اقامتگاه خانه مرشدی2(ادیب) کاشان

کاشان - میدان کمال الملک -خیابان فاضل نراقی-کوچه موحد پور - اقامتگاه خانه مرشدی 2 ( ادیب ) کاشان
-
امتیاز کاربران
13
نظرات کاربران

معرفی اقامتگاه خانه مرشدی2(ادیب) کاشان

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو اقامتگاه خانه مرشدی2(ادیب) کاشان

ظرفیت 1 نفر

یک تخته
علاءالدین
1,399,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 آذر
شنبه
1,399,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
1,399,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
1,399,000 تومان
18 آذر
جمعه
1,399,000 تومان
19 آذر
شنبه
1,399,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
1,399,000 تومان
ظرفیت 4 نفر

اتاق چهار تخته
اقامت 24
3,700,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 آذر
شنبه
3,700,000 تومان
14 آذر
دوشنبه
3,700,000 تومان
چهار تخته
علاءالدین
3,770,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
11 آذر
جمعه
3,770,000 تومان
12 آذر
شنبه
3,770,000 تومان
13 آذر
یکشنبه
3,770,000 تومان
14 آذر
دوشنبه
3,770,000 تومان
15 آذر
سه‌شنبه
3,770,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
3,770,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
3,770,000 تومان
18 آذر
جمعه
3,770,000 تومان
19 آذر
شنبه
3,770,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
3,770,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
3,770,000 تومان
چهار تخته - (طبقه اول)
هتل یار
3,775,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
11 آذر
جمعه
3,775,000 تومان
12 آذر
شنبه
3,775,000 تومان
13 آذر
یکشنبه
3,775,000 تومان
14 آذر
دوشنبه
3,775,000 تومان
15 آذر
سه‌شنبه
3,775,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
3,775,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
3,775,000 تومان
18 آذر
جمعه
3,775,000 تومان
19 آذر
شنبه
3,775,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
3,775,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
3,775,000 تومان
سوئیت چهار نفره
اقامت 24
3,920,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
13 آذر
یکشنبه
3,920,000 تومان
سوئیت چهار تخته - دبل+دو تخت سینگل (طبقه اول)
هتل یار
4,000,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
11 آذر
جمعه
4,000,000 تومان
12 آذر
شنبه
4,000,000 تومان
13 آذر
یکشنبه
4,000,000 تومان
14 آذر
دوشنبه
4,000,000 تومان
15 آذر
سه‌شنبه
4,000,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
4,000,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
4,000,000 تومان
18 آذر
جمعه
4,000,000 تومان
19 آذر
شنبه
4,000,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
4,000,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
4,000,000 تومان
ظرفیت 3 نفر

اتاق سه تخته
اقامت 24
2,950,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
11 آذر
جمعه
2,950,000 تومان
15 آذر
سه‌شنبه
2,950,000 تومان
18 آذر
جمعه
2,950,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
2,950,000 تومان
سه تخته
علاءالدین
2,985,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
11 آذر
جمعه
2,985,000 تومان
12 آذر
شنبه
2,985,000 تومان
13 آذر
یکشنبه
2,985,000 تومان
14 آذر
دوشنبه
2,985,000 تومان
15 آذر
سه‌شنبه
2,985,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
2,985,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
2,985,000 تومان
18 آذر
جمعه
2,985,000 تومان
19 آذر
شنبه
2,985,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
2,985,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
2,985,000 تومان
سه تخته - دبل + تخت سینگل (طبقه2)
هتل یار
2,989,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
11 آذر
جمعه
2,989,000 تومان
12 آذر
شنبه
2,989,000 تومان
13 آذر
یکشنبه
2,989,000 تومان
14 آذر
دوشنبه
2,989,000 تومان
15 آذر
سه‌شنبه
2,989,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
2,989,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
2,989,000 تومان
18 آذر
جمعه
2,989,000 تومان
19 آذر
شنبه
2,989,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
2,989,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
2,989,000 تومان
اتاق سه تخته شاه نشین
اقامت 24
3,350,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
16 آذر
چهارشنبه
3,350,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
3,350,000 تومان
سه تخته شاه نشین
علاءالدین
3,405,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
11 آذر
جمعه
3,405,000 تومان
13 آذر
یکشنبه
3,405,000 تومان
14 آذر
دوشنبه
3,405,000 تومان
15 آذر
سه‌شنبه
3,405,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
3,405,000 تومان
سوئیت vipسه تخته - دبل + تخت سینگل(طبقه2)
هتل یار
3,407,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
11 آذر
جمعه
3,407,000 تومان
12 آذر
شنبه
3,407,000 تومان
13 آذر
یکشنبه
3,407,000 تومان
14 آذر
دوشنبه
3,407,000 تومان
15 آذر
سه‌شنبه
3,407,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
3,407,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
3,407,000 تومان
18 آذر
جمعه
3,407,000 تومان
19 آذر
شنبه
3,407,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
3,407,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
3,407,000 تومان
ظرفیت 2 نفر

اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
1,980,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
17 آذر
پنج‌شنبه
1,980,000 تومان
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
1,980,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
19 آذر
شنبه
1,980,000 تومان
دو تخته
علاءالدین
1,997,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
11 آذر
جمعه
1,997,000 تومان
12 آذر
شنبه
1,997,000 تومان
13 آذر
یکشنبه
1,997,000 تومان
14 آذر
دوشنبه
1,997,000 تومان
15 آذر
سه‌شنبه
1,997,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
1,997,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
1,997,000 تومان
18 آذر
جمعه
1,997,000 تومان
19 آذر
شنبه
1,997,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
1,997,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
1,997,000 تومان
دوتخته - تویین (طبقه اول)
هتل یار
1,998,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
11 آذر
جمعه
1,998,000 تومان
12 آذر
شنبه
1,998,000 تومان
13 آذر
یکشنبه
1,998,000 تومان
14 آذر
دوشنبه
1,998,000 تومان
15 آذر
سه‌شنبه
1,998,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
1,998,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
1,998,000 تومان
18 آذر
جمعه
1,998,000 تومان
19 آذر
شنبه
1,998,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
1,998,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
1,998,000 تومان
دوتخته - تویین (طبقه2)
هتل یار
1,998,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
11 آذر
جمعه
1,998,000 تومان
12 آذر
شنبه
1,998,000 تومان
13 آذر
یکشنبه
1,998,000 تومان
14 آذر
دوشنبه
1,998,000 تومان
15 آذر
سه‌شنبه
1,998,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
1,998,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
1,998,000 تومان
18 آذر
جمعه
1,998,000 تومان
19 آذر
شنبه
1,998,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
1,998,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
1,998,000 تومان
دوتخته - دبل (طبقه اول)
هتل یار
1,998,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
11 آذر
جمعه
1,998,000 تومان
12 آذر
شنبه
1,998,000 تومان
13 آذر
یکشنبه
1,998,000 تومان
14 آذر
دوشنبه
1,998,000 تومان
15 آذر
سه‌شنبه
1,998,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
1,998,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
1,998,000 تومان
18 آذر
جمعه
1,998,000 تومان
19 آذر
شنبه
1,998,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
1,998,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
1,998,000 تومان
دوتخته - دبل(طبقه2)
هتل یار
1,998,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
11 آذر
جمعه
1,998,000 تومان
12 آذر
شنبه
1,998,000 تومان
13 آذر
یکشنبه
1,998,000 تومان
14 آذر
دوشنبه
1,998,000 تومان
15 آذر
سه‌شنبه
1,998,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
1,998,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
1,998,000 تومان
18 آذر
جمعه
1,998,000 تومان
19 آذر
شنبه
1,998,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
1,998,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
1,998,000 تومان

امکانات اتاق های اقامتگاه خانه مرشدی2(ادیب) کاشان

تلویزیون
یخچال
سیستم تهویه مطبوع
سرویس فرنگی
تبديل ارز
تاکسی سرویس
لابی
اینترنت
تلفن در اتاق
سوئیت
فروشگاه و غرفه
صبحانه رایگان
خدمات خشکشویی
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
روم سرويس
رستوران سنتی
اینترنت با سرعت بالا
پارکینگ در اطراف هتل
صندوق امانات در لابی
ترانسفر از هتل به فرودگاه
غرفه صنایع دستی

نظرات کاربران برای اقامتگاه خانه مرشدی2(ادیب) کاشان

(13 نظر)
از نظر مکانی در بهترین نقطه شهر است..دسترسی آسان به اماکن تاریخی...نظافت خوب...اسپیلت...کافه نوشیدنی های خوبی داره..صبحانه خوبی داشت..توریست هم بود زمانی که ما رفتیم..شاید قیمتش یکم بالاتر از امکاناتی که میدن باشه..پارکینگ هم داره...فقط در ایام شلوغی صدا از رفت و آمد میاد تو اتاق و اگر بچه داشته باشن سر و صداش حتما میاد..
یک شب اقامت داشتم و خیلی دوست داشتم از زیبایی , نظافت ، آرامش آنجا خیلی لذت بردم
نقاط قوت:
محیط زیبا ، دنج و آرامکافه خوب و با پرسنل خوش برخورد صبحانه با کیفیتپارکینگ
نقاط ضعف:
نداشتن رستوران در داخل مجموعه کوچک بودن اتاقبرخورد نامناسب پرسنل رستوران در مجموعه ۱ و بی‌نظمی در محیط
نقاط قوت:
* صبحانه عالی و کامل با تنوع نسبتا خوب نسبت به هتل های هم سطح * امکانات خوب
نقاط ضعف:
* صبحانه عالی و کامل با تنوع نسبتا خوب نسبت به هتل های هم سطح * امکانات خوب
نقاط قوت:
محیط بسیار آرام و فضای روح بخش و سنتی خیلی عالی بود تمیزی ملحفه ها و اتاق خیلی خوب بود در کل خیلی خوب بود
نقاط ضعف:
محیط بسیار آرام و فضای روح بخش و سنتی خیلی عالی بود تمیزی ملحفه ها و اتاق خیلی خوب بود در کل خیلی خوب بود
در کل محیط خیلی خوبی بود برای اقامت در فضای قدیمی و تاریخی
نقاط قوت:
نظافت
نقاط ضعف:
نظافت
فضای خوبی داشت و قشنگ بود ولی اینترنت میشه گفت که نداره تی وی خییییلی کوچیک صبحانه ضعیف اتاق ها کوچیکه اندازش من با قیمت شبی ١200000 تومان رزرو کردم ولی ارزش اینجا نهایتا شبی 400 تا 500 هزار تومنه
نقاط قوت:
در مجموع اقامتگاه مناسب و قابل قبولی بود باتوجه به هزینه ای که پرداخت میکنید راضی کننده است.این راهم در نظر داشته باشید که بایستی انصاف را در اینگونه اقامتگاها را مدنظر قرار دهید.
نقاط ضعف:
در مجموع اقامتگاه مناسب و قابل قبولی بود باتوجه به هزینه ای که پرداخت میکنید راضی کننده است.این راهم در نظر داشته باشید که بایستی انصاف را در اینگونه اقامتگاها را مدنظر قرار دهید.
محل اقامت ما دنج و ارام و امن بود.اتاق سه تخته vip ما در قسمت فوقانی اقامتگاه بود که منظره خوبی از خانه ادیب را ارائه میداد.با تشکر از مدیریت محترم خانه مرشدی 2.
نقاط قوت:
رفتار پرسنل بسیار عالی ، محیط هتل بی نهایت با آرامش و ساکت بود، مشخصه که مدیریت بسیار با سلیقه و خوب و خوش ذوقی داره.
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
????
نقاط ضعف:
اصلا راضی نبودیم همسرم ی روز قبل رزرو تست کروناش مثبت شد و ما نتونستیم بریم و اصلا از طرف هتل ی تماس گرفته نشد که علت نیومدن و جویا شن ما هم چون ۲۴ ساعت قبل بود و صددرصد زده بود مبلغ برگشت پذیر نیست ما هم تماسی نگرفتیم
برخورد کارکنان محترمانه ومهربان بود، اتاق ورستوران تمیز وسرویس دهی خوب بود محیطی آرام ودنج بصورت سنتی که دلنشین بود فقط اگرجهت قبله رو هم مشخصا دراتاق نصب کنن خیلی خوب میشه
اتاق ها خیلی تمیز بود ، پرسنل مودب ، صبحانه خوب بود و نحوه پذیرایی هم عالی بود . در ضمن رستوران شعبه یک مرشدی که رزروشن‌ معرفی کرد رفتیم منو غذا و پذیرایی و تنوع عالی بود ،قیمت غذاها هم خیلی خوب بود
از ورود به هتل همه چی عالی بود از رفتار خوب پذیرش تا باقی پرسنل و اتاق ها خیلییییییییی تمیز بود و غذای هتل عالی ، من و دوستانم واقعا لذت بردیم و این هتل رو به همه پیشنهاد می کنم و امیدوارم این هتل همیشه همین جور عالی بمونه
هتل از همه نظر عالي بود و به همه پيشنهاد ميدم .
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره اقامتگاه خانه مرشدی2(ادیب) کاشان

مهمانان اقامتگاه خانه مرشدی2(ادیب) کاشان در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان اقامتگاه خانه مرشدی2(ادیب) کاشان از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت اقامتگاه خانه مرشدی2(ادیب) کاشان بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات اقامتگاه خانه مرشدی2(ادیب) کاشان رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات اقامتگاه خانه مرشدی2(ادیب) کاشان را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.