مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل تارا مهاباد

ظرفیت 1 نفر

اتاق یک تخته
هتل یار
417,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
417,000
تومان
9 بهمن
شنبه
417,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
417,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
417,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
417,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
417,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
417,000
تومان
15 بهمن
جمعه
417,000
تومان
16 بهمن
شنبه
417,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
417,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
417,000
تومان
اتاق یک تخته
اقامت 24
417,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
417,000
تومان
9 بهمن
شنبه
417,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
417,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
417,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
417,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
417,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
417,000
تومان
15 بهمن
جمعه
417,000
تومان
16 بهمن
شنبه
417,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
417,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
417,000
تومان
یک تخته
علاءالدین
448,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
448,000
تومان
9 بهمن
شنبه
462,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
462,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
462,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
462,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
462,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
462,000
تومان
15 بهمن
جمعه
462,000
تومان
16 بهمن
شنبه
462,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
462,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
462,000
تومان
ظرفیت 2 نفر

اتاق دو تخته - دبل
هتل یار
570,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
570,000
تومان
9 بهمن
شنبه
570,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
570,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
570,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
570,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
570,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
570,000
تومان
15 بهمن
جمعه
570,000
تومان
16 بهمن
شنبه
570,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
570,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
570,000
تومان
اتاق دوتخته توئین
اقامت 24
570,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
570,000
تومان
9 بهمن
شنبه
570,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
570,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
570,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
570,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
570,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
570,000
تومان
15 بهمن
جمعه
570,000
تومان
16 بهمن
شنبه
570,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
570,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
570,000
تومان
اتاق دو تخته - توئین
هتل یار
570,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
570,000
تومان
9 بهمن
شنبه
570,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
570,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
570,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
570,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
570,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
570,000
تومان
15 بهمن
جمعه
570,000
تومان
16 بهمن
شنبه
570,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
570,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
570,000
تومان
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
570,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
570,000
تومان
9 بهمن
شنبه
570,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
570,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
570,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
570,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
570,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
570,000
تومان
15 بهمن
جمعه
570,000
تومان
16 بهمن
شنبه
570,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
570,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
570,000
تومان
دو تخته
علاءالدین
589,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
589,000
تومان
9 بهمن
شنبه
607,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
607,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
607,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
607,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
607,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
607,000
تومان
15 بهمن
جمعه
607,000
تومان
16 بهمن
شنبه
607,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
607,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
607,000
تومان
ظرفیت 3 نفر

اتاق سه تخته
اقامت 24
670,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
670,000
تومان
9 بهمن
شنبه
670,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
670,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
670,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
670,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
670,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
670,000
تومان
15 بهمن
جمعه
670,000
تومان
16 بهمن
شنبه
670,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
670,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
670,000
تومان
اتاق سه تخته
هتل یار
670,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
670,000
تومان
9 بهمن
شنبه
670,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
670,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
670,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
670,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
670,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
670,000
تومان
15 بهمن
جمعه
670,000
تومان
16 بهمن
شنبه
670,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
670,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
670,000
تومان
سه تخته
علاءالدین
698,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
698,000
تومان
9 بهمن
شنبه
719,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
719,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
719,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
719,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
719,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
719,000
تومان
15 بهمن
جمعه
719,000
تومان
16 بهمن
شنبه
719,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
719,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
719,000
تومان
ظرفیت 4 نفر

سوئیت - برای چهار نفر
هتل یار
1,020,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
1,020,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,020,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,020,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,020,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,020,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,020,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,020,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,020,000
تومان
16 بهمن
شنبه
1,020,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
1,020,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
1,020,000
تومان
سوئیت یکخوابه چهارنفره
اقامت 24
1,020,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
1,020,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,020,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,020,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,020,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,020,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,020,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,020,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,020,000
تومان
16 بهمن
شنبه
1,020,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
1,020,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
1,020,000
تومان

امکانات اتاق های هتل تارا مهاباد

آسانسور
پارک کودک
خدمات باربري
جكوزی
چايخانه سنتی
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
آتلیه
كتابخانه
روم سرويس 24 ساعته
صبحانه در اتاق
مینی بار با هزینه
خدمات بیدار باش
خدمات تهيه بليط
رستوران بام
زمین ورزشی
گیم نت
سالن بيليارد
اتاق تلفن (اپراتور)
تلویزیون در لابی
خدمات خانه داری
شبکه پخش فیلم
پذیرش 24 ساعته
ترانسفر برگشت با هزینه
ترانسفر رفت با هزینه
زنگ هشدار
پرینتر
تلفن در لابی
فكس
نهار در اتاق
روم سرويس
اينترنت در لابی
خدمات پزشكي
زمين تنيس
پاركينگ
خدمات اینترنتی
شام در اتاق
دمپایی حمام
کارت هوشمند درب اتاق
سیستم گرمایش
دمپایی یکبار مصرف
حوله حمام
مسلط به زبان کردی
مسلط به زبان ترکی
سالن چند منظوره
نمای باغ
كافی شاپ
نهار در اتاق
صبحانه در اتاق
نمای خیابان
فكس
گشت نیم روزی
صندوق امانات
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
اینترنت بی سیم
لوازم بهداشتی
لابی
خدمات اتو
تلويزيون LCD در لابی
تلويزيون در لابی
مبل
ميز
خشکشویی
خدمات بيدار باش
كافی شاپ
سیستم سرمایش
نمازخانه
سونا
استخر
تاکسی سرویس
پارکینگ
اعلام حریق
سشوار
مبلمان
صندوق امانات
یخچال
تلویزیون
دستگاه خودپرداز
خشکشویی (لاندری)
رستوران
سرویس بهداشتی ایرانی
سیستم تهویه مطبوع
دستگاه واکس کفش
فتوکپی
اطفای حریق
تبديل ارز
سرویس فرنگی
مسلط به زبان انگليسی
آژانس مسافرتی
اينترنت در اتاق
اینترنت در لابی
وسایل بدنسازی
لابی
مینی بار رایگان
کافی نت
خدمات برای معلولین
کپسول آتش نشانی
سرویس روزانه اتاق
حمام
اینترنت در قسمت لابی
فروشگاه
آرایشگاه
سوئیت
تلفن در اتاق
اینترنت
مرکز خرید
اتاق سیگار
ماساژ
خدمات تور
اتاق چمدان
بالکن
دراور
کمد لباس
حوله
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
روزنامه
اتاق بازی
فضای سبز
سالن ورزشی
اباژور
تلفن
پله اضطراری
رخت آویز

آدرس هتل تارا مهاباد روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل تارا مهاباد

(22 نظر)
اینترنت اونقدر ضعیف بود که عملا نشد استفاده کنیم.صبحانه درحد یه مسافرخانه بود.خانم پذیرش اخمو و هیچ لبخندی برای خوش آمدگویی بر لب نداشتند.هیچ امکاناتی هم نداشتند.شیرآلات دستشویی خراب که بعد از استفاده باید کلنجار میرفتیم درستش کنیم.در کل یه هتل دوستاره است با قیمت چهار ستاره اونم تو شهر محرومی مثل مهاباد!
سرمایش عالی ،اندازه اتاق خوب ،سرویس خوب . نداشتن کتری برقی ،صبحانه ضعیف
نقاط قوت:
یکم فقط اتاقا تمیزن
نقاط ضعف:
کلا نهار بیخیال کافی شاپم که بیخیال یکم اتاقا خوبن در کل بینهایت ظعیفه...
سلام نظافت اتاق ها ضعیف بود یه فرش کوچک پهن بود که کثیف بود سیفون توالت خراب بود اهرم دوش حمام خراب بود و با باز کردن آب مستقیم دوش متصل میشد چوب لباسی هایی که در کمد قرار داده بودند تحمل وزن یک مانتو رو هم نداشتند ما به هیچ عنوان بدون دمپایی در اتاق تردد نمیکردیم ، چون واقعا امکان اینکه پا رو حتی با جوراب مستقیم کف زمین بذاریم نبود در صورت داشتن سفارش و یا بودن موردی باید با تلفن داخلی اتاق عدد 9 رو میگرفتیم که سیم تلفن کلا قطع بود وای فای در اتاق به قدری ضعیف بود که حتی برای 1 دقیقه هم نتونستیم از اینترنت استفاده کنیم نهار و شام هتل که کلا تعطیل بود صبحانه در حد مسافرخانه بود اما در نهایت رفتار پرسنل قابل قبول بود مودب بودند و در مواردی که نیاز بود کاملا راهنمایی میکردند
اتاقا نطافت کامل نمیشد،کف اتاقا موکت نبود، صبحانه خیلی ضعیف با نانهای بیات که تو ماکروفر گرم شده بودن،حوله ها خشک و زرد شده بودن،در کل اصلا در حد هتل چهار ستاره نبودبلکه در حد دوستاره بود کارکنان رسیپشن مودب بودند موقعیت مکانی خوبی داشت سیستم‌سرمایشی خوب بود ولی اتاقها حتی یه چای ساز نداشتن ..
با سلام. در کل راضی نبودم نظافت هتل بخصوص سرویس اتاق ها در حد هتل ۴ ستاره نبود ،تقریبا هیچ امکاناتی نداشت .کلا رستوران برای سرو غذا در وعده نهار و شام تعطیل بود.صبحانه در حد ابتدایی بود.آقایی در قسمت پشت مشغول درست کردن نیمرو بودن و همون آقا تو رسپشن هم حضور داشتند تا پارکینگ رو در ساعات پایانی شب باز کنند.پرده ها نامناسب بودن، تشک تخت ها پر از لکه بود.من خودم اهل مهابادم ولی چون مهمان همراهم بود دوست نداشتم برای اقوام مزاحمت ایجاد کنم و اقامت هتل رو انتخاب کردم و پشیمونم.
من ۳ سال پیش نیزبه این هتل رفته بودم خیلی بهترازاین بود هتل کثیف بود ورفتارکارکنان خیلی هم دوستانه نبود ودرکل به نظرمن افت کرده بودوشایسته یک هتل چهارستاره نبود
نقاط قوت:
پرسنل عالی موقعیت مکانی خوب
نقاط ضعف:
امکانات کم اتاق‌داری بد
نظافت پایین. امکانات رفاهی ضعیف اسانسور نبست به پارکینگ پله داشت و حمل بار سخت بود. دمپایی رو فرشی نداشت. فقط برخورد پذیرش متوسط بود.
صبحانه خوب نبود . آرامش هتل نامناسب .
سلام. ساختمون والبته کارکنان هتل پتانسیل بالایی برای پیسرفت دارند، ولی معلومه نظارت اصولی و آموزش حرفه ای هتلداری ضعیفه.مثلا استفاده از پتو بدون ملافه یا دستمال نکشیدن میزها یا پک نکردن حوله ها یا معطلی و بیسیم زدن بابت چک مینی بار نشونه های کم توجهی وآموزش ضعیفه، وگرنه امکانات که موجود بود. کارکنان مخصوصا آقای میانسالی باعینک که رزرویشن بودن و متاسفانه اسمشونو نپرسیدم بسیارمحترم و بامحبت بودن. درکل هتل خوبیه،پارکینگ هم داره،ولی ۴ستاره نیست
علیرغم چهار ستاره بودن هتل ، متاسفانه وضعیت اتاقها خوب نبود و انگار کسی بابت تمیز بودن آن احساس مسئولیت نداشت.
ظاهر هتل خوب واتاقها تميز بودند وآرامش داشت مدتى كه ماآنجا بوديم آب هتل قهوه اى رنگ بود بسيارپرسنل تعدادشان كم وناكافى بود چايساز در اتاقها ندارند صبحانه درحد دوستاره وبى كيفيت رستوران شبها زود تعطيل مى كرد روم سرويس ناقص بود كسى براى حمل باركمك نمى كرد
آب لوله کشی کیفیت پائین داشت و حوله ها معلوم نبود استفاده شده یا نه چون داخل کاور نایلونی نبودند صبحانه ضعیف بود و ملافه وحوله های شسته شده درپارکینگ جهت خشک شدن آویزان بود. وای فای نیز ضعیف بود
رزروشن هتل برخورد ضعیف در ایجاد ارتباط با میهمان و پذیرایی با ۱ ساعت تاخیر اتاق تحویل شد ( ساعت ۳) و هیچگونه مسئولیتی در این باره از جانب هتل پذیرفته نمی شد این فقط برای بنده نبود غیر از ما ۳ خانواده دیگر با تاخیر ۱ ساعته اتاق‌هایشان را تحویل رفتند برای جابجایی ساک ها و چمدانها هیچگونه امکاناتی نبود لابی هتل فاقد بار می باشد اینترنت در هیچکدام از طبقات کار نمی کرد سرویس بهداشتی اتاق ها وضعیت مناسبی نداشت در داخل اتاق ها کتری برقی وجود نداشت!!؟؟؟؟
نقاط قوت:
پارکینگ مناسب چشم انداز زیبای اتاق ها نظافت اتاق ها پرسنل خوش برخورد
نقاط ضعف:
صبحانه نه چندان خوب
کارکنان فوق‌العاده
خوب
هتل تارا خوب بود. اما وقتی ما رسیدیم به هتل، پرسنل برای حمل ساک و وسایل مون نیومدن. بقیه موارد خوب بود
برخورد کارکنان. سرویس دهی پارکینگ. عالی بود
خوب
نقاط قوت:
وايفاي رايگان
نقاط ضعف:
نداشتن استخو
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل تارا مهاباد

مهمانان هتل تارا مهاباد در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل تارا مهاباد از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل تارا مهاباد بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل تارا مهاباد رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل تارا مهاباد را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.