24
520,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
6 مهر
سه شنبه
520,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
520,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
520,000
تومان
9 مهر
جمعه
520,000
تومان
10 مهر
شنبه
520,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
520,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
520,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
520,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
520,000
تومان
15 مهر
پنجشنبه
520,000
تومان
16 مهر
جمعه
520,000
تومان

امکانات اتاق های هتل سنگسر مهدی شهر

سالن کنفرانس
ويدئو كنفرانس
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
سالن همايش
جكوزی
سالن كنفرانس
اجاره ماشين
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
سالن تشريفات
فضائی برای پياده روی
روم سرويس 24 ساعته
رستوران سنتی
اتاق تلفن (اپراتور)
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
گیم نت
مینی بار با هزینه
پارک کودک
زمین ورزشی
لباسشویی
تلويزيون LCD در لابی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
تلفن در لابی
آلاچيق بيرون از هتل
تلويزيون در لابی
مبل
ميز
خشکشویی
خدمات بيدار باش
خدمات اتو
فكس
سالن همايش
تلويزيون LCD در لابی
باغچه
فضای سبز
نمای کوه
فضای بيرون هتل برای نشستن
فضائی برای پياده روی
شارژ وسایل الکترونیکی در لابی
سالن جلسات
نمای شهر
رستوران
سرویس حرم
صندوق امانات در لابی
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
اینترنت با سرعت بالا
سالن جشن و مراسم و عروسی
رستوران در هتل
اتاق جلسات
پارکینگ در هتل
اینترنت بی سیم
لابی
غرفه صنایع دستی
کپسول آتش‌نشانی در لابی
شارژ وسایل الکترونیکی در لابی
سالن جلسات
Business Center
تراس
صندوق امانات
پرینتر
فكس
اعلام حریق
سیستم تهویه مطبوع
آسانسور
نمازخانه
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
رستوران
صندوق امانات
ماهواره
سالن اجتماعات
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
تالار پذیرایی
اتاق چمدان
کافی‌شاپ
مبلمان
یخچال
خدمات تور
مسلط به زبان انگليسی
روزنامه
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
پاركينگ
اينترنت در لابی
روم سرويس
تلویزیون
آژانس مسافرتی
اينترنت در اتاق
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
خدمات برای معلولین
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
سرویس روزانه اتاق
کپسول آتش نشانی
کافی نت
سوئیت
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
وسایل بدنسازی
خدمات خشکشویی
كافی شاپ
فروشگاه و غرفه
تلفن در اتاق
رستوران ایرانی
فضای سبز
سالن ورزشی
تلفن
پارکینگ روباز
دستگاه واکس کفش
رمپ
پله اضطراری
ویلچر
کافی شاپ
خدمات بیدارباش
اتاق بازی
امکانات بازی کودکان
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
رخت آویز

آدرس هتل سنگسر مهدی شهر روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل سنگسر مهدی شهر

(26 نظر)
نقاط قوت:
هیچی
نقاط ضعف:
بسیار گرم موقع تحویل کولر خاموش و اتاق تنور نونوایی بود. حتی طالن انتظار و لابی هم بسیار گرم غذا بسیار بی کیفیت برنج شفته تحویل صبحاته بصورت دستی و در پایین ترین سطح دیسپلین
نقاط قوت:
تمیزی بافت قدیمی
نقاط ضعف:
سردی اتاق ها فشار کم آب
نور اتاق ها بسیار کم بود نظافت اتاق ها مطلوب نبود سرویس های خواب بد بودند حجم غذا نسبت به قیمت خیلی کم بود
هتل در مکانی قرار دارد که مشرف به شهر با مناظر زیبا دارای اتاقها بزرگ و تمیز با امکانات خوب در مجموع فضایی آرامبخش دارد رفتار و برخورد کارکنان بسیار عالی که نشان از مدیریت خوب هتل دارد
صبحانه خیلی ضعیف بود منوی شام خیلی مختصر بود
موقعیت و خدمات و برخورد کارکنان خوب بود
نقاط قوت:
راضی کننده بود
نقاط ضعف:
مورد منفی دیده نشد
آب و هوای بسیار مطلوببرخورد بسیار خوب کارکنان محیطی بسیار آرام و دنج تقریبا در دامنه کوه همه چی خوب بود جز سر و صدا بعد از مراسم عروسی ناشی از شست و شو و جابجایی ظروف که بعد از صحبت با پذیرش،با احترام به مسافر، کاملا برطرف شد
نکات مثبت : هتل دارای منظره زیبا از شهر سنگسر و محیط سرسبز و نزدیک به غار و شهمیرزاد میباشد اطاق ها نسبتا"بزرگ وتمیز نکات منفی : ساختمان برای هتل طراحی نشده است قبلا منزل یکی از اعیان شهر بوده است برای رسیدن به اطاق ها باید از ۲۰ پله بالا بروید صبحانه معمولی
خیلی تمیز و صبحانە عالی
هتل آرام دنج و تمیز بود. برخورد کارکنان و پذیرش مؤدبانه بود. امکانات داخل اتاق کامل بود. محوطه داخل هتل زیبا بود. صبحانه متعادل بود. در کل اقامت خوبی در این هتل داشتیم که به دوستان نیز توصیه می کنم.
نقاط قوت:
بسیار عالی
نقاط ضعف:
نداشت
هتل از لحاظ نظافت ، غذای خوب و آرامش عالی بود پرسنل بسیار محترمی داشت بخصوص آقایی که پشت پیشخوان بودند بسیار مودب و بسیار پاسخگویی خوبی داشتند . از نقاط ضعف هتل می توان به نبود بوفه و عدم تنوع در صبحانه اشاره کرد . ضمنا من نگهبانی ندیدم در ورودیه محوطه هتل با توجه به وسعت محوطه و خلوت بودن محیط اطراف هتل که به نظرم وجود نگهبان ضرورت دارد.
خلوت بودن محل هتل و فضایی بسیار آرامنزدیک بودن به مکان های دیدنی سمنان
بد نبود
نزدیکی به مراکز دیدنی اطراف مهدی شهر و شهمیرزادامکانات کم و شرایط نامناسب و مقایل اعتراض مسافران گفتن باید تعامل کنیم!!! صبحانه بسیار کم و نامناسب یک نیمرو و یک قالب کوچیک کره برای هر نفر و حدود یک قاشق مربا خوری مربای هویج دادن برای سه نفرمون!!! قرار دادشتن تعداد زیادی صندلی در حدود 2متری اتاقهای مسافران و برگزاری مراسم عزا و عروسی در مجاورت اتاق مسافران و سلب آرامش و استراحت مسافران اصلا رضایت نداشتیم و دیگه این هتل رو انتخاب نمیکنیم.
سلام کارکنان هتل مودب بودن ولی تعداد کارکنان کم بود طوریکه اتاقها طبقه دوم بود و چمدانها را خودمون بردیم بالا، وقتی هم اعتراض کردیم گفتن عید نوروز،کارکنان مرخصی هستند/ایراد بزرگی که هتل داشت مراسم جشن طبقه همکف برگزار میشد و مهمانهای هتل مجبور بودن از وسط جشن عبور کنن/هتل تمیزی بود مخصوصا اتاقها و سرویس ها
استفاده از بخاری نا متناسب برای گرمایش با توجه به احجام فضا.کمبود اکسیژن در فضای سوئیت با روشن کردن بخاریها.خراب بودن و سر وصدا هنگام باز و بسته کردن در آن و موجب بیدار شدن بقیه هنگام خواب.نداشتن قفل در سرویس.صدای آبگرمکن.پایین بودن کیفیت غذای هتل.گرانی سوئیت در مقایسه با محلهای اقامتی مجاور.
از لابی هتل برای مراسم چشن عروسی و غیره درظهر و شب استفاده می شود که آرامش را از مهمانان هتل می گیرد . و موقع رفت آمد باید از میان مهمانان چشن عبور کرد. لوله فاضلاب حمام گرفته بود. تخته خواب خیلی صدا میدهد . فشار آب بسیار کم . صبحانه بد
با سلام به نظرم اصلا به قیمت و ستاره ای که داره نمیخوره صبحانه اش کلا یک پنير تک نفره-یک کره تک نفره-یک عسل تکنفره-یک عدد نیمرو-یک ليوان آب پرتغال و یک قوری چای بود!!!! توی دیماه اتاقش سرد بود نباید توقع زیادی ازش داشته باشید
اتاقها تمیز بودند.صبحانه خوب و به نسبت قیمت هتل منطقی بود.کارمندان خوش برخورد بودند و ارائه خدماتشون خوب بود.موقعیت هتل عالی بود و کل شهر دیده میشد.گرمای اتاقها ایده آل بود.ملافه ها و حوله ها کهنه بودند ولی تمیز بودند.فقط آویز لباسهاش کم بود
مکانی زیبا برای استراحت
هتل خوبی بود
کلا برای استراحت هتل خوبی است. معماری هتل زیباست و آرامش زیادی دارد.
هتلی خوب برای استراحت
بسیار هتل خوب و آرامی بود
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل سنگسر مهدی شهر

مهمانان هتل سنگسر مهدی شهر در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل سنگسر مهدی شهر از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل سنگسر مهدی شهر بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل سنگسر مهدی شهر رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل سنگسر مهدی شهر را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.