هتل شهرزاد لاهیجان

لاهیجان، جاده لنگرود، بعد از هتل فجر
-
امتیاز کاربران
42
نظرات کاربران

معرفی هتل شهرزاد لاهیجان

هتل شهرزاد لاهیجان در سال 1398 به بهره برداری رسید . این هتل در 4 طبقه بنا شده است و دارای 46 باب اتاق و سوئیت می باشد. هتل شهرزاد در کیلومتر 10 جاده لنگرود به لاهیجان واقع شده است و با ورودی لاهیجان 2.5 کیلومتر فاصله دارد
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل شهرزاد لاهیجان

هتل شهرزاد لاهیجان-اتاق دو تخته دبل رو به کوه
اتاق دو تخته دبل رو به کوه
ای‌گردش
426,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
30 شهریور
سه شنبه
426,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
462,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
462,000
تومان
2 مهر
جمعه
426,000
تومان
3 مهر
شنبه
426,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
426,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
426,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
426,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
462,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
462,000
تومان
9 مهر
جمعه
426,000
تومان
هتل شهرزاد لاهیجان-اتاق سه تخته رو به کوه
اتاق سه تخته رو به کوه
ای‌گردش
642,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
30 شهریور
سه شنبه
642,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
694,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
694,000
تومان
2 مهر
جمعه
642,000
تومان
3 مهر
شنبه
642,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
642,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
642,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
642,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
694,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
694,000
تومان
9 مهر
جمعه
642,000
تومان
هتل شهرزاد لاهیجان-آپارتمان یک خوابه چهار نفره رویال رو به جنگل
آپارتمان یک خوابه چهار نفره رویال رو به جنگل
اقامت 24
1,185,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
30 شهریور
سه شنبه
1,185,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
1,185,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
1,185,000
تومان
2 مهر
جمعه
1,185,000
تومان
3 مهر
شنبه
1,185,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
1,185,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
1,185,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
1,185,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
1,185,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
1,185,000
تومان
9 مهر
جمعه
1,185,000
تومان
هتل شهرزاد لاهیجان-سوئیت یکخوابه سه نفره رویال
سوئیت یکخوابه سه نفره رویال
اقامت 24
800,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
30 شهریور
سه شنبه
800,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
800,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
800,000
تومان
2 مهر
جمعه
800,000
تومان
3 مهر
شنبه
800,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
800,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
800,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
800,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
800,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
800,000
تومان
9 مهر
جمعه
800,000
تومان
هتل یار
1,051,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
30 شهریور
سه شنبه
1,051,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
1,051,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
1,051,000
تومان
2 مهر
جمعه
1,051,000
تومان
3 مهر
شنبه
1,051,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
1,051,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
1,051,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
1,051,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
1,051,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
1,051,000
تومان
9 مهر
جمعه
1,051,000
تومان
هتل شهرزاد لاهیجان-آپارتمان یک خوابه چهار نفره رویال رو به شالیزار
آپارتمان یک خوابه چهار نفره رویال رو به شالیزار
اقامت 24
1,100,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
30 شهریور
سه شنبه
1,100,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
1,100,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
1,100,000
تومان
2 مهر
جمعه
1,100,000
تومان
3 مهر
شنبه
1,100,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
1,100,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
1,100,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
1,100,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
1,100,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
1,100,000
تومان
9 مهر
جمعه
1,100,000
تومان
هتل شهرزاد لاهیجان-سه تخته رویال
سه تخته رویال
ای‌گردش
695,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
30 شهریور
سه شنبه
695,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
750,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
750,000
تومان
2 مهر
جمعه
695,000
تومان
3 مهر
شنبه
695,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
695,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
695,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
695,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
750,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
750,000
تومان
9 مهر
جمعه
695,000
تومان
هتل شهرزاد لاهیجان-سه تخته رویال رو به کوه
سه تخته رویال رو به کوه
اقامت 24
772,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
30 شهریور
سه شنبه
772,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
772,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
772,000
تومان
2 مهر
جمعه
772,000
تومان
3 مهر
شنبه
772,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
772,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
772,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
772,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
772,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
772,000
تومان
9 مهر
جمعه
772,000
تومان
هتل شهرزاد لاهیجان-سوئیت آپارتمان سه تخته
سوئیت آپارتمان سه تخته
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
30 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
31 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
هتل شهرزاد لاهیجان-سه تخته رویال رو به شالیزار
سه تخته رویال رو به شالیزار
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
30 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
31 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
هتل شهرزاد لاهیجان-آپارتمان یک خوابه سه نفره
آپارتمان یک خوابه سه نفره
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
30 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
31 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
هتل شهرزاد لاهیجان-اتاق دو تخته دبل با چشم انداز طلوع
اتاق دو تخته دبل با چشم انداز طلوع
اقامت 24
595,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
30 شهریور
سه شنبه
595,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
595,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
595,000
تومان
2 مهر
جمعه
595,000
تومان
3 مهر
شنبه
595,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
595,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
595,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
595,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
595,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
595,000
تومان
9 مهر
جمعه
595,000
تومان

امکانات اتاق های هتل شهرزاد لاهیجان

اعلام حریق
پذیرش 24 ساعته
خدمات بیدار باش
خدمات تهيه بليط
رستوران بام
زمین ورزشی
پارک کودک
گیم نت
اتاق تلفن (اپراتور)
تلویزیون در لابی
خدمات خانه داری
شبکه پخش فیلم
ترانسفر برگشت با هزینه
سالن كنفرانس
ترانسفر رفت با هزینه
زنگ هشدار
پرینتر
تلفن در لابی
فكس
نهار در اتاق
روم سرويس
اينترنت در لابی
كافی شاپ
پاركينگ
مینی بار با هزینه
كتابخانه
وسایل بدنسازی
پرداخت ویزا و مسترکارت
شام در اتاق
کف پوش موکت
دمپایی حمام
کارت هوشمند درب اتاق
سیستم گرمایش
دمپایی یکبار مصرف
حوله حمام
کپسول آتش‌نشانی در لابی
لوازم بهداشتی
خدمات نگهداری کودک
سرویس حرم
آتلیه
بازی ویدئویی
گشت نیم روزی
زمين تنيس
سالن بيليارد
خدمات پزشكي
خدمات باربري
جكوزی
سالن همايش
چايخانه سنتی
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
سیستم سرمایش
مینی بار رایگان
فتوکپی
آسانسور
اتاق چمدان
تالار پذیرایی
ماساژ
جعبه کمک های اولیه
رستوران
سیستم تهویه مطبوع
سونا
استخر
تاکسی سرویس
نمازخانه
صندوق امانات
دراور
یخچال
تلویزیون
دستگاه خودپرداز
خشکشویی (لاندری)
تبديل ارز
آژانس مسافرتی
سرویس فرنگی
اطفای حریق
سرویس بهداشتی ایرانی
کافی‌شاپ
کمد لباس
کافی نت
خدمات برای معلولین
کپسول آتش نشانی
اینترنت در قسمت لابی
فروشگاه
آرایشگاه
سوئیت
تلفن در اتاق
مرکز خرید
اتاق سیگار
لابی
اتاق بازی
حوله
رستوران ایرانی
پله اضطراری
رمپ
دستگاه واکس کفش
پارکینگ روباز
تلفن
سالن ورزشی
فضای سبز
روزنامه
خدمات تور
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
رخت آویز

آدرس هتل شهرزاد لاهیجان روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل شهرزاد لاهیجان

(42 نظر)
کارکنان عالی . غذا خوب . دستگاه پوز نبود .. سطل زباله های اتاق مناسب نبود . صبحانه اگر زود تر آماده شود بهتر است .
در کل متوسط بود همه چیز
نقاط قوت:
رفتار و اخلاق کارکنان فوق العاده عالی و مودبانه ویو سمت جنگل فوق العاده زیبا و دلچسب
نقاط ضعف:
رفتار و اخلاق کارکنان فوق العاده عالی و مودبانه ویو سمت جنگل فوق العاده زیبا و دلچسب
نقاط قوت:
دسترسی اقامتگاه
نقاط ضعف:
دسترسی اقامتگاه
بعضی بخش ها مثل خانه داری عالی، رستوران ضعیف، پذیرش متوسط
تنها مزیت هتل نوساز و تمیزی نسبی هتل بود. همین. شیر سرویس خراب بود. گفنم تعمیر کنن ولی توجه نکردن. وقتی خواستیم نظافت کنیم نظافت نکردن و فقط گفتن پیش میاد. کیفیت و تنوع صبحانه ضعیف بود. ما سوییت گرفتیم ک راحت باشیم ولی هیچ امکاناتی نداشت. فقط یه چایساز. همین. نه شیر آشپزخانه نه دیس نه استکان نه هیچی نداشت. بالکن یه صندلی نداشت ک بشینیم. سمت خیابون بود و سر وصدا زیاد بود. از پشت بوم صدای زیادی می اومد. لاندری نداشت و حتی نتونستن برای اون هم هماهنگ کنن.
با سلام عزیزان رستوران این هتل در اختیار مسافران نیست و جای خودشم از شهر دوره خسته کوفته شب شامی درکار نیست باید دوباره شال و کلاه کنید برید خوراکی تهیه کنید، یا ظهر تو گرما حتما باید برید دنبال نهار
رسیدگی ضعیف می باشد و توجهی به تامین حوله و احتیاجات هتل ندارند
پرده اتاق ها جهت خواب خوب نبود و اتاق تاریک نمیشود
دو شب در این هتل اقامت داشتیم. تمییزی و امکانات اتاق در سطح خوبی بود ولی خدمه رستوران برای صبحانه غیر حرفه ای و ضعیف بودند.
نقاط قوت:
هتل تمیز بود،
نقاط ضعف:
هتل تمیز بود،
در کل برای ماندن ۱ یا ۲ شب خوب است
نقاط قوت:
موقعیت و دسترسی خوب
نقاط ضعف:
عدم وجود امکانات در حد هتل چهار ستاره مانند : تهویه مطبوع ،وسایل سرمایشی ،فقدان تجهیزات معمول هر هتل مثل صندلی مبلی و میز داخل اطاق ، عدم رعایت پروتکلهای بهداشتی، کم اعتنایی به نظرات و درخواست‌های میهمان . و در یک جمله عقبگرد از استانداردهای معمولی یک هتل چهار ستاره
نقاط قوت:
کارکنان بسیار خوش برخورد ، امکانات خوب ، تشکر ویژه از کارکنان رزرواسیون، خانمها دلیلی، امینی،ابراهیم زاده ، همینطور کارکنان رستوران و دیگر پرسنل هتل
نقاط ضعف:
کارکنان بسیار خوش برخورد ، امکانات خوب ، تشکر ویژه از کارکنان رزرواسیون، خانمها دلیلی، امینی،ابراهیم زاده ، همینطور کارکنان رستوران و دیگر پرسنل هتل
هتل تمیز وزیبا مناسب برای خانواده پرسنل مودب با لابی ورستوران بزرگ ..
خوب
اتاق ها تمیز بود تنوع صبحانه کم بود برخورد پرسنل مناسب نبود در کل برای یک شب اقامت مناسب بود
نقاط قوت:
اتاق بسیار تمیز و عالی برخورد پرسنل عالی محیط هتل عالی
نقاط ضعف:
ندارد
کیفیت غذا افتضاح نفراتی که برای تمیز کردن آمدن رفتار بد قسمت اطلاعات نحوه صحبت کردن بد ویوی هتل خیلی عالیه رو به کوه و جنگل در ضمن انتظار نداشته باشین کسی بیاد چمدونها رو براتون بیاره یا اتاق بهتون نشون بده یه کارت میدن میگن برو بگرد پیدا کن تنوع صبحانه هم ضعیف
نقاط قوت:
رفتار کارکنان بسیار خوب .
نقاط ضعف:
رفتار کارکنان بسیار خوب .
نبودن اینترنت مشکل اساسی هستش خصوصا اگه کار اداری داشته باشین چون اینترنت گوشی هم خوب جواب نمیده .چون هتل کنار جاده هستش و فاصله اش از مراکز اصلی لاهیجان دوره نمیشه پیاده روی کرد.نقطه قوتش همون رفتار خوب کارکنان هستش .غذای رستوران رو فقط یکبار خوردیم که بسیار شور و بی کیفیت بود.
اتاق تمیز و خوب بود اما صبحانه نسبت به هتل ۴ ستاره بسیار کم بود و اینکه بین مسافرا فرق میذاشتن،میز صبحانه ما در حد املت و نیمرو،کره و پنیر و مربا بود اما مسافرای دیگه میزشون کامل بود،و اینکه میز کثیف بود وقتی هم گفتیم به جای اینکه بگن باشه تمیز می کنیم دلیل میاورد که روی میز کثیف نیست و از پارچه زیری هست در صورتی که وقتی ما با دستمال کاغذی روی میز و کشیدیم کلا سیاه بود.در کل ما از اتاق راضی بودیم اما از صبحانه نه
هتل نوساز وفوق العاده تمیز بود ویو بسیار زیبا برخورد کارکنان بسیار محترمانه تنوع صبحانه در حد متوسط فقط ورودی هتل در محوطه کسی برای راهنمایی وخوشامد گویی وکمک جهت حمل چمدان نبود وایفای هم قطع بود البته گفتن موقتیه
رفتار پذيرش و كاركنان خيلي خوب بود ولي غذاش اصلا خوب نبود. مخصوصا كيك خيسش مونده بود. سيب زميني هايي كه موقع صبحانه ميدن واقعا مونده
نوساز بود برای همین نسبتا تمیز بود چند قسمت سیم های برق بیرون از دیوار بود که کمی خطرناک به نظر میرسید کمی هتل وپرسنل بی رمق بودن شایدم به خاطر شرایط موجود بود (کرونا) داخل اتاق داخل یخچال فقط اب بود !! از سرویس های معمولی هتل های دیگر خبری نبود تهویه اتاق و تهویه سرویس خوب کار نمیکرد یکبار که کلا قطع شد و دوباره وصل شد مشخص بود که از طرف هتل بوده !!! در کل با توجه به پرداخت نسبتا بالا هتل هتل متوسطی بود .
در سفر باید شناخت ...
دید اتاق به جنگل، اتاق بزرگ و سرویس بهداشتی تمیز، داشتن بالکن، فضا ، ساخت و موقعیت زیبا و مناسب هتل شب می‌خواستیم از شام هتل استفاده کنیم که گفتن تالار رزرو شده و اگر از قبل اطلاع رسانی میکردن بهتر بود. وای فای در طبقه 4 که ما بودیم ضعیف بود برخورد پرسنل خوب بود ولی تلفن رو دیر به دیر جواب میدادن برای انتقال چمدان کسی یا وسیله ای نبود که کمک کنه و همه رو خودمون با دست خالی بردیم. صبحونه سلف سرویس بود با تنوع غذای متوسط ولی کیفیت خوب، فضای رستوران خوب و زیبا بود. در مجموع هتل خوبی بود و اگر دوباره برم لاهیجان حتماً در این هتل اقامت میکنم
پذیرش خوب بود ولی رفتار پرسنل رستوران چندان جااب نبود
هتل بسیار خوبی بود.نوساز و با ویو زیبای کوه.اتاقهای رو به کوه بزرگ و تمیز.فشار آب و تهویه مطبوع عالی. فقط از لحاظ پرسنل بسیار ناقص و ضعیف.تقریبا تمام کارها رو یه نفر انجام میداد.هیچکس برای جابجایی وسایل به کمک ما نیامد.و حتی چرخ دستی حمل چمدان هم نداشتند.
۱ _درابتدا وروداز پرسنل جهت حمل چمدان و راهنمایی نیامدن خودمان حمل کردیم ۲_ صبحانه تکراری و مختصر بود ۳_ داخل سرویس و حمام سشوار نبود ۴_ بالش اضافی نداشت ۵_در کل فضا ومحوطه بیرونی وداخلی بسیار زیبا بود ۶_ برخورد پرسنل خوب بود
بنظرم همه چی عالی و بی نقص بوووود.تمیززز و برخوردها عالی و فول امکانات.ایشالله که همینجوری بمونه.با چشم انداز فوق العاده
هتل خوب و نوسازیه، ولی هنوز در زمینه امکانات و هتلداری تا رسیدن به شرایط مطلوب فاصله داره. داخل اتاقها مبل و میز برای نشستن وجود نداشت و فقط سه تا صندلی گوشه اتاق بود. صبحانه اش هم قابل قبوله.
سیستم گرمایشی خراب وای فای ندارد آسانسور فقط یک عدد و گاهی خراب منوی صبحانه بسیار ضعیف ساختمان هنوز به طور کامل مجهز به امکانات نیست قیمت با کیفیت اصلا همخوانی ندارد جلوی مهمانهایم شرمنده شدم
همه چیز در‌مجموع خوب بود . ممنون از سایت شمانظر منفی ندارم . فقط اینکه بوفه صبحانه تنوع بیشتری داشته باشد
ساختمان نو ساز و تميز ولي متاسفانه بدليل عدم راه اندازيسيستم تهويه سوئيت 5 نفره ما بوي بسيار بد فاضلاب مي داد و علي رغم سرما مجبور شديم به صورت شبانه روز در و پنجره را باز بگذاريم. همچنين در زمان تسويه حساب پرسنل پذيرش مبلغ 50هزار تومان اضافه كارت كشيد و قبل از اينكه به بنده صورت حساب بدهند. كارت را كشيدند و حالا دو روز است كه پيگيري بنده براي استرداد وجه مذكور به نتيجه نرسيده است.!!!!!!!!!!!!!!!.
تمیزی هتل از نکات بسیار بارز بود ، همچنین گشاده رویی کارکنان و نحوه رفتار و رسیدگی به موارد درخواست شده از طرف مسافرین بسیااار عالی بود .. مسئولین پذیرش خانم ها و آقایان بسیار خوش برخوردی بودند که مسئولانه به خواسته ها توجه کردند ... از تمامی این عزیزان بسیار سپاسگزارم . البته نظر منفی من شاید به این دلیل باشد که این هتل هنوز به یکسال نرسیده که افتتاح شده ... یعنی هنوز برخی قسمت ها تکمیل نشده و برخی اماکن مثل استخر هنوز راه اندازی نشده بود .. امیدوارم در آینده شاهد تکمیل این هتل به طور کامل باشیم .. همچنین تنوع غذایی در وعده های شام و صبحانه بیشتر سلیقه افرادی بود که غذای سنتی میپسندد .. اما وعده صبحانه بسیااار عالی بود .
نقاط قوت:
عالی بود
نقاط ضعف:
چیزی مشاهده نشد
اصلا در حد هتل چهار ستاره نیست نه صبحانه ی کاملی داره .سرویس دهی صفر ..آسانسورش یه دونه است ..نوساز هست اما در حد راه اندازی برای جذب مهمان با این قیمت نداره ..نه وان داره نه آینه دستشویی نه سطل آشغال توی اتاق ..نه مبل نه گوشی که بتونی با پایین در ارتباط باشی ..نه فلاسک چای نه لیوان نه حوله نه دمپایی حوله ای یه تخت وسط اتاق خالی خالی ..اصلا پیشنهاد نمیشه که اینجا بیاین
نقاط قوت:
رضایت بخش بود
نقاط ضعف:
ملاحظه نشد
هتل بدلیل نوساز بودن خیبی تمیز بود.موقعیت مکانی هتل هم خوب بود. موقع ورود به هتل ناهماهنگی وجود داشت ما اتاق دو تخته گرفته بودیم که رو به جنگل بود ولی به ما رو به جنگل ندادن
افتضاح بود!!!!!!!!
همه چی خوب بود به جز تهویه هوا که بد کار می کرد
موقعیت مکانی خوب با یه باغ بزرگ و پارکینگ
برای جشن عروسی محیط خوب و تمیزی بود
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل شهرزاد لاهیجان

مهمانان هتل شهرزاد لاهیجان در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل شهرزاد لاهیجان از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل شهرزاد لاهیجان بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل شهرزاد لاهیجان رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل شهرزاد لاهیجان را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.