هتل آپارتمان کوثر کاشان

کاشان، بلوارقطب راوندی، روبه روی پارک آیت الله مدنی، نبش بلوار
4.2
امتیاز کاربران
11
نظرات کاربران

معرفی هتل آپارتمان کوثر کاشان

هتل آپارتمان كوثر كاشان در سال ۱۳۷۰ افتتاح گردیده و جهت ارتقا کیفیت خدمات در سال ۱۳۹۵ بازسازی انجام داده است. از بهترین ویژگی‌های این هتل فاصله بسيار كم تا مراكز گردشگري می‌باشد. هتل کوثر در یک طبقه و ۲۶ واحد اقامتی با پرسنلی مجرب و آموزش دیده آماده خدمت رسانی به شما میهمانان گرامی می‌باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل آپارتمان کوثر کاشان

کوثر-آپارتمان دوخوابه چهار نفره
آپارتمان دوخوابه چهار نفره
ای‌گردش
280,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
6 اسفند
چهارشنبه
280,000
تومان
7 اسفند
پنجشنبه
280,000
تومان
8 اسفند
جمعه
280,000
تومان
9 اسفند
شنبه
280,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
280,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
280,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
280,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
280,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
280,000
تومان
15 اسفند
جمعه
280,000
تومان
16 اسفند
شنبه
280,000
تومان
هتل یار
280,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
6 اسفند
چهارشنبه
280,000
تومان
7 اسفند
پنجشنبه
280,000
تومان
8 اسفند
جمعه
280,000
تومان
9 اسفند
شنبه
280,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
280,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
280,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
280,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
280,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
280,000
تومان
15 اسفند
جمعه
280,000
تومان
16 اسفند
شنبه
280,000
تومان
اقامت 24
294,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
6 اسفند
چهارشنبه
294,000
تومان
7 اسفند
پنجشنبه
294,000
تومان
8 اسفند
جمعه
294,000
تومان
9 اسفند
شنبه
294,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
294,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
294,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
294,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
294,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
294,000
تومان
15 اسفند
جمعه
294,000
تومان
16 اسفند
شنبه
294,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
6 اسفند
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 اسفند
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 اسفند
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
کوثر-آپارتمان سه خوابه شش نفره
آپارتمان سه خوابه شش نفره
ای‌گردش
420,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
6 اسفند
چهارشنبه
420,000
تومان
7 اسفند
پنجشنبه
420,000
تومان
8 اسفند
جمعه
420,000
تومان
9 اسفند
شنبه
420,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
420,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
420,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
420,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
420,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
420,000
تومان
15 اسفند
جمعه
420,000
تومان
16 اسفند
شنبه
420,000
تومان
اقامت 24
432,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
6 اسفند
چهارشنبه
432,000
تومان
7 اسفند
پنجشنبه
432,000
تومان
8 اسفند
جمعه
432,000
تومان
9 اسفند
شنبه
432,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
432,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
432,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
432,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
432,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
432,000
تومان
15 اسفند
جمعه
432,000
تومان
16 اسفند
شنبه
432,000
تومان
هتل یار
439,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
6 اسفند
چهارشنبه
439,000
تومان
7 اسفند
پنجشنبه
439,000
تومان
8 اسفند
جمعه
439,000
تومان
9 اسفند
شنبه
439,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
439,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
439,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
439,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
439,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
439,000
تومان
15 اسفند
جمعه
439,000
تومان
16 اسفند
شنبه
439,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
6 اسفند
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 اسفند
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 اسفند
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
کوثر-آپارتمان چهارخوابه هشت نفره
آپارتمان چهارخوابه هشت نفره
ای‌گردش
499,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
6 اسفند
چهارشنبه
499,000
تومان
7 اسفند
پنجشنبه
499,000
تومان
8 اسفند
جمعه
499,000
تومان
9 اسفند
شنبه
499,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
499,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
499,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
499,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
499,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
499,000
تومان
15 اسفند
جمعه
499,000
تومان
16 اسفند
شنبه
499,000
تومان
هتل یار
499,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
6 اسفند
چهارشنبه
499,000
تومان
7 اسفند
پنجشنبه
499,000
تومان
8 اسفند
جمعه
499,000
تومان
9 اسفند
شنبه
499,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
499,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
499,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
499,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
499,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
499,000
تومان
15 اسفند
جمعه
499,000
تومان
16 اسفند
شنبه
499,000
تومان
اقامت 24
522,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
6 اسفند
چهارشنبه
522,000
تومان
7 اسفند
پنجشنبه
522,000
تومان
8 اسفند
جمعه
522,000
تومان
9 اسفند
شنبه
522,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
522,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
522,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
522,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
522,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
522,000
تومان
15 اسفند
جمعه
522,000
تومان
16 اسفند
شنبه
522,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
6 اسفند
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 اسفند
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 اسفند
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل آپارتمان کوثر کاشان

اعلام حریق
شبکه پخش فیلم
مینی بار با هزینه
خدمات بیدار باش
خدمات تهيه بليط
رستوران بام
زمین ورزشی
پارک کودک
گیم نت
اتاق تلفن (اپراتور)
تلویزیون در لابی
خدمات خانه داری
پذیرش 24 ساعته
آتلیه
ترانسفر برگشت با هزینه
ترانسفر رفت با هزینه
زنگ هشدار
پرینتر
تلفن در لابی
فكس
اينترنت در لابی
كافی شاپ
پاركينگ
وسایل بدنسازی
كتابخانه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کافی نت
اینترنت با سرعت بالا
آنتن مرکزی
سالن پذیرایی
اینترنت بی سیم
صندوق امانات در لابی
پارکینگ در هتل
رستوران در هتل
پارکینگ در اطراف هتل
روزنامه رایگان
سالن جشن و مراسم و عروسی
خدمات نگهداری کودک
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
پرداخت ویزا و مسترکارت
سرویس حرم
بازی ویدئویی
گشت نیم روزی
زمين تنيس
سالن بيليارد
خدمات پزشكي
خدمات باربري
جكوزی
چايخانه سنتی
مینی بار رایگان
سرویس بهداشتی
سیستم تهویه مطبوع
آسانسور
اینترنت در لابی
سالن اجتماعات
رستوران
سونا
استخر
تاکسی سرویس
پارکینگ
نمازخانه
مبلمان
جعبه کمک های اولیه
صندوق امانات
یخچال
تلویزیون
دستگاه خودپرداز
خشکشویی (لاندری)
تبديل ارز
آژانس مسافرتی
سرویس فرنگی
سرویس بهداشتی ایرانی
فتوکپی
سیستم گرمایشی سرمایشی
ماساژ
خدمات برای معلولین
اتاق سیگار
کپسول آتش نشانی
حمام
اینترنت در قسمت لابی
فروشگاه
آرایشگاه
سوئیت
تلفن در اتاق
کافی شاپ
اینترنت
مرکز خرید
لابی
اتاق چمدان
اشپزخانه
اتاق بازی
پله اضطراری
دستگاه واکس کفش
پارکینگ روباز
تلفن
سالن ورزشی
فضای سبز
روزنامه
خدمات تور
اتاق نشیمن

آدرس هتل آپارتمان کوثر کاشان روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل آپارتمان کوثر کاشان

(11 نظر)
فضای بسیار بزرگی داره، فراتر از حد تصور، و این به احتمال زیاد به خاطر این هست که ساختمان تا حدود زیادی قدیمی هست، نظافت در حد معقول هست و رفتار کارکنان هم محترمانه هست.صبحانه رو در صورتی که بخواید براتون میارن داخل آپارتمان ، فقط هزینه اش جداست و تقریبا نفری ۱۰ تومن حساب میکنن که خوبه.اگر خودرو شخصی دارید وتعداد نفرات تون زیاد هست ، حتما پیشنهاد می کنم.
اگر صبحانه داشته باشد بهتر است
نقاط قوت:
برای یک خانواده دو نفر به بالا فوق العاده است
نقاط ضعف:
پارکینگ ندارد صبحانه ندارد
خوب بود
بعنوان هتل مناسب نیست ما علی رغم رزرو و پرداخت وجه کامل سه شب در نوروز بیش از یکساعت نتوانستیم بمانیم و تخلیه کردیم . نیاز به تعمیرات اساسی به خصوص در آشپزخانه و سرویس های بهداشتی دارد
با اینکه هتل در حاشیه شهر بود ولی فضای بسیار آرامی داشت. با توجه به بزرگ بودن فضای اتاق ها و راحتی برای اقامت خانواده ها بسیار مناسب است.
نقاط قوت:
اتاق ها بسیار تمیز بود . برخورد خوب هتل داران نیز عالی بود . و در منطقه کم ترافیک شهر واقع شده بود .
نقاط ضعف:
فقط رستورانی که غذای با کیفیت ارئه دهد . موجود نبود .
محل هتل برای افراددارای وسیله نقلیه مناسب است بازارچه ای نزدیک هتل نیست هرشب تالارهتل دارای مراسم عروسی و....است رفتارپرسنل هتل صمیمانه نبود
به نظر من هتل بسیار عالی بود محیط بیرونی هتل بسیار ارام و بدون سرو صدا، برخورد پرسنل پذیرش و ... ، عالی بود همینطور نظافت اتاقها و راهروها عالی بود، قیمت هتل نسبت به امکانات بسیار مناسب بود، فقط به نظر من شیر های سرویس بهداشتی و حمام باید سرویس بشوند ، و همچنین اینکه صبحانه داشته باشد بهتر است، باتشکر از همه
اصلیی ترین شاخصه این هتل مربوط به داشتن فضایی آرام و به دور از حاشیه می باشد.
هتلی مناسب .برخورد پذیرش واقعا خوب بود .در واقع این هتل با توجه به قیمتش واقعا عالی بود . به نظرم این هتل برای خانواده هایی که پرجمعیت هستن خیلی مناسب است .مشکل این هتل از نظر من این است که صبحانه ندارد .نظافت هم در اتاق ها و راهروها کاملا رعایت شده بود
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل آپارتمان کوثر کاشان

مهمانان هتل آپارتمان کوثر کاشان در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل آپارتمان کوثر کاشان از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل آپارتمان کوثر کاشان بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل آپارتمان کوثر کاشان رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل آپارتمان کوثر کاشان را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.