هتل ابریشمی لاهیجان

لاهیجان، میدان بسیج
3.7
امتیاز کاربران
73
نظرات کاربران

معرفی هتل ابریشمی لاهیجان

هتل چهار ستاره ابریشمی لاهیجان در تابستان ۱۳۹۶ افتتاح شده است، این هتل در مجاورت با دریاچه مصنوعی لاهیجان قرار دارد و با چشم اندازی زیبا و دلنشین و با پرسنلی مجرب و آموزش دیده آماده خدمت رسانی به شما میهمانان گرامی می‌باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل ابریشمی لاهیجان

ابریشمی-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
ای‌گردش
318,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 دی
شنبه
318,000
تومان
28 دی
یکشنبه
318,000
تومان
29 دی
دوشنبه
318,000
تومان
30 دی
سه شنبه
318,000
تومان
1 بهمن
چهارشنبه
318,000
تومان
2 بهمن
پنجشنبه
318,000
تومان
3 بهمن
جمعه
318,000
تومان
4 بهمن
شنبه
318,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
318,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
318,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
318,000
تومان
هتل یار
318,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 دی
شنبه
318,000
تومان
28 دی
یکشنبه
318,000
تومان
29 دی
دوشنبه
318,000
تومان
30 دی
سه شنبه
318,000
تومان
1 بهمن
چهارشنبه
318,000
تومان
2 بهمن
پنجشنبه
318,000
تومان
3 بهمن
جمعه
318,000
تومان
4 بهمن
شنبه
318,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
318,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
318,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
318,000
تومان
ابریشمی-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
هتل یار
477,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 دی
شنبه
477,000
تومان
28 دی
یکشنبه
477,000
تومان
29 دی
دوشنبه
477,000
تومان
30 دی
سه شنبه
477,000
تومان
1 بهمن
چهارشنبه
477,000
تومان
2 بهمن
پنجشنبه
477,000
تومان
3 بهمن
جمعه
477,000
تومان
4 بهمن
شنبه
477,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
477,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
477,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
477,000
تومان
ابریشمی-اتاق دو تخته دبل
اتاق دو تخته دبل
ای‌گردش
477,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 دی
شنبه
477,000
تومان
28 دی
یکشنبه
477,000
تومان
29 دی
دوشنبه
477,000
تومان
30 دی
سه شنبه
477,000
تومان
1 بهمن
چهارشنبه
477,000
تومان
2 بهمن
پنجشنبه
477,000
تومان
3 بهمن
جمعه
477,000
تومان
4 بهمن
شنبه
477,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
477,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
477,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
477,000
تومان
هتل یار
477,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 دی
شنبه
477,000
تومان
28 دی
یکشنبه
477,000
تومان
29 دی
دوشنبه
477,000
تومان
30 دی
سه شنبه
477,000
تومان
1 بهمن
چهارشنبه
477,000
تومان
2 بهمن
پنجشنبه
477,000
تومان
3 بهمن
جمعه
477,000
تومان
4 بهمن
شنبه
477,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
477,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
477,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
477,000
تومان
ابریشمی-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
هتل یار
618,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 دی
شنبه
618,000
تومان
28 دی
یکشنبه
618,000
تومان
29 دی
دوشنبه
618,000
تومان
30 دی
سه شنبه
618,000
تومان
1 بهمن
چهارشنبه
618,000
تومان
2 بهمن
پنجشنبه
618,000
تومان
3 بهمن
جمعه
618,000
تومان
4 بهمن
شنبه
618,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
618,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
618,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
618,000
تومان
ای‌گردش
618,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 دی
شنبه
618,000
تومان
28 دی
یکشنبه
618,000
تومان
29 دی
دوشنبه
618,000
تومان
30 دی
سه شنبه
618,000
تومان
1 بهمن
چهارشنبه
618,000
تومان
2 بهمن
پنجشنبه
618,000
تومان
3 بهمن
جمعه
618,000
تومان
4 بهمن
شنبه
618,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
618,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
618,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
618,000
تومان
ابریشمی-اتاق چهارتخته
اتاق چهارتخته
ای‌گردش
742,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 دی
شنبه
742,000
تومان
28 دی
یکشنبه
742,000
تومان
29 دی
دوشنبه
742,000
تومان
30 دی
سه شنبه
742,000
تومان
1 بهمن
چهارشنبه
742,000
تومان
2 بهمن
پنجشنبه
742,000
تومان
3 بهمن
جمعه
742,000
تومان
4 بهمن
شنبه
742,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
742,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
742,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
742,000
تومان
هتل یار
742,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 دی
شنبه
742,000
تومان
28 دی
یکشنبه
742,000
تومان
29 دی
دوشنبه
742,000
تومان
30 دی
سه شنبه
742,000
تومان
1 بهمن
چهارشنبه
742,000
تومان
2 بهمن
پنجشنبه
742,000
تومان
3 بهمن
جمعه
742,000
تومان
4 بهمن
شنبه
742,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
742,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
742,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
742,000
تومان
ابریشمی-سوئیت دوخوابه چهارنفره
سوئیت دوخوابه چهارنفره
ای‌گردش
930,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 دی
شنبه
930,000
تومان
28 دی
یکشنبه
930,000
تومان
29 دی
دوشنبه
930,000
تومان
30 دی
سه شنبه
930,000
تومان
1 بهمن
چهارشنبه
930,000
تومان
2 بهمن
پنجشنبه
930,000
تومان
3 بهمن
جمعه
930,000
تومان
4 بهمن
شنبه
930,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
930,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
930,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
930,000
تومان
ابریشمی-سوئيت رويال دوخوابه چهارنفره
سوئيت رويال دوخوابه چهارنفره
هتل یار
930,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 دی
شنبه
930,000
تومان
28 دی
یکشنبه
930,000
تومان
29 دی
دوشنبه
930,000
تومان
30 دی
سه شنبه
930,000
تومان
1 بهمن
چهارشنبه
930,000
تومان
2 بهمن
پنجشنبه
930,000
تومان
3 بهمن
جمعه
930,000
تومان
4 بهمن
شنبه
930,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
930,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
930,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
930,000
تومان
ابریشمی-سوئیت یکخوابه پنج نفره
سوئیت یکخوابه پنج نفره
هتل یار
1,050,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 دی
شنبه
1,050,000
تومان
28 دی
یکشنبه
1,050,000
تومان
29 دی
دوشنبه
1,050,000
تومان
30 دی
سه شنبه
1,050,000
تومان
1 بهمن
چهارشنبه
1,050,000
تومان
2 بهمن
پنجشنبه
1,050,000
تومان
3 بهمن
جمعه
1,050,000
تومان
4 بهمن
شنبه
1,050,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
1,050,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
1,050,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
1,050,000
تومان
ای‌گردش
1,050,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 دی
شنبه
1,050,000
تومان
28 دی
یکشنبه
1,050,000
تومان
29 دی
دوشنبه
1,050,000
تومان
30 دی
سه شنبه
1,050,000
تومان
1 بهمن
چهارشنبه
1,050,000
تومان
2 بهمن
پنجشنبه
1,050,000
تومان
3 بهمن
جمعه
1,050,000
تومان
4 بهمن
شنبه
1,050,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
1,050,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
1,050,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
1,050,000
تومان

امکانات اتاق های هتل ابریشمی لاهیجان

آسانسور
چايخانه سنتی
آژانس مسافرتي
روم سرويس 24 ساعته
سالن كنفرانس
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
اتاق ميهمانی و جلسات كاری
مینی بار با هزینه
جكوزی
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
صبحانه در اتاق
خدمات بیدار باش
پرداخت ویزا و مسترکارت
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
خدمات تهيه بليط
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
لباسشویی
تلويزيون LCD در لابی
رستوران بام
سرویس حرم
خدمات نگهداری کودک
پرینتر
نمای دریاچه
خدمات اینترنتی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
سالن صبحانه خوری
پذيرش 24 ساعته
سونا خشک
سونا بخار
جكوزی
استخر
خدمات اتو
اب معدنی رایگان
حوله حمام
دمپایی یکبار مصرف
سیستم گرمایش
کارت هوشمند درب اتاق
دمپایی حمام
کف پوش موکت
شام در اتاق
فكس
خدمات بيدار باش
اینترنت با سرعت بالا
کرایه اتومبیل بدون راننده
رستوران در هتل
پارکینگ در هتل
اجاره اتومبیل
اینترنت بی سیم
دسترسی به دریا
لوازم بهداشتی
کپسول آتش‌نشانی در لابی
Business Center
خشکشویی
پاركينگ
لابی
اينترنت در لابی
اينترنت در اتاق
نمای شهر
تلويزيون در لابی
مبل
ميز
زنگ هشدار
تلفن در لابی
اعلام حریق
اینترنت در لابی
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
جکوزی
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
اتاق چمدان
دراور
کمد لباس
حوله
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
پرینت
نمازخانه
سرویس بهداشتی فرنگی
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
روم سرويس
فتوکپی
اطفای حریق
کافی شاپ 24 ساعته
مسلط به زبان انگليسی
سشوار
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
چای ساز
تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
مبلمان
خدمات تور
گشت غیررایگان
فكس
صبحانه رایگان
سوئیت
آرایشگاه
فروشگاه
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
سونا خشک
کافی شاپ
استخر سرپوشیده
وسایل بدنسازی
سیستم سرمایش
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
نهار در اتاق
تلفن در اتاق
سرویس ایرانی
روزنامه
رستوران ایرانی
فضای سبز
سالن ورزشی
تلفن
پارکینگ روباز
دستگاه واکس کفش
رمپ
ماساژ غیررایگان
پله اضطراری
ویلچر
سرویس فرنگی
خدمات بیدارباش
اتاق بازی
لابی
استخر رایگان
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
رخت آویز

آدرس هتل ابریشمی لاهیجان روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل ابریشمی لاهیجان

(73 نظر)
موقعيت هتل در شهر لاهيجان خوب است ، اتاق مرتب و تميز است برخورد پرستل حرفه اى است ولى در كل تعريفى ندارد
کیفیت میزبانی عالی بود این هتل دسترسی خیلی خوب و چشم انداز زیبایی دارد.
هتل خوبیه و در بهترین مکان لاهیجان واقع شده چشم انداز استخر و بام رو داره رسیدگی تمیزی اتاق ها خوب بود ولی میتونست بهتر باشه.
هتل ابریشمی، هتلی بسیار خوب و زیبا، با موقعیت مکانی عالی هست. این هتل در مجاورت استخر (دریاچه) لاهیجان قرار دارد. برخورد پرسنل عالی بود. صبحانه رستوران هتل خوب بود. غذای رستوران هتل معمولی بود. نظافت اتاق مناسب بود. محوطه بیرون هتل زیبا و دلنشین بود و درکل ما خیلی راضی بودیم.
تمیزی هتل در حد ۵ ستاره ، محیط حیاط بزرگ و عالی ، دسترسی به امکانات تفریحی شهر عالی ، پرسنل عالی ، راضی بودم و حتما مجدد به همین هتل خواهم رفت
نقاط قوت:
خوب بود
نقاط ضعف:
نداشت
اتاق چهارتخته شماره ۳۲ اقامت داشتیم . فضای اتاق مناسب و تمیز بود . حمام و سرویس بهداشتی تمیز بود . موقعیت مکانی بسیار خوب و در کنار دریاچه لاهیجان بود . رعایت پروتوکل های بهداشتی کرونا خوب انجام شده بود . ویو اتاق ما خوب نبود و رو به یک فضای بسته و ساختمان بود . امکانات داخل اتاق تقریبا کامل بود .
نکات مثبت: برخورد فوق العاده خوب پرسنل هتل خصوصا پرسنل رستوران، اولین خاطره خوب ما از این هتل بود. کیفیت و تنوع صبحانه واقعا در حد هتل 5 ستاره خوب بود. موقعیت مکانی و منظره رو به دریاچه هتل، جزو نکات مثبت آن به شمار میرود. استخر استاندارد و تمیز هتل ابریشمی، واقعا در بین هتل های ایرانی، کم نظیر بود. تمیزی سوییت عالی بود. نکات منفی: - فقط یک آسانسور دارد که علی رغم فضای مناسب، سرعتش خیلی کند بود. - تنظیم دمای داخل اتاق ها، کمی نیاز به تجربه داره که احتمالا در شب اول اقامت با مشکل روبرو خواهید شد. پیشنهاد: فضای پارکینگ و محوطه بزرگ با میدان گل کاری خوبی داشت، ولی به دلیل مراجعین استخر، اتومبیل ها با سرعت بالایی در محوطه حرکت میکردند که محیط را برای کودکان مهمان هتل، نا امن میکرد. به مدیریت هتل پیشنهاد میکنم، برای محوطه داخل هتل، حتما از سرعت گیر استفاده نماید.
هتل بدی نیس
نقاط قوت:
رضایت داشتم
نقاط ضعف:
چیزی مشاهده نشد
هتل بسیار تمیز بود. کیفیت صبحانه عالی بود. برخورد پرسنل خیلی خوب بود. موقعیت مکانی و نمای تصویری هتل نسبت به دریاچه شهر لاهیجان بسیار شگفت انگیز و توصیف ناپذیر بود. امیدوارم که همتون فرصت اقامت در این هتل و تجربه چند روز زندگی با مردم خوب لاهیجان را بدست بیاورید.
نقاط قوت:
بسیار فوق العاده
نقاط ضعف:
اصلا نداره
نقاط قوت:
راضی کننده بود
نقاط ضعف:
مشکل خاصی وجود نداشت
برخورد خوب و محترمانه، دسترسی هتل به همه جا عالی بود
همه چیز بسیار خوب
نقاط قوت:
به طور کلی خوب بود
نقاط ضعف:
وای فای که دادن وصل نشد و پیگیری هم نشد با وجود اینکه اعلام کردیم
رفتار پرسنل خوب بود استخر هتل در حال تعمير بود و اطلاع رساني نشده بود صبحانه در حد قابل قبول بود دماي اتاق به صورت اتوماتيك قابل تنظيم نبود هرچند فن برقي درخواست كرديم و ارايه كردن
درمجموع هتل خوبی بود
نقاط قوت:
خیلی راضی کننده بود
نقاط ضعف:
نکته منفی مشاهده نشد
موقعیت مکانیش عالیه پرسنل بسیار مؤدب و مهربان صبحانه قابل قبول اتاق تمیز و آروم با نمای خوب این هتل رو پیشنهاد می کنم
هتل ابريشمي داراي موقعيت عالي در كنار درياچه لاهيجان و فاصله كم با نقاط توريستي شهر واقع شده.. داراي امكانات هتلي خوب و فكر كنم كمتر هتل چهار ستاره اي تو ايران صبحانه اي به خوبي اين هتل داشته باشه...نقاط ضعفش يكي آسانسور بود كه در دو روز اقامت يك بار خراب شد و كارهاي خدماتي هتل نيز با آن انجام ميشه. و اينكه ما هتل رو با امكانات استخر رزرو نموديم ولي دقيقا. در دو روز اقامت به دليل تاسوعا و عاشورا استخر رو تعطيل كردن.. ضمنا در روز عاشورا به دليل آتش سوزي در موتورخانه ،٢تا ٣ ساعت مسافرين در حياط هتل بلا تكليف بودند كه تا كنون هيچ تماسي براي خسارت يا حتي عذر خواهي انجام نشده.
هتل بسیار خوب با کارمندان آموزش دیده
نقاط قوت:
راضی بودیم
نقاط ضعف:
نکته ای ندیدیم
من با خانواده در دوتا از اتاقهای رو به دریاچه در تاریخ 20شهریور 98اقامت داشتیم که حتما جز هتل هایی است که برای سفر بعد انتخاب خواهم کرد. رستوران در موردصبحانه عالی ومتنوع در موردنهار عالی استخر در حال تعمیر بود بااین که همه تعریف کرده بودند ما متاسفانه نتوانستیم استفاده کنیم در مورد فقط ملافه ها که من در مورد نظر سنجی در اتاق نوشتم که روی ملافه ها مو بود نمی دونم عوض نکرده بودند یا درست شسته نشده بود البته واقعا دلم نمی خواست بگم چون در کل از هتل راضی بودم البته اتاق پسرام را چک نکردم فقط این موضوع در مورد اتاق ما بود اگر روی این موضوع مدیریت نظرات کند هیچ مشکلی هتل نداره عالی است
نقاط قوت:
راضی بودم
نقاط ضعف:
ندیدم
کارمندای هتل برخورد محترمانه ای داشتن، صبحانه خوب بود. هتل محوطه بازی داره هرچند که چیز خاصی به جز پارکینگ توش نیست. ویو اتاق های رو به دریاچه عالیه. ولی موکت کف باوجود اینکه قدیمی نبود اصلا تمیز نبود و به نظر می رسید روکش پتوها هم عوض نشده باشه چون لکه روش بود.
برخورد کارکنان پذیرش خوب بود ولی کارکنان رستوران نه زیاد
هتل دنج و تمیزی در نزدیکی دریاچه لاهیجان بود. گرچه اتاق ما مشرف به دریاچه نبود ولی دسترسی عالی بود. استخر خوبی هم داشت.
با سلام رفتار پرسنل هتل در دو باری که بنده به این هتل رفتم بد بود. تمیزی هتل خوبه و امکانات در حد هتل ۳ ستاره. ولی بنده به دلیل مشکل برای پدرم دو بار دوم درخواست کنسلی دادم که این هتل حتی یک درصد رو به بنده باز نگرداند . با تشکر
سلام بنده اتاق سه تخته رزرو کرده بودم در صورتی هتل اتاق دوتخته با نفر اضافه در اختیار بنده قرار دادند هتل فاقد مایع دستشویی و جای مایع دستشویی در داخل سرویس می باشد سرویس فرنگی بسیار کوچک و کثیف به علت عدم نظافت درست
از صبحونه اش لذت بردم بسیار خوب بسیار عالی و بسیار ارزون بهترین هتل لاهیجان
هتلی زیبا با امکانات خوب و مهم تر از همه اتاق تمیز و دلباز برخورد پرسنل مناسب بود ، تنوع صبحانه بسیار عالی ، در کل از اقامتمون راضی بودیم
شهریور ماه من به همراه خانواده ۳ شب اقامت داشتم هتل خوبیه صبحانه و غذای خوب و عالی چای خوشمزه و خوش طعم استخر خوب و تمیز
نقاط قوت:
رفتار پرسنل تمیزی اتاق صبحانه کامل استخر مسلما بار دیگه هم همیت هتل رو انتخاب میکنم
نقاط ضعف:
اتاق ها سشوار نداشتن نصف اتاق ها هیچ منظره ای ندارن در حالیکه باقی اتاق ها دید کامل استخر لاهیجان رو دارن
نقاط قوت:
برای چندمین بار رفتم خیلی عالی پرسنل خوب استخر خوب صبحانه عالی
نقاط ضعف:
ندارد
1.اطاق ۲۹ و۴۹ نگیرید چون کنار تاسیسات هتل است و خوابتون نمی بره 2.کیفیت رستوران فوق العاده ضعیفه 3.فست فود نداره4. صبحانه تنوع نداره
نقاط قوت:
ساکت بودن- دسترسی به مراکز اصلی
نقاط ضعف:
نداشتن مایع دستشویی
هتل خوب و مرتبی بود ،صبحانه اش می تونست بهتر هم باشد
نقاط قوت:
پارگینگ بزرگ
نقاط ضعف:
حمام وان نداشت
نقاط قوت:
راضی بودیم همه چی خوب بود
نقاط ضعف:
نکته منفی نداشت
من ٤ مرداد أقامت داشتم در هتل. براي يك شب . از أقامت راضي بودم . مكان هتل بسيار مناسب است و صبحانه خوبي دارد
نقاط قوت:
همه چی خیلی خوب بود
نقاط ضعف:
کیفیت غذای رستوران در حد هتل ۴ستاره نیست
نقاط قوت:
موقعیت مکانی و نزدیکی به دریاچه صبحانه ی خوب و متنوع استخر تمیزی اتاق ها برخورد عالی پرسنل
نقاط ضعف:
کاغذ دیواری کردن اتاق ها می تونه تاثیر خیلی مثبتی در معماری هتل داشته باشه عدم وجود سالن ورزشی
هتلي مرتب و مناسب با موقعيت مكاني مناسب و امكاناني در خور توجه
نقاط قوت:
۱- رفتار و کردار خوب خدمه ۲- پذیرایی صبحانه ۳- کیفیت خوب غذای رستوران
نقاط ضعف:
۱- طراحی نامناسب اتاق ها در سوییت ۴ نفره و تنگی جا ۲- طراحی نامناسب توالت ( محل توالت فرنگی و تنگی جا، نداشتن جاحوله ای و جا صابونی ، نبود صابون مایع ) ۳- عدم تناسب مبالغ دریافتی و کیفیت سوییت ( به ویژه پذیرایی ) ۴- گرانی هتل ( هتل حداکثر ۳ ستاره است اما پول ۴ ستاره دریافت می شود ) و در ۴ ستاره بودن تردید وجود دارد
در طول مدت اقامت در این هتل آسانسور با مشکل مواجه بود و خراب بود.اتاق ها نظافت نمیشد به طورکامل.پارکینگ مسقف ندارد که متاسفانه باعث نارضایتی میشه
کارکنان مودب و امکانات خوب هتل
بسیار عالی و همه چیز در حد یک هتل 5 ستاره کارکنان ، پاکیزگی و غذا بسیار عالی ممنون از پرسنل این هتل
سلام من پنجم و ششم تیر ۹۸ در این هتل بودم قبل از اینکه نظرم را بنویسم نظر چندین مسافر محترم به این هتل را خواندم با عذرخواهی از مسافرانی که از این هتل و رفتار پرسنل و غیره تعریف کرده بودند ایرادی نمیشه گرفت بدلیل اینکه هتل و پرسنل خوب ندیده اند بنده دو شب هم در هتل دیگری بودم که به هیچ وجه قابل مقایسه نبودن این هتل بخاطر رفتار بد پرسنل و پر بودن پشه در راهروها که یک لحظه درب اتاق باز باشه تا صبح نمیتونید بخوابید صبحانه بسیار ضعیف خلاصه که دو تا ستاره این هتل اضافه هستش والسلام
نقاط قوت:
امکانات فوق العاده بود استخر تمیزی داشت اتاق ها فوق العاده تمیز و مرتب چیده شدن امکانات رفاهی درون اتاق عالی بود هیچ کم و کسری نبود هتل فوق العاده شیک و قشنگی بود پرسنل مهربون و خوش رفتاری دارن یوقتایی با مهربونیشون آدمو شرمنده میکنن :) به نظرم بهترین هتلی بود که توی لاهیجان دیدم قسمت بشه یروز دوباره به این هتل بیام
نقاط ضعف:
به شخصه نکنه منفی ندیدم
از خود بنا خوشم نیومد
نقاط قوت:
راضی بودیم
نقاط ضعف:
چیزی به ذهنم نمیرسه
نقاط قوت:
کلا هتل خوبی بود چیزی نیاز داشتیم اعلام میکردیم سریع فراهم میکردن برامون دید اتاقمون به حیاط خیلی خوب بود
نقاط ضعف:
تنوع صبحانه کم بود
با اینکه من سوئیت گرفته بودم فاقد پیش دستی، کارد میوه خوری، لیوان و ... از نظر امکانات بسیار متوسط
نقاط قوت:
برخورد مناسب پرسنل . نظافت اتاق ها . آرامش اتاق ها
نقاط ضعف:
نکته خاصی مشاهده نشد
من به تازگی در این هتل اقامت داشتم. بسیار هتل مرتب؛ تمیز و باکلاسی هست. برخورد پرسنل عالی. استخر و سونا و جکوزی خیلی تمیز و رایگان بصورت VIP. کیفیت غذا و محیط رستوران خیلی عالی و شیک و مرتب. خلاصه هرچی بگم کم گفتم. تو دوران حضورمون بازیگرها و شخصیت های معروفی مثل جواد عزتی هم حضور داشتن. پاركينگ و محوطه و لابی هم خیلی خوب و عالی بود. از اسنپ تریپ و کارکنان هتل خیلی ممنونم
نقاط قوت:
بسیار عالی کارکنان بسیار مودب استخر و سونا خوب اطاق تمیز و مهمتر اینکه بهترین نقطه شهر
نقاط ضعف:
درشهری اقامت میکنیم که بهترین چای در این شهر وجود دارد متاسفانه در زمان صبحانه از تی بک (حتی از بهترین نوع ) استفاده میشود
یک هتل خوب و دارای چشم انداز خوبتر که از پرسنل با ادب برخوردار است. شما در حالی که در این هتل اقامت دارید به مراکز تفریحی و زیبا و خرید و رستوران و جای بازی و ... به راحتی دسترسی دارید. امیدوارم سفر خوب و خوشی در این هتل و کلاً در شمال کشور داشته باشید
رفتار پرسنل بسیار عالی. استخر بسیار تمیز و خوب. در کل عالی بود.
سلام، اواخر فروردین 98 در این هتل اقامت داشتم. نما هتل خوب است و صبحانه هم از کیفیت و تنوع بسیار خوبی برخوردار است. از نظر تمیزی اتاق ها بسیار تمیز و همچنین بزرگ هستند. ‌توصیه می‌کنم حتماً این هتل را امتحان کنید.
نقاط قوت:
برخورد کارکنان هتل بسیار خوب بود و جا دارد تشکر ویژه داشته باشم از این بابت.
نقاط ضعف:
در استخر حوضچه آب سرد وجود نداشت
نقاط قوت:
موقعیت هتل ویوی رو به دریاچه
نقاط ضعف:
سیستم گرمایش اتاق پرصدا وآزاردهنده مدیریت ضعیف در مورد بوفه داخل اتاق محیط داخل سرویس سرد است. بدون مصرف از بوفه پولش را گرفتند.
جای هتل عالیستصبحانه متنوع گرم و باکیفیتی دارد استخر رایگان دارد سوییت بیشتر از حالت هتلی حالت آپارتمان دارد ساختمان هتل و به ویژه سوریس بهداشتی بسیار معمولیست
نقاط قوت:
نزدیکی به مرکز شهر و دریاچه اتاق بزرگ و تمیز برخورد عالی پرسنل مجهز بودن به استخر صبحانه خوب
نقاط ضعف:
بالکن نداشتن اتاق ما میوه در صبحانه نبود مسقف نبودن پارکینگ
نقاط قوت:
روبروی استخر صبحونه عالی برخورد پرسنل عالی
نقاط ضعف:
دست پخت ضعیف
نقاط قوت:
پرسنل خوب
نقاط ضعف:
فضای سبز معمولی .
نقاط قوت:
هتل تمیز بود رفتار و برخورد پرسنل عالی بود بوفه صبحانه متنوع و عالی بود
نقاط ضعف:
رستوران در مدت اقامت ما رزرو بود وبه مهمانان هتل سرویس نمیداد
نقاط قوت:
تمیز بود استخر رایگان داخل شهر آرام و ساکت
نقاط ضعف:
در روز حضور ما برای شام کل رستوران برای مراسمی رزرو شده بود و امکان استفاده نداشت
نقاط قوت:
کارکردکارکنان در حدعالی و برخورد عالی ومدیریت عالی ونظافت درحدعالی
نقاط ضعف:
هیچ نقطه ی ضعفی دراین هتل وجود ندارد
نقاط قوت:
رفتار پرسنل و موقعیت و سرویس دهی و قیمت حتی غذای رستوران همه عالی بود. با تشکر از مدیریت هتل
نقاط ضعف:
پیشنهاد می گردد وقتی تعداد نفرات از یک نفر بیشتر می باشد بهتره که مسواک و حوله و... در رنگهای مختلف گذاشته شود.
نقاط قوت:
اتاق ها تمیز لوازم داخل اتاق ها مناسب اینترنت فضای پارکینگ مناسب موقعیت مکانی مناسب هتل
نقاط ضعف:
در منوی صبحانه از میوه استفاده نشده بود
نقاط قوت:
نزدیکی به مرکز شهد
نقاط ضعف:
نداشتن کافی شاپ
نقاط قوت:
روبروی دریاچه نوساز دید خوب
نقاط ضعف:
داخل حمام شوفاژ ندارد
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل ابریشمی لاهیجان

مهمانان هتل ابریشمی لاهیجان در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل ابریشمی لاهیجان از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل ابریشمی لاهیجان بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل ابریشمی لاهیجان رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل ابریشمی لاهیجان را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.