هتل ابریشمی لاهیجان

لاهیجان، میدان بسیج
3.7
امتیاز کاربران
78
نظرات کاربران

معرفی هتل ابریشمی لاهیجان

هتل چهار ستاره ابریشمی لاهیجان در تابستان ۱۳۹۶ افتتاح شده است، این هتل در مجاورت با دریاچه مصنوعی لاهیجان قرار دارد و با چشم اندازی زیبا و دلنشین و با پرسنلی مجرب و آموزش دیده آماده خدمت رسانی به شما میهمانان گرامی می‌باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل ابریشمی لاهیجان

ظرفیت 1 نفر

یک نفره
ای‌گردش
500,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 دی
چهارشنبه
500,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
500,000
تومان
1 بهمن
جمعه
500,000
تومان
2 بهمن
شنبه
500,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
500,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
500,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
500,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
500,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
500,000
تومان
8 بهمن
جمعه
500,000
تومان
9 بهمن
شنبه
500,000
تومان
اتاق یک تخته
هتل یار
500,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 دی
چهارشنبه
500,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
500,000
تومان
1 بهمن
جمعه
500,000
تومان
2 بهمن
شنبه
500,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
500,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
500,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
500,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
500,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
500,000
تومان
8 بهمن
جمعه
500,000
تومان
9 بهمن
شنبه
500,000
تومان
یک تخته بدون صبحانه
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
29 دی
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 دی
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
یک تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
29 دی
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 دی
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
یک تخته
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
29 دی
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 دی
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 2 نفر

اتاق دو تخته - دبل
هتل یار
720,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 دی
چهارشنبه
720,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
720,000
تومان
1 بهمن
جمعه
720,000
تومان
2 بهمن
شنبه
720,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
720,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
720,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
720,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
720,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
720,000
تومان
8 بهمن
جمعه
720,000
تومان
9 بهمن
شنبه
720,000
تومان
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
720,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 دی
چهارشنبه
720,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
720,000
تومان
1 بهمن
جمعه
720,000
تومان
2 بهمن
شنبه
720,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
720,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
720,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
720,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
720,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
720,000
تومان
8 بهمن
جمعه
720,000
تومان
9 بهمن
شنبه
720,000
تومان
اتاق دو تخته - توئین
هتل یار
720,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 دی
چهارشنبه
720,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
720,000
تومان
1 بهمن
جمعه
720,000
تومان
2 بهمن
شنبه
720,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
720,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
720,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
720,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
720,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
720,000
تومان
8 بهمن
جمعه
720,000
تومان
9 بهمن
شنبه
720,000
تومان
دو تخته تویین
اسنپ تریپ
720,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 دی
چهارشنبه
720,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
720,000
تومان
1 بهمن
جمعه
720,000
تومان
2 بهمن
شنبه
720,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
720,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
720,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
720,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
720,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
720,000
تومان
8 بهمن
جمعه
720,000
تومان
9 بهمن
شنبه
720,000
تومان
دو نفره
ای‌گردش
720,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 دی
چهارشنبه
720,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
720,000
تومان
1 بهمن
جمعه
720,000
تومان
2 بهمن
شنبه
720,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
720,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
720,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
720,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
720,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
720,000
تومان
8 بهمن
جمعه
720,000
تومان
9 بهمن
شنبه
720,000
تومان
دو تخته دابل
اسنپ تریپ
720,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 دی
چهارشنبه
720,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
720,000
تومان
1 بهمن
جمعه
720,000
تومان
2 بهمن
شنبه
720,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
720,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
720,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
720,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
720,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
720,000
تومان
8 بهمن
جمعه
720,000
تومان
9 بهمن
شنبه
720,000
تومان
دو تخته
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
29 دی
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 دی
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 3 نفر

سه تخته
اسنپ تریپ
895,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 دی
چهارشنبه
895,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
895,000
تومان
1 بهمن
جمعه
895,000
تومان
2 بهمن
شنبه
895,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
895,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
895,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
895,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
895,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
895,000
تومان
8 بهمن
جمعه
895,000
تومان
9 بهمن
شنبه
895,000
تومان
اتاق سه تخته
اقامت 24
895,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 دی
چهارشنبه
895,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
895,000
تومان
1 بهمن
جمعه
895,000
تومان
2 بهمن
شنبه
895,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
895,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
895,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
895,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
895,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
895,000
تومان
8 بهمن
جمعه
895,000
تومان
9 بهمن
شنبه
895,000
تومان
اتاق سه تخته - سه تخت یک نفره
هتل یار
896,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 دی
چهارشنبه
896,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
896,000
تومان
1 بهمن
جمعه
896,000
تومان
2 بهمن
شنبه
896,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
896,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
896,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
896,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
896,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
896,000
تومان
8 بهمن
جمعه
896,000
تومان
9 بهمن
شنبه
896,000
تومان
سه نفره
ای‌گردش
896,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 دی
چهارشنبه
896,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
896,000
تومان
1 بهمن
جمعه
896,000
تومان
2 بهمن
شنبه
896,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
896,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
896,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
896,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
896,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
896,000
تومان
8 بهمن
جمعه
896,000
تومان
9 بهمن
شنبه
896,000
تومان
سه تخته
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
29 دی
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 دی
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 4 نفر

اتاق چهار تخته - چهار تخت یک نفره
هتل یار
1,114,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 دی
چهارشنبه
1,114,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
1,114,000
تومان
1 بهمن
جمعه
1,114,000
تومان
2 بهمن
شنبه
1,114,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
1,114,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
1,114,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
1,114,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,114,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,114,000
تومان
8 بهمن
جمعه
1,114,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,114,000
تومان
اتاق چهار تخته
اقامت 24
1,114,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 دی
چهارشنبه
1,114,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
1,114,000
تومان
1 بهمن
جمعه
1,123,000
تومان
2 بهمن
شنبه
1,123,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
1,123,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
1,123,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
1,123,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,123,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,123,000
تومان
8 بهمن
جمعه
1,123,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,123,000
تومان
اتاق چهار تخته - یک تخت دبل و دو تخت یک نفره
هتل یار
1,114,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 دی
چهارشنبه
1,114,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
1,114,000
تومان
1 بهمن
جمعه
1,114,000
تومان
2 بهمن
شنبه
1,114,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
1,114,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
1,114,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
1,114,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,114,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,114,000
تومان
8 بهمن
جمعه
1,114,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,114,000
تومان
چهارتخته
ای‌گردش
1,114,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 دی
چهارشنبه
1,114,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
1,114,000
تومان
1 بهمن
جمعه
1,114,000
تومان
2 بهمن
شنبه
1,114,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
1,114,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
1,114,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
1,114,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,114,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,114,000
تومان
8 بهمن
جمعه
1,114,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,114,000
تومان
چهار تخته
اسنپ تریپ
1,120,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 دی
چهارشنبه
1,120,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
1,120,000
تومان
1 بهمن
جمعه
1,120,000
تومان
2 بهمن
شنبه
1,120,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
1,120,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
1,120,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
1,120,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,120,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,120,000
تومان
8 بهمن
جمعه
1,120,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,120,000
تومان
سوئیت دو خوابه چهار تخته
اسنپ تریپ
1,500,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 دی
چهارشنبه
1,500,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
1,500,000
تومان
1 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
سوئیت دو خوابه چهار نفره
اقامت 24
1,545,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 دی
چهارشنبه
1,545,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
1,545,000
تومان
1 بهمن
جمعه
1,545,000
تومان
2 بهمن
شنبه
1,545,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
1,545,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
1,545,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
1,545,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,545,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,545,000
تومان
8 بهمن
جمعه
1,545,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,545,000
تومان
سوییت دو خوابه - چهار نفره - تراس دار
هتل یار
1,545,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 دی
چهارشنبه
1,545,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
1,545,000
تومان
1 بهمن
جمعه
1,545,000
تومان
2 بهمن
شنبه
1,545,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
1,545,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
1,545,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
1,545,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,545,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,545,000
تومان
8 بهمن
جمعه
1,545,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,545,000
تومان
سوئیت دو خوابه
ای‌گردش
1,545,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 دی
چهارشنبه
1,545,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
1,545,000
تومان
1 بهمن
جمعه
1,545,000
تومان
2 بهمن
شنبه
1,545,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
1,545,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
1,545,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
1,545,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,545,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,545,000
تومان
8 بهمن
جمعه
1,545,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,545,000
تومان
سوئیت دو خوابه چهار نفره
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
29 دی
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 دی
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
چهار تخته
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
29 دی
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 دی
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 5 نفر

اتاق پنج تخته - یک خوابه - یک تخت دبل و سه تخت یک نفره
هتل یار
1,695,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 دی
چهارشنبه
1,695,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
1,695,000
تومان
1 بهمن
جمعه
1,695,000
تومان
2 بهمن
شنبه
1,695,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
1,695,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
1,695,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
1,695,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,695,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,695,000
تومان
8 بهمن
جمعه
1,695,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,695,000
تومان
پنج تخته
ای‌گردش
1,695,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 دی
چهارشنبه
1,695,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
1,695,000
تومان
1 بهمن
جمعه
1,695,000
تومان
2 بهمن
شنبه
1,695,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
1,695,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
1,695,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
1,695,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,695,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,695,000
تومان
8 بهمن
جمعه
1,695,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,695,000
تومان
سوئیت یکخوابه پنج نفره
اقامت 24
1,695,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 دی
چهارشنبه
1,695,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
1,695,000
تومان
1 بهمن
جمعه
1,695,000
تومان
2 بهمن
شنبه
1,695,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
1,695,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
1,695,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
1,695,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,695,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,695,000
تومان
8 بهمن
جمعه
1,695,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,695,000
تومان
سوئیت پنج نفره
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
29 دی
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 دی
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
سوئیت یک خوابه پنج تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
29 دی
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 دی
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل ابریشمی لاهیجان

آسانسور
آتلیه
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
صبحانه در اتاق
روم سرويس 24 ساعته
سالن كنفرانس
كتابخانه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
تلويزيون LCD در لابی
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
اتاق ميهمانی و جلسات كاری
جكوزی
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات پزشكي
رستوران بام
لباسشویی
زمين تنيس
ترانسفر رفت با هزینه
اينترنت در لابی
روم سرويس
نهار در اتاق
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر برگشت با هزینه
زمین ورزشی
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
سالن بيليارد
گشت نیم روزی
پاركينگ
استخر
خدمات اینترنتی
سالن صبحانه خوری
پذيرش 24 ساعته
سونا خشک
سونا بخار
جكوزی
نمای دریاچه
اب معدنی رایگان
خدمات اتو
حوله حمام
دمپایی یکبار مصرف
سیستم گرمایش
کارت هوشمند درب اتاق
دمپایی حمام
کف پوش موکت
شام در اتاق
فكس
خدمات بيدار باش
بازی ویدئویی
دسترسی به دریا
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
اینترنت با سرعت بالا
پارکینگ در هتل
اجاره اتومبیل
اینترنت بی سیم
لوازم بهداشتی
خشکشویی
کپسول آتش‌نشانی در لابی
کرایه اتومبیل بدون راننده
Business Center
لابی
نمای شهر
تلويزيون در لابی
مبل
ميز
كافی شاپ
سیستم سرمایش
اعلام حریق
پارکینگ
یخچال
صندوق امانات
مبلمان
سشوار
نمازخانه
تاکسی سرویس
چای ساز
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
اینترنت در لابی
جکوزی
جعبه کمک های اولیه
تلویزیون
دستگاه خودپرداز
اتاق چمدان
سرویس فرنگی
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
اطفای حریق
کافی شاپ 24 ساعته
خشکشویی (لاندری)
مسلط به زبان انگليسی
آژانس مسافرتی
اينترنت در اتاق
تبديل ارز
ماساژ
دراور
وسایل بدنسازی
آرایشگاه
استخر رایگان
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
فروشگاه
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
سونا خشک
استخر سرپوشیده
لابی
اتاق بازی
کمد لباس
فضای سبز
حوله
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
پرینت
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
گشت غیررایگان
روزنامه
سالن ورزشی
خدمات بیدارباش
تلفن
پارکینگ روباز
دستگاه واکس کفش
رمپ
ماساژ غیررایگان
پله اضطراری
رستوران ایرانی
ویلچر
رخت آویز

آدرس هتل ابریشمی لاهیجان روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل ابریشمی لاهیجان

(78 نظر)
نقاط قوت:
رفتار بسیار محترمانه پرسنل نظافت خوب اتاقها دسترسی آسان به خیابانهای اصلی و استخر
نقاط ضعف:
رفتار بسیار محترمانه پرسنل نظافت خوب اتاقها دسترسی آسان به خیابانهای اصلی و استخر
برای مرتبه دوم بود که به این هتل می آمدیم و احتمالا اگر دوباره هم بخواهیم به لاهیجان سفر کنیم حتما این هتل را انتخاب می کنیم
نقاط قوت:
موقعیت مکانی
نقاط ضعف:
موقعیت مکانی
سشوار در اتاق نبود. و کسی اهمیت نداد. گفتن ندارن و خرابه. انقدر زننده و زشت بود اینکار. واقعا جای تاسف داره برای مدیرهتللی که سشوار نتونه تامین کنه.
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل و کیفیت صبحانه
نقاط ضعف:
برخورد خوب پرسنل و کیفیت صبحانه
تجربه خوبی بود و به دیگران توصیه می کنم و مجددا خواهم رفت
نقاط قوت:
مکان عالی و دقیقا روبه روی استخر و شیطان کوه بودن صبحانه عالی برخورد خوب پرسنل
نقاط ضعف:
مکان عالی و دقیقا روبه روی استخر و شیطان کوه بودن صبحانه عالی برخورد خوب پرسنل
اتاق دو تخته دبل داشتیم که خیلی راحت و خوب بود و از صبحانه هتل هم خیلی لذت بردیم و از برخورد پرسنل هم راضی بودیم. فقط چنتا مشکل کوچولو داشت اینکه یه چنتا مو به پتو چسبیده بود که تکوندیمش و اینکه شب اول یه دونه سوسک کوچولو توی اتاق بود که انگار از پنجره اومده بود چون پنجره توری نداشت که کشتیمش و دیگه حشره ای نبود. یه شب هم از خدمه درخواست کبریت یا فندک کردیم گفتن میارن اما انگار کلا فراموش کردن و نیاوردن اما از این چنتا مورد جزئی که ممکنه توی هر هتلی پیش بیاد بگذریم در کل هتل خیلی خوبی بود و راضی بودیم.
نقاط قوت:
از نظر موقعیت و دسترسی عالی هتلی دنح و آرام در کنار کارکنان زحمت کش و مهربان
نقاط ضعف:
از نظر موقعیت و دسترسی عالی هتلی دنح و آرام در کنار کارکنان زحمت کش و مهربان
من چندین بار و اخرین بار ۱۴۰۰/۶/۲۲ به مدت ۳ شب و البته ۱۹ شهریور هم در این هتل اقامت داشتم هتل از نظر موقعیت و دسترسی عالی و با کارکنانی خوشرو و مهربان محیط دنج و آرامی برای مهمانان فراهم کرده اند، پارکینگ بدون سقف و کوچک بودن لابی شاید دوتا از ایرادات بزرگ این هتل باشند که امیدوارم در آینده مرتفع گردند. در کل باز هم این هتل رو انتخاب میکنم.
نقاط قوت:
آرامش هتل نطافت اتاق ها صبحانه خوب دسترسی به مرکز شهر رفتار خوب پرسنل
نقاط ضعف:
آرامش هتل نطافت اتاق ها صبحانه خوب دسترسی به مرکز شهر رفتار خوب پرسنل
در کل عالی بود و حتما دفعه بعد هم در این هتل اقامت خواهم داشت
نقاط قوت:
- رفتار پرسنل پذیرش و خدمات خوب بود و درخواست ها در کوتاه ترین زمان انجام میشد. - صبحانه تنوع خوبی داشت ضمن اینکه قراردادن یکدستگاه قهوه ساز می تواند جذابیت آن را بیشتر کند. - دسترسی آسان به مراکز تفریحی و خرید، برای کسانی که بدون ماشین به سفر رفته باشند گزینه بسیار خوبی هست.
نقاط ضعف:
- دیوار اتاق ها عایق مناسبی برای صدا نیستند، صدای تلویزیون اتاق کناری دائم در اتاق ما بود. - در شرایط بهداشتی فعلی بنظرم بهتر است در سرویس بهداشتی اتاق ها از مایع دستشوئی استفاده شود نه صابون.
نقاط قوت:
برخورد خوب و رفتار مناسب کارکنان هتل رسیدگی سریع به درخواست ها نظافت عمومی مناسب اتاق ها
نقاط ضعف:
در بدو ورود متاسفانه در اتاق سوسک بزرگ مشاهده شد که با اطلاع رسانی اتاق فورا تعویض شد نوع بشته بندی و به اصطلاح زدعفونی کردن دمپایی سرویس بهداشتی نامناسب است در اقامت اخیر جمع ما ۳ اتاق را تجربه کرد که هر سه دارای ساعت دیواری بودند که مدتها بود خوابیده و از کار افتاده بودند و نیازمند تعویض باتری بود
روزانه جهت شارژ و نظافت مراجعه نشد. وضعیت نت ضعیف بود. ساعت۹و نیم شب رستوران هتل تعطیل بود. کافی شاپ فعال نبود..
محیط هتل تمیز و با آرامش همراه با کارکنان و پرسنل بسیار مودب و با برخورد اجتماعی بسیار خوب بویژه پرسنل رستوران از همه این عزیزان متشکرم و برای همگی آرزوی تندرستی و شادکامی دارم.
نقاط قوت:
برخورد خوب امکانات تقریبا خوب مرکز شهر و دسترسی آسان به مراکز تفریحی نوساز و تمیز
نقاط ضعف:
اینترنت وای فای در اتاق مشکل داشت
نقاط قوت:
به نظرم از هر حيث هتل بسيار خوبيه هم رفتار و برخورد پرسنل هم رسيدگي هاشون هم امكانات هتل هم غذاشون در مجموع رضايت بخش بود
نقاط ضعف:
سر و صداي اتاق بغل كاملاً در اتاق شنيده ميشد و نميذاشت استراحت كنم حتي ٢ نصف شب صداشون تو اتاق ميومد از طرفي ٨ صبح داد و بيداد و سر و صدا تو راهرو طبقات هتل هم نميذاشت آدم استراحت كنه و بخوابه
نقاط قوت:
اين هتل ،هتل تميزيه و واقعا پرسنل حرفه اى و خوبى داره آشپزهاى خانوم داره و واقعا رسيدگى مى كنن،براى آسانسور دستمال كاغذى گذاشته بودن وكلا رضايت بخش بود.
نقاط ضعف:
كيف و وسايلمونو كسى حمل نكرد و آقا لابى من فقط نگاه مى كردن و همين حتى دريغ از كمك.
همه چیز عالی
یک هتل با موقعیت مکانی عالی در شهر لاهیجان است. پاکیزگی اتاق و فضای هتل خوب است. کارکنان برخورد مناسبی دارند. امکانات در اتاق نیز خوب بود. نسبت به قیمتش هتل خوبی بود.
برخورد کارکنان و پرسنل عالی دسترسی به نقاط دیدنیه شهر ، تکراری بودن آیتم های بوفه صبحانه ، تعداد پایین آیتم های رستوران جهت صرف ناهار و شام. عدم تطابق منوی داخل اتاق با منوی خود رستوران.
رفتار حرفه‌ای و خوب کارکنان، سرویس‌دهی مناسب، صبحانه‌ی خوب، دسترسی عالی و راحتی و آرامش، همه و همه باعث میشن که اقامت بسیار خوبی در هتل ابریشمی داشته باشین. از لحاظ بهداشتی اون هم با توجه به همه‌گیری کرونا امتیاز بسیار خوبی به این هتل میدم؛ چون هم اتاق بسیار تمیز و بهداشتی بود و هم کارکنان هتل همگی به غیر از موارد معدودی ماسک داشتن. در انتها هم ممنونم از خدمات ایران هتل آنلاین.
احترام،نظافت،برخورد خوب،پذیرایی خوب و راحی در هتل ودسترسی به همه امکانات رفاهی با توجه به موقعیت مکانی هتل و قیمت مناسب باتوجه با هتل های دیگر این هتل را متمایز می کند.
نقاط قوت:
رفتار پرسنل بسیار محترمانه و دوستانه بود- رسیدگی کامل داشتن و هر چی لازم داشتم بلافاصله میاوردن-
نقاط ضعف:
کیفیت غذای هتل اصلا خوب نبود یعنی شاید فقط یک آشپز درجه یک استخدام کنن هیچ کس بیرون هتل غذا نخوره
موقعيت هتل در شهر لاهيجان خوب است ، اتاق مرتب و تميز است برخورد پرستل حرفه اى است ولى در كل تعريفى ندارد
کیفیت میزبانی عالی بود این هتل دسترسی خیلی خوب و چشم انداز زیبایی دارد.
هتل خوبیه و در بهترین مکان لاهیجان واقع شده چشم انداز استخر و بام رو داره رسیدگی تمیزی اتاق ها خوب بود ولی میتونست بهتر باشه.
هتل ابریشمی، هتلی بسیار خوب و زیبا، با موقعیت مکانی عالی هست. این هتل در مجاورت استخر (دریاچه) لاهیجان قرار دارد. برخورد پرسنل عالی بود. صبحانه رستوران هتل خوب بود. غذای رستوران هتل معمولی بود. نظافت اتاق مناسب بود. محوطه بیرون هتل زیبا و دلنشین بود و درکل ما خیلی راضی بودیم.
تمیزی هتل در حد ۵ ستاره ، محیط حیاط بزرگ و عالی ، دسترسی به امکانات تفریحی شهر عالی ، پرسنل عالی ، راضی بودم و حتما مجدد به همین هتل خواهم رفت
اتاق چهارتخته شماره ۳۲ اقامت داشتیم . فضای اتاق مناسب و تمیز بود . حمام و سرویس بهداشتی تمیز بود . موقعیت مکانی بسیار خوب و در کنار دریاچه لاهیجان بود . رعایت پروتوکل های بهداشتی کرونا خوب انجام شده بود . ویو اتاق ما خوب نبود و رو به یک فضای بسته و ساختمان بود . امکانات داخل اتاق تقریبا کامل بود .
نکات مثبت: برخورد فوق العاده خوب پرسنل هتل خصوصا پرسنل رستوران، اولین خاطره خوب ما از این هتل بود. کیفیت و تنوع صبحانه واقعا در حد هتل 5 ستاره خوب بود. موقعیت مکانی و منظره رو به دریاچه هتل، جزو نکات مثبت آن به شمار میرود. استخر استاندارد و تمیز هتل ابریشمی، واقعا در بین هتل های ایرانی، کم نظیر بود. تمیزی سوییت عالی بود. نکات منفی: - فقط یک آسانسور دارد که علی رغم فضای مناسب، سرعتش خیلی کند بود. - تنظیم دمای داخل اتاق ها، کمی نیاز به تجربه داره که احتمالا در شب اول اقامت با مشکل روبرو خواهید شد. پیشنهاد: فضای پارکینگ و محوطه بزرگ با میدان گل کاری خوبی داشت، ولی به دلیل مراجعین استخر، اتومبیل ها با سرعت بالایی در محوطه حرکت میکردند که محیط را برای کودکان مهمان هتل، نا امن میکرد. به مدیریت هتل پیشنهاد میکنم، برای محوطه داخل هتل، حتما از سرعت گیر استفاده نماید.
هتل بدی نیس
نقاط قوت:
رضایت داشتم
نقاط ضعف:
چیزی مشاهده نشد
هتل بسیار تمیز بود. کیفیت صبحانه عالی بود. برخورد پرسنل خیلی خوب بود. موقعیت مکانی و نمای تصویری هتل نسبت به دریاچه شهر لاهیجان بسیار شگفت انگیز و توصیف ناپذیر بود. امیدوارم که همتون فرصت اقامت در این هتل و تجربه چند روز زندگی با مردم خوب لاهیجان را بدست بیاورید.
نقاط قوت:
بسیار فوق العاده
نقاط ضعف:
اصلا نداره
نقاط قوت:
راضی کننده بود
نقاط ضعف:
مشکل خاصی وجود نداشت
برخورد خوب و محترمانه، دسترسی هتل به همه جا عالی بود
همه چیز بسیار خوب
نقاط قوت:
به طور کلی خوب بود
نقاط ضعف:
وای فای که دادن وصل نشد و پیگیری هم نشد با وجود اینکه اعلام کردیم
رفتار پرسنل خوب بود استخر هتل در حال تعمير بود و اطلاع رساني نشده بود صبحانه در حد قابل قبول بود دماي اتاق به صورت اتوماتيك قابل تنظيم نبود هرچند فن برقي درخواست كرديم و ارايه كردن
درمجموع هتل خوبی بود
نقاط قوت:
خیلی راضی کننده بود
نقاط ضعف:
نکته منفی مشاهده نشد
موقعیت مکانیش عالیه پرسنل بسیار مؤدب و مهربان صبحانه قابل قبول اتاق تمیز و آروم با نمای خوب این هتل رو پیشنهاد می کنم
هتل ابريشمي داراي موقعيت عالي در كنار درياچه لاهيجان و فاصله كم با نقاط توريستي شهر واقع شده.. داراي امكانات هتلي خوب و فكر كنم كمتر هتل چهار ستاره اي تو ايران صبحانه اي به خوبي اين هتل داشته باشه...نقاط ضعفش يكي آسانسور بود كه در دو روز اقامت يك بار خراب شد و كارهاي خدماتي هتل نيز با آن انجام ميشه. و اينكه ما هتل رو با امكانات استخر رزرو نموديم ولي دقيقا. در دو روز اقامت به دليل تاسوعا و عاشورا استخر رو تعطيل كردن.. ضمنا در روز عاشورا به دليل آتش سوزي در موتورخانه ،٢تا ٣ ساعت مسافرين در حياط هتل بلا تكليف بودند كه تا كنون هيچ تماسي براي خسارت يا حتي عذر خواهي انجام نشده.