اقامتگاه سنتی فلاحتی کاشان

کاشان – میدان امام خمینی – خیابان محتشم – خیابان قدر 24 – محله سر پله – جنب مسجد قاسم ابن الحسن
-
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران

معرفی اقامتگاه سنتی فلاحتی کاشان

اقامتگاه سنتی سرای فلاحتی کاشان در سال ۱۳۹۸ فعالیت خود را آغاز نموده است. این اقامتگاه خانه ای قدیمی است که قدمت آن به دوران قاجاریه برمی‌گردد. معماری این خانه درون‌گرا بوده و حیاط مرکزی آن با دو ایوان در اضلاع شمالی و شرقی و فضای اقامتی در دو جبهه دیگر، در زمینی به مساحت ۱۵۵۵ متر ساخته شده است. همچنین این مجموعه در بهمن ماه سال ۱۳۸۴ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. این خانه با پرسنلی مجرب و آموزش دیده با افتخار آماده میزبانی از شما میهمانان گرامی می‌باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو اقامتگاه سنتی فلاحتی کاشان

ظرفیت 2 نفر

اتاق دو تخته سردابچه توئین
اقامت 24
840,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 تیر
جمعه
840,000
تومان
11 تیر
شنبه
840,000
تومان
12 تیر
یکشنبه
840,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
840,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
840,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
840,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
840,000
تومان
17 تیر
جمعه
840,000
تومان
18 تیر
شنبه
840,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
840,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
840,000
تومان
اتاق بالا خانه برای دو نفر
ایران هتل آنلاین
840,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 تیر
جمعه
840,000
تومان
11 تیر
شنبه
840,000
تومان
12 تیر
یکشنبه
840,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
840,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
840,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
840,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
840,000
تومان
17 تیر
جمعه
840,000
تومان
18 تیر
شنبه
840,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
840,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
840,000
تومان
اتاق سردابچه برای دو نفر
ایران هتل آنلاین
840,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 تیر
جمعه
840,000
تومان
11 تیر
شنبه
840,000
تومان
12 تیر
یکشنبه
840,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
840,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
840,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
840,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
840,000
تومان
17 تیر
جمعه
840,000
تومان
18 تیر
شنبه
840,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
840,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
840,000
تومان
اتاق دو تخته سردابچه دبل
اقامت 24
840,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 تیر
جمعه
840,000
تومان
11 تیر
شنبه
840,000
تومان
12 تیر
یکشنبه
840,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
840,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
840,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
840,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
840,000
تومان
17 تیر
جمعه
840,000
تومان
18 تیر
شنبه
840,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
840,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
840,000
تومان
اتاق زمستان نشین برای دو نفر
ایران هتل آنلاین
840,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 تیر
جمعه
840,000
تومان
11 تیر
شنبه
840,000
تومان
12 تیر
یکشنبه
840,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
840,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
840,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
840,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
840,000
تومان
17 تیر
جمعه
840,000
تومان
18 تیر
شنبه
840,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
840,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
840,000
تومان
اتاق دو تخته بالاخانه
اقامت 24
840,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 تیر
جمعه
840,000
تومان
11 تیر
شنبه
840,000
تومان
12 تیر
یکشنبه
840,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
840,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
840,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
840,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
840,000
تومان
17 تیر
جمعه
840,000
تومان
18 تیر
شنبه
840,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
840,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
840,000
تومان
اتاق دو تخته زمستان نشین
اقامت 24
840,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 تیر
جمعه
840,000
تومان
11 تیر
شنبه
840,000
تومان
12 تیر
یکشنبه
840,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
840,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
840,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
840,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
840,000
تومان
17 تیر
جمعه
840,000
تومان
18 تیر
شنبه
840,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
840,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
840,000
تومان
اتاق دو تخته حوضخانه غربی
اقامت 24
1,050,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 تیر
جمعه
1,050,000
تومان
11 تیر
شنبه
1,050,000
تومان
12 تیر
یکشنبه
1,050,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
1,050,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
1,050,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
1,050,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
1,050,000
تومان
17 تیر
جمعه
1,050,000
تومان
18 تیر
شنبه
1,050,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
1,050,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
1,050,000
تومان
اتاق شاهنشین برای دو نفر
ایران هتل آنلاین
1,480,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 تیر
جمعه
1,480,000
تومان
11 تیر
شنبه
1,480,000
تومان
12 تیر
یکشنبه
1,480,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
1,480,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
1,480,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
1,480,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
1,480,000
تومان
17 تیر
جمعه
1,480,000
تومان
18 تیر
شنبه
1,480,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
1,480,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
1,480,000
تومان
اتاق دو تخته شاه نشین
اقامت 24
1,480,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 تیر
جمعه
1,480,000
تومان
11 تیر
شنبه
1,480,000
تومان
12 تیر
یکشنبه
1,480,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
1,480,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
1,480,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
1,480,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
1,480,000
تومان
17 تیر
جمعه
1,480,000
تومان
18 تیر
شنبه
1,480,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
1,480,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
1,480,000
تومان
ظرفیت 3 نفر

اتاق گوشواره برای سه نفر
ایران هتل آنلاین
1,050,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 تیر
جمعه
1,050,000
تومان
11 تیر
شنبه
1,050,000
تومان
12 تیر
یکشنبه
1,050,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
1,050,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
1,050,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
1,050,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
1,050,000
تومان
17 تیر
جمعه
1,050,000
تومان
18 تیر
شنبه
1,050,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
1,050,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
1,050,000
تومان
اتاق سه تخته گوشواره
اقامت 24
1,050,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 تیر
جمعه
1,050,000
تومان
11 تیر
شنبه
1,050,000
تومان
12 تیر
یکشنبه
1,050,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
1,050,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
1,050,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
1,050,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
1,050,000
تومان
17 تیر
جمعه
1,050,000
تومان
18 تیر
شنبه
1,050,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
1,050,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
1,050,000
تومان
ظرفیت 4 نفر

اتاق سرداب شمالی برای چهار نفر
ایران هتل آنلاین
1,260,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 تیر
جمعه
1,260,000
تومان
11 تیر
شنبه
1,260,000
تومان
12 تیر
یکشنبه
1,260,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
1,260,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
1,260,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
1,260,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
1,260,000
تومان
17 تیر
جمعه
1,260,000
تومان
18 تیر
شنبه
1,260,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
1,260,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
1,260,000
تومان
اتاق چهار تخته بالاخانه
اقامت 24
1,260,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 تیر
جمعه
1,260,000
تومان
11 تیر
شنبه
1,260,000
تومان
12 تیر
یکشنبه
1,260,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
1,260,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
1,260,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
1,260,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
1,260,000
تومان
17 تیر
جمعه
1,260,000
تومان
18 تیر
شنبه
1,260,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
1,260,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
1,260,000
تومان
اتاق چهار تخته گوشواره
اقامت 24
1,260,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 تیر
جمعه
1,260,000
تومان
11 تیر
شنبه
1,260,000
تومان
12 تیر
یکشنبه
1,260,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
1,260,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
1,260,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
1,260,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
1,260,000
تومان
17 تیر
جمعه
1,260,000
تومان
18 تیر
شنبه
1,260,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
1,260,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
1,260,000
تومان
اتاق گوشواره برای چهار نفر
ایران هتل آنلاین
1,260,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 تیر
جمعه
1,260,000
تومان
11 تیر
شنبه
1,260,000
تومان
12 تیر
یکشنبه
1,260,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
1,260,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
1,260,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
1,260,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
1,260,000
تومان
17 تیر
جمعه
1,260,000
تومان
18 تیر
شنبه
1,260,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
1,260,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
1,260,000
تومان
اتاق چهار تخته سرداب شمالی
اقامت 24
1,260,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 تیر
جمعه
1,260,000
تومان
11 تیر
شنبه
1,260,000
تومان
12 تیر
یکشنبه
1,260,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
1,260,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
1,260,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
1,260,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
1,260,000
تومان
17 تیر
جمعه
1,260,000
تومان
18 تیر
شنبه
1,260,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
1,260,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
1,260,000
تومان
اتاق بالا خانه برای چهار نفر
ایران هتل آنلاین
1,260,800 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 تیر
جمعه
1,260,800
تومان
11 تیر
شنبه
1,260,800
تومان
12 تیر
یکشنبه
1,260,800
تومان
13 تیر
دوشنبه
1,260,800
تومان
14 تیر
سه شنبه
1,260,800
تومان
15 تیر
چهارشنبه
1,260,800
تومان
16 تیر
پنجشنبه
1,260,800
تومان
17 تیر
جمعه
1,260,800
تومان
18 تیر
شنبه
1,260,800
تومان
19 تیر
یکشنبه
1,260,800
تومان
20 تیر
دوشنبه
1,260,800
تومان
اتاق سه دری برای چهار نفر
ایران هتل آنلاین
1,600,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 تیر
جمعه
1,600,000
تومان
11 تیر
شنبه
1,600,000
تومان
12 تیر
یکشنبه
1,600,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
1,600,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
1,600,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
1,600,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
1,600,000
تومان
17 تیر
جمعه
1,600,000
تومان
18 تیر
شنبه
1,600,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
1,600,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
1,600,000
تومان
اتاق چهار تخته سه دری
اقامت 24
1,600,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 تیر
جمعه
1,600,000
تومان
11 تیر
شنبه
1,600,000
تومان
12 تیر
یکشنبه
1,600,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
1,600,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
1,600,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
1,600,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
1,600,000
تومان
17 تیر
جمعه
1,600,000
تومان
18 تیر
شنبه
1,600,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
1,600,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
1,600,000
تومان
اتاق چهار تخته حوضخانه شرقی
اقامت 24
1,760,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 تیر
جمعه
1,760,000
تومان
11 تیر
شنبه
1,760,000
تومان
12 تیر
یکشنبه
1,760,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
1,760,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
1,760,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
1,760,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
1,760,000
تومان
17 تیر
جمعه
1,760,000
تومان
18 تیر
شنبه
1,760,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
1,760,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
1,760,000
تومان
ظرفیت 6 نفر

اتاق شش تخته سرداب جنوبی
اقامت 24
1,920,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 تیر
جمعه
1,920,000
تومان
11 تیر
شنبه
1,920,000
تومان
12 تیر
یکشنبه
1,920,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
1,920,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
1,920,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
1,920,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
1,920,000
تومان
17 تیر
جمعه
1,920,000
تومان
18 تیر
شنبه
1,920,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
1,920,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
1,920,000
تومان
اتاق سرداب جنوبی برای شش نفر
ایران هتل آنلاین
1,920,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 تیر
جمعه
1,920,000
تومان
11 تیر
شنبه
1,920,000
تومان
12 تیر
یکشنبه
1,920,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
1,920,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
1,920,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
1,920,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
1,920,000
تومان
17 تیر
جمعه
1,920,000
تومان
18 تیر
شنبه
1,920,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
1,920,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
1,920,000
تومان
ظرفیت 10 نفر

امکانات اتاق های اقامتگاه سنتی فلاحتی کاشان

اعلام حریق
تاکسی سرویس
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
مسلط به زبان انگليسی
روم سرويس
خدمات خانه داری
آژانس مسافرتی
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
مبلمان
سشوار
آسانسور
نمازخانه
استخر
سونا
ماساژ
اتاق چمدان
حوله
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
خدمات تور
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
تلفن
دستگاه واکس کفش
پله اضطراری
رستوران ایرانی
اتاق بازی
اطفای حریق
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
تلفن در اتاق
سوئیت
آرایشگاه
فروشگاه
اينترنت (Wifi)
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
وسایل بدنسازی
سیستم سرمایش
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
روم سرويس 24 ساعته
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
رستوران سنتی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
اینترنت با سرعت بالا
پارکینگ در اطراف هتل
خدمات اسپا
صندوق امانات در لابی
ترانسفر از فرودگاه به هتل
ترانسفر از هتل به فرودگاه
اینترنت بی سیم
لوازم بهداشتی
صبحانه در اتاق
نمای رو به حیاط
سالن صبحانه خوری
نورگیر
باغچه
هماهنگ کننده تور
حوض آب
حوله حمام
دمپایی یکبار مصرف
سیستم گرمایش
دمپایی حمام
رخت آویز

نظرات کاربران برای اقامتگاه سنتی فلاحتی کاشان

(10 نظر)
نقاط قوت:
خوش رویی پرسنل اطاق های بزرگ خوب بودند
نقاط ضعف:
صبحانه ضعیف
خوب
در کل هتل خوبی بود ولی هر وقت با رستوران و کافی شاپ برای چای اینا کار داشتیم هیچ کس نبود کاشکی تو اتاق ها وسایل چای میذاشتن
واقعا هتل زیبایی هست، برخورد پرسنل عالی و محترمانه و گرم و دوستانه بود که واقعا تشکر میکنم، صبحانه ی خیلی خوبی داشت و واقعا لذت بردیم، فقط اگر داخل اتاق ها چایی ساز میذاشتن خیلی بهتر می شد، با این وجود من وقتی گفتم چایی میخوام، پذیرش اونجا برای من چایی آورد، رستوران به خاطر کرونا تعطیل بود و کافی شاپ ساعت 8 شب به بعد آغاز به کار میکرد. از اماکن تاریخی حدود 15 دقیقه فاصله داره که به نظرم اصلا مهم نیست..ممنون از این مجموعه و مردم گرم کاشان.
هتلی بسیار زیبا، آرام، در محیطی با دسترسی عالی و پرسنل بسیار مودب و مهمان نواز.
كاركنان بسيار خوش برخورد و با شخصيت بودند همه جيز با حداقل زمان فراهم ميشد.
نقاط قوت:
بسیار عالی بود
نقاط ضعف:
نکته مننفی نداشت
همه چیز عالی بود بخصوص پرسنل مودب، فعال و دوست داشتنی همکاری بسیار خوبی با مسافرین داشتند و سعی میکردند تا اوقات خوشی را فراهم کنند که این قابل تقدیر بود از رستوران هتل استفاده نکردبم ولی صبحانه در عین سادگی صمیمی بود
تقریبا میشه گفت هیچ نکته منفی نداره اتاق ها کاملا سنتی و تمیز مکانی دنج و اروم برخور پرسنل هم خوب بود کافی شاپش عالی بود اگه با ماشین میخواید سفر کنید این هتل تو کوچه های تنگه و با ماشین یه خورده اذیت میشین و رستورانشم جالب نبود
+ سرای فلاحتی تازه ساز، زیبا با معماری قجری، فضایی چشم نواز و روح انگیز فراهم نموده است+ هتل دارای دسترسی مناسب می باشد + کارکنان مودب و به خوبی از عهده مسولیت بر می ایند + کارکنان خدمات دارای روی گشاده و مهمان نواز می باشند به نحوی که می توان گفت نقطه قوت هتل نفراتی که آنجا مشغول به کار هستند می باشد + صبحانه از لحاظ حجم غدا بسیار زیاد و‌متنوع بود کیفت نیز خوب بود - سیستم سرمایش هتل مناسب نمی باشد به نحوی که اتاق دارای دمای یکنواخت نیست علاوه بر این سر و صدای سیستم خنک کننده بسیار زیاد است - در زمان اقامت ما تقریبا ساعت دو نیمه شب اقدام به جمع آوری زباله های اتاق های خالی شده کردند که سبب ایجاد سر و صدا می شد - هتل علی رغم اطلاعات درج شده دارای پارکینگ نبوده و شما مجبور به پارک خود رو در خیابان کنار هتل هستید در صورت تکمیل بودن ظرفیت هتل مطمئنا جای پارک مناسب نزدیک هتل پیدا نخواهید کرد - اینترنت هتل هر یک دقیقه یکبار قطع شده و شما مجبور به کانکت دوباره هستید - غذای شام طبخ شد بسیاربد و بدون کیفیت بود هم خام و هم حشره بزرگی شبیه پروانه در غذا دیده شد
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره اقامتگاه سنتی فلاحتی کاشان

مهمانان اقامتگاه سنتی فلاحتی کاشان در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان اقامتگاه سنتی فلاحتی کاشان از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت اقامتگاه سنتی فلاحتی کاشان بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات اقامتگاه سنتی فلاحتی کاشان رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات اقامتگاه سنتی فلاحتی کاشان را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.