هتل سنگسر مهدی شهر

مهدیشهر، انتهای خیابان صاحب الزمان
1.8
امتیاز کاربران
24
نظرات کاربران

معرفی هتل سنگسر مهدی شهر

هتل سه ستاره سنگسر در ۱۵ كيلومتری سمنان در منطقه ییلاقی و خوش آب و هوای مهدی‌شهر و در دامنه رشته کوه البرز واقع شده است، این هتل در زمینی به مساحت ۲۵۰۰۰ متر مربع و به صورت دو ساختمان مجزا ساخته شده است و معماری خاص، سکوت و آرامش، چشم انداز زیبا و آب و هوای خنک و معتدل از خصوصیات بارز این هتل می‌باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل سنگسر مهدی شهر

سنگسر-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
هتل یار
258,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آذر
دوشنبه
258,000
تومان
4 آذر
سه شنبه
258,000
تومان
5 آذر
چهارشنبه
258,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
258,000
تومان
7 آذر
جمعه
258,000
تومان
8 آذر
شنبه
258,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
258,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
258,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
258,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
258,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
258,000
تومان
اقامت 24
258,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آذر
دوشنبه
258,000
تومان
4 آذر
سه شنبه
258,000
تومان
5 آذر
چهارشنبه
258,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
258,000
تومان
7 آذر
جمعه
258,000
تومان
8 آذر
شنبه
258,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
258,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
258,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
258,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
258,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
258,000
تومان
ای‌گردش
258,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آذر
دوشنبه
258,000
تومان
4 آذر
سه شنبه
258,000
تومان
5 آذر
چهارشنبه
258,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
258,000
تومان
7 آذر
جمعه
258,000
تومان
8 آذر
شنبه
258,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
258,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
258,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
258,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
258,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
258,000
تومان
جاباما
258,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آذر
دوشنبه
258,000
تومان
4 آذر
سه شنبه
258,000
تومان
5 آذر
چهارشنبه
258,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
258,000
تومان
7 آذر
جمعه
258,000
تومان
8 آذر
شنبه
258,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
258,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
258,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
258,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
258,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
258,000
تومان
ایران مارکوپولو
265,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آذر
دوشنبه
265,000
تومان
4 آذر
سه شنبه
265,000
تومان
5 آذر
چهارشنبه
265,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
265,000
تومان
7 آذر
جمعه
265,000
تومان
8 آذر
شنبه
265,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
265,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
265,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
265,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
265,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
265,000
تومان
سنگسر-سوئیت امپریال دونفره
سوئیت امپریال دونفره
ای‌گردش
342,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آذر
دوشنبه
342,000
تومان
4 آذر
سه شنبه
342,000
تومان
5 آذر
چهارشنبه
342,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
342,000
تومان
7 آذر
جمعه
342,000
تومان
8 آذر
شنبه
342,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
342,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
342,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
342,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
342,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
342,000
تومان
اقامت 24
342,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آذر
دوشنبه
342,000
تومان
4 آذر
سه شنبه
342,000
تومان
5 آذر
چهارشنبه
342,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
342,000
تومان
7 آذر
جمعه
342,000
تومان
8 آذر
شنبه
342,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
342,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
342,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
342,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
342,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
342,000
تومان
هتل یار
342,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آذر
دوشنبه
342,000
تومان
4 آذر
سه شنبه
342,000
تومان
5 آذر
چهارشنبه
342,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
342,000
تومان
7 آذر
جمعه
342,000
تومان
8 آذر
شنبه
342,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
342,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
342,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
342,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
342,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
342,000
تومان
علاءالدین
345,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آذر
دوشنبه
345,000
تومان
4 آذر
سه شنبه
345,000
تومان
5 آذر
چهارشنبه
345,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
345,000
تومان
7 آذر
جمعه
345,000
تومان
8 آذر
شنبه
345,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
345,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
345,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
345,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
345,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
345,000
تومان
ایران مارکوپولو
349,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آذر
دوشنبه
349,000
تومان
4 آذر
سه شنبه
349,000
تومان
5 آذر
چهارشنبه
349,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
349,000
تومان
7 آذر
جمعه
349,000
تومان
8 آذر
شنبه
349,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
349,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
349,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
349,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
349,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
349,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
3 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
5 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
7 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
8 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
9 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
10 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
11 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
12 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
13 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
سنگسر-سوئیت آپارتمان دونفره
سوئیت آپارتمان دونفره
هتل یار
314,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آذر
دوشنبه
314,000
تومان
4 آذر
سه شنبه
314,000
تومان
5 آذر
چهارشنبه
314,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
314,000
تومان
7 آذر
جمعه
314,000
تومان
8 آذر
شنبه
314,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
314,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
314,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
314,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
314,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
314,000
تومان
اقامت 24
314,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آذر
دوشنبه
314,000
تومان
4 آذر
سه شنبه
314,000
تومان
5 آذر
چهارشنبه
314,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
314,000
تومان
7 آذر
جمعه
314,000
تومان
8 آذر
شنبه
314,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
314,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
314,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
314,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
314,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
314,000
تومان
ای‌گردش
314,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آذر
دوشنبه
314,000
تومان
4 آذر
سه شنبه
314,000
تومان
5 آذر
چهارشنبه
314,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
314,000
تومان
7 آذر
جمعه
314,000
تومان
8 آذر
شنبه
314,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
314,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
314,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
314,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
314,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
314,000
تومان
علاءالدین
315,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آذر
دوشنبه
315,000
تومان
4 آذر
سه شنبه
315,000
تومان
5 آذر
چهارشنبه
315,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
315,000
تومان
7 آذر
جمعه
315,000
تومان
8 آذر
شنبه
315,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
315,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
315,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
315,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
315,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
315,000
تومان
ایران مارکوپولو
319,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آذر
دوشنبه
319,000
تومان
4 آذر
سه شنبه
319,000
تومان
5 آذر
چهارشنبه
319,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
319,000
تومان
7 آذر
جمعه
319,000
تومان
8 آذر
شنبه
319,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
319,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
319,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
319,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
319,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
319,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
3 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
5 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
7 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
8 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
9 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
10 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
11 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
12 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
13 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
سنگسر-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
اقامت 24
258,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آذر
دوشنبه
258,000
تومان
4 آذر
سه شنبه
258,000
تومان
5 آذر
چهارشنبه
258,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
258,000
تومان
7 آذر
جمعه
258,000
تومان
8 آذر
شنبه
258,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
258,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
258,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
258,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
258,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
258,000
تومان
سنگسر-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
علاءالدین
319,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آذر
دوشنبه
319,000
تومان
4 آذر
سه شنبه
319,000
تومان
5 آذر
چهارشنبه
319,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
319,000
تومان
7 آذر
جمعه
319,000
تومان
8 آذر
شنبه
319,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
319,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
319,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
319,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
319,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
319,000
تومان
جاباما
321,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آذر
دوشنبه
321,000
تومان
4 آذر
سه شنبه
321,000
تومان
5 آذر
چهارشنبه
321,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
321,000
تومان
7 آذر
جمعه
321,000
تومان
8 آذر
شنبه
321,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
321,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
321,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
321,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
321,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
321,000
تومان
هتل یار
321,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آذر
دوشنبه
321,000
تومان
4 آذر
سه شنبه
321,000
تومان
5 آذر
چهارشنبه
321,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
321,000
تومان
7 آذر
جمعه
321,000
تومان
8 آذر
شنبه
321,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
321,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
321,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
321,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
321,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
321,000
تومان
اقامت 24
321,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آذر
دوشنبه
321,000
تومان
4 آذر
سه شنبه
321,000
تومان
5 آذر
چهارشنبه
321,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
321,000
تومان
7 آذر
جمعه
321,000
تومان
8 آذر
شنبه
321,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
321,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
321,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
321,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
321,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
321,000
تومان
ای‌گردش
321,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آذر
دوشنبه
321,000
تومان
4 آذر
سه شنبه
321,000
تومان
5 آذر
چهارشنبه
321,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
321,000
تومان
7 آذر
جمعه
321,000
تومان
8 آذر
شنبه
321,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
321,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
321,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
321,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
321,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
321,000
تومان
ایران مارکوپولو
329,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آذر
دوشنبه
329,000
تومان
4 آذر
سه شنبه
329,000
تومان
5 آذر
چهارشنبه
329,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
329,000
تومان
7 آذر
جمعه
329,000
تومان
8 آذر
شنبه
329,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
329,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
329,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
329,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
329,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
329,000
تومان
سنگسر-اتاق چهارتخته
اتاق چهارتخته
اقامت 24
384,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آذر
دوشنبه
384,000
تومان
4 آذر
سه شنبه
384,000
تومان
5 آذر
چهارشنبه
384,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
384,000
تومان
7 آذر
جمعه
384,000
تومان
8 آذر
شنبه
384,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
384,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
384,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
384,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
384,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
384,000
تومان
هتل یار
384,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آذر
دوشنبه
384,000
تومان
4 آذر
سه شنبه
384,000
تومان
5 آذر
چهارشنبه
384,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
384,000
تومان
7 آذر
جمعه
384,000
تومان
8 آذر
شنبه
384,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
384,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
384,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
384,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
384,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
384,000
تومان
ای‌گردش
384,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آذر
دوشنبه
384,000
تومان
4 آذر
سه شنبه
384,000
تومان
5 آذر
چهارشنبه
384,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
384,000
تومان
7 آذر
جمعه
384,000
تومان
8 آذر
شنبه
384,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
384,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
384,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
384,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
384,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
384,000
تومان
ایران مارکوپولو
389,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آذر
دوشنبه
389,000
تومان
4 آذر
سه شنبه
389,000
تومان
5 آذر
چهارشنبه
389,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
389,000
تومان
7 آذر
جمعه
389,000
تومان
8 آذر
شنبه
389,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
389,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
389,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
389,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
389,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
389,000
تومان
علاءالدین
389,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آذر
دوشنبه
389,000
تومان
4 آذر
سه شنبه
389,000
تومان
5 آذر
چهارشنبه
389,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
389,000
تومان
7 آذر
جمعه
389,000
تومان
8 آذر
شنبه
389,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
389,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
389,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
389,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
389,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
389,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
3 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
5 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
7 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
8 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
9 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
10 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
11 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
12 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
13 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل سنگسر مهدی شهر

اعلام حریق
خدمات باربري
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
سالن همايش
ويدئو كنفرانس
جكوزی
اجاره ماشين
کپسول آتشنشانی در راهرو
سرویس بهداشتی ایرانی در راهرو
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
سالن تشريفات
گشت نیم روزی
رستوران سنتی
بازی ویدئویی
آتلیه
كتابخانه
پرداخت ویزا و مسترکارت
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
اتاق تلفن (اپراتور)
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
لباسشویی
فضائی برای پياده روی
تلويزيون LCD در لابی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
آژانس مسافرتي
روم سرويس 24 ساعته
سالن كنفرانس
سرویس حرم
خدمات نگهداری کودک
خدمات خانه داری
خدمات تهيه بليط
مبل
ميز
خشکشویی
خدمات بيدار باش
خدمات اتو
فكس
آلاچيق بيرون از هتل
سالن همايش
نمای شهر
باغچه
فضای سبز
نمای کوه
فضای بيرون هتل برای نشستن
فضائی برای پياده روی
شارژ وسایل الکترونیکی در لابی
سالن جلسات
تلويزيون در لابی
تلويزيون LCD در لابی
اینترنت با سرعت بالا
کپسول آتش‌نشانی در لابی
سالن جشن و مراسم و عروسی
رستوران در هتل
اتاق جلسات
پارکینگ در هتل
صندوق امانات در لابی
اینترنت بی سیم
غرفه صنایع دستی
شارژ وسایل الکترونیکی در لابی
اينترنت در اتاق
سالن جلسات
Business Center
پاركينگ
تراس
صندوق امانات
لابی
رستوران
اينترنت در لابی
تلویزیون در لابی
شبکه پخش فیلم
سیستم تهویه مطبوع
اتاق چمدان
رستوران
ماهواره
سالن اجتماعات
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
تالار پذیرایی
کافی‌شاپ
استخر
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
تلفن
سونا
تاکسی سرویس
دستگاه واکس کفش
دستگاه خودپرداز
فتوکپی
مسلط به زبان انگليسی
روم سرويس
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
تلویزیون
پارکینگ
یخچال
صندوق امانات
مبلمان
سرویس بهداشتی فرنگی
سالن کنفرانس
آسانسور
نمازخانه
پارکینگ روباز
رمپ
پذیرش 24 ساعته
پاركينگ
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
وسایل بدنسازی
خدمات خشکشویی
كافی شاپ
حمام
اينترنت در لابی
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
سرویس روزانه اتاق
اینترنت در قسمت لابی
پله اضطراری
مرکز خرید
رستوران ایرانی
ویلچر
خدمات بیدارباش
اتاق بازی
امکانات بازی کودکان
لابی
اتاق سیگار
اینترنت
فروشگاه
سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
فروشگاه و غرفه
خشکشویی
آرایشگاه
رخت آویز

آدرس هتل سنگسر مهدی شهر روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل سنگسر مهدی شهر

(24 نظر)
نور اتاق ها بسیار کم بود نظافت اتاق ها مطلوب نبود سرویس های خواب بد بودند حجم غذا نسبت به قیمت خیلی کم بود
هتل در مکانی قرار دارد که مشرف به شهر با مناظر زیبا دارای اتاقها بزرگ و تمیز با امکانات خوب در مجموع فضایی آرامبخش دارد رفتار و برخورد کارکنان بسیار عالی که نشان از مدیریت خوب هتل دارد
صبحانه خیلی ضعیف بود منوی شام خیلی مختصر بود
موقعیت و خدمات و برخورد کارکنان خوب بود
نقاط قوت:
راضی کننده بود
نقاط ضعف:
مورد منفی دیده نشد
آب و هوای بسیار مطلوببرخورد بسیار خوب کارکنان محیطی بسیار آرام و دنج تقریبا در دامنه کوه همه چی خوب بود جز سر و صدا بعد از مراسم عروسی ناشی از شست و شو و جابجایی ظروف که بعد از صحبت با پذیرش،با احترام به مسافر، کاملا برطرف شد
نکات مثبت : هتل دارای منظره زیبا از شهر سنگسر و محیط سرسبز و نزدیک به غار و شهمیرزاد میباشد اطاق ها نسبتا"بزرگ وتمیز نکات منفی : ساختمان برای هتل طراحی نشده است قبلا منزل یکی از اعیان شهر بوده است برای رسیدن به اطاق ها باید از ۲۰ پله بالا بروید صبحانه معمولی
خیلی تمیز و صبحانە عالی
هتل آرام دنج و تمیز بود. برخورد کارکنان و پذیرش مؤدبانه بود. امکانات داخل اتاق کامل بود. محوطه داخل هتل زیبا بود. صبحانه متعادل بود. در کل اقامت خوبی در این هتل داشتیم که به دوستان نیز توصیه می کنم.
نقاط قوت:
بسیار عالی
نقاط ضعف:
نداشت
هتل از لحاظ نظافت ، غذای خوب و آرامش عالی بود پرسنل بسیار محترمی داشت بخصوص آقایی که پشت پیشخوان بودند بسیار مودب و بسیار پاسخگویی خوبی داشتند . از نقاط ضعف هتل می توان به نبود بوفه و عدم تنوع در صبحانه اشاره کرد . ضمنا من نگهبانی ندیدم در ورودیه محوطه هتل با توجه به وسعت محوطه و خلوت بودن محیط اطراف هتل که به نظرم وجود نگهبان ضرورت دارد.
خلوت بودن محل هتل و فضایی بسیار آرامنزدیک بودن به مکان های دیدنی سمنان
بد نبود
نزدیکی به مراکز دیدنی اطراف مهدی شهر و شهمیرزادامکانات کم و شرایط نامناسب و مقایل اعتراض مسافران گفتن باید تعامل کنیم!!! صبحانه بسیار کم و نامناسب یک نیمرو و یک قالب کوچیک کره برای هر نفر و حدود یک قاشق مربا خوری مربای هویج دادن برای سه نفرمون!!! قرار دادشتن تعداد زیادی صندلی در حدود 2متری اتاقهای مسافران و برگزاری مراسم عزا و عروسی در مجاورت اتاق مسافران و سلب آرامش و استراحت مسافران اصلا رضایت نداشتیم و دیگه این هتل رو انتخاب نمیکنیم.
سلام کارکنان هتل مودب بودن ولی تعداد کارکنان کم بود طوریکه اتاقها طبقه دوم بود و چمدانها را خودمون بردیم بالا، وقتی هم اعتراض کردیم گفتن عید نوروز،کارکنان مرخصی هستند/ایراد بزرگی که هتل داشت مراسم جشن طبقه همکف برگزار میشد و مهمانهای هتل مجبور بودن از وسط جشن عبور کنن/هتل تمیزی بود مخصوصا اتاقها و سرویس ها
استفاده از بخاری نا متناسب برای گرمایش با توجه به احجام فضا.کمبود اکسیژن در فضای سوئیت با روشن کردن بخاریها.خراب بودن و سر وصدا هنگام باز و بسته کردن در آن و موجب بیدار شدن بقیه هنگام خواب.نداشتن قفل در سرویس.صدای آبگرمکن.پایین بودن کیفیت غذای هتل.گرانی سوئیت در مقایسه با محلهای اقامتی مجاور.
از لابی هتل برای مراسم چشن عروسی و غیره درظهر و شب استفاده می شود که آرامش را از مهمانان هتل می گیرد . و موقع رفت آمد باید از میان مهمانان چشن عبور کرد. لوله فاضلاب حمام گرفته بود. تخته خواب خیلی صدا میدهد . فشار آب بسیار کم . صبحانه بد
با سلام به نظرم اصلا به قیمت و ستاره ای که داره نمیخوره صبحانه اش کلا یک پنير تک نفره-یک کره تک نفره-یک عسل تکنفره-یک عدد نیمرو-یک ليوان آب پرتغال و یک قوری چای بود!!!! توی دیماه اتاقش سرد بود نباید توقع زیادی ازش داشته باشید
اتاقها تمیز بودند.صبحانه خوب و به نسبت قیمت هتل منطقی بود.کارمندان خوش برخورد بودند و ارائه خدماتشون خوب بود.موقعیت هتل عالی بود و کل شهر دیده میشد.گرمای اتاقها ایده آل بود.ملافه ها و حوله ها کهنه بودند ولی تمیز بودند.فقط آویز لباسهاش کم بود
مکانی زیبا برای استراحت
هتل خوبی بود
کلا برای استراحت هتل خوبی است. معماری هتل زیباست و آرامش زیادی دارد.
هتلی خوب برای استراحت
بسیار هتل خوب و آرامی بود
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل سنگسر مهدی شهر

مهمانان هتل سنگسر مهدی شهر در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل سنگسر مهدی شهر از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل سنگسر مهدی شهر بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل سنگسر مهدی شهر رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل سنگسر مهدی شهر را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.