هتل شهرزاد لاهیجان

لاهیجان، جاده لنگرود، بعد از هتل فجر
-
امتیاز کاربران
42
نظرات کاربران

معرفی هتل شهرزاد لاهیجان

هتل شهرزاد لاهیجان در سال 1398 به بهره برداری رسید . این هتل در 4 طبقه بنا شده است و دارای 46 باب اتاق و سوئیت می باشد. هتل شهرزاد در کیلومتر 10 جاده لنگرود به لاهیجان واقع شده است و با ورودی لاهیجان 2.5 کیلومتر فاصله دارد
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل شهرزاد لاهیجان

ظرفیت 2 نفر

دو تخته
ای‌گردش
426,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
426,000
تومان
9 بهمن
شنبه
426,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
426,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
426,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
426,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
462,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
462,000
تومان
15 بهمن
جمعه
426,000
تومان
16 بهمن
شنبه
426,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
426,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
426,000
تومان
دو تخته - توئین - چشم انداز غروب خورشید
هتل یار
700,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
700,000
تومان
9 بهمن
شنبه
700,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
700,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
700,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
700,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
700,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
700,000
تومان
15 بهمن
جمعه
700,000
تومان
16 بهمن
شنبه
700,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
700,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
700,000
تومان
دوتخته - دبل - چشم انداز طلوع خورشید
هتل یار
700,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
700,000
تومان
9 بهمن
شنبه
700,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
700,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
700,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
700,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
700,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
700,000
تومان
15 بهمن
جمعه
700,000
تومان
16 بهمن
شنبه
700,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
700,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
700,000
تومان
اتاق دو تخته دبل با چشم انداز طلوع
اقامت 24
700,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
700,000
تومان
9 بهمن
شنبه
700,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
700,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
700,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
700,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
700,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
700,000
تومان
15 بهمن
جمعه
700,000
تومان
16 بهمن
شنبه
700,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
700,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
700,000
تومان
دو تخته تویین رو به شالیزار
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
دو تخته دابل رو به شالیزار
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
دو تخته دابل رو به جنگل
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
دوتخته رو به غروب
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
دوتخته رو به طلوع
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 1 نفر

یک تخته - چشم انداز طلوع خورشید
هتل یار
495,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
495,000
تومان
9 بهمن
شنبه
495,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
495,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
495,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
495,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
495,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
495,000
تومان
15 بهمن
جمعه
495,000
تومان
16 بهمن
شنبه
495,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
495,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
495,000
تومان
یک تخته
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 3 نفر

سه تخته
ای‌گردش
642,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
642,000
تومان
9 بهمن
شنبه
642,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
642,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
642,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
642,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
694,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
694,000
تومان
15 بهمن
جمعه
642,000
تومان
16 بهمن
شنبه
642,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
642,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
642,000
تومان
سه تخته رویال
ای‌گردش
695,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
695,000
تومان
9 بهمن
شنبه
695,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
695,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
695,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
695,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
750,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
750,000
تومان
15 بهمن
جمعه
695,000
تومان
16 بهمن
شنبه
695,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
695,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
695,000
تومان
سه تخته - رویال - دید جنگل
هتل یار
995,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
995,000
تومان
9 بهمن
شنبه
895,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
895,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
895,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
895,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
995,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
995,000
تومان
15 بهمن
جمعه
995,000
تومان
16 بهمن
شنبه
895,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
895,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
895,000
تومان
اتاق سه تخته رویال رو به شالیزار
اقامت 24
995,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
995,000
تومان
9 بهمن
شنبه
895,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
895,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
895,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
895,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
995,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
995,000
تومان
15 بهمن
جمعه
995,000
تومان
16 بهمن
شنبه
895,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
895,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
895,000
تومان
سه تخته - رویال - دید شالیزار
هتل یار
995,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
995,000
تومان
9 بهمن
شنبه
895,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
895,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
895,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
895,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
995,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
995,000
تومان
15 بهمن
جمعه
995,000
تومان
16 بهمن
شنبه
895,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
895,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
895,000
تومان
اتاق سه تخته رویال رو به جنگل
اقامت 24
995,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
995,000
تومان
9 بهمن
شنبه
895,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
895,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
895,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
895,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
995,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
995,000
تومان
15 بهمن
جمعه
995,000
تومان
16 بهمن
شنبه
895,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
895,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
895,000
تومان
سوئیت یک خوابه سه نفره رویال رو به شالیزار
اقامت 24
1,200,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
1,200,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,100,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,100,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,100,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,100,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,200,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,200,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,200,000
تومان
16 بهمن
شنبه
1,100,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
1,100,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
1,100,000
تومان
سوئیت یک خوابه - رویال شالیزار
هتل یار
1,200,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
1,200,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,100,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,100,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,100,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,100,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,200,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,200,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,200,000
تومان
16 بهمن
شنبه
1,100,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
1,100,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
1,100,000
تومان
سوئیت یک خوابه سه نفره
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
سه تخته رویال رو جنگل
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
سه تخته رویال رو به شالیزار
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
سه تخته رویال رو به جنگل
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
آپارتمان یک خوابه سه تخته رویال رو به شالیزار
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
آپارتمان یک خوابه سه تخته رویال رو به جنگل
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
سه تخته رویال رو به شالیزار
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 4 نفر

آپارتمان چهار تخته - رو به شالیزار
هتل یار
1,490,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
1,490,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,490,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,490,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,490,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,490,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,490,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,490,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,490,000
تومان
16 بهمن
شنبه
1,490,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
1,490,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
1,490,000
تومان
آپارتمان یکخوابه چهار نفره رویال رو به جنگل
اقامت 24
1,490,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
1,490,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,490,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,490,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,490,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,490,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,490,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,490,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,490,000
تومان
16 بهمن
شنبه
1,490,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
1,490,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
1,490,000
تومان
آپارتمان چهار تخته - رو به جنگل
هتل یار
1,490,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
1,490,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,490,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,490,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,490,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,490,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,490,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,490,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,490,000
تومان
16 بهمن
شنبه
1,490,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
1,490,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
1,490,000
تومان
آپارتمان یکخوابه چهار نفره رویال رو به شالیزار
اقامت 24
1,490,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
1,490,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,490,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,490,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,490,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,490,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,490,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,490,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,490,000
تومان
16 بهمن
شنبه
1,490,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
1,490,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
1,490,000
تومان
سوئیت یک خوابه سه تخته رویال رو به شالیزار
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
سوئیت چهارتخته رو به کوه
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
سوئیت چهار نفره
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 6 نفر

ظرفیت 5 نفر

امکانات اتاق های هتل شهرزاد لاهیجان

اعلام حریق
پذیرش 24 ساعته
خدمات بیدار باش
خدمات تهيه بليط
رستوران بام
زمین ورزشی
پارک کودک
گیم نت
اتاق تلفن (اپراتور)
تلویزیون در لابی
خدمات خانه داری
شبکه پخش فیلم
ترانسفر برگشت با هزینه
سالن كنفرانس
ترانسفر رفت با هزینه
زنگ هشدار
پرینتر
تلفن در لابی
فكس
نهار در اتاق
روم سرويس
اينترنت در لابی
كافی شاپ
پاركينگ
مینی بار با هزینه
كتابخانه
وسایل بدنسازی
پرداخت ویزا و مسترکارت
شام در اتاق
کف پوش موکت
دمپایی حمام
کارت هوشمند درب اتاق
سیستم گرمایش
دمپایی یکبار مصرف
حوله حمام
کپسول آتش‌نشانی در لابی
لوازم بهداشتی
خدمات نگهداری کودک
سرویس حرم
آتلیه
بازی ویدئویی
گشت نیم روزی
زمين تنيس
سالن بيليارد
خدمات پزشكي
خدمات باربري
جكوزی
سالن همايش
چايخانه سنتی
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
سیستم سرمایش
مینی بار رایگان
فتوکپی
آسانسور
اتاق چمدان
تالار پذیرایی
ماساژ
جعبه کمک های اولیه
رستوران
سیستم تهویه مطبوع
سونا
استخر
تاکسی سرویس
نمازخانه
صندوق امانات
دراور
یخچال
تلویزیون
دستگاه خودپرداز
خشکشویی (لاندری)
تبديل ارز
آژانس مسافرتی
سرویس فرنگی
اطفای حریق
سرویس بهداشتی ایرانی
کافی‌شاپ
کمد لباس
کافی نت
خدمات برای معلولین
کپسول آتش نشانی
اینترنت در قسمت لابی
فروشگاه
آرایشگاه
سوئیت
تلفن در اتاق
مرکز خرید
اتاق سیگار
لابی
اتاق بازی
حوله
رستوران ایرانی
پله اضطراری
رمپ
دستگاه واکس کفش
پارکینگ روباز
تلفن
سالن ورزشی
فضای سبز
روزنامه
خدمات تور
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
رخت آویز

آدرس هتل شهرزاد لاهیجان روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل شهرزاد لاهیجان

(42 نظر)
با عرض سلام و روز بخیر/ بنده با همسر و پسرم در تاریخ ۱۳ تا ۱۶ مهرماه سال ۱۴۰۰ در اتاق دو تخته رو به طلوع خورشید، مهمان هتل شهرزاد لاهیجان بودیم. هتل نوساز است. موقعیت جغرافیایی و ویو هتل بسیار عالی بود(بین شهرهای لاهیجان و لنگرود قرار دارد) و همچنین رو به جنگل و شالیزار است. دسترسی هتل به اماکن گردشگری لاهیجان و لنگرود بسیار خوب بود. یک روز هم برای گردش به رشت رفتیم. رفتار و برخورد پرسنل خیلی خوب بود. صبحانه به صورت سلف سرویس و بسیار خوب بود. مخصوصا املت و کلوچه ای که توسط یک خانم کدبانو در حضور خودتان آماده می شود. فضای هتل و فضای داخل اتاق هم خوب و آرام بود. فقط پارکینگ هتل روباز است. در مجموع بنده این هتل را پیشنهاد میکنم و ارزش رفتن و اقامت را دارد.
برخلاف نظراتی که خونده بودم کیفیت غذای رستوران خیلی خوب بود، برخورد پرسنل هم واقعا مناسب بود. فقط تو حمل بار گاهی کمک میکردن و گاهی نه. منوی کافه بسته بود درموردش نظری ندارم. مشکل دسترسی به برق و پریز داخل اتاق داشت. یک آسانسورش فعال نبود و با یک آسانسور جابجا میشدیم که برای روزهای شلوغ واقعا کمه. داخل اتاق صندلی نداشت و مجبور شدیم از صندلی تراس استفاده کنیم. اینترنت داخل هتل نداشتن. هتل خوبی بود بخصوص چشم انداز منحصر بفردی داشت ولی هزینه ای که میگرفت باتوجه به امکاناتش یه مقدار زیادی بود.
برخورد کارکنان خوب و مودبانه ولی خدمات بسیار ضعیف - سرویس اکثر اتاق ها ایرانی هستش که ما خیلی مشکل داشتیم تشک تخت خواب ها از نوع فوق نامرغوب هستش جوری که میخوابین روش صبح با کمر درد بیدار میشین دید اتاق های رو به جنگل و کوهش عالیه و الباقی دید اتوبان رو دارن و اصلا خوب نیست وقتی از رزروشن یا خانه داری تلفنی درخواست چیزی میکردیم بسیار خوش برخورد بودن ولی ۳ ساعت طول میکشید تا بیارن در کل هتل ضعیفیه و من مجددا نمیرم
همه چی عالی بود
هتل نسبتا دنج و با آرامش بسیار دلچسبی است، صبحانه های لذت‌بخشی دارد به خصوص املت هایی که در حضور خودتان توسط کدبانویی نازنین به دلخواه خودتان تهیه و آماده می گردد، هتل خیلی بزرگ نیست اما به راحتی نیازهای مهمان ها برآورده می کند.
هتل نوساز و تمیزی هست و کارکنان خوش برخورد هستند دید جنگل و تراس دلپذیری در طبقات ۳ به بالا دارد و ما با حدود ۲۰ روز اقامت در هتل از مجموعه هتل رضایت داشتیم.
هتل تميز و با امكانات مناسب و رفتار كاركنان بسيار مودبانه
در حد و اندازه یک هتل چهار ستاره نیست جای یک سازمان بازرسی جهت دادن ستاره برای هتل‌ها خالی است نبود سشوار و درست کار نکردن تهویه و شارژ نکردن و تمیز ننمودن به موقع و نبود میز و صندلی و صندوق شخصی در اتاقهای رویال.
هتل تازه ساز و تمیز اتاق های رو جنگل شیک و باصفا بود پرسنل مودب صبحانه هم خوب بود فقط مشکل برق داشتیم و پنجره که سخت بسته میشد .چندبار بهشون گفتیم تا رسیدگی شد و منفی دوم صدا از سالن و بعضا از اتاق های کناری شنیده میشد و اذیت کننده بود.
هتل خيلي تميز هست وكاركنان هتل خيلي خوش برخورد بودن. من براي بار دوم به اين هتل رفتم واز انتخابم راضي هستم .
کارکنان عالی . غذا خوب . دستگاه پوز نبود .. سطل زباله های اتاق مناسب نبود . صبحانه اگر زود تر آماده شود بهتر است .
در کل متوسط بود همه چیز
نقاط قوت:
رفتار و اخلاق کارکنان فوق العاده عالی و مودبانه ویو سمت جنگل فوق العاده زیبا و دلچسب
نقاط ضعف:
رفتار و اخلاق کارکنان فوق العاده عالی و مودبانه ویو سمت جنگل فوق العاده زیبا و دلچسب
نقاط قوت:
دسترسی اقامتگاه
نقاط ضعف:
دسترسی اقامتگاه
بعضی بخش ها مثل خانه داری عالی، رستوران ضعیف، پذیرش متوسط
تنها مزیت هتل نوساز و تمیزی نسبی هتل بود. همین. شیر سرویس خراب بود. گفنم تعمیر کنن ولی توجه نکردن. وقتی خواستیم نظافت کنیم نظافت نکردن و فقط گفتن پیش میاد. کیفیت و تنوع صبحانه ضعیف بود. ما سوییت گرفتیم ک راحت باشیم ولی هیچ امکاناتی نداشت. فقط یه چایساز. همین. نه شیر آشپزخانه نه دیس نه استکان نه هیچی نداشت. بالکن یه صندلی نداشت ک بشینیم. سمت خیابون بود و سر وصدا زیاد بود. از پشت بوم صدای زیادی می اومد. لاندری نداشت و حتی نتونستن برای اون هم هماهنگ کنن.
با سلام عزیزان رستوران این هتل در اختیار مسافران نیست و جای خودشم از شهر دوره خسته کوفته شب شامی درکار نیست باید دوباره شال و کلاه کنید برید خوراکی تهیه کنید، یا ظهر تو گرما حتما باید برید دنبال نهار
رسیدگی ضعیف می باشد و توجهی به تامین حوله و احتیاجات هتل ندارند
پرده اتاق ها جهت خواب خوب نبود و اتاق تاریک نمیشود
دو شب در این هتل اقامت داشتیم. تمییزی و امکانات اتاق در سطح خوبی بود ولی خدمه رستوران برای صبحانه غیر حرفه ای و ضعیف بودند.
نقاط قوت:
هتل تمیز بود،
نقاط ضعف:
هتل تمیز بود،
در کل برای ماندن ۱ یا ۲ شب خوب است
نقاط قوت:
موقعیت و دسترسی خوب
نقاط ضعف:
عدم وجود امکانات در حد هتل چهار ستاره مانند : تهویه مطبوع ،وسایل سرمایشی ،فقدان تجهیزات معمول هر هتل مثل صندلی مبلی و میز داخل اطاق ، عدم رعایت پروتکلهای بهداشتی، کم اعتنایی به نظرات و درخواست‌های میهمان . و در یک جمله عقبگرد از استانداردهای معمولی یک هتل چهار ستاره
نقاط قوت:
کارکنان بسیار خوش برخورد ، امکانات خوب ، تشکر ویژه از کارکنان رزرواسیون، خانمها دلیلی، امینی،ابراهیم زاده ، همینطور کارکنان رستوران و دیگر پرسنل هتل
نقاط ضعف:
کارکنان بسیار خوش برخورد ، امکانات خوب ، تشکر ویژه از کارکنان رزرواسیون، خانمها دلیلی، امینی،ابراهیم زاده ، همینطور کارکنان رستوران و دیگر پرسنل هتل
هتل تمیز وزیبا مناسب برای خانواده پرسنل مودب با لابی ورستوران بزرگ ..
خوب
اتاق ها تمیز بود تنوع صبحانه کم بود برخورد پرسنل مناسب نبود در کل برای یک شب اقامت مناسب بود
نقاط قوت:
اتاق بسیار تمیز و عالی برخورد پرسنل عالی محیط هتل عالی
نقاط ضعف:
ندارد
نقاط قوت:
رفتار کارکنان بسیار خوب .
نقاط ضعف:
رفتار کارکنان بسیار خوب .
نبودن اینترنت مشکل اساسی هستش خصوصا اگه کار اداری داشته باشین چون اینترنت گوشی هم خوب جواب نمیده .چون هتل کنار جاده هستش و فاصله اش از مراکز اصلی لاهیجان دوره نمیشه پیاده روی کرد.نقطه قوتش همون رفتار خوب کارکنان هستش .غذای رستوران رو فقط یکبار خوردیم که بسیار شور و بی کیفیت بود.
اتاق تمیز و خوب بود اما صبحانه نسبت به هتل ۴ ستاره بسیار کم بود و اینکه بین مسافرا فرق میذاشتن،میز صبحانه ما در حد املت و نیمرو،کره و پنیر و مربا بود اما مسافرای دیگه میزشون کامل بود،و اینکه میز کثیف بود وقتی هم گفتیم به جای اینکه بگن باشه تمیز می کنیم دلیل میاورد که روی میز کثیف نیست و از پارچه زیری هست در صورتی که وقتی ما با دستمال کاغذی روی میز و کشیدیم کلا سیاه بود.در کل ما از اتاق راضی بودیم اما از صبحانه نه
در سفر باید شناخت ...
هتل خوب و نوسازیه، ولی هنوز در زمینه امکانات و هتلداری تا رسیدن به شرایط مطلوب فاصله داره. داخل اتاقها مبل و میز برای نشستن وجود نداشت و فقط سه تا صندلی گوشه اتاق بود. صبحانه اش هم قابل قبوله.
سیستم گرمایشی خراب وای فای ندارد آسانسور فقط یک عدد و گاهی خراب منوی صبحانه بسیار ضعیف ساختمان هنوز به طور کامل مجهز به امکانات نیست قیمت با کیفیت اصلا همخوانی ندارد جلوی مهمانهایم شرمنده شدم
ساختمان نو ساز و تميز ولي متاسفانه بدليل عدم راه اندازيسيستم تهويه سوئيت 5 نفره ما بوي بسيار بد فاضلاب مي داد و علي رغم سرما مجبور شديم به صورت شبانه روز در و پنجره را باز بگذاريم. همچنين در زمان تسويه حساب پرسنل پذيرش مبلغ 50هزار تومان اضافه كارت كشيد و قبل از اينكه به بنده صورت حساب بدهند. كارت را كشيدند و حالا دو روز است كه پيگيري بنده براي استرداد وجه مذكور به نتيجه نرسيده است.!!!!!!!!!!!!!!!.
نقاط قوت:
عالی بود
نقاط ضعف:
چیزی مشاهده نشد
اصلا در حد هتل چهار ستاره نیست نه صبحانه ی کاملی داره .سرویس دهی صفر ..آسانسورش یه دونه است ..نوساز هست اما در حد راه اندازی برای جذب مهمان با این قیمت نداره ..نه وان داره نه آینه دستشویی نه سطل آشغال توی اتاق ..نه مبل نه گوشی که بتونی با پایین در ارتباط باشی ..نه فلاسک چای نه لیوان نه حوله نه دمپایی حوله ای یه تخت وسط اتاق خالی خالی ..اصلا پیشنهاد نمیشه که اینجا بیاین
نقاط قوت:
رضایت بخش بود
نقاط ضعف:
ملاحظه نشد
افتضاح بود!!!!!!!!
همه چی خوب بود به جز تهویه هوا که بد کار می کرد
هتل فوق العاده تمیز و مرتب برخورد پرسنل خیلی خوب بود.سیستم تهویه اصلا خنک نمی کرد مجبور شدیم پنکه بگیریم.
موقعیت مکانی خوب با یه باغ بزرگ و پارکینگ
برای جشن عروسی محیط خوب و تمیزی بود
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل شهرزاد لاهیجان

مهمانان هتل شهرزاد لاهیجان در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل شهرزاد لاهیجان از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل شهرزاد لاهیجان بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل شهرزاد لاهیجان رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل شهرزاد لاهیجان را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.