آب و هوای مهاباد

یکشنبه
02 مهر
مهاباد
31 oC
7.27km/h
دوشنبه
32oC
21oC
سه‌شنبه
32oC
21oC
چهارشنبه
31oC
21oC
پنج‌شنبه
30oC
21oC
جمعه
28oC
20oC

نقشه مهاباد