هتل شهرزاد لاهیجان

لاهیجان، جاده لنگرود، بعد از هتل فجر
-
امتیاز کاربران
43
نظرات کاربران

معرفی هتل شهرزاد لاهیجان

هتل شهرزاد لاهیجان در سال 1398 به بهره برداری رسید . این هتل در 4 طبقه بنا شده است و دارای 46 باب اتاق و سوئیت می باشد. هتل شهرزاد در کیلومتر 10 جاده لنگرود به لاهیجان واقع شده است و با ورودی لاهیجان 2.5 کیلومتر فاصله دارد
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل شهرزاد لاهیجان

ظرفیت 2 نفر

اتاق دو تخته دبل رو به غروب
ایران هتل آنلاین
1,000,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
1,000,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,000,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,157,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,000,000
تومان
اتاق دو تخته دبل با چشم انداز طلوع
اقامت 24
1,000,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
1,000,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,000,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,000,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,000,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,157,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,157,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,157,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,000,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,000,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,000,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,000,000
تومان
دوتخته - دبل - چشم انداز طلوع خورشید
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
24 مرداد
دوشنبه
1,000,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,157,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,000,000
تومان
دو تخته - توئین - چشم انداز غروب خورشید
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
1,000,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,157,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,000,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,000,000
تومان
دوتخته رو به غروب
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
23 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
24 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
25 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
26 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
27 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
28 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
29 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
30 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
دوتخته رو به طلوع
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
23 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
24 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
25 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
26 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
27 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
28 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
29 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
30 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 3 نفر

سه تخته - رویال - دید شالیزار
هتل یار
1,475,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
1,475,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,475,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,475,000
تومان
اتاق سه تخته رویال رو به شالیزار
اقامت 24
1,475,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
1,475,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,475,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,475,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,475,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,812,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,812,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,812,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,475,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,475,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,475,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,475,000
تومان
اتاق سه تخته رویال رو به شالیزار
ایران هتل آنلاین
1,475,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
1,475,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,475,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,475,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,475,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,812,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,812,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,812,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,475,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,475,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,475,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,475,000
تومان
اتاق سه تخته رویال رو به جنگل
اقامت 24
1,505,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
1,505,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,505,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,505,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,505,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,849,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,849,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,849,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,505,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,505,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,505,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,505,000
تومان
اتاق سه تخته رویال رو به جنگل
ایران هتل آنلاین
1,505,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
1,505,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,505,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,505,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,505,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,849,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,849,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,849,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,505,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,505,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,505,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,505,000
تومان
سوئیت یک خوابه سه نفره رویال رو به شالیزار
اقامت 24
1,855,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
1,855,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,855,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,855,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,855,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
2,145,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
2,145,000
تومان
28 مرداد
جمعه
2,145,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,855,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,855,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,855,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,855,000
تومان
سوئیت یک خوابه رویال برای سه نفر رو به شالیزار
ایران هتل آنلاین
1,855,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
1,855,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,855,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,855,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,855,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
2,145,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
2,145,000
تومان
28 مرداد
جمعه
2,145,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,855,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,855,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,855,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,855,000
تومان
سه تخته رویال رو به شالیزار
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
23 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
24 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
25 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
26 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
27 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
28 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
29 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
30 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
سه تخته - رویال - دید جنگل
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
27 مرداد
پنجشنبه
1,849,000
تومان
سه تخته رویال رو جنگل
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
23 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
24 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
25 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
26 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
27 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
28 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
29 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
30 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
سوئیت یک خوابه سه نفره
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
23 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
24 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
25 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
26 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
27 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
28 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
29 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
30 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 4 نفر

آپارتمان یکخوابه چهار نفره رویال رو به شالیزار
اقامت 24
2,045,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
2,045,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
2,045,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
2,045,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
2,045,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
2,495,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
2,495,000
تومان
28 مرداد
جمعه
2,495,000
تومان
29 مرداد
شنبه
2,045,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
2,045,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
2,045,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
2,045,000
تومان
آپارتمان یکخوابه چهار نفره رویال رو به جنگل
اقامت 24
2,087,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
2,087,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
2,087,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
2,087,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
2,087,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
2,547,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
2,547,000
تومان
28 مرداد
جمعه
2,547,000
تومان
29 مرداد
شنبه
2,087,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
2,087,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
2,087,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
2,087,000
تومان
ظرفیت 1 نفر

یک تخته
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
23 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
24 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
25 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
26 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
27 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
28 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
29 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
30 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 5 نفر

ظرفیت 6 نفر

امکانات اتاق های هتل شهرزاد لاهیجان

تلویزیون
یخچال
اعلام حریق
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
اطفای حریق
سرویس فرنگی
خدمات خانه داری
آژانس مسافرتی
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
صندوق امانات
آسانسور
نمازخانه
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
تالار پذیرایی
اتاق چمدان
کافی‌شاپ
دراور
کمد لباس
حوله
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
خدمات تور
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
تلفن
پارکینگ روباز
دستگاه واکس کفش
رمپ
پله اضطراری
رستوران ایرانی
اتاق بازی
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
تلفن در اتاق
سوئیت
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
وسایل بدنسازی
سیستم سرمایش
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
روم سرويس
نهار در اتاق
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
سالن كنفرانس
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
سالن همايش
جكوزی
خدمات باربري
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
لوازم بهداشتی
کپسول آتش‌نشانی در لابی
حوله حمام
دمپایی یکبار مصرف
سیستم گرمایش
کارت هوشمند درب اتاق
دمپایی حمام
کف پوش موکت
شام در اتاق
رخت آویز

آدرس هتل شهرزاد لاهیجان روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل شهرزاد لاهیجان

(43 نظر)
نقاط قوت:
از رسپسنا هتل بهتره و ۲۵٪ ارزون‌تر
نقاط ضعف:
نداره
نقاط قوت:
ویو زیبا هتل بسیار تمیز کادر مودب طراحی زیبا و شیک
نقاط ضعف:
کیفیت غذا متوسط و ضعیف
نقاط قوت:
هتل زیبا نوساز ویو عالی تراس بزرگ روبه منظره با اتاق ولابی ورستوران بزرگ باویوی دلنشین
نقاط ضعف:
کیفیت صبحانه وغذا متوسط
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل موقعیت مکانی سرو صبحانه همراه با دید بی نظیر به کوه و طبیعت
نقاط ضعف:
قیمت بالا
نقاط قوت:
برخورد بسیار عالی پرسنل اتاق‌ها و لوازم بسیار تمیز بودند طبیعت زیبای هتل و اطراف  برخی گفته بودن صبحانه معمولی بود ولی به نظر من متوسط به بالا بود تعداد آیتم‌های صبحانه خوب بود و با کیفیت بود. غذای هتل هم قابل قبول بود ولی عالی نبود من حتما دوباره میرم به این هتل
نقاط ضعف:
نداشتن لاندری نبود سرویس بهداشتی در لابی بالکن اتاق‌های طبقه دوم رو به جنگل برای افراد مسن قابل استفاده نیست
فقط صبحانه کم و کاستی داشت ولی قابل قبول بود
اتاقی که برای ما در نظر گرفته شده بود نه جنوبی بود ونه شمالی و همه چیز خیلی معمولی حتی یه کاناپه یا صندلی برای نشستن نداشت صبحانه هم کاملا با آیتم های معمولی که فقط میتونه برای افراد کارمند مناسب باشه
با سلام،برخورد پرسنل عالي،نظافت اتاق و هتل عالي،دسترسي اسان به همه جا،فقط فن سرويس كار نميكرد😂😂😂
برخورد پرسنل از پذیرش گرفته تا رستوران بینظیر و باکمال احترام بود
نقاط قوت:
هتل تمیز بود فشار آب حموم عالی صبحانه نسبتا خوب بود
نقاط ضعف:
توالت شدیدا بوی بدی میداد اتاق ویو جنگل داشتیم ولی فقط میشد پشت بوم رو دید
سلام عالی هست این هتل اتاق ها تمیز و مرتب و غذا هاش فوق العاده و تمامی کارکنان خوش برخورد و مهربان ممنون از مهمان نوازینون 🌹
هتلی تمیز و جدید . کارکنانی مودب - موقعیت خوب و البته خارج از شهر که بهتر هست ماشین داشته باشید .
پذیرایی ورفتاران خیلی خوب بود ولی پروتکل دقیقا رعایت نمی‌شود البته نظافت عالی بود بهتر بود مهمانان هتل حداقل دودوز واکسن زده باشند موقع ورود کنترل حداقل طب سنجی بشند
هتل تمیز و خوبی بود برخورد کارکنان بسیار مودبانه و عالی بود صبحانه هتل هم خوب بود ولی تعداد ایتم ها میتوانست بهتر باشد تمیزی هتل هم بسیار عالی بود
نقاط قوت:
پرسنل بسيار بسيار خوشرو و مودب تراس عالي رو به جنگل متراژ عالي اتاق
نقاط ضعف:
خرابي شلنگ آب اتاق مخدوش بودن كاغذ ديواري سر و صداي شديد اتاق مجاور تنوع پايين صبحانه
در کل خوب
هتل فو‌ق العاده خوب ،تمیز صبحونه عالی و‌با کیفیت ،مدیریت رستوران بسیار عالی کارکنان فوقالعاده مهربان ، مهمان نواز و صمیمی ممنون که اقامت دلچسب و‌عالی برای ما رقم زدین
با عرض سلام و روز بخیر/ بنده با همسر و پسرم در تاریخ ۱۳ تا ۱۶ مهرماه سال ۱۴۰۰ در اتاق دو تخته رو به طلوع خورشید، مهمان هتل شهرزاد لاهیجان بودیم. هتل نوساز است. موقعیت جغرافیایی و ویو هتل بسیار عالی بود(بین شهرهای لاهیجان و لنگرود قرار دارد) و همچنین رو به جنگل و شالیزار است. دسترسی هتل به اماکن گردشگری لاهیجان و لنگرود بسیار خوب بود. یک روز هم برای گردش به رشت رفتیم. رفتار و برخورد پرسنل خیلی خوب بود. صبحانه به صورت سلف سرویس و بسیار خوب بود. مخصوصا املت و کلوچه ای که توسط یک خانم کدبانو در حضور خودتان آماده می شود. فضای هتل و فضای داخل اتاق هم خوب و آرام بود. فقط پارکینگ هتل روباز است. در مجموع بنده این هتل را پیشنهاد میکنم و ارزش رفتن و اقامت را دارد.
همه قسمت ها خوب بود اما نبود توالت فرنگی و نبود هواکش در دستشویی از ایرادات مهم این هتل میباشد اما بقیه موارد عالی بود
برخلاف نظراتی که خونده بودم کیفیت غذای رستوران خیلی خوب بود، برخورد پرسنل هم واقعا مناسب بود. فقط تو حمل بار گاهی کمک میکردن و گاهی نه. منوی کافه بسته بود درموردش نظری ندارم. مشکل دسترسی به برق و پریز داخل اتاق داشت. یک آسانسورش فعال نبود و با یک آسانسور جابجا میشدیم که برای روزهای شلوغ واقعا کمه. داخل اتاق صندلی نداشت و مجبور شدیم از صندلی تراس استفاده کنیم. اینترنت داخل هتل نداشتن. هتل خوبی بود بخصوص چشم انداز منحصر بفردی داشت ولی هزینه ای که میگرفت باتوجه به امکاناتش یه مقدار زیادی بود.
برخورد کارکنان خوب و مودبانه ولی خدمات بسیار ضعیف - سرویس اکثر اتاق ها ایرانی هستش که ما خیلی مشکل داشتیم تشک تخت خواب ها از نوع فوق نامرغوب هستش جوری که میخوابین روش صبح با کمر درد بیدار میشین دید اتاق های رو به جنگل و کوهش عالیه و الباقی دید اتوبان رو دارن و اصلا خوب نیست وقتی از رزروشن یا خانه داری تلفنی درخواست چیزی میکردیم بسیار خوش برخورد بودن ولی ۳ ساعت طول میکشید تا بیارن در کل هتل ضعیفیه و من مجددا نمیرم
همه چی عالی بود
هتل نسبتا دنج و با آرامش بسیار دلچسبی است، صبحانه های لذت‌بخشی دارد به خصوص املت هایی که در حضور خودتان توسط کدبانویی نازنین به دلخواه خودتان تهیه و آماده می گردد، هتل خیلی بزرگ نیست اما به راحتی نیازهای مهمان ها برآورده می کند.
هتل تميز و با امكانات مناسب و رفتار كاركنان بسيار مودبانه
هتل نوساز و تمیزی هست و کارکنان خوش برخورد هستند دید جنگل و تراس دلپذیری در طبقات ۳ به بالا دارد و ما با حدود ۲۰ روز اقامت در هتل از مجموعه هتل رضایت داشتیم.
در حد و اندازه یک هتل چهار ستاره نیست جای یک سازمان بازرسی جهت دادن ستاره برای هتل‌ها خالی است نبود سشوار و درست کار نکردن تهویه و شارژ نکردن و تمیز ننمودن به موقع و نبود میز و صندلی و صندوق شخصی در اتاقهای رویال.
هتل تازه ساز و تمیز اتاق های رو جنگل شیک و باصفا بود پرسنل مودب صبحانه هم خوب بود فقط مشکل برق داشتیم و پنجره که سخت بسته میشد .چندبار بهشون گفتیم تا رسیدگی شد و منفی دوم صدا از سالن و بعضا از اتاق های کناری شنیده میشد و اذیت کننده بود.
هتل خيلي تميز هست وكاركنان هتل خيلي خوش برخورد بودن. من براي بار دوم به اين هتل رفتم واز انتخابم راضي هستم .
نقاط قوت:
موقعیت و دسترسی خوب
نقاط ضعف:
عدم وجود امکانات در حد هتل چهار ستاره مانند : تهویه مطبوع ،وسایل سرمایشی ،فقدان تجهیزات معمول هر هتل مثل صندلی مبلی و میز داخل اطاق ، عدم رعایت پروتکلهای بهداشتی، کم اعتنایی به نظرات و درخواست‌های میهمان . و در یک جمله عقبگرد از استانداردهای معمولی یک هتل چهار ستاره
نقاط قوت:
اتاق بسیار تمیز و عالی برخورد پرسنل عالی محیط هتل عالی
نقاط ضعف:
ندارد
در سفر باید شناخت ...
هتل خوب و نوسازیه، ولی هنوز در زمینه امکانات و هتلداری تا رسیدن به شرایط مطلوب فاصله داره. داخل اتاقها مبل و میز برای نشستن وجود نداشت و فقط سه تا صندلی گوشه اتاق بود. صبحانه اش هم قابل قبوله.
سیستم گرمایشی خراب وای فای ندارد آسانسور فقط یک عدد و گاهی خراب منوی صبحانه بسیار ضعیف ساختمان هنوز به طور کامل مجهز به امکانات نیست قیمت با کیفیت اصلا همخوانی ندارد جلوی مهمانهایم شرمنده شدم
ساختمان نو ساز و تميز ولي متاسفانه بدليل عدم راه اندازيسيستم تهويه سوئيت 5 نفره ما بوي بسيار بد فاضلاب مي داد و علي رغم سرما مجبور شديم به صورت شبانه روز در و پنجره را باز بگذاريم. همچنين در زمان تسويه حساب پرسنل پذيرش مبلغ 50هزار تومان اضافه كارت كشيد و قبل از اينكه به بنده صورت حساب بدهند. كارت را كشيدند و حالا دو روز است كه پيگيري بنده براي استرداد وجه مذكور به نتيجه نرسيده است.!!!!!!!!!!!!!!!.
نقاط قوت:
عالی بود
نقاط ضعف:
چیزی مشاهده نشد
اصلا در حد هتل چهار ستاره نیست نه صبحانه ی کاملی داره .سرویس دهی صفر ..آسانسورش یه دونه است ..نوساز هست اما در حد راه اندازی برای جذب مهمان با این قیمت نداره ..نه وان داره نه آینه دستشویی نه سطل آشغال توی اتاق ..نه مبل نه گوشی که بتونی با پایین در ارتباط باشی ..نه فلاسک چای نه لیوان نه حوله نه دمپایی حوله ای یه تخت وسط اتاق خالی خالی ..اصلا پیشنهاد نمیشه که اینجا بیاین
نقاط قوت:
رضایت بخش بود
نقاط ضعف:
ملاحظه نشد
افتضاح بود!!!!!!!!
همه چی خوب بود به جز تهویه هوا که بد کار می کرد
هتل فوق العاده تمیز و مرتب برخورد پرسنل خیلی خوب بود.سیستم تهویه اصلا خنک نمی کرد مجبور شدیم پنکه بگیریم.
موقعیت مکانی خوب با یه باغ بزرگ و پارکینگ
برای جشن عروسی محیط خوب و تمیزی بود
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل شهرزاد لاهیجان

مهمانان هتل شهرزاد لاهیجان در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل شهرزاد لاهیجان از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل شهرزاد لاهیجان بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل شهرزاد لاهیجان رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل شهرزاد لاهیجان را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.