اقامتگاه بومگردی سرای ملک کاشان

کاشان، خیابان شهید رجایی، خیابان آیت الله مدنی، کوی فخر آور
-
امتیاز کاربران
27
نظرات کاربران

معرفی اقامتگاه بومگردی سرای ملک کاشان

به خانه ما خوش آمدید. سالیان درازی در این خانه کودکی و جوانی مان را گذراندیم . معماری ساده اما چشم نواز خانه ما را بر آن داشت تا دست بکار مرمت این میراث پدری شویم و برای آنکه سبک زندگی بومی خود را با شما شریک شویم خانه را به یک مجموعه اقامتی سنتی تبدیل کردیم.. خانه ی زیبا و ساده ما دارای 8 اتاق و یک حوضخانه است و ما نامش را "سرای ملک" نهادیم چرا که در فاصله 100 متری از بازارچه ملک و بازار کاشان قرار دارد. خانه در قلب شهری قرار دارد که از هفت هزار سال پیش شور زندگی در آن جاری بوده و آنچه بی شک برای ما بسیار ارزشمند است موقعیت مکانی "سرای ملک" است که در کنار بازار و در قسمتی از شهر بنا شده که هویت، اصالت و سبک زندگی بومی کاشان در خشت به خشت بافت قدیمی آن احساس می شود و این امکان را مهمانان عزیزما می دهد تا در کوچه پس کوچه های قدیمی شهر قدم زده و تمرین یک زندگی آرام و بی دغدغه ای که همگی در جستجویش هستیم را داشته باشند. تلاش همیشگی ما آفرینش و ثبت لحظاتی است که شما را به زندگی آرام گذشته ببرد و در لذت لحظه حال غرق کند.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو اقامتگاه بومگردی سرای ملک کاشان

اقامتگاه بومگردی سرای ملک کاشان-اتاق یک تخته زنبق
اتاق یک تخته زنبق
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
5 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
14 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
5 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
14 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
اقامتگاه بومگردی سرای ملک کاشان-اتاق دوتخته دبل زنبق
اتاق دوتخته دبل زنبق
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
5 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
14 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
5 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
14 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
اقامتگاه بومگردی سرای ملک کاشان-اتاق سه تخته محراب
اتاق سه تخته محراب
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
5 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
14 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
اقامتگاه بومگردی سرای ملک کاشان-اتاق سه تخته نیلوفر
اتاق سه تخته نیلوفر
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
5 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
14 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
5 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
14 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
اقامتگاه بومگردی سرای ملک کاشان-سه تخته ترنج
سه تخته ترنج
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
5 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
14 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
اقامتگاه بومگردی سرای ملک کاشان-اتاق چهارتخته اشرفی
اتاق چهارتخته اشرفی
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
5 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
14 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
5 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
14 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
اقامتگاه بومگردی سرای ملک کاشان-اتاق پنج تخته شاه عباسی
اتاق پنج تخته شاه عباسی
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
5 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
14 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
5 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
14 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های اقامتگاه بومگردی سرای ملک کاشان

اعلام حریق
خدمات خانه داری
رستوران بام
لباسشویی
زمین ورزشی
پارک کودک
گیم نت
اتاق تلفن (اپراتور)
تلویزیون در لابی
شبکه پخش فیلم
خدمات بیدار باش
پذیرش 24 ساعته
ترانسفر برگشت با هزینه
ترانسفر رفت با هزینه
زنگ هشدار
پرینتر
تلفن در لابی
فكس
روم سرويس
خدمات تهيه بليط
مینی بار با هزینه
كافی شاپ
گشت نیم روزی
کپسول آتش‌نشانی در لابی
لوازم بهداشتی
اینترنت رایگان و محدود
خدمات نگهداری کودک
پرداخت ویزا و مسترکارت
سرویس حرم
بازی ویدئویی
زمين تنيس
كتابخانه
سالن بيليارد
خدمات پزشكي
خدمات باربري
جكوزی
چايخانه سنتی
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
آتلیه
اينترنت در لابی
پاركينگ
فتوکپی
آسانسور
رستوران
سیستم تهویه مطبوع
سونا
استخر
تاکسی سرویس
نمازخانه
صندوق امانات
اتاق چمدان
یخچال
دستگاه خودپرداز
خشکشویی (لاندری)
تبديل ارز
آژانس مسافرتی
سرویس فرنگی
سرویس بهداشتی ایرانی
ماساژ
حوله
وسایل بدنسازی
مرکز خرید
مینی بار رایگان
کافی نت
خدمات برای معلولین
کپسول آتش نشانی
اينترنت (Wifi)
فروشگاه
آرایشگاه
اینترنت
اتاق سیگار
خدمات تور
لابی
اتاق بازی
پله اضطراری
دستگاه واکس کفش
سالن ورزشی
فضای سبز
روزنامه
گشت غیررایگان
دمپایی حمام

نظرات کاربران برای اقامتگاه بومگردی سرای ملک کاشان

(27 نظر)
هتلی نو و تمییز با کارکنانی بسیار مودب، مهربون و کمک کننده. موقعیت قرارگیری هم خیلی خوب و نزدیک به بازار و مکانهای دیدنی. یک اتاق کرسی دارند که خیلی جالب و نوستالژیک است. صبحانه ساده ولی خوشمزه. من و همسرم اقامت به یادموندنی در این هتل داشتیم و حتما دوباره بر می گردیم.
برخورد خوب کارکنان و امکانات مناسب اتاق باعث شد تجربه خوبی برای ما باشه
تمیز. با دیزاین چشم نواز
برخورد کارکنان مودبانه ولی فضای اتاق کم بود و فاقد امکانات اولیه، همچنین صبحانه تنوع زیادی نداشت.
برخورد کارکنان بسیار عالی و دلپذیر بود و اتاق تمیز و درعین سادگی به روز بود و امکانات کافی برای اقامت رو داشت . از لحاظ دسترسی با گوکل مپ راحت پیدا میشه فقط پارکینگ نداره ولی در اطرافش جای پارک هست و به خیابان اصلی هم نزدیکه . در کل با توجه به هزینه پرداخت شده خیلی راضی بودیم و کلی عکس از محوطه گرفتیم که برامون خاطره زیبایی رو رقم زد . ودر آخر تشکر از خانم و آقای جوانی که مسئول اقامتگاه بودن واقعا رفتارشون عالی بود.
این یک بومگردی خوب است. اما در کنار نقاط مثبت قابل توجه آن مانند تمیزی اتاقها و دستشویی و حمام، حیاط بزرگ و باصفا، برخورد محترمانه کارکنان، و صبحانه خوب و دلچسب، اشکالاتی هم وجود دارد... مانند پتوی نازک آن که کفاف سرمای شب را نمیدهد. پرده های غیر متحرک اتاق، قرارگیری میز و صندلی در ایوان جلوی اتاق و اجازه نشستن مهمانان تا نیمه شب که سروصدای آن مانع آرامش است. ضمن اینکه با توجه به قیمت نسبتا بالای این بومگردی (درمقایسه با سایر بومگردیهای مشابه کاشان) انتظار میرود سرویس چای دو نفره درخواستی اگر رایگان نیست لااقل بیست و پنج هزار تومان قیمتگذاری نشود.
ما ابان ماه 98 از اتاق های سه نفره نیلوفر ، یک شب استفاده کردیم باید عرض کنم:1- آنقدر تمیز بود که نیاز نشد از ملحفه هایی که با خودمان آورده بودیم استفاده کنیم 2- چون بچه همراه داشتیم برایمان نظافت سرویس بهداشتی اهمیت داشت که بسیار عالی بود 3- از نظر گرمایشی هم محیط هم توسط شوفاژ و هم اسپیلت گرم می شد .4- بسیار نورگیر و قشنگ بود 5- دنج و آرام بود 6- صبحانه سرو سرویس و شامل عدسی، نان و پنیر و تخم مرغ آب پز و کره و عسل خامه و سه نوع مربا و حلوا ارده و گوجه و خیار شیر گرم و چای بود 7- کافه هم داشت که در محیط سنتی حیاط و با موسیقی ملایم سنتی تا پاسی از شب سرو می شد.8-وای فای رایگان هم داخل کافه و هم در اتاق ها دارد.**دو ایرا کوچک داشت اول اینکه تلویزیون ندارد و دوم؛ پارکینگ اختصاصی ندارد (البته جلوی کوچه جا پارک بود که استفاده کردیم) روی هم رفته بسیار راضی بودیم. امید وارم شما هم استفاده کنید و لذت ببرید.
یکی از بهترین اقامت هایی که داشتم در این اقامتگاه بوده...فضای سنتی و فوق العاده آنجا با پرسنل خوش برخورد قطعا اقامتی دلپذیر برای شما فراهم خواهد کرد.
نقاط قوت:
خوب بود
نقاط ضعف:
موردی نبود
به نظرم همه چی عالی بود. اتاق زیبایی داشت. برخورد کارکنان آن بسیار خوب بود. یک صبحانه بسیار دلچسب در فضایی سنتی. متاسفانه من یک شارژر در اتاقم جا گذاشتم که اقامتگاه مربوطه زحمت کشید برای فرستادند. بسیار سپاسگزارم.
عالی و بی نظیر. چقدر مهربون و خوش برخورد
اتاق، معمولی/ برخورد کارکنان، عالی/ صبحانه، معمولی/ محیط، دنج و آرامش بخش/ دسترسی به مرکز شهر، راحت/ در مجموع راضی هستم.
این اقامتگاه بسیار زیبا است و خیلی تمیز پرسنل هتل هم خیلی مودب و مهربان بودند من در هتل‌های زیادی اقامت داشتم ولی اقامتگاه ملک استثنایی است
اتاق معمولی، برخورد خدمه عالی ولی قيمت زياد، بهترين قسمت برخورد خيلی خوب و حرفه اَی خدمه با ما بود. هرچی خواستم زود تهيه كردن واسه ما ولی همه خدمات اضافه مثل چای و مسواك پولی بود .
نقاط قوت:
اتاق ها بسیار تمیز برخورد پرسنل عالی در مجموع مکان بسیار آرامش بخش و تمیز صبحانه ایرانی کامل
نقاط ضعف:
نداشتن پارکینگ و نداشتن جا برای گذاشتن چمدانها در اتاق
خوش برخورد و دوست داشتني
همه چیز مرتب و عالی.ممنون از مسئول محترم سرای ملک و کارکنان آن مجموعه
عالی
بسیار خوب باز سازی شده رفتار پرسنل عالی دسترسی به مراکز دیدنی خوب بخصوص سرویس چای و باقلوا عالی
محیط و فضای منزل بسیار آرام، تمیز و ایده آل بود. مخصوصا شب نشینی در فضای رستوران و چیدمان کرسی. دقیقا خاطره زمان کودکی و یاد خونه پدربزرگها و مادربزرگهایمان را تداعی میکرد. از حسن برخورد پرسنل مخصوصا حسین آقا خیلی خیلی تشکر میکنم.
محوطه حیاط کوچک ولی بسیار دلنشین بود. سلیقه در چیدمان هتل بسیار به چشم می اومد. برخورد کارکنان بسیار خوب و مودبانه بود. نبود پارکینگ یکی از معایب هتل است. ضمنا با توجه به اینکه رستوران ندارد تهیه غذا با مشکل همراه است. به طور مثال برای ما از بیرون غذا سفارش دادند که موقع سرو خیلی سرد شده بود.
واقعا همه چی در سطح ایده آل بود. فقط پیشنهادی که به خود پرسنل اقامتگاه هم دادم، خوبه که وسایل تفریحی سنتی داخل اقامتگاه برای مهمانان تهیه کنند مثل گرامافون یا رادیو که حس خوب خونه های قدیمی رو بیشتر برامون زنده کنه. من بعد از سفرم، این اقامتگاه رو به دوستان و آشنایانم پیشنهاد دادم چون واقعا راضی بودم.
تميز بودن اتاق‌ها،‌نزديك بودن به بافت تاريخي شهر،‌غذاي بسيار خوشمزه، مهمان‌نوازي و پذيرايي گرم كاركنان هتل خاطره بسيار خوبي را برايم از اقامت در كاشان به‌جاي گذاشت. اقامت در اين هتل رو به مسافران شهر كاشان، بسيار توصيه مي كنم.
تمیز و مرتب، سرویس دهی خوب، برخورد خوب کارکنان،روی تمیزی لحاف ها خیلی حساس بودند که طبیعی است.
اولین سفر ما به کاشان بود، علاوه بر اینکه سفر به کاشان بسیار بسیار دلنشین بود،آرامشِ اقامت در سرای ملک لذت این سفر را کامل کرد.این اقامتگاه شاید برای کسانی که دنبال زرق و برق و اقامت لاکچری هستند توصیه مناسبی نباشد، ولی اگر به دنبال تجربه فضای اصیل ایرانی با آرامش و دور از هیاهو هستید، یکی از بهترین گزینه ها هست که ما به دوستان توصیه می کنیم -برخورد گرم و مهمان نوازانه پرسنل -صمیمیت محیط -نظافت بسیار بسیار بالا که حتی در خیلی از هتل ها شاید مشاهده نشود -فضای سنتی اصیل و دست نخورده و اغراق نشده -قیمت مناسب -فضای اصیل اتاق ها -به عنوان نکاتی که شاید برای کسانی که قصد اقامت دارند مهم باشد این است که این اقامتگاه پارکینگ مستقل ندارد و از محل پارک امن (توسط دوربین های اقامتگاه کنترل می شود) تا اقامتگاه فاصله 3 الی 5 دقیقه پیاده روی دارد. -نکته ای که شاید در بهبود انتخاب می تواند کمک کند این است که با توجه به این که هر اتاق طراحی منحصر به خود را دارد، در سایت جاباما تصویر هر اتاق مستقل نشان داده شود.
اگه دوباره به شهر کاشان سفر کنم حتما دوباره این اقامتگاه رو انتخاب میکنم.فضای دلنشین و آرام بخشی داشت.از لحاظ نظافت هم عالی بودممنون از پرسنل خشرو و مهمان نواز این مجموعه
ما دو شب در این هتل دلنشین و آروم اقامت داشتیم. بینهایت لذت بردیم . همه چیز واقعا عالی بود. موقعیت هتل که حرف نداره. برخورد کارکنان خیلی خوب بود. همیشه با لبخند آماده کمک به ما بودند. صبحانه و سرویس دهی هم خیلی خوب بود. در مجموع ما واقعا از اقامتمون راضی بودیم و مطمینا دفعه بعد هم همین خانه زیبا و آروم رو انتخاب میکنیم.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره اقامتگاه بومگردی سرای ملک کاشان

مهمانان اقامتگاه بومگردی سرای ملک کاشان در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان اقامتگاه بومگردی سرای ملک کاشان از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت اقامتگاه بومگردی سرای ملک کاشان بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات اقامتگاه بومگردی سرای ملک کاشان رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات اقامتگاه بومگردی سرای ملک کاشان را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.