هتل ابریشمی لاهیجان

لاهیجان، میدان بسیج
3.7
امتیاز کاربران
70
نظرات کاربران

معرفی هتل ابریشمی لاهیجان

هتل چهار ستاره ابریشمی لاهیجان در تابستان ۱۳۹۶ افتتاح شده است، این هتل در مجاورت با دریاچه مصنوعی لاهیجان قرار دارد و با چشم اندازی زیبا و دلنشین و با پرسنلی مجرب و آموزش دیده آماده خدمت رسانی به شما میهمانان گرامی می‌باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل ابریشمی لاهیجان

ظرفیت 2 نفر

دو تخته
علاءالدین
1,750,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
4 فروردین
جمعه
1,750,000 تومان
5 فروردین
شنبه
1,750,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
1,750,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
1,750,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
1,750,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
1,750,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,750,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,750,000 تومان
12 فروردین
شنبه
1,750,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
1,750,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
دو تخته تویین
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
4 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
5 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
6 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
7 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
13 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
14 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
دو تخته دابل
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
4 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
5 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
6 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
7 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
13 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
14 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
اتاق دو تخته - دبل
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
4 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
5 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
6 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
7 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
7 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
13 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
13 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
14 فروردین
دوشنبه
1,700,000 تومان
اتاق دو تخته - توئین
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
4 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
5 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
6 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
7 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
7 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
13 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
13 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
14 فروردین
دوشنبه
1,700,000 تومان
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
4 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
5 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
7 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,585,000 تومان
12 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
13 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
ظرفیت 3 نفر

سه تخته
علاءالدین
2,250,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
4 فروردین
جمعه
2,250,000 تومان
5 فروردین
شنبه
2,250,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
2,250,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
2,250,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
2,250,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
2,250,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
2,250,000 تومان
11 فروردین
جمعه
2,250,000 تومان
12 فروردین
شنبه
2,250,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
2,250,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
سه تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
4 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
5 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
6 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
7 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 فروردین
شنبه
2,331,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
2,331,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
2,081,000 تومان
اتاق سه تخته - سه تخت یک نفره
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
4 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
5 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
6 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
7 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
7 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
13 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
13 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
14 فروردین
دوشنبه
2,170,000 تومان
ظرفیت 4 نفر

چهار تخته
علاءالدین
2,750,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
4 فروردین
جمعه
2,750,000 تومان
5 فروردین
شنبه
2,750,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
2,750,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
2,750,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
2,750,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
2,750,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
2,750,000 تومان
11 فروردین
جمعه
2,750,000 تومان
12 فروردین
شنبه
2,750,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
2,750,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
سوئیت دو خوابه چهار نفره
علاءالدین
3,500,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
4 فروردین
جمعه
3,500,000 تومان
5 فروردین
شنبه
3,500,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
3,500,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
3,500,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
3,500,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
3,500,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
3,500,000 تومان
11 فروردین
جمعه
3,500,000 تومان
12 فروردین
شنبه
3,500,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
3,500,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
چهار تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
4 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
5 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
6 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
7 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 فروردین
شنبه
2,827,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
2,827,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
2,577,000 تومان
سوئیت دو خوابه چهار تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
4 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
5 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
6 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
7 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 فروردین
شنبه
3,669,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
3,669,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
3,419,000 تومان
اتاق چهار تخته - چهار تخت یک نفره
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
4 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
5 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
6 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
7 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
7 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
13 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
13 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
14 فروردین
دوشنبه
2,640,000 تومان
اتاق چهار تخته - یک تخت دبل و دو تخت یک نفره
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
4 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
5 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
6 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
7 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
7 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
13 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
13 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
14 فروردین
دوشنبه
2,640,000 تومان
سوییت دو خوابه - چهار نفره - تراس دار
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
4 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
5 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
6 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
7 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
7 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
13 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
13 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
14 فروردین
دوشنبه
3,440,000 تومان
اتاق چهار تخته
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
6 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
2,577,000 تومان
11 فروردین
جمعه
2,577,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
2,577,000 تومان
ظرفیت 5 نفر

سوئیت پنج نفره
علاءالدین
3,760,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
4 فروردین
جمعه
3,760,000 تومان
5 فروردین
شنبه
3,760,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
3,760,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
3,760,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
3,760,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
3,760,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
3,760,000 تومان
11 فروردین
جمعه
3,760,000 تومان
12 فروردین
شنبه
3,760,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
3,760,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
اتاق پنج تخته - یک خوابه - یک تخت دبل و سه تخت یک نفره
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
4 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
5 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
6 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
7 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
7 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
13 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
13 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
14 فروردین
دوشنبه
3,640,000 تومان
سوئیت یک خوابه پنج تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
4 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
5 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
6 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
7 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
13 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
14 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت

امکانات اتاق های هتل ابریشمی لاهیجان

تلویزیون
یخچال
آسانسور
اعلام حریق
تاکسی سرویس
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
اتاق چمدان
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
اطفای حریق
سرویس فرنگی
کافی شاپ 24 ساعته
پاركينگ
اينترنت در لابی
مسلط به زبان انگليسی
روم سرويس
خدمات خانه داری
آژانس مسافرتی
اينترنت در اتاق
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
چای ساز
صندوق امانات
مبلمان
سشوار
نمازخانه
پارکینگ
استخر
سونا
اینترنت در لابی
جکوزی
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
دراور
کمد لباس
حوله
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
پرینت
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
گشت غیررایگان
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
تلفن
پارکینگ روباز
دستگاه واکس کفش
رمپ
ماساژ غیررایگان
پله اضطراری
رستوران ایرانی
ویلچر
خدمات بیدارباش
اتاق بازی
لابی
استخر رایگان
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
آرایشگاه
فروشگاه
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
سونا خشک
استخر سرپوشیده
وسایل بدنسازی
سیستم سرمایش
كافی شاپ
نهار در اتاق
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
لباسشویی
تلويزيون LCD در لابی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
صبحانه در اتاق
روم سرويس 24 ساعته
سالن كنفرانس
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
اتاق ميهمانی و جلسات كاری
جكوزی
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
اینترنت با سرعت بالا
پارکینگ در هتل
اجاره اتومبیل
اینترنت بی سیم
دسترسی به دریا
لوازم بهداشتی
کپسول آتش‌نشانی در لابی
کرایه اتومبیل بدون راننده
Business Center
لابی
نمای شهر
تلويزيون در لابی
مبل
ميز
خشکشویی
خدمات بيدار باش
خدمات اتو
فكس
خدمات اینترنتی
سالن صبحانه خوری
پذيرش 24 ساعته
سونا خشک
سونا بخار
جكوزی
نمای دریاچه
استخر
اب معدنی رایگان
حوله حمام
دمپایی یکبار مصرف
سیستم گرمایش
کارت هوشمند درب اتاق
دمپایی حمام
کف پوش موکت
شام در اتاق
رخت آویز

آدرس هتل ابریشمی لاهیجان روی نقشه

مشاهده اقامتگاه بر روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل ابریشمی لاهیجان

(70 نظر)
نقاط قوت:
همه چی عالی
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
برخورد بسیار خوب پرسنل
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
تنوع در صبحانه
نقاط ضعف:
نداشتن سرویس ایرانی و عدم دسترسی راحت به آن
نقاط قوت:
رفتار خوب. مکانی بسیار تمیز. فقط سرویس صبحانه در خور این هتل نبود
نقاط ضعف:
از نظر من چیز منفی نبود
نقاط قوت:
عالی عالی هیچ نکته منفی نداشت کلی بهمون خوش،گذشت/ صبحانه عالی / بسیار تمیز/دسترسی عالی/ استخر داشت کلی لذت بردیم/ برخورد پرسنل عالی بود/ امکانات اتاق خیلی خوب بود
نقاط ضعف:
هیچ نکته منفی ندارد
نقاط قوت:
کلا خوب بود
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
در کل خوب است، داخل سرویسها کمی قدیمی است و نیاز به بازسازی دارد. صبحانه عالی دارد و پذیرش خیلی کارآمدی مستقر است.
نقاط قوت:
خیلی
نقاط ضعف:
خیلی خوبممنون
نقاط قوت:
پرسنل مودب موقعیت مکانی عالی اتاقهای بزرگ امکان استفاده رایگان از استخر برای مسافرینتنوع صبحانه تقریبا خوب البته نه عالی
نقاط ضعف:
نظافت اتاقها میتوانست بهتر باشد .
راضی کننده بود
نقاط قوت:
نظافت و تمیزی عالی بود
نقاط ضعف:
اطلاع رسانی امکانات هتل ضعیف
نقاط قوت:
همه چیز خوب بودصبحانه عالی بود ممنونم
نقاط ضعف:
نداشت
این هتل در حد چهار ستاره نبود و بسیار هتل معمولی بود و در مرکز شهر قرار دارد و و سیستم عایق بندی صوتی اتاق ها ضعیف بود و به راحتی صدای رفت و آمد خودروها در خیابان به داخل اتاق ها نفوذ می کرد و امکانات و نوسازی و نظافت داخل اتاق ها راضی کننده نبود ولی صبحانه بد نبود .
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل
نقاط ضعف:
فیمت در حد امکانات نیست سرویس های بهداشتی گاهی دچار مشکل میشن
اتاق ها تمیز و بزرگ موقعیت هتل عالی بود مرکز شهر و دقیقا نزدیک شیطان کوه. استخر هتل عالی و رایگان ...حتما اگر بتونم دوباره به گیلان برم این هتل رو انتخاب میکنم تنها ایرادها یکی کیفیت پایین صبحانه بود در حد هتل نبود و اینکه وای فای عملا کاربرد نداشت چون با هیچ گوشی ای وصل نمیشد و خطا میداد ما سه روز در این هتل اقامت داشتیم
نقاط قوت:
صبحانه عالى،رفتار پرسنل عالى، موقعيت مكانى عالى
نقاط ضعف:
اطاق ما نه بالكن داشت نه منظره جالب(ويو)
نقاط قوت:
کلا راضی هستم.پرسنل خوب و مؤدب.صبحانه عالیاستخر
نقاط ضعف:
مشاهده مو در بین ملحفه ها که اعلام کردیم. گفتند ملحفه ها تعویض شده اند ولی ممکنه موها پس از شستشو همچنان روی ملحفه مانده باشند!. اگه بخواهید مجددا تعویض مشوند
یک شب در هتل اقامت داشتیم. طبقه 2 بوديم كه متاسفانه ديد خوبي به استخر ندارد و سر و صداي محوطه و رفت و آمد اتوميبل ها در صورت باز بودن پنجره آرامش را بر هم ميزند. دسترسی به شهر عالی بود. کارمندان هتل بسيار با ادب و مهربان هستند. سالهاي قبل از كرونا هم در اين هتل اقامت داشتيم و متاسفانه كيفيت صبحانه نسبت به سالهاي قبل كه هيجان انگير و متنوع بود، افت داشت. در كل هميشه خاطره خوبي از اقامت در اين هتل داشتيم.
نقاط قوت:
پرسنل با ادب
نقاط ضعف:
صبحانه در حد و اندازه هتل ۴ ستاره نبود.
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
صبحانه انواع تخم مرغها سرد بود بقیه خوب بود.. با سپاس
من دو تا اتاق 2 تخته گرفتم، یکی رو در طبقه 4 بهم دادن یکی رو طبقه 2 که مشکلی نبود. چون بین دو فصل در این هتل اقامت داشتم، سیستم سرمایش هنوز راه اندازی نشده بود و همین موضوع سبب شده بود در روز اتاق ها گرم باشند اما شب ها خوب بود. مکان هتل، بسیار خوب هست، عرض یک خیابان رو رد کنید به پیاده روی استخر لاهیجان می رسید. دسترسی به رستوران های خوب هم بسیار عالی بود. صبحانه تکمیل بود و چیزی کم نداشت. از انواع غذاهای گرم مانند شامی ها، کتلت ها، ماکارونی، سوسیس بندری و سوسیس تخم مرغ، شله زرد و .... بگیرید تا انواع پنیر و خامه و مربا و .... . اقامت خوبی داشتیم در این هتل و حتما پیشنهاد می کنم. تنها نکته ای که ممکن هست افرادی رو آزار بدهد سر و صدای خیابان در شب هستش. البته اگر سیستم سرمایش کار می کرد و پنجره ها بسته میشدند مطمئنا صدای ماشین ها کمتر میشد. وای فای هم بهمون دادند ولی انقدر ضعیف بود که استفاده نشد.
نقاط قوت:
رفتاربسیارخوب پرسنل
نقاط ضعف:
بهتره دراین شرایط کرونایی و به منظور رعایت بهداشت در دستشویی ها شیرآلات و جامایع صابون چشمی نصب بشهمتأسفانه بعضی غذاهای گرم صبحانه ، سرد سرو میشد
از همه نظر خوب بود و ۴ تا ستاره برای این هتل مناسب می باشد.
نقاط قوت:
کاملا تمیز بود
نقاط ضعف:
در منوی صبحانه شیر گرم موجود نبود
برخورد کارکنان خوب بود هتلشم خوب بود دوشبی که بودیم راضی بودیم
ما یک هفته اقامت داشتیم و خیلی راضی بودیم. منظره اتاق رو به دریاچه بود. دسترسی به شهر عالی بود. کارمندان هتل خیلی باادب و مهربون بودن. صبحانه هم متنوع و خوشمزه بود. در کل پیشنهاد خیلی خوبیه واسه لاهیجان. ❤️❤️ فقط برای تمیز کردن اتاق ها باید قبلش خبر بدید بهشون .
وضعیت لابی و اتاقها متوسط روبه ضعیف برخورد افراد هتل خوب صبحانه خوب اما چای و اب گرم همیشه سرد- وضعیت خود هتل احتیاج به تعمیرات اساسی مخصوصا سرویس بهداشتی ها قدیمی
یک شب در هتل اقامت داشتیم غذای خوشمزه ای داشت ولی منوی غذا محدود بود صبحانه هم متنوع و با کیفیت بود
سلام برخورد پرسنل بسیار مناسب نظافت و امکانات هتل مناسب صبحانه عالی
بنظرم اصلا در حد چهار ستاره نبود امکانات هتل و نظافتش - قطعا در سفرهای بعدی انتخابم این هتل نخواهد بود
هتل موقعیت مکانی عالی دارد و هتل کادر مودبی دارد- من در سوئیت های 5 تخته واقع در طبقه پنجم ساکن بودم که صدای تلویزیون واحد کناری به خصوص در شبها بسیار آزار دهنده بود- در داخل سوئیت هیچ گونه اطلاع رسانی برای َتماس با واحد های هتل وجود نداشت- فقط دو تا صابون و دو بطری آب معدنی برای سه شب اقامت 5 نفر تحویل داده شد- کاناپه موجود در سوئیت ب قدری کثیف بود که حتی قابل نگاه کردن نبود چه برسد به نشستن- موکت کف واحد خیلی کثیف بود و بخشی از آن سوخته بود
رفتار کارکنان خصوصا خدماتی های عزیز عالی بود.ازنظر تمیزی و سایر شرایط هم عالی.تنها صبحانه خصوصا املت و...کمی سرد بود.بنظر میشود صبحانه رو قوی تر کنند. تشکر
برخورد پرسنل خوب و محترمانه بود.نظافت اتاقها خوب بود.وای فای در اتاقها ضعیف بود و مدام قطع می شد بطوری که ما از اینترنت گوشی استفاده کردیم.موقعیت مکانی هتل عالی است وامکان دسترسی به مکانهای تفریحی و خرید خوب است.
نقاط قوت:
- رفتار پرسنل پذیرش و خدمات خوب بود و درخواست ها در کوتاه ترین زمان انجام میشد.- صبحانه تنوع خوبی داشت ضمن اینکه قراردادن یکدستگاه قهوه ساز می تواند جذابیت آن را بیشتر کند.- دسترسی آسان به مراکز تفریحی و خرید، برای کسانی که بدون ماشین به سفر رفته باشند گزینه بسیار خوبی هست.
نقاط ضعف:
- دیوار اتاق ها عایق مناسبی برای صدا نیستند، صدای تلویزیون اتاق کناری دائم در اتاق ما بود.- در شرایط بهداشتی فعلی بنظرم بهتر است در سرویس بهداشتی اتاق ها از مایع دستشوئی استفاده شود نه صابون.
روزانه جهت شارژ و نظافت مراجعه نشد. وضعیت نت ضعیف بود. ساعت۹و نیم شب رستوران هتل تعطیل بود. کافی شاپ فعال نبود..
محیط هتل تمیز و با آرامش همراه با کارکنان و پرسنل بسیار مودب و با برخورد اجتماعی بسیار خوب بویژه پرسنل رستوران از همه این عزیزان متشکرم و برای همگی آرزوی تندرستی و شادکامی دارم.
نقاط قوت:
به نظرم از هر حيث هتل بسيار خوبيه هم رفتار و برخورد پرسنل هم رسيدگي هاشون هم امكانات هتل هم غذاشون در مجموع رضايت بخش بود
نقاط ضعف:
سر و صداي اتاق بغل كاملاً در اتاق شنيده ميشد و نميذاشت استراحت كنم حتي ٢ نصف شب صداشون تو اتاق ميومد از طرفي ٨ صبح داد و بيداد و سر و صدا تو راهرو طبقات هتل هم نميذاشت آدم استراحت كنه و بخوابه
همه چیز عالی
یک هتل با موقعیت مکانی عالی در شهر لاهیجان است. پاکیزگی اتاق و فضای هتل خوب است. کارکنان برخورد مناسبی دارند. امکانات در اتاق نیز خوب بود. نسبت به قیمتش هتل خوبی بود.
برخورد کارکنان و پرسنل عالی دسترسی به نقاط دیدنیه شهر ، تکراری بودن آیتم های بوفه صبحانه ، تعداد پایین آیتم های رستوران جهت صرف ناهار و شام. عدم تطابق منوی داخل اتاق با منوی خود رستوران.
رفتار حرفه‌ای و خوب کارکنان، سرویس‌دهی مناسب، صبحانه‌ی خوب، دسترسی عالی و راحتی و آرامش، همه و همه باعث میشن که اقامت بسیار خوبی در هتل ابریشمی داشته باشین. از لحاظ بهداشتی اون هم با توجه به همه‌گیری کرونا امتیاز بسیار خوبی به این هتل میدم؛ چون هم اتاق بسیار تمیز و بهداشتی بود و هم کارکنان هتل همگی به غیر از موارد معدودی ماسک داشتن. در انتها هم ممنونم از خدمات ایران هتل آنلاین.
احترام،نظافت،برخورد خوب،پذیرایی خوب و راحی در هتل ودسترسی به همه امکانات رفاهی با توجه به موقعیت مکانی هتل و قیمت مناسب باتوجه با هتل های دیگر این هتل را متمایز می کند.
نقاط قوت:
موقعیت مکانی مناسب . آرامش . پرسنل خوب
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
موقعيت هتل در شهر لاهيجان خوب است ، اتاق مرتب و تميز است برخورد پرستل حرفه اى است ولى در كل تعريفى ندارد
کیفیت میزبانی عالی بود این هتل دسترسی خیلی خوب و چشم انداز زیبایی دارد.
اتاق چهارتخته شماره ۳۲ اقامت داشتیم . فضای اتاق مناسب و تمیز بود . حمام و سرویس بهداشتی تمیز بود . موقعیت مکانی بسیار خوب و در کنار دریاچه لاهیجان بود . رعایت پروتوکل های بهداشتی کرونا خوب انجام شده بود . ویو اتاق ما خوب نبود و رو به یک فضای بسته و ساختمان بود . امکانات داخل اتاق تقریبا کامل بود .
هتل بدی نیس
نقاط قوت:
راضی کننده بود
نقاط ضعف:
مشکل خاصی وجود نداشت
نقاط قوت:
به طور کلی خوب بود
نقاط ضعف:
وای فای که دادن وصل نشد و پیگیری هم نشد با وجود اینکه اعلام کردیم
درمجموع هتل خوبی بود
موقعیت مکانیش عالیه پرسنل بسیار مؤدب و مهربان صبحانه قابل قبول اتاق تمیز و آروم با نمای خوب این هتل رو پیشنهاد می کنم
نقاط قوت:
رفتار بسیار مودبانه پرسنل هتل.موقعیت بسیار عالی.
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
با توجه به قیمت از لحاظ خدمات کامل و‌مناسب بود
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
هتلی زیبا با امکانات خوب و مهم تر از همه اتاق تمیز و دلباز برخورد پرسنل مناسب بود ، تنوع صبحانه بسیار عالی ، در کل از اقامتمون راضی بودیم
از صبحونه اش لذت بردم بسیار خوب بسیار عالی و بسیار ارزون بهترین هتل لاهیجان
نقاط قوت:
رفتار پرسنلتمیزی اتاقصبحانه کاملاستخر مسلما بار دیگه هم همیت هتل رو انتخاب میکنم
نقاط ضعف:
اتاق ها سشوار نداشتننصف اتاق ها هیچ منظره ای ندارن در حالیکه باقی اتاق ها دید کامل استخر لاهیجان رو دارن
1.اطاق ۲۹ و۴۹ نگیرید چون کنار تاسیسات هتل است و خوابتون نمی بره 2.کیفیت رستوران فوق العاده ضعیفه 3.فست فود نداره4. صبحانه تنوع نداره
نقاط قوت:
همه چی خیلی خوب بود
نقاط ضعف:
کیفیت غذای رستوران در حد هتل ۴ستاره نیست
نقاط قوت:
موقعیت مکانی و نزدیکی به دریاچهصبحانه ی خوب و متنوعاستخرتمیزی اتاق هابرخورد عالی پرسنل
نقاط ضعف:
کاغذ دیواری کردن اتاق ها می تونه تاثیر خیلی مثبتی در معماری هتل داشته باشهعدم وجود سالن ورزشی
نقاط قوت:
هتل بسیار خوبی از هر جهت است.
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
از خود بنا خوشم نیومد
نقاط قوت:
راضی بودیم
نقاط ضعف:
چیزی به ذهنم نمیرسه
نقاط قوت:
فوق العاده
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
تمیزی هتل، برخورد خوب پرسنل، استخر، تاریخچه جالب هتل
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
برخورد مناسب پرسنل . نظافت اتاق ها . آرامش اتاق ها
نقاط ضعف:
نکته خاصی مشاهده نشد
یک هتل خوب و دارای چشم انداز خوبتر که از پرسنل با ادب برخوردار است. شما در حالی که در این هتل اقامت دارید به مراکز تفریحی و زیبا و خرید و رستوران و جای بازی و ... به راحتی دسترسی دارید. امیدوارم سفر خوب و خوشی در این هتل و کلاً در شمال کشور داشته باشید
سلام، اواخر فروردین 98 در این هتل اقامت داشتم. نما هتل خوب است و صبحانه هم از کیفیت و تنوع بسیار خوبی برخوردار است. از نظر تمیزی اتاق ها بسیار تمیز و همچنین بزرگ هستند. ‌توصیه می‌کنم حتماً این هتل را امتحان کنید.
نقاط قوت:
در کل راضی بودیم همه چیز خوب بود امیدوارم همینجوری بمونه و به مرور زمان کیفیتش عوض نشه
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
موقعیت هتل ویوی رو به دریاچه
نقاط ضعف:
سیستم گرمایش اتاق پرصدا وآزاردهندهمدیریت ضعیف در مورد بوفه داخل اتاقمحیط داخل سرویس سرد است.بدون مصرف از بوفه پولش را گرفتند.
جای هتل عالیستصبحانه متنوع گرم و باکیفیتی دارد استخر رایگان دارد سوییت بیشتر از حالت هتلی حالت آپارتمان دارد ساختمان هتل و به ویژه سوریس بهداشتی بسیار معمولیست
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل ابریشمی لاهیجان

مهمانان هتل ابریشمی لاهیجان در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل ابریشمی لاهیجان از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل ابریشمی لاهیجان بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات هتل ابریشمی لاهیجان رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل ابریشمی لاهیجان را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.