هتل امیرکبیر کاشان

کاشان، خیابان امیرکبیر، نرسیده به باغ فین
3.2
امتیاز کاربران
43
نظرات کاربران

معرفی هتل امیرکبیر کاشان

هتل سه ستاره امیر کبیر کاشان در سال ۱۳۵۶ بنا گردیده و جهت ارتقا کیفیت خدمات در سال ۱۳۹۶ بازسازی انجام داده است. از برترین ویژگی های این هتل می‌توان به فاصله چند دقیقه با موزه امیرکبیر و باغ فین کاشان اشاره نمود. این مجموعه با ۱۰۵ واحد اقامتی طبق استانداردهای بین المللی با خدماتی مطلوب و مناسب آماده پذیرایی از شما میهمانان گرامی می‌باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل امیرکبیر کاشان

امیرکبیر-اتاق یک تخته جدید
اتاق یک تخته جدید
علاءالدین
261,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 خرداد
شنبه
261,000
تومان
30 خرداد
یکشنبه
261,000
تومان
31 خرداد
دوشنبه
261,000
تومان
1 تیر
سه شنبه
235,000
تومان
2 تیر
چهارشنبه
235,000
تومان
3 تیر
پنجشنبه
235,000
تومان
4 تیر
جمعه
235,000
تومان
5 تیر
شنبه
235,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
235,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
235,000
تومان
8 تیر
سه شنبه
235,000
تومان
امیرکبیر-اتاق دو تخته توئین جدید
اتاق دو تخته توئین جدید
علاءالدین
383,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 خرداد
شنبه
383,000
تومان
30 خرداد
یکشنبه
383,000
تومان
31 خرداد
دوشنبه
383,000
تومان
1 تیر
سه شنبه
360,000
تومان
2 تیر
چهارشنبه
360,000
تومان
3 تیر
پنجشنبه
360,000
تومان
4 تیر
جمعه
360,000
تومان
5 تیر
شنبه
360,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
360,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
360,000
تومان
8 تیر
سه شنبه
360,000
تومان
ای‌گردش
388,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 خرداد
شنبه
388,000
تومان
30 خرداد
یکشنبه
388,000
تومان
31 خرداد
دوشنبه
388,000
تومان
1 تیر
سه شنبه
366,000
تومان
2 تیر
چهارشنبه
366,000
تومان
3 تیر
پنجشنبه
366,000
تومان
4 تیر
جمعه
366,000
تومان
5 تیر
شنبه
366,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
366,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
366,000
تومان
8 تیر
سه شنبه
366,000
تومان
اقامت 24
389,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 خرداد
شنبه
389,000
تومان
30 خرداد
یکشنبه
389,000
تومان
31 خرداد
دوشنبه
389,000
تومان
1 تیر
سه شنبه
366,000
تومان
2 تیر
چهارشنبه
366,000
تومان
3 تیر
پنجشنبه
366,000
تومان
4 تیر
جمعه
366,000
تومان
5 تیر
شنبه
366,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
366,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
366,000
تومان
8 تیر
سه شنبه
366,000
تومان
امیرکبیر-اتاق سه تخته جدید
اتاق سه تخته جدید
علاءالدین
504,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 خرداد
شنبه
504,000
تومان
30 خرداد
یکشنبه
504,000
تومان
31 خرداد
دوشنبه
504,000
تومان
1 تیر
سه شنبه
474,000
تومان
2 تیر
چهارشنبه
474,000
تومان
3 تیر
پنجشنبه
474,000
تومان
4 تیر
جمعه
474,000
تومان
5 تیر
شنبه
474,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
474,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
474,000
تومان
8 تیر
سه شنبه
474,000
تومان
ای‌گردش
518,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 خرداد
شنبه
518,000
تومان
30 خرداد
یکشنبه
518,000
تومان
31 خرداد
دوشنبه
518,000
تومان
1 تیر
سه شنبه
478,000
تومان
2 تیر
چهارشنبه
478,000
تومان
3 تیر
پنجشنبه
478,000
تومان
4 تیر
جمعه
478,000
تومان
5 تیر
شنبه
478,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
478,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
478,000
تومان
8 تیر
سه شنبه
478,000
تومان
اقامت 24
518,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 خرداد
شنبه
518,000
تومان
30 خرداد
یکشنبه
518,000
تومان
31 خرداد
دوشنبه
518,000
تومان
1 تیر
سه شنبه
478,000
تومان
2 تیر
چهارشنبه
478,000
تومان
3 تیر
پنجشنبه
478,000
تومان
4 تیر
جمعه
478,000
تومان
5 تیر
شنبه
478,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
478,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
478,000
تومان
8 تیر
سه شنبه
478,000
تومان
امیرکبیر-اتاق سه تخته (بازسازی نشده)
اتاق سه تخته (بازسازی نشده)
جاباما
510,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 خرداد
شنبه
510,000
تومان
30 خرداد
یکشنبه
510,000
تومان
31 خرداد
دوشنبه
510,000
تومان
1 تیر
سه شنبه
510,000
تومان
امیرکبیر-اتاق چهارتخته (بازسازی نشده)
اتاق چهارتخته (بازسازی نشده)
جاباما
627,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 خرداد
شنبه
627,000
تومان
30 خرداد
یکشنبه
627,000
تومان
31 خرداد
دوشنبه
627,000
تومان
1 تیر
سه شنبه
627,000
تومان
2 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
ای‌گردش
636,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 خرداد
شنبه
636,000
تومان
30 خرداد
یکشنبه
636,000
تومان
31 خرداد
دوشنبه
636,000
تومان
1 تیر
سه شنبه
592,000
تومان
2 تیر
چهارشنبه
592,000
تومان
3 تیر
پنجشنبه
592,000
تومان
4 تیر
جمعه
592,000
تومان
5 تیر
شنبه
592,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
592,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
592,000
تومان
8 تیر
سه شنبه
592,000
تومان
اقامت 24
637,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 خرداد
شنبه
637,000
تومان
30 خرداد
یکشنبه
637,000
تومان
31 خرداد
دوشنبه
637,000
تومان
1 تیر
سه شنبه
591,000
تومان
2 تیر
چهارشنبه
591,000
تومان
3 تیر
پنجشنبه
591,000
تومان
4 تیر
جمعه
591,000
تومان
5 تیر
شنبه
591,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
591,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
591,000
تومان
8 تیر
سه شنبه
591,000
تومان
امیرکبیر-اتاق چهارتخته جدید
اتاق چهارتخته جدید
علاءالدین
625,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 خرداد
شنبه
625,000
تومان
30 خرداد
یکشنبه
625,000
تومان
31 خرداد
دوشنبه
625,000
تومان
1 تیر
سه شنبه
588,000
تومان
2 تیر
چهارشنبه
588,000
تومان
3 تیر
پنجشنبه
588,000
تومان
4 تیر
جمعه
588,000
تومان
5 تیر
شنبه
588,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
588,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
588,000
تومان
8 تیر
سه شنبه
588,000
تومان
امیرکبیر-اتاق پنج تخته
اتاق پنج تخته
علاءالدین
746,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 خرداد
شنبه
746,000
تومان
30 خرداد
یکشنبه
746,000
تومان
31 خرداد
دوشنبه
746,000
تومان
1 تیر
سه شنبه
702,000
تومان
2 تیر
چهارشنبه
702,000
تومان
3 تیر
پنجشنبه
702,000
تومان
4 تیر
جمعه
702,000
تومان
5 تیر
شنبه
702,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
702,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
702,000
تومان
8 تیر
سه شنبه
702,000
تومان
ای‌گردش
753,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 خرداد
شنبه
753,000
تومان
30 خرداد
یکشنبه
753,000
تومان
31 خرداد
دوشنبه
753,000
تومان
1 تیر
سه شنبه
704,000
تومان
2 تیر
چهارشنبه
704,000
تومان
3 تیر
پنجشنبه
704,000
تومان
4 تیر
جمعه
704,000
تومان
5 تیر
شنبه
704,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
704,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
704,000
تومان
8 تیر
سه شنبه
704,000
تومان
اقامت 24
754,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 خرداد
شنبه
754,000
تومان
30 خرداد
یکشنبه
754,000
تومان
31 خرداد
دوشنبه
754,000
تومان
1 تیر
سه شنبه
705,000
تومان
2 تیر
چهارشنبه
705,000
تومان
3 تیر
پنجشنبه
705,000
تومان
4 تیر
جمعه
705,000
تومان
5 تیر
شنبه
705,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
705,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
705,000
تومان
8 تیر
سه شنبه
705,000
تومان

امکانات اتاق های هتل امیرکبیر کاشان

سالن کنفرانس
ترانسفر برگشت با هزینه
خدمات تهيه بليط
رستوران بام
زمین ورزشی
پارک کودک
گیم نت
اتاق تلفن (اپراتور)
تلویزیون در لابی
خدمات خانه داری
شبکه پخش فیلم
پذیرش 24 ساعته
ترانسفر رفت با هزینه
مینی بار با هزینه
زنگ هشدار
پرینتر
تلفن در لابی
فكس
روم سرويس
اينترنت در لابی
كافی شاپ
پاركينگ
خدمات خشکشویی
وسایل بدنسازی
خدمات بیدار باش
روم سرويس 24 ساعته
مینی بار رایگان
پرداخت ویزا و مسترکارت
Business Center
شارژ وسایل الکترونیکی در لابی
پارکینگ در هتل
رستوران در هتل
پارکینگ در اطراف هتل
روزنامه رایگان
سالن جشن و مراسم و عروسی
اینترنت با سرعت بالا
رستوران فست فود
خدمات نگهداری کودک
سرویس حرم
كتابخانه
بازی ویدئویی
گشت نیم روزی
زمين تنيس
سالن بيليارد
خدمات پزشكي
خدمات باربري
جكوزی
چايخانه سنتی
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
آتلیه
صبحانه رایگان
کافی نت
اعلام حریق
آسانسور
سالن اجتماعات
ماهواره
رستوران
سیستم تهویه مطبوع
سونا
استخر
تاکسی سرویس
پارکینگ
نمازخانه
مبلمان
ماساژ
صندوق امانات
یخچال
تلویزیون
دستگاه خودپرداز
خشکشویی (لاندری)
تبديل ارز
آژانس مسافرتی
سرویس فرنگی
سرویس بهداشتی ایرانی
فتوکپی
اینترنت در لابی
اتاق چمدان
خدمات برای معلولین
تلفن در اتاق
کپسول آتش نشانی
سرویس روزانه اتاق
حمام
اینترنت در قسمت لابی
فروشگاه
آرایشگاه
خشکشویی
بیلیارد
فروشگاه و غرفه
سوئیت
کافی شاپ
خدمات تور
اینترنت
مرکز خرید
اتاق سیگار
لابی
اتاق بازی
پله اضطراری
دستگاه واکس کفش
تلفن
سالن ورزشی
فضای سبز
روزنامه
شارژ وسایل الکترونیکی در لابی

آدرس هتل امیرکبیر کاشان روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل امیرکبیر کاشان

(43 نظر)
برخورد کارکنان خوب موقعیت هتل مناسب بود
نقاط قوت:
نمای مناسب.ـ لابی مناسب ـ دسترسی خوب
نقاط ضعف:
نمای مناسب.ـ لابی مناسب ـ دسترسی خوب
درکل بدنبود،
نقاط قوت:
موقعیت مکانی پرسنل هتل
نقاط ضعف:
موقعیت مکانی پرسنل هتل
با قیمت تخفیف خورده که از سایت گرفتیم خوب بود
نقاط قوت:
ندارد
نقاط ضعف:
ندارد
متاسفانه هتل نظافت خوبی نداره به نسبت قیمتش خیلی تمیز نیست و تخت های ناراحتی داره . حمام و توالتش خوب بود بازسازی شده بود صبحانه خیلی معمولی داشت جای پارک خوبی داشت از نظر مکانی هم نزدیک باغ فین بود و برای کسانی که برای گردشگری میان امتیاز محسوب میشه ولی برای کسانی که برای کار میان جالب نیست چون از مرکز شهر دوره یکم
رفتار کارکنان خوب،،،، خلاصه که بگم از همه نظر خوب بود
امکانات هتل نسبت به قیمت خوبه
برخورد کارکنان خوب ملحفه های هتل این سری عوض شده بود و جنس مناسبی نداشت
اب سرد هتل قطع بود!!!
من به همراه همسرم در ۱۳ خرداد به این هتل آمدیم. متاسفانه اولین چیزی که در ابتدای ورود به اتاق ها متوجه شدم این بود که سیستم سرمایش نداشت و شب تا صبح از گرما اذیت شدیم. دومین مورد در مورد صبحانه بود که بعلت کرونا در اتاق سرو میشد که اصلا یادشون رفت برای اتاق ما بیارن و وقتی میگیری کردیم دو تا تخم مرغ پخته که سلفون روش کشیده بودن بدون قاشق آوردن که اصلا خوب نیود و سرد بود. سومین مورد هم نظافت اتاقها بود که بدرستی انجام نشده بود. در کل لذت نبردیم و دفعه بعد قطعا این هتل انتخابمون نیست.
برخورد خوب پرسنل ،سرویس خوب تمیز نشده بود
نقاط قوت:
در حد انتظار
نقاط ضعف:
هیچ نقصی نداره
نقاط قوت:
عالی بود
نقاط ضعف:
فاقد نکته منفی
موقع رزرو اتاقهای بافت قدیم که بازسازی نشده را گرفتیم با توجه به قیمت توقع چیز متوسط رو داشتیم متاسفانه در حد مسافرخونه بین راهی هم نبود همونجا قبول کردیم با مبلغ اضافه بریم اتاقهای بازسازی شده ولی اونها هم کیفیت نداشتن مثلا کف اتاق چیزی پهن نبود صبحانه خوب بود وتنوع خوبی داشت برخورد کارکنان هم خوب بود ولی واقعا اتاقهای ضعیف داشت
نقاط قوت:
اصلا راضی نبودیم
نقاط ضعف:
اتاق بسیار افتضاح بود دیوار نم زده میریخت کاغذ دیواریها کنده شده بود سطل زباله از مهمان قبلی تمیز نشده بود در حد یک مسافرخونه بود
نقاط قوت:
هیچ نکته مثبتی در این هتل نیست اصلا
نقاط ضعف:
فوق العاده افتضاح آب گرم نداشت سرویس بهداشتی و حمام افتضاح کثیف نظافت اتاق صفر بود قالیچه ها و موکت به شدت کثیف بود روشنایی اتاق افتضاح بود تاریک بود اصلا دید نداشت بدترین هتل بود
در تاريخ ٣ ابان يك شب اقامت داشتم .همه چيز در حد هتل سه ستاره خوب بود،فقط وقتي بابت سرماي اتاق و عدم روشن بودن سيستم گرمايش از كاركنان سوال كردم،جواب اين بود كه فعلا وضعيت همينه اگه خيلي سردتونه پتوي اضافي بديم...🤷‍♂️🤷‍♂️
من یک روز اقامت داشتم ... برخورد پرسنل و سطح نظافت هتل خوب بود ...
نقاط قوت:
فقط صبحانه خوب بود
نقاط ضعف:
از هیچ لحاظی راضی نبودیم نظافت و ....
به نسبت قیمت بالای همه هتل های کاشان این هتل قیمت مناسب و خدمات خیلی خوبی داشت
نقاط قوت:
راضی نبودیم زیاد
نقاط ضعف:
صبحانه خیلی ضعیف بود هتل در حد مسافرخونه بود
نقاط قوت:
در کل هتل خوبیه من همیشه همین هتلو انتخاب میکنم
نقاط ضعف:
نسبت به قبلا خیلی قیمتش رفته بالا حتی برای اب معدنی هم هزینه میگیرن و برای چای هم شارژ
نقاط قوت:
راضی بودیم
نقاط ضعف:
چیزی ندیدیم
وضعیت اتاق های بازسازی شده قابل قبول نبود
باتوجه به اینکه ورود ما ۱۴خردادوتعطیل رسمی بودپرسنل هتل در راستای بازدیدآثارتاریخی غیرتعطیل درآن تاریخ وتهیه اتومبیل همکاری وهماهنگی عالی انجام دادندو با سرویس چای نیزپذیرایی نمودند. لوکیشن هتل باوجود اینکه با مرکزتاریخی شهرفاصله دارد اما بنظرمن بهترین خیابان کاشان و بسیار زنده است ضمن اینکه بهترین رستورانها وفست فودو کافی شاپ های شهردرنزدیکی هتل واقع شده اند. صبحانه هتل باتوجه به انتظارمن بسیارعالی بود وبرخلاف نظریکی ازکاربران که ازعدم شارژبوفه وحتی نان گلایه داشتند بسیارفراوان بود و تا آخرشارژ میشد. روم سرویس بادرخواست مهمان به نحو شایسته انجام شد وهمکاری و برخوردپرسنل در رفع نواقص خوب بودتنها نکته منفی که مسافران قبلی اعلام نموده و بنده هم تایید میکنم ظرفیت محدود تنها آسانسورفعال درهتل بود که درساعات و ایام پیک مشکل سازبود وبعضا بالاجبار از راه پله تردد میکردیم. باتشکر ازسایت وگروه بزرگ وعالی ایران هتل که همواره بهترین هستند
تعداد آسانسور برای این هتل خیلی کم بود .لوازم داخل اتاق کهنه بود. کلا امکانات هتل کم بود
راضی
اتاق های بازسازی شده مرتب بود، آسانسور جوابگوی تعداد زیاد نیست.
فقط صبحانه خوب بود. اتاق گرم بود و مجبور به بازکردن پنجره ها بودیم، اما توری نداشت. بازسازی نیمه کاره. ملحفه و تخت نامناسب با تکانهای زیاد.تختها سر تخت نداشت .کاشیها و در سرویس پر از لکه . دمپایی پلاستیکی لنگه به لنگه توی اتاق بود. صدای اتاق بالا و چپ وراست و راهرو به شکل آزار دهنده ای توی اتاق شنیده می شد.
رفتار شایسته‌ای داشتند ،الحمدلله همه چیز خوب و مناسب بود.
پذیرش عالی ، check in عالی، check out عالی، کافی شاپ خوب نبود ،پارکینگ خوب، room service خوب
باعرض سلام و تبریک سال نو، تمیزی اتاقهای بازسازی شده خیلی خوب بود، صبحانه خوب بود ،کارکنان هتل بسیار مودب،خون گرم و صمیمی بودن
خوب
ازنظرصبحانه خیلی ضعیف بودحتی گاهی نون صبحانه خیلی زودتموم میشدبعدش دیگه شارژنمیکردن.
پرسنل پذیرش از رفتار مودبانه ای برخوردار بودند و نهایت همکاری را داشتند، اما تشک های طبقه پنجم متاسفانه کیفیت خوبی نداشت. سرویس بهداشتی نیاز به رسیدگی منظم تر در هنگام اقامت مهمان دارد. نکته دیگر مسافت هتل با مراکز تاریخی مرکز شهر می باشد هرچند محیط آرام و دلپذیری دارد.
سلام من فروردین ۱ روز در این هتل بودم صبحانه در حد صفر عدم رعایت نظافت نظافت در حد یک اتاقهای کثیف وفرسوده خوشرویی کارکنان یک وبیست وپنج حال ندارن پذیرش کنن چه برسه خوشرویی امکانات هتل نیم آسانسور زمان امیرکبیر برای همه ارزش در برابر قیمت هم میشه یک داد مسافرخانه قیمتش باید پایین باشه این هتل رو به هیچ وجه توصیه نمیکنم
نقاط قوت:
غذا در داخل اطاق هم سرو میشد
نقاط ضعف:
عدم وجود سرویس بهداشتی ایراینی
با سلام جای مناسبی بود و برخورد خوبی داشتند من یک شب در این هتل اقامت داشتم زمانی که در این هتل بودم وسط هفته بود و خیلی شلوغ نبود در کل از هتل راضی بودم به نظرم یا نت سرعت کمی داشته یا حجم نت خیلی کم بوده
تمیزی هتل برخورد پرسنل خدمات رستوران عالی بودند
در مجموع خوب بود
صبحانه رایگان_اینترنت رایگان_حمام و دستشویی های تمیز_امکانات خوب و کافی_دادای کافی شاپ و رستوران و فست فود.فاقد دستشویی ایرانی اتاق_
نقاط قوت:
تمیزی اتاق ها..برخورد کارکنان و پرسنل خوب بود. نسبت به قیمتش هتل خوبی بود
نقاط ضعف:
پارکینگ مسقف و ایمن نداشت که اصلا راضی نبودیم... صبحانه در سلف تو محیط خیلی خفه و گرمی سرو شد و میز کثیف بود و رسیدگی کم که رضایت نداشتیم.... آسانسور یکی بود و مشکل بود رفت و آمد بدلیل شلوغی
نقاط قوت:
خوب
نقاط ضعف:
موردی نبوده
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل امیرکبیر کاشان

مهمانان هتل امیرکبیر کاشان در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل امیرکبیر کاشان از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل امیرکبیر کاشان بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل امیرکبیر کاشان رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل امیرکبیر کاشان را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.