اقامتگاه سنتی سرای امیر کاشان

کاشان - خیابان فاضل نراقی - کوچه فرهنگ سوم - پلاک 5
-
امتیاز کاربران
8
نظرات کاربران

معرفی اقامتگاه سنتی سرای امیر کاشان

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو اقامتگاه سنتی سرای امیر کاشان

ظرفیت 1 نفر

یک نفره کف خواب گوشواره بدون سرویس بهداشتی و حمام اختصاصی
اسنپ تریپ
430,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 آذر
جمعه
430,000 تومان
ظرفیت 4 نفر

اتاق تخت و کرسی برای چهار نفر (2 تخت + 2 تشک کرسی، دارای حمام و سرویس بهداشتی اختصاصی در حیاط)
ایران هتل آنلاین
1,156,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
1,156,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
1,156,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
1,156,000 تومان
18 آذر
جمعه
1,156,000 تومان
19 آذر
شنبه
1,156,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
1,156,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
1,156,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
1,156,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
1,156,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
1,156,000 تومان
چهار نفره کرسی با سرویس بهداشتی و حمام اختصاصی خارج از اتاق
اسنپ تریپ
1,180,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
1,180,000 تومان
اتاق تخت و کرسی
اقامت 24
1,200,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
17 آذر
پنج‌شنبه
1,200,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
1,200,000 تومان
ظرفیت 5 نفر

اتاق پنج دری پنج تخته (دارای حمام و سرویس بهداشتی در اتاق)
ایران هتل آنلاین
1,850,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
1,850,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
1,850,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
1,850,000 تومان
18 آذر
جمعه
1,850,000 تومان
19 آذر
شنبه
1,850,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
1,850,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
1,850,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
1,850,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
1,850,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
1,850,000 تومان
اتاق پنج دری
اقامت 24
2,000,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 آذر
جمعه
2,000,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
2,000,000 تومان
کانکت پنج نفره
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
16 آذر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
17 آذر
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
18 آذر
جمعه
تکمیل ظرفیت
19 آذر
شنبه
تکمیل ظرفیت
20 آذر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
21 آذر
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
22 آذر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
23 آذر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
24 آذر
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
25 آذر
جمعه
تکمیل ظرفیت
ظرفیت 3 نفر

اتاق کرسی برای سه نفر (فاقد تخت، دارای حمام و سرویس بهداشتی اختصاصی در حیاط)
ایران هتل آنلاین
1,020,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
1,020,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
1,020,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
1,020,000 تومان
18 آذر
جمعه
1,020,000 تومان
19 آذر
شنبه
1,020,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
1,020,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
1,020,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
1,020,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
1,020,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
1,020,000 تومان
سه نفره کف خواب کرسی با سرویس بهداشتی و حمام اختصاصی خارج از اتاق
اسنپ تریپ
1,030,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
16 آذر
چهارشنبه
1,030,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
1,030,000 تومان
اتاق کرسی
اقامت 24
1,100,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
16 آذر
چهارشنبه
1,100,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
1,100,000 تومان
اتاق سه دری سه تخته (دارای حمام و سرویس بهداشتی در اتاق)
ایران هتل آنلاین
1,380,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
1,380,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
1,380,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
1,380,000 تومان
18 آذر
جمعه
1,380,000 تومان
19 آذر
شنبه
1,380,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
1,380,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
1,380,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
1,380,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
1,380,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
1,380,000 تومان
سه تخته سه دری
اسنپ تریپ
1,420,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
19 آذر
شنبه
1,420,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
1,420,000 تومان
اتاق سه دری
اقامت 24
1,500,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
1,500,000 تومان
19 آذر
شنبه
1,500,000 تومان
سه تخته
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
16 آذر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
17 آذر
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
18 آذر
جمعه
تکمیل ظرفیت
19 آذر
شنبه
تکمیل ظرفیت
20 آذر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
21 آذر
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
22 آذر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
23 آذر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
24 آذر
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
25 آذر
جمعه
تکمیل ظرفیت
ظرفیت 2 نفر

دو تخته تویین دو دری بدون سرویس بهداشتی و حمام اختصاصی
اسنپ تریپ
550,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
20 آذر
یکشنبه
550,000 تومان
اتاق دو دری دو تخته توئین (دارای حمام و سرویس بهداشتی اختصاصی بیرون اتاق)
ایران هتل آنلاین
552,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
552,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
552,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
552,000 تومان
18 آذر
جمعه
552,000 تومان
19 آذر
شنبه
552,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
552,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
552,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
552,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
552,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
552,000 تومان
اتاق گوشواره دو تخته دبل (دارای حمام و سرویس بهداشتی اختصاصی در حیاط)
ایران هتل آنلاین
710,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
710,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
710,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
710,000 تومان
18 آذر
جمعه
710,000 تومان
19 آذر
شنبه
710,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
710,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
710,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
710,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
710,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
710,000 تومان
دو تخته دابل گوشواره با سرویس بهداشتی و حمام اختصاصی خارج از اتاق
اسنپ تریپ
720,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
23 آذر
چهارشنبه
720,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
720,000 تومان
اتاق گوشواره جنوبی
اقامت 24
800,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 آذر
سه‌شنبه
800,000 تومان
اتاق شاه نشین دو تخته دبل (دارای حمام و سرویس بهداشتی اختصاصی بیرون اتاق)
ایران هتل آنلاین
930,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
930,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
930,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
930,000 تومان
18 آذر
جمعه
930,000 تومان
19 آذر
شنبه
930,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
930,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
930,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
930,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
930,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
930,000 تومان
دو تخته دابل شاه نشین با سرویس بهداشتی و حمام اختصاصی خارج از اتاق
اسنپ تریپ
950,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 آذر
سه‌شنبه
950,000 تومان
25 آذر
جمعه
950,000 تومان
اتاق شاه نشین
اقامت 24
1,000,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
20 آذر
یکشنبه
1,000,000 تومان
25 آذر
جمعه
1,000,000 تومان
دوتخته شاه نشین
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
16 آذر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
17 آذر
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
18 آذر
جمعه
تکمیل ظرفیت
19 آذر
شنبه
تکمیل ظرفیت
20 آذر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
21 آذر
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
22 آذر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
23 آذر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
24 آذر
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
25 آذر
جمعه
تکمیل ظرفیت
دوتخته بدون سرویس بهداشتی
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
16 آذر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
17 آذر
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
18 آذر
جمعه
تکمیل ظرفیت
19 آذر
شنبه
تکمیل ظرفیت
20 آذر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
21 آذر
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
22 آذر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
23 آذر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
24 آذر
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
25 آذر
جمعه
تکمیل ظرفیت
دو تخته
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
16 آذر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
17 آذر
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
18 آذر
جمعه
تکمیل ظرفیت
19 آذر
شنبه
تکمیل ظرفیت
20 آذر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
21 آذر
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
22 آذر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
23 آذر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
24 آذر
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
25 آذر
جمعه
تکمیل ظرفیت

امکانات اتاق های اقامتگاه سنتی سرای امیر کاشان

اعلام حریق
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
کپسول آتش نشانی
کافی شاپ 24 ساعته
خدمات خانه داری
آژانس مسافرتی
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
صندوق امانات
آسانسور
نمازخانه
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
اتاق چمدان
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
پرینت
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
دستگاه واکس کفش
پله اضطراری
اتاق بازی
اطفای حریق
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
آرایشگاه
فروشگاه
اينترنت (Wifi)
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
وسایل بدنسازی
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
روم سرويس
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
تلويزيون LCD در لابی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات باربري
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک

نظرات کاربران برای اقامتگاه سنتی سرای امیر کاشان

(8 نظر)
نقاط قوت:
فضای عالی و آرام.توصیه میکنم که بروید
نقاط ضعف:
فضای عالی و آرام.توصیه میکنم که بروید
واقعا عالی بود.کلی حس خوب و پرسنل خوب
نقاط قوت:
رفتار خوب پرسنل نزديك به خانه هاي تاريخي
نقاط ضعف:
رفتار خوب پرسنل نزديك به خانه هاي تاريخي
فضاي خوب و خاطره انگيزي داره نبود يخچال در اتاق رفتار خوب پرسنل صبحانه معمولي
نقاط قوت:
مکان بسیار زیبا و پر از آرامش بود. از لحاظ نظافت و دیزاین عالی بود. کارکنان بسیار مهربون و خوش برخورد و در کل رضایت بخش
نقاط ضعف:
مکان بسیار زیبا و پر از آرامش بود. از لحاظ نظافت و دیزاین عالی بود. کارکنان بسیار مهربون و خوش برخورد و در کل رضایت بخش
در مجموع رضایت بخش بود.
نقاط قوت:
برخورد خوب کارکنان موقعیت مکانی هتل
نقاط ضعف:
برخورد خوب کارکنان موقعیت مکانی هتل
نقاط قوت:
تمیز و مرتب برخورد بسیاااااار عالی محیط صمیمی و دنج
نقاط ضعف:
تمیز و مرتب برخورد بسیاااااار عالی محیط صمیمی و دنج
بسیار محیط زیبا و به یاد ماندنی ...من حتما اگر مسافر کاشان باشم در این اقامتگاه ساکن خواهم شد..دقیقا مثل خانه خود احساس راحتی دارد.ممنون از‌پرسنل محترم
نقاط قوت:
نزدیکی به بافت تاریخی
نقاط ضعف:
نزدیکی به بافت تاریخی
اطلاعات سایت نسبت به وضعیت موجود بسیار نامفهوم و فریبنده بود. بقدری که اگر اطلاعت درست و برابر با واقعیت بود اصلا این مکان را انتخاب نمیکردم. با این هزینه در شهر کاشان مکان های بسیار مجلل تر و با کیفیت تر در دسترس بود. اینجا را اصلا به کسی پیشنهاد نمیکنم
فضا و چیدمان عالی و با انرژی مثبت بود. صبحانه زیبا و مناسب سرو شد تهویه ی اتاق ها مناسب نبود
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره اقامتگاه سنتی سرای امیر کاشان

مهمانان اقامتگاه سنتی سرای امیر کاشان در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان اقامتگاه سنتی سرای امیر کاشان از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت اقامتگاه سنتی سرای امیر کاشان بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات اقامتگاه سنتی سرای امیر کاشان رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات اقامتگاه سنتی سرای امیر کاشان را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.