اقامتگاه سنتی سرای امیر کاشان

کاشان - خیابان فاضل نراقی - کوچه فرهنگ سوم - پلاک 5
-
امتیاز کاربران
8
نظرات کاربران

معرفی اقامتگاه سنتی سرای امیر کاشان

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو اقامتگاه سنتی سرای امیر کاشان

ظرفیت 1 نفر

اتاق یک تخته (دارای حمام و سرویس بهداشتی اختصاصی در حیاط)
ایران هتل آنلاین
420,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
420,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
420,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
420,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
420,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
420,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
420,000
تومان
4 شهریور
جمعه
420,000
تومان
5 شهریور
شنبه
420,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
420,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
420,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
420,000
تومان
یک نفره کف خواب گوشواره بدون سرویس بهداشتی و حمام اختصاصی
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
30 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 2 نفر

اتاق دو دری دو تخته توئین (دارای حمام و سرویس بهداشتی اختصاصی بیرون اتاق)
ایران هتل آنلاین
486,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
486,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
486,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
486,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
486,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
486,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
486,000
تومان
4 شهریور
جمعه
486,000
تومان
5 شهریور
شنبه
486,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
486,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
486,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
486,000
تومان
اتاق دو نفره گوشواره جنوبی (فاقد سرویس)
اقامت 24
594,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
594,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
594,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
594,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
594,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
594,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
594,000
تومان
4 شهریور
جمعه
594,000
تومان
5 شهریور
شنبه
594,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
594,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
594,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
594,000
تومان
اتاق گوشواره دو تخته دبل (دارای حمام و سرویس بهداشتی اختصاصی در حیاط)
ایران هتل آنلاین
622,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
622,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
622,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
622,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
622,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
622,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
622,000
تومان
4 شهریور
جمعه
622,000
تومان
5 شهریور
شنبه
622,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
622,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
622,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
622,000
تومان
دو تخته دابل گوشواره با سرویس بهداشتی و حمام اختصاصی خارج از اتاق
اسنپ تریپ
657,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
657,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
657,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
657,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
657,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
657,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
657,000
تومان
4 شهریور
جمعه
657,000
تومان
5 شهریور
شنبه
657,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
657,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
657,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
دو نفره کف خواب گوشواره با سرویس بهداشتی و حمام اختصاصی خارج از اتاق
اسنپ تریپ
657,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
657,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
657,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
657,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
اتاق دو تخته شاه نشین (سرویس و حمام اختصاصی خارج از اتاق)
اقامت 24
776,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
776,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
776,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
776,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
776,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
776,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
776,000
تومان
4 شهریور
جمعه
776,000
تومان
5 شهریور
شنبه
776,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
776,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
776,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
776,000
تومان
اتاق شاه نشین دو تخته دبل (دارای حمام و سرویس بهداشتی اختصاصی بیرون اتاق)
ایران هتل آنلاین
798,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
798,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
798,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
798,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
798,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
798,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
798,000
تومان
4 شهریور
جمعه
798,000
تومان
5 شهریور
شنبه
798,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
798,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
798,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
798,000
تومان
دو تخته دابل شاه نشین با سرویس بهداشتی و حمام اختصاصی خارج از اتاق (اقامت حداقل 2 شب یا بیشتر)
اسنپ تریپ
850,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
850,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
850,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
700,000
تومان
5 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
دو تخته
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
30 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
دو تخته دابل شاه نشین با سرویس بهداشتی و حمام اختصاصی خارج از اتاق
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
30 مرداد
یکشنبه
853,000
تومان
4 شهریور
جمعه
853,000
تومان
دو تخته تویین دو دری بدون سرویس بهداشتی و حمام اختصاصی
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
30 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
دوتخته شاه نشین
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
30 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
دوتخته بدون سرویس بهداشتی
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
30 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 3 نفر

اتاق سه تخته کرسی
اقامت 24
854,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
854,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
854,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
854,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
854,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
854,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
854,000
تومان
4 شهریور
جمعه
854,000
تومان
5 شهریور
شنبه
854,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
854,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
854,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
854,000
تومان
اتاق کرسی برای سه نفر (فاقد تخت، دارای حمام و سرویس بهداشتی اختصاصی در حیاط)
ایران هتل آنلاین
875,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
875,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
875,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
875,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
875,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
875,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
875,000
تومان
4 شهریور
جمعه
875,000
تومان
5 شهریور
شنبه
875,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
875,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
875,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
875,000
تومان
سه نفره کف خواب کرسی با سرویس بهداشتی و حمام اختصاصی خارج از اتاق
اسنپ تریپ
938,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
938,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
938,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
938,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
اتاق سه تخته سه دری
اقامت 24
1,160,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
1,160,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,160,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,160,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,160,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
1,160,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
1,160,000
تومان
4 شهریور
جمعه
1,160,000
تومان
5 شهریور
شنبه
1,160,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
1,160,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
1,160,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
1,160,000
تومان
اتاق سه دری سه تخته (دارای حمام و سرویس بهداشتی در اتاق)
ایران هتل آنلاین
1,178,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
1,178,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,178,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,178,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,178,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
1,178,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
1,178,000
تومان
4 شهریور
جمعه
1,178,000
تومان
5 شهریور
شنبه
1,178,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
1,178,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
1,178,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
1,178,000
تومان
سه تخته سه دری
اسنپ تریپ
1,275,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
1,275,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,275,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,275,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
سه تخته سه دری (اقامت حداقل ۲ شب یا بیشتر)
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
2 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
سه تخته
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
30 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 4 نفر

اتاق چهار تخته تخت و کرسی
اقامت 24
985,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
985,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
985,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
985,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
985,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
985,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
985,000
تومان
4 شهریور
جمعه
985,000
تومان
5 شهریور
شنبه
985,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
985,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
985,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
985,000
تومان
اتاق تخت و کرسی برای چهار نفر (2 تخت + 2 تشک کرسی، دارای حمام و سرویس بهداشتی اختصاصی در حیاط)
ایران هتل آنلاین
1,004,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
1,004,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,004,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,004,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,004,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
1,004,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
1,004,000
تومان
4 شهریور
جمعه
1,004,000
تومان
5 شهریور
شنبه
1,004,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
1,004,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
1,004,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
1,004,000
تومان
چهار نفره کرسی با سرویس بهداشتی و حمام اختصاصی خارج از اتاق
اسنپ تریپ
1,082,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
1,082,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,082,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,082,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
چهار نفره کرسی با سرویس بهداشتی و حمام اختصاصی خارج از اتاق (اقامت حداقل ۲ شب یا بیشتر)
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
3 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
6 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 5 نفر

اتاق پنج تخته پنج دری (سرویس و حمام اختصاصی)
اقامت 24
1,573,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
1,573,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,573,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,573,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,573,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
1,573,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
1,573,000
تومان
4 شهریور
جمعه
1,573,000
تومان
5 شهریور
شنبه
1,573,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
1,573,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
1,573,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
1,573,000
تومان
اتاق پنج دری پنج تخته (دارای حمام و سرویس بهداشتی در اتاق)
ایران هتل آنلاین
1,586,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
1,586,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,586,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,586,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,586,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
1,586,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
1,586,000
تومان
4 شهریور
جمعه
1,586,000
تومان
5 شهریور
شنبه
1,586,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
1,586,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
1,586,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
1,586,000
تومان
کانکت پنج تخته پنج دری
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
30 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
کانکت پنج نفره
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
30 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های اقامتگاه سنتی سرای امیر کاشان

اعلام حریق
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
کپسول آتش نشانی
کافی شاپ 24 ساعته
خدمات خانه داری
آژانس مسافرتی
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
صندوق امانات
آسانسور
نمازخانه
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
اتاق چمدان
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
پرینت
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
دستگاه واکس کفش
پله اضطراری
اتاق بازی
اطفای حریق
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
آرایشگاه
فروشگاه
اينترنت (Wifi)
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
وسایل بدنسازی
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
روم سرويس
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
تلويزيون LCD در لابی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات باربري
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک

نظرات کاربران برای اقامتگاه سنتی سرای امیر کاشان

(8 نظر)
نقاط قوت:
فضای عالی و آرام.توصیه میکنم که بروید
نقاط ضعف:
فضای عالی و آرام.توصیه میکنم که بروید
واقعا عالی بود.کلی حس خوب و پرسنل خوب
نقاط قوت:
رفتار خوب پرسنل نزديك به خانه هاي تاريخي
نقاط ضعف:
رفتار خوب پرسنل نزديك به خانه هاي تاريخي
فضاي خوب و خاطره انگيزي داره نبود يخچال در اتاق رفتار خوب پرسنل صبحانه معمولي
نقاط قوت:
مکان بسیار زیبا و پر از آرامش بود. از لحاظ نظافت و دیزاین عالی بود. کارکنان بسیار مهربون و خوش برخورد و در کل رضایت بخش
نقاط ضعف:
مکان بسیار زیبا و پر از آرامش بود. از لحاظ نظافت و دیزاین عالی بود. کارکنان بسیار مهربون و خوش برخورد و در کل رضایت بخش
در مجموع رضایت بخش بود.
نقاط قوت:
برخورد خوب کارکنان موقعیت مکانی هتل
نقاط ضعف:
برخورد خوب کارکنان موقعیت مکانی هتل
نقاط قوت:
تمیز و مرتب برخورد بسیاااااار عالی محیط صمیمی و دنج
نقاط ضعف:
تمیز و مرتب برخورد بسیاااااار عالی محیط صمیمی و دنج
بسیار محیط زیبا و به یاد ماندنی ...من حتما اگر مسافر کاشان باشم در این اقامتگاه ساکن خواهم شد..دقیقا مثل خانه خود احساس راحتی دارد.ممنون از‌پرسنل محترم
نقاط قوت:
نزدیکی به بافت تاریخی
نقاط ضعف:
نزدیکی به بافت تاریخی
اطلاعات سایت نسبت به وضعیت موجود بسیار نامفهوم و فریبنده بود. بقدری که اگر اطلاعت درست و برابر با واقعیت بود اصلا این مکان را انتخاب نمیکردم. با این هزینه در شهر کاشان مکان های بسیار مجلل تر و با کیفیت تر در دسترس بود. اینجا را اصلا به کسی پیشنهاد نمیکنم
فضا و چیدمان عالی و با انرژی مثبت بود. صبحانه زیبا و مناسب سرو شد تهویه ی اتاق ها مناسب نبود
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره اقامتگاه سنتی سرای امیر کاشان

مهمانان اقامتگاه سنتی سرای امیر کاشان در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان اقامتگاه سنتی سرای امیر کاشان از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت اقامتگاه سنتی سرای امیر کاشان بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات اقامتگاه سنتی سرای امیر کاشان رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات اقامتگاه سنتی سرای امیر کاشان را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.