هتل جمشید کرمانشاه

كرمانشاه، انتهای بلوار طاق بستان
3.6
امتیاز کاربران
68
نظرات کاربران

معرفی هتل جمشید کرمانشاه

هتل چهار ستاره جمشید کرمانشاه با پرسنلی مجرب و آموزش دیده آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل جمشید کرمانشاه

ظرفیت 2 نفر

دو تخته
علاءالدین
945,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
945,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
945,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
945,000
تومان
21 مرداد
جمعه
945,000
تومان
22 مرداد
شنبه
945,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
945,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
945,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
945,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
945,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
945,000
تومان
28 مرداد
جمعه
945,000
تومان
دو تخته دبل
ای‌گردش
958,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
958,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
958,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
958,000
تومان
21 مرداد
جمعه
958,000
تومان
22 مرداد
شنبه
958,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
958,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
958,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
958,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
958,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
958,000
تومان
28 مرداد
جمعه
958,000
تومان
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
958,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
958,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
20 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
21 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
22 مرداد
شنبه
958,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
958,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
958,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
958,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
958,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
958,000
تومان
28 مرداد
جمعه
958,000
تومان
دو تخته توئین
ای‌گردش
968,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
968,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
968,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
968,000
تومان
21 مرداد
جمعه
968,000
تومان
22 مرداد
شنبه
968,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
968,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
968,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
968,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
968,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
968,000
تومان
28 مرداد
جمعه
968,000
تومان
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
968,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
968,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
20 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
21 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
22 مرداد
شنبه
968,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
968,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
968,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
968,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
968,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
968,000
تومان
28 مرداد
جمعه
968,000
تومان
دو تخته دابل
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
19 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
20 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
21 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
22 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
23 مرداد
یکشنبه
975,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
975,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
975,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
975,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
975,000
تومان
28 مرداد
جمعه
975,000
تومان
دو تخته تویین
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
19 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
20 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
21 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
22 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
23 مرداد
یکشنبه
975,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
975,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
975,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
975,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
975,000
تومان
28 مرداد
جمعه
975,000
تومان
اتاق دو تخته
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
19 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
20 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
21 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
22 مرداد
شنبه
975,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
24 مرداد
دوشنبه
975,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
975,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
975,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
975,000
تومان
28 مرداد
جمعه
975,000
تومان
ظرفیت 3 نفر

سه تخته
علاءالدین
1,155,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
1,155,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
1,155,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
1,155,000
تومان
21 مرداد
جمعه
1,155,000
تومان
22 مرداد
شنبه
1,155,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,155,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,155,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,155,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,155,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,155,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,155,000
تومان
سه تخته
ای‌گردش
1,170,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
1,170,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
1,170,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
1,170,000
تومان
21 مرداد
جمعه
1,170,000
تومان
22 مرداد
شنبه
1,170,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,170,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,170,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,170,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,170,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,170,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,170,000
تومان
اتاق سه تخته
اقامت 24
1,170,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
1,170,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
20 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
21 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
22 مرداد
شنبه
1,170,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,170,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,170,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,170,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,170,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,170,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,170,000
تومان
اتاق سه تخته
هتل یار
1,200,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
1,200,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
20 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
21 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
22 مرداد
شنبه
1,200,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
24 مرداد
دوشنبه
1,200,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,200,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,200,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,200,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,200,000
تومان
سه تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
19 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
20 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
21 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
22 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
23 مرداد
یکشنبه
1,200,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,200,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,200,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,200,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,200,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,200,000
تومان
ظرفیت 4 نفر

چهار تخته
علاءالدین
1,369,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
1,369,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
1,369,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
1,369,000
تومان
21 مرداد
جمعه
1,369,000
تومان
22 مرداد
شنبه
1,369,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,369,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,369,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,369,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,369,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,369,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,369,000
تومان
چهار تخته
ای‌گردش
1,382,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
1,382,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
1,382,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
1,382,000
تومان
21 مرداد
جمعه
1,382,000
تومان
22 مرداد
شنبه
1,382,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,382,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,382,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,382,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,382,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,382,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,382,000
تومان
اتاق چهار تخته
اقامت 24
1,382,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
1,382,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
20 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
21 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
22 مرداد
شنبه
1,382,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,382,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,382,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,382,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,382,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,382,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,382,000
تومان
اتاق چهار تخته
هتل یار
1,425,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
1,425,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
20 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
21 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
22 مرداد
شنبه
1,425,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,425,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,425,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,425,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,425,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,425,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,425,000
تومان
چهار تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
19 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
20 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
21 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
22 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
23 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
24 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
25 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
26 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
27 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
28 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 5 نفر

پنج تخته
علاءالدین
1,579,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
1,579,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
1,579,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
1,579,000
تومان
21 مرداد
جمعه
1,579,000
تومان
22 مرداد
شنبه
1,579,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,579,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,579,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,579,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,579,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,579,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,579,000
تومان
اتاق پنج تخته
اقامت 24
1,593,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
1,593,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
20 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
21 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
22 مرداد
شنبه
1,593,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,593,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,593,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,593,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,593,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,593,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,593,000
تومان
پنج تخته
ای‌گردش
1,593,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
1,593,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
1,593,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
1,593,000
تومان
21 مرداد
جمعه
1,593,000
تومان
22 مرداد
شنبه
1,593,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,593,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,593,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,593,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,593,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,593,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,593,000
تومان
اتاق پنج تخته
هتل یار
1,651,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
1,651,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
20 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
21 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
22 مرداد
شنبه
1,651,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
24 مرداد
دوشنبه
1,651,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,651,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,651,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,651,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,651,000
تومان
پنج تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
19 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
20 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
21 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
22 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
23 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
24 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
25 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
26 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
27 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
28 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 6 نفر

اتاق شش تخته
اقامت 24
1,867,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
1,867,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
20 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
21 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
22 مرداد
شنبه
1,867,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,867,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,867,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,867,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,867,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,867,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,867,000
تومان
اتاق شش تخته
هتل یار
1,876,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
1,876,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
20 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
21 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
22 مرداد
شنبه
1,876,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
24 مرداد
دوشنبه
1,876,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,876,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,876,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,876,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,876,000
تومان
شش تخته
ای‌گردش
1,876,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
1,876,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
1,876,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
1,876,000
تومان
21 مرداد
جمعه
1,876,000
تومان
22 مرداد
شنبه
1,876,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,876,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,876,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,876,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,876,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,876,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,876,000
تومان

امکانات اتاق های هتل جمشید کرمانشاه

چای ساز
تلویزیون
یخچال
سالن کنفرانس
آسانسور
نمازخانه
اعلام حریق
تاکسی سرویس
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
آلاچیق
اتاق چمدان
دستگاه واکس کفش
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
اطفای حریق
سرویس فرنگی
پاركينگ
اينترنت در لابی
مسلط به زبان انگليسی
خدمات خانه داری
آژانس مسافرتی
اينترنت در اتاق
تبديل ارز
خدمات تهيه بليط
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
صندوق امانات
مبلمان
سشوار
پارکینگ
استخر
سونا
ماهواره
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
دراور
کمد لباس
حوله
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
پرینت
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
اباژور
تلفن
پارکینگ روباز
پله اضطراری
رستوران ایرانی
ویلچر
خدمات بیدارباش
اتاق بازی
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
کافی شاپ
تلفن در اتاق
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
سرویس روزانه اتاق
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
وسایل بدنسازی
سیستم سرمایش
كافی شاپ
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
لباسشویی
تلويزيون LCD در لابی
رستوران بام
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
رستوران سنتی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
اینترنت با سرعت بالا
اینترنت بی سیم
لوازم بهداشتی
Business Center
صندوق امانات
لابی
تلويزيون در لابی
مبل
ميز
خشکشویی
خدمات بيدار باش
خدمات اتو
فكس
آلاچيق بيرون از هتل
تلويزيون LED در لابی
كافی شاپ
سالن كنفرانس
باغچه
نمای فضای سبز
فضای بيرون هتل برای نشستن
آب نمای موزيكال
اب معدنی رایگان
حوله حمام
دمپایی یکبار مصرف
سیستم گرمایش
کارت هوشمند درب اتاق
دمپایی حمام
کف پوش موکت
رخت آویز
مینیبار

آدرس هتل جمشید کرمانشاه روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل جمشید کرمانشاه

(68 نظر)
نقاط قوت:
موقعیت مکانی عالی
نقاط ضعف:
تهویه راهروهای طبقات مناسب و کافی نیست بوی سیگار مرتب در راهروها به مشام میرسد
نقاط قوت:
محیط خوب است
نقاط ضعف:
محیط خوب است
نقاط قوت:
دسترسی عالی کنار طاق بستان
نقاط ضعف:
دسترسی عالی کنار طاق بستان
نقاط قوت:
هیچی
نقاط ضعف:
اتاق کثیف حمام و سرویس فرنگی خراب رو بالشی و روتختی چرک مور دیوارها ترک خورده و کثیف در کل افتضاح صد رحمت به مسافرخانه تا دوسال پیش خوب بود اما متاسفانه هر سال افتضاح تر شده
نقاط قوت:
هتل بسیار عالی ودسترسس به طلق بستان و برای تفریح گردش چند دقیقه پیادرویی لدت رویایی را تجربه میکنی
نقاط ضعف:
هتل بسیار عالی ودسترسس به طلق بستان و برای تفریح گردش چند دقیقه پیادرویی لدت رویایی را تجربه میکنی
عالی
نقاط قوت:
کلا باتوجه به ۴ستاره بودنش خوب بود
نقاط ضعف:
متاسفانه عوامل آشپزخانه و ستوران فاقد ماسک بودن.
عالی بود
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل رسیپشن تمیز بودن حوله ها و روتختی ها و بالش ها
نقاط ضعف:
کیفیت غذا بسیار پایین توجیه کردن کیفیت پایین سرویس دهی غذا کیفیت وسائل اتاق بسیار پایین و مدل های قدیمی بودن مدل وسائل
نقاط قوت:
عالی بود
نقاط ضعف:
عالی بود
عالی ترین هتل سنتی ایران
نقاط قوت:
زیبایی نمای ساختمان و رستوران
نقاط ضعف:
زیبایی نمای ساختمان و رستوران
ساکت واحساس آرامش و امنیت داشتیم
نقاط قوت:
اتاق ها تمیز و مرتب پارکینگ مناسب منظره اتاق به سمت طاق بستان بسیار زیبا بود.
نقاط ضعف:
صبحانه معمولی
نقاط قوت:
نزدیک به طاق بستان
نقاط ضعف:
فاصله زیاد سرویس بهداشتی ایرانی
نقاط قوت:
تتها موقعیت مکانی این هتل مثبت بود.
نقاط ضعف:
_نداشتن پارکینگ سرپوشیده _نداشتن ورودی مجزا از پارکینگ(به حالتی که باید با تمام وسایل کلی راه پیاده از ماشین تا تنها ورودی هتل بیاین) _برخورد غیر حرفه ای پرسنل و عدم همراهی در هنگام ورود تا اتاق؛ _کوچک بودن اتاق دو تخته _استفاده از دو تخت سینگل به جای تخت دبل _نداشتن پتو و رو تختی(پتو مانند مسافرخانه تو کمد درون بغچه گذاشته شده بود) _نبود کلید روشنایی و پریز برق در کنار تخت _نداشتن مبل راحتی مطابق استاندارد هتل ۴ ستاره _خرابی سیفون توالت _وجود بوی غذا داخل راهرو و اتاقها _عدم شارژ آب معدنی(برای سه شب فقط دو عدد آب معدنی دادن) _نبود اینترنت وایفای(برای ۳شب ۱گیگ ) _صبحانه بسیار ضعیف و اصلا در حد هتل چهارستاره نبود _غدای رستوران نسبت به رستورانهای اطراف معمولی بود _رنگ دیوارها و پرده و کلا لوازم بسیار قدیمی و کهنه _دیوارها نازک(صدای در دستشویی اتاق کناری از خواب بیدارمون میکرد) تمام موارد فوق را با پذیرش هتل مطرح کردیم و ایشان با رفتاری سرد اذعان داشتن که تمامی هتل های ایران به درستی ستاره نگرفتن و مشکل این هتل نیست!!
هتل تمیز .....پرسنل خوب ......اتاق های رو به طاق بستان منظره عالی رستوران بسیار خوب ....تنها نقطه ضعف مشاهده شده صبحانه های ضعیف در حد هتل دو ستاره .
نقاط قوت:
همه چی عالیه
نقاط ضعف:
ندارد
نقاط قوت:
تمیزی هتل خوب بود برخورد کارکنان خوب بود دسترسی هم عالی بود
نقاط ضعف:
صبحانه خیلی چشمگیر نبود باتوجه به درجه هتل
نقاط قوت:
اتاق های بزرگ و تمیز رفتار عالی پرسنل دائما همه جا رو ضدعفونی میکردن صبحانه نسبتا کامل و خوب پارکینگ روباز ولی بزرگ و دقیقا کنار هتل غذای رستوران با کیفیت بالا و حجم بسیار مناسب در فضای خوب و بزرگ و تمیز
نقاط ضعف:
اتاق بسیار سرد بود ، چیلر و اسپلیت اصلا کار نمیکرد ، ما اطلاع دادیم ولی اقدام خاصی صورت نگرفت هتل از مرکز شهر و جاهای دیدنی کرمانشاه کمی دور هست و فقط چسبیده به طاق بستان هستش
استقبال ورودی که در حد مسافر خانه راهنمای تحویل اتاق نداشت فاقد روم سرویس دنده کباب هتل عمدتا با گوشت چرخ کرده موقعیت هتل عالی در هتلهای کرمانشاه خوبه اتاقها تمیز
برای هتلی با شبی ۷۵۰ ت تلویزیون در حد مونیتور به نظرم قابل قبول نمی باشد.
من یه اتاق یه نفره با تخت دبل داشتم.همه چی خوب بود.رستورانش غذاهای خوبی داره.اتاقش تمیز بود.
رستوران هتل جمشید در حال حاضر یکی از بهترین رستوران های کرمانشاهه کیفیت غذاها بسیار بالا دنده کباب بسیار لذیذ و خوش طعم با گوشت تازه بود کباب برگ مخصوص هم همینطور بسیار لذیذ ، ترد و خوش طعم خورشت خلال بسیار عالی ماهی کبابش هم بسیار خوش طعم بود قیمت ها با توجه به کیفیت مناسب هستن تنها ایرادی که داره قبلا برنج ایرانی پخت میکردن اما جدیدا برنجش مخلوط شده با برنج بی کیفیت هندی بهتره بجای اینکه حجم برنج رو اضافه کنن همون برنج خوش طعم ایرانی رو بدن اما حجمش رو کمتر کنن مالیات ارزش افزوده و حق سرویس رو هم این رستوران روی فاکتورش میکسه که مبلغ نسبتا بالایی میشه
نقاط قوت:
بسیار عالی بود
نقاط ضعف:
هیچ نقصی دیده نشد
نقاط قوت:
در مجموع خوبه
نقاط ضعف:
برخورد پذیرش میتونه بهتر باشه
نسبت به قیمتش خیلی گرون هستش خدماتش خیلی خیلی ضعیف ، اتاق های قدیمی و وسایل داغون و کثیف و قدیمی ، وقتی هتلی برای یک شب همچین قیمتی میذاره آدم انتظار یه چیز خیلی بهتری داره در صورتیکه حداقل انتظار هم نیست ۰
نسبت به قیمتش خیلی امکانات کمی داشت من طبقه اول موندیم بوی غذای آشپزخونه میومد اتاق ها ترکهای بزرگ داشت و قدیمی به نظر میرسید سرویس بهداشتی کهنه داشت جاش اما خوبه
ما یک اتاق چهار تخته گرفتیم که در موقع ورود برخوردپذیرش خوب بود ولی کسی برای بردن وسایل به اتاق مارا همراهی نکرد اتاق تمیز وبزرگ بود پارکینگ بزرگ وجادار در حیاط ولی رو باز بود رستوران بسیار زیبا و باکیفیت بود دنده کباب هتل جمشید را نباید از دست داد صبحانه تنوع کم ولی کیفیت خوبی داشت
نقاط قوت:
همه چی خوب و مطلوب بود
نقاط ضعف:
نقصی ندیدیم
هتل خوبی بود. صفحانه خیلی محدود و کم بود. کیفیت غذای رستوران عاالی بود.
نقاط قوت:
در کل هتل خوبیه
نقاط ضعف:
دستگاه شیر صبحانه نشتی داشت برخورد پذیرش میتونه بهتر هم باشه و تهویه سرویس بهداشتی کار نمیکرد
گرون بود کمی
مکانی زیبا داشت. کادر پر سر و صدایی داشت. غذا خورشت خلال که خوب بود اما میز اردور اصلا خوشمزه نبود. میتونم بگم بدترین سالاد ماکارانی که تابحال خورده بودم بود.
نقاط قوت:
فوق العاده بود
نقاط ضعف:
اصلا هیچی
دکوراسیون داخل اتاقها قدیمی و صندلی ها لک دار بودند موکت کف اتاق کثیف و پر از لک بود. خواستم از توالت فرنگی استفاده کنم دمپایی ها پر از آب و خیس بودن از رسپشن خواستیم که اتاقمون رو عوض کنن صبحانه نسبتا خوب بود ولی اگر روی میز تمام میشد دیر به دیر شارژ میکردن. در ضمن ما شاهد دعوای بین پرسنل هم بودیم که کار غیر حرفه ای بود.
در یک کلام عالی و ۲۰
نزدیکی به طاق بستان یکی از نکات مثبت بود.رفتار کارکنان بد بود.صبحانه خوب بود.تمیزی اتاق ها خوب بود.
هتل خوبی است ولی میتوانست بهتر هم باشد از نظر موقعیت مکانی خیلی خوب است و صبحانه قابل قبول و کامل فقط پرسنل هتل تعدادش کم است و موقع تحویل دادن اتاق به ما به علت نداشتن نیرو خودمان چمدان ها را بردیم پرسنل پذیرش بعنوان زبان گویای هتل برخوردشان اصلا مناسب نیست بهتر بودبا حوصله تر و خوش برخورد تر باشند پارکینگ مسقف نیست ولی بزرگ است و سرویس ایرانی فقط انتهای رستوران دارد و داخل طبقات نیست ...
نسبت به قیمتش خوب بود، ,تنوع صبحانه خیلی کم بود. فشار آب بسیار کم بود به طوری که حمام رفتن کار سختی بود.
نقاط قوت:
برخورد خوب
نقاط ضعف:
نداشت
نقاط قوت:
خوب بود بد نبود
نقاط ضعف:
صبحانه خیلی ضعیف بود در حد هتل ۴ستاره نبود میتونست بهتر باشه
کارکنان بسیار معمولی، اتاق ها کوچک، صبحانه معمولی، عدم آموزش صحیح پرسنل در نحوه برخورد با مهمان
پرسنل بسیار مودب ، رستوران بسیار گران ، اتاق تاریک ، سرویس فرنگی خراب ، عدم وجود سرویس ایرانی در طبقات و فقط در طبقه همکف اونم قسمت صبحانه خوری ، آسانسور بسیار کند با صدای ناهنجار ، دیوارهای اتاق نازک و صداها به راحتی به اتاق مجاور منتقل میشه و شب هنگام باعث سلب آسایش هست ، پارکینگ رو باز و عدم سایه
نقاط قوت:
هتل خوب بود برخورد هتل نظافتش
نقاط ضعف:
صبحانه خیلی ضعیف بود مینی بار داخل یخچال هم خیلی کم بود چیز خاصی نداشت
مناسب بود .
عالی بود خیلی خیلی خوب توصیه می کنم در این هتل اقامت داشته باشید
هتل خوبی بود، برخورد کارکنان خوب بود، صبحانه کاملی ارائه میشد. تمیز و مرتب بود. پارکینگ بزرگ و مناسبی داشت.
صبحانه مانده و بي كيفيت، امكانات هتل صفر
نسبت به قیمتش خوب بود، , تمیز بود ولی,تنوع صبحانه خیلی کم بود, بهترین دسترسی را به طاق بستان داشت.
نقاط قوت:
نزدیکی به طاق بستان جای پارک سرویس دهی خوب به اتاقها تمیزی و نو بودن ملاحفه ها و حوله ها
نقاط ضعف:
نبود کافی شاپ در هتل برای زمان استراحت نبود دسترسی خرید برای وسایل اولیه واضطراری سفر
سرویس دهی ضعیف. تهویه نا مناسب. اتاق ها با وسایل قدیمی.
نقاط قوت:
دمای مناسب اتاق، حوله های تمیز، مساحت مناسب اتاق
نقاط ضعف:
یک مقدار نان صبحانه خشک بود و تنوع نداشت
هتل بسیار معمولی فقط نزدیک به طاق بستان
به نظر هتل تمیز تر و بهتری میومد نسبت به محل قرار گیری
پیگیری مناسب و موثر همکاران جاباما
نقاط قوت:
موقعیت عالی..برخورد خوب پرسنل
نقاط ضعف:
صبحانه در حد هتل بی سناره ...
ما مدت ۳ شب در هتل جمشیداقامت داشتیم. تمیزی اتاق، سرویس و کمک در قسمت پذیرش، صبحانه ورستوران جمشید خیلی عالی بود.
در کل هتل خوبی است. به نظر من با توجه به هزینه شرایط مناسبی در هتل فراهم است
اینترنت در اتاق مشکل داشت .صبحانه متوسط. فضایی رستوران دلنشین ولی قیمت ها کمی بالاست .فاقد پارکینگ مسقف .
نقاط قوت:
بهترین موقعیت مکانی در شهر پارکینگ خوب فضای باز سرویس و حمام
نقاط ضعف:
پرده ها و نمای داخل اتاقها قدیمی است
بی تفاوت بودن پرسنل نسبت به مشتریان عدم همراهی تا درب اتاق ولی در کل هتل خوبی بود مخصوصا از نظر موقعیت مکانی
پرسنل و همه چیز هتل عالی بود. فقط دو اشکال: 1. کیفیت صبحانه قدیما خیلی بهتر بود. و محل صبحانه هم در زیرزمین بود که بسیار زیبا بود. این سالن صبحانه همکف زیبا نبود. 2. داخل محل سرویس بهداشتی: اولا جای اتاقک حمام تنگ و کوچک شده و مقداری از فضای محوطه سرویس را نیز غیر قابل استفاده کرده. فشار آب هم قدیما بیشتر بود. شیر داخل سرویس فرنگی، آب گرم نداشت. چون من این هتل و کارکنانشو خیلی دوست دارم، اگه بخوان پیشنهادات مفیدی براشون دارم.
کارکنان برخورد خوب اما کمی سرد
با سلام هتل لابی خوب و اتاقهای بزرگ و مناسبی داشت. صبحانه هتل خوب بود. از نظر منطقه ای هم نزدیک به منطقه طاق بستان و هم رستورانهای معروف شهر هست
نقاط قوت:
نزدیک بودن به طاق بستان ...مدیریت خوب ...تمیزی اتاق ها
نقاط ضعف:
موردی ندیدم
غذای عالی داره و به نسبت قیمتش خوبه و کنار بنای تاریخی کرمانشاهه
نقاط قوت:
جاش خیلی خوبه صبحانه خوب و تمیز امکانات و اتاق تمیز و خوب
نقاط ضعف:
با توجه به قیمت باید صبحانه رو مفصل تر کنه با توجه به مقایسه با هتل پارسیان با توجه به عکس های هتل اون رستوران که وسط اون آبنما داره رو ما ندیدیم پرسنل خوبی داره ولی هیچ کدوم ما رو تا اتاق همراهی نکرد
نقاط قوت:
هتل تمیزی بوده..کیفیت غذایش عالی است...و با توجه به امکاناتش...از نظر قیمت هم خوب بوده
نقاط ضعف:
نداشتن استخر.نداشتن توالت ایرانی در هر طبقه...نداشتن ورودی از قسمت پارکینیگ به هتل...
نقاط قوت:
موقعیت مکانی عالی و آرامش محیط. رفتار خوب و سروبس دهی عالی کارکنان. جوابگویی سریع کارکنان به تلفن. پذیرایی عالی در رستوران
نقاط ضعف:
شیر آلات و سرویس کمی کهنه و قدیمی بود. نور اتاق کم و نامناسب بود.
نقاط قوت:
تمیزی و بهداشت اتاق امکانات کامل سلف سرویس صبحانه کامل پارکینگ مناسب برخورد مناسب پرسنل
نقاط ضعف:
نکته منفی مشاهده نشد
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل جمشید کرمانشاه

مهمانان هتل جمشید کرمانشاه در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل جمشید کرمانشاه از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل جمشید کرمانشاه بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل جمشید کرمانشاه رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل جمشید کرمانشاه را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.