هتل امیرکبیر کاشان

کاشان، خیابان امیرکبیر، نرسیده به باغ فین
3.2
امتیاز کاربران
48
نظرات کاربران

معرفی هتل امیرکبیر کاشان

هتل سه ستاره امیر کبیر کاشان در سال ۱۳۵۶ بنا گردیده و جهت ارتقا کیفیت خدمات در سال ۱۳۹۶ بازسازی انجام داده است. از برترین ویژگی های این هتل می‌توان به فاصله چند دقیقه با موزه امیرکبیر و باغ فین کاشان اشاره نمود. این مجموعه با ۱۰۵ واحد اقامتی طبق استانداردهای بین المللی با خدماتی مطلوب و مناسب آماده پذیرایی از شما میهمانان گرامی می‌باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل امیرکبیر کاشان

امیرکبیر-اتاق یک تخته جدید
اتاق یک تخته جدید
هتل یار
207,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آبان
پنجشنبه
207,000
تومان
2 آبان
جمعه
207,000
تومان
3 آبان
شنبه
207,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
207,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
207,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
207,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
207,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
207,000
تومان
9 آبان
جمعه
207,000
تومان
10 آبان
شنبه
207,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
207,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
1 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
2 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
امیرکبیر-اتاق دو تخته توئین جدید
اتاق دو تخته توئین جدید
ای‌گردش
275,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آبان
پنجشنبه
275,000
تومان
2 آبان
جمعه
275,000
تومان
3 آبان
شنبه
275,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
275,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
275,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
275,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
275,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
275,000
تومان
9 آبان
جمعه
275,000
تومان
10 آبان
شنبه
275,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
275,000
تومان
هتل یار
292,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آبان
پنجشنبه
292,000
تومان
2 آبان
جمعه
292,000
تومان
3 آبان
شنبه
292,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
292,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
292,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
292,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
292,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
292,000
تومان
9 آبان
جمعه
292,000
تومان
10 آبان
شنبه
292,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
292,000
تومان
جاباما
292,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آبان
پنجشنبه
292,000
تومان
2 آبان
جمعه
292,000
تومان
3 آبان
شنبه
292,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
292,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
292,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
292,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
292,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
292,000
تومان
9 آبان
جمعه
292,000
تومان
10 آبان
شنبه
292,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
292,000
تومان
اقامت 24
292,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آبان
پنجشنبه
292,000
تومان
2 آبان
جمعه
292,000
تومان
3 آبان
شنبه
292,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
292,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
292,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
292,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
292,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
292,000
تومان
9 آبان
جمعه
292,000
تومان
10 آبان
شنبه
292,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
292,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
1 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
2 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
امیرکبیر-اتاق سه تخته جدید
اتاق سه تخته جدید
ای‌گردش
359,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آبان
پنجشنبه
359,000
تومان
2 آبان
جمعه
359,000
تومان
3 آبان
شنبه
359,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
359,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
359,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
359,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
359,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
359,000
تومان
9 آبان
جمعه
359,000
تومان
10 آبان
شنبه
359,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
359,000
تومان
اقامت 24
376,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آبان
پنجشنبه
376,000
تومان
2 آبان
جمعه
376,000
تومان
3 آبان
شنبه
376,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
376,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
376,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
376,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
376,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
376,000
تومان
9 آبان
جمعه
376,000
تومان
10 آبان
شنبه
376,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
376,000
تومان
جاباما
376,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آبان
پنجشنبه
376,000
تومان
2 آبان
جمعه
376,000
تومان
3 آبان
شنبه
376,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
376,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
376,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
376,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
376,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
376,000
تومان
9 آبان
جمعه
376,000
تومان
10 آبان
شنبه
376,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
376,000
تومان
هتل یار
376,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آبان
پنجشنبه
376,000
تومان
2 آبان
جمعه
376,000
تومان
3 آبان
شنبه
376,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
376,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
376,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
376,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
376,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
376,000
تومان
9 آبان
جمعه
376,000
تومان
10 آبان
شنبه
376,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
376,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
1 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
2 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
امیرکبیر-اتاق سه تخته (بازسازی نشده)
اتاق سه تخته (بازسازی نشده)
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
1 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
2 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
امیرکبیر-اتاق چهارتخته (بازسازی نشده)
اتاق چهارتخته (بازسازی نشده)
ای‌گردش
431,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آبان
پنجشنبه
431,000
تومان
2 آبان
جمعه
431,000
تومان
3 آبان
شنبه
431,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
431,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
431,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
431,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
431,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
431,000
تومان
9 آبان
جمعه
431,000
تومان
10 آبان
شنبه
431,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
431,000
تومان
اقامت 24
459,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آبان
پنجشنبه
459,000
تومان
2 آبان
جمعه
459,000
تومان
3 آبان
شنبه
459,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
459,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
459,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
459,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
459,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
459,000
تومان
9 آبان
جمعه
459,000
تومان
10 آبان
شنبه
459,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
459,000
تومان
هتل یار
459,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آبان
پنجشنبه
459,000
تومان
2 آبان
جمعه
459,000
تومان
3 آبان
شنبه
459,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
459,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
459,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
459,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
459,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
459,000
تومان
9 آبان
جمعه
459,000
تومان
10 آبان
شنبه
459,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
459,000
تومان
جاباما
459,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آبان
پنجشنبه
459,000
تومان
2 آبان
جمعه
459,000
تومان
3 آبان
شنبه
459,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
459,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
459,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
459,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
459,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
459,000
تومان
9 آبان
جمعه
459,000
تومان
10 آبان
شنبه
459,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
459,000
تومان
امیرکبیر-اتاق چهارتخته جدید
اتاق چهارتخته جدید
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
1 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
2 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
امیرکبیر-اتاق پنج تخته
اتاق پنج تخته
ای‌گردش
520,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آبان
پنجشنبه
520,000
تومان
2 آبان
جمعه
520,000
تومان
3 آبان
شنبه
520,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
520,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
520,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
520,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
520,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
520,000
تومان
9 آبان
جمعه
520,000
تومان
10 آبان
شنبه
520,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
520,000
تومان
هتل یار
542,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آبان
پنجشنبه
542,000
تومان
2 آبان
جمعه
542,000
تومان
3 آبان
شنبه
542,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
542,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
542,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
542,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
542,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
542,000
تومان
9 آبان
جمعه
542,000
تومان
10 آبان
شنبه
542,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
542,000
تومان
اقامت 24
542,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آبان
پنجشنبه
542,000
تومان
2 آبان
جمعه
542,000
تومان
3 آبان
شنبه
542,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
542,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
542,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
542,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
542,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
542,000
تومان
9 آبان
جمعه
542,000
تومان
10 آبان
شنبه
542,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
542,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
1 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
2 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل امیرکبیر کاشان

اعلام حریق
تلویزیون در لابی
خدمات تهيه بليط
رستوران بام
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
زمین ورزشی
پارک کودک
گیم نت
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
خدمات خانه داری
مینی بار با هزینه
شبکه پخش فیلم
پذیرش 24 ساعته
ترانسفر برگشت با هزینه
ترانسفر رفت با هزینه
زنگ هشدار
پرینتر
تلفن در لابی
فكس
روم سرويس
اينترنت در لابی
كافی شاپ
خدمات بیدار باش
آژانس مسافرتي
خدمات خشکشویی
سرویس حرم
Business Center
شارژ وسایل الکترونیکی در لابی
پارکینگ در هتل
رستوران در هتل
پارکینگ در اطراف هتل
روزنامه رایگان
سالن جشن و مراسم و عروسی
اینترنت با سرعت بالا
رستوران فست فود
خدمات نگهداری کودک
پرداخت ویزا و مسترکارت
بازی ویدئویی
روم سرويس 24 ساعته
گشت نیم روزی
زمين تنيس
سالن بيليارد
خدمات پزشكي
خدمات باربري
جكوزی
چايخانه سنتی
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
آتلیه
كتابخانه
پاركينگ
وسایل بدنسازی
سیستم تهویه مطبوع
اتاق چمدان
ماساژ
اینترنت در لابی
سالن اجتماعات
ماهواره
رستوران
سونا
استخر
تاکسی سرویس
پارکینگ
نمازخانه
روزنامه
آسانسور
سالن کنفرانس
سرویس بهداشتی فرنگی
مبلمان
صندوق امانات
یخچال
تلویزیون
دستگاه خودپرداز
خشکشویی (لاندری)
تبديل ارز
فتوکپی
خدمات تور
فضای سبز
صبحانه رایگان
فروشگاه و غرفه
مینی بار رایگان
کافی نت
خدمات برای معلولین
کپسول آتش نشانی
سرویس روزانه اتاق
حمام
اینترنت در قسمت لابی
فروشگاه
آرایشگاه
خشکشویی
بیلیارد
سوئیت
سالن ورزشی
تلفن در اتاق
کافی شاپ
سرویس فرنگی
اینترنت
مرکز خرید
اتاق سیگار
لابی
اتاق بازی
پله اضطراری
دستگاه واکس کفش
تلفن
شارژ وسایل الکترونیکی در لابی

آدرس هتل امیرکبیر کاشان روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل امیرکبیر کاشان

(48 نظر)
برخورد کارکنان خوب ملحفه های هتل این سری عوض شده بود و جنس مناسبی نداشت
اب سرد هتل قطع بود!!!
من به همراه همسرم در ۱۳ خرداد به این هتل آمدیم. متاسفانه اولین چیزی که در ابتدای ورود به اتاق ها متوجه شدم این بود که سیستم سرمایش نداشت و شب تا صبح از گرما اذیت شدیم. دومین مورد در مورد صبحانه بود که بعلت کرونا در اتاق سرو میشد که اصلا یادشون رفت برای اتاق ما بیارن و وقتی میگیری کردیم دو تا تخم مرغ پخته که سلفون روش کشیده بودن بدون قاشق آوردن که اصلا خوب نیود و سرد بود. سومین مورد هم نظافت اتاقها بود که بدرستی انجام نشده بود. در کل لذت نبردیم و دفعه بعد قطعا این هتل انتخابمون نیست.
برخورد خوب پرسنل ،سرویس خوب تمیز نشده بود
نقاط قوت:
در حد انتظار
نقاط ضعف:
هیچ نقصی نداره
نقاط قوت:
عالی بود
نقاط ضعف:
فاقد نکته منفی
موقع رزرو اتاقهای بافت قدیم که بازسازی نشده را گرفتیم با توجه به قیمت توقع چیز متوسط رو داشتیم متاسفانه در حد مسافرخونه بین راهی هم نبود همونجا قبول کردیم با مبلغ اضافه بریم اتاقهای بازسازی شده ولی اونها هم کیفیت نداشتن مثلا کف اتاق چیزی پهن نبود صبحانه خوب بود وتنوع خوبی داشت برخورد کارکنان هم خوب بود ولی واقعا اتاقهای ضعیف داشت
نقاط قوت:
اصلا راضی نبودیم
نقاط ضعف:
اتاق بسیار افتضاح بود دیوار نم زده میریخت کاغذ دیواریها کنده شده بود سطل زباله از مهمان قبلی تمیز نشده بود در حد یک مسافرخونه بود
نقاط قوت:
هیچ نکته مثبتی در این هتل نیست اصلا
نقاط ضعف:
فوق العاده افتضاح آب گرم نداشت سرویس بهداشتی و حمام افتضاح کثیف نظافت اتاق صفر بود قالیچه ها و موکت به شدت کثیف بود روشنایی اتاق افتضاح بود تاریک بود اصلا دید نداشت بدترین هتل بود
در تاريخ ٣ ابان يك شب اقامت داشتم .همه چيز در حد هتل سه ستاره خوب بود،فقط وقتي بابت سرماي اتاق و عدم روشن بودن سيستم گرمايش از كاركنان سوال كردم،جواب اين بود كه فعلا وضعيت همينه اگه خيلي سردتونه پتوي اضافي بديم...🤷‍♂️🤷‍♂️
من یک روز اقامت داشتم ... برخورد پرسنل و سطح نظافت هتل خوب بود ...
نقاط قوت:
فقط صبحانه خوب بود
نقاط ضعف:
از هیچ لحاظی راضی نبودیم نظافت و ....
به نسبت قیمت بالای همه هتل های کاشان این هتل قیمت مناسب و خدمات خیلی خوبی داشت
نقاط قوت:
راضی نبودیم زیاد
نقاط ضعف:
صبحانه خیلی ضعیف بود هتل در حد مسافرخونه بود
نقاط قوت:
در کل هتل خوبیه من همیشه همین هتلو انتخاب میکنم
نقاط ضعف:
نسبت به قبلا خیلی قیمتش رفته بالا حتی برای اب معدنی هم هزینه میگیرن و برای چای هم شارژ
نقاط قوت:
راضی بودیم
نقاط ضعف:
چیزی ندیدیم
وضعیت اتاق های بازسازی شده قابل قبول نبود
باتوجه به اینکه ورود ما ۱۴خردادوتعطیل رسمی بودپرسنل هتل در راستای بازدیدآثارتاریخی غیرتعطیل درآن تاریخ وتهیه اتومبیل همکاری وهماهنگی عالی انجام دادندو با سرویس چای نیزپذیرایی نمودند. لوکیشن هتل باوجود اینکه با مرکزتاریخی شهرفاصله دارد اما بنظرمن بهترین خیابان کاشان و بسیار زنده است ضمن اینکه بهترین رستورانها وفست فودو کافی شاپ های شهردرنزدیکی هتل واقع شده اند. صبحانه هتل باتوجه به انتظارمن بسیارعالی بود وبرخلاف نظریکی ازکاربران که ازعدم شارژبوفه وحتی نان گلایه داشتند بسیارفراوان بود و تا آخرشارژ میشد. روم سرویس بادرخواست مهمان به نحو شایسته انجام شد وهمکاری و برخوردپرسنل در رفع نواقص خوب بودتنها نکته منفی که مسافران قبلی اعلام نموده و بنده هم تایید میکنم ظرفیت محدود تنها آسانسورفعال درهتل بود که درساعات و ایام پیک مشکل سازبود وبعضا بالاجبار از راه پله تردد میکردیم. باتشکر ازسایت وگروه بزرگ وعالی ایران هتل که همواره بهترین هستند
تعداد آسانسور برای این هتل خیلی کم بود .لوازم داخل اتاق کهنه بود. کلا امکانات هتل کم بود
راضی
اتاق های بازسازی شده مرتب بود، آسانسور جوابگوی تعداد زیاد نیست.
فقط صبحانه خوب بود. اتاق گرم بود و مجبور به بازکردن پنجره ها بودیم، اما توری نداشت. بازسازی نیمه کاره. ملحفه و تخت نامناسب با تکانهای زیاد.تختها سر تخت نداشت .کاشیها و در سرویس پر از لکه . دمپایی پلاستیکی لنگه به لنگه توی اتاق بود. صدای اتاق بالا و چپ وراست و راهرو به شکل آزار دهنده ای توی اتاق شنیده می شد.
رفتار شایسته‌ای داشتند ،الحمدلله همه چیز خوب و مناسب بود.
پذیرش عالی ، check in عالی، check out عالی، کافی شاپ خوب نبود ،پارکینگ خوب، room service خوب
باعرض سلام و تبریک سال نو، تمیزی اتاقهای بازسازی شده خیلی خوب بود، صبحانه خوب بود ،کارکنان هتل بسیار مودب،خون گرم و صمیمی بودن
خوب
ازنظرصبحانه خیلی ضعیف بودحتی گاهی نون صبحانه خیلی زودتموم میشدبعدش دیگه شارژنمیکردن.
پرسنل پذیرش از رفتار مودبانه ای برخوردار بودند و نهایت همکاری را داشتند، اما تشک های طبقه پنجم متاسفانه کیفیت خوبی نداشت. سرویس بهداشتی نیاز به رسیدگی منظم تر در هنگام اقامت مهمان دارد. نکته دیگر مسافت هتل با مراکز تاریخی مرکز شهر می باشد هرچند محیط آرام و دلپذیری دارد.
اتاق انتخابی ما بازسازی نشده بود و اتاق خیلی گرم بود حتی خاموش کردن شوفاژ هم تاثیری نداشت. پتو ها کثیف بود . کف حمام و دستشویی پر از مورچه بود و باید بهتر نظافت میشد. فشار آب حمام خوب بود و از نظر آب گرم مشکلی نداشت. سطل زباله ای که در اتاق قرار داشت کوچک بود و جوابگو نبود. برخورد کارکنان محترمانه بود. با اینکه در ایام عید اونجا رفتیم و بسیار شلوغ بود ولی از نظر جای پارک ماشین به مشکل نخوردیم. آسانسور جوابگوی اون تعداد مسافر نبود و پیش میومد که مجبور شیم از پله استفاده کنیم.
شام کمی گران بود اما کیفیت خوراک هم ایرانی هم فست فود عالی بود،منو صبحانه هم با توجه به 3 ستاره بودن و نرخ هتل خیلی خوب بود._ اتاق 2تخته بزرگ و دلباز بود_برخورد پرسنل خوب بود_اما اینکه پول آب معدنی و چای کیسه ای را میگیرند باتوجه به ناچیز بودن اصلا در شاءن چنین هتلی نیست! _کیفیت اینترنت خوب بود_ از مرکز شهر فاصله دارد اما اگر ماشین دارید مشکلی نیست، به باغ فین و تپه سیلک خیلی نزدیک است.
هتل به زور شما رو وادار خواهد کرد که واحد بازسازی نشده رو رزرو کنید ، هرچند تفاوت زیادی بین بازسازی شده و نشده وجود نداره . متاسفانه من نمیدونم بر چه اساسی برای اقامتگاه ها ستاره تعیین میکنند . برای 6 طبقه و 105 باب اتاق یک آسانسور با ظرفیت 4 نفر !! باورتون میشه ؟ یعنی شما به جای اینکه بری کاشان رو بگردی فقط باید تو نوبت آسانسور بمونی . در طول اقامتتون اگه یک نفر از کارمندان هتل رو ندیدین تعجب نکنید! .با سپاس از ایران هتل و کیفیت عالیش که همیشه کمک حال ما بوده و هست.
سلام من فروردین ۱ روز در این هتل بودم صبحانه در حد صفر عدم رعایت نظافت نظافت در حد یک اتاقهای کثیف وفرسوده خوشرویی کارکنان یک وبیست وپنج حال ندارن پذیرش کنن چه برسه خوشرویی امکانات هتل نیم آسانسور زمان امیرکبیر برای همه ارزش در برابر قیمت هم میشه یک داد مسافرخانه قیمتش باید پایین باشه این هتل رو به هیچ وجه توصیه نمیکنم
شبی که ما وارد هتل شدیم، در تالار مراسم عروسی بود و لابی هتل بسیار شلوغ بود،متاسفانه اتاقهای بازسازی نشده کهنه و قدیمی است و حتی چمدانها رو باید خودمون به اتاق میبردیم.صبحانه هم در حد متوسط بود.از همه بدتر هم آسانسور بود که فقط ظرفیت چهار نفر داشت
نه اصلا جالب نبود
نقاط قوت:
غذا در داخل اطاق هم سرو میشد
نقاط ضعف:
عدم وجود سرویس بهداشتی ایراینی
با سلام جای مناسبی بود و برخورد خوبی داشتند من یک شب در این هتل اقامت داشتم زمانی که در این هتل بودم وسط هفته بود و خیلی شلوغ نبود در کل از هتل راضی بودم به نظرم یا نت سرعت کمی داشته یا حجم نت خیلی کم بوده
تمیزی هتل برخورد پرسنل خدمات رستوران عالی بودند
در مجموع خوب بود
صبحانه رایگان_اینترنت رایگان_حمام و دستشویی های تمیز_امکانات خوب و کافی_دادای کافی شاپ و رستوران و فست فود.فاقد دستشویی ایرانی اتاق_
نقاط قوت:
تمیزی اتاق ها..برخورد کارکنان و پرسنل خوب بود. نسبت به قیمتش هتل خوبی بود
نقاط ضعف:
پارکینگ مسقف و ایمن نداشت که اصلا راضی نبودیم... صبحانه در سلف تو محیط خیلی خفه و گرمی سرو شد و میز کثیف بود و رسیدگی کم که رضایت نداشتیم.... آسانسور یکی بود و مشکل بود رفت و آمد بدلیل شلوغی
هتل خوبی بود.اتاق بازسازی شده و در طبقه 6 گرفته بودم.صبحانه هم خوب بود.توصیهمیکنم برید
نسبت به قيمتش هتل بدي نبود ولي تعريفيم نداشت
نقاط قوت:
خوب
نقاط ضعف:
موردی نبوده
هتل خوب و تميزي بود برخورد كاركنان بسيار خوب بود اگر با ماشين شخصي سفر كنيد مساله دور بودن از مركز شهر هم نخواهيد داشت ولي اگر نه ، كمي سخت ميشه چون فقط به باغ فين نزديكه و دوره از مركز شهر
نه مشکلی نبود همه چیز مورد پسند واقع شد .اتاق هاش خوب بود برخورداشون محترمانه بود غذا هم خوب بود در مجموع رضایت بخش بود
معمولی بود کهنه بود اما بد نبود خوب بود به نسبت قیمت پرداختی
ok بود از اقامتی که داشتیم راضی بودیم در مجموع میشه بگیم هتل خوبی بود بد نبود اما عالی و ممتاز هم نبود
راضی بودن از همه چیز هم مکان و موقعیت هتل خیلی خوب بود هم برخوردشون قابل تحسین بود هم نسبت به قیمت پرداخت شده مناسب بود
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل امیرکبیر کاشان

مهمانان هتل امیرکبیر کاشان در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل امیرکبیر کاشان از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل امیرکبیر کاشان بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل امیرکبیر کاشان رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل امیرکبیر کاشان را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.