هتل دربند مهدی شهر

مهدی شهر، بلوار دکتر شریعتی، خیابان دربند، هتل دربند
3.3
امتیاز کاربران
5
نظرات کاربران

معرفی هتل دربند مهدی شهر

هتل دربند در نزدیکی غار زیبا و تاریخی دربند در شهر مهدی‌شهر استان سمنان واقع شده است، لازم به ذکر است ویلاهای دوبلکس دو خوابه در محوطه هتل واقع شده اند.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل دربند مهدی شهر

دربند-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
ای‌گردش
166,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 مهر
شنبه
166,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
166,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
166,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
166,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
166,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
166,000
تومان
11 مهر
جمعه
166,000
تومان
12 مهر
شنبه
166,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
166,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
166,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
166,000
تومان
اقامت 24
166,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 مهر
شنبه
166,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
166,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
166,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
166,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
166,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
166,000
تومان
11 مهر
جمعه
166,000
تومان
12 مهر
شنبه
166,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
166,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
166,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
166,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
5 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
13 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
14 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
15 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
دربند-اتاق هفت نفره
اتاق هفت نفره
ای‌گردش
237,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 مهر
شنبه
237,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
237,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
237,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
237,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
237,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
237,000
تومان
11 مهر
جمعه
237,000
تومان
12 مهر
شنبه
237,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
237,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
237,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
237,000
تومان
دربند-ویلا دوبلکس شش نفره
ویلا دوبلکس شش نفره
اقامت 24
491,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 مهر
شنبه
491,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
491,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
491,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
491,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
491,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
491,000
تومان
11 مهر
جمعه
491,000
تومان
12 مهر
شنبه
491,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
491,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
491,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
491,000
تومان
دربند-سوئیت شش نفره (سه تخته+سه سرویس اضافه)
سوئیت شش نفره (سه تخته+سه سرویس اضافه)
اقامت 24
455,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 مهر
شنبه
455,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
455,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
455,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
455,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
455,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
455,000
تومان
11 مهر
جمعه
455,000
تومان
12 مهر
شنبه
455,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
455,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
455,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
455,000
تومان
دربند-ویلا دوبلکس پنج نفره
ویلا دوبلکس پنج نفره
اقامت 24
437,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 مهر
شنبه
437,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
437,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
437,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
437,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
437,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
437,000
تومان
11 مهر
جمعه
437,000
تومان
12 مهر
شنبه
437,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
437,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
437,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
437,000
تومان
دربند-سوئیت پنج نفره (سه تخته+دو سرویس اضافه)
سوئیت پنج نفره (سه تخته+دو سرویس اضافه)
اقامت 24
401,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 مهر
شنبه
401,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
401,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
401,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
401,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
401,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
401,000
تومان
11 مهر
جمعه
401,000
تومان
12 مهر
شنبه
401,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
401,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
401,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
401,000
تومان
دربند-ویلا دوبلکس چهارنفره
ویلا دوبلکس چهارنفره
اقامت 24
390,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 مهر
شنبه
390,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
390,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
390,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
390,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
390,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
390,000
تومان
11 مهر
جمعه
390,000
تومان
12 مهر
شنبه
390,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
390,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
390,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
390,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
5 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
13 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
14 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
15 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
دربند-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
اقامت 24
220,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 مهر
شنبه
220,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
220,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
220,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
220,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
220,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
220,000
تومان
11 مهر
جمعه
220,000
تومان
12 مهر
شنبه
220,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
220,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
220,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
220,000
تومان
ای‌گردش
220,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 مهر
شنبه
220,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
220,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
220,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
220,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
220,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
220,000
تومان
11 مهر
جمعه
220,000
تومان
12 مهر
شنبه
220,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
220,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
220,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
220,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
5 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
13 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
14 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
15 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
دربند-سوئیت چهارنفره
سوئیت چهارنفره
اقامت 24
346,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 مهر
شنبه
346,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
346,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
346,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
346,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
346,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
346,000
تومان
11 مهر
جمعه
346,000
تومان
12 مهر
شنبه
346,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
346,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
346,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
346,000
تومان
دربند-اتاق چهارتخته
اتاق چهارتخته
اقامت 24
330,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 مهر
شنبه
330,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
330,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
330,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
330,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
330,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
330,000
تومان
11 مهر
جمعه
330,000
تومان
12 مهر
شنبه
330,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
330,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
330,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
330,000
تومان
ای‌گردش
346,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 مهر
شنبه
346,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
346,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
346,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
346,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
346,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
346,000
تومان
11 مهر
جمعه
346,000
تومان
12 مهر
شنبه
346,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
346,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
346,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
346,000
تومان
دربند-سوئیت سه نفره
سوئیت سه نفره
اقامت 24
292,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 مهر
شنبه
292,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
292,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
292,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
292,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
292,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
292,000
تومان
11 مهر
جمعه
292,000
تومان
12 مهر
شنبه
292,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
292,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
292,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
292,000
تومان
دربند-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
اقامت 24
275,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 مهر
شنبه
275,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
275,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
275,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
275,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
275,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
275,000
تومان
11 مهر
جمعه
275,000
تومان
12 مهر
شنبه
275,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
275,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
275,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
275,000
تومان
ای‌گردش
275,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 مهر
شنبه
275,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
275,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
275,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
275,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
275,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
275,000
تومان
11 مهر
جمعه
275,000
تومان
12 مهر
شنبه
275,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
275,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
275,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
275,000
تومان
دربند-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
ای‌گردش
220,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 مهر
شنبه
220,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
220,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
220,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
220,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
220,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
220,000
تومان
11 مهر
جمعه
220,000
تومان
12 مهر
شنبه
220,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
220,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
220,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
220,000
تومان
دربند-سوئیت دونفره
سوئیت دونفره
اقامت 24
240,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 مهر
شنبه
240,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
240,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
240,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
240,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
240,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
240,000
تومان
11 مهر
جمعه
240,000
تومان
12 مهر
شنبه
240,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
240,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
240,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
240,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
5 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
13 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
14 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
15 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل دربند مهدی شهر

اعلام حریق
ترانسفر رفت با هزینه
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
تلویزیون در لابی
خدمات خانه داری
شبکه پخش فیلم
پذیرش 24 ساعته
ترانسفر برگشت با هزینه
زنگ هشدار
پارک کودک
پرینتر
تلفن در لابی
فكس
روم سرويس
اينترنت در لابی
كافی شاپ
پاركينگ
وسایل بدنسازی
مینی بار رایگان
گیم نت
زمین ورزشی
خدمات برای معلولین
خدمات باربري
خدمات نگهداری کودک
پرداخت ویزا و مسترکارت
سرویس حرم
بازی ویدئویی
گشت نیم روزی
زمين تنيس
سالن بيليارد
سالن چند منظوره
خدمات پزشكي
جكوزی
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
چايخانه سنتی
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
آتلیه
كتابخانه
آژانس مسافرتي
مینی بار با هزینه
خدمات بیدار باش
خدمات تهيه بليط
رستوران بام
کافی نت
کپسول آتش نشانی
سیستم تهویه مطبوع
سالن کنفرانس
رستوران
سونا
استخر
تاکسی سرویس
پارکینگ
نمازخانه
آسانسور
سرویس بهداشتی فرنگی
سالن اجتماعات
مبلمان
صندوق امانات
یخچال
تلویزیون
دستگاه خودپرداز
خشکشویی (لاندری)
تبديل ارز
تالار عروسی
فتوکپی
ماهواره
ماساژ
سرویس روزانه اتاق
استخر رایگان
حمام
اینترنت در قسمت لابی
فروشگاه
آرایشگاه
خشکشویی
کافی شاپ
اینترنت
مرکز خرید
اتاق سیگار
لابی
اتاق چمدان
سرویس بهداشتی ایرانی
اتاق بازی
پله اضطراری
دستگاه واکس کفش
تلفن
سالن بدنسازی
سالن ورزشی
فضای سبز
روزنامه
خدمات تور
Business Center

آدرس هتل دربند مهدی شهر روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل دربند مهدی شهر

(5 نظر)
نقاط قوت:
عالی از هرنظر ما توی ویلا اقامت داشتیم عابی بود و خاطره خوبی واسمون شد برخورد پرسنل عالی از احاظ سکوت و آرامش بیست خلاصه ماراضی بودیم و این هتل رو به همه پیشنهاد میدم
نقاط ضعف:
نداشت
من از ویلایی های دوبلکس استفاده کردم که به لحاظ قیمت مناسب بودند.توصیه می کنم از غذای هتل استفاده نکنید.کلا این هتل بیشتر برای برگزاری مجالس استفاده می شود و کارکناش در امر هتلداری حرفه ای نیستند
مکان خوش آب و هوایی داره و ظاهرش قشنگهخدمات دهی و دکوراسیون اتاق بسیار بد و نزدیک ۴۵ دقیقه آب قطع بود و فضای بد اتاق
امکانات هتل در حد یک هتل چهار ستاره نبود اگرچه نظافت قابل قبولی داشت .به نظر می رسد کمبود مسافر و عدم تکمیل ظرفیت آن در طول سال مشکلاتی را برای پذیرایی بوجود آورده است. امکانات تفریحی هتل و اماکن اطراف آن بسیار اندک بوده و اقامت چند روزه در هتل را خسته کننده خواهد کرد. ضمنا تاریخ رزرو شده( 29 تیر 96) با emailارسالی جهت ثبت نظر(2 اردیبهشت 95) همخوانی ندارد.
نقاط قوت:
برخورد يرسنل خوب است. در جاي كوهستاني خوبي قراردارد.
نقاط ضعف:
بوي غذا از رستوران وارد اتاق ميشود. براي صرف صبحانه ميز صبحانه كامل و خوب نيست. محيط از نظر گرما عاطفي خوب نيست.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل دربند مهدی شهر

مهمانان هتل دربند مهدی شهر در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل دربند مهدی شهر از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل دربند مهدی شهر بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل دربند مهدی شهر رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل دربند مهدی شهر را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.