هتل ابریشمی لاهیجان

لاهیجان، میدان بسیج
3.7
امتیاز کاربران
78
نظرات کاربران

معرفی هتل ابریشمی لاهیجان

هتل چهار ستاره ابریشمی لاهیجان در تابستان ۱۳۹۶ افتتاح شده است، این هتل در مجاورت با دریاچه مصنوعی لاهیجان قرار دارد و با چشم اندازی زیبا و دلنشین و با پرسنلی مجرب و آموزش دیده آماده خدمت رسانی به شما میهمانان گرامی می‌باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل ابریشمی لاهیجان

ابریشمی-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
ای‌گردش
414,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 مهر
پنجشنبه
414,000
تومان
2 مهر
جمعه
414,000
تومان
3 مهر
شنبه
414,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
414,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
414,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
414,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
414,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
414,000
تومان
9 مهر
جمعه
414,000
تومان
10 مهر
شنبه
414,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
414,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
1 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
ابریشمی-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
1 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
جمعه
569,000
تومان
3 مهر
شنبه
569,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
569,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
569,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
569,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
569,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
569,000
تومان
9 مهر
جمعه
569,000
تومان
10 مهر
شنبه
569,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
569,000
تومان
هتل یار
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
1 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
شنبه
569,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
569,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
569,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
569,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
569,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
569,000
تومان
9 مهر
جمعه
569,000
تومان
10 مهر
شنبه
569,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
569,000
تومان
ابریشمی-اتاق دو تخته دبل
اتاق دو تخته دبل
ای‌گردش
559,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 مهر
پنجشنبه
559,000
تومان
2 مهر
جمعه
559,000
تومان
3 مهر
شنبه
559,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
559,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
559,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
559,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
559,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
559,000
تومان
9 مهر
جمعه
559,000
تومان
10 مهر
شنبه
559,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
559,000
تومان
هتل یار
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
1 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
شنبه
569,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
569,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
569,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
569,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
569,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
569,000
تومان
9 مهر
جمعه
569,000
تومان
10 مهر
شنبه
569,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
569,000
تومان
ابریشمی-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
ای‌گردش
679,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 مهر
پنجشنبه
679,000
تومان
2 مهر
جمعه
679,000
تومان
3 مهر
شنبه
679,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
679,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
679,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
679,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
679,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
679,000
تومان
9 مهر
جمعه
679,000
تومان
10 مهر
شنبه
679,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
679,000
تومان
اقامت 24
680,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 مهر
پنجشنبه
680,000
تومان
2 مهر
جمعه
680,000
تومان
3 مهر
شنبه
680,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
680,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
680,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
680,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
680,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
680,000
تومان
9 مهر
جمعه
680,000
تومان
10 مهر
شنبه
680,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
680,000
تومان
هتل یار
680,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 مهر
پنجشنبه
680,000
تومان
2 مهر
جمعه
680,000
تومان
3 مهر
شنبه
680,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
680,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
680,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
680,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
680,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
680,000
تومان
9 مهر
جمعه
680,000
تومان
10 مهر
شنبه
680,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
680,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
1 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
ابریشمی-اتاق چهارتخته
اتاق چهارتخته
ای‌گردش
829,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 مهر
پنجشنبه
829,000
تومان
2 مهر
جمعه
829,000
تومان
3 مهر
شنبه
829,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
829,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
829,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
829,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
829,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
829,000
تومان
9 مهر
جمعه
829,000
تومان
10 مهر
شنبه
829,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
829,000
تومان
اقامت 24
830,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 مهر
پنجشنبه
830,000
تومان
2 مهر
جمعه
830,000
تومان
3 مهر
شنبه
830,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
830,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
830,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
830,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
830,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
830,000
تومان
9 مهر
جمعه
830,000
تومان
10 مهر
شنبه
830,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
830,000
تومان
هتل یار
830,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 مهر
پنجشنبه
830,000
تومان
2 مهر
جمعه
830,000
تومان
3 مهر
شنبه
830,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
830,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
830,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
830,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
830,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
830,000
تومان
9 مهر
جمعه
830,000
تومان
10 مهر
شنبه
830,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
830,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
1 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
ابریشمی-سوئیت دوخوابه چهارنفره
سوئیت دوخوابه چهارنفره
ای‌گردش
1,092,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 مهر
پنجشنبه
1,092,000
تومان
2 مهر
جمعه
1,092,000
تومان
3 مهر
شنبه
1,092,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
1,092,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
1,092,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
1,092,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
1,092,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
1,092,000
تومان
9 مهر
جمعه
1,092,000
تومان
10 مهر
شنبه
1,092,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
1,092,000
تومان
اقامت 24
1,093,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 مهر
پنجشنبه
1,093,000
تومان
2 مهر
جمعه
1,093,000
تومان
3 مهر
شنبه
1,093,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
1,093,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
1,093,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
1,093,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
1,093,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
1,093,000
تومان
9 مهر
جمعه
1,093,000
تومان
10 مهر
شنبه
1,093,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
1,093,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
1 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
ابریشمی-سوئيت رويال دوخوابه چهارنفره
سوئيت رويال دوخوابه چهارنفره
هتل یار
1,093,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 مهر
پنجشنبه
1,093,000
تومان
2 مهر
جمعه
1,093,000
تومان
3 مهر
شنبه
1,093,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
1,093,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
1,093,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
1,093,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
1,093,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
1,093,000
تومان
9 مهر
جمعه
1,093,000
تومان
10 مهر
شنبه
1,093,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
1,093,000
تومان
ابریشمی-سوئیت یکخوابه پنج نفره
سوئیت یکخوابه پنج نفره
ای‌گردش
1,147,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 مهر
پنجشنبه
1,147,000
تومان
2 مهر
جمعه
1,147,000
تومان
3 مهر
شنبه
1,147,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
1,147,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
1,147,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
1,147,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
1,147,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
1,147,000
تومان
9 مهر
جمعه
1,147,000
تومان
10 مهر
شنبه
1,147,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
1,147,000
تومان
هتل یار
1,148,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 مهر
پنجشنبه
1,148,000
تومان
2 مهر
جمعه
1,148,000
تومان
3 مهر
شنبه
1,148,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
1,148,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
1,148,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
1,148,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
1,148,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
1,148,000
تومان
9 مهر
جمعه
1,148,000
تومان
10 مهر
شنبه
1,148,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
1,148,000
تومان
اقامت 24
1,148,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 مهر
پنجشنبه
1,148,000
تومان
2 مهر
جمعه
1,148,000
تومان
3 مهر
شنبه
1,148,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
1,148,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
1,148,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
1,148,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
1,148,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
1,148,000
تومان
9 مهر
جمعه
1,148,000
تومان
10 مهر
شنبه
1,148,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
1,148,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
1 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل ابریشمی لاهیجان

آسانسور
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
صبحانه در اتاق
روم سرويس 24 ساعته
سالن كنفرانس
كتابخانه
آتلیه
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
رستوران بام
چايخانه سنتی
اتاق ميهمانی و جلسات كاری
جكوزی
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
خدمات تهيه بليط
تلويزيون LCD در لابی
گشت نیم روزی
ترانسفر برگشت با هزینه
روم سرويس
نهار در اتاق
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
لباسشویی
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
زمين تنيس
بازی ویدئویی
كافی شاپ
استخر
خدمات اینترنتی
سالن صبحانه خوری
پذيرش 24 ساعته
سونا خشک
سونا بخار
جكوزی
نمای دریاچه
اب معدنی رایگان
خدمات اتو
حوله حمام
دمپایی یکبار مصرف
سیستم گرمایش
کارت هوشمند درب اتاق
دمپایی حمام
کف پوش موکت
شام در اتاق
فكس
خدمات بيدار باش
سرویس حرم
دسترسی به دریا
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
اینترنت با سرعت بالا
رستوران در هتل
پارکینگ در هتل
اجاره اتومبیل
اینترنت بی سیم
لوازم بهداشتی
خشکشویی
کپسول آتش‌نشانی در لابی
کرایه اتومبیل بدون راننده
Business Center
لابی
نمای شهر
تلويزيون در لابی
مبل
ميز
اينترنت در لابی
پاركينگ
اعلام حریق
تاکسی سرویس
صندوق امانات
مبلمان
سشوار
نمازخانه
پارکینگ
استخر
تلویزیون
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
اینترنت در لابی
جکوزی
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
یخچال
چای ساز
دراور
کافی شاپ 24 ساعته
اتاق چمدان
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
اطفای حریق
سرویس فرنگی
دستگاه خودپرداز
مسلط به زبان انگليسی
آژانس مسافرتی
اينترنت در اتاق
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
کمد لباس
سیستم سرمایش
فروشگاه
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
آرایشگاه
کپسول آتش نشانی
لابی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
سونا خشک
استخر سرپوشیده
وسایل بدنسازی
استخر رایگان
حوله
سالن ورزشی
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
پرینت
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
گشت غیررایگان
روزنامه
فضای سبز
تلفن
اتاق بازی
پارکینگ روباز
دستگاه واکس کفش
رمپ
ماساژ غیررایگان
پله اضطراری
رستوران ایرانی
ویلچر
خدمات بیدارباش
رخت آویز

آدرس هتل ابریشمی لاهیجان روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل ابریشمی لاهیجان

(78 نظر)
نقاط قوت:
مکان عالی و دقیقا روبه روی استخر و شیطان کوه بودن صبحانه عالی برخورد خوب پرسنل
نقاط ضعف:
مکان عالی و دقیقا روبه روی استخر و شیطان کوه بودن صبحانه عالی برخورد خوب پرسنل
اتاق دو تخته دبل داشتیم که خیلی راحت و خوب بود و از صبحانه هتل هم خیلی لذت بردیم و از برخورد پرسنل هم راضی بودیم. فقط چنتا مشکل کوچولو داشت اینکه یه چنتا مو به پتو چسبیده بود که تکوندیمش و اینکه شب اول یه دونه سوسک کوچولو توی اتاق بود که انگار از پنجره اومده بود چون پنجره توری نداشت که کشتیمش و دیگه حشره ای نبود. یه شب هم از خدمه درخواست کبریت یا فندک کردیم گفتن میارن اما انگار کلا فراموش کردن و نیاوردن اما از این چنتا مورد جزئی که ممکنه توی هر هتلی پیش بیاد بگذریم در کل هتل خیلی خوبی بود و راضی بودیم.
نقاط قوت:
از نظر موقعیت و دسترسی عالی هتلی دنح و آرام در کنار کارکنان زحمت کش و مهربان
نقاط ضعف:
از نظر موقعیت و دسترسی عالی هتلی دنح و آرام در کنار کارکنان زحمت کش و مهربان
من چندین بار و اخرین بار ۱۴۰۰/۶/۲۲ به مدت ۳ شب و البته ۱۹ شهریور هم در این هتل اقامت داشتم هتل از نظر موقعیت و دسترسی عالی و با کارکنانی خوشرو و مهربان محیط دنج و آرامی برای مهمانان فراهم کرده اند، پارکینگ بدون سقف و کوچک بودن لابی شاید دوتا از ایرادات بزرگ این هتل باشند که امیدوارم در آینده مرتفع گردند. در کل باز هم این هتل رو انتخاب میکنم.
نقاط قوت:
آرامش هتل نطافت اتاق ها صبحانه خوب دسترسی به مرکز شهر رفتار خوب پرسنل
نقاط ضعف:
آرامش هتل نطافت اتاق ها صبحانه خوب دسترسی به مرکز شهر رفتار خوب پرسنل
در کل عالی بود و حتما دفعه بعد هم در این هتل اقامت خواهم داشت
نقاط قوت:
برخورد خوب و رفتار مناسب کارکنان هتل رسیدگی سریع به درخواست ها نظافت عمومی مناسب اتاق ها
نقاط ضعف:
در بدو ورود متاسفانه در اتاق سوسک بزرگ مشاهده شد که با اطلاع رسانی اتاق فورا تعویض شد نوع بشته بندی و به اصطلاح زدعفونی کردن دمپایی سرویس بهداشتی نامناسب است در اقامت اخیر جمع ما ۳ اتاق را تجربه کرد که هر سه دارای ساعت دیواری بودند که مدتها بود خوابیده و از کار افتاده بودند و نیازمند تعویض باتری بود
نقاط قوت:
- رفتار پرسنل پذیرش و خدمات خوب بود و درخواست ها در کوتاه ترین زمان انجام میشد. - صبحانه تنوع خوبی داشت ضمن اینکه قراردادن یکدستگاه قهوه ساز می تواند جذابیت آن را بیشتر کند. - دسترسی آسان به مراکز تفریحی و خرید، برای کسانی که بدون ماشین به سفر رفته باشند گزینه بسیار خوبی هست.
نقاط ضعف:
- دیوار اتاق ها عایق مناسبی برای صدا نیستند، صدای تلویزیون اتاق کناری دائم در اتاق ما بود. - در شرایط بهداشتی فعلی بنظرم بهتر است در سرویس بهداشتی اتاق ها از مایع دستشوئی استفاده شود نه صابون.
نقاط قوت:
بسیار عالی بود حتما پیشنهاد میکنم یکبار اقامت در این هتل را تجربه کنید و صبحانه بسیار عالی و متنوع بود
نقاط ضعف:
بسیار عالی بود حتما پیشنهاد میکنم یکبار اقامت در این هتل را تجربه کنید و صبحانه بسیار عالی و متنوع بود
روزانه جهت شارژ و نظافت مراجعه نشد. وضعیت نت ضعیف بود. ساعت۹و نیم شب رستوران هتل تعطیل بود. کافی شاپ فعال نبود..
محیط هتل تمیز و با آرامش همراه با کارکنان و پرسنل بسیار مودب و با برخورد اجتماعی بسیار خوب بویژه پرسنل رستوران از همه این عزیزان متشکرم و برای همگی آرزوی تندرستی و شادکامی دارم.
نقاط قوت:
برخورد خوب امکانات تقریبا خوب مرکز شهر و دسترسی آسان به مراکز تفریحی نوساز و تمیز
نقاط ضعف:
اینترنت وای فای در اتاق مشکل داشت
هتل ابریشمی با توجه به موقعیت مکانی و البته امکانات جزو خوب ترین هتل های لاهیجانه و اقامت در اون کاملا توصیه شده است
نقاط قوت:
به نظرم از هر حيث هتل بسيار خوبيه هم رفتار و برخورد پرسنل هم رسيدگي هاشون هم امكانات هتل هم غذاشون در مجموع رضايت بخش بود
نقاط ضعف:
سر و صداي اتاق بغل كاملاً در اتاق شنيده ميشد و نميذاشت استراحت كنم حتي ٢ نصف شب صداشون تو اتاق ميومد از طرفي ٨ صبح داد و بيداد و سر و صدا تو راهرو طبقات هتل هم نميذاشت آدم استراحت كنه و بخوابه
نقاط قوت:
رعایت تمام امکانات یک هتل ۴ ستاره در مقایسه با هتل های دیگه در کشور
نقاط ضعف:
رعایت تمام امکانات یک هتل ۴ ستاره در مقایسه با هتل های دیگه در کشور
نقاط قوت:
اين هتل ،هتل تميزيه و واقعا پرسنل حرفه اى و خوبى داره آشپزهاى خانوم داره و واقعا رسيدگى مى كنن،براى آسانسور دستمال كاغذى گذاشته بودن وكلا رضايت بخش بود.
نقاط ضعف:
كيف و وسايلمونو كسى حمل نكرد و آقا لابى من فقط نگاه مى كردن و همين حتى دريغ از كمك.
همه چیز عالی
یک هتل با موقعیت مکانی عالی در شهر لاهیجان است. پاکیزگی اتاق و فضای هتل خوب است. کارکنان برخورد مناسبی دارند. امکانات در اتاق نیز خوب بود. نسبت به قیمتش هتل خوبی بود.
برخورد کارکنان و پرسنل عالی دسترسی به نقاط دیدنیه شهر ، تکراری بودن آیتم های بوفه صبحانه ، تعداد پایین آیتم های رستوران جهت صرف ناهار و شام. عدم تطابق منوی داخل اتاق با منوی خود رستوران.
رفتار حرفه‌ای و خوب کارکنان، سرویس‌دهی مناسب، صبحانه‌ی خوب، دسترسی عالی و راحتی و آرامش، همه و همه باعث میشن که اقامت بسیار خوبی در هتل ابریشمی داشته باشین. از لحاظ بهداشتی اون هم با توجه به همه‌گیری کرونا امتیاز بسیار خوبی به این هتل میدم؛ چون هم اتاق بسیار تمیز و بهداشتی بود و هم کارکنان هتل همگی به غیر از موارد معدودی ماسک داشتن. در انتها هم ممنونم از خدمات ایران هتل آنلاین.
احترام،نظافت،برخورد خوب،پذیرایی خوب و راحی در هتل ودسترسی به همه امکانات رفاهی با توجه به موقعیت مکانی هتل و قیمت مناسب باتوجه با هتل های دیگر این هتل را متمایز می کند.
نقاط قوت:
رفتار پرسنل بسیار محترمانه و دوستانه بود- رسیدگی کامل داشتن و هر چی لازم داشتم بلافاصله میاوردن-
نقاط ضعف:
کیفیت غذای هتل اصلا خوب نبود یعنی شاید فقط یک آشپز درجه یک استخدام کنن هیچ کس بیرون هتل غذا نخوره
موقعيت هتل در شهر لاهيجان خوب است ، اتاق مرتب و تميز است برخورد پرستل حرفه اى است ولى در كل تعريفى ندارد
کیفیت میزبانی عالی بود این هتل دسترسی خیلی خوب و چشم انداز زیبایی دارد.
هتل خوبیه و در بهترین مکان لاهیجان واقع شده چشم انداز استخر و بام رو داره رسیدگی تمیزی اتاق ها خوب بود ولی میتونست بهتر باشه.
هتل ابریشمی، هتلی بسیار خوب و زیبا، با موقعیت مکانی عالی هست. این هتل در مجاورت استخر (دریاچه) لاهیجان قرار دارد. برخورد پرسنل عالی بود. صبحانه رستوران هتل خوب بود. غذای رستوران هتل معمولی بود. نظافت اتاق مناسب بود. محوطه بیرون هتل زیبا و دلنشین بود و درکل ما خیلی راضی بودیم.
تمیزی هتل در حد ۵ ستاره ، محیط حیاط بزرگ و عالی ، دسترسی به امکانات تفریحی شهر عالی ، پرسنل عالی ، راضی بودم و حتما مجدد به همین هتل خواهم رفت
اتاق چهارتخته شماره ۳۲ اقامت داشتیم . فضای اتاق مناسب و تمیز بود . حمام و سرویس بهداشتی تمیز بود . موقعیت مکانی بسیار خوب و در کنار دریاچه لاهیجان بود . رعایت پروتوکل های بهداشتی کرونا خوب انجام شده بود . ویو اتاق ما خوب نبود و رو به یک فضای بسته و ساختمان بود . امکانات داخل اتاق تقریبا کامل بود .
نکات مثبت: برخورد فوق العاده خوب پرسنل هتل خصوصا پرسنل رستوران، اولین خاطره خوب ما از این هتل بود. کیفیت و تنوع صبحانه واقعا در حد هتل 5 ستاره خوب بود. موقعیت مکانی و منظره رو به دریاچه هتل، جزو نکات مثبت آن به شمار میرود. استخر استاندارد و تمیز هتل ابریشمی، واقعا در بین هتل های ایرانی، کم نظیر بود. تمیزی سوییت عالی بود. نکات منفی: - فقط یک آسانسور دارد که علی رغم فضای مناسب، سرعتش خیلی کند بود. - تنظیم دمای داخل اتاق ها، کمی نیاز به تجربه داره که احتمالا در شب اول اقامت با مشکل روبرو خواهید شد. پیشنهاد: فضای پارکینگ و محوطه بزرگ با میدان گل کاری خوبی داشت، ولی به دلیل مراجعین استخر، اتومبیل ها با سرعت بالایی در محوطه حرکت میکردند که محیط را برای کودکان مهمان هتل، نا امن میکرد. به مدیریت هتل پیشنهاد میکنم، برای محوطه داخل هتل، حتما از سرعت گیر استفاده نماید.
هتل بدی نیس
نقاط قوت:
رضایت داشتم
نقاط ضعف:
چیزی مشاهده نشد
هتل بسیار تمیز بود. کیفیت صبحانه عالی بود. برخورد پرسنل خیلی خوب بود. موقعیت مکانی و نمای تصویری هتل نسبت به دریاچه شهر لاهیجان بسیار شگفت انگیز و توصیف ناپذیر بود. امیدوارم که همتون فرصت اقامت در این هتل و تجربه چند روز زندگی با مردم خوب لاهیجان را بدست بیاورید.
نقاط قوت:
بسیار فوق العاده
نقاط ضعف:
اصلا نداره
نقاط قوت:
راضی کننده بود
نقاط ضعف:
مشکل خاصی وجود نداشت
برخورد خوب و محترمانه، دسترسی هتل به همه جا عالی بود
همه چیز بسیار خوب
رفتار پرسنل خوب بود استخر هتل در حال تعمير بود و اطلاع رساني نشده بود صبحانه در حد قابل قبول بود دماي اتاق به صورت اتوماتيك قابل تنظيم نبود هرچند فن برقي درخواست كرديم و ارايه كردن
نقاط قوت:
به طور کلی خوب بود
نقاط ضعف:
وای فای که دادن وصل نشد و پیگیری هم نشد با وجود اینکه اعلام کردیم
درمجموع هتل خوبی بود
نقاط قوت:
خیلی راضی کننده بود
نقاط ضعف:
نکته منفی مشاهده نشد
موقعیت مکانیش عالیه پرسنل بسیار مؤدب و مهربان صبحانه قابل قبول اتاق تمیز و آروم با نمای خوب این هتل رو پیشنهاد می کنم
هتل ابريشمي داراي موقعيت عالي در كنار درياچه لاهيجان و فاصله كم با نقاط توريستي شهر واقع شده.. داراي امكانات هتلي خوب و فكر كنم كمتر هتل چهار ستاره اي تو ايران صبحانه اي به خوبي اين هتل داشته باشه...نقاط ضعفش يكي آسانسور بود كه در دو روز اقامت يك بار خراب شد و كارهاي خدماتي هتل نيز با آن انجام ميشه. و اينكه ما هتل رو با امكانات استخر رزرو نموديم ولي دقيقا. در دو روز اقامت به دليل تاسوعا و عاشورا استخر رو تعطيل كردن.. ضمنا در روز عاشورا به دليل آتش سوزي در موتورخانه ،٢تا ٣ ساعت مسافرين در حياط هتل بلا تكليف بودند كه تا كنون هيچ تماسي براي خسارت يا حتي عذر خواهي انجام نشده.
هتل بسیار خوب با کارمندان آموزش دیده
نقاط قوت:
راضی بودیم
نقاط ضعف:
نکته ای ندیدیم
من با خانواده در دوتا از اتاقهای رو به دریاچه در تاریخ 20شهریور 98اقامت داشتیم که حتما جز هتل هایی است که برای سفر بعد انتخاب خواهم کرد. رستوران در موردصبحانه عالی ومتنوع در موردنهار عالی استخر در حال تعمیر بود بااین که همه تعریف کرده بودند ما متاسفانه نتوانستیم استفاده کنیم در مورد فقط ملافه ها که من در مورد نظر سنجی در اتاق نوشتم که روی ملافه ها مو بود نمی دونم عوض نکرده بودند یا درست شسته نشده بود البته واقعا دلم نمی خواست بگم چون در کل از هتل راضی بودم البته اتاق پسرام را چک نکردم فقط این موضوع در مورد اتاق ما بود اگر روی این موضوع مدیریت نظرات کند هیچ مشکلی هتل نداره عالی است
نقاط قوت:
راضی بودم
نقاط ضعف:
ندیدم
کارمندای هتل برخورد محترمانه ای داشتن، صبحانه خوب بود. هتل محوطه بازی داره هرچند که چیز خاصی به جز پارکینگ توش نیست. ویو اتاق های رو به دریاچه عالیه. ولی موکت کف باوجود اینکه قدیمی نبود اصلا تمیز نبود و به نظر می رسید روکش پتوها هم عوض نشده باشه چون لکه روش بود.
برخورد کارکنان پذیرش خوب بود ولی کارکنان رستوران نه زیاد
هتل دنج و تمیزی در نزدیکی دریاچه لاهیجان بود. گرچه اتاق ما مشرف به دریاچه نبود ولی دسترسی عالی بود. استخر خوبی هم داشت.
با سلام رفتار پرسنل هتل در دو باری که بنده به این هتل رفتم بد بود. تمیزی هتل خوبه و امکانات در حد هتل ۳ ستاره. ولی بنده به دلیل مشکل برای پدرم دو بار دوم درخواست کنسلی دادم که این هتل حتی یک درصد رو به بنده باز نگرداند . با تشکر
از صبحونه اش لذت بردم بسیار خوب بسیار عالی و بسیار ارزون بهترین هتل لاهیجان
هتلی زیبا با امکانات خوب و مهم تر از همه اتاق تمیز و دلباز برخورد پرسنل مناسب بود ، تنوع صبحانه بسیار عالی ، در کل از اقامتمون راضی بودیم
نقاط قوت:
رفتار پرسنل تمیزی اتاق صبحانه کامل استخر مسلما بار دیگه هم همیت هتل رو انتخاب میکنم
نقاط ضعف:
اتاق ها سشوار نداشتن نصف اتاق ها هیچ منظره ای ندارن در حالیکه باقی اتاق ها دید کامل استخر لاهیجان رو دارن
نقاط قوت:
برای چندمین بار رفتم خیلی عالی پرسنل خوب استخر خوب صبحانه عالی
نقاط ضعف:
ندارد
1.اطاق ۲۹ و۴۹ نگیرید چون کنار تاسیسات هتل است و خوابتون نمی بره 2.کیفیت رستوران فوق العاده ضعیفه 3.فست فود نداره4. صبحانه تنوع نداره
نقاط قوت:
ساکت بودن- دسترسی به مراکز اصلی
نقاط ضعف:
نداشتن مایع دستشویی
نقاط قوت:
پارگینگ بزرگ
نقاط ضعف:
حمام وان نداشت
نقاط قوت:
راضی بودیم همه چی خوب بود
نقاط ضعف:
نکته منفی نداشت
نقاط قوت:
همه چی خیلی خوب بود
نقاط ضعف:
کیفیت غذای رستوران در حد هتل ۴ستاره نیست
نقاط قوت:
موقعیت مکانی و نزدیکی به دریاچه صبحانه ی خوب و متنوع استخر تمیزی اتاق ها برخورد عالی پرسنل
نقاط ضعف:
کاغذ دیواری کردن اتاق ها می تونه تاثیر خیلی مثبتی در معماری هتل داشته باشه عدم وجود سالن ورزشی
نقاط قوت:
امکانات فوق العاده بود استخر تمیزی داشت اتاق ها فوق العاده تمیز و مرتب چیده شدن امکانات رفاهی درون اتاق عالی بود هیچ کم و کسری نبود هتل فوق العاده شیک و قشنگی بود پرسنل مهربون و خوش رفتاری دارن یوقتایی با مهربونیشون آدمو شرمنده میکنن :) به نظرم بهترین هتلی بود که توی لاهیجان دیدم قسمت بشه یروز دوباره به این هتل بیام
نقاط ضعف:
به شخصه نکنه منفی ندیدم
از خود بنا خوشم نیومد
نقاط قوت:
راضی بودیم
نقاط ضعف:
چیزی به ذهنم نمیرسه
نقاط قوت:
کلا هتل خوبی بود چیزی نیاز داشتیم اعلام میکردیم سریع فراهم میکردن برامون دید اتاقمون به حیاط خیلی خوب بود
نقاط ضعف:
تنوع صبحانه کم بود
نقاط قوت:
برخورد مناسب پرسنل . نظافت اتاق ها . آرامش اتاق ها
نقاط ضعف:
نکته خاصی مشاهده نشد
نقاط قوت:
بسیار عالی کارکنان بسیار مودب استخر و سونا خوب اطاق تمیز و مهمتر اینکه بهترین نقطه شهر
نقاط ضعف:
درشهری اقامت میکنیم که بهترین چای در این شهر وجود دارد متاسفانه در زمان صبحانه از تی بک (حتی از بهترین نوع ) استفاده میشود
یک هتل خوب و دارای چشم انداز خوبتر که از پرسنل با ادب برخوردار است. شما در حالی که در این هتل اقامت دارید به مراکز تفریحی و زیبا و خرید و رستوران و جای بازی و ... به راحتی دسترسی دارید. امیدوارم سفر خوب و خوشی در این هتل و کلاً در شمال کشور داشته باشید
سلام، اواخر فروردین 98 در این هتل اقامت داشتم. نما هتل خوب است و صبحانه هم از کیفیت و تنوع بسیار خوبی برخوردار است. از نظر تمیزی اتاق ها بسیار تمیز و همچنین بزرگ هستند. ‌توصیه می‌کنم حتماً این هتل را امتحان کنید.
نقاط قوت:
برخورد کارکنان هتل بسیار خوب بود و جا دارد تشکر ویژه داشته باشم از این بابت.
نقاط ضعف:
در استخر حوضچه آب سرد وجود نداشت
نقاط قوت:
موقعیت هتل ویوی رو به دریاچه
نقاط ضعف:
سیستم گرمایش اتاق پرصدا وآزاردهنده مدیریت ضعیف در مورد بوفه داخل اتاق محیط داخل سرویس سرد است. بدون مصرف از بوفه پولش را گرفتند.
جای هتل عالیستصبحانه متنوع گرم و باکیفیتی دارد استخر رایگان دارد سوییت بیشتر از حالت هتلی حالت آپارتمان دارد ساختمان هتل و به ویژه سوریس بهداشتی بسیار معمولیست
نقاط قوت:
نزدیکی به مرکز شهر و دریاچه اتاق بزرگ و تمیز برخورد عالی پرسنل مجهز بودن به استخر صبحانه خوب
نقاط ضعف:
بالکن نداشتن اتاق ما میوه در صبحانه نبود مسقف نبودن پارکینگ
نقاط قوت:
روبروی استخر صبحونه عالی برخورد پرسنل عالی
نقاط ضعف:
دست پخت ضعیف
نقاط قوت:
پرسنل خوب
نقاط ضعف:
فضای سبز معمولی .
نقاط قوت:
هتل تمیز بود رفتار و برخورد پرسنل عالی بود بوفه صبحانه متنوع و عالی بود
نقاط ضعف:
رستوران در مدت اقامت ما رزرو بود وبه مهمانان هتل سرویس نمیداد
نقاط قوت:
تمیز بود استخر رایگان داخل شهر آرام و ساکت
نقاط ضعف:
در روز حضور ما برای شام کل رستوران برای مراسمی رزرو شده بود و امکان استفاده نداشت
نقاط قوت:
کارکردکارکنان در حدعالی و برخورد عالی ومدیریت عالی ونظافت درحدعالی
نقاط ضعف:
هیچ نقطه ی ضعفی دراین هتل وجود ندارد
نقاط قوت:
رفتار پرسنل و موقعیت و سرویس دهی و قیمت حتی غذای رستوران همه عالی بود. با تشکر از مدیریت هتل
نقاط ضعف:
پیشنهاد می گردد وقتی تعداد نفرات از یک نفر بیشتر می باشد بهتره که مسواک و حوله و... در رنگهای مختلف گذاشته شود.
نقاط قوت:
اتاق ها تمیز لوازم داخل اتاق ها مناسب اینترنت فضای پارکینگ مناسب موقعیت مکانی مناسب هتل
نقاط ضعف:
در منوی صبحانه از میوه استفاده نشده بود
نقاط قوت:
نزدیکی به مرکز شهد
نقاط ضعف:
نداشتن کافی شاپ
نقاط قوت:
روبروی دریاچه نوساز دید خوب
نقاط ضعف:
داخل حمام شوفاژ ندارد
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل ابریشمی لاهیجان

مهمانان هتل ابریشمی لاهیجان در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل ابریشمی لاهیجان از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل ابریشمی لاهیجان بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل ابریشمی لاهیجان رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل ابریشمی لاهیجان را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.