هتل آپارتمان کوثر کاشان

کاشان، بلوارقطب راوندی، روبه روی پارک آیت الله مدنی، نبش بلوار
4.2
امتیاز کاربران
9
نظرات کاربران

معرفی هتل آپارتمان کوثر کاشان

هتل آپارتمان كوثر كاشان در سال ۱۳۷۰ افتتاح گردیده و جهت ارتقا کیفیت خدمات در سال ۱۳۹۵ بازسازی انجام داده است. از بهترین ویژگی‌های این هتل فاصله بسيار كم تا مراكز گردشگري می‌باشد. هتل کوثر در یک طبقه و ۲۶ واحد اقامتی با پرسنلی مجرب و آموزش دیده آماده خدمت رسانی به شما میهمانان گرامی می‌باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل آپارتمان کوثر کاشان

کوثر-آپارتمان دوخوابه چهار نفره
آپارتمان دوخوابه چهار نفره
ای‌گردش
459,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 اردیبهشت
پنجشنبه
459,000
تومان
24 اردیبهشت
جمعه
459,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
459,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
459,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
459,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
459,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
459,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
459,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
459,000
تومان
1 خرداد
شنبه
459,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
459,000
تومان
اقامت 24
460,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 اردیبهشت
پنجشنبه
460,000
تومان
24 اردیبهشت
جمعه
460,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
460,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
460,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
460,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
460,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
460,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
460,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
460,000
تومان
1 خرداد
شنبه
460,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
460,000
تومان
هتل یار
460,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 اردیبهشت
پنجشنبه
460,000
تومان
24 اردیبهشت
جمعه
460,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
460,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
460,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
460,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
460,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
460,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
460,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
460,000
تومان
1 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
23 اردیبهشت
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
24 اردیبهشت
جمعه
ظرفیت تکمیل
25 اردیبهشت
شنبه
ظرفیت تکمیل
26 اردیبهشت
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
27 اردیبهشت
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
28 اردیبهشت
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
29 اردیبهشت
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 اردیبهشت
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
31 اردیبهشت
جمعه
ظرفیت تکمیل
1 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
کوثر-آپارتمان سه خوابه شش نفره
آپارتمان سه خوابه شش نفره
ای‌گردش
559,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 اردیبهشت
پنجشنبه
559,000
تومان
24 اردیبهشت
جمعه
559,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
559,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
559,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
559,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
559,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
559,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
559,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
559,000
تومان
1 خرداد
شنبه
559,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
559,000
تومان
اقامت 24
560,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 اردیبهشت
پنجشنبه
560,000
تومان
24 اردیبهشت
جمعه
560,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
560,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
560,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
560,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
560,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
560,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
560,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
560,000
تومان
1 خرداد
شنبه
560,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
560,000
تومان
هتل یار
560,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 اردیبهشت
پنجشنبه
560,000
تومان
24 اردیبهشت
جمعه
560,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
560,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
560,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
560,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
560,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
560,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
560,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
560,000
تومان
1 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
23 اردیبهشت
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
24 اردیبهشت
جمعه
ظرفیت تکمیل
25 اردیبهشت
شنبه
ظرفیت تکمیل
26 اردیبهشت
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
27 اردیبهشت
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
28 اردیبهشت
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
29 اردیبهشت
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 اردیبهشت
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
31 اردیبهشت
جمعه
ظرفیت تکمیل
1 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
کوثر-آپارتمان چهارخوابه هشت نفره
آپارتمان چهارخوابه هشت نفره
ای‌گردش
679,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 اردیبهشت
پنجشنبه
679,000
تومان
24 اردیبهشت
جمعه
679,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
679,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
679,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
679,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
679,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
679,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
679,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
679,000
تومان
1 خرداد
شنبه
679,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
679,000
تومان
هتل یار
680,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 اردیبهشت
پنجشنبه
680,000
تومان
24 اردیبهشت
جمعه
680,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
680,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
680,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
680,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
680,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
680,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
680,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
680,000
تومان
1 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
680,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 اردیبهشت
پنجشنبه
680,000
تومان
24 اردیبهشت
جمعه
680,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
680,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
680,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
680,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
680,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
680,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
680,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
680,000
تومان
1 خرداد
شنبه
680,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
680,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
23 اردیبهشت
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
24 اردیبهشت
جمعه
ظرفیت تکمیل
25 اردیبهشت
شنبه
ظرفیت تکمیل
26 اردیبهشت
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
27 اردیبهشت
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
28 اردیبهشت
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
29 اردیبهشت
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 اردیبهشت
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
31 اردیبهشت
جمعه
ظرفیت تکمیل
1 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل آپارتمان کوثر کاشان

اعلام حریق
شبکه پخش فیلم
مینی بار با هزینه
خدمات بیدار باش
خدمات تهيه بليط
رستوران بام
زمین ورزشی
پارک کودک
گیم نت
اتاق تلفن (اپراتور)
تلویزیون در لابی
خدمات خانه داری
پذیرش 24 ساعته
آتلیه
ترانسفر برگشت با هزینه
ترانسفر رفت با هزینه
زنگ هشدار
پرینتر
تلفن در لابی
فكس
اينترنت در لابی
كافی شاپ
پاركينگ
وسایل بدنسازی
كتابخانه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کافی نت
اینترنت با سرعت بالا
آنتن مرکزی
سالن پذیرایی
اینترنت بی سیم
صندوق امانات در لابی
پارکینگ در هتل
رستوران در هتل
پارکینگ در اطراف هتل
روزنامه رایگان
سالن جشن و مراسم و عروسی
خدمات نگهداری کودک
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
پرداخت ویزا و مسترکارت
سرویس حرم
بازی ویدئویی
گشت نیم روزی
زمين تنيس
سالن بيليارد
خدمات پزشكي
خدمات باربري
جكوزی
چايخانه سنتی
مینی بار رایگان
سرویس بهداشتی
سیستم تهویه مطبوع
آسانسور
اینترنت در لابی
سالن اجتماعات
رستوران
سونا
استخر
تاکسی سرویس
پارکینگ
نمازخانه
مبلمان
جعبه کمک های اولیه
صندوق امانات
یخچال
تلویزیون
دستگاه خودپرداز
خشکشویی (لاندری)
تبديل ارز
آژانس مسافرتی
سرویس فرنگی
سرویس بهداشتی ایرانی
فتوکپی
سیستم گرمایشی سرمایشی
ماساژ
خدمات برای معلولین
اتاق سیگار
کپسول آتش نشانی
حمام
اینترنت در قسمت لابی
فروشگاه
آرایشگاه
سوئیت
تلفن در اتاق
کافی شاپ
اینترنت
مرکز خرید
لابی
اتاق چمدان
اشپزخانه
اتاق بازی
پله اضطراری
دستگاه واکس کفش
پارکینگ روباز
تلفن
سالن ورزشی
فضای سبز
روزنامه
خدمات تور
اتاق نشیمن

آدرس هتل آپارتمان کوثر کاشان روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل آپارتمان کوثر کاشان

(9 نظر)
فضای بسیار بزرگی داره، فراتر از حد تصور، و این به احتمال زیاد به خاطر این هست که ساختمان تا حدود زیادی قدیمی هست، نظافت در حد معقول هست و رفتار کارکنان هم محترمانه هست.صبحانه رو در صورتی که بخواید براتون میارن داخل آپارتمان ، فقط هزینه اش جداست و تقریبا نفری ۱۰ تومن حساب میکنن که خوبه.اگر خودرو شخصی دارید وتعداد نفرات تون زیاد هست ، حتما پیشنهاد می کنم.
اگر صبحانه داشته باشد بهتر است
خوب بود
بعنوان هتل مناسب نیست ما علی رغم رزرو و پرداخت وجه کامل سه شب در نوروز بیش از یکساعت نتوانستیم بمانیم و تخلیه کردیم . نیاز به تعمیرات اساسی به خصوص در آشپزخانه و سرویس های بهداشتی دارد
با اینکه هتل در حاشیه شهر بود ولی فضای بسیار آرامی داشت. با توجه به بزرگ بودن فضای اتاق ها و راحتی برای اقامت خانواده ها بسیار مناسب است.
محل هتل برای افراددارای وسیله نقلیه مناسب است بازارچه ای نزدیک هتل نیست هرشب تالارهتل دارای مراسم عروسی و....است رفتارپرسنل هتل صمیمانه نبود
به نظر من هتل بسیار عالی بود محیط بیرونی هتل بسیار ارام و بدون سرو صدا، برخورد پرسنل پذیرش و ... ، عالی بود همینطور نظافت اتاقها و راهروها عالی بود، قیمت هتل نسبت به امکانات بسیار مناسب بود، فقط به نظر من شیر های سرویس بهداشتی و حمام باید سرویس بشوند ، و همچنین اینکه صبحانه داشته باشد بهتر است، باتشکر از همه
اصلیی ترین شاخصه این هتل مربوط به داشتن فضایی آرام و به دور از حاشیه می باشد.
هتلی مناسب .برخورد پذیرش واقعا خوب بود .در واقع این هتل با توجه به قیمتش واقعا عالی بود . به نظرم این هتل برای خانواده هایی که پرجمعیت هستن خیلی مناسب است .مشکل این هتل از نظر من این است که صبحانه ندارد .نظافت هم در اتاق ها و راهروها کاملا رعایت شده بود
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل آپارتمان کوثر کاشان

مهمانان هتل آپارتمان کوثر کاشان در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل آپارتمان کوثر کاشان از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل آپارتمان کوثر کاشان بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل آپارتمان کوثر کاشان رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل آپارتمان کوثر کاشان را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.