هتل سینا کرمانشاه

بلوار جمهوری ، پایین تر از بیمارستان امام خمینی ، (خیابان صابونی)
-
امتیاز کاربران
31
نظرات کاربران

معرفی هتل سینا کرمانشاه

هتل دو ستاره ممتاز سینا کرمانشاه واقع در بلوار جمهوری اسلامی در سال ۱۳۵۸ افتتاح و در سال ۱۳۹۲ جهت بهبود کیفیت خدمات مورد بازسازی قرار گرفت. ساختمان هتل در ۲ طبقه بنا و دارای ۲۶ باب واحد اقامتی با امکانات رفاهی مناسب می‌باشد. هتل سینا با محیطی دلنشین و پرسنلی مجرب، آرزوی اقامتی آرام و به یادماندنی را برای شما میهمانان گرامی دارد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل سینا کرمانشاه

سینا-اتاق چهارنفره (دو تخته+یک کاناپه دونفره)
اتاق چهارنفره (دو تخته+یک کاناپه دونفره)
هتل یار
349,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 آذر
سه شنبه
349,000
تومان
5 آذر
چهارشنبه
349,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
349,000
تومان
7 آذر
جمعه
349,000
تومان
8 آذر
شنبه
349,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
349,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
349,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
349,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
349,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
349,000
تومان
14 آذر
جمعه
349,000
تومان
اقامت 24
360,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 آذر
سه شنبه
360,000
تومان
5 آذر
چهارشنبه
360,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
360,000
تومان
7 آذر
جمعه
360,000
تومان
8 آذر
شنبه
360,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
360,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
360,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
360,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
360,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
360,000
تومان
14 آذر
جمعه
360,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
4 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
5 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
7 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
8 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
9 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
10 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
11 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
12 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
13 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
14 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
سینا-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
هتل یار
214,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 آذر
سه شنبه
214,000
تومان
5 آذر
چهارشنبه
214,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
214,000
تومان
7 آذر
جمعه
214,000
تومان
8 آذر
شنبه
214,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
214,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
214,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
214,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
214,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
214,000
تومان
14 آذر
جمعه
214,000
تومان
جاباما
215,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 آذر
سه شنبه
215,000
تومان
5 آذر
چهارشنبه
215,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
215,000
تومان
7 آذر
جمعه
215,000
تومان
8 آذر
شنبه
215,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
215,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
215,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
215,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
215,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
215,000
تومان
14 آذر
جمعه
215,000
تومان
اقامت 24
220,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 آذر
سه شنبه
220,000
تومان
5 آذر
چهارشنبه
220,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
220,000
تومان
7 آذر
جمعه
220,000
تومان
8 آذر
شنبه
220,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
220,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
220,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
220,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
220,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
220,000
تومان
14 آذر
جمعه
220,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
4 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
5 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
7 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
8 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
9 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
10 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
11 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
12 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
13 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
14 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
سینا-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
هتل یار
214,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 آذر
سه شنبه
214,000
تومان
5 آذر
چهارشنبه
214,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
214,000
تومان
7 آذر
جمعه
214,000
تومان
8 آذر
شنبه
214,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
214,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
214,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
214,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
214,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
214,000
تومان
14 آذر
جمعه
214,000
تومان
سینا-اتاق دوتخته برای یک نفر
اتاق دوتخته برای یک نفر
اقامت 24
220,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 آذر
سه شنبه
220,000
تومان
5 آذر
چهارشنبه
220,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
220,000
تومان
7 آذر
جمعه
220,000
تومان
8 آذر
شنبه
220,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
220,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
220,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
220,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
220,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
220,000
تومان
14 آذر
جمعه
220,000
تومان
سینا-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
هتل یار
294,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 آذر
سه شنبه
294,000
تومان
5 آذر
چهارشنبه
294,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
294,000
تومان
7 آذر
جمعه
294,000
تومان
8 آذر
شنبه
294,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
294,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
294,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
294,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
294,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
294,000
تومان
14 آذر
جمعه
294,000
تومان
جاباما
295,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 آذر
سه شنبه
295,000
تومان
5 آذر
چهارشنبه
295,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
295,000
تومان
7 آذر
جمعه
295,000
تومان
8 آذر
شنبه
295,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
295,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
295,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
295,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
295,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
295,000
تومان
14 آذر
جمعه
295,000
تومان
اقامت 24
305,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 آذر
سه شنبه
305,000
تومان
5 آذر
چهارشنبه
305,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
305,000
تومان
7 آذر
جمعه
305,000
تومان
8 آذر
شنبه
305,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
305,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
305,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
305,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
305,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
305,000
تومان
14 آذر
جمعه
305,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
4 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
5 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
7 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
8 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
9 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
10 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
11 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
12 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
13 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
14 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل سینا کرمانشاه

نمازخانه
پارک کودک
چايخانه سنتی
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
آتلیه
كتابخانه
آژانس مسافرتي
مینی بار با هزینه
خدمات بیدار باش
خدمات تهيه بليط
رستوران بام
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
زمین ورزشی
گیم نت
خدمات باربري
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
تلویزیون در لابی
خدمات خانه داری
شبکه پخش فیلم
پذیرش 24 ساعته
ترانسفر برگشت با هزینه
ترانسفر رفت با هزینه
زنگ هشدار
پرینتر
جكوزی
خدمات پزشكي
فكس
رستوران
سرویسبهداشتیایرانی
مسلط به زبان آلمانی
مسلط به زبان کردی
كافی شاپ
نمای خیابان
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
فكس
ميز
مبل
مسلط به زبان عربی
اينترنت در لابی
لابی
سالن بيليارد
تراس
پاركينگ
Business Center
پارکینگ در هتل
رستوران در هتل
اینترنت با سرعت بالا
خدمات نگهداری کودک
پرداخت ویزا و مسترکارت
سرویس حرم
بازی ویدئویی
گشت نیم روزی
زمين تنيس
تلفن در لابی
روم سرويس
اعلام حریق
سرویس بهداشتی فرنگی
خدمات تور
اتاق چمدان
ماساژ
رستوران
سیستم تهویه مطبوع
سونا
استخر
تاکسی سرویس
پارکینگ
آسانسور
مبلمان
فضای سبز
صندوق امانات
یخچال
تلویزیون
دستگاه خودپرداز
خشکشویی (لاندری)
تبديل ارز
تاکسی سرویس شبانه روزی
مسلط به زبان انگليسی
فتوکپی
روزنامه
سالن ورزشی
اينترنت در لابی
آرایشگاه
كافی شاپ
پاركينگ
وسایل بدنسازی
مینی بار رایگان
کافی نت
رستوران فرنگی
خدمات برای معلولین
کپسول آتش نشانی
سرویس روزانه اتاق
حمام
اینترنت در قسمت لابی
فروشگاه
تلفن در اتاق
تلفن
کافی شاپ
سرویس ایرانی
سرویس فرنگی
اینترنت
مرکز خرید
اتاق سیگار
لابی
سرویس بهداشتی ایرانی
اتاق بازی
رستوران ایرانی
پله اضطراری
دستگاه واکس کفش
سرویسبهداشتیفرنگی

آدرس هتل سینا کرمانشاه روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل سینا کرمانشاه

(31 نظر)
تقریبا ، همه چیز خوب است ، به نسبت قیمت ارشمند است
تنها مشکل نبود آسانسور بود کارمندان وظیفه شناس و خوش برخورد اتاق تمیز و مرتب
صبحانه بسیار ضعیف نداشتن رستوران برای وعده ناهار و شام. دسترسی نداشتن به سوپر مارکت یا رستوران در اطراف هتل. برخورد بد مسئول شیفت شب بنده به دلیل شغلم در تمام استانها و خیلی از هتلها میرم با انواع رنج قیمتی. اصلا این هتل مناسب قیمتش نیست و نهایت شبی 80 تومن مناسب هست.
بسیار تمیز بود. برخورد پرسنل محترمانه بود. خدمات هتل راضی کننده بود. از اینکه این هتل را رزرو کردم کاملا راضی هستم.
نقاط قوت:
مطلوب بود
نقاط ضعف:
ملاحظه نشد
نقاط قوت:
در حد خودش خوب بود
نقاط ضعف:
در حد خودش خوب بود
نقاط قوت:
واقعاً برام عجیبه بعضی از دوستان از یه هتل دو ستاره چه توقعی دارن،در حالی که برخورد و نظافت و امکاناتش از دو ستاره هم بالاتره،در کل بسیار بسیار عالی بودن ممنونم از همه شون.
نقاط ضعف:
در کل نکته منفی نداشت فقط اگه خمیر دندان هم بزارن عالی میشه
فوق العاده عالی بود
نقاط قوت:
در حد قیمتش خوب بود
نقاط ضعف:
میتونست بهتر باشه
خیلی خوب بود نقاط ضعفش فقط آسانسور نداشت و پارکینگ هم روباز هست از انتخاب این هتل راضی هستم
نقاط قوت:
معمولی بود
نقاط ضعف:
معمولی
فقط آسانسور نداره و اینکه نو اتاق کم بود. خیلی تمیز هست. فشار آب خیلی زیاد بود اتفاقا. و آبجوش هم خواستیم فلاکسمون رو شستن و پرش کردن برامون. برخورد همه پرسنل خوب بود. در کل راضی بودیم
نقاط قوت:
اصن راضی نبودیم
نقاط ضعف:
افتضاح بود ، اینترنت نداشت ، روشنایی اتاق کم بود ، تلویزیون خواب بود رو تختی ها کثیف بود ، صبحانه ایده آل نبود ، آسانسور نداشت و...
آسانسور ندارد که مشکل بزرگی است پارکینگ هتل سقف ندارد سیستم تهویه اتاق به شدت ضعیف است
نور کم _ کلید کولر مشترک _ فشار اب کم_ نبودن اب جوش
برخورد صاحب هتل خیلی عالیه ، اما متاسفانه کارمند پذیرش ضعیفه و خیلی جای کار داره ؟ سیستم تهویه هتل ضعیف و قدیمیه ، متاسفانه آسانسور نداره. پارکینگش متاسفانه مسقف نیست ، صبحانه تنوع نداره
با تشکر از زحمات پرسنل محترم هتل ، تنها ضعف هتل از نظر بنده نداشتن آسانسور می باشد .
اتاق ها بسیار تمیز و مرتب بودن. پرسنل رفتار بسیار خوب و حرفه داشتن. صبحانه خوب بود.نبود اسانسور
محل قرار گیری هتل در منطقه ارزان و حاشیه کرمانشاه قرار دارد. کیفیت اتاق ها خوبه و از هتل دو ستاره بالاتره
هتل امکانات ضعیفی دارد و در محل نامناسبی قرار دارد. خیابان جمهوری بورس تعمیرگاه است و صبح یک لاستیک آتش زده بودند که دود آن در اتاق ها استشمام می شد.
من قبلا هم در این هتل اقامت داشتم، هربار مشکل خاصی نداشته و من از اقامتم راضی بودم
اتاق بسیار تمیز و راحت. صبحانه عالی. برخورد کارکنان بسیار دوستانه و مودبانه در کل بسیار راضی بودم.
اتاق بسیار تمیز و مرتب. صبحانه عالی. برخورد خوب و دوستانه پرسنلنداشتن اسانسور
برخورد پرسنل خوب بود اتاق هانسبتا تمیزبود اما مایع دستشویی نداشت! صبحانه عادی بود. درکل نسبت به قیمتش هتل خوب بود.
هتل بسیار ضعیفی بود در حداینکه یه نیاز اساسی مثل مایع دستشویی که الان هر پمپ بنزینی هم سرویس بهداشتیشون هم مایع دستشویی داره رو نداشت. سرویس صبحانه اش که باید میموندی تو نوبت تا برات بیارن اونم تعیین شده توسط اونا الان همه جا سلف سرویسه جز این هتل، وضعیت گرمایشی و سرمایشی هم ضعیف بود. واقعا پول الکی گرفتن
هتل عالی بود و دومین دفعه ست که در این هتل اقامت دارم و راضی بودم
برخورد مدیریت و و تیم این هتل همچون ادارات دولتی است
هتل نسبتا تمییز و برخورد کارکنان خیلی خوب بود، کیفیت صبحانه کاملا معمولی بود، از نظر امکانات، اعم از مینی بار و دسترسی به سرویس گرمایش و سرمایش و آسانسور ضعیف بود
سلام از نظر نظافت عالی بود. ممنون
از هتل به طور کلی راضی هستم اما اگر به کیفیت خدمات مثل تمیزی اتاق و امکانات هتل بیشتر اهمیت داده شود، بهتر از این می شود.
هتل بسیار تمیز و ساکتی بود. هرچند مساحت اتاق بسیار کوچک بود اما بسیار تمیز و راحت بود.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل سینا کرمانشاه

مهمانان هتل سینا کرمانشاه در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل سینا کرمانشاه از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل سینا کرمانشاه بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل سینا کرمانشاه رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل سینا کرمانشاه را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.