هتل آزادی خرم آباد

خرم آباد، میدان آزادی، خیابان مجاهدین، جنب بانک سپه
2.8
امتیاز کاربران
70
نظرات کاربران

معرفی هتل آزادی خرم آباد

هتل آزادی خرم آباد فعالیت خود را از سال ۱۳۹۶ با تجربه و تخصص در حوزه هتل داری، گردشگری و خدمات مربوطه آغاز نمود. این هتل با چشم انداز زیبا به شهر آماده‌ی پذیرایی از میهمانان گرامی می‌باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل آزادی خرم آباد

آزادی-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
ای‌گردش
208,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 آذر
چهارشنبه
208,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
208,000
تومان
7 آذر
جمعه
208,000
تومان
8 آذر
شنبه
208,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
208,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
208,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
208,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
208,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
208,000
تومان
14 آذر
جمعه
208,000
تومان
15 آذر
شنبه
208,000
تومان
اقامت 24
225,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 آذر
چهارشنبه
225,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
225,000
تومان
7 آذر
جمعه
225,000
تومان
8 آذر
شنبه
225,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
225,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
225,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
225,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
225,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
225,000
تومان
14 آذر
جمعه
225,000
تومان
15 آذر
شنبه
225,000
تومان
علاءالدین
225,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 آذر
چهارشنبه
225,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
225,000
تومان
7 آذر
جمعه
225,000
تومان
8 آذر
شنبه
225,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
225,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
225,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
225,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
225,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
225,000
تومان
14 آذر
جمعه
225,000
تومان
15 آذر
شنبه
225,000
تومان
هتل یار
225,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 آذر
چهارشنبه
225,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
225,000
تومان
7 آذر
جمعه
225,000
تومان
8 آذر
شنبه
225,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
225,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
225,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
225,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
225,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
225,000
تومان
14 آذر
جمعه
225,000
تومان
15 آذر
شنبه
225,000
تومان
ایران مارکوپولو
233,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 آذر
چهارشنبه
233,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
233,000
تومان
7 آذر
جمعه
233,000
تومان
8 آذر
شنبه
233,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
233,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
233,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
233,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
233,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
233,000
تومان
14 آذر
جمعه
233,000
تومان
15 آذر
شنبه
233,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
5 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
7 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
8 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
9 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
10 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
11 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
12 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
13 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
14 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
15 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
آزادی-اتاق دو تخته دبل
اتاق دو تخته دبل
ای‌گردش
291,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 آذر
چهارشنبه
291,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
291,000
تومان
7 آذر
جمعه
291,000
تومان
8 آذر
شنبه
291,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
291,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
291,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
291,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
291,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
291,000
تومان
14 آذر
جمعه
291,000
تومان
15 آذر
شنبه
291,000
تومان
هتل یار
315,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 آذر
چهارشنبه
315,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
315,000
تومان
7 آذر
جمعه
315,000
تومان
8 آذر
شنبه
315,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
315,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
315,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
315,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
315,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
315,000
تومان
14 آذر
جمعه
315,000
تومان
15 آذر
شنبه
315,000
تومان
علاءالدین
315,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 آذر
چهارشنبه
315,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
315,000
تومان
7 آذر
جمعه
315,000
تومان
8 آذر
شنبه
315,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
315,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
315,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
315,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
315,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
315,000
تومان
14 آذر
جمعه
315,000
تومان
15 آذر
شنبه
315,000
تومان
اقامت 24
315,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 آذر
چهارشنبه
315,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
315,000
تومان
7 آذر
جمعه
315,000
تومان
8 آذر
شنبه
315,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
315,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
315,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
315,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
315,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
315,000
تومان
14 آذر
جمعه
315,000
تومان
15 آذر
شنبه
315,000
تومان
ایران مارکوپولو
317,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 آذر
چهارشنبه
317,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
317,000
تومان
7 آذر
جمعه
317,000
تومان
8 آذر
شنبه
317,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
317,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
317,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
317,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
317,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
317,000
تومان
14 آذر
جمعه
317,000
تومان
15 آذر
شنبه
317,000
تومان
آزادی-اتاق دو تخته توئین
اتاق دو تخته توئین
هتل یار
315,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 آذر
چهارشنبه
315,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
315,000
تومان
7 آذر
جمعه
315,000
تومان
8 آذر
شنبه
315,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
315,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
315,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
315,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
315,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
315,000
تومان
14 آذر
جمعه
315,000
تومان
15 آذر
شنبه
315,000
تومان
اقامت 24
315,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 آذر
چهارشنبه
315,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
315,000
تومان
7 آذر
جمعه
315,000
تومان
8 آذر
شنبه
315,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
315,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
315,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
315,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
315,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
315,000
تومان
14 آذر
جمعه
315,000
تومان
15 آذر
شنبه
315,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
5 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
7 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
8 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
9 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
10 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
11 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
12 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
13 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
14 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
15 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
آزادی-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
ای‌گردش
408,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 آذر
چهارشنبه
408,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
408,000
تومان
7 آذر
جمعه
408,000
تومان
8 آذر
شنبه
408,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
408,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
408,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
408,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
408,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
408,000
تومان
14 آذر
جمعه
408,000
تومان
15 آذر
شنبه
408,000
تومان
علاءالدین
422,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 آذر
چهارشنبه
422,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
422,000
تومان
7 آذر
جمعه
422,000
تومان
8 آذر
شنبه
422,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
422,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
422,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
422,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
422,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
422,000
تومان
14 آذر
جمعه
422,000
تومان
15 آذر
شنبه
422,000
تومان
اقامت 24
422,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 آذر
چهارشنبه
422,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
422,000
تومان
7 آذر
جمعه
422,000
تومان
8 آذر
شنبه
422,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
422,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
422,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
422,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
422,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
422,000
تومان
14 آذر
جمعه
422,000
تومان
15 آذر
شنبه
422,000
تومان
هتل یار
422,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 آذر
چهارشنبه
422,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
422,000
تومان
7 آذر
جمعه
422,000
تومان
8 آذر
شنبه
422,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
422,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
422,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
422,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
422,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
422,000
تومان
14 آذر
جمعه
422,000
تومان
15 آذر
شنبه
422,000
تومان
ایران مارکوپولو
423,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 آذر
چهارشنبه
423,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
423,000
تومان
7 آذر
جمعه
423,000
تومان
8 آذر
شنبه
423,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
423,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
423,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
423,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
423,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
423,000
تومان
14 آذر
جمعه
423,000
تومان
15 آذر
شنبه
423,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
5 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
7 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
8 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
9 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
10 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
11 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
12 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
13 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
14 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
15 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل آزادی خرم آباد

آسانسور
خدمات تهيه بليط
زمين تنيس
سالن بيليارد
خدمات پزشكي
خدمات باربري
جكوزی
چايخانه سنتی
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
آتلیه
كتابخانه
روم سرويس 24 ساعته
آژانس مسافرتي
مینی بار با هزینه
خدمات بیدار باش
رستوران بام
بازی ویدئویی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
تلويزيون LCD در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
گشت نیم روزی
سرویس حرم
پرینتر
كافی شاپ
مبل
ميز
خدمات بيدار باش
فكس
خدمات اینترنتی
نمای خیابان
اینترنت در اتاق
تلويزيون LCD در لابی
یخچال
مینی بار
سرویس فرنگی
حوله
دمپایی
تلفن
تلويزيون در لابی
اينترنت در اتاق
پرداخت ویزا و مسترکارت
تلویزیون lcd
خدمات نگهداری کودک
اینترنت با سرعت بالا
روزنامه رایگان
پارکینگ در اطراف هتل
رستوران در هتل
پارکینگ در هتل
پنجره
اينترنت در لابی
کپسول آتش‌نشانی در لابی
Business Center
پاركينگ
صندوق امانات
لابی
رستوران
زنگ هشدار
تلفن در لابی
نمازخانه
حوله
کافی‌شاپ
اتاق چمدان
ماساژ
جعبه کمک های اولیه
اینترنت در لابی
رستوران
سیستم تهویه مطبوع
سونا
استخر
تاکسی سرویس
پارکینگ
اعلام حریق
اینترنت در اتاق
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
روم سرويس
دستگاه واکس کفش
فتوکپی
مسلط به زبان انگليسی
صندوق امانات
تاکسی سرویس شبانه روزی
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
تلویزیون
یخچال
دمپایی
خدمات تور
فكس
صبحانه رایگان
فروشگاه
حمام
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
مینی بار
تلفن در اتاق
وسایل بدنسازی
خدمات خشکشویی
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
آرایشگاه
کافی شاپ
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
رستوران ایرانی
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
تلفن
پله اضطراری
خدمات بیدارباش
سرویس ایرانی
اتاق بازی
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
سرویس فرنگی
حمام

آدرس هتل آزادی خرم آباد روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل آزادی خرم آباد

(70 نظر)
فقط ظاهر هتل ترمیم شده هتل بسیار قدیمی است و بیشتر حالت مسافر خانه رو داشت اصلا راضی نبودم
بر خلاف چیزی که تو اینترنت خوندم در مورد جانمایی که اکثرا راضی نبودند ولی من طبقه چهارم بودم و اتاق 401 که از لحاظ دید هم قلعه فلک افلاک قابل مشاهده بود مخصوصا شب و هم بام ...پرنسل هم مودب ...اتاق تمیز و همچنین قیمت مینی بار هم عالی بود چون بر خلاف برخی هتل ها که قیمتش دو برابر قیمت مقطوع روی کالا رو حساب کردن.....و صبحانه هم کامل و عالی و دقیق سر تایم
مشکل اصلیشون نداشتن پارکینگ است ، در واقع صبحانه هم ضعیف بود ، ولی رفتار پرسنل عالی
با توجه به محدودیت هتل در خرم آباد، هتل خوبی هست، و تمیزی خوبی داره
نقاط قوت:
رضایت بخش بود
نقاط ضعف:
نکته منفی مشاهده نشد
نقاط قوت:
از همه نظر خوب بود برخورد همه چی
نقاط ضعف:
نداشت
نقاط قوت:
در کل همه چی خیلی خوب بود رضایت بخش بود رسیدگیشون برخوردشون
نقاط ضعف:
کیفیت رستوران مناسب نبود نظافت وسایل اتاق ضعیف بود
نقاط قوت:
همه چی معقول بود نه خیلی تاپ نه ضعیف
نقاط ضعف:
مورد خاصی نبود
نقاط قوت:
خیلی مطلوب بود
نقاط ضعف:
چیزی مشاهده نشد
هیچ جا ذکر نشده بود که اتاق پنجره ندارد و در اتاقی که ما بودم پنجره دکوری دارد و با فاصله ۳۰ سانت به دیوار اشراف دارد در همه جا اگر اتاق پنجره نداشته باشد ،ذکر میشود نظافت سرویسها میتواند بهتر باشد
متوسط
نقاط قوت:
همه چی خوب بود برخورد مدیریت پذیرش نظافت صبحانه نهار همه چی خوب و راضی کننده بود
نقاط ضعف:
نداشت
نقاط قوت:
اصلا راضی نبودیم
نقاط ضعف:
بسیار بسیار مفتضح بود این هتل
اول از همه باید بگم جانمایی هتل های خرم آباد کلا ضعیفه و با خیابان های اصلی شهر فاصله زیادی دارن و اما هتل ازادی... یه سری امکانات اولیه مثل چای ساز داخل اتاق و سیگار ازاد بودن و داشتن تهویه مناسب رو نداشتن. مثلا پنجره رو با زنجیر بستن فقط 20 سانتی متر باز میشه !!! صبحانشون خیلی اماتور بود اکثرا از کره و مربا و پنیر بسته بندی استفاده میکردن با یکی دو نوع غذای گرم. برخورد کارکنانشون خوب بود انصافا. نظافت اتاق ها بدک نبود ولی نظافت سرویس ها واقعا جای کار داره.
نقاط قوت:
همه چی خیلی خوب بود
نقاط ضعف:
فقط نور اتاق کم بود
نمیدونم چطوری ۴ ستاره گرفته! از هر لحاظ دو ستاره براش کافیه. به دلیل نوساز بودن محیطش تمیزه ولی همه چیز بی کیفیته ، از صبحانه و سرویس دهی و خدمات و برخورد پرسنل تا نداشتن پارکینگ و متریال ساخت بنا.
هتل در حد ستاره هاش نیست و خیلی کوچولو و جای شلوغی واقع شده ،کیفیت غذا و صبحانه خوب بود، پارکینگ در واقع ندارد
هتل خوب و تمیز در یک محلی با صفا و پرسنل خوش برخورد. صبحانه هم خوب بود.
نقاط قوت:
راضی بودیم
نقاط ضعف:
نکته منفی نداشت
نقاط قوت:
راضی نبودیم زیاد
نقاط ضعف:
آب قطع بود
نظافت خوب - برخورد کارکنان خوب - سر و صدا نسبتا زیاد - صبحانه متوسط - پارکینگ ندارد - اینترنت ندارد
هتل در مرکز شهر است و دسترسی به نقاط مهم شهربدون ماشین راحت است درعوض صدای خیابان به راحتی در اتاق می آید .صبحانه اش اصلا درحد هتل چهار ستاره نیست وخیلی معمولی است وجای پارگینگ ندارد ما مجبور بودیم ماشین را جلوی هتل پارک کنیم . درکل هتلی خوبی است
پارکینگ نداره همش میگن پره و باید تو خیابان پارک کنی.کوچک و جاش بسیار بد..و اصلا توصیه نمیکنم..بیشتر بررسی کتید
عجیب است که هتل ۴ ستاره پارکینگ ندارد. داخل اتاقها فاقد چای ساز بود. ساختمان بسیار قدیمی است و پنجره اتاقها با توجه به مجاورت با خیابان بسیار نامناسب و قدیمی بود.
نقاط قوت:
از هر نظر عالی،مخصوصا برخورد و همکاری پذیرش هتل و کیفیت بالای میزبانی پرسنل
نقاط ضعف:
نکته منفی خاصی ندیدم
در حد هتل ۳ ستاره خوب بود
هتل در حد دو ستاره است مصالح به کار رفته فوق العاده کیفیت پایین بود پارکینگ ندارد و نور اتاق ها بسیار تاریک است هرچند که دو تا لامپ بالای تخت را توسط هتل برداشته شده بود و کل اتاق با یک لامپ وسط کوچک روشن بود ساعت اتاق باتری نداشت و این به نظر بنده جلوه خوبی ندارد برای یک هتل مثلا4ستاره ،شیشه ها دوجداره نبود و صدا میامد از خیابان موقعیت مکانی هتل اصلا خوب نیست دمپایی یکبار مصرف نبود دستمال ها نصفه بود وتلویزیون نشون نمیداد سرویس بهداتی ایرانی فقط یکی تو رستوران بود صبحانه اگر در نظر بگیریم هتل 2تاره اس خوب بودولی پرسنل یک نفر داشت که شارژ دیر به دیر انجام میشد یا نمیشد ،میزها باید گفته میشد تا تمیز شود برای مهمانان جدید کلا یک نفر یود باتوجه به قیمت آن اگر در نظر بگیریم دو ستاره اس خوب است
هتل خیلی خیلی خوب و مرتبی بود با قیمت خیلی خیلی مناسب
پذیرش بسیار بد اخلاق.اما نگهبان بسیار خوش اخلاق
هتل خوبی بود فقط یک‌ مقدار صدای ترافیک خیابان اذیت میکرد
به اعتقاد بنده بهترین هتل خرم آباد می باشد و هتلهای دیگر قابل مقایسه با این هتل نیستند و واقعیت را باید گفت. خداییش هتلش خوب بود و ما هیچ مشکل خاصی نداشتیم.
مکانی فوق العاده برای اسکان توی خرم آباد. منوی عالی برای صبحانه ای با کیفیت فوق العاده. اتاق های تمیز و فضای عالی با کارکنانی زحمت کش و مودب و خوش صحبت.
در حد قيمتش عاليه
نقاط قوت:
به هیچ عنوان راضی نبودیم
نقاط ضعف:
برخورد پذیرش بسیار بسیار افتضاح بود ، خیلی بی نظم بودن اصلا نمیدونستن باید چکار کنن کدوم اتاقو به مهمان تحویل بدن ، کیفیت صبحانه و نظافت بسیار افتضاح بود ، بوی فاضلاب خیلی شدیدی داخل هتل میومد ، در حد هتل ۲ستاره بود
نقاط قوت:
راضی بودم
نقاط ضعف:
چیز خاصی نبود
نقاط قوت:
سلام ، برخورد پرسنل و نوع پذیرایی بسیار عالی بود ، با تشکر از ریاست محترم هتل آزادی
نقاط ضعف:
بوی دستشویی محل اقامت بد جور وارد اتاق میشد ،
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل کیفیت خوب غذا
نقاط ضعف:
نظافت اتاق اصلا خوب نبود هتل در حد ۳ستاره بود با توجه به امکانات نداشتن سشوار نداشتن دمپایی
هتل تقریبا قدیمی هست، پارکینگ اختصاصی نداشت، روز اقامت ما برق هتل قطع شد . برخورد کارکنان در حد هتل چهارستاره نبود .
نظافت در حد خیلی ضعیف
موقعیت هتل اصلا خوب نیست منطقه اطراف هتل خیلی ضعیف اسانسور خراب امکانات فضای سبز و محوطه ندارد نورپردازی اتاق ضعیف
با سلام الان از داخل اتاقم نظرمو ميزارم ... اتاق ١ ساعت زودتر از از موعد به من تحويل داده شد... ملحفه تخت اتاقم موهاي ريز روش بود و با تماس با خانه داري تعويض شد (به نظرم براي يك هتل ٤ ستاره خيلي زشته--- هر چند اين هتل تا ٤ ستاره شدن هنوز كار داره) حمام اتاق شيشه اي بود و لك قطرات آب روي شيشه بود كه اصلا نماي خوبي نداشت ---- كمي صداي بوق ماشين ها اذيت كننده هست. درب ورودي اتاق چشمي نداره .... اينترنت به هيچ عنوان توي اتاق وصل نميشه در كل بنظر من يه هتل سه ستاره هست نه چهارستاره.... قيمتش هم به نسبت امكانات و ديزاين اتاق بالاست
خوب بود.
روی هم رفته در مقایسه با بقیه هتلهای خرم آباد هتل نسبتا خوبی بود هرچند در حد هتل ۴ ستاره نیست. برخورد کارکنان هتل خیلی خوب بود، محیط هتل خوب بود. در مورد نظافت اتاق هامتوسط بود، اما حمام و دستشویی از نظر تمیزی ضعیف بود. دوبار در این هتل اقامت داشتم، بار اول اتاقی که به من دادند، در حمامش رو طوری نصب کرده بودن که اگه یکم اضافه وزن داشته باشید اصلا نمیتونید از حمام استفاده کنید. بار دوم اتاقی ‌که گرفته بودم مشکلی نداشت. یه ایراد دیگه هم اینه که خود هتل پارکینگ نداره، پارکینگی که مورد استفاده هتله تقریبا ۱۰۰ متر یا بیشتر فاصله داره.
اتاقها دلگیر و بدون پنجره به بیرون
برخورد مناسب، موقعیت خوب، فقط میتونست نظافت بهتر باشه
اسانسور کثیف _سرویس دهی ضعیف_اصلا در حد ۴ ستاره نیست
امکانات داخل اتاق کم است
با توجه به قیمت، هتل مناسبی است. مهمترین مشکل، نداشتن پارکینگ بود. البته انتظار هتل چهار ستاره را نداشته باشید، در حد یک هتل سه ستاره تمیز است.
رو چهار ستاره بودنش ضعیف بود اما نسبن ب بقیه هتلها خوب بود.
از اقامتمون کاملا راضی بودیم فقط کیفیت غذای هتل خوب نبود . بقیه موارد مشکلی نبود.
به طور کلی راضی بودم
نظافت حمام یکم ضعیف بود. شب ها صدای صحبت کردن افراد داخل اتاق میومد که موجب سلب آسایش می شد. منوی رستوران هتل هم تکراری بود. اما موقعیت مکانی هتل خیلی خوبه. در مجموع هتل خوبی هست
هتل از نظر تمیزی خوب است، صبحانه ساده بودو تنوع کمی داشت . پرسنل برخوردشون معمولی بود،به طور کلی سرویس دهی در حد هتل ۴ستاره نیست. ولی به نظرم خوبه
برخورد مسئولين خيلي خوب و دوستانه بود . پذيرش و چك اوت خيلي سريع و بدون معطلي بود. صبحانه گرم شامل نيمرو و عدسي و پوره بود و صبحانه سرد كره و پنير و مربا و نوشيدني هم شير و اب پرتقال و چاي و نسكافه بود و كيفيت قابل قبولي داشت . تميزي اتاق خوب بود يخچال هم اب و شكلات و ابميوه داشت . دمپايي يكبار مصرف به تعداد افراد موجود بود . مسواك و خميردندان و شامپو و صاابون هم به تعداد افراد موجود بود. در برابر قيمت اتاق واقعا قابل قبول بود و راضي بوديم .
در کل به نسبت هزینه و زمان سفر بنده خوب بود
نقاط قوت: - نزدیکی به مکانهای تاریخی و بازار - نزدیکی به رستورانهای کبابی محلی با کیفیت خوب و قیمت مناسب (مخصوصا رستوران عمو عباس) - مناسب بودن قیمت نقات ضعف: - پرسنل صمیمی اما آموزش ندیده - نداشتن لابی - نداشتن پارکینگ - نداشتن پنجره رو به فضای بیرون در اتاقها (القای حس خفگی) - کلیدی بودن قفل اتاقها (هتلها دیگه اکثرا کارتی شده) - فقدان چایی ساز در اتاق - پخش شدید صدای همسایه ها در اتاق (برای خواب ناگزیر به تذکر به رسیپشن شدم که توسط ایشون مشکل حل شد) - کهنگی و زنگ زدگی شیرآلات حمام و دستشویی (حس کثیفی به شخص دست میداد درحالیکه تمیز بود) ...
هتلی معمولی مانند بقیه...
هتلی بسیار عالی...
خوب بود...
علاوه بر نبود پارکینگ صبحانه هم بسیار محدود بود...
صبحانه ضعیف بود هتل پارکینگ ندارد . تعداد کارکنان کم و پاسخگویی به خوبی انجام نمی شود. اتاق ها بسیار کوچک هستند ...
سلام رفتار پرسنل خوب بود لیکن این هتل به نظرم در حد دو ستاره بیشتر نبود...
یک ستاره هم ندارد نمی دونم چطوری به اون 4 ستاره می گن
نقاط قوت:
هتل تمییز وخوبی بودو قیمت هتل هم مناسب بود
نقاط ضعف:
پارکینگ هتل ظرفیتش کم بود و پرسنل هم جهت پارکینگ همکاری نمیکردند همیشه میگفتن پارکینگ پر جا نداره
خرم آباد نیاز به هتل بهتری دارد. هتل های دیگه رو امتحان نکردم ولی این هتل نسبت به هتل های شهرهای دیگه ضعیف بود....
برخوردها در مجموع مودبانه و مناسب بود. فاصله هتل از اماکن دیدنی خیلی مناسب به نظر می‌آید. اگرچه وقوع در یک خیابان فرعی باعث آرامش و سکوت در هتل می‌شود ولی نداشتن پارکینگ قدری آزاردهنده است....
برای سفر کاری به خرم آباد رفته بودم و خیلی راضی بودم از هتل ، همچنین از ایران هتل آنلاین هم بخاطر پیگیری ها و زحماتشون واقعا راضی بودم ...
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل
نقاط ضعف:
نداشتن پاركينگ مسقف
نقاط قوت:
موقعیت مکانی خوب و دسترسی آسان تمیزی اتاق
نقاط ضعف:
عدم وجود پارکینگ خودرو با وجود ۴ ستاره بودن هتل برخورد نامناسب رزروشن روز هتل عدم روشنایی و نور کافی اتاق عدم ارائه خدمات مناسب توسط خدمه هتل
نقاط قوت:
هتل نوساز و تمیز بوو۵
نقاط ضعف:
پرسنل رسیدگی مناسبی نمیکردند حتی ما اول سفر زباله گذاشتیم دم در تا ۳ روز بعد همونجا بود و نه ملحفه عوض میشد و نه رسیدگی.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل آزادی خرم آباد

مهمانان هتل آزادی خرم آباد در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل آزادی خرم آباد از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل آزادی خرم آباد بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل آزادی خرم آباد رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل آزادی خرم آباد را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.