هتل آپارتمان شیرین کاشان

کاشان، خیابان فاضل نراقی، قبل از مسجد تاریخی آقابزرگ
2.4
امتیاز کاربران
35
نظرات کاربران

معرفی هتل آپارتمان شیرین کاشان

هتل آپارتمان شیرین در مجاورت مسجد تاریخی آقابزرگ و بافت تاریخی شهر از نظر دسترسی به تمام مکان‌های تاریخی شهرستان کاشان از جمله بازار سنتی و تمام خانه‌ها و مساجد تاریخی در بهترین شرایط قرار می‌گیرد و میهمانانش را از این نظر آسوده خاطر می‌سازد که می‌توانند با پای پیاده و در کمترین زمان از تمام ابنیه‌های تاریخی بازدید کنند.هدف هتل آپارتمان شیرین کاشان از آغاز تاکنون، ارائه خدمات مناسب به میهمانانی است که می‌خواهند خدماتی عالی را تجربه کرده و از لذت احترام سنتی ایرانیان به میهمان برخوردار شوند.به خود می‌بالیم اگر پس از بازسازی و افتتاح دوباره در ارديبهشت سال 1397 میزبان میهمانانی همچون شما باشیم. این هتل سه ستاره تمام توان خود را به کار خواهد گرفت تا لبخند رضایت را بر لبانتان بنشاند.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل آپارتمان شیرین کاشان

ظرفیت 20 نفر

سوئیت دو خوابه برای بیست نفر (با آشپزخانه)
ایران هتل آنلاین
4,200,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
4,200,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
4,200,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
4,200,000 تومان
18 آذر
جمعه
4,200,000 تومان
19 آذر
شنبه
4,200,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
4,200,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
4,200,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
4,200,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
4,200,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
4,200,000 تومان
ظرفیت 3 نفر

اتاق سه تخته (با آشپزخانه)
ایران هتل آنلاین
776,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
776,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
776,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
776,000 تومان
18 آذر
جمعه
776,000 تومان
19 آذر
شنبه
776,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
776,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
776,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
776,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
776,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
776,000 تومان
اتاق سه تخته با آشپزخانه (دبل+سینگل)
اقامت 24
780,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
780,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
780,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
780,000 تومان
18 آذر
جمعه
780,000 تومان
19 آذر
شنبه
780,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
780,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
780,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
780,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
780,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
780,000 تومان
25 آذر
جمعه
780,000 تومان
اتاق سه تخته با آشپزخانه (سه تخت سینگل)
اقامت 24
780,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
780,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
780,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
780,000 تومان
18 آذر
جمعه
780,000 تومان
19 آذر
شنبه
780,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
780,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
780,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
780,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
780,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
780,000 تومان
25 آذر
جمعه
780,000 تومان
ظرفیت 1 نفر

اتاق دو تخته برای یک نفر (بدون آشپزخانه)
ایران هتل آنلاین
410,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
410,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
410,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
410,000 تومان
18 آذر
جمعه
410,000 تومان
19 آذر
شنبه
410,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
410,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
410,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
410,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
410,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
410,000 تومان
اتاق دو تخته بدون آشپزخانه برای یک نفر
اقامت 24
410,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
410,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
410,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
410,000 تومان
18 آذر
جمعه
410,000 تومان
19 آذر
شنبه
410,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
410,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
410,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
410,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
410,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
410,000 تومان
25 آذر
جمعه
410,000 تومان
اتاق دو تخته برای یک نفر (با آشپزخانه)
ایران هتل آنلاین
470,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
470,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
470,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
470,000 تومان
18 آذر
جمعه
470,000 تومان
19 آذر
شنبه
470,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
470,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
470,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
470,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
470,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
470,000 تومان
اتاق دو تخته با آشپزخانه برای یک نفر
اقامت 24
470,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
470,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
470,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
470,000 تومان
18 آذر
جمعه
470,000 تومان
19 آذر
شنبه
470,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
470,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
470,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
470,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
470,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
470,000 تومان
25 آذر
جمعه
470,000 تومان
ظرفیت 4 نفر

اتاق چهار تخته (با آشپزخانه)
ایران هتل آنلاین
946,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
946,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
946,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
946,000 تومان
18 آذر
جمعه
946,000 تومان
19 آذر
شنبه
946,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
946,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
946,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
946,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
946,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
946,000 تومان
اتاق چهار تخته معمولی با آشپزخانه
اقامت 24
950,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
950,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
950,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
950,000 تومان
18 آذر
جمعه
950,000 تومان
19 آذر
شنبه
950,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
950,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
950,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
950,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
950,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
950,000 تومان
25 آذر
جمعه
950,000 تومان
اتاق کانکت برای چهار نفر (با آشپزخانه)
ایران هتل آنلاین
1,166,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
1,166,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
1,166,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
1,166,000 تومان
18 آذر
جمعه
1,166,000 تومان
19 آذر
شنبه
1,166,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
1,166,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
1,166,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
1,166,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
1,166,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
1,166,000 تومان
اتاق چهار تخته کانکت با آشپزخانه
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
16 آذر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
17 آذر
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
18 آذر
جمعه
تکمیل ظرفیت
19 آذر
شنبه
تکمیل ظرفیت
20 آذر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
21 آذر
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
22 آذر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
23 آذر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
24 آذر
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
25 آذر
جمعه
تکمیل ظرفیت
ظرفیت 2 نفر

اتاق دو تخته دبل (بدون آشپزخانه)
ایران هتل آنلاین
556,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
556,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
556,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
556,000 تومان
18 آذر
جمعه
556,000 تومان
19 آذر
شنبه
556,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
556,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
556,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
556,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
556,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
556,000 تومان
اتاق دو تخته توئین (بدون آشپزخانه)
ایران هتل آنلاین
560,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
560,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
560,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
560,000 تومان
18 آذر
جمعه
560,000 تومان
19 آذر
شنبه
560,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
560,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
560,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
560,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
560,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
560,000 تومان
اتاق دو تخته توئین بدون آشپزخانه
اقامت 24
560,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
560,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
560,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
560,000 تومان
18 آذر
جمعه
560,000 تومان
19 آذر
شنبه
560,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
560,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
560,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
560,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
560,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
560,000 تومان
25 آذر
جمعه
560,000 تومان
اتاق دو تخته دبل (با آشپزخانه)
ایران هتل آنلاین
620,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
620,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
620,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
620,000 تومان
18 آذر
جمعه
620,000 تومان
19 آذر
شنبه
620,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
620,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
620,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
620,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
620,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
620,000 تومان
اتاق دو تخته توئین (با آشپزخانه)
ایران هتل آنلاین
620,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
620,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
620,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
620,000 تومان
18 آذر
جمعه
620,000 تومان
19 آذر
شنبه
620,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
620,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
620,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
620,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
620,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
620,000 تومان
اتاق دو تخته دبل با آشپزخانه
اقامت 24
620,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
620,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
620,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
620,000 تومان
18 آذر
جمعه
620,000 تومان
19 آذر
شنبه
620,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
620,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
620,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
620,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
620,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
620,000 تومان
25 آذر
جمعه
620,000 تومان
اتاق دو تخته توئین با آشپزخانه
اقامت 24
620,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
620,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
620,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
620,000 تومان
18 آذر
جمعه
620,000 تومان
19 آذر
شنبه
620,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
620,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
620,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
620,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
620,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
620,000 تومان
25 آذر
جمعه
620,000 تومان
اتاق دو تخته دبل بدون آشپزخانه
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
16 آذر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
17 آذر
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
18 آذر
جمعه
تکمیل ظرفیت
19 آذر
شنبه
560,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
560,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
560,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
560,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
560,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
560,000 تومان
25 آذر
جمعه
560,000 تومان

امکانات اتاق های هتل آپارتمان شیرین کاشان

تلویزیون
یخچال
آسانسور
اعلام حریق
اتاق چمدان
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
اينترنت در لابی
مسلط به زبان انگليسی
آژانس مسافرتی
تاکسی سرویس شبانه روزی
اينترنت در اتاق
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
چای ساز
صندوق امانات
سشوار
نمازخانه
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
خدمات تور
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
تلفن
دستگاه واکس کفش
پله اضطراری
اتاق بازی
اشپزخانه
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اجاق گاز
کافی شاپ
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
سیستم بیدارباش مرکزی (WakeupCall)
آب
اينترنت (Wifi)
برق
لوازم آشپزی
گاز
کولر گازی
کمد/دراور
شوفاژ
میز نهارخوری
گیرنده دیجیتال ایران
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
وسایل بدنسازی
پاركينگ
كافی شاپ
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات باربري
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
صندوق امانات
لابی
تلويزيون در لابی
مبل
ميز
خشکشویی
خدمات بيدار باش
خدمات اتو
فكس
نمای کوچه
صبحانه در اتاق
تلويزيون LED در لابی
نمای رو به حیاط
خدمات راهنمای تور

آدرس هتل آپارتمان شیرین کاشان روی نقشه

مشاهده اقامتگاه بر روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل آپارتمان شیرین کاشان

(35 نظر)
نقاط قوت:
نوسازی شده بود
نقاط ضعف:
امکانات چندانی نداشت
نقاط قوت:
اتاق شیک و تمیزرفتار مناسب پرسنلنسبت به هتل سه ستاره عالی بود
نقاط ضعف:
پارکینگ ندارد (البته با دوربین کنترل میکردن جای پارک رو و امنیت محل خوب بود)
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
نداشتن رستوران و تنوع کم صبحانه
نقاط قوت:
پرسنل بسیار خوشرو و خوش برخورددسترسی بسیار عالی به نقاط دیدنی شهرامکانات خوب
نقاط ضعف:
نداشتن سرویس ایرانی
نقاط قوت:
پرسنل مجرب، برخورد خوب کارکنان.محیط آرام .امکانات خوب بهداشت محیطی عالی.
نقاط ضعف:
نبود چراغ خواب دراتاق نبود قوری برای چای .
نقاط قوت:
سیستم تهویه مطبوع(کولر گازی) هر فضا مجزا و عالی. صبحانه کامل و سرو در اتاق. نظافت خوب. معماری و امکانات خوب
نقاط ضعف:
ملافه سفید و کاور متکا نداشت. حوله نداشت. ظروف و وسایل آشپزی نداشت.
نقاط قوت:
عالی بود از هر لحاظ دسترسی به اماکن تفریحی تمیزی اتاق و سرویس بهداشتی -صبحانه خوب - برخورد خوب پرسنل
نقاط ضعف:
ندارد
نقاط قوت:
موقعیت مکانی مناسب ، دوش آب پر فشار
نقاط ضعف:
فضای بسیار کم اتاق، رنگ قرمز ملافه و پتو
نقاط قوت:
تمیز و مرتبنزذیک به اماکن تاریخی
نقاط ضعف:
صدای زیاد در اتاق از خیابان
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل و تمیزی اتاق
نقاط ضعف:
حوله حمام در اتاق وجود نداشت.
من برای کار اداری رفتم و فقط چند ساعت بودم، خوب بود به نظرم، غذا استفاده نکردم
نقاط قوت:
رفتار مناسب خدمه دسترسی عالی به مراکز فرهنگی قیمت مقرون به صرفه
نقاط ضعف:
عدم نظافت روزانه اتاقها ابعاد کوچک اتاقها نداشتن پارکینگ صدای بسیار زیاد اتاقهای مجاور نداشتن رستوران
نقاط قوت:
پرسننل موءدب و خوش برخورد
نقاط ضعف:
رضایت کامل🌹🙏🌹
نقاط قوت:
هتل بسيار تميز صبحانه عالي و پرسنل خوش اخلاق
نقاط ضعف:
درب ما بين اتاق ها ك انتقال دهنده صداي بين دو اتاق ميباشد
موقعیت هتل خوب،، رفتار پرسنل خوب
نقاط قوت:
اتاقی که در اختیار ما قرار داده شد اتاق دوتخته دابل بود که بسیار تمیز بود برخورد پرسنل مودبانه و محترمانه بودپوشش اینترنت وای فا داشت و صبحانه داخل اتاق اورده شد که خوب و کافی بود
نقاط ضعف:
سر و صدا داخل اتاق واقعا ازار دهنده بود بین اتاق ها یک در هست و احتمالا همین منجر به انتقال صدا از اتاق های دیگه میشه به علاوه داخل راهرو ها هم سر و صدای زیادی بود هم از سمت مهمان ها هم خدمات هتل. دستشویی فرنگی داخل اتاق هاست و داخل راهرو ها هم سرویس بهداشتی ایرانی نیست اگه تمایل داشته باشید باید از سرویس پرسنل داخل لابی استفاده کنید.
کارکنان خوش برخورد بودند نبود پارکینگ مشکل اساسی است
هتل آپارتمان خوب و تمیز نزدیک مراکز تاریخی و بازار و مرکز شهر
هتل نسبت به قیمت مناسب و تمیز بود ولی امروزه صرف صبحانه یک استاندارد جهانی است و بردن صبحانه به اطاق نامناسب است
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
نداشتن رستوران داخل هتل خصوصا جهت سرو صبحانه که داخل اتاق انجام میشد
نقاط قوت:
راضی بودیم
نقاط ضعف:
داخل اتاقمون در داشت به اتاق دیگ که صدا خیلی واضح بود و فضای صبحانه خیلی کوچک بود
صبحانه نسبت به پول هتل ساده
نقاط قوت:
رفتارخوب پرسنل
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نظافت واقعا عالی، نزدیک به اماکن دیدنی ، پیشنهاد می کنم ،نسبت به قیمت عالیه
محل قرارگيرى هتل بسيار نزديك به مسجدآقابزرگ و نزديك به خانه هاى تاريخى و بازار بود و با پياده روى چند دقيقه اى ميتوان دسترسى به آنها داشت. داخل اتاقها نوساز و بسيار تميز بود. تنها ايرادش اين بود كه جاى پارك براى خودرو به سختى در داخل كوچه گير مياد و من مجبور شدم شب، ماشينم رو در خيابان اصلى گذاشتم.
اتاقها تمیز و مرتب ولی در ابعاد کوچک هستند. سرویس بهداشتی تمیز می باشد. دسترسی به مکانهای دیدنی عالی می باشد. به نسبت هزینه کمی گران هست. پارکینگ در کوچه هست.
نزدیک بودن به دیدنی های کاشان-داخل شهر بودن- تمیز و مرتب نداشتن پارکینگ
نقاط قوت:
پرسنل مودب
نقاط ضعف:
سرو صدای سایر اتاق ها بسیار زیاد وارد اتاق محل اقامت میشد
بسیار تمیز - برخورد خیلی مناسب پرسنل- نسبت به قیمتش عالیه واقعا - اتاق زیبا - سرویس مناسب
هتل از نظر تميزي بسيار عالي بود - سرويس صبحانه بسيار ضعيف بود و فاقد سلف سرويس بود - هتل پاركينگ اختصاصي نداشت و همچنين نداشتم رستوران غذا خوري - اما برخورد پرسنل هتل خوب بود .
هزینه خوب بود. موقعیت هتل عالی بود . اما اتاق کوچک بود .
1. برخورد عالی پرسنل2. نظافت مناسب اتاق 3. نزدیکی به تمامی مکان های تاریخی 1. صبحانه کم و ضعیف
برخورد کارکنان هتل عالی بود
دسترسی عالی به نقاط دیدنیامکانات خوب اتاق
پرسنل هتل اصلا رفتار حرفه ای با مهمان رو بلد نیستن و اصلا مناسب این شغل نبودن. خیلی سرد و بی روح
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل آپارتمان شیرین کاشان

مهمانان هتل آپارتمان شیرین کاشان در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل آپارتمان شیرین کاشان از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل آپارتمان شیرین کاشان بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات هتل آپارتمان شیرین کاشان رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل آپارتمان شیرین کاشان را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.