اقامتگاه سنتی یاسمین راهب کاشان

کاشان، خیابان غیاث الدین جمشید، کوی قدمگاه علی
-
امتیاز کاربران
6
نظرات کاربران

معرفی اقامتگاه سنتی یاسمین راهب کاشان

اقامتگاه سنتی یاسمـین در خیابان غیاث الدین جمشیدکاشانی در شهر کاشان قرار گرفته است این خانه متعلق به دوره قاجار بوده که در پی آن سالها با فراز و نشیب های بسیار در سال 1396 مرمت این خانه شروع و تبدیل به فضایی دنج و دور از هیاهوی شهری در دل بافت تاریخی جای گرفته است اقامتگاه یاسمـین دارای20باب اطاق که 11سوئیت یک اطاقه و 4 مسترسوئیت دو خوابه میباشد و مجهز به سرویس داخل اتاق وحیاط مرکزی و حوض خانه است و دارای یک سالن صبحانه خوری که با گشودن اوروسی های آن فضای حیاط و حوض خانه نمایان میشود و در موقعیت مکانی بسیار نزدیکی با دیگر مراکز تاریخی قرار گرفته است یاسمین خانه ای پرازنقاشی های اصیل ایرانی در محیطی آرام و دلنشین و سرشار از صمیمیت است و مطابق با فرهنگ ایران ، مخصوصا کاشان در کنار حوض فیروزه ای باانعکاسی در آب است ، اتاق هایی که دور حیاط با درب های چوبی و شیشه های رنگی گذر زمان را برایمان رقم می زند و همین فرهنگ مهمان نوازی و کنار هم بودن را برایمان تداعی می کند تا در فضایی بسیار صمیمی در خدمت مهمانان عزیز باشیم .
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو اقامتگاه سنتی یاسمین راهب کاشان

ظرفیت 1 نفر

اتاق دو تخته برای یک نفر
اقامت 24
1,500,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 مهر
جمعه
1,500,000 تومان
8 مهر
شنبه
1,500,000 تومان
9 مهر
یکشنبه
1,500,000 تومان
10 مهر
دوشنبه
1,500,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
1,500,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
1,500,000 تومان
13 مهر
پنج‌شنبه
1,500,000 تومان
14 مهر
جمعه
1,500,000 تومان
15 مهر
شنبه
1,500,000 تومان
16 مهر
یکشنبه
1,500,000 تومان
17 مهر
دوشنبه
1,500,000 تومان
اتاق دو تخته برای یک نفر
اقامت 24
3,800,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 مهر
جمعه
3,800,000 تومان
8 مهر
شنبه
3,800,000 تومان
9 مهر
یکشنبه
3,800,000 تومان
10 مهر
دوشنبه
3,800,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
3,800,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
3,800,000 تومان
13 مهر
پنج‌شنبه
3,800,000 تومان
14 مهر
جمعه
3,800,000 تومان
15 مهر
شنبه
3,800,000 تومان
16 مهر
یکشنبه
3,800,000 تومان
17 مهر
دوشنبه
3,800,000 تومان
ظرفیت 2 نفر

اتاق دو تخته دبل بالا
اقامت 24
2,700,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 مهر
جمعه
2,700,000 تومان
8 مهر
شنبه
2,700,000 تومان
9 مهر
یکشنبه
2,700,000 تومان
10 مهر
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
11 مهر
سه‌شنبه
2,700,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
2,700,000 تومان
13 مهر
پنج‌شنبه
2,700,000 تومان
14 مهر
جمعه
2,700,000 تومان
15 مهر
شنبه
2,700,000 تومان
16 مهر
یکشنبه
2,700,000 تومان
17 مهر
دوشنبه
2,700,000 تومان
اتاق دو تخته دبل زیر زمین
اقامت 24
2,700,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 مهر
جمعه
2,700,000 تومان
8 مهر
شنبه
2,700,000 تومان
9 مهر
یکشنبه
2,700,000 تومان
10 مهر
دوشنبه
2,700,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
2,700,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
2,700,000 تومان
13 مهر
پنج‌شنبه
2,700,000 تومان
14 مهر
جمعه
2,700,000 تومان
15 مهر
شنبه
2,700,000 تومان
16 مهر
یکشنبه
2,700,000 تومان
17 مهر
دوشنبه
2,700,000 تومان
اتاق دو تخته توئین زیر زمین
اقامت 24
2,700,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 مهر
جمعه
2,700,000 تومان
8 مهر
شنبه
2,700,000 تومان
9 مهر
یکشنبه
2,700,000 تومان
10 مهر
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
11 مهر
سه‌شنبه
2,700,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
2,700,000 تومان
13 مهر
پنج‌شنبه
2,700,000 تومان
14 مهر
جمعه
2,700,000 تومان
15 مهر
شنبه
2,700,000 تومان
16 مهر
یکشنبه
2,700,000 تومان
17 مهر
دوشنبه
2,700,000 تومان
اتاق دو تخته دبل VIP (حیاط حوض خانه)
اقامت 24
3,300,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 مهر
جمعه
3,300,000 تومان
8 مهر
شنبه
3,300,000 تومان
9 مهر
یکشنبه
3,300,000 تومان
10 مهر
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
11 مهر
سه‌شنبه
3,300,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
3,300,000 تومان
13 مهر
پنج‌شنبه
3,300,000 تومان
14 مهر
جمعه
3,300,000 تومان
15 مهر
شنبه
3,300,000 تومان
16 مهر
یکشنبه
3,300,000 تومان
17 مهر
دوشنبه
3,300,000 تومان
اتاق دو تخته دبل بالا
اقامت 24
3,600,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 مهر
جمعه
3,600,000 تومان
8 مهر
شنبه
3,600,000 تومان
9 مهر
یکشنبه
3,600,000 تومان
10 مهر
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
11 مهر
سه‌شنبه
3,600,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
3,600,000 تومان
13 مهر
پنج‌شنبه
3,600,000 تومان
14 مهر
جمعه
3,600,000 تومان
15 مهر
شنبه
3,600,000 تومان
16 مهر
یکشنبه
3,600,000 تومان
17 مهر
دوشنبه
3,600,000 تومان
اتاق دو تخته دبل زیر زمین
اقامت 24
3,600,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 مهر
جمعه
3,600,000 تومان
8 مهر
شنبه
3,600,000 تومان
9 مهر
یکشنبه
3,600,000 تومان
10 مهر
دوشنبه
3,600,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
3,600,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
3,600,000 تومان
13 مهر
پنج‌شنبه
3,600,000 تومان
14 مهر
جمعه
3,600,000 تومان
15 مهر
شنبه
3,600,000 تومان
16 مهر
یکشنبه
3,600,000 تومان
17 مهر
دوشنبه
3,600,000 تومان
اتاق دو تخته توئین زیر زمین
اقامت 24
3,600,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 مهر
جمعه
3,600,000 تومان
8 مهر
شنبه
3,600,000 تومان
9 مهر
یکشنبه
3,600,000 تومان
10 مهر
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
11 مهر
سه‌شنبه
3,600,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
3,600,000 تومان
13 مهر
پنج‌شنبه
3,600,000 تومان
14 مهر
جمعه
3,600,000 تومان
15 مهر
شنبه
3,600,000 تومان
16 مهر
یکشنبه
3,600,000 تومان
17 مهر
دوشنبه
3,600,000 تومان
اتاق دو تخته دبل VIP (حیاط حوض خانه)
اقامت 24
4,000,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 مهر
جمعه
4,000,000 تومان
8 مهر
شنبه
4,000,000 تومان
9 مهر
یکشنبه
4,000,000 تومان
10 مهر
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
11 مهر
سه‌شنبه
4,000,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
4,000,000 تومان
13 مهر
پنج‌شنبه
4,000,000 تومان
14 مهر
جمعه
4,000,000 تومان
15 مهر
شنبه
4,000,000 تومان
16 مهر
یکشنبه
4,000,000 تومان
17 مهر
دوشنبه
4,000,000 تومان
ظرفیت 3 نفر

اتاق سه تخته همکف
اقامت 24
3,500,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 مهر
جمعه
3,500,000 تومان
8 مهر
شنبه
3,500,000 تومان
9 مهر
یکشنبه
3,500,000 تومان
10 مهر
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
11 مهر
سه‌شنبه
3,500,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
3,500,000 تومان
13 مهر
پنج‌شنبه
3,500,000 تومان
14 مهر
جمعه
3,500,000 تومان
15 مهر
شنبه
3,500,000 تومان
16 مهر
یکشنبه
3,500,000 تومان
17 مهر
دوشنبه
3,500,000 تومان
اتاق سه تخته همکف
اقامت 24
4,200,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 مهر
جمعه
4,200,000 تومان
8 مهر
شنبه
4,200,000 تومان
9 مهر
یکشنبه
4,200,000 تومان
10 مهر
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
11 مهر
سه‌شنبه
4,200,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
4,200,000 تومان
13 مهر
پنج‌شنبه
4,200,000 تومان
14 مهر
جمعه
4,200,000 تومان
15 مهر
شنبه
4,200,000 تومان
16 مهر
یکشنبه
4,200,000 تومان
17 مهر
دوشنبه
4,200,000 تومان
ظرفیت 4 نفر

سوئیت چهار تخته طبقه بالا
اقامت 24
4,000,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 مهر
جمعه
4,000,000 تومان
8 مهر
شنبه
4,000,000 تومان
9 مهر
یکشنبه
4,000,000 تومان
10 مهر
دوشنبه
4,000,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
4,000,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
4,000,000 تومان
13 مهر
پنج‌شنبه
4,000,000 تومان
14 مهر
جمعه
4,000,000 تومان
15 مهر
شنبه
4,000,000 تومان
16 مهر
یکشنبه
4,000,000 تومان
17 مهر
دوشنبه
4,000,000 تومان
سوئیت چهار تخته زیر زمین
اقامت 24
4,000,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 مهر
جمعه
4,000,000 تومان
8 مهر
شنبه
4,000,000 تومان
9 مهر
یکشنبه
4,000,000 تومان
10 مهر
دوشنبه
4,000,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
4,000,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
4,000,000 تومان
13 مهر
پنج‌شنبه
4,000,000 تومان
14 مهر
جمعه
4,000,000 تومان
15 مهر
شنبه
4,000,000 تومان
16 مهر
یکشنبه
4,000,000 تومان
17 مهر
دوشنبه
4,000,000 تومان
سوئیت چهار تخته طبقه بالا
اقامت 24
5,000,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 مهر
جمعه
5,000,000 تومان
8 مهر
شنبه
5,000,000 تومان
9 مهر
یکشنبه
5,000,000 تومان
10 مهر
دوشنبه
5,000,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
5,000,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
5,000,000 تومان
13 مهر
پنج‌شنبه
5,000,000 تومان
14 مهر
جمعه
5,000,000 تومان
15 مهر
شنبه
5,000,000 تومان
16 مهر
یکشنبه
5,000,000 تومان
17 مهر
دوشنبه
5,000,000 تومان
سوئیت چهار تخته زیر زمین
اقامت 24
5,000,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 مهر
جمعه
5,000,000 تومان
8 مهر
شنبه
5,000,000 تومان
9 مهر
یکشنبه
5,000,000 تومان
10 مهر
دوشنبه
5,000,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
5,000,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
5,000,000 تومان
13 مهر
پنج‌شنبه
5,000,000 تومان
14 مهر
جمعه
5,000,000 تومان
15 مهر
شنبه
5,000,000 تومان
16 مهر
یکشنبه
5,000,000 تومان
17 مهر
دوشنبه
5,000,000 تومان

امکانات اتاق های اقامتگاه سنتی یاسمین راهب کاشان

یخچال
اعلام حریق
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
کپسول آتش نشانی
خدمات خانه داری
آژانس مسافرتی
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
صندوق امانات
سشوار
آسانسور
نمازخانه
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
اتاق چمدان
کمد لباس
حوله
خدمات تور
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
اباژور
تلفن
میز تحریر
دستگاه واکس کفش
پله اضطراری
اتاق بازی
اطفای حریق
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
تلفن در اتاق
سوئیت
آرایشگاه
فروشگاه
اينترنت (Wifi)
خدمات برای معلولین
کافی نت
اینترنت رایگان و نامحدود
مینی بار رایگان
مینی بار
وسایل بدنسازی
سیستم سرمایش
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
روم سرويس
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
صبحانه در اتاق
روم سرويس 24 ساعته
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات باربري
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
لوازم بهداشتی
حوله حمام
دمپایی یکبار مصرف
سیستم گرمایش
دمپایی حمام
رخت آویز

آدرس اقامتگاه سنتی یاسمین راهب کاشان روی نقشه

مشاهده اقامتگاه بر روی نقشه

نظرات کاربران برای اقامتگاه سنتی یاسمین راهب کاشان

(6 نظر)
نقاط قوت:
فضای زیبا، نزدیک بودن به مراکز تاریخی، پرسنل مودب و محترم
نقاط ضعف:
فضای زیبا، نزدیک بودن به مراکز تاریخی، پرسنل مودب و محترم
ازبك تاده هفت
نقاط قوت:
تميزي اتاق
نقاط ضعف:
تميزي اتاق
با سلام، ما يك شب اقامت در اين اقامتگاه رو تجربه كرديم و اتاق vip رو گرفته بوديم، اما فرق vip با بقيه اتاق ها فقط اين هست كه يه پرده دور تخت داره ،، از لحاظ امكانات ضعیف بود و نسبت به اقامتگاه هاي ديگر نسبت به قيمت نمي ارزيد، قسمت پذيرش و افرادش به اندازه کافی مهمان نوازنبودند، صبحانه معمولي بود ، من و همسرم خيلي از اقامتگاه هارو در استان هاي مختلف تجربه كرديم اما اين ياسمين راحب سطح خدمات و امكانات کمی را داشت و سرويس بهداشتي هم تميز نبود و معمولي و ساده بود، در كل پيشنهاد نميكنم،
كاركنان بسيار خوش برخورد و مهربان اتاقها بسيار تميز هتل بسيار زيبا بود تنها ايرادش صبحانه كه خيلي معمولي بود و اينكه هتل رستوران نداشت
اقامتگاه آرام، تميز و داراي روح سنتي و اصيل است كاركنان مودب و پاسخگو
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره اقامتگاه سنتی یاسمین راهب کاشان

مهمانان اقامتگاه سنتی یاسمین راهب کاشان در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان اقامتگاه سنتی یاسمین راهب کاشان از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت اقامتگاه سنتی یاسمین راهب کاشان بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات اقامتگاه سنتی یاسمین راهب کاشان رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات اقامتگاه سنتی یاسمین راهب کاشان را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.