هتل جمشید کرمانشاه

كرمانشاه، انتهای بلوار طاق بستان
3.6
امتیاز کاربران
115
نظرات کاربران

معرفی هتل جمشید کرمانشاه

هتل چهار ستاره جمشید کرمانشاه با پرسنلی مجرب و آموزش دیده آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل جمشید کرمانشاه

ظرفیت 2 نفر

اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
1,700,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 تیر
جمعه
1,700,000 تومان
30 تیر
شنبه
تکمیل ظرفیت
31 تیر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
1 مرداد
دوشنبه
1,736,580 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
1,736,580 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
1,736,580 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
1,736,580 تومان
5 مرداد
جمعه
1,736,580 تومان
6 مرداد
شنبه
1,736,580 تومان
7 مرداد
یکشنبه
1,736,580 تومان
8 مرداد
دوشنبه
1,736,580 تومان
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
1,700,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 تیر
جمعه
1,700,000 تومان
30 تیر
شنبه
1,700,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
1,700,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
1,736,580 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
1,736,580 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
1,736,580 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
1,736,580 تومان
5 مرداد
جمعه
1,736,580 تومان
6 مرداد
شنبه
1,736,580 تومان
7 مرداد
یکشنبه
1,736,580 تومان
8 مرداد
دوشنبه
1,736,580 تومان
دو تخته تویین
اسنپ تریپ
1,719,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 تیر
جمعه
1,719,000 تومان
اتاق دو تخته دبل
ایران هتل آنلاین
1,730,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 تیر
جمعه
1,730,000 تومان
30 تیر
شنبه
1,730,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
1,730,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
1,730,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
1,730,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
1,730,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
1,730,000 تومان
5 مرداد
جمعه
1,730,000 تومان
6 مرداد
شنبه
1,730,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
1,730,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
1,730,000 تومان
اتاق دو تخته توئین
ایران هتل آنلاین
1,730,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 تیر
جمعه
1,730,000 تومان
30 تیر
شنبه
1,730,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
1,730,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
1,730,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
1,730,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
1,730,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
1,730,000 تومان
5 مرداد
جمعه
1,730,000 تومان
6 مرداد
شنبه
1,730,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
1,730,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
1,730,000 تومان
دو تخته توئین
ای‌گردش
1,736,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 تیر
جمعه
1,736,000 تومان
30 تیر
شنبه
1,736,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
1,736,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
1,736,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
1,736,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
1,736,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
1,736,000 تومان
5 مرداد
جمعه
1,736,000 تومان
6 مرداد
شنبه
1,736,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
1,736,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
1,736,000 تومان
دو تخته
علاءالدین
1,736,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 تیر
جمعه
1,736,000 تومان
30 تیر
شنبه
1,736,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
1,736,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
1,736,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
1,736,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
1,736,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
1,736,000 تومان
5 مرداد
جمعه
1,736,000 تومان
6 مرداد
شنبه
1,736,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
1,736,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
1,736,000 تومان
دو تخته دبل
ای‌گردش
1,736,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
1 مرداد
دوشنبه
1,736,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
1,736,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
1,736,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
1,736,000 تومان
اتاق دو تخته توئین
هتل یار
1,736,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 مرداد
چهارشنبه
1,736,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
1,736,000 تومان
5 مرداد
جمعه
1,736,000 تومان
6 مرداد
شنبه
1,736,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
1,736,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
1,736,000 تومان
اتاق دو تخته دبل
هتل یار
1,736,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 مرداد
چهارشنبه
1,736,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
1,736,000 تومان
5 مرداد
جمعه
1,736,000 تومان
6 مرداد
شنبه
1,736,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
1,736,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
1,736,000 تومان
ظرفیت 3 نفر

اتاق سه تخته
هتل یار
2,198,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 مرداد
چهارشنبه
2,198,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
2,198,000 تومان
5 مرداد
جمعه
2,198,000 تومان
6 مرداد
شنبه
2,198,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
2,198,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
2,198,000 تومان
سه تخته
ای‌گردش
2,198,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 تیر
جمعه
2,198,000 تومان
30 تیر
شنبه
2,198,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
2,198,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
2,198,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
2,198,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
2,198,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
2,198,000 تومان
5 مرداد
جمعه
2,198,000 تومان
6 مرداد
شنبه
2,198,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
2,198,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
2,198,000 تومان
اتاق سه تخته
اقامت 24
2,200,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 تیر
جمعه
2,200,000 تومان
30 تیر
شنبه
2,200,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
2,200,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
2,310,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
2,310,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
2,310,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
2,310,000 تومان
5 مرداد
جمعه
2,310,000 تومان
6 مرداد
شنبه
2,310,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
2,310,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
2,310,000 تومان
سه تخته سینگل
اسنپ تریپ
2,200,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
30 تیر
شنبه
2,200,000 تومان
سه تخته
علاءالدین
2,310,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 تیر
جمعه
2,310,000 تومان
30 تیر
شنبه
2,310,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
2,310,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
2,310,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
2,310,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
2,310,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
2,310,000 تومان
5 مرداد
جمعه
2,310,000 تومان
6 مرداد
شنبه
2,310,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
2,310,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
2,310,000 تومان
اتاق سه تخته
ایران هتل آنلاین
2,310,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 تیر
جمعه
2,310,000 تومان
30 تیر
شنبه
2,310,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
2,310,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
2,310,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
2,310,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
2,310,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
2,310,000 تومان
5 مرداد
جمعه
2,310,000 تومان
6 مرداد
شنبه
2,310,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
2,310,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
2,310,000 تومان
ظرفیت 4 نفر

اتاق چهار تخته
ایران هتل آنلاین
2,638,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 تیر
جمعه
2,638,000 تومان
30 تیر
شنبه
2,638,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
2,638,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
2,638,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
2,638,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
2,638,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
2,638,000 تومان
5 مرداد
جمعه
2,638,000 تومان
6 مرداد
شنبه
2,638,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
2,638,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
2,638,000 تومان
چهار تخته
علاءالدین
2,638,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 تیر
جمعه
2,638,000 تومان
30 تیر
شنبه
2,638,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
2,638,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
2,638,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
2,638,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
2,638,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
2,638,000 تومان
5 مرداد
جمعه
2,638,000 تومان
6 مرداد
شنبه
2,638,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
2,638,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
2,638,000 تومان
اتاق چهار تخته
هتل یار
2,638,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 مرداد
چهارشنبه
2,638,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
2,638,000 تومان
5 مرداد
جمعه
2,638,000 تومان
6 مرداد
شنبه
2,638,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
2,638,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
2,638,000 تومان
چهار تخته
ای‌گردش
2,638,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 تیر
جمعه
2,638,000 تومان
30 تیر
شنبه
2,638,000 تومان
اتاق چهار تخته
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
29 تیر
جمعه
تکمیل ظرفیت
30 تیر
شنبه
2,638,450 تومان
31 تیر
یکشنبه
2,638,450 تومان
1 مرداد
دوشنبه
2,638,450 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
2,638,450 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
2,638,450 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
2,638,450 تومان
5 مرداد
جمعه
2,638,450 تومان
6 مرداد
شنبه
2,638,450 تومان
7 مرداد
یکشنبه
2,638,450 تومان
8 مرداد
دوشنبه
2,638,450 تومان
ظرفیت 5 نفر

اتاق پنج تخته
ایران هتل آنلاین
3,054,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 تیر
جمعه
3,054,000 تومان
30 تیر
شنبه
3,054,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
3,054,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
3,054,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
3,054,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
3,054,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
3,054,000 تومان
5 مرداد
جمعه
3,054,000 تومان
6 مرداد
شنبه
3,054,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
3,054,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
3,054,000 تومان
پنج تخته
علاءالدین
3,054,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 تیر
جمعه
3,054,000 تومان
30 تیر
شنبه
3,054,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
3,054,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
3,054,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
3,054,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
3,054,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
3,054,000 تومان
5 مرداد
جمعه
3,054,000 تومان
6 مرداد
شنبه
3,054,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
3,054,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
3,054,000 تومان
اتاق پنج تخته
هتل یار
3,054,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 مرداد
چهارشنبه
3,054,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
3,054,000 تومان
5 مرداد
جمعه
3,054,000 تومان
6 مرداد
شنبه
3,054,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
3,054,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
3,054,000 تومان
پنج تخته
ای‌گردش
3,054,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
31 تیر
یکشنبه
3,054,000 تومان
5 مرداد
جمعه
3,054,000 تومان
6 مرداد
شنبه
3,054,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
3,054,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
3,054,000 تومان
اتاق پنج تخته
اقامت 24
3,054,480 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 تیر
جمعه
3,054,480 تومان
30 تیر
شنبه
3,054,480 تومان
31 تیر
یکشنبه
3,054,480 تومان
1 مرداد
دوشنبه
3,054,480 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
3,054,480 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
3,054,480 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
3,054,480 تومان
5 مرداد
جمعه
3,054,480 تومان
6 مرداد
شنبه
3,054,480 تومان
7 مرداد
یکشنبه
3,054,480 تومان
8 مرداد
دوشنبه
3,054,480 تومان
ظرفیت 6 نفر

اتاق شش تخته
ایران هتل آنلاین
3,465,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 تیر
جمعه
3,465,000 تومان
30 تیر
شنبه
3,465,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
3,465,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
3,465,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
3,465,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
3,465,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
3,465,000 تومان
5 مرداد
جمعه
3,465,000 تومان
6 مرداد
شنبه
3,465,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
3,465,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
3,465,000 تومان
اتاق شش تخته
هتل یار
3,465,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 مرداد
چهارشنبه
3,465,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
3,465,000 تومان
5 مرداد
جمعه
3,465,000 تومان
6 مرداد
شنبه
3,465,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
3,465,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
3,465,000 تومان
شش تخته
علاءالدین
3,465,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 تیر
جمعه
3,465,000 تومان
30 تیر
شنبه
3,465,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
3,465,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
3,465,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
3,465,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
3,465,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
3,465,000 تومان
5 مرداد
جمعه
3,465,000 تومان
6 مرداد
شنبه
3,465,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
3,465,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
3,465,000 تومان
اتاق شش تخته
اقامت 24
3,465,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 تیر
جمعه
3,465,000 تومان
30 تیر
شنبه
3,465,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
3,465,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
3,465,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
3,465,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
3,465,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
3,465,000 تومان
5 مرداد
جمعه
3,465,000 تومان
6 مرداد
شنبه
3,465,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
3,465,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
3,465,000 تومان

امکانات اتاق های هتل جمشید کرمانشاه

چای ساز
تلویزیون
یخچال
سالن کنفرانس
آسانسور
نمازخانه
اعلام حریق
تاکسی سرویس
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
آلاچیق
اتاق چمدان
دستگاه واکس کفش
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
اطفای حریق
سرویس فرنگی
پاركينگ
اينترنت در لابی
مسلط به زبان انگليسی
خدمات خانه داری
آژانس مسافرتی
اينترنت در اتاق
تبديل ارز
خدمات تهيه بليط
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
صندوق امانات
مبلمان
سشوار
پارکینگ
استخر
سونا
ماهواره
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
دراور
کمد لباس
حوله
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
پرینت
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
اباژور
تلفن
پارکینگ روباز
پله اضطراری
رستوران ایرانی
ویلچر
خدمات بیدارباش
اتاق بازی
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
کافی شاپ
تلفن در اتاق
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
سرویس روزانه اتاق
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
وسایل بدنسازی
سیستم سرمایش
كافی شاپ
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
لباسشویی
تلويزيون LCD در لابی
رستوران بام
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
رستوران سنتی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
اینترنت با سرعت بالا
اینترنت بی سیم
لوازم بهداشتی
Business Center
صندوق امانات
لابی
تلويزيون در لابی
مبل
ميز
خشکشویی
خدمات بيدار باش
خدمات اتو
فكس
آلاچيق بيرون از هتل
تلويزيون LED در لابی
كافی شاپ
سالن كنفرانس
باغچه
نمای فضای سبز
فضای بيرون هتل برای نشستن
آب نمای موزيكال
اب معدنی رایگان
حوله حمام
دمپایی یکبار مصرف
سیستم گرمایش
کارت هوشمند درب اتاق
دمپایی حمام
کف پوش موکت
رخت آویز
مینیبار

آدرس هتل جمشید کرمانشاه روی نقشه

مشاهده اقامتگاه بر روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل جمشید کرمانشاه

(115 نظر)
هتل با اطلاع از تمدید اقامت اتاق، بدون اطلاع قبلی رزرو داده بود. تلوزیون اتاق ۴روز خراب بود ولی اقدامی برای تعمیر انجام نشد. پرسنل پاسخگویی و برخورد مناسبی نداشتند هتل در حد چهار ستاره نیست
برخورد پذیرش تو ذوقمون خورد. هیشکی برای کمک چمدان نیومد. صبحانه معمولی کافی شاپ نداشت. نظافتچی هتل خیلی خوش برخورد و محترم
من بار اولم بود که به کرمانشاه سفر کردم وبا برخورد کارکنان هتل دوست دارم یه سفر تفریحی در این هتل رو تجربه کنم از جهت آرامش چون از کشورعربی عراق زیاد مسافر داشتند و از اونجا عراقی‌ها اصلا آهسته حرف زدن و آرام بودن رو بلد نیستند و به بچه هاشون یاد ندادند که در جای عمومی بخصوص هتل در اتاق باشند و در راهرو بازی نکنند و سرو صدا نداشته باشند اصلا آرامش نداشتیم هواهاشون خیلی خیلی گرون بود و تنوع نداشتند منظور خورشت نبود فقط خورشت خلال بودو غذاهای پلویی هم نداشتند و از همه مهمتر اتاقها تاریک هست بعبارتی نور کمی داشتند بقیه موارد خوب بود و اگه بازم کرمانشاه بروم همین هتل رو انتخاب می‌کنم کارکنانش خیلی خوب و مودب بودند دسترسی محلی هم خوب بود در کل راضی بودم
نقاط قوت:
نقاط ضعف:
پرسنل بدون انگیزه، فقط جلوی مدیر کار می کردند. کلا هم نظارتی وجود نداشت. صبحانه دیر به دیر شارژ می شد. ضمن اینکه صبحانه تنوعی هم نداشت. بوی مواد غذایی کل هتل را فراگرفته بود. کلا بوی مواد کباب می آمد.
پرسنل بدون انگیزه، فقط جلوی مدیر کار می کردند. کلا هم نظارتی وجود نداشت. صبحانه دیر به دیر شارژ می شد. ضمن اینکه صبحانه تنوعی هم نداشت. بوی مواد غذایی کل هتل را فراگرفته بود. کلا بوی مواد کباب می آمد.
هتل خوب و تمیزی بود
ممنون از پرسنل و مدیریت هتل دسترسی به طاق بستان نظافت عالی
راستش فقط یه موضوع خیلی اذیت ام کرد که پتو من بوی عرق میداد و خیلی کلافه ام کرد به جز این واقعا هتل خوبی هست و یکی از بهترین انتخاب ها برای کرمانشاه هست
هتلی خوب اما دارای پرسنلی غیر حرفه ای
دسترسی بسیار راحت به طاق بستان صبحانه خوب امکانات مناسب فقط فضای عمومی هتل چهره قدیمی دارد و نیاز به تجدیدنظر در معماری و تجهیزات میباشد
نقاط قوت:
رستوران هتل خیییلی فضای آرام و زیبایی داره.
نقاط ضعف:
خیییلی قیمتش بالاست نسبت به اماکناتش.اول آسانسوری دکمه هاش خیییلی گیر داره وچنداینبار باید فشار بدی تا کار کنه.دوم درب ها اتاق هتل خیلی قدیمی و پر صداست.س.م اصلا وسایل سرمایش و خنک کننده نداره.سوم قیمت غذاهاش خیییییلی بالاست. چهارم در آخر وقت تصویه حساب خییییلی الکی پول زیادی ازت میگریم بدونه شرح و توضیحی.
رستوران هتل خیییلی فضای آرام و زیبایی داره..خیییلی قیمتش بالاست نسبت به اماکناتش.اول آسانسوری دکمه هاش خیییلی گیر داره وچنداینبار باید فشار بدی تا کار کنه.دوم درب ها اتاق هتل خیلی قدیمی و پر صداست.س.م اصلا وسایل سرمایش و خنک کننده نداره.سوم قیمت غذاهاش خیییییلی بالاست. چهارم در آخر وقت تصویه حساب خییییلی الکی پول زیادی ازت میگریم بدونه شرح و توضیحی.
بعد از یک شب اقامت لوکیشن بسیار عالی اتاقها در حد ۳ ستاره صبحانه بسیار بسیار مزخرف و افتضاح بی نظمی در تحویل اتاق و بی سر وسامان اتاق مایع دستشویی نداشت و صابون کوچک آوردن
هتل تمیز و خوب ، پرسنل مودب و همراه ، صبحانه در حد خوب است فقط ایکاش زمان شارژش منظم باشه چون ما ساعت ۹ رفتیم و مواردی مثل سوسیس و سیب زمینی و نیمرو تمام شده بود حدود نیم ساعت نشستیم تا مجدد شارژ بشه. ایراد بعدی توالت کمی ایراد داشت و ما مجبور شدیم اتاقمون را عوض کنیم و کاش کلا توالت ایرانی در واحد ها بود ، ولی در کل مکان خوب ، رستوران عالی و زیبا با غذاهای دارای کیفیت خوب ، موقعیت هتل خوب
نظافت هتل خوب نبود صبحانه ضعیف بود کارکنان حرفه ای نبودن
نقاط قوت:
نقاط ضعف:
نظافت اتاق ها اصلا مناسب نبود رفتار کارکنان هتل مناسب نبود
به نظر می‌رسد کارکنان هتل آموزش های لازم درخصوص هتل داری و نحوه تعامل با مهمانان را ندیده اند
نقاط قوت:
نقاط ضعف:
در کل خوب
نقاط قوت:
نقاط ضعف:
صبحانه هتل در حد هتل دو ستاره
نقاط قوت:
نقاط ضعف:
نسبت به انتظار هتل چهار ستاره ضعیف بود.
نقاط قوت:
نزدیکی به طاق بستان و رستوران های معروف
نقاط ضعف:
تمیز نبودن ملحفه ها سیستم سرمایش خراب
متاسفانه اصلا در حد هتل چهار ستاره نیست. اکیدا توصیه میکنم هتل پارسیان که فقط کمی گرونتره و 5 ستاره است را رزرو کنید. در جواب اعتراض ما هم میگفتن اون هتل دولتیه و ما خصوصی و بضاعت ما همینه! ملحفه ها لکه داشت و تمیز نبود، سیستم سرمایش خراب بود، صبحونه هم در حد هتل 3 ستاره هم نبود.
هتل در محل بسیار خوبی قرار دارد. صبحانه هتل متوسط دکوراسیون هتل قدیمی
هتل تمیز .....پرسنل خوب ......اتاق های رو به طاق بستان منظره عالی رستوران بسیار خوب ....تنها نقطه ضعف مشاهده شده صبحانه های ضعیف در حد هتل دو ستاره .
استقبال ورودی که در حد مسافر خانه راهنمای تحویل اتاق نداشت فاقد روم سرویس دنده کباب هتل عمدتا با گوشت چرخ کرده موقعیت هتل عالی در هتلهای کرمانشاه خوبه اتاقها تمیز
برای هتلی با شبی ۷۵۰ ت تلویزیون در حد مونیتور به نظرم قابل قبول نمی باشد.
من یه اتاق یه نفره با تخت دبل داشتم.همه چی خوب بود.رستورانش غذاهای خوبی داره.اتاقش تمیز بود.
رستوران هتل جمشید در حال حاضر یکی از بهترین رستوران های کرمانشاهه کیفیت غذاها بسیار بالا دنده کباب بسیار لذیذ و خوش طعم با گوشت تازه بود کباب برگ مخصوص هم همینطور بسیار لذیذ ، ترد و خوش طعم خورشت خلال بسیار عالی ماهی کبابش هم بسیار خوش طعم بود قیمت ها با توجه به کیفیت مناسب هستن تنها ایرادی که داره قبلا برنج ایرانی پخت میکردن اما جدیدا برنجش مخلوط شده با برنج بی کیفیت هندی بهتره بجای اینکه حجم برنج رو اضافه کنن همون برنج خوش طعم ایرانی رو بدن اما حجمش رو کمتر کنن مالیات ارزش افزوده و حق سرویس رو هم این رستوران روی فاکتورش میکسه که مبلغ نسبتا بالایی میشه
نسبت به قیمتش خیلی گرون هستش خدماتش خیلی خیلی ضعیف ، اتاق های قدیمی و وسایل داغون و کثیف و قدیمی ، وقتی هتلی برای یک شب همچین قیمتی میذاره آدم انتظار یه چیز خیلی بهتری داره در صورتیکه حداقل انتظار هم نیست ۰
نسبت به قیمتش خیلی امکانات کمی داشت من طبقه اول موندیم بوی غذای آشپزخونه میومد اتاق ها ترکهای بزرگ داشت و قدیمی به نظر میرسید سرویس بهداشتی کهنه داشت جاش اما خوبه
ما یک اتاق چهار تخته گرفتیم که در موقع ورود برخوردپذیرش خوب بود ولی کسی برای بردن وسایل به اتاق مارا همراهی نکرد اتاق تمیز وبزرگ بود پارکینگ بزرگ وجادار در حیاط ولی رو باز بود رستوران بسیار زیبا و باکیفیت بود دنده کباب هتل جمشید را نباید از دست داد صبحانه تنوع کم ولی کیفیت خوبی داشت
هتل خوبی بود. صفحانه خیلی محدود و کم بود. کیفیت غذای رستوران عاالی بود.
گرون بود کمی
مکانی زیبا داشت. کادر پر سر و صدایی داشت. غذا خورشت خلال که خوب بود اما میز اردور اصلا خوشمزه نبود. میتونم بگم بدترین سالاد ماکارانی که تابحال خورده بودم بود.
دکوراسیون داخل اتاقها قدیمی و صندلی ها لک دار بودند موکت کف اتاق کثیف و پر از لک بود. خواستم از توالت فرنگی استفاده کنم دمپایی ها پر از آب و خیس بودن از رسپشن خواستیم که اتاقمون رو عوض کنن صبحانه نسبتا خوب بود ولی اگر روی میز تمام میشد دیر به دیر شارژ میکردن. در ضمن ما شاهد دعوای بین پرسنل هم بودیم که کار غیر حرفه ای بود.
در یک کلام عالی و ۲۰
نزدیکی به طاق بستان یکی از نکات مثبت بود.رفتار کارکنان بد بود.صبحانه خوب بود.تمیزی اتاق ها خوب بود.
هتل خوبی است ولی میتوانست بهتر هم باشد از نظر موقعیت مکانی خیلی خوب است و صبحانه قابل قبول و کامل فقط پرسنل هتل تعدادش کم است و موقع تحویل دادن اتاق به ما به علت نداشتن نیرو خودمان چمدان ها را بردیم پرسنل پذیرش بعنوان زبان گویای هتل برخوردشان اصلا مناسب نیست بهتر بودبا حوصله تر و خوش برخورد تر باشند پارکینگ مسقف نیست ولی بزرگ است و سرویس ایرانی فقط انتهای رستوران دارد و داخل طبقات نیست ...
نسبت به قیمتش خوب بود، ,تنوع صبحانه خیلی کم بود. فشار آب بسیار کم بود به طوری که حمام رفتن کار سختی بود.
کارکنان بسیار معمولی، اتاق ها کوچک، صبحانه معمولی، عدم آموزش صحیح پرسنل در نحوه برخورد با مهمان
پرسنل بسیار مودب ، رستوران بسیار گران ، اتاق تاریک ، سرویس فرنگی خراب ، عدم وجود سرویس ایرانی در طبقات و فقط در طبقه همکف اونم قسمت صبحانه خوری ، آسانسور بسیار کند با صدای ناهنجار ، دیوارهای اتاق نازک و صداها به راحتی به اتاق مجاور منتقل میشه و شب هنگام باعث سلب آسایش هست ، پارکینگ رو باز و عدم سایه
مناسب بود .
عالی بود خیلی خیلی خوب توصیه می کنم در این هتل اقامت داشته باشید
هتل خوبی بود، برخورد کارکنان خوب بود، صبحانه کاملی ارائه میشد. تمیز و مرتب بود. پارکینگ بزرگ و مناسبی داشت.
صبحانه مانده و بي كيفيت، امكانات هتل صفر
نسبت به قیمتش خوب بود، , تمیز بود ولی,تنوع صبحانه خیلی کم بود, بهترین دسترسی را به طاق بستان داشت.
سرویس دهی ضعیف. تهویه نا مناسب. اتاق ها با وسایل قدیمی.
هتل بسیار معمولی فقط نزدیک به طاق بستان
به نظر هتل تمیز تر و بهتری میومد نسبت به محل قرار گیری
پیگیری مناسب و موثر همکاران جاباما
ما مدت ۳ شب در هتل جمشیداقامت داشتیم. تمیزی اتاق، سرویس و کمک در قسمت پذیرش، صبحانه ورستوران جمشید خیلی عالی بود.
در کل هتل خوبی است. به نظر من با توجه به هزینه شرایط مناسبی در هتل فراهم است
اینترنت در اتاق مشکل داشت .صبحانه متوسط. فضایی رستوران دلنشین ولی قیمت ها کمی بالاست .فاقد پارکینگ مسقف .
بی تفاوت بودن پرسنل نسبت به مشتریان عدم همراهی تا درب اتاق ولی در کل هتل خوبی بود مخصوصا از نظر موقعیت مکانی
پرسنل و همه چیز هتل عالی بود. فقط دو اشکال: 1. کیفیت صبحانه قدیما خیلی بهتر بود. و محل صبحانه هم در زیرزمین بود که بسیار زیبا بود. این سالن صبحانه همکف زیبا نبود. 2. داخل محل سرویس بهداشتی: اولا جای اتاقک حمام تنگ و کوچک شده و مقداری از فضای محوطه سرویس را نیز غیر قابل استفاده کرده. فشار آب هم قدیما بیشتر بود. شیر داخل سرویس فرنگی، آب گرم نداشت. چون من این هتل و کارکنانشو خیلی دوست دارم، اگه بخوان پیشنهادات مفیدی براشون دارم.
کارکنان برخورد خوب اما کمی سرد
هتل خوب بود ولی میتواند خوبتر از این باشد. کیفیت غذایی و صبحانه در حد هتل نیست
هتل خوبی بود راضی بودم، مشکلی نداشتم
از نظر کیفی قابل قبول و خوب بوده و رفتار کارکنان محترمانه و دوستانه بود. تمیزی هتل و نیز کیفیت غذا رضایت بخش بود.
هتلی دارای اتاق تمیز ، رستوران شیک ، پرسنلی مرتب و در کل اقامتی ایده آل و اسوده. نکته انتقادی : پرسنل پذیرش تا حدودی خسته و کسل و بی حوصله بودند .
هتل به هیچ عنوان در حد 4 ستاره نیست امکان نداره بتونی به اینترنت وصل بشوید
با سلام هتل لابی خوب و اتاقهای بزرگ و مناسبی داشت. صبحانه هتل خوب بود. از نظر منطقه ای هم نزدیک به منطقه طاق بستان و هم رستورانهای معروف شهر هست
برخورد پرسنل عالی و مودب و حرفه ای. اتاقها تمیز ولی ساده. امکانات چیزی کم نداشت. موقعیت هتل خیلی خوب.
از نظر من رسیدگی ها و سرویس دهی ها خیلی خوب بود
درکل خوب بود. رستوران هتل(ناهار) عالی. برخورد پرسنل متوسط، محل هتل عالی، اینترنت افتضاح(نتونستیم حتی حجم محدودی که اختصاص داده شده بود رو استفاده کنیم)،استخر ندارد، تمیزی خوب.صبحانه هتل رایگان ولی تنوع غذایی بسیار کمی داشت.
غذای عالی داره و به نسبت قیمتش خوبه و کنار بنای تاریخی کرمانشاهه
از نظر نظافت و ارتباط و در دسترس بودن همکاران . امکانات رایگان اتاق ها بسیار خوب بود در رستوران متاسفانه کباب دنده به شدت بوی گوشت خام را میداد و از لذت آن کاسته بود. صبحانه هم تنوع یک هتل چهار ستاره را نداشت و از این که پیگیری نظر سنجی است خیلی خوب بود در ایران نسبت به ستاده ها امکانات ویژه ای ندارند هتل ها از جمله این هتل اما نسبت به خیلی از شهرستان ها بسیار خوب بود.اگرچه گران
هتل نسبت به 4 ستاره بودنش کیفیت نداشت...صبحانه تکمیل نبود...اتاق ها اصلا دیزاین نداشت...امکانات هیچی... استخر نداشت ...اتاقا هم دلگیر بود.... نسبت به کیفیت هزینه بالایی داره
دوبار در ماه به این شهر سفر کردم ، سری اول برای کمک به زلزله زدگان به کرمانشاه رفته بودم و سری دوم برای استراحت با خانواده یک شب اقامت داشتیم و در همه موارد بسیار راضی بودم و همه چی خوب بود
هتل بسیار عالی بود . فقط در بدو ورود به هتل ما که از ایران هتل حدود یک ماه قبل رزرو کرده بودیم ، گفتن رزرو نشده البته همونجا به ایران هتل زنگ زدیم و در عرض چند دقیقه اوکی شد .موقعیت هتل فوق العاده عالی بود
دمپايي داخل اتاق موجود نبود
نسبت به هزینه ای که دادم خوب نبود . پرسنل خوش برخورد نبودن و امکانات خاصی هم نداشت. من به بسیاری از کشورها سفر کردم و در مقایسه با هتل های خارج از کشور امکانات هتل های ایران اصلا قابل مقایسه نیست.من این هتل فقط برای اینکه پارکینگ داشت انتخاب کردم
مجموعا خوب بود.
هتل در موقعيت محلي خوبي بود. تقريبا رستوران و اماكن رفاهي در نزديكيش بود. فقط صبحانه زياد مطلوب نبود. هر روز بهانه اي داشتن. نظافت و تامين نيازمندي ها هم به كندي انجام ميشد. در كل از ١٠ به اين هتل ٧ ميدم. با تخفيف
اتاق ها تمیز نبود و به نسبت هم هزینه هتل بالا بود .
اتاقها و نظافت خوب، قيمت غذاي رستوران كمي بالا بود ولي كيفيت قابل قبول بود. صبحانه خيلي تنوع نداشت و معمولي بود. موقعيت هتل چون در ميدان طاق بستان قرار دارد خوب.
هتل خوبی بود
نظافت اتاق مطلوب، صبحانه متوسط بود
برخورد پرسنل ضعيف بود اتاق چهار تخته رزرو كرديم ولي هتل اتاق سه تخته داد كه با پيگيري و زحمت سايت حل شد. امكانات اتاق بسيار ضعيف دوش خراب بود
بزرگترين خوبي اين هتل موقعيت جغرافيايي خوب آن است. سرويس بهداشتي ايراني بايد داشته باشد. صبحانه به نسبت يک هتل 4 ستاره ضعيف ميباشد. سرويس هاي بهداشتي عمومي موجود در طبقه همکف در سطح يک هتل نهايتاً دو ستاره مي باشد. همکاران آقا در شيفت صبح واحد پذيرش داراي روابط عمومي بسيار ضعيف و عدم اطلاعات کافي از قوانين هتل مي باشند. تميز بودن اتاق و نظافت روزانه آن خوب بود. رستوران کامل و خوبي دارد.
کارکنان هتل وخدمه بسیار خوش اخلاق وعالی بودند. فقط اگه ممکنه صبحانه به صورت برنامه باشد و تکراری نباشد
هتلی خوبی بود ولی سرویس بهداشتی ایرانی نداشت و قیمت هتل کمی زیاد بود در ضمن قیمت غذاهای رستوران هم بالا بود
قیمت هتل نسبت به امکانات هتل بالاست
قیمت هتل کمی بالاست و به نظرم طراحی اتاق زیاد جالب نبود. صبحانه خوب بود.
از صبحانه راضی نبودم و تنوعی در آن طی دو روز اقامت دیده نشد و در روز دوم کاستی هایی از جمله نبود نان سنگک ، تمام شدن قهوه در ساعت اولیه سرو صبحانه ۷:۳۰ مشاهده شد. همچنین عدم حضور دائم پرسنل جهت چک کردن وضعیت میز صبحانه و مهمانان مشهود بود. سایر موارد از جمله نظافت بخشهای مختلف هتل و اتاقها و رفتار پرسنل بخش پذیرش مناسب بود. سرعت سیستم وای فای هتل پایین بود
سرویس بهداشتی ایرانی ندارد و به نظر من باید داشته باشه
هتل از دسترسی خوبی برخوردار است و در منطقه آرام شهر واقع شده. اما به نظر من هزینه هتل نسبت به امکانات آن بالا است.
موقعیت مکانی عالی بود. تنوع صبحانه خیلی عالی نبود. ساعت اتمام کار رستوران هتل در شب خیلی زود بود و به نظر ما هزینه غذا بالا بود. قیمت هتل مناسب بود هتل تمیز و برخورد کارکنان نیز خوب بود.
سلام در کل هتل خوب بود و دسترسی به محل های تفریحی عالی ولی روابط عمومی کادر پذیرش گرم نبود مودب بودند ولی استقبال گرمی وجود نداشت جالب ترین نکته هتل برای من تابلو بسیار زیبا پل سی و سه پل اصفهان در لابی بود. خودم با وجود آثار زیبای کرمانشاه از قرار دادن چنین تابلویی تعجب کردم. نکته خیلی خوب در کرمانشاه وجود تابلوهایی زیاد در شهر با آماده به نام هتل بود که باعث شد خیلی راحت هتل رو پیدا کنیم با تشکر
کیفیت غذا خوب نبود تمیزی قابل قبول است برخورد پرسنل مناسب جای پارک مناسب
متوسط صبحانه خوب و گران
هتل مناسب بود و کارگنان نیز برخورد خوبی داشتند وتنها مشکل صدای اتاقها که شنیده میشود.
قیمت غداهای رستوران بسیار گران و قیمت میز سالاد که جداگانه حساب می شه بسیار گزاف و از نطر کیفیت پایین بود.وبرخورد کارکنان خوب بود.
موقعيت خوبي داره چون ميتونيد پياده بريد طاق بستان ولي بقيه جاهاي ديديني شهر رو بايد با ماشين بريد. هتل تميز، برخورد پذيرش و پرسنل خوب بود. اتاق هم به نسبت تميز و سيستم تهويه خيلي خوب بود (وقتي ما رفتيم هوا واقعا گرم بود ولي دماي اتاق خيلي مناسب بود). کيفيت صبحانه واقعا جالب نبود، البته با توجه به چهار ستاره بودن هتل منظورمه، درسته تنوع وجود داشت ولي مشهود کيفيتش خوب نبود به نظرم. يکي از مشکلات اين هتل اينه که اساسا يک رستورانه که روش يک هتل بنا شده. موقع ناهار و شام رفت آمد خيلي زياده در حدي که اگه خوش شانس نباشي با اينکه تو هتل اقامت داري ولي ممکنه جا پارک تو پارکينگ نباشه. اين شهرت باعث شده قيمت غذا خيلي خيلي بيشتر از حد معقول باشه و تازه اگه دير هم بري غذاهاي معروف (دنده کباب و خورشت بادام) بهت نميرسه. اين موضوع خيلي جالب نبود به نظرم.
برخورد پذیرش کننده فوق العاده سرد و بی تفاوت بود
ما دو شب در این هتل اقامت داشتیم. برخورد پرسنل بشدت سرد بطوریکه نتنها بهنگام ورود کسی خوش امد و راهنمایی نکرد بلکه باوجود تعداد چمدانهای زیاد در دستان ما کمکی صورت نگرفت حتی بعد از گرفتن کلید اتاق کسی مارا تا اتاق راهنمایی نکرد. بهنگام طبخ کباب در آشپزخانه بوی دود حاصله بدلیل نزدیکی با سیستم تهویه هتل به وضوح داخل اتاق به مشام میرسید. پارکینگ غیر مسقف بود و مکان مجزایی برای مسافرین هتل تعبیه نشده و شبها بعضاً مشکل پارک بوجود می آمد. شام و نهار بسیار معمولی با قیمتهای بالا بود هیچگونه سرویسی در اتاق ارائه نمیشد و اینترنت بسیار ضعیفی نیز وجود داشت. ولی از محاسن این هتل میشه به صبحانه خوب، پاکیزگی اتاق اشاره کرد. دسترسی مناسب به هتل و نزدیکی به طاق بستان نیز از محسنات هتل است.
از نظر من يه هتل ٤ ستاره خوب و دسترسي خوبي داشت ولي آسانسور خراب بود و ٢ روز روشن و خاموشش مي كردن غذاي هتل گرونه ولي خوشمزه است و صبحانه خوبي داره پاركينگ روباز داره كه تو گرما ماشين خيلي گرم ميشه از لحاظ تجهيزات سرمايشي در سطح متوسط رو به ضعيف هستند
هتل تميز بود ،برخورد پرسنل مناسب بود، موقعيت هتل خيلى خوب است . فضاى پاركينگ وسيعى دارد،
موقعیت مکانی عالی این هتل به شما کمک میکنه که در زمان کوتاه بتونید از نقاط توریستی با کمترین خستگی بازدید کنید پارکینگ بزرگ رایگان ، صبحانه متنوع و رستوران زیبا از ویژگی های این هتل هستش. نقص بزرگ این هتل این است که با وجود اینکه دارایا امکانات و اتاق های مجهز می باشد هتلداری (مانند بیشتر هتل های کشور) بصورت مناسب انجام نشده و کارمندان با فرهنگ هتلداری آشنایی ندارند.
تمییزی قابل قبول بود.مکان مناسب.اسانسور خراب شد و یکروز زمان برد تا تعمیر بشه.برخورد پرسنل مناسب .غذای هتل خیلی خوب بود. پارکینگ رو باز بود و در موقع برگزاری مجالس جای پارک نبود.
با سلام ، من به اتفاق خانواده ام دو روز اونجا اقامت داشتیم و بنظرم همه چیز شامل: برخورد کارکنان، سرویس دهی، کیفیت صبحانه و غذا، امکانات داخل اتاق و خود هتل در حد یک هتل چهار ستاره، عالی بود به جز اینکه در بدو ورود باید به اتاق راهنمایی می‌شدیم و خدمه ساک و چمدان ها رو به اتاق منتقل می‌کردند که در مورد ما اینطور نشد و ما هم طبعا به دلیل ادب درخواست نکردیم. ممنون از میزبانی گرمتون
ما یک شب فقط توی این هتل اقامت داشتیم ولی به نظرم همه چی عالی بود ، هم پذیرش و خدمه بسیار محترم بودن هم امکانات هتل خیلی خوب بود . صبحانه خیلی خوب بود و ناهار و شام هم خوب فقط به نظرم به نسبت یه کم گرون بود . تا طاق بستان هم حدود ۵ دقیقه فاصله بود که میشد پیاده قدم بزنید و برید ، پارگینگ هم زیاد بود ولی متاسفانه مسقف نبود . به طور کلی هتل خیلی خوبی بود و حتما پیشنهاد میکنم
هتل در منطقه خوبی قراردارد. تهویه وسیستم سرمایشی ضعیفی دارد.
از اقامتم رضایت داشتم
90 درصد از امکانات مورد نظر برای یک اقامت خوب در هتل موجود بود.
با توجه به اینکه فضای لازم وکافی وجود داشت ولی پارکینگ مسقف نبود حتی با سقف کاذب دورتادور حیاط
همه چیز در حد عالی و مطلوب
خانوادگی در این هتل اقامت داشتیم و همگی از هتل راضی بودیم
هتل درمحل خوب گردشگری واقع شده که ازاین نظر برای مسافرین جذاب می باشد. بخشهای مختلف هتل خوب و برخورد پرسنل هم خوب بود
هتل خیلی خوبی بود هم برخورد پرسنل خوب بود هم امکانات هتل
نسبت به هتلهاي هم سطح در كشور از طراحي بسيار زيبا واتاق هاي بزرگ برخورداربود. رستوراني زيبا به ياد ماندني باغذاهاي باكيفيت وباكاركناني دوست داشتني وبا مرام
هتل خوبی بود واقامت راحتی در این هتل داشتم
داخل هتل خیلی خوب بود . نظافت به موقع انجام میشد . سرویس های بهداشتی به نظرم نیاز به بازسازی کلی داشتند . پرسنل هتل هم خوب بودند . من از غذا هم استفاده کردم از لحاظ کیفیت خیلی خوب بود .
همه چیز در هتل منظم ومرتب بود .درسته که هتل مرکز شهر نبود اما واقعا در جای اروم و خلوتی قرار داشت و از همه مهم تر نمای اتاق رو به کوه بود
همه چی بسیار عالی و هیچ مشکلی نبود
من در مجموع از امکانات هتل راضی بودم ,از غذا هم استفاده کردم ,که میتونم بگم کیفیت غذا هم در هتل خوب بود . فقط کمی با تمیزی ملحفه ها مشکل داشتم که حس کردم تعویض نشده است ,ان هم به خدمه اطلاع دادم و پیگیری لازم را انجام دادند
براي من نه تنهاهتل جمشيدكرمانشاه تميز وزيبابود بلكه شهرومردماني تميزوزيباديدم باتشكر
از همه لحاظ هتل جمشید ,هتل خوبی بود
با تشکر از پذیرایی شما
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل جمشید کرمانشاه

مهمانان هتل جمشید کرمانشاه در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل جمشید کرمانشاه از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل جمشید کرمانشاه بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات هتل جمشید کرمانشاه رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل جمشید کرمانشاه را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.