اقامتگاه سنتی مهینستان راهب کاشان

کاشان، خیابان فاضل نراقی، کوچه فرهنگ 31
3.2
امتیاز کاربران
60
نظرات کاربران

معرفی اقامتگاه سنتی مهینستان راهب کاشان

اقامتگاه تاریخی مهینستان راهب از جمله خانه‌های قدیمی کاشان در مرکز محله درب باغ در تاریخ ۱۹ مرداد ۱۳۸۴ به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. قدمت آن به اواسط عصر قاجاری مربوط می‌شود. این خانه دارای سه حیاط جدا از هم به عنوان حیاط اندرونی، حیاط بیرونی و حیاط خدمه و سرویس های فرنگی و ایرانی در حیاط می‌باشد. مجموع خانه در دو طبقه و به صورت سه طرف ساخت در اطراف دو حیاط شکل گرفته است. مهینستان راهب در سال ۱۳۸۹ زیر نظر استاد معماری ایران آقای سید اکبر حلی مورد مرمت قرار گرفت و در سال ۱۳۹۳ مرمت این بنا به اتمام رسید. ترکیب امکانات روز دنیا با فضای تاریخی این خانه اقامتی بسیار دلنشین را برای میهمانان فراهم آورده است. خانه تاریخی مهینستان راهب از طرف سازمان میراث فرهنگی به عنوان لوکس ترین اقامتگاه تاریخی انتخاب شده است.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو اقامتگاه سنتی مهینستان راهب کاشان

ظرفیت 1 نفر

اتاق یک تخته
اقامت 24
830,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
830,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
830,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
830,000
تومان
21 مرداد
جمعه
830,000
تومان
22 مرداد
شنبه
830,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
830,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
830,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
830,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
830,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
830,000
تومان
28 مرداد
جمعه
830,000
تومان
یک تخته
علاءالدین
840,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
840,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
840,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
840,000
تومان
21 مرداد
جمعه
840,000
تومان
22 مرداد
شنبه
840,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
840,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
840,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
840,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
840,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
840,000
تومان
28 مرداد
جمعه
840,000
تومان
یک تخته - زیر زمین
هتل یار
850,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
850,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
850,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
850,000
تومان
21 مرداد
جمعه
850,000
تومان
22 مرداد
شنبه
850,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
850,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
850,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
850,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
850,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
850,000
تومان
28 مرداد
جمعه
850,000
تومان
اتاق یک تخته
ایران هتل آنلاین
850,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
850,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
850,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
850,000
تومان
21 مرداد
جمعه
850,000
تومان
22 مرداد
شنبه
850,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
850,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
850,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
850,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
850,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
850,000
تومان
28 مرداد
جمعه
850,000
تومان
یک تخته
اسنپ تریپ
850,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
850,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
850,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
850,000
تومان
21 مرداد
جمعه
850,000
تومان
22 مرداد
شنبه
850,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
850,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
850,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
850,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
850,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
850,000
تومان
28 مرداد
جمعه
850,000
تومان
ظرفیت 2 نفر

اتاق دو تخته حیاط شمسه
ایران هتل آنلاین
1,500,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
1,500,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
1,500,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
1,500,000
تومان
21 مرداد
جمعه
1,500,000
تومان
22 مرداد
شنبه
1,500,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,500,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,500,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,500,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,500,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,500,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,500,000
تومان
اتاق دو تخته
اقامت 24
1,830,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
1,830,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
1,830,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
1,830,000
تومان
21 مرداد
جمعه
1,830,000
تومان
22 مرداد
شنبه
1,830,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,830,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,830,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,830,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,830,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,830,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,830,000
تومان
دو تخته
علاءالدین
1,840,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
1,840,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
1,840,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
1,840,000
تومان
21 مرداد
جمعه
1,840,000
تومان
22 مرداد
شنبه
1,840,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,840,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,840,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,840,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,840,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,840,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,840,000
تومان
اتاق دو تخته توئین
ایران هتل آنلاین
1,850,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
1,850,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
1,850,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
1,850,000
تومان
21 مرداد
جمعه
1,850,000
تومان
22 مرداد
شنبه
1,850,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,850,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,850,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,850,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,850,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,850,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,850,000
تومان
دو تخته تویین
اسنپ تریپ
1,850,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
1,850,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
1,850,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
1,850,000
تومان
21 مرداد
جمعه
1,850,000
تومان
22 مرداد
شنبه
1,850,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,860,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,860,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,860,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,860,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,860,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,860,000
تومان
اتاق دو تخته دبل
ایران هتل آنلاین
1,850,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
1,850,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
1,850,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
1,850,000
تومان
21 مرداد
جمعه
1,850,000
تومان
22 مرداد
شنبه
1,850,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,850,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,850,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,850,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,850,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,850,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,850,000
تومان
دو تخته دابل
اسنپ تریپ
1,850,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
1,850,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
1,850,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
1,850,000
تومان
21 مرداد
جمعه
1,850,000
تومان
22 مرداد
شنبه
1,850,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,860,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,860,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,860,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,860,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,860,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,860,000
تومان
دو تخته
هتل یار
1,850,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
1,850,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
1,850,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
1,850,000
تومان
21 مرداد
جمعه
1,850,000
تومان
22 مرداد
شنبه
1,850,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,850,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,850,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,850,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,850,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,850,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,850,000
تومان
ظرفیت 3 نفر

اتاق سه تخته شاهنشین
ایران هتل آنلاین
2,750,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
2,750,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
2,750,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
2,750,000
تومان
21 مرداد
جمعه
2,750,000
تومان
22 مرداد
شنبه
2,750,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
2,750,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
2,750,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
2,750,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
2,750,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
2,750,000
تومان
28 مرداد
جمعه
2,750,000
تومان
اتاق سه تخته
اقامت 24
2,750,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
2,750,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
2,750,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
2,750,000
تومان
21 مرداد
جمعه
2,750,000
تومان
22 مرداد
شنبه
2,750,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
2,750,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
2,750,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
2,750,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
2,750,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
2,750,000
تومان
28 مرداد
جمعه
2,750,000
تومان
سه تخته
علاءالدین
2,750,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
2,750,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
2,750,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
2,750,000
تومان
21 مرداد
جمعه
2,750,000
تومان
22 مرداد
شنبه
2,750,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
2,750,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
2,750,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
2,750,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
2,750,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
2,750,000
تومان
28 مرداد
جمعه
2,750,000
تومان
اتاق سه تخته
ایران هتل آنلاین
2,750,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
2,750,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
2,750,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
2,750,000
تومان
21 مرداد
جمعه
2,750,000
تومان
22 مرداد
شنبه
2,750,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
2,750,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
2,750,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
2,750,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
2,750,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
2,750,000
تومان
28 مرداد
جمعه
2,750,000
تومان
سه تخته
اسنپ تریپ
2,750,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
2,750,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
2,750,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
2,750,000
تومان
21 مرداد
جمعه
2,750,000
تومان
22 مرداد
شنبه
2,750,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
2,770,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
2,770,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
2,770,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
2,770,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
2,770,000
تومان
28 مرداد
جمعه
2,770,000
تومان
سه تخته
هتل یار
2,750,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
2,750,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
2,750,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
2,750,000
تومان
21 مرداد
جمعه
2,750,000
تومان
22 مرداد
شنبه
2,750,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
2,750,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
2,750,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
2,750,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
2,750,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
2,750,000
تومان
28 مرداد
جمعه
2,750,000
تومان
ظرفیت 4 نفر

اتاق چهار تخته
اقامت 24
3,130,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
3,130,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
3,130,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
3,130,000
تومان
21 مرداد
جمعه
3,130,000
تومان
22 مرداد
شنبه
3,130,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
3,130,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
3,130,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
3,130,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
3,130,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
3,130,000
تومان
28 مرداد
جمعه
3,130,000
تومان
چهار تخته
علاءالدین
3,140,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
3,140,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
3,140,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
3,140,000
تومان
21 مرداد
جمعه
3,140,000
تومان
22 مرداد
شنبه
3,140,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
3,140,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
3,140,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
3,140,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
3,140,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
3,140,000
تومان
28 مرداد
جمعه
3,140,000
تومان
اتاق چهار تخته
ایران هتل آنلاین
3,150,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
3,150,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
3,150,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
3,150,000
تومان
21 مرداد
جمعه
3,150,000
تومان
22 مرداد
شنبه
3,150,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
3,150,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
3,150,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
3,150,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
3,150,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
3,150,000
تومان
28 مرداد
جمعه
3,150,000
تومان
چهار تخته
اسنپ تریپ
3,150,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
3,150,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
3,150,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
3,150,000
تومان
21 مرداد
جمعه
3,150,000
تومان
22 مرداد
شنبه
3,150,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
3,165,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
3,165,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
3,165,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
3,165,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
3,165,000
تومان
28 مرداد
جمعه
3,165,000
تومان
چهار تخته
هتل یار
3,150,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
3,150,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
3,150,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
3,150,000
تومان
21 مرداد
جمعه
3,150,000
تومان
22 مرداد
شنبه
3,150,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
3,150,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
3,150,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
3,150,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
3,150,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
3,150,000
تومان
28 مرداد
جمعه
3,150,000
تومان
اتاق چهار تخته حیاط شمسه
ایران هتل آنلاین
3,150,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
3,150,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
3,150,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
3,150,000
تومان
21 مرداد
جمعه
3,150,000
تومان
22 مرداد
شنبه
3,150,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
3,150,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
3,150,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
3,150,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
3,150,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
3,150,000
تومان
28 مرداد
جمعه
3,150,000
تومان

امکانات اتاق های اقامتگاه سنتی مهینستان راهب کاشان

یخچال
سالن کنفرانس
نمازخانه
اعلام حریق
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
اتاق چمدان
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
اينترنت در لابی
مسلط به زبان انگليسی
آژانس مسافرتی
اينترنت در اتاق
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
صندوق امانات
مبلمان
سشوار
آسانسور
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سالن اجتماعات
اینترنت در لابی
ماساژ
کمد لباس
حوله
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
خدمات تور
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
تلفن
دستگاه واکس کفش
پله اضطراری
حمام سنتی
اتاق بازی
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
کافی شاپ
تلفن در اتاق
فروشگاه و غرفه
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
سرویس روزانه اتاق
اينترنت (Wifi)
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
مینی بار
وسایل بدنسازی
خدمات خشکشویی
سیستم سرمایش
پاركينگ
كافی شاپ
روم سرويس
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
سالن كنفرانس
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
سالن همايش
جكوزی
خدمات باربري
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
رستوران سنتی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
پارکینگ در اطراف هتل
صندوق امانات در لابی
اینترنت بی سیم
غرفه صنایع دستی
لوازم بهداشتی
شارژ وسایل الکترونیکی در لابی
Business Center
تراس
صندوق امانات
لابی
امكان شارژ وسايل الكترونيكی در لابی
تلويزيون LCD در لابی
تلويزيون در لابی
مبل
ميز
خشکشویی
خدمات بيدار باش
فكس
صبحانه در اتاق
كافی شاپ
كتابخانه
سالن كنفرانس
باغچه
فضای سبز
نمای فضای سبز
خدمات راهنمای تور
فروشگاه صنايع دستی
شارژ وسایل الکترونیکی در لابی
اب معدنی رایگان
حوله حمام
دمپایی یکبار مصرف
سیستم گرمایش
دمپایی حمام
رخت آویز

نظرات کاربران برای اقامتگاه سنتی مهینستان راهب کاشان

(60 نظر)
نقاط قوت:
حياتش بسيار باصفاس و اتاقاشم خيلي تميزه صبحانشم خيلي خوشمزه اس و فضاي سرو صبحانه هم بسيار دلنشينه. در ضمن نون داغ و تازه هم همونجا ميپزن و سرو ميكنن
نقاط ضعف:
اتاقش خيلي كوچيك بود و قيمتش بالاس
نقاط قوت:
آرامش و زیبایی بی نظیر حیاط هتل
نقاط ضعف:
ملحفه ها تعویض نشده بود
نقاط قوت:
برخورد پرسنل فضای حیاط
نقاط ضعف:
فضای کوچیک اتاق های دونفره نبود تهویه مناسب سرویس بهداشتی و بوی بد گاهی در اتاق در ابتدای اتاق زیر زمین که خیلی کوچیک بود به مادادند و شب بعد تغییر دادند
نقاط قوت:
فضای بی نظیر و پرسنل خوب صبحانه ی با کیفیت
نقاط ضعف:
با وجود تمیزی زیاد بوی فاضلاب کمی در سرویس اذیت کننده بود
اتاقهاش خیلی بد بود. قفل درست حسابی نداشت و پشه از لای در و پنجره‌ها میومد که تا ۲ نصفه شب مجبور بودیم هی پشه بزنیم. تمام دستها و صورتمون پر از جای نیش شد! کف اتاق فرش نداشت و پر از خاک بود، یروزم یادشون رفت برامون دمپایی بزارن. تنها آینه‌ای که تو اتاق بود صاف نبود و کج و کوله نشون میداد آدمو. مجبور بودی برای آرایش بری تو دستشویی و اونجا هم نور بشدت کم و ضعیف بود که هیچی نمیدیدی. خلاصه ما با حس لامسه آرایش میکردیم. صبحانش خیلی خوب نبود ولی خیلیم بد نبود. میتونست خیلی بهتر باشه. شب تا دیروقت آهنگ بسیار بلند میزاشتن و نمیتونستی بخوابی و استراحت کنی. زیر پنجره‌ی هر اتاق صندلی بود که مردم میومدن تو حیاط میشستن و صداشون کاملا بلند و واضح میومد تو اتاق که بازم آرامش رو سلب میکرد. ما دوتا خانم بودیم و قفل در به کنار که ترسناک بود، وقتی میخواستیم استراحت کنیم صداها انقدر نزدیک بودن که فکر میکردیم هر لحظه میان تو اتاق. مسیر بردن چمدون هم بسیار بد بود، نمیتونستیم از اونهمه پله بالا پایین ببریم، خواستیم یکی از کارکنان کمکمون کنن که تا یکی بیاد نیم ساعت منتظر بودیم. اصلا پیشنهاد نمیکنم رفتن به این هتلو
نقاط قوت:
نزدیک‌ به مکان های تاریخی حیاط با صفا
نقاط ضعف:
صبحانه خیلی ضعیف‌ بود.
نقاط قوت:
والا نکته مثبت خاصی نداشت.
نقاط ضعف:
کارکنان که اصلا انگار آموزش ندیده بودن یه سلام و خوشامد گویی بلد نبودن. کافی شاپ مجموعه هم فقط یه ساعت دنبال مسئولش بودیم یه چایی بما بده. پارکینگ هم نداره اما اگر زنگ بزنید میگن داریم در واقع جای چهار تا ماشین هست در محوطه که همونا رو منظورشونه. صبحانشم در حد ترمینال جنوب بود. در کل پول دور ریختنه یه مقدار بیشتر خرج کنید برید جای درست حسابی. کاملا تو ذوق زن هست جاش.
سیستم سرمایش جوابگو نبود، پشه خیلی اذیتمون کرد، رستوران فقط برای صبحانه سرویس میداد و متاسفانه هتل برای تهیه غذا فقط با رستوران مد نظر خودش همکاری میکرد، نهایتا اینکه به خاطر معماری فرم خاص که اینجور خوونه ها دارن فقط باصفا هستن بیشتر، منظور حال و هوا و صفای حیاط و معماری اتاق ها و ...
نقاط قوت:
كاركنان مهربان
نقاط ضعف:
صبحانه خيلي ضعيف
سلام همه چی خوب بود ولی شب پشه مارو اذیت کرد و کاشکی یه سفره خانه برای نهار و شان هم داشت
نقاط قوت:
پرسنل مودب و اتاقها تمیز خصوصا استفاده از دمپایی و روبالشی یکبار مصرف خوب بود
نقاط ضعف:
نکته منفی خاصی نداشت
در هتل هایی که بازدید عمومی یا کافی شاپ و رستوران دارند باید محیط اتاق ساکنین از سایر بازدید کنندگان جدا باشد. پشت در اتاق ما مردم در حال سلفی گرفتن و بچه ها در حال دویدن بودند. عدم وجود تلویزیون برای هتلی با این نرخ بسیار عجیب است. چیدمان چراغهای اتاق و دسترسی به کلیدهای برق نامناسب بود. تعدادی از چراغهای داخل اتاق با کلیدی بیرون از اتاق خاموش و روشن می شد. اتاق کناری ما، اتاق پرسنل بو...
یک هتل رستوران بسیار زیبا در منطقه ی تاریخی کاشان. کیفیت غذای مناسبی داره ولی با توجه به توریستی و اقامتی بودن قیمت هاش بالاست. با استفاده از کافی شاپ و رستوران میتونید از فضای دل نشین و معماری فوق‌العاده العاده اش نیز استفاده کنید و عکس های بی نظیری بگیرید. فضای این خونه هم برای جمع های دوستانه و هم دیدار های دو نفره بسیار مناسبه
همه چیز عالی
هتل گرانقیمت و درجه یک از لحاظ زیبایی و کیفیت ورودی مثل همه خانه های قدیمی کوچک ولی با ورود به سر سرا و لابی وارد حیاط بزرگ آن با حوض و سراهای کوچک در اطراف میشویم ، در یک طرف رستوران مجموعه و در طرف دیگر کافی شاپ و ورودی های مختلف به طبقات و شاه نشین و اتاقها منظره هتل با نورهای آن در شب بسیار زیباست
سرویس دهی مناسب نبود، قیمت غذاها با حجمشون اصلا برابر نبود، و مطلوبیتی که باید رو نمی داد تنها نقطه مثبتش فضا و معماری اون هست
هتل ی بسیار دوست داشتنی و دلنشین
از همه جا بوی گل سرخ و گلاب به مشام میرسد، عالی بود.
سلام مرداد ماه دوشب اقامت داشتم با خانواده بسیار پرسنل مهربان و خوش برخورد و نهایت سعی را برای رفاه انجام میدادن محیطی خانوادگی و عالی داشت رستوران با کیفیتی داشت و همه چی خوب بود تنها مشکلی که داشت سیستم سرمایش بود که خوب خنک نمیکرد که با همکاری پرسنل و دادن پنکه مشکل حل شد اقامت در آنجا لذت بخش بود.🌹
نقاط قوت:
نزديكي به مناطق تاريخي برخورد بسيار مناسب كاركنان طراحي مناسب فضاي هتل بدون تغيير در ساختار سنتي آن
نقاط ضعف:
محدوديت محل پارك اتومبيل
هتل خوبی بود ولی تمیز بودن اطاق ها زیاد جالب نبود، نسبت به قیمتش ایده آل نبود.
نقاط قوت:
محیطی آرام نمایه زیبا برخورد پرسنل خوب نزدیکی به مکانهای تاریخی کیفیت غذا مناسب
نقاط ضعف:
نداشتن تلوزیون در اتاق نداشتن پارکینگ به تعداد مناسب کمبودن تنوع غذا بالابودن هزینه نسبت به سرویس دهی
بسیار مودب و مهمان نواز
اندازه اتاق ها کوچیک بود،و با توجه به قیمتش انتظار بیشتری ازش میرفت
رفتار پرسنل به خصوص بخش پذیرش بسیار دلگرم کننده و گرم بود. کیفیت ارائه خدمات در رستوران هتل چندان مطوب نبود. وضعیت نظافت و بهداشت هتل در سطح پایینی بود. به نحوی که کسی که زحمت حمل چمدان رو به اتاق کشیدند ، با همون کفشی به داخل اتاق و روی فرش اومدن درحالی که همون موقع راهرو در حال نظافت بود و سطح راهرو پر از کف ناشی از شستشو بود. لیوانهایی که در اتاق گذاشته شده بود به لحاظ بهداشتی مشکل داشتند و پر از ترک بودند و متاسفانه حتی پس از انتقال موضوع به مسئول پذیرش ایشون فرمودند به دلیل گرم و سرد شدن لیوانها ترک برداشتند و آلوده نیستند اما با این وجود نسبت به تعویض اونها اقدام می کنیم که در طول یک روز اقامت ما در هتل این امر محقق نشد. شامپوهایی که می بایست در هر بار تعویض اتاق ٍ تعویض بشن متاسفانه نصفه و نیمه بودند که حکایت از عدم تعویض اونها بعد از تحویل اتاق توسط مهمان قبلی بود. در کل به نظر من هتل بیرون بسیار زیبا اما از درون کاملا متفاوت بود و رسیدگی بیشتری رو در بخش خانه داری می طلبید.
هتل سنتی بسیار زیباییست و به خوبی مرمت شده است. همچنین غذای رستوران هتل نیز کیفیت خیلی خوبی دارد و فضای آن نیز دلنشین است. امکانات اتاق ها مناسب است ولی به طور طبیعی در حد هتل های مدرن تر نیست. توصیه می کنم به جای اتاق های زیرزمین حتما اتاق های طبقات اول و دوم را رزرو کنید زیرا منظره بسیار زیبایی دارند.
خدمات هتل از تبلیغات ارایه شده کمتر بود
از وضعیت پارکینگ راضی نبودم و برای این مجموعه واقعا حیف بود.
محیط هتل زیباست ،البته میتونست هزینه اش کمتر هم باشه، چون پول یه هتل 4 ستاره رو میگیرن ولی خدمات در اون حد نیست. سر و صدای زیاد بازدید کننده ها خیلی آزار دهنده هستش،من فکر میکردم فقط برای من این اتفاق ناخوشایند بوده ولی وقتی نظر دیگران رو هم مطالعه کردم دیدم اونا هم همین نظر رو دارن،اگر قصد استراحت قبل از ساعت 12 شب رو دارید ،این هتل رو به شما توصیه نمیکنم سرویس بهداشتی و حمام تمیز هم یکی از نکات مثبت این هتل بود.
غذای محلی که بسیار بد و‌بی کیفیت جوجه هم همین طور مدیریت هم در محل حضور نداشت به هیچ کس پیشنهاد نمیکنم که از رستوران مهینستان راهب استفاده کنه پرسنل ضعیف نتیجه مدیریت ضعیف است واقعا متاسفم!!!
سلام اولین بار به کاشان میومدم ، اتاقی که من اقامت داشتم کوچیک بود مهمترین نکته وجود پله بود و برای افرادی که مشکل دارن سخت هستش.
محاسن:برخورد بسیار خوب هتل، کیفیت و قیمت منطقی رستوران و کافی شاپ، حمام عالی. تجربه بینظیر اقامت در خانه قجری. معایب: اینترنت wifi فقط برای مدت محدود و ساعتی رایگان است و عملا قابل استفاده نیست. تا ساعت دوازده شب سر و صدا و حرف زدن مانع خواب میشد.
متوسط
همه چیز عالی بود به جز سر و صدای خیلی زیاد افراد داخل حیاط هتل به هنگام شب که به دلیل واقع شدن اتاق ها در اطراف حیاط آرامش ساکنین اتاق ها و امکان خواب راحت رو تا نزدیکی های نیمه شب از ساکنین هتل میگرفت. به نظر میرسه چراغ های حیاط نهایتا ساعت ۲۲ باید خاموش شوند نه ۲۳:۴۰
حیاطی زیبا
نقاط قوت:
بسیار زیبا بسیار تمیز برخورد عالی
نقاط ضعف:
اتاق دبل بسیار کوچک بود جایی برای نماز خواندن نداشت
اشکال اساسی اقامتگاه، سر و صدای مراجعه کنندگان از بیرون هتل ( غیر میهمانان هتل) برای استفاده از فضای اطراف استخر برای خوردن چای و استفاده از کرسی بود؛ که بعلت مجاورت با اتاقها، مزاحم استراحت میهمانان ساکن در هتل می شد. البته این موضوع به کارکنان هتل بارها از سوی میهمانان تذکر داده شده است؛ اما بعلت اینکه درآمد هتل بابت این مراجعه کنندگان قابل توجه است؛ لاینحل باقی مانده است.
بسيار هتل تميز و زيبايي است و حتما اگر دوباره بخواهم در كاشان اقامت داشته باشم اين هتل را انتخاب خواهم كرد تنها يك مشكل كوچك سر صداي زياد ساير ميهمانان در هنگام شب و استراحت بود
اقامت خوبی داشتیم و راضی هستم.
خوب بود ولی بخش کافی شاپ و راهنمایی گردشگران باید تقویت شود
خیلی خوب
نقاط قوت:
فضای دلنشین و آرام رستوران زیبا و باکیفیت سرویس بهداشتی تمیز
نقاط ضعف:
کوچک بودن اتاق
محیط عالی ، حیاط بسیار زیبا ، واقعا دلمون نمیومد از هتل بیرون بریم - بسیار آرامش بخش
معماري هتل براي من خيلي جذاب بود. محيط اونجا آرامش ناب طبيعت رو به آدم القاء مي كنه. فقط سعي كنيد توي يه زمان بريد اونجا كه هوا خوب باشه تا لذت بيشتري از اونجا ببريد. بازسازي هتل با حفظ بافت قديمي بسيار عالي انجام شده. پرسنل شيك و خوش رويي هم داره. تو كاشان بهترين گرينه هست😊 غذاهاي هتل هم خيلي خوب بود. اطاق سيستم تهويه كاملي داشت. نشستن تو حياطش روي تختهاي چوبي كنار حوض آبي با صداي پرندگاني كه ميشنوي ميبرتت به قديم قديما. ...
خیلی خوب بود...
نقاط قوت:
آرامش و زيبايى هتل نظافت
نقاط ضعف:
پاركينگ نا مناسب
اتاقها با يك هتل ٤ ستاره ايراني و حتي ٥ ستاره ايراني براحتي رقابت ميكند. بسيار تمييز. دستشويي و حمام تمييز. محيط آرام، رستوران سنتي جهت صرف صبحانه خيلي جالب بود. نظافت در حد عالي . تنها بايد ماشين را در محوطه اي كه جلوي هتل هست پارك كنيد ...
کارکنان خوب ، رستوران جهت ناهار و شام خوب ، صبحانه جهت دو روز اقامت خوب ، سیستم سرمایش در زمان گرمای شدید ضعیف ...
خاطره اي شيرين با دوستان ...
نقاط قوت:
بسیار محیط دلنشین و ارام بخش....
نقاط ضعف:
نداشت
نقاط قوت:
فوق العاده زیبا و باسلیقه بازسازی شده کیفیت غذا و صبحانه عالی اتاقها تمیز و سرویس حمام و دستشویی مدرن و تمیز
نقاط ضعف:
پارکینگ محدود
نقاط قوت:
خوب بوده
نقاط ضعف:
هیچ نکته منفی ندیدم
در کل مثبت بود ...
محیطی آرام و دلنشین با کادر بسیار با ادب و مهمان نواز. غذای رستوران هم خیلی خوب بود.
محیطی آرام و دلنشین با کادر بسیار با ادب و مهمان نواز. غذای رستوران هم خیلی خوب بود.
محیطی آرام و دلنشین با کادر بسیار با ادب و مهمان نواز. غذای رستوران هم خیلی خوب بود.
بنده مهدى احمدى يك اتاق دوتخته از اين هتل زيبا در ايام قبل از عيد نوروز رزرو و استفاده نموده كه بسيار راضى از خدمات و برخورد صميمى كاركنان و پيشنهادم به كليه دوست دارانِ هنر و علاقمندان به استفاده از هتلهاى سنتى اين هتل است ، چون واقعا زيبا و كامل و تميز و آرامبخش بوده و خاطرات زيبايي را برايتان دوست عزيز همه به شما می گویند: سال خوبی داشته باشید ولی من به شما می گویم : " سال خوبی را برای خودتان خلق کنید " به فکر آمدن روزهای خوب نباشید! آنها نخواهند آمد … به فکر ساختن باشید…
نقاط قوت:
تميزي-زيبايي و سنتي بودن و دسترسي به مكانهاي تاريخي شهر
نقاط ضعف:
نبود منوي شام و يكسان بودن منو با ناهار- فضاي ناكافي پاركينگ
این هتل بسیار زیبا و جذاب بود که در ضمن تاریخی بودن امکانات کاملی دارد. اتاق ها تمیز بود و دکور خاصی داشت. بخش های دیگر هتل هم مثل رستوران و حیاط جذاب بود.
محیطی آرام و دلنشین با کادر بسیار با ادب و مهمان نواز. غذای رستوران هم خیلی خوب بود.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره اقامتگاه سنتی مهینستان راهب کاشان

مهمانان اقامتگاه سنتی مهینستان راهب کاشان در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان اقامتگاه سنتی مهینستان راهب کاشان از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت اقامتگاه سنتی مهینستان راهب کاشان بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات اقامتگاه سنتی مهینستان راهب کاشان رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات اقامتگاه سنتی مهینستان راهب کاشان را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.