اقامتگاه سنتی مهینستان راهب کاشان

کاشان، خیابان فاضل نراقی، کوچه فرهنگ 31
3.2
امتیاز کاربران
57
نظرات کاربران

معرفی اقامتگاه سنتی مهینستان راهب کاشان

اقامتگاه تاریخی مهینستان راهب از جمله خانه‌های قدیمی کاشان در مرکز محله درب باغ در تاریخ ۱۹ مرداد ۱۳۸۴ به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. قدمت آن به اواسط عصر قاجاری مربوط می‌شود. این خانه دارای سه حیاط جدا از هم به عنوان حیاط اندرونی، حیاط بیرونی و حیاط خدمه و سرویس های فرنگی و ایرانی در حیاط می‌باشد. مجموع خانه در دو طبقه و به صورت سه طرف ساخت در اطراف دو حیاط شکل گرفته است. مهینستان راهب در سال ۱۳۸۹ زیر نظر استاد معماری ایران آقای سید اکبر حلی مورد مرمت قرار گرفت و در سال ۱۳۹۳ مرمت این بنا به اتمام رسید. ترکیب امکانات روز دنیا با فضای تاریخی این خانه اقامتی بسیار دلنشین را برای میهمانان فراهم آورده است. خانه تاریخی مهینستان راهب از طرف سازمان میراث فرهنگی به عنوان لوکس ترین اقامتگاه تاریخی انتخاب شده است.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو اقامتگاه سنتی مهینستان راهب کاشان

مهینستان راهب-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
هتل یار
368,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
11 آبان
یکشنبه
368,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
368,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
368,000
تومان
14 آبان
چهارشنبه
368,000
تومان
15 آبان
پنجشنبه
368,000
تومان
16 آبان
جمعه
368,000
تومان
17 آبان
شنبه
368,000
تومان
18 آبان
یکشنبه
368,000
تومان
19 آبان
دوشنبه
368,000
تومان
20 آبان
سه شنبه
368,000
تومان
21 آبان
چهارشنبه
368,000
تومان
علاءالدین
368,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
11 آبان
یکشنبه
368,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
368,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
368,000
تومان
14 آبان
چهارشنبه
368,000
تومان
15 آبان
پنجشنبه
368,000
تومان
16 آبان
جمعه
368,000
تومان
17 آبان
شنبه
368,000
تومان
18 آبان
یکشنبه
368,000
تومان
19 آبان
دوشنبه
368,000
تومان
20 آبان
سه شنبه
368,000
تومان
21 آبان
چهارشنبه
368,000
تومان
ای‌گردش
450,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
11 آبان
یکشنبه
450,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
450,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
450,000
تومان
14 آبان
چهارشنبه
450,000
تومان
15 آبان
پنجشنبه
450,000
تومان
16 آبان
جمعه
450,000
تومان
17 آبان
شنبه
450,000
تومان
18 آبان
یکشنبه
450,000
تومان
19 آبان
دوشنبه
450,000
تومان
20 آبان
سه شنبه
450,000
تومان
21 آبان
چهارشنبه
450,000
تومان
مهینستان راهب-اتاق دو تخته
اتاق دو تخته
ای‌گردش
567,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
11 آبان
یکشنبه
567,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
567,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
567,000
تومان
14 آبان
چهارشنبه
567,000
تومان
15 آبان
پنجشنبه
567,000
تومان
16 آبان
جمعه
567,000
تومان
17 آبان
شنبه
567,000
تومان
18 آبان
یکشنبه
567,000
تومان
19 آبان
دوشنبه
567,000
تومان
20 آبان
سه شنبه
567,000
تومان
21 آبان
چهارشنبه
567,000
تومان
اقامت 24
620,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
11 آبان
یکشنبه
620,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
620,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
620,000
تومان
14 آبان
چهارشنبه
620,000
تومان
15 آبان
پنجشنبه
620,000
تومان
16 آبان
جمعه
620,000
تومان
17 آبان
شنبه
620,000
تومان
18 آبان
یکشنبه
620,000
تومان
19 آبان
دوشنبه
620,000
تومان
20 آبان
سه شنبه
620,000
تومان
21 آبان
چهارشنبه
620,000
تومان
جاباما
620,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
11 آبان
یکشنبه
620,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
620,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
620,000
تومان
14 آبان
چهارشنبه
620,000
تومان
15 آبان
پنجشنبه
620,000
تومان
16 آبان
جمعه
620,000
تومان
17 آبان
شنبه
620,000
تومان
18 آبان
یکشنبه
620,000
تومان
19 آبان
دوشنبه
620,000
تومان
20 آبان
سه شنبه
620,000
تومان
21 آبان
چهارشنبه
620,000
تومان
هتل یار
674,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
11 آبان
یکشنبه
674,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
674,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
674,000
تومان
14 آبان
چهارشنبه
674,000
تومان
15 آبان
پنجشنبه
674,000
تومان
16 آبان
جمعه
674,000
تومان
17 آبان
شنبه
674,000
تومان
18 آبان
یکشنبه
674,000
تومان
19 آبان
دوشنبه
674,000
تومان
20 آبان
سه شنبه
674,000
تومان
21 آبان
چهارشنبه
674,000
تومان
علاءالدین
690,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
11 آبان
یکشنبه
690,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
690,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
690,000
تومان
14 آبان
چهارشنبه
690,000
تومان
15 آبان
پنجشنبه
690,000
تومان
16 آبان
جمعه
690,000
تومان
17 آبان
شنبه
690,000
تومان
18 آبان
یکشنبه
690,000
تومان
19 آبان
دوشنبه
690,000
تومان
20 آبان
سه شنبه
690,000
تومان
21 آبان
چهارشنبه
690,000
تومان
مهینستان راهب-اتاق دو تخته توئین
اتاق دو تخته توئین
ای‌گردش
567,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
11 آبان
یکشنبه
567,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
567,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
567,000
تومان
14 آبان
چهارشنبه
567,000
تومان
15 آبان
پنجشنبه
567,000
تومان
16 آبان
جمعه
567,000
تومان
17 آبان
شنبه
567,000
تومان
18 آبان
یکشنبه
567,000
تومان
19 آبان
دوشنبه
567,000
تومان
20 آبان
سه شنبه
567,000
تومان
21 آبان
چهارشنبه
567,000
تومان
مهینستان راهب-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
ای‌گردش
737,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
11 آبان
یکشنبه
737,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
737,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
737,000
تومان
14 آبان
چهارشنبه
737,000
تومان
15 آبان
پنجشنبه
737,000
تومان
16 آبان
جمعه
737,000
تومان
17 آبان
شنبه
737,000
تومان
18 آبان
یکشنبه
737,000
تومان
19 آبان
دوشنبه
737,000
تومان
20 آبان
سه شنبه
737,000
تومان
21 آبان
چهارشنبه
737,000
تومان
جاباما
796,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
11 آبان
یکشنبه
796,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
796,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
796,000
تومان
14 آبان
چهارشنبه
796,000
تومان
15 آبان
پنجشنبه
796,000
تومان
16 آبان
جمعه
796,000
تومان
17 آبان
شنبه
796,000
تومان
18 آبان
یکشنبه
796,000
تومان
19 آبان
دوشنبه
796,000
تومان
20 آبان
سه شنبه
796,000
تومان
21 آبان
چهارشنبه
796,000
تومان
اقامت 24
796,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
11 آبان
یکشنبه
796,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
796,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
796,000
تومان
14 آبان
چهارشنبه
796,000
تومان
15 آبان
پنجشنبه
796,000
تومان
16 آبان
جمعه
796,000
تومان
17 آبان
شنبه
796,000
تومان
18 آبان
یکشنبه
796,000
تومان
19 آبان
دوشنبه
796,000
تومان
20 آبان
سه شنبه
796,000
تومان
21 آبان
چهارشنبه
796,000
تومان
هتل یار
865,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
11 آبان
یکشنبه
865,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
865,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
865,000
تومان
14 آبان
چهارشنبه
865,000
تومان
15 آبان
پنجشنبه
865,000
تومان
16 آبان
جمعه
865,000
تومان
17 آبان
شنبه
865,000
تومان
18 آبان
یکشنبه
865,000
تومان
19 آبان
دوشنبه
865,000
تومان
20 آبان
سه شنبه
865,000
تومان
21 آبان
چهارشنبه
865,000
تومان
علاءالدین
892,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
11 آبان
یکشنبه
892,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
892,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
892,000
تومان
14 آبان
چهارشنبه
892,000
تومان
15 آبان
پنجشنبه
892,000
تومان
16 آبان
جمعه
892,000
تومان
17 آبان
شنبه
892,000
تومان
18 آبان
یکشنبه
892,000
تومان
19 آبان
دوشنبه
892,000
تومان
20 آبان
سه شنبه
892,000
تومان
21 آبان
چهارشنبه
892,000
تومان
مهینستان راهب-اتاق چهار تخته
اتاق چهار تخته
ای‌گردش
899,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
11 آبان
یکشنبه
899,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
899,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
899,000
تومان
14 آبان
چهارشنبه
899,000
تومان
15 آبان
پنجشنبه
899,000
تومان
16 آبان
جمعه
899,000
تومان
17 آبان
شنبه
899,000
تومان
18 آبان
یکشنبه
899,000
تومان
19 آبان
دوشنبه
899,000
تومان
20 آبان
سه شنبه
899,000
تومان
21 آبان
چهارشنبه
899,000
تومان
جاباما
972,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
11 آبان
یکشنبه
972,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
972,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
972,000
تومان
14 آبان
چهارشنبه
972,000
تومان
15 آبان
پنجشنبه
972,000
تومان
16 آبان
جمعه
972,000
تومان
17 آبان
شنبه
972,000
تومان
18 آبان
یکشنبه
972,000
تومان
19 آبان
دوشنبه
972,000
تومان
20 آبان
سه شنبه
972,000
تومان
21 آبان
چهارشنبه
972,000
تومان
اقامت 24
972,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
11 آبان
یکشنبه
972,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
972,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
972,000
تومان
14 آبان
چهارشنبه
972,000
تومان
15 آبان
پنجشنبه
972,000
تومان
16 آبان
جمعه
972,000
تومان
17 آبان
شنبه
972,000
تومان
18 آبان
یکشنبه
972,000
تومان
19 آبان
دوشنبه
972,000
تومان
20 آبان
سه شنبه
972,000
تومان
21 آبان
چهارشنبه
972,000
تومان
هتل یار
1,057,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
11 آبان
یکشنبه
1,057,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
1,057,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
1,057,000
تومان
14 آبان
چهارشنبه
1,057,000
تومان
15 آبان
پنجشنبه
1,057,000
تومان
16 آبان
جمعه
1,057,000
تومان
17 آبان
شنبه
1,057,000
تومان
18 آبان
یکشنبه
1,057,000
تومان
19 آبان
دوشنبه
1,057,000
تومان
20 آبان
سه شنبه
1,057,000
تومان
21 آبان
چهارشنبه
1,057,000
تومان
علاءالدین
1,093,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
11 آبان
یکشنبه
1,093,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
1,093,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
1,093,000
تومان
14 آبان
چهارشنبه
1,093,000
تومان
15 آبان
پنجشنبه
1,093,000
تومان
16 آبان
جمعه
1,093,000
تومان
17 آبان
شنبه
1,093,000
تومان
18 آبان
یکشنبه
1,093,000
تومان
19 آبان
دوشنبه
1,093,000
تومان
20 آبان
سه شنبه
1,093,000
تومان
21 آبان
چهارشنبه
1,093,000
تومان

امکانات اتاق های اقامتگاه سنتی مهینستان راهب کاشان

نمازخانه
سالن بيليارد
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
سالن همايش
جكوزی
خدمات باربري
خدمات پزشكي
زمين تنيس
آتلیه
گشت نیم روزی
رستوران سنتی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
كتابخانه
رستوران در هتل
پارک کودک
تلویزیون در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
اتاق تلفن (اپراتور)
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
گیم نت
زمین ورزشی
سالن كنفرانس
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
تبديل ارز
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
آژانس مسافرتي
پارکینگ در اطراف هتل
صندوق امانات در لابی
شبکه پخش فیلم
خدمات راهنمای تور
كافی شاپ
كتابخانه
سالن كنفرانس
باغچه
فضای سبز
نمای فضای سبز
فروشگاه صنايع دستی
فكس
شارژ وسایل الکترونیکی در لابی
اب معدنی رایگان
حوله حمام
دمپایی یکبار مصرف
سیستم گرمایش
دمپایی حمام
صبحانه در اتاق
خدمات بيدار باش
اینترنت بی سیم
لابی
غرفه صنایع دستی
لوازم بهداشتی
شارژ وسایل الکترونیکی در لابی
Business Center
تراس
صندوق امانات
رستوران
خشکشویی
اينترنت در لابی
اينترنت در اتاق
امكان شارژ وسايل الكترونيكی در لابی
تلويزيون LCD در لابی
تلويزيون در لابی
مبل
ميز
خدمات خانه داری
پذیرش 24 ساعته
اعلام حریق
کمد لباس
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
سالن اجتماعات
اینترنت در لابی
ماساژ
اتاق چمدان
حوله
استخر
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
خدمات تور
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
تلفن
سونا
تاکسی سرویس
پله اضطراری
دستگاه خودپرداز
فتوکپی
مسلط به زبان انگليسی
خشکشویی (لاندری)
یخچال
صندوق امانات
مبلمان
سشوار
سرویس بهداشتی فرنگی
سالن کنفرانس
آسانسور
دستگاه واکس کفش
حمام سنتی
ترانسفر برگشت با هزینه
كافی شاپ
صبحانه رایگان
مینی بار
وسایل بدنسازی
خدمات خشکشویی
سیستم سرمایش
پاركينگ
اينترنت در لابی
کافی نت
روم سرويس
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
مینی بار رایگان
خدمات برای معلولین
اتاق بازی
تلفن در اتاق
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
سرویس فرنگی
کافی شاپ
فروشگاه و غرفه
کپسول آتش نشانی
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
سرویس روزانه اتاق
اينترنت (Wifi)
رخت آویز

نظرات کاربران برای اقامتگاه سنتی مهینستان راهب کاشان

(57 نظر)
یک هتل رستوران بسیار زیبا در منطقه ی تاریخی کاشان. کیفیت غذای مناسبی داره ولی با توجه به توریستی و اقامتی بودن قیمت هاش بالاست. با استفاده از کافی شاپ و رستوران میتونید از فضای دل نشین و معماری فوق‌العاده العاده اش نیز استفاده کنید و عکس های بی نظیری بگیرید. فضای این خونه هم برای جمع های دوستانه و هم دیدار های دو نفره بسیار مناسبه
همه چیز عالی
هتل گرانقیمت و درجه یک از لحاظ زیبایی و کیفیت ورودی مثل همه خانه های قدیمی کوچک ولی با ورود به سر سرا و لابی وارد حیاط بزرگ آن با حوض و سراهای کوچک در اطراف میشویم ، در یک طرف رستوران مجموعه و در طرف دیگر کافی شاپ و ورودی های مختلف به طبقات و شاه نشین و اتاقها منظره هتل با نورهای آن در شب بسیار زیباست
من خودم چون نظرات و همیشه میخونم و ازشون برای انتخاب استفاده میکنم حالا میخوام توضیح بدم که بقیه هم استفاده کنن بوی خوش گلاب از درب ورودی هتل حس میشه برخورد کارکنان واقعا خوب بود غذاها و صبحانه خیلی خوب و متنوع بود تمیزی اتاق ها واقعا خوب بود  تمیزی و نظافت رو همه جای هتل میشد حس کرد و دید حیاط با صفا و دنج بود عصرها برای استراحت کمی صدای حیاط باعث آزار بود به نظرم نکته منفیش فقط همین بود
سرویس دهی مناسب نبود، قیمت غذاها با حجمشون اصلا برابر نبود، و مطلوبیتی که باید رو نمی داد تنها نقطه مثبتش فضا و معماری اون هست
هتل ی بسیار دوست داشتنی و دلنشین
از همه جا بوی گل سرخ و گلاب به مشام میرسد، عالی بود.
سلام مرداد ماه دوشب اقامت داشتم با خانواده بسیار پرسنل مهربان و خوش برخورد و نهایت سعی را برای رفاه انجام میدادن محیطی خانوادگی و عالی داشت رستوران با کیفیتی داشت و همه چی خوب بود تنها مشکلی که داشت سیستم سرمایش بود که خوب خنک نمیکرد که با همکاری پرسنل و دادن پنکه مشکل حل شد اقامت در آنجا لذت بخش بود.🌹
نقاط قوت:
نزديكي به مناطق تاريخي برخورد بسيار مناسب كاركنان طراحي مناسب فضاي هتل بدون تغيير در ساختار سنتي آن
نقاط ضعف:
محدوديت محل پارك اتومبيل
هتل خوبی بود ولی تمیز بودن اطاق ها زیاد جالب نبود، نسبت به قیمتش ایده آل نبود.
نقاط قوت:
محیطی آرام نمایه زیبا برخورد پرسنل خوب نزدیکی به مکانهای تاریخی کیفیت غذا مناسب
نقاط ضعف:
نداشتن تلوزیون در اتاق نداشتن پارکینگ به تعداد مناسب کمبودن تنوع غذا بالابودن هزینه نسبت به سرویس دهی
بسیار مودب و مهمان نواز
اندازه اتاق ها کوچیک بود،و با توجه به قیمتش انتظار بیشتری ازش میرفت
رفتار پرسنل به خصوص بخش پذیرش بسیار دلگرم کننده و گرم بود. کیفیت ارائه خدمات در رستوران هتل چندان مطوب نبود. وضعیت نظافت و بهداشت هتل در سطح پایینی بود. به نحوی که کسی که زحمت حمل چمدان رو به اتاق کشیدند ، با همون کفشی به داخل اتاق و روی فرش اومدن درحالی که همون موقع راهرو در حال نظافت بود و سطح راهرو پر از کف ناشی از شستشو بود. لیوانهایی که در اتاق گذاشته شده بود به لحاظ بهداشتی مشکل داشتند و پر از ترک بودند و متاسفانه حتی پس از انتقال موضوع به مسئول پذیرش ایشون فرمودند به دلیل گرم و سرد شدن لیوانها ترک برداشتند و آلوده نیستند اما با این وجود نسبت به تعویض اونها اقدام می کنیم که در طول یک روز اقامت ما در هتل این امر محقق نشد. شامپوهایی که می بایست در هر بار تعویض اتاق ٍ تعویض بشن متاسفانه نصفه و نیمه بودند که حکایت از عدم تعویض اونها بعد از تحویل اتاق توسط مهمان قبلی بود. در کل به نظر من هتل بیرون بسیار زیبا اما از درون کاملا متفاوت بود و رسیدگی بیشتری رو در بخش خانه داری می طلبید.
هتل سنتی بسیار زیباییست و به خوبی مرمت شده است. همچنین غذای رستوران هتل نیز کیفیت خیلی خوبی دارد و فضای آن نیز دلنشین است. امکانات اتاق ها مناسب است ولی به طور طبیعی در حد هتل های مدرن تر نیست. توصیه می کنم به جای اتاق های زیرزمین حتما اتاق های طبقات اول و دوم را رزرو کنید زیرا منظره بسیار زیبایی دارند.
اقامتگاه خوشبو و خوشگل هست. مدیریت یک خانم با سلیقه در گوشه گوشه ی هتل خودش رو نشون میده. صبحانه بسیار خوب و متنوع هست. پرسنل مهربون و آموزش دیده هستن. رستوران غذاهای اصیل رو به بهترین نحو پخته و سرو میکنه. و قطعا از اقامت در این مجموعه لذت خواهید برد. موضوعاتی که در مدت اقامت کمتر مطلوب ما بود، این بود که اتاق ما در حیاط اصلی بود که کاملا سر و صداها را به داخل انتقال میداد (که البته این مشکل تمام خانه های سنتی کاشان هست) و البته از ساعت 11 شب چراغ های حیاط و خالی کردن اون از جمعیت توسط پرسنل هتل انجام میشه. و مورد بعدی اینکه ما در اتاق دبلی اقامت داشتیم که بسیار بسیار کوچک بود طوریکه تخت با دیوار لبه به لبه شده بود. پرسنل برای جابجایی ما تلاش کردن اما خوب در ایام نوروز کل ظرفیت هتل پر بود.
خدمات هتل از تبلیغات ارایه شده کمتر بود
از وضعیت پارکینگ راضی نبودم و برای این مجموعه واقعا حیف بود.
فضایی بسیار زیبا، فقط امکانات اتاق ها کم و در روزهایی که من بودم مشکل اینترنت داشت
محیط هتل زیباست ،البته میتونست هزینه اش کمتر هم باشه، چون پول یه هتل 4 ستاره رو میگیرن ولی خدمات در اون حد نیست. سر و صدای زیاد بازدید کننده ها خیلی آزار دهنده هستش،من فکر میکردم فقط برای من این اتفاق ناخوشایند بوده ولی وقتی نظر دیگران رو هم مطالعه کردم دیدم اونا هم همین نظر رو دارن،اگر قصد استراحت قبل از ساعت 12 شب رو دارید ،این هتل رو به شما توصیه نمیکنم سرویس بهداشتی و حمام تمیز هم یکی از نکات مثبت این هتل بود.
غذای محلی که بسیار بد و‌بی کیفیت جوجه هم همین طور مدیریت هم در محل حضور نداشت به هیچ کس پیشنهاد نمیکنم که از رستوران مهینستان راهب استفاده کنه پرسنل ضعیف نتیجه مدیریت ضعیف است واقعا متاسفم!!!
اقامتگاهی بسیار تمیز و شیک و کلاً درجه ۱. اتاقها قشنگ و تمیز و سنتی، فضای داخلی هتل و حیاط عالی، دسترسی به بازار و جاهای دیدنی فوق العاده... صبحانه بسیار خوب، محیط بسیار آرامبخش... بشدت توصیه میشه
سلام اولین بار به کاشان میومدم ، اتاقی که من اقامت داشتم کوچیک بود مهمترین نکته وجود پله بود و برای افرادی که مشکل دارن سخت هستش.
محاسن:برخورد بسیار خوب هتل، کیفیت و قیمت منطقی رستوران و کافی شاپ، حمام عالی. تجربه بینظیر اقامت در خانه قجری. معایب: اینترنت wifi فقط برای مدت محدود و ساعتی رایگان است و عملا قابل استفاده نیست. تا ساعت دوازده شب سر و صدا و حرف زدن مانع خواب میشد.
متوسط
همه چیز عالی بود به جز سر و صدای خیلی زیاد افراد داخل حیاط هتل به هنگام شب که به دلیل واقع شدن اتاق ها در اطراف حیاط آرامش ساکنین اتاق ها و امکان خواب راحت رو تا نزدیکی های نیمه شب از ساکنین هتل میگرفت. به نظر میرسه چراغ های حیاط نهایتا ساعت ۲۲ باید خاموش شوند نه ۲۳:۴۰
همه چی عالی بود فضا پر از آرامش و حس خوب ، برخورد پرسنل عالی و غدا های رستوران بسیار خوب بود از بین هتل های کاشان این هتل پیشنهاد میشه
حیاطی زیبا
نقاط قوت:
بسیار زیبا بسیار تمیز برخورد عالی
نقاط ضعف:
اتاق دبل بسیار کوچک بود جایی برای نماز خواندن نداشت
اشکال اساسی اقامتگاه، سر و صدای مراجعه کنندگان از بیرون هتل ( غیر میهمانان هتل) برای استفاده از فضای اطراف استخر برای خوردن چای و استفاده از کرسی بود؛ که بعلت مجاورت با اتاقها، مزاحم استراحت میهمانان ساکن در هتل می شد. البته این موضوع به کارکنان هتل بارها از سوی میهمانان تذکر داده شده است؛ اما بعلت اینکه درآمد هتل بابت این مراجعه کنندگان قابل توجه است؛ لاینحل باقی مانده است.
سه روز خوب و در این هتل سپری کردیم ، هتل پر بود از فضاهای عالی همراه با صدای دلنشین ، رستوران هتل هم عالی بود ،این هتل و در این فصل به شدت پیشنهاد می کنم چون مسافر کمتری به کاشان میره ، سکوت بیشتری حکمفرما
بسيار هتل تميز و زيبايي است و حتما اگر دوباره بخواهم در كاشان اقامت داشته باشم اين هتل را انتخاب خواهم كرد تنها يك مشكل كوچك سر صداي زياد ساير ميهمانان در هنگام شب و استراحت بود
همه چیز عالی و تمیز و مرتب. کافی شاپ خوبصبحانه معمولی. یکس از مشکلاتی ک داره ب نظرم اینه ک غیر از ساکنین بقبه هم برای بازدید میان و گاهی وقتی تو خیاط داری استراحت میکنی کلی ادم در خال عکاسی و سر و صدا هستند
اقامت خوبی داشتیم و راضی هستم.
خوب بود ولی بخش کافی شاپ و راهنمایی گردشگران باید تقویت شود
خیلی خوب
نقاط قوت:
فضای دلنشین و آرام رستوران زیبا و باکیفیت سرویس بهداشتی تمیز
نقاط ضعف:
کوچک بودن اتاق
به هیچ عنوان این هتل را توصیه نمی کنم. هتل به لحاظ نظافت و زیبایی عالی است. کیفیت غذاها متوسط رو به بالا. رستوران خیلی زیبا و تمیز بود. اما... یک نکته منفی که تمام خوبی ها را خراب می کند. به دلیل اینکه اتاق ها مشرف به حیاط است و بازدید از هتل و حیاط برای عموم است در تعطیلات آبان ۹۷ که اینجا بودیم واقعا رنگی از آرامش و آسایش را ندیدیم. حتی یک دقیقه نتوانستیم بخوابیم. کل حیاط تخت دارد و دائم بازدید کننده مراجعه می کرد و هتل پر از سر و صدای آزاردهنده بود. مدیریت هم می گفت درآمدش از همین راه است و اولویت را برای بازدیدکنندگان قرار می داد تا مهمانان مقیم هتل. کافه تا ۱۲ شب باز بود و همچنان مراجعه کننده قبول می کرد. یعنی شما نه ظهر میتوانی اینجا خواب یا استراحت داشته باشی نه شب. در حالیکه هتلهای مشابه یا اجازه بازدید به سایرین را نمی دهند یا تنها بازدید در ساعات خاصی مجاز است یا به کل بخش عمومی از بخش های اقامتی جداست مثل عامری ها، منوچهری و... واقعا این هتل یک هتل افتضاح به تمام معنا به لحاظ دیسیپلین و آرامش بود. فقط برای وسط هفته خارج از تعطیلات مناسب است. اگر قصد دارید یک تجربه تلخ از کاشان برایتان به یادگار بماند در انتخاب این هتل شک نکنید !
محیط عالی ، حیاط بسیار زیبا ، واقعا دلمون نمیومد از هتل بیرون بریم - بسیار آرامش بخش
معماري هتل براي من خيلي جذاب بود. محيط اونجا آرامش ناب طبيعت رو به آدم القاء مي كنه. فقط سعي كنيد توي يه زمان بريد اونجا كه هوا خوب باشه تا لذت بيشتري از اونجا ببريد. بازسازي هتل با حفظ بافت قديمي بسيار عالي انجام شده. پرسنل شيك و خوش رويي هم داره. تو كاشان بهترين گرينه هست😊 غذاهاي هتل هم خيلي خوب بود. اطاق سيستم تهويه كاملي داشت. نشستن تو حياطش روي تختهاي چوبي كنار حوض آبي با صداي پرندگاني كه ميشنوي ميبرتت به قديم قديما.
خیلی خوب بود
معماري هتل براي من خيلي جذاب بود. محيط اونجا آرامش ناب طبيعت رو به آدم القاء مي كنه. فقط سعي كنيد توي يه زمان بريد اونجا كه هوا خوب باشه تا لذت بيشتري از اونجا ببريد. بازسازي هتل با حفظ بافت قديمي بسيار عالي انجام شده. پرسنل شيك و خوش رويي هم داره. تو كاشان بهترين گرينه هست😊 غذاهاي هتل هم خيلي خوب بود. اطاق سيستم تهويه كاملي داشت. نشستن تو حياطش روي تختهاي چوبي كنار حوض آبي با صداي پرندگاني كه ميشنوي ميبرتت به قديم قديما. ...
خیلی خوب بود...
نقاط قوت:
آرامش و زيبايى هتل نظافت
نقاط ضعف:
پاركينگ نا مناسب
اتاقها با يك هتل ٤ ستاره ايراني و حتي ٥ ستاره ايراني براحتي رقابت ميكند. بسيار تمييز. دستشويي و حمام تمييز. محيط آرام، رستوران سنتي جهت صرف صبحانه خيلي جالب بود. نظافت در حد عالي . تنها بايد ماشين را در محوطه اي كه جلوي هتل هست پارك كنيد
اتاقها با يك هتل ٤ ستاره ايراني و حتي ٥ ستاره ايراني براحتي رقابت ميكند. بسيار تمييز. دستشويي و حمام تمييز. محيط آرام، رستوران سنتي جهت صرف صبحانه خيلي جالب بود. نظافت در حد عالي . تنها بايد ماشين را در محوطه اي كه جلوي هتل هست پارك كنيد ...
کارکنان خوب ، رستوران جهت ناهار و شام خوب ، صبحانه جهت دو روز اقامت خوب ، سیستم سرمایش در زمان گرمای شدید ضعیف ...
خاطره اي شيرين با دوستان ...
نقاط قوت:
بسیار محیط دلنشین و ارام بخش....
نقاط ضعف:
نداشت
نقاط قوت:
فوق العاده زیبا و باسلیقه بازسازی شده کیفیت غذا و صبحانه عالی اتاقها تمیز و سرویس حمام و دستشویی مدرن و تمیز
نقاط ضعف:
پارکینگ محدود
نقاط قوت:
خوب بوده
نقاط ضعف:
هیچ نکته منفی ندیدم
در کل مثبت بود ...
محیطی آرام و دلنشین با کادر بسیار با ادب و مهمان نواز. غذای رستوران هم خیلی خوب بود.
محیطی آرام و دلنشین با کادر بسیار با ادب و مهمان نواز. غذای رستوران هم خیلی خوب بود.
بنده مهدى احمدى يك اتاق دوتخته از اين هتل زيبا در ايام قبل از عيد نوروز رزرو و استفاده نموده كه بسيار راضى از خدمات و برخورد صميمى كاركنان و پيشنهادم به كليه دوست دارانِ هنر و علاقمندان به استفاده از هتلهاى سنتى اين هتل است ، چون واقعا زيبا و كامل و تميز و آرامبخش بوده و خاطرات زيبايي را برايتان دوست عزيز همه به شما می گویند: سال خوبی داشته باشید ولی من به شما می گویم : " سال خوبی را برای خودتان خلق کنید " به فکر آمدن روزهای خوب نباشید! آنها نخواهند آمد … به فکر ساختن باشید…
نقاط قوت:
تميزي-زيبايي و سنتي بودن و دسترسي به مكانهاي تاريخي شهر
نقاط ضعف:
نبود منوي شام و يكسان بودن منو با ناهار- فضاي ناكافي پاركينگ
محیطی آرام و دلنشین با کادر بسیار با ادب و مهمان نواز. غذای رستوران هم خیلی خوب بود.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره اقامتگاه سنتی مهینستان راهب کاشان

مهمانان اقامتگاه سنتی مهینستان راهب کاشان در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان اقامتگاه سنتی مهینستان راهب کاشان از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت اقامتگاه سنتی مهینستان راهب کاشان بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات اقامتگاه سنتی مهینستان راهب کاشان رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات اقامتگاه سنتی مهینستان راهب کاشان را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.