اقامتگاه بابا افضل کاشان

آدرس هتل: کاشان، میدان کمال المک، خیابان فاضل نراقی، محله درب باغ، کوچه حرم
-
امتیاز کاربران
15
نظرات کاربران

معرفی اقامتگاه بابا افضل کاشان

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو اقامتگاه بابا افضل کاشان

ظرفیت 1 نفر

یک تخته
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
4 اردیبهشت
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
5 اردیبهشت
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
6 اردیبهشت
پنج‌شنبه
1,700,000 تومان
7 اردیبهشت
جمعه
1,700,000 تومان
8 اردیبهشت
شنبه
1,700,000 تومان
9 اردیبهشت
یکشنبه
1,700,000 تومان
ظرفیت 2 نفر

اتاق دو تخته تویین - حیاط اتاق 207
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
4 اردیبهشت
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
5 اردیبهشت
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
6 اردیبهشت
پنج‌شنبه
2,702,000 تومان
7 اردیبهشت
جمعه
2,702,000 تومان
8 اردیبهشت
شنبه
2,702,000 تومان
9 اردیبهشت
یکشنبه
2,702,000 تومان
اتاق دو تخته دابل فیروزه - طبقه همکف اتاق 105
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
4 اردیبهشت
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
5 اردیبهشت
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
6 اردیبهشت
پنج‌شنبه
2,702,000 تومان
7 اردیبهشت
جمعه
2,702,000 تومان
8 اردیبهشت
شنبه
2,702,000 تومان
9 اردیبهشت
یکشنبه
2,702,000 تومان
اتاق دو تخته دابل - حیاط اتاق 201
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
4 اردیبهشت
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
5 اردیبهشت
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
6 اردیبهشت
پنج‌شنبه
2,702,000 تومان
7 اردیبهشت
جمعه
2,702,000 تومان
8 اردیبهشت
شنبه
2,702,000 تومان
9 اردیبهشت
یکشنبه
2,702,000 تومان
اتاق دو تخته تویین - طبقه همکف اتاق 104
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
4 اردیبهشت
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
5 اردیبهشت
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
6 اردیبهشت
پنج‌شنبه
2,702,000 تومان
7 اردیبهشت
جمعه
2,702,000 تومان
8 اردیبهشت
شنبه
2,702,000 تومان
9 اردیبهشت
یکشنبه
2,702,000 تومان
اتاق دو تخته دابل ترمه - طبقه همکف اتاق 103
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
4 اردیبهشت
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
5 اردیبهشت
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
6 اردیبهشت
پنج‌شنبه
3,800,000 تومان
7 اردیبهشت
جمعه
3,800,000 تومان
8 اردیبهشت
شنبه
3,800,000 تومان
9 اردیبهشت
یکشنبه
3,800,000 تومان
اتاق دو تخته دابل نمک - حیاط اتاق 206
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
4 اردیبهشت
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
5 اردیبهشت
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
6 اردیبهشت
پنج‌شنبه
3,800,000 تومان
7 اردیبهشت
جمعه
3,800,000 تومان
8 اردیبهشت
شنبه
3,800,000 تومان
9 اردیبهشت
یکشنبه
3,800,000 تومان
اتاق دو تخته دبل ماه عسل - حیاط پایین اتاق 208
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
4 اردیبهشت
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
5 اردیبهشت
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
6 اردیبهشت
پنج‌شنبه
2,702,000 تومان
7 اردیبهشت
جمعه
2,702,000 تومان
8 اردیبهشت
شنبه
2,702,000 تومان
9 اردیبهشت
یکشنبه
2,702,000 تومان
ظرفیت 3 نفر

اتاق سه تخته کانکت سرداب - همکف و حیاط اتاق 301
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
4 اردیبهشت
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
5 اردیبهشت
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
6 اردیبهشت
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
ظرفیت 4 نفر

اتاق چهارتخته مخمل - حیاط اتاق 203
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
4 اردیبهشت
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
5 اردیبهشت
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
6 اردیبهشت
پنج‌شنبه
5,204,000 تومان
7 اردیبهشت
جمعه
5,204,000 تومان
8 اردیبهشت
شنبه
5,204,000 تومان
9 اردیبهشت
یکشنبه
5,204,000 تومان
اتاق چهار تخته کانکت - همکف و حیاط اتاق 102 و 102
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
4 اردیبهشت
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
5 اردیبهشت
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
6 اردیبهشت
پنج‌شنبه
5,204,000 تومان
7 اردیبهشت
جمعه
5,204,000 تومان
8 اردیبهشت
شنبه
5,204,000 تومان
9 اردیبهشت
یکشنبه
5,204,000 تومان
اتاق چهار تخته سرداب - اتاق 302
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
4 اردیبهشت
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
5 اردیبهشت
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
6 اردیبهشت
پنج‌شنبه
5,474,000 تومان
7 اردیبهشت
جمعه
5,474,000 تومان
8 اردیبهشت
شنبه
5,474,000 تومان
9 اردیبهشت
یکشنبه
5,474,000 تومان
اتاق چهارتخته - حیاط اتاق 205 و 204
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
4 اردیبهشت
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
5 اردیبهشت
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
6 اردیبهشت
پنج‌شنبه
5,204,000 تومان
7 اردیبهشت
جمعه
5,204,000 تومان
8 اردیبهشت
شنبه
5,204,000 تومان
9 اردیبهشت
یکشنبه
5,204,000 تومان
ظرفیت 5 نفر

اتاق پنج تخته سرداب
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
30 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
31 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
1 اردیبهشت
شنبه
تکمیل ظرفیت
2 اردیبهشت
یکشنبه
4,000,000 تومان
3 اردیبهشت
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
4 اردیبهشت
سه‌شنبه
4,000,000 تومان
5 اردیبهشت
چهارشنبه
8,340,000 تومان
6 اردیبهشت
پنج‌شنبه
2,780,000 تومان
7 اردیبهشت
جمعه
2,780,000 تومان
8 اردیبهشت
شنبه
تکمیل ظرفیت
9 اردیبهشت
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
ظرفیت 6 نفر

اتاق شش تخته - حیاط اتاق 202
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
4 اردیبهشت
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
5 اردیبهشت
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
6 اردیبهشت
پنج‌شنبه
7,706,000 تومان
7 اردیبهشت
جمعه
7,706,000 تومان
8 اردیبهشت
شنبه
7,706,000 تومان
9 اردیبهشت
یکشنبه
7,706,000 تومان

نظرات کاربران برای اقامتگاه بابا افضل کاشان

(15 نظر)
نقاط قوت:
خوش رویی امکانات خوب نظافت
نقاط ضعف:
خوش رویی امکانات خوب نظافت
نقاط قوت:
تمیزی اتاق و محیط بیرون رفتار محترمانه محیط زیبا نزدیکی به خانه های تاریخی
نقاط ضعف:
تمیزی اتاق و محیط بیرون رفتار محترمانه محیط زیبا نزدیکی به خانه های تاریخی
همه چیز عالی بود.رفتار پرسنل و محیط اقامتگاه عالی بود.قیمت هم کاملا مناسب بود کافیه مقایسه کنید.ممنونیم.بهمون خوش گذشت.
نقاط قوت:
مکانی دنج و پر از آرامش و خوشرویی کارکنان
نقاط ضعف:
مکانی دنج و پر از آرامش و خوشرویی کارکنان
ما یک شب در این هتل اقامت داشتیم مکانی آرام و دنج و امکانات کامل دسترسی به اماکن دیدنی خوب بود همه رو پیاده میرفتیم به فاصله ۲ دقیقه ای جا پارک خودرو بود داخل اتاق هم تمیز بود صبحانه هم به نسبت یه اقامتگاه سنتی قابل قبول بود
نقاط قوت:
خوشرویی پرسنل، نظافت خوب، صبحانه خوب، فضای زیبا
نقاط ضعف:
خوشرویی پرسنل، نظافت خوب، صبحانه خوب، فضای زیبا
به مدت یک شب اقامت داشتیم بسیار تمیز و مناسب بود فضای زیبایی داشت و پرسنل خیلی خوشرو و خوش برخورد بودند صبحانه هم خوب بود در کل راضی بودیم فقط یکم جای پارک ماشین دور هست از اقامتگاه.
نقاط قوت:
فضای هتل و رفتار کارکنان و آرامش
نقاط ضعف:
فضای هتل و رفتار کارکنان و آرامش
خوب و عالی
نقاط قوت:
نظافت و خوش رویی کارکنان
نقاط ضعف:
نظافت و خوش رویی کارکنان
بسیار باشخصیت و خوش اخلاق بودند. برای تعمیر گوشی همراهم کمکم کردند. راضی بودم
برخورد پرسنل بسیار عالی و محترمانه بودقطعا در سفر مجدد به کاشان در همین هتل اقامت خواهم داشت
خیلی خوب بود حس خوبی داشت وخوش گذشت ما اتاق ۴ تخته مخمل رو داشتیم خیلی بزرگ و عالی بود
رستوران برای شام و ناهار فعال نبود توی حمام صابون و شامپو نبود و اتاق سرد بود
همه. چيز عالي ،فقط تعداد اقلام صبحانه ضعيف
هتل خیلی تمیز بود ،طوری که دور از ذهنیت من نسبت به اقامتگاه های سنتی بود . برخورد پرسنل عالی بود و فضای باز هتل بی نظیر بود ... از اون روز به همه پیشنهاددادم که یکبار هم شده هتل باباافضل رو تجربه کنن ...
از همه نظر خوب بود
برخورد كاركنان عالي تميزي عالي سكوت محض آرامش بدور از زندگي شهري
اقامت اگرچه خیلی طولانی نبود، اما همون دو شبی که در این هتل بودیم، واقعا لذت‌بخش بود. کادر هتل بسیار مودب، خوش‌برخورد بودند و هر کدوم از درخواست‌های ما رو به سرعت پیگیری می‌کردند و انجام می‌دادند. در کل، بسیار راضی بودیم و اگر روزی بخواهیم باز هم به کاشان بیایم، حتما دوباره همین هتل رو انتخاب خواهیم کرد.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره اقامتگاه بابا افضل کاشان

مهمانان اقامتگاه بابا افضل کاشان در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان اقامتگاه بابا افضل کاشان از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت اقامتگاه بابا افضل کاشان بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات اقامتگاه بابا افضل کاشان رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات اقامتگاه بابا افضل کاشان را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.