هتل دهدار لاهیجان

لاهیجان، کیلومتر یک جاده لاهیجان، جنب ایران خودرو
2.2
امتیاز کاربران
43
نظرات کاربران

معرفی هتل دهدار لاهیجان

هتل چهارستاره دهدار لاهیجان در منطقه‌ی آب و هوایی دلنشین، بین شهرهای آستانه اشرفیه، لاهیجان و سیاهکل قرار دارد و از زیباترین هتل‌های شمال کشور به شمار می‌رود. این هتل بین کوه و دریا قرار دارد و دسترسی آسانی به قلعه رودخان، استخر لاهیجان، رستوران و کافه های سنتی دارد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل دهدار لاهیجان

دهدار-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
اقامت 24
231,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
15 اسفند
جمعه
231,000
تومان
16 اسفند
شنبه
231,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
231,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
231,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
231,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
231,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
22 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
23 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
24 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
25 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
علاءالدین
231,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
15 اسفند
جمعه
231,000
تومان
16 اسفند
شنبه
231,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
231,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
231,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
231,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
231,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
231,000
تومان
22 اسفند
جمعه
231,000
تومان
23 اسفند
شنبه
231,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
231,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
231,000
تومان
هتل یار
231,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
15 اسفند
جمعه
231,000
تومان
16 اسفند
شنبه
231,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
231,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
231,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
231,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
231,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
231,000
تومان
22 اسفند
جمعه
231,000
تومان
23 اسفند
شنبه
231,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
231,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
231,000
تومان
ای‌گردش
231,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
15 اسفند
جمعه
231,000
تومان
16 اسفند
شنبه
231,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
231,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
231,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
231,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
231,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
231,000
تومان
22 اسفند
جمعه
231,000
تومان
23 اسفند
شنبه
231,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
231,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
231,000
تومان
دهدار-اتاق دو تخته دبل
اتاق دو تخته دبل
ای‌گردش
310,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
15 اسفند
جمعه
310,000
تومان
16 اسفند
شنبه
310,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
310,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
310,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
310,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
310,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
310,000
تومان
22 اسفند
جمعه
310,000
تومان
23 اسفند
شنبه
310,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
310,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
310,000
تومان
اقامت 24
313,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
15 اسفند
جمعه
313,000
تومان
16 اسفند
شنبه
313,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
313,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
313,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
313,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
313,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
22 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
23 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
24 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
25 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
علاءالدین
313,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
15 اسفند
جمعه
313,000
تومان
16 اسفند
شنبه
313,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
313,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
313,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
313,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
313,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
313,000
تومان
22 اسفند
جمعه
313,000
تومان
23 اسفند
شنبه
313,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
313,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
313,000
تومان
هتل یار
313,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
15 اسفند
جمعه
313,000
تومان
16 اسفند
شنبه
313,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
313,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
313,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
313,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
313,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
313,000
تومان
22 اسفند
جمعه
313,000
تومان
23 اسفند
شنبه
313,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
313,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
313,000
تومان
دهدار-سوئیت دو نفره دبل
سوئیت دو نفره دبل
ای‌گردش
345,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
15 اسفند
جمعه
345,000
تومان
16 اسفند
شنبه
345,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
345,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
345,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
345,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
345,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
345,000
تومان
22 اسفند
جمعه
345,000
تومان
23 اسفند
شنبه
345,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
345,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
345,000
تومان
اقامت 24
349,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
15 اسفند
جمعه
349,000
تومان
16 اسفند
شنبه
349,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
349,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
349,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
349,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
349,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
22 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
23 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
24 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
25 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
علاءالدین
349,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
15 اسفند
جمعه
349,000
تومان
16 اسفند
شنبه
349,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
349,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
349,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
349,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
349,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
349,000
تومان
22 اسفند
جمعه
349,000
تومان
23 اسفند
شنبه
349,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
349,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
349,000
تومان
هتل یار
349,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
15 اسفند
جمعه
349,000
تومان
16 اسفند
شنبه
349,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
349,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
349,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
349,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
349,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
349,000
تومان
22 اسفند
جمعه
349,000
تومان
23 اسفند
شنبه
349,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
349,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
349,000
تومان
دهدار-اتاق دو تخته توئین
اتاق دو تخته توئین
ای‌گردش
310,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
15 اسفند
جمعه
310,000
تومان
16 اسفند
شنبه
310,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
310,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
310,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
310,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
310,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
310,000
تومان
22 اسفند
جمعه
310,000
تومان
23 اسفند
شنبه
310,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
310,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
310,000
تومان
اقامت 24
313,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
15 اسفند
جمعه
313,000
تومان
16 اسفند
شنبه
313,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
313,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
313,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
313,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
313,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
22 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
23 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
24 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
25 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
دهدار-سوئیت سه نفره
سوئیت سه نفره
ای‌گردش
430,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
15 اسفند
جمعه
430,000
تومان
16 اسفند
شنبه
430,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
430,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
430,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
430,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
430,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
430,000
تومان
22 اسفند
جمعه
430,000
تومان
23 اسفند
شنبه
430,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
430,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
430,000
تومان
هتل یار
433,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
15 اسفند
جمعه
433,000
تومان
16 اسفند
شنبه
433,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
433,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
433,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
433,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
433,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
433,000
تومان
22 اسفند
جمعه
433,000
تومان
23 اسفند
شنبه
433,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
433,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
433,000
تومان
اقامت 24
433,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
15 اسفند
جمعه
433,000
تومان
16 اسفند
شنبه
433,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
433,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
433,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
433,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
433,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
22 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
23 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
24 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
25 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
علاءالدین
433,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
15 اسفند
جمعه
433,000
تومان
16 اسفند
شنبه
433,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
433,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
433,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
433,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
433,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
433,000
تومان
22 اسفند
جمعه
433,000
تومان
23 اسفند
شنبه
433,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
433,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
433,000
تومان
دهدار-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
علاءالدین
397,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
15 اسفند
جمعه
397,000
تومان
16 اسفند
شنبه
397,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
397,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
397,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
397,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
397,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
397,000
تومان
22 اسفند
جمعه
397,000
تومان
23 اسفند
شنبه
397,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
397,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
397,000
تومان
هتل یار
397,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
15 اسفند
جمعه
397,000
تومان
16 اسفند
شنبه
397,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
397,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
397,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
397,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
397,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
397,000
تومان
22 اسفند
جمعه
397,000
تومان
23 اسفند
شنبه
397,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
397,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
397,000
تومان
ای‌گردش
433,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
15 اسفند
جمعه
433,000
تومان
16 اسفند
شنبه
433,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
433,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
433,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
433,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
433,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
433,000
تومان
22 اسفند
جمعه
433,000
تومان
23 اسفند
شنبه
433,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
433,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
433,000
تومان
دهدار-سوئیت چهار نفره
سوئیت چهار نفره
ای‌گردش
525,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
15 اسفند
جمعه
525,000
تومان
16 اسفند
شنبه
525,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
525,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
525,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
525,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
525,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
525,000
تومان
22 اسفند
جمعه
525,000
تومان
23 اسفند
شنبه
525,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
525,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
525,000
تومان
هتل یار
529,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
15 اسفند
جمعه
529,000
تومان
16 اسفند
شنبه
529,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
529,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
529,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
529,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
529,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
529,000
تومان
22 اسفند
جمعه
529,000
تومان
23 اسفند
شنبه
529,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
529,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
529,000
تومان
علاءالدین
529,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
15 اسفند
جمعه
529,000
تومان
16 اسفند
شنبه
529,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
529,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
529,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
529,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
529,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
529,000
تومان
22 اسفند
جمعه
529,000
تومان
23 اسفند
شنبه
529,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
529,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
529,000
تومان
اقامت 24
529,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
15 اسفند
جمعه
529,000
تومان
16 اسفند
شنبه
529,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
529,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
529,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
529,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
529,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
22 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
23 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
24 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
25 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل دهدار لاهیجان

آسانسور
چايخانه سنتی
مینی بار با هزینه
صبحانه در اتاق
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
سالن همايش
خدمات تهيه بليط
جكوزی
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
خدمات بیدار باش
رستوران بام
سرویس حرم
ترانسفر برگشت با هزینه
روم سرويس
نهار در اتاق
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
لباسشویی
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
بازی ویدئویی
پرداخت ویزا و مسترکارت
كافی شاپ
مسلط به زبان اردو
كافی شاپ
نمای فضای سبز
پذيرش 24 ساعته
تالار عروسی
مسلط به زبان ترکی
کافه سنتی
مسلط به زبان هندی
نمای خیابان
نمای پل خشتی
حوله حمام
دمپایی یکبار مصرف
سیستم گرمایش
کارت هوشمند درب اتاق
دمپایی حمام
شام در اتاق
تلويزيون LED در لابی
خدمات اینترنتی
خدمات نگهداری کودک
لابی
اینترنت با سرعت بالا
رستوران در هتل
پارکینگ در هتل
اینترنت بی سیم
لوازم بهداشتی
Business Center
صندوق امانات
رستوران
فكس
مسلط به زبان عربی
تلويزيون در لابی
مبل
ميز
خشکشویی
خدمات بيدار باش
خدمات اتو
اينترنت در لابی
پاركينگ
نمازخانه
تاکسی سرویس
مبلمان
سشوار
اعلام حریق
پارکینگ
استخر
یخچال
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
سالن اجتماعات
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
تالار پذیرایی
صندوق امانات
تلویزیون
کافی‌شاپ
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
تالار عروسی
مسلط به زبان انگليسی
دستگاه خودپرداز
آژانس مسافرتی
تاکسی سرویس شبانه روزی
اينترنت در اتاق
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
اتاق چمدان
دراور
خدمات خشکشویی
فروشگاه
اینترنت
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
خشکشویی
آرایشگاه
اینترنت در قسمت لابی
اتاق سیگار
حمام
سرویس روزانه اتاق
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
وسایل بدنسازی
مرکز خرید
لابی
کمد لباس
سالن ورزشی
حوله
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
پرینت
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
روزنامه
فضای سبز
تلفن
پارکینگ سرپوشیده
پارکینگ روباز
دستگاه واکس کفش
پله اضطراری
رستوران ایرانی
خدمات بیدارباش
اتاق بازی
رخت آویز

آدرس هتل دهدار لاهیجان روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل دهدار لاهیجان

(43 نظر)
رفتار کارکنان بسیار دلنشین، مودبانه و مهربان امکانات در حد لازم وجود داره اما با کیفیت معمولی کیفیت غذا متوسط اما از نظر نظافت و مرتب بودن فضای رستوران تمیز و قابل قبول
مینی بار تو یخچال فقط نوشابه و آب معدنی بود. روز اول اتاقم آب داغ نداشت. روز دوم به اجبار به اتاقی رفتم که توالتش فرنگی بود. صبحانه خوب ولی تنوع کمی داشت. رفتار کارکنان خوب بود.
برخورد کارکنان بسیار عالی بود
هتل فوق العاده پر سرو صدا و بی گیفیت .. من نمیدونم کی ۴ ستاره داده از نظر من ۲ ستاره هم ب زور داره
نقاط قوت:
راضی بودم
نقاط ضعف:
دیده نشد
بسیار تمیز بود و پرسنل خوشرفتاری داشت. رستوران شیکی داشت که کیفیت غذاهای اون نیز در حد خوبی بود و صد البته قیمت مناسبی داشت. در کل بهتون توصیه میکنم این هتل رو
نقاط قوت:
هیچ نکته مثبتی نداشت این هتل
نقاط ضعف:
بسیار افتضاح بود سرویس بهداشتی کثیف صبحانه خیلی بد اتاق افتضاح واقعا بد بود در حد مسافر خونه هم نبود
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل نزدیکی به شهر و جاده اصلی
نقاط ضعف:
به نظرم اتاق هاش بهتر از سوئیت بود
بنده یک شب رو هتل دهدار اقامت داشتم، که این هتل بسیار تمیز و عالی بود و پیشنهاد می کنم حتما این هتل رو برای اقامت انتخاب کنید.
نقاط قوت:
رضایت بخش بود
نقاط ضعف:
چیز خاصی نداشت
نقاط قوت:
اصلا نکته مثبتی وجود نداشت
نقاط ضعف:
از همه لحاظ افتضاح بود
برخورد كار كنان خوب هتل زياد تميزي نبود و حتي لبه زير تخت كثيف بود. اتاق ما به عنوان سوييت امكاناتي كه بايد داشته باشه نداشت حتي خمير دندان هم نداشتن. اب معدني تو همه هتل ها ٢ عدد رايگان هست.ولي اين هال پول دريافت كرد.
نقاط قوت:
کیفیت غذاها و قیمت آن خوب بود .
نقاط ضعف:
تنوع بوفه صبحانه به نسبت هتل چهارستاره نیست .
نقاط قوت:
برخورد عالی پرسنل محیط خوب دسترسی مناسب اینترنت رایگان
نقاط ضعف:
نداشتن پارکینگ مناسب
در سالن عروسی هتل سر و صدا بود و کیفیت صبحانه خوب نبود .
باسلام. ما در ایام نوروز در این هتل چند شب بودیم. هتلی تمیز با کادری خوش برخورد بود. ما راضی و راحت بودیم. رستورانش هم شیک و خوشایند بود با غذاهای سالم و کادری خوب. امیدوارم با همین روال ادامه بده این هتل. گویا قبلا سه ستاره بوده و الان بهتر شده. جای پارک هم برای ماشین دارند. فقط در اتاقمون اینترنت فعال نبود ولی در رستوران بود. ....... " ولی یادآوری و تذکر این مطلب برای افراد بچه دار و یا سالمند و مریض دار خیلی خیلی لازمه که : این هتل ‌تالار عروسی هم داخلش داره و سروصدای موسیقی و مهمانان عروسی میتونه مانع استراحت بشه که میشه . ما زیاد اذیت نشدیم ولی همه شریاط یکسان ندارند خب. "
از امکانات هتل چهار ستاره برخوردار نیست، فضا و امانات اتاق خیلی پایین تر از انتظار، صبحانه ضعیف
با سلام هتل بسیار خوبی هست برخورد خوب پرسنل غذای خوب موسیقی زنده اواخر هفته
هتل با توجه به موقعیت دسترسی دارای امکانات متوسط و ساده و انتظاری همانند هتل های ۴ ستاره ندارد اما برخورد کارکنان خوب و صمیمانه. کنار جاده بودن هنل هم مزیت است به لحاظ دسترسی و هم بابت سروصدای روز و شب جاده، کمی زیاد بود. امکانات اتاق ها خیلی ساده و اندازه اتاق ها بسیار کوچک. اما حمام بسیار بزرگی داشت که تناسبی با اتاق ندارد در مجموع برای اقامت خانوادگی خوب است اما به خاطر اتاق های بسیار کوچک، خیلی نباید هتل باشید و بهتر است که تنها برای استراحت هتل را استفاده کنید و مانند سایر هتل ها امکاناتی ندارد
اتاق كوچك بود. شبها تا نيمه شب به خاطر اجراي موزيك زنده دررستوران واقع در طبفه پنجم امكان استراحت وجود ندارد. به تذكر هم اهميت نمي دهند. با وجود اينكه هتل چهار ستاره معرفي شده ولي مسواك وخمير دندان و كتري برقي نداشت وتقاضا كرديم كه خمير دندان بياورند گفتند نداريم. صبحانه خيلي ضعيف بود. درضمن بدليل اينكه كنار جاده واقع شده سرو صداي اتوموبيل ها زياد است.
نقاط قوت:
ادب و نزاکت کارکنان غذای عالی قلیان سرا تمیزی احساس راحتی در برخورد با کارکنان
نقاط ضعف:
دوری از مرکز شهر نداشتن چای ساز
ما به همراه خانواده سه شب مهمان هتل دهدار لاهیجان بودیم که بسیار بسیار هتل بد و در حد هتلهای یک ستاره بود و در تعجبیم که چگونه 4 ستاره به این هتل داده اند. اتاقهای ما دو تخته و سوییت چهار تخته بود. 1- اتاقهای دو تخته بسیار کوچکی دارد همچنین سوییتهای 4 تخته آن نیز در حد اتاقهای دو تخته هتلهای دو ستاره می باشد. 2- اکثر شبها تالار عروسی آن دایر بوده که تا ساعت 12 شب خواننده و مهمانها سروصدا کرده و اصلا نمیتوان استراحت نمود. 3- محل قرار گیری آن کنار چاده رشت-لاهیجان بوده که بسیار پر سروصدا بوده و پنجره های ان نیز دوجداره نبوده و استراحت تا صبح امکان پذیر نمی باشد. 4- اتاقهای ما طبقه چهارم بود و رستوران آن طبقه پنجم. از ساعت 6 صبح سرو صدا و حرکت پرسنل برای تهیه صبحانه و شبها تا 12 شب امکان آسایش از ما گرفته بود. 5- در موقع نظافت اتاقها، حوله ها عوض نشده بود و اگر شامپو و صابون استفاده کرده باشید جایگزین نمی ذاشتند و سهمیه هر واحد فقط یک سری شامپو و صابون کوچک یه نفره بود. 6- اسپیلت آن گرم نمیکرد و گرمای شوفاژ اتاق بسیار کم بوده و تا صبح می لرزیدیم. 7- صبحانه آن در حد هتلهای تک ستاره بود و بسیار بی کیفیت. خلاصه بدترین هتلی که در زندگی با آن مواجه شده بودیم این هتل بود و بسیار بسیار روزهای بدی درآن سپری شد.
هتل در حال تعمیرات بوده و مشتری جذب کرده است که مناسب اقامت نیست.
نقاط قوت:
برخورد بسیار مناسب کارکنان هتل. پارکینگ مناسب هتل. فشار آب و گرم بودن اب حمام نظافت خوب اتاق و راهرو و رستوران
نقاط ضعف:
غذای رستوران از کیفیت کمی برخوردار بود. مهمانان طبقه چهارم به خاطر صدای کشیده شدن صندلی رستوران که در طبقه ۵ قرار دارد در اول صبح و اخر شب آرامش نخواهند داشت.
نقاط قوت:
کارمندانش
نقاط ضعف:
نظافت
هتل خوب و تمیزی بود رفتار پرسنل هم خوب و بسیار مودبانه بود .
هتل به نظر بنده در حد هتل سه ستاره هست برخورد کارکنان عالیه ولی امکانات هتل محدود است چند تا ایراد اساسی داشت که بصورت مکتوب به مدیریت هتل اعلام کردیم هتل باید در محیطی آرام احداث می شد نه کنار بزرگراه و محوطه تعمیر گاهی
رفتار و اخلاق كاركنان بي نظير بود و سفر خوبي رو برام رقم زده
نسبت به قیمت و موقعیت جغرافیایی خوبه. دسترسی خوبی داره به لاهیجان
کارکنان خوب بودند ولی مسافر به دلیل برگزاری مجالس تا ساعت یک آرام و قرار ندارند. اطاق‌ها بینهایت کوچک ولوازم راحتی مهیا نیست. وای‌فای اطاق کارنمیکند.
رفتار و برخورد کارکنان بسیار خوب و محترمانه است . پاکیزگی اتاقها هم مناسب است . همچنین قیمت و کیفیت غذای رستوران هتل خوب است . نقطه ضعف هتل فضای بسیار کوچک اتاق ها به نحویکه مانند سلول می باشد و همچنین سر و صدای جشنها و مراسمات می باشد . اینترنت هم به قدری کند است که عملا غیر قابل استفاده می باشد. هموطنانی که میخواهند به این هتل بروند اندازه اتاقها را در نظر بگیرند . بسیار بسیار کوچک حتی سوییت ها ، سایر موارد مناسب و قابل اغماض است
اى كاش توى اين همه توضيحات نوشته بوديد كه هتل و تالار جشن و عروسى هست نه ظهر گذاشتن بخوابيم نه شب تا ساعت ١ و ٢ واقعا متاسفم براشون كه اين همه ستاره داره هتل شون ولى عروسى هاشون مهم تره تا مسافر داخل هتل كه خواب و ارامش نداره
همه چی خیلی خوب بود چه از نظر پاکیزه بودن اتاق و چه رفتار پرسنل. فقط چون داخل هتل تالار عروسی هست، یخورده سرو صدا وجود داره البته برای ما آزار دهنده نبود. کیفیت صبحانه هم می تونست بهتر باشه. اما در کل ما کاملا از اقامتمون رضایت داشتیم
من نمیدونم چطوری به این هتل این همه ستاره دادن،از هتل آپارتمان خیلی بدتر بود.ممنونم از اسنپ تریپ که با انصراف ما موافقت کرد و پول را برگرداند.
لابی و راهرو ها و نما در حد هتل 4 ستاره امکانات در حد مسافرخونه. اصلا اقامت در این هتل رو به کسی پیشنهاد نمیدم. کلا توی این هتل باید دور استفاده از حموم رو خط بکشید فشار آب خیلی کمه و خیلی هم آبش سرده،. دیوارهای اتاق ها با گچ و بتونه پر شده بود و رنگ نداشتن رو اونها. کیفیت و مقدار صبحانه خیلی بد بود، حتی آبمیوه هم نداشتن، وقتی درخواست آبمیوه برای صبحانه کردیم ، نفری ی لیوان سن ایچ پرتغال دادن بهمون که خیلی هم گرم بود ، و لیوان ها هم به شکل خیلی بدی بو میدادن انگار تخم مرغ داخلش درست کردن. تنها نکته مثبت برخورد خوب کارکنانشون بود خیلی هتل بدی بود ما که اصلا راضی نبودیم.
کیفیت صبحانه و رستوران و برخورد کارمندان بسیار خوب می باشد
کولر اتاق درست عمل نمیکند.
عالی بود واقعا غذا عالی صبحانه عالی نوع برخورد عالی . من خودم لیسانس هتل داری دارم واقعا این هتل پیشنهاد می کنم براتون
من این هتل را توصیه نمیکنم اتاق بسیار کوچک اب حمام سرد بود سشوار خراب بود غذا معمولی بود صبحانه عالی بود
نقاط قوت:
غذای با کیفیت رستوران-برخورد مناسب-با وجود محدودیت منو کافی شاپ،سرویس کافی شاپ کامل بود-وجود کولر در اتاق بسیار کار آمد بود-تخت ها نرم و باکیفیت مناسب-اتاق های نسبتا فراخ-حمام و دستشویی تمیز-امکانات یک اتاق خوب را برخوردار بود-پارکینگ بسیار مناسب با ظرفیت بالای گنجایش-فاصله نسبی از شهر و دور بودن از ترافیک شدید شهر-لابی بزرگ و مرتب-
نقاط ضعف:
کافی شاپ با منوی محدود-
برخورد كاركنان هتل خيلي خوب وبا احترام بوده ولي از نظر صبحانه ضعيف عمل ميشود
بطور كلي خوب وقابل قبول باستثناء صبحانه كه براى اين هتل قابل پذيرش نميباشد يعني بسيار ضعيف بوده
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل.
نقاط ضعف:
نبود کافی شاپ. و همچنین چون لاهیجان اکثرا بارش هست..اگر پارکینگ سقف داشته باشه بهتره.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل دهدار لاهیجان

مهمانان هتل دهدار لاهیجان در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل دهدار لاهیجان از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل دهدار لاهیجان بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل دهدار لاهیجان رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل دهدار لاهیجان را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.