هتل آزادی خرم آباد

خرم آباد، میدان آزادی، خیابان مجاهدین، جنب بانک سپه
2.8
امتیاز کاربران
71
نظرات کاربران

معرفی هتل آزادی خرم آباد

هتل آزادی خرم آباد فعالیت خود را از سال ۱۳۹۶ با تجربه و تخصص در حوزه هتل داری، گردشگری و خدمات مربوطه آغاز نمود. این هتل با چشم انداز زیبا به شهر آماده‌ی پذیرایی از میهمانان گرامی می‌باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل آزادی خرم آباد

آزادی-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
ای‌گردش
207,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
207,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
207,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
207,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
207,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
207,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
207,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
207,000
تومان
1 خرداد
شنبه
207,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
207,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
207,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
207,000
تومان
علاءالدین
208,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
208,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
208,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
208,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
208,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
208,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
208,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
208,000
تومان
1 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
هتل یار
208,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
208,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
208,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
208,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
208,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
208,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
208,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
208,000
تومان
1 خرداد
شنبه
208,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
208,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
208,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
208,000
تومان
جاباما
208,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
208,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
208,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
28 اردیبهشت
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
29 اردیبهشت
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 اردیبهشت
پنجشنبه
208,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
208,000
تومان
1 خرداد
شنبه
208,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
208,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
208,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
208,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
208,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
208,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
208,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
208,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
208,000
تومان
1 خرداد
شنبه
225,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
225,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
225,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
225,000
تومان
آزادی-اتاق دو تخته دبل
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
276,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
276,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
276,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
276,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
276,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
276,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
276,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
276,000
تومان
1 خرداد
شنبه
320,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
320,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
320,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
320,000
تومان
هتل یار
276,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
276,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
276,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
276,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
276,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
276,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
276,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
276,000
تومان
1 خرداد
شنبه
276,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
276,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
276,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
276,000
تومان
ای‌گردش
290,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
290,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
290,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
290,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
290,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
290,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
290,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
290,000
تومان
1 خرداد
شنبه
290,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
290,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
290,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
290,000
تومان
علاءالدین
291,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
291,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
291,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
291,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
291,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
291,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
291,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
291,000
تومان
1 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
آزادی-اتاق دو تخته توئین
اتاق دو تخته توئین
هتل یار
276,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
276,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
276,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
276,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
276,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
276,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
276,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
276,000
تومان
1 خرداد
شنبه
276,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
276,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
276,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
276,000
تومان
اقامت 24
276,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
276,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
276,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
276,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
276,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
276,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
276,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
276,000
تومان
1 خرداد
شنبه
320,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
320,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
320,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
320,000
تومان
آزادی-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
اقامت 24
372,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
372,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
372,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
372,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
372,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
372,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
372,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
372,000
تومان
1 خرداد
شنبه
440,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
440,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
440,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
440,000
تومان
هتل یار
372,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
372,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
372,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
372,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
372,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
372,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
372,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
372,000
تومان
1 خرداد
شنبه
372,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
372,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
372,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
372,000
تومان
ای‌گردش
396,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
396,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
396,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
396,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
396,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
396,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
396,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
396,000
تومان
1 خرداد
شنبه
396,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
396,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
396,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
396,000
تومان
علاءالدین
397,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
397,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
397,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
397,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
397,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
397,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
397,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
397,000
تومان
1 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل آزادی خرم آباد

آسانسور
زمین ورزشی
خدمات پزشكي
خدمات باربري
جكوزی
چايخانه سنتی
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
آتلیه
كتابخانه
روم سرويس 24 ساعته
مینی بار با هزینه
خدمات بیدار باش
خدمات تهيه بليط
رستوران بام
تلويزيون LCD در لابی
پارک کودک
زمين تنيس
گیم نت
اتاق تلفن (اپراتور)
تلویزیون در لابی
خدمات خانه داری
شبکه پخش فیلم
پذیرش 24 ساعته
ترانسفر برگشت با هزینه
ترانسفر رفت با هزینه
زنگ هشدار
پرینتر
تلفن در لابی
فكس
روم سرويس
اينترنت در لابی
سالن بيليارد
گشت نیم روزی
پاركينگ
تلويزيون LCD در لابی
تلفن
دمپایی
حوله
مینی بار
یخچال
اینترنت در اتاق
كافی شاپ
نمای خیابان
خدمات اینترنتی
فكس
خدمات بيدار باش
ميز
مبل
تلويزيون در لابی
رستوران
بازی ویدئویی
لابی
صندوق امانات
Business Center
کپسول آتش‌نشانی در لابی
پنجره
تلویزیون lcd
پارکینگ در هتل
رستوران در هتل
پارکینگ در اطراف هتل
روزنامه رایگان
اینترنت با سرعت بالا
خدمات نگهداری کودک
پرداخت ویزا و مسترکارت
سرویس حرم
كافی شاپ
خدمات خشکشویی
نمازخانه
تبديل ارز
سیستم تهویه مطبوع
سونا
استخر
تاکسی سرویس
پارکینگ
اعلام حریق
اینترنت در اتاق
صندوق امانات
یخچال
تلویزیون
دستگاه خودپرداز
خشکشویی (لاندری)
اينترنت در اتاق
اینترنت در لابی
تاکسی سرویس شبانه روزی
آژانس مسافرتی
مسلط به زبان انگليسی
سرویس فرنگی
سرویس بهداشتی ایرانی
فتوکپی
دستگاه واکس کفش
اتاق چمدان
رستوران
جعبه کمک های اولیه
وسایل بدنسازی
لابی
مینی بار
صبحانه رایگان
مینی بار رایگان
کافی نت
خدمات برای معلولین
کپسول آتش نشانی
حمام
فروشگاه
آرایشگاه
تلفن در اتاق
کافی شاپ
اینترنت
مرکز خرید
اتاق سیگار
اتاق بازی
ماساژ
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
کافی‌شاپ
حوله
دمپایی
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
خدمات تور
روزنامه
خدمات بیدارباش
فضای سبز
سالن ورزشی
تلفن
پله اضطراری
رستوران ایرانی
حمام

آدرس هتل آزادی خرم آباد روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل آزادی خرم آباد

(71 نظر)
نقاط قوت:
تمیزی اتاق ها پرسنل بسیارمودب و مهربان قیمت پایین نسبت به کیفیت خوبش ارزش اقامت رو داره و همپایه هتل های سه ستاره است غذاکیفیت معمولی داره اما ارزان است ارزش امتحان کردن دارد مخصوصا شام هاش
نقاط ضعف:
برای حوله و این وسایل باید درخواست شود
متاسفانه بهتر از این هتل در شهر خرم آباد هتلی نداریم. اتاق ها نسبتا تمیز بود. اینترنت رایگان و پرسرعت. اتاق ما بدون پنجره بود که اصلا حس خوبی نداشتم. پارکینگ هتل خوب نیست ، صبحانه بسیار ضعیف و میشه گفت اگر برای صبحانه هم به خودتون زحمت ندید چیزی رو از دست ندادید. ما دوشب در خرم آباد موندیم ولی هتل یک شب بیشتر جا نداشت اما آقای متین کارمند پذیرش هتل لطف کردن و در یک هتل دیگه برای ما اتاق رزرو کردن.
نقاط قوت:
رفتار کارکنان
نقاط ضعف:
رفتار کارکنان
نقاط قوت:
هیچ
نقاط ضعف:
هیچ
تجربه خیلی بد
نقاط قوت:
ندارد
نقاط ضعف:
ندارد
واقعا شهر خرم آباد یکی از زیباترین شهرهای ایران هست و نبود امکاناتی همچون هتل مناسب این شهر از نقاط ضعف می باشد من واقعا نمیدونم چجوری این هتل 4 ستاره شده امکانات هتل در حد دو ستاره هم نبود من این هتل رو اصلا به کسی پیشنهاد نمی کنم
رفتار کارکنان خوب و محترمانه بود. نکته خوبش اینکه در بدو ورود برامون به تعداد نفرات ملحفه تمیز و اضافه آوردن. نکته منفی: صبحانه بود که خیلی تنوع کمی داشت خیلیییی کم و نداشتن پارکینگ
فقط ظاهر هتل ترمیم شده هتل بسیار قدیمی است و بیشتر حالت مسافر خانه رو داشت اصلا راضی نبودم
بر خلاف چیزی که تو اینترنت خوندم در مورد جانمایی که اکثرا راضی نبودند ولی من طبقه چهارم بودم و اتاق 401 که از لحاظ دید هم قلعه فلک افلاک قابل مشاهده بود مخصوصا شب و هم بام ...پرنسل هم مودب ...اتاق تمیز و همچنین قیمت مینی بار هم عالی بود چون بر خلاف برخی هتل ها که قیمتش دو برابر قیمت مقطوع روی کالا رو حساب کردن.....و صبحانه هم کامل و عالی و دقیق سر تایم
مشکل اصلیشون نداشتن پارکینگ است ، در واقع صبحانه هم ضعیف بود ، ولی رفتار پرسنل عالی
با توجه به محدودیت هتل در خرم آباد، هتل خوبی هست، و تمیزی خوبی داره
نقاط قوت:
رضایت بخش بود
نقاط ضعف:
نکته منفی مشاهده نشد
نقاط قوت:
از همه نظر خوب بود برخورد همه چی
نقاط ضعف:
نداشت
نقاط قوت:
در کل همه چی خیلی خوب بود رضایت بخش بود رسیدگیشون برخوردشون
نقاط ضعف:
کیفیت رستوران مناسب نبود نظافت وسایل اتاق ضعیف بود
نقاط قوت:
خیلی مطلوب بود
نقاط ضعف:
چیزی مشاهده نشد
نقاط قوت:
همه چی معقول بود نه خیلی تاپ نه ضعیف
نقاط ضعف:
مورد خاصی نبود
هیچ جا ذکر نشده بود که اتاق پنجره ندارد و در اتاقی که ما بودم پنجره دکوری دارد و با فاصله ۳۰ سانت به دیوار اشراف دارد در همه جا اگر اتاق پنجره نداشته باشد ،ذکر میشود نظافت سرویسها میتواند بهتر باشد
متوسط
نقاط قوت:
همه چی خوب بود برخورد مدیریت پذیرش نظافت صبحانه نهار همه چی خوب و راضی کننده بود
نقاط ضعف:
نداشت
نقاط قوت:
اصلا راضی نبودیم
نقاط ضعف:
بسیار بسیار مفتضح بود این هتل
اول از همه باید بگم جانمایی هتل های خرم آباد کلا ضعیفه و با خیابان های اصلی شهر فاصله زیادی دارن و اما هتل ازادی... یه سری امکانات اولیه مثل چای ساز داخل اتاق و سیگار ازاد بودن و داشتن تهویه مناسب رو نداشتن. مثلا پنجره رو با زنجیر بستن فقط 20 سانتی متر باز میشه !!! صبحانشون خیلی اماتور بود اکثرا از کره و مربا و پنیر بسته بندی استفاده میکردن با یکی دو نوع غذای گرم. برخورد کارکنانشون خوب بود انصافا. نظافت اتاق ها بدک نبود ولی نظافت سرویس ها واقعا جای کار داره.
نقاط قوت:
همه چی خیلی خوب بود
نقاط ضعف:
فقط نور اتاق کم بود
نمیدونم چطوری ۴ ستاره گرفته! از هر لحاظ دو ستاره براش کافیه. به دلیل نوساز بودن محیطش تمیزه ولی همه چیز بی کیفیته ، از صبحانه و سرویس دهی و خدمات و برخورد پرسنل تا نداشتن پارکینگ و متریال ساخت بنا.
هتل در حد ستاره هاش نیست و خیلی کوچولو و جای شلوغی واقع شده ،کیفیت غذا و صبحانه خوب بود، پارکینگ در واقع ندارد
هتل خوب و تمیز در یک محلی با صفا و پرسنل خوش برخورد. صبحانه هم خوب بود.
نقاط قوت:
راضی بودیم
نقاط ضعف:
نکته منفی نداشت
نقاط قوت:
راضی نبودیم زیاد
نقاط ضعف:
آب قطع بود
نظافت خوب - برخورد کارکنان خوب - سر و صدا نسبتا زیاد - صبحانه متوسط - پارکینگ ندارد - اینترنت ندارد
هتل در مرکز شهر است و دسترسی به نقاط مهم شهربدون ماشین راحت است درعوض صدای خیابان به راحتی در اتاق می آید .صبحانه اش اصلا درحد هتل چهار ستاره نیست وخیلی معمولی است وجای پارگینگ ندارد ما مجبور بودیم ماشین را جلوی هتل پارک کنیم . درکل هتلی خوبی است
پارکینگ نداره همش میگن پره و باید تو خیابان پارک کنی.کوچک و جاش بسیار بد..و اصلا توصیه نمیکنم..بیشتر بررسی کتید
نقاط قوت:
از هر نظر عالی،مخصوصا برخورد و همکاری پذیرش هتل و کیفیت بالای میزبانی پرسنل
نقاط ضعف:
نکته منفی خاصی ندیدم
عجیب است که هتل ۴ ستاره پارکینگ ندارد. داخل اتاقها فاقد چای ساز بود. ساختمان بسیار قدیمی است و پنجره اتاقها با توجه به مجاورت با خیابان بسیار نامناسب و قدیمی بود.
در حد هتل ۳ ستاره خوب بود
هتل خیلی خیلی خوب و مرتبی بود با قیمت خیلی خیلی مناسب
هتل در حد دو ستاره است مصالح به کار رفته فوق العاده کیفیت پایین بود پارکینگ ندارد و نور اتاق ها بسیار تاریک است هرچند که دو تا لامپ بالای تخت را توسط هتل برداشته شده بود و کل اتاق با یک لامپ وسط کوچک روشن بود ساعت اتاق باتری نداشت و این به نظر بنده جلوه خوبی ندارد برای یک هتل مثلا4ستاره ،شیشه ها دوجداره نبود و صدا میامد از خیابان موقعیت مکانی هتل اصلا خوب نیست دمپایی یکبار مصرف نبود دستمال ها نصفه بود وتلویزیون نشون نمیداد سرویس بهداتی ایرانی فقط یکی تو رستوران بود صبحانه اگر در نظر بگیریم هتل 2تاره اس خوب بودولی پرسنل یک نفر داشت که شارژ دیر به دیر انجام میشد یا نمیشد ،میزها باید گفته میشد تا تمیز شود برای مهمانان جدید کلا یک نفر یود باتوجه به قیمت آن اگر در نظر بگیریم دو ستاره اس خوب است
پذیرش بسیار بد اخلاق.اما نگهبان بسیار خوش اخلاق
هتل خوبی بود فقط یک‌ مقدار صدای ترافیک خیابان اذیت میکرد
به اعتقاد بنده بهترین هتل خرم آباد می باشد و هتلهای دیگر قابل مقایسه با این هتل نیستند و واقعیت را باید گفت. خداییش هتلش خوب بود و ما هیچ مشکل خاصی نداشتیم.
مکانی فوق العاده برای اسکان توی خرم آباد. منوی عالی برای صبحانه ای با کیفیت فوق العاده. اتاق های تمیز و فضای عالی با کارکنانی زحمت کش و مودب و خوش صحبت.
در حد قيمتش عاليه
نقاط قوت:
به هیچ عنوان راضی نبودیم
نقاط ضعف:
برخورد پذیرش بسیار بسیار افتضاح بود ، خیلی بی نظم بودن اصلا نمیدونستن باید چکار کنن کدوم اتاقو به مهمان تحویل بدن ، کیفیت صبحانه و نظافت بسیار افتضاح بود ، بوی فاضلاب خیلی شدیدی داخل هتل میومد ، در حد هتل ۲ستاره بود
نقاط قوت:
راضی بودم
نقاط ضعف:
چیز خاصی نبود
نقاط قوت:
سلام ، برخورد پرسنل و نوع پذیرایی بسیار عالی بود ، با تشکر از ریاست محترم هتل آزادی
نقاط ضعف:
بوی دستشویی محل اقامت بد جور وارد اتاق میشد ،
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل کیفیت خوب غذا
نقاط ضعف:
نظافت اتاق اصلا خوب نبود هتل در حد ۳ستاره بود با توجه به امکانات نداشتن سشوار نداشتن دمپایی
هتل تقریبا قدیمی هست، پارکینگ اختصاصی نداشت، روز اقامت ما برق هتل قطع شد . برخورد کارکنان در حد هتل چهارستاره نبود .
نظافت در حد خیلی ضعیف
خوب بود.
روی هم رفته در مقایسه با بقیه هتلهای خرم آباد هتل نسبتا خوبی بود هرچند در حد هتل ۴ ستاره نیست. برخورد کارکنان هتل خیلی خوب بود، محیط هتل خوب بود. در مورد نظافت اتاق هامتوسط بود، اما حمام و دستشویی از نظر تمیزی ضعیف بود. دوبار در این هتل اقامت داشتم، بار اول اتاقی که به من دادند، در حمامش رو طوری نصب کرده بودن که اگه یکم اضافه وزن داشته باشید اصلا نمیتونید از حمام استفاده کنید. بار دوم اتاقی ‌که گرفته بودم مشکلی نداشت. یه ایراد دیگه هم اینه که خود هتل پارکینگ نداره، پارکینگی که مورد استفاده هتله تقریبا ۱۰۰ متر یا بیشتر فاصله داره.
اتاقها دلگیر و بدون پنجره به بیرون
برخورد مناسب، موقعیت خوب، فقط میتونست نظافت بهتر باشه
اسانسور کثیف _سرویس دهی ضعیف_اصلا در حد ۴ ستاره نیست
امکانات داخل اتاق کم است
رو چهار ستاره بودنش ضعیف بود اما نسبن ب بقیه هتلها خوب بود.
از اقامتمون کاملا راضی بودیم فقط کیفیت غذای هتل خوب نبود . بقیه موارد مشکلی نبود.
به طور کلی راضی بودم
در کل به نسبت هزینه و زمان سفر بنده خوب بود
نقاط قوت: - نزدیکی به مکانهای تاریخی و بازار - نزدیکی به رستورانهای کبابی محلی با کیفیت خوب و قیمت مناسب (مخصوصا رستوران عمو عباس) - مناسب بودن قیمت نقات ضعف: - پرسنل صمیمی اما آموزش ندیده - نداشتن لابی - نداشتن پارکینگ - نداشتن پنجره رو به فضای بیرون در اتاقها (القای حس خفگی) - کلیدی بودن قفل اتاقها (هتلها دیگه اکثرا کارتی شده) - فقدان چایی ساز در اتاق - پخش شدید صدای همسایه ها در اتاق (برای خواب ناگزیر به تذکر به رسیپشن شدم که توسط ایشون مشکل حل شد) - کهنگی و زنگ زدگی شیرآلات حمام و دستشویی (حس کثیفی به شخص دست میداد درحالیکه تمیز بود) ...
هتلی معمولی مانند بقیه...
هتلی بسیار عالی...
خوب بود...
علاوه بر نبود پارکینگ صبحانه هم بسیار محدود بود...
صبحانه ضعیف بود هتل پارکینگ ندارد . تعداد کارکنان کم و پاسخگویی به خوبی انجام نمی شود. اتاق ها بسیار کوچک هستند ...
سلام رفتار پرسنل خوب بود لیکن این هتل به نظرم در حد دو ستاره بیشتر نبود...
یک ستاره هم ندارد نمی دونم چطوری به اون 4 ستاره می گن
نقاط قوت:
هتل تمییز وخوبی بودو قیمت هتل هم مناسب بود
نقاط ضعف:
پارکینگ هتل ظرفیتش کم بود و پرسنل هم جهت پارکینگ همکاری نمیکردند همیشه میگفتن پارکینگ پر جا نداره
خرم آباد نیاز به هتل بهتری دارد. هتل های دیگه رو امتحان نکردم ولی این هتل نسبت به هتل های شهرهای دیگه ضعیف بود....
برخوردها در مجموع مودبانه و مناسب بود. فاصله هتل از اماکن دیدنی خیلی مناسب به نظر می‌آید. اگرچه وقوع در یک خیابان فرعی باعث آرامش و سکوت در هتل می‌شود ولی نداشتن پارکینگ قدری آزاردهنده است....
برای سفر کاری به خرم آباد رفته بودم و خیلی راضی بودم از هتل ، همچنین از ایران هتل آنلاین هم بخاطر پیگیری ها و زحماتشون واقعا راضی بودم ...
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل
نقاط ضعف:
نداشتن پاركينگ مسقف
نقاط قوت:
موقعیت مکانی خوب و دسترسی آسان تمیزی اتاق
نقاط ضعف:
عدم وجود پارکینگ خودرو با وجود ۴ ستاره بودن هتل برخورد نامناسب رزروشن روز هتل عدم روشنایی و نور کافی اتاق عدم ارائه خدمات مناسب توسط خدمه هتل
نقاط قوت:
هتل نوساز و تمیز بوو۵
نقاط ضعف:
پرسنل رسیدگی مناسبی نمیکردند حتی ما اول سفر زباله گذاشتیم دم در تا ۳ روز بعد همونجا بود و نه ملحفه عوض میشد و نه رسیدگی.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل آزادی خرم آباد

مهمانان هتل آزادی خرم آباد در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل آزادی خرم آباد از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل آزادی خرم آباد بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل آزادی خرم آباد رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل آزادی خرم آباد را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.