آب و هوای مهاباد

سه‌شنبه
08 آذر
مهاباد
15 oC
0.59km/h
چهارشنبه
16oC
11oC
پنج‌شنبه
17oC
10oC
جمعه
15oC
10oC
شنبه
14oC
8oC
یکشنبه
9oC
7oC

نقشه مهاباد