هتل ستاره دریا لنگرود

لنگرود، چمخاله
3.4
امتیاز کاربران
28
نظرات کاربران

معرفی هتل ستاره دریا لنگرود

هتل ۵ ستاره تجاری مسکونی ستاره دریا در شهر توريستی چمخاله که یکی از قطب های توريستی شمال کشور می باشد واقع گردیده است. این مجتمع علاوه بر کاربری توريستی دارای کاربری هايی از جمله فرهنگی، ورزشی، مسکونی و تجاری می باشد. این هتل دارای دوبخش آپارتمانی و ويلايی می‌باشد که بخش آپارتمانی آن شامل آپارتمان‌هايی با چشم انداز منحصر به فرد درياچه يا دريا می‌باشد. متراژ آپارتمانها از کمترین متراژ با ۸۳ متر مربع دو خوابه و تا ۴۰۰ مترمربع متغیر می باشد. اولین عملیات اجرایی مجتمع ستاره دریا در سال ۱۳۷۰ آغاز و در سال ۱۳۷۲ اولین فاز افتتاح گردید و در نهایت بخش اقامتی آن در سال ۱۳۹۰ شروع به کار نمود.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل ستاره دریا لنگرود

ظرفیت 4 نفر

آپارتمان یکخوابه چهارتخته بوتیک هتل
اقامت 24
5,069,625 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 اردیبهشت
پنج‌شنبه
5,069,625 تومان
7 اردیبهشت
جمعه
5,069,625 تومان
8 اردیبهشت
شنبه
5,069,625 تومان
9 اردیبهشت
یکشنبه
5,069,625 تومان
10 اردیبهشت
دوشنبه
5,069,625 تومان
11 اردیبهشت
سه‌شنبه
5,069,625 تومان
12 اردیبهشت
چهارشنبه
5,407,600 تومان
13 اردیبهشت
پنج‌شنبه
5,407,600 تومان
14 اردیبهشت
جمعه
5,407,600 تومان
15 اردیبهشت
شنبه
5,407,600 تومان
16 اردیبهشت
یکشنبه
5,069,625 تومان
ظرفیت 5 نفر

آپارتمان دو خوابه برای پنج نفر
ایران هتل آنلاین
16,602,300 تومان
قیمت شب‌های دیگر
13 اردیبهشت
پنج‌شنبه
16,602,300 تومان
14 اردیبهشت
جمعه
16,602,300 تومان
15 اردیبهشت
شنبه
16,602,300 تومان
16 اردیبهشت
یکشنبه
12,451,725 تومان
ظرفیت 6 نفر

آپارتمان دوخوابه شش تخت بوتیک هتل تیپ3
اقامت 24
7,293,412 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 اردیبهشت
پنج‌شنبه
7,293,412 تومان
7 اردیبهشت
جمعه
7,293,412 تومان
8 اردیبهشت
شنبه
7,293,412 تومان
9 اردیبهشت
یکشنبه
7,293,412 تومان
10 اردیبهشت
دوشنبه
7,293,412 تومان
11 اردیبهشت
سه‌شنبه
7,293,412 تومان
12 اردیبهشت
چهارشنبه
7,779,640 تومان
13 اردیبهشت
پنج‌شنبه
7,779,640 تومان
14 اردیبهشت
جمعه
7,779,640 تومان
15 اردیبهشت
شنبه
7,779,640 تومان
16 اردیبهشت
یکشنبه
7,293,412 تومان
آپارتمان دوخوابه شش تخت بوتیک هتل تیپ1
اقامت 24
7,779,640 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 اردیبهشت
چهارشنبه
7,779,640 تومان
13 اردیبهشت
پنج‌شنبه
7,779,640 تومان
14 اردیبهشت
جمعه
7,779,640 تومان
15 اردیبهشت
شنبه
7,779,640 تومان
آپارتمان دوخوابه شش تخت بوتیک هتل تیپ2
اقامت 24
7,779,640 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 اردیبهشت
چهارشنبه
7,779,640 تومان
13 اردیبهشت
پنج‌شنبه
7,779,640 تومان
14 اردیبهشت
جمعه
7,779,640 تومان
15 اردیبهشت
شنبه
7,779,640 تومان
ظرفیت 7 نفر

آپارتمان سه خوابه هفت تخت بوتیک هتل تیپ2
اقامت 24
10,851,225 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 اردیبهشت
پنج‌شنبه
10,851,225 تومان
7 اردیبهشت
جمعه
10,851,225 تومان
8 اردیبهشت
شنبه
10,851,225 تومان
9 اردیبهشت
یکشنبه
10,851,225 تومان
10 اردیبهشت
دوشنبه
10,851,225 تومان
11 اردیبهشت
سه‌شنبه
10,851,225 تومان
12 اردیبهشت
چهارشنبه
11,574,640 تومان
13 اردیبهشت
پنج‌شنبه
11,574,640 تومان
14 اردیبهشت
جمعه
11,574,640 تومان
15 اردیبهشت
شنبه
11,574,640 تومان
16 اردیبهشت
یکشنبه
10,851,225 تومان
آپارتمان سه خوابه هفت تخت بوتیک هتل تیپ1
اقامت 24
10,851,225 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 اردیبهشت
پنج‌شنبه
10,851,225 تومان
7 اردیبهشت
جمعه
10,851,225 تومان
8 اردیبهشت
شنبه
10,851,225 تومان
9 اردیبهشت
یکشنبه
10,851,225 تومان
10 اردیبهشت
دوشنبه
10,851,225 تومان
11 اردیبهشت
سه‌شنبه
10,851,225 تومان
12 اردیبهشت
چهارشنبه
11,574,640 تومان
13 اردیبهشت
پنج‌شنبه
11,574,640 تومان
14 اردیبهشت
جمعه
11,574,640 تومان
15 اردیبهشت
شنبه
11,574,640 تومان
16 اردیبهشت
یکشنبه
10,851,225 تومان
آپارتمان سه خوابه هفت تخت بوتیک هتل تیپ3
اقامت 24
12,451,725 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 اردیبهشت
پنج‌شنبه
12,451,725 تومان
7 اردیبهشت
جمعه
12,451,725 تومان
8 اردیبهشت
شنبه
12,451,725 تومان
9 اردیبهشت
یکشنبه
12,451,725 تومان
10 اردیبهشت
دوشنبه
12,451,725 تومان
11 اردیبهشت
سه‌شنبه
12,451,725 تومان
12 اردیبهشت
چهارشنبه
13,281,840 تومان
13 اردیبهشت
پنج‌شنبه
13,281,840 تومان
14 اردیبهشت
جمعه
13,281,840 تومان
15 اردیبهشت
شنبه
13,281,840 تومان
16 اردیبهشت
یکشنبه
12,451,725 تومان
ظرفیت 9 نفر

آپارتمان سه خوابه نه تخت بوتیک هتل تیپ1
اقامت 24
10,851,225 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 اردیبهشت
پنج‌شنبه
10,851,225 تومان
7 اردیبهشت
جمعه
10,851,225 تومان
8 اردیبهشت
شنبه
10,851,225 تومان
9 اردیبهشت
یکشنبه
10,851,225 تومان
10 اردیبهشت
دوشنبه
10,851,225 تومان
11 اردیبهشت
سه‌شنبه
10,851,225 تومان
12 اردیبهشت
چهارشنبه
11,574,640 تومان
13 اردیبهشت
پنج‌شنبه
11,574,640 تومان
14 اردیبهشت
جمعه
11,574,640 تومان
15 اردیبهشت
شنبه
11,574,640 تومان
16 اردیبهشت
یکشنبه
10,851,225 تومان
آپارتمان سه خوابه نه تخت بوتیک هتل تیپ3
اقامت 24
12,451,725 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 اردیبهشت
پنج‌شنبه
12,451,725 تومان
7 اردیبهشت
جمعه
12,451,725 تومان
8 اردیبهشت
شنبه
12,451,725 تومان
9 اردیبهشت
یکشنبه
12,451,725 تومان
10 اردیبهشت
دوشنبه
12,451,725 تومان
11 اردیبهشت
سه‌شنبه
12,451,725 تومان
12 اردیبهشت
چهارشنبه
13,281,840 تومان
13 اردیبهشت
پنج‌شنبه
13,281,840 تومان
14 اردیبهشت
جمعه
13,281,840 تومان
15 اردیبهشت
شنبه
13,281,840 تومان
16 اردیبهشت
یکشنبه
12,451,725 تومان
آپارتمان سه خوابه برای نه نفر بوتیک هتل (تیپ 3)
ایران هتل آنلاین
12,451,725 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 اردیبهشت
پنج‌شنبه
12,451,725 تومان
7 اردیبهشت
جمعه
12,451,725 تومان
8 اردیبهشت
شنبه
12,451,725 تومان
9 اردیبهشت
یکشنبه
12,451,725 تومان
10 اردیبهشت
دوشنبه
12,451,725 تومان
11 اردیبهشت
سه‌شنبه
12,451,725 تومان
12 اردیبهشت
چهارشنبه
12,451,725 تومان

امکانات اتاق های هتل ستاره دریا لنگرود

تلویزیون
یخچال
آسانسور
اعلام حریق
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
پاركينگ
اينترنت در لابی
مسلط به زبان انگليسی
آژانس مسافرتی
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
صندوق امانات
نمازخانه
تاکسی سرویس
استخر
سونا
ماساژ
اتاق چمدان
خدمات تور
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
تلفن
دستگاه واکس کفش
پله اضطراری
اتاق بازی
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
تلفن در اتاق
سوئیت
آرایشگاه
فروشگاه
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
وسایل بدنسازی
كافی شاپ
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
سالن همايش
جكوزی
خدمات باربري
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
اینترنت با سرعت بالا
اینترنت بی سیم
تلویزیون lcd
پنجره
Business Center
لابی
امكان شارژ وسايل الكترونيكی در لابی
تلويزيون LCD در لابی
مبل
ميز
فكس
خدمات اینترنتی
كافی شاپ
نمای دریاچه
نمای دريا
شارژ وسایل الکترونیکی در لابی
خانه داری 24 ساعته
سالن پذیرایی
حرکت ویلچر در داخل اتاق
رمپ ورودی
آنتن مرکزی
اینترنت در اتاق
یخچال
مینی بار
حوله
دمپایی
تلفن
حمام

آدرس هتل ستاره دریا لنگرود روی نقشه

مشاهده اقامتگاه بر روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل ستاره دریا لنگرود

(28 نظر)
نقاط قوت:
فقط موقعیت مکانی خیلی عالی
نقاط ضعف:
فقط موقعیت مکانی خیلی عالی
ارزش یکبار رفتن دارد
نقاط قوت:
نزدیکی به دریا
نقاط ضعف:
نزدیکی به دریا
نقاط قوت:
محیط با صفا و آرامش‌بخش و صدای طبیعی
نقاط ضعف:
محیط با صفا و آرامش‌بخش و صدای طبیعی
تجربه خوبی بود اگز به این طرف بخواهم بیایم دوباره اینجا را انتخاب خواهم کرد ساختمان نوساز و تمام وسایل نو بود و باخیالراحت می شد استفاده کرد
نقاط قوت:
خیلی تمیز مرتب ویو عالی از یه طرف دریاچه با قو های زیبا، از یه طرف هم به دریا منتهی میشه اتاق تمیز، خوش بو.. سرویس بهداشتی با نطافت کامل تحویل دادن.. دست مریضاد 👏🏻
نقاط ضعف:
خیلی تمیز مرتب ویو عالی از یه طرف دریاچه با قو های زیبا، از یه طرف هم به دریا منتهی میشه اتاق تمیز، خوش بو.. سرویس بهداشتی با نطافت کامل تحویل دادن.. دست مریضاد 👏🏻
راضی بودم 🥰
برخورد خوب بود
با اقامت در این هتل،مدیریت قوی و ریزبینانه در تمامی امور کاملا رویت میشه. نکاتی که نیاز به بازنگری و تقویت داره یکی رستوران و کیفیت غذاها هست که امیدوارم در آینده نزدیک این اتفاق محقق بشه و دیگری تقویت اینترنت وای فای هتل که فقط در برخی قسمت های هتل قوی بود.
پرسنل بسیار مودب و محترم محیط عالی
کارکنان قسمت پذیرش مودب و کم حوصله- تمیزی اتاق خیلی خوب صبحانه خیلی خوبه ولی با پنج ستاره بودن فاصله داره
داخل سويت گاز روميزي نداشت و غذاي رستوران هم متوسط بود
تجربه 4 شب در ستاره دریا
با تشکر از پرسنل و کارکنان هتل اینجاب پیشنهاد نصب دو یا سه عدد دوش در نزدیکی ساحل جهت شستشوی بدن قبل از ورود به هتل را دارم که در نهایت باعث راحتی مار پرسنل خدماتی و هم آسایش مسافران می‌باشد .
دلیل ۵ ستاره بودنش و نمیدونم هتل متوسط به بالاست واقعا این ۵ ستاره رو کی میده؟؟
لوکیشن زیبا رستوران ضعیف
هتل بسیار تمیز زیبا و خوش منظره با منظره ی خوب ولی امکانات تفریحی داخل هتل صفره فقط دوچرخه هست که متاسفانه همه خراب بودن اگه یه سری تفریحات مثل فوتبال دستی میز پینگ پونگ و دوچرخه های سالمو خوب تو محوطه اضافه کنن عالی میشه
باسلام بعد از دو شب اقامت در این هتل متاسفانه نقاط ضعیف بسیاری دیده شد. هیچگونه نظارتی روی هیچ کدوم از بخش های پذیرش و کافی شاپ و رستوران و خانه داری نیست بهداشت ضعیف توی تراس پر از فضله پرنده هاست وان حمام بهداشتی نبود یه منو از رستوران و کافی شاپ تو اتاق ما نبود صبحانه ضعیف و سرد بود هرچیزی که از منو به رستوران و کافی شاپ سفارش میدادیم میگفتن موجود نیست و اونچیزی که خودشون دوست داشتن میفرستادن اتاق پرسنل برخوردخوبی با مهمان ها نداشتن و اهمیتی به درخواست مراجعین نمیدن کلا سرویس در حد یک مهمانسرای معمولیه نه بیشتر
عالی زیبا و تمیز
طرز برخورد پرسنل عالی قیمت های غذا و کیفیت خوب اتاق ها و سرویس دهی عالی هتل5ستاره هس ولی1000 تا ستاره هم براش کمع
فقط محیط بسیار زیبایی دارد و قیمت بسیار بالا ولی در حد هتل سه ستاره خدمات می دهد اتاقها مستهلک هستند شیرآلات حمام از بین رفته مبل و مان کهنه پرسنل غیر حرفه ای رستوران و غذای بسیار گران با کیفیت معمولی
محیط خوب، ویو خوب، غذا عالی قیمت هتل بالا، قیمت غذا معمولی
لوکس، تمیز، خوش منظره و با خدمات خوب
سلام ,دریاچه عالی ,اتاقها چای ساز نداره ,وای فای خیلی ضعیفه,در حد هتل پنج ستاره نیست اما خیلی آرامش داره در کل راضی بودیم,
این هتل محیط و منظره بسیار زیبا و جذابی داره مخصوصا آپارتمان های رو به دریا که تراس بزرگ داره. اما از نظر من پنج ستاره نیست چون امکانات یک هتل پنج ستاره رو نداره. وسایل داخل آپارتمان قدیمی هستن داخل آپارتمان چای ساز و یا کتری برقی نیست ما یک آپارتمان پنج نفره رزرو کردیم که دو خوابه بود اما داخل اتاق ها آینه نبود فقط یک میز آرایش جلو در بود. لوازمی مثل گوش پاک کن و پاشنه کش و... که یک هتل یا اقامتگاه پنج ستاره باید داشته باشه نداشت. صبحانه بوفه بود ولی در حد پنج ستاره نبود کیفیت غذای رستوران هم جالب نبود. قیمت هتل در حد پنج ستارس که به نظر من منطقی نیست.
کیفیت همه چیز در حد متوسط رو به بالا بود و در حد هتل های سه ستاره و نهایتا چهار ستاره پایتخت می باشد.
عدم وجود امكانات سرگرمي و بازي براي كودكان ،غذا و نوشیدنی گران است .
محل قرارگیری هتل به جهت ساحلی بودن مناسب است. صبحانه متوسط، رستوران متوسط ، کارمندان پذیرش حوصله کافی ندارند وکارمندان نا آشنا با امور هتل داری که اموزش هتل داری ندیده بودند.
۱.برخورد پرسنل عالی۲. اتاق تمیز با ویو عالی ۳. متاسفانه در اتاق چای ساز نیست۴.وان اتاقها کوچک و غیر قابل استفاده۵. صبحانه خوب ۶. کافی شاپ دریاچه تقریبا تعطیل ۷. دریاچه با پرندگان عالی و آرامش بخش ۸. رستوران هتل تقریبا حالت زیر زمین داره و من خوشم نیومد.در گیلان رستورانهای بسیار بهتری هست.با تشکر در ضمن وای فای هتل هم با نبودنش زیاد فرقی نمی کرد.
بسیار گران. در مقابل پولی که پرداخت میکنید هیچ دریافتی قابل قبولی نخواهید داشت. خدماتی هم که مثه کافه هتل ارائه میدن بسیار معمولی و گرون قیمته
فقط محوطه خوب و زیبایی داره دیگه هیچی ندارهبه این هتل بیش از سه ستاره نمیشه داد ،صبحانه خیلی بد ،پرسنل بسیار ناشی، وضعیت بهداشت در حد متوسط ،ورودی نگهبانی بسیار ضعیف و وقت گیر ، هماهنگی پرسنل بسیار ضعیف، و از همه جالب تر شماره گذاری طبقات از طبقه سه شروع میشه و وقتی به شما اتاق در طبقه اول میدن میگن طبقه سه دادیم😳 تو آسانسور میری طبقات به این صورته:لابی-٣-٤-٥😂😂😂منکه دیگه نمیرم
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل ستاره دریا لنگرود

مهمانان هتل ستاره دریا لنگرود در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل ستاره دریا لنگرود از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل ستاره دریا لنگرود بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات هتل ستاره دریا لنگرود رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل ستاره دریا لنگرود را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.