هتل آزادی خرم آباد

خرم آباد، میدان آزادی، خیابان مجاهدین، جنب بانک سپه
2.8
امتیاز کاربران
81
نظرات کاربران

معرفی هتل آزادی خرم آباد

هتل آزادی خرم آباد فعالیت خود را از سال ۱۳۹۶ با تجربه و تخصص در حوزه هتل داری، گردشگری و خدمات مربوطه آغاز نمود. این هتل با چشم انداز زیبا به شهر آماده‌ی پذیرایی از میهمانان گرامی می‌باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل آزادی خرم آباد

ظرفیت 1 نفر

یک تخته
علاءالدین
895,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
13 خرداد
شنبه
895,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
895,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
895,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
895,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
895,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
895,000 تومان
19 خرداد
جمعه
895,000 تومان
20 خرداد
شنبه
895,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
895,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
895,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
895,000 تومان
یک تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
13 خرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
14 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
15 خرداد
دوشنبه
895,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
895,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
895,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
895,000 تومان
19 خرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت
20 خرداد
شنبه
895,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
895,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
895,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
895,000 تومان
یک تخته - بدون پنجره
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
14 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
15 خرداد
دوشنبه
895,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
895,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
17 خرداد
چهارشنبه
895,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
895,000 تومان
19 خرداد
جمعه
895,000 تومان
20 خرداد
شنبه
895,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
895,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
895,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
895,000 تومان
ظرفیت 2 نفر

دو تخته
علاءالدین
1,230,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
13 خرداد
شنبه
1,230,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
1,230,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
1,085,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
1,085,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
1,085,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,085,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,085,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,085,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,085,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,085,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
1,085,000 تومان
دو تخته دابل
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
13 خرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
14 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
15 خرداد
دوشنبه
1,095,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
1,095,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
1,095,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,095,000 تومان
19 خرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت
20 خرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
21 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
22 خرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
23 خرداد
سه‌شنبه
1,095,000 تومان
دو تخته تویین
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
13 خرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
14 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
15 خرداد
دوشنبه
1,095,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
1,095,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
1,095,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,095,000 تومان
19 خرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت
20 خرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
21 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
22 خرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
23 خرداد
سه‌شنبه
1,095,000 تومان
دوتخته - دبل
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
13 خرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
14 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
14 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
15 خرداد
دوشنبه
1,095,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
1,095,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
17 خرداد
چهارشنبه
1,095,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,095,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,095,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,095,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,095,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,095,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
1,095,000 تومان
دوتخته - توئین
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
13 خرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
14 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
14 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
15 خرداد
دوشنبه
1,095,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
1,095,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
17 خرداد
چهارشنبه
1,095,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,095,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,095,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,095,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,095,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,095,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
1,095,000 تومان
ظرفیت 3 نفر

سه تخته
علاءالدین
1,630,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
13 خرداد
شنبه
1,630,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
1,630,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
1,485,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
1,485,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
1,485,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,485,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,485,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,485,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,485,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,485,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
1,485,000 تومان
سه تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
13 خرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
14 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
15 خرداد
دوشنبه
1,495,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
1,495,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
1,495,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,495,000 تومان
19 خرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت
20 خرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
21 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
22 خرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
23 خرداد
سه‌شنبه
1,495,000 تومان
سه تخته - 3تخت سینگل
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
13 خرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
14 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
14 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
15 خرداد
دوشنبه
1,495,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
1,495,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
17 خرداد
چهارشنبه
1,495,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,495,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,495,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,495,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,495,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,495,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
1,495,000 تومان

امکانات اتاق های هتل آزادی خرم آباد

تلویزیون
یخچال
آسانسور
نمازخانه
اعلام حریق
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
اتاق چمدان
دستگاه واکس کفش
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
پاركينگ
اينترنت در لابی
مسلط به زبان انگليسی
روم سرويس
خدمات خانه داری
آژانس مسافرتی
تاکسی سرویس شبانه روزی
اينترنت در اتاق
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
اینترنت در لابی
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
کافی‌شاپ
حوله
دمپایی
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
تلفن
پله اضطراری
رستوران ایرانی
خدمات بیدارباش
اتاق بازی
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
کافی شاپ
تلفن در اتاق
آرایشگاه
فروشگاه
حمام
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
مینی بار
وسایل بدنسازی
خدمات خشکشویی
كافی شاپ
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
تلويزيون LCD در لابی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
روم سرويس 24 ساعته
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات باربري
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
اینترنت با سرعت بالا
روزنامه رایگان
پارکینگ در اطراف هتل
پارکینگ در هتل
تلویزیون lcd
پنجره
کپسول آتش‌نشانی در لابی
Business Center
صندوق امانات
لابی
تلويزيون LCD در لابی
تلويزيون در لابی
مبل
ميز
خدمات بيدار باش
فكس
خدمات اینترنتی
نمای خیابان
كافی شاپ
اینترنت در اتاق
یخچال
مینی بار
حوله
دمپایی
تلفن
حمام

آدرس هتل آزادی خرم آباد روی نقشه

مشاهده اقامتگاه بر روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل آزادی خرم آباد

(81 نظر)
نقاط قوت:
کلا هتل خوبی هستش و امکاناتاش خوبن
نقاط ضعف:
میتونست در و پنجره هاش پی وی سی بشن که سرما وارد نشه
نقاط قوت:
سلام، برخورد پرسنل خیلی خوبه
نقاط ضعف:
شیرآلات روشویی چکه میکنه ، متاسفانه حتی آب هم رایگان نیست داخل اتاق. همه هتل ها لاقل آب رایگان دارن داخل اتاق نبود مسواک و خمیردندان در اتاق
نقاط قوت:
تمییز بودن اتاق هاپرسنل خوب ، رفتار مناسبصبحانه مناسب
نقاط ضعف:
سر صدا بیرون داخل اتاق میومد
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
رستوران برای نهار و شام نداره
نقاط قوت:
کادری بسیار خوش برخورداتاقی بسیار راحتدسترسی های عالی به تمام نقاط شهرمحیطی آرام و شکیل
نقاط ضعف:
اگه نکته منفی هم داشت آنقدر ضعیف بود که مهم نیست
نقاط قوت:
موقعیت مکانی
نقاط ضعف:
رفتار بسیار نامناسب و غیر حرفه ای رسپشن بی نظمی در تحویل شماره اتاق کم بودن لوازم بهداشتی با تعداد تخت داخل اتاق اطلاع رسانی بد بابت قوانین هتل و درخواست شارژ کامل جهت لیت چکاوت و یادآوری قانون هتلها از طرف من مسافر به ایشان در هر صورت من نیم بها طبق قانون هزینه را پرداخت کردم ولی بسیار بی ادبانه با من برخورد شد دیگه هیچ وقت این هتل نخواهم رفت و به کسی هم پیشنهاد نمیدم
نقاط قوت:
برخورد پرسنل بسیار عالی بود
نقاط ضعف:
نبود پارکینگصبحانه متوسط بود
سلام به جای پارکینگ گفتن تو پیاده رو پارک کنید و ۷ صبح بیایید جا به جا کنید چون پلیس بیاد جریمه میکنه!!!عدم تحویل بارو حمل چمدان ها و نداشتن چرخ حمل چمدان ،برخورد ضعیف پرسنل حتی بلند نشدن مسول پذیرش از صندلی خود و برای توضیح و تحویل اتاق از پشت کانتر با ارتفاع، کثیف بودن اتاق ها ، به جای تعویض روتختی کثیف و رو بالشتی ها اسپری خوشبو کننده بهش زده بودند و بهشون اعلام شد یک روتختی کثیف تر آوردن برامون!!! پرده های کلفت و دلگیر ، سر و صدای پرسنل از صبح زود... صبحانه ضعیف ، تخم مرغ آب پز و پنیر و گوجه به جای اینکه بگن هتل بگن مهمانسرا که سطح توقعتون پایین باشه.
نقاط قوت:
تمیز و مرتب کیفیت صبحانه عالیفاقد سر و صدا دارای پارکینگ پرسنل خوش برخورد
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
پرسنل با ادب و عالی برخورد می کردند.
نقاط ضعف:
اتاق خیلی کثیف بودسرویس بهداشتی اصلا جرمگیری نشده بودپرده های اتاق دلگیر و کثیف بودند.
کارکنان هتل بسیار مودب هستند و هتل از نظر تمیز بودن واقعا خوب نیست . ملحفه ها عوض نمیشود مگر اینکه خودتون بگین دیوار و‌موکت ها قدیمی است این هتل نیاز به تعمیرات گسترده دارد.
نقاط قوت:
نسبت به قیمت کیفیت و امکانات خوب
نقاط ضعف:
رفتار کارکنان غیر حرفه ای و نزدن ماسک در دوران کرونا
نقاط قوت:
موقعیت خوب نوساز بودن
نقاط ضعف:
بهداشت داخل اتاق و نداشتن چای ساز
نقاط قوت:
دسترسی آسان به مرکز شهر برخورد پرسنل
نقاط ضعف:
خفگی اتاق ها کولر ضعیف نظافت
نقاط قوت:
برخورد مناسب کارکنان هتل
نقاط ضعف:
خوشبختانه نکته منفی مشاهده نشد.
نقاط قوت:
نزدیک بودن مرکز شهر و اماکن دیدنی
نقاط ضعف:
به اسم هتل چهار ستاره رزرو انجام شد. ولی هتل ۲ ستاره بود. و اتاق خفه و پنجره به بیرون نداشت. شبیه زندان بود. مبلغ پرداختی برای چنین اتاقی خیلی بالا و گران بود. در سایت ۲۴ چهار ستاره نوشته شده بود. ولی هتل دو ستاره بود.
نقاط قوت:
اتاق تمیز دسترسی خوب به شهر و اماکن دیدنی
نقاط ضعف:
مینی بار افتضاح پارکینگ افتضاح نداشتن هیچ پنجره ای رو به بیرون،قفس این هتل دوستاره هست تو سایت خورده چهار ستاره سلف صبحانه خیلی بد برخورد یک سری از پرسنل هم خیلی بد
نقاط قوت:
صبحانه خوب تمیزی اتاق
نقاط ضعف:
روشویی فاقد آب گرم مانیتور تلویزیون دارای خط فاقد پارکینگ
نقاط قوت:
موقعیت مکانی خوب و نزدیک به مکان های دیدنی
نقاط ضعف:
نبود سرویس بهداشتی ایرانی در هر طبقه که باید به قسمت لابی میرفتیم نظافت کم اتاق ها که پر خاک و پرده ها کثیف و شیر آلات کثیف صبحانه بسیار مختصر (یک نوع نان لواش،پنیر ، مربا،عسل، خرما،عدسی،کوکو،نیمرویی که کامل سرخ نکرده بودند،آب پرتقالی که بعد از تمام شدن صبحانه ما که گرم هم بود آوردند)
نقاط قوت:
نداشت
نقاط ضعف:
وسایل کهنه، کاغد دیوارهای اتاق پاره، دستشویی و حمام کهنه و قدیمی پیشنهاد نمی دهم
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
عدم نظافت صحبحمنو صبحانه بی کیفیت مواد غذایی بی کیفیت
نقاط قوت:
نزدیک به قلعه فلک الافلاک
نقاط ضعف:
در حد هتل دو ستاره بود نه چهار ستاره
رفتار پرسنل خوب و محترمانه بود. عدم وجود پارکینگ مناسب ( ماشین جلوی درب هتل) پارک شد و صبحانه ضعیف و محدود بود و در ساعت مقرر اول صبح صبحانه با تاخیر سرو شد.
صدای پرسنل داخل اتاق می آمد
خود هتل نسبتاً خوب و مرتب بود .موقعیت مکانی هتل متاسفانه در محله ضعیف شهر قرار داشت . کارکنان هتل خوش برخورد و محترم بودند . صبحانه هتل متوسط و در حد هتل ۴ ستاره نبود.
نقاط قوت:
برخورد پرسنل عالیییی.مکان هتل عالیی.
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
متاسفانه بهتر از این هتل در شهر خرم آباد هتلی نداریم. اتاق ها نسبتا تمیز بود. اینترنت رایگان و پرسرعت. اتاق ما بدون پنجره بود که اصلا حس خوبی نداشتم. پارکینگ هتل خوب نیست ، صبحانه بسیار ضعیف و میشه گفت اگر برای صبحانه هم به خودتون زحمت ندید چیزی رو از دست ندادید. ما دوشب در خرم آباد موندیم ولی هتل یک شب بیشتر جا نداشت اما آقای متین کارمند پذیرش هتل لطف کردن و در یک هتل دیگه برای ما اتاق رزرو کردن.
رفتار کارکنان خوب و محترمانه بود. نکته خوبش اینکه در بدو ورود برامون به تعداد نفرات ملحفه تمیز و اضافه آوردن. نکته منفی: صبحانه بود که خیلی تنوع کمی داشت خیلیییی کم و نداشتن پارکینگ
فقط ظاهر هتل ترمیم شده هتل بسیار قدیمی است و بیشتر حالت مسافر خانه رو داشت اصلا راضی نبودم
بر خلاف چیزی که تو اینترنت خوندم در مورد جانمایی که اکثرا راضی نبودند ولی من طبقه چهارم بودم و اتاق 401 که از لحاظ دید هم قلعه فلک افلاک قابل مشاهده بود مخصوصا شب و هم بام ...پرنسل هم مودب ...اتاق تمیز و همچنین قیمت مینی بار هم عالی بود چون بر خلاف برخی هتل ها که قیمتش دو برابر قیمت مقطوع روی کالا رو حساب کردن.....و صبحانه هم کامل و عالی و دقیق سر تایم
مشکل اصلیشون نداشتن پارکینگ است ، در واقع صبحانه هم ضعیف بود ، ولی رفتار پرسنل عالی
با توجه به محدودیت هتل در خرم آباد، هتل خوبی هست، و تمیزی خوبی داره
نقاط قوت:
در کل همه چی خیلی خوب بود رضایت بخش بود رسیدگیشون برخوردشون
نقاط ضعف:
کیفیت رستوران مناسب نبود نظافت وسایل اتاق ضعیف بود
نقاط قوت:
خیلی مطلوب بود
نقاط ضعف:
چیزی مشاهده نشد
هیچ جا ذکر نشده بود که اتاق پنجره ندارد و در اتاقی که ما بودم پنجره دکوری دارد و با فاصله ۳۰ سانت به دیوار اشراف دارد در همه جا اگر اتاق پنجره نداشته باشد ،ذکر میشود نظافت سرویسها میتواند بهتر باشد
متوسط
اول از همه باید بگم جانمایی هتل های خرم آباد کلا ضعیفه و با خیابان های اصلی شهر فاصله زیادی دارن و اما هتل ازادی... یه سری امکانات اولیه مثل چای ساز داخل اتاق و سیگار ازاد بودن و داشتن تهویه مناسب رو نداشتن. مثلا پنجره رو با زنجیر بستن فقط 20 سانتی متر باز میشه !!! صبحانشون خیلی اماتور بود اکثرا از کره و مربا و پنیر بسته بندی استفاده میکردن با یکی دو نوع غذای گرم. برخورد کارکنانشون خوب بود انصافا. نظافت اتاق ها بدک نبود ولی نظافت سرویس ها واقعا جای کار داره.
نقاط قوت:
همه چی خیلی خوب بود
نقاط ضعف:
فقط نور اتاق کم بود
هتل در حد ستاره هاش نیست و خیلی کوچولو و جای شلوغی واقع شده ،کیفیت غذا و صبحانه خوب بود، پارکینگ در واقع ندارد
هتل خوب و تمیز در یک محلی با صفا و پرسنل خوش برخورد. صبحانه هم خوب بود.
هتل در مرکز شهر است و دسترسی به نقاط مهم شهربدون ماشین راحت است درعوض صدای خیابان به راحتی در اتاق می آید .صبحانه اش اصلا درحد هتل چهار ستاره نیست وخیلی معمولی است وجای پارگینگ ندارد ما مجبور بودیم ماشین را جلوی هتل پارک کنیم . درکل هتلی خوبی است
نظافت خوب - برخورد کارکنان خوب - سر و صدا نسبتا زیاد - صبحانه متوسط - پارکینگ ندارد - اینترنت ندارد
نقاط قوت:
نظافت و پاکیزگی اتاقها و محوطه هتلاستفاده از مواد غذایی معتبر و با کیفیتپرسنل مودب و محترم
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
پارکینگ نداره همش میگن پره و باید تو خیابان پارک کنی.کوچک و جاش بسیار بد..و اصلا توصیه نمیکنم..بیشتر بررسی کتید
عجیب است که هتل ۴ ستاره پارکینگ ندارد. داخل اتاقها فاقد چای ساز بود. ساختمان بسیار قدیمی است و پنجره اتاقها با توجه به مجاورت با خیابان بسیار نامناسب و قدیمی بود.
نقاط قوت:
از هر نظر عالی،مخصوصا برخورد و همکاری پذیرش هتل و کیفیت بالای میزبانی پرسنل
نقاط ضعف:
نکته منفی خاصی ندیدم
در حد هتل ۳ ستاره خوب بود
هتل خیلی خیلی خوب و مرتبی بود با قیمت خیلی خیلی مناسب
پذیرش بسیار بد اخلاق.اما نگهبان بسیار خوش اخلاق
هتل خوبی بود فقط یک‌ مقدار صدای ترافیک خیابان اذیت میکرد
نقاط قوت:
رفتار بسیار خوب پرسنل
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
به اعتقاد بنده بهترین هتل خرم آباد می باشد و هتلهای دیگر قابل مقایسه با این هتل نیستند و واقعیت را باید گفت. خداییش هتلش خوب بود و ما هیچ مشکل خاصی نداشتیم.
مکانی فوق العاده برای اسکان توی خرم آباد. منوی عالی برای صبحانه ای با کیفیت فوق العاده. اتاق های تمیز و فضای عالی با کارکنانی زحمت کش و مودب و خوش صحبت.
در حد قيمتش عاليه
نقاط قوت:
سلام ، برخورد پرسنل و نوع پذیرایی بسیار عالی بود ، با تشکر از ریاست محترم هتل آزادی
نقاط ضعف:
بوی دستشویی محل اقامت بد جور وارد اتاق میشد ،
هتل تقریبا قدیمی هست، پارکینگ اختصاصی نداشت، روز اقامت ما برق هتل قطع شد . برخورد کارکنان در حد هتل چهارستاره نبود .
نظافت در حد خیلی ضعیف
خوب بود.
برخورد مناسب، موقعیت خوب، فقط میتونست نظافت بهتر باشه
اسانسور کثیف _سرویس دهی ضعیف_اصلا در حد ۴ ستاره نیست
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
نداشتن پارکینگکیفیت پایین رستوران
در کل به نسبت هزینه و زمان سفر بنده خوب بود
نقاط قوت: - نزدیکی به مکانهای تاریخی و بازار - نزدیکی به رستورانهای کبابی محلی با کیفیت خوب و قیمت مناسب (مخصوصا رستوران عمو عباس) - مناسب بودن قیمت نقات ضعف: - پرسنل صمیمی اما آموزش ندیده - نداشتن لابی - نداشتن پارکینگ - نداشتن پنجره رو به فضای بیرون در اتاقها (القای حس خفگی) - کلیدی بودن قفل اتاقها (هتلها دیگه اکثرا کارتی شده) - فقدان چایی ساز در اتاق - پخش شدید صدای همسایه ها در اتاق (برای خواب ناگزیر به تذکر به رسیپشن شدم که توسط ایشون مشکل حل شد) - کهنگی و زنگ زدگی شیرآلات حمام و دستشویی (حس کثیفی به شخص دست میداد درحالیکه تمیز بود) ...
هتلی معمولی مانند بقیه...
هتلی بسیار عالی...
خوب بود...
علاوه بر نبود پارکینگ صبحانه هم بسیار محدود بود...
صبحانه ضعیف بود هتل پارکینگ ندارد . تعداد کارکنان کم و پاسخگویی به خوبی انجام نمی شود. اتاق ها بسیار کوچک هستند ...
سلام رفتار پرسنل خوب بود لیکن این هتل به نظرم در حد دو ستاره بیشتر نبود...
یک ستاره هم ندارد نمی دونم چطوری به اون 4 ستاره می گن
نقاط قوت:
هتل تمییز وخوبی بودو قیمت هتل هم مناسب بود
نقاط ضعف:
پارکینگ هتل ظرفیتش کم بود و پرسنل هم جهت پارکینگ همکاری نمیکردند همیشه میگفتن پارکینگ پر جا نداره
خرم آباد نیاز به هتل بهتری دارد. هتل های دیگه رو امتحان نکردم ولی این هتل نسبت به هتل های شهرهای دیگه ضعیف بود....
برخوردها در مجموع مودبانه و مناسب بود. فاصله هتل از اماکن دیدنی خیلی مناسب به نظر می‌آید. اگرچه وقوع در یک خیابان فرعی باعث آرامش و سکوت در هتل می‌شود ولی نداشتن پارکینگ قدری آزاردهنده است....
بیشتر به دو ستاره میخوره نه پارکینگی برای ماشین داشت و وسایلشم کهنه بود برخورد کارکنان بد نبود برای صبحانه هم آش عدسی و تخم مرغ نزاشته بودن البته من ساعت هشت هتل رو ترک کردم شاید بعد اون ساعت اورده باشن در کل رضایت بخش نبود
برای سفر کاری به خرم آباد رفته بودم و خیلی راضی بودم از هتل ، همچنین از ایران هتل آنلاین هم بخاطر پیگیری ها و زحماتشون واقعا راضی بودم ...
نقاط قوت:
برخورد خوب و صمیمی کارکنان مشهود بود.
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل
نقاط ضعف:
نداشتن پاركينگ مسقف
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
نداشتن دستگاه چاي سازفضاي اطاق يراي سه نفر كمي كوچك است
در خوش بینانه ترین حالت میشه یه هتل ۳ ستاره
نقاط قوت:
تمیز و نوساز بودن ، دسترسی و برخورد کارکنان هتل خوب بودما دو نفر بزرگسال به همراه کودک ۳ ساله بودیم ولی با توجه به رزرو اتاق ۲ تخته به ما اتاق ۳ تخته تحویل دادند و از این بابت از مدیریت هتل تشکر می کنم
نقاط ضعف:
لابی کوچک،
نقاط قوت:
پرسنل مودب و کاربلد
نقاط ضعف:
اینکه هیچ پنجره ای به هوای ازاد یا حتی یک پاسیو نداردمثل قفس
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل آزادی خرم آباد

مهمانان هتل آزادی خرم آباد در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل آزادی خرم آباد از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل آزادی خرم آباد بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات هتل آزادی خرم آباد رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل آزادی خرم آباد را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.