اقامتگاه سنتی سرای امیر کاشان

کاشان - خیابان فاضل نراقی - کوچه فرهنگ سوم - پلاک 5
-
امتیاز کاربران
8
نظرات کاربران

معرفی اقامتگاه سنتی سرای امیر کاشان

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو اقامتگاه سنتی سرای امیر کاشان

ظرفیت 1 نفر

یک نفره کف خواب گوشواره بدون سرویس بهداشتی و حمام اختصاصی
اسنپ تریپ
229,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
229,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
229,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
229,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
229,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
229,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
229,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
229,000
تومان
15 بهمن
جمعه
229,000
تومان
16 بهمن
شنبه
229,000
تومان
ظرفیت 2 نفر

دو دری - برای دو نفر(سرویس بهداشتی خارج از اتاق می باشد) طبقه همکف و مشرف به حیاط(2 تخت سینگل)
هتل یار
269,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
269,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
269,000
تومان
8 بهمن
جمعه
269,000
تومان
9 بهمن
شنبه
269,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
269,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
269,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
269,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
269,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
269,000
تومان
15 بهمن
جمعه
269,000
تومان
16 بهمن
شنبه
269,000
تومان
اتاق دو تخته دو دری (فاقد سرویس بهداشتی و حمام)
اقامت 24
269,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
269,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
269,000
تومان
8 بهمن
جمعه
269,000
تومان
9 بهمن
شنبه
269,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
269,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
269,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
269,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
269,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
269,000
تومان
15 بهمن
جمعه
269,000
تومان
16 بهمن
شنبه
269,000
تومان
دو تخته تویین دو دری بدون سرویس بهداشتی و حمام اختصاصی
اسنپ تریپ
269,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
269,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
269,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
269,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
269,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
269,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
269,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
269,000
تومان
16 بهمن
شنبه
269,000
تومان
دو نفره کف خواب گوشواره با سرویس بهداشتی و حمام اختصاصی خارج از اتاق
اسنپ تریپ
370,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
370,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
370,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
370,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
370,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
370,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
370,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
370,000
تومان
16 بهمن
شنبه
370,000
تومان
دو تخته دابل گوشواره با سرویس بهداشتی و حمام اختصاصی خارج از اتاق
اسنپ تریپ
370,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
370,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
370,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
370,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
370,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
370,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
370,000
تومان
16 بهمن
شنبه
370,000
تومان
شاه نشین vip - برای دو نفر(سرویس بهداشتی خارج از اتاق می باشد) طبقه همکف-مشرف به حیاط-دبل
هتل یار
447,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
447,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
447,000
تومان
8 بهمن
جمعه
447,000
تومان
9 بهمن
شنبه
447,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
447,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
447,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
447,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
447,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
447,000
تومان
15 بهمن
جمعه
447,000
تومان
16 بهمن
شنبه
447,000
تومان
دو تخته دابل شاه نشین با سرویس بهداشتی و حمام اختصاصی خارج از اتاق
اسنپ تریپ
447,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
447,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
447,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
447,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
447,000
تومان
15 بهمن
جمعه
447,000
تومان
16 بهمن
شنبه
447,000
تومان
دوتخته بدون سرویس بهداشتی
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
دوتخته شاه نشین
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
اتاق دو نفره گوشواره جنوبی(فاقد سرویس)
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
اتاق دو تخته شاهنشین(سرویس و حمام اختصاصی خارج از اتاق)
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
دو تخته
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 3 نفر

سه نفره کف خواب کرسی با سرویس بهداشتی و حمام اختصاصی خارج از اتاق
اسنپ تریپ
539,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
539,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
539,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
539,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
539,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
539,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
539,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
539,000
تومان
15 بهمن
جمعه
539,000
تومان
16 بهمن
شنبه
539,000
تومان
اتاق سه تخته سه دری
اقامت 24
788,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
788,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
788,000
تومان
8 بهمن
جمعه
788,000
تومان
9 بهمن
شنبه
788,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
788,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
788,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
788,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
788,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
788,000
تومان
15 بهمن
جمعه
788,000
تومان
16 بهمن
شنبه
788,000
تومان
سه تخته سه دری
اسنپ تریپ
788,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
788,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
788,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
788,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
788,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
788,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
788,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
788,000
تومان
15 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
سه دری - برای سه نفر(طبقه همکف-مشرف به حیاط-دبل +سینگل)
هتل یار
788,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
788,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
788,000
تومان
8 بهمن
جمعه
788,000
تومان
9 بهمن
شنبه
788,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
788,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
788,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
788,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
788,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
788,000
تومان
15 بهمن
جمعه
788,000
تومان
16 بهمن
شنبه
788,000
تومان
سه تخته
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 5 نفر

پنج دری vip - برای پنج نفر(سرویس بهداشتی داخل اتاق)طبقه همکف-مشرف به حیاط-دبل+سه تخت سینگل
هتل یار
1,058,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
1,058,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,058,000
تومان
8 بهمن
جمعه
1,058,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,058,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,058,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,058,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,058,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,058,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,058,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,058,000
تومان
16 بهمن
شنبه
1,058,000
تومان
کانکت پنج تخته پنج دری
اسنپ تریپ
1,058,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
1,058,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
1,058,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,058,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,058,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,058,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,058,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
اتاق پنج تخته پنج دری(سرویس و حمام اختصاصی)
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
کانکت پنج نفره
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 4 نفر

چهار نفره کرسی با سرویس بهداشتی و حمام اختصاصی خارج از اتاق
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
607,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
607,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
607,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
607,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
607,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
607,000
تومان
15 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های اقامتگاه سنتی سرای امیر کاشان

اعلام حریق
ترانسفر رفت با هزینه
گیم نت
اتاق تلفن (اپراتور)
تلویزیون در لابی
خدمات خانه داری
شبکه پخش فیلم
پذیرش 24 ساعته
ترانسفر برگشت با هزینه
زنگ هشدار
زمین ورزشی
پرینتر
تلفن در لابی
فكس
روم سرويس
اينترنت در لابی
كافی شاپ
پاركينگ
وسایل بدنسازی
پارک کودک
تلويزيون LCD در لابی
کافی نت
خدمات باربري
پرداخت ویزا و مسترکارت
سرویس حرم
بازی ویدئویی
گشت نیم روزی
زمين تنيس
سالن بيليارد
خدمات پزشكي
جكوزی
رستوران بام
چايخانه سنتی
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
آتلیه
كتابخانه
مینی بار با هزینه
خدمات بیدار باش
خدمات تهيه بليط
مینی بار رایگان
خدمات برای معلولین
فتوکپی
صندوق امانات
سیستم تهویه مطبوع
سونا
استخر
تاکسی سرویس
نمازخانه
آسانسور
دستگاه خودپرداز
ماساژ
خشکشویی (لاندری)
تبديل ارز
آژانس مسافرتی
کافی شاپ 24 ساعته
کپسول آتش نشانی
سرویس فرنگی
سرویس بهداشتی ایرانی
جعبه کمک های اولیه
اتاق چمدان
اطفای حریق
اينترنت (Wifi)
فروشگاه
آرایشگاه
اینترنت
مرکز خرید
اتاق سیگار
لابی
اتاق بازی
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
پله اضطراری
دستگاه واکس کفش
سالن ورزشی
فضای سبز
روزنامه
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
خدمات تور
پرینت
خدمات نگهداری کودک

نظرات کاربران برای اقامتگاه سنتی سرای امیر کاشان

(8 نظر)
نقاط قوت:
جو صمیمی و دلنشین
نقاط ضعف:
جو صمیمی و دلنشین
بی نظیر بود
نقاط قوت:
رفتار بسیار محترمانه پرسنل نظافت بسیار عالی محیط دوستانه و صمیمی و دنج دسترسی عالی و نزدیکی به اماکن تاریخی
نقاط ضعف:
رفتار بسیار محترمانه پرسنل نظافت بسیار عالی محیط دوستانه و صمیمی و دنج دسترسی عالی و نزدیکی به اماکن تاریخی
یکی از بهترین تجربه هایی بود که داشتم،محیطی بسیار صمیمی و دوستانه،پرسنل بسیار خوش رفتار،دسترسی عالی به اماکن دیدنی کاشان(خانه های تاریخی و بازار).فقط مشکل پارکینگ داشت که تقریبا همه هتل های بافت سنتی همین مشکل رو دارن،اما جای پارک در خیابان نزدیک هتل با فاصله بسیار کم و امنیت بالا هست.در آخر از پرسنل عزیز(آقای دکتر و دیگر دوستان)بابت مهمان نوازی نهایت تشکر رو دارم.
نقاط قوت:
خوشرویی کارکنان با محیط آرام، زیبا و تمیز
نقاط ضعف:
خوشرویی کارکنان با محیط آرام، زیبا و تمیز
نقاط قوت:
محیطی دنج و آرام با مدیریتی عالی و پرسنل مهربان و مهمان نواز
نقاط ضعف:
محیطی دنج و آرام با مدیریتی عالی و پرسنل مهربان و مهمان نواز
تجربه بسیار خوبی بود و خاطرات خوبی را بهمراه داشت
اطلاعات سایت نسبت به وضعیت موجود بسیار نامفهوم و فریبنده بود. بقدری که اگر اطلاعت درست و برابر با واقعیت بود اصلا این مکان را انتخاب نمیکردم. با این هزینه در شهر کاشان مکان های بسیار مجلل تر و با کیفیت تر در دسترس بود. اینجا را اصلا به کسی پیشنهاد نمیکنم
A heaven on the earth.
فضا و چیدمان عالی و با انرژی مثبت بود. صبحانه زیبا و مناسب سرو شد تهویه ی اتاق ها مناسب نبود
با سلام و احترام معمولا در مورد اقامت هایی که دارم نظر نمی نویسم اما بی انصافی دونستم اگر از مزایای این هتل زیبا ننویسم محیط کاملا زیبا و خودمانی پرسنل بسیار مودب و مهربان فضا تمیز بود ولی حیاط می تونست بیشتر از این تمیز باشه اتاقها بدون بوی بد و ملحفه ها کاملا تمیز و خوش بو صبحانه قابل قبول و کامل مکان هتل در محل بسیار عالی از شهر پارکینگ نداره ولی خیابان نزدیک و امن بهتره بگم زمانی که در این هتل اقامت دارید احساس می کنید در منزل خودتان هستید امتیازاتی که به مسافر میدن خیلی خوشاینده مثل استفاده از آشپزخانه و ... قیمت نسبت به خدمات و کیفیت به نظر من بسیار مناسبه با سپاس از مجموعه محترم هتل سرای امیر با احترام حسین خواه
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره اقامتگاه سنتی سرای امیر کاشان

مهمانان اقامتگاه سنتی سرای امیر کاشان در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان اقامتگاه سنتی سرای امیر کاشان از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت اقامتگاه سنتی سرای امیر کاشان بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات اقامتگاه سنتی سرای امیر کاشان رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات اقامتگاه سنتی سرای امیر کاشان را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.