هتل ستاره دریا لنگرود

لنگرود، چمخاله
3.4
امتیاز کاربران
32
نظرات کاربران

معرفی هتل ستاره دریا لنگرود

هتل ۵ ستاره تجاری مسکونی ستاره دریا در شهر توريستی چمخاله که یکی از قطب های توريستی شمال کشور می باشد واقع گردیده است. این مجتمع علاوه بر کاربری توريستی دارای کاربری هايی از جمله فرهنگی، ورزشی، مسکونی و تجاری می باشد. این هتل دارای دوبخش آپارتمانی و ويلايی می‌باشد که بخش آپارتمانی آن شامل آپارتمان‌هايی با چشم انداز منحصر به فرد درياچه يا دريا می‌باشد. متراژ آپارتمانها از کمترین متراژ با ۸۳ متر مربع دو خوابه و تا ۴۰۰ مترمربع متغیر می باشد. اولین عملیات اجرایی مجتمع ستاره دریا در سال ۱۳۷۰ آغاز و در سال ۱۳۷۲ اولین فاز افتتاح گردید و در نهایت بخش اقامتی آن در سال ۱۳۹۰ شروع به کار نمود.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل ستاره دریا لنگرود

ظرفیت 2 نفر

سوئیت کوچک رویال برای دو نفر
ایران هتل آنلاین
1,962,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
13 تیر
دوشنبه
1,962,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
1,962,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
1,962,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
2,180,000
تومان
17 تیر
جمعه
2,180,000
تومان
18 تیر
شنبه
2,180,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
2,180,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
1,962,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
1,962,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
1,962,000
تومان
23 تیر
پنجشنبه
1,962,000
تومان
سوئیت کوچک رویال
ای‌گردش
1,962,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
13 تیر
دوشنبه
1,962,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
1,962,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
1,962,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
2,180,000
تومان
17 تیر
جمعه
2,180,000
تومان
18 تیر
شنبه
2,180,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
1,962,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
1,962,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
1,962,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
1,962,000
تومان
23 تیر
پنجشنبه
1,962,000
تومان
ظرفیت 3 نفر

سوئیت بزرگ رویال برای سه نفر
ایران هتل آنلاین
2,354,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
13 تیر
دوشنبه
2,354,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
2,354,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
2,354,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
2,616,000
تومان
17 تیر
جمعه
2,616,000
تومان
18 تیر
شنبه
2,616,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
2,616,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
2,354,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
2,354,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
2,354,000
تومان
23 تیر
پنجشنبه
2,354,000
تومان
سوئیت بزرگ رویال
ای‌گردش
2,354,400 تومان
قیمت شب‌های دیگر
13 تیر
دوشنبه
2,354,400
تومان
14 تیر
سه شنبه
2,354,400
تومان
15 تیر
چهارشنبه
2,354,400
تومان
16 تیر
پنجشنبه
2,616,000
تومان
17 تیر
جمعه
2,616,000
تومان
18 تیر
شنبه
2,616,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
2,354,400
تومان
20 تیر
دوشنبه
2,354,400
تومان
21 تیر
سه شنبه
2,354,400
تومان
22 تیر
چهارشنبه
2,354,400
تومان
23 تیر
پنجشنبه
2,354,400
تومان
ظرفیت 4 نفر

سوئیت کوچک نیمه دوبلکس رویال
ای‌گردش
2,354,400 تومان
قیمت شب‌های دیگر
13 تیر
دوشنبه
2,354,400
تومان
14 تیر
سه شنبه
2,354,400
تومان
15 تیر
چهارشنبه
2,354,400
تومان
16 تیر
پنجشنبه
2,616,000
تومان
17 تیر
جمعه
2,616,000
تومان
18 تیر
شنبه
2,616,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
2,354,400
تومان
20 تیر
دوشنبه
2,354,400
تومان
21 تیر
سه شنبه
2,354,400
تومان
22 تیر
چهارشنبه
2,354,400
تومان
23 تیر
پنجشنبه
2,354,400
تومان
سوئیت بزرگ نیمه دوبلکس رویال برای چهار نفر
ایران هتل آنلاین
2,795,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
13 تیر
دوشنبه
2,795,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
2,795,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
2,795,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
3,106,000
تومان
17 تیر
جمعه
3,106,000
تومان
18 تیر
شنبه
3,106,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
3,106,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
2,795,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
2,795,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
2,795,000
تومان
23 تیر
پنجشنبه
2,795,000
تومان
آپارتمان یک خوابه رویال برای چهار نفر
ایران هتل آنلاین
2,795,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
13 تیر
دوشنبه
2,795,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
2,795,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
2,795,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
3,106,000
تومان
17 تیر
جمعه
3,106,000
تومان
18 تیر
شنبه
3,106,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
3,106,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
2,795,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
2,795,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
2,795,000
تومان
23 تیر
پنجشنبه
2,795,000
تومان
یک تخته لاکچری
ای‌گردش
2,795,850 تومان
قیمت شب‌های دیگر
13 تیر
دوشنبه
2,795,850
تومان
14 تیر
سه شنبه
2,795,850
تومان
15 تیر
چهارشنبه
2,795,850
تومان
16 تیر
پنجشنبه
3,106,500
تومان
17 تیر
جمعه
3,106,500
تومان
18 تیر
شنبه
3,106,500
تومان
19 تیر
یکشنبه
2,795,850
تومان
20 تیر
دوشنبه
2,795,850
تومان
21 تیر
سه شنبه
2,795,850
تومان
22 تیر
چهارشنبه
2,795,850
تومان
23 تیر
پنجشنبه
2,795,850
تومان
ظرفیت 5 نفر

آپارتمان یک خوابه دوبلکس برای سه نفر + دو کاناپه تخت شو ( رو به محوطه)
ایران هتل آنلاین
2,795,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
13 تیر
دوشنبه
2,795,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
2,795,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
2,795,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
3,106,000
تومان
17 تیر
جمعه
3,106,000
تومان
18 تیر
شنبه
3,106,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
3,106,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
2,795,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
2,795,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
2,795,000
تومان
23 تیر
پنجشنبه
2,795,000
تومان
سوئیت رویال دوخوابه چهارنفره
ای‌گردش
2,795,850 تومان
قیمت شب‌های دیگر
13 تیر
دوشنبه
2,795,850
تومان
14 تیر
سه شنبه
2,795,850
تومان
15 تیر
چهارشنبه
2,795,850
تومان
16 تیر
پنجشنبه
3,106,500
تومان
17 تیر
جمعه
3,106,500
تومان
18 تیر
شنبه
3,106,500
تومان
19 تیر
یکشنبه
2,795,850
تومان
20 تیر
دوشنبه
2,795,850
تومان
21 تیر
سه شنبه
2,795,850
تومان
22 تیر
چهارشنبه
2,795,850
تومان
23 تیر
پنجشنبه
2,795,850
تومان
سوئیت بزرگ نیمه دوبلکس رویال
ای‌گردش
2,795,850 تومان
قیمت شب‌های دیگر
13 تیر
دوشنبه
2,795,850
تومان
14 تیر
سه شنبه
2,795,850
تومان
15 تیر
چهارشنبه
2,795,850
تومان
16 تیر
پنجشنبه
3,106,500
تومان
17 تیر
جمعه
3,106,500
تومان
18 تیر
شنبه
3,106,500
تومان
19 تیر
یکشنبه
2,795,850
تومان
20 تیر
دوشنبه
2,795,850
تومان
21 تیر
سه شنبه
2,795,850
تومان
22 تیر
چهارشنبه
2,795,850
تومان
23 تیر
پنجشنبه
2,795,850
تومان
آپارتمان دو خوابه رویال
ای‌گردش
4,022,100 تومان
قیمت شب‌های دیگر
13 تیر
دوشنبه
4,022,100
تومان
14 تیر
سه شنبه
4,022,100
تومان
15 تیر
چهارشنبه
4,022,100
تومان
16 تیر
پنجشنبه
4,469,000
تومان
17 تیر
جمعه
4,469,000
تومان
18 تیر
شنبه
4,469,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
4,022,100
تومان
20 تیر
دوشنبه
4,022,100
تومان
21 تیر
سه شنبه
4,022,100
تومان
22 تیر
چهارشنبه
4,022,100
تومان
23 تیر
پنجشنبه
4,022,100
تومان
ظرفیت 7 نفر

آپارتمان دو خوابه رویال برای پنج نفر + دو کاناپه تخت شو
ایران هتل آنلاین
4,022,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
13 تیر
دوشنبه
4,022,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
4,022,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
4,022,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
4,469,000
تومان
17 تیر
جمعه
4,469,000
تومان
18 تیر
شنبه
4,469,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
4,469,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
4,022,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
4,022,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
4,022,000
تومان
23 تیر
پنجشنبه
4,022,000
تومان
ظرفیت 9 نفر

آپارتمان سه خوابه برای نه نفر
ایران هتل آنلاین
5,984,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
13 تیر
دوشنبه
5,984,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
5,984,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
5,984,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
6,649,000
تومان
17 تیر
جمعه
6,649,000
تومان
18 تیر
شنبه
6,649,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
6,649,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
5,984,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
5,984,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
5,984,000
تومان
23 تیر
پنجشنبه
5,984,000
تومان
ظرفیت 8 نفر

آپارتمان سه خوابه دوبلکس رویال
ای‌گردش
5,984,100 تومان
قیمت شب‌های دیگر
13 تیر
دوشنبه
5,984,100
تومان
14 تیر
سه شنبه
5,984,100
تومان
15 تیر
چهارشنبه
5,984,100
تومان
16 تیر
پنجشنبه
6,649,000
تومان
17 تیر
جمعه
6,649,000
تومان
18 تیر
شنبه
6,649,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
5,984,100
تومان
20 تیر
دوشنبه
5,984,100
تومان
21 تیر
سه شنبه
5,984,100
تومان
22 تیر
چهارشنبه
5,984,100
تومان
23 تیر
پنجشنبه
5,984,100
تومان
ظرفیت 1 نفر

امکانات اتاق های هتل ستاره دریا لنگرود

آسانسور
اعلام حریق
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
پاركينگ
اينترنت در لابی
مسلط به زبان انگليسی
آژانس مسافرتی
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
نمازخانه
تاکسی سرویس
استخر
سونا
ماساژ
اتاق چمدان
خدمات تور
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
دستگاه واکس کفش
پله اضطراری
اتاق بازی
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
تلفن در اتاق
سوئیت
آرایشگاه
فروشگاه
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
وسایل بدنسازی
كافی شاپ
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات باربري
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
اینترنت با سرعت بالا
تلویزیون lcd
پنجره
Business Center
لابی
امكان شارژ وسايل الكترونيكی در لابی
تلويزيون LCD در لابی
مبل
ميز
فكس
خدمات اینترنتی
كافی شاپ
نمای دریاچه
نمای دريا
شارژ وسایل الکترونیکی در لابی
اینترنت در اتاق
یخچال
مینی بار
حوله
دمپایی
تلفن
حمام

آدرس هتل ستاره دریا لنگرود روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل ستاره دریا لنگرود

(32 نظر)
نقاط قوت:
فض
نقاط ضعف:
فضای سبز و چشم انداز عالی
نقاط قوت:
موقعیت مکانی -ویو زیبا -
نقاط ضعف:
قدیمی بودن ساختمان -کیفیت پایین رستوران و قیمت بالای آن - صبحانه کامل نبود وکیفیت پایین -بالابودن قیمت نسبت به امکانات
نقاط قوت:
کیفیت بالا محیط دلنشین و آرام رستوران جذاب صبحانه کامل رفتار مهربانانه عوامل زیبایی محیز دریاچه پر از قو
نقاط ضعف:
نکته منفی به چشمم‌نخورد ولی اگر از شنیدن صدای قوها در طول شب لذت نمی برید حتما اتاق های رو به دریا یا پشت به دریاچه رو انتخاب کنید چون قوها تقریبا در طول شب آواز می خوانند و برای کسانی که دوست ندارند دلنشین‌نیست . من لذت بردم
کارکنان قسمت پذیرش مودب و کم حوصله- تمیزی اتاق خیلی خوب صبحانه خیلی خوبه ولی با پنج ستاره بودن فاصله داره
داخل سويت گاز روميزي نداشت و غذاي رستوران هم متوسط بود
تجربه 4 شب در ستاره دریا
با تشکر از پرسنل و کارکنان هتل اینجاب پیشنهاد نصب دو یا سه عدد دوش در نزدیکی ساحل جهت شستشوی بدن قبل از ورود به هتل را دارم که در نهایت باعث راحتی مار پرسنل خدماتی و هم آسایش مسافران می‌باشد .
دلیل ۵ ستاره بودنش و نمیدونم هتل متوسط به بالاست واقعا این ۵ ستاره رو کی میده؟؟
لوکیشن زیبا رستوران ضعیف
هتل بسیار تمیز زیبا و خوش منظره با منظره ی خوب ولی امکانات تفریحی داخل هتل صفره فقط دوچرخه هست که متاسفانه همه خراب بودن اگه یه سری تفریحات مثل فوتبال دستی میز پینگ پونگ و دوچرخه های سالمو خوب تو محوطه اضافه کنن عالی میشه
باسلام بعد از دو شب اقامت در این هتل متاسفانه نقاط ضعیف بسیاری دیده شد. هیچگونه نظارتی روی هیچ کدوم از بخش های پذیرش و کافی شاپ و رستوران و خانه داری نیست بهداشت ضعیف توی تراس پر از فضله پرنده هاست وان حمام بهداشتی نبود یه منو از رستوران و کافی شاپ تو اتاق ما نبود صبحانه ضعیف و سرد بود هرچیزی که از منو به رستوران و کافی شاپ سفارش میدادیم میگفتن موجود نیست و اونچیزی که خودشون دوست داشتن میفرستادن اتاق پرسنل برخوردخوبی با مهمان ها نداشتن و اهمیتی به درخواست مراجعین نمیدن کلا سرویس در حد یک مهمانسرای معمولیه نه بیشتر
عالی زیبا و تمیز
طرز برخورد پرسنل عالی قیمت های غذا و کیفیت خوب اتاق ها و سرویس دهی عالی هتل5ستاره هس ولی1000 تا ستاره هم براش کمع
فقط محیط بسیار زیبایی دارد و قیمت بسیار بالا ولی در حد هتل سه ستاره خدمات می دهد اتاقها مستهلک هستند شیرآلات حمام از بین رفته مبل و مان کهنه پرسنل غیر حرفه ای رستوران و غذای بسیار گران با کیفیت معمولی
محیط خوب، ویو خوب، غذا عالی قیمت هتل بالا، قیمت غذا معمولی
لوکس، تمیز، خوش منظره و با خدمات خوب
سلام ,دریاچه عالی ,اتاقها چای ساز نداره ,وای فای خیلی ضعیفه,در حد هتل پنج ستاره نیست اما خیلی آرامش داره در کل راضی بودیم,
این هتل محیط و منظره بسیار زیبا و جذابی داره مخصوصا آپارتمان های رو به دریا که تراس بزرگ داره. اما از نظر من پنج ستاره نیست چون امکانات یک هتل پنج ستاره رو نداره. وسایل داخل آپارتمان قدیمی هستن داخل آپارتمان چای ساز و یا کتری برقی نیست ما یک آپارتمان پنج نفره رزرو کردیم که دو خوابه بود اما داخل اتاق ها آینه نبود فقط یک میز آرایش جلو در بود. لوازمی مثل گوش پاک کن و پاشنه کش و... که یک هتل یا اقامتگاه پنج ستاره باید داشته باشه نداشت. صبحانه بوفه بود ولی در حد پنج ستاره نبود کیفیت غذای رستوران هم جالب نبود. قیمت هتل در حد پنج ستارس که به نظر من منطقی نیست.
کیفیت همه چیز در حد متوسط رو به بالا بود و در حد هتل های سه ستاره و نهایتا چهار ستاره پایتخت می باشد.
عدم وجود امكانات سرگرمي و بازي براي كودكان ،غذا و نوشیدنی گران است .
محل قرارگیری هتل به جهت ساحلی بودن مناسب است. صبحانه متوسط، رستوران متوسط ، کارمندان پذیرش حوصله کافی ندارند وکارمندان نا آشنا با امور هتل داری که اموزش هتل داری ندیده بودند.
۱.برخورد پرسنل عالی۲. اتاق تمیز با ویو عالی ۳. متاسفانه در اتاق چای ساز نیست۴.وان اتاقها کوچک و غیر قابل استفاده۵. صبحانه خوب ۶. کافی شاپ دریاچه تقریبا تعطیل ۷. دریاچه با پرندگان عالی و آرامش بخش ۸. رستوران هتل تقریبا حالت زیر زمین داره و من خوشم نیومد.در گیلان رستورانهای بسیار بهتری هست.با تشکر در ضمن وای فای هتل هم با نبودنش زیاد فرقی نمی کرد.
با توجه به پنج ستاره بودن هتل امکانات باید ارتقا یابد مثل امکانات داخل اتاق جهت چای مثل چای ساز یا مسواک و و دمپایی و سوییت چهار نفره دارای یک سجاده نماز بود. برنامه صبحانه نیز از ضعفهای این هتل بود از نظر شروع ساعت و تنوع مواد غذایی پایین بود که به نظر بسیار اقتصادی برنامه ریزی شده بود. در پایان بنده توقع دارم این هتل به عنوان یک هتل 5 ستاره امکانات بهتری داشته باشم .با توجه به موقعیت مکانی هتل فرصت بهتری دارد .
حمام بسیار کوچک، جای پا هنگام نشستن در توالت نبود، پرده کثیف، و جمع شدن اب کف دستشوی . پرسنل پیگیر نبودن و رفتار مناسبی نداشتن
اتاق تمیز و تهویه خوب داشت در کل تمیز بود ساحل چمخاله هم بی نظیر بود محوطه اطراف هتل خوب بود کافی شاپ متوسط و صبحانه فوق العاده ضعیف بود امکانات داخلی مثل دمپایی و آب جوش کن و ... نداشت مسیر های ارتباطی هتل با ساحل دریا رها شده بود و ضعیف در کل در حد 4 ستاره بود نسبت به قیمت بالایی که داشت
با سلام هتل به لحاظ مناظر دیدنی وزیبایی فوق العاده بود و صبحانه نسبتا خوبی داشت -دریا خیلی تمیز بود- فقط توالت اتاق کوچک و در موقعیت مناسبی قرارنداشت - برای جاهای دیدنی اطلاعات و بروشور در هتل موجود نبود و بخش پذیرش نیز اطلاعات کافی نداشت-ولی در مجموع به ما خیلی خوش گذشت
پرسنل رستوران هتل خیلی بی ادب با مهمانان برخورد داشتند و نرخ غذاهای هتل بسیار گران بود
فضای اطراف هتل بسیار زیبا اهستش. هتل تمیزه و صبحانه خیلی خوبی داره ولی امکاناتش ضعیفه، پرسنلش حرفه ای نیستن و قیمتش به نسبت شرایط هتل گرونه.
فضاي بسيار عالي تنها نكته منفي زمان بسيار زيادي بود كه براي پذيرش صرف شد ضمن اينكه سرعت اينترنت در اتاق ها بسيار ضعيف بود
آنچه در بدو ورود جلب توجه می کند محوطه بزرگ و زیبای اطراف هتل به خصوص دریاچه وسط محوطه است. اتاق ما سه تخته بود که دلباز، بزرگ و تمیز بود. از تراس منظره زیبای محوطه و دریاچه مشخص بود. این هتل را در مجموع می توان در حد یک هتل 4 ستاره تاپ در نظر گرفت. البته صبحانه هتل بسیار معمولی و از نظر تنوع در حد هتل های 3 ستاره بود. اولین شب در رستوران سنتی هتل شام خوردیم که قیمت آن در مقایسه با هتل های مشابه دیگری که در لاهیجان و فومن اقامت داشتیم بسیار بالا بود به گونه ای که ترجیح دادیم در روز بعد در داخل لنگرود غذا بخوریم که بسیار باکیفیت و یک سوم قیمت های هتل بود. دسترسی مناسب به ساحل مزیت دیگر هتل بود که البته مهمترین دلیل من برای انتخاب این هتل همین مورد بود. ساحل بسیار تمیز و خلوت بود ولی هیچگونه دخالتی از سوی هتل برای بهینه سازی فضای مرتبط به دریا انجام نشده بود.
بسیار گران. در مقابل پولی که پرداخت میکنید هیچ دریافتی قابل قبولی نخواهید داشت. خدماتی هم که مثه کافه هتل ارائه میدن بسیار معمولی و گرون قیمته
فقط محوطه خوب و زیبایی داره دیگه هیچی ندارهبه این هتل بیش از سه ستاره نمیشه داد ،صبحانه خیلی بد ،پرسنل بسیار ناشی، وضعیت بهداشت در حد متوسط ،ورودی نگهبانی بسیار ضعیف و وقت گیر ، هماهنگی پرسنل بسیار ضعیف، و از همه جالب تر شماره گذاری طبقات از طبقه سه شروع میشه و وقتی به شما اتاق در طبقه اول میدن میگن طبقه سه دادیم😳 تو آسانسور میری طبقات به این صورته:لابی-٣-٤-٥😂😂😂منکه دیگه نمیرم
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل ستاره دریا لنگرود

مهمانان هتل ستاره دریا لنگرود در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل ستاره دریا لنگرود از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل ستاره دریا لنگرود بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل ستاره دریا لنگرود رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل ستاره دریا لنگرود را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.