هتل ابریشمی لاهیجان

لاهیجان، میدان بسیج
3.7
امتیاز کاربران
75
نظرات کاربران

معرفی هتل ابریشمی لاهیجان

هتل چهار ستاره ابریشمی لاهیجان در تابستان ۱۳۹۶ افتتاح شده است، این هتل در مجاورت با دریاچه مصنوعی لاهیجان قرار دارد و با چشم اندازی زیبا و دلنشین و با پرسنلی مجرب و آموزش دیده آماده خدمت رسانی به شما میهمانان گرامی می‌باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل ابریشمی لاهیجان

ابریشمی-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
ای‌گردش
31,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
26 فروردین
پنجشنبه
31,000
تومان
27 فروردین
جمعه
31,000
تومان
28 فروردین
شنبه
31,000
تومان
29 فروردین
یکشنبه
31,000
تومان
30 فروردین
دوشنبه
31,000
تومان
31 فروردین
سه شنبه
31,000
تومان
1 اردیبهشت
چهارشنبه
31,000
تومان
2 اردیبهشت
پنجشنبه
31,000
تومان
3 اردیبهشت
جمعه
31,000
تومان
4 اردیبهشت
شنبه
31,000
تومان
5 اردیبهشت
یکشنبه
31,000
تومان
علاءالدین
295,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
26 فروردین
پنجشنبه
295,000
تومان
27 فروردین
جمعه
295,000
تومان
28 فروردین
شنبه
295,000
تومان
29 فروردین
یکشنبه
295,000
تومان
30 فروردین
دوشنبه
295,000
تومان
31 فروردین
سه شنبه
295,000
تومان
1 اردیبهشت
چهارشنبه
295,000
تومان
2 اردیبهشت
پنجشنبه
295,000
تومان
3 اردیبهشت
جمعه
295,000
تومان
4 اردیبهشت
شنبه
295,000
تومان
5 اردیبهشت
یکشنبه
295,000
تومان
اقامت 24
310,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
26 فروردین
پنجشنبه
310,000
تومان
27 فروردین
جمعه
310,000
تومان
28 فروردین
شنبه
310,000
تومان
29 فروردین
یکشنبه
310,000
تومان
30 فروردین
دوشنبه
310,000
تومان
31 فروردین
سه شنبه
310,000
تومان
1 اردیبهشت
چهارشنبه
414,000
تومان
2 اردیبهشت
پنجشنبه
414,000
تومان
3 اردیبهشت
جمعه
414,000
تومان
4 اردیبهشت
شنبه
414,000
تومان
5 اردیبهشت
یکشنبه
414,000
تومان
هتل یار
310,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
26 فروردین
پنجشنبه
310,000
تومان
27 فروردین
جمعه
310,000
تومان
28 فروردین
شنبه
310,000
تومان
29 فروردین
یکشنبه
310,000
تومان
30 فروردین
دوشنبه
310,000
تومان
31 فروردین
سه شنبه
310,000
تومان
1 اردیبهشت
چهارشنبه
298,000
تومان
2 اردیبهشت
پنجشنبه
298,000
تومان
3 اردیبهشت
جمعه
298,000
تومان
4 اردیبهشت
شنبه
298,000
تومان
5 اردیبهشت
یکشنبه
298,000
تومان
ابریشمی-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
اقامت 24
477,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
26 فروردین
پنجشنبه
477,000
تومان
27 فروردین
جمعه
477,000
تومان
28 فروردین
شنبه
477,000
تومان
29 فروردین
یکشنبه
477,000
تومان
30 فروردین
دوشنبه
477,000
تومان
31 فروردین
سه شنبه
477,000
تومان
1 اردیبهشت
چهارشنبه
646,000
تومان
2 اردیبهشت
پنجشنبه
646,000
تومان
3 اردیبهشت
جمعه
646,000
تومان
4 اردیبهشت
شنبه
646,000
تومان
5 اردیبهشت
یکشنبه
646,000
تومان
هتل یار
477,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
26 فروردین
پنجشنبه
477,000
تومان
27 فروردین
جمعه
477,000
تومان
28 فروردین
شنبه
477,000
تومان
29 فروردین
یکشنبه
477,000
تومان
30 فروردین
دوشنبه
477,000
تومان
31 فروردین
سه شنبه
477,000
تومان
1 اردیبهشت
چهارشنبه
445,000
تومان
2 اردیبهشت
پنجشنبه
445,000
تومان
3 اردیبهشت
جمعه
445,000
تومان
4 اردیبهشت
شنبه
445,000
تومان
5 اردیبهشت
یکشنبه
445,000
تومان
ابریشمی-اتاق دو تخته دبل
اتاق دو تخته دبل
ای‌گردش
476,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
26 فروردین
پنجشنبه
476,000
تومان
27 فروردین
جمعه
476,000
تومان
28 فروردین
شنبه
476,000
تومان
29 فروردین
یکشنبه
476,000
تومان
30 فروردین
دوشنبه
476,000
تومان
31 فروردین
سه شنبه
476,000
تومان
1 اردیبهشت
چهارشنبه
476,000
تومان
2 اردیبهشت
پنجشنبه
476,000
تومان
3 اردیبهشت
جمعه
476,000
تومان
4 اردیبهشت
شنبه
476,000
تومان
5 اردیبهشت
یکشنبه
476,000
تومان
هتل یار
477,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
26 فروردین
پنجشنبه
477,000
تومان
27 فروردین
جمعه
477,000
تومان
28 فروردین
شنبه
477,000
تومان
29 فروردین
یکشنبه
477,000
تومان
30 فروردین
دوشنبه
477,000
تومان
31 فروردین
سه شنبه
477,000
تومان
1 اردیبهشت
چهارشنبه
445,000
تومان
2 اردیبهشت
پنجشنبه
445,000
تومان
3 اردیبهشت
جمعه
445,000
تومان
4 اردیبهشت
شنبه
445,000
تومان
5 اردیبهشت
یکشنبه
445,000
تومان
ابریشمی-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
علاءالدین
575,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
26 فروردین
پنجشنبه
575,000
تومان
27 فروردین
جمعه
575,000
تومان
28 فروردین
شنبه
575,000
تومان
29 فروردین
یکشنبه
575,000
تومان
30 فروردین
دوشنبه
575,000
تومان
31 فروردین
سه شنبه
575,000
تومان
1 اردیبهشت
چهارشنبه
575,000
تومان
2 اردیبهشت
پنجشنبه
575,000
تومان
3 اردیبهشت
جمعه
575,000
تومان
4 اردیبهشت
شنبه
575,000
تومان
5 اردیبهشت
یکشنبه
575,000
تومان
ای‌گردش
617,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
26 فروردین
پنجشنبه
617,000
تومان
27 فروردین
جمعه
617,000
تومان
28 فروردین
شنبه
617,000
تومان
29 فروردین
یکشنبه
617,000
تومان
30 فروردین
دوشنبه
617,000
تومان
31 فروردین
سه شنبه
617,000
تومان
1 اردیبهشت
چهارشنبه
617,000
تومان
2 اردیبهشت
پنجشنبه
617,000
تومان
3 اردیبهشت
جمعه
617,000
تومان
4 اردیبهشت
شنبه
617,000
تومان
5 اردیبهشت
یکشنبه
617,000
تومان
هتل یار
618,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
26 فروردین
پنجشنبه
618,000
تومان
27 فروردین
جمعه
618,000
تومان
28 فروردین
شنبه
618,000
تومان
29 فروردین
یکشنبه
618,000
تومان
30 فروردین
دوشنبه
618,000
تومان
31 فروردین
سه شنبه
618,000
تومان
1 اردیبهشت
چهارشنبه
576,000
تومان
2 اردیبهشت
پنجشنبه
576,000
تومان
3 اردیبهشت
جمعه
576,000
تومان
4 اردیبهشت
شنبه
576,000
تومان
5 اردیبهشت
یکشنبه
576,000
تومان
اقامت 24
618,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
26 فروردین
پنجشنبه
618,000
تومان
27 فروردین
جمعه
618,000
تومان
28 فروردین
شنبه
618,000
تومان
29 فروردین
یکشنبه
618,000
تومان
30 فروردین
دوشنبه
618,000
تومان
31 فروردین
سه شنبه
618,000
تومان
1 اردیبهشت
چهارشنبه
836,000
تومان
2 اردیبهشت
پنجشنبه
836,000
تومان
3 اردیبهشت
جمعه
836,000
تومان
4 اردیبهشت
شنبه
836,000
تومان
5 اردیبهشت
یکشنبه
836,000
تومان
ابریشمی-اتاق چهارتخته
اتاق چهارتخته
علاءالدین
690,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
26 فروردین
پنجشنبه
690,000
تومان
27 فروردین
جمعه
690,000
تومان
28 فروردین
شنبه
690,000
تومان
29 فروردین
یکشنبه
690,000
تومان
30 فروردین
دوشنبه
690,000
تومان
31 فروردین
سه شنبه
690,000
تومان
1 اردیبهشت
چهارشنبه
690,000
تومان
2 اردیبهشت
پنجشنبه
690,000
تومان
3 اردیبهشت
جمعه
690,000
تومان
4 اردیبهشت
شنبه
690,000
تومان
5 اردیبهشت
یکشنبه
690,000
تومان
ای‌گردش
741,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
26 فروردین
پنجشنبه
741,000
تومان
27 فروردین
جمعه
741,000
تومان
28 فروردین
شنبه
741,000
تومان
29 فروردین
یکشنبه
741,000
تومان
30 فروردین
دوشنبه
741,000
تومان
31 فروردین
سه شنبه
741,000
تومان
1 اردیبهشت
چهارشنبه
741,000
تومان
2 اردیبهشت
پنجشنبه
741,000
تومان
3 اردیبهشت
جمعه
741,000
تومان
4 اردیبهشت
شنبه
741,000
تومان
5 اردیبهشت
یکشنبه
741,000
تومان
هتل یار
742,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
26 فروردین
پنجشنبه
742,000
تومان
27 فروردین
جمعه
742,000
تومان
28 فروردین
شنبه
742,000
تومان
29 فروردین
یکشنبه
742,000
تومان
30 فروردین
دوشنبه
742,000
تومان
31 فروردین
سه شنبه
742,000
تومان
1 اردیبهشت
چهارشنبه
691,000
تومان
2 اردیبهشت
پنجشنبه
691,000
تومان
3 اردیبهشت
جمعه
691,000
تومان
4 اردیبهشت
شنبه
691,000
تومان
5 اردیبهشت
یکشنبه
691,000
تومان
اقامت 24
742,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
26 فروردین
پنجشنبه
742,000
تومان
27 فروردین
جمعه
742,000
تومان
28 فروردین
شنبه
742,000
تومان
29 فروردین
یکشنبه
742,000
تومان
30 فروردین
دوشنبه
742,000
تومان
31 فروردین
سه شنبه
742,000
تومان
1 اردیبهشت
چهارشنبه
1,025,000
تومان
2 اردیبهشت
پنجشنبه
1,025,000
تومان
3 اردیبهشت
جمعه
1,025,000
تومان
4 اردیبهشت
شنبه
1,025,000
تومان
5 اردیبهشت
یکشنبه
1,025,000
تومان
ابریشمی-سوئیت دوخوابه چهارنفره
سوئیت دوخوابه چهارنفره
علاءالدین
860,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
26 فروردین
پنجشنبه
860,000
تومان
27 فروردین
جمعه
860,000
تومان
28 فروردین
شنبه
860,000
تومان
29 فروردین
یکشنبه
860,000
تومان
30 فروردین
دوشنبه
860,000
تومان
31 فروردین
سه شنبه
860,000
تومان
1 اردیبهشت
چهارشنبه
860,000
تومان
2 اردیبهشت
پنجشنبه
860,000
تومان
3 اردیبهشت
جمعه
860,000
تومان
4 اردیبهشت
شنبه
860,000
تومان
5 اردیبهشت
یکشنبه
860,000
تومان
ای‌گردش
924,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
26 فروردین
پنجشنبه
924,000
تومان
27 فروردین
جمعه
924,000
تومان
28 فروردین
شنبه
924,000
تومان
29 فروردین
یکشنبه
924,000
تومان
30 فروردین
دوشنبه
924,000
تومان
31 فروردین
سه شنبه
924,000
تومان
1 اردیبهشت
چهارشنبه
924,000
تومان
2 اردیبهشت
پنجشنبه
924,000
تومان
3 اردیبهشت
جمعه
924,000
تومان
4 اردیبهشت
شنبه
924,000
تومان
5 اردیبهشت
یکشنبه
924,000
تومان
اقامت 24
925,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
26 فروردین
پنجشنبه
925,000
تومان
27 فروردین
جمعه
925,000
تومان
28 فروردین
شنبه
925,000
تومان
29 فروردین
یکشنبه
925,000
تومان
30 فروردین
دوشنبه
925,000
تومان
31 فروردین
سه شنبه
925,000
تومان
1 اردیبهشت
چهارشنبه
1,393,000
تومان
2 اردیبهشت
پنجشنبه
1,393,000
تومان
3 اردیبهشت
جمعه
1,393,000
تومان
4 اردیبهشت
شنبه
1,393,000
تومان
5 اردیبهشت
یکشنبه
1,393,000
تومان
ابریشمی-سوئيت رويال دوخوابه چهارنفره
سوئيت رويال دوخوابه چهارنفره
هتل یار
925,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
26 فروردین
پنجشنبه
925,000
تومان
27 فروردین
جمعه
925,000
تومان
28 فروردین
شنبه
925,000
تومان
29 فروردین
یکشنبه
925,000
تومان
30 فروردین
دوشنبه
925,000
تومان
31 فروردین
سه شنبه
925,000
تومان
1 اردیبهشت
چهارشنبه
861,000
تومان
2 اردیبهشت
پنجشنبه
861,000
تومان
3 اردیبهشت
جمعه
861,000
تومان
4 اردیبهشت
شنبه
861,000
تومان
5 اردیبهشت
یکشنبه
861,000
تومان
ابریشمی-سوئیت یکخوابه پنج نفره
سوئیت یکخوابه پنج نفره
علاءالدین
977,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
26 فروردین
پنجشنبه
977,000
تومان
27 فروردین
جمعه
977,000
تومان
28 فروردین
شنبه
977,000
تومان
29 فروردین
یکشنبه
977,000
تومان
30 فروردین
دوشنبه
977,000
تومان
31 فروردین
سه شنبه
977,000
تومان
1 اردیبهشت
چهارشنبه
977,000
تومان
2 اردیبهشت
پنجشنبه
977,000
تومان
3 اردیبهشت
جمعه
977,000
تومان
4 اردیبهشت
شنبه
977,000
تومان
5 اردیبهشت
یکشنبه
977,000
تومان
ای‌گردش
1,048,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
26 فروردین
پنجشنبه
1,048,000
تومان
27 فروردین
جمعه
1,048,000
تومان
28 فروردین
شنبه
1,048,000
تومان
29 فروردین
یکشنبه
1,048,000
تومان
30 فروردین
دوشنبه
1,048,000
تومان
31 فروردین
سه شنبه
1,048,000
تومان
1 اردیبهشت
چهارشنبه
1,048,000
تومان
2 اردیبهشت
پنجشنبه
1,048,000
تومان
3 اردیبهشت
جمعه
1,048,000
تومان
4 اردیبهشت
شنبه
1,048,000
تومان
5 اردیبهشت
یکشنبه
1,048,000
تومان
اقامت 24
1,050,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
26 فروردین
پنجشنبه
1,050,000
تومان
27 فروردین
جمعه
1,050,000
تومان
28 فروردین
شنبه
1,050,000
تومان
29 فروردین
یکشنبه
1,050,000
تومان
30 فروردین
دوشنبه
1,050,000
تومان
31 فروردین
سه شنبه
1,050,000
تومان
1 اردیبهشت
چهارشنبه
1,465,000
تومان
2 اردیبهشت
پنجشنبه
1,465,000
تومان
3 اردیبهشت
جمعه
1,465,000
تومان
4 اردیبهشت
شنبه
1,465,000
تومان
5 اردیبهشت
یکشنبه
1,465,000
تومان
هتل یار
1,050,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
26 فروردین
پنجشنبه
1,050,000
تومان
27 فروردین
جمعه
1,050,000
تومان
28 فروردین
شنبه
1,050,000
تومان
29 فروردین
یکشنبه
1,050,000
تومان
30 فروردین
دوشنبه
1,050,000
تومان
31 فروردین
سه شنبه
1,050,000
تومان
1 اردیبهشت
چهارشنبه
977,000
تومان
2 اردیبهشت
پنجشنبه
977,000
تومان
3 اردیبهشت
جمعه
977,000
تومان
4 اردیبهشت
شنبه
977,000
تومان
5 اردیبهشت
یکشنبه
977,000
تومان

امکانات اتاق های هتل ابریشمی لاهیجان

آسانسور
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
صبحانه در اتاق
روم سرويس 24 ساعته
سالن كنفرانس
كتابخانه
آتلیه
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
رستوران بام
چايخانه سنتی
اتاق ميهمانی و جلسات كاری
جكوزی
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
خدمات تهيه بليط
تلويزيون LCD در لابی
گشت نیم روزی
ترانسفر برگشت با هزینه
روم سرويس
نهار در اتاق
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
لباسشویی
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
زمين تنيس
بازی ویدئویی
كافی شاپ
استخر
خدمات اینترنتی
سالن صبحانه خوری
پذيرش 24 ساعته
سونا خشک
سونا بخار
جكوزی
نمای دریاچه
اب معدنی رایگان
خدمات اتو
حوله حمام
دمپایی یکبار مصرف
سیستم گرمایش
کارت هوشمند درب اتاق
دمپایی حمام
کف پوش موکت
شام در اتاق
فكس
خدمات بيدار باش
سرویس حرم
دسترسی به دریا
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
اینترنت با سرعت بالا
رستوران در هتل
پارکینگ در هتل
اجاره اتومبیل
اینترنت بی سیم
لوازم بهداشتی
خشکشویی
کپسول آتش‌نشانی در لابی
کرایه اتومبیل بدون راننده
Business Center
لابی
نمای شهر
تلويزيون در لابی
مبل
ميز
اينترنت در لابی
پاركينگ
اعلام حریق
تاکسی سرویس
صندوق امانات
مبلمان
سشوار
نمازخانه
پارکینگ
استخر
تلویزیون
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
اینترنت در لابی
جکوزی
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
یخچال
چای ساز
دراور
کافی شاپ 24 ساعته
اتاق چمدان
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
اطفای حریق
سرویس فرنگی
دستگاه خودپرداز
مسلط به زبان انگليسی
آژانس مسافرتی
اينترنت در اتاق
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
کمد لباس
سیستم سرمایش
فروشگاه
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
آرایشگاه
کپسول آتش نشانی
لابی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
سونا خشک
استخر سرپوشیده
وسایل بدنسازی
استخر رایگان
حوله
سالن ورزشی
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
پرینت
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
گشت غیررایگان
روزنامه
فضای سبز
تلفن
اتاق بازی
پارکینگ روباز
دستگاه واکس کفش
رمپ
ماساژ غیررایگان
پله اضطراری
رستوران ایرانی
ویلچر
خدمات بیدارباش
رخت آویز

آدرس هتل ابریشمی لاهیجان روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل ابریشمی لاهیجان

(75 نظر)
نقاط قوت:
صبحانه
نقاط ضعف:
صبحانه
اقامت راحت
احترام،نظافت،برخورد خوب،پذیرایی خوب و راحی در هتل ودسترسی به همه امکانات رفاهی با توجه به موقعیت مکانی هتل و قیمت مناسب باتوجه با هتل های دیگر این هتل را متمایز می کند.
رفتار حرفه‌ای و خوب کارکنان، سرویس‌دهی مناسب، صبحانه‌ی خوب، دسترسی عالی و راحتی و آرامش، همه و همه باعث میشن که اقامت بسیار خوبی در هتل ابریشمی داشته باشین. از لحاظ بهداشتی اون هم با توجه به همه‌گیری کرونا امتیاز بسیار خوبی به این هتل میدم؛ چون هم اتاق بسیار تمیز و بهداشتی بود و هم کارکنان هتل همگی به غیر از موارد معدودی ماسک داشتن. در انتها هم ممنونم از خدمات ایران هتل آنلاین.
نقاط قوت:
غذا، نظافت، لوکیشن، پارکینگ
نقاط ضعف:
غذا، نظافت، لوکیشن، پارکینگ
نقاط قوت:
رفتار پرسنل بسیار محترمانه و دوستانه بود- رسیدگی کامل داشتن و هر چی لازم داشتم بلافاصله میاوردن-
نقاط ضعف:
کیفیت غذای هتل اصلا خوب نبود یعنی شاید فقط یک آشپز درجه یک استخدام کنن هیچ کس بیرون هتل غذا نخوره
موقعيت هتل در شهر لاهيجان خوب است ، اتاق مرتب و تميز است برخورد پرستل حرفه اى است ولى در كل تعريفى ندارد
کیفیت میزبانی عالی بود این هتل دسترسی خیلی خوب و چشم انداز زیبایی دارد.
هتل خوبیه و در بهترین مکان لاهیجان واقع شده چشم انداز استخر و بام رو داره رسیدگی تمیزی اتاق ها خوب بود ولی میتونست بهتر باشه.
هتل ابریشمی، هتلی بسیار خوب و زیبا، با موقعیت مکانی عالی هست. این هتل در مجاورت استخر (دریاچه) لاهیجان قرار دارد. برخورد پرسنل عالی بود. صبحانه رستوران هتل خوب بود. غذای رستوران هتل معمولی بود. نظافت اتاق مناسب بود. محوطه بیرون هتل زیبا و دلنشین بود و درکل ما خیلی راضی بودیم.
تمیزی هتل در حد ۵ ستاره ، محیط حیاط بزرگ و عالی ، دسترسی به امکانات تفریحی شهر عالی ، پرسنل عالی ، راضی بودم و حتما مجدد به همین هتل خواهم رفت
نقاط قوت:
خوب بود
نقاط ضعف:
نداشت
اتاق چهارتخته شماره ۳۲ اقامت داشتیم . فضای اتاق مناسب و تمیز بود . حمام و سرویس بهداشتی تمیز بود . موقعیت مکانی بسیار خوب و در کنار دریاچه لاهیجان بود . رعایت پروتوکل های بهداشتی کرونا خوب انجام شده بود . ویو اتاق ما خوب نبود و رو به یک فضای بسته و ساختمان بود . امکانات داخل اتاق تقریبا کامل بود .
نکات مثبت: برخورد فوق العاده خوب پرسنل هتل خصوصا پرسنل رستوران، اولین خاطره خوب ما از این هتل بود. کیفیت و تنوع صبحانه واقعا در حد هتل 5 ستاره خوب بود. موقعیت مکانی و منظره رو به دریاچه هتل، جزو نکات مثبت آن به شمار میرود. استخر استاندارد و تمیز هتل ابریشمی، واقعا در بین هتل های ایرانی، کم نظیر بود. تمیزی سوییت عالی بود. نکات منفی: - فقط یک آسانسور دارد که علی رغم فضای مناسب، سرعتش خیلی کند بود. - تنظیم دمای داخل اتاق ها، کمی نیاز به تجربه داره که احتمالا در شب اول اقامت با مشکل روبرو خواهید شد. پیشنهاد: فضای پارکینگ و محوطه بزرگ با میدان گل کاری خوبی داشت، ولی به دلیل مراجعین استخر، اتومبیل ها با سرعت بالایی در محوطه حرکت میکردند که محیط را برای کودکان مهمان هتل، نا امن میکرد. به مدیریت هتل پیشنهاد میکنم، برای محوطه داخل هتل، حتما از سرعت گیر استفاده نماید.
هتل بدی نیس
نقاط قوت:
رضایت داشتم
نقاط ضعف:
چیزی مشاهده نشد
هتل بسیار تمیز بود. کیفیت صبحانه عالی بود. برخورد پرسنل خیلی خوب بود. موقعیت مکانی و نمای تصویری هتل نسبت به دریاچه شهر لاهیجان بسیار شگفت انگیز و توصیف ناپذیر بود. امیدوارم که همتون فرصت اقامت در این هتل و تجربه چند روز زندگی با مردم خوب لاهیجان را بدست بیاورید.
نقاط قوت:
بسیار فوق العاده
نقاط ضعف:
اصلا نداره
نقاط قوت:
راضی کننده بود
نقاط ضعف:
مشکل خاصی وجود نداشت
برخورد خوب و محترمانه، دسترسی هتل به همه جا عالی بود
همه چیز بسیار خوب
رفتار پرسنل خوب بود استخر هتل در حال تعمير بود و اطلاع رساني نشده بود صبحانه در حد قابل قبول بود دماي اتاق به صورت اتوماتيك قابل تنظيم نبود هرچند فن برقي درخواست كرديم و ارايه كردن
نقاط قوت:
به طور کلی خوب بود
نقاط ضعف:
وای فای که دادن وصل نشد و پیگیری هم نشد با وجود اینکه اعلام کردیم
درمجموع هتل خوبی بود
نقاط قوت:
خیلی راضی کننده بود
نقاط ضعف:
نکته منفی مشاهده نشد
هتل ابريشمي داراي موقعيت عالي در كنار درياچه لاهيجان و فاصله كم با نقاط توريستي شهر واقع شده.. داراي امكانات هتلي خوب و فكر كنم كمتر هتل چهار ستاره اي تو ايران صبحانه اي به خوبي اين هتل داشته باشه...نقاط ضعفش يكي آسانسور بود كه در دو روز اقامت يك بار خراب شد و كارهاي خدماتي هتل نيز با آن انجام ميشه. و اينكه ما هتل رو با امكانات استخر رزرو نموديم ولي دقيقا. در دو روز اقامت به دليل تاسوعا و عاشورا استخر رو تعطيل كردن.. ضمنا در روز عاشورا به دليل آتش سوزي در موتورخانه ،٢تا ٣ ساعت مسافرين در حياط هتل بلا تكليف بودند كه تا كنون هيچ تماسي براي خسارت يا حتي عذر خواهي انجام نشده.
موقعیت مکانیش عالیه پرسنل بسیار مؤدب و مهربان صبحانه قابل قبول اتاق تمیز و آروم با نمای خوب این هتل رو پیشنهاد می کنم
هتل بسیار خوب با کارمندان آموزش دیده
نقاط قوت:
راضی بودیم
نقاط ضعف:
نکته ای ندیدیم
من با خانواده در دوتا از اتاقهای رو به دریاچه در تاریخ 20شهریور 98اقامت داشتیم که حتما جز هتل هایی است که برای سفر بعد انتخاب خواهم کرد. رستوران در موردصبحانه عالی ومتنوع در موردنهار عالی استخر در حال تعمیر بود بااین که همه تعریف کرده بودند ما متاسفانه نتوانستیم استفاده کنیم در مورد فقط ملافه ها که من در مورد نظر سنجی در اتاق نوشتم که روی ملافه ها مو بود نمی دونم عوض نکرده بودند یا درست شسته نشده بود البته واقعا دلم نمی خواست بگم چون در کل از هتل راضی بودم البته اتاق پسرام را چک نکردم فقط این موضوع در مورد اتاق ما بود اگر روی این موضوع مدیریت نظرات کند هیچ مشکلی هتل نداره عالی است
نقاط قوت:
راضی بودم
نقاط ضعف:
ندیدم
کارمندای هتل برخورد محترمانه ای داشتن، صبحانه خوب بود. هتل محوطه بازی داره هرچند که چیز خاصی به جز پارکینگ توش نیست. ویو اتاق های رو به دریاچه عالیه. ولی موکت کف باوجود اینکه قدیمی نبود اصلا تمیز نبود و به نظر می رسید روکش پتوها هم عوض نشده باشه چون لکه روش بود.
برخورد کارکنان پذیرش خوب بود ولی کارکنان رستوران نه زیاد
هتل دنج و تمیزی در نزدیکی دریاچه لاهیجان بود. گرچه اتاق ما مشرف به دریاچه نبود ولی دسترسی عالی بود. استخر خوبی هم داشت.
با سلام رفتار پرسنل هتل در دو باری که بنده به این هتل رفتم بد بود. تمیزی هتل خوبه و امکانات در حد هتل ۳ ستاره. ولی بنده به دلیل مشکل برای پدرم دو بار دوم درخواست کنسلی دادم که این هتل حتی یک درصد رو به بنده باز نگرداند . با تشکر
سلام بنده اتاق سه تخته رزرو کرده بودم در صورتی هتل اتاق دوتخته با نفر اضافه در اختیار بنده قرار دادند هتل فاقد مایع دستشویی و جای مایع دستشویی در داخل سرویس می باشد سرویس فرنگی بسیار کوچک و کثیف به علت عدم نظافت درست
هتلی زیبا با امکانات خوب و مهم تر از همه اتاق تمیز و دلباز برخورد پرسنل مناسب بود ، تنوع صبحانه بسیار عالی ، در کل از اقامتمون راضی بودیم
از صبحونه اش لذت بردم بسیار خوب بسیار عالی و بسیار ارزون بهترین هتل لاهیجان
شهریور ماه من به همراه خانواده ۳ شب اقامت داشتم هتل خوبیه صبحانه و غذای خوب و عالی چای خوشمزه و خوش طعم استخر خوب و تمیز
نقاط قوت:
رفتار پرسنل تمیزی اتاق صبحانه کامل استخر مسلما بار دیگه هم همیت هتل رو انتخاب میکنم
نقاط ضعف:
اتاق ها سشوار نداشتن نصف اتاق ها هیچ منظره ای ندارن در حالیکه باقی اتاق ها دید کامل استخر لاهیجان رو دارن
نقاط قوت:
برای چندمین بار رفتم خیلی عالی پرسنل خوب استخر خوب صبحانه عالی
نقاط ضعف:
ندارد
1.اطاق ۲۹ و۴۹ نگیرید چون کنار تاسیسات هتل است و خوابتون نمی بره 2.کیفیت رستوران فوق العاده ضعیفه 3.فست فود نداره4. صبحانه تنوع نداره
نقاط قوت:
ساکت بودن- دسترسی به مراکز اصلی
نقاط ضعف:
نداشتن مایع دستشویی
هتل خوب و مرتبی بود ،صبحانه اش می تونست بهتر هم باشد
نقاط قوت:
پارگینگ بزرگ
نقاط ضعف:
حمام وان نداشت
نقاط قوت:
راضی بودیم همه چی خوب بود
نقاط ضعف:
نکته منفی نداشت
من ٤ مرداد أقامت داشتم در هتل. براي يك شب . از أقامت راضي بودم . مكان هتل بسيار مناسب است و صبحانه خوبي دارد
نقاط قوت:
همه چی خیلی خوب بود
نقاط ضعف:
کیفیت غذای رستوران در حد هتل ۴ستاره نیست
نقاط قوت:
موقعیت مکانی و نزدیکی به دریاچه صبحانه ی خوب و متنوع استخر تمیزی اتاق ها برخورد عالی پرسنل
نقاط ضعف:
کاغذ دیواری کردن اتاق ها می تونه تاثیر خیلی مثبتی در معماری هتل داشته باشه عدم وجود سالن ورزشی
هتلي مرتب و مناسب با موقعيت مكاني مناسب و امكاناني در خور توجه
نقاط قوت:
۱- رفتار و کردار خوب خدمه ۲- پذیرایی صبحانه ۳- کیفیت خوب غذای رستوران
نقاط ضعف:
۱- طراحی نامناسب اتاق ها در سوییت ۴ نفره و تنگی جا ۲- طراحی نامناسب توالت ( محل توالت فرنگی و تنگی جا، نداشتن جاحوله ای و جا صابونی ، نبود صابون مایع ) ۳- عدم تناسب مبالغ دریافتی و کیفیت سوییت ( به ویژه پذیرایی ) ۴- گرانی هتل ( هتل حداکثر ۳ ستاره است اما پول ۴ ستاره دریافت می شود ) و در ۴ ستاره بودن تردید وجود دارد
در طول مدت اقامت در این هتل آسانسور با مشکل مواجه بود و خراب بود.اتاق ها نظافت نمیشد به طورکامل.پارکینگ مسقف ندارد که متاسفانه باعث نارضایتی میشه
کارکنان مودب و امکانات خوب هتل
نقاط قوت:
امکانات فوق العاده بود استخر تمیزی داشت اتاق ها فوق العاده تمیز و مرتب چیده شدن امکانات رفاهی درون اتاق عالی بود هیچ کم و کسری نبود هتل فوق العاده شیک و قشنگی بود پرسنل مهربون و خوش رفتاری دارن یوقتایی با مهربونیشون آدمو شرمنده میکنن :) به نظرم بهترین هتلی بود که توی لاهیجان دیدم قسمت بشه یروز دوباره به این هتل بیام
نقاط ضعف:
به شخصه نکنه منفی ندیدم
سلام من پنجم و ششم تیر ۹۸ در این هتل بودم قبل از اینکه نظرم را بنویسم نظر چندین مسافر محترم به این هتل را خواندم با عذرخواهی از مسافرانی که از این هتل و رفتار پرسنل و غیره تعریف کرده بودند ایرادی نمیشه گرفت بدلیل اینکه هتل و پرسنل خوب ندیده اند بنده دو شب هم در هتل دیگری بودم که به هیچ وجه قابل مقایسه نبودن این هتل بخاطر رفتار بد پرسنل و پر بودن پشه در راهروها که یک لحظه درب اتاق باز باشه تا صبح نمیتونید بخوابید صبحانه بسیار ضعیف خلاصه که دو تا ستاره این هتل اضافه هستش والسلام
از خود بنا خوشم نیومد
نقاط قوت:
راضی بودیم
نقاط ضعف:
چیزی به ذهنم نمیرسه
نقاط قوت:
کلا هتل خوبی بود چیزی نیاز داشتیم اعلام میکردیم سریع فراهم میکردن برامون دید اتاقمون به حیاط خیلی خوب بود
نقاط ضعف:
تنوع صبحانه کم بود
نقاط قوت:
برخورد مناسب پرسنل . نظافت اتاق ها . آرامش اتاق ها
نقاط ضعف:
نکته خاصی مشاهده نشد
من به تازگی در این هتل اقامت داشتم. بسیار هتل مرتب؛ تمیز و باکلاسی هست. برخورد پرسنل عالی. استخر و سونا و جکوزی خیلی تمیز و رایگان بصورت VIP. کیفیت غذا و محیط رستوران خیلی عالی و شیک و مرتب. خلاصه هرچی بگم کم گفتم. تو دوران حضورمون بازیگرها و شخصیت های معروفی مثل جواد عزتی هم حضور داشتن. پاركينگ و محوطه و لابی هم خیلی خوب و عالی بود. از اسنپ تریپ و کارکنان هتل خیلی ممنونم
نقاط قوت:
بسیار عالی کارکنان بسیار مودب استخر و سونا خوب اطاق تمیز و مهمتر اینکه بهترین نقطه شهر
نقاط ضعف:
درشهری اقامت میکنیم که بهترین چای در این شهر وجود دارد متاسفانه در زمان صبحانه از تی بک (حتی از بهترین نوع ) استفاده میشود
یک هتل خوب و دارای چشم انداز خوبتر که از پرسنل با ادب برخوردار است. شما در حالی که در این هتل اقامت دارید به مراکز تفریحی و زیبا و خرید و رستوران و جای بازی و ... به راحتی دسترسی دارید. امیدوارم سفر خوب و خوشی در این هتل و کلاً در شمال کشور داشته باشید
سلام، اواخر فروردین 98 در این هتل اقامت داشتم. نما هتل خوب است و صبحانه هم از کیفیت و تنوع بسیار خوبی برخوردار است. از نظر تمیزی اتاق ها بسیار تمیز و همچنین بزرگ هستند. ‌توصیه می‌کنم حتماً این هتل را امتحان کنید.
نقاط قوت:
برخورد کارکنان هتل بسیار خوب بود و جا دارد تشکر ویژه داشته باشم از این بابت.
نقاط ضعف:
در استخر حوضچه آب سرد وجود نداشت
نقاط قوت:
موقعیت هتل ویوی رو به دریاچه
نقاط ضعف:
سیستم گرمایش اتاق پرصدا وآزاردهنده مدیریت ضعیف در مورد بوفه داخل اتاق محیط داخل سرویس سرد است. بدون مصرف از بوفه پولش را گرفتند.
جای هتل عالیستصبحانه متنوع گرم و باکیفیتی دارد استخر رایگان دارد سوییت بیشتر از حالت هتلی حالت آپارتمان دارد ساختمان هتل و به ویژه سوریس بهداشتی بسیار معمولیست
نقاط قوت:
نزدیکی به مرکز شهر و دریاچه اتاق بزرگ و تمیز برخورد عالی پرسنل مجهز بودن به استخر صبحانه خوب
نقاط ضعف:
بالکن نداشتن اتاق ما میوه در صبحانه نبود مسقف نبودن پارکینگ
نقاط قوت:
روبروی استخر صبحونه عالی برخورد پرسنل عالی
نقاط ضعف:
دست پخت ضعیف
نقاط قوت:
پرسنل خوب
نقاط ضعف:
فضای سبز معمولی .
نقاط قوت:
هتل تمیز بود رفتار و برخورد پرسنل عالی بود بوفه صبحانه متنوع و عالی بود
نقاط ضعف:
رستوران در مدت اقامت ما رزرو بود وبه مهمانان هتل سرویس نمیداد
نقاط قوت:
تمیز بود استخر رایگان داخل شهر آرام و ساکت
نقاط ضعف:
در روز حضور ما برای شام کل رستوران برای مراسمی رزرو شده بود و امکان استفاده نداشت
نقاط قوت:
کارکردکارکنان در حدعالی و برخورد عالی ومدیریت عالی ونظافت درحدعالی
نقاط ضعف:
هیچ نقطه ی ضعفی دراین هتل وجود ندارد
نقاط قوت:
رفتار پرسنل و موقعیت و سرویس دهی و قیمت حتی غذای رستوران همه عالی بود. با تشکر از مدیریت هتل
نقاط ضعف:
پیشنهاد می گردد وقتی تعداد نفرات از یک نفر بیشتر می باشد بهتره که مسواک و حوله و... در رنگهای مختلف گذاشته شود.
نقاط قوت:
اتاق ها تمیز لوازم داخل اتاق ها مناسب اینترنت فضای پارکینگ مناسب موقعیت مکانی مناسب هتل
نقاط ضعف:
در منوی صبحانه از میوه استفاده نشده بود
نقاط قوت:
نزدیکی به مرکز شهد
نقاط ضعف:
نداشتن کافی شاپ
نقاط قوت:
روبروی دریاچه نوساز دید خوب
نقاط ضعف:
داخل حمام شوفاژ ندارد
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل ابریشمی لاهیجان

مهمانان هتل ابریشمی لاهیجان در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل ابریشمی لاهیجان از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل ابریشمی لاهیجان بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل ابریشمی لاهیجان رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل ابریشمی لاهیجان را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.