هتل دهدار لاهیجان

لاهیجان، کیلومتر یک جاده لاهیجان، جنب ایران خودرو
2.2
امتیاز کاربران
40
نظرات کاربران

معرفی هتل دهدار لاهیجان

هتل چهارستاره دهدار لاهیجان در منطقه‌ی آب و هوایی دلنشین، بین شهرهای آستانه اشرفیه، لاهیجان و سیاهکل قرار دارد و از زیباترین هتل‌های شمال کشور به شمار می‌رود. این هتل بین کوه و دریا قرار دارد و دسترسی آسانی به قلعه رودخان، استخر لاهیجان، رستوران و کافه های سنتی دارد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل دهدار لاهیجان

دهدار-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
اقامت 24
246,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
246,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
246,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
246,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
246,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
246,000
تومان
9 مهر
جمعه
246,000
تومان
10 مهر
شنبه
246,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
246,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
246,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
246,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
246,000
تومان
ای‌گردش
246,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
246,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
246,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
246,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
246,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
246,000
تومان
9 مهر
جمعه
246,000
تومان
10 مهر
شنبه
246,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
246,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
246,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
246,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
246,000
تومان
هتل یار
246,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
246,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
246,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
246,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
246,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
246,000
تومان
9 مهر
جمعه
246,000
تومان
10 مهر
شنبه
246,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
246,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
295,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
295,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
295,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
4 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
14 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
دهدار-اتاق دو تخته دبل
اتاق دو تخته دبل
ای‌گردش
351,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
351,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
351,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
351,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
351,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
351,000
تومان
9 مهر
جمعه
351,000
تومان
10 مهر
شنبه
351,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
351,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
351,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
351,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
351,000
تومان
هتل یار
376,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
376,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
376,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
376,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
376,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
376,000
تومان
9 مهر
جمعه
376,000
تومان
10 مهر
شنبه
376,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
376,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
472,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
472,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
472,000
تومان
اقامت 24
376,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
376,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
376,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
376,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
376,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
376,000
تومان
9 مهر
جمعه
376,000
تومان
10 مهر
شنبه
376,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
376,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
376,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
376,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
376,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
4 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
14 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
دهدار-سوئیت دو نفره دبل
سوئیت دو نفره دبل
اقامت 24
364,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
364,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
364,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
364,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
364,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
364,000
تومان
9 مهر
جمعه
364,000
تومان
10 مهر
شنبه
364,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
364,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
364,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
364,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
364,000
تومان
هتل یار
364,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
364,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
364,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
364,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
364,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
364,000
تومان
9 مهر
جمعه
364,000
تومان
10 مهر
شنبه
364,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
364,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
472,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
472,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
472,000
تومان
ای‌گردش
364,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
364,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
364,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
364,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
364,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
364,000
تومان
9 مهر
جمعه
364,000
تومان
10 مهر
شنبه
364,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
364,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
364,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
364,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
364,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
4 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
14 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
دهدار-اتاق دو تخته توئین
اتاق دو تخته توئین
ای‌گردش
351,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
351,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
351,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
351,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
351,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
351,000
تومان
9 مهر
جمعه
351,000
تومان
10 مهر
شنبه
351,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
351,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
351,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
351,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
351,000
تومان
اقامت 24
376,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
376,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
376,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
376,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
376,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
376,000
تومان
9 مهر
جمعه
376,000
تومان
10 مهر
شنبه
376,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
376,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
376,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
376,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
376,000
تومان
دهدار-سوئیت سه نفره
سوئیت سه نفره
ای‌گردش
448,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
448,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
448,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
448,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
448,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
448,000
تومان
9 مهر
جمعه
448,000
تومان
10 مهر
شنبه
448,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
448,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
448,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
448,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
448,000
تومان
هتل یار
448,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
448,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
448,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
448,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
448,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
448,000
تومان
9 مهر
جمعه
448,000
تومان
10 مهر
شنبه
448,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
448,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
584,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
584,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
584,000
تومان
اقامت 24
448,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
448,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
448,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
448,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
448,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
448,000
تومان
9 مهر
جمعه
448,000
تومان
10 مهر
شنبه
448,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
448,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
448,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
448,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
448,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
4 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
14 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
دهدار-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
ای‌گردش
435,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
435,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
435,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
435,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
435,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
435,000
تومان
9 مهر
جمعه
435,000
تومان
10 مهر
شنبه
435,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
435,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
435,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
435,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
435,000
تومان
دهدار-سوئیت چهار نفره
سوئیت چهار نفره
هتل یار
544,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
544,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
544,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
544,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
544,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
544,000
تومان
9 مهر
جمعه
544,000
تومان
10 مهر
شنبه
544,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
544,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
712,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
712,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
712,000
تومان
ای‌گردش
544,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
544,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
544,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
544,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
544,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
544,000
تومان
9 مهر
جمعه
544,000
تومان
10 مهر
شنبه
544,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
544,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
544,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
544,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
544,000
تومان
اقامت 24
544,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
544,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
544,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
544,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
544,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
544,000
تومان
9 مهر
جمعه
544,000
تومان
10 مهر
شنبه
544,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
544,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
544,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
544,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
544,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
4 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
14 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل دهدار لاهیجان

آسانسور
چايخانه سنتی
مینی بار با هزینه
صبحانه در اتاق
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
سالن همايش
خدمات تهيه بليط
جكوزی
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
خدمات بیدار باش
رستوران بام
سرویس حرم
ترانسفر برگشت با هزینه
روم سرويس
نهار در اتاق
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
لباسشویی
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
بازی ویدئویی
پرداخت ویزا و مسترکارت
كافی شاپ
مسلط به زبان اردو
كافی شاپ
نمای فضای سبز
پذيرش 24 ساعته
تالار عروسی
مسلط به زبان ترکی
کافه سنتی
مسلط به زبان هندی
نمای خیابان
نمای پل خشتی
حوله حمام
دمپایی یکبار مصرف
سیستم گرمایش
کارت هوشمند درب اتاق
دمپایی حمام
شام در اتاق
تلويزيون LED در لابی
خدمات اینترنتی
خدمات نگهداری کودک
لابی
اینترنت با سرعت بالا
رستوران در هتل
پارکینگ در هتل
اینترنت بی سیم
لوازم بهداشتی
Business Center
صندوق امانات
رستوران
فكس
مسلط به زبان عربی
تلويزيون در لابی
مبل
ميز
خشکشویی
خدمات بيدار باش
خدمات اتو
اينترنت در لابی
پاركينگ
نمازخانه
تاکسی سرویس
مبلمان
سشوار
اعلام حریق
پارکینگ
استخر
یخچال
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
سالن اجتماعات
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
تالار پذیرایی
صندوق امانات
تلویزیون
کافی‌شاپ
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
تالار عروسی
مسلط به زبان انگليسی
دستگاه خودپرداز
آژانس مسافرتی
تاکسی سرویس شبانه روزی
اينترنت در اتاق
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
اتاق چمدان
دراور
خدمات خشکشویی
فروشگاه
اینترنت
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
خشکشویی
آرایشگاه
اینترنت در قسمت لابی
اتاق سیگار
حمام
سرویس روزانه اتاق
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
وسایل بدنسازی
مرکز خرید
لابی
کمد لباس
سالن ورزشی
حوله
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
پرینت
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
روزنامه
فضای سبز
تلفن
پارکینگ سرپوشیده
پارکینگ روباز
دستگاه واکس کفش
پله اضطراری
رستوران ایرانی
خدمات بیدارباش
اتاق بازی
رخت آویز

آدرس هتل دهدار لاهیجان روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل دهدار لاهیجان

(40 نظر)
رفتار پرسنل بسیار مناسب و قابل تحسین است
برخورد کارکنان عالی . قیمت نسبت به امکانات خوب.. ولی پنجره خوب بسته نمی شد صدای جاده داخل اتاق بود .
نقاط قوت:
تمیز بود
نقاط ضعف:
زیادی سر وصدا
نقاط قوت:
برخورد خوب کارکنان
نقاط ضعف:
برخورد خوب کارکنان
برای یک شب اقامت قابل قبول
نقاط قوت:
نظافت رعايت شده بود
نقاط ضعف:
بدون خدمات،بدون امكانات،بدون پرسنل
فقط اتاق خیلی کوچیک بود ولی درکل نظافت بسیارخوب بود و کارکنان محترمی هم داشت
تنها ایرادی که بنظرم میشه گرفت مینی بار ضعیف یخچال و نبودن وای فای بود باقی موارد عالی بود
رفتار کارکنان بسیار دلنشین، مودبانه و مهربان امکانات در حد لازم وجود داره اما با کیفیت معمولی کیفیت غذا متوسط اما از نظر نظافت و مرتب بودن فضای رستوران تمیز و قابل قبول
مینی بار تو یخچال فقط نوشابه و آب معدنی بود. روز اول اتاقم آب داغ نداشت. روز دوم به اجبار به اتاقی رفتم که توالتش فرنگی بود. صبحانه خوب ولی تنوع کمی داشت. رفتار کارکنان خوب بود.
برخورد کارکنان بسیار عالی بود
هتل فوق العاده پر سرو صدا و بی گیفیت .. من نمیدونم کی ۴ ستاره داده از نظر من ۲ ستاره هم ب زور داره
نقاط قوت:
راضی بودم
نقاط ضعف:
دیده نشد
بسیار تمیز بود و پرسنل خوشرفتاری داشت. رستوران شیکی داشت که کیفیت غذاهای اون نیز در حد خوبی بود و صد البته قیمت مناسبی داشت. در کل بهتون توصیه میکنم این هتل رو
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل نزدیکی به شهر و جاده اصلی
نقاط ضعف:
به نظرم اتاق هاش بهتر از سوئیت بود
بنده یک شب رو هتل دهدار اقامت داشتم، که این هتل بسیار تمیز و عالی بود و پیشنهاد می کنم حتما این هتل رو برای اقامت انتخاب کنید.
نقاط قوت:
رضایت بخش بود
نقاط ضعف:
چیز خاصی نداشت
برخورد كار كنان خوب هتل زياد تميزي نبود و حتي لبه زير تخت كثيف بود. اتاق ما به عنوان سوييت امكاناتي كه بايد داشته باشه نداشت حتي خمير دندان هم نداشتن. اب معدني تو همه هتل ها ٢ عدد رايگان هست.ولي اين هال پول دريافت كرد.
نقاط قوت:
کیفیت غذاها و قیمت آن خوب بود .
نقاط ضعف:
تنوع بوفه صبحانه به نسبت هتل چهارستاره نیست .
نقاط قوت:
برخورد عالی پرسنل محیط خوب دسترسی مناسب اینترنت رایگان
نقاط ضعف:
نداشتن پارکینگ مناسب
در سالن عروسی هتل سر و صدا بود و کیفیت صبحانه خوب نبود .
باسلام. ما در ایام نوروز در این هتل چند شب بودیم. هتلی تمیز با کادری خوش برخورد بود. ما راضی و راحت بودیم. رستورانش هم شیک و خوشایند بود با غذاهای سالم و کادری خوب. امیدوارم با همین روال ادامه بده این هتل. گویا قبلا سه ستاره بوده و الان بهتر شده. جای پارک هم برای ماشین دارند. فقط در اتاقمون اینترنت فعال نبود ولی در رستوران بود. ....... " ولی یادآوری و تذکر این مطلب برای افراد بچه دار و یا سالمند و مریض دار خیلی خیلی لازمه که : این هتل ‌تالار عروسی هم داخلش داره و سروصدای موسیقی و مهمانان عروسی میتونه مانع استراحت بشه که میشه . ما زیاد اذیت نشدیم ولی همه شریاط یکسان ندارند خب. "
از امکانات هتل چهار ستاره برخوردار نیست، فضا و امانات اتاق خیلی پایین تر از انتظار، صبحانه ضعیف
با سلام هتل بسیار خوبی هست برخورد خوب پرسنل غذای خوب موسیقی زنده اواخر هفته
هتل با توجه به موقعیت دسترسی دارای امکانات متوسط و ساده و انتظاری همانند هتل های ۴ ستاره ندارد اما برخورد کارکنان خوب و صمیمانه. کنار جاده بودن هنل هم مزیت است به لحاظ دسترسی و هم بابت سروصدای روز و شب جاده، کمی زیاد بود. امکانات اتاق ها خیلی ساده و اندازه اتاق ها بسیار کوچک. اما حمام بسیار بزرگی داشت که تناسبی با اتاق ندارد در مجموع برای اقامت خانوادگی خوب است اما به خاطر اتاق های بسیار کوچک، خیلی نباید هتل باشید و بهتر است که تنها برای استراحت هتل را استفاده کنید و مانند سایر هتل ها امکاناتی ندارد
اتاق كوچك بود. شبها تا نيمه شب به خاطر اجراي موزيك زنده دررستوران واقع در طبفه پنجم امكان استراحت وجود ندارد. به تذكر هم اهميت نمي دهند. با وجود اينكه هتل چهار ستاره معرفي شده ولي مسواك وخمير دندان و كتري برقي نداشت وتقاضا كرديم كه خمير دندان بياورند گفتند نداريم. صبحانه خيلي ضعيف بود. درضمن بدليل اينكه كنار جاده واقع شده سرو صداي اتوموبيل ها زياد است.
نقاط قوت:
ادب و نزاکت کارکنان غذای عالی قلیان سرا تمیزی احساس راحتی در برخورد با کارکنان
نقاط ضعف:
دوری از مرکز شهر نداشتن چای ساز
ما به همراه خانواده سه شب مهمان هتل دهدار لاهیجان بودیم که بسیار بسیار هتل بد و در حد هتلهای یک ستاره بود و در تعجبیم که چگونه 4 ستاره به این هتل داده اند. اتاقهای ما دو تخته و سوییت چهار تخته بود. 1- اتاقهای دو تخته بسیار کوچکی دارد همچنین سوییتهای 4 تخته آن نیز در حد اتاقهای دو تخته هتلهای دو ستاره می باشد. 2- اکثر شبها تالار عروسی آن دایر بوده که تا ساعت 12 شب خواننده و مهمانها سروصدا کرده و اصلا نمیتوان استراحت نمود. 3- محل قرار گیری آن کنار چاده رشت-لاهیجان بوده که بسیار پر سروصدا بوده و پنجره های ان نیز دوجداره نبوده و استراحت تا صبح امکان پذیر نمی باشد. 4- اتاقهای ما طبقه چهارم بود و رستوران آن طبقه پنجم. از ساعت 6 صبح سرو صدا و حرکت پرسنل برای تهیه صبحانه و شبها تا 12 شب امکان آسایش از ما گرفته بود. 5- در موقع نظافت اتاقها، حوله ها عوض نشده بود و اگر شامپو و صابون استفاده کرده باشید جایگزین نمی ذاشتند و سهمیه هر واحد فقط یک سری شامپو و صابون کوچک یه نفره بود. 6- اسپیلت آن گرم نمیکرد و گرمای شوفاژ اتاق بسیار کم بوده و تا صبح می لرزیدیم. 7- صبحانه آن در حد هتلهای تک ستاره بود و بسیار بی کیفیت. خلاصه بدترین هتلی که در زندگی با آن مواجه شده بودیم این هتل بود و بسیار بسیار روزهای بدی درآن سپری شد.
هتل در حال تعمیرات بوده و مشتری جذب کرده است که مناسب اقامت نیست.
نقاط قوت:
برخورد بسیار مناسب کارکنان هتل. پارکینگ مناسب هتل. فشار آب و گرم بودن اب حمام نظافت خوب اتاق و راهرو و رستوران
نقاط ضعف:
غذای رستوران از کیفیت کمی برخوردار بود. مهمانان طبقه چهارم به خاطر صدای کشیده شدن صندلی رستوران که در طبقه ۵ قرار دارد در اول صبح و اخر شب آرامش نخواهند داشت.
هتل خوب و تمیزی بود رفتار پرسنل هم خوب و بسیار مودبانه بود .
نقاط قوت:
کارمندانش
نقاط ضعف:
نظافت
هتل به نظر بنده در حد هتل سه ستاره هست برخورد کارکنان عالیه ولی امکانات هتل محدود است چند تا ایراد اساسی داشت که بصورت مکتوب به مدیریت هتل اعلام کردیم هتل باید در محیطی آرام احداث می شد نه کنار بزرگراه و محوطه تعمیر گاهی
رفتار و اخلاق كاركنان بي نظير بود و سفر خوبي رو برام رقم زده
نسبت به قیمت و موقعیت جغرافیایی خوبه. دسترسی خوبی داره به لاهیجان
کارکنان خوب بودند ولی مسافر به دلیل برگزاری مجالس تا ساعت یک آرام و قرار ندارند. اطاق‌ها بینهایت کوچک ولوازم راحتی مهیا نیست. وای‌فای اطاق کارنمیکند.
رفتار و برخورد کارکنان بسیار خوب و محترمانه است . پاکیزگی اتاقها هم مناسب است . همچنین قیمت و کیفیت غذای رستوران هتل خوب است . نقطه ضعف هتل فضای بسیار کوچک اتاق ها به نحویکه مانند سلول می باشد و همچنین سر و صدای جشنها و مراسمات می باشد . اینترنت هم به قدری کند است که عملا غیر قابل استفاده می باشد. هموطنانی که میخواهند به این هتل بروند اندازه اتاقها را در نظر بگیرند . بسیار بسیار کوچک حتی سوییت ها ، سایر موارد مناسب و قابل اغماض است
همه چی خیلی خوب بود چه از نظر پاکیزه بودن اتاق و چه رفتار پرسنل. فقط چون داخل هتل تالار عروسی هست، یخورده سرو صدا وجود داره البته برای ما آزار دهنده نبود. کیفیت صبحانه هم می تونست بهتر باشه. اما در کل ما کاملا از اقامتمون رضایت داشتیم
عالی بود واقعا غذا عالی صبحانه عالی نوع برخورد عالی . من خودم لیسانس هتل داری دارم واقعا این هتل پیشنهاد می کنم براتون
نقاط قوت:
غذای با کیفیت رستوران-برخورد مناسب-با وجود محدودیت منو کافی شاپ،سرویس کافی شاپ کامل بود-وجود کولر در اتاق بسیار کار آمد بود-تخت ها نرم و باکیفیت مناسب-اتاق های نسبتا فراخ-حمام و دستشویی تمیز-امکانات یک اتاق خوب را برخوردار بود-پارکینگ بسیار مناسب با ظرفیت بالای گنجایش-فاصله نسبی از شهر و دور بودن از ترافیک شدید شهر-لابی بزرگ و مرتب-
نقاط ضعف:
کافی شاپ با منوی محدود-
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل.
نقاط ضعف:
نبود کافی شاپ. و همچنین چون لاهیجان اکثرا بارش هست..اگر پارکینگ سقف داشته باشه بهتره.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل دهدار لاهیجان

مهمانان هتل دهدار لاهیجان در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل دهدار لاهیجان از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل دهدار لاهیجان بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل دهدار لاهیجان رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل دهدار لاهیجان را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.