اقامتگاه سنتی فلاحتی کاشان

کاشان – میدان امام خمینی – خیابان محتشم – خیابان قدر 24 – محله سر پله – جنب مسجد قاسم ابن الحسن
-
امتیاز کاربران
8
نظرات کاربران

معرفی اقامتگاه سنتی فلاحتی کاشان

اقامتگاه سنتی سرای فلاحتی کاشان در سال ۱۳۹۸ فعالیت خود را آغاز نموده است. این اقامتگاه خانه ای قدیمی است که قدمت آن به دوران قاجاریه برمی‌گردد. معماری این خانه درون‌گرا بوده و حیاط مرکزی آن با دو ایوان در اضلاع شمالی و شرقی و فضای اقامتی در دو جبهه دیگر، در زمینی به مساحت ۱۵۵۵ متر ساخته شده است. همچنین این مجموعه در بهمن ماه سال ۱۳۸۴ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. این خانه با پرسنلی مجرب و آموزش دیده با افتخار آماده میزبانی از شما میهمانان گرامی می‌باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو اقامتگاه سنتی فلاحتی کاشان

اقامتگاه سنتی فلاحتی کاشان-اتاق دوتخته بالاخانه
اتاق دوتخته بالاخانه
هتل یار
410,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 بهمن
سه شنبه
410,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
410,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
410,000
تومان
10 بهمن
جمعه
410,000
تومان
11 بهمن
شنبه
410,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
410,000
تومان
13 بهمن
دوشنبه
410,000
تومان
14 بهمن
سه شنبه
410,000
تومان
15 بهمن
چهارشنبه
410,000
تومان
16 بهمن
پنجشنبه
410,000
تومان
17 بهمن
جمعه
410,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
7 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
16 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
17 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
اقامتگاه سنتی فلاحتی کاشان-اتاق دوتخته سردابچه
اتاق دوتخته سردابچه
هتل یار
410,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 بهمن
سه شنبه
410,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
410,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
410,000
تومان
10 بهمن
جمعه
410,000
تومان
11 بهمن
شنبه
410,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
410,000
تومان
13 بهمن
دوشنبه
410,000
تومان
14 بهمن
سه شنبه
410,000
تومان
15 بهمن
چهارشنبه
410,000
تومان
16 بهمن
پنجشنبه
410,000
تومان
17 بهمن
جمعه
410,000
تومان
اقامتگاه سنتی فلاحتی کاشان-اتاق دوتخته زمستان نشین
اتاق دوتخته زمستان نشین
هتل یار
410,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 بهمن
سه شنبه
410,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
410,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
410,000
تومان
10 بهمن
جمعه
410,000
تومان
11 بهمن
شنبه
410,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
410,000
تومان
13 بهمن
دوشنبه
410,000
تومان
14 بهمن
سه شنبه
410,000
تومان
15 بهمن
چهارشنبه
410,000
تومان
16 بهمن
پنجشنبه
410,000
تومان
17 بهمن
جمعه
410,000
تومان
اقامتگاه سنتی فلاحتی کاشان-اتاق دوتخته شاه نشین
اتاق دوتخته شاه نشین
هتل یار
908,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 بهمن
سه شنبه
908,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
908,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
908,000
تومان
10 بهمن
جمعه
908,000
تومان
11 بهمن
شنبه
908,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
908,000
تومان
13 بهمن
دوشنبه
908,000
تومان
14 بهمن
سه شنبه
908,000
تومان
15 بهمن
چهارشنبه
908,000
تومان
16 بهمن
پنجشنبه
908,000
تومان
17 بهمن
جمعه
908,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
7 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
16 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
17 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
اقامتگاه سنتی فلاحتی کاشان-اتاق سه تخته گوشواره
اتاق سه تخته گوشواره
هتل یار
510,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 بهمن
سه شنبه
510,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
510,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
510,000
تومان
10 بهمن
جمعه
510,000
تومان
11 بهمن
شنبه
510,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
510,000
تومان
13 بهمن
دوشنبه
510,000
تومان
14 بهمن
سه شنبه
510,000
تومان
15 بهمن
چهارشنبه
510,000
تومان
16 بهمن
پنجشنبه
510,000
تومان
17 بهمن
جمعه
510,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
7 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
16 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
17 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
اقامتگاه سنتی فلاحتی کاشان-اتاق چهارتخته گوشواره
اتاق چهارتخته گوشواره
هتل یار
613,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 بهمن
سه شنبه
613,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
613,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
613,000
تومان
10 بهمن
جمعه
613,000
تومان
11 بهمن
شنبه
613,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
613,000
تومان
13 بهمن
دوشنبه
613,000
تومان
14 بهمن
سه شنبه
613,000
تومان
15 بهمن
چهارشنبه
613,000
تومان
16 بهمن
پنجشنبه
613,000
تومان
17 بهمن
جمعه
613,000
تومان
اقامتگاه سنتی فلاحتی کاشان-اتاق چهارتخته بالاخانه
اتاق چهارتخته بالاخانه
هتل یار
611,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 بهمن
سه شنبه
611,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
611,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
611,000
تومان
10 بهمن
جمعه
611,000
تومان
11 بهمن
شنبه
611,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
611,000
تومان
13 بهمن
دوشنبه
611,000
تومان
14 بهمن
سه شنبه
611,000
تومان
15 بهمن
چهارشنبه
611,000
تومان
16 بهمن
پنجشنبه
611,000
تومان
17 بهمن
جمعه
611,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
7 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
16 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
17 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
اقامتگاه سنتی فلاحتی کاشان-اتاق چهارتخته سرداب شمالی
اتاق چهارتخته سرداب شمالی
هتل یار
838,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 بهمن
سه شنبه
838,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
838,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
838,000
تومان
10 بهمن
جمعه
838,000
تومان
11 بهمن
شنبه
838,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
838,000
تومان
13 بهمن
دوشنبه
838,000
تومان
14 بهمن
سه شنبه
838,000
تومان
15 بهمن
چهارشنبه
838,000
تومان
16 بهمن
پنجشنبه
838,000
تومان
17 بهمن
جمعه
838,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
7 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
16 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
17 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
اقامتگاه سنتی فلاحتی کاشان-اتاق پنج تخته سه دری
اتاق پنج تخته سه دری
هتل یار
908,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 بهمن
سه شنبه
908,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
908,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
908,000
تومان
10 بهمن
جمعه
908,000
تومان
11 بهمن
شنبه
908,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
908,000
تومان
13 بهمن
دوشنبه
908,000
تومان
14 بهمن
سه شنبه
908,000
تومان
15 بهمن
چهارشنبه
908,000
تومان
16 بهمن
پنجشنبه
908,000
تومان
17 بهمن
جمعه
908,000
تومان
اقامتگاه سنتی فلاحتی کاشان-اتاق شش تخته سرداب جنوبی
اتاق شش تخته سرداب جنوبی
هتل یار
1,038,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 بهمن
سه شنبه
1,038,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
1,038,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
1,038,000
تومان
10 بهمن
جمعه
1,038,000
تومان
11 بهمن
شنبه
1,038,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
1,038,000
تومان
13 بهمن
دوشنبه
1,038,000
تومان
14 بهمن
سه شنبه
1,038,000
تومان
15 بهمن
چهارشنبه
1,038,000
تومان
16 بهمن
پنجشنبه
1,038,000
تومان
17 بهمن
جمعه
1,038,000
تومان
اقامتگاه سنتی فلاحتی کاشان-اتاق شش تخته حوضخانه
اتاق شش تخته حوضخانه
هتل یار
1,526,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 بهمن
سه شنبه
1,526,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
1,526,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
1,526,000
تومان
10 بهمن
جمعه
1,526,000
تومان
11 بهمن
شنبه
1,526,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
1,526,000
تومان
13 بهمن
دوشنبه
1,526,000
تومان
14 بهمن
سه شنبه
1,526,000
تومان
15 بهمن
چهارشنبه
1,526,000
تومان
16 بهمن
پنجشنبه
1,526,000
تومان
17 بهمن
جمعه
1,526,000
تومان

امکانات اتاق های اقامتگاه سنتی فلاحتی کاشان

اعلام حریق
خدمات تهيه بليط
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات باربري
جكوزی
چايخانه سنتی
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
آتلیه
كتابخانه
روم سرويس 24 ساعته
آژانس مسافرتي
مینی بار با هزینه
خدمات بیدار باش
رستوران بام
سالن بيليارد
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
زمین ورزشی
پارک کودک
گیم نت
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
تلویزیون در لابی
خدمات خانه داری
شبکه پخش فیلم
پذیرش 24 ساعته
خدمات پزشكي
زمين تنيس
ترانسفر رفت با هزینه
صبحانه در اتاق
دمپایی حمام
سیستم گرمایش
دمپایی یکبار مصرف
حوله حمام
حوض آب
سرویس بهداشتی فرنگی در محوطه
سرویس بهداشتی ایرانی در محوطه
هماهنگ کننده تور
باغچه
نورگیر
سالن صبحانه خوری
نمای رو به حیاط
لوازم بهداشتی
گشت نیم روزی
اینترنت بی سیم
ترانسفر از هتل به فرودگاه
ترانسفر از فرودگاه به هتل
صندوق امانات در لابی
خدمات اسپا
رستوران در هتل
پارکینگ در اطراف هتل
اینترنت با سرعت بالا
خدمات نگهداری کودک
پرداخت ویزا و مسترکارت
سرویس حرم
بازی ویدئویی
رستوران سنتی
ترانسفر برگشت با هزینه
زنگ هشدار
تاکسی سرویس
نمازخانه
روزنامه
خدمات تور
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
حوله
اتاق چمدان
ماساژ
رستوران
سیستم تهویه مطبوع
سونا
استخر
آسانسور
سالن ورزشی
سشوار
مبلمان
صندوق امانات
یخچال
تلویزیون
دستگاه خودپرداز
خشکشویی (لاندری)
تبديل ارز
روم سرويس
مسلط به زبان انگليسی
فتوکپی
فضای سبز
تلفن
پرینتر
کپسول آتش نشانی
تلفن در لابی
فكس
اينترنت در لابی
كافی شاپ
پاركينگ
سیستم سرمایش
وسایل بدنسازی
صبحانه رایگان
مینی بار رایگان
کافی نت
خدمات برای معلولین
اينترنت (Wifi)
دستگاه واکس کفش
فروشگاه
آرایشگاه
سوئیت
تلفن در اتاق
سرویس فرنگی
اینترنت
مرکز خرید
اتاق سیگار
لابی
اطفای حریق
اتاق بازی
رستوران ایرانی
پله اضطراری
رخت آویز

نظرات کاربران برای اقامتگاه سنتی فلاحتی کاشان

(8 نظر)
نقاط قوت:
برخورد پرسنل عالی عالی عالی و آرامش بسیار
نقاط ضعف:
برخورد پرسنل عالی عالی عالی و آرامش بسیار
حتما بار دیگر امتحان خواهم کرد
هتلی بسیار زیبا، آرام، در محیطی با دسترسی عالی و پرسنل بسیار مودب و مهمان نواز.
ما پس از یک روز روز تحقیق این هتل رو انتخاب کردیم و حتی با مراجعه حضوری به چند هتل دیگر باز هم از انتخاب خودمان خوشحال بودیم به طوری که یک شب دیگر مسافرت را تمدید کرده و در این اقامتکاه بسر بردیم و در صورت مراجعه بعدی و نیز مراجعه دوستان این اقامتگاه به نظر ما بهترین خواهد بود.
كاركنان بسيار خوش برخورد و با شخصيت بودند همه جيز با حداقل زمان فراهم ميشد.
نقاط قوت:
بسیار عالی بود
نقاط ضعف:
نکته مننفی نداشت
همه چیز عالی بود بخصوص پرسنل مودب، فعال و دوست داشتنی همکاری بسیار خوبی با مسافرین داشتند و سعی میکردند تا اوقات خوشی را فراهم کنند که این قابل تقدیر بود از رستوران هتل استفاده نکردبم ولی صبحانه در عین سادگی صمیمی بود
تقریبا میشه گفت هیچ نکته منفی نداره اتاق ها کاملا سنتی و تمیز مکانی دنج و اروم برخور پرسنل هم خوب بود کافی شاپش عالی بود اگه با ماشین میخواید سفر کنید این هتل تو کوچه های تنگه و با ماشین یه خورده اذیت میشین و رستورانشم جالب نبود
+ سرای فلاحتی تازه ساز، زیبا با معماری قجری، فضایی چشم نواز و روح انگیز فراهم نموده است+ هتل دارای دسترسی مناسب می باشد + کارکنان مودب و به خوبی از عهده مسولیت بر می ایند + کارکنان خدمات دارای روی گشاده و مهمان نواز می باشند به نحوی که می توان گفت نقطه قوت هتل نفراتی که آنجا مشغول به کار هستند می باشد + صبحانه از لحاظ حجم غدا بسیار زیاد و‌متنوع بود کیفت نیز خوب بود - سیستم سرمایش هتل مناسب نمی باشد به نحوی که اتاق دارای دمای یکنواخت نیست علاوه بر این سر و صدای سیستم خنک کننده بسیار زیاد است - در زمان اقامت ما تقریبا ساعت دو نیمه شب اقدام به جمع آوری زباله های اتاق های خالی شده کردند که سبب ایجاد سر و صدا می شد - هتل علی رغم اطلاعات درج شده دارای پارکینگ نبوده و شما مجبور به پارک خود رو در خیابان کنار هتل هستید در صورت تکمیل بودن ظرفیت هتل مطمئنا جای پارک مناسب نزدیک هتل پیدا نخواهید کرد - اینترنت هتل هر یک دقیقه یکبار قطع شده و شما مجبور به کانکت دوباره هستید - غذای شام طبخ شد بسیاربد و بدون کیفیت بود هم خام و هم حشره بزرگی شبیه پروانه در غذا دیده شد
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره اقامتگاه سنتی فلاحتی کاشان

مهمانان اقامتگاه سنتی فلاحتی کاشان در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان اقامتگاه سنتی فلاحتی کاشان از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت اقامتگاه سنتی فلاحتی کاشان بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات اقامتگاه سنتی فلاحتی کاشان رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات اقامتگاه سنتی فلاحتی کاشان را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.