اقامتگاه سنتی یاسمین راهب کاشان

کاشان، خیابان غیاث الدین جمشید، کوی قدمگاه علی
-
امتیاز کاربران
8
نظرات کاربران

معرفی اقامتگاه سنتی یاسمین راهب کاشان

اقامتگاه سنتی یاسمـین در خیابان غیاث الدین جمشیدکاشانی در شهر کاشان قرار گرفته است این خانه متعلق به دوره قاجار بوده که در پی آن سالها با فراز و نشیب های بسیار در سال 1396 مرمت این خانه شروع و تبدیل به فضایی دنج و دور از هیاهوی شهری در دل بافت تاریخی جای گرفته است اقامتگاه یاسمـین دارای20باب اطاق که 11سوئیت یک اطاقه و 4 مسترسوئیت دو خوابه میباشد و مجهز به سرویس داخل اتاق وحیاط مرکزی و حوض خانه است و دارای یک سالن صبحانه خوری که با گشودن اوروسی های آن فضای حیاط و حوض خانه نمایان میشود و در موقعیت مکانی بسیار نزدیکی با دیگر مراکز تاریخی قرار گرفته است یاسمین خانه ای پرازنقاشی های اصیل ایرانی در محیطی آرام و دلنشین و سرشار از صمیمیت است و مطابق با فرهنگ ایران ، مخصوصا کاشان در کنار حوض فیروزه ای باانعکاسی در آب است ، اتاق هایی که دور حیاط با درب های چوبی و شیشه های رنگی گذر زمان را برایمان رقم می زند و همین فرهنگ مهمان نوازی و کنار هم بودن را برایمان تداعی می کند تا در فضایی بسیار صمیمی در خدمت مهمانان عزیز باشیم .
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو اقامتگاه سنتی یاسمین راهب کاشان

یاسمین راهب-اتاق دوتخته دبل بالا
اتاق دوتخته دبل بالا
اقامت 24
707,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 مهر
دوشنبه
707,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
707,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
707,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
707,000
تومان
9 مهر
جمعه
707,000
تومان
10 مهر
شنبه
707,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
707,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
707,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
707,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
707,000
تومان
15 مهر
پنجشنبه
707,000
تومان
یاسمین راهب-اتاق دوتخته دبل زیرزمین
اتاق دوتخته دبل زیرزمین
علاءالدین
641,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 مهر
دوشنبه
641,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
641,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
641,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
641,000
تومان
9 مهر
جمعه
641,000
تومان
10 مهر
شنبه
641,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
641,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
641,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
641,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
641,000
تومان
15 مهر
پنجشنبه
641,000
تومان
اقامت 24
707,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 مهر
دوشنبه
707,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
707,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
707,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
707,000
تومان
9 مهر
جمعه
707,000
تومان
10 مهر
شنبه
707,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
707,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
707,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
707,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
707,000
تومان
15 مهر
پنجشنبه
707,000
تومان
هتل یار
707,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 مهر
دوشنبه
707,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
707,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
707,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
707,000
تومان
9 مهر
جمعه
707,000
تومان
10 مهر
شنبه
707,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
707,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
707,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
707,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
707,000
تومان
15 مهر
پنجشنبه
707,000
تومان
یاسمین راهب-اتاق دوتخته توئین زیرزمین
اتاق دوتخته توئین زیرزمین
اقامت 24
707,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 مهر
دوشنبه
707,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
707,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
707,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
707,000
تومان
9 مهر
جمعه
707,000
تومان
10 مهر
شنبه
707,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
707,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
707,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
707,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
707,000
تومان
15 مهر
پنجشنبه
707,000
تومان
هتل یار
707,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 مهر
دوشنبه
707,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
707,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
707,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
707,000
تومان
9 مهر
جمعه
707,000
تومان
10 مهر
شنبه
707,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
707,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
707,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
707,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
707,000
تومان
15 مهر
پنجشنبه
707,000
تومان
یاسمین راهب-اتاق چهارنفره طبقه بالا
اتاق چهارنفره طبقه بالا
هتل یار
1,060,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 مهر
دوشنبه
1,060,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
1,060,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
1,060,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
1,060,000
تومان
9 مهر
جمعه
1,060,000
تومان
10 مهر
شنبه
1,060,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
1,060,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
1,060,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
1,060,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
1,060,000
تومان
15 مهر
پنجشنبه
1,060,000
تومان
اقامت 24
1,060,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 مهر
دوشنبه
1,060,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
1,060,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
1,060,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
1,060,000
تومان
9 مهر
جمعه
1,060,000
تومان
10 مهر
شنبه
1,060,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
1,060,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
1,060,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
1,060,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
1,060,000
تومان
15 مهر
پنجشنبه
1,060,000
تومان
یاسمین راهب-اتاق چهارنفره زیرزمین
اتاق چهارنفره زیرزمین
علاءالدین
960,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 مهر
دوشنبه
960,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
960,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
960,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
960,000
تومان
9 مهر
جمعه
960,000
تومان
10 مهر
شنبه
960,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
960,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
960,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
960,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
960,000
تومان
15 مهر
پنجشنبه
960,000
تومان
اقامت 24
1,060,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 مهر
دوشنبه
1,060,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
1,060,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
1,060,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
1,060,000
تومان
9 مهر
جمعه
1,060,000
تومان
10 مهر
شنبه
1,060,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
1,060,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
1,060,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
1,060,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
1,060,000
تومان
15 مهر
پنجشنبه
1,060,000
تومان
هتل یار
1,060,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 مهر
دوشنبه
1,060,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
1,060,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
1,060,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
1,060,000
تومان
9 مهر
جمعه
1,060,000
تومان
10 مهر
شنبه
1,060,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
1,060,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
1,060,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
1,060,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
1,060,000
تومان
15 مهر
پنجشنبه
1,060,000
تومان
یاسمین راهب-دوتخته برای یک نفر همکف
دوتخته برای یک نفر همکف
هتل یار
471,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 مهر
دوشنبه
471,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
471,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
471,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
471,000
تومان
9 مهر
جمعه
471,000
تومان
10 مهر
شنبه
471,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
471,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
471,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
471,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
471,000
تومان
15 مهر
پنجشنبه
471,000
تومان
یاسمین راهب-اتاق دو تخته برای یک نفر
اتاق دو تخته برای یک نفر
علاءالدین
427,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 مهر
دوشنبه
427,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
427,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
427,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
427,000
تومان
9 مهر
جمعه
427,000
تومان
10 مهر
شنبه
427,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
427,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
427,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
427,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
427,000
تومان
15 مهر
پنجشنبه
427,000
تومان
یاسمین راهب-دو تخته دابل VIP
دو تخته دابل VIP
علاءالدین
800,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 مهر
دوشنبه
800,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
800,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
800,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
800,000
تومان
9 مهر
جمعه
800,000
تومان
10 مهر
شنبه
800,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
800,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
800,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
800,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
800,000
تومان
15 مهر
پنجشنبه
800,000
تومان
اقامت 24
883,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 مهر
دوشنبه
883,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
883,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
883,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
883,000
تومان
9 مهر
جمعه
883,000
تومان
10 مهر
شنبه
883,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
883,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
883,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
883,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
883,000
تومان
15 مهر
پنجشنبه
883,000
تومان
هتل یار
883,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 مهر
دوشنبه
883,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
883,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
883,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
883,000
تومان
9 مهر
جمعه
883,000
تومان
10 مهر
شنبه
883,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
883,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
883,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
883,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
883,000
تومان
15 مهر
پنجشنبه
883,000
تومان
یاسمین راهب-اتاق دو تخته دبل - داخل حیات
اتاق دو تخته دبل - داخل حیات
اقامت 24
707,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 مهر
دوشنبه
707,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
707,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
707,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
707,000
تومان
9 مهر
جمعه
707,000
تومان
10 مهر
شنبه
707,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
707,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
707,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
707,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
707,000
تومان
15 مهر
پنجشنبه
707,000
تومان
هتل یار
707,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 مهر
دوشنبه
707,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
707,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
707,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
707,000
تومان
9 مهر
جمعه
707,000
تومان
10 مهر
شنبه
707,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
707,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
707,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
707,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
707,000
تومان
15 مهر
پنجشنبه
707,000
تومان

امکانات اتاق های اقامتگاه سنتی یاسمین راهب کاشان

اعلام حریق
ترانسفر برگشت با هزینه
رستوران بام
زمین ورزشی
پارک کودک
گیم نت
اتاق تلفن (اپراتور)
تلویزیون در لابی
خدمات خانه داری
شبکه پخش فیلم
پذیرش 24 ساعته
ترانسفر رفت با هزینه
خدمات بیدار باش
زنگ هشدار
پرینتر
تلفن در لابی
فكس
روم سرويس
اينترنت در لابی
كافی شاپ
پاركينگ
سیستم سرمایش
وسایل بدنسازی
خدمات تهيه بليط
مینی بار با هزینه
مینی بار رایگان
گشت نیم روزی
دمپایی حمام
سیستم گرمایش
دمپایی یکبار مصرف
حوله حمام
لوازم بهداشتی
خدمات نگهداری کودک
پرداخت ویزا و مسترکارت
سرویس حرم
بازی ویدئویی
زمين تنيس
صبحانه در اتاق
سالن بيليارد
خدمات پزشكي
خدمات باربري
جكوزی
چايخانه سنتی
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
آتلیه
كتابخانه
روم سرويس 24 ساعته
مینی بار
اینترنت رایگان و نامحدود
فتوکپی
آسانسور
ماساژ
جعبه کمک های اولیه
رستوران
سیستم تهویه مطبوع
سونا
استخر
تاکسی سرویس
نمازخانه
سشوار
کمد لباس
صندوق امانات
یخچال
دستگاه خودپرداز
خشکشویی (لاندری)
تبديل ارز
آژانس مسافرتی
کپسول آتش نشانی
سرویس فرنگی
سرویس بهداشتی ایرانی
اتاق چمدان
حوله
کافی نت
اتاق سیگار
خدمات برای معلولین
اينترنت (Wifi)
فروشگاه
آرایشگاه
سوئیت
تلفن در اتاق
اینترنت
مرکز خرید
لابی
خدمات تور
اطفای حریق
اتاق بازی
پله اضطراری
دستگاه واکس کفش
میز تحریر
تلفن
اباژور
سالن ورزشی
فضای سبز
روزنامه
رخت آویز

آدرس اقامتگاه سنتی یاسمین راهب کاشان روی نقشه

نظرات کاربران برای اقامتگاه سنتی یاسمین راهب کاشان

(8 نظر)
نقاط قوت:
تمیزی،زیبایی محوطه و اتاق ها،امکانات و غذا خوب بود،برخورد کارکنان هم خوب بود
نقاط ضعف:
تمیزی،زیبایی محوطه و اتاق ها،امکانات و غذا خوب بود،برخورد کارکنان هم خوب بود
خیلی هتل زیبا و تمیز و آرومی بود سر و صدا وجود نداشت در زمانی که من اقامت داشتم.کارکنان خوش برخورد و خوب بودن.چون هوا گرم بود خیلی نمیشد بریم بیرون بگردیم.اما حیاط هتل خودش خیلی قشنگ هست و میشه خوش بود همونجا هم.صبحونه ای که میاوردن هم خوب و باسلیقه بود.از کافه هم استفاده کردم اونم راضی بودم.فقط یکم از جاهای دیدنی دوره.در کل ایرادی ندیدم اگه بازم برم کاشان حتما حتما هتل یاسمین راهب رو انتخاب می‌کنم.
نقاط قوت:
برخورد خوب کارکنان، سکوت و آرامش محیط
نقاط ضعف:
بوی بد سرویس بهداشتی، تعویض نشدن ملحفه های تخت
نقاط قوت:
بسیار بسیار تمیز و مرتب من آدم وسواسی هستم ولی واقعا همه چی به دلم نشست خیلی ممنونم
نقاط ضعف:
از نظر من همه چیز اکی بود ولی همسفران جای تلویزیون و اتو رو خالی میدیدند.
كاركنان بسيار خوش برخورد و مهربان اتاقها بسيار تميز هتل بسيار زيبا بود تنها ايرادش صبحانه كه خيلي معمولي بود و اينكه هتل رستوران نداشت
نقاط قوت:
پنجره‌ای چوبی با شیشه های رنگی و باز شدن پنجره رو به حیاط و حوض و فواره داخل آن
نقاط ضعف:
پنجره‌ای چوبی با شیشه های رنگی و باز شدن پنجره رو به حیاط و حوض و فواره داخل آن
تجربه خوبی بود و سعی میکنم در آینده نزدیک دوباره به آنجا بروم
اقامتگاه آرام، تميز و داراي روح سنتي و اصيل است كاركنان مودب و پاسخگو
نقاط قوت:
فضای بسیار زیبا
نقاط ضعف:
فضای بسیار زیبا
بعلت پذیرش یک تیم ورزشی و سر و صدای زیاد که ایجاد مزاحمت کرد واقعا و عدم تذکر مناسب و ایجاد نظم از طرف هتل باعث نارضایتی من شد و واقعا نتونستم از اقامت تو همچین اقامتگاه زیبایی لذت ببرم ، امیدوارم تو پذیرش مهمان ها با توجه به شرایط که دارن فکر بشه ممنون
نقاط قوت:
بسیار محیط زیبا و آرام
نقاط ضعف:
بسیار محیط زیبا و آرام
همه چی خوب بود ولی مینی بار رایگان دوتا آب و ۲تا آب پرتقال بود تلوزیون هم نداشت
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره اقامتگاه سنتی یاسمین راهب کاشان

مهمانان اقامتگاه سنتی یاسمین راهب کاشان در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان اقامتگاه سنتی یاسمین راهب کاشان از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت اقامتگاه سنتی یاسمین راهب کاشان بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات اقامتگاه سنتی یاسمین راهب کاشان رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات اقامتگاه سنتی یاسمین راهب کاشان را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.