اقامتگاه سنتی مهینستان راهب کاشان

کاشان، خیابان فاضل نراقی، کوچه فرهنگ 31
3.2
امتیاز کاربران
64
نظرات کاربران

معرفی اقامتگاه سنتی مهینستان راهب کاشان

اقامتگاه تاریخی مهینستان راهب از جمله خانه‌های قدیمی کاشان در مرکز محله درب باغ در تاریخ ۱۹ مرداد ۱۳۸۴ به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. قدمت آن به اواسط عصر قاجاری مربوط می‌شود. این خانه دارای سه حیاط جدا از هم به عنوان حیاط اندرونی، حیاط بیرونی و حیاط خدمه و سرویس های فرنگی و ایرانی در حیاط می‌باشد. مجموع خانه در دو طبقه و به صورت سه طرف ساخت در اطراف دو حیاط شکل گرفته است. مهینستان راهب در سال ۱۳۸۹ زیر نظر استاد معماری ایران آقای سید اکبر حلی مورد مرمت قرار گرفت و در سال ۱۳۹۳ مرمت این بنا به اتمام رسید. ترکیب امکانات روز دنیا با فضای تاریخی این خانه اقامتی بسیار دلنشین را برای میهمانان فراهم آورده است. خانه تاریخی مهینستان راهب از طرف سازمان میراث فرهنگی به عنوان لوکس ترین اقامتگاه تاریخی انتخاب شده است.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو اقامتگاه سنتی مهینستان راهب کاشان

ظرفیت 1 نفر

یک تخته
ای‌گردش
340,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
340,000
تومان
9 بهمن
شنبه
340,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
340,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
340,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
340,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
340,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
340,000
تومان
15 بهمن
جمعه
340,000
تومان
16 بهمن
شنبه
340,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
340,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
340,000
تومان
اتاق یک تخته
اقامت 24
350,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
350,000
تومان
9 بهمن
شنبه
350,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
350,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
350,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
350,000
تومان
16 بهمن
شنبه
350,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
350,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
350,000
تومان
یک تخته
اسنپ تریپ
350,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
350,000
تومان
9 بهمن
شنبه
350,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
350,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
350,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
350,000
تومان
16 بهمن
شنبه
350,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
350,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
350,000
تومان
یک تخته - زیر زمین
هتل یار
350,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
350,000
تومان
9 بهمن
شنبه
350,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
350,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
350,000
تومان
یک تخته
علاءالدین
350,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
350,000
تومان
9 بهمن
شنبه
350,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
350,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
350,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
350,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
350,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
350,000
تومان
15 بهمن
جمعه
350,000
تومان
16 بهمن
شنبه
350,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
350,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
350,000
تومان
ظرفیت 2 نفر

دوتخته دبل
ای‌گردش
640,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
640,000
تومان
9 بهمن
شنبه
640,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
640,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
640,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
640,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
640,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
640,000
تومان
15 بهمن
جمعه
640,000
تومان
16 بهمن
شنبه
640,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
640,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
640,000
تومان
دو تخته توئین
ای‌گردش
640,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
640,000
تومان
9 بهمن
شنبه
640,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
640,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
640,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
640,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
640,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
640,000
تومان
15 بهمن
جمعه
640,000
تومان
16 بهمن
شنبه
640,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
640,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
640,000
تومان
دو تخته دابل
اسنپ تریپ
650,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
650,000
تومان
9 بهمن
شنبه
650,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
650,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
650,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
650,000
تومان
16 بهمن
شنبه
650,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
650,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
650,000
تومان
دو تخته
هتل یار
650,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
650,000
تومان
9 بهمن
شنبه
650,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
650,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
650,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
650,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
650,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
650,000
تومان
16 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 بهمن
یکشنبه
650,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
650,000
تومان
اتاق دو تخته
اقامت 24
650,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
650,000
تومان
9 بهمن
شنبه
650,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
650,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
650,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
650,000
تومان
16 بهمن
شنبه
650,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
650,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
650,000
تومان
دو تخته تویین
اسنپ تریپ
650,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
650,000
تومان
9 بهمن
شنبه
650,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
650,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
650,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
650,000
تومان
16 بهمن
شنبه
650,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
650,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
650,000
تومان
دو تخته
علاءالدین
651,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
651,000
تومان
9 بهمن
شنبه
651,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
651,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
651,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
651,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
651,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
651,000
تومان
15 بهمن
جمعه
651,000
تومان
16 بهمن
شنبه
651,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
651,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
651,000
تومان
ظرفیت 3 نفر

سه تخته
ای‌گردش
812,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
812,000
تومان
9 بهمن
شنبه
812,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
812,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
812,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
812,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
812,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
812,000
تومان
15 بهمن
جمعه
812,000
تومان
16 بهمن
شنبه
812,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
812,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
812,000
تومان
سه تخته
هتل یار
840,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
840,000
تومان
9 بهمن
شنبه
840,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
840,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
840,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
840,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
840,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
840,000
تومان
16 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 بهمن
یکشنبه
840,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
840,000
تومان
سه تخته
اسنپ تریپ
840,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
840,000
تومان
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
840,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
840,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
840,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
840,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
840,000
تومان
16 بهمن
شنبه
840,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
840,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
840,000
تومان
اتاق سه تخته
اقامت 24
840,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
840,000
تومان
9 بهمن
شنبه
840,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
840,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
840,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
840,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
840,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
840,000
تومان
16 بهمن
شنبه
840,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
840,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
840,000
تومان
سه تخته
علاءالدین
840,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
840,000
تومان
9 بهمن
شنبه
840,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
840,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
840,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
840,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
840,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
840,000
تومان
15 بهمن
جمعه
840,000
تومان
16 بهمن
شنبه
840,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
840,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
840,000
تومان
ظرفیت 4 نفر

چهارتخته
ای‌گردش
990,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
990,000
تومان
9 بهمن
شنبه
990,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
990,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
990,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
990,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
990,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
990,000
تومان
15 بهمن
جمعه
990,000
تومان
16 بهمن
شنبه
990,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
990,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
990,000
تومان
چهار تخته
علاءالدین
1,018,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
1,018,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,018,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,018,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,018,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,018,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,018,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,018,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,018,000
تومان
16 بهمن
شنبه
1,018,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
1,018,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
1,018,000
تومان
اتاق چهار تخته
اقامت 24
1,018,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
1,018,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,018,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,018,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,018,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,018,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,018,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
1,018,000
تومان
16 بهمن
شنبه
1,018,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
1,018,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
1,018,000
تومان
چهار تخته
اسنپ تریپ
1,018,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
1,018,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,018,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,018,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,018,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,018,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,018,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
1,018,000
تومان
16 بهمن
شنبه
1,018,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
1,018,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
1,018,000
تومان
چهار تخته
هتل یار
1,018,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
1,018,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,018,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,018,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,018,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
350,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
350,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
350,000
تومان
16 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 بهمن
یکشنبه
350,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
350,000
تومان

امکانات اتاق های اقامتگاه سنتی مهینستان راهب کاشان

سالن کنفرانس
سالن كنفرانس
بازی ویدئویی
رستوران سنتی
گشت نیم روزی
زمين تنيس
سالن بيليارد
خدمات پزشكي
خدمات باربري
جكوزی
سالن همايش
چايخانه سنتی
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
آتلیه
كتابخانه
مینی بار با هزینه
پرداخت ویزا و مسترکارت
تلویزیون در لابی
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
اتاق تلفن (اپراتور)
خدمات بیدار باش
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
تبديل ارز
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
سرویس حرم
خدمات نگهداری کودک
تلفن در لابی
خدمات راهنمای تور
كافی شاپ
كتابخانه
سالن كنفرانس
باغچه
فضای سبز
نمای فضای سبز
فروشگاه صنايع دستی
فكس
شارژ وسایل الکترونیکی در لابی
اب معدنی رایگان
حوله حمام
دمپایی یکبار مصرف
سیستم گرمایش
دمپایی حمام
صبحانه در اتاق
خدمات بيدار باش
پارکینگ در اطراف هتل
تراس
صندوق امانات در لابی
اینترنت بی سیم
غرفه صنایع دستی
لوازم بهداشتی
شارژ وسایل الکترونیکی در لابی
Business Center
صندوق امانات
خشکشویی
لابی
امكان شارژ وسايل الكترونيكی در لابی
تلويزيون LCD در لابی
تلويزيون در لابی
مبل
ميز
پرینتر
فكس
نمازخانه
سیستم تهویه مطبوع
آسانسور
اعلام حریق
تاکسی سرویس
استخر
سونا
رستوران
مبلمان
سالن اجتماعات
اینترنت در لابی
ماساژ
اتاق چمدان
کمد لباس
حوله
سشوار
صندوق امانات
خدمات تور
سرویس فرنگی
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
اينترنت در لابی
یخچال
مسلط به زبان انگليسی
آژانس مسافرتی
اينترنت در اتاق
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
روزنامه
روم سرويس
صبحانه رایگان
سرویس روزانه اتاق
اينترنت (Wifi)
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
مینی بار
اینترنت در قسمت لابی
وسایل بدنسازی
خدمات خشکشویی
سیستم سرمایش
پاركينگ
كافی شاپ
حمام
فروشگاه
فضای سبز
لابی
سالن ورزشی
تلفن
دستگاه واکس کفش
پله اضطراری
حمام سنتی
اتاق بازی
اتاق سیگار
آرایشگاه
مرکز خرید
اینترنت
کافی شاپ
تلفن در اتاق
فروشگاه و غرفه
خشکشویی
رخت آویز

نظرات کاربران برای اقامتگاه سنتی مهینستان راهب کاشان

(64 نظر)
نقاط قوت:
برخورد پرسنل فضای حیاط
نقاط ضعف:
فضای کوچیک اتاق های دونفره نبود تهویه مناسب سرویس بهداشتی و بوی بد گاهی در اتاق در ابتدای اتاق زیر زمین که خیلی کوچیک بود به مادادند و شب بعد تغییر دادند
نقاط قوت:
فضای بی نظیر و پرسنل خوب صبحانه ی با کیفیت
نقاط ضعف:
با وجود تمیزی زیاد بوی فاضلاب کمی در سرویس اذیت کننده بود
نقاط قوت:
زیبایی اقامتگاه و تمیزی آن و موقعیت خوب
نقاط ضعف:
زیبایی اقامتگاه و تمیزی آن و موقعیت خوب
فضای خوب و عالی در یک شبی که اقامت داشتم حس و حال بسیار خوبی داشتم
نقاط قوت:
فضای جذابی داشت کاش کرسی ها روشن میشدن
نقاط ضعف:
فضای جذابی داشت کاش کرسی ها روشن میشدن
صبحانه خیلی خوب بود
نقاط قوت:
زیبایی و سنتی بودن آن
نقاط ضعف:
زیبایی و سنتی بودن آن
نقاط قوت:
فضای زیبا و آرامبخش،تمیزی اتاقها،دسترسی خوب
نقاط ضعف:
فضای زیبا و آرامبخش،تمیزی اتاقها،دسترسی خوب
به طور کلی جای خوبی بود تمیزی اتاق ها خیلی خوب بود بعضی از اتاق ها در زیرزمین بود و پنجره و تهویه مناسب نداشت ولی تمیزی اتاق ها و فضای هتل بسیار خوب بود. اتاق خواب پشه داشت و باید مواظب پشه ها باشید.اگر رستوران هتل شام و ناهار داشت بهتر بود کافی شاپ‌هتل هم فقط از ساعت ۳ به بعد کار می کرد و صبح ها امکان استفاده از کافی شاپ نبود
نقاط قوت:
نزدیک‌ به مکان های تاریخی حیاط با صفا
نقاط ضعف:
صبحانه خیلی ضعیف‌ بود.
نقاط قوت:
والا نکته مثبت خاصی نداشت.
نقاط ضعف:
کارکنان که اصلا انگار آموزش ندیده بودن یه سلام و خوشامد گویی بلد نبودن. کافی شاپ مجموعه هم فقط یه ساعت دنبال مسئولش بودیم یه چایی بما بده. پارکینگ هم نداره اما اگر زنگ بزنید میگن داریم در واقع جای چهار تا ماشین هست در محوطه که همونا رو منظورشونه. صبحانشم در حد ترمینال جنوب بود. در کل پول دور ریختنه یه مقدار بیشتر خرج کنید برید جای درست حسابی. کاملا تو ذوق زن هست جاش.
سیستم سرمایش جوابگو نبود، پشه خیلی اذیتمون کرد، رستوران فقط برای صبحانه سرویس میداد و متاسفانه هتل برای تهیه غذا فقط با رستوران مد نظر خودش همکاری میکرد، نهایتا اینکه به خاطر معماری فرم خاص که اینجور خوونه ها دارن فقط باصفا هستن بیشتر، منظور حال و هوا و صفای حیاط و معماری اتاق ها و ...
نقاط قوت:
كاركنان مهربان
نقاط ضعف:
صبحانه خيلي ضعيف
سلام همه چی خوب بود ولی شب پشه مارو اذیت کرد و کاشکی یه سفره خانه برای نهار و شان هم داشت
نقاط قوت:
پرسنل مودب و اتاقها تمیز خصوصا استفاده از دمپایی و روبالشی یکبار مصرف خوب بود
نقاط ضعف:
نکته منفی خاصی نداشت
نقاط قوت:
مجموعه خیلی زیبا و آرامش بخشی بود
نقاط ضعف:
مجموعه خیلی زیبا و آرامش بخشی بود
هتل خیلی زیبا و آرامش بخشی بود، به همه پیشنهاد یک شب اقامت رو دارم... اما نوع پذیرایی هتل تقریبا افتضاح بود، ناهار سفارش از روز قبل از ما گرفتن، ولی چیزی نبود که به ما گفتن و سرد سرو شد که کسی چیزی نخورد، اتاق ها تمیز بود، نوع بر خورد مهمانداران جالب نبود و صبحانه هم به ما فقط نیمرو وسط حیاط دادن، با اصرار و دعوا یه پنیر هم دادن اگه به این جزییات توجه کنن هتل خیلی خوبی بود
نقاط قوت:
اينجا بناي زيبايي هست اما
نقاط ضعف:
اينجا بناي زيبايي هست اما
در مدت زمان اقامت ما در اين هتل در اين شرايط كرونايي، مراسم ختم در هتل برگزار شد و اين همه مهمون ريختن تو هتل با حالت گريه و نارحتي، جاي پارك هم براي ما باقي نموند و كلي نارحتي و اعصاب خوردي
در هتل هایی که بازدید عمومی یا کافی شاپ و رستوران دارند باید محیط اتاق ساکنین از سایر بازدید کنندگان جدا باشد. پشت در اتاق ما مردم در حال سلفی گرفتن و بچه ها در حال دویدن بودند. عدم وجود تلویزیون برای هتلی با این نرخ بسیار عجیب است. چیدمان چراغهای اتاق و دسترسی به کلیدهای برق نامناسب بود. تعدادی از چراغهای داخل اتاق با کلیدی بیرون از اتاق خاموش و روشن می شد. اتاق کناری ما، اتاق پرسنل بو...
یک هتل رستوران بسیار زیبا در منطقه ی تاریخی کاشان. کیفیت غذای مناسبی داره ولی با توجه به توریستی و اقامتی بودن قیمت هاش بالاست. با استفاده از کافی شاپ و رستوران میتونید از فضای دل نشین و معماری فوق‌العاده العاده اش نیز استفاده کنید و عکس های بی نظیری بگیرید. فضای این خونه هم برای جمع های دوستانه و هم دیدار های دو نفره بسیار مناسبه
همه چیز عالی
هتل گرانقیمت و درجه یک از لحاظ زیبایی و کیفیت ورودی مثل همه خانه های قدیمی کوچک ولی با ورود به سر سرا و لابی وارد حیاط بزرگ آن با حوض و سراهای کوچک در اطراف میشویم ، در یک طرف رستوران مجموعه و در طرف دیگر کافی شاپ و ورودی های مختلف به طبقات و شاه نشین و اتاقها منظره هتل با نورهای آن در شب بسیار زیباست
سرویس دهی مناسب نبود، قیمت غذاها با حجمشون اصلا برابر نبود، و مطلوبیتی که باید رو نمی داد تنها نقطه مثبتش فضا و معماری اون هست
هتل ی بسیار دوست داشتنی و دلنشین
از همه جا بوی گل سرخ و گلاب به مشام میرسد، عالی بود.
سلام مرداد ماه دوشب اقامت داشتم با خانواده بسیار پرسنل مهربان و خوش برخورد و نهایت سعی را برای رفاه انجام میدادن محیطی خانوادگی و عالی داشت رستوران با کیفیتی داشت و همه چی خوب بود تنها مشکلی که داشت سیستم سرمایش بود که خوب خنک نمیکرد که با همکاری پرسنل و دادن پنکه مشکل حل شد اقامت در آنجا لذت بخش بود.🌹
نقاط قوت:
نزديكي به مناطق تاريخي برخورد بسيار مناسب كاركنان طراحي مناسب فضاي هتل بدون تغيير در ساختار سنتي آن
نقاط ضعف:
محدوديت محل پارك اتومبيل
هتل خوبی بود ولی تمیز بودن اطاق ها زیاد جالب نبود، نسبت به قیمتش ایده آل نبود.
نقاط قوت:
محیطی آرام نمایه زیبا برخورد پرسنل خوب نزدیکی به مکانهای تاریخی کیفیت غذا مناسب
نقاط ضعف:
نداشتن تلوزیون در اتاق نداشتن پارکینگ به تعداد مناسب کمبودن تنوع غذا بالابودن هزینه نسبت به سرویس دهی
بسیار مودب و مهمان نواز
اندازه اتاق ها کوچیک بود،و با توجه به قیمتش انتظار بیشتری ازش میرفت
رفتار پرسنل به خصوص بخش پذیرش بسیار دلگرم کننده و گرم بود. کیفیت ارائه خدمات در رستوران هتل چندان مطوب نبود. وضعیت نظافت و بهداشت هتل در سطح پایینی بود. به نحوی که کسی که زحمت حمل چمدان رو به اتاق کشیدند ، با همون کفشی به داخل اتاق و روی فرش اومدن درحالی که همون موقع راهرو در حال نظافت بود و سطح راهرو پر از کف ناشی از شستشو بود. لیوانهایی که در اتاق گذاشته شده بود به لحاظ بهداشتی مشکل داشتند و پر از ترک بودند و متاسفانه حتی پس از انتقال موضوع به مسئول پذیرش ایشون فرمودند به دلیل گرم و سرد شدن لیوانها ترک برداشتند و آلوده نیستند اما با این وجود نسبت به تعویض اونها اقدام می کنیم که در طول یک روز اقامت ما در هتل این امر محقق نشد. شامپوهایی که می بایست در هر بار تعویض اتاق ٍ تعویض بشن متاسفانه نصفه و نیمه بودند که حکایت از عدم تعویض اونها بعد از تحویل اتاق توسط مهمان قبلی بود. در کل به نظر من هتل بیرون بسیار زیبا اما از درون کاملا متفاوت بود و رسیدگی بیشتری رو در بخش خانه داری می طلبید.
هتل سنتی بسیار زیباییست و به خوبی مرمت شده است. همچنین غذای رستوران هتل نیز کیفیت خیلی خوبی دارد و فضای آن نیز دلنشین است. امکانات اتاق ها مناسب است ولی به طور طبیعی در حد هتل های مدرن تر نیست. توصیه می کنم به جای اتاق های زیرزمین حتما اتاق های طبقات اول و دوم را رزرو کنید زیرا منظره بسیار زیبایی دارند.
خدمات هتل از تبلیغات ارایه شده کمتر بود
از وضعیت پارکینگ راضی نبودم و برای این مجموعه واقعا حیف بود.
محیط هتل زیباست ،البته میتونست هزینه اش کمتر هم باشه، چون پول یه هتل 4 ستاره رو میگیرن ولی خدمات در اون حد نیست. سر و صدای زیاد بازدید کننده ها خیلی آزار دهنده هستش،من فکر میکردم فقط برای من این اتفاق ناخوشایند بوده ولی وقتی نظر دیگران رو هم مطالعه کردم دیدم اونا هم همین نظر رو دارن،اگر قصد استراحت قبل از ساعت 12 شب رو دارید ،این هتل رو به شما توصیه نمیکنم سرویس بهداشتی و حمام تمیز هم یکی از نکات مثبت این هتل بود.
غذای محلی که بسیار بد و‌بی کیفیت جوجه هم همین طور مدیریت هم در محل حضور نداشت به هیچ کس پیشنهاد نمیکنم که از رستوران مهینستان راهب استفاده کنه پرسنل ضعیف نتیجه مدیریت ضعیف است واقعا متاسفم!!!
سلام اولین بار به کاشان میومدم ، اتاقی که من اقامت داشتم کوچیک بود مهمترین نکته وجود پله بود و برای افرادی که مشکل دارن سخت هستش.
محاسن:برخورد بسیار خوب هتل، کیفیت و قیمت منطقی رستوران و کافی شاپ، حمام عالی. تجربه بینظیر اقامت در خانه قجری. معایب: اینترنت wifi فقط برای مدت محدود و ساعتی رایگان است و عملا قابل استفاده نیست. تا ساعت دوازده شب سر و صدا و حرف زدن مانع خواب میشد.
متوسط
همه چیز عالی بود به جز سر و صدای خیلی زیاد افراد داخل حیاط هتل به هنگام شب که به دلیل واقع شدن اتاق ها در اطراف حیاط آرامش ساکنین اتاق ها و امکان خواب راحت رو تا نزدیکی های نیمه شب از ساکنین هتل میگرفت. به نظر میرسه چراغ های حیاط نهایتا ساعت ۲۲ باید خاموش شوند نه ۲۳:۴۰
حیاطی زیبا
نقاط قوت:
بسیار زیبا بسیار تمیز برخورد عالی
نقاط ضعف:
اتاق دبل بسیار کوچک بود جایی برای نماز خواندن نداشت
اشکال اساسی اقامتگاه، سر و صدای مراجعه کنندگان از بیرون هتل ( غیر میهمانان هتل) برای استفاده از فضای اطراف استخر برای خوردن چای و استفاده از کرسی بود؛ که بعلت مجاورت با اتاقها، مزاحم استراحت میهمانان ساکن در هتل می شد. البته این موضوع به کارکنان هتل بارها از سوی میهمانان تذکر داده شده است؛ اما بعلت اینکه درآمد هتل بابت این مراجعه کنندگان قابل توجه است؛ لاینحل باقی مانده است.
بسيار هتل تميز و زيبايي است و حتما اگر دوباره بخواهم در كاشان اقامت داشته باشم اين هتل را انتخاب خواهم كرد تنها يك مشكل كوچك سر صداي زياد ساير ميهمانان در هنگام شب و استراحت بود
اقامت خوبی داشتیم و راضی هستم.
خوب بود ولی بخش کافی شاپ و راهنمایی گردشگران باید تقویت شود
خیلی خوب
نقاط قوت:
فضای دلنشین و آرام رستوران زیبا و باکیفیت سرویس بهداشتی تمیز
نقاط ضعف:
کوچک بودن اتاق
محیط عالی ، حیاط بسیار زیبا ، واقعا دلمون نمیومد از هتل بیرون بریم - بسیار آرامش بخش
معماري هتل براي من خيلي جذاب بود. محيط اونجا آرامش ناب طبيعت رو به آدم القاء مي كنه. فقط سعي كنيد توي يه زمان بريد اونجا كه هوا خوب باشه تا لذت بيشتري از اونجا ببريد. بازسازي هتل با حفظ بافت قديمي بسيار عالي انجام شده. پرسنل شيك و خوش رويي هم داره. تو كاشان بهترين گرينه هست😊 غذاهاي هتل هم خيلي خوب بود. اطاق سيستم تهويه كاملي داشت. نشستن تو حياطش روي تختهاي چوبي كنار حوض آبي با صداي پرندگاني كه ميشنوي ميبرتت به قديم قديما.
معماري هتل براي من خيلي جذاب بود. محيط اونجا آرامش ناب طبيعت رو به آدم القاء مي كنه. فقط سعي كنيد توي يه زمان بريد اونجا كه هوا خوب باشه تا لذت بيشتري از اونجا ببريد. بازسازي هتل با حفظ بافت قديمي بسيار عالي انجام شده. پرسنل شيك و خوش رويي هم داره. تو كاشان بهترين گرينه هست😊 غذاهاي هتل هم خيلي خوب بود. اطاق سيستم تهويه كاملي داشت. نشستن تو حياطش روي تختهاي چوبي كنار حوض آبي با صداي پرندگاني كه ميشنوي ميبرتت به قديم قديما. ...
خیلی خوب بود...
نقاط قوت:
آرامش و زيبايى هتل نظافت
نقاط ضعف:
پاركينگ نا مناسب
اتاقها با يك هتل ٤ ستاره ايراني و حتي ٥ ستاره ايراني براحتي رقابت ميكند. بسيار تمييز. دستشويي و حمام تمييز. محيط آرام، رستوران سنتي جهت صرف صبحانه خيلي جالب بود. نظافت در حد عالي . تنها بايد ماشين را در محوطه اي كه جلوي هتل هست پارك كنيد ...
کارکنان خوب ، رستوران جهت ناهار و شام خوب ، صبحانه جهت دو روز اقامت خوب ، سیستم سرمایش در زمان گرمای شدید ضعیف ...
خاطره اي شيرين با دوستان ...
نقاط قوت:
بسیار محیط دلنشین و ارام بخش....
نقاط ضعف:
نداشت
نقاط قوت:
فوق العاده زیبا و باسلیقه بازسازی شده کیفیت غذا و صبحانه عالی اتاقها تمیز و سرویس حمام و دستشویی مدرن و تمیز
نقاط ضعف:
پارکینگ محدود
نقاط قوت:
خوب بوده
نقاط ضعف:
هیچ نکته منفی ندیدم
در کل مثبت بود ...
محیطی آرام و دلنشین با کادر بسیار با ادب و مهمان نواز. غذای رستوران هم خیلی خوب بود.
محیطی آرام و دلنشین با کادر بسیار با ادب و مهمان نواز. غذای رستوران هم خیلی خوب بود.
محیطی آرام و دلنشین با کادر بسیار با ادب و مهمان نواز. غذای رستوران هم خیلی خوب بود.
بنده مهدى احمدى يك اتاق دوتخته از اين هتل زيبا در ايام قبل از عيد نوروز رزرو و استفاده نموده كه بسيار راضى از خدمات و برخورد صميمى كاركنان و پيشنهادم به كليه دوست دارانِ هنر و علاقمندان به استفاده از هتلهاى سنتى اين هتل است ، چون واقعا زيبا و كامل و تميز و آرامبخش بوده و خاطرات زيبايي را برايتان دوست عزيز همه به شما می گویند: سال خوبی داشته باشید ولی من به شما می گویم : " سال خوبی را برای خودتان خلق کنید " به فکر آمدن روزهای خوب نباشید! آنها نخواهند آمد … به فکر ساختن باشید…
نقاط قوت:
تميزي-زيبايي و سنتي بودن و دسترسي به مكانهاي تاريخي شهر
نقاط ضعف:
نبود منوي شام و يكسان بودن منو با ناهار- فضاي ناكافي پاركينگ
این هتل بسیار زیبا و جذاب بود که در ضمن تاریخی بودن امکانات کاملی دارد. اتاق ها تمیز بود و دکور خاصی داشت. بخش های دیگر هتل هم مثل رستوران و حیاط جذاب بود.
محیطی آرام و دلنشین با کادر بسیار با ادب و مهمان نواز. غذای رستوران هم خیلی خوب بود.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره اقامتگاه سنتی مهینستان راهب کاشان

مهمانان اقامتگاه سنتی مهینستان راهب کاشان در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان اقامتگاه سنتی مهینستان راهب کاشان از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت اقامتگاه سنتی مهینستان راهب کاشان بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات اقامتگاه سنتی مهینستان راهب کاشان رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات اقامتگاه سنتی مهینستان راهب کاشان را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.