هتل رویایی راستی لنگرود

لنگرود،شهر ساحلی چاف و چمخاله، منطقه توریستی تازه آباد
3.1
امتیاز کاربران
18
نظرات کاربران

معرفی هتل رویایی راستی لنگرود

هتل رویایی راستی لنگرود در سال ۱۳۹۴ افتتاح گردیده است. این هتل با بهره گيري از دانش و تجربه متخصصين صنعت هتلدای و معماری و با رعايت معيارهای کيفيتی بين المللی، در منطقه زیبای چاف و چمخاله با چشم اندازی بی نظیر از ساحل دریای خزر و طبیعت سرسبز شمال کشور واقع شده است. مدیریت و پرسنل این هتل در تلاش اند با ارائه خدمات خوب شما میهمانان گرامی سفری به یاد ماندنی را تجربه نمایید.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل رویایی راستی لنگرود

رویایی راستی-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
هتل یار
145,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
6 مهر
یکشنبه
145,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
145,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
145,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
145,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
145,000
تومان
11 مهر
جمعه
145,000
تومان
12 مهر
شنبه
145,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
145,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
145,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
145,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
145,000
تومان
اقامت 24
167,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
6 مهر
یکشنبه
167,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
167,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
167,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
167,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
167,000
تومان
11 مهر
جمعه
167,000
تومان
12 مهر
شنبه
167,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
167,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
167,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
167,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
167,000
تومان
رویایی راستی-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
هتل یار
308,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
6 مهر
یکشنبه
308,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
308,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
308,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
308,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
308,000
تومان
11 مهر
جمعه
308,000
تومان
12 مهر
شنبه
308,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
308,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
308,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
308,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
308,000
تومان
اقامت 24
324,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
6 مهر
یکشنبه
324,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
324,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
324,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
324,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
324,000
تومان
11 مهر
جمعه
324,000
تومان
12 مهر
شنبه
324,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
324,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
324,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
324,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
324,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
6 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
13 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
14 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
15 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
16 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
رویایی راستی-سوئیت یکخوابه دو نفره
سوئیت یکخوابه دو نفره
اقامت 24
920,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
6 مهر
یکشنبه
920,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
920,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
920,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
920,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
920,000
تومان
11 مهر
جمعه
920,000
تومان
12 مهر
شنبه
920,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
920,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
920,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
920,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
920,000
تومان
هتل یار
920,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
6 مهر
یکشنبه
920,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
920,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
920,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
920,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
920,000
تومان
11 مهر
جمعه
920,000
تومان
12 مهر
شنبه
920,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
920,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
920,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
920,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
920,000
تومان
رویایی راستی-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
هتل یار
380,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
6 مهر
یکشنبه
380,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
380,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
380,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
380,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
380,000
تومان
11 مهر
جمعه
380,000
تومان
12 مهر
شنبه
380,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
380,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
380,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
380,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
380,000
تومان
اقامت 24
425,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
6 مهر
یکشنبه
425,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
425,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
425,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
425,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
425,000
تومان
11 مهر
جمعه
425,000
تومان
12 مهر
شنبه
425,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
425,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
425,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
425,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
425,000
تومان
رویایی راستی-اتاق چهارتخته
اتاق چهارتخته
هتل یار
470,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
6 مهر
یکشنبه
470,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
470,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
470,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
470,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
470,000
تومان
11 مهر
جمعه
470,000
تومان
12 مهر
شنبه
470,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
470,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
470,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
470,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
470,000
تومان
اقامت 24
515,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
6 مهر
یکشنبه
515,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
515,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
515,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
515,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
515,000
تومان
11 مهر
جمعه
515,000
تومان
12 مهر
شنبه
515,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
515,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
515,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
515,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
515,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
6 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
13 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
14 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
15 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
16 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
رویایی راستی-ویلای دو خوابه چهار نفره
ویلای دو خوابه چهار نفره
اقامت 24
1,370,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
6 مهر
یکشنبه
1,370,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
1,370,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
1,370,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
1,370,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
1,370,000
تومان
11 مهر
جمعه
1,370,000
تومان
12 مهر
شنبه
1,370,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
1,370,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
1,370,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
1,370,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
1,370,000
تومان
رویایی راستی-اتاق پنج تخته
اتاق پنج تخته
هتل یار
515,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
6 مهر
یکشنبه
515,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
515,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
515,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
515,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
515,000
تومان
11 مهر
جمعه
515,000
تومان
12 مهر
شنبه
515,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
515,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
515,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
515,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
515,000
تومان
رویایی راستی-اتاق شش تخته
اتاق شش تخته
هتل یار
560,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
6 مهر
یکشنبه
560,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
560,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
560,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
560,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
560,000
تومان
11 مهر
جمعه
560,000
تومان
12 مهر
شنبه
560,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
560,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
560,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
560,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
560,000
تومان
اقامت 24
689,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
6 مهر
یکشنبه
689,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
689,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
689,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
689,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
689,000
تومان
11 مهر
جمعه
689,000
تومان
12 مهر
شنبه
689,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
689,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
689,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
689,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
689,000
تومان
رویایی راستی-ویلای سه خوابه هشت نفره
ویلای سه خوابه هشت نفره
هتل یار
1,190,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
6 مهر
یکشنبه
1,190,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
1,190,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
1,190,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
1,190,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
1,190,000
تومان
11 مهر
جمعه
1,190,000
تومان
12 مهر
شنبه
1,190,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
1,190,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
1,190,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
1,190,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
1,190,000
تومان
اقامت 24
1,820,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
6 مهر
یکشنبه
1,820,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
1,820,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
1,820,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
1,820,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
1,820,000
تومان
11 مهر
جمعه
1,820,000
تومان
12 مهر
شنبه
1,820,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
1,820,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
1,820,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
1,820,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
1,820,000
تومان

امکانات اتاق های هتل رویایی راستی لنگرود

اعلام حریق
كتابخانه
گشت نیم روزی
زمين تنيس
سالن بيليارد
خدمات پزشكي
خدمات باربري
جكوزی
سالن همايش
چايخانه سنتی
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
آتلیه
آژانس مسافرتي
سرویس حرم
مینی بار با هزینه
خدمات بیدار باش
خدمات تهيه بليط
رستوران بام
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
زمین ورزشی
پارک کودک
گیم نت
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
بازی ویدئویی
پرداخت ویزا و مسترکارت
تلویزیون در لابی
تلويزيون در لابی
فضائی برای پياده روی
پذيرش 24 ساعته
فضای سبز
كافی شاپ
نمای رو به حیاط
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
خدمات اینترنتی
فكس
خدمات بيدار باش
ميز
مبل
تلويزيون LCD در لابی
خدمات نگهداری کودک
اينترنت در لابی
رستوران
لابی
پاركينگ
دسترسی به دریا
اجاره اتومبیل
صندوق امانات در لابی
ورزش های ابی
پارکینگ در هتل
رستوران در هتل
پارکینگ در اطراف هتل
اینترنت با سرعت بالا
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
خدمات خانه داری
سیستم تهویه مطبوع
استخر
پله اضطراری
دستگاه واکس کفش
سالن ورزشی
فضای سبز
روزنامه
خدمات تور
اتاق چمدان
ماساژ
رستوران
سونا
تاکسی سرویس
اتاق بازی
نمازخانه
آسانسور
صندوق امانات
یخچال
تلویزیون
دستگاه خودپرداز
خشکشویی (لاندری)
تبديل ارز
تاکسی سرویس شبانه روزی
مسلط به زبان انگليسی
فتوکپی
حمام سنتی
امکانات بازی کودکان
شبکه پخش فیلم
وسایل بدنسازی
پذیرش 24 ساعته
ترانسفر برگشت با هزینه
ترانسفر رفت با هزینه
زنگ هشدار
پرینتر
تلفن در لابی
فكس
اينترنت در لابی
كافی شاپ
پاركينگ
خدمات خشکشویی
صبحانه رایگان
لابی
مینی بار رایگان
فوتبال دستی
کافی نت
خدمات برای معلولین
کپسول آتش نشانی
فروشگاه
آرایشگاه
تلفن در اتاق
سرویس ایرانی
سرویس فرنگی
مرکز خرید
اتاق سیگار
رستوران سنتی

نظرات کاربران برای هتل رویایی راستی لنگرود

(18 نظر)
نقاط قوت:
خوب بود
نقاط ضعف:
فقط موقعیت مکانی اصلا جای خوبی نبود و دور بود
1. در لحظه ورود به اتاق با شامپوهای استفاده شده مواجه شدیم. 2. اتاق پر از حشره بود. عنکبوت و پشه به وفور یافت میشد. از پذیرش هتل درخواست حشره کش کردیم که پس از سه بار تماس گرفتن آخر کار گفتن که حشره کش تمام شده و نداریم. 3. از پذیرش هتل خواستیم شوفاژ ها رو روشن کنند که بعد از نیم ساعت و چندین بار تماس دست آخر گفتن که مسؤل تاسیسات حضور ندارند و امکان تماس با ایشان هم وجود ندارد. 4.هتل دور از امکانات و کلی از وقت در رفت و آمد تلف می شود. 5. تنها یک آب معدنی در یخچال بود و اگر یکی دیگه لازم داشتیم حتی با اینکه حاضر به پرداخت هزینه هم بودیم ولی سرویس نمی دادند و برای خرید یه آب معدنی باید با ماشین می رفتیم و تهیه میکردیم.
نکات مثبت:۱-هتل نوسازاست و اجازه دادند چند ساعت بعد از زمان تخلیه در هتل بمانیم بدون هزینه ۲- تمیزی سرویس و ملافه ها ۳- جا برای پارک ماشین جلوی واحد اقامتی نکات منفی:۱-دوری هتل از آبادی ۲- دوری محل صبحانه از اتاق ۳- ساحل بدون هیچگونه امکانات و دور از هتل ۴ کلا برای یک شب اقامت مناسب است.
هتل بسیار تمیز و نوساز بود؛ سایز اتاق و وسایل اتاق خوب بود. هتل دارای پارکینگ بود. برخورد پرسنل بسیار گرم و صمیمی بود.هتل حدود ۲ کیلومتر با دریا فاصل داشت اما ساحل دریا در آن منطقه بسیار صاف و دلنشین بود فقط ذکر چند نکته شاید بتواند به خدمت رسانی بهتر کمک کند: ۱- با توجه به اینکه روز رزرو اتاق مشخص است و پول آن نیز از قبل پرداخت شده است بهتر است حداقل ۲ ساعت زودتر از تحویل اتاق کولر آن روشن شده باشد. ما حدود ساعت ۱۵ به هتل رسیدیم با اینکه از قبل رزرو کرده بودیم و پول آن نیز پرداخت شده بود وشماره اتاق را نیز مشخص کرده بودند کولر اتاق خاموش بود، درب و پنجره ها بسته بود و حتی یخچال اتاق نیز خاموش بود. بنابراین هوای اتاق بسیار گرم و خفه بود و حتی آب خنک نیز وجود نداشت و حدود ۲ ساعت در گرمای مطلق به سر بردیم تا دمای اتاق به دمای مطلوب رسید. ۲- اتاق های هتل در طبقات بالای لابی هستند و هتل فاقد آسانسور می باشد و هیچکس جهت بردن چمدان ها کمکی نکرد و حتی وقتی درخواست کمک کردیم گفتند نگهبان مرخصی است! با توجه به عدم وجود آسانسور و وجود پله حتما باید یک نفر جهت حمل چمدان ها وجود داشته باشد. با توجه به قرار گیری هتل در کنار جاده صدای عبور و مرور ماشین ها و.. از خیابان در اتاق ها شنیده می شود بنابراین به نظر میرسد اتاق های پشت به نما در این هتل در سکوت بیشتری هستند.
نقاط قوت:
تمیز-شیک و مودب بودن پرسنل
نقاط ضعف:
دور بودن محل سرو صبحانه به هتل
ویلاها بسیار تمیز و در یک منطقه بکر و ساحلی است ولیکن از شهر و امکانات شهری دور است. در جمع مجتمعی شیک ولی دورافتاده است.
در حد مسافرخانه خوب بود نزدیکی به جاده آلودگی صوتی ایجاد کرده و صبح زود کاملاً مشخص بود
هتل نوساز بود ولي كلاً اتاقي كه به ما دادن شبيه اتاقي در يك هتل نبود . يك اتاق در قسمت پشت هتل كه دلگير بود.کارکنان هتل مسافت هتل تا دريا رو ٧٠٠ متر يعني حدوداً ١٥ دقيقه اعلام كرده بودند كه خيلي بيش از اين مسافت بود. صبحانه بسيار معمولي بود. براي ناهار كه به رستوران مراجعه كرديم گفتن ٤٠ دقيقه طول ميكشه برنج بپزه و خيلي از غذاهاي منو رو نداشتند. بطور كل اصلاً با تبليغات و صحبتهاي كاركنان هماهنگي نداشت.
سلام. شايد تنها مزيت هتل نوساز بودن ان بود. محل صبحانه دور بود. كيفبت صبحانه معمولي. سرويس و نظافت اتاق به موقع انجام نشد. در كل هتل معمولي بود، با خدمات معمولي
نقاط قوت:
برخورد مناسب کادر هتل
نقاط ضعف:
ورودی پارکینگ
رضايت نسبي
نقاط قوت:
مکان هتل بسیار بکر و زیبا و ساکت و ارام بود ساحل بسیار ارام و ساکتی داشت برخورد پرسنل بسیار خوب بود.ما اتاق ۴ تخته رزرو کرده بودیم ولی وقتی دیدن ۶ نفریم بدون هزینه اضافی ۶ تخته دادن.صبحانه هم در فضایی بسبار زیبا سرو میشد.فقط صبحانه در حد هتل ۳ نبود.ساده تر بود.در کل خاطره بسیار خوبی از انجا برایمان ماند.
نقاط ضعف:
هتل ۳ ستاره مسواک و خمیر دندان باید داشته باشه و صبحانه خیلی ساده بود
به هیچ وجه در حد هتل سه ستاره نبود. صبحانه اش بصورت جیره بود. نظافتم ضعیف بود
مزایا: برخورد پرسنل هتل، نوسازی و تمیزی اتاقها، دنج و خلوت بودن حتی در ایام عید، معایب: صبحانه سلف سرویس نبود، صبحانه تکراری بود، ناهار کیفیت خوبی به نسبت قیمت نداشت، ساحل اختصاصی هیچ امکانات خاصی نداشت و برای استفاده از ساحل تا چمخاله میرفتیم.
در مجموع هتل خوبی بود . تمیز . برخورد مناسب پرسنل و ... از مزایای هتل بود. و اینکه برای سرو غذا باید به مجتمع مراجعه کنی برای کسی که ماشین شخصی نداشته باشه , ضعف محسوب میشه . البته روز مشکلی نیست اما برای شام اگه ماشین نباشه ممکنه اذیت بشید
هتل از همه نظر عالي بود
از اقامتمون راضی بودیم. هتل بی دردسری بود خداروشکر و با مورد اذیت کننده ای مواجه نشدیم
با سلام با تشکر از امکان نظرسنجی سایت ایران هتل در خصوص مجتمع راستی چند نکته قابل ذکر می باشد ۱- این مکان در واقع اقامتگاه است و هتل نیست چون به هیچ وجه سرویس دهی هتل را ندارد ۲-بهتر است صبحانه از خدمات حذف شود. چون به هیچ وجه در شان یک مهمان نمی باشد و در واقع برنامه ریزی مسافر را بهم میریزند ۳- کارکنان پذیرش خوب و خوش برخورد بودند ولیکن خانم متصدی صبحانه رفتارش به اندازه خود صبحانه توهین امیز بود ۴- فضای اتاقهای چند نفره به هیچ وجه استاندارد نبود
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل رویایی راستی لنگرود

مهمانان هتل رویایی راستی لنگرود در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل رویایی راستی لنگرود از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل رویایی راستی لنگرود بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل رویایی راستی لنگرود رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل رویایی راستی لنگرود را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.