هتل جمشید کرمانشاه

كرمانشاه، انتهای بلوار طاق بستان
3.6
امتیاز کاربران
80
نظرات کاربران

معرفی هتل جمشید کرمانشاه

هتل چهار ستاره جمشید کرمانشاه با پرسنلی مجرب و آموزش دیده آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل جمشید کرمانشاه

ظرفیت 2 نفر

دو تخته
علاءالدین
1,240,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
1,240,000 تومان
13 خرداد
شنبه
1,240,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
1,240,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
1,240,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
1,240,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
1,240,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,240,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,240,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,240,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,240,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,240,000 تومان
دو تخته توئین
ای‌گردش
1,250,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
1,250,000 تومان
13 خرداد
شنبه
1,250,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
1,250,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
1,250,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
1,250,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
1,250,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,250,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,250,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,250,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,250,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,250,000 تومان
دو تخته دبل
ای‌گردش
1,250,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
1,250,000 تومان
13 خرداد
شنبه
1,250,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
1,250,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
1,250,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
1,250,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
1,250,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,250,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,250,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,250,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,250,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,250,000 تومان
دو تخته دابل
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت
13 خرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
14 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
15 خرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
16 خرداد
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
17 خرداد
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
18 خرداد
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
19 خرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت
20 خرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
21 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
22 خرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
دو تخته تویین
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت
13 خرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
14 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
15 خرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
16 خرداد
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
17 خرداد
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
18 خرداد
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
19 خرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت
20 خرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
21 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
22 خرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
اتاق دو تخته
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت
13 خرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
13 خرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
14 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
15 خرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
16 خرداد
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
16 خرداد
سه‌شنبه
1,320,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
1,320,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,320,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,320,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,320,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,320,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,320,000 تومان
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت
13 خرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
14 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
15 خرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
16 خرداد
سه‌شنبه
1,250,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
1,250,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,250,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,250,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,250,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,250,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,250,000 تومان
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت
13 خرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
14 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
15 خرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
16 خرداد
سه‌شنبه
1,250,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
1,250,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,250,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,250,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,250,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,250,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,250,000 تومان
ظرفیت 3 نفر

سه تخته
علاءالدین
1,520,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
1,520,000 تومان
13 خرداد
شنبه
1,520,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
1,520,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
1,520,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
1,520,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
1,520,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,520,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,520,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,520,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,520,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,520,000 تومان
سه تخته
ای‌گردش
1,550,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
1,550,000 تومان
13 خرداد
شنبه
1,550,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
1,550,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
1,550,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
1,550,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
1,550,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,550,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,550,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,550,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,550,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,550,000 تومان
سه تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت
13 خرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
14 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
15 خرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
16 خرداد
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
17 خرداد
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
18 خرداد
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
19 خرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت
20 خرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
21 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
22 خرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
اتاق سه تخته
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت
13 خرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
13 خرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
14 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
15 خرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
16 خرداد
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
16 خرداد
سه‌شنبه
1,589,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
1,589,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,589,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,589,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,589,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,589,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,589,000 تومان
اتاق سه تخته
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت
13 خرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
14 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
15 خرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
16 خرداد
سه‌شنبه
1,550,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
1,550,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,550,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,550,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,550,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,550,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,550,000 تومان
ظرفیت 4 نفر

چهار تخته
علاءالدین
1,810,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
1,810,000 تومان
13 خرداد
شنبه
1,810,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
1,810,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
1,810,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
1,810,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
1,810,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,810,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,810,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,810,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,810,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,810,000 تومان
چهار تخته
ای‌گردش
1,850,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
1,850,000 تومان
13 خرداد
شنبه
1,850,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
1,850,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
1,850,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
1,850,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
1,850,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,850,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,850,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,850,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,850,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,850,000 تومان
چهار تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت
13 خرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
14 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
15 خرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
16 خرداد
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
17 خرداد
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
18 خرداد
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
19 خرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت
20 خرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
21 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
22 خرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
اتاق چهار تخته
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت
13 خرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
13 خرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
14 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
15 خرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
16 خرداد
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
16 خرداد
سه‌شنبه
1,859,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
1,859,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,859,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,859,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,859,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,859,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,859,000 تومان
اتاق چهار تخته
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت
13 خرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
14 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
15 خرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
16 خرداد
سه‌شنبه
1,850,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
1,850,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,850,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,850,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,850,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,850,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,850,000 تومان
ظرفیت 5 نفر

پنج تخته
علاءالدین
2,080,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
2,080,000 تومان
13 خرداد
شنبه
2,080,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
2,080,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
2,080,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
2,080,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
2,080,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
2,080,000 تومان
19 خرداد
جمعه
2,080,000 تومان
20 خرداد
شنبه
2,080,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
2,080,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
2,080,000 تومان
پنج تخته
ای‌گردش
2,100,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
2,100,000 تومان
13 خرداد
شنبه
2,100,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
2,100,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
2,100,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
2,100,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
2,100,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
2,100,000 تومان
19 خرداد
جمعه
2,100,000 تومان
20 خرداد
شنبه
2,100,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
2,100,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
2,100,000 تومان
پنج تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت
13 خرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
14 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
15 خرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
16 خرداد
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
17 خرداد
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
18 خرداد
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
19 خرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت
20 خرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
21 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
22 خرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
اتاق پنج تخته
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت
13 خرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
13 خرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
14 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
15 خرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
16 خرداد
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
16 خرداد
سه‌شنبه
2,129,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
2,129,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
2,129,000 تومان
19 خرداد
جمعه
2,129,000 تومان
20 خرداد
شنبه
2,129,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
2,129,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
2,129,000 تومان
اتاق پنج تخته
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت
13 خرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
14 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
15 خرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
16 خرداد
سه‌شنبه
2,100,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
2,100,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
2,100,000 تومان
19 خرداد
جمعه
2,100,000 تومان
20 خرداد
شنبه
2,100,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
2,100,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
2,100,000 تومان
ظرفیت 6 نفر

شش تخته
علاءالدین
2,338,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
2,338,000 تومان
13 خرداد
شنبه
2,338,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
2,338,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
2,338,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
2,338,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
2,338,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
2,338,000 تومان
19 خرداد
جمعه
2,338,000 تومان
20 خرداد
شنبه
2,338,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
2,338,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
2,338,000 تومان
شش تخته
ای‌گردش
2,350,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
2,350,000 تومان
13 خرداد
شنبه
2,350,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
2,350,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
2,350,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
2,350,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
2,350,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
2,350,000 تومان
19 خرداد
جمعه
2,350,000 تومان
20 خرداد
شنبه
2,350,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
2,350,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
2,350,000 تومان
اتاق شش تخته
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت
13 خرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
13 خرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
14 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
15 خرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
16 خرداد
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
16 خرداد
سه‌شنبه
2,398,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
2,398,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
2,398,000 تومان
19 خرداد
جمعه
2,398,000 تومان
20 خرداد
شنبه
2,398,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
2,398,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
2,398,000 تومان
اتاق شش تخته
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت
13 خرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
14 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
15 خرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
16 خرداد
سه‌شنبه
2,350,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
2,350,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
2,350,000 تومان
19 خرداد
جمعه
2,350,000 تومان
20 خرداد
شنبه
2,350,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
2,350,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
2,350,000 تومان

امکانات اتاق های هتل جمشید کرمانشاه

چای ساز
تلویزیون
یخچال
سالن کنفرانس
آسانسور
نمازخانه
اعلام حریق
تاکسی سرویس
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
آلاچیق
اتاق چمدان
دستگاه واکس کفش
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
اطفای حریق
سرویس فرنگی
پاركينگ
اينترنت در لابی
مسلط به زبان انگليسی
خدمات خانه داری
آژانس مسافرتی
اينترنت در اتاق
تبديل ارز
خدمات تهيه بليط
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
صندوق امانات
مبلمان
سشوار
پارکینگ
استخر
سونا
ماهواره
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
دراور
کمد لباس
حوله
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
پرینت
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
اباژور
تلفن
پارکینگ روباز
پله اضطراری
رستوران ایرانی
ویلچر
خدمات بیدارباش
اتاق بازی
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
کافی شاپ
تلفن در اتاق
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
سرویس روزانه اتاق
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
وسایل بدنسازی
سیستم سرمایش
كافی شاپ
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
لباسشویی
تلويزيون LCD در لابی
رستوران بام
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
رستوران سنتی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
اینترنت با سرعت بالا
اینترنت بی سیم
لوازم بهداشتی
Business Center
صندوق امانات
لابی
تلويزيون در لابی
مبل
ميز
خشکشویی
خدمات بيدار باش
خدمات اتو
فكس
آلاچيق بيرون از هتل
تلويزيون LED در لابی
كافی شاپ
سالن كنفرانس
باغچه
نمای فضای سبز
فضای بيرون هتل برای نشستن
آب نمای موزيكال
اب معدنی رایگان
حوله حمام
دمپایی یکبار مصرف
سیستم گرمایش
کارت هوشمند درب اتاق
دمپایی حمام
کف پوش موکت
رخت آویز
مینیبار

آدرس هتل جمشید کرمانشاه روی نقشه

مشاهده اقامتگاه بر روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل جمشید کرمانشاه

(80 نظر)
نقاط قوت:
همه چیز فوق العاده بود ، خصوصا غذای رستوران سنتی
نقاط ضعف:
همه چیز فوق العاده بود ، خصوصا غذای رستوران سنتی
نزدیکی به منظره زیبای طاق بستان و صدای رودخانه واقعا اقامت را لذت بخش کرد و هوای پاک کوهستان آرامش بخش بود
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
موقعیت هتل
نقاط قوت:
نزدیکی به مرکز شهر
نقاط ضعف:
به لحاظ بهداشتی ضعیف و هزینه بالای آن
نقاط قوت:
نکته مثبتی نداشت
نقاط ضعف:
حتی از تعویض لامپ سوخته هم اجتناب کردند فشار آب کم بود و هیچ پیگیری انجام نشد
نقاط قوت:
نزدیکی به طاق بستانداشتن پارکینگ رستوران خوب
نقاط ضعف:
بوی غذا داخل اتاقها می آیدصبحانه تنوع زیاد ندارد
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
تنوع صبحانه نسبتا کم بود
نقاط قوت:
نزدیک به طاقبستان (چسبیده به بافت تاریخی طاقبستان)ظاهر شیکنظافت خوب
نقاط ضعف:
تجهیزات و لوازم اتاق‌ بعضا قدیمی و فرسودهصبحانه مختصر و بی کیفیتعدم وجود میزهای صبحانه بیش از ۴ نفرهبرخورد سرد و بی‌تفاوت پرسنل هتل
نقاط قوت:
موقعیت مکانی خوب. نظافت سرویس خواب و سرویس بهداشتی خوب .صبحانه عالی.برخورد پرسنل عالی.قیمت بسیار مناسب.
نقاط ضعف:
ندارد
نقاط قوت:
صبحانه مفصل
نقاط ضعف:
صبحانه مفصل
بدنبود
نقاط قوت:
محل مناسب قرارگیری هتلقیمت نسبتا خوبکیفیت بالای غذای رستوران هتل
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
صبحونه متنوع و تمیز
نقاط ضعف:
تلویزیون خراب بود
نقاط قوت:
بودن در کنار طاق بستان
نقاط ضعف:
صدای بلند و آزاردهنده اذان مسجد کنار هتل در صبح که مزاحم استراحت بود
نقاط قوت:
موقعیت مکانی عالی و از لحاظ بهداشتی عالی بود برخورد پرسنل هم عالی بود
نقاط ضعف:
نکته منفی نداشت فقط قیمت غذای رستوران خیلی خیلی بالا بود
نقاط قوت:
هیچ نکته مثبتی ندارد. همه چیز افتضاح.
نقاط ضعف:
بوی گند دستشویی بوی گند آشپزخانه در داخل تمام اتاق ها و نبود سیستم تهویهبرخورد بد کارمندانوارد شدن به اتاق وقتی ما تو اتاق نبودیم به بهونه نظافت بدون اینکه اعلام کرده باشیم، تازه هیچ نظافتی هم نکردن.نبود سشوار،صبحانه افتضاح، تعداد معدود منو و بوی بد بعضی آیتم های منوش مثل عدسی و لوبیا و ... که معلوم بود چندین روزه که مونده.خلاصه اینکه پولتون رو دور نریزید، شده حتی برید سوییت بگیرید از این بهتره، فقط خواهشا اگه کامنتای منو خوندین و بازهم به هر دلیلی رزرو کردین و بعدش ناراضی بودین حتما بیاین کامت بذارین.‍
نقاط قوت:
انظباط هتل کیفیت بالای غذای رستوران موقعیت مکانی
نقاط ضعف:
پایین بودن کیفیت اتاق ها کوچک بودن اتاق ها
نقاط قوت:
موقعیت مکانی زیبا
نقاط ضعف:
تجهیزات قدیمی پرده های کثیف آزاد بودن سیگار در اتاق ها
نقاط قوت:
امکانات و تمیزی عالی بود،لوکیشن عالی پرسنل بی نظیر واقعا راضی بودم
نقاط ضعف:
فضای سرویس و حمام خیلی بزرگ بود ولی حمام شیشه ای وخیلی کوچکی در کنار سرویس درست کرده بودن که خیلی سخت بود استفاده ازش درحالیکه فضای خیلی زیادی داشت و میتونستن بهتر و بزرگتر حمومو طراحی کنن
نقاط قوت:
هتل نزدیکی به طاق بستان و محوطه نورانی اما پنجره اتاق رو به کوه بزرگ و حیاط سرسبز باز میشد
نقاط ضعف:
در قسمت صبحانه خوری خیلی دیر به دیر ظرف ها شارژ میشد و اتاق ما دقیقا پشتش فن بود که خیلی نصف شب صدا میداد و حمام کوچک داشت غذا رستورانش اصلا خوشمزه نبود
نقاط قوت:
نزدیکی به طاق بستان....پارکینگ روباز بزرگ
نقاط ضعف:
نزدیکی به طاق بستان....پارکینگ روباز بزرگ
نقاط قوت:
نزدبکی به طاق بستان ویوی اتاق برخورد خوب پرسنل تمیزی
نقاط ضعف:
پیچیدن بوی روغن در سالن سرو صبحانه
نقاط قوت:
اتاقهای تمیز کادر منظم غذای با کیفیت مکان مناسب
نقاط ضعف:
اتاق ما گرم بود
نقاط قوت:
موقعیت مکانی خوب
نقاط ضعف:
قدیمی بودن وسایل و سرویس بهداشتی پ حمام
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
با سلام و عرض احترامضمن تشکر از مدیریت محترم هتل،همکاران بخش نظافت هتل با سروصدای فراوان انجام وظیفه می‌کنند و با توجه به ساختار و سازه بکاررفته در ساختمان هتل، هیچگونه آسایش و آرامشی وجود ندارد.
هتل در محل بسیار خوبی قرار دارد. صبحانه هتل متوسط دکوراسیون هتل قدیمی
نقاط قوت:
موقعیت مکانی عالی
نقاط ضعف:
تهویه راهروهای طبقات مناسب و کافی نیست بوی سیگار مرتب در راهروها به مشام میرسد
نقاط قوت:
با تشكر علاقه دارم مسئله همكار شما كه مورد كلاهبردارى فرد شياد قرار گرفته حل شود و من با عنوان وكيل دادگسترى آماده هر گرونه خدمتي هستم
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
محیط خوب است
نقاط ضعف:
محیط خوب است
نقاط قوت:
دسترسی عالی کنار طاق بستان
نقاط ضعف:
دسترسی عالی کنار طاق بستان
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
برخورد پرسنل خوب نبود و محترمانه نبودموقع ورود هيچكس استقبال نكرد و چمدون هارو تحويل نگرفتن تا اتاق بيارنسرويس اتاق نداشتن ، درخواست قاشق كرديم گفتن رستوران تعطيلهصداي كولر داخل اتاق بلند بود جاي صابوني داخل دستشويي نبود كه ما صابون روش بزاريم جاي مسواكي داخل دستشويي نبود
نقاط قوت:
بهداشت و صبحانه و موقعیت مکانی
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
هیچی
نقاط ضعف:
اتاق کثیف حمام و سرویس فرنگی خراب رو بالشی و روتختی چرک مور دیوارها ترک خورده و کثیف در کل افتضاح صد رحمت به مسافرخانه تا دوسال پیش خوب بود اما متاسفانه هر سال افتضاح تر شده
نقاط قوت:
کلا باتوجه به ۴ستاره بودنش خوب بود
نقاط ضعف:
متاسفانه عوامل آشپزخانه و ستوران فاقد ماسک بودن.
نقاط قوت:
نزدیک به طاق بستان
نقاط ضعف:
فاصله زیاد سرویس بهداشتی ایرانی
هتل تمیز .....پرسنل خوب ......اتاق های رو به طاق بستان منظره عالی رستوران بسیار خوب ....تنها نقطه ضعف مشاهده شده صبحانه های ضعیف در حد هتل دو ستاره .
نقاط قوت:
همه چی عالیه
نقاط ضعف:
ندارد
نقاط قوت:
تمیزی هتل خوب بود برخورد کارکنان خوب بود دسترسی هم عالی بود
نقاط ضعف:
صبحانه خیلی چشمگیر نبود باتوجه به درجه هتل
نقاط قوت:
اتاق های بزرگ و تمیز رفتار عالی پرسنل دائما همه جا رو ضدعفونی میکردن صبحانه نسبتا کامل و خوب پارکینگ روباز ولی بزرگ و دقیقا کنار هتل غذای رستوران با کیفیت بالا و حجم بسیار مناسب در فضای خوب و بزرگ و تمیز
نقاط ضعف:
اتاق بسیار سرد بود ، چیلر و اسپلیت اصلا کار نمیکرد ، ما اطلاع دادیم ولی اقدام خاصی صورت نگرفت هتل از مرکز شهر و جاهای دیدنی کرمانشاه کمی دور هست و فقط چسبیده به طاق بستان هستش
استقبال ورودی که در حد مسافر خانه راهنمای تحویل اتاق نداشت فاقد روم سرویس دنده کباب هتل عمدتا با گوشت چرخ کرده موقعیت هتل عالی در هتلهای کرمانشاه خوبه اتاقها تمیز
برای هتلی با شبی ۷۵۰ ت تلویزیون در حد مونیتور به نظرم قابل قبول نمی باشد.
من یه اتاق یه نفره با تخت دبل داشتم.همه چی خوب بود.رستورانش غذاهای خوبی داره.اتاقش تمیز بود.
رستوران هتل جمشید در حال حاضر یکی از بهترین رستوران های کرمانشاهه کیفیت غذاها بسیار بالا دنده کباب بسیار لذیذ و خوش طعم با گوشت تازه بود کباب برگ مخصوص هم همینطور بسیار لذیذ ، ترد و خوش طعم خورشت خلال بسیار عالی ماهی کبابش هم بسیار خوش طعم بود قیمت ها با توجه به کیفیت مناسب هستن تنها ایرادی که داره قبلا برنج ایرانی پخت میکردن اما جدیدا برنجش مخلوط شده با برنج بی کیفیت هندی بهتره بجای اینکه حجم برنج رو اضافه کنن همون برنج خوش طعم ایرانی رو بدن اما حجمش رو کمتر کنن مالیات ارزش افزوده و حق سرویس رو هم این رستوران روی فاکتورش میکسه که مبلغ نسبتا بالایی میشه
نقاط قوت:
بسیار عالی بود
نقاط ضعف:
هیچ نقصی دیده نشد
نقاط قوت:
در مجموع خوبه
نقاط ضعف:
برخورد پذیرش میتونه بهتر باشه
نسبت به قیمتش خیلی گرون هستش خدماتش خیلی خیلی ضعیف ، اتاق های قدیمی و وسایل داغون و کثیف و قدیمی ، وقتی هتلی برای یک شب همچین قیمتی میذاره آدم انتظار یه چیز خیلی بهتری داره در صورتیکه حداقل انتظار هم نیست ۰
نسبت به قیمتش خیلی امکانات کمی داشت من طبقه اول موندیم بوی غذای آشپزخونه میومد اتاق ها ترکهای بزرگ داشت و قدیمی به نظر میرسید سرویس بهداشتی کهنه داشت جاش اما خوبه
ما یک اتاق چهار تخته گرفتیم که در موقع ورود برخوردپذیرش خوب بود ولی کسی برای بردن وسایل به اتاق مارا همراهی نکرد اتاق تمیز وبزرگ بود پارکینگ بزرگ وجادار در حیاط ولی رو باز بود رستوران بسیار زیبا و باکیفیت بود دنده کباب هتل جمشید را نباید از دست داد صبحانه تنوع کم ولی کیفیت خوبی داشت
نقاط قوت:
همه چی خوب و مطلوب بود
نقاط ضعف:
نقصی ندیدیم
هتل خوبی بود. صفحانه خیلی محدود و کم بود. کیفیت غذای رستوران عاالی بود.
نقاط قوت:
در کل هتل خوبیه
نقاط ضعف:
دستگاه شیر صبحانه نشتی داشت برخورد پذیرش میتونه بهتر هم باشه و تهویه سرویس بهداشتی کار نمیکرد
گرون بود کمی
مکانی زیبا داشت. کادر پر سر و صدایی داشت. غذا خورشت خلال که خوب بود اما میز اردور اصلا خوشمزه نبود. میتونم بگم بدترین سالاد ماکارانی که تابحال خورده بودم بود.
نقاط قوت:
فوق العاده بود
نقاط ضعف:
اصلا هیچی
دکوراسیون داخل اتاقها قدیمی و صندلی ها لک دار بودند موکت کف اتاق کثیف و پر از لک بود. خواستم از توالت فرنگی استفاده کنم دمپایی ها پر از آب و خیس بودن از رسپشن خواستیم که اتاقمون رو عوض کنن صبحانه نسبتا خوب بود ولی اگر روی میز تمام میشد دیر به دیر شارژ میکردن. در ضمن ما شاهد دعوای بین پرسنل هم بودیم که کار غیر حرفه ای بود.
در یک کلام عالی و ۲۰
نزدیکی به طاق بستان یکی از نکات مثبت بود.رفتار کارکنان بد بود.صبحانه خوب بود.تمیزی اتاق ها خوب بود.
هتل خوبی است ولی میتوانست بهتر هم باشد از نظر موقعیت مکانی خیلی خوب است و صبحانه قابل قبول و کامل فقط پرسنل هتل تعدادش کم است و موقع تحویل دادن اتاق به ما به علت نداشتن نیرو خودمان چمدان ها را بردیم پرسنل پذیرش بعنوان زبان گویای هتل برخوردشان اصلا مناسب نیست بهتر بودبا حوصله تر و خوش برخورد تر باشند پارکینگ مسقف نیست ولی بزرگ است و سرویس ایرانی فقط انتهای رستوران دارد و داخل طبقات نیست ...
نسبت به قیمتش خوب بود، ,تنوع صبحانه خیلی کم بود. فشار آب بسیار کم بود به طوری که حمام رفتن کار سختی بود.
نقاط قوت:
برخورد خوب
نقاط ضعف:
نداشت
نقاط قوت:
خوب بود بد نبود
نقاط ضعف:
صبحانه خیلی ضعیف بود در حد هتل ۴ستاره نبود میتونست بهتر باشه
کارکنان بسیار معمولی، اتاق ها کوچک، صبحانه معمولی، عدم آموزش صحیح پرسنل در نحوه برخورد با مهمان
پرسنل بسیار مودب ، رستوران بسیار گران ، اتاق تاریک ، سرویس فرنگی خراب ، عدم وجود سرویس ایرانی در طبقات و فقط در طبقه همکف اونم قسمت صبحانه خوری ، آسانسور بسیار کند با صدای ناهنجار ، دیوارهای اتاق نازک و صداها به راحتی به اتاق مجاور منتقل میشه و شب هنگام باعث سلب آسایش هست ، پارکینگ رو باز و عدم سایه
نقاط قوت:
هتل خوب بود برخورد هتل نظافتش
نقاط ضعف:
صبحانه خیلی ضعیف بود مینی بار داخل یخچال هم خیلی کم بود چیز خاصی نداشت
مناسب بود .
نقاط قوت:
تمیزی اتاقها و پرسنل مودب و کارازموده.
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
هتل بسيار تميزي بود ،امكانات اتاق خيلي خوب بود بيشتز از حد انتظاز بود ،كيفيت صبحانه عالي بود همراه با چايي دمي ،برخورد پرسنل بسيار دوستانه بود
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
عالی بود خیلی خیلی خوب توصیه می کنم در این هتل اقامت داشته باشید
نقاط قوت:
همه چي عالي
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
هتل خوبی بود، برخورد کارکنان خوب بود، صبحانه کاملی ارائه میشد. تمیز و مرتب بود. پارکینگ بزرگ و مناسبی داشت.
صبحانه مانده و بي كيفيت، امكانات هتل صفر
نسبت به قیمتش خوب بود، , تمیز بود ولی,تنوع صبحانه خیلی کم بود, بهترین دسترسی را به طاق بستان داشت.
نقاط قوت:
نزدیکی به طاق بستان جای پارک سرویس دهی خوب به اتاقها تمیزی و نو بودن ملاحفه ها و حوله ها
نقاط ضعف:
نبود کافی شاپ در هتل برای زمان استراحت نبود دسترسی خرید برای وسایل اولیه واضطراری سفر
نقاط قوت:
اتاق، امکانات و کارکنان هتل بسیار خوب بود و از نکات بارز این هتل استقرار در میدان تاق بستان می‌باشد.
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
دمای مناسب اتاق، حوله های تمیز، مساحت مناسب اتاق
نقاط ضعف:
یک مقدار نان صبحانه خشک بود و تنوع نداشت
پیگیری مناسب و موثر همکاران جاباما
نقاط قوت:
بهترین موقعیت مکانی در شهر پارکینگ خوب فضای باز سرویس و حمام
نقاط ضعف:
پرده ها و نمای داخل اتاقها قدیمی است
با سلام هتل لابی خوب و اتاقهای بزرگ و مناسبی داشت. صبحانه هتل خوب بود. از نظر منطقه ای هم نزدیک به منطقه طاق بستان و هم رستورانهای معروف شهر هست
نقاط قوت:
پرسنل عالی، غذا و رستوران بینظیر و از همه مهمتر همجوار آثار باستانی طاقبستان
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
نزدیک بودن به طاق بستان ...مدیریت خوب ...تمیزی اتاق ها
نقاط ضعف:
موردی ندیدم
غذای عالی داره و به نسبت قیمتش خوبه و کنار بنای تاریخی کرمانشاهه
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل جمشید کرمانشاه

مهمانان هتل جمشید کرمانشاه در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل جمشید کرمانشاه از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل جمشید کرمانشاه بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات هتل جمشید کرمانشاه رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل جمشید کرمانشاه را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.