هتل امیرکبیر کاشان

کاشان، خیابان امیرکبیر، نرسیده به باغ فین
3.2
امتیاز کاربران
48
نظرات کاربران

معرفی هتل امیرکبیر کاشان

هتل سه ستاره امیر کبیر کاشان در سال ۱۳۵۶ بنا گردیده و جهت ارتقا کیفیت خدمات در سال ۱۳۹۶ بازسازی انجام داده است. از برترین ویژگی های این هتل می‌توان به فاصله چند دقیقه با موزه امیرکبیر و باغ فین کاشان اشاره نمود. این مجموعه با ۱۰۵ واحد اقامتی طبق استانداردهای بین المللی با خدماتی مطلوب و مناسب آماده پذیرایی از شما میهمانان گرامی می‌باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل امیرکبیر کاشان

ظرفیت 1 نفر

یک تخته جدید
علاءالدین
261,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
261,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
261,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
261,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
261,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
261,000
تومان
8 بهمن
جمعه
261,000
تومان
9 بهمن
شنبه
261,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
261,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
261,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
261,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
261,000
تومان
دو تخته برای یک نفر
اسنپ تریپ
277,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
277,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
277,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
277,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
277,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
277,000
تومان
8 بهمن
جمعه
277,000
تومان
9 بهمن
شنبه
277,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
277,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
277,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
277,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
277,000
تومان
ظرفیت 2 نفر

اتاق دو تخته توئین (بازسازی شده)
اقامت 24
383,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
383,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
383,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
383,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
383,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
383,000
تومان
8 بهمن
جمعه
383,000
تومان
9 بهمن
شنبه
383,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
383,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
383,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
383,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
383,000
تومان
دوتخته جدید
علاءالدین
383,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
383,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
383,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
383,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
383,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
383,000
تومان
8 بهمن
جمعه
383,000
تومان
9 بهمن
شنبه
383,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
383,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
383,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
383,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
383,000
تومان
دو تخته تویین
اسنپ تریپ
383,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
383,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
383,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
383,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
383,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
383,000
تومان
8 بهمن
جمعه
383,000
تومان
9 بهمن
شنبه
383,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
383,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
383,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
383,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
383,000
تومان
دو تخته جدید
ای‌گردش
388,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
388,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
388,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
388,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
388,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
388,000
تومان
8 بهمن
جمعه
388,000
تومان
9 بهمن
شنبه
388,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
388,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
388,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
388,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
388,000
تومان
دو تخته - توئین
هتل یار
388,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
388,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
388,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
388,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
388,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
388,000
تومان
8 بهمن
جمعه
388,000
تومان
9 بهمن
شنبه
388,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
388,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
388,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
388,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
388,000
تومان
دو تخته
جاباما
390,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
390,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
390,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
390,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
390,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
390,000
تومان
8 بهمن
جمعه
390,000
تومان
9 بهمن
شنبه
390,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
390,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
390,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
390,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
390,000
تومان
دو تخته دابل
اسنپ تریپ
424,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
424,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
424,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
424,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
424,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
424,000
تومان
8 بهمن
جمعه
424,000
تومان
9 بهمن
شنبه
424,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
424,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
424,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
424,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
424,000
تومان
ظرفیت 3 نفر

سه تخته جدید
علاءالدین
504,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
504,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
504,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
504,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
504,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
504,000
تومان
8 بهمن
جمعه
504,000
تومان
9 بهمن
شنبه
504,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
504,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
504,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
504,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
504,000
تومان
سه تخته
اسنپ تریپ
504,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
504,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
504,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
504,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
504,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
504,000
تومان
8 بهمن
جمعه
504,000
تومان
9 بهمن
شنبه
504,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
504,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
504,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
504,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
504,000
تومان
سه تخته
هتل یار
504,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
504,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
504,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
504,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
504,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
504,000
تومان
8 بهمن
جمعه
504,000
تومان
9 بهمن
شنبه
504,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
504,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
504,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
504,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
504,000
تومان
اتاق سه تخته (بازسازی شده)
اقامت 24
504,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
504,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
504,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
504,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
504,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
504,000
تومان
8 بهمن
جمعه
504,000
تومان
9 بهمن
شنبه
504,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
504,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
504,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
504,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
504,000
تومان
سه تخته
جاباما
508,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
508,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
508,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
508,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
508,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
508,000
تومان
8 بهمن
جمعه
508,000
تومان
9 بهمن
شنبه
508,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
508,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
508,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
508,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
508,000
تومان
سه تخته جدید
ای‌گردش
518,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
518,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
518,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
518,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
518,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
518,000
تومان
8 بهمن
جمعه
518,000
تومان
9 بهمن
شنبه
518,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
518,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
518,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
518,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
518,000
تومان
ظرفیت 4 نفر

چهار تخته
هتل یار
625,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
625,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
625,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
625,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
625,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
625,000
تومان
8 بهمن
جمعه
625,000
تومان
9 بهمن
شنبه
625,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
625,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
625,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
625,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
625,000
تومان
چهار تخته
اسنپ تریپ
625,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
625,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
625,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
625,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
625,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
625,000
تومان
8 بهمن
جمعه
625,000
تومان
9 بهمن
شنبه
625,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
625,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
625,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
625,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
625,000
تومان
چهار تخته جدید
علاءالدین
625,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
625,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
625,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
625,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
625,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
625,000
تومان
8 بهمن
جمعه
625,000
تومان
9 بهمن
شنبه
625,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
625,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
625,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
625,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
625,000
تومان
اتاق چهار تخته
اقامت 24
625,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
625,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
625,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
625,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
625,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
625,000
تومان
8 بهمن
جمعه
625,000
تومان
9 بهمن
شنبه
625,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
625,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
625,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
625,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
625,000
تومان
اتاق چهار تخته
جاباما
628,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
628,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
628,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
628,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
628,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
628,000
تومان
8 بهمن
جمعه
628,000
تومان
9 بهمن
شنبه
628,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
628,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
628,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
628,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
628,000
تومان
چهار تخته جدید
ای‌گردش
636,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
636,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
636,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
636,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
636,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
636,000
تومان
8 بهمن
جمعه
636,000
تومان
9 بهمن
شنبه
636,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
636,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
636,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
636,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
636,000
تومان
ظرفیت 5 نفر

اتاق پنج تخته
اقامت 24
746,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
746,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
746,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
746,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
746,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
746,000
تومان
8 بهمن
جمعه
746,000
تومان
9 بهمن
شنبه
746,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
746,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
746,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
746,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
746,000
تومان
پنج تخته جدید
علاءالدین
746,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
746,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
746,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
746,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
746,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
746,000
تومان
8 بهمن
جمعه
746,000
تومان
9 بهمن
شنبه
746,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
746,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
746,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
746,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
746,000
تومان
پنج تخته
اسنپ تریپ
746,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
746,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
746,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
746,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
746,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
746,000
تومان
8 بهمن
جمعه
746,000
تومان
9 بهمن
شنبه
746,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
746,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
746,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
746,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
746,000
تومان
پنج تخته
هتل یار
746,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
746,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
746,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
746,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
746,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
746,000
تومان
8 بهمن
جمعه
746,000
تومان
9 بهمن
شنبه
746,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
746,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
746,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
746,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
746,000
تومان
پنج تخته جدید
ای‌گردش
753,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
753,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
753,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
753,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
753,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
753,000
تومان
8 بهمن
جمعه
753,000
تومان
9 بهمن
شنبه
753,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
753,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
753,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
753,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
753,000
تومان

امکانات اتاق های هتل امیرکبیر کاشان

سالن کنفرانس
ترانسفر رفت با هزینه
رستوران بام
زمین ورزشی
پارک کودک
گیم نت
اتاق تلفن (اپراتور)
تلویزیون در لابی
خدمات خانه داری
شبکه پخش فیلم
پذیرش 24 ساعته
ترانسفر برگشت با هزینه
زنگ هشدار
خدمات بیدار باش
پرینتر
تلفن در لابی
فكس
روم سرويس
اينترنت در لابی
كافی شاپ
پاركينگ
خدمات خشکشویی
وسایل بدنسازی
صبحانه رایگان
خدمات تهيه بليط
مینی بار با هزینه
کافی نت
سرویس حرم
Business Center
شارژ وسایل الکترونیکی در لابی
پارکینگ در هتل
پارکینگ در اطراف هتل
روزنامه رایگان
سالن جشن و مراسم و عروسی
اینترنت با سرعت بالا
رستوران فست فود
خدمات نگهداری کودک
پرداخت ویزا و مسترکارت
بازی ویدئویی
روم سرويس 24 ساعته
گشت نیم روزی
زمين تنيس
سالن بيليارد
خدمات پزشكي
خدمات باربري
جكوزی
چايخانه سنتی
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
آتلیه
كتابخانه
مینی بار رایگان
خدمات برای معلولین
اعلام حریق
مبلمان
ماهواره
رستوران
سیستم تهویه مطبوع
سونا
استخر
تاکسی سرویس
پارکینگ
نمازخانه
آسانسور
صندوق امانات
اینترنت در لابی
یخچال
تلویزیون
دستگاه خودپرداز
خشکشویی (لاندری)
تبديل ارز
آژانس مسافرتی
سرویس فرنگی
سرویس بهداشتی ایرانی
فتوکپی
سالن اجتماعات
ماساژ
کپسول آتش نشانی
کافی شاپ
سرویس روزانه اتاق
حمام
اینترنت در قسمت لابی
فروشگاه
آرایشگاه
خشکشویی
بیلیارد
فروشگاه و غرفه
سوئیت
تلفن در اتاق
اینترنت
اتاق چمدان
مرکز خرید
اتاق سیگار
لابی
اتاق بازی
پله اضطراری
دستگاه واکس کفش
تلفن
سالن ورزشی
فضای سبز
روزنامه
خدمات تور
شارژ وسایل الکترونیکی در لابی

آدرس هتل امیرکبیر کاشان روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل امیرکبیر کاشان

(48 نظر)
بسیار عالی بودند. ممنون از پیشنهادات.
نقاط قوت:
امکانات ویو خوب نظافت
نقاط ضعف:
صبحانه نسبتا ضعیف بالشت بسیار بلند و غیر استاندارد
نقاط قوت:
تمیزی اتاق عالی .برخوردپرسنل عالی .صبحانه خیلی خوب
نقاط ضعف:
نکته منفی واقعانداشت
نقاط قوت:
تمیز شیک کامل پرسنل مودب
نقاط ضعف:
سر وصدای ورود و خروج مسافران وتردد صدادار مسافران که باید حین ورود گوشزد بشه پارکینک هم مسقف نیست غذای رستوران قیمت نسبتا گران بود
نقاط قوت:
برخورد پرنسل خوب بود ،نحوه سرو صبحانه و تنوع اون عالی بود . بهداشت اتاق ها هم مناسب بود . موقعیت هتل و دسترسی هم با توجه به مستقیم بودن راه تا مرکز شهر خوب بود . با آرزوی موفقیت و سربلندی
نقاط ضعف:
آسانسور هتل خیلی مشکل داشت .
نقاط قوت:
دسترسی به اتوبان
نقاط ضعف:
دسترسی به اتوبان
خوب بود برای اقامت در حین مسافرت و گذراندن یک شب در مسافرت از جنوب به شمال یا برعکس بسیار مناسب است
نقاط قوت:
خوب بودن نسبت به قیمتش سر مسیر بودن بازسازی کامل شده صبحونش خوب بود
نقاط ضعف:
خوب بودن نسبت به قیمتش سر مسیر بودن بازسازی کامل شده صبحونش خوب بود
نقاط قوت:
شيك و زيبا بود
نقاط ضعف:
شيك و زيبا بود
در كل هتل خوبي بود در مقابل قيمتش
نقاط قوت:
خوش رفتاری کارمندان. امکانات خوب
نقاط ضعف:
خوش رفتاری کارمندان. امکانات خوب
نقاط قوت:
قیمت بار منصفانه وسایل یک بار مصرف با کیفیت خوب
نقاط ضعف:
قیمت بار منصفانه وسایل یک بار مصرف با کیفیت خوب
کلا نسبت به قیمت میشه گفت که خوب بود
نقاط قوت:
خوشرویی کارکنان
نقاط ضعف:
خوشرویی کارکنان
هتل باید از نظر بهداشتی در درجه اول اهمیت باشد
عالی بود
من یه اتاق یکنفره گرفتم خیلی خوب بود و تمییز . کارکنان خوش برخورد شام هم از رستوران هتل گرفتم خوب بود . به خاطر کرونا مراکز دیدنی بسته بود ولی به این هتل نزدیک بودند .
برخورد کارکنان خوب موقعیت هتل مناسب بود
با قیمت تخفیف خورده که از سایت گرفتیم خوب بود
رفتار کارکنان خوب،،،، خلاصه که بگم از همه نظر خوب بود
امکانات هتل نسبت به قیمت خوبه
برخورد کارکنان خوب ملحفه های هتل این سری عوض شده بود و جنس مناسبی نداشت
اب سرد هتل قطع بود!!!
برخورد خوب پرسنل ،سرویس خوب تمیز نشده بود
سلام پاییز زمان اقامتم بود و هتل در حال بازسازی بود برای همین میشه از خیلی از ایرادها مثل کهنه بودن سرویس بهداشتی و شیرآلات چشم پوشی کرد به امید این که در زمان بازسازی تعویض بشن. سیستم گرمایش اتاق کار نمیکرد ولی اطاق گرم بود. (نمیدونم چجوری!!) به بعضی از اماکن تاریخی مثل باغ فین و تپه سیلک نزدیک بود و با ماشین حدود 5 دقیقه راهه. برخورد کارمندهای هتل بسیار مودبانه و خدمات خوب بود. صبحانه...
نقاط قوت:
در حد انتظار
نقاط ضعف:
هیچ نقصی نداره
نقاط قوت:
عالی بود
نقاط ضعف:
فاقد نکته منفی
موقع رزرو اتاقهای بافت قدیم که بازسازی نشده را گرفتیم با توجه به قیمت توقع چیز متوسط رو داشتیم متاسفانه در حد مسافرخونه بین راهی هم نبود همونجا قبول کردیم با مبلغ اضافه بریم اتاقهای بازسازی شده ولی اونها هم کیفیت نداشتن مثلا کف اتاق چیزی پهن نبود صبحانه خوب بود وتنوع خوبی داشت برخورد کارکنان هم خوب بود ولی واقعا اتاقهای ضعیف داشت
من یک روز اقامت داشتم ... برخورد پرسنل و سطح نظافت هتل خوب بود ...
به نسبت قیمت بالای همه هتل های کاشان این هتل قیمت مناسب و خدمات خیلی خوبی داشت
نقاط قوت:
در کل هتل خوبیه من همیشه همین هتلو انتخاب میکنم
نقاط ضعف:
نسبت به قبلا خیلی قیمتش رفته بالا حتی برای اب معدنی هم هزینه میگیرن و برای چای هم شارژ
نقاط قوت:
راضی بودیم
نقاط ضعف:
چیزی ندیدیم
وضعیت اتاق های بازسازی شده قابل قبول نبود
باتوجه به اینکه ورود ما ۱۴خردادوتعطیل رسمی بودپرسنل هتل در راستای بازدیدآثارتاریخی غیرتعطیل درآن تاریخ وتهیه اتومبیل همکاری وهماهنگی عالی انجام دادندو با سرویس چای نیزپذیرایی نمودند. لوکیشن هتل باوجود اینکه با مرکزتاریخی شهرفاصله دارد اما بنظرمن بهترین خیابان کاشان و بسیار زنده است ضمن اینکه بهترین رستورانها وفست فودو کافی شاپ های شهردرنزدیکی هتل واقع شده اند. صبحانه هتل باتوجه به انتظارمن بسیارعالی بود وبرخلاف نظریکی ازکاربران که ازعدم شارژبوفه وحتی نان گلایه داشتند بسیارفراوان بود و تا آخرشارژ میشد. روم سرویس بادرخواست مهمان به نحو شایسته انجام شد وهمکاری و برخوردپرسنل در رفع نواقص خوب بودتنها نکته منفی که مسافران قبلی اعلام نموده و بنده هم تایید میکنم ظرفیت محدود تنها آسانسورفعال درهتل بود که درساعات و ایام پیک مشکل سازبود وبعضا بالاجبار از راه پله تردد میکردیم. باتشکر ازسایت وگروه بزرگ وعالی ایران هتل که همواره بهترین هستند
تعداد آسانسور برای این هتل خیلی کم بود .لوازم داخل اتاق کهنه بود. کلا امکانات هتل کم بود
راضی
اتاق های بازسازی شده مرتب بود، آسانسور جوابگوی تعداد زیاد نیست.
فقط صبحانه خوب بود. اتاق گرم بود و مجبور به بازکردن پنجره ها بودیم، اما توری نداشت. بازسازی نیمه کاره. ملحفه و تخت نامناسب با تکانهای زیاد.تختها سر تخت نداشت .کاشیها و در سرویس پر از لکه . دمپایی پلاستیکی لنگه به لنگه توی اتاق بود. صدای اتاق بالا و چپ وراست و راهرو به شکل آزار دهنده ای توی اتاق شنیده می شد.
رفتار شایسته‌ای داشتند ،الحمدلله همه چیز خوب و مناسب بود.
پذیرش عالی ، check in عالی، check out عالی، کافی شاپ خوب نبود ،پارکینگ خوب، room service خوب
باعرض سلام و تبریک سال نو، تمیزی اتاقهای بازسازی شده خیلی خوب بود، صبحانه خوب بود ،کارکنان هتل بسیار مودب،خون گرم و صمیمی بودن
خوب
ازنظرصبحانه خیلی ضعیف بودحتی گاهی نون صبحانه خیلی زودتموم میشدبعدش دیگه شارژنمیکردن.
نقاط قوت:
غذا در داخل اطاق هم سرو میشد
نقاط ضعف:
عدم وجود سرویس بهداشتی ایراینی
نقاط قوت:
تمیزی اتاق ها..برخورد کارکنان و پرسنل خوب بود. نسبت به قیمتش هتل خوبی بود
نقاط ضعف:
پارکینگ مسقف و ایمن نداشت که اصلا راضی نبودیم... صبحانه در سلف تو محیط خیلی خفه و گرمی سرو شد و میز کثیف بود و رسیدگی کم که رضایت نداشتیم.... آسانسور یکی بود و مشکل بود رفت و آمد بدلیل شلوغی
به غیر از موقعیت مکانی از همه نظر ضعیف و پایین تر از حد متوسط است. ظاهراً تنها حسن این هتل آن است که در شلوغترین ایام سال که پیدا کردن جایی برای اقامت در اغلب هتلها و خانه های تاریخی و مسافرخانه های کاشان دشوار است همیشه اتاقهای خالی در این هتل وجود دارد.
تخت دونفره دابل ندارند که ضعف محسوب میشه
نقاط قوت:
خوب
نقاط ضعف:
موردی نبوده
فضای پارکینگ نیاز به محوطه سازی دارد
از هر لحاظ خوب بود
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل امیرکبیر کاشان

مهمانان هتل امیرکبیر کاشان در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل امیرکبیر کاشان از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل امیرکبیر کاشان بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل امیرکبیر کاشان رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل امیرکبیر کاشان را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.