آب و هوای مهاباد

جمعه
29 تیر
مهاباد
38 oC
5.98km/h
شنبه
41oC
28oC
یکشنبه
43oC
31oC
دوشنبه
40oC
30oC
سه‌شنبه
41oC
30oC
چهارشنبه
39oC
31oC

نقشه مهاباد