هتل رویایی راستی لنگرود

لنگرود،شهر ساحلی چاف و چمخاله، منطقه توریستی تازه آباد
3.1
امتیاز کاربران
18
نظرات کاربران

معرفی هتل رویایی راستی لنگرود

هتل رویایی راستی لنگرود در سال ۱۳۹۴ افتتاح گردیده است. این هتل با بهره گيري از دانش و تجربه متخصصين صنعت هتلدای و معماری و با رعايت معيارهای کيفيتی بين المللی، در منطقه زیبای چاف و چمخاله با چشم اندازی بی نظیر از ساحل دریای خزر و طبیعت سرسبز شمال کشور واقع شده است. مدیریت و پرسنل این هتل در تلاش اند با ارائه خدمات خوب شما میهمانان گرامی سفری به یاد ماندنی را تجربه نمایید.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل رویایی راستی لنگرود

رویایی راستی-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
هتل یار
185,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
185,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
185,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
185,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
185,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
185,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
185,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
185,000
تومان
1 خرداد
شنبه
185,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
185,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
185,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
185,000
تومان
اقامت 24
250,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
250,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
250,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
250,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
250,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
250,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
250,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
250,000
تومان
1 خرداد
شنبه
250,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
250,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
250,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
250,000
تومان
رویایی راستی-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
هتل یار
325,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
325,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
325,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
325,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
325,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
325,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
325,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
325,000
تومان
1 خرداد
شنبه
325,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
325,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
325,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
325,000
تومان
اقامت 24
410,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
410,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
410,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
410,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
410,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
410,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
410,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
410,000
تومان
1 خرداد
شنبه
410,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
410,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
410,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
410,000
تومان
رویایی راستی-سوئیت یکخوابه دو نفره
سوئیت یکخوابه دو نفره
اقامت 24
1,050,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
1,050,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
1,050,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
1,050,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
1,050,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
1,050,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
1,050,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
1,050,000
تومان
1 خرداد
شنبه
1,050,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
1,050,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
1,050,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
1,050,000
تومان
رویایی راستی-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
هتل یار
395,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
395,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
395,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
395,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
395,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
395,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
395,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
395,000
تومان
1 خرداد
شنبه
395,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
395,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
395,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
395,000
تومان
اقامت 24
490,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
490,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
490,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
490,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
490,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
490,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
490,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
490,000
تومان
1 خرداد
شنبه
490,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
490,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
490,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
490,000
تومان
رویایی راستی-اتاق چهارتخته
اتاق چهارتخته
هتل یار
465,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
465,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
465,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
465,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
465,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
465,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
465,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
465,000
تومان
1 خرداد
شنبه
465,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
465,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
465,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
465,000
تومان
اقامت 24
570,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
570,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
570,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
570,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
570,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
570,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
570,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
570,000
تومان
1 خرداد
شنبه
570,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
570,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
570,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
570,000
تومان
رویایی راستی-ویلای دو خوابه چهار نفره
ویلای دو خوابه چهار نفره
اقامت 24
2,450,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
2,450,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
2,450,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
2,450,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
2,450,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
2,450,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
2,450,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
2,450,000
تومان
1 خرداد
شنبه
2,450,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
2,450,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
2,450,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
2,450,000
تومان
رویایی راستی-اتاق پنج تخته
اتاق پنج تخته
هتل یار
535,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
535,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
535,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
535,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
535,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
535,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
535,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
535,000
تومان
1 خرداد
شنبه
535,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
535,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
535,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
535,000
تومان
رویایی راستی-اتاق شش تخته
اتاق شش تخته
هتل یار
605,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
605,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
605,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
605,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
605,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
605,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
605,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
605,000
تومان
1 خرداد
شنبه
605,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
605,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
605,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
605,000
تومان
اقامت 24
650,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
650,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
650,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
650,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
650,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
650,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
650,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
650,000
تومان
1 خرداد
شنبه
650,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
650,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
650,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
650,000
تومان
رویایی راستی-ویلای سه خوابه هشت نفره
ویلای سه خوابه هشت نفره
هتل یار
1,550,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
1,550,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
1,550,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
1,550,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
1,550,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
1,550,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
1,550,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
1,550,000
تومان
1 خرداد
شنبه
1,550,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
1,550,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
1,550,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
1,550,000
تومان
اقامت 24
2,845,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
2,845,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
2,845,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
2,845,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
2,845,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
2,845,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
2,845,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
2,845,000
تومان
1 خرداد
شنبه
2,845,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
2,845,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
2,845,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
2,845,000
تومان

امکانات اتاق های هتل رویایی راستی لنگرود

اعلام حریق
كتابخانه
زمين تنيس
سالن بيليارد
خدمات پزشكي
خدمات باربري
جكوزی
سالن همايش
چايخانه سنتی
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
آتلیه
مینی بار با هزینه
بازی ویدئویی
خدمات بیدار باش
خدمات تهيه بليط
رستوران بام
زمین ورزشی
پارک کودک
گیم نت
اتاق تلفن (اپراتور)
تلویزیون در لابی
خدمات خانه داری
شبکه پخش فیلم
پذیرش 24 ساعته
گشت نیم روزی
سرویس حرم
ترانسفر رفت با هزینه
تلويزيون در لابی
فضائی برای پياده روی
پذيرش 24 ساعته
فضای سبز
كافی شاپ
نمای رو به حیاط
خدمات اینترنتی
فكس
خدمات بيدار باش
ميز
مبل
تلويزيون LCD در لابی
پرداخت ویزا و مسترکارت
رستوران
لابی
دسترسی به دریا
اجاره اتومبیل
صندوق امانات در لابی
ورزش های ابی
پارکینگ در هتل
رستوران در هتل
پارکینگ در اطراف هتل
اینترنت با سرعت بالا
خدمات نگهداری کودک
ترانسفر برگشت با هزینه
زنگ هشدار
سیستم تهویه مطبوع
یخچال
اتاق چمدان
ماساژ
رستوران
سونا
استخر
تاکسی سرویس
نمازخانه
آسانسور
صندوق امانات
تلویزیون
روزنامه
دستگاه خودپرداز
خشکشویی (لاندری)
تبديل ارز
تاکسی سرویس شبانه روزی
آژانس مسافرتی
مسلط به زبان انگليسی
اينترنت در لابی
پاركينگ
سرویس فرنگی
سرویس بهداشتی ایرانی
فتوکپی
خدمات تور
فضای سبز
پرینتر
خدمات برای معلولین
تلفن در لابی
فكس
كافی شاپ
خدمات خشکشویی
وسایل بدنسازی
صبحانه رایگان
مینی بار رایگان
فوتبال دستی
کافی نت
کپسول آتش نشانی
سالن ورزشی
فروشگاه
آرایشگاه
تلفن در اتاق
مرکز خرید
اتاق سیگار
لابی
امکانات بازی کودکان
اتاق بازی
حمام سنتی
پله اضطراری
دستگاه واکس کفش
رستوران سنتی

نظرات کاربران برای هتل رویایی راستی لنگرود

(18 نظر)
نقاط قوت:
خوب بود
نقاط ضعف:
فقط موقعیت مکانی اصلا جای خوبی نبود و دور بود
1. در لحظه ورود به اتاق با شامپوهای استفاده شده مواجه شدیم. 2. اتاق پر از حشره بود. عنکبوت و پشه به وفور یافت میشد. از پذیرش هتل درخواست حشره کش کردیم که پس از سه بار تماس گرفتن آخر کار گفتن که حشره کش تمام شده و نداریم. 3. از پذیرش هتل خواستیم شوفاژ ها رو روشن کنند که بعد از نیم ساعت و چندین بار تماس دست آخر گفتن که مسؤل تاسیسات حضور ندارند و امکان تماس با ایشان هم وجود ندارد. 4.هتل دور از امکانات و کلی از وقت در رفت و آمد تلف می شود. 5. تنها یک آب معدنی در یخچال بود و اگر یکی دیگه لازم داشتیم حتی با اینکه حاضر به پرداخت هزینه هم بودیم ولی سرویس نمی دادند و برای خرید یه آب معدنی باید با ماشین می رفتیم و تهیه میکردیم.
نکات مثبت:۱-هتل نوسازاست و اجازه دادند چند ساعت بعد از زمان تخلیه در هتل بمانیم بدون هزینه ۲- تمیزی سرویس و ملافه ها ۳- جا برای پارک ماشین جلوی واحد اقامتی نکات منفی:۱-دوری هتل از آبادی ۲- دوری محل صبحانه از اتاق ۳- ساحل بدون هیچگونه امکانات و دور از هتل ۴ کلا برای یک شب اقامت مناسب است.
هتل بسیار تمیز و نوساز بود؛ سایز اتاق و وسایل اتاق خوب بود. هتل دارای پارکینگ بود. برخورد پرسنل بسیار گرم و صمیمی بود.هتل حدود ۲ کیلومتر با دریا فاصل داشت اما ساحل دریا در آن منطقه بسیار صاف و دلنشین بود فقط ذکر چند نکته شاید بتواند به خدمت رسانی بهتر کمک کند: ۱- با توجه به اینکه روز رزرو اتاق مشخص است و پول آن نیز از قبل پرداخت شده است بهتر است حداقل ۲ ساعت زودتر از تحویل اتاق کولر آن روشن شده باشد. ما حدود ساعت ۱۵ به هتل رسیدیم با اینکه از قبل رزرو کرده بودیم و پول آن نیز پرداخت شده بود وشماره اتاق را نیز مشخص کرده بودند کولر اتاق خاموش بود، درب و پنجره ها بسته بود و حتی یخچال اتاق نیز خاموش بود. بنابراین هوای اتاق بسیار گرم و خفه بود و حتی آب خنک نیز وجود نداشت و حدود ۲ ساعت در گرمای مطلق به سر بردیم تا دمای اتاق به دمای مطلوب رسید. ۲- اتاق های هتل در طبقات بالای لابی هستند و هتل فاقد آسانسور می باشد و هیچکس جهت بردن چمدان ها کمکی نکرد و حتی وقتی درخواست کمک کردیم گفتند نگهبان مرخصی است! با توجه به عدم وجود آسانسور و وجود پله حتما باید یک نفر جهت حمل چمدان ها وجود داشته باشد. با توجه به قرار گیری هتل در کنار جاده صدای عبور و مرور ماشین ها و.. از خیابان در اتاق ها شنیده می شود بنابراین به نظر میرسد اتاق های پشت به نما در این هتل در سکوت بیشتری هستند.
نقاط قوت:
تمیز-شیک و مودب بودن پرسنل
نقاط ضعف:
دور بودن محل سرو صبحانه به هتل
ویلاها بسیار تمیز و در یک منطقه بکر و ساحلی است ولیکن از شهر و امکانات شهری دور است. در جمع مجتمعی شیک ولی دورافتاده است.
در حد مسافرخانه خوب بود نزدیکی به جاده آلودگی صوتی ایجاد کرده و صبح زود کاملاً مشخص بود
هتل نوساز بود ولي كلاً اتاقي كه به ما دادن شبيه اتاقي در يك هتل نبود . يك اتاق در قسمت پشت هتل كه دلگير بود.کارکنان هتل مسافت هتل تا دريا رو ٧٠٠ متر يعني حدوداً ١٥ دقيقه اعلام كرده بودند كه خيلي بيش از اين مسافت بود. صبحانه بسيار معمولي بود. براي ناهار كه به رستوران مراجعه كرديم گفتن ٤٠ دقيقه طول ميكشه برنج بپزه و خيلي از غذاهاي منو رو نداشتند. بطور كل اصلاً با تبليغات و صحبتهاي كاركنان هماهنگي نداشت.
سلام. شايد تنها مزيت هتل نوساز بودن ان بود. محل صبحانه دور بود. كيفبت صبحانه معمولي. سرويس و نظافت اتاق به موقع انجام نشد. در كل هتل معمولي بود، با خدمات معمولي
نقاط قوت:
برخورد مناسب کادر هتل
نقاط ضعف:
ورودی پارکینگ
رضايت نسبي
نقاط قوت:
مکان هتل بسیار بکر و زیبا و ساکت و ارام بود ساحل بسیار ارام و ساکتی داشت برخورد پرسنل بسیار خوب بود.ما اتاق ۴ تخته رزرو کرده بودیم ولی وقتی دیدن ۶ نفریم بدون هزینه اضافی ۶ تخته دادن.صبحانه هم در فضایی بسبار زیبا سرو میشد.فقط صبحانه در حد هتل ۳ نبود.ساده تر بود.در کل خاطره بسیار خوبی از انجا برایمان ماند.
نقاط ضعف:
هتل ۳ ستاره مسواک و خمیر دندان باید داشته باشه و صبحانه خیلی ساده بود
به هیچ وجه در حد هتل سه ستاره نبود. صبحانه اش بصورت جیره بود. نظافتم ضعیف بود
مزایا: برخورد پرسنل هتل، نوسازی و تمیزی اتاقها، دنج و خلوت بودن حتی در ایام عید، معایب: صبحانه سلف سرویس نبود، صبحانه تکراری بود، ناهار کیفیت خوبی به نسبت قیمت نداشت، ساحل اختصاصی هیچ امکانات خاصی نداشت و برای استفاده از ساحل تا چمخاله میرفتیم.
در مجموع هتل خوبی بود . تمیز . برخورد مناسب پرسنل و ... از مزایای هتل بود. و اینکه برای سرو غذا باید به مجتمع مراجعه کنی برای کسی که ماشین شخصی نداشته باشه , ضعف محسوب میشه . البته روز مشکلی نیست اما برای شام اگه ماشین نباشه ممکنه اذیت بشید
هتل از همه نظر عالي بود
از اقامتمون راضی بودیم. هتل بی دردسری بود خداروشکر و با مورد اذیت کننده ای مواجه نشدیم
با سلام با تشکر از امکان نظرسنجی سایت ایران هتل در خصوص مجتمع راستی چند نکته قابل ذکر می باشد ۱- این مکان در واقع اقامتگاه است و هتل نیست چون به هیچ وجه سرویس دهی هتل را ندارد ۲-بهتر است صبحانه از خدمات حذف شود. چون به هیچ وجه در شان یک مهمان نمی باشد و در واقع برنامه ریزی مسافر را بهم میریزند ۳- کارکنان پذیرش خوب و خوش برخورد بودند ولیکن خانم متصدی صبحانه رفتارش به اندازه خود صبحانه توهین امیز بود ۴- فضای اتاقهای چند نفره به هیچ وجه استاندارد نبود
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل رویایی راستی لنگرود

مهمانان هتل رویایی راستی لنگرود در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل رویایی راستی لنگرود از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل رویایی راستی لنگرود بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل رویایی راستی لنگرود رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل رویایی راستی لنگرود را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.