اقامتگاه سنتی فلاحتی کاشان

کاشان – میدان امام خمینی – خیابان محتشم – خیابان قدر 24 – محله سر پله – جنب مسجد قاسم ابن الحسن
-
امتیاز کاربران
24
نظرات کاربران

معرفی اقامتگاه سنتی فلاحتی کاشان

اقامتگاه سنتی سرای فلاحتی کاشان در سال ۱۳۹۸ فعالیت خود را آغاز نموده است. این اقامتگاه خانه ای قدیمی است که قدمت آن به دوران قاجاریه برمی‌گردد. معماری این خانه درون‌گرا بوده و حیاط مرکزی آن با دو ایوان در اضلاع شمالی و شرقی و فضای اقامتی در دو جبهه دیگر، در زمینی به مساحت ۱۵۵۵ متر ساخته شده است. همچنین این مجموعه در بهمن ماه سال ۱۳۸۴ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. این خانه با پرسنلی مجرب و آموزش دیده با افتخار آماده میزبانی از شما میهمانان گرامی می‌باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو اقامتگاه سنتی فلاحتی کاشان

ظرفیت 2 نفر

اتاق سردابچه برای دو نفر (توئین)
اقامت 24
1,575,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
1 فروردین
سه‌شنبه
1,575,000 تومان
2 فروردین
چهارشنبه
1,575,000 تومان
3 فروردین
پنج‌شنبه
1,575,000 تومان
4 فروردین
جمعه
1,575,000 تومان
5 فروردین
شنبه
1,575,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
7 فروردین
دوشنبه
1,575,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
1,575,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
1,575,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,575,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,575,000 تومان
اتاق سردابچه برای دو نفر (دبل)
اقامت 24
1,575,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
1 فروردین
سه‌شنبه
1,575,000 تومان
2 فروردین
چهارشنبه
1,575,000 تومان
3 فروردین
پنج‌شنبه
1,575,000 تومان
4 فروردین
جمعه
1,575,000 تومان
5 فروردین
شنبه
1,575,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
7 فروردین
دوشنبه
1,575,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
1,575,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
1,575,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,575,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,575,000 تومان
اتاق زمستان نشین برای دو نفر
اقامت 24
1,575,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
1 فروردین
سه‌شنبه
1,575,000 تومان
2 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
3 فروردین
پنج‌شنبه
1,575,000 تومان
4 فروردین
جمعه
1,575,000 تومان
5 فروردین
شنبه
1,575,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
7 فروردین
دوشنبه
1,575,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
1,575,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
1,575,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,575,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,575,000 تومان
حوضخانه اتاق دو نفره غربی
اقامت 24
1,965,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
1 فروردین
سه‌شنبه
1,965,000 تومان
2 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
3 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
4 فروردین
جمعه
1,965,000 تومان
5 فروردین
شنبه
1,965,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
7 فروردین
دوشنبه
1,965,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
1,965,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
1,965,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,965,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,965,000 تومان
اتاق شاه نشین برای دو نفر
اقامت 24
2,775,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
1 فروردین
سه‌شنبه
2,775,000 تومان
2 فروردین
چهارشنبه
2,775,000 تومان
3 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
4 فروردین
جمعه
2,775,000 تومان
5 فروردین
شنبه
2,775,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
7 فروردین
دوشنبه
2,775,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
2,775,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
2,775,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
2,775,000 تومان
11 فروردین
جمعه
2,775,000 تومان
سردابچه twin
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
1 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
2 فروردین
چهارشنبه
1,575,000 تومان
3 فروردین
پنج‌شنبه
1,575,000 تومان
3 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
4 فروردین
جمعه
1,575,000 تومان
5 فروردین
شنبه
1,575,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
1,575,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
1,575,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
1,575,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
1,575,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,575,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,575,000 تومان
سردابچه DBL
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
1 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
2 فروردین
چهارشنبه
1,575,000 تومان
3 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
3 فروردین
پنج‌شنبه
1,575,000 تومان
4 فروردین
جمعه
1,575,000 تومان
5 فروردین
شنبه
1,575,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
1,575,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
1,575,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
1,575,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
1,575,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,575,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,575,000 تومان
زمستان نشین DBL
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
1 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
2 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
3 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
3 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
4 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
5 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
6 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
6 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
7 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
1,575,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,575,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,575,000 تومان
بالاخانه DBL
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
1 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
2 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
3 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
3 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
4 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
5 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
6 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
6 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
7 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
8 فروردین
سه‌شنبه
1,575,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
1,575,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,575,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,575,000 تومان
حوض خانه غربی DBL
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
1 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
2 فروردین
چهارشنبه
1,965,000 تومان
3 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
3 فروردین
پنج‌شنبه
1,965,000 تومان
4 فروردین
جمعه
1,965,000 تومان
5 فروردین
شنبه
1,965,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
1,965,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
1,965,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
1,965,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
1,965,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,965,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,965,000 تومان
شاه نشین DBL
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
1 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
2 فروردین
چهارشنبه
2,600,000 تومان
3 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
3 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
4 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
5 فروردین
شنبه
2,600,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
2,600,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
7 فروردین
دوشنبه
2,600,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
2,600,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
2,600,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
2,600,000 تومان
11 فروردین
جمعه
2,600,000 تومان
اتاق بالاخانه برای دو نفره
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
1 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
2 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
3 فروردین
پنج‌شنبه
1,575,000 تومان
4 فروردین
جمعه
1,575,000 تومان
5 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
6 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
7 فروردین
دوشنبه
1,575,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
1,575,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,575,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,575,000 تومان
ظرفیت 3 نفر

گوشواره TRP
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
1 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
2 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
3 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
3 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
4 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
5 فروردین
شنبه
1,969,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
6 فروردین
یکشنبه
1,969,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
1,969,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
1,969,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,969,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,969,000 تومان
اتاق گوشواره برای سه نفر
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
1 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
2 فروردین
چهارشنبه
1,969,500 تومان
3 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
4 فروردین
جمعه
1,969,500 تومان
5 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
6 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
7 فروردین
دوشنبه
1,969,500 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
1,969,500 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
1,969,500 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,969,500 تومان
11 فروردین
جمعه
1,969,500 تومان
ظرفیت 4 نفر

اتاق بالاخانه چهار نفره
اقامت 24
2,364,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
1 فروردین
سه‌شنبه
2,364,000 تومان
2 فروردین
چهارشنبه
2,364,000 تومان
3 فروردین
پنج‌شنبه
2,364,000 تومان
4 فروردین
جمعه
2,364,000 تومان
5 فروردین
شنبه
2,364,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
7 فروردین
دوشنبه
2,364,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
2,364,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
2,364,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
2,364,000 تومان
11 فروردین
جمعه
2,364,000 تومان
اتاق سرداب شمالی چهار نفره
اقامت 24
2,364,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
1 فروردین
سه‌شنبه
2,364,000 تومان
2 فروردین
چهارشنبه
2,364,000 تومان
3 فروردین
پنج‌شنبه
2,364,000 تومان
4 فروردین
جمعه
2,364,000 تومان
5 فروردین
شنبه
2,364,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
7 فروردین
دوشنبه
2,364,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
2,364,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
2,364,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
2,364,000 تومان
11 فروردین
جمعه
2,364,000 تومان
گوشواره FOUR BED
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
1 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
2 فروردین
چهارشنبه
2,364,000 تومان
3 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
3 فروردین
پنج‌شنبه
2,364,000 تومان
4 فروردین
جمعه
2,364,000 تومان
5 فروردین
شنبه
2,364,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
2,364,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
2,364,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
2,364,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
2,364,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
2,364,000 تومان
11 فروردین
جمعه
2,364,000 تومان
بالاخانه FOUR BED
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
1 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
2 فروردین
چهارشنبه
2,364,000 تومان
3 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
3 فروردین
پنج‌شنبه
2,364,000 تومان
4 فروردین
جمعه
2,364,000 تومان
5 فروردین
شنبه
2,364,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
2,364,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
2,364,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
2,364,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
2,364,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
2,364,000 تومان
11 فروردین
جمعه
2,364,000 تومان
سرداب شمالی FOUR BED
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
1 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
2 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
3 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
3 فروردین
پنج‌شنبه
2,364,000 تومان
4 فروردین
جمعه
2,364,000 تومان
5 فروردین
شنبه
2,364,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
2,364,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
2,364,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
2,364,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
2,364,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
2,364,000 تومان
11 فروردین
جمعه
2,364,000 تومان
حوض خانه شرقی FOUR BED
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
1 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
2 فروردین
چهارشنبه
3,300,000 تومان
3 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
3 فروردین
پنج‌شنبه
3,300,000 تومان
4 فروردین
جمعه
3,300,000 تومان
5 فروردین
شنبه
3,300,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
3,300,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
3,300,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
3,300,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
3,300,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
3,300,000 تومان
11 فروردین
جمعه
3,300,000 تومان
حوضخانه شرقی چهارتخته
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
1 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
2 فروردین
چهارشنبه
3,300,000 تومان
3 فروردین
پنج‌شنبه
3,300,000 تومان
4 فروردین
جمعه
3,300,000 تومان
5 فروردین
شنبه
3,300,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
7 فروردین
دوشنبه
3,300,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
3,300,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
3,300,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
3,300,000 تومان
11 فروردین
جمعه
3,300,000 تومان
اتاق گوشواره برای چهار نفر
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
1 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
2 فروردین
چهارشنبه
2,364,000 تومان
3 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
4 فروردین
جمعه
2,364,000 تومان
5 فروردین
شنبه
2,364,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
7 فروردین
دوشنبه
2,364,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
2,364,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
2,364,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
2,364,000 تومان
11 فروردین
جمعه
2,364,000 تومان
اتاق سه دری برای چهار نفر
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
1 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
2 فروردین
چهارشنبه
3,015,000 تومان
3 فروردین
پنج‌شنبه
3,015,000 تومان
4 فروردین
جمعه
3,015,000 تومان
5 فروردین
شنبه
3,015,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
7 فروردین
دوشنبه
3,015,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
3,015,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
3,015,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
3,015,000 تومان
11 فروردین
جمعه
3,015,000 تومان
سه دری FOUR BED
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
1 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
2 فروردین
چهارشنبه
3,015,000 تومان
3 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
3 فروردین
پنج‌شنبه
3,015,000 تومان
4 فروردین
جمعه
3,015,000 تومان
5 فروردین
شنبه
3,015,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
3,015,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
3,015,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
3,015,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
3,015,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
3,015,000 تومان
11 فروردین
جمعه
3,015,000 تومان
ظرفیت 6 نفر

سرداب جنوبی 2DBL+2SGL
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
1 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
2 فروردین
چهارشنبه
3,600,000 تومان
3 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
3 فروردین
پنج‌شنبه
3,600,000 تومان
4 فروردین
جمعه
3,600,000 تومان
5 فروردین
شنبه
3,600,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
3,600,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
3,600,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
3,600,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
3,600,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
3,600,000 تومان
11 فروردین
جمعه
3,600,000 تومان
اتاق سرداب جنوبی برای شش نفر
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
1 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
2 فروردین
چهارشنبه
3,600,000 تومان
3 فروردین
پنج‌شنبه
3,600,000 تومان
4 فروردین
جمعه
3,600,000 تومان
5 فروردین
شنبه
3,600,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
7 فروردین
دوشنبه
3,600,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
3,600,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
3,600,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
3,600,000 تومان
11 فروردین
جمعه
3,600,000 تومان

امکانات اتاق های اقامتگاه سنتی فلاحتی کاشان

تلویزیون
یخچال
اعلام حریق
تاکسی سرویس
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
مسلط به زبان انگليسی
روم سرويس
خدمات خانه داری
آژانس مسافرتی
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
صندوق امانات
مبلمان
سشوار
آسانسور
نمازخانه
استخر
سونا
ماساژ
اتاق چمدان
حوله
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
خدمات تور
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
تلفن
دستگاه واکس کفش
پله اضطراری
رستوران ایرانی
اتاق بازی
اطفای حریق
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
تلفن در اتاق
سوئیت
آرایشگاه
فروشگاه
اينترنت (Wifi)
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
وسایل بدنسازی
سیستم سرمایش
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
روم سرويس 24 ساعته
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
رستوران سنتی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
اینترنت با سرعت بالا
پارکینگ در اطراف هتل
خدمات اسپا
صندوق امانات در لابی
ترانسفر از فرودگاه به هتل
ترانسفر از هتل به فرودگاه
اینترنت بی سیم
لوازم بهداشتی
صبحانه در اتاق
نمای رو به حیاط
سالن صبحانه خوری
نورگیر
باغچه
هماهنگ کننده تور
حوض آب
حوله حمام
دمپایی یکبار مصرف
سیستم گرمایش
دمپایی حمام
رخت آویز

نظرات کاربران برای اقامتگاه سنتی فلاحتی کاشان

(24 نظر)
نقاط قوت:
حیاط زیبا، اتاق های زیبا و تمیز ، پرسنل مهربان
نقاط ضعف:
حیاط زیبا، اتاق های زیبا و تمیز ، پرسنل مهربان
بسیار لذت بخش
نقاط قوت:
برخورد کاملا" محترمانه پرسنلتمیزی اتاق ها و حیاطفضای زیبا جهت عکاسیکلا" امکانات یه هتل رو داشت و من واقعا" راضی بودم از انتخابم و قطعا" دفعات بعد هم همینجا رو انتخاب میکنم.
نقاط ضعف:
نکته منفی ندیدم
خوب. مودب. تمیز
هتل زيبا و تميز، قيمت مناسب، پرسنل خوش برخورد، بسيار راضي بوديم ممنون از شما
نقاط قوت:
عالی
نقاط ضعف:
عالی
عالی بود. بهتر از خیلی هتل های ستاره دار
نقاط قوت:
برخورد محترمانه کارکنان
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
بهترین نکته راجع به این اقامت گاه اینه که یه تجربه ی ناب میشه داشت اینکه قبلا تو چه جور خونه هایی با چه معماری زندگی میکردن و از همه مهمتر چقدرررر با نبود امکانات دانش زیادی داشتن که برای هرچیز راه حل پیدا میکردن، اقامتگاه فلاحتی واقعاااا جای بی نظیری بود برای من 😍
نقاط ضعف:
بهترین نکته راجع به این اقامت گاه اینه که یه تجربه ی ناب میشه داشت اینکه قبلا تو چه جور خونه هایی با چه معماری زندگی میکردن و از همه مهمتر چقدرررر با نبود امکانات دانش زیادی داشتن که برای هرچیز راه حل پیدا میکردن، اقامتگاه فلاحتی واقعاااا جای بی نظیری بود برای من 😍
نقاط قوت:
شیک و تمیز همه چی عالی بود
نقاط ضعف:
شیک و تمیز همه چی عالی بود
عالی بود.پیشنهاد می کنم
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
فضای حیاط کثیف و حوض متاسفانه بسیار کثیف بودبسته بودن کافی شاپصبحانه بسیار معمولی و سادهعدم حضور چمدان بر و پرسنل کافی برخورد نامناسب پذیرش در پاسخ به بسته بودن کافی شاپ و نظافت فضای حیاط
نقاط قوت:
تمیزی اتاقحیاط زیبا
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
متاسفانه با اینکه در شاه نشین بودیم، ملافه ها لک داشت و شیر توالت فرنگی کمی خراب بود و به لباس اب میپاشید. تهویه هم به خوبی خنک نمیکرد. صبحانه معمولی بود. لامپ داخل سرویس هم سوسو میزد. برای اون اتاق و اون قیمت اصلا راصی نبودیمم از خدمات.
نقاط قوت:
خوش رویی پرسنل اطاق های بزرگ خوب بودند
نقاط ضعف:
صبحانه ضعیف
غیر حرفه ای
نقاط قوت:
خوش برخوردی کارکنان و فضای زیبا
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
فضای هتل بسیار زیبا و ارامش بخش بود...کارکنان بسیار خوش برخورد و مهربان بودن...شب ها حیاط اقامتگاه با موسیقی دلنوازی که پخش میشد بسیار رویایی بود... فضای اتاق و سرویس بهداشتی هم خوب بود....صبحانه هم خوب بود ولی میتونست بهتر باشه
خوب
در کل هتل خوبی بود ولی هر وقت با رستوران و کافی شاپ برای چای اینا کار داشتیم هیچ کس نبود کاشکی تو اتاق ها وسایل چای میذاشتن
واقعا هتل زیبایی هست، برخورد پرسنل عالی و محترمانه و گرم و دوستانه بود که واقعا تشکر میکنم، صبحانه ی خیلی خوبی داشت و واقعا لذت بردیم، فقط اگر داخل اتاق ها چایی ساز میذاشتن خیلی بهتر می شد، با این وجود من وقتی گفتم چایی میخوام، پذیرش اونجا برای من چایی آورد، رستوران به خاطر کرونا تعطیل بود و کافی شاپ ساعت 8 شب به بعد آغاز به کار میکرد. از اماکن تاریخی حدود 15 دقیقه فاصله داره که به نظرم اصلا مهم نیست..ممنون از این مجموعه و مردم گرم کاشان.
هتلی بسیار زیبا، آرام، در محیطی با دسترسی عالی و پرسنل بسیار مودب و مهمان نواز.
كاركنان بسيار خوش برخورد و با شخصيت بودند همه جيز با حداقل زمان فراهم ميشد.
نقاط قوت:
بسیار عالی بود
نقاط ضعف:
نکته مننفی نداشت
همه چیز عالی بود بخصوص پرسنل مودب، فعال و دوست داشتنی همکاری بسیار خوبی با مسافرین داشتند و سعی میکردند تا اوقات خوشی را فراهم کنند که این قابل تقدیر بود از رستوران هتل استفاده نکردبم ولی صبحانه در عین سادگی صمیمی بود
تقریبا میشه گفت هیچ نکته منفی نداره اتاق ها کاملا سنتی و تمیز مکانی دنج و اروم برخور پرسنل هم خوب بود کافی شاپش عالی بود اگه با ماشین میخواید سفر کنید این هتل تو کوچه های تنگه و با ماشین یه خورده اذیت میشین و رستورانشم جالب نبود
+ سرای فلاحتی تازه ساز، زیبا با معماری قجری، فضایی چشم نواز و روح انگیز فراهم نموده است+ هتل دارای دسترسی مناسب می باشد + کارکنان مودب و به خوبی از عهده مسولیت بر می ایند + کارکنان خدمات دارای روی گشاده و مهمان نواز می باشند به نحوی که می توان گفت نقطه قوت هتل نفراتی که آنجا مشغول به کار هستند می باشد + صبحانه از لحاظ حجم غدا بسیار زیاد و‌متنوع بود کیفت نیز خوب بود - سیستم سرمایش هتل مناسب نمی باشد به نحوی که اتاق دارای دمای یکنواخت نیست علاوه بر این سر و صدای سیستم خنک کننده بسیار زیاد است - در زمان اقامت ما تقریبا ساعت دو نیمه شب اقدام به جمع آوری زباله های اتاق های خالی شده کردند که سبب ایجاد سر و صدا می شد - هتل علی رغم اطلاعات درج شده دارای پارکینگ نبوده و شما مجبور به پارک خود رو در خیابان کنار هتل هستید در صورت تکمیل بودن ظرفیت هتل مطمئنا جای پارک مناسب نزدیک هتل پیدا نخواهید کرد - اینترنت هتل هر یک دقیقه یکبار قطع شده و شما مجبور به کانکت دوباره هستید - غذای شام طبخ شد بسیاربد و بدون کیفیت بود هم خام و هم حشره بزرگی شبیه پروانه در غذا دیده شد
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره اقامتگاه سنتی فلاحتی کاشان

مهمانان اقامتگاه سنتی فلاحتی کاشان در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان اقامتگاه سنتی فلاحتی کاشان از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت اقامتگاه سنتی فلاحتی کاشان بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات اقامتگاه سنتی فلاحتی کاشان رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات اقامتگاه سنتی فلاحتی کاشان را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.