هتل امیرکبیر کاشان

کاشان، خیابان امیرکبیر، نرسیده به باغ فین
3.2
امتیاز کاربران
39
نظرات کاربران

معرفی هتل امیرکبیر کاشان

هتل سه ستاره امیر کبیر کاشان در سال ۱۳۵۶ بنا گردیده و جهت ارتقا کیفیت خدمات در سال ۱۳۹۶ بازسازی انجام داده است. از برترین ویژگی های این هتل می‌توان به فاصله چند دقیقه با موزه امیرکبیر و باغ فین کاشان اشاره نمود. این مجموعه با ۱۰۵ واحد اقامتی طبق استانداردهای بین المللی با خدماتی مطلوب و مناسب آماده پذیرایی از شما میهمانان گرامی می‌باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل امیرکبیر کاشان

امیرکبیر-اتاق یک تخته جدید
اتاق یک تخته جدید
علاءالدین
261,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 مهر
شنبه
261,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
261,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
261,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
261,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
261,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
261,000
تومان
9 مهر
جمعه
261,000
تومان
10 مهر
شنبه
261,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
261,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
261,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
261,000
تومان
امیرکبیر-اتاق دو تخته توئین جدید
اتاق دو تخته توئین جدید
اقامت 24
360,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 مهر
شنبه
360,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
360,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
360,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
360,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
360,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
360,000
تومان
9 مهر
جمعه
360,000
تومان
10 مهر
شنبه
360,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
360,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
360,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
360,000
تومان
علاءالدین
360,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 مهر
شنبه
360,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
360,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
360,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
360,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
360,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
360,000
تومان
9 مهر
جمعه
360,000
تومان
10 مهر
شنبه
360,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
360,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
360,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
360,000
تومان
هتل یار
366,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 مهر
شنبه
366,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
366,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
366,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
366,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
366,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
366,000
تومان
9 مهر
جمعه
366,000
تومان
10 مهر
شنبه
366,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
366,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
366,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
366,000
تومان
ای‌گردش
388,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 مهر
شنبه
388,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
388,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
388,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
388,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
388,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
388,000
تومان
9 مهر
جمعه
388,000
تومان
10 مهر
شنبه
388,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
388,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
388,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
388,000
تومان
امیرکبیر-اتاق سه تخته جدید
اتاق سه تخته جدید
اقامت 24
470,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 مهر
شنبه
470,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
470,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
470,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
470,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
470,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
470,000
تومان
9 مهر
جمعه
470,000
تومان
10 مهر
شنبه
470,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
470,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
470,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
470,000
تومان
علاءالدین
474,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 مهر
شنبه
474,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
474,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
474,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
474,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
474,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
474,000
تومان
9 مهر
جمعه
474,000
تومان
10 مهر
شنبه
474,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
474,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
474,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
474,000
تومان
هتل یار
478,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 مهر
شنبه
478,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
478,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
478,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
478,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
478,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
478,000
تومان
9 مهر
جمعه
478,000
تومان
10 مهر
شنبه
478,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
478,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
478,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
478,000
تومان
ای‌گردش
518,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 مهر
شنبه
518,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
518,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
518,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
518,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
518,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
518,000
تومان
9 مهر
جمعه
518,000
تومان
10 مهر
شنبه
518,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
518,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
518,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
518,000
تومان
امیرکبیر-اتاق چهارتخته (بازسازی نشده)
اتاق چهارتخته (بازسازی نشده)
اقامت 24
585,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 مهر
شنبه
585,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
585,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
585,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
585,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
585,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
585,000
تومان
9 مهر
جمعه
585,000
تومان
10 مهر
شنبه
585,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
585,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
585,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
585,000
تومان
هتل یار
591,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 مهر
شنبه
591,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
591,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
591,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
591,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
591,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
591,000
تومان
9 مهر
جمعه
591,000
تومان
10 مهر
شنبه
591,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
591,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
591,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
591,000
تومان
ای‌گردش
636,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 مهر
شنبه
636,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
636,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
636,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
636,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
636,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
636,000
تومان
9 مهر
جمعه
636,000
تومان
10 مهر
شنبه
636,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
636,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
636,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
636,000
تومان
امیرکبیر-اتاق چهارتخته جدید
اتاق چهارتخته جدید
علاءالدین
588,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 مهر
شنبه
588,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
588,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
588,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
588,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
588,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
588,000
تومان
9 مهر
جمعه
588,000
تومان
10 مهر
شنبه
588,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
588,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
588,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
588,000
تومان
امیرکبیر-اتاق پنج تخته
اتاق پنج تخته
علاءالدین
702,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 مهر
شنبه
702,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
702,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
702,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
702,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
702,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
702,000
تومان
9 مهر
جمعه
702,000
تومان
10 مهر
شنبه
702,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
702,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
702,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
702,000
تومان
هتل یار
704,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 مهر
شنبه
704,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
704,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
704,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
704,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
704,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
704,000
تومان
9 مهر
جمعه
704,000
تومان
10 مهر
شنبه
704,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
704,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
704,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
704,000
تومان
اقامت 24
705,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 مهر
شنبه
705,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
705,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
705,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
705,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
705,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
705,000
تومان
9 مهر
جمعه
705,000
تومان
10 مهر
شنبه
705,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
705,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
705,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
705,000
تومان
ای‌گردش
753,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 مهر
شنبه
753,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
753,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
753,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
753,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
753,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
753,000
تومان
9 مهر
جمعه
753,000
تومان
10 مهر
شنبه
753,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
753,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
753,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
753,000
تومان

امکانات اتاق های هتل امیرکبیر کاشان

سالن کنفرانس
ترانسفر برگشت با هزینه
خدمات تهيه بليط
رستوران بام
زمین ورزشی
پارک کودک
گیم نت
اتاق تلفن (اپراتور)
تلویزیون در لابی
خدمات خانه داری
شبکه پخش فیلم
پذیرش 24 ساعته
ترانسفر رفت با هزینه
مینی بار با هزینه
زنگ هشدار
پرینتر
تلفن در لابی
فكس
روم سرويس
اينترنت در لابی
كافی شاپ
پاركينگ
خدمات خشکشویی
وسایل بدنسازی
خدمات بیدار باش
روم سرويس 24 ساعته
مینی بار رایگان
پرداخت ویزا و مسترکارت
Business Center
شارژ وسایل الکترونیکی در لابی
پارکینگ در هتل
رستوران در هتل
پارکینگ در اطراف هتل
روزنامه رایگان
سالن جشن و مراسم و عروسی
اینترنت با سرعت بالا
رستوران فست فود
خدمات نگهداری کودک
سرویس حرم
كتابخانه
بازی ویدئویی
گشت نیم روزی
زمين تنيس
سالن بيليارد
خدمات پزشكي
خدمات باربري
جكوزی
چايخانه سنتی
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
آتلیه
صبحانه رایگان
کافی نت
اعلام حریق
آسانسور
سالن اجتماعات
ماهواره
رستوران
سیستم تهویه مطبوع
سونا
استخر
تاکسی سرویس
پارکینگ
نمازخانه
مبلمان
ماساژ
صندوق امانات
یخچال
تلویزیون
دستگاه خودپرداز
خشکشویی (لاندری)
تبديل ارز
آژانس مسافرتی
سرویس فرنگی
سرویس بهداشتی ایرانی
فتوکپی
اینترنت در لابی
اتاق چمدان
خدمات برای معلولین
تلفن در اتاق
کپسول آتش نشانی
سرویس روزانه اتاق
حمام
اینترنت در قسمت لابی
فروشگاه
آرایشگاه
خشکشویی
بیلیارد
فروشگاه و غرفه
سوئیت
کافی شاپ
خدمات تور
اینترنت
مرکز خرید
اتاق سیگار
لابی
اتاق بازی
پله اضطراری
دستگاه واکس کفش
تلفن
سالن ورزشی
فضای سبز
روزنامه
شارژ وسایل الکترونیکی در لابی

آدرس هتل امیرکبیر کاشان روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل امیرکبیر کاشان

(39 نظر)
نقاط قوت:
پرسنل خوب
نقاط ضعف:
پرسنل خوب
محیط آرام ضعف در سخت افزار
نقاط قوت:
نظافت و سکوت هتل
نقاط ضعف:
نظافت و سکوت هتل
من یه اتاق یکنفره گرفتم خیلی خوب بود و تمییز . کارکنان خوش برخورد شام هم از رستوران هتل گرفتم خوب بود . به خاطر کرونا مراکز دیدنی بسته بود ولی به این هتل نزدیک بودند .
برخورد کارکنان خوب موقعیت هتل مناسب بود
نقاط قوت:
نمای مناسب.ـ لابی مناسب ـ دسترسی خوب
نقاط ضعف:
نمای مناسب.ـ لابی مناسب ـ دسترسی خوب
درکل بدنبود،
نقاط قوت:
موقعیت مکانی پرسنل هتل
نقاط ضعف:
موقعیت مکانی پرسنل هتل
با قیمت تخفیف خورده که از سایت گرفتیم خوب بود
نقاط قوت:
ندارد
نقاط ضعف:
ندارد
متاسفانه هتل نظافت خوبی نداره به نسبت قیمتش خیلی تمیز نیست و تخت های ناراحتی داره . حمام و توالتش خوب بود بازسازی شده بود صبحانه خیلی معمولی داشت جای پارک خوبی داشت از نظر مکانی هم نزدیک باغ فین بود و برای کسانی که برای گردشگری میان امتیاز محسوب میشه ولی برای کسانی که برای کار میان جالب نیست چون از مرکز شهر دوره یکم
رفتار کارکنان خوب،،،، خلاصه که بگم از همه نظر خوب بود
امکانات هتل نسبت به قیمت خوبه
برخورد کارکنان خوب ملحفه های هتل این سری عوض شده بود و جنس مناسبی نداشت
اب سرد هتل قطع بود!!!
برخورد خوب پرسنل ،سرویس خوب تمیز نشده بود
نقاط قوت:
در حد انتظار
نقاط ضعف:
هیچ نقصی نداره
نقاط قوت:
عالی بود
نقاط ضعف:
فاقد نکته منفی
موقع رزرو اتاقهای بافت قدیم که بازسازی نشده را گرفتیم با توجه به قیمت توقع چیز متوسط رو داشتیم متاسفانه در حد مسافرخونه بین راهی هم نبود همونجا قبول کردیم با مبلغ اضافه بریم اتاقهای بازسازی شده ولی اونها هم کیفیت نداشتن مثلا کف اتاق چیزی پهن نبود صبحانه خوب بود وتنوع خوبی داشت برخورد کارکنان هم خوب بود ولی واقعا اتاقهای ضعیف داشت
من یک روز اقامت داشتم ... برخورد پرسنل و سطح نظافت هتل خوب بود ...
به نسبت قیمت بالای همه هتل های کاشان این هتل قیمت مناسب و خدمات خیلی خوبی داشت
نقاط قوت:
در کل هتل خوبیه من همیشه همین هتلو انتخاب میکنم
نقاط ضعف:
نسبت به قبلا خیلی قیمتش رفته بالا حتی برای اب معدنی هم هزینه میگیرن و برای چای هم شارژ
نقاط قوت:
راضی بودیم
نقاط ضعف:
چیزی ندیدیم
وضعیت اتاق های بازسازی شده قابل قبول نبود
باتوجه به اینکه ورود ما ۱۴خردادوتعطیل رسمی بودپرسنل هتل در راستای بازدیدآثارتاریخی غیرتعطیل درآن تاریخ وتهیه اتومبیل همکاری وهماهنگی عالی انجام دادندو با سرویس چای نیزپذیرایی نمودند. لوکیشن هتل باوجود اینکه با مرکزتاریخی شهرفاصله دارد اما بنظرمن بهترین خیابان کاشان و بسیار زنده است ضمن اینکه بهترین رستورانها وفست فودو کافی شاپ های شهردرنزدیکی هتل واقع شده اند. صبحانه هتل باتوجه به انتظارمن بسیارعالی بود وبرخلاف نظریکی ازکاربران که ازعدم شارژبوفه وحتی نان گلایه داشتند بسیارفراوان بود و تا آخرشارژ میشد. روم سرویس بادرخواست مهمان به نحو شایسته انجام شد وهمکاری و برخوردپرسنل در رفع نواقص خوب بودتنها نکته منفی که مسافران قبلی اعلام نموده و بنده هم تایید میکنم ظرفیت محدود تنها آسانسورفعال درهتل بود که درساعات و ایام پیک مشکل سازبود وبعضا بالاجبار از راه پله تردد میکردیم. باتشکر ازسایت وگروه بزرگ وعالی ایران هتل که همواره بهترین هستند
تعداد آسانسور برای این هتل خیلی کم بود .لوازم داخل اتاق کهنه بود. کلا امکانات هتل کم بود
راضی
اتاق های بازسازی شده مرتب بود، آسانسور جوابگوی تعداد زیاد نیست.
فقط صبحانه خوب بود. اتاق گرم بود و مجبور به بازکردن پنجره ها بودیم، اما توری نداشت. بازسازی نیمه کاره. ملحفه و تخت نامناسب با تکانهای زیاد.تختها سر تخت نداشت .کاشیها و در سرویس پر از لکه . دمپایی پلاستیکی لنگه به لنگه توی اتاق بود. صدای اتاق بالا و چپ وراست و راهرو به شکل آزار دهنده ای توی اتاق شنیده می شد.
رفتار شایسته‌ای داشتند ،الحمدلله همه چیز خوب و مناسب بود.
پذیرش عالی ، check in عالی، check out عالی، کافی شاپ خوب نبود ،پارکینگ خوب، room service خوب
باعرض سلام و تبریک سال نو، تمیزی اتاقهای بازسازی شده خیلی خوب بود، صبحانه خوب بود ،کارکنان هتل بسیار مودب،خون گرم و صمیمی بودن
خوب
ازنظرصبحانه خیلی ضعیف بودحتی گاهی نون صبحانه خیلی زودتموم میشدبعدش دیگه شارژنمیکردن.
نقاط قوت:
غذا در داخل اطاق هم سرو میشد
نقاط ضعف:
عدم وجود سرویس بهداشتی ایراینی
با سلام جای مناسبی بود و برخورد خوبی داشتند من یک شب در این هتل اقامت داشتم زمانی که در این هتل بودم وسط هفته بود و خیلی شلوغ نبود در کل از هتل راضی بودم به نظرم یا نت سرعت کمی داشته یا حجم نت خیلی کم بوده
تمیزی هتل برخورد پرسنل خدمات رستوران عالی بودند
در مجموع خوب بود
صبحانه رایگان_اینترنت رایگان_حمام و دستشویی های تمیز_امکانات خوب و کافی_دادای کافی شاپ و رستوران و فست فود.فاقد دستشویی ایرانی اتاق_
نقاط قوت:
تمیزی اتاق ها..برخورد کارکنان و پرسنل خوب بود. نسبت به قیمتش هتل خوبی بود
نقاط ضعف:
پارکینگ مسقف و ایمن نداشت که اصلا راضی نبودیم... صبحانه در سلف تو محیط خیلی خفه و گرمی سرو شد و میز کثیف بود و رسیدگی کم که رضایت نداشتیم.... آسانسور یکی بود و مشکل بود رفت و آمد بدلیل شلوغی
نقاط قوت:
خوب
نقاط ضعف:
موردی نبوده
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل امیرکبیر کاشان

مهمانان هتل امیرکبیر کاشان در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل امیرکبیر کاشان از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل امیرکبیر کاشان بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل امیرکبیر کاشان رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل امیرکبیر کاشان را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.