هتل رسالت کرمانشاه

كرمانشاه، میدان فردوسی
2.2
امتیاز کاربران
34
نظرات کاربران

معرفی هتل رسالت کرمانشاه

هتل ۳ ستاره رسالت واقع در میدان فردوسی کرمانشاه در سال ۱۳۵۰ در ۸ طبقه تاسیس گردیده است و یکی از هتل های تمیز و خوب شهر می‌باشد. فاصله هتل رسالت تا فرودگاه کرمانشاه از نظر زمانی ۱۵ الی ۲۰ دقیقه می باشد، همچنین هتل به مرکز شهر و طاق بوستان بسیار نزدیک می باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل رسالت کرمانشاه

رسالت-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
اقامت 24
241,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 آذر
سه شنبه
241,000
تومان
5 آذر
چهارشنبه
241,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
241,000
تومان
7 آذر
جمعه
241,000
تومان
8 آذر
شنبه
241,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
241,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
241,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
241,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
241,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
241,000
تومان
14 آذر
جمعه
241,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
4 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
5 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
7 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
8 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
9 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
10 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
11 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
12 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
13 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
14 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
رسالت-اتاق  دو  تخته توئین
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
233,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 آذر
سه شنبه
233,000
تومان
5 آذر
چهارشنبه
233,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
233,000
تومان
7 آذر
جمعه
233,000
تومان
8 آذر
شنبه
233,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
233,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
233,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
233,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
233,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
233,000
تومان
14 آذر
جمعه
233,000
تومان
رسالت-اتاق دو تخته دبل
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
233,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 آذر
سه شنبه
233,000
تومان
5 آذر
چهارشنبه
233,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
233,000
تومان
7 آذر
جمعه
233,000
تومان
8 آذر
شنبه
233,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
233,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
233,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
233,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
233,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
233,000
تومان
14 آذر
جمعه
233,000
تومان
ای‌گردش
233,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 آذر
سه شنبه
233,000
تومان
5 آذر
چهارشنبه
233,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
233,000
تومان
7 آذر
جمعه
233,000
تومان
8 آذر
شنبه
233,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
233,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
233,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
233,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
233,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
233,000
تومان
14 آذر
جمعه
233,000
تومان
ایران مارکوپولو
241,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 آذر
سه شنبه
241,000
تومان
5 آذر
چهارشنبه
241,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
241,000
تومان
7 آذر
جمعه
241,000
تومان
8 آذر
شنبه
241,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
241,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
241,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
241,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
241,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
241,000
تومان
14 آذر
جمعه
241,000
تومان
هتل یار
241,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 آذر
سه شنبه
241,000
تومان
5 آذر
چهارشنبه
241,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
241,000
تومان
7 آذر
جمعه
241,000
تومان
8 آذر
شنبه
241,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
241,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
241,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
241,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
241,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
241,000
تومان
14 آذر
جمعه
241,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
4 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
5 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
7 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
8 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
9 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
10 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
11 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
12 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
13 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
14 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
4 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
5 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
7 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
8 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
9 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
10 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
11 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
12 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
13 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
14 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
رسالت-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
ای‌گردش
322,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 آذر
سه شنبه
322,000
تومان
5 آذر
چهارشنبه
322,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
322,000
تومان
7 آذر
جمعه
322,000
تومان
8 آذر
شنبه
322,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
322,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
322,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
322,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
322,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
322,000
تومان
14 آذر
جمعه
322,000
تومان
اقامت 24
322,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 آذر
سه شنبه
322,000
تومان
5 آذر
چهارشنبه
322,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
322,000
تومان
7 آذر
جمعه
322,000
تومان
8 آذر
شنبه
322,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
322,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
322,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
322,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
322,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
322,000
تومان
14 آذر
جمعه
322,000
تومان
هتل یار
330,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 آذر
سه شنبه
330,000
تومان
5 آذر
چهارشنبه
330,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
330,000
تومان
7 آذر
جمعه
330,000
تومان
8 آذر
شنبه
330,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
330,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
330,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
330,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
330,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
330,000
تومان
14 آذر
جمعه
330,000
تومان
ایران مارکوپولو
330,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 آذر
سه شنبه
330,000
تومان
5 آذر
چهارشنبه
330,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
330,000
تومان
7 آذر
جمعه
330,000
تومان
8 آذر
شنبه
330,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
330,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
330,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
330,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
330,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
330,000
تومان
14 آذر
جمعه
330,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
4 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
5 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
7 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
8 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
9 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
10 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
11 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
12 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
13 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
14 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
4 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
5 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
7 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
8 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
9 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
10 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
11 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
12 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
13 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
14 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
رسالت-اتاق کانکت چهار نفره
اتاق کانکت چهار نفره
هتل یار
419,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 آذر
سه شنبه
419,000
تومان
5 آذر
چهارشنبه
419,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
419,000
تومان
7 آذر
جمعه
419,000
تومان
8 آذر
شنبه
419,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
419,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
419,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
419,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
419,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
419,000
تومان
14 آذر
جمعه
419,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
4 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
5 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
7 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
8 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
9 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
10 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
11 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
12 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
13 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
14 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
4 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
5 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
7 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
8 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
9 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
10 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
11 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
12 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
13 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
14 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
رسالت-سوئیت چهارتخته
سوئیت چهارتخته
ایران مارکوپولو
420,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 آذر
سه شنبه
420,000
تومان
5 آذر
چهارشنبه
420,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
420,000
تومان
7 آذر
جمعه
420,000
تومان
8 آذر
شنبه
420,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
420,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
420,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
420,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
420,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
420,000
تومان
14 آذر
جمعه
420,000
تومان
رسالت-سوئیت برای پنج نفر
سوئیت برای پنج نفر
ایران مارکوپولو
550,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 آذر
سه شنبه
550,000
تومان
5 آذر
چهارشنبه
550,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
550,000
تومان
7 آذر
جمعه
550,000
تومان
8 آذر
شنبه
550,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
550,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
550,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
550,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
550,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
550,000
تومان
14 آذر
جمعه
550,000
تومان
رسالت-اتاق کانکت شش نفره
اتاق کانکت شش نفره
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
4 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
5 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
7 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
8 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
9 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
10 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
11 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
12 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
13 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
14 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
4 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
5 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
7 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
8 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
9 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
10 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
11 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
12 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
13 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
14 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
رسالت-سوئیت شش تخته
سوئیت شش تخته
ایران مارکوپولو
640,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 آذر
سه شنبه
640,000
تومان
5 آذر
چهارشنبه
640,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
640,000
تومان
7 آذر
جمعه
640,000
تومان
8 آذر
شنبه
640,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
640,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
640,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
640,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
640,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
640,000
تومان
14 آذر
جمعه
640,000
تومان
هتل یار
640,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 آذر
سه شنبه
640,000
تومان
5 آذر
چهارشنبه
640,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
640,000
تومان
7 آذر
جمعه
640,000
تومان
8 آذر
شنبه
640,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
640,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
640,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
640,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
640,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
640,000
تومان
14 آذر
جمعه
640,000
تومان

امکانات اتاق های هتل رسالت کرمانشاه

آسانسور
تلويزيون LCD در لابی
جكوزی
چايخانه سنتی
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
آتلیه
سرویس بهداشتی ایرانی در راهرو
كتابخانه
روم سرويس 24 ساعته
آژانس مسافرتي
مینی بار با هزینه
خدمات بیدار باش
خدمات تهيه بليط
رستوران بام
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
کپسول آتشنشانی در راهرو
زمین ورزشی
پارک کودک
گیم نت
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
تلویزیون در لابی
خدمات خانه داری
شبکه پخش فیلم
پذیرش 24 ساعته
ترانسفر برگشت با هزینه
ترانسفر رفت با هزینه
زنگ هشدار
خدمات باربري
خدمات پزشكي
تلفن در لابی
رستوران
سرویسبهداشتیایرانی
دمپایی حمام
سیستم گرمایش
كتابخانه
سرویس بهداشتی ایرانی در راهرو
سالن صبحانه خوری
نمای رو به حیاط
تلويزيون LED در لابی
نمای خیابان
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
فكس
مبل
تلويزيون در لابی
لابی
سالن بيليارد
صندوق امانات
پاركينگ
Business Center
کپسول آتش‌نشانی در لابی
اینترنت بی سیم
صندوق امانات در لابی
اینترنت با سرعت بالا
کرایه اتومبیل با راننده
خدمات نگهداری کودک
پرداخت ویزا و مسترکارت
سرویس حرم
بازی ویدئویی
گشت نیم روزی
زمين تنيس
پرینتر
فكس
نمازخانه
حوله
کمد لباس
اتاق چمدان
ماساژ
جعبه کمک های اولیه
اینترنت در لابی
سیستم تهویه مطبوع
سونا
استخر
تاکسی سرویس
پارکینگ
اعلام حریق
سرویس بهداشتی فرنگی
خدمات تور
مبلمان
صندوق امانات
یخچال
تلویزیون
دستگاه خودپرداز
خشکشویی (لاندری)
تبديل ارز
روم سرويس
مسلط به زبان انگليسی
فتوکپی
روزنامه
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
آرایشگاه
اينترنت در لابی
سالن صبحانه خوری
كافی شاپ
پاركينگ
سیستم سرمایش
وسایل بدنسازی
مینی بار رایگان
کافی نت
خدمات برای معلولین
کپسول آتش نشانی
سرویس روزانه اتاق
حمام
اینترنت در قسمت لابی
فروشگاه
سوئیت
فضای سبز
تلفن در اتاق
سرویس ایرانی
سرویس فرنگی
اینترنت
مرکز خرید
اتاق سیگار
لابی
پارکینگ سرپوشیده
سرویس بهداشتی ایرانی
اتاق بازی
پله اضطراری
دستگاه واکس کفش
تلفن
سالن ورزشی
سرویسبهداشتیفرنگی

آدرس هتل رسالت کرمانشاه روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل رسالت کرمانشاه

(34 نظر)
صبحانه مختصر و رفتار پرسنل ضعیف باعث تنارضایتی
نقاط قوت:
کاملا راضی بودم
نقاط ضعف:
موردی نداشت
نقاط قوت:
در مجموع خوب بود
نقاط ضعف:
موردی دیده نشد
نقاط قوت:
مناسب بود
نقاط ضعف:
دیده نشد
نقاط قوت:
در حد خودش خوب بود
نقاط ضعف:
مشکل خاصی نبود
نقاط قوت:
راضی کننده بود
نقاط ضعف:
نکته خاصی ندیدم
كلاً هتل ضعيف ، كثيف ، با كيفيت غذايي بد و كاركنان بي اعتنا.
مردادماه 98 به همراه خانواده ام برای دو شب در این هتل اقامت داشتیم. متأسفانه این هتل اصلا در حد یک هتل سه ستاره نبود. درب اتاق ها چوبی و با یک قفل و کلید ساده و معمولی باز و بسته می شد که آدم را دچار احساس عدم امنیت می کرد. ملحفه ها چندان تمیز به نظر نمی رسیدند. شیر آب دستشویی چکه می کرد و نیاز به تعمیر داشت. کلا اتاق و وسایل داخل اتاق قدیمی بود. کفش روفرشی و حوله ارائه نشد. چند قالب لیوانی فلزی برای یخ داخل فریزر بود که اصلا بهداشتی نبودند. اتاق ما سه نفره با سه تخت بود و چون یک همسفر به ما اضافه شد، مبلغ 200 هزار تومان برای دو شب اقامتش در اتاقمان دریافت کردند که به ما تشک و پتوی اضافه بدهند، ولی فقط پتو دادند! تعداد پرسنل کم بود و البته برخورد پرسنل خوب و محترمانه بود که جای قدردانی دارد. فقط به دلیل تعداد کم پرسنل متاسفانه نظافت رستوران (محل سرو صبحانه) بسیار کند و با تأخیر و نامناسب انجام می شد و نظافت پارکینگ و زیرزمین (برای محل پارک ماشین به ما زیرزمین هتل را ارائه دادند که فوق العاده کثیف بود!) ضعیف بود. درضمن، درب پارکینگ و زیرزمین باید توسط پرسنل باز شود که موجب معطلی بسیار زیاد مسافران می شود. لابی هتل ظاهرا بازسازی شده و زیبا بود و اصلا همخوان با سایر قسمت های هتل نبود! امیدواریم سایر قسمت های هتل هم بازسازی و نوسازی شود. به خصوص که با موقعیت خوب هتل در شهر قابلیت این را دارد که در صورت بازسازی اساسی و ارتقای خدمات و امکانات گزینه خوبی برای اقامت مسافران باشد.
نقاط قوت:
راضی بودیم
نقاط ضعف:
نکته منفی نداشت
به نسبت که 3 ستاره هست هتل خوبی بود. کارکنان برخورد خوبی داشتند.اتاق ها و سرویس ها تمیز بود. مشکلاتی که در زمان اقامت وجود داشت 1_درب پارکینگ بود که باید ایستاد تا بیان باز کنن.2_نبود اینترنت
هتل تازه ساخت و بسیار تمیزی بود۰به مدت ۳ شب در هتل اقامت داشتیم که بسیار عالی بود۰برخورد کارکنان هتل واقعا خوب بود۰غذای هتل هم بسیار خوشمزه و قیمت مناسب بود۰
نقاط قوت:
برخورد پذیرش خیلی خوب بود به محض اینکه رسیدم بهم اتاقو تحویل دادن نذاشتن تا ساعت ۲ معطل بشم هتل معمولی بود لابی تمیز بود و رستوران با اینکه داخل هتل نبود رستوران خوبی بود تمیزی اتاق خوب بود نرمال بود نه راضی کننده بود نه ناراضی کننده سرویسهای بهداشتیش تمیز بود
نقاط ضعف:
صبحانه ضعیف بود میتونست که بهترم باشه
وضعیت نظافت و سرویس اتاق افتضاح و صبحانه در حد صفر . نفرات به صورت چرخشی و همزمان همه کار می کردند مثلا نفراتی که در پذیرش بودند هم نظافت اتاق می کردند هم ظرف صبحانه رو می شستند و هم سرو می کردند و هم در پارکینگ رو باز می کردند و ... در کل اصلا توصیه نمی کنم بسیار افتضاح بود .
نقاط قوت:
بخش تازه ساخت هتل خوبه حرف نداره فقط باید به قفل درها از داخل یکم رسیدگی بشه که راحت قفل بشن. رفتار پرسنل خوب بود. پارکینگ سرپوشیده خوبه. مکان هتل بهترین جای شهره.
نقاط ضعف:
دفعه قبلی که اومده بودم در بخش ساختمان قدیمی هتل جا گرفتیم که کلی نیاز به تعویض لوازم از موکت تا سرویس فرنگی و.. داره و رنگ کردن دیوار.ولی بخش تازه ساختش حرف نداره انصافا
سفر به کرمانشاه برای من خیلی خاطره انگیز شد و این هتل در کل با توجه به قیمتش خوب بود
از هر نظر مناسب بود مخصوصاً برخورد و پاسخگویی
متوسط
رستوران نداشته و حتي ابجوش هم براي چاي توي هتل پيدا نميشد
هتل خوبی بود
این هتل در حد هتلی با سه ستاره نبود و می تونست بهتر باشه. با توجه به اینکه موقعیت مکانی مناسبی در کرمانشاه دارد، اگر به امکانات هتل و شرایط اتاق ها رسیدگی شود، هتل خوبی خواهد شد. در بدو ورود بهتر این بود که پرسنل برای استفاده از اینترنت، ورود به اتاق ها و لابی راهنمایی می کردند اما به نظر میرسید پرسنل آموزش دیده، نبودند. اما برخورد آقای مرادی بسیار خوب، محترمانه و متین بود که روز آخر با ایشان آشنا شدیم. علاوه بر آن هنگام رسیدن به هتل بسیار خسته بودیم که برای پارکینگ کلی معطل شدیم تا نگهبان آمد و در را باز کرد.
نقاط قوت:
مورد خاصی ندیدم
نقاط ضعف:
مورد خاصی ندیدم
نقطه قوت هتل پرسنل مودب و مهربان آن بود وبخش های دیگر هتل در خوش بینانه ترین حالت متوسط بود و به عبارتی هتل درجه دو خوب
مبلمان داخل اتاق بسیار کثیف بود. داخل اتاق بوی بسیار بدی داشت. چشم انداز هتل از اتاق ها بسیار بد بود. در مجموع این هتل در حد 3 ستاره نبود.
خوب نبود
متوسط مایل به خوب
هتل خوب بود پارکینگ داشت اتاقها از نظر اندازه خوب بود کولر گازی داشت فقط مشکل اصلی آن بوی سیگاری بود که همواره در سالن و حتی اتاقها پیچیده بود. صبحانه خوب بود. محل هتل برای رفتن به طاق بستان دور بود اما به بازار نسبتا نزدیک بود. در اتاقها اینترنت نبود اما در لابی بود. کارکنان رفتارشان خوب بود. نسبت به قیمت دیگر هتلها در کرمانشاه فکر می کنم بد نبود
از لحاظ اتاق ها و خود هتل خیلی خوبه مخصوصا صبحانه مفصلی دارهاما از لحاظ موقعیت هتل تقریبا یه جورایی وسط بورس فروش موتور سیکلت هستش که یه خورده شلوغه
رواندازها و نيز رستوران ( كه فقط صبحانه بود) خيلى تميز به نظر نميرسيد ولى پرسنل گرم وخوبى داشت ، اگر چه خيلى حرفه اى نبودند.
كاش ب اندازه هزينه دريافتي، امكانات هم ارايه ميدادن. اما در كل، هتل تميز و خوبي بود و كاركنان مودب و مهربوني هم داشت.
وضعیت پارکینگ بسیار نامطلوب بود برای رسیدن به اتاق بایددوربزنم تا آسانسور عوض کنیم برای ورود خروجش باید اطلاع بدی که در پارکینگ رو برات باز و بسته کنم.روشنایی پارکینگ ما مناسب .اگه پارکینگ رو فاکتور بگیریم در کل خوبه
من تنها یک شب میهمان هتل بودم و در مجموع خدمت رسانی و کیفیت اتاق ها و همچنین سرویس ها بسیار مطلوب بود و این هتل نسبت به قیمتش برای یک شب بسیار خوبه ضمن اینکه در یکی از محله های خوب کرمانشاه هم واقع شده
به مدت یک شب اقامت داشتم که همه چیز خوب بود
نسبت به هزینه امکانات خوب بود، نکات منفی هتل نداشتن رستوران و تمیز نبودن رواندازها است. برخورد پرسنل هم حرفه ای نبود.
ما دورورز در این هتل اقامت داشتیم. هتل از نظر مکانی موقعیت مناسبی داشت ولی وسائل هتل قدیمی بود. پرده ها و ملحفه ها کمی قدیمی بودن.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل رسالت کرمانشاه

مهمانان هتل رسالت کرمانشاه در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل رسالت کرمانشاه از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل رسالت کرمانشاه بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل رسالت کرمانشاه رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل رسالت کرمانشاه را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.