آب و هوای مهاباد

پنجشنبه
23 اردیبهشت
مهاباد
29 oC
2.28km/h
جمعه
28oC
19oC
شنبه
28oC
20oC
یکشنبه
30oC
22oC
دوشنبه
33oC
23oC
سه شنبه
34oC
26oC

نقشه مهاباد