هتل دهدار لاهیجان

لاهیجان، کیلومتر یک جاده لاهیجان، جنب ایران خودرو
2.2
امتیاز کاربران
43
نظرات کاربران

معرفی هتل دهدار لاهیجان

هتل چهارستاره دهدار لاهیجان در منطقه‌ی آب و هوایی دلنشین، بین شهرهای آستانه اشرفیه، لاهیجان و سیاهکل قرار دارد و از زیباترین هتل‌های شمال کشور به شمار می‌رود. این هتل بین کوه و دریا قرار دارد و دسترسی آسانی به قلعه رودخان، استخر لاهیجان، رستوران و کافه های سنتی دارد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل دهدار لاهیجان

دهدار-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
جاباما
253,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 اردیبهشت
جمعه
253,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
253,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
253,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
28 اردیبهشت
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
29 اردیبهشت
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 اردیبهشت
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
31 اردیبهشت
جمعه
ظرفیت تکمیل
1 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
ای‌گردش
284,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 اردیبهشت
جمعه
284,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
240,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
240,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
240,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
240,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
240,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
240,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
240,000
تومان
1 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
علاءالدین
285,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 اردیبهشت
جمعه
285,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
241,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
241,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
241,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
241,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
241,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
241,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
241,000
تومان
1 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
هتل یار
285,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 اردیبهشت
جمعه
285,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
241,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
241,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
241,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
241,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
241,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
241,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
241,000
تومان
1 خرداد
شنبه
295,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
295,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
295,000
تومان
اقامت 24
285,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 اردیبهشت
جمعه
285,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
241,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
241,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
241,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
241,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
241,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
241,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
241,000
تومان
1 خرداد
شنبه
241,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
241,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
241,000
تومان
دهدار-اتاق دو تخته دبل
اتاق دو تخته دبل
ای‌گردش
427,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 اردیبهشت
جمعه
427,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
321,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
321,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
321,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
321,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
321,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
321,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
321,000
تومان
1 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
هتل یار
428,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 اردیبهشت
جمعه
428,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
332,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
332,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
332,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
332,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
332,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
332,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
332,000
تومان
1 خرداد
شنبه
480,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
480,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
480,000
تومان
اقامت 24
428,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 اردیبهشت
جمعه
428,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
336,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
336,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
336,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
336,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
336,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
336,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
336,000
تومان
1 خرداد
شنبه
336,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
336,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
336,000
تومان
علاءالدین
429,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 اردیبهشت
جمعه
429,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
345,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
345,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
345,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
345,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
345,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
345,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
345,000
تومان
1 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
دهدار-سوئیت دو نفره دبل
سوئیت دو نفره دبل
ای‌گردش
478,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 اردیبهشت
جمعه
478,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
370,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
370,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
370,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
370,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
370,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
370,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
370,000
تومان
1 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
هتل یار
479,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 اردیبهشت
جمعه
479,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
371,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
371,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
371,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
371,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
371,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
371,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
371,000
تومان
1 خرداد
شنبه
540,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
540,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
540,000
تومان
اقامت 24
479,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 اردیبهشت
جمعه
479,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
395,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
395,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
395,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
395,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
395,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
395,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
395,000
تومان
1 خرداد
شنبه
395,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
395,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
395,000
تومان
علاءالدین
489,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 اردیبهشت
جمعه
489,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
390,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
390,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
390,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
390,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
390,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
390,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
390,000
تومان
1 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
دهدار-اتاق دو تخته توئین
اتاق دو تخته توئین
ای‌گردش
427,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 اردیبهشت
جمعه
427,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
321,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
321,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
321,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
321,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
321,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
321,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
321,000
تومان
1 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
428,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 اردیبهشت
جمعه
428,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
336,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
336,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
336,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
336,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
336,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
336,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
336,000
تومان
1 خرداد
شنبه
336,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
336,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
336,000
تومان
دهدار-سوئیت سه نفره
سوئیت سه نفره
ای‌گردش
597,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 اردیبهشت
جمعه
597,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
461,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
461,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
461,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
461,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
461,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
461,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
461,000
تومان
1 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
598,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 اردیبهشت
جمعه
598,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
496,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
496,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
496,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
496,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
496,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
496,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
496,000
تومان
1 خرداد
شنبه
496,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
496,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
496,000
تومان
هتل یار
598,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 اردیبهشت
جمعه
598,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
462,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
462,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
462,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
462,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
462,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
462,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
462,000
تومان
1 خرداد
شنبه
680,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
680,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
680,000
تومان
علاءالدین
610,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 اردیبهشت
جمعه
610,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
485,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
485,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
485,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
485,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
485,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
485,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
485,000
تومان
1 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
دهدار-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
هتل یار
547,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 اردیبهشت
جمعه
547,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
423,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
423,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
423,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
423,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
423,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
423,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
423,000
تومان
1 خرداد
شنبه
620,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
620,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
620,000
تومان
علاءالدین
549,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 اردیبهشت
جمعه
549,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
445,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
445,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
445,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
445,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
445,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
445,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
445,000
تومان
1 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
دهدار-سوئیت چهار نفره
سوئیت چهار نفره
ای‌گردش
733,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 اردیبهشت
جمعه
733,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
565,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
565,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
565,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
565,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
565,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
565,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
565,000
تومان
1 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
هتل یار
734,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 اردیبهشت
جمعه
734,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
566,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
566,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
566,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
566,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
566,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
566,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
566,000
تومان
1 خرداد
شنبه
840,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
840,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
840,000
تومان
اقامت 24
734,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 اردیبهشت
جمعه
734,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
608,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
608,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
608,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
608,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
608,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
608,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
608,000
تومان
1 خرداد
شنبه
608,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
608,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
608,000
تومان
علاءالدین
745,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 اردیبهشت
جمعه
745,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
589,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
589,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
589,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
589,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
589,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
589,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
589,000
تومان
1 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل دهدار لاهیجان

آسانسور
چايخانه سنتی
مینی بار با هزینه
صبحانه در اتاق
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
سالن همايش
خدمات تهيه بليط
جكوزی
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
خدمات بیدار باش
رستوران بام
سرویس حرم
ترانسفر برگشت با هزینه
روم سرويس
نهار در اتاق
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
لباسشویی
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
بازی ویدئویی
پرداخت ویزا و مسترکارت
كافی شاپ
مسلط به زبان اردو
كافی شاپ
نمای فضای سبز
پذيرش 24 ساعته
تالار عروسی
مسلط به زبان ترکی
کافه سنتی
مسلط به زبان هندی
نمای خیابان
نمای پل خشتی
حوله حمام
دمپایی یکبار مصرف
سیستم گرمایش
کارت هوشمند درب اتاق
دمپایی حمام
شام در اتاق
تلويزيون LED در لابی
خدمات اینترنتی
خدمات نگهداری کودک
لابی
اینترنت با سرعت بالا
رستوران در هتل
پارکینگ در هتل
اینترنت بی سیم
لوازم بهداشتی
Business Center
صندوق امانات
رستوران
فكس
مسلط به زبان عربی
تلويزيون در لابی
مبل
ميز
خشکشویی
خدمات بيدار باش
خدمات اتو
اينترنت در لابی
پاركينگ
نمازخانه
تاکسی سرویس
مبلمان
سشوار
اعلام حریق
پارکینگ
استخر
یخچال
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
سالن اجتماعات
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
تالار پذیرایی
صندوق امانات
تلویزیون
کافی‌شاپ
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
تالار عروسی
مسلط به زبان انگليسی
دستگاه خودپرداز
آژانس مسافرتی
تاکسی سرویس شبانه روزی
اينترنت در اتاق
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
اتاق چمدان
دراور
خدمات خشکشویی
فروشگاه
اینترنت
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
خشکشویی
آرایشگاه
اینترنت در قسمت لابی
اتاق سیگار
حمام
سرویس روزانه اتاق
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
وسایل بدنسازی
مرکز خرید
لابی
کمد لباس
سالن ورزشی
حوله
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
پرینت
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
روزنامه
فضای سبز
تلفن
پارکینگ سرپوشیده
پارکینگ روباز
دستگاه واکس کفش
پله اضطراری
رستوران ایرانی
خدمات بیدارباش
اتاق بازی
رخت آویز

آدرس هتل دهدار لاهیجان روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل دهدار لاهیجان

(43 نظر)
تنها ایرادی که بنظرم میشه گرفت مینی بار ضعیف یخچال و نبودن وای فای بود باقی موارد عالی بود
رفتار کارکنان بسیار دلنشین، مودبانه و مهربان امکانات در حد لازم وجود داره اما با کیفیت معمولی کیفیت غذا متوسط اما از نظر نظافت و مرتب بودن فضای رستوران تمیز و قابل قبول
مینی بار تو یخچال فقط نوشابه و آب معدنی بود. روز اول اتاقم آب داغ نداشت. روز دوم به اجبار به اتاقی رفتم که توالتش فرنگی بود. صبحانه خوب ولی تنوع کمی داشت. رفتار کارکنان خوب بود.
برخورد کارکنان بسیار عالی بود
هتل فوق العاده پر سرو صدا و بی گیفیت .. من نمیدونم کی ۴ ستاره داده از نظر من ۲ ستاره هم ب زور داره
نقاط قوت:
راضی بودم
نقاط ضعف:
دیده نشد
بسیار تمیز بود و پرسنل خوشرفتاری داشت. رستوران شیکی داشت که کیفیت غذاهای اون نیز در حد خوبی بود و صد البته قیمت مناسبی داشت. در کل بهتون توصیه میکنم این هتل رو
نقاط قوت:
هیچ نکته مثبتی نداشت این هتل
نقاط ضعف:
بسیار افتضاح بود سرویس بهداشتی کثیف صبحانه خیلی بد اتاق افتضاح واقعا بد بود در حد مسافر خونه هم نبود
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل نزدیکی به شهر و جاده اصلی
نقاط ضعف:
به نظرم اتاق هاش بهتر از سوئیت بود
بنده یک شب رو هتل دهدار اقامت داشتم، که این هتل بسیار تمیز و عالی بود و پیشنهاد می کنم حتما این هتل رو برای اقامت انتخاب کنید.
نقاط قوت:
رضایت بخش بود
نقاط ضعف:
چیز خاصی نداشت
نقاط قوت:
اصلا نکته مثبتی وجود نداشت
نقاط ضعف:
از همه لحاظ افتضاح بود
برخورد كار كنان خوب هتل زياد تميزي نبود و حتي لبه زير تخت كثيف بود. اتاق ما به عنوان سوييت امكاناتي كه بايد داشته باشه نداشت حتي خمير دندان هم نداشتن. اب معدني تو همه هتل ها ٢ عدد رايگان هست.ولي اين هال پول دريافت كرد.
نقاط قوت:
کیفیت غذاها و قیمت آن خوب بود .
نقاط ضعف:
تنوع بوفه صبحانه به نسبت هتل چهارستاره نیست .
نقاط قوت:
برخورد عالی پرسنل محیط خوب دسترسی مناسب اینترنت رایگان
نقاط ضعف:
نداشتن پارکینگ مناسب
در سالن عروسی هتل سر و صدا بود و کیفیت صبحانه خوب نبود .
باسلام. ما در ایام نوروز در این هتل چند شب بودیم. هتلی تمیز با کادری خوش برخورد بود. ما راضی و راحت بودیم. رستورانش هم شیک و خوشایند بود با غذاهای سالم و کادری خوب. امیدوارم با همین روال ادامه بده این هتل. گویا قبلا سه ستاره بوده و الان بهتر شده. جای پارک هم برای ماشین دارند. فقط در اتاقمون اینترنت فعال نبود ولی در رستوران بود. ....... " ولی یادآوری و تذکر این مطلب برای افراد بچه دار و یا سالمند و مریض دار خیلی خیلی لازمه که : این هتل ‌تالار عروسی هم داخلش داره و سروصدای موسیقی و مهمانان عروسی میتونه مانع استراحت بشه که میشه . ما زیاد اذیت نشدیم ولی همه شریاط یکسان ندارند خب. "
از امکانات هتل چهار ستاره برخوردار نیست، فضا و امانات اتاق خیلی پایین تر از انتظار، صبحانه ضعیف
با سلام هتل بسیار خوبی هست برخورد خوب پرسنل غذای خوب موسیقی زنده اواخر هفته
هتل با توجه به موقعیت دسترسی دارای امکانات متوسط و ساده و انتظاری همانند هتل های ۴ ستاره ندارد اما برخورد کارکنان خوب و صمیمانه. کنار جاده بودن هنل هم مزیت است به لحاظ دسترسی و هم بابت سروصدای روز و شب جاده، کمی زیاد بود. امکانات اتاق ها خیلی ساده و اندازه اتاق ها بسیار کوچک. اما حمام بسیار بزرگی داشت که تناسبی با اتاق ندارد در مجموع برای اقامت خانوادگی خوب است اما به خاطر اتاق های بسیار کوچک، خیلی نباید هتل باشید و بهتر است که تنها برای استراحت هتل را استفاده کنید و مانند سایر هتل ها امکاناتی ندارد
اتاق كوچك بود. شبها تا نيمه شب به خاطر اجراي موزيك زنده دررستوران واقع در طبفه پنجم امكان استراحت وجود ندارد. به تذكر هم اهميت نمي دهند. با وجود اينكه هتل چهار ستاره معرفي شده ولي مسواك وخمير دندان و كتري برقي نداشت وتقاضا كرديم كه خمير دندان بياورند گفتند نداريم. صبحانه خيلي ضعيف بود. درضمن بدليل اينكه كنار جاده واقع شده سرو صداي اتوموبيل ها زياد است.
نقاط قوت:
ادب و نزاکت کارکنان غذای عالی قلیان سرا تمیزی احساس راحتی در برخورد با کارکنان
نقاط ضعف:
دوری از مرکز شهر نداشتن چای ساز
ما به همراه خانواده سه شب مهمان هتل دهدار لاهیجان بودیم که بسیار بسیار هتل بد و در حد هتلهای یک ستاره بود و در تعجبیم که چگونه 4 ستاره به این هتل داده اند. اتاقهای ما دو تخته و سوییت چهار تخته بود. 1- اتاقهای دو تخته بسیار کوچکی دارد همچنین سوییتهای 4 تخته آن نیز در حد اتاقهای دو تخته هتلهای دو ستاره می باشد. 2- اکثر شبها تالار عروسی آن دایر بوده که تا ساعت 12 شب خواننده و مهمانها سروصدا کرده و اصلا نمیتوان استراحت نمود. 3- محل قرار گیری آن کنار چاده رشت-لاهیجان بوده که بسیار پر سروصدا بوده و پنجره های ان نیز دوجداره نبوده و استراحت تا صبح امکان پذیر نمی باشد. 4- اتاقهای ما طبقه چهارم بود و رستوران آن طبقه پنجم. از ساعت 6 صبح سرو صدا و حرکت پرسنل برای تهیه صبحانه و شبها تا 12 شب امکان آسایش از ما گرفته بود. 5- در موقع نظافت اتاقها، حوله ها عوض نشده بود و اگر شامپو و صابون استفاده کرده باشید جایگزین نمی ذاشتند و سهمیه هر واحد فقط یک سری شامپو و صابون کوچک یه نفره بود. 6- اسپیلت آن گرم نمیکرد و گرمای شوفاژ اتاق بسیار کم بوده و تا صبح می لرزیدیم. 7- صبحانه آن در حد هتلهای تک ستاره بود و بسیار بی کیفیت. خلاصه بدترین هتلی که در زندگی با آن مواجه شده بودیم این هتل بود و بسیار بسیار روزهای بدی درآن سپری شد.
هتل در حال تعمیرات بوده و مشتری جذب کرده است که مناسب اقامت نیست.
نقاط قوت:
برخورد بسیار مناسب کارکنان هتل. پارکینگ مناسب هتل. فشار آب و گرم بودن اب حمام نظافت خوب اتاق و راهرو و رستوران
نقاط ضعف:
غذای رستوران از کیفیت کمی برخوردار بود. مهمانان طبقه چهارم به خاطر صدای کشیده شدن صندلی رستوران که در طبقه ۵ قرار دارد در اول صبح و اخر شب آرامش نخواهند داشت.
نقاط قوت:
کارمندانش
نقاط ضعف:
نظافت
هتل خوب و تمیزی بود رفتار پرسنل هم خوب و بسیار مودبانه بود .
هتل به نظر بنده در حد هتل سه ستاره هست برخورد کارکنان عالیه ولی امکانات هتل محدود است چند تا ایراد اساسی داشت که بصورت مکتوب به مدیریت هتل اعلام کردیم هتل باید در محیطی آرام احداث می شد نه کنار بزرگراه و محوطه تعمیر گاهی
رفتار و اخلاق كاركنان بي نظير بود و سفر خوبي رو برام رقم زده
نسبت به قیمت و موقعیت جغرافیایی خوبه. دسترسی خوبی داره به لاهیجان
کارکنان خوب بودند ولی مسافر به دلیل برگزاری مجالس تا ساعت یک آرام و قرار ندارند. اطاق‌ها بینهایت کوچک ولوازم راحتی مهیا نیست. وای‌فای اطاق کارنمیکند.
رفتار و برخورد کارکنان بسیار خوب و محترمانه است . پاکیزگی اتاقها هم مناسب است . همچنین قیمت و کیفیت غذای رستوران هتل خوب است . نقطه ضعف هتل فضای بسیار کوچک اتاق ها به نحویکه مانند سلول می باشد و همچنین سر و صدای جشنها و مراسمات می باشد . اینترنت هم به قدری کند است که عملا غیر قابل استفاده می باشد. هموطنانی که میخواهند به این هتل بروند اندازه اتاقها را در نظر بگیرند . بسیار بسیار کوچک حتی سوییت ها ، سایر موارد مناسب و قابل اغماض است
اى كاش توى اين همه توضيحات نوشته بوديد كه هتل و تالار جشن و عروسى هست نه ظهر گذاشتن بخوابيم نه شب تا ساعت ١ و ٢ واقعا متاسفم براشون كه اين همه ستاره داره هتل شون ولى عروسى هاشون مهم تره تا مسافر داخل هتل كه خواب و ارامش نداره
همه چی خیلی خوب بود چه از نظر پاکیزه بودن اتاق و چه رفتار پرسنل. فقط چون داخل هتل تالار عروسی هست، یخورده سرو صدا وجود داره البته برای ما آزار دهنده نبود. کیفیت صبحانه هم می تونست بهتر باشه. اما در کل ما کاملا از اقامتمون رضایت داشتیم
من نمیدونم چطوری به این هتل این همه ستاره دادن،از هتل آپارتمان خیلی بدتر بود.ممنونم از اسنپ تریپ که با انصراف ما موافقت کرد و پول را برگرداند.
لابی و راهرو ها و نما در حد هتل 4 ستاره امکانات در حد مسافرخونه. اصلا اقامت در این هتل رو به کسی پیشنهاد نمیدم. کلا توی این هتل باید دور استفاده از حموم رو خط بکشید فشار آب خیلی کمه و خیلی هم آبش سرده،. دیوارهای اتاق ها با گچ و بتونه پر شده بود و رنگ نداشتن رو اونها. کیفیت و مقدار صبحانه خیلی بد بود، حتی آبمیوه هم نداشتن، وقتی درخواست آبمیوه برای صبحانه کردیم ، نفری ی لیوان سن ایچ پرتغال دادن بهمون که خیلی هم گرم بود ، و لیوان ها هم به شکل خیلی بدی بو میدادن انگار تخم مرغ داخلش درست کردن. تنها نکته مثبت برخورد خوب کارکنانشون بود خیلی هتل بدی بود ما که اصلا راضی نبودیم.
کیفیت صبحانه و رستوران و برخورد کارمندان بسیار خوب می باشد
کولر اتاق درست عمل نمیکند.
عالی بود واقعا غذا عالی صبحانه عالی نوع برخورد عالی . من خودم لیسانس هتل داری دارم واقعا این هتل پیشنهاد می کنم براتون
من این هتل را توصیه نمیکنم اتاق بسیار کوچک اب حمام سرد بود سشوار خراب بود غذا معمولی بود صبحانه عالی بود
نقاط قوت:
غذای با کیفیت رستوران-برخورد مناسب-با وجود محدودیت منو کافی شاپ،سرویس کافی شاپ کامل بود-وجود کولر در اتاق بسیار کار آمد بود-تخت ها نرم و باکیفیت مناسب-اتاق های نسبتا فراخ-حمام و دستشویی تمیز-امکانات یک اتاق خوب را برخوردار بود-پارکینگ بسیار مناسب با ظرفیت بالای گنجایش-فاصله نسبی از شهر و دور بودن از ترافیک شدید شهر-لابی بزرگ و مرتب-
نقاط ضعف:
کافی شاپ با منوی محدود-
برخورد كاركنان هتل خيلي خوب وبا احترام بوده ولي از نظر صبحانه ضعيف عمل ميشود
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل.
نقاط ضعف:
نبود کافی شاپ. و همچنین چون لاهیجان اکثرا بارش هست..اگر پارکینگ سقف داشته باشه بهتره.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل دهدار لاهیجان

مهمانان هتل دهدار لاهیجان در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل دهدار لاهیجان از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل دهدار لاهیجان بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل دهدار لاهیجان رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل دهدار لاهیجان را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.