هتل ستاره دریا لنگرود

لنگرود، چمخاله
3.4
امتیاز کاربران
39
نظرات کاربران

معرفی هتل ستاره دریا لنگرود

هتل ۵ ستاره تجاری مسکونی ستاره دریا در شهر توريستی چمخاله که یکی از قطب های توريستی شمال کشور می باشد واقع گردیده است. این مجتمع علاوه بر کاربری توريستی دارای کاربری هايی از جمله فرهنگی، ورزشی، مسکونی و تجاری می باشد. این هتل دارای دوبخش آپارتمانی و ويلايی می‌باشد که بخش آپارتمانی آن شامل آپارتمان‌هايی با چشم انداز منحصر به فرد درياچه يا دريا می‌باشد. متراژ آپارتمانها از کمترین متراژ با ۸۳ متر مربع دو خوابه و تا ۴۰۰ مترمربع متغیر می باشد. اولین عملیات اجرایی مجتمع ستاره دریا در سال ۱۳۷۰ آغاز و در سال ۱۳۷۲ اولین فاز افتتاح گردید و در نهایت بخش اقامتی آن در سال ۱۳۹۰ شروع به کار نمود.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل ستاره دریا لنگرود

ستاره دریا-آپارتمان رویال سه خوابه هشت نفره
آپارتمان رویال سه خوابه هشت نفره
هتل یار
3,117,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
3,117,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
3,117,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
3,117,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
3,117,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
3,117,000
تومان
9 مهر
جمعه
3,117,000
تومان
10 مهر
شنبه
3,117,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
3,117,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
4,076,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
4,076,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
4,076,000
تومان
اقامت 24
3,117,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
3,117,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
3,117,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
3,117,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
3,117,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
3,117,000
تومان
9 مهر
جمعه
3,117,000
تومان
10 مهر
شنبه
3,117,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
3,117,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
4,077,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
4,077,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
4,077,000
تومان
ای‌گردش
3,118,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
3,118,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
3,118,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
3,118,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
3,118,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
3,118,000
تومان
9 مهر
جمعه
3,118,000
تومان
10 مهر
شنبه
3,118,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
3,118,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
3,118,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
3,118,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
3,118,000
تومان
ستاره دریا-سوئیت رویال دونفره
سوئیت رویال دونفره
هتل یار
1,008,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
1,008,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
1,008,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
1,008,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
پنجشنبه
1,008,000
تومان
9 مهر
جمعه
1,008,000
تومان
10 مهر
شنبه
1,008,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
1,008,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
1,319,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
1,319,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
1,319,000
تومان
ای‌گردش
1,009,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
1,009,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
1,009,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
1,009,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
1,009,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
1,009,000
تومان
9 مهر
جمعه
1,009,000
تومان
10 مهر
شنبه
1,009,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
1,009,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
1,009,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
1,009,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
1,009,000
تومان
اقامت 24
1,009,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
1,009,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
1,009,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
1,009,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
1,009,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
1,009,000
تومان
9 مهر
جمعه
1,009,000
تومان
10 مهر
شنبه
1,009,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
1,009,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
1,319,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
1,319,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
1,319,000
تومان
ستاره دریا-آپارتمان رویال یکخوابه چهارنفره (دوتخته+دوسرویس اضافه)
آپارتمان رویال یکخوابه چهارنفره (دوتخته+دوسرویس اضافه)
هتل یار
1,429,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
1,429,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
1,429,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
1,429,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
1,429,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
1,429,000
تومان
9 مهر
جمعه
1,429,000
تومان
10 مهر
شنبه
1,429,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
1,429,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
1,869,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
1,869,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
1,869,000
تومان
اقامت 24
1,430,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
1,430,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
1,430,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
1,430,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
1,430,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
1,430,000
تومان
9 مهر
جمعه
1,430,000
تومان
10 مهر
شنبه
1,430,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
1,430,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
1,870,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
1,870,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
1,870,000
تومان
ای‌گردش
1,430,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
1,430,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
1,430,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
1,430,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
1,430,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
1,430,000
تومان
9 مهر
جمعه
1,430,000
تومان
10 مهر
شنبه
1,430,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
1,430,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
1,430,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
1,430,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
1,430,000
تومان
ستاره دریا-سوئیت رویال سه نفره
سوئیت رویال سه نفره
هتل یار
1,197,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
1,197,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
1,197,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
1,197,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
1,197,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
1,197,000
تومان
9 مهر
جمعه
1,197,000
تومان
10 مهر
شنبه
1,197,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
1,197,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
1,566,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
1,566,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
1,566,000
تومان
ای‌گردش
1,198,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
1,198,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
1,198,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
1,198,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
1,198,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
1,198,000
تومان
9 مهر
جمعه
1,198,000
تومان
10 مهر
شنبه
1,198,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
1,198,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
1,198,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
1,198,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
1,198,000
تومان
اقامت 24
1,198,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
1,198,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
1,198,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
1,198,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
1,198,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
1,198,000
تومان
9 مهر
جمعه
1,198,000
تومان
10 مهر
شنبه
1,198,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
1,198,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
1,566,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
1,566,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
1,566,000
تومان
ستاره دریا-آپارتمان دوبلکس رویال سه نفره
آپارتمان دوبلکس رویال سه نفره
هتل یار
1,429,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
1,429,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
1,429,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
1,429,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
1,429,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
1,429,000
تومان
9 مهر
جمعه
1,429,000
تومان
10 مهر
شنبه
1,429,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
1,429,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
1,869,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
1,869,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
1,869,000
تومان
ستاره دریا-سوئیت کوچک نیمه دوبلکس رویال چهارنفره
سوئیت کوچک نیمه دوبلکس رویال چهارنفره
هتل یار
1,197,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
1,197,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
1,197,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
1,197,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
1,197,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
1,197,000
تومان
9 مهر
جمعه
1,197,000
تومان
10 مهر
شنبه
1,197,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
1,197,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
1,566,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
1,566,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
1,566,000
تومان
ای‌گردش
1,198,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
1,198,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
1,198,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
1,198,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
1,198,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
1,198,000
تومان
9 مهر
جمعه
1,198,000
تومان
10 مهر
شنبه
1,198,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
1,198,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
1,198,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
1,198,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
1,198,000
تومان
ستاره دریا-آپارتمان رویال دوخوابه پنج نفره
آپارتمان رویال دوخوابه پنج نفره
ای‌گردش
1,430,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
1,430,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
1,430,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
1,430,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
1,430,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
1,430,000
تومان
9 مهر
جمعه
1,430,000
تومان
10 مهر
شنبه
1,430,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
1,430,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
1,430,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
1,430,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
1,430,000
تومان
ستاره دریا-سوئیت بزرگ نیمه دوبلکس رویال پنج نفره
سوئیت بزرگ نیمه دوبلکس رویال پنج نفره
هتل یار
1,429,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
1,429,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
1,429,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
1,429,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
1,429,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
1,429,000
تومان
9 مهر
جمعه
1,429,000
تومان
10 مهر
شنبه
1,429,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
1,429,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
1,869,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
1,869,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
1,869,000
تومان
ای‌گردش
1,430,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
1,430,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
1,430,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
1,430,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
1,430,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
1,430,000
تومان
9 مهر
جمعه
1,430,000
تومان
10 مهر
شنبه
1,430,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
1,430,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
1,430,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
1,430,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
1,430,000
تومان
ستاره دریا-آپارتمان دوخوابه رویال پنج نفره+دوکاناپه
آپارتمان دوخوابه رویال پنج نفره+دوکاناپه
هتل یار
1,698,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
1,698,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
1,698,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
1,698,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
1,698,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
1,698,000
تومان
9 مهر
جمعه
1,698,000
تومان
10 مهر
شنبه
1,698,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
1,698,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
2,221,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
14 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
ای‌گردش
1,699,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
1,699,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
1,699,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
1,699,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
1,699,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
1,699,000
تومان
9 مهر
جمعه
1,699,000
تومان
10 مهر
شنبه
1,699,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
1,699,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
1,699,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
1,699,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
1,699,000
تومان

امکانات اتاق های هتل ستاره دریا لنگرود

آسانسور
كتابخانه
گشت نیم روزی
زمين تنيس
سالن بيليارد
خدمات پزشكي
خدمات باربري
جكوزی
چايخانه سنتی
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
آتلیه
مینی بار با هزینه
سرویس حرم
خدمات بیدار باش
خدمات تهيه بليط
رستوران بام
زمین ورزشی
پارک کودک
گیم نت
اتاق تلفن (اپراتور)
تلویزیون در لابی
خدمات خانه داری
شبکه پخش فیلم
بازی ویدئویی
پرداخت ویزا و مسترکارت
ترانسفر برگشت با هزینه
خدمات اینترنتی
تلفن
دمپایی
حوله
مینی بار
یخچال
اینترنت در اتاق
شارژ وسایل الکترونیکی در لابی
نمای دريا
نمای دریاچه
كافی شاپ
فكس
خدمات نگهداری کودک
ميز
مبل
تلويزيون LCD در لابی
امكان شارژ وسايل الكترونيكی در لابی
رستوران
لابی
Business Center
پنجره
تلویزیون lcd
رستوران در هتل
اینترنت با سرعت بالا
پذیرش 24 ساعته
ترانسفر رفت با هزینه
اعلام حریق
تلویزیون
ماساژ
رستوران
سیستم تهویه مطبوع
سونا
استخر
تاکسی سرویس
نمازخانه
صندوق امانات
یخچال
دستگاه خودپرداز
خدمات تور
خشکشویی (لاندری)
تبديل ارز
آژانس مسافرتی
مسلط به زبان انگليسی
اينترنت در لابی
پاركينگ
سرویس فرنگی
سرویس بهداشتی ایرانی
فتوکپی
اتاق چمدان
روزنامه
زنگ هشدار
کپسول آتش نشانی
پرینتر
تلفن در لابی
فكس
كافی شاپ
وسایل بدنسازی
مینی بار رایگان
کافی نت
خدمات برای معلولین
فروشگاه
فضای سبز
آرایشگاه
سوئیت
تلفن در اتاق
اینترنت
مرکز خرید
اتاق سیگار
لابی
اتاق بازی
پله اضطراری
دستگاه واکس کفش
سالن ورزشی
حمام

آدرس هتل ستاره دریا لنگرود روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل ستاره دریا لنگرود

(39 نظر)
نقاط قوت:
رفتار دوستانه پرسنل نزدیکی به ساحل قیمت مناسب
نقاط ضعف:
ندارد
دلیل ۵ ستاره بودنش و نمیدونم هتل متوسط به بالاست واقعا این ۵ ستاره رو کی میده؟؟
لوکیشن زیبا رستوران ضعیف
نقاط قوت:
فقط منظره دریاچه و باغ بانی زیبا
نقاط ضعف:
.برخورد بسیار بد در هنگام ورود ، از مسئول حمل بار تا مسئول رزرفشن هتل ، ) در حدی که با مسافر در خصوص فرم بحث میکرد، حمل ساک تا داخل هتل با خودم بود،منو غذا هیچی نداشتن همه چی تعطیل بود ، اینترنت مشکل داشت ، موارد بهداشتی در خصوص کرونا رعایت نشده بود، واقعا نمیدونم مبنایی ستاره دادن به هتل ها به چه صورت ، از نظر من این هتل در حد ۲ ستاره بود
نقاط قوت:
بسیار تمیز و لوکیشن بسیار عالی
نقاط ضعف:
نداشت
هتل بسیار تمیز زیبا و خوش منظره با منظره ی خوب ولی امکانات تفریحی داخل هتل صفره فقط دوچرخه هست که متاسفانه همه خراب بودن اگه یه سری تفریحات مثل فوتبال دستی میز پینگ پونگ و دوچرخه های سالمو خوب تو محوطه اضافه کنن عالی میشه
باسلام بعد از دو شب اقامت در این هتل متاسفانه نقاط ضعیف بسیاری دیده شد. هیچگونه نظارتی روی هیچ کدوم از بخش های پذیرش و کافی شاپ و رستوران و خانه داری نیست بهداشت ضعیف توی تراس پر از فضله پرنده هاست وان حمام بهداشتی نبود یه منو از رستوران و کافی شاپ تو اتاق ما نبود صبحانه ضعیف و سرد بود هرچیزی که از منو به رستوران و کافی شاپ سفارش میدادیم میگفتن موجود نیست و اونچیزی که خودشون دوست داشتن میفرستادن اتاق پرسنل برخوردخوبی با مهمان ها نداشتن و اهمیتی به درخواست مراجعین نمیدن کلا سرویس در حد یک مهمانسرای معمولیه نه بیشتر
عالی زیبا و تمیز
طرز برخورد پرسنل عالی قیمت های غذا و کیفیت خوب اتاق ها و سرویس دهی عالی هتل5ستاره هس ولی1000 تا ستاره هم براش کمع
فقط محیط بسیار زیبایی دارد و قیمت بسیار بالا ولی در حد هتل سه ستاره خدمات می دهد اتاقها مستهلک هستند شیرآلات حمام از بین رفته مبل و مان کهنه پرسنل غیر حرفه ای رستوران و غذای بسیار گران با کیفیت معمولی
محیط خوب، ویو خوب، غذا عالی قیمت هتل بالا، قیمت غذا معمولی
لوکس، تمیز، خوش منظره و با خدمات خوب
نقاط قوت:
خوب بود بد نبود
نقاط ضعف:
قیمتش بالا بود
سلام ,دریاچه عالی ,اتاقها چای ساز نداره ,وای فای خیلی ضعیفه,در حد هتل پنج ستاره نیست اما خیلی آرامش داره در کل راضی بودیم,
این هتل محیط و منظره بسیار زیبا و جذابی داره مخصوصا آپارتمان های رو به دریا که تراس بزرگ داره. اما از نظر من پنج ستاره نیست چون امکانات یک هتل پنج ستاره رو نداره. وسایل داخل آپارتمان قدیمی هستن داخل آپارتمان چای ساز و یا کتری برقی نیست ما یک آپارتمان پنج نفره رزرو کردیم که دو خوابه بود اما داخل اتاق ها آینه نبود فقط یک میز آرایش جلو در بود. لوازمی مثل گوش پاک کن و پاشنه کش و... که یک هتل یا اقامتگاه پنج ستاره باید داشته باشه نداشت. صبحانه بوفه بود ولی در حد پنج ستاره نبود کیفیت غذای رستوران هم جالب نبود. قیمت هتل در حد پنج ستارس که به نظر من منطقی نیست.
کیفیت همه چیز در حد متوسط رو به بالا بود و در حد هتل های سه ستاره و نهایتا چهار ستاره پایتخت می باشد.
عدم وجود امكانات سرگرمي و بازي براي كودكان ،غذا و نوشیدنی گران است .
محل قرارگیری هتل به جهت ساحلی بودن مناسب است. صبحانه متوسط، رستوران متوسط ، کارمندان پذیرش حوصله کافی ندارند وکارمندان نا آشنا با امور هتل داری که اموزش هتل داری ندیده بودند.
۱.برخورد پرسنل عالی۲. اتاق تمیز با ویو عالی ۳. متاسفانه در اتاق چای ساز نیست۴.وان اتاقها کوچک و غیر قابل استفاده۵. صبحانه خوب ۶. کافی شاپ دریاچه تقریبا تعطیل ۷. دریاچه با پرندگان عالی و آرامش بخش ۸. رستوران هتل تقریبا حالت زیر زمین داره و من خوشم نیومد.در گیلان رستورانهای بسیار بهتری هست.با تشکر در ضمن وای فای هتل هم با نبودنش زیاد فرقی نمی کرد.
با توجه به پنج ستاره بودن هتل امکانات باید ارتقا یابد مثل امکانات داخل اتاق جهت چای مثل چای ساز یا مسواک و و دمپایی و سوییت چهار نفره دارای یک سجاده نماز بود. برنامه صبحانه نیز از ضعفهای این هتل بود از نظر شروع ساعت و تنوع مواد غذایی پایین بود که به نظر بسیار اقتصادی برنامه ریزی شده بود. در پایان بنده توقع دارم این هتل به عنوان یک هتل 5 ستاره امکانات بهتری داشته باشم .با توجه به موقعیت مکانی هتل فرصت بهتری دارد .
حمام بسیار کوچک، جای پا هنگام نشستن در توالت نبود، پرده کثیف، و جمع شدن اب کف دستشوی . پرسنل پیگیر نبودن و رفتار مناسبی نداشتن
اتاق تمیز و تهویه خوب داشت در کل تمیز بود ساحل چمخاله هم بی نظیر بود محوطه اطراف هتل خوب بود کافی شاپ متوسط و صبحانه فوق العاده ضعیف بود امکانات داخلی مثل دمپایی و آب جوش کن و ... نداشت مسیر های ارتباطی هتل با ساحل دریا رها شده بود و ضعیف در کل در حد 4 ستاره بود نسبت به قیمت بالایی که داشت
با سلام هتل به لحاظ مناظر دیدنی وزیبایی فوق العاده بود و صبحانه نسبتا خوبی داشت -دریا خیلی تمیز بود- فقط توالت اتاق کوچک و در موقعیت مناسبی قرارنداشت - برای جاهای دیدنی اطلاعات و بروشور در هتل موجود نبود و بخش پذیرش نیز اطلاعات کافی نداشت-ولی در مجموع به ما خیلی خوش گذشت
پرسنل رستوران هتل خیلی بی ادب با مهمانان برخورد داشتند و نرخ غذاهای هتل بسیار گران بود
نقاط قوت:
تمیزی اتاق و ارامش مکان
نقاط ضعف:
اقلام بهداشتی مانند مسواک و خمیر دندان و.. در اتاق قرار نداده بودند . در مینی بار چیزی جز اب نبود
فضای اطراف هتل بسیار زیبا اهستش. هتل تمیزه و صبحانه خیلی خوبی داره ولی امکاناتش ضعیفه، پرسنلش حرفه ای نیستن و قیمتش به نسبت شرایط هتل گرونه.
فضاي بسيار عالي تنها نكته منفي زمان بسيار زيادي بود كه براي پذيرش صرف شد ضمن اينكه سرعت اينترنت در اتاق ها بسيار ضعيف بود
نقاط قوت:
نزديكي به دريا و محوطه خوب
نقاط ضعف:
اتاق ها خوب تميز نميشدن
آنچه در بدو ورود جلب توجه می کند محوطه بزرگ و زیبای اطراف هتل به خصوص دریاچه وسط محوطه است. اتاق ما سه تخته بود که دلباز، بزرگ و تمیز بود. از تراس منظره زیبای محوطه و دریاچه مشخص بود. این هتل را در مجموع می توان در حد یک هتل 4 ستاره تاپ در نظر گرفت. البته صبحانه هتل بسیار معمولی و از نظر تنوع در حد هتل های 3 ستاره بود. اولین شب در رستوران سنتی هتل شام خوردیم که قیمت آن در مقایسه با هتل های مشابه دیگری که در لاهیجان و فومن اقامت داشتیم بسیار بالا بود به گونه ای که ترجیح دادیم در روز بعد در داخل لنگرود غذا بخوریم که بسیار باکیفیت و یک سوم قیمت های هتل بود. دسترسی مناسب به ساحل مزیت دیگر هتل بود که البته مهمترین دلیل من برای انتخاب این هتل همین مورد بود. ساحل بسیار تمیز و خلوت بود ولی هیچگونه دخالتی از سوی هتل برای بهینه سازی فضای مرتبط به دریا انجام نشده بود.
بسیار گران. در مقابل پولی که پرداخت میکنید هیچ دریافتی قابل قبولی نخواهید داشت. خدماتی هم که مثه کافه هتل ارائه میدن بسیار معمولی و گرون قیمته
نقاط قوت:
بد نبود
نقاط ضعف:
بوفه صبحانه در حد هتل ۳ ستاره بوده-- و امکانات هتل خوب نبود
فقط محوطه خوب و زیبایی داره دیگه هیچی ندارهبه این هتل بیش از سه ستاره نمیشه داد ،صبحانه خیلی بد ،پرسنل بسیار ناشی، وضعیت بهداشت در حد متوسط ،ورودی نگهبانی بسیار ضعیف و وقت گیر ، هماهنگی پرسنل بسیار ضعیف، و از همه جالب تر شماره گذاری طبقات از طبقه سه شروع میشه و وقتی به شما اتاق در طبقه اول میدن میگن طبقه سه دادیم😳 تو آسانسور میری طبقات به این صورته:لابی-٣-٤-٥😂😂😂منکه دیگه نمیرم
ما آبان ۹۶ به مدت ۲شب در این هتل اقامت داشتیم. بهترین نکته منظره بسیار زیبای هتل هست. کارکنان خوش برخورد، هتل نسبتا تمیز و غذا خوب بود. سرعت و کیفیت اینرنت بسیار پایینه و هتل امکانات خاصی نداره. در کل نمیشه هتل رو ۵ستاره در نظر گرفت و هزینه‌ای که دریافت میشه در مقابل هتل و امکاناتش موجه نیست.
سلام . صبحانه هتل خیلی خوب بود . سوییت دو خوابه خیلی مرتب و عالی بود با منظره فوق العاده دریا . دریاچه هتل خیلی عالی بود . فقط چیزی که خیلی به نظر تعجب آور بود این بود که هتل قسمت مربوط دریا و ساحل به طرز عجیبی رسیدگی نشده بود
با سلام. کارکنان بخش خانه داری متوسط و لاندری اصلا همکاری نمیکرد.
کارکنان برخوردی مناسب داشتند ولی از خدمات رضایت نداشتم .
نقاط قوت:
با تشکر از اقای محسن قمی محوطه بسیار جالب و زیبایی فراهم نمودند و ما از اقامت در هتل و سی دی اهدایی ایشان بسیار لذت بردیم.
نقاط ضعف:
مطلبی قابل ذکر نیست.
نقاط قوت:
منظره و آرامش فوق العاده
نقاط ضعف:
مشکل اینتر نت
نقاط قوت:
چشم انداز بسیار زیبا
نقاط ضعف:
عدم امکان استفاده از اینترنت در اتاق ، خرابی تلویزیون به دلیل پائین بودن کیفیت سیستم آنتن ، نداشتن ريموت درب ورودی مجموعه برای نگهبانی .
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل ستاره دریا لنگرود

مهمانان هتل ستاره دریا لنگرود در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل ستاره دریا لنگرود از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل ستاره دریا لنگرود بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل ستاره دریا لنگرود رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل ستاره دریا لنگرود را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.