اقامتگاه سنتی یاسمین راهب کاشان

کاشان، خیابان غیاث الدین جمشید، کوی قدمگاه علی
-
امتیاز کاربران
-
نظرات کاربران

معرفی اقامتگاه سنتی یاسمین راهب کاشان

اقامتگاه سنتی یاسمـین در خیابان غیاث الدین جمشیدکاشانی در شهر کاشان قرار گرفته است این خانه متعلق به دوره قاجار بوده که در پی آن سالها با فراز و نشیب های بسیار در سال 1396 مرمت این خانه شروع و تبدیل به فضایی دنج و دور از هیاهوی شهری در دل بافت تاریخی جای گرفته است اقامتگاه یاسمـین دارای20باب اطاق که 11سوئیت یک اطاقه و 4 مسترسوئیت دو خوابه میباشد و مجهز به سرویس داخل اتاق وحیاط مرکزی و حوض خانه است و دارای یک سالن صبحانه خوری که با گشودن اوروسی های آن فضای حیاط و حوض خانه نمایان میشود و در موقعیت مکانی بسیار نزدیکی با دیگر مراکز تاریخی قرار گرفته است یاسمین خانه ای پرازنقاشی های اصیل ایرانی در محیطی آرام و دلنشین و سرشار از صمیمیت است و مطابق با فرهنگ ایران ، مخصوصا کاشان در کنار حوض فیروزه ای باانعکاسی در آب است ، اتاق هایی که دور حیاط با درب های چوبی و شیشه های رنگی گذر زمان را برایمان رقم می زند و همین فرهنگ مهمان نوازی و کنار هم بودن را برایمان تداعی می کند تا در فضایی بسیار صمیمی در خدمت مهمانان عزیز باشیم .
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو اقامتگاه سنتی یاسمین راهب کاشان

یاسمین راهب-اتاق دوتخته دبل بالا
اتاق دوتخته دبل بالا
اقامت 24
405,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 آبان
یکشنبه
405,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
405,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
405,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
405,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
405,000
تومان
9 آبان
جمعه
405,000
تومان
10 آبان
شنبه
405,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
405,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
405,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
405,000
تومان
14 آبان
چهارشنبه
405,000
تومان
ایران مارکوپولو
415,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 آبان
یکشنبه
415,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
415,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
415,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
415,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
415,000
تومان
9 آبان
جمعه
415,000
تومان
10 آبان
شنبه
415,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
415,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
415,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
415,000
تومان
14 آبان
چهارشنبه
415,000
تومان
یاسمین راهب-اتاق دوتخته دبل زیرزمین
اتاق دوتخته دبل زیرزمین
هتل یار
405,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 آبان
یکشنبه
405,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
405,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
405,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
405,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
405,000
تومان
9 آبان
جمعه
405,000
تومان
10 آبان
شنبه
405,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
405,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
405,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
405,000
تومان
14 آبان
چهارشنبه
405,000
تومان
اقامت 24
405,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 آبان
یکشنبه
405,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
405,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
405,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
405,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
405,000
تومان
9 آبان
جمعه
405,000
تومان
10 آبان
شنبه
405,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
405,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
405,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
405,000
تومان
14 آبان
چهارشنبه
405,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
4 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
14 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
یاسمین راهب-اتاق دوتخته توئین زیرزمین
اتاق دوتخته توئین زیرزمین
اقامت 24
405,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 آبان
یکشنبه
405,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
405,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
405,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
405,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
405,000
تومان
9 آبان
جمعه
405,000
تومان
10 آبان
شنبه
405,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
405,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
405,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
405,000
تومان
14 آبان
چهارشنبه
405,000
تومان
هتل یار
405,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 آبان
یکشنبه
405,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
405,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
405,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
405,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
405,000
تومان
9 آبان
جمعه
405,000
تومان
10 آبان
شنبه
405,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
405,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
405,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
405,000
تومان
14 آبان
چهارشنبه
405,000
تومان
یاسمین راهب-اتاق چهارنفره طبقه بالا
اتاق چهارنفره طبقه بالا
هتل یار
660,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 آبان
یکشنبه
660,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
660,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
660,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
660,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
660,000
تومان
9 آبان
جمعه
660,000
تومان
10 آبان
شنبه
660,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
660,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
660,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
660,000
تومان
14 آبان
چهارشنبه
660,000
تومان
اقامت 24
670,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 آبان
یکشنبه
670,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
670,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
670,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
670,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
670,000
تومان
9 آبان
جمعه
670,000
تومان
10 آبان
شنبه
670,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
670,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
670,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
670,000
تومان
14 آبان
چهارشنبه
670,000
تومان
ایران مارکوپولو
670,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 آبان
یکشنبه
670,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
670,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
670,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
670,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
670,000
تومان
9 آبان
جمعه
670,000
تومان
10 آبان
شنبه
670,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
670,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
670,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
670,000
تومان
14 آبان
چهارشنبه
670,000
تومان
یاسمین راهب-اتاق چهارنفره زیرزمین
اتاق چهارنفره زیرزمین
هتل یار
660,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 آبان
یکشنبه
660,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
660,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
660,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
660,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
660,000
تومان
9 آبان
جمعه
660,000
تومان
10 آبان
شنبه
660,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
660,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
660,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
660,000
تومان
14 آبان
چهارشنبه
660,000
تومان
اقامت 24
660,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 آبان
یکشنبه
660,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
660,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
660,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
660,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
660,000
تومان
9 آبان
جمعه
660,000
تومان
10 آبان
شنبه
660,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
660,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
660,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
660,000
تومان
14 آبان
چهارشنبه
660,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
4 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
14 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
یاسمین راهب-دوتخته برای یک نفر همکف
دوتخته برای یک نفر همکف
هتل یار
310,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 آبان
یکشنبه
310,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
310,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
310,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
310,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
310,000
تومان
9 آبان
جمعه
310,000
تومان
10 آبان
شنبه
310,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
310,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
310,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
310,000
تومان
14 آبان
چهارشنبه
310,000
تومان
یاسمین راهب-دو تخته دابل VIP
دو تخته دابل VIP
اقامت 24
505,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 آبان
یکشنبه
505,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
505,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
505,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
505,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
505,000
تومان
9 آبان
جمعه
505,000
تومان
10 آبان
شنبه
505,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
505,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
505,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
505,000
تومان
14 آبان
چهارشنبه
505,000
تومان
ایران مارکوپولو
515,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 آبان
یکشنبه
515,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
515,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
515,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
515,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
515,000
تومان
9 آبان
جمعه
515,000
تومان
10 آبان
شنبه
515,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
515,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
515,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
515,000
تومان
14 آبان
چهارشنبه
515,000
تومان

امکانات اتاق های اقامتگاه سنتی یاسمین راهب کاشان

اعلام حریق
خدمات خانه داری
رستوران بام
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
زمین ورزشی
پارک کودک
گیم نت
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
تلویزیون در لابی
شبکه پخش فیلم
خدمات بیدار باش
پذیرش 24 ساعته
ترانسفر برگشت با هزینه
ترانسفر رفت با هزینه
زنگ هشدار
پرینتر
تلفن در لابی
فكس
روم سرويس
اينترنت در لابی
كافی شاپ
خدمات تهيه بليط
مینی بار با هزینه
سیستم سرمایش
زمين تنيس
دمپایی حمام
سیستم گرمایش
دمپایی یکبار مصرف
حوله حمام
لوازم بهداشتی
خدمات نگهداری کودک
پرداخت ویزا و مسترکارت
سرویس حرم
بازی ویدئویی
گشت نیم روزی
سالن بيليارد
صبحانه در اتاق
خدمات پزشكي
خدمات باربري
جكوزی
چايخانه سنتی
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
آتلیه
كتابخانه
روم سرويس 24 ساعته
آژانس مسافرتي
پاركينگ
وسایل بدنسازی
فتوکپی
حوله
کمد لباس
اتاق چمدان
ماساژ
جعبه کمک های اولیه
رستوران
سیستم تهویه مطبوع
سونا
استخر
تاکسی سرویس
نمازخانه
روزنامه
آسانسور
سرویس بهداشتی فرنگی
سشوار
صندوق امانات
یخچال
دستگاه خودپرداز
خشکشویی (لاندری)
تبديل ارز
کپسول آتش نشانی
خدمات تور
فضای سبز
مینی بار
سرویس فرنگی
مینی بار رایگان
اینترنت رایگان و نامحدود
کافی نت
خدمات برای معلولین
اينترنت (Wifi)
فروشگاه
آرایشگاه
سوئیت
تلفن در اتاق
اینترنت
سالن ورزشی
مرکز خرید
اتاق سیگار
لابی
اطفای حریق
اتاق بازی
پله اضطراری
دستگاه واکس کفش
میز تحریر
تلفن
اباژور
رخت آویز

آدرس اقامتگاه سنتی یاسمین راهب کاشان روی نقشه

برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره اقامتگاه سنتی یاسمین راهب کاشان

مهمانان اقامتگاه سنتی یاسمین راهب کاشان در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان اقامتگاه سنتی یاسمین راهب کاشان از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت اقامتگاه سنتی یاسمین راهب کاشان بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات اقامتگاه سنتی یاسمین راهب کاشان رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات اقامتگاه سنتی یاسمین راهب کاشان را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.